TILLVAL VID DONNERSKA SKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVAL VID DONNERSKA SKOLAN"

Transkript

1 Tillvalsämnen

2 TILLVAL VID DONNERSKA SKOLAN Inför övergången till åk 8 och åk 9 kan eleverna påverka sina egna läsordningar genom valet av tillvalsämnen. Eleverna har möjlighet att enligt behov, förutsättningar och intresse välja bland ett rätt stort antal ämnen. Tillvalsämnen är delvis tillämpade och fördjupade ämnen i de gemensamma ämnena på åk 7. Bra att veta före valet: 1. Det totala timantalet per vecka är 30 årsveckotimmar (=åvt). 2. I åk 8 och 9 är de gemensamma ämnenas timantal 24 årsveckotimmar och lektionerna i tillval är 6 årsveckotimmar. 3. Tillvalsämnen väljs för åk 8 och ett nytt val görs inför åk 9. Undantag utgör B2-språk, (tyska, franska, ryska, spanska) som väljs för åk 8 och åk Tillvalsämnen bedöms med vitsord om dess omfattning är minst 2 årsveckotimmar. Kortare tillval bedöms med anteckningen G (=godkänd) i betyget. 5. Undervisningsgrupper bildas om ett tillräckligt antal elever visar intresse för ett ämne och det är praktisk genomförbart. 6. Tänk noggrant igenom valet av ämnen. Under läsåret är det i princip omöjligt att byta ämne. Valet görs för ett år och du skall välja ämnen som sammanlagt består av 6 årsveckotimmar, vilket innebär fyra pass i veckan. 7. Du bör även välja reservämnen. Tänk även noggrant igenom reservämnen. Eventuellt kommer någon av dessa att utgöra en del av ditt val. 8. Information om valsättet får du av elevhandledaren. 9. Information om innehåll i tillvalsämnet får du av respektive ämneslärare. 10. Information om tillvalsämnen ges på informationsmötet onsdagen den 4 februari Valblanketten returneras till kansliet senast fredagen den 13 februari I april görs en andra omgång. Då väljs tillvalsämnen för nästa år bland de ämnen som önskats mest i första omgången. Andra omgången görs via Wilma. Eleverna bör då ha sina lösenord så de kommer in i systemet. Mera info om andra omgången ges senare. Kaj Holmbäck, rektor

3 TILLVALSÄMNEN 2015 ÄMNEN SOM KAN VÄLJAS ENDAST I ÅK 8 Teckning och målning 1 Informationsteknik 1 Digital bild/film Jakt och natur ÄMNEN SOM KAN VÄLJAS I SÅVÄL ÅK 8 OCH ÅK 9. KAN VÄLJAS FÖR ETT ELLER TVÅ ÅR: Slöjd Textilslöjd Huslig ekonomi Små rätter Musik Tillvalsgymnastik Öva finska Fotboll Ishockey Elektronikkurs Laborationskurs ÄMNEN SOM KAN VÄLJAS ENDAST I ÅK 9: Informationsteknik 2 Teckning och målning 2 Prata på Ung företagsamhet (UF) Digital bild/foto Gymnasieförberedande matematik ÄMNEN SOM VÄLJS FÖR TVÅ ÅR, SÅVÄL ÅK 8 SOM ÅK 9: Franska Tyska Ryska Spanska DESSA SPRÅK FORTSÄTTER I GYMNASIET!

4 TEKNISK SLÖJD Åk 8 och 9 Kan väljas för 1 eller 2 pass i veckan. Syftet med ämnet är att lära eleven: - välja och bearbeta material med olika redskap - många olika framställningssätt - kännedom om både traditionell och modern teknik samt tillhörande material - beredskap för det dagliga livet I slöjden ingår både metallslöjd och träslöjd. I metallslöjd ingår bl.a. plåtarbete, svetsning, slipning, smide och ytbehandling. I träslöjd ingår att lära sig nya tekniker och lära sig hantera verktyg som behövs för att kunna tillverka fina och användbara föremål. Slöjd utvecklar handens färdighet och fostrar till arbete. I slöjden lär man sig genom att tillverka föremål. Vid planering, tillverkning och val av slöjdprodukter lär sig eleven att tillämpa teoretisk kunskap i praktiskt arbete. Färdigheter som uppnås i slöjdundervisningen är till nytta i fortsatta studier i yrkesinriktade skolor på andra stadiet. TEXTILSLÖJD Kan väljas för 1 eller 2 pass i veckan. Inom textilslöjden lär du dig (att) - Förverkliga dina egna slöjdidéer under handledning av läraren - Vara självständig och företagsam under en tillverkningsprocess - Använda olika verktyg, maskiner och material - Utveckla din kreativitet samt problemlösningsförmåga - Känna glädje och tillfredsställelse över ett färdigt arbete - Kunskaper att ha nytta av både under yrkesutbildning och i ett framtida hem Inom tillvalstextilslöjden väljer du själv vilka slöjdtekniker och material du vill fokusera på. Du planerar och tillverkar produkter som du själv behöver eller vill ge bort som gåva. Läraren ger vid behov inspiration och handledning under alla arbetsskeden. Eleverna har möjlighet att öva sig på olika slöjdtekniker t.ex. sömnad av kläder och mindre alster, roliga och utmanande garntekniker (stickning & virkning), vävning, tovning, luffarslöjd, tygtryck, bildöverföring och färgning av tyg, broderi och maskinbroderi m.m.

5 HUSLIG EKONOMI Syftet är: - att ge färdigheter som hjälper eleven att klara tillredning av vanlig husmanskost - att utveckla elevens kännedom om livsmedel, maträtter och matkultur - att lägga grund till sunda matvanor - att lära sig leva självständigt och ekonomiskt. Eleven tillreder i huslig ekonomi maträtter till vardag och fest. Ämnet bygger vidare på sådant som eleven lärt sig i åk 7. Eleverna planerar och tillreder måltider av olika slag som förrätter, huvudrätter och efterrätter samt bakning. Rätter som hör ihop med olika högtider (jul, påsk, advent osv) tillreds också. SMÅRÄTTER Åk 8 eller åk 9 Utveckla och förstärka intresset för matlagning. Tillredning av snabblagade maträtter för vardag och mysiga hemmakvällar med kompisarna. Salta småplock och bakning varvas med läckra efterrätter. MUSIK Fördjupa sig i ämnet musik och olika musikstilar som t ex popmusik. Vi fördjupar oss i musiken. Det praktiska musicerandet kommer främst och därför sjunger spelar och sjunger vi mycket. Vi bekantar oss med olika musikstilar från hela världen och från olika tidsperioder. Vi testar på olika instrument och lär oss att uppträda. Målet är att varje elev skall utvecklas musikaliskt utgående från elevens egna förutsättningar och att eleven skall våga testa på och bekanta sig med det eleven kanske inte tidigare hunnit, vågat eller fått tillgång till.

6 TECKNING OCH MÅLNING 1 Åk 8 Att utveckla färg och formsinnet samt inspirera till fortsatta möten med och inom konsten. Porträtt, modellteckning, landskapsstudier, stilleben, perspektiv, collage, serie, fantasy, manga mm. Dessa utgör ett smakprov på vad kursen kommer att innehålla. TECKNING OCH MÅLNING 2 Teckning och målning 2 utvecklar, fördjupar och förstärker elevens bildspråk. Vi bekantar oss med de olika konststilarna under 1900-talet; kubism, surrealism, impressionism osv. Nya måleritekniker och nya material prövas och introduceras. Valörteckning, linjeteckning och perspektivövningar ingår också. Utställningar på orten besöks.

7 DIGITAL BILD/ FOTO - FÖRDJUPAD Syftet är att lära känna sin egen kamera, inse bildredigeringens möjligheter samt utveckla det konstnärliga uttrycket. Kursen är en tvådelad kurs. Det är en fördel om du har en egen systemdigikamera men inte ett måste. Period 1: Tekniska delen Teknisk genomgång av digikameran och hur den fungerar samt olika kamerainställningar. Vi går också igenom förhållandet mellan tid, bländare och ljuskänslighet. Dessutom lär vi oss bildredigering i Adobe Photoshop. Vi behandlar även olika typer av fotografering i naturligt ljus samt fotografering med vanlig blixt och studioblixt. Teorin varvas med fotouppdrag. Period 2: Fotokonstdelen Denna del innehåller en mängd olika fotografiska tips, behandling och träning av bildspråket samt lyfter fram olika kompositionsmodeller. Det teoretiska varvas med fotouppdrag kring olika konstnärliga temata samt efterföljande bildkritik. Eleven bygger upp en egen portfolio som sedan redovisas. DIGITAL BILD/FOTO - KORT Syftet är att bekanta sig med sin egen kamera och bildredigeringens möjligheter samt utveckla det konstnärliga uttrycket. Vi gör ett antal fotoexkursioner åtföljt av bildkritik. Vi går igenom kamerateknik, kamerainställningar, bildkompositionsövningar och färdigheter i att använda ett bildredigeringsprogram. Till sist ordnar vi en fotoutställning.

8 TILLVALSGYMNASTIK Syftet är: - att stifta bekantskap med nya idrottsgrenar - att mångsidigt utveckla fysiska och psykiska egenskaper - att vänja elever vid att ta ansvar för sin hälsa - att uppgöra individuella träningsprogram som förbättrar den fysiska konditionen (åk 9) I tillvalsgymnastiken ingår traditionella idrottsgrenar ss. innebandy, volleyboll, korgboll, simning, kampsporter, danser och projekt av olika slag som t ex vandring. Elever har också möjlighet att välja grenar enligt eget intresse. I åk 9 ges möjlighet att utveckla egenskaper enligt ett individuellt träningsprogram såsom styrketräning, uthållighetsstyrka, snabbhet, snabbhetsstyrka, snabbhetsuthållighet och bantningsprogram. Tillvalsgymnastiken stöder ämnen som gymnastik och biologi. I tillvalsgymnastiken indelas eleverna inte enligt kön. FOTBOLL Syftet är att förbättra elevers taktik och speluppfattning och att trivas tillsammans med idrottsgrenen fotboll. Spel och teknikövningar ISHOCKEY Syftet är att förbättra speluppfattning och att utvecklas i idrottsgrenen ishockey. Spel och teknikövningar. En förutsättning är att deltagarna har alla skydd som hör till ishockeyutrustning. Det är en fördel om du redan hör till en ishockeyförening. Träningarna ordnas i samarbete med andra åk 7-9 skolor i Karleby av ishockeyföreningen Hermes.

9 INFORMATIONSTEKNIK 1 Åk 8 Syftet med kursen är att vänja elever vid att använda datorn som ett arbetsredskap. Informationsteknik 1 är avsedd för elever som saknar djupare kunskaper i datateknik. Vi bekantar oss med grunderna i Windows. Vi fördjupar oss i textbehandlingsprogrammet Word och presentationsprogrammet PowerPoint. Vi bekantar oss med Excel. Dessutom bekantar vi oss med bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop. Datorns uppbyggnad och funktion behandlas. INFORMATIONSTEKNIK 2 Fördjupa kunskaperna i att använda datorn som ett arbetsredskap i egna projekt. Vi fördjupar oss i Windows och Internet. Under kursen gör vi bland annat egna hemsidor, uppgör kalkyler i Excel, använder 3D programmet SketchUp samt lär oss animera med programmet Flash. Kursen är avsedd för elever som klarat av grundkursen i åk 8 eller elever som har motsvarande kunskaper. ELEKTRONIKKURS ÅK 8 OCH 9 Träna naturvetenskapligt tänkande genom praktiska arbeten Vi konstruerar en enkel apparat. Eleverna lär sig funktionsprincipen för de vanligaste elektroniska komponenterna och lär sig hur man löder ihop dem till en fungerande helhet.

10 LABORATIONSKURS ÅK 8 OCH 9 Träna naturvetenskapligt tänkande genom praktiska arbeten Laborationer i fysik och kemi Vi forskar, laborerar och framställer produkter. Inget prov hålls, men en kort labb-rapport skrivs om varje arbete. Kan höja kemi- eller fysikvitsordet. GYMNASIEFÖRBEREDANDE MATEMATIK Syftet är att göra övergången till gymnasiet / andra stadiet lättare. Kan höja matematikvitsordet. Inget prov hålls. UNG FÖRETAGSAMHET (UF) Syftet är att få inblick i hur ett företag bedrivs. Under kursen får eleverna pröva på att tillsammans med andra elever driva ett företag. Eleverna startar, driver och avvecklar ett företag. Eleverna ska själva komma på företagsidén och ansvara för företaget. Eleverna får startkapital genom att sälja UF-andelar á 10. Andelarna betalas tillbaka då företaget avvecklas i april. Företaget ska bl.a. marknadsföra en produkt eller tjänst, tillverka/utföra och sälja den och dessutom sköta företagets övriga uppgifter (t.ex. bokföring, personalledning eller sekreteraruppgifter). I verksamheten ingår regionala och nationella tävlingar. Samarbete med YES-center och Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral FIRMAXI. Bedömning: Vitsord. Deltagande berättigar även till ett UF-diplom som kan vara bra att ha t.ex. när man söker sommarjobb.

11 DIGITAL BILD/FILM Åk 8 Bli van att jobba med digital video. Processen innefattar planering och genomföring av en produktion. Media skall ge färdigheter i att uttrycka sig med den digitala videokameran. Kamerateknik, komposition, filmanalys, filmredigering samt bildmanuskript är centrala element. Eleverna jobbar i små filmteam och redigeringen sker på datorn. I kursen gör vi videoanimationer, reklamsnuttar samt diverse kortfilmer. JAKT OCH NATUR Åk 8 Syftet är att utrusta eleverna med tillräckliga kunskaper så att de blir ansvarskännande jägare och naturmänniskor. Kursen vill också väcka intresse och respekt för naturen. Efter kursen kan eleverna avlägga jägarexamen. En del av delmomenten sker uti det fria. - Jaktlagarna - Vapenhantering: Tyngdpunkten läggs på säkerheten vid jakt och sker i samarbete med jaktvårdsföreningar, polis och skytte föreningar. - Viltvård: Tillverkning av mink- och mårdfällor samt användandet av dessa. Utfodring av vilt och utfodringsautomaternas funktion. Även inventering av vilttriangel. - Artkännedom: däggdjur, skogsfåglar och änder. - Olika jaktsätt: drev, pass, lina, fågeljakt med pipa osv. - Skytte: luftvapen, lerduva samt kulgevär.

12 B2-SPRÅK B2-språken spanska, tyska, franska och ryska ingår i skolans språkprogram och väljs för två år. Kurserna fortsätter i gymnasiet. - att klara sig på språket i dagliga situationer - att få kunskap om olika länder, folk och kulturer - att fostra till internationalism Utgångspunkten för språkundervisningen är att utveckla elevernas kommunikationsförmåga så att den muntliga och skriftliga sidan stöder varandra. Elever uppmuntras att använda respektive språk i tal så mycket som möjligt under lektionerna. Ämnesområden hänför sig till elevernas egen verklighet så som familjen, hemmet, skolan, resor och fritid. För att inlärningen skall lyckas förutsätts att eleven också arbetar hemma. PRATA PÅ Innehåll ÖVA FINSKA En fristående kortkurs med muntliga övningar för elever med tillvalsspråk (B2-språk). denna kurs lär du dig att tala språket bättre. Vi använder ingen lärobok. I stället använder vi språket i sånger, lekar och spel. Vi pratar med inbjudna gäster, lyssnar på aktualiteter och tittar på språkprogram. Vi lär oss att förstå språket bättre med hjälp av olika slags övningar. Syftet är att ge elever som inte använder finska utanför skolan extra träning både i tal och skrift så att en god grund för fortsatta studier erhålls och så att eleven vågar använda finska i olika sammanhang. Elever som har svårigheter med finskan uppmanas att välja denna kurs. Kursen förstärker den obligatoriska finskan och kan väljas på åttan och nian. Praktiska övningar enligt elevers önskemål och förutsättningar som t.ex. LEKAR, spel, diskussioner, exkursioner och film. Bedömning: Anteckning om deltagande (G) görs på betyget, kan höja vitsordet i finska.

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 PROGRAMUTBUD SÅ TYCKER ELEVERNA KOMBINERA IDROTT MED STUDIER ELEVINFLYTANDE BIBLIOTEKEN ÖPPNA ALLA SKOLDAGAR CERTIFIERAD FN-SKOLA STARTA EGET MED UF ETT SÄKERT

Läs mer

Projektidé för elever i årskurs 2 inför lä 11/12

Projektidé för elever i årskurs 2 inför lä 11/12 Projektidé för elever i årskurs 2 inför lä 11/12 Följande projektidéer har blivit godkänd. Lämna in era önskemål på separat valblankett senast 18/5 2011 Projekt Projektide Förkunskapskrav 1 Aktivitetsdag

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Uppsala/ Västerås Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll 4 6 8 10 12 13

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16

INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 INDIVIDUELLA VALET läsåret 15-16 2015-01-07 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Personligt utformad utbildning

Personligt utformad utbildning 9 skolor 3 program NV Naturvetenskapsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet MP Medieprogrammet 2010 2011 Personligt utformad utbildning Kunskapsgymnasiet 17 Innehåll Genom vårt arbetssätt och den personliga

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla

våren 2013 Trollhättan och Uddevalla våren 2013 Trollhättan och Uddevalla Revolutionen är här. Den digitala alltså. Den är större än när TV kom in i våra liv. Mer omfattande än elektricitetens intåg. Kanske som boktryckarkonsten eller kristnandet

Läs mer