Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall 2015-03-02 2015-0584"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Catrin Thörnvall Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Malmen 2:2 Fastighetens adress: Vänortsparken Sökande: Pontus Sjöberg och Ramona Cipolloni Ärende: Nybyggnad av parkgolfbana med tillhörande kioskbyggnad Förslag till beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen. Bakgrund Ansökan avser anordnade av parkgolfbananläggning del av Vänortsparken. Anläggningen innehåller 12 banor samt kiosk för mindre försäljning av glass och godis. Samhällsbyggnadskontoret Bygglovenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel Fax E-post:

2 Datum (3) Plan- och bygglagen (PBL) Enligt 9 kap. 2 1 pkt plan- och bygglagen krävs bygglov för nybyggnader. Enligt 6 kap. 1 1 plan- och byggförordningen krävs bygglov för nöjesparker och golfbanor. Enligt 9 kap. 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) Överensstämmer med detaljplanen eller b) Avvikelser från detaljplanen med avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lagen eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen 2. Åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. Åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa, och 4. Åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 samt 8 kap. 1, 2 första stycket, 3, 6, 7, 9-11, 12 första stycket, 13, 18 och 18. Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan 0880K-I:16. Bestämmelserna innebär bl.a. att området ska användas till allmän platsmark. Kulturmiljövärden Området är av riksintresse för kulturmiljövården. I parken finns många bevarandevärda träd som ska skyddas.

3 Datum (3) Yttranden Ärendet kungjordes via dagspress, Barometern och Östra Smålandstidningen, den 18 februari Handlingarna i ärendet har varit tillgängligt mellan och på Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A, Kalmar. Inga negativa synpunkter har inkommit under den tiden. Däremot inkom synpunkter angående parkeringssituationen inne på Malmen innan denna kungörelse. I skrivelsen framför man att man vill att kommunen ser över möjligheterna för parkeringen på området innan man beviljar bygglov för anläggningen då man tycker att den redan idag är hårt anstängd. Enligt uppgift från Serviceförvaltningen så pågår utredning att ser över parkeringssituationen på Malmen och om eventuella åtgärder krävs. Skäl till beslut Åtgärden bedöms överensstämma med detaljplanen då anläggningen är för allmänheten. Upplåtandeavtal för allmän platsmark sker via Serviceförvaltningen. Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen, PBL. Vid bedömning av ärendet anser samhällsbyggnadsnämnden att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. Då det redan pågår utredning om parkeringsförhållandena och eventuella åtgärder för stadsdelen Malmen och att avsikten är att huvuddelen av besökarna kommer gående eller via cykel eller stadsbuss bedöms de allmänna parkeringsplatser som finns vid både vid biblioteket och vid Slottparkeringen och Slottallén vara tillräckliga. Cykelställ kommer att placeras ut utanför anläggningen för att underlätta för cyklister. Catrin Thörnvall Byggnadsinspektör

4 Top Layout CITY GOLF EUROPE AB Kalmar 1:100 A1

5 Kalmar Parkgolf 1 Kalmar Parkgolf Verksamhetsbeskrivning

6 Kalmar Parkgolf 2 Introduktion Parkgolf är ett nytt men beprövat koncept där vacker miljö kombineras med rolig och utmanade utomhusaktivitet för alla åldrar och grupper (vänner, familj, företagsevent, after-work). En lågmäld och vacker park med material och arkitektonisk inspiration från Kalmars kärna kombineras med en modern minigolfbana godkänd för tävligsspel med olika svårighetsgrader. Parkgolfen vill vi bygga i Vänortsparkens nordöstra del. I parkens hörn anläggs en kiosk för golf och försäljning av glass och parken är naturligtvis öppen för alla golfare, flanörer, bokmalar och glassätare. Rolig golf i mindre format är mycket omtyckt i storstäderna och senaste åren har flera nya banor anlagts i bl.a. Stockholm och Malmö och fler nya banor är på gång att byggas. Vi tror att denna aktivetet innebär ett funktionellt och estetiskt lyft för Vänortsparken. Vi som vill förverkliga och driva denna verksamhet har flera liknande golfanläggningar och mångårig erfarenhet av näringsverksamhet. Våra golfbanläggningar har högt renomé i kvalité, utformning och service. Vacker park Rolig golf = Kalmar Parkgolf Green Golf Golfbanan anläggs med konstgräs på fyra lager av grus och sandberedning för hållbarhet 12st banor där varje hål har 2-3 vägar av olika svårighetsgrad för anpassad utmaning Banan kuperas för skapa en rolig spelyta men överstiger ej 50cm Till banans hinder och utsmyckning används de material som återfinns i området (grovsågade stenblock, svartmålat järn och grova brädor i ekträ). Banans södra halva som vetter mot gångstigen i Vänortsparken har låga banor medan vi önskar nyttja sluttningen på norrsidan för att skapa roliga ondulerade hinder. Referens: Gröningen Greengolf i Helsingborg

7 Kalmar Parkgolf 3 Referens: Ribban Greengolf i Malmö Park Kiosk En mindre damm med porlande vatten från grävd kanal markerar parkens hjärta och blir dess naturliga sittplats för besökande samt knytpunkt för hålen som spelas utmed en 8-formad bana Stenbelagda gångvägar förbinder banorna och området Rikligt med rabatter, buskage och rabatter mellan banor och gångar Lyktbelysning lyser upp området kvällstid I kiosken serveras glass, dryck samt försäljning av spel till golfen Kiosken byggs med liggande grovplank, glas och tak belagt med vedung enkelvinklat för låg takhöjd och för att smälta in i området. Kiosken mäter 6.5x4.5 med en takhöjd på meter Kiosken har en handikappanpassad gästtoalett och en separat toalett för anställda Från den glasade framsidan serveras golfklubbor, glass och dricka ur kioskens tre luckor Marken runt kiosken beläggs med sten för sittplatser mot syd till väst för soliga dagar Tillgänglighet Parken är öppen samtigt som golfbanan enilgt: o Högsäsong (jun-aug) är parken öppen för spelare och besökare 10:00 22:30 o Mellansäsong (april-maj, sep) är parken öppen helger och då väder tillåter Området inhängnas med ett lågt staket i svartmålat järn med full genomsynlighet Reducerat pris erbjuds studenter, ålderspensionärer, förskolor och skolklasser Konstruktion Parken och golfbanan anläggs på entrepenad av City Golf Europe AB som idag har anlagt ca 170 banor i olika miljöer och stilar både i Sverige men också i ett flertal länder i Europa. Vi har goda kontaker och mångårig erfarenhet av detta företag. Citygolf är vana att samarbeta med kommuner och entrepenörer vars konstruktör och byggansvarige gärna för dialog med stads/landskapsarkitekt för att uppnå ett bra resultat. Deras senaste projekt tillsammans med Trosa kommun är ett lysande exempel på detta (se referenser). Konstruktionstiden för parken är c:a 8-9 veckor exklusive plantering och VVA. Vidareutveckling Efter första året vill vi utveckla kioskverksamheten mot en mer cafériktig miljö i italiensk stil. Hemgjord glass och riktigt kaffe.

8 Kalmar Parkgolf 4 Om oss Vi som vill förverkliga detta projekt är: Ramona Cipolloni har drivit en familjeägd skaldjursrestaurang i över tio år i Umbrien i centrala Italien och är uppväxt med matslev i hand och en smått skadlig passion för italiensk gelato. Ramona jobbar även med uthyrning av sin semestervilla till utländska turister och pratar fyra språk. Carina Lejdå-Sjöberg köpte Talluddens Camping tillsammans med sin man för 20 år sedan och har sedan dess förvandlat den till en mycket popular stugby med bl.a. två golfbanor och poolområde för sommarturister. Pontus Sjöberg, styvson till Carina och gift med Ramona startade 2007 internethandelsbolaget Uret.se som idag är sveriges största klockbutik på internet. Inom familjen har finns ytterligare två stycken golfanläggningar (Ribban Greengolf i Malmö och Gröningen i Helsingborg) dessa drivs och ägs av Sanna Sjöberg, syster till Pontus. Vi hoppas att vår vision stämmer väl in på den utveckling som Kalmar genomgår och att ni finner vårt projekt attraktivt. Kontakt Ramona Cipolloni Carina Lejdå-Sjöberg Pontus Sjöberg City Golf Europe AB Johnny Nielsen

9

10

11 Kalmar Parkgolf Staket & Belysning 1 Inramning Parkgolfområdet är tänkt att ramas in mot norr med befintlit häckbuskage. Västra sidan inramas just nu av ett trästaket som senare kommer ersättas med en pergola av kommunen. Mot söder och öst byggs ett lågt svartmålat järnstaket konstruerat med stoplar samt enkelreling på 25cm höjd ovan mark. Staketets placering framgår av nedan karta. Staket, 25 cm, enkelskena (exempelbild) Belysning Parkbanan behöver belysning kvällstid. Fyra stycken lyktstolpar i enkel klassisk utformning placeras på banan för att ge en inramande allmänbelysning. Lyktstolparn mäter cm ovan mark med armaturer i svartmålat järn. Kompletteringslampor i liknande utformning placeras på fem platser för att öka på belysningen av spelytan där vi anser det behövas. Belysningens placering framgår av nedan karta.

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Källstorp 6:1 Fastighetens adress: Sökande: Wahlin, Arletta Ärende: Förhandsbesked,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att

Sammantaget ingår i samordnarens uppdrag att 2015-05-29 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Gunilla Malmborg E-post gunilla.malmborg@regeringskansliet.se Redovisning av uppdrag om minnesvård Regeringen beslutade den 8 januari

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer