- 2 - E-post: Hemsida:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 2 - E-post: linda.storkull@grkom.se Hemsida: www.gotaalvvvf.org"

Transkript

1 Rapport avseende Vattendragskontroll 27

2 Denna rapport utgör en sammanställning av under 27 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från Vattenvårdsförbundets kansli genom kontakt med Linda Storkull, telefon och fax E-post: Hemsida:

3 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Innehåll Inledning och sammanfattande kommentarer DEL A Göta älv DEL B Säveån DEL C Mölndalsån Begreppsförklaringar - 3 -

4 - 4 -

5 Innehållsförteckning 27 STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER MEDLEMMAR KARTFÖRKLARING MÄTSTATIONER OCH PROVTAGNINGSPUNKTER INLEDNING POLICY KONTROLLVERKSAMHETEN SPECIALUNDERSÖKNINGAR 27 SAMMANFATTNINGAR BOTTENFAUNA I SÄVEÅN UNDERSÖKNINGAR MED PASSIVA PROVTAGARE I SÄVEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE FORSKNINGSVERKSAMHET VATTENVÅRDANDE ÅTGÄRDER HÄNDELSER I GÖTA ÄLV VERKSAMHETSPLAN PROGRAM FÖR VATTENDRAGSKONTROLL GÖTA ÄLV MED TILLFLÖDEN SÄVEÅN MÖLNDALSÅN DEL A GÖTA ÄLV MÄTSTATIONER OCH PROVTAGNINGSPUNKTER GÖTA OCH NORDRE ÄLVAR KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I GÖTA ÄLV VATTENFÖRING I GÖTA ÄLV MATERIALTRANSPORT VATTENDRAGSKONTROLL GÖTA ÄLV DEL A:2 LÄRJEÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I LÄRJEÅN VATTENDRAGSKONTROLL LÄRJEÅN DEL A:3 TILLFLÖDEN VATTENDRAGSKONTROLL TILLFLÖDEN DEL B SÄVEÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I SÄVEÅN VATTENDRAGSKONTROLL SÄVEÅN KOMMENTARER TILL ÖVRIGA PARAMETRAR SAMMANSTÄLLNING AV YTPROVER I SÄVEÅNS SJÖAR DEL C MÖLNDALSÅN KOMMENTARER TILL 27 ÅRS VATTENDRAGSKONTROLL I MÖLNDALSÅN VATTENDRAGSKONTROLL KOMMENTARER TILL ÖVRIGA PARAMETRAR BEGREPPSFÖRKLARINGAR

6 Styrelse och arbetsgrupper 27 Ordinarie Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad styrelseledamöter Leif Mowitz, vice ordf. Volvo Aero Corporation Göran Andersson Eka Chemicals AB Carl-Erik Bergsén Alingsås kommun Niclas Grönvall Lilla Edets kommun Ulf Andersson SKF AB Claes Johansson Göteborgs Stad Gunnar Johansson SCA Hygiene Paper AB, Edet Bruk Kaj Johansson Mölndals Stad Sven Johansson Härryda kommun Thomas Stalfors AstraZeneca AB Narcis Mesic Holmen Paper AB Suppleanter Ann-Christine Tornebjer Torslid Trollhättans kommun Åsa Wilske Göteborgs Hamn AB Lars Nygren Vattenfall AB, Vattenkraft Claes Wångsell Göteborg Vatten Arbetsutskott Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Leif Mowitz, vice ordf. Volvo Aero Corporation Claes Wångsell Göteborg Vatten Program- och Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad utvärderingsgrupp Göran Andersson Eka Chemicals AB Mikael Asplund Lilla Edets kommun Olof Bergstedt Göteborg Vatten Dan Hellman Länsstyrelsen Västra Götaland Bo Svärd Miljöförvaltningen i Göteborg Hans Oscarsson Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenmyndigheten Västerhavet Informationsgrupp Cecilia Dalman Eek, ordf Göteborgs Stad Erik Widén Eka Chemicals AB Kristian Pedersen Göteborgs Stad Mätvärden och statistik Linda Storkull Monica Dahlberg Kommunalförbundet GR Layout Gunnel Lihmé Kommunalförbundet GR Sekreterare Monica Dahlberg Kommunalförbundet GR - 6 -

7 Medlemmar 27 Kommuner Företag och övriga Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö AB Axel Christiernsson, Nol ABB Kabeldon AB, Alingsås Antens Fiskevårdsområdesförening Antens Laxodling AB Askania AB, Göteborg AstraZeneca, Mölndal Banverket Västra banregionen, Göteborg Eka Chemicals AB, Bohus Eka Chemicals AB, Trollhättan E.ON Värme Syd AB Ferroprodukter AB, Göteborg Geveko Industri AB, Göteborg Gustavsberg - Vårgårda Armatur AB Göteborgs Energi AB, Göteborg Göteborgs Hamn, Göteborg Göteborgs Kex AB, Kungälv Göteborg-Landvetter flygplats, Landvetter Holmen Paper AB, Vargön Knauf Danogips GmbH, Inlands AB, Lilla Edet Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Alingsås Mölndals Energi AB, Mölndal Parker Hannifin AB, Trollhättan Perstorp Oxo AB, Nol RECI Industri AB, Göteborg Renova AB, Göteborg Saab Automobil AB, Trollhättan SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet Sjöfartsverket, Trollhätte kanal SKF Sverige AB, Göteborg Skrotfrag AB, Agnesberg Sportfiskarna, Göteborg Säveån Aspen fiskevårdsområdesförening Säveåns övre fiskevårdsområdesförening TEKA AB, Alingsås Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Trollhättan Tudor AB, Nol Univar AB, Göteborg Vargön Alloys AB, Vargön Vattenfall Vattenkraft AB, Trollhättan Volvo AB, Göteborg Volvo Aero Corporation, Trollhättan Vårgårda Kromverk AB, Vårgårda Västra Götalandsregionen - 7 -

8 Kartförklaring Säveån 2 Sävens utlopp 6 Säveån nedströms Vårgårda 8 Svartån 1 Säveån vid Torp 14 Säveån inlopp i Mjörn 15 Mellbyån inlopp i Anten 15A Lobäcken inlopp i Anten 16 Mellbyån utlopp ur Anten 17 Mellbyån inlopp i Mjörn 18 Säveån utlopp ur Mjörn 2 Säveån utlopp ur Sävelången 26 Säveån inlopp i Aspen 28 Säveån utlopp ur Aspen 29 Säveån Kyrkbron i Partille 3 Säveån 32 Lemmingebron ME I Mjörn ASP I Aspen AN I Anten AS I Anten AÖ I Anten Å1 I Ålandasjön Fasta Stationer +PMK 1 Skräcklan 2 Gäddebäck 3 Älvabo 4 Garn 5 Södra Nol 6 Ormo 7 Surte 8 Lärjeholm 9 Stenpiren 1 Älvsborgsbron Vargön PMK Trollhättan PMK Lärjeholm Tillflöden till Göta älv ST1 Gärdhemsån ST2 Stallbackaån, väg 115 ST3 Kårebrobäcken SL1 Slumpån SL2 Lillån, Lunneberg SL3 Lillån, Rommele-Kalvhed SL4 Lerumsån SL5 Visslaån GÅ1 Gårdaån G1 Grönån SK Sköldsån B Brattorpsån Lärjeån 1 Västra grenen 2 Östra grenen 3 Kvarnabäcken 4 Bro i Västra Bergum 5 Bro vid Torv Hög 6 Bro väg mot Geråsen 7 Bro vid Annedal 8 Bro i Linnarhult 9 Bro G:a väg 45 Mölndalsån 1 Uppströms Hindås RV 2 Nedströms Hindås RV 4 Inlopp i Gröen 5 Utlopp ur Gröen 6 Inlopp i Rådasjön 7 Utlopp ur Stensjön 7.3 Nedströms Papyrus 8 Samflöde Balltorpsb o Kålleredsb 8.1 Bro vid Växthusgatan 1 Nya Ullevi RL Rådasjön - 8 -

9 Mätstationer och provtagningspunkter

10 Inledning Göta älvs vattenvårdsförbund är en frivillig sammanslutning av intressenter som påverkar och/eller påverkas av Göta älv och dess biflöden. Förbundets intresseområde, som illustreras med en kartskiss på sidan 9, utgörs av Göta älv nedströms Vänern med de viktigaste tillflödena Slumpån, Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Förbundets uppgift är att verka för god vattenvård. Arbetet sker i nära samråd med miljöövervakande organ så som Länsstyrelsens miljövårdsenhet och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, liksom företrädare för näringsliv, forskning och naturvård. Primärt sker arbetet genom att samordna och genomföra behövlig vattendragskontroll inom området. Förbundets styrelse antog i februari 1996 en policy för verksamheten som redovisas nedan. Styrelsen har efter detta kompletterat policyn med kommentarer och tillämpningsanvisningar. Medlemmarna i förbundet utgjordes under 27 av 13 kommuner, 37 företag och 6 stycken övriga medlemmar. Av de senare är 4 fiskevårdsområden. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Kommunerna respektive övriga medlemmar utser vardera halva antalet ledamöter i styrelsen. För administration och projektledning köper förbundet tjänster från Göteborgsregionens kommunalförbund. Medlemmarna, styrelsen och de olika arbetsgrupperna finns redovisade på sidan 6-7. Verksamhetsplanen för 27 finns redovisad på s. 23 i rapporten

11 Policy Verksamheten är inriktad på Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som i övrigt ansluter till älven. Förbundet är en frivillig sammanslutning av intressenter med olika utgångspunkter för sitt medlemskap men med gemensam nytta av verksamheten. Vi ska sträva efter att: bidra till vattenvårdens utveckling konstatera miljöstatus och följa förändringar och utveckling i verksamhetsområdet samt redovisa förhållanden och utveckling i vattenområdena. samarbeta och kommunicera med de myndigheter som har inflytande över verksamhetsområdet samt övriga intressenter. påtala missförhållanden påvisa förbättringsbehov och förbättringsmöjligheter upprätta kort- och långsiktiga mål och planer för verksamheten ständigt utveckla och förbättra verksamheten informera intressenter och allmänhet om verksamheten bredda och utöka medlemskretsen

12 Kontrollverksamheten 27 Det löpande kontrollprogrammet gäller för tvåårsperioden Under 27 har det kontinuerligt tagits vattenprover vid sju fasta datoriserade mätstationer utmed Göta älv. Kopplat till mätstationerna finns ett älvövervakningssystem, som direkt larmar när förändringar i vattenkvaliteten inträffar. Med hjälp av älvövervakningssystemet kan vattenintagen snabbt stängas om det blir nödvändigt. Utöver de fasta mätstationerna i Göta älv finns ett 6-tal provtagningspunkter i älvens biflöden och de större sjöarna inom området. Under 27 har flera specialundersökningar genomförts. Miljöövervakningprojektet med hjälp av fisk, i samverkan mellan Göteborgs Universitet, Göteborg Vatten och Vattenvårdsförbundet, fortlöper liksom provtagningen för kartläggning av förekomst av flodpärlmussla i Sollumsån och undersökningen av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. Under 27 har också undersökningar med passiva provtagare i Säveåns avrinningsområde genomförts samt en undersökning av bottenfaunan nedströms Aspen vid nio provtagningslokaler

13 Specialundersökningar 27 Sammanfattningar Bottenfauna i Säveån 27 Sammanfattning Bottenfaunan är en viktig indikator på miljöförändringar och utgör dessutom ett naturvärde och ett inslag i den biologiska mångfalden, varför den är en viktig del av uppföljningen av Säveåns Natura 2-område. På uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund har Medins Biologi AB utfört bottenfaunaundersökningar på nio lokaler i rinnande vatten i Säveån. Provtagningarna genomfördes under april 27. Undersökningen syftade till att bedöma bottenfaunans naturvärde samt att bedöma påverkan av försurning, näringsämnen/organiskt material och eventuellt andra typer av påverkan. Syftet var också att ge underlag inför reservatsbildning i de övre delarna av det undersökta området. Vid fyra av lokalerna i de övre delarna bedömdes bottenfaunan ha mycket höga naturvärden. Vid fyra lokaler bedömdes bottenfaunan ha höga naturvärden medan bottenfaunan vid lokalen längst ned bedömdes ha naturvärden i övrigt (tabell 1). Totalt åtta ovanliga arter påträffades vid undersökningarna (tabell 3). Samtliga nio lokaler bedömdes vara ej eller obetydligt påverkade av försurning. De två lokaler var lokaliserade längst nedströms i Säveån bedömdes vara betydligt påverkade av näringsämnen/organiskt material och dessutom sannolikt påverkade av dagvatten (tabell1). BEDÖMNINGAR Försurningspåverkan Påverkan av Annan Natur- näringsämn påverkan värden LOKAL en 1. Säveån, Partihallarna A B A C 2. Säveån, Gamlestaden A B A B 3. Säveån, Kviberg A A A B 4. Säveån, Utbynäsgatan A A A B 5. Säveån, Eckens A A A A industriområde 6. Säveån, Porthälla A A A A 7. Säveån, Åbrinken A A A A 8. Säveån, Kåhög A A A B 9. Säveån, Jonsered A A A A Tabell 1. Bedömningar vid undersökningen i Säveån 27. Påverkan av försurning, näringsämnen och annan påverkan. A = ingen eller obetydlig, B = betydlig, C = stark eller mycket stark. Naturvärden: A = mycket höga, B = höga, C = naturvärden i övrigt

14 Undersökningar med passiva provtagare i Säveåns avrinningsområde 27 Sammanfattning 25 gjordes en studie av länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Dalarna, Jönköpings och Örebro län, där halterna av cirka hälften av Vattendirektivets prioriterade ämnen mättes med s.k. passiva provtagare i 36 olika vattendrag. Provtagning genomfördes bl.a. i Göta älv, Säveån och Mölndalsån. 26 följde Naturvårdsverket upp studien där samma provtagningspunkter från 25 i Göta älv, Säveån och Mölndalsån användes. Undersökningarna från 25 och 26 följdes upp under 27 i Säveån, i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göta älvs vattenvårdsförbund. Nedan visas en diagramsammanställning av resultaten för PAH, PCB och bromerade flamskyddsmedel från undersökningarna 27 med passiva provtagare av SPMD-typ i Säveåns avrinningsområde. PAH pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön

15 PCB 25 2 pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön Bromerade flamskyddsmedel pg/l Säveån, Sävens utlopp Mellbyån, Gräfsnäs Säveån, Alingsås Säveån, Solveden Säveån, Lerum Säveån, Partille Säveån, Gamlestaden Göta älv, Ringön De högsta halterna av PAH, PCB och bromerade flamskyddsmedel har uppmätts vid Alingsås. Resultaten visar att föroreningar tillförs Säveån och sedimenterar senare i de stora sjöarna. En utvärdering av resultaten kommer att göras under 28 av Medins Biologi AB och kommer att ingå i den limnologiska undersökningen av Anten och Mjörn

16 Forskningsverksamhet Biologisk miljögiftsövervakning i Göta älv: Biomarkörer i odlad regnbåge Niklas Hanson och Åke Larsson, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs universitet Miljögifter som släpps ut i naturen brukar förr eller senare hamna i vattenmiljön. Samtidigt som industrier, reningsverk och andra punktkällor för miljögifter blir allt bättre på att rena sina utsläpp ökar den totala användningen av kemikalier i samhället stadigt, vilket kan leda till ökade diffusa utsläpp. Den nya utsläppsbilden försvårar miljöövervakningen då det inte längre räcker med att mäta kända kemikalier i kända utsläpp och recipienter. En möjlighet är att istället undersöka organismer som lever i vattnet för att se om de uppvisar några förändringar som kan vara tecken på att de är utsatta för miljögifter. Användning av biomarkörer i fisk är just en sådan metodik, där biomarkörer är fysiologiska förändringar, ofta på cell- och molekylnivå, som tyder på förekomst av miljögifter. Med hjälp av biomarkörer kan man på ett tidigt stadium upptäcka en exponering för miljögifter innan storskaliga effekter (t ex minskning i populationsstorlek) blir synliga. Biomarkörer brukar därför betecknas som tidiga varningssignaler. Sedan våren 24 bedrivs ett projekt i Göta älv där biomarkörer hos odlad regnbåge används för att detektera miljöstörande ämnen och dess effekter. Fisken exponeras för vatten från Göta älv genom att placeras i nätkassar i älven eller genom att älvvatten pumpas genom plastbassänger. Första delen av projektet har handlat om metodikutveckling där faktorer som matning och typ av kassar/bassänger har undersökts för att se om detta påverkar resultaten. Studier har också inletts för att få en bild av miljögiftssituationen i Göta älv. Ett större försök genomfördes under åren 26 och 27 där totalt fem lokaler jämfördes. Resultaten visade bland annat att aktiviteten av avgiftningsenzymet EROD var högre nära Göteborg än i närheten av Lödöse. Detta tyder på en ökad exponering för vissa miljögifter i de södra delarna av älven. Dessutom visade resultaten på en stor variation mellan åren (Figur 1). En trolig orsak till ökad EROD-aktivitet är förekomst av PAHer. Detta stöds av mätningar av PAH koncentration i galla hos samma fiskar. 45 EROD Garn 6 Garn 7 Lärjeholm 6 Lärjeholm 7 Figur 1. Avgiftningsaktiviteten (EROD) i lever hos regnbåge (pmol/mg prot x min)

17 Vattenvårdande åtgärder Av medlemmarna utförda vattenvårdande åtgärder inom Göta älvs avrinningsområde år 27 HÄRRYDA KOMMUN Mölndalsån - rensningsarbeten Under december 26 var det stora översvämningar i Mölndalsån vid Landvetter, Mölnlycke och Mölndal, där Mölndal drabbades hårdast. På grund av översvämningarna har muddrings- och rensningsarbeten utförts i Mölndalsån av Härryda kommun, Mölndals Stad och Göteborgs Stad. Härryda kommun har under 27 vidtagit en del rensningsåtgärder i den del av Mölndalsån som rinner igenom Härryda kommun: I Hindås har en skyddsvall byggts upp och träd såväl som sly har rensats bort av Mölndals Kvarnby. I Härryda har kommunen begärt rensning av träd och sly av cirka 25 fastighetsägare. I Landvetter skedde rensning av träd och sly under september 27 för en kostnad av cirka 2 kronor. I Mölnlycke har träd och sly rensats bort vid Säterileden. Muddring genomfördes bl.a. vid Hulebäcksgymnasiet. Vid Mölnlycke fabriker har de två åfårorna under byggnaden rensats. Åtgärder genomförs och har utförts i syfte att leda bort vatten vid högvattenflöden genom Långenäsvägen istället för genom fabriken. EU-projekt Ett arbete pågår med att formulera en ansökan om EU-bidrag för att kunna genomföra åtgärder i syfte att förhindra framtida översvämningar, med tanke på klimatförändringarna. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs och Mölndals Stad samt med fyra stycken andra länder. Konferens Den 23 oktober 27 genomfördes en konferens tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kraftverk, fiske- och miljövårdsorganisationer, fastighetsägare och andra berörda. Vid konferensen diskuterades framtida åtgärder, regleringsfrågor och bildandet av ett vattenråd för Mölndalsån. För mer information, se kommunens hemsida: eller kontakta Lars Rohdin för vidare uppgifter (tel: )

18 ANTENS FISKEVÅRDSOMRÅDE Fiskevårdande åtgärder i och omkring Anten Under har Antens fiskevårdsområde låtit genomföra en rad fiskevårdande åtgärder: 1. Borttagande av vandringshinder i Lobäcken på två ställen och i Ödegärdesbäcken på två ställen 2. Iordningsställande av lekbottnar i Lobäcken, Sågån och Ödesgärdesbäcken 3. Elfiskeundersökningar i Lobäcken, Sågån och Ödesgärdesbäcken 4. Vattenprovtagningar i de tre nämnda bäckarna 5. Nätprovfiske i Anten Åtgärderna i bäckarna har till avsikt att på sikt förbättra öringbeståndet i Anten genom att underlätta för fisken att vandra upp till iordningsställda lekområden. Bild: Iordningställd vandringsväg för öring i Lobäcken byggdes en fiskväg förbi den gamla kvarnen vid Lobäcken och en förbi den raserade dammen ovan Stenbrona. 2. I dagsläget finns det tillräckligt stora arealer uppväxtområden för öring i samtliga tre åtgärdade bäckar. Därför koncentrerades arbetet till att lägga ut lekbottnar, vilket det var brist på. I Lobäcken byggdes en lekbotten på 14 m² bestående av natursingel utlagd till ett djup av 2-3 cm. I Sågån byggdes 25 m² lekbotten och i Ödesgärdesbäcken 32 m², vilket blir en totalarea på 71 m². 3. Samtliga tre bäckar inventerades på fisk genom elfiske för att få ett referensvärde som visar hur mycket fisk det fanns innan fiskevårdsåtgärderna utfördes. I Lobäcken nedanför kvarnen i Lo fanns det över 1,5 öringar per m² och uppströms gamla dammen vid Stenbrona 1 öring per m². I Lo fanns det nästan bara årsungar och vid Stenbrona nästan bara fjolårsungar. I Sågån strax uppströms landsvägen fanns,4 ungar per m² och i

19 Ödesgärdesbäcken endast ett fåtal unga lakar. 4. Vattenkvaliten i Lobäcken och i Sågån var bra med hänseende på ph medan den i Ödesgärdesbäcken låg på 5,7. Samtliga prover togs vid högvattenflöde under november månad. 5. Nätprovfiske genomfördes i slutet av juli vid samma tidpunkt och platser samt med likadana provfiskenät som år Resultatet är svårtolkat, men det kan konstateras att antalet fiskar minskat kraftigt 27 jämfört med Medelstorleken var ungefär lika vid båda provfisketillfällena. Sammanfattning Erfarenheten har visat att det kan vara svårt att förstärka öringbeståndet i större insjöar. Den bästa åtgärden i längden är att förbättra möjligheterna för öringen att fortplanta sig naturligt i sjöns tillflöden. Intressant blir nu att se hur stor effekt genomförda åtgärder kommer att få, vilket visar sig vid framtida elfisken. Nätfiskena genomfördes med 23 års mellanrum, vilket är en mycket lång tidsperiod. Att dra korrekta slutsatser av dessa två fisketillfällena är vanskligt. Kanske var 1984 ett bra år och 27 ett dåligt? För att få en bättre beräkningsgrund bör nätprovfiske upprepas om ca tre år

20 Händelser i Göta älv 27 Vattenkvaliteten i Göta älv 27 Bakteriesituationen i Göta älv 27 Medelflödet i Göta älv vid Lilla Edet var 63 m 3 /s vilket är högre än normalvattenföringen 55 m 3 /s. Under 27 var Göteborgs råvattenintag vid Lärjeholm stängt under totalt 2 71 timmar fördelat på 77 tillfällen. Av den sammanlagda stängningstiden utgjorde stängning på grund av misstänkt eller konstaterad mikrobiologisk påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv nästan 8 %. Den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv är nederbördsberoende och förhöjda bakteriehalter förkommer framförallt i samband med omfattande nederbörd, snösmältning m m. Bidragande orsaker är bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar, påverkan från jordbruksmark och markavrinning. Göteborg Vatten analyserar koliforma bakterier och E.coli tre gånger per vecka vid Lärjeholm och Garn. Även Vänersborg (Skräcklan), Trollhättan, Lilla Edet och Kungälvs kommuner (Södra Nol) genomför regelbundet bakterieanalyser. Automatiska mätinstrument för analys av E.coli finns installerade vid Lärjeholm och i Surte mätstation. Instrumenten har en svarstid på cirka tolv timmar och med två prover per dygn har övervakningen av den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv förbättrats avsevärt. Från och med 24 tillämpar Göteborg Vatten en ny analysmetod - Colilert - för analys av koliforma bakterier och E.coli. Analysmetoden ger högre utbyte och påvisar bättre hämmade koliforma bakterier än den tidigare använda analysmetoden LesEndo. För E.coli är skillnaden mellan analysmetoderna avsevärt mindre. Riktvärdet för koliforma bakterier 5 /1 ml har överskridits i ca 1 % av proverna från Göta älv, Lärjeholm och riktvärdet för E.coli 5/1 ml har överskridits i ca 5 % av proverna. Den uppmätta maxhalten för E.coli var 1 1/1 ml vid Lärjeholm och 2 2/1 ml i Garn. Medianhalten för E.coli i Göta älv har varit ovanligt hög under året i ett flertal mätstationer, bland annat Garn och Lärjeholm. Bidragande orsaker är långa utdragna nederbördstillfällen och nederbörd i form av regn istället för snö under vintermånaderna 27. Kraftfulla åtgärder krävs för att förbättra den mikrobiologiska vattenkvaliteten i Göta älv till en långsiktigt stabil och låg nivå

21 Händelser/avvikelser i Göta älv och Delsjöarna Stulen bil som gått genom isen på Surtesjön. Bilen bärgades efter ett dygn. Inga rapporter om läckage av olja eller bensin. Råvattenintaget Lärjeholm var stängt sedan tidigare. Utsläpp av cirka 5 kg köldmedia (ammoniak) från en kylanläggning vid en ishall i Lilla Edets kommun. Avvikelsen orsakades av en mindre läcka i kylsystemet. I samband med reparationsarbete tömdes köldmediat ut i en ishög. Köldmediat rann sen ner i en dagvattenbrunn som var kopplad till spillvattennätet, vilket orsakade att biosteget på Lödöse avloppsreningsverk slogs ut under cirka ett dygn. Miljöförvaltningen i Lilla Edets kommun har anmält händelsen som miljöbrott. Råvattenintaget vid Lärjeholm stängdes. Ingen påverkan på bakteriehalterna i Göta älv konstaterades till följd av händelsen. Utsläpp av järnhaltigt vatten till Göta älv vid två tillfällen via en dagvattenledning som går genom Eka Chemicals område. Påverkan sannolikt uppströms Ekas område. Ale kommun har försökt spåra utsläppet, dock utan resultat. Oljeutsläpp i Göta älv i höjd med Lödöse, sannolikt av mindre omfattning. Räddningstjänsten lyckades inte spåra källan till utsläppet. Inga spår av olja vid Lärjeholm. Råvattenintaget Lärjeholm stängt under ca 1,5 dygn. Utsläpp av dagvatten med förhöjd Hg-halt från Eka Chemicals till följd av utlöst pump inom invallning. Intaget vid Lärjeholm var stängt av annan orsak. Total mängd Hg till Göta älv till följd av störningen på Eka för liten för att ge utslag på kvicksilveranalys i Göta älv. Elmatningen till pumpen har förbättrats genom säkrare installation. Bräddning av processvatten efter biosteget under ca en halvtimma från Wargöns bruk till följd av strömavbrott. Intaget Lärjeholm stängt under 12 timmar. Ingen påvisad påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv. Tidvis höga halter av Hg i dagvattenavlopp 1 vid Eka Chemicals under v.46. De förhöjda halterna var sannolikt orsakade av schaktarbeten och samtidigt omfattande nederbörd. De förhöjda halterna var relativt måttliga och utökade Hg-analyser i Göta älv visade ingen påverkan på vattenkvaliteten. Rapport om oljefilm i Stora Delsjön. Man kan enligt rapportören se en ca 2*2 m stor oljefilm i viken, nedanför polisens skytteförenings lokaler på södra delen av sjön. Vid inspektion av Göteborg Vattens personal kunde ingen oljefilm upptäckas. Resultat av GC-analyser i anslutande bäck samt i Stora Delsjön visar ingen oljepåverkan. Dock låg förekomst av tetrakloretylen i prov från bäcken, vilket kan indikera spår av rengöringsmedel. Asfaltarbeten har genomförts i området. Miljöförvaltningen i Göteborg följer upp. Utöver angivna avvikelser har bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar förkommit vid ett flertal tillfällen, främst i samband med omfattande nederbörd

22 Händelser/avvikelser i Mölndalsåns avrinningsområde Sjukdomsframkallande parasiter, Giardia och Cryptosporidium, påvisade vid ett par tillfällen under januari 27 i råvattnen till Lackarebäcks och Alelyckans vattenverk, sannolikt som en följd av den regnrika hösten 26. För att identifiera föroreningskällor inom Mölndalsåns avrinningsområde har ett samarbete inletts med Mölndals kommun. Utöver angivna avvikelser har bräddningar/nödavledning från kommunala avloppsanläggningar förkommit, främst i samband med omfattande nederbörd

23 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för Undersökningsverksamhet 1.1 Undersökningsverksamhet sker genom fastställda kontrollprogram, vilka finns redovisade i programsammanställningar enligt följande: Göta älv med tillflödena Slumpån, Gårdaån, Grönån, Lärjeån, Stallbackaån och Sköldsån. Säveån med tillflödet Mellbyån samt sjöarna Anten, Ålandasjön, Mjörn och Aspen. Mölndalsån samt Rådasjön 1.2 Specialundersökningar 27 Provtagning för kartläggning av förekomst av flodpärlmussla i Sollumsån. Miljöövervakning av vattenkvaliteten i Göta älv med hjälp av fisk. Bottenfaunaundersökning i nio punkter i Säveån nedströms Aspen. Undersökning av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. 2. Övrig verksamhet Drift och underhåll av de datoriserade mätstationerna i Göta älv. Den successiva upprustningen och utbyte av mätstationer och äldre utrustning i mätstationerna fortsätter under Program- och utvärderingsgruppen genomför under året löpande uppföljning av verksamheten med uppföljning och utvärdering av undersökningsresultaten. Ett nytt kontrollprogram har beslutats och upphandlats för Arbetsgruppen för information kallas in vid behov. Arbetet med revidering av boken Fakta om Göta älv avslutades under 26. Tryckning av boken kommer att ske om förbundet till största delen får kostnadstäckning genom sponsring från medlemmarna. Den vandringsutställning om förbundet och verksamheten som uppdaterades under 24 finns till låns för medlemmar och andra intresserade

24 Program för vattendragskontroll 27 Programmet är uppdelat i följande 2 huvuddelar - programlagd kontrollverksamhet i Göta älv och programlagd kontrollverksamhet i Göta älvs tillflöden. För Mölndalsån och Säveån gäller separata kontrollprogram. Specialundersökningar insätts vid uppkommande behov. Göta älv med tillflöden 1. Programlagd kontrollverksamhet i Göta älv Månatlig stickprovtagning (den 15:e i varje månad) Provtagning sker enligt ordinarie PMK-program vid Trollhättan och Lärjeholm. Från och med 1996 ansvarar förbundet tillsammans med Vänerns Vattenvårdsförbund för provtagningen vid Vargön. Garn och Stenpiren undersöks enbart med avseende på totalkväve och totalfosfor. Lärjeholm (ingår i va-verkets driftsrutin) Vid Älvabo, Slumpån och Surte utförs mikrobiologiska undersökningar sex gånger per år. Älvsborgsbron (ingår i programmet för Bohuskustens vattenvårdsförbund) Ormo i Nordre älv har av Naturvårdsverket dragits in från PMK-programmet från och med 22. Vid Ormo gör Vattenvårdsförbundet numera själva analyser av totalkväve, totalfosfor och suspenderat material. Kontinuerlig mätning utförs i 7 fasta kontrollstationer längs älven 1.2 Specialundersökningar under år 25 Provtagning för kartläggning av flodpärlmussla i Sollumsån. Undersökning av transport av suspenderat material vid Lärjeholm och Ormo. Miljöövervakning av vattenkvaliteten i Göta älv med hjälp av fisk. 2. Programlagd kontroll i Göta älvs tillflöden Varannan månad med början i januari tas prov i mynningspunkterna i Stallbackaån (ST 2), Slumpån (SL 1), Gårdaån (GÅ 1), Grönån (G 1) och Sköldsån (SK). Dessa prov analyseras med avseende på temperatur, färg, turbiditet, konduktivitet, ph, alkalinitet, syre, COD (Mn), nitratkväve, totalkväve och totalfosfor

25 2.2 Varannan månad med början i februari tas prov i ovan nämnda fem punkter samt även i följande fyra punkter inom Slumpåns vattenområde: SL 2 (Lillån, Lunneberg bro), SL 3 (Lillån, Rommele-Kalvhed), SL 4 (Lerumsån vid Björnvadet) samt SL 5, (Visslaån, bro väg 118). Inom Stallbackaåns vattenområde tas prover i de båda punkterna ST 1 (Gärdhemsån) samt ST 3 (Bro Rv 42). Dessa prov bestäms med avseende på färg, turbiditet, COD (Mn), totalkväve och totalfosfor. Provtagningen inom Slumpåns och Stallbackaåns vattenområde (SL 2, SL 3, SL 4, SL 5, ST 1 och ST 3) ingår i Trollhättans kommuns kontrollprogram och bekostas av kommunen. 2.3 Kontrollen av Lärjeån förutsätts liksom tidigare att genomföras och bekostas av Göteborgs kommun, vilket innebär stickprovtagning i 4 punkter varannan månad. Proverna analyseras med avseende på temperatur, färgtal, turbiditet, konduktivitet, ph, COD (Mn), totalhårdhet, kalcium, magnesium, järn, mangan, natrium, kalium, kisel, alkalinitet, klorid, fosfatfosfor, totalfosfor, totalkväve, heterotrofa bakterier, totalt antal koliforma bakterier och antal E.coli bakterier. Dessutom tas prover en gång i månaden i punkt 9 för bestämning av totalfosfor och totalkväve

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2015 AVSEENDE ÅR 2015 Förslag april 2015 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli.

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli. Rapport avseende Vattendragskontroll 21 Denna rapport utgör en sammanställning av under 21 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som

Läs mer

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli.

- 2 - Den som önskar ytterligare uppgifter kan erhålla dessa från vattenvårdsförbundets kansli. Rapport avseende Vattendragskontroll 2011 Denna rapport utgör en sammanställning av under 2011 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2014 med Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Förteckning över styrelseledamöter, revisorer och valberedning Medlemsförteckning och röstetal Resultat- och balansräkning

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2015 med Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Förteckning över styrelseledamöter, revisorer och valberedning Medlemsförteckning och röstetal Resultat- och balansräkning Sammanfattning Styrelsen

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 med budgetplan för 2017 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

- 2 - E-post: Hemsida:

- 2 - E-post: Hemsida: Rapport avseende Vattendragskontroll 28 Denna rapport utgör en sammanställning av under 28 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den som

Läs mer

Bakterier i Mölndalsån

Bakterier i Mölndalsån Bakterier i Mölndalsån Sammanfattning Genom bakterieundersökningar som Göta älvs vattenvårdsförbund låtit genomföra under 1997-1998 har brister i hanteringen av sanitärt spillvatten vid Stora Mölndal kunnat

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND 1 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Styrelse och arbetsgrupper 24 Ordinarie styrelseledamöter Hans-Erik Carlsson, ordf Industriföretagen Cecilia Dahlman-Eek, v ordf Göteborgs stad Gösta Lange Göteborgs stad

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 8 mars 2013, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden VATTEN MAGAZINET Tillståndet i Göta älv med biflöden 1998-1999 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Eka tar ett nytt steg framåt för miljön!

Eka tar ett nytt steg framåt för miljön! Eka tar ett nytt steg framåt för miljön! Eka Chemical AB har under lång tid haft utsläpp av ämnen som tex kvicksilver som varit farliga för miljön. Införandet av olika typer av reningsutrustning har minimerat

Läs mer

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd , kl på GR

Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd , kl på GR Anteckningar från möte med Göta älvs vattenråd 2008-11-04, kl. 13.00 på GR Närvarande: Hans Oscarsson, Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Bo Svärd, Naturskyddsföreningen i Göteborg Svante Brandin, Miljöförvaltningen

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

Fakta om Göta älv. - En beskrivning av Göta älv och dess avrinningsområde nedströms Vänern

Fakta om Göta älv. - En beskrivning av Göta älv och dess avrinningsområde nedströms Vänern Fakta om Göta älv - En beskrivning av Göta älv och dess avrinningsområde nedströms Vänern 2015 Uppdatering av skriften som gavs ut senast 2005 Ny information, speciellt med tanke på vattenförvaltningen

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2013 Tid: Fredagen den 19 april 2013 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk i Lilla Edet Ca 60 personer. Representanter

Läs mer

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund

Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012. Arbogaåns Vattenförbund Kontrollprogram för Arbogaån 2010-2012 Arbogaåns Vattenförbund December 2009 1 Innehåll Vattenkemi rinnande vatten...3 Vattenkemi sjöar... 4 Vattenkemi metaller... 5 Tabell 2 RG Vattendrag - Sjöar - Metaller

Läs mer

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00

Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Anteckningar från möte med Vattenrådet för Göta älv, tisdagen den 19 augusti 2008, kl 09.00 Närvarande: Cecilia Dalman Eek, ordf. Göteborgs Stad Svante Brandin, Miljöförvaltningen i Göteborg Bo Svärd,

Läs mer

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden VATTEN MAGAZINET Tillståndet i Göta älv med biflöden 1999 2000 1 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre

Läs mer

Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003

Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003 Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003 En rapport skriven av Victoria Hågland, Göteborgs va-verk, på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund GÖTEBORGS RAPPORT 1(18) Förord Mot bakgrund av de

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Torsdagen den 6 mars 2014, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Medlemmar i vattenvårdsförbundet 2006

Medlemmar i vattenvårdsförbundet 2006 Medlemmar i vattenvårdsförbundet 2006 Kommuner Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Trollhättan, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö Företag och övriga ABB Kabeldon

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten

Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten Mikrobiologiska dricksvattenrisker Riskklassning av svenska ytråvatten Finansiär: MSB 213-215 (216) Livsmedelsverket Folkhälsomyndigheten Statens veterinärmedicinska anstalt FOI och Umeå Universitet Riskklassning

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2004-2005 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden

Läs mer

Hemsida:

Hemsida: Rapport avseende Vattendragskontroll 2003 Denna rapport utgör en sammanställning av under 2003 framtagna undersökningsresultat vid den av Göta älvs vattenvårdsförbund bedrivna kontrollverksamheten. Den

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2000-2001 Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Bilaga 1. Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida -3-3. () Bilaga Analysdata Dag och ytvatten Go teborg Landvetter Airport 4 -3-3. () INLEDNING I rapport Analysdata Dag- och ytvatten 4 redovisas analysresultat från provtagning genomförd av Swedavia i

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Medins METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid sexton provpunkter. Rapport

Medins METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid sexton provpunkter. Rapport Metaller i Göta älvs avrinningsområde 2000 Medins Rapport 2001-02 - 28 Sjö- och Åbiologi AB METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE 2000 En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid sexton provpunkter

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR Vassara älv TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 METODIK... 3 RESULTAT... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 1 MUONIO ÄLV... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 2 TORNE ÄLV, ÖVRE DELEN... 8 RESULTAT DELOMRÅDE

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 6 mars 2015, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter. Medins Sjö- och Åbiologi AB

METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter. Medins Sjö- och Åbiologi AB Medins Sjö- och Åbiologi AB Rapport 2003-03 - 24 METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE 2002 En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter Provpunkt 12 Säveån nedre (foto från 2001).

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 5 december 2014, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter. Medins Sjö- och Åbiologi AB

METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE. En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter. Medins Sjö- och Åbiologi AB Medins Sjö- och Åbiologi AB Rapport 2001-12 - 18 METALLER I GÖTA ÄLVS AVRINNINGSOMRÅDE 2001 En undersökning av metallhalter i vattenmossa vid tretton provpunkter Provpunkt 6 (6 Ormo) i Nordre älv Medins

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden

Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Förfrågningsunderlag 2008-10-28 Sida 1(10) Samordnad recipientkontroll 2009-2011 för Lidan, Nossan, Sjöråsåns, Mariedalsåns och Öredalsåns avrinningsområden Målsättning med recipientkontrollprogrammet

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2003-2004 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden

Läs mer

Älven i allmänhet och vattendirektivets påverkan

Älven i allmänhet och vattendirektivets påverkan Älven i allmänhet och vattendirektivets påverkan Hans Oscarsson Vattenmyndigheten i Västerhavsdistriktet Avrinningsområde 50 000 km2, 10% av Sveriges yta Sveriges största och nordens andra flod, 550 m3/sek,

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND

HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND 1(8) HÖJE Å VATTENDRAGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROGRAM FÖR DEN SAMORDNADE RECIPIENTKONTROLLEN I HÖJE ÅS AVRINNINGSOMRÅDE UNDER 2010 T.O.M. 2012 Inledning Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån PROMEMORIA/PM 1(9) 212-3-6 Vår referens Miljöavdelningen Alice Nicolle 4-25 22 6 Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån Inledning Under de senaste decennierna har

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Mätstationer och provtagningspunkter. Förbundets policy

Mätstationer och provtagningspunkter. Förbundets policy 2007-2008 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2010 Tid: Torsdagen den 22 april 2010 kl 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Mimers Hus, Trollhättevägen 4 i Kungälv Ca 40 personer. Representanter

Läs mer

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 213 Wickberg & Jameson Miljökonsult AB Olaigatan 2, 71 43 Örebro Tel. 19-611 3 9 E-post. info@miljokonsulten.com www.miljokonsulten.com ÅRSRAPPORT 213 Inledning Kvarntorpsområdet var fram till

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 6 december 2013, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar

Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på mål eller målområden för grupperna våra ekosystemtjänster och förebygg och begränsa föroreningar Förslag på övergripande paraplymål för gruppen våra ekosystemtjänster - Vi ska skydda och bevara

Läs mer

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum SLUTRAPPORT Henrik Eriksson och Pär Elander Hifab AB/Envipro Miljöteknik Göteborg och Linköping 2008-01-03 SAMMANFATTNING Envipro Miljöteknik

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Dagvatten en komplex blandning

Dagvatten en komplex blandning Dagvatten en komplex blandning Vilka ämnen finns i dagvatten? Varför varierar föroreningarna i dagvatten? Måste vi verkligen ta hänsyn till dagvattnet? Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten Bottenvikens

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006.

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2007 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2006. YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-26 Skogsängsån Huddinge 28-12-17 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken

Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken - 1 - Christer Lännergren / LU 8--8 Stockholm Vatten, 1 3 Stockholm Telefon 8 1 christer.lannergren@stockholmvatten.se Anna Mrosz Miljöförvaltningen Box 813 1 Stockholm Avledning av vägdagvatten till Igelbäcken

Läs mer