Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4"

Transkript

1 Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

2 Upphovsrätt Upphovsrätt Juridiska meddelanden finns på

3 iii Innehåll Kapitel 1: Installera, registrera och ställa in Lightroom Installera Lightroom Registrera programvaran Adobe produktförbättringsprogram Söka efter Lightroom-uppdateringar Få hjälp offline Nyheter i Lightroom Lightroom-extras Kapitel 2: Arbetsflödet i Lightroom Importera foton till Lightroom: en arbetsflödesbeskrivning Modulen Bibliotek: Grundläggande arbetsflöde Tillämpa ändringar i modulen Framkalla: en arbetsflödesbeskrivning Exportera foton: en arbetsflödesbeskrivning Redigera i Photoshop eller Photoshop Elements: en arbetsflödesbeskrivning Skapa bildspel: en arbetsflödesbeskrivning Skriva ut foton: en arbetsflödesbeskrivning Skapa webbgallerier: en arbetsflödesbeskrivning Kapitel 3: Arbetsyta och inställning Arbetsyta - översikt Hantera paneler och visningen på skärmen Verktygsfältet Visa biblioteket på en annan skärm Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Anpassa identitetsplåtar och modulknappar Använda redigeringsprogram för vattenstämplar Färghantering Kapitel 4: Importera foton Göra inställningar för import och filhantering Filformat som stöds Importera foton och video till en katalog Ange importalternativ Ställa in cacheminne för förhandsvisning Namngivningsalternativ Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare Importera med hjälp av förinställningar Importera foton med färre alternativ Importera foton från en ansluten kamera Importera foton från Photoshop Elements Importera foton från en annan Lightroom-katalog Importera foton automatiskt

4 Innehåll iv Kapitel 5: Visa foton i katalogen Visa foton på bildbandet Visa foton i Luppvisning Bläddra mellan bilder i Stödrastervisning Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning Markera foton i stödrastervyn och i bildbandet Växla mellan vyerna Stödraster, Lupp, Jämförelse och Undersökning Jämföra foton i modulen Bibliotek Ange visningsalternativ för biblioteket Kapitel 6: Hantera kataloger och filer Om Lightroom-kataloger Skapa och hantera kataloger Säkerhetskopiera katalogen Enhetsläsaren Skapa och hantera mappar Synkronisera mappar Hantera foton Leta efter saknade foton Skapa virtuella kopior Kapitel 7: Kartmarkera dina foton Visa foton på en karta Navigera i kartan Arbeta med foton och GPS-data Spara platser Kapitel 8: Organisera foton i katalogen Fotosamlingar Gruppera foton i högar Flagga, märka och gradera foton Visa och redigera metadata Nyckelord Söka efter foton i katalogen Arbeta med video i Lightroom Använda panelen Snabbframkallning Kapitel 9: Framkalla foton Modulen Framkalla en översikt Justera bildens färg och ton Arbeta i gråskala Justera beskärning och rotation Retuschera foton Tillämpa lokala justeringar Skärpa och brusreducering Processversioner Korrigera linsförvrängningen och justera perspektivet Vinjett- och filmkornseffekter

5 Innehåll v Korrektur på skärmen Tillämpa framkallningsjusteringar på andra foton Hantera bildhändelser och fixeringar Redigera HDR-bilder Kapitel 10: Exportera foton Exportera filer till diskar eller skivor Skapa exportåtgärder Exportera foton med föregående inställningar Exportera foton med hjälp av förinställningar Skicka foton från Lightroom via e-post Publicera från Lightroom till Adobe Revel Publicera från Lightroom till Facebook Publicera från Lightroom till Flickr Exportera till hårddisk med hjälp av Publiceringstjänst Exportera plugin-program Kapitel 11: Redigera i andra program Ange externa redigeringsinställningar Öppna foton i Photoshop Elements Öppna foton i Photoshop Öppna foton i bildprogram från tredje part Kapitel 12: Skapa och visa bildspel Paneler och verktyg i modulen Bildspel Ange bildrutelayout Lägga till övertäckningar i bildrutor Spela och exportera bildspel Kapitel 13: Skriva ut foton Modulen Skriv ut en översikt Markera skrivare och pappersstorlek Utforma foton i en utskriftsmall Skriva ut övertäckningstext och grafik Arbeta med egna utskriftsmallar Ange alternativ på panelen Utskriftsjobb Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling Kapitel 14: Skapa böcker Kapitel 15: Skapa webbfotogallerier Paneler och verktyg i webbmodulen Ange webbgallerilayouter Skapa egna webbgallerimallar Spara webbinställningar som en webbsamling Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier Skapa och hantera FTP-förinställningar

6 Innehåll vi Kapitel 16: Kortkommandon Tangenter för att arbeta med paneler Tangenter att navigera moduler Tangenter för att ändra visning och skärmlägen Tangenter för att användas i ett sekundärt fönster Tangenter för att hantera foton och kataloger Tangenter för att jämföra foton i modulen Bibliotek Tangenter för klassificering och filtrering av foton Tangenter för att arbeta med samlingar Tangenter för att arbeta med metadata och nyckelord i modulen Bibliotek Tangenter för att arbeta med modulen Framkalla Tangenter för att arbeta med modulen Bildspel Tangenter för att arbeta med modulen Skriv ut Tangenter för att arbeta med modulen Webb Tangenter för Hjälp

7 1 Kapitel 1: Installera, registrera och ställa in Lightroom Installera Lightroom 1 Stäng alla andra Adobe-program som är öppna på datorn. 2 Sätt in installationsskivan i CD-/DVD-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Registrera programvaran Om du registrerar din produkt kan du ta del av kostnadsfri installationssupport, aviseringar om uppdateringar och andra tjänster. Du registrerar produkten genom att följa instruktionerna på skärmen i dialogrutan Registrering, som visas när du har installerat programmet. Om du inte registrerar produkten nu kan du göra det senare genom att välja Hjälp > Lightroom-registrering. Adobe produktförbättringsprogram Efter att du har använt Lightroom ett visst antal gånger visas en dialogruta med en fråga om du vill delta i Adobes produktförbättringsprogram. Om du väljer att delta skickas information om Lightroom till Adobe. Inga personuppgifter registreras eller överförs. Adobes produktförbättringsprogram samlar bara in information om vilka funktioner och verktyg du använder och hur ofta du använder dem. Du kan när som helst påbörja eller avbryta deltagandet: Om du vill delta väljer du Hjälp > Adobe produktförbättringsprogram och klickar på Ja, delta. Om du vill avsluta deltagandet väljer du Hjälp > Adobe produktförbättringsprogram och klickar på Nej. Söka efter Lightroom-uppdateringar Gör något av följande om du vill vara säker på att du använder den senaste versionen av Lightroom: Välj Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar. Gå till Adobe Produktuppdateringar och välj Lightroom på menyn Produkt. Klicka sedan på Gå för att hämta uppdateringen. Varje uppdatering innehåller installationsanvisningar och en Readme-fil med information om nya funktioner och felkorrigeringar.

8 Installera, registrera och ställa in Lightroom 2 Få hjälp offline Webbaserad Lightroom-hjälp är en kombination av Adobe-dokumentation och användarhjälp som skapats av experter i användargruppen. Du kan få Lightroom-hjälp på två olika sätt när du arbetar offline. Installera Adobes användarhjälp för Lightroom 4. Klienten för användarhjälp är en liten lätt app som du användar för att hämta den senaste versionen av HTML-baserad hjälp till skrivbordet. Därefter kan du använda hjälpen när du är offline. Hämta en pdf-fil med Lightrooms användarhjälp genom klicka på Visa hjälp-pdf i det övre högra hörnet på valfri hjälpsida för Lightroom 4. PDF-filen innehåller den fullständiga Adobe-dokumentationen men innehåller inte alla länkar till videor och annat innehåll som finns online. Nyheter i Lightroom 4 Modulen Bok Designa en bok och skicka den till Blurb.com för utskrift. Se Skapa böcker på sidan 181. Modulen Karta Visa dina foton på en karta. Se Visa foton på en karta på sidan 69. Korrektur på skärmen Se hur dina färger kommer att se ut vid utskrift. Se Korrektur på skärmen på sidan 132. Grundläggande paneländringar Nya och förbättrade kontroller för att justera färgton och kontrast. Se Justera generell bildtonsskala på sidan 113 och Processversioner på sidan 127. RGB-punktskurvor Se Finjustera tonskalan på panelen Tonkurva på sidan 116 Förstörande DNG-komprimering Se Konvertera foton till DNG på sidan 66 Ytterligare lokala korrigeringar Tillämpa lokala justeringar för vitbalans, högdagrar, skuggor, brusreducering och moiré. Se Tillämpa lokala justeringar på sidan 122. E-posta foton Dela foton med andra via e-post direkt från Lightroom. Se Skicka foton från Lightroom via e-post på sidan 141. Exportera till Revel Med plugin-programmet Revel kan du skicka foton direkt till Adobe Revel. Se Publicera från Lightroom till Adobe Revel på sidan 142. Göra mer med video Spela upp, navigera och förhandsvisa videor i Lightroom Redigera, klipp videoklipp, ange bildrutor och exportera videor. Se Arbeta med video i Lightroom på sidan 103. Lightroom-extras Gå till Adobe Exchange för att hämta exempel, plugin-program och filnamnstillägg från Adobe och tredjepart. Med plugin-program kan du automatisera åtgärder, anpassa arbetsflöden, skapa specialeffekter och mycket mer. Gå till Adobe Labs om du vill hämta och utvärdera ny och kommande teknik från Adobe, till exempel DNGprofilsredigeraren och Adobe Lens Profile Creator. Gå till Lightroom-kanal på Adobe TV om du vill visa inspirerande instruktionsvideor.

9 3 Kapitel 2: Arbetsflödet i Lightroom Klicka på länkarna nedan om du vill ha detaljerade anvisningar. Importera foton till Lightroom: en arbetsflödesbeskrivning Du måste importera fotona till Lightroom-katalogen innan du kan börja arbeta med dem. Vid importen registreras att fotona finns i Lightroom-katalogen, oberoende av om du har importerat dem direkt från kameran, hårddisken, minneskortet eller någon annan lagringsenhet. I samband med importen kan du välja om du vill flytta eller kopiera fotofilerna till en speciell mapp eller referera till fotofilerna på den aktuella platsen. När fotona importeras kan du ändra namn på dem, tillämpa justeringar från modulen Framkalla, bädda in metadata och nyckelord samt säkerhetskopiera originalfotona till en annan mapp. Obs! I Lightroom kan du arbeta med foton som är upp till pixlar långa eller breda, upp till 512 megapixlar. Mer information om vilka filformat som går att använda finns i Filformat som stöds på sidan 28. När fotona har importerats läggs de till i katalogen och förhandsvisningar skapas och metadata katalogiseras. Om du inte tar bort förhandsvisningarna eller metadata manuellt kommer de att finnas kvar i katalogen även om du flyttar motsvarande foton till en annan lagringsplats. Miniatyrbilder visas i Stödrastervisning och på bildbandet, och mappar med importerade foton visas på panelen Mappar i modulen Bibliotek. Du kan inte importera samma foto på samma plats till Lightroom flera gånger om du inte först tar bort fotot från katalogen. Se Bläddra mellan bilder i Stödrastervisning på sidan 45 och Skapa virtuella kopior på sidan 67. Obs! I Lightroom finns dessutom en funktion för automatisk import av foton till katalogen från en angiven mapp. Se Importera foton automatiskt på sidan 39. I importfönstret kan du förhandsvisa, markera, namnge och lägga till information till foton som du vill importera. Du importerar foton till Lightroom genom att utföra följande grundläggande steg: 1. Anslut kameran eller kortläsaren till datorn. Förutom att importera från kameror och kortläsare, kan du dessutom importera foton från alla mappar på hårddisken, CD-/DVD-skivor och andra lagringsmedier. Du kan även importera foton från andra Lightroom-kataloger eller från Photoshop Elements. Om du vill att Lightroom ska starta automatiskt när du ansluter en kamera eller kortläsare väljer du Lightroom > Inställningar (Mac OS) eller Redigera > Inställningar (Windows). Se under Importalternativ i Allmänt och välj Visa importdialogrutan när ett minneskort identifieras. 2. Välj platsen för de foton du vill importera. Om du vill överföra foton till katalogen gör du något av följande: Klicka på knappen Importera i modulen Bibliotek. Välj Arkiv > Importera foton och video. Dra en mapp med foton eller dra en grupp med foton till Stödrastervisning i modulen Bibliotek. Använd panelen Källa på den vänstra sidan av importfönstret till att bläddra efter mapp som innehåller de foton du vill importera.

10 Arbetsflödet i Lightroom 4 3. Välj hur du vill lägga till fotona till katalogen. I mitten av importfönstret väljer du om du vill importera fotona genom att referera till dem, kopiera dem eller flytta dem till en angiven katalog, eller genom att kopiera fotona som DNG-filer (Digital Negative). Om du kopierar eller flyttar foton anger du var du vill placera dem med hjälp av panelen Mål på den högra sidan av fönstret. Se Importera foton och video till en katalog på sidan Förhandsvisa och välja foton. Använd förhandsvisningarna i mitten av fönstret till att välja de foton du vill importera. 5. (Valfritt) Säkerhetskopiera dina foton i samband med importoperationen. Om du kopierar eller flyttar dina foton till katalogen kan du välja om du vill att originalfotona ska säkerhetskopieras när de importeras. Se Säkerhetskopiera foton vid import på sidan Markera vilken typ av förhandsvisning som ska visas. Om du väljer en förhandsvisning med standardstorlek visas fotona med högre kvalitet i stödrastervyn. Om du markerar Minimal används den inbäddade förhandsvisningen och fotona visas initialt snabbare. Se Ange ursprungliga förhandsvisningar för importen på sidan (Valfritt) Ge filerna egna namn. När du kopierar eller flyttar foton till katalogen importeras fotona med de aktuella filnamnen. Du kan ange egna namn genom att välja ett alternativ i panelen Filnamnändring. Du kan till exempel lägga till ett löpnummer. Se Ändra namn på foton vid import på sidan (Valfritt) Ange alternativ för fotoimporten. Om du vill använda framkallningsinställningar, metadata eller nyckelord på fotona när du importerar dem anger du alternativ i panelen Använd vid import. Se Använda framkallningsinställningar på foton under import på sidan 33 och Använd metadata på foton vid import på sidan Klicka på Importera. I Lightroom visas en förloppsindikator i det övre vänstra hörnet när du importerar foton. I området mitt i modulen Bibliotek renderas miniatyrbilder. Modulen Bibliotek: Grundläggande arbetsflöde Du använder modulen Bibliotek för att visa, sortera, hantera, organisera, jämföra och klassificera foton i din katalog. Det är härifrån allt arbete utgår sedan du importerat fotona till Lightroom. Ett av följande fyra visningsalternativ används för att visa fotona mitt i modulen Bibliotek: Stödrastervisning Foton visas som miniatyrbilder i celler, som kan visas komprimerade eller expanderade. I Stödrastervisning får du en översikt av innehållet i hela katalogen eller speciella grupper med foton så att du kan rotera, sortera, organisera och hantera dem. Det finns alternativ för att visa information om fotona i cellerna, så som deras klassificering, färgetikett samt välja- eller avvisa-flaggor. Om du har tagit ett antal foton med ett liknande motiv, kan du gruppera dem i en hög och visa en miniatyrbild av fotot som du tycker är bäst. Se Söka efter foton i katalogen på sidan 100 och Gruppera foton i högar på sidan 78.

11 Arbetsflödet i Lightroom 5 Luppvisning Foton visas ett och ett. Med kontrollerna kan du välja att visa hela fotot eller zooma in för att se en del av det. Det finns zoominställningar på upp till 11 gångers förstorning. När du visar ett foto i Stödraster- eller Undersökningsvisning och sedan dubbelklickar på det, kommer det att visas i Luppvisning. Jämförelsevisning Foton visas sida vid sida så att du kan jämföra dem. Undersökningsvisning Det aktiva fotot visas med markerade foton så att du kan jämföra dem. Det aktiva fotot har en vit ram. Du ändrar det aktiva fotot genom att klicka på en annan miniatyrbild och du avmarkerar ett foto i Undersökningsvisning genom att klicka på X:et i det nedre högra hörnet i miniatyrbilden. I modulen Bibliotek finns knappar och kontroller för att ändra visningsläge. Se Växla mellan vyerna Stödraster, Lupp, Jämförelse och Undersökning på sidan 49. Du kan också visa dessa lägen i ett sekundärt fönster i modulen Bibliotek. Fönstret kan du visa på en annan bildskärm om du har en sådan ansluten. Se Visa biblioteket på en annan skärm på sidan 21. Panelerna till vänster i modulen Bibliotek används i första hand för att visa speciella foton. Du använder dem för att navigera och hantera mapparna där du har dina foton, visa samlingar med foton och för att justera zoominställningen för foton i Luppvisning. Se Visa innehållet i en mapp på sidan 62 och Fotosamlingar på sidan 73. Med fältet Biblioteksfilter högst upp i Stödrastervisning kan du söka efter foton genom att välja metadatakategori, filtrera utifrån flaggor, välja klassificeringar och färgetiketter samt göra en textsökning. Att kunna söka efter och hitta foton är viktigt när du letar efter specifika bilder, samlar ihop en grupp med foton till ett bildspel eller ett webbgalleri, eller skriver ut dina foton på en kontaktkarta. Se Söka efter foton med hjälp av fältet Biblioteksfilter på sidan 100 I panelerna till höger i modulen Bibliotek kan du se ett histogram över det aktiva fotot och du kan dessutom visa och lägga till metadata och nyckelordtaggar i fotona. Panelen Snabbframkallning använder du för att snabbt göra tonjusteringar i dina foton. De tonjusteringar du gör på panelen Snabbframkallning i modulen Bibliotek motsvarar de justeringar som görs i modulen Framkalla. I modulen Framkalla kan du emellertid göra mer exakta justeringar och korrigeringar i bilden. Se Ändra bilder med hjälp av histogrammet på sidan 114, Visa och redigera metadata på sidan 85, and Använda panelen Snabbframkallning på sidan 104. Beroende på vilket visningsläge du använder kommer verktygsfältet under förhandsvisningsområdet att innehålla kontroller för att sortera, klassificera och rotera foton samt för att spela upp impromptu-bildspel eller visa information om fotot. Se Visa kontroller i verktygsfältet i modulen Bibliotek på sidan 20 Precis som i alla andra moduler i Lightroom visas även i modulen Bibliotek bildbandet längst ner. Med hjälp av filter kan du bestämma vilka foton som ska visas på bildbandet i Stödrastervisning. Se Filtrera foton på bildbandet och i Stödrastervisning på sidan 46. Fler hjälpavsnitt Skapa och hantera kataloger på sidan 54 Importera foton på sidan 28

12 Arbetsflödet i Lightroom 6 Tillämpa ändringar i modulen Framkalla: en arbetsflödesbeskrivning Modulen Framkalla i Lightroom innehåller kontroller för att globalt ändra färg och tonskala för dina foton. Du kan dessutom göra lokala justeringar. Alla ändringar som du gör i Lightroom är icke-förstörande. Icke-förstörande redigering innebär att originalfilerna inte ändras, oberoende av om det är en camera raw-fil eller en renderad fil som exempelvis en JPEG- eller TIFF-fil. Dina redigerade bilder lagras i Lightroom som en uppsättning instruktioner som tillämpas på fotot i minnet. Icke-förstörande redigering betyder att du kan utforska och skapa olika versioner av fotot utan att fördärva originalbildens data. Eftersom redigeringar lagras i Lightroom som instruktioner behöver du inte spara dem på vanligt sätt. När du skriver ut eller exporterar foton ingår ändringarna. Du behöver bara spara ändringarna om du vill ha dem tillgängliga för Adobe Bridge eller Camera Raw. Se Synkronisera Lightroom-metadata med Camera Raw och Adobe Bridge på sidan 91 Modulen Framkalla A. Panelerna Förinställningar, Fixeringar, Historik och Samlingar B. Histogram C. RGB-värden D. Verktygsremsa E. Justeringspaneler F. Verktygsfält Foton med följande format kan redigeras i Lightroom: camera raw (inklusive DNG), JPEG, TIFF och PSD. Att utföra ändringar i foton är en subjektiv och individuell process. Använd följande procedur som riktlinje när du redigerar foton i modulen Framkalla. 1. Markera ett foto som ska redigeras. Markera ett foto i modulen Bibliotek och tryck på D för att växla till modulen Framkalla. Om du vill växla till ett annat foto i modulen Framkalla väljer du det i panelen Samlingar eller i bildbandet.

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom

Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom Bildbehandling Organisera smart och hitta enkelt med Lightroom Adobe Lightroom är ett fenomenalt bildbibliotek som hjälper dig att hålla stenkoll på dina fotografier. Här lär du dig knepen för att göra

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10

Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10 Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10 Juridisk information Juridisk information Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma i gång Systemkrav............................................................................................................

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8

Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8 Använda ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Använda Adobe Elements Organizer 8 This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer 1.8 LibreOffice Writer är ett mycket flexibelt kontorsprogram, men kräver med sin mångfald tekniker en hel del laborerande innan man kommer sig underfund med dess formatering. Här skall visas några sätt

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

PHOTOSHOP ELEMENTS 11

PHOTOSHOP ELEMENTS 11 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 11 Grunder I boken har vi använt svensk version av Photoshop Elements 11 och Windows 8. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat

Läs mer

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 LATHUND Innehållsförteckning Start Välkomstfönstret... 3 Bläddra efter bilder... 5 Visa och ordna foton... 6 Verktygslådan... 7 Beskär en bild... 8 Ändra storlek, storlek på

Läs mer

Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom

Importera. hämta in bilderna till photoshop lightroom Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/20 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 1 Hämta in bilderna till Photoshop Lightroom Importera hämta in bilderna till photoshop lightroom

Läs mer

supertips till IrfanView

supertips till IrfanView LÄSARNAS BÄSTA TIPS 0 supertips till IrfanView Med det utmärkta och fria bildbehandlingspro grammet IrfanView är det lätt att få ut det bästa ur digitala bilder. Du får överblick, kan justera färger, ljus

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Microsoft, Expression, Silverlight och Virtual Earth är varumärken som tillhör Microsoft-företagsgruppen.

Microsoft, Expression, Silverlight och Virtual Earth är varumärken som tillhör Microsoft-företagsgruppen. Snabbstartguide Informationen i det här dokumentet, däribland URL:er och andra referenser till webbplatser, kan ändras utan föregående meddelande. Om inte annat anges är alla företag, organisationer, produkter,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop

Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop Skola: Framkalla i Lightroom Därför är Lightroom bättre än Photoshop Program som Photoshop kommer att få en allt mindre betydelse för digitalfotografen då program som Lightroom bara blir bättre och bättre.

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

iphoto Komma igång Kom igång med iphoto och lär dig importera och ordna dina bilder, skapa ett bildspel och en bok.

iphoto Komma igång Kom igång med iphoto och lär dig importera och ordna dina bilder, skapa ett bildspel och en bok. iphoto Komma igång Kom igång med iphoto och lär dig importera och ordna dina bilder, skapa ett bildspel och en bok. 1 Innehåll Kapitel 1 3 Välkommen till iphoto 3 Det här kommer du att få lära dig 4 Innan

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13 Adobe Photoshop Elements 13 Grunder I boken har vi använt svensk version av Photoshop Elements 13 och Windows 8. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com

MimioMobile Bruksanvisning. mimio.com MimioMobile Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt,

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer