Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014"

Transkript

1 Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014 Rikard Johansson, Linköping 22 september 2014 Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Mötets behörighet 3) Mötesordning 4) Fastställande av dagordning 5) Tidsplan 6) Val av mötets ordförande 7) Val av mötets sekreterare 8) Val av justerare 9) Verksamhetsberättelse för 2013/ ) Ekonomisk berättelse för 2013/ ) Revisionsberättelse för 2013/ ) Ansvarsfrihet för avgående styrelsen 13) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 3 14) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 11 15) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? 16) Verksamhetsplan för 2014/ ) Medlemsavsgift och budget för 2014/ ) Val av årets styrelse 19) Val av revisor 20) Val av valberedning 21) Övriga frågor 22) Mötets avslutande Bilagor 1) Röstlängd 2) Mötesordning 3) Tidsplan 4) Verksamhetsberättelse för 2013/2014 5) Ekonomisk berättelse för 2013/2014 6) Revisionsberättelse för 2013/2014 7) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? 8) Verksamhetsplan för 2014/2015 9) Budget för 2014/ ) Föreningens stadgar. Signeras Ort och Datum Ort och Datum Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

2 Rikard Johansson, Linköping 22 september 2014 Protokoll 1) Mötets öppnande Joakim Jansson (Jokemon) öppnade mötet lör 26:e juli 2014 kl på onlineverktyget Vote-IT. 2) Mötets behörighet Mötet fanns vara behörigt. För röstlängd, se Bilaga 1. 3) Mötesordning Den föreslagna mötesordningen antogs, se Bilaga 2. 4) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt ovan. 5) Tidsplan Tidsplanen för mötet antogs, se Bilaga 3. 6) Val av mötets ordförande Joakim Jansson (Jokemon) valdes till mötets ordförande. 7) Val av mötets sekreterare Rikard Johansson (Hoogard) valdes till mötets sekreterare. 8) Val av justerare Johan Tengblad (zlazher) och Tomas Romson (Mithlug) valdes till att justera protokollet. 9) Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 4. 10) Ekonomisk berättelse för 2013/2014 Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 5. 11) Revisionsberättelse för 2013/2014 Revisionsberättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 6. 12) Ansvarsfrihet för avgående styrelsen Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 13) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 3 Andra läsningen. Stadgeparagraf 3 ändrades till: 3 Föreningsform Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningen är ansluten till Förbundet SvenskaMagic. Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

3 Rikard Johansson, Linköping 22 september ) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 11 Första meningen i 11 ändrades till "Ordinarie årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsåret slut." För fullständig lydelse, se Bilaga ) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? Motionen avslogs. Motionen kan läsas med styrelsens kommentar i Bilaga 7. 16) Verksamhetsplan för 2014/2015 Den föreslagna verksamhetsplanen antogs, se Bilaga 8. 17) Medlemsavsgift och Budget för 2014/2015 Medlemsavgiften sattes till 50 kr. Den föreslagna budgeten antogs, se Bilaga 9. 18) Val av årets styrelse Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av 1 Ordförande och 4 Ledamöter. Mötet valde Per Carlsson (pelle) till ordförande för föreningen. Rikard Johansson (Hoogard), Johan Tengblad (zlazher), Anton Myrholm (glazastik) och Aria Soltani (Zarkman) valdes till ledamöter i föreningen. Styrelsen utser internt bland dessa de övriga poster som krävs enligt stadgarna, se Bilaga ) Val av revisor Tobias Fjellander (Scale) valdes till revisor 20) Val av valberedning Joakim Jansson (Jokemon) och Sebastian Möller (moonshriek) valdes till valberedningen. 21) Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 22) Mötets avslutande Mötet avslutades torsdag 14:e augusti. Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

4 Bilaga 1 Röstlängd Aapo Inkiläinen (aain89) adam (beardmire) Adam Björklund (rebornjade) Alexander (tepic) Alexander Mogard (s49) Alexander Stenmark (ergho) Alfred Enlund (hindra) Anders (anders_sc) Anders Wahlbom (andersw) Andreas Starrsjö (lurken) Anton Bäckvall (wicher) Anton Myrholm (glazastik) Arvid Leimar (pinkros) Björn Larsson (scouten89) Carl-Oscar (wizace) Caspian Almerud (capsian) Christian Ekman (eku) Christoffer Persson (greenskull) Daniel Alström (discus) Daniel Backeman (dbackeman) Daniel Marton (martn91) David Bandhold Jansson (daban) David Johansson (daw) Filip Svedlund (filleboosten) Fredrik (frippe) Fredrik Nilsson (fregn) Fredrik Wetterqvist (karyuu) Hampus Wikmark (hashuz) Harald (haraldn) Isa Blomberg (blomberg) Jakob Goglund (jakobjudas) Jesper Sjövall (jespersjovall) Joakim Gustafsson (thenerd) Joakim Jansson (jokemon) Johan Klasén (byxan) Johan Tengblad (zlazher) johannes hedman (bronzbird) John Salomonsson (salomonssonjohn) Jonas Nord (uggh) Leo Svenningsson (hot_sauce) Linda Johansson (freiden) Linus Santesson (loppi) Ludvig Bäckström (spet) Ludvig Johansson (langen) Lukas Thorson (nargluj) Malte Davidsson (panpanpan) Markus Ban (malnyxx) Markus Ekström (zargnar) Mats Neumann (matsas) Maximilian Hagelberg (hailstorm) Mikael Johansson (aginamist) Märta Sjöblom (alloneword) Niklas Andersson (klirre) Niklas Norberg (abynag) Nikolaj (motz4) Nils Lahrin (nilslahrin) Nils Pedersen (drudrutt) oliver lara (trollo) Olle Hagman (codz) Oskar Norman (oski) Per Carlsson (pelle) Rasmus Åkesson (atashiyume) rickard björketun (tharathas) Rikard Johansson (hoogard) Robin Hjalmarsson (golonka) Rune Visser (mastarwe) Samir Arabi-Eter (modoki) Sebastian (zodar) Sebastian Basso Rousu (windmill) Simon Larsson (syliar) Tim Störby (timb1) Timmi Andersson (karnbefriaren) Tobias Fjellander (scale) Tomas Romson (mithlug) Wilhelm Ericsson (fauh) Yngve Hult (nediamara)

5 Bilaga 2 Mötesordning för SvenskaMagic Juniors Årsmöte 2014 TIDSPLAN 1) Mötet kommer ske under perioden 27:e juli till 14:e augusti. 2) Flera dagordningspunkter kan behandlas samtidigt. Detta bestäms av vilken status dagordningspunkten har. 3) Mötesordningen skiljer på 4 olika statusar. a) Kommande b) Pågående c) Pågående omröstning d) Avslutad Om mötespunkten är Kommande så kan man diskutera och lägga förslag, men man kan ännu inte rösta i några frågor. Om mötespunkten är Pågående kan man göra samma saker som i kommande, men punkten är mer aktuell och en eller flera omröstning kommer snart att ske. Om mötespunkten har Pågående Omröstning som status kan inte nya förslag läggas i den aktuella omröstningen. Det är alltså viktigt att komma in med förslag innan punkten låses för omröstning. Om särskilda fall föreligger kan mötet riva upp tagna beslut och backa och göra om. En sådan fråga lyfts under punkten Ordningsfrågor. En Avslutad dagordningspunkt är öppen för diskussion men nya förslag eller omröstningar kan ej ske. En tidsplan finns under punkten "Tidsplan" som reglerar vilket status en dagordningspunkt har vid en given tidpunkt. OMRÖSTNINGAR 1) Omröstningar sker med metoden Schulze-STV om inget annat anges, eller om stadgarna reglerar annorlunda. Undantag är omröstningar som kräver kvalificerad majoritet (2/3) vilka kommer ske med enkel majoritetsomröstning. 2) Röstberättigad är medlem i föreningen SvenskaMagic Junior. Varje medlem har en röst. 2) Om inget annat anges startar en omröstning dagen innan och slutar omröstningsdagen, för en sammanlagd öppenhetstid på 23 timmar. MODERERING 1) Mötet kommer att modereras. Detta betyder att spaminlägg osv. kan komma att tas bort. 2) Vid upprepade förbrytelser kan mötesordföranden ta bort en persons rätt att posta diskussionsinlägg. 3) Om mötet så finner kan i extremfall en person avvisas från mötet helt. Detta måste föranledas av upprepade förbrytelser mot mötets etikett.

6 Bilaga 3 Tidsplan SvenskaMagic Junior Årsmöte 2014 Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Ordningsfrågor Anmälan av övriga frågor Mötets behörighet O 1 Mötesordning O 2 Fastställande av dagordningen O 3 Tidsplan för mötet O 4 Val av mötets ordförande O 5 Val av mötes sekreterare O 6 Val av justerare O 7 Verksamhetsberättelse för förra året O 8 Ekonomisk berättelse för förra året O 9 Revisorernas berättelse för förra året O 10 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse O 11 Ändring av Stadgeparagraf 3 O 12 Ändring av Stadgeparagraf 11 O 13 Motioner O 14 Årets verksamhetsplan O 15 Årets budget plus medlemsavgift O 16 O 17 Val av årets styrelse O 18 Val av årets styrelse O 19 O 20 O 21 Val av årets revisorer O 22 O 24 Val av valberedning O 23 O 25 Övriga frågor O 26+ Färgkod Diskutera Lägga Förslag Rösta Kommande Ja Ja Nej Pågående Ja Ja Nej Pågående Omröstning Ja Nej Ja Avslutad Ja Nej Nej

7 Bilaga 3 Tidsplan SvenskaMagic Junior Årsmöte 2014 Omröstningar Behörighet O 1 Mötesordning O 2 Dagordning O 3 Tidsplan O 4 Ordförande O 5 Sekreterare O 6 Justerare O 7 Verksamhetsberättelse O 8 Ekonomisk Berättelse O 9 Revisionsberättelse O 10 Ansvarsfrihet O 11 Stadgeändring 3 O 12 Stadgeändring 11 O 13 Motioner O 14 A-X Verksamhetsplan O 15 Medlemsavsgift O 16 Budget O 17 Styrelsens sammansättning O 18 Valprocedur O 19 Val av Ordförande O 20 Val av Ledamöter O 21 Antal revisorer O 22 Antal valberedare O 23 Val av revisorer O 24 Val av valberedning O 25 Övriga frågor O 26 A-X

8 Bilaga 4 Joakim Jansson Verksamhetsberättelse SvenskaMagic Junior 2013/2014 Styrelsen tillträdde efter årsmötet i juni 2013 som hölls online via verktyget VoteIT. Styrelseposterna fördelades enligt följande: Joakim Jansson (Jokemon) ordförande, vald av årsmötet Per Carlsson (pelle) vice ordförande Rikard Johansson (Hoogard) kassör Johan Tengblad (zlazher) sekreterare Robin Widegren (Raeser) ledamot Carl-Henrik Blomqqvist (CH) ledamot Medlemmar Vi hade ett medlemsantal på 1310 st medlemmar vid slutet av 2013, vilket är en ökning på 98 medlemmar jämfört med Under första halvåret av 2014 hade vi ett medlemsantal på 820 st, som jämfört med samma period 2013 är 92 medlemmar färre. Arbetsform Styrelsen har i huvudsak arbetat ihop med föreningen SvenskaMagic Senior via vårt paraplyorgan Förbundet SvenskaMagic. Själva arbetet har sköts online via Svenskamagic.com och dess forum samt styrelsemöten via Skype. Förbundet har även arrangerat två IRL-möten. En första kick-off i Discus stuga och ett möte i Linköping. Arbetet med arbetsgrupperna har fortgått så smått. Vi har renodlat Casual & Nya Spelare till att enbart satsa på demo, men aktiviteten har varit låg. SvM-Awards har ångat på och Coveragegruppen är lagd på is. Kontentan är att vi det har saknats engagerade ledare för varje grupp för att kunna få liv i dem. En sak som kan vara värd att se över o satsa på tills nästa verksamhetsår. Verksamhet SvenskaMagic Junior har haft ett fortsatt nära samarbete tillsammans med Förbundet SvenskaMagics andra medlemsförening SvenskaMagic Senior, vidare har vi haft representanter på Förbundet SvenskaMagics förbundsstämma, förbundets högsta beslutande organ. Johan Tengblad (zlazher), Rikard Johansson (Hoogard) och Per Carlsson (pelle) har även deltagit på Sveroks riksmöte under sista helgen i november. Under året har Förbundet arrangerat Magic på två konvent. Först på BSK under allhelgonahelgen, där också finalen för Eternalkungen ägde rum. Ett turneringsserie som städer får ansöka om kval till denna turnering. Den stora satsningen för detta verksamhetsår får ändå anses Magic-SM 2014 på LinCon. SM gjordes till ett öppet event utan kval, så att så många som möjligt skulle få chansen att deltaga i återkomsten av denna turnering. Istället för vanliga SM-kval skapades istället Butiksmästerskapen (BuM), en lagturnering mellan Sveriges butiker. Totalt 18 kval hölls i hela landet. Utöver Magic-SM och BuM arrangerades även Legacy SM. Under året har föreningen även stöttat andra magicarrangörer; Scandinavian Open och SvM-TV.

9 Bilaga 4 Joakim Jansson Arbetet med promotionmaterial har ökat under 2014; beach flaggor, roll-ups har införskaffats. En spelmattetävlig utlystes. Det vinnande bidraget är inom en framtid tillgänglig för köp. Vi har även uppdaterat livblocket till en mer lämplig storlek. Demandet på andra arrangemang än våra egna på BSK och LinCon har ökat. Mycket tack vare några eldsjälar som gladeligen ställer upp och demonstrerar Magic. Detta år har vi skickat representanter att dema på både NärCon vinter, NärCon sommar, e-sportcupen och MY-mässan. Uppfyllande av verksamhetsplan Följande verksamhetsplan antogs av förra årsmötet: *Föreningen ska under året fortsätta ha ett nära samarbete med Förbundet SvenskaMagic och systerföreningen SvenskaMagic Senior. *Föreningen ska ge stöd till projekt som främjar Magic i Sverige. *Onlineturneringar ska, om möjligt, arrangeras i Ligan. *Föreningen ska belöna personer som framställer redaktionellt material som publiceras på SvenskaMagic.com. *Föreningen ska genomföra projekten BSK 2013, Kungen 2013, LinCon 2014, samt SvenskaMagic-mästerskapen *Föreningen ska titta på möjligheten att arrangera ett svenskt mästerskap (SM) i samband med Lincon. Detta kan i sådant fall eventuellt ersätta SvenskaMagic-mästerkspen. *Föreningen ska fortsätta satsningarna på coverage från Magic-turneringar. *Föreningen ska fortsätta verka för föreningsmedlemmars intressen gentemot andra aktörer, såsom Sverok och konventsarrangörer. *Föreningen ska verka för att locka nya spelare till Magic och föreningen. *Styrelsen ska fortsätta arbetet med att förbättra kommunikationen med medlemmar samt försöka hitta arbetssätt som inbjuder engagerade medlemmar att vara delaktiga i föreningens verksamhet. *Styrelsen ska sträva efter att träffas för att hålla fysiska möten vid något eller några tillfällen under verksamhetsåret. *Styrelsen ska undersöka huruvida det finns anledning att ändra föreningens verksamhetsår. *Styrelsen ska fortsätta uppmärksamma eldsjälar och eventuellt andra bedrifter med priset SvM-awards. *Föreningen ska fortsätta utveckla välkomstpaketen Styrelsen anser att verksamhetsplanen har besvarats.

10 Bilaga 5 Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Ekonomisk Berättelse SvenskaMagic Junior 2013/2014 Verksamhetsåret i siffror Verksamhetsårets Resultat: kr Medlemmar st. (+98) Medlemmar 2014 * 820 st. (-92). * avser 1 jan 30 jun Verksamhetsåret i Ord Ur ekonomisk synvinkel har det gångna verksamhetsåret har varit ett bra år för föreningen. De planerade intäkterna har varit mer eller mindre enligt förväntan. Vi fick dock en extra inkomst från Sverok, ett retroaktivt bidrag från 2012 på ca kr. Denna intäkt är inbakad i Övrigt posten. Dessa extra pengar har i huvudsak spenderats på att införskaffa promotionmaterial, såsom banners och beachflaggor samt skrivare och annan teknisk utrustning. Ingen budgetpunkt har riskerat att övertrasseras nämnvärt. Slutresultatet för budgetåret är plus 5003 kr, vilket ska jämföras med budget som var minus kr. Den största faktorn till detta var att SM inte kostade så mycket som uppskattat, främst beroende på det stora deltagarantalet, samt det ovan nämna extra bidragen från Sverok. Balansräkning Balansräkning Kapital Skulder Fordringar Total Resultat Resultaträkning Nedanstående tabell summerar föreningens utgifter mellan till Notera att verksamhetsåret var 13 månader i och med ändringen av stadgeparagraf 6 (Verksamhetsår). Budgetpunkt Budgeterat Utfall Artiklar/tävlingar Coverage Förbundsavgift IRL-möten Turneringar och konvent Ligan Medlemskontroll Nya spelare och casual Årsmöte SvM-Awards Övrigt Välkomstpaket IRL-betalningar Senior Rest 2012/ Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

11 Bilaga 5 Rester 2011/ Resekassan Totalt kvittades mot kreditbetalningar för samma period. Se Intäkter Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Nedanstående tabell summerar föreningens inkomster mellan till Notera att verksamhetsåret var 13 månader i och med ändringen av stadgeparagraf 6 (Verksamhetsår). Budgetpunkt Budgeterat Utfall Sverokbidrag Medlemsavgifter bank 2013 (juni) Medlemsavgifter Bank Medlemsavgifter IRL Medlemsavgifter kredit Medlemsavgifter Bank 2014* Medlemsavgifter IRL 2014* Totalt * avser perioden 1 jan 30 jun. avser perioden 1 jul 31 dec kvittades mot Välkomstpaket för samma period, se Utgifter. Nedanstående tabell redovisar tillkomna fordringar samt förändringen i föreningens existerande fordringar under det gångna verksamhetsåret. Fordran Förändring Budget Kreditbetalningar 2013** Kreditbetalningar 2014* Spelmattor Totalt * avser perioden 1 jan 30 jun. ** avser perioden 1 jan 31 maj. Nedanstående tabell redovisar tillkomna skulder samt förändringen i föreningens existerande skulder under det gångna verksamhetsåret. Skuld Förändring Budget Välkomstpaket 2013** Välkomstpaket 2014* IRL-betalningar Senior 2013* Resterande utgifter 2012/ Resterande utgifter 2011/ Resekassan ScV Open Totalt Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

12 Bilaga 5 * avser perioden 1 jan 30 jun. ** avser perioden 1 jan 31 maj. Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Kommande händelser Utöver ovan redovisade utgifter och intäkter väntas även några hundra kronor extra utgifter i samband med SM. Det väntas också några hundra kronor i intäkter för SM, och dessa blir i ungefär samma storlek, och har därför inte bokförts som någon skuld resp. fordran. Vi har en skuld gentemot Scandinavian Open på 3000 kr som ännu inte reglerats. Vi har även en förväntad inkomst på de spelmattor vi köpt in, som är bokförd som en fordran. Ekonomisk Prognos Föreningens ekonomi är för stunden god. Vi har ett stort kapital till vårt förfogande och en bra framförhållning mellan utgifter och intäkter. Detta tack vara att vi låter bidragen från föregående år (från Sverok) diktera budgeten för nästkommande år. På så sätt minimeras effekten av oförutsedda händelser. Sveroks bidragsnivåer för 2014 är samma som föregående år (3000 kr + 50 kr / medlem i åldern 7-25 år). Något mer ovisst är dock vad föreningens medlemsantal kommer vara vid slutet av Hittills i år har medlemstillströmningen varit lägre än föregående år. Stor del av detta är att många blivit äldre och rekommendera att gå med i Senior istället. Föreningens medlemstillväxt är dock något som på sikt måste säkras för en hållbar ekonomi. Under innevarande år har Senior finansierat flertalet verksamheter, och eventuellt behöver Senior finansiera allt större del i framtiden om Senior fortsätter växa på Juniors bekostnad. Inventarier Föreningen äger ett antal inventarier. Bortsett från skrivbordsmateriel och andra småsaker äger föreningen: 1 SvenskaMagic Banderoll, 1 kassaskrin, 1 webcastingkamera, 2 skrivare, ~20 t-shirts samt ett antal hundra livblock. Föreningen sitter också på en stor samling commonkort, och lite plastfickor. Tillsammans med SvenskaMagic Senior äger föreningen också ett antal hundra pennor och tärningar med SvenskaMagic-tryck. Detaljerad Transaktionslista En detaljerad transaktionslista finns att tillgå på: Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

13 Bilaga 6 Revisionsberättelse föreningen SvenskaMagic Junior Jag har granskat styrelsens och föreningens verksamhet samt ekonomi för perioden Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och genomfört revisionen med en hög men ej absolut säkerhet för att försäkra mig om att verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande lagar, stadgar och beslut. Jag har granskat mötesprotokoll, varit åhörare på vissa styrelsemöten, granskat bokföring och ekonomiska rapporter samt styrelsens praktiska arbete. Jag har i mitt arbete inte funnit något som föranleder en sådan anmärkning att jag inte kan rekommendera årsmötet att föreningens styrelsemedlemmar beviljas ansvarsfrihet för sina respektive mandatperioder under den tid som revisionen omfattar. Tobias Fjellander Revisor

14 Bilaga 7 Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? Motionsställare: Samir Arabi-Eter / Modoki I många ungdomsförbund finns det flera nivåer i organisationen för att maximera bidragen. Sverok har ändrat sitt föreningsdirektiv vilket gör det möjligt att skapa avdelningar inom varje förening. Jag kommer från och med september vara anställd av Sverok för att utveckla föreningarna i Skåne. Jag anser att Svenskamagic kan bli starkare genom att vara bland de första som följer Sveroks ändring. Att skapa avdelningar kommer inte påverka föreningen på något sätt förutom att vi kommer ha sektioner inom Svenskamagic som har extra pengar för att göra flera events och liknande. Detta kan ge tillfälle för Svenskamagic att göra en satsning inom olika områden som jämställdhet, lära nybörjare hur man kommer in i magic-kretsen och plocka upp nya medlemmar. Jämställdhet Angående jämställdhet finns det i Malmö en hel del magic-spelare, som inte definerar sig som män, som av olika anledningar inte riktigt tagit steget för att gå på FNM och lokala drafts. Med några enkla magic-kvällar för tjejer och uppmuntran kommer vi kunna aktivera dessa personer till att delta på vanliga FNM och inte ha seperata kvällar för dem. Lära nybörjare Jag jobbar extra på Game där vi säljer magic kort. Det kommer ofta in föräldrar med sina barn, som spelar magic på skolan med andra barn, men som inte riktigt har koll på värdet av korten och hur spelet funkar. Jag tror ni alla förstår vad jag pratar om. Även här skulle vi kunna göra events för barn för att få dem att förstå hur magic funkar, hur svenskamagic.com funkar och locka in nästa generations spelare. Nya medlemmar Många av mina vänner hänger mycket på svenskamagic.com, men är tydligen inte medlemmar. Även här skulle vi kunna göra en satsning för att aktivera nya och gamla spelare genom lokala avdelningar, som tex SM Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad, som vi sedan kan söka pengar för samtidigt som avdelningen söker pengar. Jag yrkar därför: Att: Modoki (Samir Arabi-Eter) ges i uppdrag att hantera Skåne under granskning av styrelsen och med det stöd som kan ges av dem och föreningen. Att: hålla i events för nybörjare och events för att få magicscenen i skåne mer jämställd, öppen och vänligt mot nya spelare.

15 Bilaga 7 STYRELSENS KOMMENTAR: Styrelsen är positivt inställd till motionsställarens vision om avdelningar inom föreningen. Styrelsen anser vidare att de delmål och positiva aspekter som motionsställaren framlyfter är viktiga. Av dessa anledningar har vi i vårt förslag till verksamhetsplan inkluderat punkten Styrelsen ska undersöka om Sveroks nya system med avdelningar inom en förening skulle gynna oss. Om styrelsen anser det lämpligt bör man införa systemet. Motiveringen bakom denna punkt i verksamhetsplanen är att det först behöver ordentligt utredas hur avdelningar ska passas in i föreningens verksamhet, och även i förbundets som helhet. Detta inkluderar att titta på bland annat de ekonomiska aspekterna, såsom bidrag och medlemsrekrytering och åldersfördelning, och även på verksamhetsaspekterna. Styrelsen är i dagsläget positivt inställda till att skapa lokala avdelningar, men vill först reda ut dessa aspekter. Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionens att-satser med motiveringen att motionen till stora delar är besvarad, och på de delar där den inte är besvarad går motionen in på för mycket detaljnivå för att vara lämpad på en sådan outredd bana. Styrelsen välkomnar dock starkt motionsställarens engagemang och inleder gärna ett samarbete under hösten i just dessa frågor.

16 Bilaga 8 Joakim Jansson, Rikard Johansson, Per Carlsson & Johan Tengblad Verksamhetsplan för SvenskaMagic Junior 2014/2015 *SvenskaMagic Junior ska under året fortsätta ha ett nära samarbete med Förbundet SvenskaMagic och systerföreningen (SvenskaMagic Senior). *Föreningen ska ge stöd till projekt som främjar Magic i Sverige. *Föreningen ska verka för att genomföra projekten BSK, Kungen 2014, LinCon samt SM 2015 *Föreningen ska se om det finns möjlighet att få igång SM även i Modern och Vintage. Samt även kolla på möjligheterna för ett framtida SvM-mästerskap. *Styrelsen ska sträva efter att träffas för att hålla fysiska möten vid något eller några tillfällen under verksamhetsåret. *Onlineturneringar ska, om möjligt, arrangeras i Ligan. *Föreningen ska belöna personer som framställer redaktionellt material som publiceras på SvenskaMagic.com. *Styrelsen ska fortsätta arbetet med att förbättra kommunikationen med medlemmar samt försöka hitta arbetssätt som inbjuder engagerade medlemmar att vara delaktiga i föreningens verksamhet *Föreningen ska fortsätta att försöka utveckla välkomstpaketen. *Föreningen ska verka för föreningsmedlemmars intressen gentemot andra aktörer, såsom Sverok och konventsarrangörer. *Föreningen ska fortsätta satsningarna på coverage från Magic-turneringar. *Föreningen ska verka för att synas och visa upp magic på större konvent och evenemang i Sverige. *Föreningen ska verka för att locka nya spelare till Magic och föreningen. *Styrelsen ska fortsätta uppmärksamma eldsjälar, kometer och eventuellt andra bedrifter med priset SvM-awards *Styrelsen ska undersöka om Sveroks nya system med avdelningar inom en förening skulle gynna oss. Om styrelsen anser det lämpligt bör man införa systemet.

17 Bilaga 9 Budget för 2014/2015 Balanssumma alpha Sverok Medlemsintäkter Välkomstpaket Intäkter Beskrivning Belopp Sverokbidrag Medlemsavgifter Bank Medlemsavgifter IRL Medlemsavgifter kredit Medlemsavgifter Bank 2015* Medlemsavgifter IRL 2015* 500 Spelmattor 9566 Totalt Utgifter Beskrivning Belopp Artiklar/tävlingar 5000 Coverage 8000 Förbundsavgift IRL-möten 5000 Konvent/turneringar Ligan 1000 Medlemskontroll 1000 Nya spelare & Casual 2000 Årsmöte 1500 SvM-Awards 1500

18 Bilaga 9 Budget för 2014/2015 Övrigt 5000 Balanssumma beta = Välkomstpaket Resekassan Rest. 2013/ Totalt Skulder och Fordringar Fordran Förändring Kreditbetalningar 2014* Kreditbetalningar 2015* Spelmattor Totalt Skuld Förändring Välkomstpaket 2014* Välkomstpaket 2015* Resekassan ScV Open Totalt Verksamhetsårets Resultat

19 Bilaga 10 Stadgar SvenskaMagic Junior Detta är stadgarna för föreningen med de ändringar som antogs på årsmötet. Påverkade stadgar är markerade med en asterisk (*) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SvenskaMagic Junior 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 3 Föreningsform* Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningen är ansluten till Förbundet SvenskaMagic. 4 Syfte Att främja Magicspelandet i Sverige 5 Oberoende Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 6 Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni. 7 Medlemmar Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet och gäller tills vidare. Erlagd avgift och medlemskapet gäller för innevarande kalenderår. Avgiften kan sättas till noll kronor. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning var för sig, men endast årsmöte kan upphäva en uteslutning. 8 Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande och ledamöter. Ibland ledamöterna ska det utses kassör och sekreterare. Årsmötet bestämmer styrelsens storlek. Ordförande eller kassör får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

20 Bilaga 10 9 Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 10 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen bör årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen som inte sitter i styrelsen. 11 Ordinarie årsmöte* Ordinarie årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsåret slut. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3) val av mötets ordförande 4) val av mötets sekreterare 5) val av två personer att justera protokollet 6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 7) ekonomisk berättelse för förra året 8) revisorernas berättelse för förra året 9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse 10) årets verksamhetsplan 11) årets budget och fastställande av medlemsavgift 12) val av årets styrelse 13) val av årets revisor 14) val av årets valberedare 15) övriga frågor 16) mötets avslutande 12 Extra årsmöte Styrelsen ska kalla till extra årsmöte ifall: a) Styrelsen själv begär det, b) Revisor begär det, c) Minst 100 unika medlemmar begär det, eller d) Minst 50% av föreningens medlemmar begär det. Flera av kraven kan vara uppfyllda samtidigt. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 13 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(43) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer