Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr Gäller från och med 1 februari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006"

Transkript

1 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr Gäller från och med 1 februari 2006

2 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder du den grafiska profilen 3 Eskilstuna kommuns logotyp och vapen 4 Eskilstuna vapens historia 4 Eskilstuna kommuns varianter av logotypen 6 Logotypens färger 7 Logotypens placering 8 Logotypens storlek 8 Frizon 9 Logotypen i samverkan med andra 9 Enhetslogotyp eller symbol 10 Språk och bild 11 Språk 11 Bild 11 Kontorsproducerat material 12 Brevmall 12 Kuvert 13 Faxmall 14 Pressmeddelande och pressinbjudan 15 Blanketter 16 Visitkort och korrespondensblock 17 Trycksaker 18 Eskilstuna kommuns logotyp 18 Placering av enhetslogotyp eller symbol 18 Typsnitt 18 Exempel på trycksaker 19 Presentationer PowerPoint/OH-mall 21 Annonser 23 Platsannonser 23 Informationsannonser 24 Veckoannons Aktuellt från Eskilstuna kommun 25 Intranät 26 eskilstuna.se 26 Fordon 27 Kläder 27 Presentmaterial och övrigt 27 Skyltar på och i byggnader 28 Läs mer 30 Omslagsbild: Britt-Marie Andersson

3 Eskilstuna kommun en tydlig avsändare Varför en grafisk profil? Syftet med en tydlig profil är att stärka Eskilstuna kommuns identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som är kommunalt drivna. Ett enhetligt ansikte utåt ger en bra förutsättning för en stark och framgångsrik verksamhet. Den grafiska profilen ska ses som ett hjälpmedel och ge dig som medarbetare möjlighet att helt lägga fokus på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut. Använd därför den grafiska profilen som stöd i ditt informations- och kommunikationsarbete oavsett om du producerar en enkel skylt, affisch eller en mer avancerad trycksak. Logotypen och de på förhand bestämda typsnitten gör Eskilstuna kommun till en tydlig avsändare och lätt att känna igen. Så här använder du den grafiska profilen För kontorsproducerat material det vi dagligen använder finns skrivfärdiga mallar. Servicegruppen kan ge dig förslag på utformning av trycksaker. Om du använder externa leverantörer för ditt informationsmaterial är det viktigt att de får ta del av denna handledning. Kontakta informatören på din förvaltning eller undertecknade när du behöver råd och stöd. Eskilstuna Gudrun Nyqvist Informatör Monica Olsson Informatör

4 Eskilstuna kommuns logotyp och vapen Eskilstuna vapens historia av Nils Mossberg, Eskilstuna stadsarkiv I fält av silver ett från en av vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra hörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga. Så beskrivs Eskilstuna stads vapen när det blir officiellt fastställt av Kungl. Maj:t år Vapnet har dock en betydligt äldre historia än så. Rättigheten för svenska städer att ha ett vapen var en del av stadens privilegier. När Eskilstuna under namnet Carl Gustafs stad fick sina stadsprivilegier år 1659 fick även Eskilstuna rätt att använda ett eget sigill. Det dröjde emellertid några år innan det började användas. Så vitt man vet användes sigillet för första gången i samband med att staden undertecknade ett riksdagsbeslut år Sigillet har texten Carl Gustafs Stadz Sigillum 1665 och en bild av ett städ, en från ett moln utsträckt arm som håller en hammare över städet och längst ner en flytande ström. Eskilstunas vapen fick alltså i stort sett sin nuvarande form år Heraldiken är en form av symbolspråk, där figurer och färger ersätter bokstäver. Varje heraldisk bild har sin egen speciella innebörd. Murkronan, som kröner Eskilstunas vapen, symboliserar till exempel en stad. Nedre delen av Eskilstunas vapen markerar Eskilstunaån och städet och hammaren är symboler för smedsyrket. Smidessymbolernas utformning har troligtvis inspirerats av hur smideskonstens gudar, Hefaistos och Vulcanus, i den grekiska respektive romerska mytologin symboliserades i olika bildverk under renässansen.

5 När dagens Eskilstuna kommun bildades år 1971 väcktes frågan om vad för slags vapen den nybildade kommunen skulle ha. Tre möjligheter fanns: att använda den äldsta vapenbilden inom området, det vill säga Torshällas, att skapa ett nytt vapen eller att använda den namngivande kommundelens vapen, det vill säga Eskilstuna stads vapen. Både Riksarkivets heraldiska sektion och den nybildade kommunen ansåg att Eskilstuna stads vapen var lämpligast för den nya kommunen. Exempel på olika utformning av Eskilstunas vapen

6 Eskilstuna kommuns logotyp Eskilstuna kommuns logotyp ska finnas med när kommunen är avsändare, eftersom logotypen är kommunens främsta kännetecken. Eskilstuna kommuns logotyp består av vapnet murkrona och sköld texten Eskilstuna kommun centrerat under eller till höger. Typsnittet är unikt och utformat för att endast användas i logotypen. På flaggor, standar, pins, medaljer och liknande kan vapnet användas utan texten Eskilstuna kommun. Logotypen får inte förändras. Den får inte kompletteras med andra enhetslogotyper eller symboler eller användas i löpande text. Delar av den får heller inte användas i enhetslogotyp eller symbol. Logotypen kan användas i fyrfärg, svartvitt eller negativ. Logotypen hämtas som en färdig bild från det administrativa nätet och enheten K eller servicegruppen. Den är unik och ska eller kan inte framställas av medarbetaren själv. Eskilstuna kommuns varianter av logotypen

7 Logotypes färger CMYK (fyrfärgstryck) RGB Gul 15% cyan, 25% magenta, 70% gul R 214, G 186, B 96 Blå 100% cyan, 43% magenta R 2, G 113, B 185 Röd 79% magenta, 91% gul R 204, G 83, B 33 Grå 13% svart R 231, G 232, B 233 Svart 100% svart R 0, G 0, B 0

8 Logotypens placering På kontorsproducerat material, trycksaker, OH-presentationer och annonser placeras logotypen i övre vänster hörn, en vapenbredd in, en vapenbredd ner, se exempel. 12 mm 12 mm (bredd 12 mm) 12 mm 12 mm (bredd 12 mm) Logotypens storlek Storleken anpassas till produktens format. Vapen med text vid sidan Vapen med text under A4 = höjd 18 mm A4 = höjd 25 mm A5 = höjd 13 mm A5 = höjd 18 mm A3 = höjd 25 mm A3 = höjd 35 mm Vapnets bredd i ovanstående storlekar A4 = 12 mm A5 = 8,5 mm A3 = 16,5 mm Logotyper i ovan storlekar finns att hämta från det administrativa nätet och enheten K eller servicegruppen. Kontakta servicegruppen vid beställning av logotyp för annat format. 8

9 Frizon För att logotypen ska bli tydlig krävs ett utrymme runt logotypen som är fritt från bild, illustration och text. Det fria utrymmet ska vara minst höjden av kronan. Logotypen i samverkan med andra När Eskilstuna kommun samverkar med annan/andra organisationer ska inte Eskilstuna kommuns grafiska profil användas. Däremot ska det tydligt framgå att kommunen är en samverkanspart genom att Eskilstuna kommuns logotyp placeras tillsammans med de andra organisationens kännetecken följt av texten i samverkan med eller liknande. Se exempel. i samverkan med i samverkan med 9

10 Enhetslogotyp eller symbol Verksamheter eller enheter har ibland behov av att särprofilera sig och har därför tagit fram egna logotyper och symboler. Nämnderna beslutar vilka logotyper eller symboler som får användas i respektive verksamhet. Enhetslogotyp eller symbol kan användas på trycksaker, OH-presentationer, plats- och informationsannonser samt på webbplatsen eskilstuna.se. Tillhörigheten till Eskilstuna kommun ska alltid vara tydlig. Eskilstuna kommuns logotyp och enhetslogotyp eller symbol ska därför placeras enligt anvisningar. Eskilstuna kommuns logotyp ska finnas på första sidan i övre vänster hörn, placering och storlek se sidan 8. Enhetslogotyp eller symbol placeras på material som omfattar en sida: i nederkant till höger eller centrerat. på material som omfattar flera sidor: på sista sidan i nederkant, centrerat. På materialet kan totalt två logotyper förekomma: Eskilstuna kommuns logotyp samt en enhetslogotyp eller symbol. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Enhetslogotyp eller symbol får inte innehålla delar av eller hela Eskilstuna kommuns logotyp. 10

11 Språk och bild Språk Verksamheten är till för medborgarna och de har rätt till insyn i den. För att detta ska vara möjligt måste vårt språk vara tydligt och enkelt. Innan du börjar skriva, tänk efter vem du vänder dig till och vad du vill uppnå. Försök också att föreställa dig läsarens förväntningar och kunskaper. Lyft fram det viktigaste först och var konkret. Läs mer i Skrivhandledning för Eskilstuna kommun. Bild Bilder som används i informationsmaterial bör stämma överens med innehållets budskap. Upphovsrätten vid användning av bilder måste alltid vara klarlagd. För tryck krävs upplösning 300 dpi och färgläge CMYK. För kopiering i färglaserskrivare krävs upplösning dpi och färgläge CMYK eller RGB. För bildskärm krävs upplösning 72 dpi och färgläge RGB. Kvalitén på digitala bilder försämras vid storleksförändring på mer än 10 procent. 11

12 Kontorsproducerat material Kontorsproducerat material används i det dagliga arbetet. Det omfattar brev, beslutsprotokoll, faxmeddelanden, pressmeddelanden, pressinbjudningar, blanketter, korrespondensblock, visitkort och kuvert. Skrivfärdiga mallar ligger på det administrativa nätet och enheten K. Mallarna hämtas upp för användning genom Word. På kontorsproducerat material används endast Eskilstuna kommuns logotyp. Brevmall Det finns olika mallar för brev, enklare och mer detaljerade. Rubiker används i tre nivåer, teckensnitt Arial, teckengrad 16, 14, 12 punkter. Löpande text, teckensnitt Times New Roman, teckengrad 12 punkter. När mottagaren/målgruppen så kräver, exempelvis vid funktionshinder, kan andra teckengrader användas. Brev skrivs i programmet Word där typsnitten Arial och Times New Roman ingår som standard. Nämnd Datum Diarienummer Förvaltning Avdelning/Enhet Handläggare Direkttelefon Datum Handläggare, direkttelefon Detaljerad mall för brev Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 2 Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Rubriknivå 3 Em dolorem alis nisis am digna feugait amcommy nulpute magnis dolummo dolorperat. Put ulput wisissendrem vulput velit amet exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut alis diamet, volor irit amconsenim aliquis esto eu feui tat ad tat lorper ad modigna am, sis exer autem iriureet dolore faccum zzrilis acing etue dunt vel ero con hent dunt lor ilisi exer atetue feuis numsan utat. Dunt lum ea feugait dolorem veliquismodo odio od tat wisl dunt wisim nos ectet wismolo bortie magnisi. Med vänlig hälsning Enkel mall för brev Handläggare Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Datum Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore Direkttelefon dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 2 Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis Enkel aliquiscilla mall för consent brev wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio Im in hendipis con ulput eugiam, irit num quat. dit, volorer Ut alit lutat. cillum Re zzriustis faccummy nonsendipit do eril nulputpatet am ipsustrud et tions wis eum num zzrit ilis exer niam sent atin acipit ulla auguer adip eniam suscilit inim nulla ea commy nulluptat. Lobore consectem erat, consecte dolorper tin vullam si. amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 3 Put ulput wisissendrem vulput Rubriknivå velit amet 2exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut Vullaore alis diamet, diamcon volor ullaorting irit amconsenim ectem quat. aliquis Duis esto etummy eu nisit nullaorper augait feui tat ad tat lorper ad modigna pratie doloboreet, am, sis exer suscinciduis autem iriureet aliquiscilla dolore faccum consent wiscil in hendigniam zzrilis acing etue dunt vel verci ero tet, con vel hent duisi dunt bla lor faci ilisi blam, exer vel atetue deliquissim feuis numsan iustincil ulla corper augiam, utat. Dunt lum ea feugait quatie dolorem dolesequam veliquismodo nummodio od con tat ulput wisl dunt irit num wisim dit, volorer cillum zzriustis nos ectet wismolo bortie nulputpatet magnisi. am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq Med vänlig hälsning uissi. Rubriknivå 3 Put ulput wisissendrem vulput velit amet exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut alis diamet, volor irit amconsenim aliquis esto eu feui tat ad tat lorper ad modigna am, sis exer autem iriureet dolore faccum zzrilis acing etue dunt vel ero con hent dunt lor ilisi exer atetue feuis numsan utat. Dunt lum ea feugait dolorem veliquismodo odio od tat wisl dunt wisim nos ectet wismolo bortie magnisi. Med vänlig hälsning Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se 12

13 Kuvert Logotypen ska finnas i övre vänster hörn. Kuvert beställs från servicegruppen. 13

14 Faxmall Finns att hämta från det administrativa nätet och enheten K. Fax Avsändare Mottagare Förvaltning: Företag/Myndighet: Avdelning/Enhet: Namn: Namn: Faxnummer: Faxnummer: Datum: Antal sidor inklusive denna: Meddelande Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Telefon Fax E-post Webbplats eskilstuna.se 14

15 Meddelande och inbjudan till media För utskick av meddelande och inbjudan till media kontakta förvaltningens informatör. Nämnd Förvaltning Meddelande till media Avdelning/Enhet Datum Handläggare, direkttelefon Mall för meddelande till media Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re Förvaltning faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed Avdelning/Enhet modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Handläggare, direkttelefon Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Tid: Fredagen den 4 februari, klockan Plats: Stadshuset, Fristadstorget Media är välkomna att delta. Nämnd Inbjudan till media Datum Mall för inbjudan till media Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Tid: Fredagen den 4 februari, klockan Plats: Stadshuset, Fristadstorget Media är välkomna att delta. Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Webbplats eskilstuna.se Besöksadress E-post Telefon, vx Mobiltelefon Fax Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Webbplats eskilstuna.se Besöksadress E-post Telefon, vx Mobiltelefon Fax 15

16 Blanketter Det finns många varianter av blanketter inom Eskilstuna kommun. Logotypen ska finnas i övre vänster hörn. Anvisningar för placering och frizon ska följas i möjligaste mån. Typsnitten Arial eller Times New Roman används för led- och brödtexter. 16

17 Visitkort och korrespondensblock Visitkort och korrespondensblock beställs hos servicegruppen. Gudrun Nyqvist Informatör Kommunstyrelseförvaltningen, Eskilstuna Besöksadress Stadshuset, Fristadstorget Telefon Mobil Fax e-post Gudrun Nyqvist Informatör Kommunstyrelseförvaltningen, Eskilstuna Besöksadress Stadshuset, Fristadstorget Telefon Mobil Fax e-post 17

18 Trycksaker Eskilstuna kommuns logotyp Logotypen ska finnas på första sidan i övre vänster hörn, placering och storlek se sidan 7. Logotypen kan dessutom användas som avsändare på baksidan. Placering av enhetslogotyp eller symbol Enhetslogotyp eller symbol placeras på material som omfattar en sida: i nederkant till höger eller centrerat. på material som omfattar flera sidor: på sista sidan i nederkant, centrerat. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Typsnitt Till rubriker och kortare texter används typsnittet Gill Sans eller Myriad. Garamond används i längre, löpande texter. Gill Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Garamond ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trycksaker bör förses med uppgift om årtal för tryckning, förslagsvis på baksidan. 18

19 Exempel på trycksaker Framsida *OCKVEBO UJMM LPOGFSFOTFO -VTU BUU KPCCB WJEBSF m FO LVOTLBQT PDI JOTQJSBUJPOTEBH PN EFO FSGBSOB BSCFUTLSBGUFO 5JTEBH TFQUFNCFS.ÅMBSEBMFOT IÕHTLPMB &TLJMTUVOB Cykelstaden $ZLFMTUBEFO Eskilstuna &TLJMTUVOB ETT PROJEKT UNDER ÅREN ÅT NFS XXX FTLJMTUVOB TF LPNNVOIBMTBO Baksida 3JUK G YMN I KOM ASTE M N n %SK UNAL ËLD RE ILSTU NA K OMSORG OMM UN!VGIFTER INOM ËLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN "WHJGUFS JOPN ÅMESF PDI IBOEJLBQQ I %SKILSTUNA KOMMUN PNTPSHFO J &TLJMTUVOB LPNNVO +OMMUNSTYRELSEFÚRVALTNINGEN ESKILSTUNA SE 'ËLLER FR O M 19

20 Fram- och baksida flersidigt material 5PSTIÅMMB 4UBET GÕSWBMUOJOH -FEOJOHTTZTUFN %SKILSTUNA KOMMUN 4ORSHÊLLA 3TADS FÚRVALTNING ESKILSTUNA SE TORSHALLA En sida )NBJUDAN TILL INFORMATIONSMÚTE ANGÍENDE vblísarklassv FÚR FÚRËLDRAR MED BARN I NUVARANDE ÍRSKURS OCH ÍRSKURS )NBJUDAN %M DOLORE ECTET LUTET SIT ADIT AM DIO CONUMSA NDIONSEQUIS NULLA ATIN HENIM ALIQUATEM VULLA CON HENDREET PRAT ACILLAORE CONUM VULPUTPAT 5NT VENT ACCUM DIAM SUM DOLUPTAT ADIPSUS CIDUNT NIM ALIS NULLAN ULLA COMMOLORE DIT NULPUTAT AUT ALIT DO OD ET SI BLAORE COMMY NULLAN ENDREM DOLOREM VENT DUNT ALIQUISIM EA ADIT EUM QUAT LA ALIT AUTATE TE DOLORPE RCIDUIPIT WISL UT AUGUE ER SED TIONS ENIM VEL IRIURE MINIAM INCI TE TE MINISI TE COREET ATUM VELIT AUT LOBOR SUMSAN UTAT NOSTRUD TAT 5TET NULLAM QUISIM EUISI TATUE CONULLAOR SI )BH ENIM DOLORPERO ODOLORE DOLOR ADIPISM OLUMSAN ENT AMET CORPERO ENDRE VOLOREET AUTPAT LUM ZZRIURE DO OD DIONSED EUISSENT IRIT ALIQUAT VENT ILIQUATUER SEQUAT VERO EU FEUGIAM NONSECTET NULPUTPATIE MING ET AM VELIQUIPIT ESSI ECTE MAGNA FEUGIATIE CON UT ULLA CONSE CONUM IUREM IUSTIE MAGNA CON VELIQUI SIS MODI ATETUM QUAT 4ID 4ORSDAGEN DEN DECEMBER KLOCKAN 0LATS &ULLMÊKTIGESALEN 3TADSHUSET %SKILSTUNA 0ROGRAM /RPERAESED ET ALIT NIM ZZRIT IRIL 0UTAT CONULPUTPATE TIN ERO CONSE 5GIAM QUI TE CONSEQUI BLAORE VULLAM QUAT $UISI 0EROS NIT PRATEM NISI EX ERO DOLENIBH (JÊRTLIGT VÊLKOMMEN 20 -USIKSKOLAN I %SKILSTUNA VILL I SAMARBETE MED (ÊLLBY 3KOLA FRÌN OCH MED HÚSTTERMINEN STARTA EN vblìsarklassv PÌ (ÊLLBY 3KOLA 6I KOM MER OCKSÌ ATT STARTA UPP EN SKOLORKESTER PÌ SKOLAN FÚR DE ELEVER SOM SPELAR INSTRUMENT OCH DELTAR I MUSIKSKOLANS VERKSAMHET "AKGRUND ) 3VERIGE OCH I HELA %UROPA BLIR DET ALLT SVÍRARE ATT REKRYTERA NYA ELEVER PÍ BLÍSINSTRUMENT $ETSAMMA GËLLER I %SKILSTUNA $ËRFÚR HAR 9AMAHA MED BRA EKONOMISKA VILLKOR INTRODUCERAT EN UNDERVISNINGS MODELL SOM BYGGER PÍ UNDERVISNING I GRUPP (ÚSTEN VAR REKTOR PÍ -USIKSKOLAN,ARS 4ULL INBJUDEN AV 9AMAHA TILL v"lëserklasse 3OMMER AKADEMIEv I 7IEN &ÚRUTOM INFORMATION lck,ars GRUNDUTBILDNING I BLÍSARKLASSMETODIK ) 4YSKLAND lnns DET CA BLÍSARKLASSER OCH I ¾STERRIKE ETT TAL OCH NU VILL 9AMAHA ËVEN KOMMA IGÍNG I 3VERIGE 3AMTIDIGT VILL SKOLAN I SAMARBETE UTVECKLA MUSIK LIVET I (ËLLBYBRUNN $ETTA GËLLER SÍVËL PÍ FRITIDEN SOM UNDER SKOLDAGEN 5NDER RUBRIKEN & 2 ) 3 + I (ËLLBYBRUNN n &ÚR ROLIG IDROTT I SAMARBETE MED KULTUR VILL SKOLAN UTVECKLA SAMARBETET MED ORGA NISATIONER OCH FÚRENINGAR ¾VERHUVUDTAGET lnns ETT STORT INTRESSE FÚR MUSIK PÍ SKOLAN OCH VI HAR OCKSÍ EN MYCKET ENGAGERAD OCH DUKTIG MUSIK LËRARE $ET ËR BAKGRUNDEN TILL ATT -USIKSKOLAN I SAM ARBETE MED SKOLAN VILL STARTA EN vblísarklassv I (ËLLBYBRUNN "LÍSARKLASSEN I (ËLLBY BLIR ALLTSÍ DEN FÚRSTA I SITT SLAG I 3VERIGE JA KANSKE I HELA NORDEN 9AMAHA 3CANDINAVIA HAR VALT OSS I ETT PILOTPROJEKT VILKET INNEBËR ATT VI FÍR LÍNA ALLA INSTRUMENT OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR GRATIS UNDER ETT ÍR 6I KOM MER TROLIGTVIS ATT FÍ BESÚK FRÍN ANDRA MUSIKSKOLOR OCH MED ALL SËKERHET AV REPRESENTANTER FÚR 9AMAHA %N BLÍSARKLASS BESTÍR EGENTLIGEN AV INSTRUMENT MEN VI HAR VALT ATT PROVA I NÍGOT MINDRE OMFATTNING 5NDERVISNINGEN KOMMER ATT BEDRIVAS PÍ FÚLJANDE INSTRUMENT MED TVÍ AV VARJE &LÚJT KLARINETT ALT SAXOFON TRUMPET VALTHORN TROMBONE BARYTON OCH TUBA $ET BLIR TOTALT ELEVER UR ÍRSKURS OCH FRÍN (ËLLBY SKOLA SOM FROM HÚSTEN FÍR MÚJLIGHET ATT DELTA I vblísarklassenv 5NDERVISNINGEN KOMMER ATT SKE I STORGRUPP SAMT SEKTIONSVIS PÍ SÍVËL SKOLTID SOM PÍ FRITID $ELTAGARNA KOMMER EFTER ETT ÍR ATT FÍ EN GARANTERAD PLATS I MUSIKSKOLAN OCH OM VILJA OCH INTRESSE lnns HOS BARNEN SÍ lnns DET EN MÚJLIGHET ATT FORTSËTTA PÍ MUSIKKLASSERNA I 3TÍLFORS FROM ÍRS KURS /BSERVERA ATT DELTAGANDET UNDER ÍRET ËR HELT GRATIS -ER INFORMATION OM DENNA UNIKA MÚJLIGHET FÚR DITT BARN KOMMER VI ATT GE VID ETT FÚRËLDRA MÚTE TORSDAGEN DEN JUNI KLOCKAN 0LATS ALLAKTIVITETESRUMMET 'ETINGBOET ËLDRE,ARS 4ULL REKTOR -USIKSKOLAN LARS TULL ESKILSTUNA SE *AN %RIK.YSTRÚM REKTOR (ËLLBY SKOLA JAN ERIK NYSTROM ESKILSTUNA SE

21 Presentationer PowerPointmall/OHmall För OH- och powerpointpresentationer används skrivfärdig mall som ligger på det administrativa nätet och enheten K. Mallarna hämtas upp för användning genom PowerPoint. Se exempel nedan. Typsnittet Arial används och följande teckengrader rekommenderas: rubriker 48 punkter, underrubriker 32 punkter och brödtext 20 punkter. Samråd gärna med servicegruppen. Presentationer/OHbilder produceras i programmet PowerPoint där typsnitten Arial och Times New Roman ingår som standard. Grundmall Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip ex et la conse ting. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Exempel med sidfot Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip ex et la conse ting. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Kommunstyrelseförvaltningen juni

22 Eskilstuna kommuns logotyp placeras enligt tidigare anvisning. Om enhetslogotyp eller symbol används ska den placeras centrerat eller till höger i nederkant. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Exempel med logotypen och enhetslogotyp eller symbol Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Foto: Joakim Serrander Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim 22

23 Annonser För annonser används mallar. Typsnitten Garamond och Gill Sans används. Eskilstuna kommuns logotyp placeras enligt anvisning, se sidan 8. Enhetslogotyp eller symbol kan användas på plats- och informationsannonser och placeras då i nederkant, centrerad eller till höger. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Platsannonser Kontakta personalansvarig på din förvaltning när du ska annonsera ett ledigt jobb. Mallar ska användas. Färgplatta: Blå = Grå = 15% cyan, 5% magenta 10-15% svart Rundning hörn 2 mm. Placeras mellan murkronans spetsar och topparna på vågen. Gill Sans Bold 18 pt Brödtext Garamond Regular 10 pt. Magna feummy nulput aute adit mincil cons erciduisi er si blaorper. Mer information finns på vår webbplats eskilstuna.se/ledigajobb 23

24 Informationsannonser Mall/instruktioner för utformning av informationsannonser finns att hämta på intranätet och det administrativa nätet samt från servicegruppen. Mallar ska användas. Vuxenutbildningen i Eskilstuna tillgänglig för alla? Inbjudan till konferens Hur kan dagens vuxenutbildning utvecklas så att den blir än mer tillgänglig för personer med olika sorters funktionshinder. Handikappförbundens samarbetsorganisation i Eskilstuna, HSO, och Komvux Eskilstuna inbjuder till en halvdagskonferens som är en del av HSO:s rikskampanj Tillgänglighet för alla. Under konferensen berättar Komvux om projekt Hitta vägen och HSO om brukarstödcentrum. Mälardalens högskola informerar om Startåret. Även arbetsförmedlingen, försäkringskassan och folkhögskolan medverkar. Dagen avslutas med en paneldebatt/frågestund. Ingen föranmälan. Torsdag 2 juni , Sessionssalen, entréplan i Värjan, Alva Myrdals gata 5 ÖPPET HUS Färgplatta: Blå = 15% cyan, 5% magenta Grå = 10-15% svart Rundning hörn 2 mm. Placeras mellan murkronans spetsar och topparna på vågen. Kom till Stadshuset mellan klockan på Upptäckardagen. I fullmäktigesalen kan du prata med politikerna. Där kan du även se förslag och idéer på hur innerstan skulle kunna se ut i framtiden. Kom och tyck till du också! Historien om vårt 100-åriga stadshus presenteras klockan och Välkommen! 24

25 Veckoannons - Aktuellt från Eskilstuna kommun Textunderlag skickas till respektive förvaltnings informatör. 25

26 Intranät Informationen publiceras i färdig mall. Vänd dig till förvaltningens informatör. Enhetsloggor används inte på intranätet. eskilstuna.se All information som publiceras på webbplatsen eskilstuna.se styrs av mallar. Kontakta informatören på din förvaltning för behörighet och utbildning i publiceringsverktyget. Typsnitt Verdana används förutom på huvudrubriker som har Arial. Maxmått på bilder är: i notiser = 380 px i artiklar = 170 px Enhetslogotyp placeras i särskild högermodul och den får ha maxbredd 160 px. 26

27 Fordon Eskilstuna kommuns logotyp kan finnas på fordon. De kan också märkas med förvaltnings- eller enhetsnamn. Se exempel. Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikserviceenheten Räddningstjänsten Kläder Eskilstuna kommuns logotyp bör finnas någonstans på kläder som medarbetare använder i tjänsten. Parkenheten Presentmaterial och övrigt profilmaterial Samråd med förvaltningens informatör när du ska ta fram present- eller profilmaterial. Eskilstuna kommuns logotyp bör finnas på allt material. 27

28 Skyltar på och i byggnader Behovet av skyltning och skyltens textinnehåll varierar. Därför måste skyltningen och textinnehållet anpassas från fall till fall med hänsyn till bland annat placering, omgivning, arkitektur, kulturhistoriska värden och belysning. Exempel på olika slags skyltar och var de kan placeras: 1) Skylt med Eskilstuna kommuns logotyp placerad på fasad för att visa att fastigheten ägs av Eskilstuna kommun. Se exempel 1. 2) Entréskylt med Eskilstuna kommuns logotyp, anläggningens eller förvaltningens namn och de enheter som finns i anläggningen. Se exempel 2 och 3. 3) Hänvisningsskylt vid infart till anläggning med Eskilstuna kommuns logotyp, anläggningens namn och hänvisningstext med pilar. Se exempel 4. 4) Skylt med Eskilstuna kommuns logotyp samt anläggningens namn. Se exempel 5. Förhållandena mellan de olika fälten på skyltarna. x x Frizon x 2 x x Frizon 4 x Lagersbergskolan x Lagersbergskolan Rubrikfältet har samma färgkod som vattnet i vapnet CMYK: cyan 100 %, magenta 43 %. Text i rubriker har typsnitt Gill Sans Bold. För övrig text används Gill Sans Regular. Textens storlek är beroende av betraktningsavståndet. Generellt ska det finnas breda marginaler mellan logotypen och skyltens ytterkanter. Vid skyltning på fasader bör du samråda med Eskilstuna kommuns fastighetsförvaltare. Skyltning i fastigheter anpassas till fastighetens miljö och beslutas av fastighetsägaren. 28

29 Exempel 1 Eskilstuna kommun Exempel 2 Exempel 3 Värjan Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Medborgarkontoret Miljö- och byggförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Vuxenförvaltningen Exempel 4 Exempel 5 29

30 Läs mer På intranätet finns anvisningar om var du kan hämta skrivfärdiga mallar, logotyper med mera. Läs mer om Eskilstuna kommuns informations- och kommunikationsarbete i Information- och kommunikationspolicyn Skrivhandledning för Eskilstuna kommun 30

31 31

32 Januari 2006

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2

Grafisk profil. F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Grafisk profil F Ö R Ö C K E R Ö K O M M U N R e v i d e r a d 2 0 1 3-1 0-2 2 Det du håller i din hand är Öckerö kommuns grafiska manual. Tanken är att den ska underlätta ditt arbete när du kommunicerar,

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v 1.0 2 Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation.

Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Grafiska riktlinjer för Trafikkontorets basinformation. Vikten av ett enhetligt utseende. Trafikkontoret har ett fortlöpande behov av att nå ut med budskap till kommunens invånare. Det kan röra sig om

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafi sk profi lmanual Region Gävleborg, 2009

Grafi sk profi lmanual Region Gävleborg, 2009 Grafisk profilmanual Region Gävleborg, 2009 Innehåll 3 Inledning 4 Region Gävleborgs identitet 5 Logotyp 11 Grundregler 17 Kontorsmallar 27 Trycksaker och profilmaterial Region Gävleborg, 2009 Den grafiska

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1

Grafisk manual. Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Grafisk manual Riktlinjer för nya Kungälv Energi GRAFISK MANUAL KUNGÄLV ENERGI 1 Logotypen Att logotypen slår vakt om våra kärnvärden är en viktig del i hela vår sammanhängande företagsidentitet. Grundsymbolen

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer