Stockholms Auktionsverk Värdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Auktionsverk Värdering"

Transkript

1 Nr. 2. marts 2013

2 Stockholms Auktionsverk Värdering Stockholms Auktionsverks värderingsavdelning hjälper till med alla typer av värderingar såsom försäljningsvärderingar, försäkringsvärderingar samt värderingar inför bouppteckning och arvsskiften. I nära samarbete med Stockholms Auktionsverks övriga experter skräddarsyr vi gärna en lösning som passar dig. Kontakta oss för mer information och rådgivning. Roberto Rebessi, värderingsman Mats Bergstrand, värderingsman Tel Tel Maria Granström, chef för värderingsavd. Tel Världens äldsta auktionshus

3 Innehåll Nummer 2 mar. Rotary Norden-Utgivningsdag 8/ Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Nr. 2. marts 2013 Förstasidan Mange klubber i Norden er med i samarbeidsprosjekter som gjør en forandring for mennesker under andre himmelstrøk, noe hver eneste RN-utgave vitner om. Volda Rks engasjement for David School i Sierra Leone er ett av dem. (foto: John Stennes) Tema Et Rotary-tema denne gang, snart et kvart århundre etter beslutningen om å åpne organisasjonen for begge kjønn. Vi gjør opp status for våre fem land og formidler noen erfaringer, synspunkter og tanker om rekruttering av kvinner. Og hvorfor er det høyere kvinneandel i ledende verv enn i medlemsmassen generelt? Og hvordan tenker man i en klubb som har holdt fast ved å være et møtested for menn? Landssidor SVERIGE Åtta rotaryklubbar i Stockholms Västerort i samarbete mead insamling på Gallerian Bromma Blocks under parollen: Vi satsar på ShelterBoxar som första katastrofhjälp som ett exempel på Rotarys syfte att göra skillnad NORGE Mange klubber har prosjekter som viser at Rotary er en internasjonal organisasjon. Denne gang bringer vi noen glimt fra samarbeidsprosjekter i Makedonia, Armenia og Sierra Leone. Og det stopper ikke der. Borre Rk har delt ut en pris for et prosjekt på planeten Mars. Innehåll Ledare Ottar Julsrud 4 Tema Kvinnor i Rotary 4 Internationellt 10 RI:s Agenda 11 Landssidor Sverige 16 Norge 30 Finland 38 Danmark 48 Island 58 Vimmel Vimmel 62 Debatt Debatt Redaktionens adresser: Till nedanstående adresser sänds allt redaktionellt material. Danmark: Sverige: Norge: Suomi/Finland: Island: RN WEB: Nummer Rotary Norden 3

4 ledare 4 Halve befolkningen Neste år det 25 år siden Rotarys lovråd, COL, besluttet å åpne for kvinnelige medlemmer i Rotary og hvordan har det gått? I denne utgaven av Rotary Norden bringer vi en status for hvert av landene, der det fremgår at vi rykker frem i litt varierende tempo, men med noe lengre skritt enn verden for øvrig. Men hvor interessant er egentlig denne årlige prosentregningen? Det har vært sagt, gang på gang, at kvinneandelen ikke utgjør noe mål i seg selv. Kvoteringsregler er et våpen som bør brukes med omhu og måte. Derimot har Rotary noen mål som ikke er omstridt og som sier at klubbene er yrkesbaserte og skal gjenspeile yrkeslivet i det lokalsamfunnet hvor de virker. Dette målet skal det godt gjøres å oppfylle om man stort sett nøyer seg med å rekruttere fra den ene halvdelen av befolkningen. I en av reportasjene forteller Karmøy Rk hvordan de ved chartringen gikk ut og inviterte folk de ønsket å ha med i den nye klubben, ut fra Rotarys formål, yrkeskriterier og samfunnsengasjement. Det endte med 50/50 kvinner og menn. Tilfeldig? Neppe. Statistisk bevist er det i alle fall at økende kvinneandel også bidrar til et annet, velkjent strategisk mål foryngelse i klubben. De rene mannsklubber innes fortsatt, men begrunnelsen for å opprettholde denne statusen er åpenbart under press, som det fremgår av en annen reportasje. Men alle gode målformuleringer og strategidokumenter til tross, ikke rent få av de klubbene som ikk inn en liten håndfull kvinner for år siden, har fortsatt bare en liten håndfull kvinner men ikke de samme. På temasidene formidler vi noen erfaringer og tanker som forhåpentlig kan være til inspirasjon i det videre strategiarbeidet. Men det enkle er av og til det beste. Derfor minner vi også om den grunnleggende forutsetningen for å få med lere yngre, yrkesaktive, engasjerte kvinner og menn: Har vi husket å spørre dem? Ottar Julsrud temakoordinator Nummer Rotary Norden - Kvinneandelen vil øke naturlig Kvinner i kø til styreledervervet i Norsk Rotary Forum. Fred Schwabe-Hansen ( ), ble etterfulgt av Lena J. Mjerskaug ( ). Ingrid Grandum Berget står klar for og Margit Bjugstad for Et par medlemmer forlot sin klubb, der det bare var menn, for å danne en ny med begge kjønn. Og et par år etter at den ble chartret har Karmøy Rk tilnærmet kjønnsbalanse. Vi hadde ingen målsetting om dette. Det bare ble sånn da vi gikk ut og spurte dem vi ønsket å ha med, ut fra yrke og samfunnsengasjement, forteller klubbpresident Britt Lønnegraff. Vi hadde imidlertid intet ønske om noen ren dameklubb, presiserer hun. Den nye klubben har også bidratt til å få ned gjennomsnittsalderen i Rotary, men ikk snart erfare at yngre mennesker har en travel hverdag, der Rotary ofte kan tape i tidsklemmen med yrke og familieliv. Men 50/50 kvinner og menn er det fortsatt. Eksempelet Karmøy er ikke det eneste. Og vi lar spørsmålet gå til lederen av det kvinnedominerte styret i Norsk Rotary Forum (NORFO), Lena Mjerskaug: Med dine Rotary-erfaringer og ditt kjennskap til klubblandskapet: Noen tips for å oppnå økt kvinneandel, slik mange klubber har som ett av sine strategisk mål? Et tverrsnitt - For det første tror jeg kvinneandelen vil fortsette å øke naturlig de kommende årene, slik tilfellet er for kvinnelige ledere og ressurspersoner ellers i samfunnet. Når det gjelder den problemstillingen enkelte klubber fremmer, å få inn den første kvinnen i klubben, tror jeg det er et par fellesnevnere for de klubbene som har lyktes: 1) de har tatt opp den første kvinnen i klubben blant kvinner som er vant til å omgås menn i det daglige, og 2) de har tatt opp lere kvinner som medlemmer i klubben

5 samtidig, slik at de får et miljø. - Hvorfor bør klubbene jobbe for økt kvinneandel? - For meg er det absolutt ikke noe poeng at Rotary bør få lere kvinnelige medlemmer «fordi de er kvinner», men at de bør bli medlemmer fordi de har et yrke og/eller er en ressurs Rotary har behov for. Og dersom Rotaryklubben skal være det vi sier vi er; «et tverrsnitt av befolkningen i det lokalsamfunnet vi virker», er det jo naturlig å ta opp lere kvinner. For øvrig har jeg jo også hørt kommentarer som: «klubben er blitt mye mer effektiv etter at vi ikk kvinnelige medlemmer», da - På Rotarys nettside står det å lese at bredden i yrkeserfaring er viktig, og at en del typiske kvinneyrker er underrepresentert? - Ut fra den norske medlemsstatistikken vet jeg faktisk ikke om dette stemmer lenger. Men når det gjelder de «typiske kvinneyrker», kan det jo også være noe med at disse gjerne er i offentlig sektor, en sektor som er i stadig vekst, men hvor Rotary tradisjonelt sett ikke har vært mest opptatt av medlemsrekruttering. Start med riktige yrker - Det innes også eksempler på at kvinner er blitt foreslått som medlemmer «fordi de er kvinner», og ikke på grunnlag av deres yrke, eller fordi de er ressurspersoner i samfunnet, noe jeg tror har vært ødeleggende både for klubben selv, og for senere rekruttering av kvinner til klubben. Imidlertid tror jeg den viktigste årsaken til at enkelte klubber ikke har kvinnelige medlemmer er at klubben ikke riktig vet hvordan den skal klare å rekruttere «det første kvinnelige medlemmet», og deretter lere slik at ikke det første slutter etter kort tid, noe som dessverre er trenden. Jeg tror dog at det er enklere å få kvinnelige medlemmer, dersom de første er representanter fra mannsyrker, dvs at de er vant til å omgås menn i det daglige, og ikke fra typiske kvinneyrker. - Kan det være et hinder at Rotary fortsatt kan ha noe av et gutteklubbimage der ute? - Nå innes det jo også klubber rundt om i landet som synes at «ting var mye bedre før». Det skulle egentlig bare mangle, siden Rotary hadde eksistert i 84 år før det ble åpnet for kvinnelige medlemmer. Nå hører jeg nok også ofte «gutteklubb» bli nevnt om Rotary generelt, men dét er da jammen andre organisasjoner også! Jeg tror vår utfordring med å få både kvinner og yngre mennesker generelt til å fatte interesse for Rotary i en ellers travel hverdag er: Er vi synlige og relevante i lokalsamfunnet? Er vi det vi sier vi er? Og ikke minst: Spør vi dem om å bli medlem? Ottar Julsrud Norge: 16 % kvinner Styret i Norsk Rotary Forum (NORFO) består av 4 medlemmer 3 kvinner og 1 mann. Styrets leder er kvinne. Av de 6 guvernørene er 1 kvinne. Det er 41 assisterende guvernører hvorav 11 er kvinner. Av neste års guvernører er 4 kvinner. Antall klubber er 315. Antall medlemmer er hvorav 9804 er menn og 1918 (16 %) er kvinner. Av klubbene har 32 (10 %) ingen kvinnelige medlemmer. I Rotary-året vil det være 4 kvinnelige og 2 mannlige distriktsguvernører i Norge, dvs 66,67% kvinner Antall kvinnelige presidenter er 74 (24 %). Da kun 276 klubber hittil har meldt inn neste års president kan vi ikke si hva det endelige antall innkommende kvinnelige presidenter vil bli. Men av de som er meldt inn er det 63 (23 %) kvinner. Huvudredaktör/Ansvarig utgivare Börje Alström Redaktion Sverige Börje Alström, Baldersvägen 28, S Sundsvall tel: , Norge Ottar Julsrud, Tyslevveien 54, 1163 Oslo tel: , Suomi/Finland Rolf Gabrielsson, Näse-Juttes gata 7 E, FIN Borgå, Finland, tel: Danmark Jens Otto Kjær Hansen, Hans Broges Vej 9B, 8220 Brabrand tel: , Island Markús Örn Antonsson, Vesturgata 36 a, IS-101 Reykjavik tel: , mobil: Layoutredaktör Per O. Dantoft Administration Huvudadministrator Suomi/Finland Timo Katajisto, Eerontie 1, FI Kauhajoki mobil: , Norge och Island Jan Spjeldnæs, Furubotn 36, N-5101 Eidsvågneset tel: , mobil: Sverige Lars Pettersson, Krongatan 2, S Eskilstuna tel , mobil: Danmark Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, tel: , Styrelse Styrelseordförande John Hurlen Messepromenaden 8, NO-0229, Oslo tel: , Styrelsemedlemmar Börje Alström, Per Høyen, Timo Katajisto, Styrelsens sekreterare Arne Jensen Hylkedalsparken 11, DK-6000 Kolding tel: , Udgivare De nordiska rotarydistrikten Tryckeri: Hansaprint Oy, Artukaisvägen 10, Åbo, Finland ISSN , Nina Kuukkanen , , Annonser Sverige Falk Media AB, Lars Falk, Box 4033, Lidingö tel: fax Mobil , Suomi/Finland Yhteys toimitukseen, osoite yllä Kontakta redaktionen, se adress härovan Danmark Bjarne Lysgaard, se adress härovan Norge och Island Jan Spjeldnæs, se adress härovan Redaktionen förbehåller sig rätten att värdera och redigera insänt material. Digitala bilder skall levereras som obearbetade original. Upplösningen skall vara lägst 1600 x 1200 pixels. Bilderna skall inte redigeras in i texten. Nr 3/2013 när läsarna 10/5, redaktionens deadline 5/4 Nummer Rotary Norden 5 Tema

6 Tema Borgå Rk har aldrig haft en kvinnlig medlem Men nya vindar blåser i klubbledningen Kommer det kvinnor med i klubben ansluter jag mig till marthaförbundet. Det säger Bertel Stenberg, medlem i den äldsta av Borgås tre rotaryklubbar. Klubben, som grundades 1945, är en av de äldsta i Finland. Den har till dags dato aldrig haft en kvinnlig medlem. I staden med knappa invånare inns det också två yngre rotaryklubbar, som vardera har både manliga och kvinnliga medlemmar. Det är en av orsakerna till att Bertel Stenberg tycker att hans klubb inte behöver rekrytera kvinnliga medlemmar. - Missförstå mig inte. Jag är helt för jämställdhet könen emellan, men när det en gång inns två klubbar med medlemmar av bägge könen så kan ju den tredje få fortsätta att vara en gubbklubb. Bertel Stenberg (t.v.) talar för att Borgå Rk skall fortsätta att vara en klubb för enbart män. Klubbens president Jimmy Gustafson (andra från h.), tillträdande presidenten Peter Floman (längst till h.) och tillträdande sekreteraren Sune Lang ser det dock som önskvärt redan av rekryteringsskäl att klubben öppnas också för kvinnor. Annorlunda jargong Också den gästas då och då av kvinnliga rotarianer. Stenberg tycker att jargongen på mötena då är en annan än på mötena med enbart män närvarande. Inte sämre, men annorlunda. Män talar till män på männens språk och det borde innas platser, där det är en naturlig del av sammankomsten, tycker han. Stenberg, som själv varit president i Borgå rotaryklubb i början på 2000-talet, drar sig till minnes att frågan om kvinnlig medlemsrekrytering nog diskuterats. Efter att de två nyare klubbarna grundats och de rekryterat både manliga och kvinnliga medlemmar har frågan inte aktivt diskuterats. Det kan emellertid bli aktuellt att göra det. Det säger både klubbens nuvarande president Jimmy Gustafson och tillträdande presidenten Peter Floman, som bägge är oroliga för klubbens fortbestånd. - Med tre klubbar på en förhållandevis liten ort är det hård konkurrens om intresserade och framförallt unga presumtiva medlemmar, säger de. Begränsar man nyrekryteringen till enbart män gör man det inte lättare för sig. Om Borgå Rk inte gästas av kvinnliga rotarianer är det enbart män på klubbens veckomöten. 6 Nummer Rotary Norden Oundvikligt och önskvärt - Vi måste se helt rationellt på det hela. Vi behöver nya, unga medlemmar och utbudet är större om vi inte gör någon skillnad på könet, konstaterar Peter Floman. Även förste klubbmästaren och tillträdande sekreteraren Sune Lang är inne på samma linje. Han hänvisar också till trycket både internationellt och från andra klubbars sida.

7 - Jag ser det nog som oundvikligt och samtidigt önskvärt att vi öppnar vår klubb också för kvinnor. Det är någonting, som vi antagligen ganska snart får ta ställning till. Lang är medveten om att det här är en känslig fråga för en del av klubbens medlemmar. - Men vi måste se det som en rekryteringsfråga. Jag tror ju inte heller personligen att det betyder någon ändring i själva verksamheten om vi har också kvinnor som medlemmar. Text och foto: Rolf Gabrielsson Finland: 13 % kvinnor Styrelsen för Rotary Finland består av 7 medlemmar, ordföranden är kvinna, likaså en av de övriga medlemmarna, således 2 kvinnor och 5 män. Av de 6 guvernörerna är en (1) kvinna, av de 49 assisterande guvernörerna är 3 kvinnor, i 3 av de 6 distrikten är alla assisterande guvernörer män. Antalet klubbar är 301 och antalet medlemmar i dem , av vilka män och 1311 kvinnor (13 %). Totalt 107 klubbar (36 %) är sådana, i vilka det inte inns en enda kvinnlig medlem. Antalet kvinnliga presidenter är 44 (15 %), tillträdande kvinnliga presidenter 59 (20 %). Man kan således konstatera, att kvinnorna procentuellt är bättre representerade bland presidenterna och i synnerhet bland de tillträdande presidenterna än vad deras andel av medlemskåren skulle förutsätta. Estland, som hör till det inländska distriktet 1420, har 14 klubbar med 487 medlemmar, var av 46 kvinnor (9 %). Av klubbarna är 10 sådana, i vilka det inte inns en enda kvinnlig medlem. De tre assisterande guvernörerna är alla män. Dessa uppgifter ingår inte i den ovanstående statistiken. Kvinnor i Rotary Sverige I 26 år har Rotary varit öppet för kvinnliga medlemmar. Idag, 2013 är andelen kvinnor i Rotary International 18 procent. I Sverige inns det i februari 2013, medlemmar varav 24 procent är kvinnor. Sverige har för första gången en kvinnlig RI-director i Ann-Britt Åsebol, Falun Kopparvågen Rk. I två år skall hon representera zon 15 och 16 i Rotarys högsta organ. Under innevarande rotaryår inns det tre kvinnliga guvernörer i Sverige. Lisbeth Fröding i D2340, Monia Sturén i 2350 och Gunilla Marklund i D Under föregående rotaryår var Catharina Hedin DG i D2330, Suzanne Brenning DG i 2350, Rosmarie Gäcke-Herbst DG i 2360 och Barbro Laurén DG i D DGE för kommande rotaryår är Irene Andersson i D2330, Karin Jonzon i D 2340, Anna-Carin Dettner i D 2360, Anna Köning i D 2370, Birgitta Arnving-Friber i D2390 och Eva Bengtson Skogsberg i D2410. Sverige kommer således att ha en majoritet av kvinnliga guvernörer när vi byter rotaryår. På klubbnivå är 28 procent av presidenterna under innevarande rotaryår kvinnor. Andelen presidenter är således något högre än andelen kvinnliga medlemmar. Och det inns vissa skillnader mellan distrikten. Lägst andel kvinnliga presidenter inns i distrikt 2340 och 2400 medan den högsta andelen, 50 procent inns i distrikt 2370 och i distrikt 2360 är andelen 36 procent. I Borlänge har stadens tre klubbar alla kvinnliga presidenter. Börje Alström Send a message to friends and family and help ENDPOLIONOW! End Polio Now Notecards (983) Available in sets of 12. $10 shop.rotary.org Tel Fax Tema Nummer Rotary Norden 7

8 Tema Omkring 20% af islandske rotarianere er kvinder Kvindelige medlemmer af Rk Mosfellssveit i Island beklæder alle poster i klubbens bestyrelse i dette rotaryår. Fra venstre: Rósa Gunnlaugsdóttir, kasserer, Hildur Ólafsdóttir, klubmester, Sigríður Johnsen, præsident, Lovísa Hallgrímsdóttir, sekretær og Sólveig Ragnarsdóttir, indkommende præsident I løbet af de sidste 20 år har kvinder spillet en afgørende rolle indenfor de islandske rotaryklubber. Den første kvinde til at blive medlem af en rotaryklub i Island var Sigrún Pálsdóttir, der tiltrådte Rk Akranes i Lidt tidligere, Islands ambassadør til Sverige, Sigríður Ásdis Snævarr, blev den første islandske kvinde til at indtræde i Rotary, da hun blev indbudt i Rk Stockholm. Ambassadør Snævarr blev senere medlem af Rk Reykjavík og fortsætter der. Det var en langsom og omhyggelig proces for mange af de islandske rotaryklubber indtil de accepterede de første kvindelige medlemmer. Nogle godkendte idéen med glæde, ikke mindst nytilkomne i klubfamilien. Det var tilfældet med Rk Reykjavík Miðborg som blev grundlagt i 1994 og havde til hensigt at sikre lige deltagelse af mænd og kvinder. Andre nye klubber var med til at følge trop. Imidlertid har nogle af de ældre klubber bevaret deres maskuline karakter og endnu ikke fundet det på tide at invitere kvinder til at slutte sig til deres rækker. 8 Nummer Rotary Norden For tiden, ifølge data offentliggjort på rotaryklubbernes websider, hører omtrent 260 kvinder til de islandske rotaryklubber. I Guðbjörg Alfreðsdóttir bliver guvernør i distrikt 1360 Island alt omfatter disse et medlemstal på Generelt forsøger klubberne i stigende grad at appellere til kvinder, hvad også har givet gode resultater. Det er dog blevet påpeget at professionelle kvinder i krævende jobs, som også har en familie at tage sig af, ofte er i et dilemma når det kommer til at tage tid til Rotary møder og andre aktiviteter. På den anden side er det almindeligt anerkendt at i det hele har kvindernes medlemskab medført fremdrift i klublivet og haft en forfriskende virkning. Kvinder har bragt med sig nye perspektiver og mere drivkraft for rotaryprojekter. Indtil nu har to kvinder tjent som distriktsguvernører i D 1360 Island, Ellen Ingvadóttir og Margrét Friðriksdóttir Endvidere er den tredje kvinde Guðbjörg Alfreðsdóttir blevet udnævnt til guvernør i I de senere år har lere kvinder også været aktive på de vigtigste tillidsposter i klubberne. På nuværende tidspunkt tjener 12 kvinder som præsidenter i de 31 islandske rotaryklubber. Derudover 8 kvinder, som varetager sekretærposten i deres klubber. Mange andre kvinder tjener i bestyrelserne. I én klub, Rk Mosfellssveitar består den samlede bestyrelse af kvindelige medlemmer. Markús Örn Antonsson

9 Tema skelsættende i Danmark: For første gang flertal af kvindelige guvernører. Bagerst fra venstre Karsten Michael Sørensen, Vibeke Gamst og Jens Erik Rasmussen, forrest fra venstre Jette Lund og Anette Carling Løwert. Kvindernes år i dansk Rotary Netop markerer noget ganske særligt i Danmark, når det gælder kvindernes indlydelse i Rotary. Præcis i det igangværende år er der nemlig for første gang nogen sinde kvindeligt lertal blandt guvernørerne. I tre ud af de fem danske distrikter er guvernørposten besat af kvinder. Det må så tilføjes, at dette toppunkt så også bliver netop et toppunkt. Før de tre regerende kvindelige guvernørers indtog har der de forudgående ti år kun været en enkelt kvindelig guvernør. I vil der slet ingen være, og i en enkelt ud blandt ire mandlige guvernørkolleger. 10 % kvinder i distriktsledelserne Ser man på distrikternes ledelser, er mandsdominansen overvældende. De fem distrikter har i alt ca. 150 tillidsposter, og af dem er 15, altså 10 %, kvinder. Ud af disse 15 er syv guvernørassistenter, og de øvrige har poster som New Generation-formand, distriktskasserer, Rotaractkontakt, Litauen-koordinator, PR-ansvarlig, formand for guvernørudvalget, formand for distriktsudviklingsudvalget og formand for ungdomsudveksling. 20 % kvindelige præsidenter Kvindelige klubpræsidenter er så afgjort ikke noget særsyn længere, men nøgtern set er mandsdominansen stadig udpræget. Blandt de 20 klubber tættest på centrum i København er der i ire kvindelige præsidenter, altså 20 %. Blandt de ni præsidenter i klubberne i Aarhus, landets næststørste by, er kun én enkelt kvinde her i , men med tre kvindelige elect er vil andelen dog være 33 % i Nummer Rotary Norden 9

10 Internationellt Convention Algarve 10 Nummer Rotary Norden De vita städerna och de gyllene stränderna efter Portugals södra kust gör området till en favorit bland européer. Ett bergsområde skiljer Algarveregionen från resten av landet och ger området ett medelhavsklimat och distinkt identitet. Det var det sista området i Portugal som styrdes av Morerna och det inlytandet syns tydligt i arkitektur och Almond träd. Rotarianer som deltar i Convention i Lissabon den juni kommer att vara tre timmars resa från Algarvekusten. Ponta da Piedades kustlinje, söder om staden Lagos är en märklig klippformation. Lagos är en populär plats att undersöka Portugals marina miljö på. Det var startpunkten för många av expeditionerna under upptäcktstiden. Quinta do Lago, Almancil, och Quarteira, mer känt som den Gyllene triangeln, specialiserat på lyxigt boende, topprankade golfbanor och lyxig shopping. Vilamoura är områdets största ort. På dess kvadratmeter inns tre golfbanor, tennisbanor, affärer, ett kasino och en livlig marina. Lite längre in i landet ligger Silves, platsen för det välbevarade Castelo de Silves, ett moriskt fort. Sagres ligger nära Cabo São Vicente, en gång i tiden ansett som världens ände. Den tidens människor trodde att solen sjönk i oceanen varje natt. Vanessa N. Glavinskas Glöm inte att registrera dig för 2013 års Convention senast den 31 mars för att få en speciell tariff. Gå till Artikelkällor där du kan leta vidare:

11 Kära rotarianer När jag var ung ville jag resa runt i världen. Men då kunde jag bara drömma om att resa. Världen utanför Japan tycktes långt borta. Men som alla andra japanska studenter, läste jag engelska och jag kommer än i dag ihåg min första engelska bok. På första sidan stod det detta är en penna. Det är nästan femtio år sedan och världen har förändrats. Som RI-president reser jag mer än jag någonsin drömt om. På varje nytt ställe möter jag ett nytt språk. Jag möter nya människor och nya vanor och jag gör mitt bästa för att lära nytt. Jag tror att varje människa jag mött har något att lära ut. Kanske är det just därför som jag känner att jag uppskattar Rotarys ungdomsutbyte. Och jag inser vilken möjlighet Rotary bidrar med genom den verksamheten. Utbytet öppnar sinnet. Det skapar kommunikation och förtroende, det för samman människor från olika länder och med skiftande bakgrund. Varje ung människa som deltar i utbytet lär sig mycket. De börjar uppskatta det som förenar oss alla. De får en större tolerans och de kommer tillbaka som nya människor. De är inte längre enspråkiga och bärare av enbart en kultur. De har kopplingar till sitt utbytesland och med andra deltagare från andra länder. Och i slutet av sin vistelse är de en del i sin nya familj. Men de är också medlemmar i rotaryfamiljen, den största och mest internationella familjen i världen. När Rotary fokuserar på unga människor, bygger vi Rotarys framtid och en fredligare värld. När vi tjänar ungdomarna, introducerar vi Rotary i en ny generation. Vi sprider förståelse bland människor. Vi undervisar om vikten av att tjäna andra och sprider vår värdegrund. Så bygger vi fred. Ungdomsutbytet är en hörnsten i Rotarys arbete för freden. RI president och RF Mars är en vändpunkt När jag rest runt i världen, har jag inspirerats av rotarianer och deras bidrag till rotaryfamiljen. Jag har haft möjlighet att arbeta tillsammans med de kvinnor som tjänstgjort som styrelsemedlemmar i RI. Jag har noterat den otroliga framgången som RI haft inom området för vatten och sanitet, ett område som är helt avgörande för jordens växande befolkning. Och när vi inleder det månadslånga irandet mot analfabetismen har jag sett hur rotarianer förbättrat samhällen genom enkla, kreativa och uthålliga vägar för att bryta en cirkel av usel utbildning. Läsförmågan är avgörande för ett hälsosamt och produktivt liv och oavsett om det är genom frivilligt arbete på en lokal skola, språkträning av vuxna och barn med datastödda system eller genom att säkra att barnen har de läroböcker de behöver, så har rotarianer hjälpt tusentals människor. Våra löften och bidrag har nått en vändpunkt. Vi måste koncentrera oss på de mål vi har kvar att nå. Hålla tempot uppe. Klargöra vad vi vill. Säkerställ att din klubb känner till hur viktig mars månad är så att vi nästa gång vi skriver mars månad kan ira en ännu större succé. Mars månad ger oss alla en möjlighet att relektera över Rotarys bidrag. Det är i mars som vi upplever World Rotaract Week, International Women s Day, World Water Day, and Literacy Month, alla påminner oss om de viktiga insatser som rotarianer gör över hela världen. Abonnemang och adressändring Abonnemang på Rotary Norden ingår i medlemsavgiften. Rotary Norden utkommer 7 gånger per år i cirka exemplar och levereras till abbonentens hemadress. Adressändring sker i Norge, Finland och Danmark via klubbsekreteraren, i Sverige via den egna klubbens matrikelombud. I Danmark och Island dessutom direkt via Nummer Rotary Norden 11

12 Internationellt Ron Burton, president-elect, vill stärka medlemmarna Ron Burton stiger upp från sitt skrivbord i sitt arbetsrum på högkvarterets adertonde våning, han ler brett och sträcker fram handen för ett fast handslag. Burton är en mästare på att ta folk. Han är lättsam. Kanske för att han känner sig bekväm i de lesta omgivningar. Hans engagerade och omedelbara närhet är avväpnande. Det är svårt att inte smittas i hans närhet. Burton blev medlem i Rotary Club of Norman, Okla., USA 1979 och har tjänstgjort som RI-director, ordförande för RF och varit moderator på International Assembly. Han har fått RI Service Above Self Award and the Foundation s Distinguished Service Award. Han är en av grundarna och tidigare president för Norman Public School Foundation och grundare av Norman Community Foundation. Han är medlem av American Bar Association och får därmed driva mål inför the U.S. Supreme Court lämnade han som president för University of Oklahoma Foundation Inc, där han verkat i många år. Ron och hans hustru Jetta har två barn och tre barnbarn. The Rotarian: Vad ick ditt engagemang för Rotary att öka och när uppstod tanken på att bli RI-president? Burton: Jag var nära att avsluta mitt medlemskap ett och ett halvt år efter att jag blev medlem i Norman RC. Skälet var att jag inte kände någon anledning att gå på möten. Det var bara en lunch och jag kände redan alla genom mitt arbete i the University of Oklahoma Foundation. Det var som att kasta bort två torsdagstimmar. Maten var inte över sig och programmet var inte alltid bra, så det fanns egentligen inget som kändes tvingande. Men inkommande presidenten bad mig att bli ordförande för RF-kommittén i klubben och det blev en ögonöppnare för mig. Se blev jag president Jag sa att det fanns mer kvaliicerade kandidater, men de valde mig. Sen åkte jag på Convention i Toronto, jag 12 Nummer Rotary Norden kommer ihåg Royal York Hotel, ett rum lite större än det här kontoret och diagonalt framför mig satt inkommande RI-presidenten Bill Skelton, men jag hade inte modet att presentera mig. Senare lärde jag känna honom och vi blev vänner. Två år senare blev jag DG, men jag var nära att nobba det med. Det var en inansskandal där en annan president för en universitetsfond var inblandad, som också var rotarian, och i mediernas värld blev mitt universitets fond guilty by association. 30 juni 1987, två timmar innan jag blev DG, hade jag ingrarna på nummerskivan, färdig att meddela att jag inte ville bli DG. Jag satt med ingret på nummerskivan men jag slog aldrig numret. Tur var det, måhända det bästa jag gjort. Jag var RI-director från 1998 till 2000 och efter det uppmuntrade PRIP Jim Lacy mig att fundera på jobbet som RIpresident. Det var första gången som presidentskapet dök upp i mina tankar. Trodde Jim att jag klarar det, då klarar jag det. The Rotarian: Vad står främst på din agenda? Burton: Att få rotarianer att jobba för Rotary, att få dem delaktiga. Det är dags att få Rotary att röra sig framåt. Jag jagar på mina guvernörer om detta. Vi måste leda genom exempel. Det tema jag valt är Engage Rotary, Change Lives. Om du verkligen engagerar dig för Rotary, kommer det att förändra ditt liv. Det kan du inte ändra. I den processen, måste du förändra en hel del i ditt liv och inte heller det kan du ändra. Jag vet inte hur många liv som rörts och förändrats av rotarianer över världen. Men det liv som kommer att behöva ändras mest är ditt eget. The Rotarian: Det är många egenskaper som behövs för att bli ledare i Rotary. Vilken är viktigast? Burton: Tilltron, tror jag, i den meningen att om jag gör något så kommer det att göra skillnad. Jag tror rotarianerna är rädda för framgång. Jag försöker göra något åt det. Jag säger ofta vid möten medlemskap är inte mitt problem, det är Jons problem och Jon tycker inte att problemet är hans, utan Lindas och Linda tycker det är Larrys. Men sanningen är att det är allas vårt problem. Och vi måste få fram det budskapet, från DG till klubbar. Det betyder inte att alla rotarianer har stora ledarskapsegenskaper, men de har ett ansvar att dela med andra i samhället. The Rotarian: Rotary lägger stor vikt vid vänskap. Men det kan väl ändå uppstå konlikter mellan medlemmar? Burton: Det var en tuff fråga. Det inns religiösa ämnen, som är knepiga att hantera och politiska spörsmål, som måhända är änne knepigare. Under Institutet har jag sett religiösa fraktioner som är skeptiska till varandra, men när de får en måltid tillsammans och trivs talar de spaltmetrar om vad Rotary kan uträtta.

13 The Rotarian: Vad är den mest utmanande anpassningen som du måste göra för att klara jobbet? Burton: Försöka hitta en bra balans i vad du kan göra inom de tidsgränser som är uppsatta. Rotarianer ställer en hel del krav på sin president. Det handlar inte om mig som person. Det handlar om de myter som omger jobbet och jag förstår det. Rotarianer måste förstå att även om vi älskar att besöka varje ort som vi blivit inbjudna till, så inns inte den tiden. Vad är bäst att besöka-brasilien eller Egypten? Vad skulle gagna organisationen bäst? Det är en avvägning som hela tiden måste göras. The Rotarian: Finns det förväntningar på jobbet som du skulle vilja förändra? Burton: Jobbet är att vara den främste påhejaren, få ut budskapet till de viktigaste personerna i organisationen; den vanlige rotarianen. Jag menar att det viktiga sker på klubbnivån. RI är inget annat än en sammanslutning av rotaryklubbar. Vi måste vara så kommunikativa som vi kan, även om vi inte kan tillfredsställa alla. Jag tror att vårt jobb är att hålla myten levande. Det här är ett speciellt ställe. Att komma hit, ta en guidad tur, gå in på presidentens kontor, det är som att se Bill Skelton rakt över bordet i Toronto. Vi måste bevara det oavsett vem som sitter där. The Rotarian: En del rotarianer-särskilt yngreirriteras över en del av traditionerna. Är det något som oroar dig? Kan du nämna någon? Burton: Personligen gillar jag inte snobbism. Jag vet att det inns lite av den varan i väletablerade klubbar även om de samlar in en hel del pengar. Om du snobbat i min klubb hade du blivit utkastad. Jag tror att vi måste bli mer lexibla med klassiikationerna. Det betyder inte att vi skall släppa in alla, men det inns en hel del personer som vi borde försöka få med. Jag tycker att sexistiska skämt är oacceptabla. Tyvärr inns de kvar i vissa delar av världen. Det är 26 år sedan Rotary öppnades för kvinnor, men bara 18 procent av dagens medlemmar är kvinnor. Hur kommer det sig? Och rasism är något vi måste engagera oss i. Vi måste bli mer inkluderande än exkluderande. Det här är frågor som sysselsätter mig. The Rotarian: Har du någonsin mött en rotarian som du inte gillar? Burton: Jag har mött sådan som jag respekterar mindre än andra. Jag har mött dem som inte lever upp till fyrfrågetestet i den utsträckning som jag hoppats. Det är svårt att leva med, du måste söka dig själv ibland för att kunna svara sanningsenligt på dessa fyra frågor. Jag tror att vi måste lyfta fram de fyra frågorna tydligare. The Rotarian: Vilken bild av Rotary är minst spridd? Burton: När vi utrotade polio, borde Rotary hamnat på New York Times förstasida, men goda nyheter säljer inte, Lokala insatser som att ge pengar till Meals on Wheels eller att köpa biblioteksböcker och läsa för barn, är sådant som vi skall göra. Det är berättelse som inte berättats men den visar Rotarys kollektiva styrka. The Rotarian: Har du något rekryteringstal? Burton: Mitt rekryteringstal är inte en 30 Internationellt Nummer Rotary Norden 13

14 Internationellt sekundare i en hiss. Utan snarare detta: Låt mig berätta om den underbara organisation som jag är en medlem av. Rotary kan förändra ditt liv, eftersom du kan få kontakt med andra människor i ditt samhälle oavsett var du bor. Två klubbar gör aldrig samma saker, men på en internationell nivå lyckades vi utrota polio. Vi kan titta på en världskarta utan närmre angivelser och jag kan kasta en pil på måfå och om den träffar land, så vet jag säkert någon där som vill lära känna mig. Var annars kan du ha en sådan relation. The Rotarian: Du möter rotarianer från hela världen. Hur kommunicerar du när du inte kan deras språk? Burton: Du hittar alltid en väg. Kroppsspråk, ögonkontakt, det är den känsla av ärlighet och närhet som du känner i mötet med människor. I mitt fall inns oftast en tolk på plats. Felöversättningar kan skapa glada miner och det har hänt mig också, oftast gillas det och i Rotary inner vi alltid ett sätt att överbrygga missförstånden. The Rotarian: När du besöker andra kulturer blir du ibland ombedd att bära en lokal dress eller delta i en lokal sed som ligger utanför det som du känner dig bekväm med. Var drar du gränsen? Burton: Har du sett mig dansa Gangnam Style i Australien? Såg du mig när jag marknadsförde Birmingham som Shakespeare? Jag är nog känd för att ha gjort en hel del rätt knäppa saker för Rotary. Jag vill att människor skall se mig som en rotarian i allmänhet. The Rotarian: Det är den 14 juni Vad lämnar du på skrivbordet för nästa president? Burton: Inga överraskningar, hoppas jag. Jag tror Rotarys bästa tid ligger framför organisationen, men vi måste sätta igång nu. Mellan nu och då skall jag ge allt jag har. Jag hoppas kunna lämna en starkare organisation till RI-president nominee Gary C.K. Huang och att han tar det ännu längre. Som jag sagt till guvernörerna, om vi är den första årgången där alla bidrar till RF så utmanar vi Garys årgång att göra detsamma och bidrar till att varje rotarian gör detsamma. Vi hoppas att vi inte blir ensamma, men vi kommer alltid att vara den bästa. The Rotarian: Vad bör läsarna veta om dig? Burton: Jag hoppas de ser att jag är en helt vanlig kille, en rotarian precis som de. Men det är en sak med mig som jag vill att du förstår. Om du ber om min åsikt, så får du den och vanligtvis ändrar jag mig inte. Det gör inte alla lyckliga, men jag måste titta mig själv i ansiktet varje dag och jag måste kunna leva med mig själv, så det du ser är vad du får. Kommende director vil mindske afstanden Fjorten dage før jul ik Per Høyen, Aarup Rk, den formelle besked om, at han nu er udvalgt til at være Rotary International Director fra 1. juli 2014 og to år frem. Han bliver således en del af Rotarys Internationals topledelse som medlem af det 16 mand store Board of Directors. I 2014 skal Per Høyen på træningsophold i Chicago, men arbejdet starter allerede nu: Som director vil jeg være ansvarlig for to Institutes, et i hvert funktionsår, og det skal jeg med det samme i gang med at planlægge. Det er store arrangementer, der inklusive et indledende GETs-program for indkommende guvernører varer en uge, og med så mange deltagere, at alt skal være meget tidligt på plads, fortæller Per Høyen. Han har allerede bestemt, at det ene Institute skal foregå i Danmark og det andet i Litauen. Per Høyen er optaget af hvordan man kan få arbejdet i Rotarys øverste ledelse gjort mere kendt blandt medlemmerne: Jeg har aldrig undret mig lidt over at medlemmerne ikke får mere information herom. Så det er min ambition at forsøge at gøre afstanden mindre. Han gik ind i Rotary i 1999 og kom i Nummer Rotary Norden Per Høyen ved et af sine besøg ved klubprojekter ude i verden til sin nuværende klub, Aarup på Fyn. Siden har Per Høyen fået mere på Rotary CV et end de leste. I præsident, to år assisterende guvernør, i guvernør, og siden bl.a. udpeget som delegeret til Rotarys lovgivende forsamling, Counsil of Legislation hele fem gange. Også en hel del år som polio plus koordinator er det blevet til, og Per Høyen har siden 2008 været aktiv i Rotary Norden, bl.a. som medlem af og formand for repræsentantskabet

15 Bästa köp! DN 2012 Mer än prisvärt! Allt om Mat THE TASTE OF TUSCANY SERRATA BELGUARDO Lika gott som det låter! Från hjärtat av Toscana kommer denna urtypiska italienare. Kryddig smak med fatkaraktär, och inslag av mörka körsbär, tobak, salvia och choklad. Art Serrata Belguardo Marchesi Mazzei 13,5% 99 kr. Nummer Rotary Norden 15

16 Sverige Distrikt 2380 i Tanzania fönster och med jordgolv. När vi stannade våra jeepar på skolan kom alla barnen emot oss och ville hälsa och kramas. Sedan samlades eleverna och sjöng och vi försökte svara med Imse vimse spindel och Små grodorna. Skolan hade ca 20 elever per klass. Vad vi senare förstod är att i statliga skolor är elever per klass normalt. Övriga skolbesök gjordes på en privatskola motsvarande vårt högstadium och gymnasieskola. En vänskola med Katedralskolan i Skara och där träffade vi några elever som besökt Skara. Vi besökte också en masajskola med över elever, statlig med stora klasser, där lärarna tydligt önskade sig mindre klasser. I anslutning till flera av kyrkorna fanns vattentankar byggda med hjälp från Trollhättan-Strömkarlens Rk (foto: Ingrid Ullberg, Skara Borgen Rk). Elva personer, rotarianer och medföljande, gjorde under två veckor i mars/april 2012 en fantastisk resa i Tanzania. Vår ledare var prosten Erland Hillby från Skara Rk. Erland har arbetat som präst i Tanzania av och till i 10 år och arbetat upp ett kontaktnät som vi ick mycket glädje av. Vår bas var staden Arusha i norra Tanzania nära gränsen till Kenya och vid foten av Kilimanjaro. Vi upplevde så mycket - skolbesök, besök på handikappinstitutioner, besök i tanzaniska hem och inte minst gudstjänstbesök. Arusha Rk hade lunchsammanträde på ett av stadens mest fashionabla hotell. Det är en liten klubb, 33 medlemmar varav 11 kvinnor. Bland männen är det förvånansvärt få tanzanier, däremot många indier. Föredrag på vårt sätt var det inte, men desto lera lotterier. Många företag i våra respektive orter hade skänkt material till oss. Populärast var nog fotbollarna, men skolmaterial som pennor och block samt barnkläder och mjukisdjur togs också emot med tacksamhet. Skolbesök Vårt första skolbesök var Gracious N.G. School, en privat skola startad av en ung kvinna för några föräldralösa barn för sex år sedan. Nu hade skolan 125 elever i åldrarna 3 till 9 år i sex mycket enkla klassrum utan Entreprenörskap på Fryshuset SIDA-hus För handikappade har situationen länge varit svår i Tanzania. Vi besökte en yrkesskola som tar emot elever i åldern år i internat. Eleverna går på skolan i tre år och får sedan stöd under ett år för att vara verksamma ute i samhället. På skolan inns många hantverksutbildningar men också en avdelning för fysioterapi och en ortopedisk verkstad med protestillverkning. Vi gästade lera yrkesskolor med ett antal handikappade elever integrerade. En fantastisk upplevelse hade vi när en förening för handikappade som med stöd från SIDA hade byggt ett eget hus. Där har de möjlighet att samlas, att besöka läkare och fysioterapeut och få hjälp att träna sina handikappade barn. Maud Gawelin Mariestad Rk Stockholm-Fryshuset Rk, med mötesplats i Fryshusets lokaler i Stockholm har under sommaren deltagit i ett entreprenörsläger för ungdomar på Kärsön, i närheten av Drottningholms Slott. Arrangör var Fryshusandan och lägret kallades för Camp Connect. Över fyrahundra ungdomar från hela landet hade samlats för olika seminarier om bland annat entreprenörskap i fyra dagar. Vi tog Rotarys Shelterbox till hjälp för att locka 16 Nummer Rotary Norden folk. Två av tälten användes, ett var komplett med allt innehåll från en box, det andra var mer som skydd för väder och vind. Framlidne Anders Carlberg, Fryshusets grundare och medlem i vår klubb, har med sina medarbetare i Fryshuset under tre år besökt ca trettio platser i Sverige och kontaktat ungdomar, politiker, föreningar och näringsliv på platserna. Anders har tillsammans med Agneta Steier vid lera tillfällen uppmuntrat de lokala rotaryklubbarna att ta del i Fryshusandan, som är projektets namn. Vår förhoppning är att ler klubbar skall skapa samarbetsprojekt med ungdomar och deras föreningar till nytta för ungdomarna och för Rotarys tillväxt. Vad är Rotary? Ett roligt exempel på kontakt var den licka som kom fram till Lars Strömberg, vår samordnare på plats, och frågade vad Rotary är för något. När hon fått en kort förklaring

17 frågade Lars vilken plats hon kom ifrån. Snabbt kunde Lars bläddra fram en rotaryklubb på den orten, och det visade sig att lickan kände igen lera namn i klubben. Det blev en aha-upplevelse för henne. Vi i klubben har kontinuerlig kontakt med Fryshuset och har tidigare sponsrat en retoriktävling som Fryshusets Gymnasium arrangerat. Närheten till ungdomarna i Fryshuset är stimulerande och vi är glada över att Fryshuset uppskattar vår närvaro. Välkomna på besök på fredagsmorgnar kl. 7.30! Yngve Jansson Fryshuset Rk Sverige Arlanda Rk ungdomsutbyte med vänklubben Saratov Center RC, Ryssland, - Tack för en oförglömlig tid och var så säkra på att vi kommer på återbesök till Sverige, försäkrar Daniil och Danila när de vinkar farväl på Arlanda en vacker sommarmorgon. Med på resan hem till Saratov vid Volga, 90 mil sydost Moskva, följer kompisarna Rebecca och Samuel Barkman från Märsta på sitt livs första Rysslandsäventyr. Rebecca och Samuel har under ett par veckor varit syskon till de ryska utbytesstudenterna, de har lärt känna varandra och blivit vänner. De har kommunicerat på engelska och alla fyra har fått int lyt på språket. Under de två veckor som de två 16-åriga ryska killarna var gäster hos familjen Barkman-Fredriksson i ett pilotprojekt av Rotary Summer Exchange Program inom D2350, upplevde de vardag som fest och ick genuina glimtar av Sommar-Sverige. Familjeliv, svenska kompisar, utfärder, guidade besök i Stockholm, Sigtuna och Stockholms skärgård, måltider, samtal, bad och segway-tur, kulturella begivenheter, lunchmöte hos Arlanda Rotaryklubb, födelsedagsirande och mycket mer. En del svenska ord och fraser hann Daniil och Danila också lära sig. Besök i Saratov Så blev det Rebeccas och Samuels tur att uppleva ett stycke Ryssland. De bodde med Daniils resp. Danilas familjer i Saratov motsvarande tid. Resan från Arlanda gick till Moskva, där ungdomarna blev mötta av Daniils pappa, Dmitry Lugovoy, tidigare president i Saratov Center RC. Därifrån fortsatte färden 17 timmar med nattåg till den regionala metropolen Saratov, en storstad med invånare, tillika ett kulturellt och industriellt centrum i södra Ryssland och som hyser landets största lantbruksuniversitet, Saratov State Agrarian University. Det vore mycket roligt och viktigt inte Ankomst till Saratov efter 17 timmar nattåg från Moskva.fr v: Daniil, Daniils mamma, Danilas mamma, Danila, Samuel, Rebecca och pappa Roman Repin. minst för ryska rotaryklubbar - om ungdomsutbyte Ryssland-Sverige nu kunde utvecklas mellan lera klubbar i olika svenska distrikt. De ryska klubbarna arbetar febrilt för att förbättra sina lokalsamhällen och driver imponerande projekt. De söker direkta vänskapsband och samarbete med Rotaryklubbar i Europa, inte minst i Sverige. Det lyckosamt genomförda ungdomsutbytet mellan Arlanda Rk och Saratov Center Rc i sin allra enklaste form summer exchange, begränsat i detta pilotfall till 2 veckors utbyte vardera - visar att det fungerar - till och med alldeles utmärkt! Därför är det realistiskt att tro att ler klubbar i ler svenska distrikt vill söka samarbete med de unga, ofta dynamiska ryska rotaryklubbarna som har en relativt låg genomsnittsålder - och utveckla ungdomsutbyte. För dem som är intresserade lämnar Arlanda Rk mycket gärna tips och råd i praktiska ting, reseförberedelser, e v kontakter, etc. Torbjörn Persson Arlanda Rk P.S. Förutom vänklubbssamarbetet inom Rotary, Arlanda-Saratov Center uppstod som en ring på vattnet ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) och det nämna, Saratov State Agrarian University. Två år efter att Rotary Arlanda sammanförde de två professorerna, Aleksey Vasilyev och Göran Dalin, besöker en delegation från SLU Saratov i oktober för att underteckna ett forsknings- och samarbetsavtal. Rebecca, Danila och Samuel vid Jurij Gagarins rymdkapsel som landade i Saratov i april Nummer Rotary Norden 17

18 Sverige Svenska toner hundra meter under jord Stora delar av Stockholm Norra Rk satt i månadsskiftet september/oktober hundra meter under jord och lyssnade i till svenska körtoner i den polska saltgruvan i Wieliczka utanför Krakow. Det var den polskfödda klubbmedlemmen Ewa Nowicka som lyckats locka med sig 26 av sina rotarykamrater till sitt födelseland på en mycket välplanerad långhelgsresa. De som tog sig friheten att sjunga i det underjordiska kapellet i gruvan var en svensk kör från Sundsvall som också såg sig om i Krakow samma helg. När de svenska folktonerna ekade ut mellan saltgruvans väggar var det många i rotarygruppen som fällde tårar. Ewa som har lång erfarenhet från resebranschen hade anlitat CE Travel och lågprislyg och hade sedan på fyra intensiva dagar lyckats klämma in allt det bästa som Krakow har att bjuda på. Det medeltida centrat med de gamla klosterkvarteren och Mariakyrkan, den svenske kungen Sigismunds grav och det judiska kvarteret Kazimierz med utmärkta restauranger där Alla samlade i kyrkan det spelades högklassisk musik till maten stod givetvis på programmet. Det gjorde också en Chopinkonsert och ett besök på Auschwitz-Birkenau som tillsammans med allt det andra gav en god översikt av Polens historia och öde som väckte kunskapstörst hos alla. Ewa ville med resan öka rotarykamraternas förståelse för sitt hemland och lyckades synnerligen väl. Ett reseinitiativ för andra rotaryklubbar att ta efter? Christian Peters Stockholm Norra Rk Celebert besök i Helsingborg 18 Nummer Rotary Norden Landborgen Rk i Helsingborg arrangerade i samarbete med Distriktet 2390 ett utbildningsmöte den 27 september. Föredragshållare var den före detta presidenten i Rotary International, Carl-Wilhelm Stenhammar. Carl-Wilhelm talade om förändringarna i Rotary Foundation(RF), sammanfattade i TRF - Future Vision Plan. De ska vara helt genomförda till RF: s 100-årsjubileum år Sammanfattningsvis görs det stora förändringar som ska underlätta för klubbarna inom Rotary att genomför hjälpprojekt såväl lokalt som globalt, s.k. District Grants och Global Grants. Genom förändringarna kommer klubbens egna initiativ att få en betydligt större ekonomisk hävstång än tidigare genom att motsvarande bidrag ges från det egna distriktet (District Grants) eller både distriktet och den globala fonden (Global Grants). För att kunna ansöka om medel från Rotary Foundation måste klubben certiieras. Detta är en ganska enkel procedur, men har tillkommit för att minimera risken för bedrägerier, vilket ha förekommit i vissa länder. Mer information om TRF kommer att fortlöpande erhållas genom Distriktet. Det 70 tal deltagare som kom ick höra hur stort RI och TRF är och vilken kapacitet och resurser det inns bakom Rotary. DG Larry Severin och Landborgen Rk: s president Bengt Gessle som tagit initiativ till utbildningsmötet flankerar Carl-Wilhelm Stenhammar.

19 Projekt i Aluksne, Lettland Trollhättan Rk driver sedan många år ett projekt i staden Aluksne i Lettland. Det började redan på åttiotalet, när vår medlem Jack-Sture Börjesson deltog i en ekologisk konferens i Esbo i Finland angående Östersjön. I konferensen deltog representanter från diverse universitet och högskolor runt Östersjön. Från Rigas ekologiska fakultet kom bl.a. Ilona Riekstina. Jack-Sture hade många intressanta diskussioner med Ilona, bl. a. bad hon om att få skickat till sig svenska och engelska läroböcker i naturvetenskapliga ämnen. Andraspråket i Lettland var ryska. Ilona, som då bara var 22 år, pratade emellertid bra engelska och blev senare studierektor och lärare vid Aluksne Gymnasieskola, som ligger 20 mil öster ut mot Ryssland. Lettland låg på den tiden under ryskt förmyndarskap, men blev fritt Kort tid efter blev Jack-Sture åter inbjuden till Riga Universitet, och nu fördjupade han sig i sitt intresse för Lettland. Projektet tog fart 1993 skulle de svarta tavlorna i Nils Eriksson gymnasiet, Trollhättan, bytas ut mot white-boards. Jack-Sture tyckte det var synd att de svarta tavlorna skulle kastas, så han ick idén att skicka dem till gymnasiet i Aluksne. Vår medlem Jan-Olof Stigh anslöt sig nu till projektet och ordnade transport av de över 55 tavlorna utan kostnader. Från Musikskolan i Trollhättan ick vi en hel del noter. Och nu skänktes det saker från alla håll och kanter i Trollhättan: Allt från heltäckningsmattor till böcker, skidor, cyklar, gympadojor, strumpbyxor, skolbänkar, datorer, mm. Även föreningen Inner Wheel hjälpte till att samla in hölls musikfestival i Aluksne, och Jack-Sture och Jan-Olof närvarade och lämnade över penninggåvor från Rotary i Trollhättan. År 2000 irade gymnasiet och den tillhörande musikskolan 90 år. Vår medlem Kjell Sjöström skänkte pengar i form av en personlig donation. Under åren därefter har Trollhättan Rk fortsatt att skänka pengar i form av stipendier till gymnasieskolans elever. Stipendierna utdelas med motiveringen att stipendiaterna varit litiga och duktiga i sina Lettlands president besöker skolan studier och i behov av ekonomiskt stöd. Skolan har nu ungefär 460 studerande i åldrarna från 13 till 19 år. Skolan har även fräschat upp klassrummen med hjälp av rotarymedel firades 100 års jubileum. 31 maj 2012 ick vår klubb i likhet med tidigare år ett int brev, undertecknad av en lång rad elever, där man på det varmaste tackar för den inansiella hjälpen Trollhättan Rk har bidragit med. För eleverna har det också varit en hjälp att få stipendierna, eftersom deras ekonomi inte är särskilt god, och det är mycket svårt att få ett deltidsjobb eller ett sommarjobb. Musikskolans Brass Band ick besök av Republiken Lettlands president, som var mycket imponerad av elevernas resultat. Tour Africa grundades 1979 och är specialister på Afrika. Hos oss får du resor av hög kvalitet. Medlemmar i IATA och SRF, resegaranti och trippel AAA i soliditet sedan Kontakta oss eller din resebyrå. Tel: Alla de ina jackorna har skänkts av Trollhättans Rk. Elevernas glädje och stolthet går inte att ta miste på. De har nu en mycket väl fungerande verksamhet och det glädjer oss att i viss mån ha bidragit till det! Kirsten Lindqvist Trollhättans Rk Tanzania och Zanzibar, 12 dagar Njut av safari med engelsktalande guide i egen 4-hjulsdriven jeep och lata dagar på stranden. Från kr/person Kenya och Seychellerna, 14 dagar Kombinera Kenyas sagolika nationalparker med ögruppen Seychellerna och boende på strandnära hotell. Från kr/person Nummer Rotary Norden Sverige 19

20 Sverige Rotary Öresund under 40 år Vår unika klubb Rotary Öresund (RÖ) har irat sitt 40 års jubileum sedan starten Det unika består av att klubben inte har några medlemmar, ingen klubbstyrelse, inga medlemsavgifter, alla möten avhålls på HH färjan Aurora såväl i Danmark som Sverige och därmed i två olika rotarydistrikt. Hela matsalen på Aurora som rymmer 200 gäster var bokad och helt fullbokad. Totalt har RÖ klubben haft 1072 möten. Rotary presidenten Erik Wilkenson startade ett projekt kallat Rotary Öresund den 11:e juni Vi bör dock tänka på att RÖ startades i en annan tidsålder med andra förutsättningar än dagens. Idag talar man dagligen om Öresundsregionen, integrationen och samverkan runt och över Öresund. Förmodligen är RÖ föregångare till alla dessa tankar. Finns det någon organisation som regelbundet varje vecka under sex månader på året haft gemensamma möten för Svenskar och Danskar ända sedan 1972 och nu under 40 års tid uppnått 1072 möten? Vid honnörsbordet, Larry Servin, DG 2390, Kjell-Åke Åkesson, Hörby Rk, Carl-Wilhelm Stenhammar med fru Monica. Engagemanget nyckeln När man läser korrespondensen om RÖ inner man många positiva brev. Det inns välgångsönskningar från dåvarande RIpresidenten svensken Ernst Breitholtz daterat den 20 april Anledningen att RÖ blivit en stor framgång får tillskrivas det stora engagemang några få rotarianer lagt ner under åren. En kommitté bestående av Karl Birgander, Kristian Vestergren, Mogens Bille och Ebbe Falk organiserade vårt 40 års jubileum. Nu till jubileumsmötet mötet. Ansvarig klubb var Helsingborg Landborgen och dess past president Bengt Gessle hälsade välkommen. Därefter ett kort anförande av RÖ ansvarig i Sverige Sven Klarin och hans motsvarighet i Danmark Mogens Bille. Vår guvernör Larry Servin höll ett charmerande tal till gästerna. Dagens stora begivenhet var ett anförande av förre RI Presidenten Carl Wilhelm Stenhammar som också innehaft den högsta positionen som ordförande för Rotary Foundation Vi ick höra många intressanta episoder från hur det är att leda 1,2 miljoner rotarianer i 190 länder. Carl Wilhelm bjöd verkligen på sig själv och föredraget blev mycket uppskattat. Vi hade många prominenta gäster på besök. Vi som var med kommer ihåg detta möte under många år. För Er, som inte kom kan jag bara säga Sorry, men vi hade inte plats för ler. Kristian Vestergren Tävlingsförare hos Götene-Kinnekulle Rk Timmy Hasen, en blivande världsstjärna, på besök hos Götene-Kinnekulle Rk gav ett inspirerande föredrag klubbens medlemmar en in inblick i det strävsamma livet som tävlingsförare i bilsportens olika klasser har. Det är inte bara glamour runt sportens utövare, det är också ett hårt arbete med mycket slit många timmar om dygnet. Den unge Hansen kunde berätta hur lätt olyckan kan vara framme och vad liten man känner sig vid dessa tillfällen. Den efterföljande frågestunden visade även den det stora intresse åhörarna hade. 20 Nummer Rotary Norden Björn Lippold Timmy Hansen avtackas av Rotary presidenten Bengt-Göran Nilsson(foto: Björn Lippold).

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Framtid för barn i Patong

Framtid för barn i Patong Framtid för barn i Patong Bankgiro 958-5662 Nyhetsbrev Årgång 5, Nummer 4 2010-01-25 Henry har lett stödet till Ban Nam Khem School I det fortsatta Patongprojektet har VRK och fyra andra klubbar stött

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015

Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokoll från Inner Wheels 9:e Europamöte 3 6 september 2015 Protokollet finns i sin helhet på engelska. Översättning i sammandrag av Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC Fjorton länder var representerade

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet.

Nära hem. Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. Nära hem Sommarkvällen börjar bli sen och vi spelar några hål till. Säsongen har startat på Woodlands. Vi smakar på det ljuvaste golflivet. AV T O M A S H A G F E L D T 3 0 Golf Digest woodlands2.indd

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse Namn: Anne Mohr Resa: Hemsida Datum: 5-8 september 2013 Kommentar mottagande: - Jätte bra service och välkomnande Kommentar boende: - Överförväntan, dom hade tänkt på allt Kommentar maten: - Helt suveränt,

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer