INSTALLATIONSMANUAL FÖR CCQ SERIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL FÖR CCQ SERIEN"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL FÖR CCQ SERIEN Grattis till ditt köp av en CCQ Series Parksafe grill! Samtliga Christies produkter tillverkas i Australien efter exakta specifikationer och är konstruerade och byggda för många års problemfri användning. Den här manualen hjälper dig att montera och installera CCQ Series elektriska grillsystem i din valda installationssats eller specialanpassade grillsystem. Om du har några frågor om produkten är du välkommen att kontakta oss på: (inom Australien) (+61) (utanför Australien) Se separat installationsmanual som medföljer med din valda installationssats, för information om hur du installerar eller bygger grillen. Utrustningen har utformats för att installeras i anläggningar som uppfyller minsta designspecifikationer för att säkerställa säker installation och drift. För att hjälpa våra kunder med att konstruera lämpliga anläggningar har vi utformat flera installationssatser som passa de flesta applikationer. Dessutom finns en specialanpassad monteringssats som passar specialdesignade anläggningar. Grillen ska alltid byggas med tegel, sten, metall eller annat stadigt och icke brandfarligt material. För användarens säkerhet, och särskilt barns säkerhet, är det viktigt att se till att bänkens totalhöjd är minst 900 mm, samt att det finns minst 70 mm fri bänkyta på sidan och bakåt, 20 mm framåt samt 1200 mm ovanför kokplattan (se sida 7 för mer information). Se även till att det inte finns något på eller runt anläggningen som barn kan använda för att klättra upp. En utskärning på 495 mm x 495 mm (± 10 mm) ska finnas så att grillenheten kan monteras på bänken, med ovan nämnda fria bänkytor i åtanke. Överlämna dessa instruktioner till ägaren efter slutförd installation Page 1 12/12/ :56 AM

2 INFORMATION OM REGELVERK Det är väldigt viktigt för produktens långsiktiga funktionalitet att dessa anvisningar följs. ENHETEN FÅR ENDAST INSTALLERAS AV AUKTORISERAD PERSONAL (t.ex. behörig elektriker). Produkten ska installeras i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar, Elsäkerhetsverkets föreskrifter, gällande byggnormer och andra gällande föreskrifter. Utöver det som nämns ovan ska elanslutningarna förläggas och installeras i enlighet med senaste versionen av AS/NZS 3000 Electrical Installations (Australian & New Zealand Wiring Rules). Kabeln ska vara godkänd enligt AS/NZS 5000 Electric Cables with Polymeric Insulation och ha ledarareor på minst 2,5 mm 2, både fas och jordledare. Kabeln ska vara rund och ha en diameter på mellan 14 och 18 mm. Någon form av brytare måste installeras i den fasta anläggningen enligt gällande regler. Denna brytare kan placeras innanför grillens låsta dörr. Brännbart material FÅR INTE användas vid konstruktion av skåpet eller i dess närhet. Använd tegel, sten, cement, metall eller liknande. PLACERA INTE UNDER BRÄNNBART MATERIAL. Se till att ha en fri minimihöjd på 1200 mm ovanför kokplattan. Placera inte underjordiska elektriska matarledningar direkt under kokplattan (se ritning för placering av underjordiska matningar). Dra inte elektriska matarledningar i området under kokplattan. Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller utan erfarenhet och kunskap, utan tillsyn eller anvisningar om användning av utrustningen från person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste vara under tillsyn så att de inte leker med utrustningen. VARNING: Kol eller liknande brännbart bränsle får inte användas med denna utrustning. Dimensioner (i millimeter): Grillenhet 610 x 670 x 170 (b x d x h), 60 mm över kokplattan Elektiska krav: 240 V växelspänning, 50 Hz, 15 A, 3,6 kw per kokplatta. Installationer med två eller tre enheter kräver flera eller större matningar. Installera INTE jordfelsbrytare på matarkretsen eftersom detta kan leda till störande avbrott. Jordfelsbrytare krävs inte på fast installerade anläggningar Page 2 12/12/ :56 AM

3 VARNING SE TILL ATT EVENTUELLA VATTENSPRIDARE PÅ GRÄSMATTA INTE SPRUTAR VATTEN DIREKT PÅ GRILLEN. DETTA KAN LEDA TILL VATTENSKADOR PÅ UTRUSTNINGEN SOM INTE TÄCKS AV GARANTIN. VATTENSPRIDARE GÖR OCKSÅ SÅ ATT FETTUPPSAMLINGSBRICKAN FYLLS, VILKET LEDER TILL SPILL AV FETT SAMT RENGÖRINGSPROBLEM. UTRUSTNINGEN HAR INGA DELAR SOM KRÄVER SERVICE. SAMTLIGA DRIFTKOMPONENTER ÄR FÖRINSTÄLLDA OCH FÖRSEGLADE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA LÅNG LIVSLÄNGD OCH KORREKT DRIFT. GARANTIN GÄLLER INTE OM UTRUSTNINGENS FÖRSEGLING ÄR BRUTEN. KONTAKTA TILLVERKAREN ELLER CHRISTIES NÄRMASTE AUKTORISERADE REPRESENTANT ANGÅENDE FRÅGOR OM SERVICE. DENNA UTRUSTNING SKA ENDAST SERVAS MED ORIGINALDELAR OCH INTE INDIVIDUELLA DELAR, FÖR ATT SÄKERSTÄLLA INTEGRITETEN OCH KORREKT DRIFT AV UTRUSTNINGEN. INGA UTRUSTNINGSDELAR FÅR MODIFIERAS UTAN SKRIFTLIGT GODKÄNNANDE FRÅN TILLVERKAREN. ALLA AVVIKELSER FRÅN ORIGINALSPECIFIKATIONEN, INKLUSIVE ANVÄNDNING AV ANDRA KOMPONENTER, KAN VARA FARLIGA OCH LEDER TILL ATT SÄKERHETSCERTIFIERINGEN OCH TILLVERKARENS GARANTI INTE GÄLLER. GARANTIN FRÅN D. A. CHRISTIE PTY. LTD. UPPHÖR ATT GÄLLA OM DESSA ANVISNINGAR INTE FÖLJS TILL FULLO Page 3 12/12/ :56 AM

4 VERKTYG OCH DELAR SOM KRÄVS FÖR ATT UTFÖRA INSTALLATIONEN: Sladdlös borrmaskin/skruvdragare, nyckel för 6 och 8 mm muttrar, #2 stjärnbits (Phillips), ankarbultar för murning som passar i 8 mm hål. Vid specialanpassade installationer måste kraftiga skruvar användas för att fästa fixeringsplåtarna i bänken. Fullständig montering och installation av grillanläggningen utförs enligt separat installationsmanual som medföljer installationssatsen. Ta fram materialspecifikationen som följer med enheten. Kontrollera att alla delar all finns med (se sidan artikelförteckning). Kontakta din leverantör om någon del saknas. Öppna locket på grillens kartong och ta bort kartongbitarna för att få fram grillsystemets undersida. Ta bort muttrar och brickor från de gängade bultarna på grillens undersida. Ta bort fixeringsplåtar. När du använder en installationssats från Christie som inkluderar en bänk i rostfritt stål, ska fixeringsplåtarna fästas mitt på varje sida i bänkens utskärningar med de bultar som följer med installationssatsen. Vid installation in i en specialbyggd bänk, ska du placera fixeringsplåtarna längs sidorna på bänkens utskärningar genom att rikta in fästets springa med öppningens centrum. Fäst med kraftiga fästelement som är anpassade till bänkens material (medföljer ej), för att förhindra obehörig borttagning av grillsystemenheten. Sätt i nyckeln i dörrlåset på dörrarna till fettbrickan. Nycklarna sitter fasttejpade på dörrens insida. Lämna nycklarna i låset tills installationen har slutförts. Alla dörrar öppnas med en Christie grillnyckel om man inte har beställt med en specialnyckel. Ta ut grillsystemet från kartongen och placera den i bänkens utskärning. Sänk ned grillsystemet i bänkens utskärning och se till att de gängade bultarna passar i fixeringsplåtarnas hål på båda sidorna om utskärningen. Fäst grillsystemet med de muttrar och brickor som medföljer, och se till så att enheten sitter rakt innan du skruvar åt muttrarna Page 4 12/12/ :56 AM

5 Öppna dörren. Lokalisera kopplingsdosan under grillsystemet. Skruva loss och ta bort locket. Dra inkommande matarkabel till kopplingsdosan och se till att matarkabeln inte ligger direkt under området vid kokplattan samt att den inte ligger i vägen för fettuppsamlingsbrickan. Dra matarkabeln genom ingångshålet. Fäst kabeln med lämplig packning. Anslut inkommande matarledare till medföljande plintar. Se till att en jordfelsbrytare INTE är installerad på matarkretsen, då detta inte är ett krav och resulterar i utlöst brytare. Montera tillbaka locket och skruva åt. En säkerhetsbrytare måste dock finnas i kretsen i enlighet med elföreskrifterna. För allmänna grillanläggningar är det tillåtet att placera denna inne i grillanläggningens låsta utrymme där den är lättillgänglig för underhållspersonal. Förbered fettuppsamlingsbrickan enligt anvisningarna som finns på insidan av dörren till fettbrickorna, och placera sedan i utrymmet under grillsystemet. Stäng dörren. Se till att grillsystemets strömförsörjning är på. Tryck och håll inne startknappen tills enheten går igång. Vänta tills föruppvärmningscykeln är slutförd innan du lägger på mat på kokplattan. DRIFT: Samtliga CCQ Series ParkSafe grillar har en förinställd körtid på 20 minuter varje gång någon trycker på startknappen, efter att föruppvärmningscykeln har slutförts. Ett pipande ljud avges för att meddela att enheten har sätts på, stängts av eller när driftsläget ändras. En väl synlig LED lampa indikerar att enheten är i drift. Startknappen är utrustad med en 6 sekunders säkerhetsfördröjning, som gör det svårt för barn att starta utrustningen. För att starta grillsystemet måste användaren trycka och hålla inne startknappen i 6 sekunder innan enheten startar. När den har startat går grillen in i ett föruppvärmningsläge och indikeringslampan blinkar under tiden. Börja inte laga mat under den här perioden. När indikeringslampan slutar blinka och istället lyser konstant, har kokplattan självsteriliserats och uppnått rätt temperatur för att börja laga mat För att stänga av grillen manuellt före matlagningsperiodens slut ska du trycka och hålla inne startknappen i 3 sekunder innan grillen stängs av. Grillens driftstemperatur är förinställd och kontrolleras av en mikroprocessor för att hålla optimal temperatur för de flesta typer av grillningar Page 5 12/12/ :56 AM

6 ARTIKELFÖRTECKNING CCQ elektrisk grill Bänkfixeringsplåtar Fettuppsamlingsbricka med baffelplåt Fettuppsamlingsbricka med påse FETTUPPSAMLINGSBRICKA Det finns 2 typer av fettuppsamlingsbrickor tillgängliga. Fettuppsamlingsbricka med baffelplåt rekommenderas vid användning på platser där grillen utsätts för regn. Den är specialutformad för att separera animala fetter som samlas upp från regnvattnet, och fungerar som en fettavskiljare. Fettuppsamlingsbricka med påse är lämplig på platser där grillen inte utsätts för regn. Detta alternativ rekommenderas när grillen är installerad under tak eller då kokplattan utrustats med ett säkerhetslock. Varje bricka levereras med ett startpaket med 25 påsar. Ersättningspåsar kan köpas I paket om 100 st. Se etikett på dörrens insida för detaljerade användarinstruktioner. RENGÖR REGELBUNDET! Page 6 12/12/ :56 AM

7 MINSTA HÖJD, STORLEK OCH FRIA YTOR Anläggningens längd och djup kan ökas för att passa dina önskemål. Om flera grillar byggs in i en bänkskiva ska du ha minst 150 mm mellan kokplattornas utskärningshål för att få minst 30 mm mellan varje enhet. Om grillen ska installeras i murverk finns detaljerad information samt föreslagen layout i installationsguiden för specialanpassade installationer. Se till att ha en fri minimihöjd på 1200 mm ovanför kokplattan. 755 min 130 min 130 min 755 min 130 min min min Page 7 12/12/ :56 AM

8 GARANTIANMÄLAN Om det skulle bli fel på din Christie produkt inom garantitiden, ska du följa instruktionerna nedan för att anmäla ett garantifel. Reparationer FÅR INTE utföras utan godkännande av D. A. Christie Pty. Ltd. Inget ansvar tas för reparationer som utförs utan godkännande. 1. Kontakta D. A. Christie Pty. Ltd. och ge en fullständig beskrivning av felet, inklusive enhetens serienummer samt den ursprungliga installatörens namn, adress och kontaktuppgifter. 2. D. A. Christie Pty. Ltd. kan kräva att ägaren utför visa tester för att korrekt kunna bedöma felets orsak samt om orsaken till felet går på garantin. 3. Om felet är ett garantifel, kommer D. A. Christie Pty. Ltd. på eget initiativ att organisera reparation eller utbyte av den felaktiga enheten. Reparation får under inga omständigheter påbörjas utan godkännande från D. A. Christie Pty. Ltd. 4. Om enheten befinner sig utom räckhåll från en auktoriserad återförsäljare, kan D. A. Christie Pty. Ltd. på eget initiativ auktorisera en alternativ reparatör eller auktorisera den ursprungliga installatören att utföra reparationsarbetet. 5. Om D. A. Christie Pty. Ltd. Auktoriserar en tredje part att utföra reparationsarbetet, kommer en beställningsorder med ordernummer att skickas till reparatören. Fakturor för betalning av reparationsarbeten måste inkludera detta ordernummer. Eventuella fakturor avseende reparationsarbeten som saknar detta ordernummer kommer att avvisas. 6. D. A. Christie Pty. Ltd. kommer inte att betala för arbete som utförs före eller efter normala arbetstider inklusive övertid, helger, helgdagar eller utryckningsavgifter. 7. D. A. Christie Pty. Ltd. kommer inte att betala för några ersättningsdelar som används vid reparationsarbeten. Alla delar som krävs ska levereras av D. A. Christie Pty. Ltd. Alternativt kan D. A. Christie Pty. Ltd. ersätta reparatören, om denne har använt originaldelar från eget lager, med nya originaldelar. 8. Reparatören ska skicka en detaljerad rapport över det rapporterade felet, resultatet från den första undersökningen, hur mycket arbete som krävs för att åtgärda felet samt en utvärdering av orsaken till felet. 9. Samtliga felaktiga delar som ersätts under garantin måste returneras till D. A. Christie Pty. Ltd. för inspektion och eventuella krav på den ursprungliga leverantören av delen. Ingen garantiansökan accepteras av D. A. Christie Pty. Ltd. om inte samtliga felaktiga delar returneras. INSTALLATIONSMANUAL FÖR SAFE PARK GRILL Även om vi gör allt för att våra produkter ska vara säkra att använda, är det trots allt matlagningsutrustning med kokplattor som når temperaturer över 200 o C. Vi hoppas att följande kommer att minimera riskerna för att barn skadar sig på Park grillar. Dessa riktlinjer har tagits fram tillsammans med Officers of Parks Victoria genom diskussioner med allmänna skadeståndskonsulter som arbetar för Caravan & Recreational Vehicle Association of Australia. Park grillar ska inte installeras i anslutning till lekplatser. Om det ej kan undvikas ska ett staket eller liknande monteras för att förhindra barn från att komma in till matlagningsplatsen från lekplatsen. Den bästa utformningen är att ha picknick eller matlagningsutrustning placerade i ett eget område, separerat från lekplatser och aktiva rekreationsområden. Park grillar ska installeras väl synliga så att barn som befinner sig nära matlagningsutrustningen tydligt kan ses. Bänkskivan på en Park grill utgör en risk för små barns huvuden då vassa kanter skjuter ut från raden av vertikala väggar. För att minska denna risk ska kanterna rundas av eller avfasas. Samtliga bänkskivor från Christie har rundande hörn vid vinklar som spetsigare än 45 o. När en kund installerar en Park grill i en egendesignad omgivning, ska eventuella vassa kanter rundas av eller någon annan typ av skydd användas. Park grillars konstruktion och dess omgivning ska inte ha några utskjutande delar som gör så att barn kan klättra upp på grillen. Detta omfattar placering av annan utrustning, delar eller tillbehör vid grillen som barn kan använda för att klättra upp. Det är också viktigt att se till att tegel som används vid murning har släta kanter så att inte barn kan klättra på dem. De material som används vid konstruktion och de färger som används vid Park grillar ska inte attrahera barn. Vår tanke är att om en grill ser ut som en grill är det inte lika troligt att barn attraheras av den. Ljusa färger och färgglada mönster passar bättre för utrustning i lekparker. De flesta Park grillar är gratis att använda och startas genom att trycka på en startknapp. För att förhindra små barn från att starta utrustningen av misstag eller vid lek, har vi tagit fram en startknapp med fördröjning. Detta system kräver att användaren trycker och håller inne en knapp i cirka 6 sekunder innan grillen startar. Upprepade tryck på knappen kommer inte att starta enheten, vilket kraftigt minskar risken att ett barn startar grillen. Denna funktion har varit standard i våra Park Safe grillar sedan år Page 8 12/12/ :56 AM

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare Svenska Tvättställslyftare 433 / 434 / 417 Dok. Nr: M41xx Utgåva: 4 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare 433 434 417 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport:

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Innehåll. Avsnitt: Rubrik:

Innehåll. Avsnitt: Rubrik: Innehåll Avsnitt: Rubrik: Sida: 1. Introduktion...4 2. Försäkran om överensstämmelse...5 3. Avsedd användning - Tekniska data...5 4.1 Förberedelser - Infästningsmått 4130 / 4140 / 4170...6 4.2 Förberedelser

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Bruksanvisning i original på svenska Robotgräsklippare RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledning och Säkerhet 3 1.1 Inledning.....

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien

Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien Användare och Installations manual för Exklusiv / Komfort / Basic / Family serien 2014:1 Var snäll och fyll i uppgifterna nedan och bevara dem för framtida kontakter Köpare: Adress: Postnr: Postadress:

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer