ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Självstudiekurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Självstudiekurser"

Transkript

1 ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Självstudiekurser

2 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridisk information finns på

3 iii Innehåll Komma igång med självstudiekurserna Självstudiekurs 1: Snabb självstudiekurs för erfarna DPS-användare Självstudiekurs 2: Skapa en enkel folio Självstudiekurs 3: Lägga till interaktiva element

4 1 Komma igång med självstudiekurserna I de här självstudiekurserna får du lära dig att konvertera InDesign-dokument till ett digitalt format som kan läsas på mobila enheter, t.ex. ipad. Om du har redan har viss erfarenhet av Adobes verktyg för digital publicering kan du börja med den första lektionen. Om du inte har provat på digital publicering tidigare bör du hoppa över den första självstudiekursen. För att kunna genomföra självstudiekurserna behöver du InDesign CS5 eller InDesign CS5.5 med uppdaterade versioner av Folio Producer-verktygen. Ladda ned källresurserna för självstudiekurserna genom att klicka på följande länk: Ladda ned TutorialAssets.zip Självstudiekurs 1: Snabb självstudiekurs för erfarna DPS-användare Den här självstudiekursen är lämplig om du har skapat folios med förhandsversionen av DPS-verktygen. Om dina kunskaper om DPS-verktygen är begränsade bör du istället börja med nästa självstudiekurs där du får lära dig grunderna. Skapa en folio och en artikel Med den tidigare verktygsuppsättningen skapade du en mapp som innehöll stackundermappar. Du var tvungen att använda rätt mappstruktur och filnamngivningskonventioner för att kunna skapa en folio. I det nya arbetsflödet är mappstrukturen bara viktig när du importerar folios. Nu kan du lägga till artiklar i en folio även om de finns lagrade på olika platser eller till och med på olika datorer. Folios och artiklar skickas till en arbetsyta på webben. 1 Installera Folio Producer-verktygen för InDesign CS5 eller InDesign CS Välj Fönster > Tillägg > Folio Builder i InDesign. Panelen Folio Builder ersätter Content Bundler. 3 Klicka på Logga in och logga sedan in med ett verifierat Adobe-id. Kontot som du loggar in med avgör vilka funktioner som är tillgängliga. Om du inte har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du bara skapa en folio. (Om du tar bort folion kan du skapa en ny.) Du kan även komma åt folios som en utgivare delar med dig. 4 Skapa en ny folio genom att klicka på Ny. Ange ett folionamn, t.ex. Tutorial, och klicka på OK.

5 2 Skapa en ny folio Skapa sedan ett nytt dokument och lägg till det som en artikel. 5 Skapa ett nytt liggande dokument med storleken 1024x768 och spara det som test wide.indd. Lägg till text eller bilder. Du behöver bara spara dokument med suffixen _h och _v om du vill importera dem. 6 Skapa en artikel genom att klicka på Nytt på panelen Folio Builder. Ange artikelnamnet, t.ex. test, och klicka på OK. Artikelinformationen skickas till arbetsytan för folion på webben. 7 Dubbelklicka på test -artikeln. Observera att bara den liggande layouten visas. Liggande vy av panelen Folio Builder

6 3 8 Skapa ett nytt stående dokument med storleken 1024x768 och spara det som test tall.indd. Lägg till text eller bilder. 9 Kontrollera att du är i layoutvyn på panelen Folio Builder och lägg till den stående layouten genom att klicka på Nytt. Nu visas både liggande och stående layouter i layoutvyn. Ändra folio- och artikelegenskaper Det finns tre vyer på panelen Folio Builder: foliovyn, artikelvyn och layoutvyn. 1 Öva dig i att navigera i de tre panelvyerna. Navigera genom att klicka på objekten under fliken Folio Builder. Klicka på pilen i layoutvyn om du vill återgå till foliovyn eller klicka på folionamnet om du vill återgå till artikelvyn. Dubbelklicka på folion och artikelnamnen om du vill öka detaljnivån. 2 Klicka på pilen om du vill återgå till foliovyn. Markera folion och välj sedan Egenskaper på panelen Folio Builder. 3 Ange ett Publikationsnamn, t.ex. Sample Folio. Publikationsnamnet är inte samma som folionamnet. Publikationsnamnet är det som visas i visningsprogrammet. Folionamnet visas på panelen Folio Builder och i Folio Producer. Dialogrutan Folioegenskaper. 4 Ange bilder för Förhandsvisa omslag och klicka på OK. Omslag förhandsvisas i visningsprogrambiblioteket. Med den tidigare verktygsuppsättningen genererades omslaget i Content Bundler baserat på den första sidan i den första stacken. Ange omslagsbilderna i det nya arbetsflödet. Omslag måste förhandsvisas innan appen publiceras. 5 Dubbelklicka på folion på panelen Folio Builder. Markera testartikeln och välj Egenskaper på panelmenyn i Folio Builder. Observera att det finns ett titelfält i dialogrutan Artikelegenskaper. Artikeltiteln visas i visningsprogrammet. Artikelnamnet visas på panelen Folio Builder och i Folio Producer. Använd artikelnamnet och inte artikeltiteln när du skapar länkar till andra artiklar.

7 4 Dialogrutan Artikelegenskaper 6 Ange artikelegenskaperna och klicka på OK. Förhandsgranska en artikel Du kan förhandsgranska artiklar och folios i Desktop Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. 1 Markera testartikeln och klicka på Förhandsgranska. Artikeln visas i Desktop Viewer. Du kan rotera genom att trycka ned Ctrl/Kommando+R. 2 Avsluta Desktop Viewer. 3 Om du vill förhandsvisa folion på en mobil enhet, t.ex. ipad, installerar du Adobe Content Viewer på enheten och loggar sedan in med samma Adobe-id som du använde för att logga in på panelen Folio Builder. Se till att den mobila enheten är ansluten till Internet. Importera artiklar Du har nu skapat en artikel genom att öppna källdokumentet och klicka på Nytt. En bättre metod är att importera artiklar. Du kan importera en enstaka artikel eller flera artiklar om du använder den mappstruktur och de filnamngivningskonventioner som krävs. När artikelmapparna importeras måste InDesign-dokumenten i dem ha suffix som anger om de är lodräta eller vågräta: _v för lodräta (vertical) och _h för vågräta (horizontal). Peka på en artikelmapp när du importerar en artikel. Peka på foliomappen när du importerar flera artiklar. Obs! Öppna källdokumenten i mappen TutorialAssets och kontrollera att alla länkar är uppdaterade och att filerna har sparats innan du importerar artiklar. Se Komma igång med självstudiekurserna på sidan 1. 1 Välj Importera på panelmenyn i Folio Builder i artikelvyn. 2 I Artikelnamn skriver du Meridien Ad.

8 5 3 Klicka på mappikonen Plats och navigera till mappen TutorialAssets > Meridien_Folio > WiFi_Ad. Klicka på Öppna. Importera en enstaka artikel 4 Importera och skicka artikeln genom att klicka på OK Importera sedan en hel folio. Om du importerar en hel folio importeras varje undermapp i foliomappen som en separat artikel. 5 Välj Importera på panelmenyn i Folio Builder i artikelvyn. 6 Välj Importera flera artiklar. 7 Klicka på mappikonen Plats och navigera till TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klicka på Öppna. 8 Importera artiklarna i foliomappen genom att klicka på OK. Panelen Folio Builder efter att artiklar har importerats

9 6 Artiklarna importeras. Om din foliomapp innehåller en sidecar.xml-fil fylls artikelegenskaperna i. 9 Navigera till foliovyn, välj självstudiekursfolion och klicka på Förhandsgranska. Om du redigerar källdokumentet för en artikel måste du uppdatera artikeln för att kunna se ändringarna i förhandsvisningen. Markera artikeln och välj Uppdatera på panelen Folio Builder. Om du vill redigera folios kan du logga in på webbklienten på Om du har en DPS-prenumeration kan du publicera folios med Folio Producer och skapa anpassade visningsprogramappar med Viewer Builder. Om du vill ta bort folion och alla dess artiklar markerar du folion på panelen Folio Builder och klickar på papperskorgen. Självstudiekurs 2: Skapa en enkel folio I den här självstudiekursen skapar du en folio och en artikel, förhandsgranskar den på datorn och förhandsgranskar sedan den igen på en ipad. När du är klar med lektionen ska din ensidesfil se ut som på ipaden. A B Färdig folio visas på ipaden A. Liggande (vågrät) vy B. Stående (lodrät) vy Skapa en folio och en artikel En folio består av en samling digitalt publicerade artiklar. När du skapar en folio skapas en arbetsyta på webben.

10 7 I den här självstudiekursen öppnar du separata dokument som utformats för lodräta och vågräta layouter. Om du skapar två layouter för varje artikel kan användarna rotera ipaden och på så sätt se samma innehåll med olika orientering. 1 Välj Fönster > Tillägg > Folio Builder. 2 Klicka på Logga in och logga sedan in med ett verifierat Adobe-id. Om du inte har något Adobe-id kan du skapa ett på 3 Skapa en ny folio genom att klicka på Ny. I Folionamn skriver du City Guide. Klicka sedan på OK. Skapa en folio Nu är det dags att skapa en artikel som bygger på ett öppet InDesign-dokument. 4 Packa upp TutorialAssets-filen (ZIP-filen) och bläddra till mappen Meridien_Folio, om du inte redan har gjort det. Se Komma igång med självstudiekurserna på sidan 1. 5 Öppna WiFi_h. indd- och WiFi_v.indd-filerna i mappen WiFi_Article i InDesign. Uppdatera länkarna och spara filerna om du får en uppmaning att göra det. De här båda dokumenten är källfilerna för de vågräta och lodräta layouterna för artikeln som du ska skapa. 6 Skapa en ny artikel genom att klicka på Nytt på panelen Folio Builder. I Artikelnamn skriver du WiFi Ad. Klicka sedan på OK. Lägga till en artikel i en folio.

11 8 Artikelnamnet visas på panelen Folio Builder. Artikelinformationen skickas till arbetsytan för folion på webben. 7 Dubbelklicka på artikeln WiFi Ad på panelen Folio Builder. Observera att bara en layout visas i layoutvyn. Du måste lägga till den andra layouten. 8 Aktivera det andra WiFi-dokumentet och lägg till den andra layouten genom att klicka på Nytt i layoutvyn. Både horisontella och vertikala dokument har lagts till som layouter 9 Stäng WiFi-filerna i InDesign. Ändra artikelegenskaper Det finns tre vyer på panelen Folio Builder: foliovyn, artikelvyn och layoutvyn.

12 9 Foliovyn (vänster), artikelvyn (mitten) och layoutvyn (höger) 1 Öva dig i att navigera i de tre panelvyerna på panelen Folio Builder. Navigera genom att klicka på objekten under fliken Folio Builder. Klicka på pilen i layoutvyn om du vill återgå till foliovyn eller klicka på folionamnet om du vill återgå till artikelvyn. Dubbelklicka på folion och artikelnamnen om du vill öka detaljnivån. 2 Dubbelklicka på folion City Guide på panelen Folio Builder. Markera WiFi Ad-artikeln och välj Egenskaper på panelmenyn i Folio Builder. Du bestämmer hur artikeln ska se ut i visningsprogrammet genom att ändra artikelegenskaperna. Observera att det finns ett titelfält i dialogrutan Artikelegenskaper. Artikeltiteln visas i visningsprogrammet. Artikelnamnet visas på panelen Folio Builder och i Folio Producer. Använd artikelnamnet och inte artikeltiteln när du skapar länkar till andra artiklar.

13 10 Dialogrutan Artikelegenskaper 3 I Titel skriver du Meridien Ad. Markera sedan alternativet Annons, ange övriga metadata och klicka på OK. När du väljer Annons visas artikeln inte i visningsprogrammets innehållsförteckning. Förhandsgranska artikeln i Desktop Viewer Du kan förhandsgranska artiklar och folios med Adobe Content Viewer for Desktop (även kallad Desktop Viewer ) eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. 1 Markera testartikeln och klicka på Förhandsgranska. 2 Tryck på Ctrl/Kommando+R om du vill rotera orienteringen. Artikel som visas i Desktop Viewer

14 11 3 Avsluta Adobe Content Viewer. Du kan även förhandsgranska folion på en mobil enhet, t.ex. en ipad, genom att logga in i Adobe Content Viewer med samma Adobe-id som du använde för att logga in på panelen Folio Builder. Detta gör du i nästa lektion. Självstudiekurs 3: Lägga till interaktiva element I den här självstudiekursen arbetar du med mappen CityGuide_Folio i mappen TutorialAssets. Du skapar interaktiva objekt direkt i InDesign. När du är klar med lektionen ska den första sidan i huvudartikeln se ut som på ipaden. A C D B Färdig folio visas på ipaden A. Liggande (vågrät) vy B. Stående (lodrät) vy C. Hyperlänkar D. Videoövertäckningar Ladda ned självstudiekursresurserna, om du inte redan har gjort det. Se Komma igång med självstudiekurserna på sidan 1. Importera artiklar Under föregående lektion skapade du en artikel genom att öppna källdokumentet och klicka på Nytt. En bättre metod är att importera artiklar. Om du använder rätt mappstruktur och filnamngivningskonventioner kan du importera en enstaka artikel eller flera artiklar.

15 12 Peka på en artikelmapp när du importerar en artikel. Peka på foliomappen när du importerar flera artiklar. 1 Öppna InDesign-källdokumenten i mappen TutorialAssets > CityGuide_Folio innan du importerar artiklar och kontrollera att alla länkar är uppdaterade och att filerna har sparats. 2 Navigera till artikelvyn och välj Importera på panelmenyn i Folio Builder. 3 Välj Importera flera artiklar. 4 Klicka på mappikonen Plats och navigera till TutorialAssets > CityGuide_Folio. Klicka på Öppna. Markera mappen CityGuide_Folio och inte någon undermapp. 5 Importera artiklarna i mappen CityGuide_Folio och skicka dem till servern genom att klicka på OK. Panelen Folio Builder efter att artiklar har importerats Ändra folioegenskaper 1 Återgå till foliovyn genom att klicka på pilikonen på panelen Folio Builder. Markera folion City Guide och välj sedan Egenskaper på panelen Folio Builder. 2 I Publikationsnamn skriver du City Guide Monthly. Publikationsnamnet är inte samma som folionamnet. Publikationsnamnet visas i visningsprogrammet. Folionamnet visas på panelen Folio Builder och i webbklienten Folio Producer. 3 För förhandsvisningsbilderna för omslag anger du Cover_v.jpg för Lodrät och Cover_h.jpg för Vågrät och klickar på OK. De här omslagsbilderna visas i mappen CityGuide_Folio. Omslag förhandsvisas i visningsprogrambiblioteket. Omslag måste förhandsvisas innan appen publiceras.

16 13 Dialogrutan Folioegenskaper Lägga till en interaktiv hyperlänk Nu ska du redigera Enjoy-dokumenten och inkludera interaktiva objekt i dem. InDesign innehåller många interaktivitetsfunktioner. Bara en del av de här verktygen fungerar emellertid med verktygen för digital publicering. Utöver de ursprungliga funktionerna som kan användas omfattar panelen Overlay Creator interaktiva övertäckningar som bara fungerar med verktygen för digital publicering. Skapa först ett hyperlänkobjekt för logotypen D. I. Y. Meet. 1 Öppna Enjoy_v.indd genom att navigera till layoutvyn för Enjoy_Article på panelen Folio Builder och dubbelklicka på Stående layout. 2 Välj verktyget Rektangel i verktygsfältet och dra en rektangel över logotypen D.I.Y. Meet på första sidan. Se till att rektangeln inte har någon linje eller fyllning. 3 Öppna panelen Hyperlänkar (välj Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar och välj sedan Ny hyperlänk på panelmenyn. 4 Välj URL på Länka till-menyn och skriv en URL-adress i fältet URL (vi använde Avmarkera Delat hyperlänksmål. Låt Osynlig rektangel och Inget vara markerade under Utseende. Klicka på OK.

17 14 Använda en hyperlänk i en rektangulär bildruta 5 Öppna dokumentet Enjoy_h.indd genom att dubbelklicka på Liggande layout på panelen Folio Builder. Kopiera och klistra in hyperlänksobjektet från Enjoy_v.indd-filen i Enjoy_h.indd-filen. Flytta objektet ovanför logotypen D.I.Y. Meet. 6 Om du snabbt vill förhandsgranska dokumentet sparar du det och väljer Fil > Förhandsvisa folio. Klicka på hyperlänken. Avsluta sedan Adobe Content Viewer. Som standard öppnas hyperlänkar i ett visningsprogram i appen och inte i den mobila webbläsaren. Du kan ändra inställningar med hjälp av panelen Overlay Creator så att en webbplats öppnas i Mobile Safari. I nästa steg får du lära dig mer om panelen. Skapa en filmövertäckning Filmer som du lägger till i ett InDesign-dokument blir interaktiva när du buntar filerna. Du lägger först till videon och ändrar sedan inställningarna med hjälp av panelen Overlay Creator. Vi ska nu lägga till en film om cykling. 1 Välj Arkiv > Montera i Enjoy_h.indd-filen, bläddra till mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Länkar och dubbelklicka på cycling_432x234.mpg. Placera filmfilen i det övre högra hörnet. Designerna skapade en videobild med en filmikon för att visa att objektet är interaktivt. Du ska nu använda den bilden som förhandsvisning. 2 Välj Välj bild på snabbmenyn Förhandsvisning på panelen Media (Fönster > Interaktivt > Media). Dubbelklicka på cyclist.jpg i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Länkar. Den nya förhandsvisningsbilden visas. Nu ska vi bestämma hur filmen ska spelas upp med hjälp av panelen Overlay Creator. 3 Öppna panelen Overlay Creator genom att välja Fönster > Tillägg > Overlay Creator. 4 Välj Tryck för att visa kontroll på panelen Overlay Creator medan filmobjektet fortfarande är markerat.

18 15 Redigera filminställningar med hjälp av Overlay Creator 5 Kopiera bilden med verktyget Markering, växla till Enjoy_v.indd och klistra in den. Flytta den till det tomma området på den första sidan och justera den efter de omgivande objekten. 6 Om du vill förhandsgranska filmen sparar du dokumentet och väljer Fil > Förhandsvisa folio. Spela upp filmen genom att klicka på den. Avsluta sedan Adobe Content Viewer. Skapa en bildspelsövertäckning Nu ska vi skapa ett interaktivt bildspel med hjälp av panelen Objektlägen. Vi har redan lagt till bilderna på den andra sidan i den lodräta Enjoy - filen. Du ska nu ordna dem i en stack, konvertera dem till ett flerlägesobjekt och skapa knappar så att det går att navigera mellan bilderna. 1 Öppna Enjoy_v.indd i InDesign och gå till sidan 2. 2 Markera de sju bilderna mellan de röda pilarna och klicka sedan på knapparna Justera efter horisontella mittpunkter och Justera efter vertikala mittpunkter på kontrollpanelen. Centrera bilderna mellan pilarna. 3 Visa panelen Objektlägen genom att välja Fönster > Interaktivt > Objektlägen medan bilderna fortfarande är markerade. Klicka på knappen Konvertera markering till flerlägesobjekt.

19 16 Bilder kombinerade till flerlägesobjekt Alla bilder visas som separata lägen på panelen Objektlägen. 4 Ändra objektnamnet till Sea Slugs på panelen Objektlägen. När dina flerlägesobjekt i de vågräta och lodräta dokumenten har samma objektnamn sparas läget när du roterar ipaden. Nu när du skapat flerlägesobjektet måste användarna rulla genom dem. 5 Visa panelen Knappar genom att välja Fönster > Interaktivt > och klicka sedan på den röda pilen till vänster. 6 Klicka på Konvertera objekt till knapp och välj sedan Gå till föregående läge från plusikonen bredvid Åtgärder.

20 17 Skapa navigeringeringsknappar Nu ska vi göra så att knappens utseende ändras en aning när användaren trycker på den. 7 Klicka på [Klicka] på panelen Knappar och sedan på ikonen Skugga på kontrollpanelen. 8 Markera den röda pilen till höger, konvertera den till en knapp och använd åtgärden Gå till nästa läge. Gör så att [Klicka] ser ut som en skugga. Användarna kan nu gå från bild till bild genom att trycka på knapparna. Nu ska vi även göra det möjligt att gå från bild till bild genom att dra med fingret. 9 Markera flerlägesobjektet. Välj Dra för att ändra läge på panelen Overlay Creator.

21 18 Aktivera dragning med fingret för bildspelet 10 Kopiera och klistra in pilarna och flerlägesobjektet från Enjoy_v.indd-filen på sidan 2 i Enjoy_h.indd-filen. Placera pilarna på lämpligt ställe under flerlägesobjekt. 11 Om du vill förhandsgranska bildspelet sparar du dokumentet och väljer Fil > Förhandsvisa folio. Gå från bild till bild med navigeringsknapparna. Avsluta sedan Adobe Content Viewer. Skapa en panoramaövertäckning Panoramabilder kräver sex bilder. En bild motsvarar en sida i en kub. 1 Öppna Enjoy_v.indd och gå till sidan 3. 2 Välj verktyget Rektangelram i verktygslådan och rita en rektangel av valfri storlek genom att dra ut den. 3 Välj Panorama på panelen Overlay Creator. 4 Klicka på mappen Källa och välj mappen CourtyardPano i mappen CityGuide_Folio > Enjoy_Article > Länkar. Klicka på Öppna. Placeholder-rektangelns form anpassades efter panoramabilderna, men vi vill att det klickningsbara området ska vara mindre. 5 Ändra storlek på panoramaobjektet så att det blir ungefär 400x400 pixlar genom att hålla ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) medan du flyttar ett markeringshandtag.

22 19 Skapa en panoramaövertäckning Vi använder standardinställningarna för att göra det möjligt att i förflytta sig i hela panoramabilden. 6 Kopiera och klistra in panoramaobjektet från Enjoy_v.indd-filen på sidan 3 i Enjoy_h.indd-filen. 7 Spara och stäng InDesign-filerna. Uppdatera och förhandsgranska filerna Nu när du lagt till interaktiva övertäckningar i InDesign-källdokumenten är du klar att förhandsgranska filerna på en mobil enhet. Skicka artiklarna innan du förhandsgranskar filerna på ipaden. 1 Navigera till artikelvyn och välj Enjoy_Article i Folio Builder. Välj Uppdatera på panelmenyn i Folio Builder. Resurserna för de interaktiva objekten skickas till servern. 2 Installera Adobe Content Viewer från App Store på din ipad eller från itunes-butiken, om du inte redan har gjort det. Obs! Om du har en annan mobilenhet, t.ex. en Android-tablet eller en BlackBerry PlayBook, kan du ladda ned Adobe Content Viewer från Android Market eller App World. 3 Anslut din ipad till datorn och kontrollera att appen Adobe Content Viewer visas både i itunes och på din ipad genom att synka enheten. Appen visas i din ipad som Adobe Viewer. 4 Starta visningsprogrammet på din ipad.

23 20 Din ipad måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna ladda ned folion. 5 Tryck på knappen Logga in, om du inte redan har loggat in. Om du inte kan se knappen Logga in trycker du först på folion och sedan på startsideknappen i det övre vänstra hörnet så att biblioteket visas. Logga in med samma Adobe-id som du använde för att logga in i Content Bundler. Din ipad måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna logga in. 6 Ladda ned och visa folion City Guide Magazine när du får en uppmaning om att göra det. Rotera ipaden så att du kan se både de vågräta och de lodräta versionerna av filen. Visa olika artiklar genom att dra med fingret åt vänster och höger. Dra upp och ned när du vill läsa en artikel. Bläddra till artikeln Enjoy. Kontrollera att de interaktiva övertäckningarna fungerar. Visa navigeringsfälten genom att trycka på ett område som inte är interaktivt och hoppa till början av folion genom att trycka på knappen Hem. Tryck på knappen för innehållsförteckningen i det övre vänstra hörnet om du vill visa innehållsförteckning och miniatyrbilder. Tryck på knappen Bläddra i det övre högra hörnet om du vill visa folion med de metadatabeskrivningar du lagt till ur ett fågelperspektiv. Dra i navigeringslisten om du vill rulla genom förhandsvisningen av artikeln. A B C D E Adobe Viewer A. Hemknappen B. Bakåtknappen C. Knapp för innehållsförteckning D. Bläddringsknapp E. Navigeringslist

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Använda ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE

Använda ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Använda ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Översikt över

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Adobe ACROBAT GRUNDER

Adobe ACROBAT GRUNDER Adobe ACROBAT X GRUNDER Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat X?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat X... 8 Starta programmet... 8 Stänga

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett

På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett På många sätt är webben, när det kommer till kritan, en samling länkar. Inom varje given plats, gör länkarna det möjligt att snabbt navigera från ett relaterat ämne till ett annat. En länk från en sida

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Verktygslådan i Revu låter dig lägga till markeringar i dina PDF-filer på ett effektivt sätt. Verktygslådan sparar de verktyg du använder oftast

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv

Manual för ehp och HP:s digitala arkiv Manual för ehp och HP:s digitala arkiv På www.hallandsposten.se/kundservice kan du hitta svar på många frågor gällande din prenumeration och hur du gör att aktivera ditt digitala konto och mycket mera.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Adobe FLASH CS5 GRUNDER

Adobe FLASH CS5 GRUNDER Adobe FLASH CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Inledning...5 Adobe Flash Player... 5 Utbildningsmaterialet... 5 2 Arbetsytan...6 Starta programmet och öppna en fil... 6 Starta Flash... 6 Skapa en ny fil...

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2013-12-04 Lathund ImageVault 1 IMAGEVAULT För att kunna göra de ändringar och uppdateringar som du önskar på er sida så behöver du veta vad ImageVault är och används till. En beskrivning av

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer