Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått. Ringhals årsredovisning 2013"

Transkript

1 Året som gått

2 Innehåll 4 VD har ordet 6 Elåret i Sverige Driftåret 2013: Goda resultat för produktion och revision 17 Om säkerhetsutvecklingen 16 Stort och smått Säkerhet och miljö 20 Ringhals fyller 40 år 22 Om vår personal 24 Årsredovisning 42 Ringhals styrelse Teknikfakta 2

3 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Vad hände på Ringhals 2013? Tredje bästa produktionsåret någonsin: Ringhals producerade totalt 26,7 TWh el Myndighetens fulla förtroende för säkerhetsarbetet: SSM upphävde särskilda villkor för drift Internationell granskning: Ringhals granskades av internationella kärnkraftsexperter från WANO Pris för öppet och uthålligt miljöarbete: Ringhals fick utmärkelse från Miljöstyrningsrådet Vad är på gång 2014? Säkerheten främst: Fortsatt målmedveten satsning på säkerhetsarbetet Ringhals firar 40 år i drift: Sedan starten har 775 miljarder kilowattimmar el producerats tillräckligt för att förse Sveriges alla hem med hushållsel de gångna 40 åren Text Yvonne Jonsson Ringhals Foto Börje Försäter Hallands Bild, Annika Örnborg, Yvonne Jonsson, Elin Jigenheim, Marie Strannabjer, Charlotta Eldelind Ringhals, Bergslagsbild, Daniel Henriksson, Svante Bergström Grafisk produktion och layout Samuel Linde / Don t Blink Omslag Kylvattenutloppen på Ringhals 3 och 4 inspekterades under revisionen. Utloppstunnlarna torrlades från kondensorn fram till svallschaktet så att man kunde gå ner och sanera tunnlarna från musslor och besiktiga betongkonstruktionen. 3

4 VD har ordet VD har ordet God säkerhet och hög produktion 2013 Det är glädjande att konstatera att resultaten för Ringhals 2013 är mycket bra. Hög produktion och god säkerhet går hand i hand. Vårt produktionsresultat var det tredje bästa i Ringhals historia, 26,7 TWh, vilket är cirka 18 procent av Sveriges elproduktion. Alla fyra reaktorerna producerade mer än 6 TWh vardera. Ringhals 4 gjorde sitt näst bästa produktionsår hittills och producerade 7,4 TWh med en tillgänglighet på 91 procent. Även säkerhetsvärdena var genomgående goda. Resultatet kan mäta sig med de bästa reaktorerna i världen. Driften av de fyra reaktorerna var lugn och stabil, och detsamma gällde revisionsavställningarna. Revisionsaktivteter och anläggningsändringar har genomförts säkerhetsmedvetet och planenligt. Den sammanlagda revisionstiden för Ringhals blev 173 dygn, två dygn kortare än vad elmarknaden i förväg hade meddelats. Långsiktigt arbete som gett resultat Att vi lyckades väl 2013 ser jag som en kombination av att vi nu börjar se resultat av flera års långsiktigt förbättringsarbete och att vi verkligen fokuserat på att hålla det vi lovat gentemot myndigheter, ägare och elmarknad. Glädjande är att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, under året upphävde de särskilda villkor för drift som Ringhals haft sedan Myndigheten har förtroende för vårt säkerhetsarbete och har sett god utveckling och ett stabilt förbättringsarbete de senaste åren. SSM:s beslut öppnade i sin tur för regeringens tillstånd i december 2013 att gå vidare med den sedan tidigare planerade effekthöjningen på Ringhals 4. Ändringen, som beräknas kunna ge en ökning av den elektriska effekten med 200 MW, kan genomföras tidigast vid revisionen 2014, och är ett resultat av de moderniseringar och stora komponentbyten som gjordes Vi fortsätter vårt ständiga förbättringsarbete mot visionen att vara ett kärnkraftverk i världsklass. Våren 2013 hade vi besök av WANO, kärnkraftbranschens internationella samarbetsorgan, som gjorde en oberoende granskning av vår verksamhet i ett internationellt perspektiv. Vi har under året jobbat vidare med deras förbättringsförslag och ser fram emot ett uppföljande återbesök våren Små men ständiga förbättringar Ett viktigt område som vi fortsätter jobba med är att hålla nere antalet arbetsplatsolyckor. Målet är att ingen, varken egen eller inhyrd personal, ska skadas i samband med arbetet. Därför jobbar vi bland annat förebyggande och med riktade utbildningsinsatser. Små men ständiga förbättringar är det som gäller även inom miljöområdet certifierades Ringhals miljöarbete enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme), och 2013 fick vi förnyade miljöcertifikat för ytterligare en treårsperiod. Den uppdaterade livscykelanalysen för elproduktionen visar att Ringhals miljöprestanda har förbättras sedan den förra analysen gjordes Som ett av totalt femton företag fick Ringhals i slutet av 2013 Miljöstyrningsrådets pris för kontinuerligt och öppet miljöarbete inom ramen för EMAS. Utmärkelsen ger oss energi att fortsätta det arbetet. Under 2013 har förarbete pågått för att forma den nya organisation som Ringhals gick in i vid årsskiftet 2013/2014. De viktigaste principerna är att förenkla styrningen av verksamheten, förstärka planeringsförmågan och renodla ansvarsfördelningen inom organisationen. Mitt intryck är att förändringen har tagits emot positivt och att det finns en bred vilja att hitta effektiva och gemensamma arbetssätt för Ringhals bästa. Utgångspunkt för 2014 Vi har ett bra år bakom oss och vi har goda förutsättningar att klara av de utmaningar som ligger framför oss. 4

5 VD har ordet Fyra fokusområden ska prägla Ringhals arbete Först och främst kommer som alltid säker och stabil elproduktion. Vi fortsätter också arbetet inom ramen för de så kallade övergångsplanerna med att anpassa våra anläggningar till den säkerhetsnivå som gäller för nya, moderna kärnkraftverk och 2015 ska vi slutföra det jobbet enligt SSM:s krav. Dessutom arbetar vi med säkerhetshöjande åtgärder som baseras på kärnkraftens stresstester. Vi är klara med de direkta åtgärderna och jobbar vidare med de långsiktiga. Vårt tredje fokus är att få den nya organisationen på plats och dra nytta av effektiviseringsmöjligheter. Och slutligen att vi värnar om oss själva och varandra på Ringhals så att ingen kommer till skada i sitt arbete. Eva Halldén Om Ringhals Ringhals är Nordens största kraftverk och ligger på den svenska västkusten cirka 6 mil söder om Göteborg i Varbergs kommun. Ringhals AB ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och E.ON Kärnkraft Sverige AB (29,6 procent). På Ringhals finns fyra reaktorer en kokvattenreaktor (R1) och tre tryckvattenreaktorer (R2, R3 och R4). Den installerade effekten är totalt 3746 MW och Ringhals har en produktionskapacitet på 28 TWh el per år. Antalet anställda är cirka 1600 och omkring 1100 årsarbeten köps in från konsult- och entreprenörsföretag. Ringhals har sedan starten 1974 producerat 775 TWh el, lika mycket el som hela Sverige använder under fem år firar vi 40 år som elproducent. Vd Ringhals AB 5

6 Elåret i Sverige 2013 Elåret i Sverige 2013 Den totala årsproduktionen i Sverige blev 149 TWh. Kärnkraften hade sin högsta produktion sedan 2007, nära 64 TWh. Vattenkraften med en årsproduktion på 61 TWh stod för något mindre andel än normal, medan vindkraften fortsatte sin ökning och producerade cirka 10 TWh under året. Övrig värmekraft stod för 14 TWh. Den totala elanvändningen blev knappa 139 TWh, en minskning med 3 procent från Föregående års nettoexport på 20 TWh från Sverige minskade till 10 TWh. Trots den starka svenska kraftbalansen blev dock Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, jämfört med 14 TWh nettoexport år Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen var cirka 33 öre/kwh, knappt 6 öre högre än 2012 men nästan 9 öre lägre än Källor: Svensk Energi och Energimyndigheten Övrig värmekraft 9 % Vindkraft 7 % Kärnkraft 43 % Svensk elfakta 2013 Vattenkraft 41 % Total elproduktion Total elanvändning 149 TWh 139 TWh Sveriges elproduktion 2013 Totalt 149 TWh Nettoexport 10 TWh Hög elproduktion när den som bäst behövdes Vattenfalls reaktorer både på Ringhals och Forsmark hade mycket hög tillgänglighet den gångna vintern. Från november till mars var tillgängligheten totalt drygt 98 procent, det vill säga reaktorerna producerade med full effekt näst intill konstant. På Ringhals ökade tillgängligheten för andra vintern i rad, i år med en och en halv procentenhet till 97,5 procent. Ringhals låg på drygt 99 procent fram till dess Ringhals 1 togs ur drift för planerad revision den 22 mars

7 Driftåret 2013 Driftåret 2013 Goda resultat för produktion och revision Ringhals gjorde sitt tredje bästa produktionsår genom tiderna med totalt 26,7 TWh, vilket utgjorde cirka 18 procent av Sveriges elproduktion Den genomsnittliga energitillgängligheten var 83,4 procent. Alla fyra reaktorerna producerade vardera mer än 6 TWh. Bäst resultat hade Ringhals 4 med en produktion på 7,38 TWh och genomgående mycket goda säkerhetsvärden. Totalt sett genomfördes revisionerna väl liksom de anläggningsändringar som var planerade för året. Jobben har utförts säkerhetsmedvetet och planenligt. Den sammanlagda revisionstiden blev 173 dygn, två dygn kortare än den värdering som i förväg lämnades till elmarknaden. Inga INES-klassade händelser inträffade under året och inte heller har några bränsleskador förekommit. 30 TWh Kärnbränsle 13 % 25 Kapitalkostnader 21 % Avfallsfond 8 % Skatt 23 % Drift och underhåll 35 % Ringhals produktion Ringhals produktionskostnad 2013, fördelning i procent 7

8 Ringhals 1 Ringhals 1 Högre produktion trots effektreducering Årets produktionsresultat blev 6,12 TWh, vilket gör 2013 till det bästa produktionsåret på Ringhals 1 sedan Tillgängligheten var 80,4 procent. Ringhals 1 har några tuffa år bakom sig, men visade 2013 att man produktionsmässigt är tillbaka på nivåer över 6 TWh. Detta trots att det oplanerade produktionsbortfallet blev närmare 800 GWh, bland annat till följd av effektreduktion under våren. Bidragande faktor till årets relativt höga produktion är det extra effekttillskott som föregående års turbinbyten inneburit. Produktionsåret 2013 inleddes vid maximal effekt. Den 18 februari togs den ena turbinen kortvarigt ur drift efter att ett ångläckage uppstått till följd av att en otät säkerhetsventil medfört att en anslutande rörledning utsatts för vibrationsutmattning. På grund av en krånglande direktblåsningsventil på huvudångledningen beslutades att effekten skulle reduceras till 95 procent från den 21 februari och fram till revisionsstarten den 28 april. Revisionsåtgärderna omfattade som vanligt bränslebyte, provningar, underhållsåtgärder och moderniseringar. Exempelvis gjordes ombyggnad av kontrolltavlor i kontrollrummet, förberedelse för byte av kablar i reaktorinneslutningen till material av högre miljöklass samt förbättringar av kondensatreningen i turbinanläggningen. Ett tillkommande arbete, som dock inte påverkade tidplanen, var demontage av tanklockskylstrilen. Revisionen gick som helhet bra och återstart gjordes den 2 juni, ett dygn senare än den ursprungliga marknadsplanen. Effektuppgången till 100 procent efter revisionen kantades av flera problem, bland annat ett turbinsnabbstopp. Den 12 juni inträffade en mindre brand i isoleringsmaterial på den ena högtrycksturbinen. Branden släcktes snabbt av Ringhals interna räddningsstyrka. Blocket var tillbaka i full effekt den 16 juni. Den 6 augusti togs en turbin ur drift på grund av fel i mellanöverhettaren. Efter reparation kunde turbinen åter fasas in på elnätet den 19 augusti. Den 20 augusti togs turbinen åter ur drift av samma orsak. Efter omfattande felsökning kunde felet lokaliseras till en kopplingsbox mellan turbinregulatorn och en ångventil till turbinen. Turbinen fasades åter till elnätet den 24 augusti. Den 25 oktober togs reaktorn till kall avställning för reparation av en skalventil i kylsystemet för kondensationsbassängen. Blocket var åter på elnätet den 27 oktober. I samband med stormen Sven den 5 december snabbstoppade reaktorn till följd av störningar på det yttre nätet och var tillbaka i full produktion igen den 8 december. Den 25 december togs den ena turbinen ur drift för åtgärd av gnistbildning och jordfel i magnetiseringsutrustningen till generatorn. 10 TWh Produktion Ringhals 1 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 8

9 Högre produktion trots effektreducering 9

10 Ringhals 2 Ringhals 2 Lugn och stabil drift Ringhals 2 gjorde sitt bästa produktionsår sedan Produktionen var 6,30 TWh och tillgängligheten 86,2 procent. Driften var lugn och stabil i stort sett utan produktionsstörningar ända fram till årets revision, som inleddes den 7 september. Dimensionerande för avställningstiden var arbetet med att flytta säkerhetsventiler i restvärmesystemet och bygga om tillhörande avlastningsledningar. En renoverad huvudtransformator återinstallerades och samtidigt byttes magnetiseringstransformatorer. Ett flerårigt arbete med att jordbävningssäkra instrumentutrustning fortsatte, liksom arbete med att byta ut exempelvis kontaktdon och fläktmotorer mot utrustning som har större tålighet mot höga temperaturer, vatten och ånga. Totalt var cirka 1100 personer engagerade i revisionen, varav 800 inhyrda från entreprenörsfirmor. Revisionen avslutades den 8 oktober, i stort sett enligt marknadsplanen. Den 17 december togs reaktorn till varm avställning för att reparera en temperaturgivare till en av ånggeneratorerna. I samband med uppgången inträffade två turbinsnabbstopp från tomgångsvarvtal. Blocket var åter vid normal produktion den 19 december. Den tillgängliga effekten på Ringhals 2 är reducerad till 94 procent på grund av begränsningar i hjälpmatarvattenkapaciteten. Systemet kommer att byggas om under revisionen Den 1 oktober 2013 ändrades rapporteringen så att 94 procents reaktoreffekt fram tills dess motsvarar 100 procents tillgänglighet. 10 TWh Produktion Ringhals 2 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 10

11 Lugn och stabil drift 11

12 Ringhals 3 Ringhals 3 Stabilt år med lång revision Ringhals 3 hade ett stabilt år med en produktion på 6,95 TWh. Tillgängligheten för hela året var 76,7 procent och med revisionen borträknad 98,2 procent. I mitten av januari inträffade ett reaktorsnabbstopp på grund av ett fel i ett kretskort till styrstavsmanövreringen. Den 11 maj orsakade en kortslutning i en spänningstransformator att den ena turbinen snabbstoppade. Revisionen inleddes den 10 augusti och föregicks av en coast down-period med planerad gradvis sjunkande effekt var ett revisionstungt år för Ringhals 3, med en avställningstid som sträckte sig över tre månader. Ett av de större arbetena var ombyggnad av kylsystemet som används för avställningsdrift av reaktorn. Det är en säkerhetshöjande åtgärd som innebär att kylsystemet för avställd reaktor (RH) och sprinklersystemet (SP) byggs ihop för att säkra vattentillförsel från flera håll. I relärum och ställverksrum fortsatte seismikarbeten från föregående år reläer byttes ut och elektronikskåp, som innehåller säkerhetsklassad utrustning, förankrades. Dessutom monterades ett nytt innertak med ventilation och belysning i kontrollrummet. Det tidstyrande projektet för revisionslängden var betongarbeten i sumparna för hjälpkylvattenpumparna. Revisionsarbetena gick mycket bra och blocket kunde fasa in på elnätet den 27 oktober, cirka fyra dygn tidigare än vad som var beräknat på förhand. TWh 10 Produktion Ringhals 3 Driftåret 2013 på Ringhals 3 9,2 MWh , , , jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 12

13 Stabilt år med lång revision 13

14 Ringhals 4 Ringhals 4 Resultat i världsklass 2013 var ett mycket bra år för Ringhals 4. Produktionen blev den näst högsta hittills, 7,38 TWh, och tillgängligheten 91,2 procent. Resultatet kan mäta sig med de bästa reaktorerna i världen. Ringhals 4 når upp till World Class enligt Vattenfalls definition som bygger på WANO:s indikatorer för säkerhet och produktion. Ringhals 4 hade jämn och hög produktion året igenom. Nio av årets månader var tillgängligheten 100 procent. Det enda egentliga oplanerade produktionsbortfallet var ett kortare stopp i februari på den ena turbinen för att åtgärda en otät ventil. Revisionen inleddes den 18 maj och var planerad till 28 dygn. Förutom bränslebyte, ordinarie underhållsåtgärder och provningar gjordes bland annat byte av reläer och åtgärder för att förankra och jordbävningssäkra ställverksskåp som innehåller säkerhetsklassad utrustning. Arbetet med förberedande montage fortsatte för den nya dieselgenerator som kopplas in 2014 för Ringhals 3 och Ringhals 4. Fasningen skedde den 16 juni, en dag senare än den ursprungliga marknadsplanen. Återstoden av driftåret förflöt lugnt. Noteras kan att det nu är mer än sex år sedan något reaktorsnabbstopp inträffade på Ringhals TWh Produktion Ringhals 4 Driftåret 2013 på Ringhals MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tillgänglig energi Producerad energi 14

15 Resultat i världsklass 15

16 Stort och smått 2013 Stort och smått 2013 Januari Ringhals passerade en milstolpe i sin produktionshistoria. Sedan Ringhals första reaktor togs i drift 1974 har kraftverket totalt producerat mer än 750 TWh el. Det motsvarar Sveriges totala årsförbrukning under fem år. Februari 400 glada och förväntansfulla barn och ungdomar deltog i innebandyturnering Ringhals Powerplay Cup. Nytt för i år var att det blev en uppföljning även på höstlovet. Mars Under tre veckor granskades Ringhals verksamhet av kärnkraftsbranschens internationella samarbetsorgan, WANO (World Association of Nuclear Operators). April Öppet hus lockade massor av folk till Ringhals den 21 april. Besökarna kunde bland annat lyssna på föredrag, åka tågtur, tävla i trekamp och besöka R2-simulatorn. Årets första revision inleddes den 28 april, då Ringhals 1 togs ur drift för en månadslång avställning. Maj Ringhals 4 hade hög och stabil produktion under året, där den månadslånga revisionen var det enda produktionsstoppet. Dykare togs till hjälp i revisionsjobbet att montera vortexbrytare i borvattentanken. Juni I mitten av juni kom beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals inte längre står under särskild tillsyn. Myndigheten anser att Ringhals nu har stabil och god fart i sitt förbättringsarbete och därför behövs inte särskilda villkor för driften. 16

17 Juli Solen sken över Östervi IP där Ringhals och Lilla Träslövs FF den 19 juli anordnade Ringhals Hattrick Cup för fotbollstokiga tjejer och killar. 48 lag var anmälda. Stort och smått 2013 Augusti Ringhals 3 hade årets längsta revision, elva veckor, då bland annat säkerhetshöjande ombyggnader gjordes i kylsystemet för avställd reaktor. Revisionsarbetena gick mycket bra och produktionsstoppet blev därför några dygn kortare än planerat. September Komplicerade mattetal kräver en avancerad kalkylator. 160 förstaårselever på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg fick vid terminsstarten varsin ny räknare att använda i skolarbetet de kommande tre åren. Ringhals 2 togs ur drift för årlig revision den 7 september och var tillbaka på nätet igen en månad senare. Totalt var cirka 1100 personer engagerade, varav 800 inhyrda från entreprenörsfirmor. Oktober Den 29 oktober var alla fyra reaktorerna uppe i full effekt, redo för vintern efter att ha avslutat årets revisionsavställningar. November Ringhals var en av 15 organisationer som prisades av Miljöstyrningsrådet för sitt långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS (Eco Management and Audit Scheme). December Sigrids premiärtur gick till Ringhals. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, tog ett nytt fartyg i drift för transporter av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den 19 december gav regeringen tillstånd för att höja effekten på Ringhals 4 med 18 procent. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att formulera vilka säkerhetskrav som ska gälla för effekthöjningen, som tidigast kan ske vid revisionen Vid årsskiftet fick Ringhals en ny organisation som jobbats fram för att förenkla styrningen och förstärka planeringsförmågan. 17

18 Säkerhet och miljö Säkerhet och miljö Fortsatt säkerhetsutveckling Ringhals mål är att vara bland de säkraste kärnkraftverken i världen. Ska man nå dit och behålla den positionen finns inga genvägar. Vi måste ständigt arbeta med att utveckla säkerheten och vårt säkerhetsmedvetande det gäller hela verksamheten och alla som jobbar på Ringhals. Vi mäter våra resultat bland annat mot indikatorer från WANO, World Association of Nuclear Operators visade Ringhals 4 mycket goda resultat för både säkerhet och produktion och nådde World class. Särskilda villkor upphävda I juni 2013 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals nu uppvisar en sådan framdrift och stabilitet i förbättringsarbetet att myndigheten kunde upphäva de särskilda villkor för drift som Ringhals haft sedan För Ringhals innebär beslutet att arbetet med säkerhetshöjande åtgärder fortsätter med oförminskad takt och kraft. Däremot kan antalet rapporter och liknande som lämnas in till myndigheten minskas. Lärorik WANO-granskning Under tre veckor våren 2013 hade Ringhals besök av ett granskningsteam från kärnkraftsbranschens internationella samarbetsorgan WANO. Teamet gjorde en så kallad peer review av Ringhals verksamhet uppdelad i tio granskningsområden, bland annat drift, underhåll, strålskydd och haveriberedskap. Slutresultatet blev ett antal förslag till förbättringar och några goda exempel för andra i branschen att ta del av. Ringhals har därefter under året jobbat vidare med förbättringsförslagen som kommer att följas upp vid ett återbesök våren I kontrollrum 2 visas granskaren Douglas Salmon från Brasilien runt av skiftingenjör Robert McDonald, som bland annat förklarar vad som visas på de olika monitorerna och panelerna och hur säkerhetssystemen styrs och övervakas. Ringhals counterpart Jan-Olof Bengtsson berättar om haveriberedskapen och besvarar granskarna Manfred Büttners och Sébastian Bontemps frågor. 18

19 Miljöförbättringar Miljöförbättringar Vi jobbar med utveckling genom ständiga förbättringar i verksamheten. Här är några miljöförbättringar som gjorts 2013: 66 Ringhals har under året genomfört åtgärder som minskar vår egen energianvändning med 1273 MWh/år. 66 I det sanitära avloppsreningsverket har antalet bärare ökats för att därigenom öka antalet nedbrytande bakterier i bioreaktorn. Reningseffekten har förbättrats även när förutsättningarna för bakteriernas livsmiljö är negativ, som vid ihållande kallt väder. Åtgärden initierades efter att problem uppstått med reningsfunktionen vid årets början, då halterna av biologiskt syreförbrukande ämnen översteg Miljödomstolens krav. 66 Tre dieseldrivna fordon har ersatts med tre eldrivna bilar. 66 På Ringhals 2 har oljeisolerade magnetiseringstransformatorer bytts mot torrisolerade, vilket minskar hanteringen av olja och risken för läckage. 66 Kemikalieförrådet har byggts om med nya invallningar. Det förbättrar förvaringen av kemikalier och minskar risken för utsläpp till yttre miljö. 66 Livscykelanalysen för Ringhals elproduktion har uppdaterats och visar att miljöprestanda har förbättrats sedan den förra analysen Ringhals uppmärksammades av Miljöstyrningsrådet för sitt långsiktiga arbete med miljöledningssystemet EMAS och ett kontinuerligt och öppet miljöarbete. Vill du läsa mer om Ringhals miljöarbete? Ta del av vår miljöredovisning för Läser du denna årsredovisning i pappersform hänvisar vi istället till miljöredovisningen som finns på vår hemsida Elbilar finns för interna transporter på Ringhalsområdet, som här där förrådspersonal lastar en elbil på godsmottagningen inför leverans av gods och paket. 19

20 Ringhals fyller 40 år Ringhals fyller 40 år Nordens största kraftverk bjuder in till jubileumsaktiviteter producerades den första elektriciteten på Ringhals. Sedan dess har inte mindre än 775 miljarder kilowattimmar strömmat ut på elnätet från kärnkraftverket. Det är tillräckligt för att täcka elbehovet i en kommun som Varberg i över 2000 år. Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden, säger Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen. Ringhals då, nu och sedan För 45 år sedan, den 20 februari 1969, togs det första spadtaget för att bygga Ringhals. Det var starten på vad som skulle bli en av Europas största byggarbetsplatser och som än idag är en av de största arbetsplatserna i regionen. Samtidigt pågick andra stora byggen i närområdet sjukhuset i Varberg och massafabriken i Värö. Ganska snart var arbetsmarknaden i regionen i princip helt tömd på arbetskraft. Vattenfall satsade då på att rekrytera vattenkraftbyggare från Norrland. Som mest arbetade 3500 personer med bygget. Det tog fem år att färdigställa de två första reaktorerna. Den 17 augusti 1974 producerades den första elen. Bygget av Ringhals 3 och Ringhals 4 gick vidare och de reaktorerna togs i drift 1981 respektive Sedan starten har 775 TWh, eller 775 miljarder kilowattimmar, producerats. Det är tillräckligt för hela Sveriges elbehov i fem år, eller lika mycket el som alla Sveriges hushåll gjort av med under de gångna 40 åren. Kan fira både 50 och 60 år Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle och kraftverket är säkrare nu än när det en gång byggdes, säger Gösta Larsen. Detta tack vare säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar som gjorts under årens lopp. I genomsnitt investerar vi omkring 5 miljoner kronor varje dag i ännu högre säkerhet, modern teknik och bättre miljöegenskaper. Ringhals kommer att vara en viktig elproducent länge än och vi planerar att kunna fira både 50 och 60 år i drift. Atomåldern kom till Väröbygden. Reaktortanken på väg till Ringhals 2 i juni

21 Ringhals fyller 40 år Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Året var Glädjen var stor på Ringhals 3 när beskedet kom efter folkomröstningen den 23 mars Det innebar klartecken att gå vidare för att ladda reaktorn med bränsle för första gången. 21

22 Om vår personal Om vår personal Personalen i siffror vid årsskiftet 2013/2014 Antalet tillsvidareanställda vid Ringhals AB Andelen kvinnor 23 procent Nyanställda under året 105 Avgångar (avslutat anställning, i pension etc) 67 varav 10 till övriga Vattenfallkoncernen Personalomsättning 4,1 procent Medelålder 44,8 år Sjukfrånvaro 2,5 procent 22

23 Urladdning av bränsle på Ringhals 3.

24 Årsredovisning Årsredovisning För räkenskapsåret Innehåll 25 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkning 29 Balansräkning 31 Kassaflödesanalys 32 Noter 41 Revisionsberättelse Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 24

25 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Ringhals AB avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Ägarförhållanden Ringhals AB är dotterföretag till Vattenfall AB, org nr som i sin tur ägs av svenska staten. attenfall AB äger 70,44% i Ringhals AB. E.ON Kärnkraft Sverige AB, som är ett helägt dotterföretag till E.ON Sverige AB äger resterande 29,56% i företaget.. Information om verksamheten Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största kraftverk. I Ringhals verksamhet ingår de fyra producerande kärnkraftreaktorerna Ringhals 1-4. Ringhals dotterbolag Barsebäck Kraft AB utför, fr.o.m på uppdrag av E.ON Kärnkraft Sverige AB, enligt avtal, servicedrift av kärnkraftreaktorerna Barsebäck 1 och 2. I syfte att öka öppenheten för hur styrelsearbetet i Ringhals AB bedrivs och att öka förtroendet för att arbetet i styrelsen sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning följer styrelsen Code of Conduct för styrelsearbete i kärnkraftföretag. Koden är ett regelverk för utbyte av information, vilken har delats upp i en vit respektive svart lista över vilken information som får respektive inte får utbytas. För att övervaka styrelsens efterlevnad av koden finns en extern observatör nominerad av Energimarknadsinspektionen. Styrelsen i Ringhals AB gör årligen en utvärdering av styrelsens efterlevnad av koden. Säkerhet och miljö Ringhals AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt kärntekniklagen. Verksamhetens säkerhetspåverkan regleras i kärntekniklagen och dess miljöpåverkan i strålskyddslagen och miljöbalken. Ringhals AB är certifierat enligt ISO sedan 1998 och EMAS-registrerat sedan Ringhals arbetsmiljöledning är certifierad sedan 2006 enligt AFS 2001:1 och OHSAS Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket har vid ett flertal tillfällen inspekterat reaktorsäkerhets-, strålskydds- och miljöarbetet och efterlevnaden av tillstånd, villkor och författningar. I årliga rapporter till SSM beskrivs säkerhets- och strålskyddsläget i relation till föreslagen utveckling, erhållna resultat och inträffade händelser. SSM sammanställer årligen en gemensam rapport till regeringen om säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftsreaktorerna. Sammanfattningsvis har inga händelser inträffat under 2013 som klassats som INES1 eller högre enligt IAEA:s internationella sjugradiga skala (International Nuclear Event Scale). De säkerhetsprogram som finns för varje kärnkraftreaktor, och som uppdateras årligen, innehåller den information som behövs för att få en helhetsbild av de åtgärder som görs för att uppfylla SSM föreskrifter. Ett separat dokument, så kallad övergångsplan, omfattar åtgärder för modernisering (analyser och projekt) relaterade till föreskriften för konstruktion och utförande av kärnkraftsanläggningar. Moderniseringsarbetet har fortsatt under Under året har det även pågått ett arbete för Ringhals 1 och Ringhals 2 med beskrivning av anläggning, verksamhet och organisation för en kommande tioårsperiod. Beskrivningen, som är en återkommande helhetsbedömning av säkerheten, redovisas till SSM och är ett underlag för myndighetens säkerhetsprövning inför beslut om fortsatt drifttillstånd för respektive reaktor beslutade SSM om Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Ringhals 1-4. Ett omfattande åtgärdsprogram pågår sedan 2009 varav merparten av åtgärderna avslutades SSM har sett en positiv utveckling hos Ringhals och har under 2013 hävt de särskilda villkoren för drift. Ringhals genomförde under 2011 som en konsekvens av Fukushimahändelsen en samlad risk- och säkerhetsbedömning utifrån händelser som är svårare än vad man tidigare räknat med, de så kallade stresstesterna. Resultatet från stresstesterna visar att anläggningarna i grunden är robusta. Under 2012 inlämnade Ringhals till SSM en redovisning av planerade åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningens tålighet mot vissa händelser. Vidareutveckling efter stresstesterna hanteras inom Ringhals. Under 2013 har direkta åtgärder genomförts och redovisats till SSM, tillsammans med omfattning och tidplan för långsiktiga utredningar och åtgärder, i enlighet med den nationella handlingsplan som SSM under 2012 presenterat i EU:s ministerråd. I den årliga miljörapporten till Länsstyrelsen redovisas samtliga miljötillstånd och hur bolaget efterlever dessa. I miljörapporten redovisas också förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till vatten och luft, avfallsproduktion 25

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer