Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr Gäller från och med 1 februari 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006"

Transkript

1 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr Gäller från och med 1 februari 2006

2 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder du den grafiska profilen 3 Eskilstuna kommuns logotyp och vapen 4 Eskilstuna vapens historia 4 Eskilstuna kommuns varianter av logotypen 6 Logotypens färger 7 Logotypens placering 8 Logotypens storlek 8 Frizon 9 Logotypen i samverkan med andra 9 Enhetslogotyp eller symbol 10 Språk och bild 11 Språk 11 Bild 11 Kontorsproducerat material 12 Brevmall 12 Kuvert 13 Faxmall 14 Pressmeddelande och pressinbjudan 15 Blanketter 16 Visitkort och korrespondensblock 17 Trycksaker 18 Eskilstuna kommuns logotyp 18 Placering av enhetslogotyp eller symbol 18 Typsnitt 18 Exempel på trycksaker 19 Presentationer PowerPoint/OH-mall 21 Annonser 23 Platsannonser 23 Informationsannonser 24 Veckoannons Aktuellt från Eskilstuna kommun 25 Intranät 26 eskilstuna.se 26 Fordon 27 Kläder 27 Presentmaterial och övrigt 27 Skyltar på och i byggnader 28 Läs mer 30 Omslagsbild: Britt-Marie Andersson

3 Eskilstuna kommun en tydlig avsändare Varför en grafisk profil? Syftet med en tydlig profil är att stärka Eskilstuna kommuns identitet och göra det lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som är kommunalt drivna. Ett enhetligt ansikte utåt ger en bra förutsättning för en stark och framgångsrik verksamhet. Den grafiska profilen ska ses som ett hjälpmedel och ge dig som medarbetare möjlighet att helt lägga fokus på vad kommunikationen ska åstadkomma, inte hur den ska se ut. Använd därför den grafiska profilen som stöd i ditt informations- och kommunikationsarbete oavsett om du producerar en enkel skylt, affisch eller en mer avancerad trycksak. Logotypen och de på förhand bestämda typsnitten gör Eskilstuna kommun till en tydlig avsändare och lätt att känna igen. Så här använder du den grafiska profilen För kontorsproducerat material det vi dagligen använder finns skrivfärdiga mallar. Servicegruppen kan ge dig förslag på utformning av trycksaker. Om du använder externa leverantörer för ditt informationsmaterial är det viktigt att de får ta del av denna handledning. Kontakta informatören på din förvaltning eller undertecknade när du behöver råd och stöd. Eskilstuna Gudrun Nyqvist Informatör Monica Olsson Informatör

4 Eskilstuna kommuns logotyp och vapen Eskilstuna vapens historia av Nils Mossberg, Eskilstuna stadsarkiv I fält av silver ett från en av vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra hörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga. Så beskrivs Eskilstuna stads vapen när det blir officiellt fastställt av Kungl. Maj:t år Vapnet har dock en betydligt äldre historia än så. Rättigheten för svenska städer att ha ett vapen var en del av stadens privilegier. När Eskilstuna under namnet Carl Gustafs stad fick sina stadsprivilegier år 1659 fick även Eskilstuna rätt att använda ett eget sigill. Det dröjde emellertid några år innan det började användas. Så vitt man vet användes sigillet för första gången i samband med att staden undertecknade ett riksdagsbeslut år Sigillet har texten Carl Gustafs Stadz Sigillum 1665 och en bild av ett städ, en från ett moln utsträckt arm som håller en hammare över städet och längst ner en flytande ström. Eskilstunas vapen fick alltså i stort sett sin nuvarande form år Heraldiken är en form av symbolspråk, där figurer och färger ersätter bokstäver. Varje heraldisk bild har sin egen speciella innebörd. Murkronan, som kröner Eskilstunas vapen, symboliserar till exempel en stad. Nedre delen av Eskilstunas vapen markerar Eskilstunaån och städet och hammaren är symboler för smedsyrket. Smidessymbolernas utformning har troligtvis inspirerats av hur smideskonstens gudar, Hefaistos och Vulcanus, i den grekiska respektive romerska mytologin symboliserades i olika bildverk under renässansen.

5 När dagens Eskilstuna kommun bildades år 1971 väcktes frågan om vad för slags vapen den nybildade kommunen skulle ha. Tre möjligheter fanns: att använda den äldsta vapenbilden inom området, det vill säga Torshällas, att skapa ett nytt vapen eller att använda den namngivande kommundelens vapen, det vill säga Eskilstuna stads vapen. Både Riksarkivets heraldiska sektion och den nybildade kommunen ansåg att Eskilstuna stads vapen var lämpligast för den nya kommunen. Exempel på olika utformning av Eskilstunas vapen

6 Eskilstuna kommuns logotyp Eskilstuna kommuns logotyp ska finnas med när kommunen är avsändare, eftersom logotypen är kommunens främsta kännetecken. Eskilstuna kommuns logotyp består av vapnet murkrona och sköld texten Eskilstuna kommun centrerat under eller till höger. Typsnittet är unikt och utformat för att endast användas i logotypen. På flaggor, standar, pins, medaljer och liknande kan vapnet användas utan texten Eskilstuna kommun. Logotypen får inte förändras. Den får inte kompletteras med andra enhetslogotyper eller symboler eller användas i löpande text. Delar av den får heller inte användas i enhetslogotyp eller symbol. Logotypen kan användas i fyrfärg, svartvitt eller negativ. Logotypen hämtas som en färdig bild från det administrativa nätet och enheten K eller servicegruppen. Den är unik och ska eller kan inte framställas av medarbetaren själv. Eskilstuna kommuns varianter av logotypen

7 Logotypes färger CMYK (fyrfärgstryck) RGB Gul 15% cyan, 25% magenta, 70% gul R 214, G 186, B 96 Blå 100% cyan, 43% magenta R 2, G 113, B 185 Röd 79% magenta, 91% gul R 204, G 83, B 33 Grå 13% svart R 231, G 232, B 233 Svart 100% svart R 0, G 0, B 0

8 Logotypens placering På kontorsproducerat material, trycksaker, OH-presentationer och annonser placeras logotypen i övre vänster hörn, en vapenbredd in, en vapenbredd ner, se exempel. 12 mm 12 mm (bredd 12 mm) 12 mm 12 mm (bredd 12 mm) Logotypens storlek Storleken anpassas till produktens format. Vapen med text vid sidan Vapen med text under A4 = höjd 18 mm A4 = höjd 25 mm A5 = höjd 13 mm A5 = höjd 18 mm A3 = höjd 25 mm A3 = höjd 35 mm Vapnets bredd i ovanstående storlekar A4 = 12 mm A5 = 8,5 mm A3 = 16,5 mm Logotyper i ovan storlekar finns att hämta från det administrativa nätet och enheten K eller servicegruppen. Kontakta servicegruppen vid beställning av logotyp för annat format. 8

9 Frizon För att logotypen ska bli tydlig krävs ett utrymme runt logotypen som är fritt från bild, illustration och text. Det fria utrymmet ska vara minst höjden av kronan. Logotypen i samverkan med andra När Eskilstuna kommun samverkar med annan/andra organisationer ska inte Eskilstuna kommuns grafiska profil användas. Däremot ska det tydligt framgå att kommunen är en samverkanspart genom att Eskilstuna kommuns logotyp placeras tillsammans med de andra organisationens kännetecken följt av texten i samverkan med eller liknande. Se exempel. i samverkan med i samverkan med 9

10 Enhetslogotyp eller symbol Verksamheter eller enheter har ibland behov av att särprofilera sig och har därför tagit fram egna logotyper och symboler. Nämnderna beslutar vilka logotyper eller symboler som får användas i respektive verksamhet. Enhetslogotyp eller symbol kan användas på trycksaker, OH-presentationer, plats- och informationsannonser samt på webbplatsen eskilstuna.se. Tillhörigheten till Eskilstuna kommun ska alltid vara tydlig. Eskilstuna kommuns logotyp och enhetslogotyp eller symbol ska därför placeras enligt anvisningar. Eskilstuna kommuns logotyp ska finnas på första sidan i övre vänster hörn, placering och storlek se sidan 8. Enhetslogotyp eller symbol placeras på material som omfattar en sida: i nederkant till höger eller centrerat. på material som omfattar flera sidor: på sista sidan i nederkant, centrerat. På materialet kan totalt två logotyper förekomma: Eskilstuna kommuns logotyp samt en enhetslogotyp eller symbol. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Enhetslogotyp eller symbol får inte innehålla delar av eller hela Eskilstuna kommuns logotyp. 10

11 Språk och bild Språk Verksamheten är till för medborgarna och de har rätt till insyn i den. För att detta ska vara möjligt måste vårt språk vara tydligt och enkelt. Innan du börjar skriva, tänk efter vem du vänder dig till och vad du vill uppnå. Försök också att föreställa dig läsarens förväntningar och kunskaper. Lyft fram det viktigaste först och var konkret. Läs mer i Skrivhandledning för Eskilstuna kommun. Bild Bilder som används i informationsmaterial bör stämma överens med innehållets budskap. Upphovsrätten vid användning av bilder måste alltid vara klarlagd. För tryck krävs upplösning 300 dpi och färgläge CMYK. För kopiering i färglaserskrivare krävs upplösning dpi och färgläge CMYK eller RGB. För bildskärm krävs upplösning 72 dpi och färgläge RGB. Kvalitén på digitala bilder försämras vid storleksförändring på mer än 10 procent. 11

12 Kontorsproducerat material Kontorsproducerat material används i det dagliga arbetet. Det omfattar brev, beslutsprotokoll, faxmeddelanden, pressmeddelanden, pressinbjudningar, blanketter, korrespondensblock, visitkort och kuvert. Skrivfärdiga mallar ligger på det administrativa nätet och enheten K. Mallarna hämtas upp för användning genom Word. På kontorsproducerat material används endast Eskilstuna kommuns logotyp. Brevmall Det finns olika mallar för brev, enklare och mer detaljerade. Rubiker används i tre nivåer, teckensnitt Arial, teckengrad 16, 14, 12 punkter. Löpande text, teckensnitt Times New Roman, teckengrad 12 punkter. När mottagaren/målgruppen så kräver, exempelvis vid funktionshinder, kan andra teckengrader användas. Brev skrivs i programmet Word där typsnitten Arial och Times New Roman ingår som standard. Nämnd Datum Diarienummer Förvaltning Avdelning/Enhet Handläggare Direkttelefon Datum Handläggare, direkttelefon Detaljerad mall för brev Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 2 Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Rubriknivå 3 Em dolorem alis nisis am digna feugait amcommy nulpute magnis dolummo dolorperat. Put ulput wisissendrem vulput velit amet exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut alis diamet, volor irit amconsenim aliquis esto eu feui tat ad tat lorper ad modigna am, sis exer autem iriureet dolore faccum zzrilis acing etue dunt vel ero con hent dunt lor ilisi exer atetue feuis numsan utat. Dunt lum ea feugait dolorem veliquismodo odio od tat wisl dunt wisim nos ectet wismolo bortie magnisi. Med vänlig hälsning Enkel mall för brev Handläggare Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Datum Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore Direkttelefon dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 2 Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis Enkel aliquiscilla mall för consent brev wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio Im in hendipis con ulput eugiam, irit num quat. dit, volorer Ut alit lutat. cillum Re zzriustis faccummy nonsendipit do eril nulputpatet am ipsustrud et tions wis eum num zzrit ilis exer niam sent atin acipit ulla auguer adip eniam suscilit inim nulla ea commy nulluptat. Lobore consectem erat, consecte dolorper tin vullam si. amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Rubriknivå 3 Put ulput wisissendrem vulput Rubriknivå velit amet 2exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut Vullaore alis diamet, diamcon volor ullaorting irit amconsenim ectem quat. aliquis Duis esto etummy eu nisit nullaorper augait feui tat ad tat lorper ad modigna pratie doloboreet, am, sis exer suscinciduis autem iriureet aliquiscilla dolore faccum consent wiscil in hendigniam zzrilis acing etue dunt vel verci ero tet, con vel hent duisi dunt bla lor faci ilisi blam, exer vel atetue deliquissim feuis numsan iustincil ulla corper augiam, utat. Dunt lum ea feugait quatie dolorem dolesequam veliquismodo nummodio od con tat ulput wisl dunt irit num wisim dit, volorer cillum zzriustis nos ectet wismolo bortie nulputpatet magnisi. am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq Med vänlig hälsning uissi. Rubriknivå 3 Put ulput wisissendrem vulput velit amet exero con hent veriliq uamconulput prat luptate molorerat. Ut alis diamet, volor irit amconsenim aliquis esto eu feui tat ad tat lorper ad modigna am, sis exer autem iriureet dolore faccum zzrilis acing etue dunt vel ero con hent dunt lor ilisi exer atetue feuis numsan utat. Dunt lum ea feugait dolorem veliquismodo odio od tat wisl dunt wisim nos ectet wismolo bortie magnisi. Med vänlig hälsning Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Besöksadress Fax Telefon, vx E-post Mobiltelefon Webbplats eskilstuna.se 12

13 Kuvert Logotypen ska finnas i övre vänster hörn. Kuvert beställs från servicegruppen. 13

14 Faxmall Finns att hämta från det administrativa nätet och enheten K. Fax Avsändare Mottagare Förvaltning: Företag/Myndighet: Avdelning/Enhet: Namn: Namn: Faxnummer: Faxnummer: Datum: Antal sidor inklusive denna: Meddelande Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Telefon Fax E-post Webbplats eskilstuna.se 14

15 Meddelande och inbjudan till media För utskick av meddelande och inbjudan till media kontakta förvaltningens informatör. Nämnd Förvaltning Meddelande till media Avdelning/Enhet Datum Handläggare, direkttelefon Mall för meddelande till media Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re Förvaltning faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed Avdelning/Enhet modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Handläggare, direkttelefon Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Tid: Fredagen den 4 februari, klockan Plats: Stadshuset, Fristadstorget Media är välkomna att delta. Nämnd Inbjudan till media Datum Mall för inbjudan till media Im in hendipis eugiam, quat. Ut alit lutat. Re faccummy nonsendipit do eril et wis eum zzrit niam atin ulla auguer suscilit nulla commy nulluptat. Lobore dolorper si. Deliquis nostisi. Mod dit nis eliquissed modolore conse diate dolobore min elit, conulpu tpatum zzrilit utat. Vullaore diamcon ullaorting ectem quat. Duis etummy nisit nullaorper augait pratie doloboreet, suscinciduis aliquiscilla consent wiscil in hendigniam verci tet, vel duisi bla faci blam, vel deliquissim iustincil ulla corper augiam, quatie dolesequam nummodio con ulput irit num dit, volorer cillum zzriustis nulputpatet am ipsustrud tions num ilis exer sent acipit adip eniam inim ea consectem erat, consecte tin vullam amcortie te facin eu feumsandre deleseq uissi. Tid: Fredagen den 4 februari, klockan Plats: Stadshuset, Fristadstorget Media är välkomna att delta. Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Webbplats eskilstuna.se Besöksadress E-post Telefon, vx Mobiltelefon Fax Postadress Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Webbplats eskilstuna.se Besöksadress E-post Telefon, vx Mobiltelefon Fax 15

16 Blanketter Det finns många varianter av blanketter inom Eskilstuna kommun. Logotypen ska finnas i övre vänster hörn. Anvisningar för placering och frizon ska följas i möjligaste mån. Typsnitten Arial eller Times New Roman används för led- och brödtexter. 16

17 Visitkort och korrespondensblock Visitkort och korrespondensblock beställs hos servicegruppen. Gudrun Nyqvist Informatör Kommunstyrelseförvaltningen, Eskilstuna Besöksadress Stadshuset, Fristadstorget Telefon Mobil Fax e-post Gudrun Nyqvist Informatör Kommunstyrelseförvaltningen, Eskilstuna Besöksadress Stadshuset, Fristadstorget Telefon Mobil Fax e-post 17

18 Trycksaker Eskilstuna kommuns logotyp Logotypen ska finnas på första sidan i övre vänster hörn, placering och storlek se sidan 7. Logotypen kan dessutom användas som avsändare på baksidan. Placering av enhetslogotyp eller symbol Enhetslogotyp eller symbol placeras på material som omfattar en sida: i nederkant till höger eller centrerat. på material som omfattar flera sidor: på sista sidan i nederkant, centrerat. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Typsnitt Till rubriker och kortare texter används typsnittet Gill Sans eller Myriad. Garamond används i längre, löpande texter. Gill Sans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Myriad ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Garamond ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trycksaker bör förses med uppgift om årtal för tryckning, förslagsvis på baksidan. 18

19 Exempel på trycksaker Framsida *OCKVEBO UJMM LPOGFSFOTFO -VTU BUU KPCCB WJEBSF m FO LVOTLBQT PDI JOTQJSBUJPOTEBH PN EFO FSGBSOB BSCFUTLSBGUFO 5JTEBH TFQUFNCFS.ÅMBSEBMFOT IÕHTLPMB &TLJMTUVOB Cykelstaden $ZLFMTUBEFO Eskilstuna &TLJMTUVOB ETT PROJEKT UNDER ÅREN ÅT NFS XXX FTLJMTUVOB TF LPNNVOIBMTBO Baksida 3JUK G YMN I KOM ASTE M N n %SK UNAL ËLD RE ILSTU NA K OMSORG OMM UN!VGIFTER INOM ËLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN "WHJGUFS JOPN ÅMESF PDI IBOEJLBQQ I %SKILSTUNA KOMMUN PNTPSHFO J &TLJMTUVOB LPNNVO +OMMUNSTYRELSEFÚRVALTNINGEN ESKILSTUNA SE 'ËLLER FR O M 19

20 Fram- och baksida flersidigt material 5PSTIÅMMB 4UBET GÕSWBMUOJOH -FEOJOHTTZTUFN %SKILSTUNA KOMMUN 4ORSHÊLLA 3TADS FÚRVALTNING ESKILSTUNA SE TORSHALLA En sida )NBJUDAN TILL INFORMATIONSMÚTE ANGÍENDE vblísarklassv FÚR FÚRËLDRAR MED BARN I NUVARANDE ÍRSKURS OCH ÍRSKURS )NBJUDAN %M DOLORE ECTET LUTET SIT ADIT AM DIO CONUMSA NDIONSEQUIS NULLA ATIN HENIM ALIQUATEM VULLA CON HENDREET PRAT ACILLAORE CONUM VULPUTPAT 5NT VENT ACCUM DIAM SUM DOLUPTAT ADIPSUS CIDUNT NIM ALIS NULLAN ULLA COMMOLORE DIT NULPUTAT AUT ALIT DO OD ET SI BLAORE COMMY NULLAN ENDREM DOLOREM VENT DUNT ALIQUISIM EA ADIT EUM QUAT LA ALIT AUTATE TE DOLORPE RCIDUIPIT WISL UT AUGUE ER SED TIONS ENIM VEL IRIURE MINIAM INCI TE TE MINISI TE COREET ATUM VELIT AUT LOBOR SUMSAN UTAT NOSTRUD TAT 5TET NULLAM QUISIM EUISI TATUE CONULLAOR SI )BH ENIM DOLORPERO ODOLORE DOLOR ADIPISM OLUMSAN ENT AMET CORPERO ENDRE VOLOREET AUTPAT LUM ZZRIURE DO OD DIONSED EUISSENT IRIT ALIQUAT VENT ILIQUATUER SEQUAT VERO EU FEUGIAM NONSECTET NULPUTPATIE MING ET AM VELIQUIPIT ESSI ECTE MAGNA FEUGIATIE CON UT ULLA CONSE CONUM IUREM IUSTIE MAGNA CON VELIQUI SIS MODI ATETUM QUAT 4ID 4ORSDAGEN DEN DECEMBER KLOCKAN 0LATS &ULLMÊKTIGESALEN 3TADSHUSET %SKILSTUNA 0ROGRAM /RPERAESED ET ALIT NIM ZZRIT IRIL 0UTAT CONULPUTPATE TIN ERO CONSE 5GIAM QUI TE CONSEQUI BLAORE VULLAM QUAT $UISI 0EROS NIT PRATEM NISI EX ERO DOLENIBH (JÊRTLIGT VÊLKOMMEN 20 -USIKSKOLAN I %SKILSTUNA VILL I SAMARBETE MED (ÊLLBY 3KOLA FRÌN OCH MED HÚSTTERMINEN STARTA EN vblìsarklassv PÌ (ÊLLBY 3KOLA 6I KOM MER OCKSÌ ATT STARTA UPP EN SKOLORKESTER PÌ SKOLAN FÚR DE ELEVER SOM SPELAR INSTRUMENT OCH DELTAR I MUSIKSKOLANS VERKSAMHET "AKGRUND ) 3VERIGE OCH I HELA %UROPA BLIR DET ALLT SVÍRARE ATT REKRYTERA NYA ELEVER PÍ BLÍSINSTRUMENT $ETSAMMA GËLLER I %SKILSTUNA $ËRFÚR HAR 9AMAHA MED BRA EKONOMISKA VILLKOR INTRODUCERAT EN UNDERVISNINGS MODELL SOM BYGGER PÍ UNDERVISNING I GRUPP (ÚSTEN VAR REKTOR PÍ -USIKSKOLAN,ARS 4ULL INBJUDEN AV 9AMAHA TILL v"lëserklasse 3OMMER AKADEMIEv I 7IEN &ÚRUTOM INFORMATION lck,ars GRUNDUTBILDNING I BLÍSARKLASSMETODIK ) 4YSKLAND lnns DET CA BLÍSARKLASSER OCH I ¾STERRIKE ETT TAL OCH NU VILL 9AMAHA ËVEN KOMMA IGÍNG I 3VERIGE 3AMTIDIGT VILL SKOLAN I SAMARBETE UTVECKLA MUSIK LIVET I (ËLLBYBRUNN $ETTA GËLLER SÍVËL PÍ FRITIDEN SOM UNDER SKOLDAGEN 5NDER RUBRIKEN & 2 ) 3 + I (ËLLBYBRUNN n &ÚR ROLIG IDROTT I SAMARBETE MED KULTUR VILL SKOLAN UTVECKLA SAMARBETET MED ORGA NISATIONER OCH FÚRENINGAR ¾VERHUVUDTAGET lnns ETT STORT INTRESSE FÚR MUSIK PÍ SKOLAN OCH VI HAR OCKSÍ EN MYCKET ENGAGERAD OCH DUKTIG MUSIK LËRARE $ET ËR BAKGRUNDEN TILL ATT -USIKSKOLAN I SAM ARBETE MED SKOLAN VILL STARTA EN vblísarklassv I (ËLLBYBRUNN "LÍSARKLASSEN I (ËLLBY BLIR ALLTSÍ DEN FÚRSTA I SITT SLAG I 3VERIGE JA KANSKE I HELA NORDEN 9AMAHA 3CANDINAVIA HAR VALT OSS I ETT PILOTPROJEKT VILKET INNEBËR ATT VI FÍR LÍNA ALLA INSTRUMENT OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR GRATIS UNDER ETT ÍR 6I KOM MER TROLIGTVIS ATT FÍ BESÚK FRÍN ANDRA MUSIKSKOLOR OCH MED ALL SËKERHET AV REPRESENTANTER FÚR 9AMAHA %N BLÍSARKLASS BESTÍR EGENTLIGEN AV INSTRUMENT MEN VI HAR VALT ATT PROVA I NÍGOT MINDRE OMFATTNING 5NDERVISNINGEN KOMMER ATT BEDRIVAS PÍ FÚLJANDE INSTRUMENT MED TVÍ AV VARJE &LÚJT KLARINETT ALT SAXOFON TRUMPET VALTHORN TROMBONE BARYTON OCH TUBA $ET BLIR TOTALT ELEVER UR ÍRSKURS OCH FRÍN (ËLLBY SKOLA SOM FROM HÚSTEN FÍR MÚJLIGHET ATT DELTA I vblísarklassenv 5NDERVISNINGEN KOMMER ATT SKE I STORGRUPP SAMT SEKTIONSVIS PÍ SÍVËL SKOLTID SOM PÍ FRITID $ELTAGARNA KOMMER EFTER ETT ÍR ATT FÍ EN GARANTERAD PLATS I MUSIKSKOLAN OCH OM VILJA OCH INTRESSE lnns HOS BARNEN SÍ lnns DET EN MÚJLIGHET ATT FORTSËTTA PÍ MUSIKKLASSERNA I 3TÍLFORS FROM ÍRS KURS /BSERVERA ATT DELTAGANDET UNDER ÍRET ËR HELT GRATIS -ER INFORMATION OM DENNA UNIKA MÚJLIGHET FÚR DITT BARN KOMMER VI ATT GE VID ETT FÚRËLDRA MÚTE TORSDAGEN DEN JUNI KLOCKAN 0LATS ALLAKTIVITETESRUMMET 'ETINGBOET ËLDRE,ARS 4ULL REKTOR -USIKSKOLAN LARS TULL ESKILSTUNA SE *AN %RIK.YSTRÚM REKTOR (ËLLBY SKOLA JAN ERIK NYSTROM ESKILSTUNA SE

21 Presentationer PowerPointmall/OHmall För OH- och powerpointpresentationer används skrivfärdig mall som ligger på det administrativa nätet och enheten K. Mallarna hämtas upp för användning genom PowerPoint. Se exempel nedan. Typsnittet Arial används och följande teckengrader rekommenderas: rubriker 48 punkter, underrubriker 32 punkter och brödtext 20 punkter. Samråd gärna med servicegruppen. Presentationer/OHbilder produceras i programmet PowerPoint där typsnitten Arial och Times New Roman ingår som standard. Grundmall Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip ex et la conse ting. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Exempel med sidfot Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip ex et la conse ting. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Kommunstyrelseförvaltningen juni

22 Eskilstuna kommuns logotyp placeras enligt tidigare anvisning. Om enhetslogotyp eller symbol används ska den placeras centrerat eller till höger i nederkant. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Exempel med logotypen och enhetslogotyp eller symbol Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim Foto: Joakim Serrander Huvudrubrik Underrubrik Esequisim zzrit laorem in endip. Dunt accum Ming et velit praessed Exerci eraessi Laorem in endip Esequisim 22

23 Annonser För annonser används mallar. Typsnitten Garamond och Gill Sans används. Eskilstuna kommuns logotyp placeras enligt anvisning, se sidan 8. Enhetslogotyp eller symbol kan användas på plats- och informationsannonser och placeras då i nederkant, centrerad eller till höger. Storleken på enhetslogotyp eller symbol får inte överstiga Eskilstuna kommuns logotyp i höjd/bredd. Platsannonser Kontakta personalansvarig på din förvaltning när du ska annonsera ett ledigt jobb. Mallar ska användas. Färgplatta: Blå = Grå = 15% cyan, 5% magenta 10-15% svart Rundning hörn 2 mm. Placeras mellan murkronans spetsar och topparna på vågen. Gill Sans Bold 18 pt Brödtext Garamond Regular 10 pt. Magna feummy nulput aute adit mincil cons erciduisi er si blaorper. Mer information finns på vår webbplats eskilstuna.se/ledigajobb 23

24 Informationsannonser Mall/instruktioner för utformning av informationsannonser finns att hämta på intranätet och det administrativa nätet samt från servicegruppen. Mallar ska användas. Vuxenutbildningen i Eskilstuna tillgänglig för alla? Inbjudan till konferens Hur kan dagens vuxenutbildning utvecklas så att den blir än mer tillgänglig för personer med olika sorters funktionshinder. Handikappförbundens samarbetsorganisation i Eskilstuna, HSO, och Komvux Eskilstuna inbjuder till en halvdagskonferens som är en del av HSO:s rikskampanj Tillgänglighet för alla. Under konferensen berättar Komvux om projekt Hitta vägen och HSO om brukarstödcentrum. Mälardalens högskola informerar om Startåret. Även arbetsförmedlingen, försäkringskassan och folkhögskolan medverkar. Dagen avslutas med en paneldebatt/frågestund. Ingen föranmälan. Torsdag 2 juni , Sessionssalen, entréplan i Värjan, Alva Myrdals gata 5 ÖPPET HUS Färgplatta: Blå = 15% cyan, 5% magenta Grå = 10-15% svart Rundning hörn 2 mm. Placeras mellan murkronans spetsar och topparna på vågen. Kom till Stadshuset mellan klockan på Upptäckardagen. I fullmäktigesalen kan du prata med politikerna. Där kan du även se förslag och idéer på hur innerstan skulle kunna se ut i framtiden. Kom och tyck till du också! Historien om vårt 100-åriga stadshus presenteras klockan och Välkommen! 24

25 Veckoannons - Aktuellt från Eskilstuna kommun Textunderlag skickas till respektive förvaltnings informatör. 25

26 Intranät Informationen publiceras i färdig mall. Vänd dig till förvaltningens informatör. Enhetsloggor används inte på intranätet. eskilstuna.se All information som publiceras på webbplatsen eskilstuna.se styrs av mallar. Kontakta informatören på din förvaltning för behörighet och utbildning i publiceringsverktyget. Typsnitt Verdana används förutom på huvudrubriker som har Arial. Maxmått på bilder är: i notiser = 380 px i artiklar = 170 px Enhetslogotyp placeras i särskild högermodul och den får ha maxbredd 160 px. 26

27 Fordon Eskilstuna kommuns logotyp kan finnas på fordon. De kan också märkas med förvaltnings- eller enhetsnamn. Se exempel. Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikserviceenheten Räddningstjänsten Kläder Eskilstuna kommuns logotyp bör finnas någonstans på kläder som medarbetare använder i tjänsten. Parkenheten Presentmaterial och övrigt profilmaterial Samråd med förvaltningens informatör när du ska ta fram present- eller profilmaterial. Eskilstuna kommuns logotyp bör finnas på allt material. 27

28 Skyltar på och i byggnader Behovet av skyltning och skyltens textinnehåll varierar. Därför måste skyltningen och textinnehållet anpassas från fall till fall med hänsyn till bland annat placering, omgivning, arkitektur, kulturhistoriska värden och belysning. Exempel på olika slags skyltar och var de kan placeras: 1) Skylt med Eskilstuna kommuns logotyp placerad på fasad för att visa att fastigheten ägs av Eskilstuna kommun. Se exempel 1. 2) Entréskylt med Eskilstuna kommuns logotyp, anläggningens eller förvaltningens namn och de enheter som finns i anläggningen. Se exempel 2 och 3. 3) Hänvisningsskylt vid infart till anläggning med Eskilstuna kommuns logotyp, anläggningens namn och hänvisningstext med pilar. Se exempel 4. 4) Skylt med Eskilstuna kommuns logotyp samt anläggningens namn. Se exempel 5. Förhållandena mellan de olika fälten på skyltarna. x x Frizon x 2 x x Frizon 4 x Lagersbergskolan x Lagersbergskolan Rubrikfältet har samma färgkod som vattnet i vapnet CMYK: cyan 100 %, magenta 43 %. Text i rubriker har typsnitt Gill Sans Bold. För övrig text används Gill Sans Regular. Textens storlek är beroende av betraktningsavståndet. Generellt ska det finnas breda marginaler mellan logotypen och skyltens ytterkanter. Vid skyltning på fasader bör du samråda med Eskilstuna kommuns fastighetsförvaltare. Skyltning i fastigheter anpassas till fastighetens miljö och beslutas av fastighetsägaren. 28

29 Exempel 1 Eskilstuna kommun Exempel 2 Exempel 3 Värjan Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Medborgarkontoret Miljö- och byggförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen Vuxenförvaltningen Exempel 4 Exempel 5 29

30 Läs mer På intranätet finns anvisningar om var du kan hämta skrivfärdiga mallar, logotyper med mera. Läs mer om Eskilstuna kommuns informations- och kommunikationsarbete i Information- och kommunikationspolicyn Skrivhandledning för Eskilstuna kommun 30

31 31

32 Januari 2006

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Visuell identitet. Riktlinjer

Visuell identitet. Riktlinjer Visuell identitet Riktlinjer Introduktion I denna manual sammanfattas vår visuella identitet vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Svetskommissionen. Vår visuella identitet omfattar bland annat

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk profil Riktlinjer

Grafisk profil Riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer 1 Introduktion Sekos grafiska profil ska upplevas trovärdig, modig och modern. På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska

Läs mer

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild

Försvarsmaktens gemensamma identitet. direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Försvarsmaktens gemensamma identitet direktiv för användandet av Försvarsmaktens namn, profil och bild Grafisk profil 2013 En profil. En Försvarsmakt. Att ha en tydlig grafisk profil är viktigt för alla

Läs mer