INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V"

Transkript

1 B:VF100 INSTALLATION AV: Parallellresisitiv värmefolie 230V NOTERA:: Montering av Vinnyflex värmefolie skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna av behörig installationsfirma. Ring oss gärna om du har några frågor angående montering av Vinnyflex värmefolie.

2 B:VF200 INNEHÅLLSFÖRTECKNII ING ALLMÄNT SIDA Allmänt om installation av Vinnyflex värmefolie...3 Vinnyflex värmefolie...4 Komponenter, tillbehör, specialverktyg, andra verktyg...5 Planering av värmesystem...6 Anpassa värmefoliernas längd...6 Skiss över kopplingsmetoder...6 Anslutning...7 Montera anslutningsklämmor...7 Anslutning av foliens matande ledare...7 INSTALLATII ION I GOLV Typ av golvbeläggning godkända för Vinnyflex...8 Typ av golvbeläggning...8 Tabell över materialskikt...9 Installation av systemet...9 Olika golvkonstruktioner...10,12 Monteringsanvisning våtutrymmen...11 Monteringsanvisning torra rum...13 PROVNINGAR AV VINNYFLEX VÄRMESYSTEM Test av värmesystemets motstånd och kontinuitet...14 Test av systemet för varmhållning/uppvärmning...14 OHM-TABELLER FÖR ANVÄNDNING VID TEST AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER UTDRAG FRÅN ELEKTRISKA FÖRESKRIFTER...16 VINNYFLEX INSTALLATIONSTESTCERTIGFIKAT...17

3 B:VF300 ALLMÄNT OM INSTALLATII ION AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Vinnyflex värmefolier är avsedd för inbyggnad. Värmefolien förutsätts installeras på sådant sätt som föreskrifter utfärdade av Elsäkerhetsverket anger. Vinnyflex värmefolier kan installeras i torra, smutsiga, våta och brandfarliga rum förutsatt att det används ledningar och kopplingsmaterial som är godkända för montering i sådana rum. Monteringen och utförandet bör vara sådant att närliggande brännbart material under ogynnsamma driftsförhållande inte utsätts för högre temperaturer än +80 C. Vinnyflex är klass II godkänd och skall inte jordas. Värmefolien är godkänd för anslutning till nominell nätspänning på max 230 V AC via jordfelsbrytare. Rekommenderad strömbelastning pa varje enkelt folieelement är 3 A, (max 6 A). Vid 55 W/m² ger detta 20 löpmeters element om en bredd på 60 cm (eller max 42 löpmeter via 6A). Värmefolien kapas på längden vid var perforering (moduler om 8cm). Anslutningen av till element skall endast ske med Vinnyflex anslutningssats. I änden av den kapade folien skall Vinnyflex avslutningssats monteras. Fastsättning av värmefolier kan ske med fastspikning i "spik/fästzonen" eller med lim. Golvvärmeanläggning skall i allmänhet kunna frånkopplas för varje rum med egen allpolig brytare eller termostat med allpolig brytare. För badrum kan det vara bättre att välja vår värmekabel eftersom man enklare kan passera avloppsledningar samt områden där toalettstol eller dylikt skall skruvas fast mot golvet. Folier lämpar sig ej för välvda fallbyggnader på golv, t.ex. mot golvbrunnar. Värmefolierna monteras så att de inte hindrar nödvändig värmeavgivning från närliggande elektriska ledningar, ljusarmaturer o.dyl. Det rekommenderas att Vinnyflex installeras så sent som möjligt i byggperioden, och att golvbeläggning utförs direkt efter installationens färdigställande. Vinnyflex skall anslutas av behörig installationsfirma. Värmefolien måste skyddas mot mekaniska skador orsakade av skarpa föremål under installation. Rumstemperaturen skall vara som lägst 0 C vid installation. Vid montering av golvlister och golvsocklar, se till att spikar, skruvar och dylikt ej tränger ner och skadar folien eller anslutningsledningar Vinnyflex värmefolies minsta böjningsradie är 3cm. Alla golvvärmeinstallationer bör vara kopplade över en jordfelsbrytare!

4 B:VF400 Installationsanvisningen gäller för nedanstående Vinnyflex värmefolietyper. Konstruktioner är testade och godkända av SEMKO och NEM- KO. Samtliga Vinnyflex folier är CE-märkta. GOLVFOLIE VINNYFLEX VÄRMEFOLIER Typ Art.nr Modul- Bredd Watt/m² VF30-55W/230V cm 55 W/m² VF60-55W/230V cm 55 W/m² VF30-45W/230V cm 45 W/m² VF60-45W/230V cm 45 W/m² VF40-60W/230V* cm 60 W/m² VF60-60W/230V* cm 60 W/m² VF40-90W/230V* cm 90 W/m² VF60-90W/230V* cm 90 W/m² *Dessa är för närvarande ej godkända av Semko Installeras under klinker och i betonggolv För installation under brännbara material (mattor och trägolv). Installeras i luftspalt Installation av VINNYFLEX värmefolier skall utföras i enlighet med de elektriska föreskrifterna och denna montageanvisning.

5 B:VF500 KOMPONENTER Namn Nummer Beskrivning ANSLUTNINGS- KLÄMMA 8354 Klämma för anslutning till foliens matande ledare. Största ledartvärsnitt som kan anslutas i klämmorna är 2 x 2.5mm² ISOLATOR 8352 Mastik-tejp. För isolering av anslutningsklämma och ändavslutning TERMOSTAT Golvtermostat Velox E1 TILLBEHÖR VARNINGSSKYLT Obligatoriska varningsskyltar. Skall sättas upp vid elcentral samt vid foliens anslutningspunkt. SPECIALVERKTYG PRESSTÅNG Används vid montage av anslutningsklämmor (FC-1001) till foliens ledare och anslutningskablar. KAN INTE ERSÄTTAS AV ANDRA VERKTYG. ANDRA VERKTYG HÄFTPISTOL ÖVRIGA VERKTYG Standard automatisk häftpistol Rekommenderad häftlängd: 8 eller 9.5 mm Vanliga verktyg för elektriska installationer. Mattkniv eller sax rekommenderas också (för kapning av elementlängder). Universalinstrument för resistansmätning av folieelement.

6 B:VF600 Välj folietyp på sid. B400. PLANERING AV VÄRMESYSTEMET Planlägg värmesystemet. Gör en skiss över bjälklag, el-anläggning med kanaler och kopplingsboxar samt fasta inventarier. Skissen uppdateras efter installation för att visa var Vinnyflex värmeelement är installerade och placeras vid elcentralen. Vinnyflex värmefolie - exempel på anslutning Ledningar: Tvärsnitt mm² Vidarekopplingen utförs med kortast möjliga kabellängd. ANPASSA VÄRMEFOLIERNAS LÄNGD Kapa värmefolierna i enlighet med planeringsskissen du tidigare gjort. Värmefolierna kapas längs den hålade linjen i den transparenta delen mellan två värmeelement.

7 B:VF700 Anslutningsledningar till första Vinnyflex värmelement samt eventuell parallellkoppling till andra Vinnyflex element utföres med FK mm² i skyddsrör eller med FKLK mm². Använd aldrig mindre än 1.5mm² kabel. ANSLUTNING När folien är förlagd en bit ut från vägg förläggs FK-kabel i skyddsrör fram till folien, max. 30cm av kabeln får förläggas fritt i golv utan skyddsrör. När folien är förlagd nära vägg förläggs FKkabeln i skyddsrör eller skyddslist fram till folien. MONTERA ANSLUTNINGSKLÄMMORNA PÅ VÄRMEFOLIERNA Centrera en anslutningsklämma över änden på varje ledare, fäst varje klämma på plats med hjälp av pressverktyget så att "tänderna" på klämmorna tränger igenom ledaren. OBS! Slitna pressverktyg ger inte en tillfredsställande kontakt. Gör därför regelbundna kontroller av presstången. Pressa på en klämma på folien enligt instruktion samt mät klämmans tjockled efter pressning med skjutmått. Måttet bör ligga på 2.5mm +/- 0.3mm. Om måttet avviker, justera tången eller sänd den till Värmekabelteknik för en ny kalibrering och eventuell reparation. ANSLUTNING AV FOLIENS MATANDE LEDARE Avisolera ändarna på den framdragna FK-kabeln ca. 10 mm. För den avisolerade ledaränden ordentligt in i anslutningsklämman. Kläm fast ledaren/arna med hjälp av pressverktyget. Kom ihåg att kontrollera anslutningen. Upprepa detta för de andra ledningarna/elementen. Om du parallellkopplar flera element till ledarna i foliens ände monterar du klämmor även på dessa. Isolera anslutningsklämman samt ledarna i änden av den kapade folien med mastik-tejp i en bredd på minimum 10mm på var sida av ledaren.

8 B:VF800 Vinnyflex värmefolier skall läggas så att största möjliga del av golvytan blir täckt. Vi rekommenderar att folien ansluts via en termostat med golvgivare vilket ger den bästa komforten. Golvfolier anslutna via en rumstermostat medför att golvet blir kallt på sommaren eller vid förhöjd rumstemperatur, t.ex. vid solinstrålning eller duschning. INSTALLATII ION I GOLV Golvvbeel lääggni ing godkkäändaa fförr Vinnyyffl leexx--gol lvv Där parkett används skall denna läggas flytande, utan fäste till underlaget. Parketten skall limmas sammanhängande i not och spont och det lim som används skall tåla minimum 40 C. Parkettgolv lagt flytande på Vinnyflex golv bör inte täckas av mattor för att undvika temperaturer överstigande golvtillverkarens max.angivelser i garantivillkor. Underlaget skall vara stabilt utan lösa delar, sprickor, vassa föremål och väl fäst mot träreglar för att minimera möjligheten för knarr eller bucklor. Eventuellt kan underlaget förstärkas med en gipsskiva som limmas och skruvas mot det befintliga golvet. OBS! ANVÄND INTE ISOLERING MED ME- TALLFOLIEBARRÄR ISOLERING AV POLYURETANTYP ÄR DIREKT OLÄMPLIG Tabellen på nästa sida visar från vänstra kolumnen: (1) materialskikt, (2) materialskiktets tjocklek i mm, (3) lambda värde, (4) värmemotstånd (R-värde) och (5) värmegenomgångskoefficient (U-värde). Värmegenomgångskoefficienten (U-värden) är definierade som: Stationära värmeströmmar delat med ytan och temperaturskillnaden mellan luft på kall och varm sida. Vinnyflexgolv är godkänt tillsammans med golvbeläggningsmaterial med ett minimalt U-värde 3.33 W/m² K. Värmemotståndet (R-värdet - det inversa U- värdet) är definierat som: Temperaturskillnad delat med värmeströmtätheten vid stationära förhållanden. Vinnyflex golv är godkänt tillsammans med beläggningsmaterial med maximal R-värde 0,30 W/m² K/W. GOLVBELÄGGNINGAR Var aktsam mot konstruktioner som ger för dålig värmegenomgång! Golvvärme regleras med en temperaturgivare i golvet eller en rumsgivare. Dessa givare känner inte av mattor, madrasser, sittpuffar, tvätthögar etc om de inte råkar vara placerade ovanför golvgivaren. För att undvika övertemperaturer på sådana ställen har Vinnyflex golvvärmefolier därför dimensionerats så att skadlig övertemperatur inte kan inträffa. En temperaturhöjning på upp till 60 C anses vara riskfri mot brännbart material (max 80 C). Det är därför viktigt att du inte överdimensionerar utan att du följer våra installationsföreskrifter vad avser rekommenderad effekt/m². Se tabell nästa sida. SOM EN TUMREGEL GÄLLER 45 W/m² MOT BRÄNNBART MATERIAL 55 W/m² UNDER KERAMISKA MATERIAL

9 B:VF900 TABELL ÖVER MATERIALSKIKT Materialskikt Gipsskiva - Tjocklek i mm Spånskiva - Tjocklek i mm Parkett (Ek/Bok) - Tjocklek i mm Furu/gran - Tjocklek i mm Keramisk klinker - Tjocklek i mm PVC-golvbeläggning - Tjocklek i mm Tjocklek i mm Lambda Värde 0,22 0,22 0,12 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 1,00 1,00 0,20 0,20 K-värde (m² x K)/W 0,0045 0,0410 0,0083 0,1833 0,0071 0,1071 0,0083 0,1000 0,0010 0,0060 0,0050 0,0200 U-värde W/(W/m² K) 220,000 24, ,000 5, ,000 9, ,000 10, , , ,000 50,000 För enkla materialskikt har U och R-värden beräknats för 1mm tjocklek samt ytterligare angiven tjocklek av materialet. För att beräkna R-värde för en konstruktion summeras R- värdena och för att fastställa R-värdet för en annan tjocklek multipliceras talet för 1mm med tjockleken på det avsedda materialet. Som en tumregel gäller 45 W/m² under trä- och parkettgolv. 55 W/m² under andra golv. Sedan konstruktionens K-värde (0,2303) är mindre än den maximalt godkända R-värdet på 0,30 kan konstruktionen utnyttjas tillsammans med Vinnyflex värmefolie för golv. Vid högre R-värde eller andra typer av beläggningsmaterial skall leverantören kontaktas. För installation i luftspalt var god se utdrag ur elsäkerhetsverkets "blå bok" på sidan BF1600. Exempel: En konstruktion som består av 22mm spånskiva, 6 mm gipsskiva och 6 mm glaserat keramiskt klinker kommer att ha följande K-värde: 22 mm Spånskiva 0,1833 (m² K) 9 mm Gipsskiva 0,0410 (m² K) 6 mm Keramiska klinker 0,0060 (m² K) 34 mm Konstruktion ger R=0,2303 (m² K)

10 B:VF1000 Golvet skall rengöras noggrant före installationen påbörjas då folien placeras ovan bjälklaget, tillse även att inga spik eller skruvskallar sticker upp. Här kan det även bli aktuellt att fälla ned anslutningsklämmor och skyddsrör för givare i golvskivan, materialrester härifrån avlägsnas noggrant. Förlägg folien med golvlim vid keramisk golvbeläggning eller den förmonterade tapen på foliens undersida då folien täckes med gipsskiva eller trägolv. MONTERING AV VÄRMEFOLIE Vid installation i bjälklaget skall alla installationer färdigställas före folien läggs ut, undantaget de som hör till värmesystemet och dess termostater. Tillse att avståndet från åsens översida ned till isoleringen är min. 20mm. Montera därefter Vinnyflex mot isoleringen och skjut fast den med häftpistol mot åsarna. Röret för givaren monteras mot en ås i nivå med åsens översida. Vinnyflex parallellresistiva värmefolie finns för de flesta golvkonstruktioner. Vid installation i våtutrymme skall du vara noga med att fuktspärren kommer på rätt plats. Följ rekommendationer från t.ex PER:s "Branchregler" eller den beskrivning som följer med den fuktspärr du köpt. Är du osäker, tala med din golvleverantör. Om du använder plastmatta måste du säkerställa att du har ett mekaniskt skydd mellan mattan och värmefolien, minst en 6mm golvskiva av gips eller motsvarande rekommenderas. Var också noga med att inte installera för hög effekt/m². 55W/m² då folien monteras ovan golvskiva med en beläggning av sten eller keramiska material och 45 W/m² för övriga material. OLIKA GOLVKONSTRUKTIONER Effektvärden är baserade på omfattande tester med golvvärmefolier där olika typer av golvtäckning gjorts. Dessa tester har utförts då man funnit att överhettningar med skador på de material som användes i golvkonstruktioner är vanliga där golvvärmefolier installerats i kombination med övertäckning under lång tid, t.ex mattor eller möbler med tät sockel.

11 B:VF1100 Den gamla eller nya golvytan behandlas så att den är jämn. Med jämn yta menar vi utan hål och vassa kanter. Känn med handflatan över ytan. Känns ytan jämn är det i allmänhet ok. Slipa gärna ytan med ett grovt sandpapper. Skär till anpassade längder av folien och montera ansltuningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Mot Betonggolv Dammsug och prima ytan med häftprimer (låt torka). Montera folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid montage mot gipsskiva Tillse att underlaget är fritt från damm, om golvbeläggningen består av klinker monteras folien med mattlim, t.ex. Cascoflex. Vid golvbeläggning med matta skall folien täckas med min. 6mm gipsskiva som mekaniskt skydd. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. MONTAGEANVISNING VÅTUTRYMMEN Foliens perforering Hålen i värmefolien har två funktioner: 1) att se till att eventuell kvarstående fukt i betonggrunden har möjlighet att kondensera upp genom golvet. 2) att se till att vidhäftning med fix och det primade underlaget erhålls. Utför fuktspärr enligt tillverkarens anvisning. När förläggningen är klar upprättas en skiss hur du förlagt värmefolien. Alternativt fotograferar du installationen. Skissen/fotot placeras i plastficka vid centralen. Kontrollera med resistansmätning att allt är helt. Därefter lägger du klinkerplattor på enligt leverantören av golvmaterial föreskrivet sätt. Torra utrymmen görs som ovan. Eventuellt så förses även dessa med sträckmetall för att få en bättre hållfasthet. KLINKERGOLV -- VÅTUTRYMMEN

12 B:VF1200 PLASTMATTA KLINKER TORRA RUM TRÄGOLV

13 B:VF1300 Vinnyflex golvvärmefolie är en högkvalitetsfolie avsedd för anslutning till 230 Volt. Innan förläggningen påbörjas skall golvet förberedas så att ojämnheter och vassa kanter avlägsnas. Eventuellt kan det vara en fördel att täcka golvet med en rotgips (6mm), t.ex. om undergolvet består av granplank. Värmefolien skall monteras utan överlapp! OM DU VALT KERAMISKA PLATTOR SOM GOLVBELÄGGNING Skär till anpassade längder av folien och montera anslutningsklämmor samt isolermaterial enligt anvisning. Limma folie mot underlag, använd mattlim t.ex. Cascoflex. Koppla samman elementen och kontrollmät att kretsen håller en resistans som motsvarar den installerade effekten. Borsta ut primer över folien och låt denna torka. Sätt de keramiska plattorna med försiktighet. OM DU VALT LAMINAT ELLER PARKETT- GOLV Skär till anpassade längder av folie 45 W/m² och montera anslutningsklämmor och anslutningsledning. Riv av skyddsremsan på den dubbelhäftande tapen på foliens undersida, lägg folien på plats och stryk fast tapen med handen. Koppla samman elementen och kontrollmät att resistansen motsvarar den installerade effekten. Lägg ut underlagsmatta och montera golvbeläggningen. OM DU VALT MATTA SOM GOLVBELÄGG-- NING Skär till anpassade längder av folien och anslut kopplingsklämmor och anslutningsledning samt montera isolerband enligt anvisning. MONTAGEANVISNI ING TORRA GOLV Montera folien av 45 W/m² typ på samma sätt som för parkettgolv. Koppla samman folieelementen och kontrollera resistansen. Härefter monteras gipsplatta med minsta tjocklek 6mm. Spackla skarvar samt lägg matta. Gipsplatta/trälaminatgolv skall tillsammans med matta vara minst 10 mm tjock. TERMOSTATSTYRNING Folien bör styras med golvtermostat för att ge en maximal komfort och bästa driftsekonomi. För att åstadkomma en minimal bygghöjd rekommenderar vi att ett VP-10 rör fälls ned i det befintliga golvet i direkt anslutning till folien så att golvtemperaturen registreras. En termostat med luftgivare är ett alternativ. OM DU VALT ATT MONTERA FOLIEN I TRÄBJJÄLKLAG MELLAN GOLVÅSARNA Folien monteras med en luftspalt av min. 20mm till golvets undersida. Kapa till anpassade längder av folierna och montera kopplingsklämmor och anslutningsledning samt isolermaterial. Montera folien längs en golvås så att foliens yta hamnar under åsens överkant, tillse att monteringen ej ger upphov till veck på folien. Monteringen sker lämpligtvis med häftklammerpistol i foliens marginal. Se sid B(F):1600 för mer information. OBS! Åsarnas c/c-avstånd måste vara 60/30cm. Placera ett VP-rör pluggat i änden längs en av åsarnas sida i höjd med åsens överkant för termostatens givare. Anslut och mät resistans samt jämför resultatet med installerad effekt. Montera golvskivor på vanligt sätt men iaktta försiktighet vid anslutningspunkterna. Installation av värmefolier skall göras av eller under överinseende av behörig elinstallatör.

14 B:VF1400 PROVNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER PROVA VÄRMESYSTEMET FÖR MOTSTÅND OCH KONTINUITET Mätning av motstånd bör utföras med en noggrann ohm-meter. Använd tabellen i denna montageanvisning för att bestämma den nominella resistansen och jämför med din avläsning. En avvikelse (för hög resistans) i kretsen kan vara förorsakad av att en kopplingsklämma har pressats bristfälligt. För att rätta till en öppen krets bör alla kopplingar pressas på nytt. En kortslutning för låg resistans) kan vara förorsakad av att kopplingar från bägge sidor av värmefolien är felaktigt polariserade. Vid eventuell kortslutning bör alla ledningar kontrolleras. När du har rättat upp eventuella fel, testar du systemet på nytt. Då kontrollen av resistansen och okulärbesiktning är tillfredsställande, kan installationen avslutas genom att termostaten installeras till kretsen. VARNI ING Tätningsmassa, gips och färg kan spricka eller missfärgas då det utsätts för direkt värme medan det är vått, så värmesystemet skall inte slås på förrän all tätningsmassa och/eller gips är fullständigt torra (minst 48 timmar).

15 B:VF1500 OHM--TABELLER FÖR ANVÄNDNING AV VINNYFLEX VÄRMEFOLIER VF3045 VF3055 VF6045 VF6055 Antal Längd Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Resistans Ohm Moduler meter Från Till Från Till Från Till Från Till 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , En modul = 5 tryckta linjer (8 cm linje till linje) Motståndstolerans = +10%, -5% från nominellt

16 B:VF1600 UTDRAG UR STARKSTRÖMSFÖRESKRIFTERNA Värmefolieanläggningar och liknande anläggningar FFÖRRLLÄÄGGNNI IINNG Vid förläggning av värmefolieelement skall tillverkarens anvisningar följas. Värmefolielement får vara placerat i tak eller i vägg. Vid placering i vägg skall elementet vara placerat på lägst 2,3m höjd över golvet. Värmefolieelement får placeras i snedtak på lägst 2,0m höjd över golvet förutsatt att snedtakets ledningsvinkel är högst 45. Värmefolieelement får också förläggas i luftrum under golv av isolermaterial, om element är avsett för sådan förläggning och det ovanför elementet finns luftrum enligt tabell 803A. VARNINGSANSLAG Vid gruppcentral, till vilken värmefolieanläggning är ansluten skall uppsättas varaktig ritning, vilken tydligt visar värmefolieelementens och kopplingsdosornas placering. På ritningen skall vidare finnas uppgift om tillverkarens namn samt om elementens effekt och spänning ävensom om elementens täckmaterial. Uppgiften om täckmaterial skall förenas med krav att vid utbyte av täckmaterial kontrollera att det nya materialet är tillämpligt. Vidare skall vid gruppcentralen finnas ett tydligt och varaktigt varningsanslag med dels förbud mot spikning, skruvning eller håltagning på plats där värmefolieelement finns placerat, om inte särskild anvisning lämnats av leverantören, dels förbud mot anbringande av skåp, hyllor eller rumsinredning inom område där värmefolieelement finns placerat och dels varning mot att på hyllor och liknande placera föremål så, att de ligger an mot tak eller vägg inom område där värmefolieelement finns placerat. Luftrummets höjd ovanför element Maximalt tillåten effekt Anmärkningar 1 Cm W/m² Min Min 3 90 Min 4 60 Min 4 90 Termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag (gjuten platta cm tjock eller cm luftrum) får inte överstiga M = 1,08 m² K/W Ingen begränsning i termisk resistivitet för material mellan värmefolieelement och värmefördelande underlag. Min W/m² kan tillåtas i utrymme där människor uppehåller sig endast kortvarigt, t.ex. entréer, bad- och toalettrum o.d. Luftrummet kan vara mindre än 2 cm om termiska resistiviteten är väsentligt lägre än 1.08 m² K/W.

17 B:VF1700

18 B:VF1800 Tel , Industrihuset, S HÄLLINGSJÖ, Fax Södra Hedensbyn 43, S SKELLEFTEÅ, Fax

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216 Ebeco Foil Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55216 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Svenska Sid 1/6, 071220 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Läs noga

Läs mer

Ebeco Thermoflex Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55228

Ebeco Thermoflex Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55228 Ebeco Thermoflex Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55228 Monteringsanvisning Ebeco Thermoflex Kit 300,100 Svenska Sid 1/3, 071220 Monteringsanvisning Ebeco

Läs mer

Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. 1 Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork MattKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227

Ebeco Cable Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55227 Ebeco Cable Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55227 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit 300 Svenska Sid 1/5, 071015 Monteringsanvisning Ebeco Cable Kit

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning devimat 100/150 Värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 3 läsas innan installation

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning Robust Robust - värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 6 läsas innan installation

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning devimat 100/150 Värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 3 läsas innan installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

easy&cosy cable 10 Installationsguide

easy&cosy cable 10 Installationsguide easy&cosy cable 10 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig.10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy cable 10 easy&cosy cable 10

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Takvärmefolie MONTERINGSANVISNING

Takvärmefolie MONTERINGSANVISNING Takvärmefolie MONTERINGSANVISNING Välkommen Tack för att du valde Ebeco. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av din takvärmeanläggning lång tid framöver. För att garantin ska gälla måste produkten installeras

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit parkettvärme www.heatit.com Installationsanvisning Heatit parkettvärme Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan arbetet

Läs mer

Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning

Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning Installationsguide Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning Mattor och kablar Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innehållsförteckning Inledning.....................................................

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post:

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post: GOLVVÄRME Elvärmeprodukter AB Nålvägen 5 931 57 Skellefteå Telefon: 0910-70 21 88 Fax: 0910-71 08 10 E-post: info@evpab.se www.evpab.se GOLVVÄRME Det finns många fördelar med att värma upp sin bostad med

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Typgodkännande: Sitac 0073/00

Typgodkännande: Sitac 0073/00 Sitac 00/00 garanterar produktens 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0 Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta ACO Golvbrunn 0 med sido- eller bottenutlopp DN mm (samma installationsanvisning gäller) är

Läs mer

Värmetrygghet från tå till topp

Värmetrygghet från tå till topp Golvvärme Värmetrygghet från tå till topp Med golvvärme från gjuter du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning

Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Parkett & Laminatgolv Tips och råd vid läggning Rev.nr: 160412 Förberedelser inför läggning 1. Förvara paket med golv inomhus under två till tre dygn i minst 18 grader. Då anpassas de till temperaturen

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel GVK www.heatit.com Installationsanvisning Heatit golvvärmekabel Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan

Läs mer

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Golvvärmesystemet med låg bygghöjd Minitec golvvärmesystem Uponor Minitec är en förlimmad plastfolie som är förberedd för installation

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR

INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR INSTALLERA UNICLIC-PLATTOR 1) Allmänt UNICLIC är ett revolutionerande system för att installera laminatgolv utan lim. Den geniala spontoch notdesignen innebär att plattornapanelerna klickar ihop. Med UNICLIC-systemet

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

WehoFloor Golvvärmesystem

WehoFloor Golvvärmesystem WehoFloor Golvvärmesystem TRIVSEL Klimatförhållandena i norden ställer höga krav på värmesystem. Värmesystemet måste fungera energiekonomiskt även under långa köldperioder, utan att komforten för den skull

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Golvvärme som inspirerar

Golvvärme som inspirerar Golvvärme Golvvärme som inspirerar Med golvvärme från bygger du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer. Från

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Förläggning - Installationsbeskrivning SE Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Deviflex TM DTCE Deviflex TM DTCE Värmekablar eller mattor används för snösmältning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel och lättinstallerad golvvärme 1 Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser du i hela

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

drain multi STOCKHOLM

drain multi STOCKHOLM drain multi STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Betongbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Träbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Omfattar placering,

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer