Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100"

Transkript

1 Bruksanvisning ProxTalker Artnr

2 Innehåll Tack!... 3 Snabbstartsguide... 3 Packa upp... 3 Ström... 3 Spela upp ljud... 4 Ändra volym på högtalaren... 4 Anpassa ljudbrickorna... 4 Det finns två olika sätt för att anpassa ljudbrickor... 4 Skapa egna ljudbrickor... 5 Spela över en ljudbrickas tidigare inspelning:... 5 Återställ en ljudbricka:... 5 Skapa egna bilder för brickorna... 5 Hur du kommer åt SD-minnet... 6 Installera och byta batterier... 7 Referensguide för Programmeringsbrickor... 8 Hur du avlägsnar ryggsäcken och pärmen... 9 Felsökning Inget ljud, eller att vissa märken fungerar men inte andra Jag lyckas inte få till en bra inspelning Högtalaren skadades Förpackningen skadades. Delar saknas Några knappar tycks inte fungera Anteckningar FCC Notice CE Declaration of Conformity RoHS klassificering Specifikationer Garanti (Engelska)

3 Tack! Tack för att du har köpt Logan ProxTalker och SoundTags. Vi hoppas att detta samtalshjälpmedel kommer att ge dig och dem du hjälper en ny röst, minskad frustration och ett enklare sätt att kommunicera på. Besök gärna vår hemsida eller för den senaste produktinformationen och nyheter. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. Ingen del av denna utgåva får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål utan att tillstånd har erhållits med skriftligt godkännande från ProxTalker.com, LLC. Copyright 2010 ProxTalker.com, LLC Alla rättigheter reserverade. Snabbstartsguide Packa upp Om du läser dessa instruktioner har du redan packat upp Logan ProxTalker och SmartTags. Gör dig inte av med vare sig förpackningen eller skruvmejseln. Om du mot förmodan skulle behöva skicka tillbaka enheten för uppgradering eller reparation så kommer du behöva förpackningsmaterialet. Det är anpassat för att skydda ProxTalker från att skadas under frakt. Ström ProxTalker drivs av 4 x C-batterier (L14). En uppsättning medföljer vid leverans. Efter ett par sekunder utan användning går ProxTalker ner i energisparläge. I detta läge drar den nästan ingen energi alls. Batterierna bör räcka 6 månader eller mer. Även om ProxTalker kan drivas på alla sorters C-batterier, så rekommenderar vi att man använder Duracell alkaliska batterier. Vi rekommenderar alkaliska batterier eftersom andra typer (t.ex. brunstensbatterier) tar slut mycket snabbare. VIKTIGT: Dra INTE till skruven för hårt. Vrid till du känner motstånd, då slutar du att skruva. 3

4 Spela upp ljud ProxTalker kan spela upp ljudbrickor en och en eller flera i en sekvens. 1. Välj den ljudbricka eller de ljudbrickor du vill spela upp. 2. Placera (tryck ej för hårt) en ljudbricka på någon av knapparna på ProxTalker. 3. Vill du spela upp en mening placerar du ytterligare ljudbrickor på de andra knapparna. 4. När du är redo att spela upp ett ljud trycker du ner ljudbrickan på knappen. 5. Om du spelar upp en mening trycker du ner övriga ljudbrickor i den ordningsföljd som orden skall spelas upp. Du behöver inte vänta på någon signal för att fortsätta innan du trycker ner nästkommande ljudbricka i meningen. Ändra volym på högtalaren ProxTalker har fyra nivåer av ljudvolym. Du kan snabbt och enkelt öka eller minska volymen precis när du vill. För att öka volymen trycker du programmeringsbrickan ÖKA VOLYM mot valfri knapp på ProxTalker. För att minska volymen trycker du programmeringsbrickan SÄNK VOLYM mot valfri knapp på Proxtalker. Efter varje tryck med en programmeringsbricka kommer ProxTalker att spela upp ett litet pip. Två pip signalerar att det inte går att öka eller minska mer än nuvarande nivå. Anpassa ljudbrickorna Det finns två olika sätt för att anpassa ljudbrickor: Använd en tom ljudbricka. Spela över en förprogrammerad ljudbricka. 4

5 Skapa egna ljudbrickor Spela in ett nytt ljud med hjälp av en tom ljudbricka: 1. Placera den tomma ljudbrickan som skall användas på valfri knapp på Proxtalker. 2. Tryck och släpp sedan programmeringsbrickan SPELA IN på någon av de övriga knapparna på ProxTalker. 3. Nu kommer ProxTalker be dig att spela in ett nytt ljud. Börja tala efter pipet. Inspelningen avslutas efter att ProxTalker piper en andra gång. 4. Sätt fast en passande bild på ljudbrickan som hör till det nyinspelade ljudet. NOTERA: Som standard kommer ProxTalker att spela in 2-sekunderssekvenser. Du kan däremot förlänga inspelningstiden upp till 8 sekunder, genom att hålla den tomma ljudbrickan nedtryckt längre. Spela över en ljudbrickas tidigare inspelning: Alla ljudbrickor kan få en tidigare inspelning överspelad - oavsett om det är en förprogrammerad ljudbricka eller en tom bricka som du har skapat själv. Detta sker på precis samma sätt som när man skapar en ny ljudbricka. Följ instruktionerna ovan. Återställ en ljudbricka: 1. Placera den ljudbricka du vill återställa till sin originalinspelning på en av knapparna på ProxTalker. 2. Tryck och släpp programmeringsbrickan RADERA på någon av de övriga knapparna. 3. ProxTalker kommer att be dig trycka ned den ljudbricka som du vill radera. 4. Tryck och släpp den ljudbricka du vill återställa. 5. Kom ihåg att även byta ut bilden så att den motsvarar rätt inspelning. NOTERA: Om du återställer en förprogrammerad ljudbricka kommer den återgå till sin ursprungliga inspelning. Om du däremot försöker återställa en ljudbricka som du själv har skapat och som var tom från början kommer inspelningen att försvinna helt och brickan har därefter inget ljud alls, innan du gör en ny inspelning. Skapa egna bilder för brickorna Nya bilder, symboler, foton eller ord kan skrivas ut på självhäftande papper och sättas fast på ljudbrickor varefter du kan välja att laminera dessa. Ljudbrickorna är väldigt robusta och stryktåliga. Denna typ av papper och laminatmaterial kan köpas från ProxTalker som ett kit. 5

6 Hur du kommer åt SD-minnet metallpiggar Så här ser ditt SD-minne ut (bilden visar båda sidor) Framsida Baksida Avlägsna alla 4 batterierna. (Se sida 13 för hur du tar bort luckan) * Använd medföljande säkerhetsskruvmejsel Om kortet inte redan satt i, bör det ha klickat i läge och stannat där. Om kortet redan satt på plats, bör det ha klickat och åkt ut en bit. Om kortet åkte ut en liten bit, tryck igen och lyssna efter klicket. Tryck in, lyssna efter klicket Avlägsna* (dra inte till för hårt) Efter att du har installerat de 4 batterierna och luckan (se sida 13) så är du...färdig! 6

7 Installera och byta batterier Det är lika lätt som *Ta bort *Använd säkerhetsnyckeln Om du BYTER urladdade batterier**, ta då bort dem innan du fortsätter. C alkalium-batterier (C14) (Vi rekommenderar användning av Duracell) Lägg märke till plus och minuspolerna på batterierna samt i själva luckan. Alkaliska batterier har mycket längre livslängd. Blanda aldrig battertyper Sätt in alla fyra - en åt gången. 7

8 Dra åt (dra inte åt för hårt) FÄRDIGT! **Tips: Uttjänta batterier bör lämnas för återvinning så snart som möjligt. Referensguide för Programmeringsbrickor Programmeringsbrickorna gör att du på ett snabbt och enkelt sätt kan ändra inställningarna och inspelningarna på ProxTalker. Pressa brickan mot valfri knapp så kommer ProxTalker aktivera den funktion som beskrivs på bilden. Tala Spela in Återställ första inspelningen ELLER Radera egen inspelning Öka volymen Batteristatus Sänk volymen Diagnostisering 8

9 Hur du avlägsnar ryggsäcken och pärmen Oavsett om du tar bort ryggsäcken från din ProxTalker eller pärmen så är tillvägagångssättet precis likadant. Det är också enkelt att göra och kräver endast ett litet verktyg. 1) Gör som på bilden och för in en stor plattskruvmejsel mellan de två grå plastspännen som befinner sig på kortsidorna av apparaten. 2) Bänd upp dessa spännen genom att trycka nedåt och utåt med skruvmejseln mellan spännet och höljet samtidigt som du drar ProxTalker i motsatt riktning. 3) Fortsätt till dess att båda spännena har lossat från ProxTalker. Eftersom delarna sitter så tätt inpå varandra kan det bli nödvändigt att vrida och vända något. Hur du avlägsnar ryggsäcken Bänd bort plastspännet 9

10 Felsökning ProxTalker är designad för att vara väldigt robust. Den skall kunna ge flera års användande utan att kräva någon service. Om din ProxTalker blir skadad eller slutar att fungera, finns det ett par saker som du kan göra för att avgöra vad problemet beror på. I vissa fall kan du t.o.m. reparera din ProxTalker på egen hand. I andra fall kan det bli nödvändigt för dig att skicka in din ProxTalker för reparation. Inget ljud, eller att vissa märken fungerar men inte andra. Tänkbara fel: ProxTalker behöver startas om. 1) Ta bort och sätt tillbaka ett av batterierna (se sidan 13). Om enheten fortfarande inte fungerar...batterierna kan ha tagit slut. 1) Byt ut alla 4 batterierna (se sidan 13). Om enheten ändå inte fungerar... SD-minneskortet kan vara ur position. 1) Byt ut alla 4 batterierna (se sidan 13). VIKTIGT: Sätt inte i några nya batterier ännu! 2) Avlägsna och behåll skyddet till hålet för SD-kortet (se sidan 7). 3) Använd ett finger för att försiktigt putta in SD-minnet till dess att du hör ett klick. 4) Ta bort fingret från SD-kortet. Resultat: Om kortet var utanför skall det nu ha klickat i rätt läge och stannat där. Om kortet redan var på rätt plats, borde det ha klickat till och åkt ut en bit. 5) Om kortet åkte ut en bit puttar du bara till det igen till dess att du hör klick-ljudet. 6) Sätt tillbaka batterierna, eller byt ut de gamla mot nya. 7a) Om din ProxTalker fortfarande inte fungerar ber vi dig att kontakta Abilia. 7b) Om enheten fungerar, sätt då tillbaka skyddet över SD-korthållaren (se sidan 7). 10

11 Jag lyckas inte få till en bra inspelning. Det inspelade ljudet är alldeles för tyst. Slutet på inspelningen blir avhugget. Viktigt att tänka på för att åstadkomma inspelningar med god kvalité: Tala tydligt i ett tyst rum Spela in ljud i tysta rum och tala tydligt i mikrofonen med din vanliga samtalsröst som om du talade till den brukare du assisterar. Placering Spela in ljud med ProxTalker placerad på ett bord framför dig så att du med lätthet kan se framsidan. Ställ inte ProxTalker för långt ifrån dig själv. Högtalaren skadades. Högtalaren är skyddad mot vatten och fingrar, men det är fortfarande möjligt för ett litet vasst föremål att ställa till med skada. Om du ändå skulle ha oturen att din högtalare blir skadad, så vill vi att du beställer en ny via vår hemsida. Förpackningen skadades. Delar saknas. Några men inte samtliga av delarna till ProxTalker är utbytbara. Var vänlig kontakta Abilia för att beställa reservdelar. Om den reservdel du letar efter saknas, kan du komma att behöva skicka in din ProxTalker för reparation. Instruktioner för hur du gör detta finns på hemsidan. Några knappar tycks inte fungera. Försäkra dig först om att området runt knapparna är fritt från smuts och skräp. TIPS: En tandpetare är användbar för att få bort skräp som har fastnat rejält. 11

12 Anteckningar Använd denna sida för att skriva en förteckning av egna ljud du har skapat och serienumret på din ProxTalker. Serienummer: Inköpsdatum: Varifrån varan köptes: Kortnummer Beskrivning av det egna ljudet 12

13 FCC Notice NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1. Reorient or relocate the receiving antenna. 2. Increase the separation between the equipment and receiver. 3. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 4. Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user s authority to operate the equipment under FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 13

14 CE Declaration of Conformity Manufacturer: ProxTalker.com, LLC Address: 327 Huntingdon Avenue, Waterbury, CT Telephone: (203) Product: Model: Logan ProxTalker LPT1.0 Serial Number: 1-65,535 The undersigned hereby declares on behalf of ProxTalker.com, LLC that the abovereferenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of: EN EN EN EN EN EN EN EN EN The Technical Construction File required by this Directive is maintained at the corporate headquarters of ProxTalker.com, LLC. Kevin Miller Vice President 14

15 RoHS klassificering Alla miljövänligt producerade enheter av ProxTalker.com ProxTalker är certifierade för att uppfylla alla de krav som listas i Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter - EU-direktiv 2002/95/EC: detta inskränker användandet av några specifika miljöpåverkande substanser i elektronisk utrustning som säljs eller används inom Europeiska Unionen efter Juli 1, Dessa substanser är bly, kvicksilver, kadmium, sexvärdigt krom, poly bromerade bifenyler och poly bromerade difenyletrar. Specifikationer Dimensioner Vikt Batteridrift Batteritid Förvaringstemperatur Operational Temperature Plats för ljudfiler Fuktighet Ljudnivå Producer: 305 mm x 178 mm lång x 76 mm 1.8 Kg med batterier, 1.36 utan 4, C-size alkaline batteries Kontinuerligt användande: minst 6 månader Normalt användande: över ett år -17 till 48 C -28 till 48 C Ca. 30,000 2-sekundsljud med ett 1GB SDminne. Ca. 1,000 minuter av inspelningstid. 0 till 90% RH, non-condensing 0 db, -3 db, -6 db, och -9 db Logan Technologies Ltd 15

16 Garanti (Engelska) ProxTalker.com, LLC warrants that any hardware provided is free from defects in materials and workmanship under normal use. ProxTalker.com, LLC warrants that the product will perform substantially in accordance with the specifications set forth in the documentation accompanying the device. However, abusive handling, contamination by immersion in liquids, exposure to extreme temperatures, battery leakage, or modification of the housing may make it difficult or impossible for the product to perform. The warranties described above are made for a period of one year from the date the products are delivered to you as the first user. ProxTalker.com, LLC does not warrant that the product will meet your requirements or that its operation will be uninterrupted or error free. The warranty does not cover any component or part of the product that has been subjected to damage or abuse, or that has been altered or changed in any way by you or others. ProxTalker.com, LLC is not responsible for problems caused by any user supplied hardware, batteries, or any upgrades or modifications to these items that are made after the delivery of the product to you. THE WARRANTY DESCRIBED ABOVE IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY AND ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. ProxTalker.com, LLC will repair or replace any hardware that proves defective in materials, workmanship, or must be corrected to achieve warranted performance, without additional charge, on an exchange basis, as described below. If ProxTalker.com, LLC is unable to replace defective hardware or is unable to make the product perform to its specifications within a reasonable time, ProxTalker.com, LLC will either replace the defective product with a similar product or refund the purchase price of the product. The remedies described above are the sole and exclusive remedies available in connection with warranty claims and ProxTalker.com, LLC shall have no further obligations. In particular, to the fullest extent permitted by law, ProxTalker.com, LLC shall not, in any case, be liable for special, incidental, consequential, indirect or other similar damages arising from any breach of these warranties, even if ProxTalker.com, LLC or its agent has been advised of the possibility of such damages. Extended warranties are available. Contact factory for information and pricing. 16

17 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0)

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad

Appendix till Snabbstart - Översiktsblad QsAdd67-SE-3.12-Rev. 05K3 Appendix till Snabbstart - Översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

MarkNet N7000 Series-skrivarserver

MarkNet N7000 Series-skrivarserver MarkNet N7000 Series-skrivarserver Användarhandbok för Windows Januari 2006 www.lexmark.com Utgåva: januari 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning

KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning KODAK PULSE digital ram Bruksanvisning www.kodak.com Om du behöver hjälp går du till www.kodak.com/go/pulseframesupport Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2010

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

AirPort Express Installationshandbok

AirPort Express Installationshandbok AirPort Express Installationshandbok Innehåll 4 Kapitel 1: Komma igång 6 Om AirPort Express 7 Om AirPort-programmen 8 Vad du behöver för att komma igång 9 Ansluta AirPort Express 10 Statuslamporna på AirPort

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2

Användarhandbok. SmartWatch 2 SW2 Användarhandbok SmartWatch 2 SW2 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Ladda...3 Starta och stänga av...4 Konfigurera SmartWatch 2...4 Handledsband...6 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7

Läs mer

PRINT BRUKSANVISNING

PRINT BRUKSANVISNING PRINT BRUKSANVISNING Inledning Tack för ditt köp av ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång...4 Inledning...4 Översikt...4 Laddning...4 Starta och stänga av...5 Konfigurera SmartWatch 3...5 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7 Tona ned och

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

STOCKHOLM. användarmanual

STOCKHOLM. användarmanual STOCKHOLM användarmanual Du har gjort ett bra val Vifa Stockholm. En högtalare för dig som uppskattar exklusiv nordisk design och autentiskt ljud. Den är utformad för att vara intuitiv att använda. I denna

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmerings

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server

Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server Ägarhandbok för Sun Fire 280R Server Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 806-7606-10 Februari 2001 utgåva A Copyright 2001 Sun Microsystems,

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. Table of Contents Densk Quick Guide E180...3 Förpackningens innehåll...3 Lära känna din E180...4 Förberedelse...6 Installation/borttagning...7 Varningar...9 Akronymer och förkortningar...15 English Quick

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer