Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4"

Transkript

1 Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

2 Upphovsrätt Upphovsrätt Juridiska meddelanden finns på

3 iii Innehåll Kapitel 1: Installera, registrera och ställa in Lightroom Installera Lightroom Registrera programvaran Adobe produktförbättringsprogram Söka efter Lightroom-uppdateringar Få hjälp offline Nyheter i Lightroom Lightroom-extras Kapitel 2: Arbetsflödet i Lightroom Importera foton till Lightroom: en arbetsflödesbeskrivning Modulen Bibliotek: Grundläggande arbetsflöde Tillämpa ändringar i modulen Framkalla: en arbetsflödesbeskrivning Exportera foton: en arbetsflödesbeskrivning Redigera i Photoshop eller Photoshop Elements: en arbetsflödesbeskrivning Skapa bildspel: en arbetsflödesbeskrivning Skriva ut foton: en arbetsflödesbeskrivning Skapa webbgallerier: en arbetsflödesbeskrivning Kapitel 3: Arbetsyta och inställning Arbetsyta - översikt Hantera paneler och visningen på skärmen Verktygsfältet Visa biblioteket på en annan skärm Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Anpassa identitetsplåtar och modulknappar Använda redigeringsprogram för vattenstämplar Färghantering Kapitel 4: Importera foton Göra inställningar för import och filhantering Filformat som stöds Importera foton och video till en katalog Ange importalternativ Ställa in cacheminne för förhandsvisning Namngivningsalternativ Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare Importera med hjälp av förinställningar Importera foton med färre alternativ Importera foton från en ansluten kamera Importera foton från Photoshop Elements Importera foton från en annan Lightroom-katalog Importera foton automatiskt

4 Innehåll iv Kapitel 5: Visa foton i katalogen Visa foton på bildbandet Visa foton i Luppvisning Bläddra mellan bilder i Stödrastervisning Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning Markera foton i stödrastervyn och i bildbandet Växla mellan vyerna Stödraster, Lupp, Jämförelse och Undersökning Jämföra foton i modulen Bibliotek Ange visningsalternativ för biblioteket Kapitel 6: Hantera kataloger och filer Om Lightroom-kataloger Skapa och hantera kataloger Säkerhetskopiera katalogen Enhetsläsaren Skapa och hantera mappar Synkronisera mappar Hantera foton Leta efter saknade foton Skapa virtuella kopior Kapitel 7: Kartmarkera dina foton Visa foton på en karta Navigera i kartan Arbeta med foton och GPS-data Spara platser Kapitel 8: Organisera foton i katalogen Fotosamlingar Gruppera foton i högar Flagga, märka och gradera foton Visa och redigera metadata Nyckelord Söka efter foton i katalogen Arbeta med video i Lightroom Använda panelen Snabbframkallning Kapitel 9: Framkalla foton Modulen Framkalla en översikt Justera bildens färg och ton Arbeta i gråskala Justera beskärning och rotation Retuschera foton Tillämpa lokala justeringar Skärpa och brusreducering Processversioner Korrigera linsförvrängningen och justera perspektivet Vinjett- och filmkornseffekter

5 Innehåll v Korrektur på skärmen Tillämpa framkallningsjusteringar på andra foton Hantera bildhändelser och fixeringar Redigera HDR-bilder Kapitel 10: Exportera foton Exportera filer till diskar eller skivor Skapa exportåtgärder Exportera foton med föregående inställningar Exportera foton med hjälp av förinställningar Skicka foton från Lightroom via e-post Publicera från Lightroom till Adobe Revel Publicera från Lightroom till Facebook Publicera från Lightroom till Flickr Exportera till hårddisk med hjälp av Publiceringstjänst Exportera plugin-program Kapitel 11: Redigera i andra program Ange externa redigeringsinställningar Öppna foton i Photoshop Elements Öppna foton i Photoshop Öppna foton i bildprogram från tredje part Kapitel 12: Skapa och visa bildspel Paneler och verktyg i modulen Bildspel Ange bildrutelayout Lägga till övertäckningar i bildrutor Spela och exportera bildspel Kapitel 13: Skriva ut foton Modulen Skriv ut en översikt Markera skrivare och pappersstorlek Utforma foton i en utskriftsmall Skriva ut övertäckningstext och grafik Arbeta med egna utskriftsmallar Ange alternativ på panelen Utskriftsjobb Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling Kapitel 14: Skapa böcker Kapitel 15: Skapa webbfotogallerier Paneler och verktyg i webbmodulen Ange webbgallerilayouter Skapa egna webbgallerimallar Spara webbinställningar som en webbsamling Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier Skapa och hantera FTP-förinställningar

6 Innehåll vi Kapitel 16: Kortkommandon Tangenter för att arbeta med paneler Tangenter att navigera moduler Tangenter för att ändra visning och skärmlägen Tangenter för att användas i ett sekundärt fönster Tangenter för att hantera foton och kataloger Tangenter för att jämföra foton i modulen Bibliotek Tangenter för klassificering och filtrering av foton Tangenter för att arbeta med samlingar Tangenter för att arbeta med metadata och nyckelord i modulen Bibliotek Tangenter för att arbeta med modulen Framkalla Tangenter för att arbeta med modulen Bildspel Tangenter för att arbeta med modulen Skriv ut Tangenter för att arbeta med modulen Webb Tangenter för Hjälp

7 1 Kapitel 1: Installera, registrera och ställa in Lightroom Installera Lightroom 1 Stäng alla andra Adobe-program som är öppna på datorn. 2 Sätt in installationsskivan i CD-/DVD-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Registrera programvaran Om du registrerar din produkt kan du ta del av kostnadsfri installationssupport, aviseringar om uppdateringar och andra tjänster. Du registrerar produkten genom att följa instruktionerna på skärmen i dialogrutan Registrering, som visas när du har installerat programmet. Om du inte registrerar produkten nu kan du göra det senare genom att välja Hjälp > Lightroom-registrering. Adobe produktförbättringsprogram Efter att du har använt Lightroom ett visst antal gånger visas en dialogruta med en fråga om du vill delta i Adobes produktförbättringsprogram. Om du väljer att delta skickas information om Lightroom till Adobe. Inga personuppgifter registreras eller överförs. Adobes produktförbättringsprogram samlar bara in information om vilka funktioner och verktyg du använder och hur ofta du använder dem. Du kan när som helst påbörja eller avbryta deltagandet: Om du vill delta väljer du Hjälp > Adobe produktförbättringsprogram och klickar på Ja, delta. Om du vill avsluta deltagandet väljer du Hjälp > Adobe produktförbättringsprogram och klickar på Nej. Söka efter Lightroom-uppdateringar Gör något av följande om du vill vara säker på att du använder den senaste versionen av Lightroom: Välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar. Gå till Adobe Produktuppdateringar och välj Lightroom på menyn Produkt. Klicka sedan på Gå för att hämta uppdateringen. Varje uppdatering innehåller installationsanvisningar och en Readme-fil med information om nya funktioner och felkorrigeringar.

8 Installera, registrera och ställa in Lightroom 2 Få hjälp offline Webbaserad Lightroom-hjälp är en kombination av Adobe-dokumentation och användarhjälp som skapats av experter i användargruppen. Du kan få Lightroom-hjälp på två olika sätt när du arbetar offline. Installera Adobes användarhjälp för Lightroom 4. Klienten för användarhjälp är en liten lätt app som du användar för att hämta den senaste versionen av HTML-baserad hjälp till skrivbordet. Därefter kan du använda hjälpen när du är offline. Hämta en pdf-fil med Lightrooms användarhjälp genom klicka på Visa hjälp-pdf i det övre högra hörnet på valfri hjälpsida för Lightroom 4. PDF-filen innehåller den fullständiga Adobe-dokumentationen men innehåller inte alla länkar till videor och annat innehåll som finns online. Nyheter i Lightroom 4 Modulen Bok Designa en bok och skicka den till Blurb.com för utskrift. Se Skapa böcker på sidan 181. Modulen Karta Visa dina foton på en karta. Se Visa foton på en karta på sidan 69. Korrektur på skärmen Se hur dina färger kommer att se ut vid utskrift. Se Korrektur på skärmen på sidan 132. Grundläggande paneländringar Nya och förbättrade kontroller för att justera färgton och kontrast. Se Justera generell bildtonsskala på sidan 113 och Processversioner på sidan 127. RGB-punktskurvor Se Finjustera tonskalan på panelen Tonkurva på sidan 116 Förstörande DNG-komprimering Se Konvertera foton till DNG på sidan 66 Ytterligare lokala korrigeringar Tillämpa lokala justeringar för vitbalans, högdagrar, skuggor, brusreducering och moiré. Se Tillämpa lokala justeringar på sidan 122. E-posta foton Dela foton med andra via e-post direkt från Lightroom. Se Skicka foton från Lightroom via e-post på sidan 141. Exportera till Revel Med plugin-programmet Revel kan du skicka foton direkt till Adobe Revel. Se Publicera från Lightroom till Adobe Revel på sidan 142. Göra mer med video Spela upp, navigera och förhandsvisa videor i Lightroom Redigera, klipp videoklipp, ange bildrutor och exportera videor. Se Arbeta med video i Lightroom på sidan 103. Lightroom-extras Gå till Adobe Exchange för att hämta exempel, plugin-program och filnamnstillägg från Adobe och tredjepart. Med plugin-program kan du automatisera åtgärder, anpassa arbetsflöden, skapa specialeffekter och mycket mer. Gå till Adobe Labs om du vill hämta och utvärdera ny och kommande teknik från Adobe, till exempel DNGprofilsredigeraren och Adobe Lens Profile Creator. Gå till Lightroom-kanal på Adobe TV om du vill visa inspirerande instruktionsvideor.

9 3 Kapitel 2: Arbetsflödet i Lightroom Klicka på länkarna nedan om du vill ha detaljerade anvisningar. Importera foton till Lightroom: en arbetsflödesbeskrivning Du måste importera fotona till Lightroom-katalogen innan du kan börja arbeta med dem. Vid importen registreras att fotona finns i Lightroom-katalogen, oberoende av om du har importerat dem direkt från kameran, hårddisken, minneskortet eller någon annan lagringsenhet. I samband med importen kan du välja om du vill flytta eller kopiera fotofilerna till en speciell mapp eller referera till fotofilerna på den aktuella platsen. När fotona importeras kan du ändra namn på dem, tillämpa justeringar från modulen Framkalla, bädda in metadata och nyckelord samt säkerhetskopiera originalfotona till en annan mapp. Obs! I Lightroom kan du arbeta med foton som är upp till pixlar långa eller breda, upp till 512 megapixlar. Mer information om vilka filformat som går att använda finns i Filformat som stöds på sidan 28. När fotona har importerats läggs de till i katalogen och förhandsvisningar skapas och metadata katalogiseras. Om du inte tar bort förhandsvisningarna eller metadata manuellt kommer de att finnas kvar i katalogen även om du flyttar motsvarande foton till en annan lagringsplats. Miniatyrbilder visas i Stödrastervisning och på bildbandet, och mappar med importerade foton visas på panelen Mappar i modulen Bibliotek. Du kan inte importera samma foto på samma plats till Lightroom flera gånger om du inte först tar bort fotot från katalogen. Se Bläddra mellan bilder i Stödrastervisning på sidan 45 och Skapa virtuella kopior på sidan 67. Obs! I Lightroom finns dessutom en funktion för automatisk import av foton till katalogen från en angiven mapp. Se Importera foton automatiskt på sidan 39. I importfönstret kan du förhandsvisa, markera, namnge och lägga till information till foton som du vill importera. Du importerar foton till Lightroom genom att utföra följande grundläggande steg: 1. Anslut kameran eller kortläsaren till datorn. Förutom att importera från kameror och kortläsare, kan du dessutom importera foton från alla mappar på hårddisken, CD-/DVD-skivor och andra lagringsmedier. Du kan även importera foton från andra Lightroom-kataloger eller från Photoshop Elements. Om du vill att Lightroom ska starta automatiskt när du ansluter en kamera eller kortläsare väljer du Lightroom > Inställningar (Mac OS) eller Redigera > Inställningar (Windows). Se under Importalternativ i Allmänt och välj Visa importdialogrutan när ett minneskort identifieras. 2. Välj platsen för de foton du vill importera. Om du vill överföra foton till katalogen gör du något av följande: Klicka på knappen Importera i modulen Bibliotek. Välj Arkiv > Importera foton och video. Dra en mapp med foton eller dra en grupp med foton till Stödrastervisning i modulen Bibliotek. Använd panelen Källa på den vänstra sidan av importfönstret till att bläddra efter mapp som innehåller de foton du vill importera.

10 Arbetsflödet i Lightroom 4 3. Välj hur du vill lägga till fotona till katalogen. I mitten av importfönstret väljer du om du vill importera fotona genom att referera till dem, kopiera dem eller flytta dem till en angiven katalog, eller genom att kopiera fotona som DNG-filer (Digital Negative). Om du kopierar eller flyttar foton anger du var du vill placera dem med hjälp av panelen Mål på den högra sidan av fönstret. Se Importera foton och video till en katalog på sidan Förhandsvisa och välja foton. Använd förhandsvisningarna i mitten av fönstret till att välja de foton du vill importera. 5. (Valfritt) Säkerhetskopiera dina foton i samband med importoperationen. Om du kopierar eller flyttar dina foton till katalogen kan du välja om du vill att originalfotona ska säkerhetskopieras när de importeras. Se Säkerhetskopiera foton vid import på sidan Markera vilken typ av förhandsvisning som ska visas. Om du väljer en förhandsvisning med standardstorlek visas fotona med högre kvalitet i stödrastervyn. Om du markerar Minimal används den inbäddade förhandsvisningen och fotona visas initialt snabbare. Se Ange ursprungliga förhandsvisningar för importen på sidan (Valfritt) Ge filerna egna namn. När du kopierar eller flyttar foton till katalogen importeras fotona med de aktuella filnamnen. Du kan ange egna namn genom att välja ett alternativ i panelen Filnamnändring. Du kan till exempel lägga till ett löpnummer. Se Ändra namn på foton vid import på sidan (Valfritt) Ange alternativ för fotoimporten. Om du vill använda framkallningsinställningar, metadata eller nyckelord på fotona när du importerar dem anger du alternativ i panelen Använd vid import. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import på sidan 33 och Använd metadata på foton vid import på sidan Klicka på Importera. I Lightroom visas en förloppsindikator i det övre vänstra hörnet när du importerar foton. I området mitt i modulen Bibliotek renderas miniatyrbilder. Modulen Bibliotek: Grundläggande arbetsflöde Du använder modulen Bibliotek för att visa, sortera, hantera, organisera, jämföra och klassificera foton i din katalog. Det är härifrån allt arbete utgår sedan du importerat fotona till Lightroom. Ett av följande fyra visningsalternativ används för att visa fotona mitt i modulen Bibliotek: Stödrastervisning Foton visas som miniatyrbilder i celler, som kan visas komprimerade eller expanderade. I Stödrastervisning får du en översikt av innehållet i hela katalogen eller speciella grupper med foton så att du kan rotera, sortera, organisera och hantera dem. Det finns alternativ för att visa information om fotona i cellerna, så som deras klassificering, färgetikett samt välja- eller avvisa-flaggor. Om du har tagit ett antal foton med ett liknande motiv, kan du gruppera dem i en hög och visa en miniatyrbild av fotot som du tycker är bäst. Se Söka efter foton i katalogen på sidan 100 och Gruppera foton i högar på sidan 78.

11 Arbetsflödet i Lightroom 5 Luppvisning Foton visas ett och ett. Med kontrollerna kan du välja att visa hela fotot eller zooma in för att se en del av det. Det finns zoominställningar på upp till 11 gångers förstorning. När du visar ett foto i Stödraster- eller Undersökningsvisning och sedan dubbelklickar på det, kommer det att visas i Luppvisning. Jämförelsevisning Foton visas sida vid sida så att du kan jämföra dem. Undersökningsvisning Det aktiva fotot visas med markerade foton så att du kan jämföra dem. Det aktiva fotot har en vit ram. Du ändrar det aktiva fotot genom att klicka på en annan miniatyrbild och du avmarkerar ett foto i Undersökningsvisning genom att klicka på X:et i det nedre högra hörnet i miniatyrbilden. I modulen Bibliotek finns knappar och kontroller för att ändra visningsläge. Se Växla mellan vyerna Stödraster, Lupp, Jämförelse och Undersökning på sidan 49. Du kan också visa dessa lägen i ett sekundärt fönster i modulen Bibliotek. Fönstret kan du visa på en annan bildskärm om du har en sådan ansluten. Se Visa biblioteket på en annan skärm på sidan 21. Panelerna till vänster i modulen Bibliotek används i första hand för att visa speciella foton. Du använder dem för att navigera och hantera mapparna där du har dina foton, visa samlingar med foton och för att justera zoominställningen för foton i Luppvisning. Se Visa innehållet i en mapp på sidan 62 och Fotosamlingar på sidan 73. Med fältet Biblioteksfilter högst upp i Stödrastervisning kan du söka efter foton genom att välja metadatakategori, filtrera utifrån flaggor, välja klassificeringar och färgetiketter samt göra en textsökning. Att kunna söka efter och hitta foton är viktigt när du letar efter specifika bilder, samlar ihop en grupp med foton till ett bildspel eller ett webbgalleri, eller skriver ut dina foton på en kontaktkarta. Se Söka efter foton med hjälp av fältet Biblioteksfilter på sidan 100 I panelerna till höger i modulen Bibliotek kan du se ett histogram över det aktiva fotot och du kan dessutom visa och lägga till metadata och nyckelordtaggar i fotona. Panelen Snabbframkallning använder du för att snabbt göra tonjusteringar i dina foton. De tonjusteringar du gör på panelen Snabbframkallning i modulen Bibliotek motsvarar de justeringar som görs i modulen Framkalla. I modulen Framkalla kan du emellertid göra mer exakta justeringar och korrigeringar i bilden. Se Ändra bilder med hjälp av histogrammet på sidan 114, Visa och redigera metadata på sidan 85, and Använda panelen Snabbframkallning på sidan 104. Beroende på vilket visningsläge du använder kommer verktygsfältet under förhandsvisningsområdet att innehålla kontroller för att sortera, klassificera och rotera foton samt för att spela upp impromptu-bildspel eller visa information om fotot. Se Visa kontroller i verktygsfältet i modulen Bibliotek på sidan 20 Precis som i alla andra moduler i Lightroom visas även i modulen Bibliotek bildbandet längst ner. Med hjälp av filter kan du bestämma vilka foton som ska visas på bildbandet i Stödrastervisning. Se Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning på sidan 46. Fler hjälpavsnitt Skapa och hantera kataloger på sidan 54 Importera foton på sidan 28

12 Arbetsflödet i Lightroom 6 Tillämpa ändringar i modulen Framkalla: en arbetsflödesbeskrivning Modulen Framkalla i Lightroom innehåller kontroller för att globalt ändra färg och tonskala för dina foton. Du kan dessutom göra lokala justeringar. Alla ändringar som du gör i Lightroom är icke-förstörande. Icke-förstörande redigering innebär att originalfilerna inte ändras, oberoende av om det är en camera raw-fil eller en renderad fil som exempelvis en JPEG- eller TIFF-fil. Dina redigerade bilder lagras i Lightroom som en uppsättning instruktioner som tillämpas på fotot i minnet. Icke-förstörande redigering betyder att du kan utforska och skapa olika versioner av fotot utan att fördärva originalbildens data. Eftersom redigeringar lagras i Lightroom som instruktioner behöver du inte spara dem på vanligt sätt. När du skriver ut eller exporterar foton ingår ändringarna. Du behöver bara spara ändringarna om du vill ha dem tillgängliga för Adobe Bridge eller Camera Raw. Se Synkronisera Lightroom-metadata med Camera Raw och Adobe Bridge på sidan 91 Modulen Framkalla A. Panelerna Förinställningar, Fixeringar, Historik och Samlingar B. Histogram C. RGB-värden D. Verktygsremsa E. Justeringspaneler F. Verktygsfält Foton med följande format kan redigeras i Lightroom: camera raw (inklusive DNG), JPEG, TIFF och PSD. Att utföra ändringar i foton är en subjektiv och individuell process. Använd följande procedur som riktlinje när du redigerar foton i modulen Framkalla. 1. Markera ett foto som ska redigeras. Markera ett foto i modulen Bibliotek och tryck på D för att växla till modulen Framkalla. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller i bildbandet.

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programmet Adobe Acrobat Reader innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6 ANVÄNDARHANDBOK Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras tillsammans med programvara

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats ADOBE MUSE Skapa din första webbplats Innehållsförteckning Kapitel 1 Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet Skapa en webbplatskarta Redigera A-mallsidan Ställa in färgpaletten och döpa

Läs mer

Lightroom Från början

Lightroom Från början Mattias Karlsson Sjöberg är Sveriges populäraste lärare i bildbehandling. Över 28 000 svenskar har gått hans kurser på Jönköping University. Han är även huvudlärare på Moderskeppet.se, Sveriges största

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Använda ADOBE INCOPY CS4

Använda ADOBE INCOPY CS4 Använda ADOBE INCOPY CS4 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated och dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålles. Använda Adobe InCopy CS4 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Dreamweaver CS5 Grundkurs

Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Mahmud Al Hakim Copyright 2011 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se The Swedish Web Development Academy www.webdevacademy.eu DynamicOS Open Source Web

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

GraphicConverter v5.6

GraphicConverter v5.6 GraphicConverter v5.6 En konverterare för MacOS och MacOS X Dokumentation 2002-2005 Lemke Software GmbH 1992-2001 Thorsten Lemke Översättning: Bertil Born Datum: 2005-04-18 Innehållsförteckning Titelsida

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet Adobe Photoshop Lightroom 5 Från början Mattias Karlsson Sjöberg Moderskeppet Innehåll Om du letar efter videokursen Vad gör Lightroom? 7 En lavin av bilder 10 Bildbehandla dina favoriter 67 Bildbehandling

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Användarhandbok. Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX. CameraWindow

Användarhandbok. Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX. CameraWindow Användarhandbok Klicka på en av följande flikar för att gå till det avsnittet i handboken. ImageBrowser EX CameraWindow Användare som har en EOS-kamera: Använd EOS Utility för dessa åtgärder istället för

Läs mer

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder Adobe DREAMWEAVER CS6 Grunder I denna bok har vi använt svensk version av Dreamweaver CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer