Världens första ozonklassning av luftfilter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens första ozonklassning av luftfilter"

Transkript

1 air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty images Världens första ozonklassning av luftfilter 6 CamCleaner till Coca-Cola i Sverige 7 Luftvård hos Martini i Nederländerna 9 Högmodern filtrering för kirurgi: CamHOSP 10 En filterstrategi som lönar sig för AstraZeneca Storbritannien 11 Emorys dubbla IAQ-fördelar

2 airmail först inom filtrering än en gång som chef för ett världsledande företag som Camfil farr reser jag mycket. då får jag träffa alla våra kunder och vår fantastiska stab av luftfiltreringsspecialister, som finns hos våra mer än 45 dotterbolag i alla delar av världen. de här besöken påminner mig om hur inspirerande det är att Camfil farr kan verka inom så många olika branscher och hjälpa våra kunder att värna om människors hälsa, öka produktiviteten, driva processer optimalt, skydda miljön och förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen, allt för att skapa en renare och grönare värld. Vår branschledande ställning gör att vi alltid måste ligga steget före helst flera steg före. Vi måste ha koll på trender, identifiera dagens och framtidens filtreringsbehov, utveckla vår teknik och göra allting bättre än andra. Vi har varit först inom filtrering ett antal gånger: när det gäller filtreringsmetoder, produktutveckling, energi- och luftkvalitetsbedömning, filterklassificering, livscykelkostnadsanalyser, programverktyg, provning, avfallshantering, hållbarhet och andra områden som gör de dagliga filtreringsuppgifterna enklare och effektivare för våra kunder. Vår ledande position återspeglas i vår framgångsrika verksamhet och oöverträffade resultat när det gäller försäljning, intäkter och internationell tillväxt. därför kan jag med glädje tillkännage ännu en innovation i det här numret: världens första ozonklassningssystem för molekylärfilter. Vi var först med att introducera ett energi- och luftkvalitetsbedömningssystem för luftfilter som ska göra det lättare att sänka energiförbrukningen. nu förenklar vi valet av molekylärfilter för ozonborttagning och hjälper våra kunder att välja rätt filter för användningsområdet i fråga. Vi har också utvecklat en unik provningsmetod för att validera verkningsgraden för borttagning av ozon. den här starkare fokuseringen på molekylärfiltrering ligger i linje med globala insatser mot luftföroreningar. Vi vet att marknära ozon är en besvärlig gas som är skadlig för människors hälsa. den goda nyheten är att den går att ta bort effektivt från inomhusluften med hjälp av vår filterserie City. läs mer om det i det här numret. du kan också läsa om ett antal intressanta filterprojekt, nya kundtjänstinitiativ och andra ämnen. Precis som när det gäller ozonborttagning finns det många positiva filtreringstrender som gynnar vår verksamhet, bland annat ny lagstiftning som kräver renare luft och högre inomhusluftkvalitet, det globala medvetandet om växthusgaser och behovet av energibesparingar och hållbarhet. allt det här gynnar vår verksamhet, och vi välkomnar utmaningarna och fortsätter att utveckla vår kompetens och teknik, bredda vårt produktsortiment och göra det lättare för kunderna att samarbeta med oss. allt detta vittnar om Camfil farrs ledarställning. Och det leder oss framåt mot en renare och grönare värld vår ständiga strävan och målsättning. mycket nöje med läsningen! alan O Connell Vd Läs mer om oss: Information om Camfil Farrs verksamhet och ekonomiska resultat finns i vår verksamhetsberättelse för Ladda ned den från 2

3 Camfil farr introducerar världens första ozonklassningssystem för filter Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och luftvägssjukdomar och är ett allvarligt miljöproblem som berör många människor världen över. Ozon är ett exempel. Gasen finns i naturen och förekommer i stora mängder i vår miljö på marknivå. Gasen är extremt reaktiv och kan vara hälsofarlig vid inandning. Ozonhalten i luften står i direkt korrelation till hur många som söker sjukhusvård för besvär i andningsorganen. Symtom på ozonexponering kan bland annat vara halsirritation, förvärrad astma, försämrad lungfunktion och ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner. På grund av de potentiella hälsoriskerna rapporterar många officiella webbplatser för lokala myndigheter runt om i världen om aktuella ozonnivåer och utfärdar larm om de blir för höga. Hur ozonet bildas Ozonmolekylen består av tre syreatomer i stället för två som i vanlig syrgas. Ozon bildas genom inverkan av andra gasformiga föroreningar, t.ex. kväveoxider (no X ) och flyktiga organiska föreningar (VOC) under påverkan av ultraviolett strålning (uv). Ozonhalten i städernas centrumområden ökar ofta vid starkt solsken. Ozon klassificeras som oxidant, vilket innebär att den kan skada eller förstöra andra molekyler. Ozonborttagning med City-filter molekylärfilter sänker luftens ozonhalt genom en adsorptions- och sönderdelningsprocess. för den här tillämpningen har Camfil farr utvecklat molekylärfilterserien City. de här filtren ger en betydligt bättre inomhusluft - kvalitet (iaq) i kontorsbyggnader och offentliga byggnader. de tar effektivt bort ozon, andra skadliga gaser och lukter och, vid kombinationsfilter, även fina partiklar. de monteras i stället för vanliga påsfilter i luftbehandlingsaggregat i kontors- och butiksfastigheter, köpcentra, skolor och andra offentliga byggnader i städernas centrumområden, där luftföroreningarna är ett problem och där en högre iaq krävs för hälsans och arbetsmiljöns skull. serien omfattar: City-Flo XL : Ett dubbelverkande partikeloch molekylärfilter i kombination som är mycket energieffektivt. City-flo Xl installeras i stället för påsfilter eller kompaktfilter i nya eller befintliga luftbehandlingssystem. CityCarb och City-Flo : dessa är också två-i-ett-filter som förenar partikelfiltrering med förorenings- och luktfiltrering. de används vid uppgradering och förbättring av system med standardfilter. CitySorb : Ett idealiskt luftfilter för stadsmiljöer med kraftiga föroreningar. filtret installeras tillsammans med ett partikelfilter med en högre avskiljningsgrad än f7, t.ex. Camfil farrs hi-flo- eller Opakfil-filter. CityPleat : den senaste utvecklingen i Cityserien. detta är ett panelfilter (50 eller 100 mm) som ersätter befintliga förfilter och som ger en bättre borttagning av molekylära föroreningar, även ozon. >>> 3

4 Lättare att välja ozonfilter Camfil farr introducerar nu ett bedömningssystem för ozonborttagningsförmåga, det första inom filtreringsbranschen. det gör det lättare för kunderna att bedöma produkternas effektivitet, säger dr Chris Ecob, som är Camfil farrs molekylärfiltreringsspecialist med bas på Camfil farr storbritannien. att välja rätt luftfilter är en viktig process. man bör inte ta genvägar genom att enbart se till kostnaden. En hög avskiljningsgrad för fina partiklar (efter utloppet) är mycket viktig för en bra iaq. samtidigt måste man ta hänsyn till energin och livscykelkostnaden för största möjliga hållbarhet, säger dr Ecob. de nya ozonborttagningsklasserna kan också integreras i beslutsprocessen, så att man kan garantera en bra iaq även ur molekylärsynpunkt. i Camfil farrs sortiment finns ett antal molekylärfilterprodukter. syftet med ozonklassningen är att ge kunderna mer information om hur våra molekylärfilter fungerar och hjälpa dem att förstå vilka fördelar det ger att välja Camfil farr-produkter om man vill ha en bra iaq, avslutar han. unik testrigg för validering av filterprestanda Camfil farr är marknadsledande inom validering av molekylärfilters prestanda. Vi använder en unik testrigg som mäter ozonborttagningsförmågan hos filter i City-serien. luft med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet blåses genom filter i full produktionsskala. Ozon sprutas in i luftströmmen, och känsliga ozondetektorer mäter halterna uppströms och nedströms om filtret. filtrens avskiljningsgrad kan enkelt beräknas med ledning av ozonhalterna uppströms och nedströms om filtren. filtren kan utsättas för många olika gaser och ångor. för temperaturer mellan 5 C och 50 C och relativa luftfuktigheter mellan 30 % och 90 % kan Camfil farr bestämma City-filtrens prestanda under de förhållanden som förekommer i kundens verksamhet. Filtertyp Genomsnittlig ozonborttagningsförmåga Ozonklass City-Flo XL 35 % 3 CityPleat 200 2" 50 % 5 CityPleat 480 4" 65 % 6 CitySorb 70 % 7 City-Flo 80 % 8 RigaCarb % 8 CityCarb 90 % 9 RigaCarb % 9 Tabell över ozonborttagningsförmåga. Alla filtren i tabellen har provats vid ythastigheten 2,5 m/s. Ozonbelastning = ppb, temperatur = 22 C, relativ luftfuktighet = 50 %. alla filtren i tabellen ovan har en bredspektrumadsorbent av hög kvalitet baserad på aktivt kol som förstör ozonmolekylerna. laboratorieprov visar att filter baserade på kaliumpermanganat, som i sig är en stark oxidant, inte kan väntas vara lika effektiva. mer information om ozonklassade filter lämnas av dr Chris Ecob eller av närmaste Camfil farr-återförsäljare. 4

5 City-Flo tar tag i Bergens dåliga luft Varje gång kylan slår till i den norska staden Bergen blir luftkvaliteten sämre. Ett lager av föroreningar bildas över staden på grund av ett fenomen som kallas temperaturinversion: om luften ovanför Bergen blir varmare än luften inne i staden kan den svalare förorenade luften i centrum inte stiga uppåt och spridas ut i de övre luftlagren. I stället bildar den ett lock över staden. bergens luft tenderar att bli som mest förorenad När utomhusföroreningar flyttar in vid långvarig kyla som till exempel under den föroreningar i utomhusluften kan ledas in i gångna vintern. när föroreningsnivåerna var som inomhusutrymmen om de förekommer i den högst under vintern bjöd kommunen utomhusluft som tillförs till luftbehandlingsaggregat och inte tas bort effektivt med på gratis bussresor från förorterna i ett försök att minska utsläppen från bilar i centrum. man hjälp av luftfilter. resultatet blir att skadliga var nära att stänga stadens skolor och daghem partiklar och gaser i utomhusluften sprids i för att man var orolig för allmänhetens hälsa. lokalerna via ventilationsluften och bidrar till det kalla vädret gjorde att bergen var Europas förorening av inomhusluften (iap). under den mest förorenade stad i början av gångna vintern uppmanade man riskgrupper i bergen att stanna inne för att minska deras Porten till fjordarna exponering för föroreningar, men det fanns men bergen förknippas inte bara med luftföroreningar. den här vackert belägna staden är fri från föroreningar. knappast någon inomhusluft i staden som var norges näst största med invånare. den är porten till landets förtrollande fjordar. Räddningen heter City-Flo bergen är också centralpunkten för Vestlandet, för att förbättra den allmänna inomhusluftkvaliteten (iaq) i städer rekommenderar en region som har en ledande ställning inom energi-, fiske- och sjöfartssektorerna. norges största VVs-entreprenör gk norge men den dåliga luftkvaliteten i bergen väcker allt större oro. En åtgärdsplan för bättre luft, a/s montering av Camfil farrs City-flo Xl för partikel- och molekylärfiltrering. som först togs fram av kommunstyrelsen 2004, City-flo Xl tar bort partiklar, lukter och har nu reviderats och nödåtgärder har införts gaser inklusive ozon, svaveldioxid och kvävedioxid samt flyktiga organiska föreningar (VOC) för att vid behov minska eventuella hälsorisker. huvudproblemet är utsläppen av svaveldioxid och polycykliska aromatiska kolväten (Pah). och kväveoxider. Exponering för dessa gaser Om ventilationsanläggningarna i offentliga byggnader och kontorsbyggnader förses med City- och andra luftföroreningar kan påverka hälsan på många sätt på både kort och lång sikt. det flo Xl får de som vistas i byggnaden den höga gäller särskilt personer som lider av astma, kvalitet hos inomhusluften som krävs enligt hjärtbesvär och lungsjukdomar. Eu-normen En På gång i Norge gk norge planerar att gå över till City-flo Xl för sina VVs-serviceavtal i alla större norska städer. läget i bergen gör det här beslutet ännu mer relevant i dag. företaget har engagerat sig för att förbättra inomhusluftkvaliteten för storstadskunder som utsätts för höga luftföroreningsnivåer. gk norge fram håller också hälso- och produktivitets - för delarna med en bra iaq i arbetsmiljön. detta har bekräftats av ett antal rapporter sedan man började montera City-flo Xl i byggnader i bergen. här följer ett exempel: Brandmännen vid en brandstation i Bergen märkte en stor skillnad i inomhusluftkvaliteten efter att City-Flo XL hade installerats. Stationen är inrymd i en byggnad i centrum vid en starkt trafikerad gata. Det finns sammanlagt 14 luftbehandlingsaggregat i byggnaden, och deras genomsnittliga luftflöde är m 3 /h per aggregat. City-Flo XL installerades i tre aggregat, och på grund av den markant förbättrade inomhusluftkvaliteten har kunden nu också beställt montering av filtren i de återstående 11 aggregaten. namnbyte i norge Observera att Camfil farrs norska dotterbolag kaare a rustad a/s byter namn till Camfil norge a/s från och med 1 juni

6 Coca-Cola valde CamCleaner Den kompletterande luftrenaren Camfil Farr Sverige har tagit hem en mycket viktig order på en CamCleaner filterenhet till en stor industrilokal. The Coca-Cola Companys svenska dotterbolag Coca-Cola drycker sverige ab har lagt en stor order på 48 CamCleaner-enheter för filtrering och rening av luften i företagets tillverknings- och lagerlokaler i haninge strax utanför stockholm. Enheterna är försedda med h13-filter och ska komplettera de befintliga luftbehandlingssystemen i lokalerna. CamCleaner-enheterna kommer att filtrera en total luftvolym på m 3 per timme. Coca-Cola sveriges krav för ordern, som Camfil farr tog hem i konkurrens med andra luftfiltertillverkare, var att luftkvaliteten skulle höjas med 100 procent, att energikostnaderna skulle sänkas och att arbetsmiljön skulle förbättras rent allmänt. Camfil-farrs CamCleaner uppfyllde alla dessa krav och dessutom kraven enligt iso 22000, den strikta livsmedelssäkerhetsnorm som Coca-Cola följer. förutom att CamCleaner-enheterna förbättrar luftkvaliteten i arbetsmiljön sparar de också stora mängder energi genom att Coca- Cola kan minska luftflödet i sitt luftbehandlingssystem och sänka strömförbrukningen. Temperaturregleringen förbättras också, i synnerhet i distributionshöglagret. det ger ett behagligare arbetsklimat. En luftomsättning i en CamCleaner med hepa-filter motsvarar fem omsättningar i ett traditionellt luftbehandlingssystem. CamCleaner är en innovativ produkt från Camfil farr som kompletterar befintliga filtreringssystem och som på ett enkelt och effektivt sätt skyddar produkter, arbetsplatser och människor. Produkten finns i sju modeller som passar alla typer av lokaler, alltifrån mindre kontor och rum till butiksfastigheter, offentliga byggnader, industri och krävande tillverkningsmiljöer. CamCleaner har ett antal betydande fördelar för tillverknings- och lagermiljöer genom att den tar bort föroreningar som alstras på platsen och på så sätt bidrar till en bättre inomhusluftkvalitet och en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö, säger anders hedström, som är iaq-specialist och ansvarig för CamCleaner. Typiska tillämpningar är bland annat dammiga miljöer och stora inomhuslokaler, till exempel läkemedels- och livsmedelsfabriker, tung industri, pappersbruk, svetsverkstäder, sågverk, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, stall, processindustrier, snabbköp och andra specialtillämpningar, t.ex. uppgraderingar av renrumsmiljöer och andra skyddade lokaler. CamCleaner finns som mobil och som golvmonterad stationär enhet. Enheterna kan också monteras på väggar och hängas i tak. Produktens mångsidighet och flexibilitet som kompletterande luftfilterenhet gör att den slår sig in alltmer på den nordiska marknaden. alla CamCleaner-enheter kan styras via internet och data från många olika typer av givare kan övervakas. Coca-Cola sverige är marknadsledande inom läskedryckssegmentet med en lokal marknadsandel på över 50 procent och en försäljningsvolym på 370 miljoner liter drycker under att bevara konsten för kommande generationer Camfil Farr, erkänd expert på molekylärfiltrering, har konstruerat och levererat filtreringssystem med aktivt kol för att skydda konstskatter och föremål i många välkända museer och konstgallerier världen över, bland annat Uffizierna i Florens, British Library i London och Moderna Museet i Stockholm. Vid fläkt- eller självdragsventilation förs externa partikel- och molekylföroreningar in i museer, särskilt de som är belägna mitt i stadscentra. svaveldioxid får gamla målningar att mörkna, kväveoxider gör att brons- och stenskulpturer korroderar och ozon påskyndar åldrandet och nedbrytningen av papper, textil och andra organiska material. Camfil farrs aktiva kolfilter erbjuder en mycket kostnadseffektiv metod för att reglera förekomsten av dessa skadliga gaser. Olika materialkvaliteter kan användas i filtren för att uppfylla specifika bevarandekrav. bland produkterna kan nämnas filter i CamCarb-, Camsure- och gdm-serierna samt särskilda stadsföroreningsfilter som Citysorb och Cityflo. Camfil farr hjälper också kulturinrättningar att sänka sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att ge rekommendationer för val av rätt filter med lägsta flödesmotstånd eller tryckfall. Ventilationssystemets energiförbrukning blir lägre och driftsekonomin förbättras. 6

7 martini vårdar både luft och människor Stort nederländskt sjukhus förbättrade sin luftkvalitet, sänkte energikostnaderna och minskade koldioxidutsläppen. hur gör man vid ett stort europeiskt sjukhus när man vill åtgärda dålig luftkvalitet och ventilationsproblem i allmänna utrymmen och operationssalar? På martini-sjukhuset i nederländerna har man svaret på den frågan efter att sjukhusets underhållsspecialist wolter en dros tagit kontakt med Camfil farr för att hitta en lösning. martini-sjukhuset ligger i södra delen av staden groningen. sjukvårdsinrättningen har 29 specialistkliniker där 146 framstående specialistläkare arbetar. det som särskiljer martini är bland annat sättet som man bygger upp vården kring patienten. martini anpassar logistiken efter den faktiska patientvården. man utformar exempelvis lokalerna som problemorienterade enbart i det andra filtersteget. felaktiga produktval filter med otillräckligt antal fickor som polikliniker. martinis hjärtsviktsklinik och polikliniska diagnostikavdelning för äldre är exempel dessutom var för korta samt användning av på detta. syntetiska förfilter misstänktes vara orsaken. underhållsgruppen walter en dros experter på konstruktion, underhåll och installation av Syntetisk huvudvärk På martini började syntetfiltren från ett konkurrerande företag förlora effekt och orsaka tryck- allt från renrum och klimatanläggningssystem till fastighetsförvaltning kontaktade Camfil farrs stötar i ventilationssystemet med upp till 500 Pa nederländska dotterbolag för att få en analys av stora delar av martinis ventilationssystem och hitta en lösning. för att utföra provningarna levererade Camfil farr en komplett uppsättning av sina egna filter till en filterenhet, analyserade resultaten och gjorde sedan efter två månader en partikelräkning som visade på en betydande skillnad i prestanda och avskiljningsgrad mellan Camfil farrs glasfiberfilter och syntetiska filter. LCC-analys Två livscykelkostnadsrapporter (lcc) utarbetades också. de visade på stora energibesparingar och sänkta kostnader för filterbyte med Camfil farrs filter. i dag är sjukhusets samtliga 43 luftbehandlingsaggregat utrustade med Camfil farr-filter. martini har också lägre energikostnader och har fått en avsevärt förbättrad filtreringsplan med den ytterligare fördelen att man har ett säkert ventilationssystem med mindre koldioxidutsläpp. filtren som används vid martini-sjukhuset är bland andra Camfil farrs m7-påsfilter för filtrering i det första steget och Ecopleat f8 4" för det andra steget. Ett stort antal luftbehandlingsaggregat i det andra steget är utrustade med fuktbeständiga Cam gt f9-filter eftersom luften fuktas med ånga. molekylärfilter för barn För första gången verkar forskare inom barnmedicin ha hittat ett samband mellan exponering för luftföroreningar under graviditeten och lägre IQ under tidig barndom. Enligt en nyligen publicerad rapport påverkar sådan exponering hjärnan under utvecklingsstadiet på ett sätt som liknar exponering för bly. de viktigaste av de luftburna kemikalier som nämns i studien är polycykliska aromatiska kolväten (Pah), som finns i partiklar från sot, förbränning, fordonsavgaser, fabriksutsläpp och tobaksrök. Camfil farr, specialist på molekylärfiltrering, tillverkar partikelfilter och aktivt kol-filter som kan ta bort sot och Pah. Vi rekommenderar partikelfilter med avskiljningsgrad merv 11 eller högre, samt kolfilter för borttagning av VOC och ozon, för installation i luftbehandlingssystem. Camfil farrs veckade V-cellpatroner CityCarb och påsfilter City-flo för stadsföroreningar är kombinerade partikeloch gasfasfilter som uppfyller kraven med god marginal. 7

8 Kvalitet och snabbhet ger nöjda kunder Precis som de övriga företagen i koncernen vårdar Camfil farr apc sina kundrelationer och är starkt serviceinriktat. när ett amerikanskt företag som driver en av de största blästrings- och målningsanläggningarna i norra indiana förlorade sin gold series-stoftavskiljare vid en brand var det nära att företaget fick slå igen eftersom man inte kunde ta hand om blästerdammet vid anläggningen. man kontaktade Camfil farr. En ny gs16-avskiljare levererades på fredagen och var färdiginstallerad på måndagen. ingen värdefull produktionstid gick förlorad för kunden. den nya avskiljaren levererades personligen av Camfil farrs egen fältservicetekniker. Stoftbekämpning Camfil Farrs team för luftföroreningskontroll (APC) i Europa och Australien hjälpte nyligen två viktiga kunder med en damminneslutningslösning och en ombyggnad baserade på den mycket effektiva Gold Series -stoftavskiljaren och HemiPleat -patronkonceptet. i spanien hjälpte Camfil farr apc Europa en tillverkare att komma till rätta med dammproblem som berodde på företagets blandningsutrustning för en blodtrycksmedicin. installationen omfattade en gold series gs-4 stoftavskiljare med fläkt, explosionsskyddssystem och manöver panel, skräddarsydd för tillämpningen. det kemiska explosionsskyddet består av ett kemiskt barriärsystem som isolerar gs-4- avskiljaren och förhindrar att en explosion når kanalsystemet. i australien slog sig Camfil farr apc samman med den auktoriserade tekniska återförsäljaren och levererade en gold series-stoftavskiljare samt byggde om en konkurrents ovala patronavskiljare med hemipleat -patroner. gs-4 tar hand om blästersanden från en stor slungrensningskabin och återför enbart användbara sandrester till blästersandbehållaren. rehva-handboken sätter filtreringen i fokus Samarbetsorganet för Europas VVS-organisationer REHVA representerar mer än byggnadsingenjörer i 30 europeiska länder. Organisationens huvudsyfte är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. En av rehva:s många verksamhetsområden är att regelbundet ge ut handböcker med inriktning på den senaste VVs-tekniken. Publikationerna tas fram av arbetsgrupper som består av internationellt erkända experter. de är erkända och uppskattade för sin höga kvalitet, det objektiva synsättet och de många fallstudierna. En av de senaste publikationerna, rehva-handbok nr 11, har som syfte att öka medvetenheten om luftfiltreringens betydelse för en bättre inomhusluftkvalitet och att sprida kunskap om utformning av energieffektiva luftfiltreringssystem. Filtrering från A till Ö rehva-handbok nr 11 förklarar det viktigaste ändamålet med luftfilter i luftbehandlingssystem, vilka föroreningar som måste begränsas, kraven på inomhusluften, energibehov, avskiljningsgrader, avskiljningsgrader för partikelfraktioner, klassificering av luftfilter och dammprovningsmetoder. handbok nr 11 är i första hand ett hjälpmedel för konstruktörer och användare för att förstå luftfiltreringens bakgrund och kriterier, välja rätt luftfilter och undvika problem när det gäller hygien och andra driftförhållanden för luftfilter. i boken framhålls att valet av luftfilter kräver ett antal överväganden alltifrån luftinloppet till kassering av förbrukade filter. handboken förklarar också kriterierna för val av system baserat på yttre förhållanden, t.ex. befintliga föroreningsnivåer, inomhusluftens kvalitet och kraven på energieffektivitet. handbok nr 11 har utarbetats och skrivits med hjälp av flera europeiska experter. Ett sammandrag av handboken har publicerats som en artikel i rehva Journal (februari 2010). du kan beställa ett komplett exemplar av handboken från bokhandeln på rehva:s webbplats 8

9 airmail högmodern filtrering för sjukhuskirurgi Det första operationssalsprojektet i Tyskland med Camfil Farrs nya återluftsinnertak CamHOSP har nyligen färdigställts vid en specialistklinik i Berlin, där man med hjälp av videokonferensutrustning utför operationer i samarbete med en Med CamHOSP har Camfil Farr erövrat en stor del av den europeiska marknaden för innertak till operationssalar. Här har taket installerats i Tyskland, i en blå EndoAlphaoperationssal utformad av Dino Henke, en tysk arkitekt från Hamburg. Det här unika konceptet för operationssalar utnyttjar den senaste tekniken för att möta nya utmaningar inom kirurgin och tillgodoser därmed kirurgernas, vårdpersonalens och sjukhusförvaltningens behov. liknande klinik i Florida i USA. denna komplexa och högteknologiska takinstal- leder luftflödet mellan CamhOsP och energi- avancerad att det totala tryckfallet bara är lation innefattar ett antal innovativa utrustnings- försörjningsbryggan, har specialtillverkats och 40 Pa vid flödet m3/h och med h14- detaljer, till exempel en energiförsörjningsbrygga installerats av Camfil farr Tyskland. glaset sta- filter. ljudeffektnivån är låg, 46 db(a). med sin från dräger, toppmodern operationsbelysning biliserar också luftflödet och hindrar oavsiktlig tioåriga livstid betraktas taket också som en med lysdioder från maquet, en videokamera och korskontaminering. mer hållbar lösning. en fyrarmad TfT-lCd-display. Taket förser operationssalen med luftflödet m3/h. detta åstadkoms via fyra sido- Data om installationen anslutningar som tillför m3/h renluft. sex CamhOsP -taket, fläktar (tre på vardera sidan) tillför återstående som har planmåtten 3,2 x 3,2 m, uppfyller den strikta tyska normen din Camfil farr germany levererar nu också två CamhOsP -tak till en modern operationssal i närheten av stuttgart m3/h recirkulerad luft. En för ventilationssystem i sjukvårds- luften förfiltreras i tio f7-kompaktfilter (fem inrättningar. det lodräta säkerhetsglaset, som på vardera inloppssidan). utformningen är så 9

10 ren medicinsk luft för mat Det brittiska företaget Medical Air Technology (MAT) är ett marknadsledande specialistföretag som konstruerar och installerar innovativa renluftlösningar med hög kvalitet till sjukhus, läkemedelsindustrin, forskningsinrättningar, skolor och industrier i allmänhet över hela världen. Produktsortimentet sträcker sig från individuella ultrarena paket för operationssalar till aseptiska koncept som utformas och installeras enligt kundens specifika behov. Bland andra specialiteter kan nämnas sterila anordningar för dekontaminering av kirurgiska instrument samt inrättningar för provrörsbefruktning (IVF). företagets ultraflow-serie med ultrarena ventilationshuvar (ucv) är utformad för att ge maximala prestanda enligt riktlinjerna htm för ventilationssystem inom sjukvården. som ett led i den kontinuerliga uppgraderingen och förbättringen av ultraflow-serien har mat nyligen genomfört omfattande systemtestningar för att hitta de bästa filtren till sina ucv-huvar. Eftersom hepa-filter är bland de viktigaste komponenterna i alla ucvsystem bestämde sig företaget för att prova Camfil farrs hepa-filter och förfilter, som har bevisad förmåga att uppfylla de kritiska kraven på produkter av det här slaget. Testen visade att Camfil farr uppfyllde samtliga av mat:s strikta krav. Energibesparingar tack vare lägre motstånd i filtren, vilket möjliggör lägre fläktvarvtal, mindre effektbehov med lägre driftskostnader, hög avskiljningsgrad och mindre buller på grund av lägre fläktvarvtal var de viktigaste motiven för att gå över till Camfil farrs hepa-filter och förfilter. En inköpsstrategi som lönar sig för astrazeneca storbritannien Sedan 2004 har Camfil Farr i Storbritannien haft ett leverantörskontrakt med AstraZeneca som täcker hela landet. Besparingarna av denna anskaffningsstrategi, som baserar sig på luftfilter från Camfil Farr med låg energiförbrukning, uppgår nu till sammanlagt 1,2 miljoner GBP, och mer än ton koldioxid har eliminerats inom detta internationella läkemedelsföretag. under årens lopp har Camfil farr kunnat visa på besparingar när det gäller produkturval, validering, arbetande kapital, energi och CO 2 -utsläpp genom ett nära samarbete med teamen vid de fyra astrazeneca-anläggningarna i macclesfield, alderley, avlon och Charnwood. Tack vare detta samarbete har kunden kunnat göra stora besparingar i befintliga luftbehandlingssystem för laboratorier och fou-lokaler. Besparingarna har åstadkommits på flera sätt lagerhållningen av filter har så gott som eliminerats genom ändrade anskaffningsrutiner för icke kritiska byggnader och genom att fullt ut utnyttja Camfil farrs integrerade transportsystem som minskar leveranstiderna till dagar i stället för veckor. med den här strategin har över 900 m 2 lagerytor frigjorts i alderley. när lagret försvann minskade också behovet av arbetskraft. kontrollen av standardrutinerna (sop) ändrades så att lågenergiluftfilter med längre livstid och mindre energiförbrukning gynnades. stilleståndstid och upprepade valideringar av kritiska områden eliminerades genom samordnade avstängningar av anläggningarnas luftbehandlingssystem. den här filterstrategin och anskaffningsmetoden sparar både pengar och energi åt astrazeneca. företagets koldioxidutsläpp har minskat, och filterbytesfrekvensen är nu också lägre vilket ger mindre avfallsvolymer. 10

11 Emorys dubbla IAQ-fördelar: bättre filtrering till lägre kostnad Vid Emory Healthcare (Atlanta, Georgia, USA) vet man att faktorer som inomhusluftkvaliteten påverkar de hygieniska förhållandena, och företaget har engagerat sig starkt för en bra luftkvalitet i alla sina fastigheter. Ett exempel är Emory University Hospital Midtown i Atlanta. Där passade man nyligen på att uppgradera sin inomhusluftkvalitet och fick avsevärt lägre filtreringskostnader på köpet. Detta åstadkoms genom att fastighetens filterkonfiguration med fyra steg byttes ut enligt rekommendationerna i en utredning från VVSentreprenören Batchelor & Kimball. i det här vindsuppställda luftbehandlingsaggregatet med flödet m 3 /h användes arbetskostnaden för byten. återbetalningstiden energiförbrukningen, materialåtgången och tidigare tre filtertyper med 56 filter av varje typ. för investeringen är mindre än ett år för Camfil Ett syntetiskt påsfilter användes för frånluften, farrs femstjärniga energieffektiva filter. därefter förfiltren bestod av fyrskikts ringpaneler och är besparingarna betydande och regelbundet 2V-luftfilter med graderad densitet användes återkommande. som slutfilter. Efter en granskning av produkttestningar Andra Emory-fastigheter följer efter och prestandadokumentation valde batchelor framgången vid Emory university midtown har & kimball mechanical Contractors i samarbete lett till nya möjligheter för Camfil farr inom med Thermal recovery systems (Trs) och air Emory healthcare-systemet. Till Emorys nya filter sales & service (afs) i atlanta Camfil Orthopaedics & spine hospital valde batchelor farrs filtreringsteknik för alla tre kraven. Valet & kimball än en gång Trs och afs för upp- föll på tre energiklassade filter från Camfil farr: 30/30 veckade 2-tumsfilter till de syntetiska påsfiltren, hi-flo -förfilter och durafil -slutfilter. gradering av operationsavdelningarna med hepa-filter i takmoduler från Camfil farr. 30/30- och durafil-filter installerades i övriga delar av fastigheten. Emory university hospital har också installerat 30/30-filter som förfilter och den nya generationen av durafil Es som slutfilter. Operationsavdelningarna byggs om med Camfil farrs hepa-högkapacitetsfilter i takmoduler. slutligen har Emory healthcares avdelning för geriatrisk vård wesley woods också anslutit sig till programmet och bygger nu om med 30/30-förfilter och durafil Es som slutfilter. förutom lägre driftskostnader har de nya filtreringssystemen också andra fördelar: mycket färre klagomål från underhållspersonalen på nattskiften om att det är för varmt eller för kallt. Orsak: lägre motstånd i systemet, vilket ger jämnare luftbehandlingsprestanda. Prestanda i stjärnklass Tryckfallet är en central faktor vid beslut om filtrering, eftersom det har samband med både filtrets prestanda och dess energiförbrukning. de tre Camfil farr-filtren med femstjärniga energikostnadsindex har prestanda i stjärnklass eftersom de bibehåller sin avskiljningsgrad under hela livstiden och förbrukar mindre energi för att leda luften genom filtren. Elva månader efter uppgraderingen vid Emory university midtown hade den nya filterkonfigurationen mindre än en tredjedel av det tidigare tryckfallet, vilket påverkade effektbehovet gynnsamt och gav lägre energikostnader. slutfiltrens livstid ökade också från 12 till 30 månader, en avsevärd besparing. det system som installerades vid Emory university midtown har sänkt driftskostnaderna, 11

12 miljöpris för irländska insatser KOMMANDE UTSTäLLNINGAR du träffar oss på Camfil farr på de här evenemangen: 2010 Den irländske senatorn Dan Boyle överlämnar hållbarhetspriset Green Hospitality Award till Alan Sweeney från Camfil Farr. Green Hospitality Award (GHA) är ett steg-för-stegprogram för miljöstyrning inom hotell- och restaurangbranschen. Det delas ut till hotell, restauranger, teatrar, idrottsplatser och barer i Irland. Vid en nationell miljökonferens om gha presenterade Camfil farr irland nyligen en teknisk analys som gjorts med Camfil farrs lcc-verktyg, referenser från VVs-underhållskunder och hotellreferenser med dokumentation av hur Camfil farr i hotellventilationssystem använder luftfilter som är energiklassade och godkända för kraven på inomhusluftkvalitet och som sparar pengar åt kunderna och minskar deras koldioxidutsläpp. bland produkterna kan nämnas påsfiltret hi-flo och panelfiltret 30/30. rapporten fick ett hållbarhetspris av juryn, som bestod av ingenjörer och energichefer inom branschen. Vill du veta mer? kontakta närmaste Camfil farr-kontor om du vill ha mer information. du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor ny miljövänlig distributionscentral Camfil farr har öppnat ett modernt logistikcentrum för den nordiska regionen i Trosa för att ytterligare förbättra kundservicen. den nya anläggningen på kvadrat meter omfattar ett modernt höglager som har uppförts med modern och hållbar byggteknik. hela sprängstensvolymen, ton, från byggplatsen har återanvänts inom kommunen, och alla schaktmassor har utnyttjats i byggentreprenaden för att minimera fordonstransporter och utsläpp. den nya byggnaden värms upp med fjärrvärme från ett lokalt biomassaeldat värmeverk. Ventilationssystemet är också försett med Camfil farr-filter och värmeåtervinning som minskar energiförbrukningen. investeringar pågår också för att bygga ut vårt fou-centrum i Trosa med den senaste laboratorieutrustningen och med högteknologiska anläggningar för filterforskning, provning, validering och dokumentation. Camfil ab, sveavägen 56E, se stockholm Tel fax maj 11 13: The facilities show, birmingham, England 12 14: Pharmintech, maggio, bologna, italien Juni 14 15: world Trade group, boston, usa Juli 19 22: nuclear air Cleaning Conference, Charlotte, north Carolina, usa september 8 9: The Energy Event, birmingham, storbritannien 21: ExpoVent, luleå 22: ExpoVent, umeå 23: ExpoVent, Örnsköldsvik 24: ExpoVent, sundsvall OkTObEr 3 6: absa 53rd annual biological safety association, denver, Colorado, usa 6 7: Energy solutions Expo, (Olympia), london 6 9: finnbuild, helsingfors 19: ExpoVent, stockholm 20: ExpoVent, uppsala Camfil farr airmail är en publikation som sänds ut till Camfil farrs kunder över hela världen. den finns på nio språk. Utges av: Camfil ab, sveavägen 56E se stockholm Tel fax E-post: Ansvarig utgivare: alain berard, vice Vd försäljnings- och marknadsdirektör Camfil farr-gruppen Redaktör: margareta swahn forsling Tel fax E-post: Omslagsbild: getty images PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering

Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR.2/2004 S P E C I A L U T G Å V A Full gas på filtreringsmarknaden 4 6 7 9 10 14 Ta bort en cocktail av gaser Experter och provriggar för kemisk filtrering Skydd mot

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / 2 0 0 6 ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images 3 4 7 8 11 S

Läs mer

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

airmail Kampanj för renare luft i London

airmail Kampanj för renare luft i London NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2011 Kampanj för renare luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft på EU:s dagordning Allt du behöver veta om AMC Stor bioteknikorder i Australien Italiens första energicertifierade

Läs mer

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden 1, 2014 Kundvård lltid det där lilla extra för kunden rmando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil nlinebutik gör filterhantering till en enkel affär Camab hjälper turbinoperatör i CMF Clean ir

Läs mer

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/98 Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion En överblick över luftintagstekniken...3 Mannen som kom in från kylan...4 Bättre luft i stockholmarnas

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne Nr 4 2004 EN NATURLIG KONTAKTPUNKT FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 16 Lennart Nilsson. Mikrokosmisk förorening Den världsberömde svenske fotografen Lennart Nilsson sätter sotpartiklarna i luften och i våra

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN 2014 INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG INNEHÅLL 2014 36 BIG AIR Den ledande industrigasproducenten Air Liquide

Läs mer

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes Fläkten Nr 1 2011 Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

RenaRumNr 10-2013. Rena Zoner RENRUM UTHYRES 2 000 KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ WWW.V19.SE BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 10-2013. Rena Zoner RENRUM UTHYRES 2 000 KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ WWW.V19.SE BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 10-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Rena Zoner RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 LÄS MER PÅ WWW.V19.SE information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions

miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions camfil farr anders freyschuss om miljö Diskussionen om vår miljö har aldrig varit mer påtaglig än nu och det

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer