ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET IF-NMEASC"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK INTERFACEENHET MODELL IF-NMEASC

2 Pub. No. OSV-765-A DATE OF ISSUE: MAR. 008

3 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd. Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar. Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående meddelande. Förvara den här handboken på ett lämpligt ställe som framtida referens. FURUNO ansvarar inte för skada orsakad av felaktig användning eller modifiering av utrustningen (inklusive programvara) av en ej auktoriserad återförsäljare eller tredje part. När det är dags att kassera denna produkt, måste det göras enligt lokala regler för kassering av industriavfall. För kassering i USA, se Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/). i

4 SÄKERHETSANVISNINGAR Användaren och installatören måste läsa de tillgängliga säkerhetsinstruktionerna innan utrustningen installeras eller används. VARNING FÖRSIKTIGHET Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Indikerar en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan leda till lättare eller måttlig skada. Varning, Försiktighet Förebyggande åtgärd Obligatorisk åtgärd Säkerhetsinstruktioner till användaren VARNING Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller allvarlig skada. Slå omedelbart av strömmen på strömkällan om - vatten rinner ner i utrustningen - något tappas i utrustningen - rök kommer VARNING från utrustningen eller den brinner - utrustningen avger konstiga ljud VARNING Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vätska rinner ner i utrustningen. Se till att inget regn eller vattenstänk läcker in i utrustningen. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att vatten rinner ner i utrustningen. Fortsatt användning av utrustningen kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta en FURUNO-återförsäljare eller -agent för service. Hantera inte utrustningen med våta händer. Det kan resultera i elektriska stötar. Använd rätt säkring. Om fel säkring används kan det leda till eller elektriska stötar. ii

5 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsinstruktioner till installatören VARNING Stäng av strömmen på instrumentbrädan innan installationen påbörjas. Brand eller elektriska stötar kan bli följden av att strömmen lämnas påslagen. Installera inte utrustningen där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. VARNING Var uppmärksam på följande kompassäkra avstånd för att förhindra störningar på ett magnetiskt kompass. IF-NMEASC Standard kompass Styrning kompass,05 m 0,70 m Vatten i utrustningen kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på utrustningen. Se till att strömförsörjningen är kompatibel med spänningen för utrustningen. Varningsetiketter finns på utrustningen. Ta inte bort dessa etiketter. Om en etikett saknas eller är oläslig, ska du kontakta en FURUNO-agent. eller -återförsäljare för byte. Om anslutning görs till en inkompatibel strömförsörjning kan brand eller skada på utrustningen uppstå. Spänningen visas på intaget till strömmen. anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling<sr<med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand. Öppna inte utrustningen. Endast utbildad personal får arbeta med utrustningens interna delar. VARNING Undvik elektriska stötar genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. VARNING Undvik elektriska stötar, genom att låta höljet sitta på plats. Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti. Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: Namn: Varningsetikett () Typ: Kodnr.: iii

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...v SYSTEMKONFIGURATION...vi. MONTERING.... Utrustningslista.... Monteringssätt.... KABELDRAGNING.... JUSTERINGAR.... Lysdioder och utrustningens status.... Inställningar för NMEA-portar Justering för kurs, stampning och rullning HANTERING UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Förebyggande underhåll Byta ut säkringen Felsökning Självtest Rensa minnet... SPECIFIKATIONER...SP- OUTLINE DRAWING... D- INTERCONNECTION DIAGRAM... S- iv

7 FÖRORD Lite information till ägaren av IF-NMEASC Gratulerar till valet av interfaceenheten FURUNO IF-NMEASC. Vi är övertygade om att du kommer att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. I över 50 år har FURUNO Electric Company åtnjutit ett avundsvärt gott rykte för att ha högkvalitativ marin elektronisk utrustning. Vår ambition att vara överlägsna inom vårt område, främjas genom vårt stora globala nätverk av agenter och återförsäljare. Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras, används och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade anvisningarna för installation, användning och underhåll. Tack för att du väljer FURUNO! Funktioner IF-NMEASC är en särskild interfaceenhet för satellitkompasset SC-0. Den tar emot data för kurs, stampning, rullning och GPS-position i NMEA 000 *-format, omvandlar dem till NMEA 08-format och överför den konventerade datan till extern utrustning. Inmatningsport: En port för NMEA 000-format Fyra utmatningsportar: NMEA 08x, AD-0x, Analog (stampning och rullning)x Justeringar för kurs, stampning och rullning *: NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association USA. v

8 SYSTEMKONFIGURATION NMEA 000 SC-0 Radar Strömindikator Scanningsonar Övrig AD-0 NMEA 08 Rullning, Stampning Videoplotter Radar Autopilot Aktuell indikator Avsökningssonar Ekolod ECDIS AIS Strömindikator Scanningsonar Övrig IF-NMEASC INTERFACEENHET : Standardleverans : Lokal strömförsörjning - V likström vi

9 . MONTERING. Utrustningslista Namn Typ Kodnr. Kvt Anmärkningar interfaceenhet IF-NMEASC - Installationsmaterial CP sats Kabelband (CN-50N, st.) Självgängande skruvar (φx0, st.) Reservdelar SP sats Säkring FGMB 5V A ( st.). Monteringssätt När du ska välja monteringsplats för antennenheten bör du tänka på följande: Montera enheten på en plats med minimal vibration och utan risk för kraftiga stötar. Installera inte enheten där den kan bli våt från regn eller vattenstänk. Placera inte enheten i närheten av avgasrör eller ventilationshål. Placera inte enheten i direkt solljus för att förhindra att enheten blir varm inuti. Placera enheten på en välventilerad plats. Iaktta utrymmet som nämns i ritningen på denna manuals baksida och kompassens säkra avstånd som nämns i säkerhetsinstruktionerna. Fäst enheten med fyra φx0 självgängande skruvar (medföljer). FIXERINGSHÅL R5 -φ FIXERINGSHÅL 07±0.5 8±0.5 #00 99 #0 56 # Rekommenderat minimum utrymme

10 . KABELDRAGNING Öppna enheten med händerna, ta av skärmens hölje och anslut den externa utrustningen, enligt illustrationen nedan och kopplingsdiagrammet. Kablar kopplas i huvudsak till enheten med WAGO-klämmor. Se instruktionerna nedan för att ansluta kablarna till klämmorna. Öppnaren för WAGO-klämmorna fästs på insidan av inre höljet. Fäst kablarna till deras respektive kabelfästen med kabelband (medföljer) Dra en jordkabel (IV-.0cm², lokal anskaffning) mellan jorduttaget och fartygets jordbuss. Koppla på ström från huvudströmbrytaren. Kabel fäste J (AD-0) J5 (NMEA 08) J5 (NMEA 08) J7 (SC-0 Sensor) J8 (Analog) Nätkabel. Jorduttag Rekommenderade kablar Nätkabel. AWG 6-0 och diameter mindre än 0 mm (JIS* kabel DPYC-,5 eller motsvarande) Alla andra kablar: AWG 6-8 och diameter mindre än 8 mm JIS* kabel TTYCS-, TTYCS- eller motsvarande) * Japansk industrikabel, standard Hur du kopplar till en WAGO-klämma Hur du fäster kabeln till kabelplatsen Ledning Vrid Öppnare. Sätt i öppningen. Tryck ned öppnaren.. Sätt i innersta delen. Släpp upp öppnaren. Fäst kabeln till kabelplatsen med två kabelband (medföljer). Kabelfäste Kabelband

11 . KABELDRAGNING Kabelkonstruktion Strömkabel DPYC-.5 eller motsvarande 6 Cirka 0 Armering Mantel Mantel Vinyltejp 5 Armering Skrapa bort färg. φ =,7 mm Ledare S =,5 mm φ =,56 mm Kabel kopplad till SC-0 MJ-A0SP005-50C Cirka 0 Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. 6 Aluminiumtejp 7-tvinnad Datakabel TTYCS- eller motsvarande Täck dräneringsledare med vinylrör. Cirka 70 Lägg denna del på ett kabelfästeplats och fäst med två kabelband. Armering Mantel 6 Flätad mantel Armering Skrapa bort färg. Vinyltejp 5 Skärm φ = 0, mm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Datakabel TTYCS- eller motsvarande φ = 6, mm Armering Mantel 6 Cirka 70 Flätad mantel Vinylmantel Vinyltejp. Armering Skärm Ledare S = 0,75 mm φ =, mm Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfäste och fäst med två kabelband. Kabel för dataöverföring anpassad av FURUNO Cirka 90 6 Flätad mantel Löda vinyltråd till flätad mantel. Lägg denna del på ett kabelfästeoch fäst med två kabelband. VARNING Anslut inte denna enhet till NMEA 000-buss. Den är avsedd för exakt motsvarande koppling med SC-0. Koppling till en NMEA 000-buss kan orsaka problem i nätverk och i värsta fall brand.

12 . JUSTERINGAR. Lysdioder och utrustningens status. De sex lysdioderna ovanför kursindikatorns lampa blinkar eller släcks enligt utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING Status LEDs för SC-0 SENSOR SENSOR CR: Status LED för IF-NMEASC Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - + Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. Lysdiod Lysdiodens tillstånd och utrustningens status. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR SENSOR CR: PÅ: Båda GPS-antenner i SC-0 har kontakt med fem eller flera satelliter. AV: En av GPS-antennerna har kontakt med eller färre satelliter. PÅ: Alla data utgår i normala fall från SC-0. Blinkar: Rörelse (kurs, rullning, stampning) visas (vertikal rörelse är på 0, position och fart är normal) genom död räkning. AV: Utgående kursdata stoppas PÅ: GPS-processor funkar korrekt. Blinkar: Initierar för GPS. AV: Mottagning från för få satelliter. PÅ: Rate gyro normal på alla tre axlar. AV: Rate gyro-fel. PÅ: Accelerationssensor normal på alla tre axlar. AV: Accelerationssensorfel. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Ingen korrekt NMEA 000-data matas in. AV: CPU-fel, eller ingen ström.

13 . Inställningar för NMEA-portar. JUSTERINGAR Port J och J5 överför data i NMEA 08 format. Välj data som ska överföras från dessa portar, tillsammans med överföringshastighet och överföringsintervall. Funktionsknapparnas standardinställningar visas nedan. Standardinställningar för portar och Port nr. Mening Överföringshasti ghet (bps) Tx intervall (ms) J (Port ) HDT (Kurs) J5 (Port ) ATT (kurs, stampning, rullning) HVE (Vertikal rörelse). Ta tag i höljet i dess högra och vänstra sidor, dra höljet något uppåt och lyft sedan höljet för att avlägsna det.. Öppna det inre höljet och sätt på strömmen. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod börjar blinka och meningen som väljs för överföring från port visas med en siffra. Se illustrationen nedan för siffror och datamening. Mening LED Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Menu/ Cancel Enter Pitch Roll - + Aktuell bps inställning (exempel: : HDT (Kurs - faktisk)) Andra indikationer: : HDG (Kurs, variation, deviation) : HDM (Kurs, magnetisk)) : ATT (Kurs, stampning, rullning) och HVE (Vertikal rörelse)<sr< 5: VTG (Kurs över grund och fart över grund) GGA (Globalt positionssystem (GPS fasta data) ZDA (Datum och tid) 6: RMC (Rekommenderat minimum för specifika GPS/TRANSIT data) ZDA (Datum och tid) 7: Meningar och 5. 8: Meningar 6 och. 5. Tryck på knappen [+] eller [-] för att visa de siffror som överensstämmer med datameningen du önskar överföra. 6. Tryck på knappen [Enter]. Meningens lysdiod slutar blinka. 5

14 . JUSTERINGAR 7. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port. LED UTDATA BEARBETNING Justering Port Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter: Tryck på knappen [Enter]. lysdiod börjar blinka och aktuella bps-inställningen visas. UTDATA BEARBETNING Aktuell bps inställning (exempel: 800 bps) Justering Port Port Heading Pitch Roll Andra indikeringar: 960: 9600 bps 90: 900 bps 80: 800 bps Menu/ Cancel Enter Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringshastighet. Valen är 800, 9600, 900 och 800 (bps). 0. Tryck på knappen [Enter]. lysdiod slutar blinka.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända meningens lysdiod på Port.. Tryck på knappen [Enter]. Lysdioden för överföringsintervallen börjar blinka och aktuella överföringsintervallen visas. Justering Port Port UTDATA BEARBETNING Heading Pitch Roll Aktuell intervallinställning för utdata (Port ) 5: 5 ms 00: 00 ms 00: 00 ms 000: 000 ms 000: 000 ms Menu/ Cancel Enter - + 6

15 . JUSTERINGAR. Tryck på knappen [+] eller [-] för att välja önskad överföringsintervall, enligt tabellen nedan. Meningens nummer Mening Överföringsintervall (ms) 800 bps 9600 bps 900 bps 800 bps HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDG 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 HDM 00, 00, 000, 000 ATT, HVE 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, VTG, GGA, ZDA 000, RMC, ZDA 000, ATT, HVE 00, 000, , 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 GGA, VTG, ZDA 000(<000), (<000), HDT 00, 00, 000, 000 5, 00, 00, 000, 000 RMC, ZDA 000(<000), 000. Tryck på knappen [Enter]. Överföringsintervallens lysdiod slutar blinka. 5. Ställ in Port på samma sätt som Port. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 7

16 . JUSTERINGAR. Justering för kurs, stampning och rullning Sätt på IF-enheten och vänta ca minuter på att satellitkompassen ska komma igång. Kontrollera sedan att data för kurs, stampning och rullning är rimliga. Om inte, öppna enheten och gör de rätta justeringarna.. Öppna höljet, enligt steg i förra sektionen för proceduren.. Öppna innerhöljet. På kretskortet finns kursindikatorn, flera lysdioder och fyra manöverknappar. Kursens lysdiod tänds. När justering är minus Justering Port Port Heading UTDATA BEARBETNING 0 Pitch Roll Använd [Menu/Cancel]- knappen för att visa kursindikationen. Tryck på [Enter]-knappen för att visa kursens justeringsvärde. Manöver knappar Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Menu/Cancel] för att tända justeringens lysdiod (kurs, stampning, eller rullning) och tryck på knappen [Enter.]. Den valda lysdioden börjar blinka och displayen visar aktuell justering för det valda objektet.. Använd knappen [+] eller [-] för att justera. (Du kan hålla ned dessa knappar för att öka takten på inkrementeringen.) Justeringsspännvidd Kurs ±6 Stampning, Rullning: ±0 5. Tryck på knappen [Enter] för att avsluta. Displayen visar aktuell indikation för kurs, stampning eller rullning när justering görs. Den valda lysdioden slutar blinka. 6. Stäng de inre och yttre höljena. 8

17 . HANTERING Normalt krävs ingen hantering förutom att ge ström till enheten (från strömbrytaren). Lysdioden ST-BY på höljet är PÅ, AV eller blinkar enligt utrustningens status. Blinkar: Korrekt NMEA 000-data matas in. PÅ: Korrekt NMEA 000-data matas in. AV: Strömförlust, trasig säkring, funktionsfel ST-BY LED ST-BY IF-NMEASC INTERFACE UNIT 9

18 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING I det här kapitlet finns den information du behöver för att för att hålla enheten i gott skick. VARNING FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Öppna inte utrustningen. Endast kvalificerad personal får arbeta inuti utrustningen. OBS! Applicera inte färg, korrosionsskydd tätningsmassa eller kontaktspray på beläggningen eller plastdelar av utrustningen. Dessa produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan skada beläggningen och delar av plast, särskilt plastkopplingar. 5. Förebyggande underhåll Regelbundet underhåll är mycket viktigt för optimal prestanda. Procedurerna i tabellen nedan bidrar till att upprätthålla prestandan. Förebyggande underhåll Post Kontrollpunkt Åtgärd Kablar Kontrollera kablarna visuellt efter tecken på slitage och skada. Byt skadade kablar. Jord Kontrollera jordkabeln. Kontrollera att sensorkabeln sitter fast ordentligt. Kontrollera jordningen efter korrosion. Skydd Rengöring av hölje. Damm kan tas bort med en mjuk trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel för att rengöra höljet, då de kan ta bort färg och märkningar och skada utrustningen. 0

19 5. Byta ut säkringen 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING A säkringen inuti enheten skyddar den från överström och fel i utrustningen. Om strömmen inte kan slås på, ska en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Om säkringen går sönder ska du hitta orsaken innan du byter säkringen. Om säkringen går en gång till efter att den har bytts ut, ska du kontakta återförsäljaren för råd. Post Typ Kodnr, Säkring FGMB 5V A PBF Felsökning I det här avsnittet finns enkla felsökningsprocedurer som du kan följa för att återställa normal användning. Om du inte lyckas återställa normal användning ska du inte kontrollera inuti utrustningen på egen hand. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Enkla felsökningsprocedurer Symtom Möjliga problem Åtgärd Strömmen kan inte slås på Data tas inte emot från SC-0 Data tas inte emot på extern utrustning Data för kurs, stampning eller rullning är inte korrekt. Ström på instrumentpanelen har slagits av. Strömkabeln har dragits ur eller skadats. Trasig säkring. Signalkabeln mellan SC-0 och denna utrustning är skadad eller har dragits ur. SC-0 tar inte emot satellitsignal. Anslutningskabeln har dragits ur eller skadats. Inställningar för utdata kan vara felaktig. Justeringar som gjorts på denna utrustning kan vara inkorrekt. Kolla instrumentpanelen om strömmen är på. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Kolla om sensorkabeln dragits ur eller skadats. Se SC-0s användarmanual. Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera säkringen.

20 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING 5. Självtest Självtesterna kollar att systemet fungerar som det ska. Självtest Detta test kollar de två GPS-mottagarna, utgående kretsprocessor och två sensorer för korrekt funktion.. Avlägsna höljet och skärmens hölje från utrustningen.. Tryck på knappen [Menu/Cancel] flera gånger för att visa "- - -." på displayen. Lysdioderna en och en i turordning, överföringsintervallens lysdiod i Port och sedan går utrustningen in i testläge. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Port Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] och testet genomförs enligt förloppet nedan. GPS-mottagare kontrolleras. GPS-lampan lyser om mottagarna är normala. Kommunikation mellan denna utrustning och SC-0 kontrolleras. Uteffektens lysdiod lyser om den är normal. Åtkomst till CPU-minnet kontrolleras. Bearbetningens lysdiod lyser om den är normal. Rate gyro kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. Accelarationssensorn kontrolleras. Lysdioden till SENSOR lyser om den är normal. När testet är klart, blinkar de nio lysdioderna nedan och diplsyen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest.

21 5. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Självtest Detta test kontrollerar enhetens processor för korrekt funktion.. När displayen visar " ", tryck på knappen Menu/Cancel]. Displayen visar "- - - ". GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR IF-NMEASC status SENSOR Självtest aktiverat Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att starta testet. Om resultatet är normalt lyser alla lysdioder. Sedan blinkar de nio lysdioderna nedan och displayen visar "End.".. Tryck på knappen [Enter] för att återgå till självtest. 5.5 Rensa minnet Minnet kan rensas för att återställa standardintällningarna för NMEA-portarna. Notera att justeringarna inte rensas.. Håll ned knappen [Menu/Cancel] tillsammans med knappen [+] tills displayen visar "- CLR". Nu är alla lysdioder för status och inställningar på. GPS UTDATA BEARBETNING SENSOR C L Status för IF-NMEASC SENSOR R Heading Pitch Roll Menu/ Cancel Enter - +. Tryck på knappen [Enter] för att rensa minnet och återställa alla standardinställningar. "END C" visas när det slutförts.. Efter att minnet rensats, trycker du på knappen [Menu/Cancel] för att visa kursen.

22 FURUNO IF-NMEASC SPECIFIKATIONER FÖR INTERFACEENHET IF-NMEASC INGÅENDE PORT NMEA 000*, för data I/O mellan FURUNO satellitkompass SC-0 * NMEA 000 är ett registrerat varumärke av National Marine Electronics Association. UTGÅENDE PORT NMEA 08 Två portar (HDT, HDG, HMD, ATT*, HVE*, VTG, GGA, RMC, ZDA) * ATT (kurs, stampning, rullning) och HVE (vertikal rörelse) är egna meningar från FURUNO. AD-0 En port Analog: En port (stampning, rullning) NMEA 08 ÖVERFÖRINGSINTERVALL HDT, HDG, HDM, ATT, HVE: 5ms, 00 ms, 00 ms, s, s VTG, GGA, RMC, ZDA: s, s STRÖMTILLFÖRSEL V likström:,0-0,6 A 5 OMGIVNINGSBETINGELSER 5. Omgivningstemperatur -5 C till +55 C 5. Fuktighet Mindre än 95% vid 0 C 5. Vattentätning IP0 5, Vibration - Från Hz till 5 Hz till upp till, Hz med en avvikelse på ± mm ±0% -, Hz till 00 Hz med en konstant maximal acceleration av 7 m/s 6 YTFÄRG.5GY5/.5 (mörk grå) SP - E765S0A

23

24 A B C インターフェイスユニット INTERFACE UNIT IF-NMEASC * J7 NET_S NET_C NET_H NET_L SG RD SD FG NMEA J5 TD-A TD-B FG NMEA J TD-A TD-B FG 5 FG AD-0 J MJ-A0SPF005-50C/00C, 5/0m,φ0 アカ クロ シロ アオ ムラサキ キ ミト リ RED BLK WHT BLU PPL YEL GRN MJ-A0SPF サテライトコンパス SATELLITE COMPASS SC-0 SC-0 NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD * T-CONNECTOR -VDC (+) (-) 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MJ-A0SPF MJ-A0SPF007-50C/00C 5/0m,φ8 A アカ クロ キ ミト リ SHIELD RED BLK YEL GRN NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD SC-0 MJ-A0SPF NET_FG NET_S NET_C NET_H NET_L PWR_H PWR_C FG(SG) SD RD DATA-H DATA-C SHIFT-H SHIFT-C SS FMF-TS00 ANALOG J8 ROLL SG PITCH FG MJ-A0SPF C,6m,φ8 USB J VBUS DM DP SG TB (+) (-) 0P895 保 守 用 FOR MAINTENANCE 5 XSG-D5S7 MULTI-FUNCTION DISPLAY (POWER SUPPLY: -VDC) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) 航 法 装 置 NAV EQUIPMENT (IEC66-) TTYCS-(*) OR CO-0.xP(*) TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) レーダー/ 潮 流 計 RADAR/CURRENT IND., ETC. ソナー 他 SONAR, ETC. CH-50/70 TTYCS-Q(*) OR CO-0.xP(*) -VDC * DPYC-.5 注 記 *) 造 船 所 手 配 *)オプション NOTE *. SHIPYARD SUPPLY. *. OPTION. IV-sq. * EQUIPMENT OR TERMINATOR 5 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 5 LTW-05AMMM LTW-05AFFM -SR7000 * -SR7000 6S0007,/5/0/0m,φ6 T-CONNECTOR * SS FMF-TS00 全 長 :0m 以 下 CABLE LENGTH: UP TO 0m MAX. EQUIPMENT OR TERMINATOR CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ8.5 CO-0.xP: CO-SPEVV-SB-C 0.xP,φ0.5 DRAWN Sep. 7 '07 CHECKED Sep. 7 '07 APPROVED SCALE MASS DWG.No. T.YAMASAKI T.TAKENO C765-C0- A kg REF.No TITLE 名 称 NAME SC-0 サテライトコンパス 相 互 結 線 図 SATELLITE COMPASS INTERCONNECTION DIAGRAM

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SATELLITKOMPASS

ANVÄNDARHANDBOK SATELLITKOMPASS ANVÄNDARHANDBOK SATELLITKOMPASS MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-7650-A DATE OF ISSUE: MAR. 008 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE Svenska Installationsmanual 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar... 164 2. Förpackningens innehåll... 164 3. Allmänna säkerhetsföreskrifter... 164 4. Att tänka på vid installation...

Läs mer

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare.

Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. Felsökning av kommunikation mellan DLS och GPS mottagare. 1. Anslut GPS mottagaren till datorn med en kommunikationskabel. Starta sedan både GPS och datorn. En förutsättning för att kunna presentera positionen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

2. Märkning: 1. Anslutning. III. Testa olika 2.1. Batteri. Sida 1/5. Batteriladdaren. där det inte. din E-bike eller börja

2. Märkning: 1. Anslutning. III. Testa olika 2.1. Batteri. Sida 1/5. Batteriladdaren. där det inte. din E-bike eller börja Felsökning med box I. Felsökningsenhet... 2 1. Introduktion... 2 2. Märkning:... 2 II. Ansluta enheten med adapter... 2 1. Anslutning mellan felsökningsenheten och adaptern... 2 III. Testa olika komponenter...

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork

INSTALLATIONSGUIDE. SW838 Termostat till handdukstork INSTALLATIONSGUIDE SW838 Termostat till handdukstork BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VARNING 1. Använd aldrig en

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Manual No: M0012 Issue No: 2 Date: 2006-06-24 MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Innehåll 1. Snabbguide......2 2. Introduktion..3 3. Specifikation....4 4. Knappsats.....5 5. Försiktighetsåtgärder....6 6. Användarmanual...

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

Justering av ändlägena (om det behövs)

Justering av ändlägena (om det behövs) Justering av ändlägena (om det behövs) Ändlägena har vid fabriken förinställts för 70 öst till 70 väst. Om en mindre asimutvinkel önskas, kan ändlägena justeras enligt följande: 1. Kör motorn till 0 med

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer