ENERGITEKNIK Norregårdsvägen Skövde Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGITEKNIK Norregårdsvägen 14 541 34 Skövde Tel: 0500 47 10 70 www.edeklareranu.se info@edeklareranu.se"

Transkript

1 ENERGIDEKLARATION ENERGITEKNIK Norregårdsvägen Skövde Tel: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer / Org.Nr Ponummer Poort Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-poadress Byggnadens ägare - Övriga Ägare Namn Person- / Org.nr Namn Namn Faktureringsadress om annan än byggnadens ägare Ägarens namn Personnummer / Org.Nr Poort Byggnaden - Identifikation faighetsbeteckning Ponummer Poort Kommun Byggnaden - Egenskaper Verksamhet av total area BOA (Boadsarea) Boäder LOA (Lokalarea) Hotell, pensionat, elevhem BRA (Bruksarea) BTA (Bruttoarea) (Atemp är lika med uppvärmd area exkl. ytterväggar) Atemp (Frivilligt), uppmätt värde Atemp varmgarage >10 0 C Köpcentrum Reaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokal för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokal för övrig handel Garage friående Ja Nej Vård, dygnet runt Vård dagtid (serviceboende, frisersalong o. dyl) Antal våningsplan (exkl. källare) Antal källarplan (uppvärmda) Antal trapphus Antal boadslägenheter Skolor Bad, sport, idrottsanläggning Teater-, konsert-, bio och övriga samlingslokaler Övrig verksamhet- ange vad: Antal boende personer i byggnaden (ca) Nybyggnadsår Byggnadyp (markera ett alternativ) Friliggande Gavel Mellanliggande Summa: Ventilationsflöde Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i LOKALER och Specialbyggnader (l/s och ) (Frivilligt) Energianvändning

2 Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? Ange föra månaden i formatet ÅÅÅÅMM: Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade Antal Mätt värde Fördelat värde Fjärrvärme (1) Eldningsolja (2) m 3 Naturgas (3) m 3 Stadsgas (3) m 3 Ved, lövträd (4) m 3 Ved, barrträd (4) m 3 Ved, blandat (4) m 3 Flis (5) Pellets (5) Briketter (5) Övrigt biobränsle (6) El-vattenburen (7) El-direktverkande (8) El-luftburen (9) Markvärmepump- el (10) Värmepump/frånluft- el (11) Värmepump/luft-luft- el (12) Värmepump/luft-vatten- el (13) Varav energi till: Varmvattenberedning Fjärrkyla (14) Finns solvärme? Om ja, ange total solfångararea Kallvattenförbrukning m 3 Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade Mätt värde Fördelat värde Faighetsel (15) Hushållsel, frivillig (16) Verksamhetsel, frivillig (17)

3 komfortkyla, eldrivet (18) Huvudsäkring (19) Ampere 10A 16A 20A 25A Uppgifter om ventilationskontroll och ventilation Finns det krav på OVK för byggnaden? Ja Nej Är OVK godkänd vid tidpunkten för energideklaration? Ja Nej Delvis- avser när byggnaden har flera ventilationsaggregat Delvis Godkänd Typ av ventilation Från- och tilluftssyem med värmeväxlare Från- och tilluftssyem Frånluftssyem Frånluftssyem med värmeåtervinning Självdrag Antal ventilationsaggregat Uppgifter om luftkonditioneringssyem Finns luftkonditioneringssyem Ja Nej Luftkonditioneringssyemets effekt <12kW >12kW Vet ej Area av Atemp som är luftkonditionerad Uppgifter om Radon Är radonhalten mätt? Ja Nej Typ av mätning enligt SSI Spårfilm/mätdosa Korttidsmätning enligt SSI Datum för radonhaltsmätning ÅÅÅÅMM Radonhalt Bq/m 3 Ytterväggarnas konruktion: Vindsbjälklagets isolertjocklek: Beskriv konruktionen. Välj bland följande alternativ Regelvägg med mineralull 100mm Regelvägg med mineralull 125mm Regelvägg med mineralull 145mm Regelvägg med mineralull 170mm Redovisa isolertjocklek i vindsbjälklaget. Välj bland följande alternativ 5cm 10cm 15cm 20cm

4 Regelvägg med mineralull 195mm Regelvägg med mineralull 220mm Lättbeg 100mm Lättbeg 200mm Lättbeg 250mm Homogen tegelvägg, 1-en (ca 30cm) Homogen tegelvägg, 1,5-en (ca 45cm) 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm >50cm Vet ej Vet ej Fönerkvalitet: Redovisa för byggnadens fönerkvalitet Fönerarea (frivillig uppgift) Välj bland följande alternativ Söder Norr öer Väer 1-glas 2-glas 3-glas Summa: Ange k-värde (Up) om möjligt Tot: Uppgifter om värmeanläggningen Värmekälla: Oljepanna, elpanna, fjärrvärmecentral, värmepump, etc: Tillverkningsår Effekt kw Ange slag av värmekälla: Övrigt: Utförda energieffektiviseringsåtgärder Utförda åtgärder: Styr- och reglerteknisk Utfört år (ÅÅÅÅ): Inallationeknisk Utfört år (ÅÅÅÅ): Byggnadeknisk Utfört år (ÅÅÅÅ): Beskrivning av åtgärder:

5 Planerade åtgärder som påverkar energiförbrukningen: Beskrivning av planerade åtgärder: Bekräfta: Lämnade uppgifter är sanningsenliga och kan verifieras Tillåt enligt PUL (personupplysningslagen) Ort: Datum: Uppgiftslämnare Telefon

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn En förstudie på uppdrag av STEM:s Beställargrupp Lokaler BELOK Lennart Jagemar CIT Energy Management AB Per Fahlén Avdelningen för installationsteknik,

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

J Sök x V Favoriter &w Media < ^J

J Sök x V Favoriter &w Media < ^J /4*A 7-&) Atfciy Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp H 1/sft J Sök x V Favoriter &w Media < ^J Adre'ss;M hfci:p://doi:netfor_tipipe.se/er.ergirapport; 5Ök^& Bokmärken^ I *$ Stavning V {^'smckatih G*»O,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer