II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016"

Transkript

1 II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2015/2016 ISU JUDGING SYSTEM Bedömningssystemet utgår från en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar svårighetsnivån samt en domarpanel som värderar kvaliteten på de utförda elementen samt bedömer helheten av utförandet med programkomponenterna. Den tekniska panelen består av en teknisk specialist, en assisterande teknisk specialist och en teknisk kontrollant. Under åkarens/parets/lagets tävlingsprogram identifierar specialisterna elementen. Den tekniska kontrollanten övervakar att alla element identifieras korrekt och att reglerna efterföljs. Bedömning a) Poäng för elementen Varje element har ett fastställt värde enligt en värdetabell (Scale of Value, SOV) som uppdateras och publiceras i ISU Communications. Värdetabellen innehåller basvärden för varje element samt det numeriska värdet för var och en av de sju kvalitetsgraderna (Grade of Execution, GOE). a) Basvärde Den Tekniska panelen fastställer namn och vid behov svårighetsnivå (Level) på varje element. Basvärdena mäts i poäng och ökar med elementens svårighetsgrad. b) Elementens svårighetsnivåer (Levels) Kriterierna (features) som ökar svårighetsnivå (Level) uppdateras och publiceras i ISU Communications inför varje säsong. I singel- och paråkning finns fem svårighetsnivåer som beror på antalet uppfyllda kriterier (features) - Level Base, Level 1, Level 2, Level 3 och Level 4. I isdans används fyra svårighetsnivåer Level 1 till Level 4. I synkro kan elementen ha tre eller fyra svårighetsnivåer med början från Level 1. c) Kvalitetsgrad (Grade of Execution, GOE) Varje domare poängsätter kvaliteten av utförandet på varje element. Poängen baseras på vilka positiva egenskaper elementet har och/eller vilka eventuella fel elementet innehåller. Kvalitetsskalan är sjugradig: +3, +2, +1, basvärde 0, -1, -2, -3. Domaren värdesätter först de positiva egenskaperna vilket ökar kvalitetsgraden och tar därefter hänsyn till vilka eventuella fel elementet innehåller, vilket reducerar kvalitetsgraden. Varje grad innebär, förutom basvärde 0, en fastställd reducering eller ökning av elementets värde enligt värdeskalan. b) Poäng för programkomponenter a) Definition av programkomponenter Åkarens/parets/lagets hela framförande utvärderas av domarna genom fem programkomponenter: Skridskoteknik (Skating skills) Sammanbindande steg och rörelser (Transitions/Linking Footwork/Movements) Framträdande/utförande (Performance/Execution) Koreografi/komposition (Choreography/Composition) Tolkning av musiken/timing (Interpretation of the Music/Timing) Skridskoteknik Definition: Övergripande kvalitet på skridskoåkningen: Djupa, säkra skär och flyt över isen som visas av förmåga att behärska skridskovokabulären (skär, steg, vändningar etc). Tydlighet, renhet och oansträngd teknik för att accelerera och variera farten. Varierat utnyttjande av kraft/energi, fart och acceleration. Allmänna tävlingsregler/

2 Kriterier: Balans, rytmiska knäböjningar och precision i fotarbetet. Flyt och glid utan ansträngning Renhet och säkerhet av djupa skär, steg, bågar och vändningar Kraft/energi, fart och acceleration Förmåga till åkning åt olika håll (framåt, bakåt, medsols, motsols) Förmåga till åkning på en fot Likvärdig behärskning av åkteknik av båda/alla åkare visad genom samstämmighet (Paråkning/Isdans/Synkro) Sammanbindande steg & rörelser Definition: Det varierade och/eller invecklade fotarbetet, positioner, rörelser och fattningar som sammanbinder alla element, inklusive ingångar och utgångar till elementen. Kriterier: Variation Svårighet Hur invecklade steg och rörelser åkaren utför Kvalitet (inkluderande samstämmighet i Paråkning och Synkro) Fördelning av arbetsinsats mellan åkarna (Paråkning, Isdans och Synkro) Variation av fattningar (Isdans och Synkro) Framträdande / Utförande Definition: Framträdande: Åkarens/parets/lagets fysiska, emotionella och intellektuella engagemang när de uttrycker innehållet i musiken och koreografin. Utförande: Kvaliteten på rörelser och precision i framförande. Detta inkluderar harmoni i rörelser vid paråkning och isdans. Kriterier: Fysisk, emotionell och intellektuell närvaro Hållning Stil och individualitet/personlighet Skärpa i rörelser Variation och kontrast Projektion Samstämmighet, en-het (Paråkning/Isdans/Synkro) och synkronisering (Synkro) Balans i utförande mellan åkarna (Paråkning/Isdans/Synkro) Rumsuppfattning mellan åkarna (Paråkning/Isdans/Synkro) Koreografi / Komposition Definition: Ett avsiktligt, utvecklat och/eller originellt samspel av alla rörelser enligt principerna proportion, enhet, rymd, mönster, struktur och frasering. Allmänna tävlingsregler/

3 Kriterier: Syfte - idé, koncept, vision, stämning Proportion - likvärdig vikt av olika delar Enhet meningsfull sammanbindning av alla rörelser Användning av personlig och allmän rymd Mönster och utnyttjande av isen Frasering och form (rörelser och delar av programmet är strukturerade så att de stämmer överens med musiken) Originalitet av syfte, rörelser och design Delat ansvar för att uppnå syftet (Paråkning/Isdans/Synkro) Tolkning av musiken/timing Definition: Den personliga och kreativa översättningen av musikens rytm, karaktär och innehåll till rörelse på isen. Kriterier: Lätthet och säkerhet till musiken (Timing) Uttryck av musikens stil, karaktär och rytm Användning av finess för att reflektera musikens nyanser Finess är åkarens förfinade, konstfulla hantering av nyanser. Nyanser är de personliga, artistiska sätten att ta fram subtila variationer av intensitet, tempo och dynamik i musiken skapade av kompositören och/eller musikern. Förhållande mellan åkarna som reflekterar musikens karaktär (Paråkning/Isdans/Synkro) Musikens lämplighet (Isdans) Åkning primärt till musikens rytm (rhythmic beat) i Kortdans samt god balans mellan åkning till rytm och melodi i Fridans (Isdans) b) Bedömning av programkomponenter Efter att programmet avslutats bedömer varje domare Programkomponenterna i en skala från 0,25-10 med intervall om 0,25 poäng. Domarnas poäng motsvarar följande gradering: under 1 extremt dåligt, 1 mycket dåligt, 2 dåligt, 3 svagt, 4 skapligt, 5 medel, 6 över medel, 7 bra, 8 mycket bra, 9-10 enastående. Riktliner för bedömnning av Programkomponenter uppdateras och publiceras i ISU Communications. Grundprinciper för resultaträkning 1. Varje element har ett fastställt basvärde, som framgår av värdetabellen (SOV). Varje domare bedömer kvalitetsgraden (GOE) för varje element på den sjugradiga skalan från, +3 till -3. Varje grad har ett specifikt negativt eller positivt värde, som också indikeras i värdetabellen. För varje element beräknas medelvärdet av domarnas GOE, vilken adderas till elementets basvärde. Poängen för samtliga element adderas och ger en total poäng för elementen (Total Elements Score, TES). 2. Varje domare bedömer också programkomponenterna, PC. Medelvärdet av domarnas poäng beräknas för varje komponent. Medelvärdet för varje programkomponent multipliceras med en faktor, som varierar beroende på tävlingsklass. följande gäller exemelvis för Seniorer och Juniorer (A-klasser): Herrar 1,0 i kortprogram och 2,0 i friåkning Damer och Par 0,8 i kortprogram och 1,6 i friåkning Isdans 0,8 i kortdans och 1,2 i fridans Synkro 0,8 i kortprogram och 1,6 i friåkning De vägda poängen för respektive komponent summeras och utgör den totala poängen för programkomponenterna (Program Component Score, PCS). Allmänna tävlingsregler/

4 3. När det är 5 domare eller fler tillämpas trimmat medel för GOE och PC, vilket innebär att högsta och lägsta värdet tas bort och att medelvärdet beräknas på återstående domares poäng. 4. Programmets totala poäng, total segment score, TSS, blir nu summan av TES+PCS eventuella avdrag. Avdrag Avdrag beskrivs i detalj under tekniska regler för respektive gren. Här följer några exempel: Om otillåtna rörelser/element utförs i programmet görs avdrag med 2,0 poäng Fall ger avdrag om 1,0 poäng per fall vilket ger avdrag om 2,0 poäng för par om båda parter faller vid samma tillfälle. Om klädseln ej är enligt reglerna görs avdrag om 1,0 poäng Om avbrott uppstår i programmet görs följande avdrag: 1,0 för sekunders avbrott, 2,0 för sekunders avbrott osv Om programtiden över- eller understiger den föreskrivna tiden görs avdrag om 1,0 poäng per påbörjade 5 sekunder: 1-5 sek = -1,0 poäng; 6-10 sek = -2,0 poäng osv. Fastställande av slutresultat 1. Det totala poängresultatet för varje tävlingssegment, kortprogram/kortdans och friåkning, adderas och ger åkarens/parets/lagets totalpoäng för tävlingen. 2. Åkaren/paret/laget som har högst totalpoäng vinner tävlingen, den med näst högst kommer tvåa osv. 3. Om två eller flera åkare/par/lag har samma totalpoäng för tävlingen avgörs det utifrån vem/vilka som hade högst poäng i det sista segmentet, friåkningen. Om även denna poäng är samma delas placeringen. Undantag är tävlingar/mästerskap med kvalificering. Om åkarna har samma poäng i det senaste segmentet, får det näst senaste avgöra. Om även det ger samma poäng blir placeringen delad. Allmänna tävlingsregler/

5 FAKTORER FÖR PROGRAMKOMPONENTER Singel- och Paråkning Klasserna ovan bedöms i samtliga fem programkomponenter. Följande klasser bedöms i skridskoteknik, sammanbindande steg och rörelser samt framträdande/utförande. Tävlingsklass Kortprogram Friåkning Damer: Seniorer A, Juniorer A Herrar: Seniorer A, Juniorer A Flickor: Ungdom A Pojkar: Ungdom A Par: Seniorer, Juniorer Par: Ungdom Tävlingsklass Skridskoteknik Sammanbindande steg Framträdande / Utförande Kort Fri Kort Fri Kort Fri Seniorer B1 / Juniorer B1 damer Seniorer B1 / Juniorer B1 herrar Seniorer B2 / Juniorer B2 damer Seniorer B2 / Juniorer B2 herrar Ungdom B flickor Ungdom B pojkar Miniorer A flickor/pojkar Miniorer B flickor/pojkar Par: Debutanter Isdans och Solodans Tävlingsklass Mönsterdans 1 dans 2 danser Kortdans Fridans Seniorer, Juniorer /dans Ungdom, Debutanter /dans För samtliga klasser gäller: Kortdans och fridans bedöms i alla fem programkomponenter. Mönsterdans bedöms i skridskoteknik, framträdande/utförande, koreografi/komposition och tolkning/timing. Synkro Tävlingsklass Kortprogram Friåkning Seniorer, Juniorer Juniorer Fri Ungdom Debutanter / Masters / Mixad Seniorer, Juniorer, Juniorer Fri och Ungdom bedöms i alla fem programkomponenterna. Debutanter, Masters och Mixed bedöms i skridskoteknik, framträdande/utförande samt tolkning. Allmänna tävlingsregler/

6 TÄVLINGSKLASSER - Testkrav och tävlingssystem Testkrav ska vara uppfyllda vid anmälningstidens utgång. Om en efteranmälan blir aktuell ska testkraven ändå ha varit uppfyllda vid anmälningstidens utgång. Åkaren ska tävla i den klass som den uppfyller testkravet för och kan inte tävla i en klass med lägre testkrav. Singelåkning Lägsta testkrav Förbundstävling A- Klubb- Stjärn- Fri Basic tävling tävling tävling Seniorer A 4 4 X X X X Juniorer A 4 4 X X X X Ungdom A X X X X Ungdom A X X X X Miniorer A 3 2 X X X Seniorer B1 3 3 X X Seniorer B2 2 2 X X Juniorer B1 3 3 X X Juniorer B2 2 2 X X Ungdom B15:1 3 3 X X Ungdom B15:2 2 2 X X Ungdom B X X Miniorer B 2 2 X X Seniorer C Grund - X Juniorer C Grund - X Ungdom C Grund - X Miniorer C Grund - X Paråkning Lägsta testkrav Förbundstävling A- Klubb- Stjärn- Fri Basic tävling tävling tävling Seniorer 3 3 X X X X Juniorer 3 3 X X X X Ungdom USM 2 2 X X X X Debutanter 1 1 X X X X Testkraven ska uppfyllas av båda åkarna i paret. Isdans Lägsta testkrav Förbundstävling A- Klubb- Stjärn- Fri Basic tävling tävling tävling Seniorer Grund 4 X X X Juniorer Grund 3 X X X Ungdom Grund 3 X X X Debutanter Grund Grund X X Testkraven ska uppfyllas av båda åkarna i paret. Solodans Lägsta testkrav Förbundstävling A- Klubb- Stjärn- Fri Basic tävling tävling tävling Seniorer Grund 2 X X Juniorer Grund 1 X X Ungdom Grund Grund X X Debutanter Grund Grund X X Allmänna tävlingsregler/

7 Synkro SM, JSM, USM Lägsta testkrav Samtliga A- tävling Förbundstävling Klubbtävling Stjärntävling Seniorer Alla åkare Basic 2 Fri grund X X X X 50 % Basic 3 Juniorer Alla åkare Basic 1 Fri grund X X X X 50 % Basic 2 Juniorer Fri Fri grund X X Ungdom Alla åkare Basic Grund Fri grund X X X X 75 % Basic 1 Debutanter Fri grund X X X X Mixad Fri grund X X Masters Inget testkrav X X Nybörjare Fri grund X Singelåkning (för närvarande) Adults Lägsta testkrav Samtliga deltagare Inget testkrav Samtliga grenar Showtävling Samtliga deltagare Lägsta testkrav Inget testkrav Allmänna tävlingsregler/

8 ÅLDERSINDELNING SÄSONGEN 2015/2016 SENIORER Född tidigast Född senast Samtliga nationella och internationella tävlingar Singelåkning Damer och herrar Paråkning Damen och herren Isdans Damen och herren JUNIORER Född tidigast Född senast Samtliga nationella och internationella tävlingar Singelåkning Damer och herrar Paråkning Damen Herren Isdans Damen Herren UNGDOM OCH DEBUTANTER Född tidigast Född senast USM, SKF-trofén, Morgondagare och internationella tävlingar Singelåkning Ungdom 15 Flickor och pojkar Paråkning Ungdom Flickan och pojken Isdans Ungdom Flickan och pojken RM, SKF-trofén och Morgondagare Singelåkning Ungdom 13 Flickor och pojkar Paråkning Debutanter Flickan och pojken Isdans Debutanter Flickan och pojken Övriga nationella tävlingar Singelåkning Ungdom 15 Flickor och pojkar Singelåkning Ungdom 13 Flickor och pojkar Paråkning Ungdom Flickan och pojken Paråkning Debutanter Flickan och pojken Isdans Ungdom Flickan och pojken Isdans Debutanter Flickan och pojken MINIORER Född tidigast Född senast Samtliga tävlingar Singelåkning Flickor och pojkar SOLODANS Född tidigast Född senast Samtliga tävlingar Seniorer Damer och herrar Juniorer Damer och herrar Ungdom Flickor och pojkar Debutanter Flickor och pojkar Allmänna tävlingsregler/

9 SYNKRO Född tidigast Född senast Internationella tävlingar Seniorer 16 åkare Juniorer 16 åkare Ungdom 16 åkare SM/JSM, förbundstävlingar och övriga nationella tävlingar Seniorer åkare 2 åkare får vara yngre Juniorer åkare 2 åkare får vara yngre 2 åkare får vara äldre USM och förbundstävlingar Ungdom åkare Två åkare får vara äldre RM och förbundstävlingar Debutanter åkare Max 50 % av laget Övriga i laget Övriga nationella tävlingar Juniorer Fri åkare Ungdom åkare 2 åkare får vara yngre 2 åkare får vara äldre Debutanter åkare Max 50 % av deltagarna Masters Mixad åkare Samtliga 75 % av deltagarna åkare Minst 50 % av deltagarna ADULTS Singel (åldersindelning vid behov) Född tidigast Född senast Klass I (21 till 30 år) Damer och herrar Klass II (31 till 40 år) Damer och herrar Klass III (41 till 50 år) Damer och herrar Klass IV (51 till 60 år) Damer och herrar Klass V (61 år och äldre) Damer och herrar Allmänna tävlingsregler/

10 LICENSAVGIFTER ÅKARLICENS Licensavgiften är 290 kr/åkare för samtliga grenar (Singel, Par, Isdans och Synkro) Licensavgiften betalas till Pensum. Ytterligare information finns på Bevis på erlagd licensavgift för aktuell licensperiod ska vid tävling vara arrangören tillhanda via IdrottOnline/IndTA vid sista anmälningsdagen för tävlingen och vid test visas upp för skiljedomaren under testdagen. Se även Generella regler 117. ANMÄLNINGSAVGIFTER Under säsongen 2015/2016 får anmälningsavgifter tas ut med följande maxbelopp: Med 2 program Med 1 program Singelåkning, Paråkning och Isdans - SM/JSM/USM/RM SKF-trofén Elitserietävling, Elitseriefinal A-tävling Klubbtävling Stjärntävling Slingatävling (se kapitel IX) 80 Synkro SM/JSM 4300 USM/RM 3700 Tävling Stjärntävling Show Per shownummer 500 Betalning och återbetalning av anmälningsavgift regleras i Generella regler 119. I anmälningsavgiften ingår en administrationsavgift som med några undantag fördelas mellan Svenska Konståkningsförbundet och det SDF där tävlingen arrangeras enligt nedan. Arrangören skall efter varje tävling rapportera via IndTA och betala avgifterna till förbundet. SDF ansvarar för att kontrollera att föreningarna redovisar och betalar efter varje tävling. Från säsongen 2010/2011 finns ett utjämningssystem för att kunna ge visst bidrag till arrangörer av Elitserietävlingar och i speciella fall A-tävlingar. Anmälningsavgifterna för Klubb- och Stjärntävlingar (ej Synkro) höjdes med 25 kr för detta ändamål. SDF ansvarar för att den extra avgiften redovisas till Svenska Konståkningsförbundet som sedan fördelar bidragen. Kategori Tävling Administrationsavgift Utjämning SKF SDF Arrangör SKF Singel, Par, Isdans SM/JSM/USM/RM SKF-trofén Elitserietävling A-tävling Klubbtävling Stjärntävling Synkro SM/JSM/USM/RM Övriga tävlingar Allmänna tävlingsregler/

11 ANTAL DELTAGARE VID SM/JSM/USM/RM OCH ELITSERIEFINALEN I SINGEL Kvalificering till SM/JSM/USM/RM samt Elitseriefinalen 2015/2016 i Singelåkning sker via Elitserien/Morgondagare. Antalet deltagare begränsas enligt följande: SM/JSM/USM/RM Elitseriefinalen SM Damer 12 Seniorer Damer 8 SM Herrar 8 Seniorer Herrar 5 JSM Damer 24 Juniorer Damer 12 JSM Herrar 10 Juniorer Herrar 5 USM Flickor 18 Ungdom 15 Flickor 8 RM Flickor 18 Ungdom 13 Flickor 8 USM Pojkar 10 Ungdom Pojkar 5 SKF-TROFÉN Tävlingsklasser Klass Kategori Ålder Kortprogram Friåkning Fri Basic 1 Seniorer Damer Minst 14 år före 1/ DM 4,0 min Juniorer Damer Minst 13 år men ej fyllt JDM 3,5 min år före 1/ Ungdom 15 Minst 10 år men ej fyllt UDM 3,0 min 4 4 Flickor 15 år före 1/ Ungdom 13 Minst 10 år men ej fyllt UDM 3,0 min 3 3 Flickor 13 år före 1/ Seniorer Herrar Minst 14 år före 1/ DM 4,5 min Juniorer Pojkar Minst 13 år men ej fyllt JDM 4,0 min år före 1/ Ungdom Pojkar Minst 10 år men ej fyllt UDM 3,5 min år före 1/ Seniorer Par Minst 14 år före 1/ SM 4,5 min Juniorer Par Minst 13 år men ej fyllt 19 (Dam) / 21 (Herre) år före 1/ Ungdom Par Minst 10 år men ej fyllt 15 år före 1/ JSM 4,0 min 3 3 USM 3,5 min 2 2 Varje SDF får anmäla ett (1) lag som består av minst tre (3) och max nio (9) åkare/par - För att kunna utnyttja maximalt antal deltagare (9) ska laget representeras av åkare/par i minst fyra (4) olika klasser, varav minst en herr-, pojk- eller parklass - Saknas deltagare i minst 4 klasser förloras en plats - Saknas deltagare i herr-, pojk-, parklass förloras en plats - Laget måste vara representerat i minst två (2) kategorier - Maximalt fyra (4) åkare i ett lag kan delta i samma kategori Inga individuella deltagare tillåts tävla utanför lagtävlingen Se även 430. Allmänna tävlingsregler/

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017

II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017 II. ALLMÄNNA TÄVLINGSREGLER FÖR SÄSONGEN 2016/2017 ISU JUDGING SYSTEM Bedömningssystemet utgår från en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar svårighetsnivån samt en domarpanel

Läs mer

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén

I huvudet på en domare. Detta material får endast användas för privat bruk eller efter samråd med Göteborgs Konståkningsförbund/Anna Nylén I huvudet på en domare. Stjärntävlingar Domarpanel Huvuddomare Bedömare (alltid ojämnt antal) Bedömning Sluten Utvärdering av varje åkare görs av huvuddomaren Stjärntävling bedömare Lokal tävlingsdomare

Läs mer

Stjärntävlingar och Showtävlingar

Stjärntävlingar och Showtävlingar VIII. REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR Stjärntävlingar och Showtävlingar Säsongen 2016/2017 108 Stjärntävlingar Stjärntävlingar riktar sig främst till åkare i Stjärnklass i singelåkning, paråkning, isdans, solodans

Läs mer

Stjärntävlingar och Showtävlingar

Stjärntävlingar och Showtävlingar VII. REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR Stjärntävlingar och Showtävlingar Säsongen 2011/2012 110 Stjärntävlingar Stjärntävlingar riktar sig främst till C-åkare i singel samt nybörjare i paråkning, isdans och teamåkning,

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Vals rytm, valfritt antal av följande rytmer: Foxtrot, Marsch, Polka. Mönsterdanssektionen

Läs mer

Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar

Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar Guide för huvudbedömare/bedömare på Stjärntävlingar Tekniska kommittén 2016/10 Huvudbedömaren har ett helhetsansvar för tävlingen tillsammans med arrangörens tävlingsledare. Tävlingsarrangören ska i god

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2013/2014 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Quickstep och en eller två av följande: Foxtrot, Charleston, Swing Mönsterdanselementen

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2016/2017 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Blues rytm, valfritt antal av följande rytmer: Swing, Hip Hop. Mönsterdanssektionen

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2016/2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017

Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017 Inbjudan till Klubbtävling Borlängekristallen 2017 1. TÄVLINGSPLATS Borlänge Ishall Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Idrottsvägen 21 784 62 Borlänge 2. TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER Fastställande av startordning

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2014-2015 SISTA ANSÖKNINGSDAG 19 maj 2014 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2016-2017 SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017

Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017 Informationsunderlag för ansökan till Elitserien och Morgondagare 2017-2018 SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 maj 2017 Målgrupp Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och

Läs mer

Instruktion för speaker vid. Stjärntävling

Instruktion för speaker vid. Stjärntävling Instruktion för speaker vid Stjärntävling Säsong 2016/2017 Speakerinstruktioner för tävling med en (1) bedömarpanel, s2 och s3 Speakerinstruktioner för tävling med två (2) alternerande bedömarpaneler,

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2016/2017

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System A- och klubbtävlingar, singel Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker Kort program 2015-06-06 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan)

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2013/2014

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. A- och klubbtävlingar, singel. Säsong 2013/2014 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System A- och klubbtävlingar, singel Säsong 2013/2014 Instruktion för speaker Kort program 2013-08-14 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan)

Läs mer

UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008

UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008 UTBILDNING på DISTRIKTSNIVÅ för TÄVLINGSARRANGÖRER Hösten 2008 Lieve Lindberg Tord Lindberg Utbildningens innehåll Allmänt om konståkningstävlingar Det svenska tävlingssystemet Nyheter, revideringar, påpekanden

Läs mer

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen #skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR Nyheter säsongen 2016-2017 2016-10-12 1 FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR STJÄRNTÄVLINGAR 2016-2017 ü Stjärntävlingar har hittills bedömts av majoritetsplacering som liknar 6.0

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2015-2016 Göteborgs Konståkningsklubb Synchro inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2015/2016 Svenska

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008. 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008. 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2008 3-7 december 2008 Cloetta Center, Linköping INBJUDAN LINKÖPINGS KONSTÅKNINGSFÖRENING INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2008 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland

Inbjudan till. A-tävling. DM Östra Götaland Inbjudan till A-tävling DM Östra Götaland Seniorer A Damer Juniorer A Damer Juniorer A Herrar Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor Ungdom A Pojkar 25-26 Februari 2017 Höglandsrinken, Nässjö 1. ALLMÄNT

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén augusti 2014/EB/KM/HE Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare

Läs mer

VI. TEKNISKA REGLER, SOLODANS för säsongen 2016/2017

VI. TEKNISKA REGLER, SOLODANS för säsongen 2016/2017 VI. TEKNISKA REGLER, SOLODANS för säsongen 2016/2017 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Blues rytm, valfritt antal av följande rytmer: Swing, Hip Hop. Mönsterdanssektionen

Läs mer

På några punkter skiljer sig Stjärntävlingar rejält från tävlingar som har ISU Regulation till grund:

På några punkter skiljer sig Stjärntävlingar rejält från tävlingar som har ISU Regulation till grund: STJÄRNTÄVLINGAR Parallellt med tävlingar som genomförs med ISU Regulations som grund finns även Stjärntävlingar. Stjärntävlingar är öppna för samtliga klasser, men C-klasser kan enbart tävla i Stjärntävlingar

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2014-2015 Tjörns Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2014/2015 Svenska Mästerskapen

Läs mer

DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer

DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer Inbjudan till A-tävling DM Skåne samt Gudrun Lindmarks trofé för miniorer Seniorer Damer och Herrar Juniorer Damer och Herrar Ungdom Flickor och Pojkar Miniorer 5-7 januari 2018 Malmö isstadion, Malmö

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén april 2016/EB/KM Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare Gärna fungerat som bedömare på Stjärntävling

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare på Stjärntävling Domare på Klubbtävling

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Kungälvspokalen 4 februari 2017 Oasens ishall i Kungälv INBJUDAN Föreningen Ytterby och Kungälvs konståkare Inbjuder Klubbtävling i Synkro Kungälvspokalen Lördagen 4 februari 2017

Läs mer

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017

INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé september 2017 INBJUDAN TILL A-TÄVLING Alex Szabo s Trofé Juniorer A Damer, Ungdom A 15 och Ungdom A13 flickor och Miniorer A flickor och pojkar 16-17 september 2017 Halmstad Arena is Varmt välkomna till Halmstad! 1.

Läs mer

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg)

A-tävling Kal å Ada. 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) Inbjudan till A-tävling Kal å Ada Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom A Flickor 1-2 oktober 2016 Marconihallen, Västra Frölunda (Göteborg) 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med

Läs mer

A-tävling Borlängetrofén

A-tävling Borlängetrofén Inbjudan till A-tävling Borlängetrofén Juniorer Damer Ungdom Flickor 29-30 oktober 2016 Borlänge ishall, Borlänge 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävlingar, singel och par

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävlingar, singel och par vid tävlingar med ISU Judging System Klubbtävlingar, singel och par Säsong 2012/2013 2006-09-14/CF, PL. Rev juli 2012, LL KORTPROGRAM När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan) Första uppvärmningsgruppen

Läs mer

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Tävlingsplats Uddevalla, Fridhemshallen, Svanevägen 2A, 451 93 Uddevalla Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Tävlingsdagar Lördag 10 oktober 2015 Söndag

Läs mer

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävling, singel. Säsong 2016/2017

Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System. Klubbtävling, singel. Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker vid tävlingar med ISU Judging System Klubbtävling, singel Säsong 2016/2017 Instruktion för speaker Kort program 2015-06-06 När tävlingspasset börjar (ca 2 minuter innan) Första

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg

Inbjudan till. A-tävling. DM Göteborg Inbjudan till A-tävling DM Göteborg Seniorer A Damer och Herrar Juniorer A Damer och Herrar Ungdom A 15 Flickor och Pojkar Ungdom A 13 Flickor och Pojkar 21-22 januari 2017 Kungsbacka Ishall 1. ALLMÄNT

Läs mer

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen

#skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR. Nyheter säsongen #skatesweden STJÄRNTÄVLINGAR Nyheter säsongen 2016-2017 1 FÖRBÄTTRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR STJÄRNTÄVLINGAR 2016-2017 ü Stjärntävlingar har hiflls bedömts av majoritetsplacering som liknar 6.0 systemet där

Läs mer

Inbjudan till. DM Stockholm 2017

Inbjudan till. DM Stockholm 2017 Inbjudan till DM Stockholm 2017 Seniorer Damer och Herrar Juniorer Damer och Herrar Ungdom Flickor och Pojkar 6 8 januari, 2017 Sollentunavallen, Sollentuna 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017 SENIORER (ISU Senior) VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2016/2017 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Passering En (1) diagonal passering Rotationer måste inkluderas vid passeringstillfället

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad

Inbjudan till. A-tävling. Oxen Cup. Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer februari 2017 Katrinhallen, Mariestad Inbjudan till A-tävling Oxen Cup Ungdom A 13 flickor Ungdom A 15 flickor Juniorer A Damer 18-19 februari 2017 Katrinhallen, Mariestad ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004

Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 NORRBOTTENS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Inbjuder till SKF-trofén 2004 i Piteå den 12-14 mars 2004 På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet inbjuder Norrbottens Konståkningsförbund och Piteå Konståkningsklubb

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2011-09-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Discipliner... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016

VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016 SENIORER VII. TEKNISKA REGLER, SYNKRO för säsongen 2015/2016 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Vinge flyttande element Flytt över isen måste utföras i en trevinge-konfiguration Ett byte av konfiguration

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR

1. ALLMÄNT 2. TEKNISKA DATA 3. TÄVLINGSKLASSER 4. ANMÄLNINGAR Inbjudan till A-tävlingen Solstapokalen Seniorer A Damer Juniorer A Damer Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor 10-11 december 2016 Löfbergs Arena Karlstad 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås

A-tävling Västeråstrofén oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås Inbjudan till A-tävling Västeråstrofén Juniorer Damer Ungdom Flickor Miniorer 22 23 oktober 2016 ABB Arena Nord, Västerås 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2007 6-10 december 2007 Scandinavium, Göteborg INBJUDAN SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET INBJUDER i samarbete med Göteborg Stad till SM-VECKAN 2007 Svenska Mästerskapen 2008 för Seniorer

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

SKF-TROFÉN I KONSTÅKNING 2016/ mars 2017 Trängens ishall, Örebro TÄVLINGSINBJUDAN

SKF-TROFÉN I KONSTÅKNING 2016/ mars 2017 Trängens ishall, Örebro TÄVLINGSINBJUDAN SKF-TROFÉN I KONSTÅKNING 2016/2017 24-26 mars 2017 Trängens ishall, Örebro TÄVLINGSINBJUDAN KONSTÅKNINGSKLUBBEN LUTZ INBJUDER PÅ UPPDRAG AV VÄSTRA SVEALANDS KF och i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta INBJUDAN Nacka Teamåkningsklubb Inbjuder Klubbtävling i Synkro Nacka synkrotrofé 2017 11 feb 2017 Älta ishall, Älta 1. ALLMÄNT

Läs mer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer

Inbjudan till. A-tävling. VFKK Kristallen. Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer Inbjudan till A-tävling VFKK Kristallen Ungdom 13A Flickor Ungdom 15A Flickor Juniorer Damer Seniorer Damer 4-5 November 2017 Marconihallen Göteborg 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet

Läs mer

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel

Gruppbeskrivningar 2013-2014. Göteborgs Konståkningsklubb Singel Gruppbeskrivningar 2013-2014 Göteborgs Konståkningsklubb Singel A1 B1 A2 B2 F3 C1, C2 F2 F1 Skridskoskolan Svenska Konståkningsförbundet tillämpar tester för att dela in åkaren i ålderskategori och i olika

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015. 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015. 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2014/2015 10-14 december 2014 ABB Arena Nord, Västerås INBJUDAN IFK VÄSTERÅS KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2014/2015 Svenska

Läs mer

Klubbtävling. Synkro

Klubbtävling. Synkro Klubbtävling Skö Synkro INBJUDAN 2017-02-25 Borås ishall Konståkarna Borås Inbjuder Klubbtävling i Synkro Knalletrofén 25 februari 2017 Borås ishall 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2016-2017 Föreningen Konståkarna Borås inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2016/2017 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Istappen / Gränby ishallar, A-hallen Uppsala

Istappen / Gränby ishallar, A-hallen Uppsala Inbjudan till Istappen 2017 A-tävling och DM för Svealands distrikt samt Minitrofén Seniorer A Damer och Herrar Juniorer A Damer och Herrar Ungdom A Flickor och Pojkar Miniorer A 28-29/1 2017 Gränby ishallar,

Läs mer

VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012

VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012 SENIORER VI. TEKNISKA REGLER, TEAMÅKNING för säsongen 2011/2012 KORTPROGRAM Max 2 minuter 50 sekunder a) Block Slutet block Valfri konfiguration med minst tre (3) rader Pivot, måste utföras i fyra (4)

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning Svenska Mästerskapen i Synkroniserad Konståkning 2013-2014 Mölndals Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM i Synkroniserad Konståkning 2013/2014 Svenska Mästerskapen

Läs mer

21 22 januari 2017 Tibro Ishall

21 22 januari 2017 Tibro Ishall Inbjudan till A-tävling inkl DM för Västergötland Lars G:s Pokal Följande klasser: Seniorer Damer Juniorer Damer Ungdom 13 och 15 Flickor Miniorer Flickor och Pojkar Ungdom Pojkar Juniorer Herrar Seniorer

Läs mer

Elitserietävling. Luleåcupen 2017 INBJUDAN COOP Arena, Luleå. Skö

Elitserietävling. Luleåcupen 2017 INBJUDAN COOP Arena, Luleå. Skö Elitserietävling Skö Luleåcupen 2017 2017-09-09 2017-09-10 COOP Arena, Luleå INBJUDAN Luleå konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Luleåcupen 2017

Läs mer

A-tävling VFKK Kristallen

A-tävling VFKK Kristallen Inbjudan till A-tävling VFKK Kristallen Juniorer A Damer Seniorer A Damer Ungdom 15 A Flickor Ungdom 13 A Flickor 19 20 november 2016 Frölundaborg, Göteborg 1. ALLMÄNT Tävlingarna kommer att genomföras

Läs mer

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö

Elitserietävling. SteKK Trofén 2016 INBJUDAN. 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund. Skö Elitserietävling Skö SteKK Trofén 2016 3-4 december 2016 Stenungsund Arena, Stenungsund INBJUDAN Stenungsunds KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling SteKK Trofén

Läs mer

Elitserietävling. USK - Pokalen 2016 INBJUDAN November 2016 Gränby ishallar, Uppsala. Skö

Elitserietävling. USK - Pokalen 2016 INBJUDAN November 2016 Gränby ishallar, Uppsala. Skö Elitserietävling Skö USK - Pokalen 2016 26-27 November 2016 Gränby ishallar, Uppsala INBJUDAN Uppsala Skridskoklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling USK - Pokalen

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/ december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/ december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2017/2018 13-17 december 2017 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå TÄVLINGSINBJUDAN 1 SKELLEFTEÅ KONSTÅKNINGSFÖRENING INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Anmälan till tävling Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA... 3 Krav... 3 Logga in i IndTA...3 Anmäla till tävling (singel)...

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014. 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014. 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2013/2014 11-15 december 2013 VIDA Arena, Växjö INBJUDAN VÄXJÖ KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2013/2014 Svenska Mästerskapen

Läs mer

Policy för tävling och test

Policy för tävling och test Policy för tävling och test Här finner ni information om vad som gäller när era barn börjar bli redo för att komma ut och tävla. TESTER Det finns två olika kategorier av tester, Fri och Basic tester. Fri

Läs mer

1. Inledning. Om du hittar felaktigheter i materialet eller har frågor, kontakta kommittén via

1. Inledning. Om du hittar felaktigheter i materialet eller har frågor, kontakta kommittén via 1. Inledning Vår förhoppning är att denna handbok kommer Dig som skiljedomare till hjälp. en ska verka som stöd och hjälp i din roll som skiljedomare. Nästan alla tävlingar genomförs under tidspress kombinerat

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

SM-veckan 2006 6-10 december 2006 Borås TIDSSCHEMA (2006-11-23)

SM-veckan 2006 6-10 december 2006 Borås TIDSSCHEMA (2006-11-23) SM-veckan 2006 6-10 december 2006 Borås TIDSSCHEMA (2006-11-23) (Preliminärt schema som kan ändras) Tisdag 5 december, 2006 20.00 Lottning startordning kortprogram JSM Damer Scandic Plaza 20.00 Lottning

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regel- och tävlingskommittén / 2007-07-01 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regel- och tävlingskommittén / 2007-07-01 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av specialdistriktsförbund

Läs mer

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017 SENIORER A KORTPROGRAM III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2016/2017 Programtid: 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sekunder) ISU-tävlingar SM Elitserien a) DAMER: Dubbel eller trippel Axel

Läs mer

Elitserietävling. Österåkertrofén INBJUDAN januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö

Elitserietävling. Österåkertrofén INBJUDAN januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö Elitserietävling Skö Österåkertrofén 20-21 januari 2018 Österåkers sportcentrum, Åkersberga INBJUDAN IFK Österåkers KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Österåkertrofén

Läs mer

Elitserietävling. Novemberskäret INBJUDAN / Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö

Elitserietävling. Novemberskäret INBJUDAN / Österåkers sportcentrum, Åkersberga. Skö Elitserietävling Skö Novemberskäret 12-13/11 2016 Österåkers sportcentrum, Åkersberga INBJUDAN IFK Österåkers KK Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Novemberskäret

Läs mer

8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN

8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN Elitserietävling Skö Solna Challenge Cup 2016 8-9 oktober 2016 Ulriksdals IP, Solna INBJUDAN Föreningen Solna Konståkning Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Solna

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Tävlingsinformation Här följer information till dig i LeKK som ska tävla. Vem får tävla? Svenska Konståkningsförbundets beslutar om svenska tävlingsregler. Den åkare som har i vart fall grundtest i friåkning

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/ december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/ december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2016/2017 14-18 december 2016 Malmö Arena, Malmö TÄVLINGSINBJUDAN MALMÖ KONSTÅKNINGSKLUBB INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2016/2017 Svenska

Läs mer

10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN

10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN Elitserietävling Skö LULECUPEN 10-11 september 2016 LULEÅ COOP ARENA INBJUDAN LULEÅ KONSTÅKNINGSKLUBB Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitseriepremiären 16/17 Lulecupen Seniorer

Läs mer

Elitserietävling. Vinterhoppet 2017 INBJUDAN mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro. Skö

Elitserietävling. Vinterhoppet 2017 INBJUDAN mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro. Skö Elitserietävling Skö Vinterhoppet 2017 11 12 mars 2017 Trängen (A-hall), Örebro INBJUDAN Örebro Konståkningsklubb Inbjuder i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till Elitserietävling Vinterhoppet

Läs mer

Elitseriefinalen 2010-2011

Elitseriefinalen 2010-2011 Elitseriefinalen 2010-2011 8 10 april 2011 Halmstads Arena Is INBJUDAN Halmstads Konståkningsklubb INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till ELITSERIEFINALEN 2010/2011 Seniorer och Juniorer

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av specialdistriktsförbund

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET TESTSYSTEM Version 2014-06-01/EB 1 TESTBESTÄMMELSER 1.00 ALLMÄNT 1.01 Test kan anordnas av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) av förening ansluten till förbundet eller av

Läs mer

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Endast av Distriktet sanktionerade A-tävlingar och klubbtävlingar, vilka står med i innevarande säsongs tävlingskalender,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER

UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER UTBILDNINGSPLAN TEKNISKA FUNKTIONÄRER Tekniska Kommittén september 2012/EB/KM Domarkurser singel och par Steg 1 SDF (regional kurs) Fyllda 15 år Helst vara f.d. aktiv åkare, gärna fungerat som bedömare

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201608/ LA SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2016-2016 Vision: Svensk konståkning stävar mot att bli bäst i världen. Långsiktiga mål: Ta

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201306 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL- OCH PARÅKARE 2013-2014 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2015/ december 2015 Olympiarinken, Helsingborg INBJUDAN

SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2015/ december 2015 Olympiarinken, Helsingborg INBJUDAN SM-VECKAN I KONSTÅKNING 2015/2016 9-13 december 2015 Olympiarinken, Helsingborg INBJUDAN IFK HELSINGBORGS KONSTÅKNINGSEKTION INBJUDER i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet till SM-VECKAN 2015/2016

Läs mer

SM-veckan 2008 3-7 december 2008 Linköping TIDSSCHEMA (2008-12-02)

SM-veckan 2008 3-7 december 2008 Linköping TIDSSCHEMA (2008-12-02) SM-veckan 2008 3-7 december 2008 Linköping TIDSSCHEMA (2008-12-02) (Preliminärt schema som kan ändras) Onsdag 3 december, 2008 SHALL Grupp 1 Kort/Fri (40 ) 11.30-12.10 Grupp 2 Kort/Fri (40 ) 12.10-12.50

Läs mer

IV. TEKNISKA REGLER, PARÅKNING för säsongen 2015/2016

IV. TEKNISKA REGLER, PARÅKNING för säsongen 2015/2016 SENIORER IV. TEKNISKA REGLER, PARÅKNING för säsongen 2015/2016 KORTPROGRAM Programtid Maxtid 2 minuter och 50 sekunder Samtliga tävlingar a) Valfritt hand till hand lift take-off (Grupp 4) b) Twistlyft

Läs mer

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar

Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Information till skiljedomare och teknisk kontrollant vid A-tävlingar och klubbtävlingar Endast av Distriktet sanktionerade A-tävlingar och klubbtävlingar, vilka står med i innevarande säsongs tävlingskalender,

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

Regler... 2. Licensperiod... 2. Hur löser man licens?... 2. Licenskort... 3. Vem svarar på vad?... 4

Regler... 2. Licensperiod... 2. Hur löser man licens?... 2. Licenskort... 3. Vem svarar på vad?... 4 Åkarlicenser en guide i konståkningens åkarlicenser Innehåll: Regler... 2 Licensperiod... 2 Hur löser man licens?... 2 Licenskort... 3 Vem svarar på vad?... 4 Överläsning av licenser från Folksam till

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

West Sweden Taekwon-Do Championships 2015

West Sweden Taekwon-Do Championships 2015 West Sweden Taekwon-Do Championships 2015 Tävlingsdatum: Tävlingslokal: 2015-05-09 Start: kl.10:00 Valhalla Sporthall, Sal-A, Göteborg Arrangör: Göteborgs Taekwon-Do Klubb Taekwon-Do Sweden Officiell Inbjudan

Läs mer

Gruppbeskrivningar GKK Singel

Gruppbeskrivningar GKK Singel Gruppbeskrivningar GKK Singel 2016-2017 I GKK Singel tycker vi att det är viktigt med en god gemenskap. Vi är väl medvetna om att vissa grupper förändras från säsong till säsong. Detta innebär att man

Läs mer

Göteborg Taekwon-Do Championships 2013

Göteborg Taekwon-Do Championships 2013 Göteborg Taekwon-Do Championships 2013 Tävlingsdatum: Tävlingslokal: 2013-10-12 Start: kl.10:00 Valhalla Sporthall, A-hallen (Intill Scandinavium) Arrangör: Göteborgs Taekwon-Do Klubb & Taekwon-Do Sweden

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 2014-05 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att vara en

Läs mer

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015

III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015 SENIORER A III. TEKNISKA REGLER, SINGELÅKNING för säsongen 2014/2015 KORTPROGRAM ISU-tävlingar SM Elitserien Programtid: Max 2 minuter och 50 sekunder a) DAMER: Dubbel eller trippel Axel HERRAR: Dubbel

Läs mer