Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll"

Transkript

1

2 Innehåll Välkommen till sjunde versionen av Folksams byggmiljöguide 1 Golvbeläggningar 7 Lim 11 Avjämningsmassor och spackel 15 Byggskivor 19 Isolering 23 Färg 27 Fogmassor 33 Fäst- och fogmassa samt tätskikt för kakel och klinker 37 Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Ändliga resurser begränsad tillgång Öppen process farliga ämnen Ändliga resurser med god tillgång Sluten process farliga ämnen Öppen process måttligt farliga ämnen Förnyelsebara resurser Ändliga resurser med synnerligen god tillgång Sluten process måttligt farliga ämnen Arbetsmiljö vid byggandet Kemisk exponering med kända risker eller kemisk exponering och tunga lyft och/eller ergonomiskt påfrestande ställningar Kemisk exponering eller tunga lyft eller ergonomiskt påfrestande ställningar Inga kända risker Vik ut här! Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna Bruksskedet Avfall byggspill Höga emissioner eller hög kemikalieanvändning vid skötsel eller dålig funktion, svårstädat Deponi ifrågasatt kemiskt innehåll Farligt avfall Låga emissioner, kemikalieanvändning vid skötsel, bra funktion, inte så lättstädat Energiutvinning Deponi ofarligt Låga emissioner, låg kemikalieanvändning vid skötsel, bra funktion, lättstädat Återanvändning Återvinning Avfall uttjänt produkt Deponi ifrågasatt kemiskt innehåll Farligt avfall Energiutvinning Deponi ofarligt Återanvändning Återvinning Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Produkten innehåller ämnen upptagna i Begränsningsdatabasen med angiven tidpunkt för avveckling och/eller VOC i en halt av minst 300 g/l och/eller ämnen som klassas som utfasningsämne enligt PRIO-guiden Produkten innehåller ämnen upptagna i Begränsningsdatabasen med angiven högsta halt och/eller ämnen som klassas som prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO- guiden Produkten innehåller inga ämnen upptagna i Begränsningsdatabasen eller ämnen som omfattas av PRIO-guiden Hälso- och miljöklassificering Produkten klassificeras som hälso- eller miljöfarlig och ska märkas med farosymbol enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter alternativt att produkten innehåller biocider med någon form av CMRklassificering. Produkten innehåller ämnen som klassificeras som hälsoeller miljöfarliga Produkten innehåller inga ämnen som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga Folksams slutomdöme Rekommenderas ej Accepteras tills vidare Rekommenderas Folksam byggskadeverksamhet är miljöcertifierad enligt ISO

3 Miljömärkningar Välkommen till sjunde versionen av Folksams byggmiljöguide! 1 Svanen Svanen är Nordens officiella miljömärkning. I Svanens kriterier ställs krav om innehåll och användning av miljöfarliga kemikaler, utsläpp till luft vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. EU-blomman EU-blomman är det gemensamma europeiska miljömärket. Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation. FSC Forest Stewardship Council är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Att bygga nytt och renovera kräver många beslut, den här guiden kan inte hjälpa dig att välja rätt nyans på kaklet eller ge dig tips om hur du lättast river ner en vägg. Däremot kan den ge dig kunskap för att välja de material som gör minst skada på våra gemensamma tillgångar, luft, mark och vatten. Guiden används redan i hög grad av branschens experter, nu hoppas vi att du som är hemmafixare ska upptäcka den. Guiden du håller i din hand är framtagen av oberoende experter och vi tittar noga på flera kriterier. Hur framställs produkten? Är den ofarlig för hälsan när man använder den? Påverkar färgen sin omgivning även när den sitter på väggen och har torkat? Vad händer med golvet när det har tjänat ut och man vill slänga det? Allt detta och mycket mer finns lättillgängligt i den här skriften för att du som konsument så lätt som möjligt ska kunna bygga miljövänligt. Vi fortsätter också att redovisa var produkterna är tillverkade, det är i nuläget enda sättet för oss att redovisa koldioxidutsläpp. g vill även passa på att slå ett slag för återvinning, när vi bygger om och renoverar är det inte alltid nödvändigt att riva allt och sätta in nytt. Fundera ett slag på vad som kan återanvändas. Det finns flera affärer som specialiserat sig på byggnadsvård, där finns vackra gamla dörrar, fönster, beslag och mycket annat som är unikt och faktiskt också miljövänligt. På vår hemsida folksam.se hittar du fler tips kring renovering och vad man ska tänka på när man anlitar en hantverkare. n Snaar, miljöchef på Folksam Var är produkten tillverkad? Framför varje rekommenderad produkt finns en ljusblå, blå eller grå färgmarkering. Den ger besked om var produkten är tillverkad. Läs mer på sidan 3 varför vi lämnar denna information. I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Byggmiljöguiden har arbetats fram av följande personer. Från vänster: Göran Stridh (oberoende expert), Karl-Eric Larsson (byggteknisk chef Folksam), Ulf Duus (oberoende expert) och n Snaar (miljöchef Folksam). Omslagsbild: Karlsonhus EKOMER koncept är det första miljöcertifierade kataloghuset. Huset är superisolerat, har fönster med låga u-värden och en värmeväxlare för ventilationsluften. Man har lagt ner mycket möda på att undvika köldbryggor och på att få huset tätt. Huset värms upp med förnybar energi, det har en solfångare på taket, en vattenmantlad eldstad i vardagsrummet och en ackumulatortank. Huset är byggt med sunda material, det är en träkonstruktion isolerad med cellulosafiber och grunden är isolerad med packat skumglasgrus (has-o-por) tillverkat av returglas.

4 Bygg och renovera grönt 3 Mer än försäkringar Vi är övertygade om att våra val i livet spelar roll. Folksam försäkrar varannan svensk och är ett stort företag, detta medför ett ansvar. Det är därför vi gör saker som inte brukar förknippas med försäkringsbolag. Vi vill göra det lättare för våra kunder och andra att göra miljövänliga val genom tester och jämförelser av till exempel bilar, utomhusfärger och värmepumpar. Som stort försäkringsbolag är Folksam också stora beställare av byggreparationer. Vi beställer faktiskt byggreparationer för 800 miljoner kronor varje år. Eftersom vi vill göra dessa reparationer så miljömässigt bra som möjligt måste vi också veta vilka material som är att föredra ur ett miljöperspektiv. Det är bakgrunden till varför vi beslutade oss att göra Folksams Byggmiljöguide. Renovera grönt! Målsättningen med Folksams Byggmiljöguide är att med enkla symboler visa olika byggprodukters påverkan på miljön. När du bläddrar i guiden kommer du att möta en mängd olikfärgade prickar. Dels är det markeringar som talar om var på miljöskalan olika er befinner sig. Vi värderar allt från vilka naturresurser till vilka kemikalier produkterna innehåller och om de omfattas av hälso- och miljöklassificeringsregler. Dels sätter vi ett slutbetyg. Rött betyder rekommenderas inte, gult innebär accepteras tills vidare medan grönt är det miljömässigt bästa valet. Därefter ger vi konkreta förslag på produkter i de klasser vi tycker är bra ur miljösynpunkt. Vi berättar också var produkten är tillverkad I de varugrupper där vi listar godkända produkter finns det en liten prick framför varje produkt. Färgen på den pricken berättar var produkten är tillverkad. Ljusblått betyder Sverige, blått Norden och grått övriga världen. Koldioxidutsläpp vid transporter en allt viktigare fråga Skälet till att vi gjort denna värdering är den allt intensivare debatten om våra koldioxidutsläpp och de klimatförändringar de leder till. Helst skulle vi också ha velat värdera energiåtgång vid tillverkning av produkterna och utsläppen vid transporten av dem. Tyvärr är de fakta som finns bristfälliga. Det är långt ifrån alla tillverkare som redovisar energiåtgången vid tillverkning eller i detalj hur deras produkter transporteras. Det är till exempel stor skillnad i koldioxidutsläpp mellan långtradare och tåg. Bristen på underlag gör att vi inte kan värdera dessa parametrar men vår ambition är att i framtiden göra det. Tills vidare får vi nöja oss med att informera om var produkten är tillverkad. Vår tes är att en närproducerad produkt orsakar mindre utsläpp vid transporter än de som är tillverkade längre bort och transporteras hit. Det finns naturligtvis fallgropar även i ett sådant resonemang för även om varan är tillverkad i Sverige kan ju många beståndsdelar komma med långa transporter. Vi tycker dock att den information vi lämnar är avgjort bättre än att inte beröra frågan alls och förhoppningsvis går det att utveckla med tiden. De produkter vi rekommenderar speglar informationsläget i april På folksam.se hålls listorna däremot ständigt aktuella. Detta bostadshus på Vävskedsgatan i Göteborg är ett bevis för att det går att nyproducera bra och prisvärda hyresrätter till en vettig kalkyl. Huset är resultatet av ett samarbete mellan White och FO Peterson & Söner Byggnads AB. Huset uppfördes med en ekologiskt bärkraftig och sund byggprocess där kriterierna för sunda hus och byggmaterial inom Pmärkning typ 2 uppfyllts. Låg energiförbrukning (cirka 60 kwh/kvm och år), återvinning av energi ur frånluften, individuell mätning av vatten och el samt källsortering av avfall är framträdande delar i miljöprofilen.

5 5

6 Golvbeläggningar 7 Vi har kartlagt de vanligaste golvmaterialen för inomhusbruk i torra utrymmen, alltså inte våtrum. Där används huvudsakligen kakel och klinker eller PVC-matta. Det i särklass vanligaste plastgolvet är PVC-golv. Det tillverkas av polyvinylklorid som bildas när etengas får reagera med klorgas i en industriell process. För att ge mattan dess tekniska egenskaper tillsätts bland annat mjukgörare och stabilisatorer. Linoleummattor tillverkas av linolja, hartser från barrträd, trämjöl och kalkstensmjöl. I ett första steg blandas oxiderad linolja och harts med de andra råvarorna till ett linoleumgranulat. Mattvåderna tillverkas genom att granulatet valsas fast på juteväv. Våderna hängs därefter i torkrum där de härdas. Lamellgolv är uppbyggda av lameller i flera olika skikt. Stommen i ett lamellgolv är vanligtvis av furueller granribbor som ligger vinkelrätt mot de lameller som är ytskiktet. Tunnare lamellgolv har oftast en stomme av HDF-board. Ytskikten består oftast av ädelträ och är slipningsbara ett par gånger. Ytskikt av ädelträ är vanligtvis lackat men kan också vara oljat. Laminatgolv kan tillverkas på två sätt, högtryckslaminat eller direktlaminat. Den vanligaste tillverkningsmetoden är direktlaminat där mönster och slitskikt limmas direkt på en stomme av HDF-board eller spånskiva. Högtryckslaminat tillverkas genom att färdiga skivor av laminat monteras på en stomme av HDFboard. Med högt tryck pressas de båda delarna samman. De flesta lamell- och laminatgolv går numera att lägga utan limning i not och spont. De läggs genom att not och spont klickar i varandra. En sådan metod är förstås både praktisk och miljövänlig. Genom att golvet inte behöver limmas går det lätt att ta bort, reparera eller återanvända utan att det skadas. De flesta golvmaterial är även emissionstestade enligt en metod som har tagits fram av Golvbranschens Riksorganisation. Denna mätmetod, som numera är internationell standard, visar vilka ämnen som avges från golvet och i vilka halter. Metoden har tagits fram eftersom vissa människor kan vara överkänsliga mot de ämnen som avges. Ska du köpa ett golv, fråga om det är emissionstestat. Är det inte det, bör du överväga att köpa ett emissionstestat golv istället. FSC-märkning För tillverkare av trävaror finns det numera en möjlighet att FSC-märka sina produkter. FSC står för Forest Stewardship Council som är en världsomspännande organisation. Produkter certifierade enligt FSCstandard ska komma från skogar som är brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel. FSC ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märkningen är ännu i sin linda men om du ska köpa träprodukter, till exempel ett massivt trägolv eller utemöbler av trä kan du fråga försäljaren om det finns FSCmärkta produkter. Mer information om FSC hittar du på internet Svanenmärkta produkter: Armstrong DLW Linoleum: Colorette Decorette Granette spé LinoArt Star Linodur LinoLife Linorette Linovation Marmorette Moiré Super Moiré Uni Walton Forbo Flooring Linoleum: Artoleum Marmoleum Marmoleum Click Marmoleum Decibel Trägolv: Forshaga Parkett Pergo (Europe) Pergo Country Pergo Domestiq Plus Pergo Expression Pergo Original Pergo Practiq Pergo Prelude Pergo Select Pergo Sense Pergo Uniq Pergo Universal Sylva Siljan Wood Products Siljan Solid (gran, furu) Tarkett Parkettgolv ek, natur, svanen Tarkett Sommer Linoleum: Elafono Etrusco Linosport Classic Narnidur Silencio Toscano Veneto Acoustic XF, Blf XF, Essenza, XF Till vänster: Arkitekturprofessor Krister Wiberg i Lund experimenterade med intressanta tekniska och estetiska lösningar när han byggde sitt eget hus. Att huset skulle vara miljöanpassat var självklart för honom. Väggarna består av en skalmur av lättbetong, väl isolerad med cellulosafiber och målade med äggoljetemperafärg både invändigt och utvändigt. Huset värms med sol, ved och naturgas. Föregående uppslag: Flyglarna till Gert Wingårds hus är byggda i trä, välisolerade med cellulosafiber och grundlagda så att berget inte behövde sprängas. Alla material och färger är valda ur miljösynvinkel, husen är målade med Falu Rödfärg utvändigt och med naturfärger invändigt. Flyglarna är täckta med grästak och hängrännorna är i trä.

7 Golvbeläggningar 9 PVC Linoleum Massivt trä Lamell Laminat Textila golv (Konstfiber) Klinker Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade golvbeläggningar Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Armstrong: Colorette Granette LinoArt Star Linodur Linolette Marmorette Uni Walton Forbo Flooring: Artoleum 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 Marmoleum 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 Tarkett: Linosom Etrusco 2,5 Linosom Toscano 2,5 Linosom Veneto 2,0; 2,5; 3,2 Linosom Trentino 2,0; 2,5 Alloc: Alloc Wood Exclusive Byggmästaren: Masterparkquett ek och bok Dala-Floda: Trägolv ek Trägolv gran och fur Föllinge golv: Föllinge massiva golv Junckers Industrier: Trägolv av ask, bok och ek Kasthall Mattor och golv: Massiva trägolv Kärnsund: Massiva trägolv Nordingrå Trä: Defacto Bredast Siljan Wood Products: Furugolv Exklusiv, Natur och Rustik Stombergs Massiva Trägolv: Stombergs Tilja av ek, ask, körsbär och valnöt Massiv Stavparkett av ek, ask, körsbär och valnöt Berg och Berg: Berg och Berg 3-skikts färdigparkett gran, fur, bok, ek, rödek, ask, berglönn, körsbär, valnöt, kanadensisk lönn, päron Forbo Flooring: Forshaga Parkett av ask, björk, bok, ek, jarrah, körsbär, lönn och valnöt Golvabia: Golvabia Residence Kährs Group: Lamellparkett med slitskikt av ask, bacu, björk, bok, ek, jarrah, jatoba, körsbär, lönn, merbau, palisander, rosewood, rödek, teak och valnöt Rappgo: Mörka skogen golv av ask, björk, bok, ek, furu, gran, lärk och lönn Tarkett: Viva Ultraloc 8,5 Salsa 14 Bravo 14 Epoc 14 Professional 22 Alloc: Commercial Domestic Home Original Tile Universal Forbo Flooring: LamiLoc Golvabia: Quick Step Pergo (Europe): Original, Practiq, Uniq, Sense, Domestiq, Plus, Expression, Select, Universal, Country, Prelude, Sylva Tarkett: Ceramica Kalaïs Select Smart Smart SRS Stone Effect Stone Effect Soundsafe CC Höganäs: Klinker glacerad Klinker oglacerad Kakel Golvabia: Glacerade kakel och klinker Österbymo Trävaru: Trägolv ask, ek, björk och al

8 Lim 11 Lim består till övervägande delen av bindemedel och lösningsmedel. Dessutom ingår smärre tillsatser som klibbgivare, mjukgörare, konserveringsmedel, stabilisatorer, katalysatorer samt ibland fyllmedel. Bindemedlet är ofta en polymer, som kan vara av naturligt ursprung, till exempel stärkelse som i vanligt tapetklister, eller syntetisk, till exempel polyvinylacetat, som i vävlim. Forna tiders lim hade oftast lacknafta som lösningsmedel medan dagens lim till övervägande delen har vatten. I vissa få produkter kan man av tekniska skäl inte använda vatten utan i stället organiska lösningsmedel som toluen, etanol eller alifatnafta. Alla vattenbaserade lim innehåller konserveringsmedel. Dessa är ofta upptagna i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och dess PRIO-guide. Akrylatlim används vid läggning av PVC- och linoleummattor. Limmet har en tendens att förtvålas vid påverkan av alkalisk fukt (fukt med högt ph-värde) och avger då ämnen som kan verka irriterande på slemhinnorna. Det är därför viktigt att underlaget är torrt när mattan läggs på. I det högt uppdrivna tempot på byggarbetsplatserna är det dock lätt hänt att mattläggningen påbörjas innan underlaget torkat. Nya och förhoppningsvis bättre lim som är motståndskraftiga mot förtvålning har lanserats under senare år. De har använts under begränsad tid men de erfarenheter som finns hittills är positiva. Många limtillverkare testar numera sina produkter avseende eventuell förtvålningsrisk enligt en standardmetod, där betong, avjämningsmassa, lim och golvytbeläggning sammanfogas enligt tillverkarnas anvisningar. Annan utveckling inom plastområdet har medfört att lim med MSpolymer lanserats. Syftet med denna utveckling är att få ett alternativ till miljömässigt tveksamma lim, bland annat sådana som innehåller isocyanater. En annan god egenskap är att MS-produkterna är övermålningsbara. För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de anvisningar som tillverkaren ger i sin produktinformation. Det kan gälla på vilket sätt limmet ska appliceras, vilka krav det finns på underlagets beskaffenhet samt vilka tider som bör förflyta innan de sammanfogade materialen belastas. Svanenmärkta produkter: Scanspac Dalapro Ekonomi Vägglim Dalapro Extra Vägglim Dalapro Våt Vägglim Martin Hansson och Bolle Tham har ritat detta hus på Tidö-Lindö. Trä och Falu Rödfärg ger en speciell karaktär som anknyter till svensk tradition och goda val ur miljösynvinkel. Man har utnyttjat materialen på ett modernt och vackert sätt till och med taket är i rödmålat trä. Huset har också fått pris för sin arkitektur.

9 12 Lim 13 PVAC-lim MS-lim Kontaktlim, montagelim, asfaltklister Trälim, vävlim med mera PVC-, linoleumlim (silikonbaserat monterings- och parkettlim) Stärkelsebaserat lim (t ex tapetklister, vävlim) Lösningsmedelsburet Vattenburet Akrylatlim (till exempel golvlim) Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade lim Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Bona: D 720 (Parkettlim) Bostik 65 Tapetlim Bostik 70 Vävlim Bostik 75 Vävlim Bostik 76 Vävlim Bostik AlcaliTac AT Bostik Lim 700 Trä Inne Bostik Parkettlim Bostik Trälim 750 Vinter BostikTrälim Super 730 Ute Bostik LinoTac LT Hernia PVP Extra Hernia PVP Variant Hernia Tapetlim NW Hernia Vävlim Ideal Hernia Vävlim Objekt Hernia Maskin och Sprut Casco bårdlim 3421 Casco Parkett 3311 trälim Casco Parkettlim 3451 CascoSet Extra 3878 Casco trälim ute 3307, 3337 Cascol Laminatlim D3, 3309 Cascol Trälim Inne 3301, 3304 Cascol Trälim vinter 3303 Ecofix: Ecofix D2, D5, D16 Landora Tapetlim Landora Väv- och Tapetlim UZIN-MK 33 Essve Produkter: Trälim 900 Inne Trälim 920 Vinter Trälim 925 Ute Flügger: Tapetlim 270 Vävlim 377 Vävlim Extra 378 Gyproc: G46 Skivlim (gipsskivor) Kiilto 1 Väv- och Vägglim Kiilto 66 Universallim Kiilto 96 Laminatgolvslim Kiilto B3 Vattenfast trälim Kiilto Mästarens Vävlim Kiilto NoWo Vägglim Kiilto Parkettlim Spezial Kiilto V Spezial Kiilto Ultra Landora: Landora väv och tapetlim Landora vävlim Scanspac: Dalapro Ekonomi Vägglim Dalapro Extra Vägglim Dalapro Våt Vägglim Sika Sverige: Sikabond 530, 535, 540, 560 Casco Aqua 3437 Casco AquaProff 3431 (för våtrumsmatta) CascoLin 3449 Casco Plomb Förseglingslim 3482 CascoLin Solid 3481 Cascoproff Solid 3480 UZIN-KE 2000 S Kiilto 2 Våtrumslim Kiilto Extra Golvlim Kiilto M 1000 (golv) Sika Sverige: Sikabond 560 (våtrumslim) BonaKemi: Parkettlim R 850 Maxi-Bond Monteringslim Maxi-Bond Parkettlim MP Casco Parkett Elastic 3476 Casco Proflex 3470 Casco SuperSet 3879 CC Höganäs: Glasblockslim FB 55 UZIN-DK 700 UZIN-MK 100 Kiilto Masa limmassa Kiiltoflex K Kiiltoflex Parkettlim Bostik 65 Tapetlim Bostik 70, 75, 76 Vävlim Bostik Tapetklister Professional Hernia Maskin- och Sprutlim Hernia PVP Extra Hernia PVP Variant Hernia Tapetklister Expert Hernia Tapetklister T20 Hernia Tapetlim 1870 Hernia Tapetlim NW Hernia Vävlim Ideal Hernia Vävlim Objekt Casco bårdlim 3421 Casco Aqua 3437 Casco Maskin 3426 Casco Premium 3422 Vägglim Casco Tapet Special 3445 Casco Tapetklister 3439 Casco Tapetlim 3438 Casco Vinyl- och vävlim 3424 Glutolin Normal 3434 Glutolin Special 3435 Ecofix: Ecofix D2, D5, D16, Tapetlim Landora väv och tapetlim Landora vävlim Landora Tapetlim Kiilto 1 Väv- och Vägglim Kiilto NoWo Vägglim Kiilto Tapetklister Kiilto Tapetlim Landora: Landora väv och tapetlim Landora vävlim Sika Sverige: Sikabond 550 Tapetlim Casco 3880 UZIN-DK 700 Gyproc: Montagelim G44 Knauf Danogips: Montagelim (gipsskivor) Norgips: Montagelim GSL 300, GSL 600 Bostik Attack golv- och vägglim Bostik LinoTac TC Bostik MultiTac MT golvoch vägglim Casco AquaProff (våtrumsmatta) Casco Gummilim Solid 3454 Casco Korklim 3452 Casco Textilgolvlim 3457 CascoFlex Golv- och vägglim 3442 CascoLin 3449 (golvlim) Cascoproff 3448 (golvoch vägglim) CascoProff Conductive 3492 CascoProff Extra 3444 CascoProff Extreme 3450 UZIN-KE 2000S (PVC) UZIN-LE 2401 (linoleum) Essve: Konstruktionslim 850 Kiilto 10 (golv, vägg) Kiilto Lino (linoleum, kork) Kiilto Express (PVC, linoleum) Kiilto 2 Plus (golv) Kiilto M 1000 (golv) Liwell Kemi: Golv och vägglim 101 Våtrumslim Maxit: Floor 4805, 4815, 4825 Rescon Mapei: UltrabondEco 540, V4SP, VS90 Sika Sverige: Sikabond 525, 570 3M: 3M Scotch-Weld 49

10 Avjämningsmassor och spackel 15 Det är viktigt att skilja på avjämningsmassor och handspackel. Handspackel har en annan konsistens och bearbetas på ett annat sätt. Dessa spackel ska dras ut med slät-spackel men kan även dessa läggas i olika tjocklekar. Avjämningsmassor eller flytspackel, är precis vad det låter som, ett spackel som flyter. Det finns ett flertal tillfällen då det kan vara optimalt att använda flytspackel i stället för handspackel. Syftet är dock detsamma, att räta ut eller jämna till ytor. Det finns många varianter av flytspackel som är framtagna för olika miljöer och ändamål. Till ytor som ska beläggas eller målas där golvet är plant men skrovligt, kan man använda ett speciellt tunt flytspackel. Detta spackel kan läggas i nivåer ner till två millimeter. Fördelen är att man sparar tid och material, det vill säga får en beläggningsbar yta på ett arbetsmoment. Spackling av fall i våtutrymmen Vid spackling av fall mot golvbrunn i bad eller duschutrymme krävs ett spackel som har grövre ballast. Ballast är sanden i spacklet. Grövre ballast gör att spacklet blir lite trögare och därmed lättare att hantera vid fallspackling. En grövre ballast gör också spacklet spänningsfattigt vilket innebär mindre risk för sprickor. Även vid inspackling av värmeslingor, el- eller vattenledningar, är det lämpligt att använda ett spackel med grov ballast. Många varianter av avjämningsmassor Har man en källare med tillskjutande fukt, vilket inte är helt ovanlig, är det viktigt att kontrollera att produkten är framtagen för detta ändamål. Där ska man använda en produkt som tål fukt. Det finns avjämningsmassor som är självtorkande, så kallad kristallinisk uttorkning, vilket innebär att spacklet binder sitt blandningsvatten. Detta förutsätter att man blandar den vattenmängd som tillverkaren föreskriver. Allt vatten som överstiger det föreskrivna, kommer att gå ur spacklet genom avdunstning, vilket innebär längre torktid. Många avjämningsmassor går att dryga ut med sand, något som man ska utnyttja. Det kan vara bra vid fallspackling, man får ett trögare spackel som är lättare att hantera. Om inte annat finns det en ekonomisk aspekt, sand är billigare än spackel. Även här är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer. Den flesta avjämningsmassorna är pumpbara vilket är en väldig fördel vid beläggning av större ytor. Det är viktigt att poängtera att man alltid ska följa respektive tillverkares krav på relativ fuktighet och temperatur i underlag och luft, samt respektera produkternas torktider. Man ska tänka på att de tider som anges gäller vid optimala förhållanden vilket är 20 grader i luft och underlag och 85 procent relativ fuktighet i underlag. Andra förhållanden kan förlänga torktiden. Tidigare problem med flytspackel Kanske reagerar du automatiskt negativt när du hör ordet flytspackel? Det beror på historien. På 70-0ch 80-talen hade man stora problem med just flytspackel. Skälet var att man använde ett speciellt protein som skulle få spacklet att jämna ut sig självt. När spacklet lades på betong som inte torkat ut ordentligt uppstod problem. Dels orsakade det proteinhaltiga flytspacklet missfärgningar på parkett- och korkplattegolv, eftersom det avgav ammoniak. Men än värre var att många fick besvär med slemhinnorna på grund av de ämnen som frigjordes. I dag är problemen borta De flytspackel som idag finns på marknaden orsakar inga problem av de här slagen. Vissa tillverkare har gått över till en annan cementtyp (aluminatcement i stället för portlandcement) där proteintillsatsen fungerar. Andra har bytt flyttillsats (melaminharts i stället för protein) eller tagit bort den helt. Det finns idag inga fastställda miljömärkningskriterier för spackel. Lindåshusen av Hans Eek och EFEM-arkitekter är några av Sveriges energisnålaste hus. De är mycket täta, välisolerade, har bra fönster och värmeväxlare på ventilationsluften. De behöver inget värmesystem eftersom värmeavgivningen från människorna i huset, elanvändningen och varmvattnet är lika stort som värmeförlusterna från huset. De har solfångare för varmvattenberedning och större fönster mot söder för att ta vara på passiv solvärme.

11 16 Avjämningsmassor och spackel Avjämningsmassor golv Aluminatcement (med viss inblandning av portlandcement) med flyttillsats utan flyttillsats Ren aluminatcement utan flyttillsats forts. Avjämningsmassor golv Ren portlandcement utan flyttillsats Blandcement (aluminatcement, portlandcement och granulerad masugnsslagg) med flyttillsats Vägg-, tak-, golvoch snickerispackel 17 Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade avjämningsmassor Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Proteinbaserad flyttillsats Ardex: Ardex K15 Melaminbaserad flyttillsats Bostik Golvspackel Flyt Bostik Golvspackel Combi Bostik Golvspackel Express Bostik Golvspackel Fiber Bostik Golvspackel Fiber Quick Bostik Golvspackel Fin Bostik Golvspackel Flexi Bostik Golvspackel Flyt Express Bostik Golvspackel Flytgolv Bostik Golvspackel Grov Bostik Golvspackel Industri Casco Kombiplan 3707 Casco Superplan 3668 Casco Thermoplan 3652 Combimix: FLOOR-tec Avjämning 700, 720, 740, 760, 780 UZIN-NC 152, 170, 174, 175, 195 Höganäshuset: Mira 6600 cemplan, Mira 6650 industriplan, Mira 6700 cemplan, Mira 6950 express, Mira 6995 betofibermix kuick, Mira 6998 betomix kuick, Mira X-plan Maxit: ABS 148 ABS 320 Snabbslipsats pumpbar ABS 3200 Tunnflyt snabb Deitermann GM 50 Floor 4031 Super Flow Floor 4032 Super flow Rapid Floor 4150 Fine Flow Floor 4160 Fine floor Rapid Floor 4310 Fibre Flow Floor 4320 Fibre Flow Rapid Floor 4350 Fibre Base Flow Floor 4360 Base Flow Rapid Floor 4600 Duro Base Floor 4602 Duro Base Extra Floor 4610 Duro Top Floor 4630 Duro Lit Floor 4650 Duro Colour SERPO 644 Rescon Mapei: Conplan R, KF Uniplan Schönox: Schönox FA 3620 Schönox SP 3709 Schönox SP Rapid 3759 Schönox TX 3622 Schönox US 3623 TM Progress: TM Bygg TM Express K TM Fin TM Rotavjämning K TM Industri K Ardex: Ardex A31 Ardex K70 Ardex K80 Ardex FA 20 Ardurapid 35 MIX Ardurapid 45 Ardurapid 55 Bostik Golvspackel Bygg ute Casco Husfix Rapid 3649 Casco CementRapid 3678 Casco Kombirapid 3729 Casco Snabbspackel 3681 Casco TermoCret 3650 UZIN NC 180, NC 183 Finja Betong: Finja 200 Avjämning Grov Finja 220 Avjämning Fin Finja 240 Avj. Fin Snabb Finja 260 Fiber Snabb Finja 280 Grov Snabb Lip: Lip 210 Golvspackelmassa Lip 220 Golvspackelmassa Lip 226 Golvspackelmassa Lip 228 Golvspackelmassa Lip 230 Snabbtorkande finspackel Lip 245 Reparations- och fallbyggnadsmassa Lip 275 Rotbruk Maxit: Floor 4040 Combi Rapid Floor 4042 Fine Rapid Rescon Mapei: Plan R35 TM Progress: TM Snabbruk Schönox: Schönox SEZ Plus 3627 Schönox PL 3642 Schönox RR 3643 Schönox EF 3644 Schönox FS 3738 Schönox Fin 3745 Alcro: Lätt Bred Lätt Fin Lätt Grov Lätt Hand Lätt Våt Skivspackel Snabbspackel Sprutspackel Väggspackel Boxspackel Ardex: Arducret B10, B14 Ardumur 828 Beckers: Breplasta LH, LF, LG, F, J, LH, LW, RS, S, LB, Box Latexspackel Snickerispackel Lättspackel Fin-LF Lätt Handspackel-LH Lättspackel Grov-LG Våtrumsspackel-LV Våtrumsspackel Roll-LRV Finspackel F Sprutspackel Torra rum CC Höganäs: Fint byggspackel FB 4500 Grovavjämning FB 5000 Golvspackel FB 6000 Lättbetong FB 5500 Planspackel FB 7000 Casco Gipsfiller 3679 CascoSpack LF 3571 CascoSpack LG 3575 CascoSpack LM 3574 CascoSpack LV 3573 CascoSpack S 3572 Combimix: FLOOR-tec 820, 840 FLOOR-tec Slipsats Snabb 860, 870 codex NC 350 codex Casa Plana Flügger: Sandplast LF lätt fin Sandplast LG lätt grov Sandplast LH lätt medium Sandplast LH+ Sandplast LH Extra Sandplast LSR Sandplast S sprutspackel Sandplast LW lätt våt Sandplast LB Gyproc: G70 Pulverspackel Kestonit EH Kestonit KH Kestonit KK Kiilto LG Kiilto LF Liwell Kemi: Väggspackel Våtrumsspackel Snickerispackel Lättspackel Maxit: Betongspackel snabb Lagningsmassa fin MAXFIX Vägglagning Vägglagning snabb grov Väggspackel snabb fin 0 50 Nordsjö: Spackel Fin/Hand Spackel Fin Snickeri Spackel Snabb Spackel Lätt Sprutspackel Nordsjö Gipsspackel Spackel Grov Spackel Grov Sprut Spackel Combi/Euspecial Spackel Combi/EU Variant Spackel Medium Spackel Våt Spackel Våt Sprut Sprutspackel Rescon Mapei: NIVORAPID NIVORAPID FF Sadolin: Våtrumsspackel Väggspackel Medium Väggspackel Grov Väggspackel Fin-Lätt Väggspackel Fin Snickerispackel Snabbspackel NS-Sadolin Gipsspackel Scanspac: Dalapro F Dalapro Fin Dalapro Grov Dalapro J Dalapro Lightning Medium Dalapro Medium Dalapro S (sprut) Dalapro Snabb Dalapro Snickeri Dalapro SW Dalapro Våt (våtrum) Schönox: Schönox AP 3621 Schönox APF 3625 Schönox BM 3663 Schönox DS 3739 Schönox EF 3644 Schönox RR 3643 Schönox PL 3642 Schönox FS 3738 Spackel Fin Sika Sverige: SikaLätt Spackel Fin (LF) SikaLätt Spackel Grov (LG) SikaLätt Spackel Medium (LH) SikaLätt Spackel Våtrum (LV) TM Progress: TM Gipsavjämning TM Justerspackel

12 Byggskivor 19 Det finns många sorters byggskivor på marknaden eftersom olika användningsområden kräver olika typer av skivor. Produkttyper Spånskivor utvecklades i Tyskland under 1940-talet för att ta till vara på spån från sågverk. Spånskivor finns i olika kvaliteter för olika ändamål. Väggspånskivor (inomhus), golvspånskivor med not och spont, fukttröga spånskivor samt ytbelagda spånskivor är några exempel. Plywood är ett väl beprövat skivmaterial som fanns redan i det forntida Egypten. Industriell produktion påbörjades i Europa för drygt 100 år sedan. Plywood har låg vikt och kan användas i golv, väggar och tak, både inomhus och utomhus. Skivorna finns i olika format och kvaliteter beroende på vilka egenskaper och utseende som efterfrågas. Board är ett begrepp för träfiberskivor som ursprungligen kommer från Nordamerika där man i början av 1900-talet gjorde porösa skivor av krossade sockerrör och hårda skivor med trä som råvara. OSB, Oriented Strand Board, introducerades i början av 1990-talet som ett alternativ till plywood. Den består av träspån i tre huvudriktningar. Skivan kan användas som väggförstärkning bakom gipsväggar, avskärmningar, emballage, skyltar, dekoration med mera. MDF, Medium Density Fiberboard, är en vidareutveckling av de traditionella träfiberskivorna. MDF-board är en medelhård skiva tillverkad av träfibrer som binds samman med syntetisk harts. Fibercementskivor är ett alternativ där krav ställs på fukt-, värme- och brandtålighet. Exempel på användningsområden är innerväggar, skorstensschakt eller bakom radiatorer och bastuaggregat. En del fibercementskivor är även lämpliga som fasadmaterial eller som underlag vid uppbyggnad av våtrumsväggar. Fuktbeständiga skivor Det har varit mycket diskussion om fuktbeständiga skivor i våtrum. Kartongklädda skivor av gips är inte lämpliga i duschdelen i ett våtrum. Branschreglerna avråder därför från användning av sådana skivor i dessa utrymmen och som alternativ har skivbranschen tagit fram gipsskivor med glasfiberarmering. Dessutom finns, som nämnts här ovan, sedan tidigare också fibercementskivor som är lämpliga i våtrum. Var noggrann med att följa de personliga säkerhetsföreskrifterna när du arbetar med glasfiberarmerade gipsskivor. Övre gräns för formaldehyd De flesta skivtyperna, spånskivor, MDF, OSB och Plywwod är tillverkade med lim där formaldehyd är en komponent bunden i den sammansatta limblandningen. Formaldehyd har i fri form en starkt negativ inverkan på hälsan. Produkter som innehåller formaldehyd har fått ett övre gränsvärde för hur mycket formaldehyd som får avges till omgivande luft. Detta regleras i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS 1998:8. Köper du Svanenmärkta skivor kan du utgå från att de klarar gränsvärdet. Svanenmärkta byggskivor: Byggelit Spånskivor Forestia Spånskivor Parafon Akustik Akustikskivor Saint-Gobain Ecophon Akustikskivor Swedspan Spånskivor Träullit Akustikskivor Vänerply Plywoodskivor Bengt Warne, nestorn bland miljömedvetna arkitekter har ritat detta hus. Huset är ihopbyggt med tre sammanhängande växthus med olika klimat: Svensk sommar, medelhavsklimat och tropiskt klimat, vilka tillåter olika typer av odling, potatis, vindruvor och bananplantor till exempel. Växthusen förvärmer tilluften och renar bad-, disk- och tvättvattnet. Huset är byggt i miljövänliga material och värms med solfångare och bergvärmepump som samverkar.

13 20 Byggskivor Mineralogiska skivor 21 Träskivor forts. Träskivor Skivor utvecklade för våtrum Skivor för övriga utrymmen Plywood Spånskivor Träfiberskiva hård/medelhård Träfiberskiva porös Gips Cement Gips Cement Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade byggskivor Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Ljungbergs: Björkplywood Moelven Wood: Brandimpregnerat trä, Fireguard Finnforest Björk- och combiplywood Finnforest SPRUCE granplywood Schauman Wood: Wisa Multifloor Wisa Multiwall Wisa-Panel/Decor Wisa-Form Wisa-Hexa Grip Wisa-Ply Transparent Wisa-Spruce Wisa-Wire Vänerply: Barrträplywood Konstr. plywood P30 Vänerply P30 Vänerply P30 Tak Vänerply Undergolv Vänerply CP-C Vänerply Blindbotten Byggelit: Elittaket Elitväggen Spånskiva V20 V20 laminerad V313/100 V313/100 laminerad Forestia: Orkla Std/Ekstra Huntonit: Huntonit Innertaksskiva Huntonit Innerväggsskiva Ljungbergs: OSB 3 Nexfor Smart Ply Europe: OSB Smart Ply Swedspan: Spånskiva Swedspan V20 V100/V313 Masonite: Konstruktionsskiva K40 (8 mm) Masonite hård board Masonite oljehärdad board Masonite väggskiva Takskiva (4 mm) Hunton: Asfaboard Silencio 36 Träullit: Akustik Helväggselement Murblock Standard Takelement Knauf Danogips: Våtrumsskiva 13 H-1 Humid Board 13, 15 Gyproc: Glasrock GHI Hydro Våtrumsskiva Norgips: Humid Board 13, 15 Ivarsson Sverige: Ivarit UniCo Knauf Danogips: Aquapanel Indoor Ljungbergs: Masterboard Tepro Byggmaterial: Minerit VT Kakelskiva Knauf Danogips: 13 A-1, 9 EH-3, 13 I-1, 13 D-3, 6 A-1, 13 A-7 TS, 13 KP, 15 F-1 Weather Board 9 Gyproc: G66 Gipsbruk Glasrock GHU Hydro Vindskyddsskiva Gipsskiva GF, GN, GP, GKP, GR, GG, GNE, GSE, GRE, GUE, GW, GU 9 mm Norgips: Brand 15 Golv 13 Hård 13 Impregnerad Hård 13 Kortplank 13 Normal 13 Utvändig 9 Ytskiva 6 Weather Board 9 Utvändig X9 Tepro Byggmaterial: Minerit Fasadskiva Minerit Normalskiva Minerit Windstopper 4,5; 6,5; 9,0 mm Minerit Sockelskiva CETRIS BASIC Ivarsson Sverige: Ivarit Win Co Classic 6 mm Ivarit Win Co Ultima Ivarit Dura Co + Ivarit Hydropanel Ivarit Renda Co Conchip Knauf Danogips: Aquapanel Outdoor Aquapanel Floor, MF

14 Isolering 23 Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde, Det är ett mått på hur effektivt värmetransporten begränsas och bromsas. Ju lägre lambdavärde, ju effektivare värmeisolering. Mineralull Mineralull är den gemensamma beteckningen för glas- och stenull. Mineralull tillverkas av mineraliska råvaror (sten, sand etcetera), som smälts och spinns till fibrer. Den används i första hand som värmeisolering men kan också användas som kondensisolering, bullerabsorbent och som brandisolering. Mineralull brinner inte, ruttnar inte, absorberar inte fukt och sjunker inte ihop. Den kan levereras i många olika former som till exempel skivor, mattor, rörskålar eller lösullsisolering och som mjuka produkter eller hårt pressade boardliknande produkter som tål stora belastningar. Vissa produkter kan också vara belagda med ytskikt som till exempel aluminiumfolie eller papper. Vad är skillnaden mellan glas- och stenull? Glasull och stenull tillverkas av glas- respektive stenråvara. Den kemiska sammansättningen kan dock vara mycket lika eftersom ursprunget för både glas- och stenull är mineralogiskt, det vill säga sand. Det finns dessutom viss skillnad i den teknik som används vid framställningen. Cellulosabaserad isolering Cellulosabaserad lösull tillverkas av pappersmassa från skog av gran och tall eller av återvunna dagstidningar. Cellplast Cellplast används ofta som ett samlingsnamn för en mängd olika plaster. Beroende på kemisk sammansättning och tillverkningssätt erhålls produkter med olika egenskaper. De vanligaste typerna är expanderad och extruderad cellplast. Foamglas Foamglas tillverkas av glas och kol som får jäsa under hög temperatur (1 000 grader C) till färdig produkt. Foamglas består av slutna celler av rent glas. I stadsdelen Hammarby Sjöstad var ambitionen att husen skulle bli dubbelt så bra som vanliga hus, det vill säga de skulle använda hälften så mycket energi och vatten med mera. Det hus som lyckats bäst med detta är NCC:s Kvarteret Holmen som fick pris som Bästa Byggnad i Stockholm år Huset har mer isolering, bättre fönster och värmeväxling både på ventilation och avlopp samt solceller som producerar el och bidrar till stadsdelens elförsörjning. Arkitektbyrån White ritade huset.

15 24 Isolering 25 Glas / Glasull Stenull Cellplast extruderad Cellplast expanderad Cellulosabaserad lösull Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderad isolering Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden Isover: Isover glasull Isover Ultimate glasull Pittsburgh Corning Europe: Foamglas Isover: Isover stenull Paroc: Paroc stenull Roxull: Roxull stenull Nordiska Ekofiber NEF: Ekofiber (returpapper) Ekofiber brand (returpapper) Svenska Termoträ: Termoträ (cellulosa) Swefab: Worldfibre lösull Linull

16 Färg 27 Det pågår en ständig debatt om färger och nödvändigheten av olika tillsatser och lösningsmedel. I botten ligger det faktum att många målare har fått nervskador av organiska lösningsmedel och att vissa tillsatser är tveksamma från hälso-/miljösynpunkt. Samtidigt ser vi problem med att en del färger inte fungerar så bra det växer alger och mögel på färgskikten, färger krackelerar och släpper från sitt underlag, färger åldras onormalt snabbt. Det är en grannlaga uppgift att tillverka färg med god funktion men som innehåller så få och odiskutabla ämnen som möjligt. Lösningsmedel De organiska lösningsmedlen har länge varit det största hälso- och miljöproblemet när det gäller färg. Lösningsmedelsburna färger har varit dominerande i Sverige vid målning av träfasader utomhus. Detta har lett till stora utsläpp av flyktiga organiska ämnen med hälsopåverkan och skador bland annat för skogs- och jordbruket. Folksam har i sina Byggmiljöguider inte rekommenderat lösningsmedelsburna alkydoljefärger av hälsooch miljöskäl. Från 2010 kommer också denna begränsas kraftigt då EU-förbud inträder mot produkter med högt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC). Vattenburet Vattenburna färger utvecklades för ett antal år sedan framförallt för att minska hälsorisken vid målning. De första generationerna vattenburna produkter innehöll dock ämnen som inte var helt ofarliga även om problemen inte var av samma dignitet som med de organiska lösningsmedlen. I dag har dock flera förbättringar gjorts. Bland annat har tensider som nonylfenoletoxylater, filmbildare som glykoletrar med allvarlig hälsorisk samt höga monomerhalter i bindemedlen fasats ut. Här har svensk färgindustri varit ledande inte minst för den medvetenhet och de krav som konsumenter, målarfack och andra stora användare ställt. Vad ska man välja? Det är inte lätt att veta vad man ska välja när man kommer in i en färgbutik och hamnar bland akrylater, alkydemulsioner, alkyd/akrylater och linoljor. Produkterna förändras dessutom ofta och byter namn med korta intervall. Många produkter är snarlika vilket inte förenklar för konsumenten. Valet av färg styrs av många faktorer. Underlaget och tidigare använd färgtyp är viktigt vid ommålning. Hälso- och miljöanpassning är också ett önskemål från många färgköpare och färgföreskrivare. Funktionen är självfallet viktig ingen vill ha mögelpåväxt eller krackelerande färg på sin träfasad. Det är också alltför dyrt, arbetskrävande och mer hälsooch miljöbelastande för att måla om eller tvätta sitt hus med korta intervaller. Rekommenderade färger Ett urval av goda produkexempel från hälso- och miljösynpunkt presenteras i byggmiljöguiden. Färgprodukterna är noga granskade med avseende på ett antal parametrar såsom lösningsmedelsinnehåll, typ och mängd alg-/svampskyddsmedel, konserveringsmedel, pigment, filmbildare, torkfördröjare, dispergeringsmedel samt emulgeringsmedel. Urvalet är gjort i samarbete med Projekt Grön Kemi i Göteborg enligt kriterierna i Ännu säkrare stryktips. Funktionstest av färg Många villaägare har de senaste åren råkat ut för mögelangrepp samt spruckna och flagnande färgfasader på sina nyligen målade trähus. Orsaken till dessa problem är oklar. Vissa hävdar att klimatförändringen är orsaken, andra menar att miljöanpassningen eller sämre färger är boven i dramat. Folksam bedriver sedan ett flertal år en omfattande funktionstestning av färg i samarbete med Swerea IVF i Mölndal. Främst granskas mögelangrepp, sprickbildning och flagning. På Folksams hemsida, folksam.se, kan testresultat från över 40 färgprodukter från fyra olika platser i Sverige utläsas. En slutsats är dock att miljöanpassningen inte gjort färgerna mer känsliga för till exempel mögelangrepp. Biocidförändring En tydlig förändring kan ses i recepturerna för utomhusfärger de senaste åren. Många färgtillverkare försöker möta mögelproblematiken med förändrade biocidtillsatser i färgerna. Folksams färgtest har också visat att en del av dessa ändrade recepturer har haft god effekt. Av funktionsskäl har därför kriterierna för färgurval till Byggmiljöguiden justerats till att acceptera en biocidtillsats som kan resultera i farosymbolen Andreaskors på produkten. Det goda miljö- och funktionsvalet Den konsument som vill göra det goda miljö- och funktionsvalet kan jämföra de färgprodukter som klarade sig bra i färgtestet och som samtidigt finns rekommenderade i byggmiljöguiden. Det bör dock påpekas att alla färger i färgtestet inte granskats ur hälso- och miljösynpunkt och att alla produkter rekommenderade i byggmiljöguiden inte testats i färgtestet. Vid Statens provningsinstituts anläggning utanför Borås testar Folksam hållbarheten hos en stor mängd utomhusfärger. Likadana paneler finns också uppsatta utanför Uppsala, i Vindeln utanför Umeå samt i Alnarp, Skåne. Läs mer om Folksams färgtest ovan.

17 28 Inomhusfärg Golvolja Vattenburen Latexfärg Oljefärg forts. Vattenburen High solid Oljefärg Golvolja / underhållsolja 29 Sampolymer vägg- och takfärg Akrylat snickerifärg Vägg- och takfärg Limfärg Snickerifärg Vattenburen / High solid Lösningsmedelsburen Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? * * * * * Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade inomhusfärger Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden * Det finns inga fastställda Svanenkriterier för färg. Däremot har EU ett miljömärkningssystem kallat EU blomman som bland annat omfattar inomhusfärg Alcro: Milltex-serien Sober-serien Stil Täckfärg Beckers: Elegant-serien Scotte-serien Caparol: Supertäck-serien Flügger: Flutex-serien Liwell Kemi: Takfärg Väggfärg Classic Nordsjö: Bindoplast-serien Inova Silkematt/Xtramatt Alcro: Servalack aqua V-mill Beckers: Elegant Aqua Scotte Snickerifinish Caparol: Lackfärg V25, V75 Färdigstrykningsfärg Flügger: Exolit V40, V70 Interiör-serien Landora: Lackfärg V Nordsjö: Blankett V40, V70 Ready V40, V70 Engwall o. Claesson: Lasol Interiör V7, V20, V40 Kulturhantverkarna: Vägg & Takfärg Lim & Handtryck: Bio-serien Mäster Olof Naturfärger: Mästers Tempera Vit Ovolin: Äggoljetempera Wibo: Wibo Emulsionsfärg Wibo Emulsionslasyr Engwall o. Claesson: Lasol Limfärg Gysinge: Gysinge Linoljefärg Wibo: Rolfs favorit Wibo Oljefärg 1920 halvblank Kiilto Prima Kiilto Sole Kulturhantverkarna: Golvolja Nanosol: NanoMillic Tarkett: Tarkett Golvolja Tarkett Oljerefresher Welin & Co: Timberex Naturoil Sadolin: Vägg & Takfärg Väggfärg Teknos: Biora Generell Sadolin: Snickerifärg V-serien Teknos: Futura Aqua Färdigstrykningsfärg

18 30 Utomhusfärg 31 Vattenburen forts. Vattenburen Lösningsmedelsburen Akrylatfärg Alkyd / Akrylatfärg Oljefärg Slamfärg Silikatfärg Alkydoljefärg Linoljefärg Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering * * * * Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade utomhusfärger Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden * Vissa frågetecken har uppstått beträffande utomhusfärgers skydd mot påväxt av möglesvamp och alger. Erfarenheter från Folksams pågående färgtester visar att en liten tillsats av vissa allergiframkallande substanser (isotiazolinoner) kan krävas för att fullgott skydd ska erhållas. Upp till 0,25 % accepteras och detta kan medföra märkning med farosymbol (Andreaskors) Alcro: Bestå Täckfärg ** Beckers: Expo Fasadakrylat Caparol: Fasadakrylat ** Flügger: Dekso-plast 5 Jotun: Demidekk Täckfärg Liwa: Uteakrylat Teknos: Nordica Eko ** Panu Beckers: Perfekt Täcklasyr Jotun: Demidekk Optimal ** Demidekk Täcklasyr Liwell Kemi: Uteakrylat Sigma Coatings: Sigmalife Daek Teknos: Woodex Täcklasyr Aqua ** Alcro: Fasad Täcklasyr Timmer Lasyrfärg Beckers: Elit Lasyr Elit Träfasadfärg Caparol: Oljetäcklasyr LF Engwall o. Claesson: Lasol Fasad Matt ** Flügger: Flügger 99 Aqua Liwell Kemi: Utelasyr Aqua Mäster Olof Naturfärger: Aqua Mästerlin Wibo: Väderö Slamoljefärg Gysinge centrum för Byggnadsvård: Slamfärg Kulturhantverkarna: Slamfärg Liwell Kemi: Svensk Rödfärg Stora Kopparbergs Bergslags: Falu Rödfärg Alcro: Silikat Täckfärg/Grundfärg Beckers: Silikatfärg/silikatbinder Caparol: Sylitol Fasadsystem Engwall o. Claesson: Lasol Silikatfärg Flügger: Flügger Silikat Fasadfärg Mäster Olof Naturfärger: Master Sil/Silfix Rescon Mapei: Silexcolor Teknos: Silikatfärg Alcro: Linoljefärg Täckfärg Beckers: Tradition Linoljefärg ** Gysinge centrum för Byggnadsvård: Linoljefärg Kulturhantverkarna: YrkesLinoljefärg ** Mäster Olof Naturfärger: MästerLin -96 Ottossons Färgmakeri: Linoljefärg Wibo: Wiboline Gammeldags Linoljefärg ** Denna färg är testad i Folksams färgtest 2007 med ett acceptabelt slutresultat

19 Fogmassor 33 Fogmassor används för att åstadkomma tätningar mot luft, fukt och vatten. De används dessutom för att täta och ta upp rörelser mellan byggnadselement. Med fogmassor kan man även undvika onödigt och ibland kostsamt energiläckage. Beroende på mot vilket material de ska fästa är de baserade på olika bindemedel. Normalt indelas de i olika klasser beroende på vilket bindemedel de innehåller. Utöver bindemedlet innehåller de något lösningsmedel, fyllmedel, mjukgörare, någon katalysator, olika pigment samt i många fall små mängder konserveringsmedel. På senare tid har tyvärr fogmassor även kommit till användning som alternativ till god hantverksskicklighet, till exempel när man vill åstadkomma snygga hörn eller fogar. Just detta slentrianmässiga användande av fogmassor behöver begränsas. Fogmassor innehåller nämligen kemikalier som är tveksamma ur miljösynpunkt. Nya plastbaserade produkter som inte kräver tillsatser av mjukgörare är under utveckling. Utvecklingen inom polymerområdet har medfört att fogmassor med så kallade MS-polymer lanserats. Syftet med denna utveckling är att få ett alternativ till polyuretanfogmassor. Man vill bibehålla polyuretanets tekniska fördelar men komma ifrån dess miljömässiga nackdelar med isocyanater. För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de anvisningar som tillverkaren ger i sin produktinformation. För vissa produkter är rådande temperatur- och fuktförhållanden viktiga och för andra kan ytans förbehandling (primning) vara avgörande för slutresultatet. Information om kakelfog hittar du i kapitlet om fäst- och fogmassa för kakel/klinker. Även små hus kan byggas på ett miljöanpassat sätt. Birgitta Sandström-Lagercrantz kolonistuga på Långholmen i Stockholm är uppförd i miljövänliga material. Stugan har ett sedumtak och stora fönster mot söder försedda med fönsterluckor. Fönstren släpper in solvärmen och luckorna kan stängas på natten både för att behålla värmen och för att undvika inbrott.

20 34 Fogmassor 35 Akrylat Polyuretan Silikon våtrum Silikon övrigt MS fogmassor Fogskum Målarfog Naturresurser Arbetsmiljö vid tillverkning Arbetsmiljö vid byggandet Bruksskedet Avfall byggspill Finns ej* Finns ej* Finns ej* Finns ej* Finns ej* Finns ej* Finns ej* Avfall uttjänt produkt Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas och PRIO-guide Hälso- och miljöklassificering Finns miljömärkningskriterier framtagna? Miljömärkta produkter? Folksams slutomdöme Exempel på rekommenderade fogmassor Var är produkten tillverkad? (Se sidan 1) I Sverige I övriga Norden Utanför Norden * Produkten säljs i tuber som försluts efter varje användning. Alcro: Tät Fog Tät Fog våtrum Latexfog Beckers: Latexfog Bostik Akrylatätmassa 820 Inne Bostik Latexmassa 825 Casco Akrylfogmassa 3915, , 3925 Casco Akustikfogmassa 3918 Casco Aqua-tät 3873 UZIN-D60 Essve Produkter: Akryl Inne & Ute 131 Akryl Latex 135 Multifog 126 Gyproc: Gyproc G 55 fogmassa Hagman Kemi: Hagmans Allfog Kiilto Latexfog Liwell Kemi: Latexfog Nordsjö: NS Akryltätmassa Vit Rescon Mapei: Megacryl Sika Sverige: Sika Latexfog Sikacryl-B Sikacryl-S Sikacryl-GP Bostik 2650 Silikon Sanitet Casco Våtrumssilikon 4048, , , 4099 Codex D80 Essve Produkter: Silikon Våtrum 193 Kestosil Silikonfog Leif Arvidsson: Contractors Maxit: Deitermann FDN Deitermann FDU SERPO 820 Rescon Mapei: Megasil SB Schönox: Schönox , 4005, 4008, 4009 Sika Sverige: Sikasil C, E Bostik Silikon Bygg och sanitet Bostik Silikon Marmor Casco Byggsilikon 3986, 3992, Casco Glassilikon 2985, 3985 Casco Silikon 2992, 2995, 2996 Codex D90 Essve Produkter: Silikon Bygg 176, 197 Silikon Glas & Metall 181 Leif Arvidsson: Silglaze N Silglaze AS Silpruf GE 1200 Zwaluw Superseal Rescon Mapei: Mapesil AC Sika Sverige: Sikasil E Sikasil N Bostik Hybrid Byggfog 2620 Bostik Silmax LM Casco Fasadfog S , , 4029 Casco Multibygg S Casco Golvfog S40, 4047, 4052, , 4059 Casco Marin & Teknik 2993, 2994, 4061, 4062, 4066 Casco Fireseal 4071, 4072 Casco Fönsterkitt 5948, 5949 Casco Täta Tak 3901, 3902 CC Höganäs: FB 24-27, 30 FB 53, 54 Sanitetssilikon Masa tätningsmassa Leif Arvidsson: Zwaluw Hybrifix Super 7 Zwaluw Hybriseal 2PS Rescon Mapei: Megatech Målarfog Akryl 3914 Liwell Kemi: Målarfog Sika Sverige: Supermastic-2 Leif Arvidsson: Superakrylat LA 300 Sika Sverige: Sikaflex 521FC Sikaflex MS Sikaflex MS20

Byggmiljöguide. Folksam 2010

Byggmiljöguide. Folksam 2010 Byggmiljöguide Folksam 2010 Välkommen till åttonde versionen av Folksams byggmiljöguide... 1 Bygg och renovera grönt... 3 Golvbeläggningar... 7 Lim... 11 Avjämningsmassor och spackel... 15 Byggskivor...

Läs mer

Byggmiljöguide Folksam 2012

Byggmiljöguide Folksam 2012 Byggmiljöguide Folksam 2012 Byggmiljöguid Folksam 2012R 0436 12-05 1 Innehåll Vad tycker Naturskyddsföreningen om Byggmiljöguiden? Välkommen till nionde versionen av Folksams byggmiljöguide... 4 Bygg och

Läs mer

De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post.

De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post. Inledning Swedwatch har på uppdrag av Folksam undersökt de företag som listas i Byggmiljöguiden, utifrån deras arbete med socialt ansvar i produktions- och leverantörsledet. Uppdraget har varit att till

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Limguide ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2270* ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2100. Våtlimning. Sen våtlimning.

Limguide ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2270* ARDEX PREMIUM AF 260** ARDEX PREMIUM AF 2100. Våtlimning. Sen våtlimning. Limguide Beläggning Limtyp Limmetod Limmängd Sugande Lätt sugande DLW linoleum med LPX/ PUR Marmorette, Marmorette Acoustic/AcousticPlus, Linodur, Uni Walton, Colorette, LinoArt, Granette, Korkment, Korkment

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009.

Förbereda underlag. Handledning för dig som gör det själv. för montering av keramik. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Handledning för dig som gör det själv Förbereda underlag för montering av keramik Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från april 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Basparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara/ ring och hör vad som finns på

Läs mer

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare.

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Det finns ett recept för varje målningstillfälle inomhus. SID 2 SCOTTE PATENTFÄRG SCOTTE BINDER SID 3 SCOTTE ISOLERFÄRG SCOTTE LIM &

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Bygg- och industri Montering kakel och klinker

Bygg- och industri Montering kakel och klinker Bygg- och industri Montering kakel och klinker Montering av kakel och klinker Casco har ett komplett sortiment av produkter till montering av kakel och klinker på golv och vägg. Produkterna är godkända

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak

BURSERYDS GOLVHANDEL. 0705-177021 www.burserydsgolv.se. Snabba leveranser. Industriparkett. Mönsterstav. Tiljor/Teak www.burserydsgolv.se Snabba leveranser Mönsterstav Tiljor/Teak Industriparkett Mosaik/Lamparkett Stjärnparkett ruta Tillbehör, list, kompass Mönsterstav Beställningsvara kontakta Ardbo Golv 08-53 18 80

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT ATT BYGGA MILJÖANPASSAT En handbok för dig som tänker på framtiden Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanens vision är ett hållbart samhälle

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad

Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Minifloor 8 - renovering och tillbyggnad Fördelar Lika låg bygghöjd som elvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Miljövänligt Energismart renovering Enkelt att installera Kan enkelt kombineras

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Underarbete och tapetsering Handledning för dig som gör det själv Underarbete Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som bygger nytt eller som ska renovera befintliga

Läs mer

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS Framsidan och denna sida: Väggen är målad med Biarritz Blue ur Beckers Selection 2005 Art Deco. En liten insats som ger en stor förändring. Det

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Försäljning Skivor till Industrikunder. Malmökontoret: Innehållsförteckning. sortiment industri

Försäljning Skivor till Industrikunder. Malmökontoret: Innehållsförteckning. sortiment industri Försäljning Skivor till Industrikunder För industriella användare av skivmaterial har vi en egen avdelning i Malmö. Här är produktsortiment och kompetens anpassat för krävande industriella användare av

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta

Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta Uppdrag nr. 50504 Datum 2007-10-23 Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta Skadeutredning www.bjerking.se SKADEUTREDNING Uppdrag nr. 50504 Brf Högåsen 82 Sida 1(4) Allmänna uppgifter Datum

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

2007-10-12. Miljö- och kvalitetsmanual för ny- och ombyggnation

2007-10-12. Miljö- och kvalitetsmanual för ny- och ombyggnation 2007-10-12 Miljö- och kvalitetsmanual för ny- och ombyggnation 1 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 MILJÖMANUAL FÖR NY- OCH OMBYGGNADER... 3 MILJÖPOLICY FÖR VARBERGS BOSTADS AB... 3 HUSHÅLLA MED RESURSER... 3 Hushålla

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

En undersökning av funktionen hos 45 vanliga utomhusfärger

En undersökning av funktionen hos 45 vanliga utomhusfärger Folksams färgtest Folksams färgtest 4 4 En undersökning av funktionen hos 45 vanliga utomhusfärger Slutrapport 2012 Stefan Hjort Folksams färgtest 4 En undersökning av funktionen hos 45 vanliga utomhusfärger

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten.

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten. Fog och kittmassor Vi är direktleverantörer av kitt- och fogmassor från världsledande tillverkare av fogmassor med god kvalitet till rätt pris - Den Braven och Hercuseal i Holland. Vi lagerför ett brett

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Våtrumsskivor Sedan 1952

Våtrumsskivor Sedan 1952 Våtrumsskivor Sedan 1952 B-117-04.14 VTT EXPERT SERVICES OY VTT-C-2753-08 PRODUCT CERTIFICATE 1 Enklare kan det inte göras! Fibo Trespo våtrumsskivor är avsedda att användas som vattentätt ytskikt på väggar

Läs mer

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp

Baumit StarSystem. Livskvalitet. Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Baumit StarSystem Livskvalitet Minskar kostnaderna och sparar energi För nybyggnation och renovering Reducerar effektivt CO2 utsläpp Visioner för framtiden. Baumit Star KVALITET OCH KUNSKAP Investeringar

Läs mer

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem.

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Gör så här för ett lyckat resultat. Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Börja

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge.

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Måla träfasader Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus.

Läs mer

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer