skogen & kraften ALLMÄNNINGSSTYRELSEN våren 14 PLANTERING SKOGSBRUKSLEDNING 8 SIDOR TEMA Inblick i verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skogen & kraften ALLMÄNNINGSSTYRELSEN våren 14 PLANTERING SKOGSBRUKSLEDNING 8 SIDOR TEMA Inblick i verksamheten"

Transkript

1 skogen & kraften INFORMATION FRÅN ÄLVDALENS OCH SÄRNA-IDRE BESPARINGSSKOGAR våren 14 8 SIDOR TEMA PLANTERING Inblick i verksamheten SKOGSBRUKSLEDNING Bo Persson lämnar över klubban efter många år i ALLMÄNNINGSSTYRELSEN SKOGENS MÄSTARE KRÖNTES I ÄLVDALEN BIDRAG 2014

2 ÄB LEDARE SKOGEN & KRAFTEN Under mitten av 90-talet kom jag för första gången i kontakt med Älvdalens Besparingsskogs organisation genom att jag blev invald i samfällighetsstyrelsen och senare jordägarnämnden. Under den perioden lärde jag känna och uppskatta förtroendevalda och anställda i organisationen. Flera av dessa fanns på ett eller annat sätt kvar när jag 15 år senare anställdes som förvaltare för Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Möjligheten att få jobba dagligen med dessa personer var faktiskt en av anledningarna till att jag sökte jobbet som förvaltare. Nu är det dags att tacka Bo Persson och Börje Jansson för lång och trogen tjänst i olika förtroendeuppdrag för Besparingsskogen i Älvdalen. Det har varit en förmån att få arbeta tillsammans med Bo och Börje. De har alltid villigt delat med sig av sina erfarenheter och allt styrelsearbete har alltid genomförts i lättsam anda. Tack Bo och Börje för mycket gott samarbete! Samtidigt som vi tackar den gamla styrelsen hälsar vi de nya välkomna. Nya tider och nya utmaningar som det brukar heta. Det känns som om vi med den nya styrelsen är väl rustade för nutidens utmaningar. Några av de utmaningar vi står inför är den strukturomvandling som svensk skogsindustri genomgår för närvarande. Våra förändrade konsumtionsmönster när det gäller tidningsläsande har gjort att de flesta av landets tidningspappersproducenter tvingats stänga eller kraftigt begränsa sin produktion. Detta påverkar naturligtvis efterfrågan på massaved vilket i sin tur sätter press på priserna neråt. En annan utmaning vi står inför är minskad lönsamhet i vår kraftproduktion då elbehovet minskar i takt med att man lägger ner industrikapacitet. Oroande för vår del är även ökad användning av skiffergas och kol för energiproduktion på kontinenten. De utmaningar som jag pekat på är inte enbart ett problem för oss. Jag ser det även som en möjlighet för oss i framtiden. Vi hoppas att byggandet snart kommer igång i Europa och USA, något som kan ge extra drag till de sågverk som är våra viktigaste kunder. Ny teknik gör att elhybridbilar borde få genomslag på marknaden snart. För första gången kan man även på allvar se att det finns en möjlighet att ställa om stora delar av vår energiproduktion till energikällor som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller försurningen av våra sjöar och vattendrag. Det borde i framtiden, i alla fall i min värld, vara bra att äga produktionskapacitet för sågtimmer, biobränsle, vatten och vindkraft. Utmaningen är att övertyga så många som möjligt att det är värt att betala lite extra för denna produkt så att vi kan utnyttja denna resurs på ett långsiktigt hållbart sätt med tillfredsställande lönsamhet. I slutet av förra året tilldelades Håkan Lissman Skogsstyrelsens förtjänstmedalj för sitt arbete med att utveckla Besparingsskogarnas naturvårdsarbete. Utmärkelsen är ett erkännande av hela organisationens arbete i dessa frågor. Det visar även att det går att bedriva ett långsiktigt hållbart brukande av skogen med tillfredsställande lönsamhet. Vi gratulerar Håkan till utmärkelsen Hoppas ni får en trevlig läsning TEMA PLANTERING SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

3 INNEHÅLL 4-5 INBLICK I VERKSAMHETEN DEL IV BIDRAG 2014 REPORTAGE - TALLHEDS PLANTSKOLA SKOGSÄGARSKOLAN - PLANTERING BESTÄLL MARKBEREDNING & PLANTERING SKOGENS MÄSTARE STENÅLDERSHUSET PÅ FINNHED MOTOR- OCH RÖJSÅGSKÖRKORT PC SKOG HJÄLPER DIG TIPS & TRIX I PCSKOG GÅRD FRÅN ARKVET IDRE FORKÖRNING FÖRR OCH NU SKOGEN SOM RESURS ARRONDERINGSFÖRBÄTTRING ANSLAGSTAVLAN NYA TIDER OCH NYA UTMANINGAR PERSONALSIDAN - KONTAKTINFO FINN FEM FEL JORDÄGARSTÄMMA Skogen & Kraften utkommer två gånger per år: vår och höst. Distribueras till alla delägare i Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar, samt till alla hushåll i Älvdalens kommun. Upplaga: ex. Ansvarig utgivare: Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskogar Ulf Andersson. Redaktör: Anna Dahlgren. Text: Anna Dahlgren, Helena Grund, Ulrica Lund Lissman, Gerhard Flink, Landskapsarkeologerna, Layout & produktion: Grundform Text & Design Dalarna Fotografer tidningen: Tobbe Nilsson Foto Lars-Erik-Lindhamn, EHF arkiv, SLU, Gerhard Flink, Per-Olov Persson, Anna Dahlgren, Besparingsskogen. Omslagsbild: Tallheds Plantskola Orsa - foto Tobbe Nilsson. Foto baksida: Tobbe Nilsson. Tryck: Centrumtryck Mora SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

4 ÄB NV INBLICK I VERKSAMHETEN DEL 1V SKOGEN Skogsbruksledning för Besparingsskogarna LÅNGSIKTIG SKOGSSKÖTSEL Det är dags för del fyra i serien där vi tar en titt på hur arbetet inom den nya organisationen för skogsverksamheten ser ut. Vi träffar samordnings- system- och råvaruansvarig Håkan Lissman. Skogsbruksledning, ansvarsområden: Samordning av den skogliga verksamheten Skogshushållning Virkesförsäljning Certifiering IT-system Det som ytterst styr verksamheten på Besparingsskogarna är Reglementet. Där står bland annat: Besparingsskogen skall förvaltas för att långsiktigt ge en god avkastning. Skogsmarken med växande skog skall skötas på lämpligt sätt för att få jämn avkastning. SAMORDNING Huvudmålen för Besparingsskogarnas skogsdel är därför att sköta skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt och se till att avkastningen på skogskapitalet är god. Håkan Lissman arbetar med att samordna planerings-, drivnings- och skogsvårdsfunktionerna så att dessa mål nås. Det handlar om att planera rätt volymer, trädslag och sortiment inför avverkning men också att sköta skogen på ett uthålligt sätt enligt miljöcertifieringens principer, säger Håkan Lissman. Skogsavdelningen ombesörjer alla skogsbruksåtgärder på de tre Besparingsskogarna Älvdalen, Särna-Idre och N. Venjan (ÄB,, NVB). Det ska fungera på varje del men också som en helhet. SKOGSHUSHÅLLNING För att åstadkomma en långsiktig och jämn avkastning på skogen måste man veta vilken skog man har att arbeta med. Därför är beståndsregistret något av hjärtat i verksamheten. Registret uppdateras genom laserscanning. Det var förresten Älvdalen och Särna-Idre som var först i världen med att använda det i stor skala! Vi gör avverkningsberäkningar ungefär vart tionde år för att räkna ut hur mycket som är lämpligt att slutavverka respekive gallra, berättar Håkan Lissman. VIRKESFÖRSÄLJNING Ledstjärnor och kännetecken för Besparingsskogarnas virkesförsäljning är leveranssäkerhet, långsiktighet och högkvalitativ råvara. Man jobbar med att maximera intäkterna genom att jämföra prislistor från olika köpare och sälja mer till den som betalar bäst. Nuvarande kunder är Siljan Skog AB, Weda Skog AB och Fiskarheden Trävaruaktiebolag för timret och Stora Enso för massaveden. CERTIFIERING Det blir allt viktigare att vara certifierad, inte minst när det gäller försäljningen av virke. Genom miljöcertifieringen har man en konkurrensfördel och det ger i vissa fall mer intäkter. ÄB, och NVB är alla certifierade enligt PEFC-standarden. FUNGERANDE IT-SYSTEM - en förutsättning Det krävs bra och ändamålsenliga ITsysstem för att allt ska fungera med beståndsregister, beskrivning och planering av skogsvård, drivning och virkesförsäljning. Även detta ansvarar skogsbruksledningen för. Stora bilden: Håkan Lissman till höger på Naturvårdskurs tillsammans med några av sina kollegor f.v. Kurt Malm, Jonas Hårdén och Knut Eriksson. FOTO: Per-Olov Persson. Små bilder ovan: Foto: Tobbe Nilsson. 4 SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

5 INBLICK I VERKSAMHETEN DEL IV ÄB NV Det handlar om att planera rätt volymer, trädslag och sortiment inför avverkning men också att sköta skogen på ett uthålligt sätt enligt miljöcertifieringens principer, säger Håkan Lissman. Fr v: Per Larsson, Regionchef Skogsstyrelsen, Magnus Kindbom, Statssekreterare, Carl-Gustav Lundgren, Jordens Vänner (pristagare), Håkan Lissman, Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar (pristagare), Sven-Erik Hammar, LRF (pristagare), Monica Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen. Foto: Per-Olov Persson Skogsstyrelsens förtjänstmedalj till Håkan och Besparingsskogarna Den 4 december utdelades Skogsstyrelsens förtjänstmedalj till Håkan Lissman, Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Det var på Konferensen Framtidens Skogsrike formas nu, anordnat i Bispgården av Skogsstyrelsen, som priset delades ut av Generaldirektör Monica Stridsman. Skogsstyrelsens motivering löd: Håkan arbetar i sin yrkesroll aktivt med att både utföra och sprida kunskap om praktisk miljöhänsyn inom skogsbruket och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Håkan har också drivit på och utvecklat arbetet med Besparingsskogarnas ekologiska landskapsplaner och sett fördelarna med att verka för ett miljöanpassat skogsbruk i ett landskapsperspektiv. Det känns hedrande, jätteroligt och är ett erkännande att vi jobbar på rätt sätt med de här frågorna på Besparingsskogarna, säger Håkan Lissman. SKOGEN SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

6 ÄB BIDRAG SIDOR JAKT DELÄGARE FÄBODEN FÅR NYTT LIV GUNNAR & INGRID FÖRVERKLIGAR SINA DRÖMMAR Förra året började Anna Dahlgren och Torbjörn Fält med rådgivning för gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden. Syftet med det nya stödet är att hjälpa markägare och brukare av skifteslagsmark i Älvdalen, Särna och Idre att söka bidrag från bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Nu börjar deras arbete ge resultat. FOTO: Gunnar Alm 6 SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

7 BIDRAG 2014 ÄB DELÄGARE En som har fått hjälp och kunnat söka bidrag är Gunnar Alm. Han har en fäbodtomt i Mångsbodarna där det står en gammal fäbodstuga och ett stall. Själva fäbodtomten är igenväxt. Ingen har bott här på många år och gården har förfallit. Det var ett dödsbo och gården blev min del. Idag är jag glad när jag tittar på våra restaureringsplaner som sakta håller på att förverkligas, berättar Gunnar, och fortsätter: Vintern 2012 hjälpte Anna mig att hitta rätt bidrag och såg till att allt kom med som skulle finnas i ansökan, bland annat foton. Därför fotade jag och min fru Ingrid byggnaden och så skickade jag in en ansökan som hette bidrag för Överloppsbyggnad. Det är på kronor. Det kanske inte täcker alla kostnader, men det är i alla fall en del av det. Jag fick besked av Länsstyrelsen i våras att jag beviljats bidrag för att restaurera stallet. Själva timringsjobbet lejde jag ut till Svante Hård som har stor erfarenhet av restaurering av gamla timmerbyggnader. Han har bytt ut en stock och så har vi lyft hela timmerbyggnaden. Nästa projekt är själva tomten runt byggnaderna och den gamla förfallna fäbodstugan. Nu väntar jag på besked från Skogsstyrelsen om bidraget för att ta ner träd och röja bort sly på fäbodtomten och även för att renovera själva stugan som sitter ihop med stallet. Maria Nilsson på Skogsstyrelsen ville ha in karta och kostnadsunderlag innan hon kunde gå vidare med ansökan. Vi sökte informationen om stödet på Skogsstyrelsens hemsida: sök på Äga och bruka, Skogsbruk, Stöd och bidrag, Nokås, berättar Gunnar. SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

8 ÄB DELÄGARE BIDRAG 2014 JORDBRUKS- OCH SKOGSVÅRDSBIDRAG 2014 ÄLVDALEN Skogsförsäkring % Vägbyggen %* Röjning % Markberedning % Manuell markberedning... 1kr/planta Plantering (max plantor/ha hyggesareal)... 1,20 kr/planta** Frösådd % Hyggesrensning el förrensning till gallring % Skyddsdikning % Rågångsupptagning kr/km*** Gödningsämnen % Utsäde % Jordbrukskalk % Mjölkmaskin och elverk % Veterinärkostnader för kor, svin, får och getter samt inseminationskostnad för nöt och gris % Underlag lämnas in senast 31/1 året efter. Veterinärkostnader häst % Underlag lämnas in senast 31/1 året efter. Nyanläggning/modernisering av byggnad för djurhållning % Markkartering % Avtalsservice pcskog gård % Rådgivning skog/ekonomi... 2 tim/år/delägare Bidrag utbetalas efter att Skogsstyrelsen prissatt, förbesiktigat, avsynat och godkänt aktuell åtgärd. Gäller ej markberedning. *Bidrag för klass 4c-väg utgår till 100 %. Om en by vill bygga väg av högre standard utbetalas enl av skogsstyrelsen bedömd kostnad för klass 4c-väg. **Tall- och granplantor tillhandahålls utan kostnad av Älvdalens Besparingsskog. Beställning ska ske hos av Älvdalens Besparingsskog utsedd plantombud. För plantor som ej tillhandahålls av Älvdalens Besparingsskog utgår bidrag med högst 1,05 kr/planta efter uppvisande av betald faktura. *** På skiften markerade i skogsbruksplanen. Markägaren ansvarar för kontakter med rågrannar innan arbetet får påbörjas. Ersättningen är kr/km om skogsägaren själv utför arbetet. Djurbidrag Bidrag per djur och år till brukare av åker och betesmark inom socknen. Mjölkkor kr/djur/år Nöt över 2 år kr/djur/år Nöt från 6 mån till 2 år kr/djur/år Tacka/get minst 1 år kr/djur/år Häst kr/djur/år Betesbidrag/stängselbidrag Ett årligt bidrag, baserat på Länsstyrelsens bidrag för markareal som uppfyller villkoren för grödkod 52 eller grödkod 61. Fäbodbidrag Mjölkko kr/djur/år Mjölkande tacka/get > 1 år kr/ djur/år SÄRNA Markberedning %* Röjning % Plantor, plantering, frö och sådd % Hyggesrensning/förrensning % Jordbrukskalk % exkl. mervärdesskatt Gödning och utsäde % exkl. mervärdesskatt Rågångsupptagning % Rådgivning skog, ekonomi... 2 timmar/delägare/år Avtalsservice pcskog gård % Djurbidrag Mjölkkor kr/kr/djur/år Får, getter och kalvar kr/kr/djur/år Veterinärkostnader % exkl. mervärdesskatt (Ej hund och häst). Underlag lämnas in senast 31/1 året efter. Skogsvårdsåtgärder Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till kr per skogsägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder. *Under 5 ha baseras bidraget på max kr/ha. Över 5 ha baseras bidraget på max kr/ha. IDRE Markberedning % Röjning % Plantor, plantering, frö och sådd % Hyggesrensning/förrensning % Dikning på åkermark... Max 15kr/m av kostnaden på åkermark exkl. mervärdesskatt Brukad åker (ej betesmark) kr/ha Bete kr/ha Rågångsupptagning % Avtalsservice pcskog gård % Rådgivning skog, ekonomi... 2 timmar/delägare/år Djurbidrag Mjölkkor kr/djur/år Får, getter och kalvar kr/djur/år Veterinärkostnader % (Ej hund och häst). Underlag lämnas in senast 31/1 året efter. Åker kr/ha brukad åker (ej betesmark) Bete kr per ha, bete eller maskinell putsning Dikning... max 15 kr/m av kostnaden på åkermark exkl mervärdesskatt Skogsvårdsåtgärder Bidrag till skogsvårdsåtgärder utgår endast till ägare av skogsfastigheter, som vid storskiftet åsatts reducerat jordtal (grader) inom respektive skifteslag. Årligt bidrag maximeras till kr per skogsägare och år. Dessa bidrag utbetalas efter av Skogsstyrelsen prissatta, förbesiktigade, avsynade och godkända skogsvårdsåtgärder. Ytterligare information och villkor för dessa bidrag hittar du i att-satserna på: 8 SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

9 BIDRAG 2014 ÄB NYTT 2014 Att tänka på vid röjning/förröjning ÄLVDALEN Behovet av röjning/förröjning skall vara bedömt av dig som markägare eller eventuellt virkesköpare. Anmäl sedan detta till Skogsstyrelsen som då åker ut och prissätter objektet. Sommarens röjningsobjekt skall Skogsstyrelsen få in senast 31 mars respektive höstens röjningar senast 30 sep. Detta för att underlätta planeringen av prissättningen av aktuella objekt. Anmäles till Skogsstyrelsen Ulf Tegnér Gäller både markägare och entreprenörer! Sista ansökningsdag för bidrag: ÄB Föreningsbidrag 1 sep 29 aug Elitbidrag 1 sep - Djurbidrag 2 maj 25 april Fäbodstöd 27 sep - Ansökan Projekt i byar 1 juni - Redovisning Projekt i byar 31 maj - Gödning, utsäde året om året om Markkartering året om - Kalk året om året om Rågångsupptagning året om året om Veterinär året om året om Underlag för veterinärsbidrag lämnas in senast 31/1 året efter. Mjölkmaskiner,elverk för drift av mjölkmaskin - kan sökas året om till Jordägarnämnden. ÄB. Nyanläggning/moderninsering av byggnad för djurhållning - kan sökas året året om till Jordägarnämnden. ÄB. DELÄGARE Nytt om Rågångar ÄLVDALEN Vill du anlita en entreprenör att röja, märka upp dina rågångar? Kontakta Skogsstyrelsen. Ulf Tegnér Avtalsservice hos pcskog ÄLVDALEN Älvdalens Besparingsskog erbjuder delägarna fri avtalsservice för skogsbruksplaner. From 1/7 betalas tecknad avtalsservice av delägaren. Återfås mot uppvisande av betald faktura samt betalningskvittens som lämnas in på kontoret. Elitidrottsbidraget är tillbaka! ÄLVDALEN Elitidrottsbidrag kan sökas av föreningar som har aktiva elitidrottare i Älvdalen som under året tagit SM-medalj eller ingår i ungdoms-, junior- eller seniorlandslag. Sista ansökningsdag 1 sep Ansökningsblankett finns att hämta på kontoret eller ladda ner på: Veterinärsbidrag för hästar är tillbaka! Älvdalen. Underlag lämnas in senast 31/1 året efter. PROJEKT I BYAR ÄLVDALEN För bidrag till projekt i byar gäller följande regler: -Ansökan ska ske senast 1/ till jordägarnämnden, som beslutar om fördelningen. Ansökan ska specificeras med en delsumma för varje projekt ansökan avser. Även administrationskostnader kan vara bidragsgrundande och ska då specificeras i ansökan. -Redovisning av hur bidraget använts ska skriftligen redovisas till jordägarnämnden omedelbart efter att projektet avslutats, dock senast 31/ Förlängning av projekt får endast göras med ett år. -Tidigare beviljade förlängningar ska slutredovisas senast 31/ Annars kräver jordägarnämnden tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag. -Om beviljat bidrag inte använts enligt ansökan kan detta innebära att jordägarnämnden reducerar kommande års ev bidrag eller kräver tillbaka hela eller del av utbetalt bidrag. -Bidrag får enbart användas för ändamål som sammanfaller med Besparingsskogens reglemente 15 punkt 4 För främjande av jord och skogsbruket med binäringar inom socknen, anläggning och förbättring av vägar eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknen. Missbruk av detta medför återbetalningsskyldighet. SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

10 ÄB TEMA PLANTERING DELÄGARE 8 SIDOR TEMA PLANTERING 10 SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

11 TEMA PLANTERING ÄB Den var en gång små frön på Tallheds Plantskola DELÄGARE Skogen alltså. Ja, så kanske kommande generationer delägare i ÄB och väljer att introducera sina barn och barnbarn i sin skogs historia. Skogen & Kraften tillsammans med Jonas Svensson och Urban Mattsson från Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar har gjort ett besök på platsen där historien börjar för att titta närmare på hur det fungerar på Tallheds plantskola i Orsa. Häng med! Rätt planta på rätt ställe betyder mycket för resultatet och på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar är man mån om att följa Besparingsskogarnas policy även när det gäller vad som planteras i delägarnas skog. Redan 1979 när jag började arbeta på Älvdalens Besparingsskog köpte vi skogsplantorna som vi planterade på Besparingsskogarna från Tallheds Plantskola i Orsa. I dag är det Starpot odlingssystem vi använder. Den har visat sig vara bättre än föregångaren Flexipot som vi använde tidigare. Även om det har fungerat bra under åren så har man överlag blivit noggrannare med fröets härkomst och Tallheds plantor har utvecklats och bara blivit bättre. Numera köper vi även de plantor som delägarna får i form av näringsbidrag, och som delägarna planterar på sina marker, från Tallhed säger Jan Norell, näringsbidragsansvarig på ÄB och. STARPOT ODLINGSSYSTEM En vacker höstdag, innan sommarens plantbeställningar som ska hämtas till våren 2014 stoppas i frysen, passar vi på att göra ett besök på Tallheds Plantskola. Plantskolan anlades av Orsa Besparingsskog 1958 och på den tiden skedde all odling på friland. I dag finns här 14 friland på 2,4 ha men även fem stora varmväxthus med en total yta på m 2 samt två säsongsväxthus, en såddhall/packhall och en frys med plats att lagra 12 miljoner plantor. Under åren har det tagits en del avgörande steg i utvecklingen för att komma dit Tallheds Plantskola är i dag togs första steget mot framtiden. Man började då att odla täckrotsplantor i tolv ouppvärmda växthus togs nästa steg och flexipotplantor från uppvärmda växthus gjorde entré. Den ständiga strävan att förbättra plantmaterialet ledde 2003 till valet av Starpot som odlingssystem. Starpot som har väckt stor internationell uppmärksamhet och är idag det ledande odlingssystemet i Sverige. Det är ett så kallat öppet odlingssystem där plantorna odlas i stjärnformade krukor med vertikala luftspalter. Krukorna är koniska och sitter isär så att luften kan cirkulera runt dem. Idén med konstruktionen av odlingsbehållaren är att då en rotspets träffar luft slutar den att växa och bildar en tillväxtpunkt. Nästa rotspets börjar växa och så småningom får man en torvklump genomvävd av rottrådar med aktiva spetsar och utan rotdeformationer. Starpot ger en snabb tillväxtstart och stabila plantor som i framtiden klarar snö och vind bättre. Kvalitetskontroll av plantmaterial av Jonas Svensson och Urban Mattsson Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar. Bror Nilsson, Tallheds Plantskola guidar dem runt på anläggningen. SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

12 ÄB TEMA PLANTERING DELÄGARE Genom att odlingssystemet är relativt glest får man även robusta skott, friska barr och allmänt vitala plantor. VKTIGA SMÅ VITA KULOR Bror Nilsson, som har arbetat på plantskolan sedan 1981, tar emot och guidar oss runt. Första stoppet blir såddhallen. Torven som vi odlar i kommer från ett företag i Finland, och är en speciell blandning av torv som är lagom grov. Eftersom det är ett öppet odlingssystem får torven inte vara för finkornig, då ramlar den ur. Torvhanteringen vi har är den modernaste som finns för närvarande. Såmaskinen vibrerar ner torven i kassetterna. Fröet sås och över kassetterna strös ett lager av små vita frigolitkulor. Frigolitkulorna kan man se på plantorna och de har visat sig vara otroligt viktiga. De skyddar fröet och grodden och ger ett jämnt groningsresultat, berättar Bror. SÅS INNAN MIDSOMMAR Av sådden fanns det inte så mycket att se just vid detta tillfälle. När du har denna tidning i din hand i slutet av februari, eller närmare bestämt direkt efter Vasaloppet, är 2014 års sådd i gång för fullt. Varje växthus rymmer cirka plantor. Vi är jagade av årstiden. Allt ska sås före midsommar och då hinner vi så i två omgångar i alla fem husen och en tredje omgång i tre av husen, säger Bror, medan vi förflyttar oss ut för att ta en titt på frilanden. Ibland händer det saker man inte räknat med. Den augusti för ett par år sedan hade vi -6 grader, då tog granen stryk. Växthusen är tomma nu, på frilandet däremot trängs resultaten av sommarens hårda arbete i form av täta gröna mattor av plantor med bland annat namnen Våge, Gnarp och Sollerön. På våren, innan den första omgången plantor får komma ut på friland och ge plats för nästa sådd, öppnar man upp växthusen för att härda plantorna. Tall är härdigare än gran och klarar en och annan frostnatt. Granen frostbevattnas vid +3 grader för att klara sig bättre. Värme är egentligen värre än kyla, det får inte vara mer än +26 grader i växthusen. Under groningsfasen håller vi +22 grader dygnet runt i dygn sen sänker vi till +12 nattetid för tallen. Granen håller vi en jämn temperatur dygnet runt på och sänker då till +18 grader efter groning. Vi har larm som styrs digitalt via dator och telefon och den som har jour är snabbt på plats för att kunna vidta åtgärder om temperaturen stiger, eller sjunker. Ibland händer det saker man inte räknat med. I slutet av augusti för ett par år sedan hade vi -6 grader, då tog granen stryk, berättar Bror. TILLVÄXTEN STOPPAS Förstasådden av tall stoppas i tillväxt i maj. Man lurar helt enkelt plantan att det är höst. Detta görs i mörkeranläggningen, som faktiskt är världens näst största mör- Skogsägarskolan LÄR DIG MER OM OM PLANTERING 7 tips för en lyckad plantering Fyll korgen, greppa röret och sätt igång! Eller..? Plantera skog är visserligen enkelt och något som de allra flesta kan göra. Trots detta finns det några saker att tänka på som gör glädjen så mycket större både när du planterar men kanske främst när det är dags att inventera planteringen och se hur plantorna har klarat sig. 1. Först & främst När du har hämtat ut dina plantor, plantera dem så snart som möjligt. Står de i kartongen för länge är risken att de hinner torka om det är varmt eller mögla om det är för fuktigt. Inget bra utgångsläge för din blivande skog. 2. Placeringen Här ger du plantan störst chans att överleva och få störst tillväxt. Planteringspunkten bör inte ligga i gropar eller i fåror utan i nivå med eller något högre än omkringliggande mark. Ren mineraljord skall täcka marken runt plantan och att det är minst 10 cm till humuskant SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

13 TEMA PLANTERING ÄB keranläggning för plantor. Där gör man dagen kort och natten lång. Denna process pågår i tre veckor och får plantan att invintra. Det kan göras med de sorter som har sydligare proveniens. Därefter sätter vi i gång dem på friland igen. Annars blir de för höga för att kunna packas i kartong. Dessa plantor blir dubbelbarriga, som en tvåårig planta. Granen hanteras annorlunda. I juli-augusti långnattar man granen i tre veckor. Därmed bromsar man tillväxten och hjälper den med invintring och knoppsättning, berättar Bror. TEKNISK PLANTSKOLA Tallheds Plantskola må vara en av de mindre plantskolorna i landet men faktiskt den mest tekniskt utvecklade. Här finns även den enda maskinen i världen som kan köra både sådd och packning, vilket är oerhört platsbesparande. Vi beger oss tillbaka in i såddhallen som även fungerar som packhall. Alla lyft sker med traktor som flyttar kassetterna från frilanden till packhallen. Kassetterna med plantor transporteras på ett rullband in i maskinen där de sedan automatiskt töms på plantor. Plantorna lyfts upp ur kassetten och skjuts in i plantkartongen. Här behövs det en person som kontrollerar att det blir rätt mängd plantor i kartongen innan den försluts. Sedan klistras en lapp på kartongen och kartongerna packas på lastpallar, plastas och körs till frysen. Därefter sätter vi i gång dem på friland igen. Annars blir de för höga för att kunna packas i kartong. Dessa plantor blir dubbelbarriga, som en tvåårig planta. Frysen håller -4 grader och här får de stå tills de tas ut och får tina i skugga under tak 2-3 veckor före leverans. Vi levererar fryslagrade plantor från april till 1 juli. Från mitten av augusti levereras sedan plantor från friland och fram till mit- ten av oktober ungefär. Våra kunder finns i Hälsingland och över hela Dalarna, säger Bror. Tallheds Plantskola Produktion ca 11 miljoner plantor Trädslagsfördelning: 75 % tall 20 % gran 4 % contorta 1 % övriga trädslag (sibirisk lärk) Anläggning: 5 varmväxthus 16 x 100 m (6 400 m2) 2 säsongsväxthus 10 x 100 m 12 friland 20 x 100 m (2,4 ha) Såddhall/packhall Frys med kapacitet att lagra 12 miljoner plantor DELÄGARE Djupet Se till att torvklumpen kommer helt ned i jorden. Man säkerställer på det viset bra vattentillgång och näringstillförsel till plantan. 4. Tilltrampet Plantan skall sitta fast. Följer plantan med upp när du rycker i ett barr har du inte trampat till tillräckligt FOTO: Tobbe Nilsson. 5. Avståndet Eftersträva en bra planteringspunkt hellre än ett strikt avstånd mellan plantorna. 6. Kom ihåg! Att titta till dina plantor då och då. Mer om det på nästa sida. 7. Sist men inte minst - ha kul! Och glöm inte matsäck, solkydd, regnjacka och vattenflaska. SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI

14 ÄB TEMA PLANTERING Skogsägarskolan LÄR DIG MER OM PLANTERING DELÄGARE Redan när man planerar en avverkning bör man fundera över hur den nya skogen skall föryngras. Plantering är det vanligaste sättet att återbeskoga. Metoden passar för de flesta marker och trädslag. PLANTTYP Valet av planttyp styrs dels av markens förutsättningar men även av vilken teknik som tillämpas vid planteringen. Barrotsplantor har rötterna bara och finns i olika storlekar och åldrar. Stora barrotsplantor klarar konkurrensen från annan vegetation bäst och rekommenderas ofta på bördiga marker eller vid hjälpplantering. Täckrotsplantor har rötterna i en torvklump eller liknande och finns även i olika åldrar och storlekar. Täckrotsplantor kräver i praktiken alltid markberedning och lämpar sig bäst på svaga till medelgoda marker där de inte utsätts för alltför stor konkurrens från vegetation. Vid plantering med täckrotsplantor används vanligen planteringsrör. SKADOR PÅ PLANTOR De vanligaste orsakerna till skador på plantor i Älvdalen och Särna-Idre är torka och svampangrepp. Tjädern och vissa år sorken kan också skada eller döda plantor, säger Jonas Svensson, Produktionsledare Skogsvård på Besparingsskogarna. TIDPUNKT Normalt ska planteringen göras så fort som möjligt efter avverkning och markberedning för att undvika konkurrens från vegetation. Hyggesvila, dvs att vänta med plantering och markberedning några år, kan dock vara bra om problemet med snytbagge är stort. Generellt sett är vårplantering den bästa tidpunkten, men höstplantering kan vara att föredra vid t ex risk för försommartorka. VÅRDA PLANTORNA Riktig skötsel och förvaring av plantorna även efter leveransen är viktigt. Ju snabbare plantan kommer i jorden desto bättre. Tänk på att försöka hämta lagom mängd från anvisade plantutlämningsställen. Om plantorna måste lagras är det viktigt att de placeras i skugga och hålls fuktiga. RÄTT PLANTERINGSPUNKT Planteringen sker vanligen med planteringsrör. Rätt planteringspunkt är viktigt för bästa överlevnad. Instruktion och råd finns att få hos Skogsstyrelsen och Besparingsskogen. VIKTIGT ATT FÖLJA UPP RESULTATET Det är väldigt viktigt med noggrann uppföljning av planteringen. Varje planterat hygge kontrolleras. Om det är för luckigt med stora avgångar, görs en kompletterande plantering. Rådet till alla skogsägare som planterar själva är att lägga tid på att gå ut och kontrollera hur planteringen ser ut. Det är bra att gå ut redan första sommaren efter plantering och göra en första besiktning. Sen kan det upprepas året därpå om behov finns, säger Jonas Svensson på Besparingsskogarna. Lägg provytorna på olika ställen på hygget. Radien på provytan ska vara 5,64m. Det får du genom att binda ett 5,64m långt snöre på en käpp som placeras i mitten av provytan. Hela ytan av cirkeln blir då 100 m2, dvs en hundradels hektar. Skador på plantor Svamp (Tallskytte) Svamp (Gremmeniella) Tjäder Sork Torka Foto: Elna Stenström, SLU Foto: Elna Stenström, SLU Foto: Claes Hellqvist, SLU Foto: Claes Hellqvist, SLU Foto: Claes Hellqvist, SLU 14 SKOGEN & KRAFTEN FEBRUARI 2014

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2011 Kontrollera återväxten på ditt hygge Tips inför generationsskiftet Sommarmat med smak av skärgård Tävla och vinn en GPS Ledaren Rättssäkerhet ska gälla även för skogsägare

Läs mer

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen 4 2010 tidning för holmen skogs intressenter Anders nya väg blev verklighet 10 4 12 16 19 Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen Bror tipsar våga prova skogssådd Branden är viktig för den bio- logiska

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

Jakt på framtidens förare

Jakt på framtidens förare Nr 1 2010 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Jakt på framtidens förare Köpenhamn bra för skogen Allt om vildsvin Hon vill ge unga chansen GREPP PÅ GALLRINGEN Nytt larm

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

Elda inte upp pengarna

Elda inte upp pengarna Nr 1 2006 FÖR SKOGSBRUKARE I NORRLAND FRÅN SCA SKOG ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG Vintertid är planeringstid Gränsen är satt för renskötselrätt Investera i bra väg få mer betalt för virket Mindre arbete

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången LANDSBYGDi Norr Nr 1 Februari 2008 82:a årgången tema Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan Medlemstidskrift för Hushållningssällskapet i Norrbotten, Västerbotten

Läs mer

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Ett nytt skede i livet tar vid. Flygekorren - sämre rykte än den förtjänar. Att lyckas med planteringen. Råd i god skogsvård

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Ett nytt skede i livet tar vid. Flygekorren - sämre rykte än den förtjänar. Att lyckas med planteringen. Råd i god skogsvård SkogsÄgaren Skogsvårdsföreningen Österbottens medlemstidning www.skogsvardsforeningen.fi Maj 2 / 2014 Skogsägarna ÖSTERBOTTEN sid 4-5 Ett nytt skede i livet tar vid sid 6-7 Flygekorren - sämre rykte än

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007. PLUS värde för dig. Obbola investerar för framtiden. Dags för förädling av contorta. Hög efterfrågan på virke EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2007 PLUS värde för dig Obbola investerar för framtiden Dags för förädling av contorta Hög efterfrågan på virke Ledaren Med PLUS vill vi vinna förtroendet att få komma tillbaka

Läs mer

MEDDELANDE 2 1997. Sk o g s v å rd s o r g a n i s a t i o n e n s å r s k o n f e rens 1996

MEDDELANDE 2 1997. Sk o g s v å rd s o r g a n i s a t i o n e n s å r s k o n f e rens 1996 MEDDELANDE 2 1997 Sk o g s v å rd s o r g a n i s a t i o n e n s å r s k o n f e rens 1996 MEDDELANDE 2/97 SKOGSVÅRDSORGANI SATIONE NS ÅRSKON FERENS 1996 Sk o g s v å rdsorganisationens å r s k o n f

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 4 2006 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Utredningen klar FÖRÄNDRAD SKOGSPOLITIK Fixa ditt eget mobilnät Spännande vildsvinsjakt Dubbel tillväxt I FIBERSKOGEN PROFESSORN

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer