Årsredovisning Linköpings kommun linkoping.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Linköpings kommun linkoping.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Linköpings kommun linkoping.se

2 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Linköping 2014 i korthet... 5 Linköpings kommuns organisation... 8 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Omvärld Årets verksamhet Kommunens personal Finansiell analys Utvärdering av ekonomisk ställning Koncernen Linköpings kommun - sammanställd redovisning Finansiell analys - koncernen Kommunägda bolag FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Kommentarer till avvikelser i driftredovisningen Noter till resultaträkning Noter till balansräkning Noter till kassaflödesanalysen Redovisningsprinciper och upplysningar Fem år i sammandrag Revisorernas berättelse

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ett händelserikt år! Året som gått har varit händelserikt. Det har varit ett år där vi återigen fått flera kvitton på vilket starkt näringsliv vi har i Linköping. Flygindustrin med SAAB i spetsen har stora framgångar. Mjärdevi-företagen är fler och har fler medarbetare än någonsin tidigare. Ericsson investerar stort i Linköping för att möjliggöra ett Globalt ICT-center. I Vreta Kloster får det gröna klustret alltfler hyresgäster. Här samsas entreprenörskap och innovationer med modern undervisning. Det går bra för många företag och det finns många drivande företagare som alla bidrar till att nya jobb kommer och att arbetslösheten sjunkit snabbt. Den allra viktigaste åtgärden för hög sysselsättning och låg arbetslöshet är ett starkt näringsliv. I Linköping satsar vi på att ge företag och företagare de allra bästa förutsättningarna. Det har gett resultat. Vi har därutöver också genomfört en rad framgångsrika arbetsmarknadssatsningar riktade mot bland annat unga, långtidsarbetslösa och andra som har svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Linköping City Airport utvecklas starkt. Flygplatsen är det självklara valet för alltfler affärsoch universitetsresenärer. LCA väljs också av allt fler privatresenärer. Satsningarna som gjorts ger framgång. Året som gått har också varit ett år då vi ytterligare flyttat fram positionerna när det gäller besöksnäring och event. Bra ska bli ännu bättre. En starkt växande lokal marknad har bidragit till att ge förstärkta förutsättningar att lyckas genom den nya eventstrategi som antagits under året. Linköpings ställning som en idrottsstad i det absoluta toppskiktet i Sverige har bekräftats under året. Linköping är en idrottsstad. Viktiga utvecklings- och översiktsplaner har arbetats fram eller antagits för bland annat landsbygden och olika delar i kommunen. Härigenom ges förutsättningar för byggande och utveckling i hela Linköping. Särskilda satsningar har genomförts för att säkerställa en god IT-standard också utanför den centrala staden. Ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom ramen för C Linköping. Innerstaden växer över ån och den nya stadsdelen Stångebro ska förverkligas. Linköpings attraktiva stadskärna ska växa och förädlas för att i framtiden ge plats för tusentals nya boenden och ett attraktivt utbud av handel och mötesplatser. Hållbarhetsfrågorna har en central roll i stads- och samhällsplaneringen. Här planeras och förverkligas ett byggande inte bara för de närmaste åren utan för framtiden. I alla sammanhang har vi lyft fram att den nya Ostlänken ska förverkligas genom tunnellösningar med stationslägen centralt. En helt ny stadsdel Vallastaden har börjat byggas där universitet (LiU) och staden kommer växa samman. Vid Gärstad färdigställs en helt ny miljövänlig panna. Det har skett stora satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Särskild uppmärksamhet har riktats mot bland annat lärare, förskolelärare och socialsekreterare. Det saknas dock inte utmaningar inom personalområdet. I takt med att Linköping växer behövs det bland annat fler förskolelärare och olika former av specialistkompetenser inom olika områden (exempelvis samhällsbyggnadssidan). Självfallet har också mångfalds-, jämställdhets- och trygghetsfrågorna haft en framskjuten roll inom olika verksamheter i kommunen. Linköping har en mycket stark miljöprofil. Ett bland flera exempel på detta är att vi som enda stad i Skandinavien blev utvald som en av 15 finalister i Urban Innovation Award i Guangzhou. Många av de andra deltagande städerna visade ett stort intresse för hur vi långsiktigt och i 3

4 bred enighet arbetat med att bygga upp ett unikt system där avfall blir till biogas och fjärrvärme. Arbetet med ett CO2 neutralt Linköping bedrivs inom många olika områden (stadsplanering, nya bostadsområden, satsningar på Gärstad, framtidens station, etcetera). En stor utmaning som saknar enkla lösningar är de kriminella gäng som dessvärre har ett fortsatt fotfäste i främst Skäggetorp, Berga och Ryd. Utöver de stora extraresurser som redan ges till skolorna i Skäggetorp, Berga och Ryd så har vi genomfört rekordstora satsningar under sommaren som varit. Vi har också inlett ett brett rådslag med medborgarna i Skäggetorp om hur de vill se framtidens stadsdel. Beslut har tagits om att återuppbygga det nedbrunna Allaktivitetshuset. Den grova kriminaliteten måste hanteras av polisen. Tillsammans med alla goda krafter har arbetet intensifierats med att skapa trygga stadsdelar där man kan känna framtidstro. Linköping är inne i en mycket stark tillväxt. Det ger fantastiska framtidsmöjligheter som måste tillvaratas. Även i år redovisar vi ett mycket starkt bokslut som ger goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla Linköping. Kommunens överskott är närmare 300 mnkr varav kommunstyrelsen svarar för 55 mnkr. Vi har under året som gått finansierat samhällsbyggnadsinvesteringar utan att behöva uppta lån. Vi har en mycket stark likviditet och stora reserver. Vi är väl förberedda för att investera för framtidens Linköping. Det är en mycket stark och välskött ekonomi som vi nu överlämnar till den nya majoriteten ta ansvar för att fortsätta att förvalta. En stark och välskött ekonomi är en förutsättning för bra välfärdstjänster och fortsatta framgångar för Linköping. Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (t o m ) 4

5 Linköping 2014 i korthet Natthärbärge för EU-migranter I samarbete med Stadsmissionen öppnar Linköpings kommun natthärbärge för EU-migranter, något som gjorde Linköping känt i Sverige. C Linköping samordnar järnväg, ny stadsdel och centrum Innerstaden växer över ån, nya stadsdelen Stångebro utvecklas och höghastighetsbanan Ostlänken byggs. Detta är enorma samhällsbyggnadsprojekt, som kommer att pågå under många år framöver. För att samordna arbetet började projektet C Linköping på allvar sitt arbete under förra året. Ågatan mer en del av centrum Varuhuset Åhléns byggdes ut under förra året och fick en entré även mot Ågatan. Ombyggnaden innebar bland annat att en bortglömd del av Ågatan blir en mer integrerad del av centrala Linköping. En del av sammanlänkningen mellan centrum och Stångån är Farbror Mellins torg som också byggdes under Första spadtaget till Smedstad Ridsportcenter Under året inledde Lejonfastigheter byggandet av Smedstad Ridsportcenter. Ridsportcentrets ambassadör Malin Baryard-Johnsson samt representanter från Linköpings kommun, Lejonfastigheter och Linköpings Fältrittklubb tog det första spadtaget. Linköping agerar med andra kommuner för Götalandsbanan Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanan. Götalandsbanan kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och skapa nya arbetsmarknadsregioner. Mer mat lagad från grunden med köttbullemaskiner i Linköpings skolrestauranger Att laga mat från grunden med råvaror och livsmedel utan onödiga tillsatser ligger i tiden. Det tog Kost & Restaurang fasta på under 2014 genom att köpa in så kallade köttbullemaskiner till fem av skolrestaurangerna. Linköpings kommun byter ut alla trygghetslarm Som första kommun bytte Linköpings kommun under 2014 ut alla analoga trygghetslarm till digitala. För brukaren är det ingen skillnad på hur man använder larmet. Historiskt SM-guld Linköpings första SM-guld i damhockeyn blev ett faktum förra året. Efter stor finaldramatik besegrade LHC Modo. Hitta och jämför verksamhet på linkoping.se Under 2014 införde kommunen webbtjänsten Hitta och jämför verksamhet. Med den kan Linköpingsborna få överblick över informationen på webben och jämföra innehållet i de tjänster som kommunen tillhandahåller inom välfärdsområdet. Digital årsredovisning Förra året var första gången som Linköpings kommun gav ut en digital årsredovisning. 5

6 Bästa företagsklimatet Linköping har regionens bästa företagsklimat. Linköping klättrade fjorton placeringar uppåt i Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och ligger i täten bland de större kommunerna. Och enligt den årliga ranking tidskriften Fokus gör i samarbete med byggföretaget JM var Linköping en av de bästa städerna i landet att bo i kom Linköping på tolfte plats. Nya broar i Hjulsbro Förra året blev det lättare för fotgängare och cyklister att ta sig från ena sidan av Stångån - Kinda kanal till den andra i Hjulsbro. Då blev en gång- och cykelförbindelse över Stångån vid Hjulsbro sluss klar. Kolla matstället i mobilen Under förra året lanserade miljökontoret appen Kolla matstället för Iphone och android. Med hjälp av appen kan man enkelt se resultatet av miljökontorets inspektioner av dem som på olika sätt arbetar med mat. Ny politisk majoritet i Linköping 2014 års val ledde till ny majoritet i Linköping. Det blev ett nytt blocköverskridande styre med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Kostchef fick hedrande utmärkelse Åsa Kullberg, affärsområdeschef för Kost & Restaurang, utnämndes till årets Werner av föreningen Werners vänner. Hon fick utmärkelsen för sin profession, affärsmässighet samt äkthet i all sin utövning och kommunikation med sina uppdragsgivare, kunder, gäster och anställda. Ny portal samlar all föreningsinformation Linköpings kommun och föreningslivet samarbetade för att ta fram en ny föreningsportal som lanserades förra året. Där kan man söka information om föreningarna, men också om hur man söker föreningsbidrag med mera. Bäst i Skandinavien på bredband Linköping var 2014 års bästa kommun på bredband bland Skandinaviens 43 största kommuner. En sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster gav Linköping förstaplatsen. Linköpingsborna är stolta över sin stad Linköpingsbornas attityder till sin egen stad är mycket positiva. En majoritet anser att sloganen Linköping där idéer blir verklighet ger en bra bild av staden. Det visar årets attitydundersökning, som gjorts av marknadsundersökningsföretaget CMA på uppdrag av Linköping kommun. Tunnel bäst för Ostlänken I bred politisk enighet tog Linköpings kommun under förra året ställning för att förorda att Ostlänken inklusive nuvarande stambana förläggs i en tunnel. 6

7 Koncernens och kommunens resultat efter finansiella poster , mnkr Koncernen Kommunen Så här användes 100 kronor Kronor Utbildning Omsorg Övrig verksamhet 20,00 15,00 10,00 5, ,00 Förskola och skolbarnsomsorg 15,98 Arbetsmarknad och integration 0,92 Grundskola och särskola 21,41 Kollektivtrafik 0,68 Gymnasieutbildning inkl särskola 7,64 Räddningstjänst 1,30 Vuxenutbildning 1,44 Parker, gator och stadsbyggnad 3,24 Individ- och familjeomsorg 6,30 Kultur- och fritidsverksamhet 4,81 Omsorg för funktionshindrade 10,54 Politisk verksamhet 1,11 Omsorg för äldre 15,71 Övrig verksamhet 5,14 Försörjningsstöd 3,83 7

8 Linköpings kommuns organisation Kommunfullmäktige är Linköpings kommuns högsta beslutande församling. De 79 ledamöterna utses genom allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid det senaste valet, i september 2014, var det 85,2 % som röstade i valet till kommunfullmäktige. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med valet Det är också högre än riksgenomsnittet, som var 82,8 %. Socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet bildar efter valet en ny majoritet med 40 mandat mot övriga partiers 39. Kommunfullmäktige Revision Revisionskontor Valnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Överförmyndarnämnd Barn- och ungdomsnämnd Bildningsnämnd Utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Bygg- och miljönämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgs- och äldreförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Utförarstyrelse Utförarstyrelsens förvaltning Leanlink 8

9 Mandatfördelning 1 i kommunfullmäktige Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Folkpartiet (FP) Centerpartiet (C) Kristdemokraterna (KD) Miljöpartiet (MP) Vänsterpartiet (V) Sverigedemokraterna (SD) Totalt Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. Övriga nämnder och styrelser Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Verksamhet som bedrivs av andra anordnare Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verksamhet och service till kommunmedborgarna. Men det innebär inte att kommunen själv är skyldig att utföra verksamheten. Verksamhet kan utföras av kommunen, av kommunala bolag, av stiftelser eller av olika privata utförare. I diagrammet nedan redovisas hur stor andel av ett antal olika verksamheter som bedrivs av någon annan än en kommunal utförare. Andel verksamhet som utförs av andra utförare 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 Skuggade fält = styrande majoritet 9

10 Linköpings styrmodell Det pågår för närvarande ett arbete med att se över Linköpings styrmodell. Inför varje ny mandatperiod formulerar tillträdande majoritet ett program för den politik och verksamhet som man avser att bedriva under mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställer styrdokument och staten ställer vissa krav på den kommunala verksamheten. I budgeten beslutas om de mål och riktlinjer för verksamheten som ska leda till en god ekonomisk hushållning. Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och innebär att de olika nämnderna och styrelserna får i uppdrag att genomföra verksamheten enligt givna ekonomiska ramar. Varje nämnd/styrelse fastställer internbudgetar och verksamhetsplaner för det kommande året, samt formulerar och beslutar om mål för sin verksamhet. Särskilda planer och program utformas för vissa områden. Planer och program förklarar, fördjupar och beskriver åtgärder för att förverkliga kommungemensamma mål. Kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten och kommunens revisorer granskar på uppdrag av kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. I delårsrapporter och uppföljningar återrapporteras verksamhetens ekonomi och utveckling till kommunfullmäktige. Den övergripande styrprocessen Majoritetens program Kommunfullmäktige - kommunala styrdokument Statliga krav Revisionen Uppdraget Återrapportering Nämndernas mål för verksamheten Kommunstyrelsen - uppsiktsplikt Kvalitetssäkring Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från kommunens olika nämnder och styrelser. De kommunala bolagen får redogöra för hur de har uppfyllt det kommunala uppdraget. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att kommunen har en väl fungerande intern kontroll. 10

11 Löpande uppföljning Samtliga nämnder och bolag har ett ansvar för att löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta åtgärder för att korrigera befarade avvikelser. Delårsrapporter I kommunens delårsrapporter sammanfattas nämndernas uppföljningar och delges kommunstyrelsen. Av delårsrapporten ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Vid behov ska åtgärdsplaner redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Kommunen upprättar tre delårsrapporter, per sista april, sista augusti samt sista oktober. Delårsrapporten per sista augusti utgör den lagstadgade delårsrapporten. Novemberavstämning Per sista november görs en särskild avstämning för att underlätta bokslutsarbetet. I avstämningen ska alla mellanhavanden mellan olika nämnder klaras ut, investeringar aktiveras och balanskonton stämmas av. Uppdragsredovisning Efter varje årsskifte ska kommunens bolag komma in med en uppdragsredovisning där de redovisar hur de har utfört det kommunala ändamålet och kommunens uppdrag. Bokslut och årsredovisning Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat- och balansräkning med bilagor och specifikationer. I årsredovisningen görs en sammanfattande uppföljning av årets verksamhet. Dessutom beskriver varje nämnd årets verksamhet i en verksamhetsberättelse som redovisas för kommunfullmäktige. Intern kontroll Intern kontroll ingår som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ska säkerställa - att kommunen bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet - att kommunen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering, samt - att kommunen efterlever gällande lagar och förordningar Genom en god intern kontroll skapas förtroende för verksamheten. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi, utan ingår som en del av systemet för styrning och ledning. Intern kontroll kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, framtagning av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. En del av intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande samt att förhindra förluster eller extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. Varje nämnd ska årligen ta fram en särskild internkontrollplan som också ska följas upp i en internkontrollrapport. Därefter tar kommunledningen tillsammans med kommunrevisionen fram en kommungemensam internkontrollrapport som avrapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ger därefter vid behov uppdrag till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder. 11

12 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Sveriges kommuner och landsting har sedan ett antal år initierat ett projekt som kallas kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att ta fram ett antal nyckeltal som är gemensamma för Sveriges kommuner och som kan användas för att jämföra den egna kommunens kvalitet inom ett antal områden mot de andra kommuner som deltar i projektet. År 2015 är drygt 230 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. Linköping gick med i projektet under Nedan finns en jämförelse med de större kommuner Linköping brukar jämföra sig med, och som också är med i KKiK. De områden som mäts är: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet/information Effektivitet Samhällsutveckling Nedan redovisas Linköpings resultat jämfört med kommunsnittet för samtliga kommuner: En grön cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med bäst värden. En röd cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med sämst värden. En gul cirkel innebär att Linköping tillhör övriga 50 % (inom intervallet kommunsnittet plus minus 25 %). Grå cirkel betyder att utfall saknas år Tillgänglighet Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar Andel som via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga Antal timmar som huvudbibliotek, simhall och återvinningsstationer har öppet utöver 8-17, vardagar Andel av de som erbjudits förskoleplats som har fått en plats på önskat placeringsdatum Väntetid i dagar för de som inte erbjudits förskoleplats på önskat placeringsdatum Väntetid för att få plats på ett äldreboende Väntetid för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 12

13 Delaktighet/information Linköping Eskilstuna Jönköping Jönköping Västerås Örebro Hur stor andel röstade i senaste kommunvalet? Hur bra är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Effektivitet Kostnad per inskrivet barn i förskolan Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Kostnad per betygspoäng (grundskola årskurs 9) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Kvalitetsaspekter inom särskilt boende (äldreomsorg) Kostnad per plats i särskilt boende (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (äldreomsorg) Omsorgs- och serviceutbud för hemtjänst finansierad av kommunen (äldreomsorg) Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten (äldreomsorg) Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning 13

14 Samhällsutveckling Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel förvärvsarbetare i % av arbetsför befolkning Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Antal nystartade företag per invånare Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Andel inköpta ekologiska livsmedel Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 14

15 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Förvaltningsberättelsen omfattar kommunens samlade verksamhet. I årsredovisningen ingår en sammanställd redovisning som omfattar Linköpings kommun och koncernen Linköpings Stadshus AB. Interna poster mellan kommunen och ingående företag i Linköpings Stadshus AB elimineras. En mer utförlig beskrivning av kommunens verksamheter redovisas i Nämndernas verksamhetsberättelser som kan laddas ner från kommunens hemsida. Dessutom finns årsredovisningar för bolagen att ladda ner från respektive bolags hemsida. Omvärld Befolkning Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer. Det är en ökning med personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med personer. Födelseöverskottet uppgick till personer 2 och invandringsöverskottet uppgick till personer 3. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan personer per år medan invandringsöverskottet varierat något mer, mellan per år. Den enskilt största invandringsgruppen förra året var personer födda i Syrien, drygt eller var femte invandrare var syrienfödd. Östergötland Befolkningsutvecklingen i länet blev den största sedan 1994 och Östergötlands län placerade sig som fyra bland landets län när det gäller befolkningstillväxten. Länet ökade med personer, varav Linköping stod för och Norrköping för personer. Motala ökade sin befolkning med 369 personer och Finspång ökade med 247. Störst procentuell befolkningstillväxt i länet hade Ödeshög. Kinda kommun var den enda som minskade sin befolkning under 2014 (-7). Linköping Linköpings kommun ökade sin befolkning med personer till invånare under 2014 och hade den åttonde största befolkningstillväxten i landet. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Örebro och Nacka hade en större ökning i reella tal. Helsingborg passerade genom sin stora ökning Norrköpings folkmängd med 61 personer. När det gäller relativ befolkningstillväxt blev utfallet för Linköping 1,1 % vilket placerade kommunen på 74:e plats bland Sveriges kommuner. Födelsenettot i Linköping var 640 personer och flyttnettot personer. Flyttnettot mot utlandet var 875 personer och bidrog mest till befolkningsutvecklingen i Linköping Flyktingmottagandet i länets kommuner blev under 2014 det mest omfattande under perioden med mottagna flyktingar. Det motsvarar drygt halva befolkningstillväxten i länet. Av flyktingarna utgjordes 932 av barn och ungdomar i åldern 0 19 år eller 41 % av den totala flyktingmottagningen. Av dessa var 123 personer ensamkommande barn kvinnor och män kvinnor och män 15

16 Antal födda Antalet födda i Linköpings kommun har tangerat babyboomens nivåer de tre senaste åren. Befolkningen idag är dock cirka fler än den var kring åren runt 1990 då babyboomen kulminerade. Antal födda i Linköpings kommun Flyttnetto Av det totala flyttnettot på personer svarade personer från Syrien och Somalia för 381 personer, vilket motsvarar 38 %. Flyttnettot från övriga världen svarade för 405 personer eller 40 %. Flyttnettot från Sverige svarade för 14 %, vilket får anses som en låg siffra. Nettoflyttning till Linköpings kommun IRAK IRAN SOMALIA SYRIEN Netto, annan kommun i länet annat län annat land Kommunen har haft en omfattande flyttning av personer födda i Syrien som kommer från annat län och eget län. För irakier och iranier ser vi ett förändrat flyttmönster där vi 2014 får ett mindre minus för flyttnettot totalt. Dessa båda länder har tidigare lämnat stora överskott för flyttnettot i Linköpings kommun. Arbetsmarknad Arbetslösheten i Linköping visar inga tecken på ett trendbrott till ökande arbetslöshet. I december 2014 var personer öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Linköpings kommun vilket innebär en minskning med nästan 600 personer jämfört med december Arbetslösheten för ungdomar år har sjunkit med nästan 200 personer vilket är en kombination av ökad sysselsättning och färre personer i åldersklassen. För utrikes födda var nedgången cirka 100 personer. 16

17 Antal arbetslösa i Linköpings kommun jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Därav män Därav kvinnor Utrikes födda Ungdomar år Linköpings kommun är utan tvekan länets motor. Att antalet arbetslösa i Linköping har sjunkit med personer samtidigt som arbetskraften ökat är ett tydligt styrkebesked. Ungefär hälften av den totala arbetslöshetsnedgången i Linköpings kommun har ungdomar i åldern år svarat för. Ett förbättrat sysselsättningsläge och krympande årskullar är sannolika förklaringarna. Som framgår nedan hävdar sig Linköpings kommun väl när det gäller den relativa arbetslösheten bland ett urval större kommuner i landet. Kommun år år Uppsala 4,0 3,9 Jönköping 5,0 6,9 Linköping 5,2 5,4 Örebro 6,8 9,3 Västerås 7,1 10 Gävle 9,7 14,1 Norrköping 9,9 14 Eskilstuna 10,9 15,2 Riket 6,3 9,1 Förvärvsarbetande Statistik för förvärvsarbetande finns endast till och med Då ökade antalet förvärvsarbetande i Linköping med drygt personer. Detta är historiskt sett en mycket hög siffra. Att arbetslösheten sjunker samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökar är ett rejält styrkebesked för arbetsmarknaden i Linköpings kommun. Det blir också allt vanligare att man arbetar längre än till 65 år. Antalet har mer än fördubblats sedan Antal förvärvsarbetande år i Linköpings kommun

18 Bostäder Bostadsbyggandet ökade i riket under Preliminärt färdigställdes ungefär bostäder, men detta ska ställas mot en befolkningstillväxt på personer. I Östergötlands län har Linköpings kommun svarat för cirka 60 % av färdigställandet av lägenheter under perioden Men för varje nyproducerad lägenhet i Linköpings kommun har befolkningen växt med i genomsnitt 2,49 personer. Antalet färdigställda lägenheter har haft svårt att nå de nivåer som politiken önskar och har pendlat mellan 350 och 550 lägenheter åren efter Under 2014 har det preliminärt färdigställts 161 småhus/villor, 338 lägenheter i flerbostadshus och 6 lägenheter för särskilt boende. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus 2013 och småhus under 2014 indikerar dock en nivåhöjning för färdigställandet 2015 och Antal påbörjade och färdigställda lägenheter i Linköpings kommun Påbörjade lägenheter Färdigställda lägenheter Antalet påbörjade lägenheter är en ganska god indikator på vad som faktiskt färdigställs. Under perioden påbörjades lägenheter i flerbostadshus och i småhus. Under samma period har det färdigställts lägenheter och befolkningen har ökat med personer. I genomsnitt innebär detta 3,52 personers folkökning per nyproducerad lägenhet. 18

19 Årets verksamhet Omsorg Äldrenämnden Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. En äldreombudsman har tillsatts vilket har ökat de äldres möjlighet till information och synpunkter. Informationsträffar har anordnats för äldre. I huvudsak har alla som beviljats särskilt boende erbjudits det inom tre månader. I november hade bara tre personer väntat längre. Hemtjänst kan erbjudas omgående vid akut behov. Alla ska vara nöjda med den äldreomsorgsinsats de får. Målet bedöms vara uppfyllt. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar för 2014 är 90 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Motsvarande siffra för vårdboende är 80 procent. Äldrenämnden har antagit lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende. Ungefär medarbetare har utbildats i den nationella värdegrunden och värdighetsgarantierna. Kvalitetsuppföljning Äldrenämndens kvalitetsuppföljningsplan har fullföljts, vilket innebär ett ökat antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Kvalitetsuppföljningen visar att verksamheterna till största del är välfungerande men att det finns förbättringsområden. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Äldreombudsmannen har tagit emot och hanterat 265 ärenden under året, varav 156 är synpunkter och klagomål. Händelser av väsentlig betydelse Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med Av den hemsjukvård som ges i ordinärt boende riktas 90 procent till personer över 65 år. Under året har fyra nya hemtjänstutförare godkänts. I Sandrinoparken har 50 nya vårdplatser börjat bygggas. Inflyttning är beräknad till december Upphandlingar har under året lett till att några vårdbostäder och servicehus har bytt utförare. Utbildningsinsatsen Vård och omsorg för de mest sjuka äldre har genomförts. Utbildningen omfattade två veckors heltidsstudier och 165 personer deltog i utbildningen. Äldrenämnden har beslutat att införa digitala trygghetslarm. Arbetet pågår och beräknas vara klart i september För tredje året i rad genomfördes en trädgårdstävling för servicehus och vårdbostäder. Nykils servicehus/ekero vann, Kvarnbacken kom tvåa och Solstickans demensboende kom trea. Uppdragsföretag Verksamheten inom vårdbostäder är upphandlad i konkurrens. Där drivs 80 procent av privata utförare. Verksamheten inom hemtjänsten avgörs genom att den enskilde väljer vem som ska utföra insatserna. Där drivs 60,6 procent av privata utförare. Jämförelser med andra kommuner 80 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, vilket är en minskning med sex procentenheter från tidigare år. 90 procent är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten, vilket är en minskning med en procentenhet från tidigare år. 19

20 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd 2 3 Omsorgsnämnden Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Linköpingsborna ska kunna få rådgivning och stöd inom tio dagar, vilket är uppnått med undantag för familjerådgivningen. Den som har beviljats bostad med särskild service ska kunna få det inom sex månader, vilket inte är uppnått. Kommunstyrelsen har godkänt en utökad utbyggnad under för att kunna erbjuda fler bostäder med särskild service. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de insatser som de erhållit. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Av de senast genomförda brukarenkäterna 2012 framgår att både kvinnor och män är mycket nöjda med insatserna. Nöjdhetsindex överstiger 80 i de allra flesta verksamheter. Kvalitetsuppföljning Omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan har genomförts vilket innebär en ökning av antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Händelser av väsentlig betydelse Under 2014 har antalet vårddygn på behandlingshem för ungdomar ökat ytterligare. En omfattande åtgärdsplan är framtagen för att på sikt minska kostnaderna och kunna erbjuda alternativa insatser. Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Årsredovisning 2013. linkoping.se

Årsredovisning 2013. linkoping.se Årsredovisning 2013 linkoping.se Innehåll Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Linköping 2013 i korthet... 4 Linköpings kommuns organisation... 7 Linköpings styrmodell... 9 Kommunstyrelsens

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

KKiK och resultatmått

KKiK och resultatmått PM 2015-03-31 Ekonomi och styrning Lars Strid KKiK och resultatmått Stor och liten påverkansmöjlighet Man kan dela upp gruppen av mått inom KKiK på flera olika sätt. Exempelvis mått där kommunen har stor

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer