UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008"

Transkript

1 UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008 Lieve Lindberg Tord Lindberg

2 Utbildningens innehåll Allmänt om konståkningstävlingar Det svenska tävlingssystemet Nyheter, revideringar, påpekanden Ändringar i Starcomp programmet Ändringar i Clubcomp programmet, allmänt Att köra klubbtävlingar med domardatorer Konverteringsvertygen till och från Planned Program Content blanketten

3 Bedömning av tävling

4 Tävlingspaneler Skiljedomare Domare Antal domare behöver ej vara ojämnt. Vid fem eller fler domare tas högsta och lägsta poängen bort Trimmed Mean. Teknisk kontrollant (TC) Teknisk specialist (TS) Assisterande teknisk specialist Data Input Operator (DO) Video Replay Operator (VO)

5 Värdeskala Scale of Value (SOV) Alla element har ett basvärde (base value) som bestämts av en grupp experter. Dubbel Axel = 3,5 Trippel Axel = 8,2 Hopp-i-liggpiruett Level 1 = 1,9 Stegsekvens Level 2 = 2,3 Alla element finns listade i en tabell

6 Grade of Execution (GOE) Utförandepoäng Ges av domarna för varje utfört element +3 t o m -3 Ex; allt utfört normalt ger basvärde 0 Ex; fall i ett solohopp 3 Ex; mycket bra teknik i alla hoppfaser +2 Man kan börja på +1 och reducera med -3 = -2

7 Exempel Scale of Value BV Element Toeloop (1T) T T T SpSq/SlSt Spiral Seq Step Seq

8 Levels Svårighetsnivåer på piruetter, steg, lyft, twistlyft och dödsspiral Det finns 4 svårighetsnivåer Level 1 till Level 4 Ökar elementets värde (Base Value) Baserat på precisa kriterier Bedöms av TS samt TC

9 Program Components Skridskoteknik (Skating Skills) Sammanbindande steg (Transitions) Framträdande / Utförande (Performance/Execution Koreografi (Choreography) Tolkning (Interpretation) kvalitet, fart, kraft, renhet & säkerhet på skär, glid, flyt, förmåga att åka åt olika håll svårighet, kvalitet, kreativitet, originalitet samt svårighet in och ur element hållning, stil, variation av fart, helhet i framträdandet harmonisk komposition, kreativitet/originalitet, säkerhet i element till musiken, originalitet/svårighet/variation av mönster, highlights, utnyttjande av is och space Lätthet och säkerhet till musik, finess/nyans av musikfraser, uttryck av stil/karaktär, säkerhet i element till musiken För varje komponent ges 0,25 10,0 i steg om 0,25

10 Ansvarsområden Teknisk Kontrollant (TC) Ansvarar för den tekniska panelen Kontrollerar vad TS säger + vad DO knappar in och korrigerar vid behov Ansvarig för att rätt element + svårighetsgrad matas in av dataoperatören Verifierar eller korrigerar specialistens identifiering av förbjudna element inkl om par håller fel fall bonuspoäng extra element Håller i domarmöte tillsammans med skiljedomaren

11 Ansvarsområden Teknisk Specialist + assisterande (TS) Direkt ansvarig mot TC Identifierar och säger utförda element Identifierar svårighetsgrader, levels Identifierar fall Identifierar bonuspoäng Identifierar förbjudna element

12 Dataoperatör (1) Ansvarsområden Matar in alla element, levels - svårighetsnivåer, extra element, avdrag mm i datorn Sitter vid den Tekniska panelen Video (replay) operatör (1) (om video replay används) Markerar början och slut för videoklipp av varje element som utförs

13 Ansvarsområden Skiljedomare (R) Ansvar enligt regel Ansvarig för Inbjudan Ansvarig för tidsschemat för klubb- och stjärntävlingar Ansvarig för reducering av antalet deltagare vid behov Kontrollerar ålder mm Genomför lottning Beslutar om isförhållanden Beslutar om protester Håller i domarmöte före tävling Håller domarmötet efter tävling med TC Beslutar om omstart /ny start Dömer själv, men visar ej poäng Deltar i prisutdelning

14 Skiljedomare, forts Bestämmer om att åkare har brutit tävlingen ifall åkare/par inte har startat programmet senast 1 minut efter upprop av namnet Ansvarig för avdrag för programlängd, musik, kläder, för avdrag vid avbrott och eventuell avdrag när återstart tillåts Instruerar tidtagaren att ta tid på programmet, samt ta tid vid eventuella avbrott Ansvarig för domarpanelen samt talesperson för densamma, om behov uppstår.

15 Ansvarsområden Domare Ansvar enligt Regel Får inte ta med några papper från tidigare tävlingar till domarbordet Får inte ta med elektronisk utrustning inkl mobiltelefon (måste vara avstängd) Får inte diskutera poäng el dyl med någon annan än skiljedomaren Poängsätter alla element Ger poäng för 5 komponenter Måste delta vid möte före och efter tävlingen

16 Avdrag Samtliga avdrag görs av skiljedomare eller teknisk panel/teknisk kontrollant Programtid = -1 poäng per 5 sekunder för långt eller kort Musik = -1 poäng för sångtext Förbjudna element = -2 poäng per element Kläder/rekvisita = -1 poäng vid brott mot reglerna Fall = -1 poäng per fall Ny start tillåts (ny start är ej omstart) = - 2 poäng (se rule 551) Avbrott i programmet (t ex beroende på ett fall) -1 poäng om avbrottet är sekunder -2 poäng om avbrottet är sekunder o s v

17 Resultaträkning Teknisk poäng Summan av värdet för utförda element +/- GOE För varje element beräknas medelvärdet av domarnas GOE Hoppkombinationer: summan av värdet för hoppen och GOE beräknas på hoppet med högsta värdet Hoppsekvenser: summan av de 2 hoppen med högst värde x 0.8 och GOE beräknas på hoppet med högsta värdet Hoppelement utförda i andra halvan av friåkningen = värde x 1,1 Programkomponenter Medelvärdet av domarnas poäng beräknas för varje komponent Faktorer används för att vikta komponenterna mot tekniska poängen Herrar 1.0 i KP och 2.0 i FP Damer/Par 0.8 i KP och 1.6 i FP Medelvärdena för de 5 komponenterna summeras

18

19 Resultaträkning Trimmat medel Om det är minst 5 domare används trimmed mean. För varje element eller programkomponent beräknas medelvärdet efter att högsta och lägsta poängen tagits bort. Bonuspoäng (+2) kan delas ut vid nya/egna rörelser Identifierad bonus gäller resten av säsongen Avdrag Programlängd, kläder, fall, förbjudna element etc Dras bort från den totala poängsumman

20 Resultat Visning av resultat Teknisk poäng (Total Element Score) Programkomponenter (Program Component Score) Avdrag (Deductions) Total poäng för tävlingsdelen (Total Segment Score) Placering Efter friåkningen även totala poängen, dvs summan av kortprogram och friåkning = Total Score Annonsering av speaker Teknisk poäng (Total Element Score) Programkomponenter (Program Component Score) Total poäng för tävlingsdelen (Total Segment Score) Placering

21 Field of Play Protester: Inga protester kan lämnas mot poäng som domarna ger. Endast protester mot matematiska fel kan lämnas. Detta gäller även beslut av den tekniska panelen. Felaktig identifikation av element eller svårighetsgrad, även om det resulterar i högre eller lägre poäng, är ett mänskligt fel och inte ett matematiskt fel Beslut som fattats av den tekniska panelen under pågående tävling kan i vissa fall ändras inom 24 timmar om ett allvarligt fel upptäcks Field of Play innebär att deltagare i tävling måste acceptera detta

22 Det svenska tävlingssystemet Kategorier av tekniska funktionärer och licenser Förbundssanktionerade tävlingar Krav på arrangörer Krav för att delta i tävling Tävlingstyper Tävlingsklasser Tekniska lösningar i Sverige Lite mer om tävlingstyperna

23 Tekniska funktionärer Med tekniska funktionärer avses Domare och skiljedomare Tekniska kontrollanter (TC) Tekniska specialister (TS) Data-/videooperatörer (DVO) på A-tävlingar Teknisk support Samtliga utbildas centralt förutom domare på första nivån.

24 Tekniska funktionärer och licenser Klubb-TC för klubbtävlingar och DM (klubbtävling) Ingår i domarutbildningen (Steg 2B) Separata kurser har genomförts för att fånga upp högre utbildade domare SM-domare kan bli SM-TC F.d. åkare på SM-nivå kan bli SM-TS för LM, SM etc. Omfattande TC/TS-kurs (3,5 dagar) Dataoperatör DO och videooperatör VO Utbildas samtidigt med TC/TS (3 dagar)

25 Domarlicenser och tävlingar Singel/Par Licens Typ av domare Högsta tävlingsnivå Får döma C Stjärntävlingsdomare Stjärntävlingar Stjärntävlingar DM Regional tävlingsdomare DM-tävlingar Klubbtävlingar DM LM Nationell tävlingsdomare SM-tävlingar på U-nivå Klubbtävlingar A-tävlingar DM LM SM Nationell mästerskapsdomare Samtliga nationella tävlingar Klubbtävlingar A-tävlingar DM LM SM

26 Domarlicenser och tävlingar Team Licens Typ av domare Högsta tävlingsnivå Får döma C Stjärntävlingsdomare Stjärntävlingar Stjärntävlingar Klubb Regional tävlingsdomare Klubbtävlingar Klubbtävlingar SM Nationell mästerskapsdomare Samtliga nationella tävlingar Klubbtävlingar A-tävlingar Kvaltävlingar SM

27 Krav för att få arrangera tävlingar Alla tävlingar ska vara sanktionerade av distriktet samt förbundet och finnas med i förbundets tävlingskalender Arrangör av A-tävlingar och klubbtävlingar måste ha genomgått SKF:s arrangörsutbildning Klubben ska ha betalat avgiften och lämnat in årsrapport till SKF Arrangören förbinder sig att följa SKF:s regler och arrangörshandledningar

28 Krav för att delta i tävling Medlem i förening ansluten till förbundet Föreningen ska ha betalat avgiften och lämnat in årsrapport till SKF Giltig tävlingslicens Uppfyllt testkrav vid anmälningstidens utgång Lägst Fri Grund för alla klasser (gäller ej vänskapsmatch)

29 TÄVLINGSTYPER A-tävlingar IJS Stjärn- och Showtävlingar sluten bedömning Klubbtävlingar IJS samt nationella regler Vänskapsmatcher sluten bedömning

30 Tävlingsklasser Tävlingsklass Fri Lägsta testkrav Basic A-tävling Klubb-tävling Stjärn-tävling Seniorer A SM 5 4 Övriga 4 4 X X X Juniorer A 4 4 X X X Ungdom A X X X Ungdom A X X X Miniorer A 2 1 X X Seniorer B1 3 3 X X Seniorer B2 2 2 X X Juniorer B1 3 3 X X Juniorer B2 2 2 X X Ungdom B 2 2 X X Miniorer B 1 Grund X Seniorer C Grund - X Juniorer C Grund - X Ungdom C Grund - X Miniorer C Grund - X

31 Tekniska lösningar Olika nivåer beroende på tävlingstyp och/eller arrangörens ambitionsnivå Manuellt pappersförfarande, endast 1 dator för beräkning av resultat (stjärn- och klubbtävling) Video replay till teknisk panel, manuellt på papper för domarna (klubbtävling) Dator till varje domare Video replay för teknisk panel, endast siffrorinmatning för domarna (klubbtävling, A-tävling) Video replay för alla domare (A-tävling)

32 Nyheter/Revideringar/Påpekande Tävling får inte starta före kl och bör avslutas senast på lördagar och ska avslutas senast kl på söndagar. Tänk på domarmöte före och efter! Lottning av domarna kan och bör göras av skiljedomaren några dagar före tävlingen startar. Arrangören kontaktar skiljedomaren. Lottning av startordning för åkarna kan ske tidigast kl dagen före tävlingen startar. Lottning av åkarnas startordning är skiljedomarens ansvar och endast skiljedomaren kan delegera uppdraget till en annan person med domarutbildning. För A- och klubbtävlingar gäller att träning efter lottning för inlottande åkare endast får ske på officiella träningar anvisade av tävlingsarrangören.

33 Nyheter m.m. forts. Utvärderingsrapport för arrangörer av A- och klubbtävlingar kommer att utarbetas för redovisning av bland annat ekonomi, tidsschema, arrangemang, samarbete med skiljedomare, teknisk support etc. för feedback till Regel- och tävlingskommittén om vad som fungerar bra och mindre bra. 50:- per deltagare redovisning via denna rapport. Arrangörskontrakt för arrangörer av A-tävlingar blir färdigställt denna säsong. En lista för förkortningar av föreningsnamn har utarbetats. Denna lista publiceras i Förbundets kalender samt på Förbundets hemsida. Förkortningarna av föreningsnamn är unikt för varje förening och ska användas vid samtliga tävlingar.

34 Nyheter m.m. forts. Tävling får inte starta före kl och bör avslutas senast på lördagar och ska avslutas senast kl på söndagar Antalet deltagare i tävling begränsas: A-tävlingar: begränsning via tidsschemat som ska godkännas av Regel- och tävlingskommittén: ca. 60 deltagare med 2 program, 1 klass åker 2 program på samma dag Klubbtävling: max antal bedömningar på heldag (lördag): 80 Stjärntävling: max antal bedömningar på heldag (lördag): 110 Anpassning av funktionärernas arvode för max antal bedömningar Antalet bedömningar på söndag begränsas av senaste sluttiden Arrangerande klubb är undantagen vid begränsning av antalet deltagare i klubb- och stjärntävlingar (ej i A-tävling) Skiljedomaren är ansvarig för utförandet av begränsningen men kan delegera uppgiften till arrangören. Strykningsförfarandet är reglerat av Regel- och Tävlingskommittén.

35 Nyheter m.m. forts. Åkarna ska tävla i den tävlingsklass de innehar test för Endast de nya testkorten accepteras på test och tävling Regeländring i kortprogram för juniorer A och seniorer A : Om åkaren utför en ren enkel Axel (1A) utan försök på dubbel Axel (2A) och hoppet identifieras som 1A där 2A är föreskriven, ändrar kontrollanten hoppet till AXEL NO VALUE (A). Detta innebär att hoppet inte får något värde och inte ger några poäng

36 A-TÄVLINGAR Mästerskapstävlingarna, SKF-trofén, Sverigepokalen, Utvalda landsdelstävlingar, Kvaltävlingar i team För A-åkare utom minior A Komplett utrustning eller något förenklad utrustning Teknisk panel tillsätts av förbundet : TC, TS, DO, VO Minst 5 domare + skiljedomare för singel Fritest 5 (och 6) kan genomföras om domarpanelen uppfyller kravet för fritest 5 (eller 6) Videofilmare + tidtagare + sekretariat från arrangören Teknisk support tillsätts av förbundet

37 KLUBBTÄVLINGAR För A- och B-åkare (ej Minior B) i singel Teamtävlingar som inte är kval Regler skiljer sig något från A-tävling Tekniska prylar: Allt från minst 1dator till datorer till samtliga TF Teknisk panel: 2 Klubb-TC eller 1 TS + 1 Klubb-TC ansvarar för identifiering av elementen + level (1 tidtagare, ev. en VO, ev. en DO från arrangören) Domarpanel: minst 3 domare med lägst DM-licens ansvarar för bedömning av GOE + programkomponenter Skiljedomare: domare med LM-licens som kan vara poängdomare Detta vill säga att man MINST behöver 1 LM-domare som fungerar skiljedomare och som poängdomare och 2 lägst DM-domare som poängdomare Beräkningsprogram: ClubComp

38 STJÄRNTÄVLINGAR SAMTLIGA deltagare ska ha lägst test Fri Grund och tävlingslicens. Samtliga klasser kan tävla i Stjärntävlingar Stjärntävlingar kan också inneha en klass för team och ev för isdans (solodans eller pardans) 3 domare (lägst C-licens) eller bedömare rangordnar åkarna Utöver dessa 3 domare/bedömare ska det finnas en skiljedomare med lägst DM-licens Skiljedomaren ansvarar för att ge åkarna en individuell utvärdering Sluten bedömning I resultatet förekommer ALLTID delade placeringar Resultatet beräknas m.h.a. majoriteter (datorprogram Starcomp) Många varianter av Stjärntävlingar är tänkbara!

39 VÄNSKAPSMATCH SAMTLIGA deltagare ska ha tävlingslicens Max 3 klubbar får delta Slinga- eller momenttävling Kan inte vara på samma dag som en stjärntävling, en klubbtävling eller en A-tävling Får inte ta upp domarresurser på helgarna 3 domare eller bedömare rangordnar åkarna Domarna ska ge åkarna en individuell utvärdering Sluten bedömning I resultatet förekommer ALLTID delade placeringar

40 Tävlingsarrangemanget Förberedelser Boka in domare skiljedomare först. Boka tillräckligt med istid OBS INGEN HOCKEY! Inbjudan inkl preliminärt schema + brev till TF Anmälan Planned program (ev) Tidsschema

41 Tävlingsinbjudan Ska enligt reglerna skickas ut senast 4 veckor före tävlingen Reviderad mall för tävlingsinbjudan finns på förbundets hemsida Det är mycket viktigt att skiljedomaren får se inbjudan och ge sitt godkännande innan den skickas ut! Tävlingsinbjudan skickas till SAMTLIGA tekniska funktionärerna tillsammans med ett brev och en blankett (se senare)

42 Anmälan till tävling Reviderad mall för anmälan till tävling finns på förbundets hemsida Viktigaste text: Härmed intygas att anmälda åkare genom sin anmälan att delta i tävlingen har medgivit att deras personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifter, detaljerade resultatuppgifter och på arrangemanget tagna bilder. Det ska förkomma en handskriven namnunderskrift

43 Blankett för Planned Program Content Från Clubcomp programmet kan man framställa åkarna PPC. Vi visar senare. Särskilt viktigt är att ha uppdaterade PPC vid klubbtävlingar. Vid klubbtävlingar går det bra att maila en databasfil med åkarnas PPC

44 Till samtliga tekniska funktionärer Tillsammans med inbjudan till tävling skickar arrangören ett brev och en blankett till samtliga tekniska funktionärer. Också tekniska funktionärerna måste ge sin tillåtelse att publicera personuppgifter m.m. Detta görs genom underskrift av blanketten. Mallar för brev och blankett finns på förbundets hemsida. Tekniska funktionärerna måste bli tillfrågade om lunch när arrangören önskar betalning (klubb- och stjärntävlingar). Vid A-tävling ska arrangören ta betald för luncherna.

45 HEMSIDAN FÖR ARRANGÖRER

46 HEMSIDAN FOR ARRANGÖRER

47 HEMSIDAN FOR ARRANGÖRER

48 HEMSIDAN FOR ARRANGÖRER

49 HEMSIDAN FOR ARRANGÖRER

50 Resultatprotokoll Innehåll Sammanfattning per tävlingsklass (deltagare, faktorer, iskvalitet) Teknisk panel + Domarpanel Slutresultat Resultat för kortprogrammet Detaljer (Judges Scores) för kortprogrammet per åkare Resultat för friåkningen Detaljer (Judges Scores) för friåkningen per åkare Åkarna måste få för att med hem: Namnen på teknisk panel och domarpanel samt slutresultat Åkare ska kunna få ett fullständigt resultatprotokoll via arrangörens hemsida eller via en CD som skickas till klubben

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Endast av Distriktet sanktionerade A-tävlingar och klubbtävlingar, vilka står med i innevarande säsongs tävlingskalender,

Läs mer

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017 INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé Juniorer A Damer, Ungdom A 15 och Ungdom A13 flickor och Miniorer A flickor och pojkar 16-17 september 2017 Halmstad Arena is Varmt välkomna till Halmstad! 1.

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland Inbjudan till A-tävling DM Östra Götaland Seniorer A Damer Juniorer A Damer Juniorer A Herrar Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor Ungdom A Pojkar 25-26 Februari 2017 Höglandsrinken, Nässjö 1. ALLMÄNT

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad Inbjudan till A-tävling Oxen Cup Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer 18-19 februari 2017 Katrinhallen, Mariestad ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Inbjudan till. DM Stockholm 2017

Inbjudan till. DM Stockholm 2017 Inbjudan till DM Stockholm 2017 Seniorer Damer och Herrar Juniorer Damer och Herrar Ungdom Flickor och Pojkar 6 8 januari, 2017 Sollentunavallen, Sollentuna 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

A-tävling Borlängetrofén

A-tävling Borlängetrofén Inbjudan till A-tävling Borlängetrofén Juniorer Damer Ungdom Flickor 29-30 oktober 2016 Borlänge ishall, Borlänge 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Endast av Distriktet sanktionerade A-tävlingar och klubbtävlingar, vilka står med i innevarande säsongs tävlingskalender,

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR Inbjudan till A-tävlingen Solstapokalen Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor 10-11 december 2016 Löfbergs Arena Karlstad 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer

DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer Inbjudan till A-tävling DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer Seniorer Damer och Herrar Juniorer Damer och Herrar Ungdom Flickor och Pojkar Miniorer 5-7 januari 2018 Malmö isstadion, Malmö

Läs mer

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg)

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) Inbjudan till A-tävling Kal å Ada Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom A Flickor 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer Inbjudan till A-tävling VFKK Kristallen Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer 4-5 November 2017 Marconihallen Göteborg 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås Inbjudan till A-tävling Västeråstrofén Juniorer Damer Ungdom Flickor Miniorer 22 23 oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Stjärntävlingar och Showtävlingar

Stjärntävlingar och Showtävlingar VII. REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR Stjärntävlingar och Showtävlingar Säsongen 2011/2012 110 Stjärntävlingar Stjärntävlingar riktar sig främst till C-åkare i singel samt nybörjare i paråkning, isdans och teamåkning,

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg Inbjudan till A-tävling DM Göteborg Seniorer A Damer och Herrar Juniorer A Damer och Herrar Ungdom A 15 Flickor och Pojkar Ungdom A 13 Flickor och Pojkar 21-22 januari 2017 Kungsbacka Ishall 1. ALLMÄNT

Läs mer

21 22 januari 2017 Tibro Ishall

21 22 januari 2017 Tibro Ishall Inbjudan till A-tävling inkl DM för Västergötland Lars G:s Pokal Följande klasser: Seniorer Damer Juniorer Damer Ungdom 13 och 15 Flickor Miniorer Flickor och Pojkar Ungdom Pojkar Juniorer Herrar Seniorer

Läs mer

A-tävling VFKK Kristallen

A-tävling VFKK Kristallen Inbjudan till A-tävling VFKK Kristallen Juniorer A Damer Seniorer A Damer Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor 19 20 november 2016 Frölundaborg, Göteborg 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

Stjärntävlingar och Showtävlingar

Stjärntävlingar och Showtävlingar VIII. REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR Stjärntävlingar och Showtävlingar Säsongen 2016/2017 108 Stjärntävlingar Stjärntävlingar riktar sig främst till åkare i Stjärnklass i singelåkning, paråkning, isdans, solodans

Läs mer

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 NORRBOTTENS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Norrbottens Konståkningsförbund och Piteå Konståkningsklubb

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2016/2017

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System A- och klubbtävlingar, singel Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker Kort program 2015-06-06 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan)

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2013/2014

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2013/2014 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System A- och klubbtävlingar, singel Säsong 2013/2014 Instruktion för speaker Kort program 2013-08-14 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan)

Läs mer

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017 II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017 ISU JUDGING SYSTEM Bedömningssystemet utgår från en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar svårighetsnivån samt en domarpanel

Läs mer

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö Elitserietävling Skö SteKK Trofén 2016 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund INBJUDAN Stenungsunds KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling SteKK Trofén

Läs mer

Elitserietävling. USK - Pokalen 2016 INBJUDAN November 2016 Gränby ishallar, Uppsala. Skö

Elitserietävling. USK - Pokalen 2016 INBJUDAN November 2016 Gränby ishallar, Uppsala. Skö Elitserietävling Skö USK - Pokalen 2016 26-27 November 2016 Gränby ishallar, Uppsala INBJUDAN Uppsala Skridskoklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling USK - Pokalen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén april 2016/EB/KM Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare Gärna fungerat som bedömare på Stjärntävling

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008. 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008. 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN LINKÖPINGS KONSTÅKNINGSFÖRENING INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2008 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta INBJUDAN Nacka Teamåkningsklubb Inbjuder Klubbtävling i Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta 1. ALLMÄNT

Läs mer

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016 II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016 ISU JUDGING SYSTEM Bedömningssystemet utgår från en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar svårighetsnivån samt en domarpanel

Läs mer

Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017

Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017 Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017 1. TÄVLINGSPLATS Borlänge Ishall Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Idrottsvägen 21 784 62 Borlänge 2. TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER Fastställande av startordning

Läs mer

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Tävlingsplats Uddevalla, Fridhemshallen, Svanevägen 2A, 451 93 Uddevalla Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Tävlingsdagar Lördag 10 oktober 2015 Söndag

Läs mer

Istappen / Gränby ishallar, A-hallen Uppsala

Istappen / Gränby ishallar, A-hallen Uppsala Inbjudan till Istappen 2017 A-tävling och DM för Svealands distrikt samt Minitrofén Seniorer A Damer och Herrar Juniorer A Damer och Herrar Ungdom A Flickor och Pojkar Miniorer A 28-29/1 2017 Gränby ishallar,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén augusti 2014/EB/KM/HE Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare

Läs mer

På några punkter skiljer sig Stjärntävlingar rejält från tävlingar som har ISU Regulation till grund:

På några punkter skiljer sig Stjärntävlingar rejält från tävlingar som har ISU Regulation till grund: STJÄRNTÄVLINGAR Parallellt med tävlingar som genomförs med ISU Regulations som grund finns även Stjärntävlingar. Stjärntävlingar är öppna för samtliga klasser, men C-klasser kan enbart tävla i Stjärntävlingar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare på Stjärntävling Domare på Klubbtävling

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2011-09-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Discipliner... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Elitserietävling. Luleåcupen 2017 INBJUDAN COOP Arena, Luleå. Skö

Elitserietävling. Luleåcupen 2017 INBJUDAN COOP Arena, Luleå. Skö Elitserietävling Skö Luleåcupen 2017 2017-09-09 2017-09-10 COOP Arena, Luleå INBJUDAN Luleå konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Luleåcupen 2017

Läs mer

Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar

Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar Tekniska kommittén 2016/10 Huvudbedömaren har ett helhetsansvar för tävlingen tillsammans med arrangörens tävlingsledare. Tävlingsarrangören ska i god

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Kungälvspokalen 4 februari 2017 Oasens ishall i Kungälv INBJUDAN Föreningen Ytterby och Kungälvs konståkare Inbjuder Klubbtävling i Synkro Kungälvspokalen Lördagen 4 februari 2017

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2015-2016 Göteborgs Konståkningsklubb Synchro inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2015/2016 Svenska

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävlingar, singel och par

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävlingar, singel och par vid tävlingar med ISU Judging System Klubbtävlingar, singel och par Säsong 2012/2013 2006-09-14/CF, PL. Rev juli 2012, LL KORTPROGRAM När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan) Första uppvärmningsgruppen

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014. 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014. 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN VÄXJÖ KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2013/2014 Svenska Mästerskapen

Läs mer

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen #skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR Nyheter säsongen 2016-2017 2016-10-12 1 FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR STJÄRNTÄVLINGAR 2016-2017 ü Stjärntävlingar har hittills bedömts av majoritetsplacering som liknar 6.0

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2014-2015 Tjörns Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2014/2015 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro INBJUDAN 2017-02-25 Borås ishall Konståkarna Borås Inbjuder Klubbtävling i Synkro Knalletrofén 25 februari 2017 Borås ishall 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävling, singel. Säsong 2016/2017

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävling, singel. Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System Klubbtävling, singel Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker Kort program 2015-06-06 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan) Första

Läs mer

Klubbtävlingar, singel och par

Klubbtävlingar, singel och par Tävlingskommittén 1 (12) ARRANGÖRSANVISNINGAR ar, singel och par Säsong 2014-2015 Ändringar sedan föregående säsong är understrukna. Tävlingskommittén 2 (12) INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 LÄGG UPP

Läs mer

A-tävlingar, singel och par med ClubCompFS

A-tävlingar, singel och par med ClubCompFS Tävlingskommittén 1 (13) ARRANGÖRSANVISNINGAR ar, singel och par med ClubCompFS Säsong 2014-2015 Tävlingskommittén 2 (13) INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 LÄGG UPP TÄVLINGEN I IndTA... 3 NYHETER SÄSONGEN

Läs mer

Elitserietävling. Novemberskäret INBJUDAN / Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö

Elitserietävling. Novemberskäret INBJUDAN / Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö Elitserietävling Skö Novemberskäret 12-13/11 2016 Österåkers sportcentrum, Åkersberga INBJUDAN IFK Österåkers KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Novemberskäret

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2007 6-10 december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET INBJUDER i samarbete med Göteborg Stad till SM-VECKAN 2007 Svenska Mästerskapen 2008 för Seniorer

Läs mer

1. Inledning. Om du hittar felaktigheter i materialet eller har frågor, kontakta kommittén via

1. Inledning. Om du hittar felaktigheter i materialet eller har frågor, kontakta kommittén via 1. Inledning Vår förhoppning är att denna handbok kommer Dig som skiljedomare till hjälp. en ska verka som stöd och hjälp i din roll som skiljedomare. Nästan alla tävlingar genomförs under tidspress kombinerat

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2013-2014 Mölndals Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2013/2014 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Elitserietävling. Österåkertrofén INBJUDAN januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö

Elitserietävling. Österåkertrofén INBJUDAN januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö Elitserietävling Skö Österåkertrofén 20-21 januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga INBJUDAN IFK Österåkers KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Österåkertrofén

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN

8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN Elitserietävling Skö Solna Challenge Cup 2016 8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN Föreningen Solna Konståkning Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Solna

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Vals rytm, valfritt antal av följande rytmer: Foxtrot, Marsch, Polka. Mönsterdanssektionen

Läs mer

Elitserietävling. Vinterhoppet 2017 INBJUDAN mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro. Skö

Elitserietävling. Vinterhoppet 2017 INBJUDAN mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro. Skö Elitserietävling Skö Vinterhoppet 2017 11 12 mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro INBJUDAN Örebro Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Vinterhoppet

Läs mer

Handbok för tekniska funktionärer

Handbok för tekniska funktionärer Handbok för tekniska funktionärer Denna handbok för tekniska funktionärer (TF) har tagits fram av Tekniska kommittén (TEK) för att hjälpa och vägleda vid vanliga frågor som uppstår i samband med tävling

Läs mer

Elitseriefinalen 2010-2011

Elitseriefinalen 2010-2011 Elitseriefinalen 2010-2011 8 10 april 2011 Halmstads Arena Is INBJUDAN Halmstads Konståkningsklubb INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till ELITSERIEFINALEN 2010/2011 Seniorer och Juniorer

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012

VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012 SENIORER VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Block Slutet block Valfri konfiguration med minst tre (3) rader Pivot, måste utföras i fyra (4)

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2016-2017 Föreningen Konståkarna Borås inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2016/2017 Svenska Mästerskapen

Läs mer

10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN

10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN Elitserietävling Skö LULECUPEN 10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN LULEÅ KONSTÅKNINGSKLUBB Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitseriepremiären 16/17 Lulecupen Seniorer

Läs mer

Instruktion för speaker vid. Stjärntävling

Instruktion för speaker vid. Stjärntävling Instruktion för speaker vid Stjärntävling Säsong 2016/2017 Speakerinstruktioner för tävling med en (1) bedömarpanel, s2 och s3 Speakerinstruktioner för tävling med två (2) alternerande bedömarpaneler,

Läs mer

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen #skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR Nyheter säsongen 2016-2017 1 FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR STJÄRNTÄVLINGAR 2016-2017 ü Stjärntävlingar har hiflls bedömts av majoritetsplacering som liknar 6.0 systemet där

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015. 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015. 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN IFK VÄSTERÅS KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2014/2015 Svenska

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2014-2015 SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Anmälan till tävling Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA... 3 Krav... 3 Logga in i IndTA...3 Anmäla till tävling (singel)...

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén september 2012/EB/KM Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Quickstep och en eller två av följande: Foxtrot, Charleston, Swing Mönsterdanselementen

Läs mer

Nyhetsbrev IndTA. Svenska Konståkningsförbundet Nr 2 NYHETSBREV 2. Örebro

Nyhetsbrev IndTA. Svenska Konståkningsförbundet Nr 2 NYHETSBREV 2. Örebro Nyhetsbrev IndTA Svenska Konståkningsförbundet Nr 2 Örebro 2012-08-15 NYHETSBREV 2 Har du missat Nyhetsbrev 1? Se här TA/NyhetsbrevIndTA/ för bakgrundsinformation till Nyhetsbrev 2! IndTA Nyhetsbrev 2

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2016-2017 SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Klubbtävlingar, synkro

Klubbtävlingar, synkro Tävlingskommittén 1 (12) ARRANGÖRSANVISNINGAR ar, synkro Säsong 2013-2014 Tävlingskommittén 2 (12) INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 LÄGG UPP TÄVLINGEN I IndTA... 3 PLANERA OCH GENOMFÖRA KLUBBTÄVLING...

Läs mer

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel Gruppbeskrivningar 2013-2014 Göteborgs Konståkningsklubb Singel A1 B1 A2 B2 F3 C1, C2 F2 F1 Skridskoskolan Svenska Konståkningsförbundet tillämpar tester för att dela in åkaren i ålderskategori och i olika

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2017-2018 SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Tävlingsinformation Här följer information till dig i LeKK som ska tävla. Vem får tävla? Svenska Konståkningsförbundets beslutar om svenska tävlingsregler. Den åkare som har i vart fall grundtest i friåkning

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2016/2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

BKK. Vårtecken i Borås. Konståkning är egentligen inte en vintersport utan en sport man kan utöva året

BKK. Vårtecken i Borås. Konståkning är egentligen inte en vintersport utan en sport man kan utöva året Vårtecken i Borås Konståkning är egentligen inte en vintersport utan en sport man kan utöva året runt. Tyvärr så är det bara några få konståkare som har tillgång till is efter att hockeyns tävlingssäsong

Läs mer

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017 SENIORER (ISU Senior) VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Passering En (1) diagonal passering Rotationer måste inkluderas vid passeringstillfället

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regel- och tävlingskommittén / 2007-07-01 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regel- och tävlingskommittén / 2007-07-01 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av specialdistriktsförbund

Läs mer

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016 SENIORER VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Vinge flyttande element Flytt över isen måste utföras i en trevinge-konfiguration Ett byte av konfiguration

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Handbok för tekniska funktionärer

Handbok för tekniska funktionärer Handbok för tekniska funktionärer Denna handbok för tekniska funktionärer (TF) har tagits fram av Tekniska kommittén (TEK) för att hjälpa och vägleda vid vanliga frågor som uppstår i samband med tävling

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Blues rytm, valfritt antal av följande rytmer: Swing, Hip Hop. Mönsterdanssektionen

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017 SENIORER A KORTPROGRAM III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017 Programtid: 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sekunder) ISU-tävlingar SM Elitserien a) DAMER: Dubbel eller trippel Axel

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/ december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/ december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/2017 14-18 december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN MALMÖ KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2016/2017 Svenska

Läs mer

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.]

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se FÖRARE [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning... 3 Registrera

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015 SENIORER A III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015 KORTPROGRAM ISU-tävlingar SM Elitserien Programtid: Max 2 minuter och 50 sekunder a) DAMER: Dubbel eller trippel Axel HERRAR: Dubbel

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM Version 2014-06-01/EB 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av

Läs mer

Skövde Konståkningsklubb

Skövde Konståkningsklubb Skövde Konståkningsklubb En föräldraguide om hur man identifierar olika hopp Page 1 Allmänt om hopp och detta dokument I följande beskrivningar av hopp pratar man om vilket ben som åkaren hoppar upp från

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av specialdistriktsförbund

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/ december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/ december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/2018 13-17 december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN 1 SKELLEFTEÅ KONSTÅKNINGSFÖRENING INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN

Läs mer