Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "070301 Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU"

Transkript

1 Curriculum vitae Maria Elisabeth Andersdotter Kylin Nuvarande anställning Universitetslektor i översiktlig planering, institutionen för Landskapsarkitektur, Alnarp, SLU Tidigare yrkesverksamhet Projekterande landskapsarkitekt, Lennart Trulsson AB Malmö Projekterande, plan- och utredande landskapsarkitekt, Clas Florgård AB, Stockholm VBB arkitekter, sedermera VBB-VIAK Planarkitekt, stadsarkitektkontoret, Laholms Kommun Doktorandtjänst : Grönstrukturens identitet med avseende på pedagogiska funktioner Universitetsadjunkt i översiktlig planering, institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, SLU Utbildningar och examina Landskapsarkitekt examen Master of Science (MSC) in landscape architecture, Agronomie Doktorsexamen Miljöpsykologiska teorier 10 p Forsknings filosofi 5 p Kvalitativ Datahantering 3 p Svenska avhandlingar i landskapsarkitektur 10 p Forskningsmetodik för forskare, lärare och doktorander inom arkitektur, landskapsplanering och fysisk planering 10 p Landskapets plats och rum 10 p Landskap, Representation, Förtolkning och Praxis 10 p GIS in Greenstrukture 3 p Digital bildhantering för undervisning 3 p Pedagogisk grundkurs 5 p Handledning av doktorander 5 p Docentkurs 5 p Betygskurs 3 arbetsdagar SLU:s Ledarskapsutbildning 1

2 2

3 Publikationer/Publications Kylin, M Naturmarksslitage i brytåldern. Ur Urban naturmark i landskapet en syntes genom landskapsarkitektur red. P. Hedfors. Inst. För Stad och Land, SLU. Nr 3/2009 ISSN ISBN Kylin, M Planerarens Dilemma. Ur. Den lärande staden red. De Laval, Åkerblom. Boréa Bokförlag ISBN Johansson, M., Raustorp A., Boldemann, C. Kylin, M., Sternudd, C. & Mårtensson, F. (2010). Emotional state after the trip to school and associations with children s attitude towards sustainable mobility patterns. The 22nd conference of the Association for People and Environment Studies, Leipzig, 27th June - 2 July 2010 (arranged and convened symposium by Johansson and Mårtensson) Johansson, M., Raustorp, A., Mårtensson, F., Boldemann, C., Sternudd, C. & Kylin, M. (2011). Attitudinal antecedents of children s sustainable every day mobility. In W. Gronau, K. Reiter, & R. Pressl (Eds.). Transport and Health Issues. Volume 3, (pp ). Studies on Mobility and Transport Research. Mannheim: Verlag MetaGISInfosysteme. Mårtensson, F. Kylin, M Stad för Barn i Farten ur Miljöforskning nättidskrift från Formas 2011/Innehall/Temaartiklar/Stad-for-barn-i-farten/ Sternudd, C. Kylin. M, Mårtensson, F. Johansson, M, 2011: Activity-promoting neighbourhood characteristics for children used and useful concepts for research and practice, Open Space People, University of Edinburgh June 2011, (Conference Proceedings) pdf Kylin, M. Sternudd, C Barns hållbara vardagsrörlighet i staden! Landskapsobservatoriet Kylin, M. Sternudd, C. Wood, L Round balls in square holes in The Power of Landscape eds. Dymitryszyn, Kaczynska, Maksymiuk. ECLAS (European Council of Landscape architect schools) Proceedings. Kylin, M Är barn mer än människor? Movium Magasin nr Tidigare än 2009 Gyllin, M. Kylin, M. Lindholm, G. och Lövkvist, K Stadens grönska och strukturer, Gröna Fakta nr 6/1999 Movium SLU Alnarp ISSN Kylin, M Making outdoor places for children, 3

4 Gyllin, M, Kylin, M. Lindholm, G. Lövrie, K Forskare granskar nyskapad grönstruktur. Gröna Fakta 6/2001, Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M. & Lieberg, M Barnsperspektiv på utemiljön, Nordic Journal of Architectural Research 2001 (1): ISSN Kylin, M Children s Dens. Children, Youth and Environments 13(1) Kylin, M Från barn till Plan. Ur Synvändor, red. O. Reiter. Inst. För landskapsplanering. (Inget ISBN nr.) Kylin, M Från Koja till Plan Om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang. Avhandling, SLU Alnarp ISSN ISBN Kylin, M. Mårtensson, F Många kojor och mycket spring att planera med barns perspektiv, Gröna Fakta nr 5/2005 Movium SLU Alnarp. ISSN Kylin, M En koja kan vara två pinnar som ligger i kors. Trädgård - Fritid 118/2006 Kylin, M, Mårtensson F Nitiska säkerhetsinspektörer river våra barns kojbygggen Debattartikel, DN Debatt. Skrivet OM min forskning: DN Insidan: Bäst äventyr finns i det fria, journalist Emma Lofors 2006 Utemiljö nr. 7: Kojan ger bättre förståelse för barns behov, journalist Titti Olsson 2005 Radio Boulevard Om att bygga kojor 2002 Skåne direkt 4

5 Kurser och undervisning Kursansvarig och/eller medansvarig Grundnivå LK0078 Projekt 1 Landskap som plan, verklighet och idé. Kursansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: LP0558 LIPA med GIS. Utveckla planeringsdelen i kursen samt litteraturövning. För kursbeskrivning se: Masternivå LP0560 Landscape Theory in Architectural and Planning Practice. Medansvarig sedan 2005, för kursbeskrivning se: Doktorand nivå PLG Interview Technique Medverkande kursansvarig. LP (en kurs varje år) Landscape Theory in architectural practice. Medverkande kursansvarig. Medverkande föreläsare, seminariedeltagare, kritiker och handledare SLU: Grundnivå LK0080 Projekt 2 Boplatsen. Handledare och kritiker. LK0141 Projektering och byggande av landskapsarkitektur. Handledare i ritsal EX0649 Kandidatkursen. Examinator Masternivå LP0492 Planning Project Driving Forces and Contemporary Tendencies. Kritiker och seminarieledare LK0069 People and Environment. Föreläsare och seminarieledare LP0549 HSU-programmets kurs Hållbar stadsutveckling. Föreläsningar och seminarieledare. LP0515 NHT-programmet. Föreläsningar och seminarieledare samt examinator Doktorandnivå: P Space and Place in the Urban Landscape Föreläsning och workshopledare LTH (Lunds Tekniska Högskola, arkitektprogrammet) ASBF05 Stadsbyggandets grunder. Föreläsare ASBNO1 Sustanable urban recycling. Föreläsare Examinator samt handledare för Master examina i: EX054 5Landskapsarkitektur EX0546 Landskapsplanering EX0337 Urban Landscape Dynamics 5

6 EX0606 Natur Hälsa Trädgård Examinator, Masterarbeten: Sara Pallin Att skapa en restorativ plats ett designförslag för en restorativ trädgård Susanna Hogell Livet på ett garagetak En utvärdering av underbyggda bostadsgårdar Susanne Enebom Likartat = Lekartat? En studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvärden och utvecklingsmöjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv Nassim Pourshah (ULD) School Ground as a Playscape and Socioscape. Sunna Pfieffer På promenade genom Prag med pennan som verktyg en landskapsarkitekts bilddagbok. Anastasija Petunina (LAM) Revival of the Jelgava Palace Park Carl von Oelreich Advertising Space Gustav Aulin Tätare och grönare en fallstudie längs Erikdsfältsgatan i Malmö 2011 Anna Fogelklou Planering av hamnområdet i en sommarstad en fallstudie i Båstad Ida Cronqvist Medborgardeltagande i översiktsplaneringen granskning av den kommunala planprocessen med utgångspunkt från FN:s Habitat Agenda Joel Hedin Regementsgatan som del i landskapet en diskussion om sociala följder av bebyggelse i anslutning till Slottsparken Ola Nielsen A study of Space in the Informal Settlement of Bandani, Kisu, Kenya Esbjörn Kjell European 9, Tjörn, Arkitekturtävling Carl Welin - The Current Emphasis en discussion om flödesfilosofi och planering Niklas Ögren Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Emelie Ireman Stadens vardagsrum Jens Lindqvist Reseskisser Joel Hördin Höganäs ett fiskeläge och en bruksort söker sin nya identitet Julia Grundberg att söka form Kajsa Björne Visuell kommunikation i liten skala Kristin Rydell-Andersson Miljökompensation vid exploatering av Natura 2000 Kristina Ström Hur tillgänglig är staden? Fallstudie av Kungsgatan och Föreningsgatan i Malmö Matthildur Sigursjonsdottir Lekplatser, utformning och förvaltning i ett föränderligt samhälle Therese Persson Camilla Engström Nya landskapselement i Infra City Charlotte Nilsson - Den fysiska planeringens påverkan på miljöpsykologin tillämpning av de 8 parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen Jenny Stålhamre Stadsrum för barn en skolgård som mötesplats Lina Sofia Engström - Hållbar estetik en nyckelfråga för framtidens landskapsarkitekter 6

7 Martin Arfalk Sorgenfrid Johanna Elgström Idrottens platser en landskapsarkitekts syn på idrottsplatser Arkitektexaminationer vid Lunds Universitet Juliet Lindgren Lek fur alle rum och platser som inspirerar till lek och lustfylld aktivietet Handledare, Masterarbeten: Mikaela Nordenberg - Gestaltningens påverkan på barns lek en jämförelse av lek på två skolgårdar utifrån ett genusperspektiv Nils Ekström - Brottkärrs förskola - en jämförelse mellan landskapsarkitektens intentioner och utfall Ylva Petersson - Över stock och sten - ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde Amanda Niljsson Att omgestalta en Plats processen i att ta fram ett övergripande förslag för omvandling av en central yta i Trelleborg Hanne Nilsson och Stina Höglund Phyllis Memorial Childrens Home and Academy ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och en skola i Kenya Pernilla Andersson - Växtmaterial för klättrande barn Eva-Marie Larsson Gågator i Sverige en studie över gågators struktur och gestaltning Gabriel Sebastian Greenway Planning Karin Ingemansson - Gröna miljöer på skolgården som plats för utomhuspedagogik Karin Jonsson Lekplatsens historia Anna Seling Platsskapande i teori och praktik Elisabeth Hagströmmer Barns utemiljöer i Hebron gestaltningsverktyg för barnperspektiv implementerat på Al Ibrahimyye plats Hampus Ahlbom och Angelica Bierfeldt Liptak Gullmarsplan knutpunkten i den nya Söderstaden Kaisa Leena Aksli (NHT) A Place called home Klara Wallby Hur kan stadens luckor utvekclas till användbara platser för olika åldersgrupper? Peder Lundberg - Den som bygger sitt hus på sanden en undersökning kring hållbar bostadsplanering i Skåne Sofia Hyden Vattenlek i offentlig miljö planering av vattenlek Anna Maria Larsson Åsa Svensson Landsbygdens miljökvaliteter från folkmun till planering Karolina Alvarsson Rum i förändring en studie av Stapelbäddsparken ur ett genusperspektiv 7

8 Maria Barrdahl och Fanny Wahlqvist På vandring mot handling utbyte av perspektiv i landskapet Lina Berglund - With young people in mind; a documentation of and reflection on a design process of a new school environment in UK. Examinator Kandidatarbeten: Amanda Berggren Barns rörelsefrihet i en stad en studie av skolvägar till Monbijouskolan i centrala Malmö Anna Lyth Möten i det offentliga rummet- om utformningen av offentliga rum och dess betydelse för social interaktion Charlotte Wingårdh Parkeingsplatser en litteraturstudie om inställningen gentemot dem och deras potentiella roll i framtidens städer Elise Eriksson Planeringsmetoder för barn i fysisk planering en studie på nationell, regional och kommunal nivå Karin Edeskog Den gemensamma bostadsgården en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö Maria Nilsson Lek och lärande om naturen Barnperspektiv på utvecklingsmöjligheter av Slättängsområdet. Moa Mejstad Ungdomars deltagande i den fysiska planeringen Pernilla Andersson Stadsbyggnadsideal i Sverige igår, idag och imorgon Soria Larsson Byggnader i landskap och bilden av människans natursyn Stella Svanberg Ljuset i ett rumsligt perspektiv Malin Magnusson Betydelsen av förskolans utemiljö hur påverkar den barns lek och utveckling Sara Dahlberg Skolgården utformning till grund för utomhuspedagogik Elin Madsen Planering ett spel om stadens framtid. En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen Sara Bergström Grön rehabilitering i planering förebygga, rehabilitera och behandla. Annat: 2009 HT Ansvarig examenskoordinator för Master examen på Landskapsarktiektprogrammet 8

9 Forskning och forskningsprojekt Children on Foot Funding: FORMAS The research project Children on Foot investigates children s sustainable everyday mobility in housing areas planned according to different planning policies. The main objective is to investigate how characteristics of urban outdoor environments contribute to preferences for physical activity in children s play and transport. Children s mobility is compared between various densities in city structures and reflections are made on how children s health as a factor in sustainability can be related to density of the city. The results of the project can be regarded as a departure for design guidelines to support children s everyday mobility. The research is carried out by a transdiciplinary group: Environmental psychologist Fredrika Mårtensson SLU Maria Johansson LTH, Landscape architect Maria Kylin SLU, Architect Catharina Sternudd LTH, and medical doctor Cecilia Boldeman Karolinska Institutet. Kidscape Funding: FORMAS SLU-researchers, Maria Kylin, Susan Paget and Fredrika Mårtensson are also active in recently started study Kidscape, headed by Medical doctor C Boldeman Karolinska institutet. This study investigates the cross-cutting health-promoting potential of outdoor environment among children aged 8, 11, and 14 years, during the time of the day that they spend at the school ground. The outdoor environment is assessed in terms of; physical qualities and the way it is used by the students; physical activity and its objective measurement; global and individual UV exposure and its objective measurement; stress and its objective measurement and night sleep. Intervention studies on schoolyards Funding: Malmö Municipality and SLU In cooperation with several municipalities, e.g. Malmo City, several intervention projects of school grounds are effected in coming years. Different aspects of how children use, experience and learn are being studied and related to the physical environment before and after changing the design and planting of the grounds. Petter Åkerblom, Maria Kylin, Susan Paget, Fredrika Mårtensson all from SLU, Emma Paulsson and Petra Bengtsson from Naturskolan Small places and big cities Funding: FoMA In several discussions today densification of the city is suggested as a solution to a more sustainable global- and city development. This however requires a careful scrutinizing of the aspects of sustainability that can be defined as future adult s social and physical health. In this project the focal point is aimed at how a child s perspective of the city environment can be 9

10 formulated to be used by planners in a planning process that today has increased in complexity. The project is based on results that show that not only the design of small places and objects affects the everyday life of the child, but also the big scale structure of neighborhoods and cities. In the project we are interested of synergetic effects that can be made of comparing and developing results of children s perspective in different levels of scale in planning. E. g. categories of analyses and evaluations that are required to design a small place in a detailed scale are not the same categories required to plan a neighborhood or city in larger scale. In the Project; Maria Kylin, Fredrika Mårtensson, Ulla Berglund and Kerstin Nordin. Scientific conferences with paperpresentations: Alnarp. ECLAS conference on New challenges in landscape planning, design and management Edinburgh Open Space Conference on Inclusive Outdoor Environments for All Warsaw ECLAS conference on The Power of Landscape 10

11 Andra akademisak uppdrag: Bedömningsuppdrag och handledaruppdrag: Pågende Biträdande handledare för Doktorand Emma Paulsson Handledare för Åsa Hällström från Miljökontoret, Malmö Stad, i Partnerskapsprojekt (Movium, SLU) om utomhuspedagogik i urban kontext Review on research article for Children s Geographies (Eyes on the Playground A retrospective Study of active Free Play) by Nicholas L. Holt, Homan Lee, C. Millar, John C. Spence Handledare till Doktorand Lydia Wood från San Diego State University Opponent. Bedömning till avhandlingen Vi Leker Ute av Merete Lund Fastings Ph.D avhandling i pedagogik, Pedagogiska institutionen NTNU, Trondheim Committee member of assessing the applications for the position as Associate professor in Urban Planning, human preferences and use of Urban Envrionments. Bedömning av lektorat LIFE Köpenhamn Opponent. Bedömning vid startseminarium Askild Nilsens PhD project, Institutionen för Landskapsarkitektur Ås, UMB Oslo Opponent. Mittseminarium för Anne Dahl Refshauge PhD project PlayLab Cph designing, anchoring and managing play spaces in public parks and green areas. Ledaruppdrag: Pågående Ställföreträdande Prefekt för Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Ställföreträdande områdeschef för Område Landskapsarkitektur. Med speciellt ansvar för grundutbildningsfrågor och personalfrågor Koordinering för arbetsmiljö och personalfrågor kring medarbetares bortgång Ledamot i Fakultetsnämnden för LTJ-fakulteten Ordförande i LTJ-fakultetens Programutskott för Landskapsutbildningar (PUL) samt Programkoordinator för Landskapsarkitektutbildningen. Speciellt uppdrag att anpassa och genomföra programmets Bolgona anpassning Ledamot i grundutbildningsnämnden Bolognagrupp (BOA) inom LTJfakulteten, särskilt ansvar för att arbeta fram beslutsunderlag i form av förslag till kurs- och utbildningsplaner till de beslutande fakultetsorganen. 11

12 Övrigt Månades profil (Profile of the month) February-Mars 2006 on CampusPedagog PEDAGOGISKT PRIS för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning som del av lärargruppen på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp. 3:e Oktober 2009 ERASMUS resa med undervisning i Evora, Portugal Oktober Föreläsning och samordning kring projektkurser i Landskapsarktiektutbildningen Evora. SAND DIEGO STATE UNIVERSITY, Huvuddrivande för samarbetet mellan San Diego State Universitys Geographical institut. Genom erhållen finansiering så kunde ett konkret samarbete i form av kurser, föreläsningar, uppsatser och resor mellan doktorand Lydia Wood och Professor Stuart Aitkins från SDSU och Kenneth Olwig, Fredrika Mårtensson och Maria Kylin från SLU ske under Tredje uppgiften, konferenser, seminarier, nätverk osv: Key Note speaker för Urbanstrategiskt forum, Malmö kommissionen Inbjuden talare för konferens om Barn, liv och Trafik. NTF, Göteborgs Stad och SAFER Inbjuden att hålla seminarium av Lunds kommun inom deras tema Lyftet : Om att planera med barnperspektiv Inbjuden som speaker av Ekologiutbildningarna på Lunds Universitet: Play Again a series of movie screenings to spark debate about the sustainability of our current and future society Alnarp Research seminar on future welfare on animal health Inbjuden som huvudtalare till seminarium av Malmö stad, Stadsbyggnadkontoret och folkhälsoenheten. Seminariets titel Hälsosamt liv i hållbar stad kan man planera för detta Inbjuden talare till årets konferens om utomhuspedagogik Ute är inne 2011 Barnens plats i planeringen workshops om barnperspektiv i fysisk planering. Beställd av Länsstyrelsen i Jönköping Backaslöv Landskapsanalys utifrån ett barnperspektiv. Samarbete med Växjös kommun i deras översiktsplan Uppdragsarbete: Hovsjö ett samarbetsprojekt med Folkhälsoinstitutet och Karolinska. Projektledare: Fredrika Mårtensson 12

13 Drivande och samordnare av BUB-nätverket Barn och Unga i Byggd miljö, tillsammans med Fredrika Mårtensson, Daniella van der Brught och Sofia Cele: Medlem och aktivt arbetade i Arkitektförbundets arbetsgrupp för Arkitektur i skolan ARKIS. 13

Folkhälsomyndigheten 3 november Stockholm

Folkhälsomyndigheten 3 november Stockholm Folkhälsomyndigheten 3 november Stockholm Fredrika Mårtensson docent i miljöpsykologi Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU, Alnarp 1/3 Lek med kompisar 1/3 Ärenden/ Fixa sake

Läs mer

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Utbildningsplan SLU ID 3.0-734/2012, version 2012-09-26 Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Bilaga 1: Möjlighet

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprograet Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/14 Den student so har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprograet ed avlagd landskapsarkitekt-,

Läs mer

Naturkontakt på skolgårdar

Naturkontakt på skolgårdar Naturkontakt på skolgårdar Märit Jansson docent och universitetslektor i landskapsplanering Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning SLU, Alnarp Barns perspektiv på utemiljö Vad

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

1 million 2 million / year

1 million 2 million / year OKK+FRIENDS 1 million 2 million + 20 000 / year STOCKHOLM - ONE OF THE FASTEST GROWING CITIES IN EUROPE, SIX TIMES FASTER THAN LONDON OR PARIS. 140,000 NEW HOMES ARE PLANNED UNTIL YEAR 2030.. OKK+ STOCKHOLM

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet. Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö

Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet. Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, Lunds Universitet Trivsel som mål eller medel? Forskning om upplevelse av stadsmiljö Presentationens innehåll Vad forskningen kan mena med trivsel Miljöfaktorer

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Barnvänlig bebyggd miljö - vad är det?

Barnvänlig bebyggd miljö - vad är det? Barnvänlig bebyggd miljö - vad är det? 2016-12-09 Märit Jansson Landskapsarkitekt och Docent i landskapsplanering Universitetslektor vid: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd

Läs mer

Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön.

Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön. Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 hp Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön. Maria Wejbro Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap,

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design

Karl-Johan Ekeroth & Christian Strömqvist Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK Child Culture Design Vad är? Högskolan för Design och Konsthantverk Studenterna CCD - Vad är design för lek? CCD - Samarbetspartners ASTRID LINDGRENS VÄRLD KOMPAN BRIO UNIVERSEUM KULTURHUSET STOCKHOLM RÖHSSKA MUSEET IKEA LAPPSET

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Projekt. Pågående från 2007. 20:2007 Den offentliga byggnaden och det offentliga rummet Sara Grahn White/ KTH. 121 260 kr

Projekt. Pågående från 2007. 20:2007 Den offentliga byggnaden och det offentliga rummet Sara Grahn White/ KTH. 121 260 kr R Projekt Pågående från 2007 2008 20:2007 Den offentliga byggnaden och det offentliga rummet Sara Grahn White/ KTH 14:2008 Innovativa mötesmiljöer Susann Wessely Gromark, White Göteborg 121 260 kr 28:2008

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Ansökan om medel för uppdrag inom SLU:s FoMA program Bebyggd miljö

Ansökan om medel för uppdrag inom SLU:s FoMA program Bebyggd miljö Ansökan om medel för uppdrag inom SLU:s FoMA program Bebyggd miljö Från den lilla platsen till den stora staden om barns utemiljö i urban kontext: ett ramprojekt Bakgrund Som ett av de första länderna

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Utbildningsnämnden 2016-10-12 Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for Landscape Architecture Programme - Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY009

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning

Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning Carley Friesen och Amanda Frövenholt www.carleyfriesen.com / carleyfriesen@gmail.com www.amandafrovenholt.se /

Läs mer

Konkurrensen om marken

Konkurrensen om marken Anmäl dig tidigt - läs om våra rabatter på baksidan! Konkurrensen om marken Hur försvarar vi rätten till bra utemiljöer i skola och förskola? Skolhusgruppen - i samarbete med Movium och Arkus - bjuder

Läs mer

Stigande havsnivåer engagemang, kommunikation och planering i Skåne

Stigande havsnivåer engagemang, kommunikation och planering i Skåne Stigande havsnivåer engagemang, kommunikation och planering i Skåne Tomas Germundsson Kulturgeografiska institutionen Lunds universitet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Barns perspektiv på lek och lekmiljöer

Barns perspektiv på lek och lekmiljöer Barns perspektiv på lek och lekmiljöer 2017-10-26 Märit Jansson Landskapsarkitekt, Universitetslektor och Docent i landskapsplanering Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Mina

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Idéer till skolgårdsförnyelse

Idéer till skolgårdsförnyelse Idéer till skolgårdsförnyelse eller Vad jag har lärt mig om skolgårdar genom Malmö stad Märit Jansson, landskapsarkitekt och Fil Dr i Landskapsplanering Landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Framtidens lekplatser

Framtidens lekplatser inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 maj 2013 experter konsumentverket Anna Strandberg msb Jan Schyllander slu Alnarp Fredrika Mårtensson Säkra, tillgängliga och pedagogiska lekplatser karolinska

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Hur många urbana nyanser av grönt vill du räkna till?

Hur många urbana nyanser av grönt vill du räkna till? Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Katrineholms kommun KONGRESS 2016, 24-26 augusti Hur många urbana nyanser av grönt vill du räkna till? landskapsarkitekt och professor Carola Wingren Institutionen

Läs mer

Plats för lek. Svenska lekplatser förr och nu REDAKTÖRER MÄRIT JANSSON OCH ÅSA KLINTBORG AHLKLO

Plats för lek. Svenska lekplatser förr och nu REDAKTÖRER MÄRIT JANSSON OCH ÅSA KLINTBORG AHLKLO Plats för lek Svenska lekplatser förr och nu REDAKTÖRER MÄRIT JANSSON OCH ÅSA KLINTBORG AHLKLO Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2016 AB

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 Partnerskap Alnarp en brygga mellan forskning/utveckling och verkligheten SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 SLU - nationellt universitet i intressanta regioner SLU utvecklar kunskapen om de biologiska

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

parametric[framework] - en vision i trä Arkitekt Max Zinnecker / Svea Artilleri / Valhallavägen 117, Stockholm

parametric[framework] - en vision i trä Arkitekt Max Zinnecker / Svea Artilleri / Valhallavägen 117, Stockholm 2 BESKRIVNING Anmälan till Träpriset 2012 Kategori: Lokaler och anläggningar parametric framework Paviljong och urban struktur Tävling: 2009 Bygget: Maj - December 2010 Kostnad: 1.000.000 kr Arkitekt och

Läs mer

Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar.

Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar. Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar. Lennart Karlsson Johanna Nygren Spanne Anders Peterson Mål och

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Planering för mat trender och tendenser

Planering för mat trender och tendenser Planering för mat trender och tendenser RUSA sem. 4 nov. 2015 Madeleine Granvik, Ph.D. Researcher. in Planning for Sustainable Development and management of Urban-Rural interactions Department of Urban

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer