Vi konkretiserar dina behov och ger dig optimala lösningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi konkretiserar dina behov och ger dig optimala lösningar."

Transkript

1 Vi konkretiserar dina behov och ger dig optimala lösningar. När framtidens vindar blåser bygger vissa vindskydd och andra väderkvarnar. Innehåll Affärsidé, strategi, kvalitets- och miljöpolicy 2 Datasystem och applikationer 4 Energimedvetenhet 6 Våra tjänster 8 PB teknik AB Vretenvägen 2 SE Solna, Sweden Tel. +46 (0) Fax. +46 (0) E-post: En av sveriges ledande projekteringsbyråer inom teknikområdet VVS Teknikområden 10 Ekonomi fakta och nyckeltal 14 Kundreferenser projekt 16

2 L Ä K E M E D E L -, L IVS M E D E L - O C H E L E K T R O N I K I N D U S T R I Välkommen till en presentation av PB teknik AB en av Sveriges ledande konsulter med inriktning på VVS. Projektering, utredningar, kalkyler och besiktningar är delar av vårt breda tjänsteutbud. Vi drygt 30 medarbetare är PB tekniks viktigaste resurs och hjälper dig som kund att konkretisera dina önskemål och behov för att objektivt välja systemlösning och nivå så rätt produkt erhålls. PB tekniks utbildningspolicy innebär att vi kontinuerligt är uppdaterade om myndighetskrav och ny teknik. På uppslaget ser du vilka segment PB teknik arbetar inom. L A B O R AT O R I U M, R E N R U M, S Ä K E R H E T S L A B O R A T O R I U M S J U K H U S O C H S K O L O R S O L P A N E L E R O C H V Ä R M E P U M PAR H O T E L L O C H S T O R K Ö K A F F Ä R E R, B U T I K E R O C H K O N T O R I D R O T T S A N L Ä G G N I N G A R B O S T Ä D E R

3 Kvalitets- och miljötänkandet formar hela vår verksamhet. Ett stort ansvar ligger på PB teknik att följa dagens och morgondagens kvalitets- och miljömål. Ända sedan starten 1996 står PB teknik för kreativitet och kunnande och våra tjänster ska medverka till att förverkliga kundens önskemål och högt ställda krav. PB teknik ska inge förtroende och skapa trygghet och mervärde för våra kunder. PB teknik AB grundades 1996 av Patrik Bergström och två år senare utökades företaget med Torbjörn Lång. Patrik och Torbjörn är sedan 1998 ägare till lika delar av PB teknik AB. Idag har PB teknik drygt 30 medarbetare. Affärsidé och strategi PB tekniks affärsidé är att erbjuda konsulttjänster inom teknikområdet VVS, kyla och styr. Vi arbetar med projekt från förstudie, utredningar, systemlösningar till bygghandling och relationsritning. Dessutom utför vi kontroll, installationssamordning och besiktningsuppdrag, OVK, energi deklarationer samt energiutredningar. Kvalitetspolicy PB teknik står för kreativitet och kunnande. Våra tjänster ska medverka till att förverkliga kundens önskemål, uppfylla ställda krav och ge ett mervärde för kunden. Miljöpolicy PB teknik medverkar till att konkretisera kundens önskemål och behov genom att objektivt välja resurssnåla och miljöriktiga tekniska lösningar med hög ekonomisk medvetenhet. Vi bidrar därmed till att förebygga föroreningar och bidrar till en bättre miljö. PB teknik lever upp till åtaganden i kvalitets- och miljöpolicyn genom att med hjälp av det interna verksamhetssystemets rutiner bevaka utvecklingen och se till att konsultverksamheten förbättras över tid samt att allt sker i enlighet med gällande lagar och andra krav. Kvalitets- och miljöledningssystem PB teknik arbetar efter en uttalad kvalitets- och miljöpolicy med ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem certifierat enligt ISO 9001 respektive ISO Kvalitets- och miljötänkandet är en del av vår affärsidé. Patrik Bergström, VD och Torbjörn Lång, vvd. 2 3

4 Våra effektiva CAD- och datasystem är hjärta och hjärna i verksamheten. PB teknik arbetar kontinuerligt med CAD, BIM och datautveckling för att alltid tillhandahålla kvalificerade och effektiva konsulttjänster. Vi använder oss av applikationer i teknikens framkant och alla medarbetare på PB teknik arbetar i egen PC-klient i Windows 7 miljö. Alla medarbetare arbetar i egen PC-klient i Windows 7 miljö och datorerna är sammanlänkade i ett PC-nätverk med 100 Mbits switchar. Servern används för program, data och säkerhetskopiering. Företaget är anslutet till Internet via en fast länk på 100 Mbit vilket sörjer för snabb och säker uppkoppling. Dataprogram i vår verksamhet PB teknik använder förutom Microsoft Office även CAD-programmet AutoCAD Vi använder även olika applikationsprogram inom VVS som CADvent 6, MagiCAD, MagiCAD för Revit och CQTOOLS för Revit. NavisWork Manage används för samordning. Energi beräkning är en stor del av PB tekniks verksamhet och vi använder kraftfulla IDA ICE 4. För att kalkylera används Sektionsdata och Wikells kalkyl program kopplat till CAD-modell. Datasäkerhet ett kundkrav Säkerhet är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Kunderna ska kunna lita på våra system och rutiner. Det betyder regelbunden och systematisk backup på alla intranet-serverdiskar varje dag. Alla PC-klienter har programvara för virusskydd installerad som kontinuerligt uppdateras. PB tekniks datorer och servrar skyddas med hjälp av en brandvägg som all datatrafik måste passera igenom. Extern uppkoppling Samtliga användare har möjlighet att arbeta på distans via VPN-klient. Vi använder också Netviewer och Skype för att möjliggöra videokonferenser på distans. Vi använder de kraftfullaste applikationerna vid beräkning, kalkylering och CAD. Robert Norström, IT-ansvarig. 4 5

5 Vår energimedvetenhet går i flera dimensioner. Redan tidigt i projektet analyserar PB teknik tillsammans med kunden möjlig heterna att projektera så energi optimalt som möjligt. Vi minimerar kyloch värmebehov och vi utnyttjar all tillgänglig teknik för att få ner energiförbrukningen med så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi ställer diagnoser, utreder, deklarerar och mäter. Analyser av energi görs i PB tekniks energiberäkningsprogram. PB teknik hjälper sina kunder att minimera energikostnader genom att effektivt analysera och projektera behov och förutsättningar. Några exempel när PB teknik projekterar: Vi optimerar tryckfall till låga tryckbehov i kanal- och rörsystem genom analys i CAD-program. Vi behovsstyr ventilation och klimat samt väljer energieffektiva motorer. Vi minimerar kylbehov genom lämpligt val av solskydd och styrning. Vi utnyttjat mark, vatten, berg, luft och spillvärme som värmekälla för värmepumpar samt lagrar värme/kyla i stomme, islager och borrhål mm. Vår kunskap ligger även i framkant vad gäller solfångare för värme och varmvattenberedning. Analysering av klimatproblem i en fastighet genom CFDberäkning. Energimedvetenhetande är centralt i vår projektering. Morgan Persson, certifierad energiexpert. 6 7

6 Från förstudie till funktionskontroll. PB teknik utför konsulttjänster inom teknikområdena VVS (värme, ventilation och sanitet), kyla, gas, medicinska gaser, ånga, styr och energi. Våra uppdrag inriktar sig i huvudsak på VVS-konsultation, från förstudie till färdiga projekt. En förstudie gör vi om kunden så önskar i projektets inledande fas. I förstudien bedömer vi tekniska och miljömässiga aspekter, även de ekonomiska och tidsmässiga momenten samt vilka möjligheter det finns för bästa lönsamhet. Våra konsulter utreder omfattningen av projektet och hur mycket tid som kommer att tas i anspråk. Projekering, kvalitet och samordning PB teknik utför även omfattande okulära statusbesiktningar av byggnadsdelar och energibehov för en inventering och analys av information. PB teknik har även BAS-P/BAS-U, sakkunniga inom ventilation och energi, samt ansvarar för att kvalitén i en fastighet överensstämmer med kund kraven. Besiktningar Vi har projektansvariga, besiktningsmän och kontrollanter som samordnar och kontrollerar bl. a. program-, system- och bygghandlingar samt utförande. Behöver du en OVK-besiktning eller energideklaration? PB teknik utför, utreder och optimerar olika strategier för energibesparingar. Vi utför även relationsritningar och arkiverar dessa digitalt. Övergripande för alla moment i projektet är full kontroll över budget, kalkyler, provdrift och utbildning. På nästa uppslag beskriver vi några av våra konsulttjänster mer utförligt. Kontakta oss på PB teknik, vi hjälper dig att minska energikostnaderna med minimal miljöpåverkan. Håkan Ekvall, handläggare och Torbjörn Lång, uppdragsansvarig. 8 9

7 Några speciellt utvalda teknikområden. OVK Obligatorisk ventilationskontroll OVK är en lagstadgad kontroll som ska genomföras för att säkerställa att ventilationen i en fastighet fungerar som tänkt och att människor som bor eller vistas där andas bra luft. OVK ska genomföras med regelbundna tidsintervall beroende på typ av byggnad och ventilation. Termografering PB teknik hjälper kunden att hitta åtgärder för att skapa ett bättre inomhusklimat och minska energiförbrukningen. Genom termografering upptäcker vi dolda rör och ledningar i golv, väggar och tak. Vi undviker obehagliga överraskningar orsakade av varmgång i elinstallationer. En årlig kontroll kan även sänka försäkringskostnaderna. Radonmätning Socialstyrelsen och Boverkets riktvärde är att radonhalten ej ska vara högre än 200 Bq/m 3. WHO:s rekommendation är ett riktvärde på 100 Bq/m 3. Radonmätningen skall göras under de delar av året då huset måste värmas upp (eldningssäsongen) dvs från oktober till april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre. Energideklarering Det är lagkrav om energideklaration för flerbostadshus, lokaler och specialbyggnader som är större än 1000 m 2 samt villor vid försäljning och uthyrning. PB teknik ger förslag till förbättringar och gör en kostnadskalkyl på åtgärder. Energioptimering Rätt temperatur, drifttider och injusterat till högsta verkningsgrad för värmeåtervinning. PB teknik ger ett kostnadsförslag och genomför energioptimering

8 PB teknik verkar över ett stort teknikområde med många verksamheter. PB teknik är en konsultbyrå med bred teknisk kompetens från VVS till industriell VVS. Vi har spetskompe- Sanitet Processrörsystem Styr tens inom webb-styr, kyla för isbanor, vattenrening, VA-teknik utvändigt och inom Destvatten, renvatten, WFI, Styr och övervakning ånga mm. fastigheter avjoniserat Kommunikationsteknik Dag-, spillvatten- och tappvat- Ånga/renånga Fastighetsautomation tensystem Processrör Lon, bussteknik, web-styr Fett- och oljeavskiljningsteknik Vacuum Tryckstegringssystem Desinfektionsanläggningar Infiltrationssystem Avloppskokare Sprinkler Vattenreningssystem Tryckluft och gassystem Tryckluft Speciella gaser för läkemedelsindustri, laboratorium, elektronik och process Medicinska gaser för sjukhus Stadsgas, biogas och gasol Kyla Kylmaskiner, fjärrkyla Kylcentraler, kyltornssystem och frikylsystem Kyla för datahallar Frys-, kyl- och klimatrum Sjövattensystem Varukylanläggningar Komfortkyla Isanläggningar och isbanor Industrikylsystem Bergkyla Energi Utredning Strategi Energideklarering Optimering Simulering (För bygglov, miljöklassning av byggnad m.m) Mätteknik Temperatur CO 2 Fukt Energi Effekt Flöden Tryckfall Radon Termografering Värme Fjärrvärmecentraler, undercentraler Olja-, el-, gas- och vedpanneanläggningar Värmeanläggningar Värmepumpsystem (bergvärme, sjövatten, kondensorvärme, uteluft, frånluft) Ångcentraler Solfångare Luftbehandling Kylning, värmning, återvinning, befuktning, avfuktning och filtrering Spånsugsanläggningar Centraldammsugare Industrianläggningar Simhallsanläggningar Restgasanläggningar Projektspecifika teknik områden Läkemedelsindustri och laboratorieverksamhet Renrum Säkerhetslaboratorium Operationsrum Vävnadsinrättningar inom sjukvård Djurrum Laboratorium Avloppsvärmeväxlare 12 13

9 Våra siffror talar sitt tydliga språk. PB teknik är ett framgångsrikt företag som står sig starkt i konkurrensen. Faktum är att vi ökar vår marknadsandel för varje år vilket uppmärksammades 2005 då PB teknik blev utsett till ett gasell företag av Dagens Industri för första gången. PB teknik har sedan 2005 även blivit tilldelade AAA rating. Vi ser detta som ett bevis på att vi tillhandahåller en hög kompetens och servicenivå på våra tjänster. PB teknik AB är ett konsultföretag i medvind. Men vi har också jobbat hårt för att nå hit en position bland de bästa i Sverige. Vi nöjer oss dock inte med det. Vi växer och vi vill växa ytterligare. Omsättningen 2010 uppgick till nästan 30 miljoner kronor. Sedan 2006 har vi ökat vår omsättning i snitt med ca. 5 % per år. Prognosen för 2011 ser ännu bättre ut. Vårt aktiekapital uppgår till kr fördelade på 8000 aktier. Årets gasellföretag PB teknik AB blev år 2005 och 2009 ett av Sveriges Gasellföretag då företaget kontinuerligt ökat och minst fördubblat omsättningen under perioden. Resultaträkning (tkr) År Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Årets resultat Högsta kreditbetyg Med oss kan kunden göra säkra och lönsamma affärer. PB teknik AB har 2011 tilldelats Soliditets trippel-a bronsdiplom då företaget har haft högsta kreditvärdighet i minst 5 år. Nyckeltal i procent Avkastning på eget kapital (%) Soliditet (%) 60,6 50,2 Kassalikviditet (%) 207,7 176,5 Rörelsemarginal (%) 15,4 8,6 Nettoomsättning (tkr) 31 Balansräkning (tkr) År Tillgångar Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar, totalt ,5% +4,9% (prognos) Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder och eget kapital ,5%

10 Varje projekt är unikt. P R O J E K T E R I N G I N O M : Vi är stolta över våra resultat som talar för sig själva. PB teknik anlitas av ett stort antal krävande beställare från olika branscher, allt från den lilla fastighetsägaren till det stora börsnoterade företaget inom den offentliga och den privata sektorn. PB teknik har även ramavtal med ett stort antal beställare inom landsting och kommuner. Termografering av en cirkulationspump i ishallen, Projektering av bad- och rekreationsinrättningar Stora Mossen. PB teknik utförde energideklaration är en specialitet för PB teknik. Vi utför projektering av och energiutredning. ny- och ombyggnad. B U T I K E R O C H K Ö P C E N T R U M S K O L O R L A B O R A T O R I E R S Ä K E R H E T S L A B O R A T O R I E R R E N L A B I D R O T T S H A L L A R B A D I N R Ä T T N I N G A R I S H A L L A R O C H I S B A N O R F Ö R S K O L O R V Ä R M E P U M P A R U N D E R C E N T R A L E R K Y L C E N T R A L E R S K O L K Ö K R E S T A U R A N G E R K O N T O R H O T E L L Ä L D R E B O E N D E N B O S T Ä D E R Ny klimatisering i kontor på OK Q8 i Stockholm. VVS-projektering och styrning av VVS-system. Systemutredning på Tobaksmonopolet i Stockholm. Vi utförde CFD-beräkningar på m 2 i Pedagogikum, Uppsala. VVS-projektering och sprinkler. Beställ gärna PB tekniks referensmaterial och CV-lista på Mer information finns även på Design och produktion: Jetlag Creative AB. Tryck: Urban Media AB

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme När jag startade Klimatteknik i Östergötland AB 1993 jobbade jag mest med ventilation och luftbehandling. Sedan dess har jag

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer