Årsredovisning Linköpings kommun linkoping.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Linköpings kommun linkoping.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Linköpings kommun linkoping.se

2 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Linköping 2014 i korthet... 5 Linköpings kommuns organisation... 8 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Omvärld Årets verksamhet Kommunens personal Finansiell analys Utvärdering av ekonomisk ställning Koncernen Linköpings kommun - sammanställd redovisning Finansiell analys - koncernen Kommunägda bolag FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Kommentarer till avvikelser i driftredovisningen Noter till resultaträkning Noter till balansräkning Noter till kassaflödesanalysen Redovisningsprinciper och upplysningar Fem år i sammandrag Revisorernas berättelse

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ett händelserikt år! Året som gått har varit händelserikt. Det har varit ett år där vi återigen fått flera kvitton på vilket starkt näringsliv vi har i Linköping. Flygindustrin med SAAB i spetsen har stora framgångar. Mjärdevi-företagen är fler och har fler medarbetare än någonsin tidigare. Ericsson investerar stort i Linköping för att möjliggöra ett Globalt ICT-center. I Vreta Kloster får det gröna klustret alltfler hyresgäster. Här samsas entreprenörskap och innovationer med modern undervisning. Det går bra för många företag och det finns många drivande företagare som alla bidrar till att nya jobb kommer och att arbetslösheten sjunkit snabbt. Den allra viktigaste åtgärden för hög sysselsättning och låg arbetslöshet är ett starkt näringsliv. I Linköping satsar vi på att ge företag och företagare de allra bästa förutsättningarna. Det har gett resultat. Vi har därutöver också genomfört en rad framgångsrika arbetsmarknadssatsningar riktade mot bland annat unga, långtidsarbetslösa och andra som har svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Linköping City Airport utvecklas starkt. Flygplatsen är det självklara valet för alltfler affärsoch universitetsresenärer. LCA väljs också av allt fler privatresenärer. Satsningarna som gjorts ger framgång. Året som gått har också varit ett år då vi ytterligare flyttat fram positionerna när det gäller besöksnäring och event. Bra ska bli ännu bättre. En starkt växande lokal marknad har bidragit till att ge förstärkta förutsättningar att lyckas genom den nya eventstrategi som antagits under året. Linköpings ställning som en idrottsstad i det absoluta toppskiktet i Sverige har bekräftats under året. Linköping är en idrottsstad. Viktiga utvecklings- och översiktsplaner har arbetats fram eller antagits för bland annat landsbygden och olika delar i kommunen. Härigenom ges förutsättningar för byggande och utveckling i hela Linköping. Särskilda satsningar har genomförts för att säkerställa en god IT-standard också utanför den centrala staden. Ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom ramen för C Linköping. Innerstaden växer över ån och den nya stadsdelen Stångebro ska förverkligas. Linköpings attraktiva stadskärna ska växa och förädlas för att i framtiden ge plats för tusentals nya boenden och ett attraktivt utbud av handel och mötesplatser. Hållbarhetsfrågorna har en central roll i stads- och samhällsplaneringen. Här planeras och förverkligas ett byggande inte bara för de närmaste åren utan för framtiden. I alla sammanhang har vi lyft fram att den nya Ostlänken ska förverkligas genom tunnellösningar med stationslägen centralt. En helt ny stadsdel Vallastaden har börjat byggas där universitet (LiU) och staden kommer växa samman. Vid Gärstad färdigställs en helt ny miljövänlig panna. Det har skett stora satsningar på fortbildning och kompetensutveckling. Särskild uppmärksamhet har riktats mot bland annat lärare, förskolelärare och socialsekreterare. Det saknas dock inte utmaningar inom personalområdet. I takt med att Linköping växer behövs det bland annat fler förskolelärare och olika former av specialistkompetenser inom olika områden (exempelvis samhällsbyggnadssidan). Självfallet har också mångfalds-, jämställdhets- och trygghetsfrågorna haft en framskjuten roll inom olika verksamheter i kommunen. Linköping har en mycket stark miljöprofil. Ett bland flera exempel på detta är att vi som enda stad i Skandinavien blev utvald som en av 15 finalister i Urban Innovation Award i Guangzhou. Många av de andra deltagande städerna visade ett stort intresse för hur vi långsiktigt och i 3

4 bred enighet arbetat med att bygga upp ett unikt system där avfall blir till biogas och fjärrvärme. Arbetet med ett CO2 neutralt Linköping bedrivs inom många olika områden (stadsplanering, nya bostadsområden, satsningar på Gärstad, framtidens station, etcetera). En stor utmaning som saknar enkla lösningar är de kriminella gäng som dessvärre har ett fortsatt fotfäste i främst Skäggetorp, Berga och Ryd. Utöver de stora extraresurser som redan ges till skolorna i Skäggetorp, Berga och Ryd så har vi genomfört rekordstora satsningar under sommaren som varit. Vi har också inlett ett brett rådslag med medborgarna i Skäggetorp om hur de vill se framtidens stadsdel. Beslut har tagits om att återuppbygga det nedbrunna Allaktivitetshuset. Den grova kriminaliteten måste hanteras av polisen. Tillsammans med alla goda krafter har arbetet intensifierats med att skapa trygga stadsdelar där man kan känna framtidstro. Linköping är inne i en mycket stark tillväxt. Det ger fantastiska framtidsmöjligheter som måste tillvaratas. Även i år redovisar vi ett mycket starkt bokslut som ger goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla Linköping. Kommunens överskott är närmare 300 mnkr varav kommunstyrelsen svarar för 55 mnkr. Vi har under året som gått finansierat samhällsbyggnadsinvesteringar utan att behöva uppta lån. Vi har en mycket stark likviditet och stora reserver. Vi är väl förberedda för att investera för framtidens Linköping. Det är en mycket stark och välskött ekonomi som vi nu överlämnar till den nya majoriteten ta ansvar för att fortsätta att förvalta. En stark och välskött ekonomi är en förutsättning för bra välfärdstjänster och fortsatta framgångar för Linköping. Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (t o m ) 4

5 Linköping 2014 i korthet Natthärbärge för EU-migranter I samarbete med Stadsmissionen öppnar Linköpings kommun natthärbärge för EU-migranter, något som gjorde Linköping känt i Sverige. C Linköping samordnar järnväg, ny stadsdel och centrum Innerstaden växer över ån, nya stadsdelen Stångebro utvecklas och höghastighetsbanan Ostlänken byggs. Detta är enorma samhällsbyggnadsprojekt, som kommer att pågå under många år framöver. För att samordna arbetet började projektet C Linköping på allvar sitt arbete under förra året. Ågatan mer en del av centrum Varuhuset Åhléns byggdes ut under förra året och fick en entré även mot Ågatan. Ombyggnaden innebar bland annat att en bortglömd del av Ågatan blir en mer integrerad del av centrala Linköping. En del av sammanlänkningen mellan centrum och Stångån är Farbror Mellins torg som också byggdes under Första spadtaget till Smedstad Ridsportcenter Under året inledde Lejonfastigheter byggandet av Smedstad Ridsportcenter. Ridsportcentrets ambassadör Malin Baryard-Johnsson samt representanter från Linköpings kommun, Lejonfastigheter och Linköpings Fältrittklubb tog det första spadtaget. Linköping agerar med andra kommuner för Götalandsbanan Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanan. Götalandsbanan kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och skapa nya arbetsmarknadsregioner. Mer mat lagad från grunden med köttbullemaskiner i Linköpings skolrestauranger Att laga mat från grunden med råvaror och livsmedel utan onödiga tillsatser ligger i tiden. Det tog Kost & Restaurang fasta på under 2014 genom att köpa in så kallade köttbullemaskiner till fem av skolrestaurangerna. Linköpings kommun byter ut alla trygghetslarm Som första kommun bytte Linköpings kommun under 2014 ut alla analoga trygghetslarm till digitala. För brukaren är det ingen skillnad på hur man använder larmet. Historiskt SM-guld Linköpings första SM-guld i damhockeyn blev ett faktum förra året. Efter stor finaldramatik besegrade LHC Modo. Hitta och jämför verksamhet på linkoping.se Under 2014 införde kommunen webbtjänsten Hitta och jämför verksamhet. Med den kan Linköpingsborna få överblick över informationen på webben och jämföra innehållet i de tjänster som kommunen tillhandahåller inom välfärdsområdet. Digital årsredovisning Förra året var första gången som Linköpings kommun gav ut en digital årsredovisning. 5

6 Bästa företagsklimatet Linköping har regionens bästa företagsklimat. Linköping klättrade fjorton placeringar uppåt i Svensk näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner och ligger i täten bland de större kommunerna. Och enligt den årliga ranking tidskriften Fokus gör i samarbete med byggföretaget JM var Linköping en av de bästa städerna i landet att bo i kom Linköping på tolfte plats. Nya broar i Hjulsbro Förra året blev det lättare för fotgängare och cyklister att ta sig från ena sidan av Stångån - Kinda kanal till den andra i Hjulsbro. Då blev en gång- och cykelförbindelse över Stångån vid Hjulsbro sluss klar. Kolla matstället i mobilen Under förra året lanserade miljökontoret appen Kolla matstället för Iphone och android. Med hjälp av appen kan man enkelt se resultatet av miljökontorets inspektioner av dem som på olika sätt arbetar med mat. Ny politisk majoritet i Linköping 2014 års val ledde till ny majoritet i Linköping. Det blev ett nytt blocköverskridande styre med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Kostchef fick hedrande utmärkelse Åsa Kullberg, affärsområdeschef för Kost & Restaurang, utnämndes till årets Werner av föreningen Werners vänner. Hon fick utmärkelsen för sin profession, affärsmässighet samt äkthet i all sin utövning och kommunikation med sina uppdragsgivare, kunder, gäster och anställda. Ny portal samlar all föreningsinformation Linköpings kommun och föreningslivet samarbetade för att ta fram en ny föreningsportal som lanserades förra året. Där kan man söka information om föreningarna, men också om hur man söker föreningsbidrag med mera. Bäst i Skandinavien på bredband Linköping var 2014 års bästa kommun på bredband bland Skandinaviens 43 största kommuner. En sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster gav Linköping förstaplatsen. Linköpingsborna är stolta över sin stad Linköpingsbornas attityder till sin egen stad är mycket positiva. En majoritet anser att sloganen Linköping där idéer blir verklighet ger en bra bild av staden. Det visar årets attitydundersökning, som gjorts av marknadsundersökningsföretaget CMA på uppdrag av Linköping kommun. Tunnel bäst för Ostlänken I bred politisk enighet tog Linköpings kommun under förra året ställning för att förorda att Ostlänken inklusive nuvarande stambana förläggs i en tunnel. 6

7 Koncernens och kommunens resultat efter finansiella poster , mnkr Koncernen Kommunen Så här användes 100 kronor Kronor Utbildning Omsorg Övrig verksamhet 20,00 15,00 10,00 5, ,00 Förskola och skolbarnsomsorg 15,98 Arbetsmarknad och integration 0,92 Grundskola och särskola 21,41 Kollektivtrafik 0,68 Gymnasieutbildning inkl särskola 7,64 Räddningstjänst 1,30 Vuxenutbildning 1,44 Parker, gator och stadsbyggnad 3,24 Individ- och familjeomsorg 6,30 Kultur- och fritidsverksamhet 4,81 Omsorg för funktionshindrade 10,54 Politisk verksamhet 1,11 Omsorg för äldre 15,71 Övrig verksamhet 5,14 Försörjningsstöd 3,83 7

8 Linköpings kommuns organisation Kommunfullmäktige är Linköpings kommuns högsta beslutande församling. De 79 ledamöterna utses genom allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid det senaste valet, i september 2014, var det 85,2 % som röstade i valet till kommunfullmäktige. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med valet Det är också högre än riksgenomsnittet, som var 82,8 %. Socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet bildar efter valet en ny majoritet med 40 mandat mot övriga partiers 39. Kommunfullmäktige Revision Revisionskontor Valnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Överförmyndarnämnd Barn- och ungdomsnämnd Bildningsnämnd Utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Bygg- och miljönämnd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgs- och äldreförvaltning Socialnämnd Socialförvaltning Utförarstyrelse Utförarstyrelsens förvaltning Leanlink 8

9 Mandatfördelning 1 i kommunfullmäktige Socialdemokraterna (S) Moderaterna (M) Folkpartiet (FP) Centerpartiet (C) Kristdemokraterna (KD) Miljöpartiet (MP) Vänsterpartiet (V) Sverigedemokraterna (SD) Totalt Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. Övriga nämnder och styrelser Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Verksamhet som bedrivs av andra anordnare Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verksamhet och service till kommunmedborgarna. Men det innebär inte att kommunen själv är skyldig att utföra verksamheten. Verksamhet kan utföras av kommunen, av kommunala bolag, av stiftelser eller av olika privata utförare. I diagrammet nedan redovisas hur stor andel av ett antal olika verksamheter som bedrivs av någon annan än en kommunal utförare. Andel verksamhet som utförs av andra utförare 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 Skuggade fält = styrande majoritet 9

10 Linköpings styrmodell Det pågår för närvarande ett arbete med att se över Linköpings styrmodell. Inför varje ny mandatperiod formulerar tillträdande majoritet ett program för den politik och verksamhet som man avser att bedriva under mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställer styrdokument och staten ställer vissa krav på den kommunala verksamheten. I budgeten beslutas om de mål och riktlinjer för verksamheten som ska leda till en god ekonomisk hushållning. Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och innebär att de olika nämnderna och styrelserna får i uppdrag att genomföra verksamheten enligt givna ekonomiska ramar. Varje nämnd/styrelse fastställer internbudgetar och verksamhetsplaner för det kommande året, samt formulerar och beslutar om mål för sin verksamhet. Särskilda planer och program utformas för vissa områden. Planer och program förklarar, fördjupar och beskriver åtgärder för att förverkliga kommungemensamma mål. Kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten och kommunens revisorer granskar på uppdrag av kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. I delårsrapporter och uppföljningar återrapporteras verksamhetens ekonomi och utveckling till kommunfullmäktige. Den övergripande styrprocessen Majoritetens program Kommunfullmäktige - kommunala styrdokument Statliga krav Revisionen Uppdraget Återrapportering Nämndernas mål för verksamheten Kommunstyrelsen - uppsiktsplikt Kvalitetssäkring Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från kommunens olika nämnder och styrelser. De kommunala bolagen får redogöra för hur de har uppfyllt det kommunala uppdraget. I uppsiktsplikten ingår också att säkerställa att kommunen har en väl fungerande intern kontroll. 10

11 Löpande uppföljning Samtliga nämnder och bolag har ett ansvar för att löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi samt att vidta åtgärder för att korrigera befarade avvikelser. Delårsrapporter I kommunens delårsrapporter sammanfattas nämndernas uppföljningar och delges kommunstyrelsen. Av delårsrapporten ska framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Vid behov ska åtgärdsplaner redovisas för att rätta till eventuella avvikelser. Kommunen upprättar tre delårsrapporter, per sista april, sista augusti samt sista oktober. Delårsrapporten per sista augusti utgör den lagstadgade delårsrapporten. Novemberavstämning Per sista november görs en särskild avstämning för att underlätta bokslutsarbetet. I avstämningen ska alla mellanhavanden mellan olika nämnder klaras ut, investeringar aktiveras och balanskonton stämmas av. Uppdragsredovisning Efter varje årsskifte ska kommunens bolag komma in med en uppdragsredovisning där de redovisar hur de har utfört det kommunala ändamålet och kommunens uppdrag. Bokslut och årsredovisning Efter årets slut upprättas ett bokslut med resultat- och balansräkning med bilagor och specifikationer. I årsredovisningen görs en sammanfattande uppföljning av årets verksamhet. Dessutom beskriver varje nämnd årets verksamhet i en verksamhetsberättelse som redovisas för kommunfullmäktige. Intern kontroll Intern kontroll ingår som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ska säkerställa - att kommunen bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet - att kommunen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering, samt - att kommunen efterlever gällande lagar och förordningar Genom en god intern kontroll skapas förtroende för verksamheten. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi, utan ingår som en del av systemet för styrning och ledning. Intern kontroll kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, framtagning av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. En del av intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande samt att förhindra förluster eller extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. Varje nämnd ska årligen ta fram en särskild internkontrollplan som också ska följas upp i en internkontrollrapport. Därefter tar kommunledningen tillsammans med kommunrevisionen fram en kommungemensam internkontrollrapport som avrapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ger därefter vid behov uppdrag till nämnderna att vidta erforderliga åtgärder. 11

12 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Sveriges kommuner och landsting har sedan ett antal år initierat ett projekt som kallas kommunens kvalitet i korthet. Syftet är att ta fram ett antal nyckeltal som är gemensamma för Sveriges kommuner och som kan användas för att jämföra den egna kommunens kvalitet inom ett antal områden mot de andra kommuner som deltar i projektet. År 2015 är drygt 230 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. Linköping gick med i projektet under Nedan finns en jämförelse med de större kommuner Linköping brukar jämföra sig med, och som också är med i KKiK. De områden som mäts är: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet/information Effektivitet Samhällsutveckling Nedan redovisas Linköpings resultat jämfört med kommunsnittet för samtliga kommuner: En grön cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med bäst värden. En röd cirkel innebär att Linköping tillhör de 25 % av kommunerna med sämst värden. En gul cirkel innebär att Linköping tillhör övriga 50 % (inom intervallet kommunsnittet plus minus 25 %). Grå cirkel betyder att utfall saknas år Tillgänglighet Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel som får svar på e-post inom 2 arbetsdagar Andel som via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga Antal timmar som huvudbibliotek, simhall och återvinningsstationer har öppet utöver 8-17, vardagar Andel av de som erbjudits förskoleplats som har fått en plats på önskat placeringsdatum Väntetid i dagar för de som inte erbjudits förskoleplats på önskat placeringsdatum Väntetid för att få plats på ett äldreboende Väntetid för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök Trygghet Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 12

13 Delaktighet/information Linköping Eskilstuna Jönköping Jönköping Västerås Örebro Hur stor andel röstade i senaste kommunvalet? Hur bra är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Effektivitet Kostnad per inskrivet barn i förskolan Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i de nationella proven? (svenska-engelska-matematik) Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Kostnad per betygspoäng (grundskola årskurs 9) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram Kvalitetsaspekter inom särskilt boende (äldreomsorg) Kostnad per plats i särskilt boende (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (äldreomsorg) Omsorgs- och serviceutbud för hemtjänst finansierad av kommunen (äldreomsorg) Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten (äldreomsorg) Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med hemtjänsten (äldreomsorg) Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning 13

14 Samhällsutveckling Linköping Eskilstuna Jönköping Uppsala Västerås Örebro Andel förvärvsarbetare i % av arbetsför befolkning Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Antal nystartade företag per invånare Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Andel inköpta ekologiska livsmedel Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 14

15 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Förvaltningsberättelsen omfattar kommunens samlade verksamhet. I årsredovisningen ingår en sammanställd redovisning som omfattar Linköpings kommun och koncernen Linköpings Stadshus AB. Interna poster mellan kommunen och ingående företag i Linköpings Stadshus AB elimineras. En mer utförlig beskrivning av kommunens verksamheter redovisas i Nämndernas verksamhetsberättelser som kan laddas ner från kommunens hemsida. Dessutom finns årsredovisningar för bolagen att ladda ner från respektive bolags hemsida. Omvärld Befolkning Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer. Det är en ökning med personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med personer. Födelseöverskottet uppgick till personer 2 och invandringsöverskottet uppgick till personer 3. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan personer per år medan invandringsöverskottet varierat något mer, mellan per år. Den enskilt största invandringsgruppen förra året var personer födda i Syrien, drygt eller var femte invandrare var syrienfödd. Östergötland Befolkningsutvecklingen i länet blev den största sedan 1994 och Östergötlands län placerade sig som fyra bland landets län när det gäller befolkningstillväxten. Länet ökade med personer, varav Linköping stod för och Norrköping för personer. Motala ökade sin befolkning med 369 personer och Finspång ökade med 247. Störst procentuell befolkningstillväxt i länet hade Ödeshög. Kinda kommun var den enda som minskade sin befolkning under 2014 (-7). Linköping Linköpings kommun ökade sin befolkning med personer till invånare under 2014 och hade den åttonde största befolkningstillväxten i landet. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Örebro och Nacka hade en större ökning i reella tal. Helsingborg passerade genom sin stora ökning Norrköpings folkmängd med 61 personer. När det gäller relativ befolkningstillväxt blev utfallet för Linköping 1,1 % vilket placerade kommunen på 74:e plats bland Sveriges kommuner. Födelsenettot i Linköping var 640 personer och flyttnettot personer. Flyttnettot mot utlandet var 875 personer och bidrog mest till befolkningsutvecklingen i Linköping Flyktingmottagandet i länets kommuner blev under 2014 det mest omfattande under perioden med mottagna flyktingar. Det motsvarar drygt halva befolkningstillväxten i länet. Av flyktingarna utgjordes 932 av barn och ungdomar i åldern 0 19 år eller 41 % av den totala flyktingmottagningen. Av dessa var 123 personer ensamkommande barn kvinnor och män kvinnor och män 15

16 Antal födda Antalet födda i Linköpings kommun har tangerat babyboomens nivåer de tre senaste åren. Befolkningen idag är dock cirka fler än den var kring åren runt 1990 då babyboomen kulminerade. Antal födda i Linköpings kommun Flyttnetto Av det totala flyttnettot på personer svarade personer från Syrien och Somalia för 381 personer, vilket motsvarar 38 %. Flyttnettot från övriga världen svarade för 405 personer eller 40 %. Flyttnettot från Sverige svarade för 14 %, vilket får anses som en låg siffra. Nettoflyttning till Linköpings kommun IRAK IRAN SOMALIA SYRIEN Netto, annan kommun i länet annat län annat land Kommunen har haft en omfattande flyttning av personer födda i Syrien som kommer från annat län och eget län. För irakier och iranier ser vi ett förändrat flyttmönster där vi 2014 får ett mindre minus för flyttnettot totalt. Dessa båda länder har tidigare lämnat stora överskott för flyttnettot i Linköpings kommun. Arbetsmarknad Arbetslösheten i Linköping visar inga tecken på ett trendbrott till ökande arbetslöshet. I december 2014 var personer öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Linköpings kommun vilket innebär en minskning med nästan 600 personer jämfört med december Arbetslösheten för ungdomar år har sjunkit med nästan 200 personer vilket är en kombination av ökad sysselsättning och färre personer i åldersklassen. För utrikes födda var nedgången cirka 100 personer. 16

17 Antal arbetslösa i Linköpings kommun jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Därav män Därav kvinnor Utrikes födda Ungdomar år Linköpings kommun är utan tvekan länets motor. Att antalet arbetslösa i Linköping har sjunkit med personer samtidigt som arbetskraften ökat är ett tydligt styrkebesked. Ungefär hälften av den totala arbetslöshetsnedgången i Linköpings kommun har ungdomar i åldern år svarat för. Ett förbättrat sysselsättningsläge och krympande årskullar är sannolika förklaringarna. Som framgår nedan hävdar sig Linköpings kommun väl när det gäller den relativa arbetslösheten bland ett urval större kommuner i landet. Kommun år år Uppsala 4,0 3,9 Jönköping 5,0 6,9 Linköping 5,2 5,4 Örebro 6,8 9,3 Västerås 7,1 10 Gävle 9,7 14,1 Norrköping 9,9 14 Eskilstuna 10,9 15,2 Riket 6,3 9,1 Förvärvsarbetande Statistik för förvärvsarbetande finns endast till och med Då ökade antalet förvärvsarbetande i Linköping med drygt personer. Detta är historiskt sett en mycket hög siffra. Att arbetslösheten sjunker samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökar är ett rejält styrkebesked för arbetsmarknaden i Linköpings kommun. Det blir också allt vanligare att man arbetar längre än till 65 år. Antalet har mer än fördubblats sedan Antal förvärvsarbetande år i Linköpings kommun

18 Bostäder Bostadsbyggandet ökade i riket under Preliminärt färdigställdes ungefär bostäder, men detta ska ställas mot en befolkningstillväxt på personer. I Östergötlands län har Linköpings kommun svarat för cirka 60 % av färdigställandet av lägenheter under perioden Men för varje nyproducerad lägenhet i Linköpings kommun har befolkningen växt med i genomsnitt 2,49 personer. Antalet färdigställda lägenheter har haft svårt att nå de nivåer som politiken önskar och har pendlat mellan 350 och 550 lägenheter åren efter Under 2014 har det preliminärt färdigställts 161 småhus/villor, 338 lägenheter i flerbostadshus och 6 lägenheter för särskilt boende. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus 2013 och småhus under 2014 indikerar dock en nivåhöjning för färdigställandet 2015 och Antal påbörjade och färdigställda lägenheter i Linköpings kommun Påbörjade lägenheter Färdigställda lägenheter Antalet påbörjade lägenheter är en ganska god indikator på vad som faktiskt färdigställs. Under perioden påbörjades lägenheter i flerbostadshus och i småhus. Under samma period har det färdigställts lägenheter och befolkningen har ökat med personer. I genomsnitt innebär detta 3,52 personers folkökning per nyproducerad lägenhet. 18

19 Årets verksamhet Omsorg Äldrenämnden Äldre i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. En äldreombudsman har tillsatts vilket har ökat de äldres möjlighet till information och synpunkter. Informationsträffar har anordnats för äldre. I huvudsak har alla som beviljats särskilt boende erbjudits det inom tre månader. I november hade bara tre personer väntat längre. Hemtjänst kan erbjudas omgående vid akut behov. Alla ska vara nöjda med den äldreomsorgsinsats de får. Målet bedöms vara uppfyllt. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar för 2014 är 90 procent mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Motsvarande siffra för vårdboende är 80 procent. Äldrenämnden har antagit lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende. Ungefär medarbetare har utbildats i den nationella värdegrunden och värdighetsgarantierna. Kvalitetsuppföljning Äldrenämndens kvalitetsuppföljningsplan har fullföljts, vilket innebär ett ökat antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Kvalitetsuppföljningen visar att verksamheterna till största del är välfungerande men att det finns förbättringsområden. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Äldreombudsmannen har tagit emot och hanterat 265 ärenden under året, varav 156 är synpunkter och klagomål. Händelser av väsentlig betydelse Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med Av den hemsjukvård som ges i ordinärt boende riktas 90 procent till personer över 65 år. Under året har fyra nya hemtjänstutförare godkänts. I Sandrinoparken har 50 nya vårdplatser börjat bygggas. Inflyttning är beräknad till december Upphandlingar har under året lett till att några vårdbostäder och servicehus har bytt utförare. Utbildningsinsatsen Vård och omsorg för de mest sjuka äldre har genomförts. Utbildningen omfattade två veckors heltidsstudier och 165 personer deltog i utbildningen. Äldrenämnden har beslutat att införa digitala trygghetslarm. Arbetet pågår och beräknas vara klart i september För tredje året i rad genomfördes en trädgårdstävling för servicehus och vårdbostäder. Nykils servicehus/ekero vann, Kvarnbacken kom tvåa och Solstickans demensboende kom trea. Uppdragsföretag Verksamheten inom vårdbostäder är upphandlad i konkurrens. Där drivs 80 procent av privata utförare. Verksamheten inom hemtjänsten avgörs genom att den enskilde väljer vem som ska utföra insatserna. Där drivs 60,6 procent av privata utförare. Jämförelser med andra kommuner 80 procent är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, vilket är en minskning med sex procentenheter från tidigare år. 90 procent är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten, vilket är en minskning med en procentenhet från tidigare år. 19

20 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Andel i procent (Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2014) Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket eller ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska eller mycket missnöjd 2 3 Omsorgsnämnden Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Linköpingsborna ska kunna få rådgivning och stöd inom tio dagar, vilket är uppnått med undantag för familjerådgivningen. Den som har beviljats bostad med särskild service ska kunna få det inom sex månader, vilket inte är uppnått. Kommunstyrelsen har godkänt en utökad utbyggnad under för att kunna erbjuda fler bostäder med särskild service. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de insatser som de erhållit. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Av de senast genomförda brukarenkäterna 2012 framgår att både kvinnor och män är mycket nöjda med insatserna. Nöjdhetsindex överstiger 80 i de allra flesta verksamheter. Kvalitetsuppföljning Omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan har genomförts vilket innebär en ökning av antal uppföljningar jämfört med tidigare år. Uppföljningsarbetet har visat att det är viktigt att avtal och förfrågningsunderlag är tydliga för att det ska vara möjligt att följa upp det som förväntas och är avtalat. Händelser av väsentlig betydelse Under 2014 har antalet vårddygn på behandlingshem för ungdomar ökat ytterligare. En omfattande åtgärdsplan är framtagen för att på sikt minska kostnaderna och kunna erbjuda alternativa insatser. Länets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från och med

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer