Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014"

Transkript

1 Årsmöte SvenskaMagic Junior 2014 Rikard Johansson, Linköping 22 september 2014 Dagordning 1) Mötets öppnande 2) Mötets behörighet 3) Mötesordning 4) Fastställande av dagordning 5) Tidsplan 6) Val av mötets ordförande 7) Val av mötets sekreterare 8) Val av justerare 9) Verksamhetsberättelse för 2013/ ) Ekonomisk berättelse för 2013/ ) Revisionsberättelse för 2013/ ) Ansvarsfrihet för avgående styrelsen 13) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 3 14) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 11 15) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? 16) Verksamhetsplan för 2014/ ) Medlemsavsgift och budget för 2014/ ) Val av årets styrelse 19) Val av revisor 20) Val av valberedning 21) Övriga frågor 22) Mötets avslutande Bilagor 1) Röstlängd 2) Mötesordning 3) Tidsplan 4) Verksamhetsberättelse för 2013/2014 5) Ekonomisk berättelse för 2013/2014 6) Revisionsberättelse för 2013/2014 7) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? 8) Verksamhetsplan för 2014/2015 9) Budget för 2014/ ) Föreningens stadgar. Signeras Ort och Datum Ort och Datum Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

2 Rikard Johansson, Linköping 22 september 2014 Protokoll 1) Mötets öppnande Joakim Jansson (Jokemon) öppnade mötet lör 26:e juli 2014 kl på onlineverktyget Vote-IT. 2) Mötets behörighet Mötet fanns vara behörigt. För röstlängd, se Bilaga 1. 3) Mötesordning Den föreslagna mötesordningen antogs, se Bilaga 2. 4) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt ovan. 5) Tidsplan Tidsplanen för mötet antogs, se Bilaga 3. 6) Val av mötets ordförande Joakim Jansson (Jokemon) valdes till mötets ordförande. 7) Val av mötets sekreterare Rikard Johansson (Hoogard) valdes till mötets sekreterare. 8) Val av justerare Johan Tengblad (zlazher) och Tomas Romson (Mithlug) valdes till att justera protokollet. 9) Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 4. 10) Ekonomisk berättelse för 2013/2014 Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 5. 11) Revisionsberättelse för 2013/2014 Revisionsberättelsen lades till handlingarna, se Bilaga 6. 12) Ansvarsfrihet för avgående styrelsen Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 13) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 3 Andra läsningen. Stadgeparagraf 3 ändrades till: 3 Föreningsform Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningen är ansluten till Förbundet SvenskaMagic. Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

3 Rikard Johansson, Linköping 22 september ) Proposition: Ändring av stadgeparagraf 11 Första meningen i 11 ändrades till "Ordinarie årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsåret slut." För fullständig lydelse, se Bilaga ) Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? Motionen avslogs. Motionen kan läsas med styrelsens kommentar i Bilaga 7. 16) Verksamhetsplan för 2014/2015 Den föreslagna verksamhetsplanen antogs, se Bilaga 8. 17) Medlemsavsgift och Budget för 2014/2015 Medlemsavgiften sattes till 50 kr. Den föreslagna budgeten antogs, se Bilaga 9. 18) Val av årets styrelse Mötet beslutade att styrelsen skulle bestå av 1 Ordförande och 4 Ledamöter. Mötet valde Per Carlsson (pelle) till ordförande för föreningen. Rikard Johansson (Hoogard), Johan Tengblad (zlazher), Anton Myrholm (glazastik) och Aria Soltani (Zarkman) valdes till ledamöter i föreningen. Styrelsen utser internt bland dessa de övriga poster som krävs enligt stadgarna, se Bilaga ) Val av revisor Tobias Fjellander (Scale) valdes till revisor 20) Val av valberedning Joakim Jansson (Jokemon) och Sebastian Möller (moonshriek) valdes till valberedningen. 21) Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp. 22) Mötets avslutande Mötet avslutades torsdag 14:e augusti. Johan Tengblad, justerare Tomas Romson, justerare

4 Bilaga 1 Röstlängd Aapo Inkiläinen (aain89) adam (beardmire) Adam Björklund (rebornjade) Alexander (tepic) Alexander Mogard (s49) Alexander Stenmark (ergho) Alfred Enlund (hindra) Anders (anders_sc) Anders Wahlbom (andersw) Andreas Starrsjö (lurken) Anton Bäckvall (wicher) Anton Myrholm (glazastik) Arvid Leimar (pinkros) Björn Larsson (scouten89) Carl-Oscar (wizace) Caspian Almerud (capsian) Christian Ekman (eku) Christoffer Persson (greenskull) Daniel Alström (discus) Daniel Backeman (dbackeman) Daniel Marton (martn91) David Bandhold Jansson (daban) David Johansson (daw) Filip Svedlund (filleboosten) Fredrik (frippe) Fredrik Nilsson (fregn) Fredrik Wetterqvist (karyuu) Hampus Wikmark (hashuz) Harald (haraldn) Isa Blomberg (blomberg) Jakob Goglund (jakobjudas) Jesper Sjövall (jespersjovall) Joakim Gustafsson (thenerd) Joakim Jansson (jokemon) Johan Klasén (byxan) Johan Tengblad (zlazher) johannes hedman (bronzbird) John Salomonsson (salomonssonjohn) Jonas Nord (uggh) Leo Svenningsson (hot_sauce) Linda Johansson (freiden) Linus Santesson (loppi) Ludvig Bäckström (spet) Ludvig Johansson (langen) Lukas Thorson (nargluj) Malte Davidsson (panpanpan) Markus Ban (malnyxx) Markus Ekström (zargnar) Mats Neumann (matsas) Maximilian Hagelberg (hailstorm) Mikael Johansson (aginamist) Märta Sjöblom (alloneword) Niklas Andersson (klirre) Niklas Norberg (abynag) Nikolaj (motz4) Nils Lahrin (nilslahrin) Nils Pedersen (drudrutt) oliver lara (trollo) Olle Hagman (codz) Oskar Norman (oski) Per Carlsson (pelle) Rasmus Åkesson (atashiyume) rickard björketun (tharathas) Rikard Johansson (hoogard) Robin Hjalmarsson (golonka) Rune Visser (mastarwe) Samir Arabi-Eter (modoki) Sebastian (zodar) Sebastian Basso Rousu (windmill) Simon Larsson (syliar) Tim Störby (timb1) Timmi Andersson (karnbefriaren) Tobias Fjellander (scale) Tomas Romson (mithlug) Wilhelm Ericsson (fauh) Yngve Hult (nediamara)

5 Bilaga 2 Mötesordning för SvenskaMagic Juniors Årsmöte 2014 TIDSPLAN 1) Mötet kommer ske under perioden 27:e juli till 14:e augusti. 2) Flera dagordningspunkter kan behandlas samtidigt. Detta bestäms av vilken status dagordningspunkten har. 3) Mötesordningen skiljer på 4 olika statusar. a) Kommande b) Pågående c) Pågående omröstning d) Avslutad Om mötespunkten är Kommande så kan man diskutera och lägga förslag, men man kan ännu inte rösta i några frågor. Om mötespunkten är Pågående kan man göra samma saker som i kommande, men punkten är mer aktuell och en eller flera omröstning kommer snart att ske. Om mötespunkten har Pågående Omröstning som status kan inte nya förslag läggas i den aktuella omröstningen. Det är alltså viktigt att komma in med förslag innan punkten låses för omröstning. Om särskilda fall föreligger kan mötet riva upp tagna beslut och backa och göra om. En sådan fråga lyfts under punkten Ordningsfrågor. En Avslutad dagordningspunkt är öppen för diskussion men nya förslag eller omröstningar kan ej ske. En tidsplan finns under punkten "Tidsplan" som reglerar vilket status en dagordningspunkt har vid en given tidpunkt. OMRÖSTNINGAR 1) Omröstningar sker med metoden Schulze-STV om inget annat anges, eller om stadgarna reglerar annorlunda. Undantag är omröstningar som kräver kvalificerad majoritet (2/3) vilka kommer ske med enkel majoritetsomröstning. 2) Röstberättigad är medlem i föreningen SvenskaMagic Junior. Varje medlem har en röst. 2) Om inget annat anges startar en omröstning dagen innan och slutar omröstningsdagen, för en sammanlagd öppenhetstid på 23 timmar. MODERERING 1) Mötet kommer att modereras. Detta betyder att spaminlägg osv. kan komma att tas bort. 2) Vid upprepade förbrytelser kan mötesordföranden ta bort en persons rätt att posta diskussionsinlägg. 3) Om mötet så finner kan i extremfall en person avvisas från mötet helt. Detta måste föranledas av upprepade förbrytelser mot mötets etikett.

6 Bilaga 3 Tidsplan SvenskaMagic Junior Årsmöte 2014 Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fre Ordningsfrågor Anmälan av övriga frågor Mötets behörighet O 1 Mötesordning O 2 Fastställande av dagordningen O 3 Tidsplan för mötet O 4 Val av mötets ordförande O 5 Val av mötes sekreterare O 6 Val av justerare O 7 Verksamhetsberättelse för förra året O 8 Ekonomisk berättelse för förra året O 9 Revisorernas berättelse för förra året O 10 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse O 11 Ändring av Stadgeparagraf 3 O 12 Ändring av Stadgeparagraf 11 O 13 Motioner O 14 Årets verksamhetsplan O 15 Årets budget plus medlemsavgift O 16 O 17 Val av årets styrelse O 18 Val av årets styrelse O 19 O 20 O 21 Val av årets revisorer O 22 O 24 Val av valberedning O 23 O 25 Övriga frågor O 26+ Färgkod Diskutera Lägga Förslag Rösta Kommande Ja Ja Nej Pågående Ja Ja Nej Pågående Omröstning Ja Nej Ja Avslutad Ja Nej Nej

7 Bilaga 3 Tidsplan SvenskaMagic Junior Årsmöte 2014 Omröstningar Behörighet O 1 Mötesordning O 2 Dagordning O 3 Tidsplan O 4 Ordförande O 5 Sekreterare O 6 Justerare O 7 Verksamhetsberättelse O 8 Ekonomisk Berättelse O 9 Revisionsberättelse O 10 Ansvarsfrihet O 11 Stadgeändring 3 O 12 Stadgeändring 11 O 13 Motioner O 14 A-X Verksamhetsplan O 15 Medlemsavsgift O 16 Budget O 17 Styrelsens sammansättning O 18 Valprocedur O 19 Val av Ordförande O 20 Val av Ledamöter O 21 Antal revisorer O 22 Antal valberedare O 23 Val av revisorer O 24 Val av valberedning O 25 Övriga frågor O 26 A-X

8 Bilaga 4 Joakim Jansson Verksamhetsberättelse SvenskaMagic Junior 2013/2014 Styrelsen tillträdde efter årsmötet i juni 2013 som hölls online via verktyget VoteIT. Styrelseposterna fördelades enligt följande: Joakim Jansson (Jokemon) ordförande, vald av årsmötet Per Carlsson (pelle) vice ordförande Rikard Johansson (Hoogard) kassör Johan Tengblad (zlazher) sekreterare Robin Widegren (Raeser) ledamot Carl-Henrik Blomqqvist (CH) ledamot Medlemmar Vi hade ett medlemsantal på 1310 st medlemmar vid slutet av 2013, vilket är en ökning på 98 medlemmar jämfört med Under första halvåret av 2014 hade vi ett medlemsantal på 820 st, som jämfört med samma period 2013 är 92 medlemmar färre. Arbetsform Styrelsen har i huvudsak arbetat ihop med föreningen SvenskaMagic Senior via vårt paraplyorgan Förbundet SvenskaMagic. Själva arbetet har sköts online via Svenskamagic.com och dess forum samt styrelsemöten via Skype. Förbundet har även arrangerat två IRL-möten. En första kick-off i Discus stuga och ett möte i Linköping. Arbetet med arbetsgrupperna har fortgått så smått. Vi har renodlat Casual & Nya Spelare till att enbart satsa på demo, men aktiviteten har varit låg. SvM-Awards har ångat på och Coveragegruppen är lagd på is. Kontentan är att vi det har saknats engagerade ledare för varje grupp för att kunna få liv i dem. En sak som kan vara värd att se över o satsa på tills nästa verksamhetsår. Verksamhet SvenskaMagic Junior har haft ett fortsatt nära samarbete tillsammans med Förbundet SvenskaMagics andra medlemsförening SvenskaMagic Senior, vidare har vi haft representanter på Förbundet SvenskaMagics förbundsstämma, förbundets högsta beslutande organ. Johan Tengblad (zlazher), Rikard Johansson (Hoogard) och Per Carlsson (pelle) har även deltagit på Sveroks riksmöte under sista helgen i november. Under året har Förbundet arrangerat Magic på två konvent. Först på BSK under allhelgonahelgen, där också finalen för Eternalkungen ägde rum. Ett turneringsserie som städer får ansöka om kval till denna turnering. Den stora satsningen för detta verksamhetsår får ändå anses Magic-SM 2014 på LinCon. SM gjordes till ett öppet event utan kval, så att så många som möjligt skulle få chansen att deltaga i återkomsten av denna turnering. Istället för vanliga SM-kval skapades istället Butiksmästerskapen (BuM), en lagturnering mellan Sveriges butiker. Totalt 18 kval hölls i hela landet. Utöver Magic-SM och BuM arrangerades även Legacy SM. Under året har föreningen även stöttat andra magicarrangörer; Scandinavian Open och SvM-TV.

9 Bilaga 4 Joakim Jansson Arbetet med promotionmaterial har ökat under 2014; beach flaggor, roll-ups har införskaffats. En spelmattetävlig utlystes. Det vinnande bidraget är inom en framtid tillgänglig för köp. Vi har även uppdaterat livblocket till en mer lämplig storlek. Demandet på andra arrangemang än våra egna på BSK och LinCon har ökat. Mycket tack vare några eldsjälar som gladeligen ställer upp och demonstrerar Magic. Detta år har vi skickat representanter att dema på både NärCon vinter, NärCon sommar, e-sportcupen och MY-mässan. Uppfyllande av verksamhetsplan Följande verksamhetsplan antogs av förra årsmötet: *Föreningen ska under året fortsätta ha ett nära samarbete med Förbundet SvenskaMagic och systerföreningen SvenskaMagic Senior. *Föreningen ska ge stöd till projekt som främjar Magic i Sverige. *Onlineturneringar ska, om möjligt, arrangeras i Ligan. *Föreningen ska belöna personer som framställer redaktionellt material som publiceras på SvenskaMagic.com. *Föreningen ska genomföra projekten BSK 2013, Kungen 2013, LinCon 2014, samt SvenskaMagic-mästerskapen *Föreningen ska titta på möjligheten att arrangera ett svenskt mästerskap (SM) i samband med Lincon. Detta kan i sådant fall eventuellt ersätta SvenskaMagic-mästerkspen. *Föreningen ska fortsätta satsningarna på coverage från Magic-turneringar. *Föreningen ska fortsätta verka för föreningsmedlemmars intressen gentemot andra aktörer, såsom Sverok och konventsarrangörer. *Föreningen ska verka för att locka nya spelare till Magic och föreningen. *Styrelsen ska fortsätta arbetet med att förbättra kommunikationen med medlemmar samt försöka hitta arbetssätt som inbjuder engagerade medlemmar att vara delaktiga i föreningens verksamhet. *Styrelsen ska sträva efter att träffas för att hålla fysiska möten vid något eller några tillfällen under verksamhetsåret. *Styrelsen ska undersöka huruvida det finns anledning att ändra föreningens verksamhetsår. *Styrelsen ska fortsätta uppmärksamma eldsjälar och eventuellt andra bedrifter med priset SvM-awards. *Föreningen ska fortsätta utveckla välkomstpaketen Styrelsen anser att verksamhetsplanen har besvarats.

10 Bilaga 5 Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Ekonomisk Berättelse SvenskaMagic Junior 2013/2014 Verksamhetsåret i siffror Verksamhetsårets Resultat: kr Medlemmar st. (+98) Medlemmar 2014 * 820 st. (-92). * avser 1 jan 30 jun Verksamhetsåret i Ord Ur ekonomisk synvinkel har det gångna verksamhetsåret har varit ett bra år för föreningen. De planerade intäkterna har varit mer eller mindre enligt förväntan. Vi fick dock en extra inkomst från Sverok, ett retroaktivt bidrag från 2012 på ca kr. Denna intäkt är inbakad i Övrigt posten. Dessa extra pengar har i huvudsak spenderats på att införskaffa promotionmaterial, såsom banners och beachflaggor samt skrivare och annan teknisk utrustning. Ingen budgetpunkt har riskerat att övertrasseras nämnvärt. Slutresultatet för budgetåret är plus 5003 kr, vilket ska jämföras med budget som var minus kr. Den största faktorn till detta var att SM inte kostade så mycket som uppskattat, främst beroende på det stora deltagarantalet, samt det ovan nämna extra bidragen från Sverok. Balansräkning Balansräkning Kapital Skulder Fordringar Total Resultat Resultaträkning Nedanstående tabell summerar föreningens utgifter mellan till Notera att verksamhetsåret var 13 månader i och med ändringen av stadgeparagraf 6 (Verksamhetsår). Budgetpunkt Budgeterat Utfall Artiklar/tävlingar Coverage Förbundsavgift IRL-möten Turneringar och konvent Ligan Medlemskontroll Nya spelare och casual Årsmöte SvM-Awards Övrigt Välkomstpaket IRL-betalningar Senior Rest 2012/ Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

11 Bilaga 5 Rester 2011/ Resekassan Totalt kvittades mot kreditbetalningar för samma period. Se Intäkter Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Nedanstående tabell summerar föreningens inkomster mellan till Notera att verksamhetsåret var 13 månader i och med ändringen av stadgeparagraf 6 (Verksamhetsår). Budgetpunkt Budgeterat Utfall Sverokbidrag Medlemsavgifter bank 2013 (juni) Medlemsavgifter Bank Medlemsavgifter IRL Medlemsavgifter kredit Medlemsavgifter Bank 2014* Medlemsavgifter IRL 2014* Totalt * avser perioden 1 jan 30 jun. avser perioden 1 jul 31 dec kvittades mot Välkomstpaket för samma period, se Utgifter. Nedanstående tabell redovisar tillkomna fordringar samt förändringen i föreningens existerande fordringar under det gångna verksamhetsåret. Fordran Förändring Budget Kreditbetalningar 2013** Kreditbetalningar 2014* Spelmattor Totalt * avser perioden 1 jan 30 jun. ** avser perioden 1 jan 31 maj. Nedanstående tabell redovisar tillkomna skulder samt förändringen i föreningens existerande skulder under det gångna verksamhetsåret. Skuld Förändring Budget Välkomstpaket 2013** Välkomstpaket 2014* IRL-betalningar Senior 2013* Resterande utgifter 2012/ Resterande utgifter 2011/ Resekassan ScV Open Totalt Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

12 Bilaga 5 * avser perioden 1 jan 30 jun. ** avser perioden 1 jan 31 maj. Rikard Johansson, Kassör Linköping, 18 juli 2014 Kommande händelser Utöver ovan redovisade utgifter och intäkter väntas även några hundra kronor extra utgifter i samband med SM. Det väntas också några hundra kronor i intäkter för SM, och dessa blir i ungefär samma storlek, och har därför inte bokförts som någon skuld resp. fordran. Vi har en skuld gentemot Scandinavian Open på 3000 kr som ännu inte reglerats. Vi har även en förväntad inkomst på de spelmattor vi köpt in, som är bokförd som en fordran. Ekonomisk Prognos Föreningens ekonomi är för stunden god. Vi har ett stort kapital till vårt förfogande och en bra framförhållning mellan utgifter och intäkter. Detta tack vara att vi låter bidragen från föregående år (från Sverok) diktera budgeten för nästkommande år. På så sätt minimeras effekten av oförutsedda händelser. Sveroks bidragsnivåer för 2014 är samma som föregående år (3000 kr + 50 kr / medlem i åldern 7-25 år). Något mer ovisst är dock vad föreningens medlemsantal kommer vara vid slutet av Hittills i år har medlemstillströmningen varit lägre än föregående år. Stor del av detta är att många blivit äldre och rekommendera att gå med i Senior istället. Föreningens medlemstillväxt är dock något som på sikt måste säkras för en hållbar ekonomi. Under innevarande år har Senior finansierat flertalet verksamheter, och eventuellt behöver Senior finansiera allt större del i framtiden om Senior fortsätter växa på Juniors bekostnad. Inventarier Föreningen äger ett antal inventarier. Bortsett från skrivbordsmateriel och andra småsaker äger föreningen: 1 SvenskaMagic Banderoll, 1 kassaskrin, 1 webcastingkamera, 2 skrivare, ~20 t-shirts samt ett antal hundra livblock. Föreningen sitter också på en stor samling commonkort, och lite plastfickor. Tillsammans med SvenskaMagic Senior äger föreningen också ett antal hundra pennor och tärningar med SvenskaMagic-tryck. Detaljerad Transaktionslista En detaljerad transaktionslista finns att tillgå på: Signeras, ort & datum Rikard Johansson, Kassör 2013/ 2014

13 Bilaga 6 Revisionsberättelse föreningen SvenskaMagic Junior Jag har granskat styrelsens och föreningens verksamhet samt ekonomi för perioden Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och genomfört revisionen med en hög men ej absolut säkerhet för att försäkra mig om att verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande lagar, stadgar och beslut. Jag har granskat mötesprotokoll, varit åhörare på vissa styrelsemöten, granskat bokföring och ekonomiska rapporter samt styrelsens praktiska arbete. Jag har i mitt arbete inte funnit något som föranleder en sådan anmärkning att jag inte kan rekommendera årsmötet att föreningens styrelsemedlemmar beviljas ansvarsfrihet för sina respektive mandatperioder under den tid som revisionen omfattar. Tobias Fjellander Revisor

14 Bilaga 7 Motion: Ska vi följa Sveroks ändrade bidragssystem? Motionsställare: Samir Arabi-Eter / Modoki I många ungdomsförbund finns det flera nivåer i organisationen för att maximera bidragen. Sverok har ändrat sitt föreningsdirektiv vilket gör det möjligt att skapa avdelningar inom varje förening. Jag kommer från och med september vara anställd av Sverok för att utveckla föreningarna i Skåne. Jag anser att Svenskamagic kan bli starkare genom att vara bland de första som följer Sveroks ändring. Att skapa avdelningar kommer inte påverka föreningen på något sätt förutom att vi kommer ha sektioner inom Svenskamagic som har extra pengar för att göra flera events och liknande. Detta kan ge tillfälle för Svenskamagic att göra en satsning inom olika områden som jämställdhet, lära nybörjare hur man kommer in i magic-kretsen och plocka upp nya medlemmar. Jämställdhet Angående jämställdhet finns det i Malmö en hel del magic-spelare, som inte definerar sig som män, som av olika anledningar inte riktigt tagit steget för att gå på FNM och lokala drafts. Med några enkla magic-kvällar för tjejer och uppmuntran kommer vi kunna aktivera dessa personer till att delta på vanliga FNM och inte ha seperata kvällar för dem. Lära nybörjare Jag jobbar extra på Game där vi säljer magic kort. Det kommer ofta in föräldrar med sina barn, som spelar magic på skolan med andra barn, men som inte riktigt har koll på värdet av korten och hur spelet funkar. Jag tror ni alla förstår vad jag pratar om. Även här skulle vi kunna göra events för barn för att få dem att förstå hur magic funkar, hur svenskamagic.com funkar och locka in nästa generations spelare. Nya medlemmar Många av mina vänner hänger mycket på svenskamagic.com, men är tydligen inte medlemmar. Även här skulle vi kunna göra en satsning för att aktivera nya och gamla spelare genom lokala avdelningar, som tex SM Skåne, Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad, som vi sedan kan söka pengar för samtidigt som avdelningen söker pengar. Jag yrkar därför: Att: Modoki (Samir Arabi-Eter) ges i uppdrag att hantera Skåne under granskning av styrelsen och med det stöd som kan ges av dem och föreningen. Att: hålla i events för nybörjare och events för att få magicscenen i skåne mer jämställd, öppen och vänligt mot nya spelare.

15 Bilaga 7 STYRELSENS KOMMENTAR: Styrelsen är positivt inställd till motionsställarens vision om avdelningar inom föreningen. Styrelsen anser vidare att de delmål och positiva aspekter som motionsställaren framlyfter är viktiga. Av dessa anledningar har vi i vårt förslag till verksamhetsplan inkluderat punkten Styrelsen ska undersöka om Sveroks nya system med avdelningar inom en förening skulle gynna oss. Om styrelsen anser det lämpligt bör man införa systemet. Motiveringen bakom denna punkt i verksamhetsplanen är att det först behöver ordentligt utredas hur avdelningar ska passas in i föreningens verksamhet, och även i förbundets som helhet. Detta inkluderar att titta på bland annat de ekonomiska aspekterna, såsom bidrag och medlemsrekrytering och åldersfördelning, och även på verksamhetsaspekterna. Styrelsen är i dagsläget positivt inställda till att skapa lokala avdelningar, men vill först reda ut dessa aspekter. Styrelsen rekommenderar därför mötet att avslå motionens att-satser med motiveringen att motionen till stora delar är besvarad, och på de delar där den inte är besvarad går motionen in på för mycket detaljnivå för att vara lämpad på en sådan outredd bana. Styrelsen välkomnar dock starkt motionsställarens engagemang och inleder gärna ett samarbete under hösten i just dessa frågor.

16 Bilaga 8 Joakim Jansson, Rikard Johansson, Per Carlsson & Johan Tengblad Verksamhetsplan för SvenskaMagic Junior 2014/2015 *SvenskaMagic Junior ska under året fortsätta ha ett nära samarbete med Förbundet SvenskaMagic och systerföreningen (SvenskaMagic Senior). *Föreningen ska ge stöd till projekt som främjar Magic i Sverige. *Föreningen ska verka för att genomföra projekten BSK, Kungen 2014, LinCon samt SM 2015 *Föreningen ska se om det finns möjlighet att få igång SM även i Modern och Vintage. Samt även kolla på möjligheterna för ett framtida SvM-mästerskap. *Styrelsen ska sträva efter att träffas för att hålla fysiska möten vid något eller några tillfällen under verksamhetsåret. *Onlineturneringar ska, om möjligt, arrangeras i Ligan. *Föreningen ska belöna personer som framställer redaktionellt material som publiceras på SvenskaMagic.com. *Styrelsen ska fortsätta arbetet med att förbättra kommunikationen med medlemmar samt försöka hitta arbetssätt som inbjuder engagerade medlemmar att vara delaktiga i föreningens verksamhet *Föreningen ska fortsätta att försöka utveckla välkomstpaketen. *Föreningen ska verka för föreningsmedlemmars intressen gentemot andra aktörer, såsom Sverok och konventsarrangörer. *Föreningen ska fortsätta satsningarna på coverage från Magic-turneringar. *Föreningen ska verka för att synas och visa upp magic på större konvent och evenemang i Sverige. *Föreningen ska verka för att locka nya spelare till Magic och föreningen. *Styrelsen ska fortsätta uppmärksamma eldsjälar, kometer och eventuellt andra bedrifter med priset SvM-awards *Styrelsen ska undersöka om Sveroks nya system med avdelningar inom en förening skulle gynna oss. Om styrelsen anser det lämpligt bör man införa systemet.

17 Bilaga 9 Budget för 2014/2015 Balanssumma alpha Sverok Medlemsintäkter Välkomstpaket Intäkter Beskrivning Belopp Sverokbidrag Medlemsavgifter Bank Medlemsavgifter IRL Medlemsavgifter kredit Medlemsavgifter Bank 2015* Medlemsavgifter IRL 2015* 500 Spelmattor 9566 Totalt Utgifter Beskrivning Belopp Artiklar/tävlingar 5000 Coverage 8000 Förbundsavgift IRL-möten 5000 Konvent/turneringar Ligan 1000 Medlemskontroll 1000 Nya spelare & Casual 2000 Årsmöte 1500 SvM-Awards 1500

18 Bilaga 9 Budget för 2014/2015 Övrigt 5000 Balanssumma beta = Välkomstpaket Resekassan Rest. 2013/ Totalt Skulder och Fordringar Fordran Förändring Kreditbetalningar 2014* Kreditbetalningar 2015* Spelmattor Totalt Skuld Förändring Välkomstpaket 2014* Välkomstpaket 2015* Resekassan ScV Open Totalt Verksamhetsårets Resultat

19 Bilaga 10 Stadgar SvenskaMagic Junior Detta är stadgarna för föreningen med de ändringar som antogs på årsmötet. Påverkade stadgar är markerade med en asterisk (*) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SvenskaMagic Junior 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 3 Föreningsform* Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningen är ansluten till Förbundet SvenskaMagic. 4 Syfte Att främja Magicspelandet i Sverige 5 Oberoende Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 6 Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni. 7 Medlemmar Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet och gäller tills vidare. Erlagd avgift och medlemskapet gäller för innevarande kalenderår. Avgiften kan sättas till noll kronor. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning var för sig, men endast årsmöte kan upphäva en uteslutning. 8 Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande och ledamöter. Ibland ledamöterna ska det utses kassör och sekreterare. Årsmötet bestämmer styrelsens storlek. Ordförande eller kassör får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

20 Bilaga 10 9 Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 10 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen bör årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen som inte sitter i styrelsen. 11 Ordinarie årsmöte* Ordinarie årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsåret slut. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3) val av mötets ordförande 4) val av mötets sekreterare 5) val av två personer att justera protokollet 6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 7) ekonomisk berättelse för förra året 8) revisorernas berättelse för förra året 9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse 10) årets verksamhetsplan 11) årets budget och fastställande av medlemsavgift 12) val av årets styrelse 13) val av årets revisor 14) val av årets valberedare 15) övriga frågor 16) mötets avslutande 12 Extra årsmöte Styrelsen ska kalla till extra årsmöte ifall: a) Styrelsen själv begär det, b) Revisor begär det, c) Minst 100 unika medlemmar begär det, eller d) Minst 50% av föreningens medlemmar begär det. Flera av kraven kan vara uppfyllda samtidigt. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 13 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter.

Föreningens syfte är att främja och utöva levande rollspel och därtill relaterade aktiviteter. Stadgar Lajvsällskapet Romantiska Sagors Stadgar Fastställda på föreningens extra årsmöte 19 April 1999. Senast uppdaterade 24 januari 2016. 1 Förening och säte Lajvsällskapet Romantiska Sagor är en ideell

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Proposition Ung Pirat Huddinge För årsmöte 2010

Proposition Ung Pirat Huddinge För årsmöte 2010 Proposition Ung Pirat Huddinge För årsmöte 2010 Skriven av: Marcus Stenhols Den 17 Januari 2010 Efter en granskning av nuvarande stadgar som beslutade gälla på uppstartsmötet har styrelsen bestämt att

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Verksamhetsåret i siffror

Verksamhetsåret i siffror Ekonomisk Berättelse för Föreningen SvenskaMagic 2010 Verksamhetsåret i siffror Ingående saldo 2010-05-15: 29 674 kr Utgående saldo 2011-05-30: 117 118kr Verksamhetsårets resultat: + 87 444 (2011-05-30)

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer