Världens första ozonklassning av luftfilter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens första ozonklassning av luftfilter"

Transkript

1 air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty images Världens första ozonklassning av luftfilter 6 CamCleaner till Coca-Cola i Sverige 7 Luftvård hos Martini i Nederländerna 9 Högmodern filtrering för kirurgi: CamHOSP 10 En filterstrategi som lönar sig för AstraZeneca Storbritannien 11 Emorys dubbla IAQ-fördelar

2 airmail först inom filtrering än en gång som chef för ett världsledande företag som Camfil farr reser jag mycket. då får jag träffa alla våra kunder och vår fantastiska stab av luftfiltreringsspecialister, som finns hos våra mer än 45 dotterbolag i alla delar av världen. de här besöken påminner mig om hur inspirerande det är att Camfil farr kan verka inom så många olika branscher och hjälpa våra kunder att värna om människors hälsa, öka produktiviteten, driva processer optimalt, skydda miljön och förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen, allt för att skapa en renare och grönare värld. Vår branschledande ställning gör att vi alltid måste ligga steget före helst flera steg före. Vi måste ha koll på trender, identifiera dagens och framtidens filtreringsbehov, utveckla vår teknik och göra allting bättre än andra. Vi har varit först inom filtrering ett antal gånger: när det gäller filtreringsmetoder, produktutveckling, energi- och luftkvalitetsbedömning, filterklassificering, livscykelkostnadsanalyser, programverktyg, provning, avfallshantering, hållbarhet och andra områden som gör de dagliga filtreringsuppgifterna enklare och effektivare för våra kunder. Vår ledande position återspeglas i vår framgångsrika verksamhet och oöverträffade resultat när det gäller försäljning, intäkter och internationell tillväxt. därför kan jag med glädje tillkännage ännu en innovation i det här numret: världens första ozonklassningssystem för molekylärfilter. Vi var först med att introducera ett energi- och luftkvalitetsbedömningssystem för luftfilter som ska göra det lättare att sänka energiförbrukningen. nu förenklar vi valet av molekylärfilter för ozonborttagning och hjälper våra kunder att välja rätt filter för användningsområdet i fråga. Vi har också utvecklat en unik provningsmetod för att validera verkningsgraden för borttagning av ozon. den här starkare fokuseringen på molekylärfiltrering ligger i linje med globala insatser mot luftföroreningar. Vi vet att marknära ozon är en besvärlig gas som är skadlig för människors hälsa. den goda nyheten är att den går att ta bort effektivt från inomhusluften med hjälp av vår filterserie City. läs mer om det i det här numret. du kan också läsa om ett antal intressanta filterprojekt, nya kundtjänstinitiativ och andra ämnen. Precis som när det gäller ozonborttagning finns det många positiva filtreringstrender som gynnar vår verksamhet, bland annat ny lagstiftning som kräver renare luft och högre inomhusluftkvalitet, det globala medvetandet om växthusgaser och behovet av energibesparingar och hållbarhet. allt det här gynnar vår verksamhet, och vi välkomnar utmaningarna och fortsätter att utveckla vår kompetens och teknik, bredda vårt produktsortiment och göra det lättare för kunderna att samarbeta med oss. allt detta vittnar om Camfil farrs ledarställning. Och det leder oss framåt mot en renare och grönare värld vår ständiga strävan och målsättning. mycket nöje med läsningen! alan O Connell Vd Läs mer om oss: Information om Camfil Farrs verksamhet och ekonomiska resultat finns i vår verksamhetsberättelse för Ladda ned den från 2

3 Camfil farr introducerar världens första ozonklassningssystem för filter Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och luftvägssjukdomar och är ett allvarligt miljöproblem som berör många människor världen över. Ozon är ett exempel. Gasen finns i naturen och förekommer i stora mängder i vår miljö på marknivå. Gasen är extremt reaktiv och kan vara hälsofarlig vid inandning. Ozonhalten i luften står i direkt korrelation till hur många som söker sjukhusvård för besvär i andningsorganen. Symtom på ozonexponering kan bland annat vara halsirritation, förvärrad astma, försämrad lungfunktion och ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner. På grund av de potentiella hälsoriskerna rapporterar många officiella webbplatser för lokala myndigheter runt om i världen om aktuella ozonnivåer och utfärdar larm om de blir för höga. Hur ozonet bildas Ozonmolekylen består av tre syreatomer i stället för två som i vanlig syrgas. Ozon bildas genom inverkan av andra gasformiga föroreningar, t.ex. kväveoxider (no X ) och flyktiga organiska föreningar (VOC) under påverkan av ultraviolett strålning (uv). Ozonhalten i städernas centrumområden ökar ofta vid starkt solsken. Ozon klassificeras som oxidant, vilket innebär att den kan skada eller förstöra andra molekyler. Ozonborttagning med City-filter molekylärfilter sänker luftens ozonhalt genom en adsorptions- och sönderdelningsprocess. för den här tillämpningen har Camfil farr utvecklat molekylärfilterserien City. de här filtren ger en betydligt bättre inomhusluft - kvalitet (iaq) i kontorsbyggnader och offentliga byggnader. de tar effektivt bort ozon, andra skadliga gaser och lukter och, vid kombinationsfilter, även fina partiklar. de monteras i stället för vanliga påsfilter i luftbehandlingsaggregat i kontors- och butiksfastigheter, köpcentra, skolor och andra offentliga byggnader i städernas centrumområden, där luftföroreningarna är ett problem och där en högre iaq krävs för hälsans och arbetsmiljöns skull. serien omfattar: City-Flo XL : Ett dubbelverkande partikeloch molekylärfilter i kombination som är mycket energieffektivt. City-flo Xl installeras i stället för påsfilter eller kompaktfilter i nya eller befintliga luftbehandlingssystem. CityCarb och City-Flo : dessa är också två-i-ett-filter som förenar partikelfiltrering med förorenings- och luktfiltrering. de används vid uppgradering och förbättring av system med standardfilter. CitySorb : Ett idealiskt luftfilter för stadsmiljöer med kraftiga föroreningar. filtret installeras tillsammans med ett partikelfilter med en högre avskiljningsgrad än f7, t.ex. Camfil farrs hi-flo- eller Opakfil-filter. CityPleat : den senaste utvecklingen i Cityserien. detta är ett panelfilter (50 eller 100 mm) som ersätter befintliga förfilter och som ger en bättre borttagning av molekylära föroreningar, även ozon. >>> 3

4 Lättare att välja ozonfilter Camfil farr introducerar nu ett bedömningssystem för ozonborttagningsförmåga, det första inom filtreringsbranschen. det gör det lättare för kunderna att bedöma produkternas effektivitet, säger dr Chris Ecob, som är Camfil farrs molekylärfiltreringsspecialist med bas på Camfil farr storbritannien. att välja rätt luftfilter är en viktig process. man bör inte ta genvägar genom att enbart se till kostnaden. En hög avskiljningsgrad för fina partiklar (efter utloppet) är mycket viktig för en bra iaq. samtidigt måste man ta hänsyn till energin och livscykelkostnaden för största möjliga hållbarhet, säger dr Ecob. de nya ozonborttagningsklasserna kan också integreras i beslutsprocessen, så att man kan garantera en bra iaq även ur molekylärsynpunkt. i Camfil farrs sortiment finns ett antal molekylärfilterprodukter. syftet med ozonklassningen är att ge kunderna mer information om hur våra molekylärfilter fungerar och hjälpa dem att förstå vilka fördelar det ger att välja Camfil farr-produkter om man vill ha en bra iaq, avslutar han. unik testrigg för validering av filterprestanda Camfil farr är marknadsledande inom validering av molekylärfilters prestanda. Vi använder en unik testrigg som mäter ozonborttagningsförmågan hos filter i City-serien. luft med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet blåses genom filter i full produktionsskala. Ozon sprutas in i luftströmmen, och känsliga ozondetektorer mäter halterna uppströms och nedströms om filtret. filtrens avskiljningsgrad kan enkelt beräknas med ledning av ozonhalterna uppströms och nedströms om filtren. filtren kan utsättas för många olika gaser och ångor. för temperaturer mellan 5 C och 50 C och relativa luftfuktigheter mellan 30 % och 90 % kan Camfil farr bestämma City-filtrens prestanda under de förhållanden som förekommer i kundens verksamhet. Filtertyp Genomsnittlig ozonborttagningsförmåga Ozonklass City-Flo XL 35 % 3 CityPleat 200 2" 50 % 5 CityPleat 480 4" 65 % 6 CitySorb 70 % 7 City-Flo 80 % 8 RigaCarb % 8 CityCarb 90 % 9 RigaCarb % 9 Tabell över ozonborttagningsförmåga. Alla filtren i tabellen har provats vid ythastigheten 2,5 m/s. Ozonbelastning = ppb, temperatur = 22 C, relativ luftfuktighet = 50 %. alla filtren i tabellen ovan har en bredspektrumadsorbent av hög kvalitet baserad på aktivt kol som förstör ozonmolekylerna. laboratorieprov visar att filter baserade på kaliumpermanganat, som i sig är en stark oxidant, inte kan väntas vara lika effektiva. mer information om ozonklassade filter lämnas av dr Chris Ecob eller av närmaste Camfil farr-återförsäljare. 4

5 City-Flo tar tag i Bergens dåliga luft Varje gång kylan slår till i den norska staden Bergen blir luftkvaliteten sämre. Ett lager av föroreningar bildas över staden på grund av ett fenomen som kallas temperaturinversion: om luften ovanför Bergen blir varmare än luften inne i staden kan den svalare förorenade luften i centrum inte stiga uppåt och spridas ut i de övre luftlagren. I stället bildar den ett lock över staden. bergens luft tenderar att bli som mest förorenad När utomhusföroreningar flyttar in vid långvarig kyla som till exempel under den föroreningar i utomhusluften kan ledas in i gångna vintern. när föroreningsnivåerna var som inomhusutrymmen om de förekommer i den högst under vintern bjöd kommunen utomhusluft som tillförs till luftbehandlingsaggregat och inte tas bort effektivt med på gratis bussresor från förorterna i ett försök att minska utsläppen från bilar i centrum. man hjälp av luftfilter. resultatet blir att skadliga var nära att stänga stadens skolor och daghem partiklar och gaser i utomhusluften sprids i för att man var orolig för allmänhetens hälsa. lokalerna via ventilationsluften och bidrar till det kalla vädret gjorde att bergen var Europas förorening av inomhusluften (iap). under den mest förorenade stad i början av gångna vintern uppmanade man riskgrupper i bergen att stanna inne för att minska deras Porten till fjordarna exponering för föroreningar, men det fanns men bergen förknippas inte bara med luftföroreningar. den här vackert belägna staden är fri från föroreningar. knappast någon inomhusluft i staden som var norges näst största med invånare. den är porten till landets förtrollande fjordar. Räddningen heter City-Flo bergen är också centralpunkten för Vestlandet, för att förbättra den allmänna inomhusluftkvaliteten (iaq) i städer rekommenderar en region som har en ledande ställning inom energi-, fiske- och sjöfartssektorerna. norges största VVs-entreprenör gk norge men den dåliga luftkvaliteten i bergen väcker allt större oro. En åtgärdsplan för bättre luft, a/s montering av Camfil farrs City-flo Xl för partikel- och molekylärfiltrering. som först togs fram av kommunstyrelsen 2004, City-flo Xl tar bort partiklar, lukter och har nu reviderats och nödåtgärder har införts gaser inklusive ozon, svaveldioxid och kvävedioxid samt flyktiga organiska föreningar (VOC) för att vid behov minska eventuella hälsorisker. huvudproblemet är utsläppen av svaveldioxid och polycykliska aromatiska kolväten (Pah). och kväveoxider. Exponering för dessa gaser Om ventilationsanläggningarna i offentliga byggnader och kontorsbyggnader förses med City- och andra luftföroreningar kan påverka hälsan på många sätt på både kort och lång sikt. det flo Xl får de som vistas i byggnaden den höga gäller särskilt personer som lider av astma, kvalitet hos inomhusluften som krävs enligt hjärtbesvär och lungsjukdomar. Eu-normen En På gång i Norge gk norge planerar att gå över till City-flo Xl för sina VVs-serviceavtal i alla större norska städer. läget i bergen gör det här beslutet ännu mer relevant i dag. företaget har engagerat sig för att förbättra inomhusluftkvaliteten för storstadskunder som utsätts för höga luftföroreningsnivåer. gk norge fram håller också hälso- och produktivitets - för delarna med en bra iaq i arbetsmiljön. detta har bekräftats av ett antal rapporter sedan man började montera City-flo Xl i byggnader i bergen. här följer ett exempel: Brandmännen vid en brandstation i Bergen märkte en stor skillnad i inomhusluftkvaliteten efter att City-Flo XL hade installerats. Stationen är inrymd i en byggnad i centrum vid en starkt trafikerad gata. Det finns sammanlagt 14 luftbehandlingsaggregat i byggnaden, och deras genomsnittliga luftflöde är m 3 /h per aggregat. City-Flo XL installerades i tre aggregat, och på grund av den markant förbättrade inomhusluftkvaliteten har kunden nu också beställt montering av filtren i de återstående 11 aggregaten. namnbyte i norge Observera att Camfil farrs norska dotterbolag kaare a rustad a/s byter namn till Camfil norge a/s från och med 1 juni

6 Coca-Cola valde CamCleaner Den kompletterande luftrenaren Camfil Farr Sverige har tagit hem en mycket viktig order på en CamCleaner filterenhet till en stor industrilokal. The Coca-Cola Companys svenska dotterbolag Coca-Cola drycker sverige ab har lagt en stor order på 48 CamCleaner-enheter för filtrering och rening av luften i företagets tillverknings- och lagerlokaler i haninge strax utanför stockholm. Enheterna är försedda med h13-filter och ska komplettera de befintliga luftbehandlingssystemen i lokalerna. CamCleaner-enheterna kommer att filtrera en total luftvolym på m 3 per timme. Coca-Cola sveriges krav för ordern, som Camfil farr tog hem i konkurrens med andra luftfiltertillverkare, var att luftkvaliteten skulle höjas med 100 procent, att energikostnaderna skulle sänkas och att arbetsmiljön skulle förbättras rent allmänt. Camfil-farrs CamCleaner uppfyllde alla dessa krav och dessutom kraven enligt iso 22000, den strikta livsmedelssäkerhetsnorm som Coca-Cola följer. förutom att CamCleaner-enheterna förbättrar luftkvaliteten i arbetsmiljön sparar de också stora mängder energi genom att Coca- Cola kan minska luftflödet i sitt luftbehandlingssystem och sänka strömförbrukningen. Temperaturregleringen förbättras också, i synnerhet i distributionshöglagret. det ger ett behagligare arbetsklimat. En luftomsättning i en CamCleaner med hepa-filter motsvarar fem omsättningar i ett traditionellt luftbehandlingssystem. CamCleaner är en innovativ produkt från Camfil farr som kompletterar befintliga filtreringssystem och som på ett enkelt och effektivt sätt skyddar produkter, arbetsplatser och människor. Produkten finns i sju modeller som passar alla typer av lokaler, alltifrån mindre kontor och rum till butiksfastigheter, offentliga byggnader, industri och krävande tillverkningsmiljöer. CamCleaner har ett antal betydande fördelar för tillverknings- och lagermiljöer genom att den tar bort föroreningar som alstras på platsen och på så sätt bidrar till en bättre inomhusluftkvalitet och en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö, säger anders hedström, som är iaq-specialist och ansvarig för CamCleaner. Typiska tillämpningar är bland annat dammiga miljöer och stora inomhuslokaler, till exempel läkemedels- och livsmedelsfabriker, tung industri, pappersbruk, svetsverkstäder, sågverk, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, stall, processindustrier, snabbköp och andra specialtillämpningar, t.ex. uppgraderingar av renrumsmiljöer och andra skyddade lokaler. CamCleaner finns som mobil och som golvmonterad stationär enhet. Enheterna kan också monteras på väggar och hängas i tak. Produktens mångsidighet och flexibilitet som kompletterande luftfilterenhet gör att den slår sig in alltmer på den nordiska marknaden. alla CamCleaner-enheter kan styras via internet och data från många olika typer av givare kan övervakas. Coca-Cola sverige är marknadsledande inom läskedryckssegmentet med en lokal marknadsandel på över 50 procent och en försäljningsvolym på 370 miljoner liter drycker under att bevara konsten för kommande generationer Camfil Farr, erkänd expert på molekylärfiltrering, har konstruerat och levererat filtreringssystem med aktivt kol för att skydda konstskatter och föremål i många välkända museer och konstgallerier världen över, bland annat Uffizierna i Florens, British Library i London och Moderna Museet i Stockholm. Vid fläkt- eller självdragsventilation förs externa partikel- och molekylföroreningar in i museer, särskilt de som är belägna mitt i stadscentra. svaveldioxid får gamla målningar att mörkna, kväveoxider gör att brons- och stenskulpturer korroderar och ozon påskyndar åldrandet och nedbrytningen av papper, textil och andra organiska material. Camfil farrs aktiva kolfilter erbjuder en mycket kostnadseffektiv metod för att reglera förekomsten av dessa skadliga gaser. Olika materialkvaliteter kan användas i filtren för att uppfylla specifika bevarandekrav. bland produkterna kan nämnas filter i CamCarb-, Camsure- och gdm-serierna samt särskilda stadsföroreningsfilter som Citysorb och Cityflo. Camfil farr hjälper också kulturinrättningar att sänka sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att ge rekommendationer för val av rätt filter med lägsta flödesmotstånd eller tryckfall. Ventilationssystemets energiförbrukning blir lägre och driftsekonomin förbättras. 6

7 martini vårdar både luft och människor Stort nederländskt sjukhus förbättrade sin luftkvalitet, sänkte energikostnaderna och minskade koldioxidutsläppen. hur gör man vid ett stort europeiskt sjukhus när man vill åtgärda dålig luftkvalitet och ventilationsproblem i allmänna utrymmen och operationssalar? På martini-sjukhuset i nederländerna har man svaret på den frågan efter att sjukhusets underhållsspecialist wolter en dros tagit kontakt med Camfil farr för att hitta en lösning. martini-sjukhuset ligger i södra delen av staden groningen. sjukvårdsinrättningen har 29 specialistkliniker där 146 framstående specialistläkare arbetar. det som särskiljer martini är bland annat sättet som man bygger upp vården kring patienten. martini anpassar logistiken efter den faktiska patientvården. man utformar exempelvis lokalerna som problemorienterade enbart i det andra filtersteget. felaktiga produktval filter med otillräckligt antal fickor som polikliniker. martinis hjärtsviktsklinik och polikliniska diagnostikavdelning för äldre är exempel dessutom var för korta samt användning av på detta. syntetiska förfilter misstänktes vara orsaken. underhållsgruppen walter en dros experter på konstruktion, underhåll och installation av Syntetisk huvudvärk På martini började syntetfiltren från ett konkurrerande företag förlora effekt och orsaka tryck- allt från renrum och klimatanläggningssystem till fastighetsförvaltning kontaktade Camfil farrs stötar i ventilationssystemet med upp till 500 Pa nederländska dotterbolag för att få en analys av stora delar av martinis ventilationssystem och hitta en lösning. för att utföra provningarna levererade Camfil farr en komplett uppsättning av sina egna filter till en filterenhet, analyserade resultaten och gjorde sedan efter två månader en partikelräkning som visade på en betydande skillnad i prestanda och avskiljningsgrad mellan Camfil farrs glasfiberfilter och syntetiska filter. LCC-analys Två livscykelkostnadsrapporter (lcc) utarbetades också. de visade på stora energibesparingar och sänkta kostnader för filterbyte med Camfil farrs filter. i dag är sjukhusets samtliga 43 luftbehandlingsaggregat utrustade med Camfil farr-filter. martini har också lägre energikostnader och har fått en avsevärt förbättrad filtreringsplan med den ytterligare fördelen att man har ett säkert ventilationssystem med mindre koldioxidutsläpp. filtren som används vid martini-sjukhuset är bland andra Camfil farrs m7-påsfilter för filtrering i det första steget och Ecopleat f8 4" för det andra steget. Ett stort antal luftbehandlingsaggregat i det andra steget är utrustade med fuktbeständiga Cam gt f9-filter eftersom luften fuktas med ånga. molekylärfilter för barn För första gången verkar forskare inom barnmedicin ha hittat ett samband mellan exponering för luftföroreningar under graviditeten och lägre IQ under tidig barndom. Enligt en nyligen publicerad rapport påverkar sådan exponering hjärnan under utvecklingsstadiet på ett sätt som liknar exponering för bly. de viktigaste av de luftburna kemikalier som nämns i studien är polycykliska aromatiska kolväten (Pah), som finns i partiklar från sot, förbränning, fordonsavgaser, fabriksutsläpp och tobaksrök. Camfil farr, specialist på molekylärfiltrering, tillverkar partikelfilter och aktivt kol-filter som kan ta bort sot och Pah. Vi rekommenderar partikelfilter med avskiljningsgrad merv 11 eller högre, samt kolfilter för borttagning av VOC och ozon, för installation i luftbehandlingssystem. Camfil farrs veckade V-cellpatroner CityCarb och påsfilter City-flo för stadsföroreningar är kombinerade partikeloch gasfasfilter som uppfyller kraven med god marginal. 7

8 Kvalitet och snabbhet ger nöjda kunder Precis som de övriga företagen i koncernen vårdar Camfil farr apc sina kundrelationer och är starkt serviceinriktat. när ett amerikanskt företag som driver en av de största blästrings- och målningsanläggningarna i norra indiana förlorade sin gold series-stoftavskiljare vid en brand var det nära att företaget fick slå igen eftersom man inte kunde ta hand om blästerdammet vid anläggningen. man kontaktade Camfil farr. En ny gs16-avskiljare levererades på fredagen och var färdiginstallerad på måndagen. ingen värdefull produktionstid gick förlorad för kunden. den nya avskiljaren levererades personligen av Camfil farrs egen fältservicetekniker. Stoftbekämpning Camfil Farrs team för luftföroreningskontroll (APC) i Europa och Australien hjälpte nyligen två viktiga kunder med en damminneslutningslösning och en ombyggnad baserade på den mycket effektiva Gold Series -stoftavskiljaren och HemiPleat -patronkonceptet. i spanien hjälpte Camfil farr apc Europa en tillverkare att komma till rätta med dammproblem som berodde på företagets blandningsutrustning för en blodtrycksmedicin. installationen omfattade en gold series gs-4 stoftavskiljare med fläkt, explosionsskyddssystem och manöver panel, skräddarsydd för tillämpningen. det kemiska explosionsskyddet består av ett kemiskt barriärsystem som isolerar gs-4- avskiljaren och förhindrar att en explosion når kanalsystemet. i australien slog sig Camfil farr apc samman med den auktoriserade tekniska återförsäljaren och levererade en gold series-stoftavskiljare samt byggde om en konkurrents ovala patronavskiljare med hemipleat -patroner. gs-4 tar hand om blästersanden från en stor slungrensningskabin och återför enbart användbara sandrester till blästersandbehållaren. rehva-handboken sätter filtreringen i fokus Samarbetsorganet för Europas VVS-organisationer REHVA representerar mer än byggnadsingenjörer i 30 europeiska länder. Organisationens huvudsyfte är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. En av rehva:s många verksamhetsområden är att regelbundet ge ut handböcker med inriktning på den senaste VVs-tekniken. Publikationerna tas fram av arbetsgrupper som består av internationellt erkända experter. de är erkända och uppskattade för sin höga kvalitet, det objektiva synsättet och de många fallstudierna. En av de senaste publikationerna, rehva-handbok nr 11, har som syfte att öka medvetenheten om luftfiltreringens betydelse för en bättre inomhusluftkvalitet och att sprida kunskap om utformning av energieffektiva luftfiltreringssystem. Filtrering från A till Ö rehva-handbok nr 11 förklarar det viktigaste ändamålet med luftfilter i luftbehandlingssystem, vilka föroreningar som måste begränsas, kraven på inomhusluften, energibehov, avskiljningsgrader, avskiljningsgrader för partikelfraktioner, klassificering av luftfilter och dammprovningsmetoder. handbok nr 11 är i första hand ett hjälpmedel för konstruktörer och användare för att förstå luftfiltreringens bakgrund och kriterier, välja rätt luftfilter och undvika problem när det gäller hygien och andra driftförhållanden för luftfilter. i boken framhålls att valet av luftfilter kräver ett antal överväganden alltifrån luftinloppet till kassering av förbrukade filter. handboken förklarar också kriterierna för val av system baserat på yttre förhållanden, t.ex. befintliga föroreningsnivåer, inomhusluftens kvalitet och kraven på energieffektivitet. handbok nr 11 har utarbetats och skrivits med hjälp av flera europeiska experter. Ett sammandrag av handboken har publicerats som en artikel i rehva Journal (februari 2010). du kan beställa ett komplett exemplar av handboken från bokhandeln på rehva:s webbplats 8

9 airmail högmodern filtrering för sjukhuskirurgi Det första operationssalsprojektet i Tyskland med Camfil Farrs nya återluftsinnertak CamHOSP har nyligen färdigställts vid en specialistklinik i Berlin, där man med hjälp av videokonferensutrustning utför operationer i samarbete med en Med CamHOSP har Camfil Farr erövrat en stor del av den europeiska marknaden för innertak till operationssalar. Här har taket installerats i Tyskland, i en blå EndoAlphaoperationssal utformad av Dino Henke, en tysk arkitekt från Hamburg. Det här unika konceptet för operationssalar utnyttjar den senaste tekniken för att möta nya utmaningar inom kirurgin och tillgodoser därmed kirurgernas, vårdpersonalens och sjukhusförvaltningens behov. liknande klinik i Florida i USA. denna komplexa och högteknologiska takinstal- leder luftflödet mellan CamhOsP och energi- avancerad att det totala tryckfallet bara är lation innefattar ett antal innovativa utrustnings- försörjningsbryggan, har specialtillverkats och 40 Pa vid flödet m3/h och med h14- detaljer, till exempel en energiförsörjningsbrygga installerats av Camfil farr Tyskland. glaset sta- filter. ljudeffektnivån är låg, 46 db(a). med sin från dräger, toppmodern operationsbelysning biliserar också luftflödet och hindrar oavsiktlig tioåriga livstid betraktas taket också som en med lysdioder från maquet, en videokamera och korskontaminering. mer hållbar lösning. en fyrarmad TfT-lCd-display. Taket förser operationssalen med luftflödet m3/h. detta åstadkoms via fyra sido- Data om installationen anslutningar som tillför m3/h renluft. sex CamhOsP -taket, fläktar (tre på vardera sidan) tillför återstående som har planmåtten 3,2 x 3,2 m, uppfyller den strikta tyska normen din Camfil farr germany levererar nu också två CamhOsP -tak till en modern operationssal i närheten av stuttgart m3/h recirkulerad luft. En för ventilationssystem i sjukvårds- luften förfiltreras i tio f7-kompaktfilter (fem inrättningar. det lodräta säkerhetsglaset, som på vardera inloppssidan). utformningen är så 9

10 ren medicinsk luft för mat Det brittiska företaget Medical Air Technology (MAT) är ett marknadsledande specialistföretag som konstruerar och installerar innovativa renluftlösningar med hög kvalitet till sjukhus, läkemedelsindustrin, forskningsinrättningar, skolor och industrier i allmänhet över hela världen. Produktsortimentet sträcker sig från individuella ultrarena paket för operationssalar till aseptiska koncept som utformas och installeras enligt kundens specifika behov. Bland andra specialiteter kan nämnas sterila anordningar för dekontaminering av kirurgiska instrument samt inrättningar för provrörsbefruktning (IVF). företagets ultraflow-serie med ultrarena ventilationshuvar (ucv) är utformad för att ge maximala prestanda enligt riktlinjerna htm för ventilationssystem inom sjukvården. som ett led i den kontinuerliga uppgraderingen och förbättringen av ultraflow-serien har mat nyligen genomfört omfattande systemtestningar för att hitta de bästa filtren till sina ucv-huvar. Eftersom hepa-filter är bland de viktigaste komponenterna i alla ucvsystem bestämde sig företaget för att prova Camfil farrs hepa-filter och förfilter, som har bevisad förmåga att uppfylla de kritiska kraven på produkter av det här slaget. Testen visade att Camfil farr uppfyllde samtliga av mat:s strikta krav. Energibesparingar tack vare lägre motstånd i filtren, vilket möjliggör lägre fläktvarvtal, mindre effektbehov med lägre driftskostnader, hög avskiljningsgrad och mindre buller på grund av lägre fläktvarvtal var de viktigaste motiven för att gå över till Camfil farrs hepa-filter och förfilter. En inköpsstrategi som lönar sig för astrazeneca storbritannien Sedan 2004 har Camfil Farr i Storbritannien haft ett leverantörskontrakt med AstraZeneca som täcker hela landet. Besparingarna av denna anskaffningsstrategi, som baserar sig på luftfilter från Camfil Farr med låg energiförbrukning, uppgår nu till sammanlagt 1,2 miljoner GBP, och mer än ton koldioxid har eliminerats inom detta internationella läkemedelsföretag. under årens lopp har Camfil farr kunnat visa på besparingar när det gäller produkturval, validering, arbetande kapital, energi och CO 2 -utsläpp genom ett nära samarbete med teamen vid de fyra astrazeneca-anläggningarna i macclesfield, alderley, avlon och Charnwood. Tack vare detta samarbete har kunden kunnat göra stora besparingar i befintliga luftbehandlingssystem för laboratorier och fou-lokaler. Besparingarna har åstadkommits på flera sätt lagerhållningen av filter har så gott som eliminerats genom ändrade anskaffningsrutiner för icke kritiska byggnader och genom att fullt ut utnyttja Camfil farrs integrerade transportsystem som minskar leveranstiderna till dagar i stället för veckor. med den här strategin har över 900 m 2 lagerytor frigjorts i alderley. när lagret försvann minskade också behovet av arbetskraft. kontrollen av standardrutinerna (sop) ändrades så att lågenergiluftfilter med längre livstid och mindre energiförbrukning gynnades. stilleståndstid och upprepade valideringar av kritiska områden eliminerades genom samordnade avstängningar av anläggningarnas luftbehandlingssystem. den här filterstrategin och anskaffningsmetoden sparar både pengar och energi åt astrazeneca. företagets koldioxidutsläpp har minskat, och filterbytesfrekvensen är nu också lägre vilket ger mindre avfallsvolymer. 10

11 Emorys dubbla IAQ-fördelar: bättre filtrering till lägre kostnad Vid Emory Healthcare (Atlanta, Georgia, USA) vet man att faktorer som inomhusluftkvaliteten påverkar de hygieniska förhållandena, och företaget har engagerat sig starkt för en bra luftkvalitet i alla sina fastigheter. Ett exempel är Emory University Hospital Midtown i Atlanta. Där passade man nyligen på att uppgradera sin inomhusluftkvalitet och fick avsevärt lägre filtreringskostnader på köpet. Detta åstadkoms genom att fastighetens filterkonfiguration med fyra steg byttes ut enligt rekommendationerna i en utredning från VVSentreprenören Batchelor & Kimball. i det här vindsuppställda luftbehandlingsaggregatet med flödet m 3 /h användes arbetskostnaden för byten. återbetalningstiden energiförbrukningen, materialåtgången och tidigare tre filtertyper med 56 filter av varje typ. för investeringen är mindre än ett år för Camfil Ett syntetiskt påsfilter användes för frånluften, farrs femstjärniga energieffektiva filter. därefter förfiltren bestod av fyrskikts ringpaneler och är besparingarna betydande och regelbundet 2V-luftfilter med graderad densitet användes återkommande. som slutfilter. Efter en granskning av produkttestningar Andra Emory-fastigheter följer efter och prestandadokumentation valde batchelor framgången vid Emory university midtown har & kimball mechanical Contractors i samarbete lett till nya möjligheter för Camfil farr inom med Thermal recovery systems (Trs) och air Emory healthcare-systemet. Till Emorys nya filter sales & service (afs) i atlanta Camfil Orthopaedics & spine hospital valde batchelor farrs filtreringsteknik för alla tre kraven. Valet & kimball än en gång Trs och afs för upp- föll på tre energiklassade filter från Camfil farr: 30/30 veckade 2-tumsfilter till de syntetiska påsfiltren, hi-flo -förfilter och durafil -slutfilter. gradering av operationsavdelningarna med hepa-filter i takmoduler från Camfil farr. 30/30- och durafil-filter installerades i övriga delar av fastigheten. Emory university hospital har också installerat 30/30-filter som förfilter och den nya generationen av durafil Es som slutfilter. Operationsavdelningarna byggs om med Camfil farrs hepa-högkapacitetsfilter i takmoduler. slutligen har Emory healthcares avdelning för geriatrisk vård wesley woods också anslutit sig till programmet och bygger nu om med 30/30-förfilter och durafil Es som slutfilter. förutom lägre driftskostnader har de nya filtreringssystemen också andra fördelar: mycket färre klagomål från underhållspersonalen på nattskiften om att det är för varmt eller för kallt. Orsak: lägre motstånd i systemet, vilket ger jämnare luftbehandlingsprestanda. Prestanda i stjärnklass Tryckfallet är en central faktor vid beslut om filtrering, eftersom det har samband med både filtrets prestanda och dess energiförbrukning. de tre Camfil farr-filtren med femstjärniga energikostnadsindex har prestanda i stjärnklass eftersom de bibehåller sin avskiljningsgrad under hela livstiden och förbrukar mindre energi för att leda luften genom filtren. Elva månader efter uppgraderingen vid Emory university midtown hade den nya filterkonfigurationen mindre än en tredjedel av det tidigare tryckfallet, vilket påverkade effektbehovet gynnsamt och gav lägre energikostnader. slutfiltrens livstid ökade också från 12 till 30 månader, en avsevärd besparing. det system som installerades vid Emory university midtown har sänkt driftskostnaderna, 11

12 miljöpris för irländska insatser KOMMANDE UTSTäLLNINGAR du träffar oss på Camfil farr på de här evenemangen: 2010 Den irländske senatorn Dan Boyle överlämnar hållbarhetspriset Green Hospitality Award till Alan Sweeney från Camfil Farr. Green Hospitality Award (GHA) är ett steg-för-stegprogram för miljöstyrning inom hotell- och restaurangbranschen. Det delas ut till hotell, restauranger, teatrar, idrottsplatser och barer i Irland. Vid en nationell miljökonferens om gha presenterade Camfil farr irland nyligen en teknisk analys som gjorts med Camfil farrs lcc-verktyg, referenser från VVs-underhållskunder och hotellreferenser med dokumentation av hur Camfil farr i hotellventilationssystem använder luftfilter som är energiklassade och godkända för kraven på inomhusluftkvalitet och som sparar pengar åt kunderna och minskar deras koldioxidutsläpp. bland produkterna kan nämnas påsfiltret hi-flo och panelfiltret 30/30. rapporten fick ett hållbarhetspris av juryn, som bestod av ingenjörer och energichefer inom branschen. Vill du veta mer? kontakta närmaste Camfil farr-kontor om du vill ha mer information. du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor ny miljövänlig distributionscentral Camfil farr har öppnat ett modernt logistikcentrum för den nordiska regionen i Trosa för att ytterligare förbättra kundservicen. den nya anläggningen på kvadrat meter omfattar ett modernt höglager som har uppförts med modern och hållbar byggteknik. hela sprängstensvolymen, ton, från byggplatsen har återanvänts inom kommunen, och alla schaktmassor har utnyttjats i byggentreprenaden för att minimera fordonstransporter och utsläpp. den nya byggnaden värms upp med fjärrvärme från ett lokalt biomassaeldat värmeverk. Ventilationssystemet är också försett med Camfil farr-filter och värmeåtervinning som minskar energiförbrukningen. investeringar pågår också för att bygga ut vårt fou-centrum i Trosa med den senaste laboratorieutrustningen och med högteknologiska anläggningar för filterforskning, provning, validering och dokumentation. Camfil ab, sveavägen 56E, se stockholm Tel fax maj 11 13: The facilities show, birmingham, England 12 14: Pharmintech, maggio, bologna, italien Juni 14 15: world Trade group, boston, usa Juli 19 22: nuclear air Cleaning Conference, Charlotte, north Carolina, usa september 8 9: The Energy Event, birmingham, storbritannien 21: ExpoVent, luleå 22: ExpoVent, umeå 23: ExpoVent, Örnsköldsvik 24: ExpoVent, sundsvall OkTObEr 3 6: absa 53rd annual biological safety association, denver, Colorado, usa 6 7: Energy solutions Expo, (Olympia), london 6 9: finnbuild, helsingfors 19: ExpoVent, stockholm 20: ExpoVent, uppsala Camfil farr airmail är en publikation som sänds ut till Camfil farrs kunder över hela världen. den finns på nio språk. Utges av: Camfil ab, sveavägen 56E se stockholm Tel fax E-post: Ansvarig utgivare: alain berard, vice Vd försäljnings- och marknadsdirektör Camfil farr-gruppen Redaktör: margareta swahn forsling Tel fax E-post: Omslagsbild: getty images PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

airmail När ozonet blir skadligt

airmail När ozonet blir skadligt NyHeTSmagaSIN från CamfIl farr NR 2/2008 När ozonet blir skadligt 5 6 8 9 10 Hur man vänder kostnader till besparingar i skolor Camtain tablettdammsugaren Nya filterklassrekommendationer för Europa Provkörning

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode MATSECO AB 100% ägare av Aircode Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet Jobbar med kontinuerlig anpassning Marknad i snabb utveckling Aircode finns idag från Australien till Chile Aircode samarbetar

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Vokes Air produktsortiment kan möta alla dina behov, från grovfilter

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Elektrostatiska Filter Luftkvalitetsfilter med hög filtrering EFX

Elektrostatiska Filter Luftkvalitetsfilter med hög filtrering EFX Utmärkande Egenskaper - Effektiv luftrening - i klass med H-filter - Miljövänlig - låg energiförbrukning ochfullständigt återvinningsbar - Bygger tryckfall långsamt - energibesparande effekt - Uppfyller

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november 2010 1 1. Jämförelse mellan

Läs mer

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus air mail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR.1/2004 FOTO: LENNART NILSSON Ren luft på världens dagordning 4 7 9 11 Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2006 What Vad har did du you andats breathe in today? idag? 3 5 8 10 11 Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern

Läs mer