Årsredovisning Linköpings kommun linkoping.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Linköpings kommun linkoping.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Linköpings kommun linkoping.se

2 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Linköping 2014 i korthet... 5 Linköpings kommuns organisation... 8 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Omvärld Årets verksamhet Kommunens personal Finansiell analys Utvärdering av ekonomisk ställning Koncernen Linköpings kommun - sammanställd redovisning Finansiell analys - koncernen Kommunägda bolag FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Kommentarer till avvikelser i driftredovisningen Noter till resultaträkning Noter till balansräkning Noter till kassaflödesanalysen Redovisningsprinciper och upplysningar Fem år i sammandrag Revisorernas berättelse

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ett händelserikt år! Året som gått har varit händelserikt. Det har varit ett år där vi återigen fått flera kvitton på vilket starkt näringsliv vi har i Linköping. Flygindustrin med SAAB i spetsen har stora framgångar. Mjärdevi-företagen är fler och har fler medarbetare än någonsin tidigare. Ericsson investerar stort i Linköping för att möjliggöra ett Globalt ICT-center. I Vreta Kloster får det gröna klustret alltfler hyresgäster. Här samsas entreprenörskap och innovationer med modern undervisning. Det går bra för många företag och det finns många drivande företagare som alla bidrar till att nya jobb kommer och att arbetslösheten sjunkit snabbt. Den allra viktigaste åtgärden för hög sysselsättning och låg arbetslöshet är ett starkt näringsliv. I Linköping satsar vi på att ge företag och företagare de allra bästa förutsättningarna. Det har gett resultat. Vi har därutöver också genomfört en rad framgångsrika arbetsmarknadssatsningar riktade mot bland annat unga, långtidsarbetslösa och andra som har svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Linköping City Airport utvecklas starkt. Flygplatsen är det självklara valet för alltfler affärsoch universitetsresenärer. LCA väljs också av allt fler privatresenärer. Satsningarna som gjorts ger framgång. Året som gått har också varit ett år då vi ytterligare flyttat fram positionerna när det gäller besöksnäring och event. Bra ska bli ännu bättre. En starkt växande lokal marknad har bidragit till att ge förstärkta förutsättningar att lyckas genom den nya eventstrategi som antagits under året. Linköpings ställning som en idrottsstad i det absoluta toppskiktet i Sverige har bekräftats under året. Linköping är en idrottsstad. Viktiga utvecklings- och översiktsplaner har arbetats fram eller antagits för bland annat landsbygden och olika delar i kommunen. Härigenom ges förutsättningar för byggande och utveckling i hela Linköping. Särskilda satsningar har genomförts för att säkerställa en god IT-standard också utanför den centrala staden. Ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom ramen för C Linköping. Innerstaden växer över ån och den nya stadsdelen Stångebro ska förverkligas. Linköpings attraktiva stadskärna ska växa och förädlas för att i framtiden ge plats för tusentals nya boenden och ett attraktivt utbud av handel och mötesplatser. Hållbarhetsfrågorna har en central roll i stads- och samhällsplaneringen. Här planeras och förverkligas ett byggande inte bara för de närmaste åren utan för framtiden. I alla sammanhang har vi lyft fram att den nya Ostlänken ska förverkligas genom tunnellösningar med stationslägen centralt. En helt ny stadsdel Vallastaden har börjat byggas där universitet (LiU) och staden kommer växa samman. Vid Gärstad färdigställs en helt ny miljövänlig panna. Det har skett stora satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Särskild uppmärksamhet har riktats mot bland annat lärare, förskolelärare och socialsekreterare. Det saknas dock inte utmaningar inom personalområdet. I takt med att Linköping växer behövs det bland annat fler förskolelärare och olika former av specialistkompetenser inom olika områden (exempelvis samhällsbyggnadssidan). Självfallet har också mångfalds-, jämställdhets- och trygghetsfrågorna haft en framskjuten roll inom olika verksamheter i kommunen. Linköping har en mycket stark miljöprofil. Ett bland flera exempel på detta är att vi som enda stad i Skandinavien blev utvald som en av 15 finalister i Urban Innovation Award i Guangzhou. Många av de andra deltagande städerna visade ett stort intresse för hur vi långsiktigt och i 3

4 bred enighet arbetat med att bygga upp ett unikt system där avfall blir till biogas och fjärrvärme. Arbetet med ett CO2 neutralt Linköping bedrivs inom många olika områden (stadsplanering, nya bostadsområden, satsningar på Gärstad, framtidens station, etcetera). En stor utmaning som saknar enkla lösningar är de kriminella gäng som dessvärre har ett fortsatt fotfäste i främst Skäggetorp, Berga och Ryd. Utöver de stora extraresurser som redan ges till skolorna i Skäggetorp, Berga och Ryd så har vi genomfört rekordstora satsningar under sommaren som varit. Vi har också inlett ett brett rådslag med medborgarna i Skäggetorp om hur de vill se framtidens stadsdel. Beslut har tagits om att återuppbygga det nedbrunna Allaktivitetshuset. Den grova kriminaliteten måste hanteras av polisen. Tillsammans med alla goda krafter har arbetet intensifierats med att skapa trygga stadsdelar där man kan känna framtidstro. Linköping är inne i en mycket stark tillväxt. Det ger fantastiska framtidsmöjligheter som måste tillvaratas. Även i år redovisar vi ett mycket starkt bokslut som ger goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla Linköping. Kommunens överskott är närmare 300 mnkr varav kommunstyrelsen svarar för 55 mnkr. Vi har under året som gått finansierat samhällsbyggnadsinvesteringar utan att behöva uppta lån. Vi har en mycket stark likviditet och stora reserver. Vi är väl förberedda för att investera för framtidens Linköping. Det är en mycket stark och välskött ekonomi som vi nu överlämnar till den nya majoriteten ta ansvar för att fortsätta att förvalta. En stark och välskött ekonomi är en förutsättning för bra välfärdstjänster och fortsatta framgångar för Linköping. Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (t o m ) 4

5 Linköping 2014 i korthet Natthärbärge för EU-migranter I samarbete med Stadsmissionen öppnar Linköpings kommun natthärbärge för EU-migranter, något som gjorde Linköping känt i Sverige. C Linköping samordnar järnväg, ny stadsdel och centrum Innerstaden växer över ån, nya stadsdelen Stångebro utvecklas och höghastighetsbanan Ostlänken byggs. Detta är enorma samhällsbyggnadsprojekt, som kommer att pågå under många år framöver. För att samordna arbetet började projektet C Linköping på allvar sitt arbete under förra året. Ågatan mer en del av centrum Varuhuset Åhléns byggdes ut under förra året och fick en entré även mot Ågatan. Ombyggnaden innebar bland annat att en bortglömd del av Ågatan blir en mer integrerad del av centrala Linköping. En del av sammanlänkningen mellan centrum och Stångån är Farbror Mellins torg som också byggdes under Första spadtaget till Smedstad Ridsportcenter Under året inledde Lejonfastigheter byggandet av Smedstad Ridsportcenter. Ridsportcentrets ambassadör Malin Baryard-Johnsson samt representanter från Linköpings kommun, Lejonfastigheter och Linköpings Fältrittklubb tog det första spadtaget. Linköping agerar med andra kommuner för Götalandsbanan Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanan. Götalandsbanan kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och skapa nya arbetsmarknadsregioner. Mer mat lagad från grunden med köttbullemaskiner i Linköpings skolrestauranger Att laga mat från grunden med råvaror och livsmedel utan onödiga tillsatser ligger i tiden. Det tog Kost & Restaurang fasta på under 2014 genom att köpa in så kallade köttbullemaskiner till fem av skolrestaurangerna. Linköpings kommun byter ut alla trygghetslarm Som första kommun bytte Linköpings kommun under 2014 ut alla analoga trygghetslarm till digitala. För brukaren är det ingen skillnad på hur man använder larmet. Historiskt SM-guld Linköpings första SM-guld i damhockeyn blev ett faktum förra året. Efter stor finaldramatik besegrade LHC Modo. Hitta och jämför verksamhet på linkoping.se Under 2014 införde kommunen webbtjänsten Hitta och jämför verksamhet. Med den kan Linköpingsborna få överblick över informationen på webben och jämföra innehållet i de tjänster som kommunen tillhandahåller inom välfärdsområdet. Digital årsredovisning Förra året var första gången som Linköpings kommun gav ut en digital årsredovisning. 5

6 Bästa företagsklimatet Linköping har regionens bästa företagsklimat. Linköping klättrade fjorton placeringar uppåt i Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och ligger i täten bland de större kommunerna. Och enligt den årliga ranking tidskriften Fokus gör i samarbete med byggföretaget JM var Linköping en av de bästa städerna i landet att bo i kom Linköping på tolfte plats. Nya broar i Hjulsbro Förra året blev det lättare för fotgängare och cyklister att ta sig från ena sidan av Stångån - Kinda kanal till den andra i Hjulsbro. Då blev en gång- och cykelförbindelse över Stångån vid Hjulsbro sluss klar. Kolla matstället i mobilen Under förra året lanserade miljökontoret appen Kolla matstället för Iphone och android. Med hjälp av appen kan man enkelt se resultatet av miljökontorets inspektioner av dem som på olika sätt arbetar med mat. Ny politisk majoritet i Linköping 2014 års val ledde till ny majoritet i Linköping. Det blev ett nytt blocköverskridande styre med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Kostchef fick hedrande utmärkelse Åsa Kullberg, affärsområdeschef för Kost & Restaurang, utnämndes till årets Werner av föreningen Werners vänner. Hon fick utmärkelsen för sin profession, affärsmässighet samt äkthet i all sin utövning och kommunikation med sina uppdragsgivare, kunder, gäster och anställda. Ny portal samlar all föreningsinformation Linköpings kommun och föreningslivet samarbetade för att ta fram en ny föreningsportal som lanserades förra året. Där kan man söka information om föreningarna, men också om hur man söker föreningsbidrag med mera. Bäst i Skandinavien på bredband Linköping var 2014 års bästa kommun på bredband bland Skandinaviens 43 största kommuner. En sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster gav Linköping förstaplatsen. Linköpingsborna är stolta över sin stad Linköpingsbornas attityder till sin egen stad är mycket positiva. En majoritet anser att sloganen Linköping där idéer blir verklighet ger en bra bild av staden. Det visar årets attitydundersökning, som gjorts av marknadsundersökningsföretaget CMA på uppdrag av Linköping kommun. Tunnel bäst för Ostlänken I bred politisk enighet tog Linköpings kommun under förra året ställning för att förorda att Ostlänken inklusive nuvarande stambana förläggs i en tunnel. 6

7 Koncernens och kommunens resultat efter finansiella poster , mnkr Koncernen Kommunen Så här användes 100 kronor Kronor Utbildning Omsorg Övrig verksamhet 20,00 15,00 10,00 5, ,00 Förskola och skolbarnsomsorg 15,98 Arbetsmarknad och integration 0,92 Grundskola och särskola 21,41 Kollektivtrafik 0,68 Gymnasieutbildning inkl särskola 7,64 Räddningstjänst 1,30 Vuxenutbildning 1,44 Parker, gator och stadsbyggnad 3,24 Individ- och familjeomsorg 6,30 Kultur- och fritidsverksamhet 4,81 Omsorg för funktionshindrade 10,54 Politisk verksamhet 1,11 Omsorg för äldre 15,71 Övrig verksamhet 5,14 Försörjningsstöd 3,83 7

8 Linköpings kommuns organisation Kommunfullmäktige är Linköpings kommuns högsta beslutande församling. De 79 ledamöterna utses genom allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid det senaste valet, i september 2014, var det 85,2 % som röstade i valet till kommunfullmäktige. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med valet Det är också högre än riksgenomsnittet, som var 82,8 %. Socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet bildar efter valet en ny majoritet med 40 mandat mot övriga partiers 39. Kommunfullmäktige Revision Revisionskontor Valnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Överförmyndarnämnd Barn- och ungdomsnämnd Bildningsnämnd Utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Bygg- och miljönämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgs- och äldreförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Utförarstyrelse Utförarstyrelsens förvaltning Leanlink 8

9 Mandatfördelning 1 i kommunfullmäktige Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Folkpartiet (FP) Centerpartiet (C) Kristdemokraterna (KD) Miljöpartiet (MP) Vänsterpartiet (V) Sverigedemokraterna (SD) Totalt Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. Övriga nämnder och styrelser Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Verksamhet som bedrivs av andra anordnare Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verksamhet och service till kommunmedborgarna. Men det innebär inte att kommunen själv är skyldig att utföra verksamheten. Verksamhet kan utföras av kommunen, av kommunala bolag, av stiftelser eller av olika privata utförare. I diagrammet nedan redovisas hur stor andel av ett antal olika verksamheter som bedrivs av någon annan än en kommunal utförare. Andel verksamhet som utförs av andra utförare 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 Skuggade fält = styrande majoritet 9

10 Linköpings styrmodell Det pågår för närvarande ett arbete med att se över Linköpings styrmodell. Inför varje ny mandatperiod formulerar tillträdande majoritet ett program för den politik och verksamhet som man avser att bedriva under mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställer styrdokument och staten ställer vissa krav på den kommunala verksamheten. I budgeten beslutas om de mål och riktlinjer för verksamheten som ska leda till en god ekonomisk hushållning. Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och innebär att de olika nämnderna och styrelserna får i uppdrag att genomföra verksamheten enligt givna ekonomiska ramar. Varje nämnd/styrelse fastställer internbudgetar och verksamhetsplaner för det kommande året, samt formulerar och beslutar om mål för sin verksamhet. Särskilda planer och program utformas för vissa områden. Planer och program förklarar, fördjupar och beskriver åtgärder för att förverkliga kommungemensamma mål. Kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten och kommunens revisorer granskar på uppdrag av kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. I delårsrapporter och uppföljningar återrapporteras verksamhetens ekonomi och utveckling till kommunfullmäktige. Den övergripande styrprocessen Majoritetens program Kommunfullmäktige - kommunala styrdokument Statliga krav Revisionen Uppdraget Återrapportering Nämndernas mål för verksamheten Kommunstyrelsen - uppsiktsplikt Kvalitetssäkring Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från kommunens olika nämnder och styrelser. De kommunala bolagen får redogöra för hur de har uppfyllt det kommunala uppdraget. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att kommunen har en väl fungerande intern kontroll. 10

11 Löpande uppföljning Samtliga nämnder och bolag har ett ansvar för att löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta åtgärder för att korrigera befarade avvikelser. Delårsrapporter I kommunens delårsrapporter sammanfattas nämndernas uppföljningar och delges kommunstyrelsen. Av delårsrapporten ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Vid behov ska åtgärdsplaner redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Kommunen upprättar tre delårsrapporter, per sista april, sista augusti samt sista oktober. Delårsrapporten per sista augusti utgör den lagstadgade delårsrapporten. Novemberavstämning Per sista november görs en särskild avstämning för att underlätta bokslutsarbetet. I avstämningen ska alla mellanhavanden mellan olika nämnder klaras ut, investeringar aktiveras och balanskonton stämmas av. Uppdragsredovisning Efter varje årsskifte ska kommunens bolag komma in med en uppdragsredovisning där de redovisar hur de har utfört det kommunala ändamålet och kommunens uppdrag. Bokslut och årsredovisning Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat- och balansräkning med bilagor och specifikationer. I årsredovisningen görs en sammanfattande uppföljning av årets verksamhet. Dessutom beskriver varje nämnd årets verksamhet i en verksamhetsberättelse som redovisas för kommunfullmäktige. Intern kontroll Intern kontroll ingår som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ska säkerställa - att kommunen bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet - att kommunen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering, samt - att kommunen efterlever gällande lagar och förordningar Genom en god intern kontroll skapas förtroende för verksamheten. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi, utan ingår som en del av systemet för styrning och ledning. Intern kontroll kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, framtagning av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. En del av intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande samt att förhindra förluster eller extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. Varje nämnd ska årligen ta fram en särskild internkontrollplan som också ska följas upp i en internkontrollrapport. Därefter tar kommunledningen tillsammans med kommunrevisionen fram en kommungemensam internkontrollrapport som avrapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ger därefter vid behov uppdrag till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder. 11

12 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Sveriges kommuner och landsting har sedan ett antal år initierat ett projekt som kallas kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att ta fram ett antal nyckeltal som är gemensamma för Sveriges kommuner och som kan användas för att jämföra den egna kommunens kvalitet inom ett antal områden mot de andra kommuner som deltar i projektet. År 2015 är drygt 230 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. Linköping gick med i projektet under Nedan finns en jämförelse med de större kommuner Linköping brukar jämföra sig med, och som också är med i KKiK. De områden som mäts är: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet/information Effektivitet Samhällsutveckling Nedan redovisas Linköpings resultat jämfört med kommunsnittet för samtliga kommuner: En grön cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med bäst värden. En röd cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med sämst värden. En gul cirkel innebär att Linköping tillhör övriga 50 % (inom intervallet kommunsnittet plus minus 25 %). Grå cirkel betyder att utfall saknas år Tillgänglighet Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar Andel som via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga Antal timmar som huvudbibliotek, simhall och återvinningsstationer har öppet utöver 8-17, vardagar Andel av de som erbjudits förskoleplats som har fått en plats på önskat placeringsdatum Väntetid i dagar för de som inte erbjudits förskoleplats på önskat placeringsdatum Väntetid för att få plats på ett äldreboende Väntetid för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 12

13 Delaktighet/information Linköping Eskilstuna Jönköping Jönköping Västerås Örebro Hur stor andel röstade i senaste kommunvalet? Hur bra är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Effektivitet Kostnad per inskrivet barn i förskolan Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Kostnad per betygspoäng (grundskola årskurs 9) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Kvalitetsaspekter inom särskilt boende (äldreomsorg) Kostnad per plats i särskilt boende (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (äldreomsorg) Omsorgs- och serviceutbud för hemtjänst finansierad av kommunen (äldreomsorg) Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten (äldreomsorg) Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning 13

14 Samhällsutveckling Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel förvärvsarbetare i % av arbetsför befolkning Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Antal nystartade företag per invånare Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Andel inköpta ekologiska livsmedel Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 14

15 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Förvaltningsberättelsen omfattar kommunens samlade verksamhet. I årsredovisningen ingår en sammanställd redovisning som omfattar Linköpings kommun och koncernen Linköpings Stadshus AB. Interna poster mellan kommunen och ingående företag i Linköpings Stadshus AB elimineras. En mer utförlig beskrivning av kommunens verksamheter redovisas i Nämndernas verksamhetsberättelser som kan laddas ner från kommunens hemsida. Dessutom finns årsredovisningar för bolagen att ladda ner från respektive bolags hemsida. Omvärld Befolkning Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer. Det är en ökning med personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med personer. Födelseöverskottet uppgick till personer 2 och invandringsöverskottet uppgick till personer 3. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan personer per år medan invandringsöverskottet varierat något mer, mellan per år. Den enskilt största invandringsgruppen förra året var personer födda i Syrien, drygt eller var femte invandrare var syrienfödd. Östergötland Befolkningsutvecklingen i länet blev den största sedan 1994 och Östergötlands län placerade sig som fyra bland landets län när det gäller befolkningstillväxten. Länet ökade med personer, varav Linköping stod för och Norrköping för personer. Motala ökade sin befolkning med 369 personer och Finspång ökade med 247. Störst procentuell befolkningstillväxt i länet hade Ödeshög. Kinda kommun var den enda som minskade sin befolkning under 2014 (-7). Linköping Linköpings kommun ökade sin befolkning med personer till invånare under 2014 och hade den åttonde största befolkningstillväxten i landet. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Örebro och Nacka hade en större ökning i reella tal. Helsingborg passerade genom sin stora ökning Norrköpings folkmängd med 61 personer. När det gäller relativ befolkningstillväxt blev utfallet för Linköping 1,1 % vilket placerade kommunen på 74:e plats bland Sveriges kommuner. Födelsenettot i Linköping var 640 personer och flyttnettot personer. Flyttnettot mot utlandet var 875 personer och bidrog mest till befolkningsutvecklingen i Linköping Flyktingmottagandet i länets kommuner blev under 2014 det mest omfattande under perioden med mottagna flyktingar. Det motsvarar drygt halva befolkningstillväxten i länet. Av flyktingarna utgjordes 932 av barn och ungdomar i åldern 0 19 år eller 41 % av den totala flyktingmottagningen. Av dessa var 123 personer ensamkommande barn kvinnor och män kvinnor och män 15

16 Antal födda Antalet födda i Linköpings kommun har tangerat babyboomens nivåer de tre senaste åren. Befolkningen idag är dock cirka fler än den var kring åren runt 1990 då babyboomen kulminerade. Antal födda i Linköpings kommun Flyttnetto Av det totala flyttnettot på personer svarade personer från Syrien och Somalia för 381 personer, vilket motsvarar 38 %. Flyttnettot från övriga världen svarade för 405 personer eller 40 %. Flyttnettot från Sverige svarade för 14 %, vilket får anses som en låg siffra. Nettoflyttning till Linköpings kommun IRAK IRAN SOMALIA SYRIEN Netto, annan kommun i länet annat län annat land Kommunen har haft en omfattande flyttning av personer födda i Syrien som kommer från annat län och eget län. För irakier och iranier ser vi ett förändrat flyttmönster där vi 2014 får ett mindre minus för flyttnettot totalt. Dessa båda länder har tidigare lämnat stora överskott för flyttnettot i Linköpings kommun. Arbetsmarknad Arbetslösheten i Linköping visar inga tecken på ett trendbrott till ökande arbetslöshet. I december 2014 var personer öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Linköpings kommun vilket innebär en minskning med nästan 600 personer jämfört med december Arbetslösheten för ungdomar år har sjunkit med nästan 200 personer vilket är en kombination av ökad sysselsättning och färre personer i åldersklassen. För utrikes födda var nedgången cirka 100 personer. 16

17 Antal arbetslösa i Linköpings kommun jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Därav män Därav kvinnor Utrikes födda Ungdomar år Linköpings kommun är utan tvekan länets motor. Att antalet arbetslösa i Linköping har sjunkit med personer samtidigt som arbetskraften ökat är ett tydligt styrkebesked. Ungefär hälften av den totala arbetslöshetsnedgången i Linköpings kommun har ungdomar i åldern år svarat för. Ett förbättrat sysselsättningsläge och krympande årskullar är sannolika förklaringarna. Som framgår nedan hävdar sig Linköpings kommun väl när det gäller den relativa arbetslösheten bland ett urval större kommuner i landet. Kommun år år Uppsala 4,0 3,9 Jönköping 5,0 6,9 Linköping 5,2 5,4 Örebro 6,8 9,3 Västerås 7,1 10 Gävle 9,7 14,1 Norrköping 9,9 14 Eskilstuna 10,9 15,2 Riket 6,3 9,1 Förvärvsarbetande Statistik för förvärvsarbetande finns endast till och med Då ökade antalet förvärvsarbetande i Linköping med drygt personer. Detta är historiskt sett en mycket hög siffra. Att arbetslösheten sjunker samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökar är ett rejält styrkebesked för arbetsmarknaden i Linköpings kommun. Det blir också allt vanligare att man arbetar längre än till 65 år. Antalet har mer än fördubblats sedan Antal förvärvsarbetande år i Linköpings kommun

18 Bostäder Bostadsbyggandet ökade i riket under Preliminärt färdigställdes ungefär bostäder, men detta ska ställas mot en befolkningstillväxt på personer. I Östergötlands län har Linköpings kommun svarat för cirka 60 % av färdigställandet av lägenheter under perioden Men för varje nyproducerad lägenhet i Linköpings kommun har befolkningen växt med i genomsnitt 2,49 personer. Antalet färdigställda lägenheter har haft svårt att nå de nivåer som politiken önskar och har pendlat mellan 350 och 550 lägenheter åren efter Under 2014 har det preliminärt färdigställts 161 småhus/villor, 338 lägenheter i flerbostadshus och 6 lägenheter för särskilt boende. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus 2013 och småhus under 2014 indikerar dock en nivåhöjning för färdigställandet 2015 och Antal påbörjade och färdigställda lägenheter i Linköpings kommun Påbörjade lägenheter Färdigställda lägenheter Antalet påbörjade lägenheter är en ganska god indikator på vad som faktiskt färdigställs. Under perioden påbörjades lägenheter i flerbostadshus och i småhus. Under samma period har det färdigställts lägenheter och befolkningen har ökat med personer. I genomsnitt innebär detta 3,52 personers folkökning per nyproducerad lägenhet. 18

19 Årets verksamhet Omsorg Äldrenämnden Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. En äldreombudsman har tillsatts vilket har ökat de äldres möjlighet till information och synpunkter. Informationsträffar har anordnats för äldre. I huvudsak har alla som beviljats särskilt boende erbjudits det inom tre månader. I november hade bara tre personer väntat längre. Hemtjänst kan erbjudas omgående vid akut behov. Alla ska vara nöjda med den äldreomsorgsinsats de får. Målet bedöms vara uppfyllt. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar för 2014 är 90 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Motsvarande siffra för vårdboende är 80 procent. Äldrenämnden har antagit lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende. Ungefär medarbetare har utbildats i den nationella värdegrunden och värdighetsgarantierna. Kvalitetsuppföljning Äldrenämndens kvalitetsuppföljningsplan har fullföljts, vilket innebär ett ökat antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Kvalitetsuppföljningen visar att verksamheterna till största del är välfungerande men att det finns förbättringsområden. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Äldreombudsmannen har tagit emot och hanterat 265 ärenden under året, varav 156 är synpunkter och klagomål. Händelser av väsentlig betydelse Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med Av den hemsjukvård som ges i ordinärt boende riktas 90 procent till personer över 65 år. Under året har fyra nya hemtjänstutförare godkänts. I Sandrinoparken har 50 nya vårdplatser börjat bygggas. Inflyttning är beräknad till december Upphandlingar har under året lett till att några vårdbostäder och servicehus har bytt utförare. Utbildningsinsatsen Vård och omsorg för de mest sjuka äldre har genomförts. Utbildningen omfattade två veckors heltidsstudier och 165 personer deltog i utbildningen. Äldrenämnden har beslutat att införa digitala trygghetslarm. Arbetet pågår och beräknas vara klart i september För tredje året i rad genomfördes en trädgårdstävling för servicehus och vårdbostäder. Nykils servicehus/ekero vann, Kvarnbacken kom tvåa och Solstickans demensboende kom trea. Uppdragsföretag Verksamheten inom vårdbostäder är upphandlad i konkurrens. Där drivs 80 procent av privata utförare. Verksamheten inom hemtjänsten avgörs genom att den enskilde väljer vem som ska utföra insatserna. Där drivs 60,6 procent av privata utförare. Jämförelser med andra kommuner 80 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, vilket är en minskning med sex procentenheter från tidigare år. 90 procent är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten, vilket är en minskning med en procentenhet från tidigare år. 19

20 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd 2 3 Omsorgsnämnden Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Linköpingsborna ska kunna få rådgivning och stöd inom tio dagar, vilket är uppnått med undantag för familjerådgivningen. Den som har beviljats bostad med särskild service ska kunna få det inom sex månader, vilket inte är uppnått. Kommunstyrelsen har godkänt en utökad utbyggnad under för att kunna erbjuda fler bostäder med särskild service. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de insatser som de erhållit. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Av de senast genomförda brukarenkäterna 2012 framgår att både kvinnor och män är mycket nöjda med insatserna. Nöjdhetsindex överstiger 80 i de allra flesta verksamheter. Kvalitetsuppföljning Omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan har genomförts vilket innebär en ökning av antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Händelser av väsentlig betydelse Under 2014 har antalet vårddygn på behandlingshem för ungdomar ökat ytterligare. En omfattande åtgärdsplan är framtagen för att på sikt minska kostnaderna och kunna erbjuda alternativa insatser. Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning

www.hassleholm.se Årsredovisning www.hassleholm.se Årsredovisning 2013 1 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk.

Hylte kommun. Fakta Hylte kommun. Mandatfördelning under 2014 Å26 Å15 0 HALLAND SMÅLAND. Landeryd. Kinnared. Hyltebruk. Torup Rydöbruk. Årsredovisning 2014 Hylte kommun Gislaveds kommun Falkenbergs kommun Landeryd Å26 Nyby ± Kinnared Långaryd Drängsered Brännögård HALLAND Å15 0 Torup Rydöbruk Hyltebruk SMÅLAND Unnaryd Å26 Fröslida Ljungby

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer