Världens första ozonklassning av luftfilter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens första ozonklassning av luftfilter"

Transkript

1 air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty images Världens första ozonklassning av luftfilter 6 CamCleaner till Coca-Cola i Sverige 7 Luftvård hos Martini i Nederländerna 9 Högmodern filtrering för kirurgi: CamHOSP 10 En filterstrategi som lönar sig för AstraZeneca Storbritannien 11 Emorys dubbla IAQ-fördelar

2 airmail först inom filtrering än en gång som chef för ett världsledande företag som Camfil farr reser jag mycket. då får jag träffa alla våra kunder och vår fantastiska stab av luftfiltreringsspecialister, som finns hos våra mer än 45 dotterbolag i alla delar av världen. de här besöken påminner mig om hur inspirerande det är att Camfil farr kan verka inom så många olika branscher och hjälpa våra kunder att värna om människors hälsa, öka produktiviteten, driva processer optimalt, skydda miljön och förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen, allt för att skapa en renare och grönare värld. Vår branschledande ställning gör att vi alltid måste ligga steget före helst flera steg före. Vi måste ha koll på trender, identifiera dagens och framtidens filtreringsbehov, utveckla vår teknik och göra allting bättre än andra. Vi har varit först inom filtrering ett antal gånger: när det gäller filtreringsmetoder, produktutveckling, energi- och luftkvalitetsbedömning, filterklassificering, livscykelkostnadsanalyser, programverktyg, provning, avfallshantering, hållbarhet och andra områden som gör de dagliga filtreringsuppgifterna enklare och effektivare för våra kunder. Vår ledande position återspeglas i vår framgångsrika verksamhet och oöverträffade resultat när det gäller försäljning, intäkter och internationell tillväxt. därför kan jag med glädje tillkännage ännu en innovation i det här numret: världens första ozonklassningssystem för molekylärfilter. Vi var först med att introducera ett energi- och luftkvalitetsbedömningssystem för luftfilter som ska göra det lättare att sänka energiförbrukningen. nu förenklar vi valet av molekylärfilter för ozonborttagning och hjälper våra kunder att välja rätt filter för användningsområdet i fråga. Vi har också utvecklat en unik provningsmetod för att validera verkningsgraden för borttagning av ozon. den här starkare fokuseringen på molekylärfiltrering ligger i linje med globala insatser mot luftföroreningar. Vi vet att marknära ozon är en besvärlig gas som är skadlig för människors hälsa. den goda nyheten är att den går att ta bort effektivt från inomhusluften med hjälp av vår filterserie City. läs mer om det i det här numret. du kan också läsa om ett antal intressanta filterprojekt, nya kundtjänstinitiativ och andra ämnen. Precis som när det gäller ozonborttagning finns det många positiva filtreringstrender som gynnar vår verksamhet, bland annat ny lagstiftning som kräver renare luft och högre inomhusluftkvalitet, det globala medvetandet om växthusgaser och behovet av energibesparingar och hållbarhet. allt det här gynnar vår verksamhet, och vi välkomnar utmaningarna och fortsätter att utveckla vår kompetens och teknik, bredda vårt produktsortiment och göra det lättare för kunderna att samarbeta med oss. allt detta vittnar om Camfil farrs ledarställning. Och det leder oss framåt mot en renare och grönare värld vår ständiga strävan och målsättning. mycket nöje med läsningen! alan O Connell Vd Läs mer om oss: Information om Camfil Farrs verksamhet och ekonomiska resultat finns i vår verksamhetsberättelse för Ladda ned den från 2

3 Camfil farr introducerar världens första ozonklassningssystem för filter Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och luftvägssjukdomar och är ett allvarligt miljöproblem som berör många människor världen över. Ozon är ett exempel. Gasen finns i naturen och förekommer i stora mängder i vår miljö på marknivå. Gasen är extremt reaktiv och kan vara hälsofarlig vid inandning. Ozonhalten i luften står i direkt korrelation till hur många som söker sjukhusvård för besvär i andningsorganen. Symtom på ozonexponering kan bland annat vara halsirritation, förvärrad astma, försämrad lungfunktion och ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner. På grund av de potentiella hälsoriskerna rapporterar många officiella webbplatser för lokala myndigheter runt om i världen om aktuella ozonnivåer och utfärdar larm om de blir för höga. Hur ozonet bildas Ozonmolekylen består av tre syreatomer i stället för två som i vanlig syrgas. Ozon bildas genom inverkan av andra gasformiga föroreningar, t.ex. kväveoxider (no X ) och flyktiga organiska föreningar (VOC) under påverkan av ultraviolett strålning (uv). Ozonhalten i städernas centrumområden ökar ofta vid starkt solsken. Ozon klassificeras som oxidant, vilket innebär att den kan skada eller förstöra andra molekyler. Ozonborttagning med City-filter molekylärfilter sänker luftens ozonhalt genom en adsorptions- och sönderdelningsprocess. för den här tillämpningen har Camfil farr utvecklat molekylärfilterserien City. de här filtren ger en betydligt bättre inomhusluft - kvalitet (iaq) i kontorsbyggnader och offentliga byggnader. de tar effektivt bort ozon, andra skadliga gaser och lukter och, vid kombinationsfilter, även fina partiklar. de monteras i stället för vanliga påsfilter i luftbehandlingsaggregat i kontors- och butiksfastigheter, köpcentra, skolor och andra offentliga byggnader i städernas centrumområden, där luftföroreningarna är ett problem och där en högre iaq krävs för hälsans och arbetsmiljöns skull. serien omfattar: City-Flo XL : Ett dubbelverkande partikeloch molekylärfilter i kombination som är mycket energieffektivt. City-flo Xl installeras i stället för påsfilter eller kompaktfilter i nya eller befintliga luftbehandlingssystem. CityCarb och City-Flo : dessa är också två-i-ett-filter som förenar partikelfiltrering med förorenings- och luktfiltrering. de används vid uppgradering och förbättring av system med standardfilter. CitySorb : Ett idealiskt luftfilter för stadsmiljöer med kraftiga föroreningar. filtret installeras tillsammans med ett partikelfilter med en högre avskiljningsgrad än f7, t.ex. Camfil farrs hi-flo- eller Opakfil-filter. CityPleat : den senaste utvecklingen i Cityserien. detta är ett panelfilter (50 eller 100 mm) som ersätter befintliga förfilter och som ger en bättre borttagning av molekylära föroreningar, även ozon. >>> 3

4 Lättare att välja ozonfilter Camfil farr introducerar nu ett bedömningssystem för ozonborttagningsförmåga, det första inom filtreringsbranschen. det gör det lättare för kunderna att bedöma produkternas effektivitet, säger dr Chris Ecob, som är Camfil farrs molekylärfiltreringsspecialist med bas på Camfil farr storbritannien. att välja rätt luftfilter är en viktig process. man bör inte ta genvägar genom att enbart se till kostnaden. En hög avskiljningsgrad för fina partiklar (efter utloppet) är mycket viktig för en bra iaq. samtidigt måste man ta hänsyn till energin och livscykelkostnaden för största möjliga hållbarhet, säger dr Ecob. de nya ozonborttagningsklasserna kan också integreras i beslutsprocessen, så att man kan garantera en bra iaq även ur molekylärsynpunkt. i Camfil farrs sortiment finns ett antal molekylärfilterprodukter. syftet med ozonklassningen är att ge kunderna mer information om hur våra molekylärfilter fungerar och hjälpa dem att förstå vilka fördelar det ger att välja Camfil farr-produkter om man vill ha en bra iaq, avslutar han. unik testrigg för validering av filterprestanda Camfil farr är marknadsledande inom validering av molekylärfilters prestanda. Vi använder en unik testrigg som mäter ozonborttagningsförmågan hos filter i City-serien. luft med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet blåses genom filter i full produktionsskala. Ozon sprutas in i luftströmmen, och känsliga ozondetektorer mäter halterna uppströms och nedströms om filtret. filtrens avskiljningsgrad kan enkelt beräknas med ledning av ozonhalterna uppströms och nedströms om filtren. filtren kan utsättas för många olika gaser och ångor. för temperaturer mellan 5 C och 50 C och relativa luftfuktigheter mellan 30 % och 90 % kan Camfil farr bestämma City-filtrens prestanda under de förhållanden som förekommer i kundens verksamhet. Filtertyp Genomsnittlig ozonborttagningsförmåga Ozonklass City-Flo XL 35 % 3 CityPleat 200 2" 50 % 5 CityPleat 480 4" 65 % 6 CitySorb 70 % 7 City-Flo 80 % 8 RigaCarb % 8 CityCarb 90 % 9 RigaCarb % 9 Tabell över ozonborttagningsförmåga. Alla filtren i tabellen har provats vid ythastigheten 2,5 m/s. Ozonbelastning = ppb, temperatur = 22 C, relativ luftfuktighet = 50 %. alla filtren i tabellen ovan har en bredspektrumadsorbent av hög kvalitet baserad på aktivt kol som förstör ozonmolekylerna. laboratorieprov visar att filter baserade på kaliumpermanganat, som i sig är en stark oxidant, inte kan väntas vara lika effektiva. mer information om ozonklassade filter lämnas av dr Chris Ecob eller av närmaste Camfil farr-återförsäljare. 4

5 City-Flo tar tag i Bergens dåliga luft Varje gång kylan slår till i den norska staden Bergen blir luftkvaliteten sämre. Ett lager av föroreningar bildas över staden på grund av ett fenomen som kallas temperaturinversion: om luften ovanför Bergen blir varmare än luften inne i staden kan den svalare förorenade luften i centrum inte stiga uppåt och spridas ut i de övre luftlagren. I stället bildar den ett lock över staden. bergens luft tenderar att bli som mest förorenad När utomhusföroreningar flyttar in vid långvarig kyla som till exempel under den föroreningar i utomhusluften kan ledas in i gångna vintern. när föroreningsnivåerna var som inomhusutrymmen om de förekommer i den högst under vintern bjöd kommunen utomhusluft som tillförs till luftbehandlingsaggregat och inte tas bort effektivt med på gratis bussresor från förorterna i ett försök att minska utsläppen från bilar i centrum. man hjälp av luftfilter. resultatet blir att skadliga var nära att stänga stadens skolor och daghem partiklar och gaser i utomhusluften sprids i för att man var orolig för allmänhetens hälsa. lokalerna via ventilationsluften och bidrar till det kalla vädret gjorde att bergen var Europas förorening av inomhusluften (iap). under den mest förorenade stad i början av gångna vintern uppmanade man riskgrupper i bergen att stanna inne för att minska deras Porten till fjordarna exponering för föroreningar, men det fanns men bergen förknippas inte bara med luftföroreningar. den här vackert belägna staden är fri från föroreningar. knappast någon inomhusluft i staden som var norges näst största med invånare. den är porten till landets förtrollande fjordar. Räddningen heter City-Flo bergen är också centralpunkten för Vestlandet, för att förbättra den allmänna inomhusluftkvaliteten (iaq) i städer rekommenderar en region som har en ledande ställning inom energi-, fiske- och sjöfartssektorerna. norges största VVs-entreprenör gk norge men den dåliga luftkvaliteten i bergen väcker allt större oro. En åtgärdsplan för bättre luft, a/s montering av Camfil farrs City-flo Xl för partikel- och molekylärfiltrering. som först togs fram av kommunstyrelsen 2004, City-flo Xl tar bort partiklar, lukter och har nu reviderats och nödåtgärder har införts gaser inklusive ozon, svaveldioxid och kvävedioxid samt flyktiga organiska föreningar (VOC) för att vid behov minska eventuella hälsorisker. huvudproblemet är utsläppen av svaveldioxid och polycykliska aromatiska kolväten (Pah). och kväveoxider. Exponering för dessa gaser Om ventilationsanläggningarna i offentliga byggnader och kontorsbyggnader förses med City- och andra luftföroreningar kan påverka hälsan på många sätt på både kort och lång sikt. det flo Xl får de som vistas i byggnaden den höga gäller särskilt personer som lider av astma, kvalitet hos inomhusluften som krävs enligt hjärtbesvär och lungsjukdomar. Eu-normen En På gång i Norge gk norge planerar att gå över till City-flo Xl för sina VVs-serviceavtal i alla större norska städer. läget i bergen gör det här beslutet ännu mer relevant i dag. företaget har engagerat sig för att förbättra inomhusluftkvaliteten för storstadskunder som utsätts för höga luftföroreningsnivåer. gk norge fram håller också hälso- och produktivitets - för delarna med en bra iaq i arbetsmiljön. detta har bekräftats av ett antal rapporter sedan man började montera City-flo Xl i byggnader i bergen. här följer ett exempel: Brandmännen vid en brandstation i Bergen märkte en stor skillnad i inomhusluftkvaliteten efter att City-Flo XL hade installerats. Stationen är inrymd i en byggnad i centrum vid en starkt trafikerad gata. Det finns sammanlagt 14 luftbehandlingsaggregat i byggnaden, och deras genomsnittliga luftflöde är m 3 /h per aggregat. City-Flo XL installerades i tre aggregat, och på grund av den markant förbättrade inomhusluftkvaliteten har kunden nu också beställt montering av filtren i de återstående 11 aggregaten. namnbyte i norge Observera att Camfil farrs norska dotterbolag kaare a rustad a/s byter namn till Camfil norge a/s från och med 1 juni

6 Coca-Cola valde CamCleaner Den kompletterande luftrenaren Camfil Farr Sverige har tagit hem en mycket viktig order på en CamCleaner filterenhet till en stor industrilokal. The Coca-Cola Companys svenska dotterbolag Coca-Cola drycker sverige ab har lagt en stor order på 48 CamCleaner-enheter för filtrering och rening av luften i företagets tillverknings- och lagerlokaler i haninge strax utanför stockholm. Enheterna är försedda med h13-filter och ska komplettera de befintliga luftbehandlingssystemen i lokalerna. CamCleaner-enheterna kommer att filtrera en total luftvolym på m 3 per timme. Coca-Cola sveriges krav för ordern, som Camfil farr tog hem i konkurrens med andra luftfiltertillverkare, var att luftkvaliteten skulle höjas med 100 procent, att energikostnaderna skulle sänkas och att arbetsmiljön skulle förbättras rent allmänt. Camfil-farrs CamCleaner uppfyllde alla dessa krav och dessutom kraven enligt iso 22000, den strikta livsmedelssäkerhetsnorm som Coca-Cola följer. förutom att CamCleaner-enheterna förbättrar luftkvaliteten i arbetsmiljön sparar de också stora mängder energi genom att Coca- Cola kan minska luftflödet i sitt luftbehandlingssystem och sänka strömförbrukningen. Temperaturregleringen förbättras också, i synnerhet i distributionshöglagret. det ger ett behagligare arbetsklimat. En luftomsättning i en CamCleaner med hepa-filter motsvarar fem omsättningar i ett traditionellt luftbehandlingssystem. CamCleaner är en innovativ produkt från Camfil farr som kompletterar befintliga filtreringssystem och som på ett enkelt och effektivt sätt skyddar produkter, arbetsplatser och människor. Produkten finns i sju modeller som passar alla typer av lokaler, alltifrån mindre kontor och rum till butiksfastigheter, offentliga byggnader, industri och krävande tillverkningsmiljöer. CamCleaner har ett antal betydande fördelar för tillverknings- och lagermiljöer genom att den tar bort föroreningar som alstras på platsen och på så sätt bidrar till en bättre inomhusluftkvalitet och en mer hälsosam och produktiv arbetsmiljö, säger anders hedström, som är iaq-specialist och ansvarig för CamCleaner. Typiska tillämpningar är bland annat dammiga miljöer och stora inomhuslokaler, till exempel läkemedels- och livsmedelsfabriker, tung industri, pappersbruk, svetsverkstäder, sågverk, bagerier, förpackningstillverkning, tryckerier, stall, processindustrier, snabbköp och andra specialtillämpningar, t.ex. uppgraderingar av renrumsmiljöer och andra skyddade lokaler. CamCleaner finns som mobil och som golvmonterad stationär enhet. Enheterna kan också monteras på väggar och hängas i tak. Produktens mångsidighet och flexibilitet som kompletterande luftfilterenhet gör att den slår sig in alltmer på den nordiska marknaden. alla CamCleaner-enheter kan styras via internet och data från många olika typer av givare kan övervakas. Coca-Cola sverige är marknadsledande inom läskedryckssegmentet med en lokal marknadsandel på över 50 procent och en försäljningsvolym på 370 miljoner liter drycker under att bevara konsten för kommande generationer Camfil Farr, erkänd expert på molekylärfiltrering, har konstruerat och levererat filtreringssystem med aktivt kol för att skydda konstskatter och föremål i många välkända museer och konstgallerier världen över, bland annat Uffizierna i Florens, British Library i London och Moderna Museet i Stockholm. Vid fläkt- eller självdragsventilation förs externa partikel- och molekylföroreningar in i museer, särskilt de som är belägna mitt i stadscentra. svaveldioxid får gamla målningar att mörkna, kväveoxider gör att brons- och stenskulpturer korroderar och ozon påskyndar åldrandet och nedbrytningen av papper, textil och andra organiska material. Camfil farrs aktiva kolfilter erbjuder en mycket kostnadseffektiv metod för att reglera förekomsten av dessa skadliga gaser. Olika materialkvaliteter kan användas i filtren för att uppfylla specifika bevarandekrav. bland produkterna kan nämnas filter i CamCarb-, Camsure- och gdm-serierna samt särskilda stadsföroreningsfilter som Citysorb och Cityflo. Camfil farr hjälper också kulturinrättningar att sänka sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att ge rekommendationer för val av rätt filter med lägsta flödesmotstånd eller tryckfall. Ventilationssystemets energiförbrukning blir lägre och driftsekonomin förbättras. 6

7 martini vårdar både luft och människor Stort nederländskt sjukhus förbättrade sin luftkvalitet, sänkte energikostnaderna och minskade koldioxidutsläppen. hur gör man vid ett stort europeiskt sjukhus när man vill åtgärda dålig luftkvalitet och ventilationsproblem i allmänna utrymmen och operationssalar? På martini-sjukhuset i nederländerna har man svaret på den frågan efter att sjukhusets underhållsspecialist wolter en dros tagit kontakt med Camfil farr för att hitta en lösning. martini-sjukhuset ligger i södra delen av staden groningen. sjukvårdsinrättningen har 29 specialistkliniker där 146 framstående specialistläkare arbetar. det som särskiljer martini är bland annat sättet som man bygger upp vården kring patienten. martini anpassar logistiken efter den faktiska patientvården. man utformar exempelvis lokalerna som problemorienterade enbart i det andra filtersteget. felaktiga produktval filter med otillräckligt antal fickor som polikliniker. martinis hjärtsviktsklinik och polikliniska diagnostikavdelning för äldre är exempel dessutom var för korta samt användning av på detta. syntetiska förfilter misstänktes vara orsaken. underhållsgruppen walter en dros experter på konstruktion, underhåll och installation av Syntetisk huvudvärk På martini började syntetfiltren från ett konkurrerande företag förlora effekt och orsaka tryck- allt från renrum och klimatanläggningssystem till fastighetsförvaltning kontaktade Camfil farrs stötar i ventilationssystemet med upp till 500 Pa nederländska dotterbolag för att få en analys av stora delar av martinis ventilationssystem och hitta en lösning. för att utföra provningarna levererade Camfil farr en komplett uppsättning av sina egna filter till en filterenhet, analyserade resultaten och gjorde sedan efter två månader en partikelräkning som visade på en betydande skillnad i prestanda och avskiljningsgrad mellan Camfil farrs glasfiberfilter och syntetiska filter. LCC-analys Två livscykelkostnadsrapporter (lcc) utarbetades också. de visade på stora energibesparingar och sänkta kostnader för filterbyte med Camfil farrs filter. i dag är sjukhusets samtliga 43 luftbehandlingsaggregat utrustade med Camfil farr-filter. martini har också lägre energikostnader och har fått en avsevärt förbättrad filtreringsplan med den ytterligare fördelen att man har ett säkert ventilationssystem med mindre koldioxidutsläpp. filtren som används vid martini-sjukhuset är bland andra Camfil farrs m7-påsfilter för filtrering i det första steget och Ecopleat f8 4" för det andra steget. Ett stort antal luftbehandlingsaggregat i det andra steget är utrustade med fuktbeständiga Cam gt f9-filter eftersom luften fuktas med ånga. molekylärfilter för barn För första gången verkar forskare inom barnmedicin ha hittat ett samband mellan exponering för luftföroreningar under graviditeten och lägre IQ under tidig barndom. Enligt en nyligen publicerad rapport påverkar sådan exponering hjärnan under utvecklingsstadiet på ett sätt som liknar exponering för bly. de viktigaste av de luftburna kemikalier som nämns i studien är polycykliska aromatiska kolväten (Pah), som finns i partiklar från sot, förbränning, fordonsavgaser, fabriksutsläpp och tobaksrök. Camfil farr, specialist på molekylärfiltrering, tillverkar partikelfilter och aktivt kol-filter som kan ta bort sot och Pah. Vi rekommenderar partikelfilter med avskiljningsgrad merv 11 eller högre, samt kolfilter för borttagning av VOC och ozon, för installation i luftbehandlingssystem. Camfil farrs veckade V-cellpatroner CityCarb och påsfilter City-flo för stadsföroreningar är kombinerade partikeloch gasfasfilter som uppfyller kraven med god marginal. 7

8 Kvalitet och snabbhet ger nöjda kunder Precis som de övriga företagen i koncernen vårdar Camfil farr apc sina kundrelationer och är starkt serviceinriktat. när ett amerikanskt företag som driver en av de största blästrings- och målningsanläggningarna i norra indiana förlorade sin gold series-stoftavskiljare vid en brand var det nära att företaget fick slå igen eftersom man inte kunde ta hand om blästerdammet vid anläggningen. man kontaktade Camfil farr. En ny gs16-avskiljare levererades på fredagen och var färdiginstallerad på måndagen. ingen värdefull produktionstid gick förlorad för kunden. den nya avskiljaren levererades personligen av Camfil farrs egen fältservicetekniker. Stoftbekämpning Camfil Farrs team för luftföroreningskontroll (APC) i Europa och Australien hjälpte nyligen två viktiga kunder med en damminneslutningslösning och en ombyggnad baserade på den mycket effektiva Gold Series -stoftavskiljaren och HemiPleat -patronkonceptet. i spanien hjälpte Camfil farr apc Europa en tillverkare att komma till rätta med dammproblem som berodde på företagets blandningsutrustning för en blodtrycksmedicin. installationen omfattade en gold series gs-4 stoftavskiljare med fläkt, explosionsskyddssystem och manöver panel, skräddarsydd för tillämpningen. det kemiska explosionsskyddet består av ett kemiskt barriärsystem som isolerar gs-4- avskiljaren och förhindrar att en explosion når kanalsystemet. i australien slog sig Camfil farr apc samman med den auktoriserade tekniska återförsäljaren och levererade en gold series-stoftavskiljare samt byggde om en konkurrents ovala patronavskiljare med hemipleat -patroner. gs-4 tar hand om blästersanden från en stor slungrensningskabin och återför enbart användbara sandrester till blästersandbehållaren. rehva-handboken sätter filtreringen i fokus Samarbetsorganet för Europas VVS-organisationer REHVA representerar mer än byggnadsingenjörer i 30 europeiska länder. Organisationens huvudsyfte är att utveckla och främja ekonomiska, energieffektiva och hälsosamma metoder för tekniska installationer i byggnader. En av rehva:s många verksamhetsområden är att regelbundet ge ut handböcker med inriktning på den senaste VVs-tekniken. Publikationerna tas fram av arbetsgrupper som består av internationellt erkända experter. de är erkända och uppskattade för sin höga kvalitet, det objektiva synsättet och de många fallstudierna. En av de senaste publikationerna, rehva-handbok nr 11, har som syfte att öka medvetenheten om luftfiltreringens betydelse för en bättre inomhusluftkvalitet och att sprida kunskap om utformning av energieffektiva luftfiltreringssystem. Filtrering från A till Ö rehva-handbok nr 11 förklarar det viktigaste ändamålet med luftfilter i luftbehandlingssystem, vilka föroreningar som måste begränsas, kraven på inomhusluften, energibehov, avskiljningsgrader, avskiljningsgrader för partikelfraktioner, klassificering av luftfilter och dammprovningsmetoder. handbok nr 11 är i första hand ett hjälpmedel för konstruktörer och användare för att förstå luftfiltreringens bakgrund och kriterier, välja rätt luftfilter och undvika problem när det gäller hygien och andra driftförhållanden för luftfilter. i boken framhålls att valet av luftfilter kräver ett antal överväganden alltifrån luftinloppet till kassering av förbrukade filter. handboken förklarar också kriterierna för val av system baserat på yttre förhållanden, t.ex. befintliga föroreningsnivåer, inomhusluftens kvalitet och kraven på energieffektivitet. handbok nr 11 har utarbetats och skrivits med hjälp av flera europeiska experter. Ett sammandrag av handboken har publicerats som en artikel i rehva Journal (februari 2010). du kan beställa ett komplett exemplar av handboken från bokhandeln på rehva:s webbplats 8

9 airmail högmodern filtrering för sjukhuskirurgi Det första operationssalsprojektet i Tyskland med Camfil Farrs nya återluftsinnertak CamHOSP har nyligen färdigställts vid en specialistklinik i Berlin, där man med hjälp av videokonferensutrustning utför operationer i samarbete med en Med CamHOSP har Camfil Farr erövrat en stor del av den europeiska marknaden för innertak till operationssalar. Här har taket installerats i Tyskland, i en blå EndoAlphaoperationssal utformad av Dino Henke, en tysk arkitekt från Hamburg. Det här unika konceptet för operationssalar utnyttjar den senaste tekniken för att möta nya utmaningar inom kirurgin och tillgodoser därmed kirurgernas, vårdpersonalens och sjukhusförvaltningens behov. liknande klinik i Florida i USA. denna komplexa och högteknologiska takinstal- leder luftflödet mellan CamhOsP och energi- avancerad att det totala tryckfallet bara är lation innefattar ett antal innovativa utrustnings- försörjningsbryggan, har specialtillverkats och 40 Pa vid flödet m3/h och med h14- detaljer, till exempel en energiförsörjningsbrygga installerats av Camfil farr Tyskland. glaset sta- filter. ljudeffektnivån är låg, 46 db(a). med sin från dräger, toppmodern operationsbelysning biliserar också luftflödet och hindrar oavsiktlig tioåriga livstid betraktas taket också som en med lysdioder från maquet, en videokamera och korskontaminering. mer hållbar lösning. en fyrarmad TfT-lCd-display. Taket förser operationssalen med luftflödet m3/h. detta åstadkoms via fyra sido- Data om installationen anslutningar som tillför m3/h renluft. sex CamhOsP -taket, fläktar (tre på vardera sidan) tillför återstående som har planmåtten 3,2 x 3,2 m, uppfyller den strikta tyska normen din Camfil farr germany levererar nu också två CamhOsP -tak till en modern operationssal i närheten av stuttgart m3/h recirkulerad luft. En för ventilationssystem i sjukvårds- luften förfiltreras i tio f7-kompaktfilter (fem inrättningar. det lodräta säkerhetsglaset, som på vardera inloppssidan). utformningen är så 9

10 ren medicinsk luft för mat Det brittiska företaget Medical Air Technology (MAT) är ett marknadsledande specialistföretag som konstruerar och installerar innovativa renluftlösningar med hög kvalitet till sjukhus, läkemedelsindustrin, forskningsinrättningar, skolor och industrier i allmänhet över hela världen. Produktsortimentet sträcker sig från individuella ultrarena paket för operationssalar till aseptiska koncept som utformas och installeras enligt kundens specifika behov. Bland andra specialiteter kan nämnas sterila anordningar för dekontaminering av kirurgiska instrument samt inrättningar för provrörsbefruktning (IVF). företagets ultraflow-serie med ultrarena ventilationshuvar (ucv) är utformad för att ge maximala prestanda enligt riktlinjerna htm för ventilationssystem inom sjukvården. som ett led i den kontinuerliga uppgraderingen och förbättringen av ultraflow-serien har mat nyligen genomfört omfattande systemtestningar för att hitta de bästa filtren till sina ucv-huvar. Eftersom hepa-filter är bland de viktigaste komponenterna i alla ucvsystem bestämde sig företaget för att prova Camfil farrs hepa-filter och förfilter, som har bevisad förmåga att uppfylla de kritiska kraven på produkter av det här slaget. Testen visade att Camfil farr uppfyllde samtliga av mat:s strikta krav. Energibesparingar tack vare lägre motstånd i filtren, vilket möjliggör lägre fläktvarvtal, mindre effektbehov med lägre driftskostnader, hög avskiljningsgrad och mindre buller på grund av lägre fläktvarvtal var de viktigaste motiven för att gå över till Camfil farrs hepa-filter och förfilter. En inköpsstrategi som lönar sig för astrazeneca storbritannien Sedan 2004 har Camfil Farr i Storbritannien haft ett leverantörskontrakt med AstraZeneca som täcker hela landet. Besparingarna av denna anskaffningsstrategi, som baserar sig på luftfilter från Camfil Farr med låg energiförbrukning, uppgår nu till sammanlagt 1,2 miljoner GBP, och mer än ton koldioxid har eliminerats inom detta internationella läkemedelsföretag. under årens lopp har Camfil farr kunnat visa på besparingar när det gäller produkturval, validering, arbetande kapital, energi och CO 2 -utsläpp genom ett nära samarbete med teamen vid de fyra astrazeneca-anläggningarna i macclesfield, alderley, avlon och Charnwood. Tack vare detta samarbete har kunden kunnat göra stora besparingar i befintliga luftbehandlingssystem för laboratorier och fou-lokaler. Besparingarna har åstadkommits på flera sätt lagerhållningen av filter har så gott som eliminerats genom ändrade anskaffningsrutiner för icke kritiska byggnader och genom att fullt ut utnyttja Camfil farrs integrerade transportsystem som minskar leveranstiderna till dagar i stället för veckor. med den här strategin har över 900 m 2 lagerytor frigjorts i alderley. när lagret försvann minskade också behovet av arbetskraft. kontrollen av standardrutinerna (sop) ändrades så att lågenergiluftfilter med längre livstid och mindre energiförbrukning gynnades. stilleståndstid och upprepade valideringar av kritiska områden eliminerades genom samordnade avstängningar av anläggningarnas luftbehandlingssystem. den här filterstrategin och anskaffningsmetoden sparar både pengar och energi åt astrazeneca. företagets koldioxidutsläpp har minskat, och filterbytesfrekvensen är nu också lägre vilket ger mindre avfallsvolymer. 10

11 Emorys dubbla IAQ-fördelar: bättre filtrering till lägre kostnad Vid Emory Healthcare (Atlanta, Georgia, USA) vet man att faktorer som inomhusluftkvaliteten påverkar de hygieniska förhållandena, och företaget har engagerat sig starkt för en bra luftkvalitet i alla sina fastigheter. Ett exempel är Emory University Hospital Midtown i Atlanta. Där passade man nyligen på att uppgradera sin inomhusluftkvalitet och fick avsevärt lägre filtreringskostnader på köpet. Detta åstadkoms genom att fastighetens filterkonfiguration med fyra steg byttes ut enligt rekommendationerna i en utredning från VVSentreprenören Batchelor & Kimball. i det här vindsuppställda luftbehandlingsaggregatet med flödet m 3 /h användes arbetskostnaden för byten. återbetalningstiden energiförbrukningen, materialåtgången och tidigare tre filtertyper med 56 filter av varje typ. för investeringen är mindre än ett år för Camfil Ett syntetiskt påsfilter användes för frånluften, farrs femstjärniga energieffektiva filter. därefter förfiltren bestod av fyrskikts ringpaneler och är besparingarna betydande och regelbundet 2V-luftfilter med graderad densitet användes återkommande. som slutfilter. Efter en granskning av produkttestningar Andra Emory-fastigheter följer efter och prestandadokumentation valde batchelor framgången vid Emory university midtown har & kimball mechanical Contractors i samarbete lett till nya möjligheter för Camfil farr inom med Thermal recovery systems (Trs) och air Emory healthcare-systemet. Till Emorys nya filter sales & service (afs) i atlanta Camfil Orthopaedics & spine hospital valde batchelor farrs filtreringsteknik för alla tre kraven. Valet & kimball än en gång Trs och afs för upp- föll på tre energiklassade filter från Camfil farr: 30/30 veckade 2-tumsfilter till de syntetiska påsfiltren, hi-flo -förfilter och durafil -slutfilter. gradering av operationsavdelningarna med hepa-filter i takmoduler från Camfil farr. 30/30- och durafil-filter installerades i övriga delar av fastigheten. Emory university hospital har också installerat 30/30-filter som förfilter och den nya generationen av durafil Es som slutfilter. Operationsavdelningarna byggs om med Camfil farrs hepa-högkapacitetsfilter i takmoduler. slutligen har Emory healthcares avdelning för geriatrisk vård wesley woods också anslutit sig till programmet och bygger nu om med 30/30-förfilter och durafil Es som slutfilter. förutom lägre driftskostnader har de nya filtreringssystemen också andra fördelar: mycket färre klagomål från underhållspersonalen på nattskiften om att det är för varmt eller för kallt. Orsak: lägre motstånd i systemet, vilket ger jämnare luftbehandlingsprestanda. Prestanda i stjärnklass Tryckfallet är en central faktor vid beslut om filtrering, eftersom det har samband med både filtrets prestanda och dess energiförbrukning. de tre Camfil farr-filtren med femstjärniga energikostnadsindex har prestanda i stjärnklass eftersom de bibehåller sin avskiljningsgrad under hela livstiden och förbrukar mindre energi för att leda luften genom filtren. Elva månader efter uppgraderingen vid Emory university midtown hade den nya filterkonfigurationen mindre än en tredjedel av det tidigare tryckfallet, vilket påverkade effektbehovet gynnsamt och gav lägre energikostnader. slutfiltrens livstid ökade också från 12 till 30 månader, en avsevärd besparing. det system som installerades vid Emory university midtown har sänkt driftskostnaderna, 11

12 miljöpris för irländska insatser KOMMANDE UTSTäLLNINGAR du träffar oss på Camfil farr på de här evenemangen: 2010 Den irländske senatorn Dan Boyle överlämnar hållbarhetspriset Green Hospitality Award till Alan Sweeney från Camfil Farr. Green Hospitality Award (GHA) är ett steg-för-stegprogram för miljöstyrning inom hotell- och restaurangbranschen. Det delas ut till hotell, restauranger, teatrar, idrottsplatser och barer i Irland. Vid en nationell miljökonferens om gha presenterade Camfil farr irland nyligen en teknisk analys som gjorts med Camfil farrs lcc-verktyg, referenser från VVs-underhållskunder och hotellreferenser med dokumentation av hur Camfil farr i hotellventilationssystem använder luftfilter som är energiklassade och godkända för kraven på inomhusluftkvalitet och som sparar pengar åt kunderna och minskar deras koldioxidutsläpp. bland produkterna kan nämnas påsfiltret hi-flo och panelfiltret 30/30. rapporten fick ett hållbarhetspris av juryn, som bestod av ingenjörer och energichefer inom branschen. Vill du veta mer? kontakta närmaste Camfil farr-kontor om du vill ha mer information. du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil farrs huvudkontor. 12 Huvudkontor ny miljövänlig distributionscentral Camfil farr har öppnat ett modernt logistikcentrum för den nordiska regionen i Trosa för att ytterligare förbättra kundservicen. den nya anläggningen på kvadrat meter omfattar ett modernt höglager som har uppförts med modern och hållbar byggteknik. hela sprängstensvolymen, ton, från byggplatsen har återanvänts inom kommunen, och alla schaktmassor har utnyttjats i byggentreprenaden för att minimera fordonstransporter och utsläpp. den nya byggnaden värms upp med fjärrvärme från ett lokalt biomassaeldat värmeverk. Ventilationssystemet är också försett med Camfil farr-filter och värmeåtervinning som minskar energiförbrukningen. investeringar pågår också för att bygga ut vårt fou-centrum i Trosa med den senaste laboratorieutrustningen och med högteknologiska anläggningar för filterforskning, provning, validering och dokumentation. Camfil ab, sveavägen 56E, se stockholm Tel fax maj 11 13: The facilities show, birmingham, England 12 14: Pharmintech, maggio, bologna, italien Juni 14 15: world Trade group, boston, usa Juli 19 22: nuclear air Cleaning Conference, Charlotte, north Carolina, usa september 8 9: The Energy Event, birmingham, storbritannien 21: ExpoVent, luleå 22: ExpoVent, umeå 23: ExpoVent, Örnsköldsvik 24: ExpoVent, sundsvall OkTObEr 3 6: absa 53rd annual biological safety association, denver, Colorado, usa 6 7: Energy solutions Expo, (Olympia), london 6 9: finnbuild, helsingfors 19: ExpoVent, stockholm 20: ExpoVent, uppsala Camfil farr airmail är en publikation som sänds ut till Camfil farrs kunder över hela världen. den finns på nio språk. Utges av: Camfil ab, sveavägen 56E se stockholm Tel fax E-post: Ansvarig utgivare: alain berard, vice Vd försäljnings- och marknadsdirektör Camfil farr-gruppen Redaktör: margareta swahn forsling Tel fax E-post: Omslagsbild: getty images PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: ex. Tryckt i sverige

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions SS-EN 13779 miljö, luftkvalitet och hälsa Den industrialiserade

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum 2 Vi förenklar byggandet På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions Camfil Farr svepelektronmikroskop Camfil Farr Teknikbroschyr C a m f i l Fa r r s ve p e l e k t ro n m i k ro s ko p Camfil Farr clean air solutions Analyssystem Camfil Farr vilken luft andas du? Camfil

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

Clean air solutions. Rena processer

Clean air solutions. Rena processer Clean air solutions Rena processer camfil världsledaren inom tillverkning av filter för rena processer Camfil är världsledande inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter. Vår koncern finns representerad

Läs mer

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions säkerhet och skydd Camfil Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions camfil utsläpp från många tillverkningsprocesser är hälsofarliga Camfil är världsledande inom renluftsteknik och

Läs mer

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm)

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Atlas Copco MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs att ren medicinsk luft levereras till operationssalar

Läs mer

Allt som rör luftfilter och lite till

Allt som rör luftfilter och lite till Allt som rör luftfilter och lite till Clean air solutions REN LUFT ÄR DET BÄSTA VI VET. Camfil startade i Sverige 1963 av grundaren Gösta Larson. Han insåg att de nybyggda svenska kärnkraftverken behövde

Läs mer

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet

Luftfiltrering. Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Luftfiltrering Innovation Tillförlitlighet Effektivitet Ni, Ert Företag och Vår Miljö Ingersoll Rand Ingersoll Rands nästa generation tryckluftsfilter presenteras med vår nya mätare som visar när det är

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt

NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt NordiCarb Kolfilter - ren luft på enklare sätt Tar bort gasformiga föroreningar och besvärande lukt Ren luft är en viktig förutsättning för människors välbefinnande och en väsentlig del i en god miljö.

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER Clean air solutions NU LANSERAS VÅRT BÄSTA PÅSFILTER NÅGONSIN Ett A+ klassat filter som sparar energi och effektivt renar inomhusmiljön.

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

filter som håller vad de lovar

filter som håller vad de lovar filter som håller vad de lovar Camfil Farr EN 779:2002 Ny mätmetod för luftfilter Camfil Farr clean air solutions camfil farr Äntligen en ny standard som gör det enklare för kunden Ny mätmetod som visar

Läs mer

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar AirBee & AirFox Heimbach Panel och Kompakt Filter Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar Heimbach Filtration skräddarsydda ventilationsfilter lösningar Vi är dina experter på ventilationsfilter. Heimbach

Läs mer

AirClean Livsmedelsindustrin Mar. 12

AirClean Livsmedelsindustrin Mar. 12 Mikroorganismer efter inkubering av en samling prov tagna i ett friskluftintag till ett luftbehandlingsaggregat. Kolonier bor vanligtvis i luftkonditioneringssystemet. Föroreningar på ost under mognadsperioden.

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET S nsaferevo Made in Sweden SYNSAFE REVO Optimerad för alla sorters ventilationssystem Konstruerad för att stå emot maximal luftfuktighet och höga lufthastigheter samt turbulens DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

Läs mer

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode MATSECO AB 100% ägare av Aircode Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet Jobbar med kontinuerlig anpassning Marknad i snabb utveckling Aircode finns idag från Australien till Chile Aircode samarbetar

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

airmail När ozonet blir skadligt

airmail När ozonet blir skadligt NyHeTSmagaSIN från CamfIl farr NR 2/2008 När ozonet blir skadligt 5 6 8 9 10 Hur man vänder kostnader till besparingar i skolor Camtain tablettdammsugaren Nya filterklassrekommendationer för Europa Provkörning

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA

LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA Camfils serie med patenterade luftrenare är försedda med marknadens

Läs mer

REKOMMENDERAD FILTRERING - Enligt EN 13779

REKOMMENDERAD FILTRERING - Enligt EN 13779 REKOMMENDERAD FILTRERING - Enligt EN 13779 LUFTKVALITÉN ÄR VIKTIG FÖR VÅR HÄLSA Luft är avgörande för mänsklighetens överlevnad. Endast små förändringar i sin kombination gör den oanvändbar för människor

Läs mer

Filter för renrum Dinair epa-, Hepa- och ULpaFiLTer

Filter för renrum Dinair epa-, Hepa- och ULpaFiLTer Filter för renrum Dinair epa-, HEPA- och ULPAFILTER Filtertrace En nyhet du kan ha med dig i fickan! Dinairs Filtertrace-app är den första i världen och finns för nedladdning från AppStore. Läs mer på

Läs mer

Lösningar för ren luft

Lösningar för ren luft PM1 SMÅ PARTIKLAR EN HÄLSORISK Lösningar för ren luft FOKUS PÅ PM1 FÖR ATT SKYDDA VÅR HÄLSA Vi vet alla att luftföroreningar inte är bra för hälsan. Det är betydligt mindre känt att de minsta luftpartiklarna

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since Luftreningssystem Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since 1970. www.woods.se Hotel Caféer & barer Wood s inbyggda luftrenare Wood s inbyggda

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Svensk Ventilation Britta Permats Innehåll Inledning Vanliga föroreningar i inomhusluft Luftkvalitet kan bedömas utifrån. Luftkvalitet tillämpa dagens kunskap

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande.

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Camfil Farr NORDEN Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Vi tillverkar högprestandafilter. Vi har vår egen forskningsanläggning. Vi köper inga standardlösningar. Vi bygger våra filtermaskiner

Läs mer

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar

SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Sida 1 av 5 SP Metod 1937 Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar Datum: 2000-05-11 Utgåva: 5 Revideringsdatum: 2011-01-13 Författare: Anders Flyckt och Tobias Eriksson 1. Syfte och omfattning

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter?

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Luften ute försämrar vår hälsa hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Utomhusluft Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som lett studien.

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta. Luvian FTX-L - Modern infrastruktur för ett mycket komfortabelt inomhusklimat. Kombinerar modern ventilationsteknik med luftkonditionering, temperaturreglering, oöverträffad energieffektivitet, luftkvalitet

Läs mer

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption Gasfiltrering av fria molekyler, adsorption och kemisorption FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem RENT VATTEN ÄR SUNT VATTEN FÖR GOD HÄLSA Hur mycket behöver du? 41 54 kg 55 68 kg 68,5 86 kg (250 ml) glas Vatten är en värdefull källa till spårmineraler

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Koja proffs på luft och ventilation

Koja proffs på luft och ventilation Koja proffs på luft och ventilation Oasis of The Seas Pålitliga och individuella lösningar inom luftbehandling Koja Oy producerar luftbehandlingsaggregat och processfläktar för bygg och industri. Våra

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer