Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hassleholm.se Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna 13 Innehåll 46 Verksamhetsberättelse Kommunledningskontoret 48 Arbetsmarknad & kompetensutveckling 52 Räddningstjänsten 54 Byggnadsnämnden 56 Fritidsnämnden 58 Kulturnämnden 60 Barn- och utbildningsnämnden 62 Socialnämnden 68 Omsorgsnämden 72 Miljönämnden Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 16 Jämförelse 18 Intern kontroll 19 Måluppfyllelse 20 Framtida utveckling 25 Miljööversikt 26 Folkhälsa 28 Medarbetare 30 Kommunens ekonomi 34 Koncernredovisning 40 Ekonomisk redovisning 5 år i sammandrag 80 Driftredovisning 81 Investeringsredovisning 81 Redovisningsprinciper 82 Resultaträkning 84 Balansräkning 84 Kassaflödesanalys 85 Kommunens noter 86 Koncernens noter 90 Ordlista 90 Revisionsberättelse 91 Design, produktion och tryck: AM-Tryck & Reklam, Hässleholm Omslagsfoto: AM Tryck & Reklam 2

3 Foto: AM Tryck & Reklam Foto: AM Tryck & Reklam Hässleholm fick äran att vara en del i Kung Carl XVI Gustafs firande av sina 40 år på tronen. Stortorget fylldes av besökare som ville lyssna till kungens tal och koltrastkonsert på mobiltelefoner. Foto: Johan Funke 3

4 Foto: Johan Funke Några händelser i Hässleholms kommun 2013 Drottningen möttes av folkets värme Tjugoårsjubilerande Silviaskolan 1 fick besök av drottningen som givit namn åt den. Drottningen mötte skolbarn och uppvaktades med uppträden och visning av projektarbeten. Hässleholm hyllar sin guldgosse Robin Stjernberg vinner melodifestivalen. Kommunen tackade Robin genom att ordna en stor tillställning på Stortorget som uppskattningsvis besöktes av över personer. Riddare gjorde upp i tornerspel Rikstorneringen har blivit ett av kommunens största arrangemang och uppskattningsvis besöktes Hovdala av personer. Riddare från hela landet kom till Hovdala där SM i tornerspel avgjordes. Jan Feb Mars Apr Maj Jun Kommunstyrelsens ordförande valde att avgå Efter en turbulent tid för politiken i kommunen de senaste månaderna väljer Urban Widmark (m) att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande. Widmark efterträds av Pär Palmgren. 40-års jubilerande monark på besök Stortorget i Hässleholm var platsen som Kung Carl XVI Gustaf gjorde sitt enda offentliga anförande för allmänheten under sitt skånska besök. Hässleholm hälsade sin 40-årsjubilerande monark på tronen med flaggor, musik och en mobilkvittrande koltrastkonsert. Furutorp goes digital Furutorp goes digital presenterades på en internationell konferens i Spanien. Goes digital är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om IT som en resurs för att utveckla undervisningen och förbättra elevens lärande. 4 Några händelser 2013

5 Klättring i kulturranking Hässleholm klättrar 14 placeringar och hamnar på en tjugonde plats av Sveriges 34 mest kulturella städer 2. Hovdalas möjligheter gör Hässleholmsloppet till en succé Hovdalas borggård besöktes av drygt åskådare och funktionärer för att heja fram de 250 löparna som deltog i Hässleholmsloppets 4:e upplaga. En tuff bana med klättring genom såväl bok- som tallskog och med en vacker utsikt över Finjasjön. Robin blir årets hässleholmare igen Hässleholms galakväll blev en väldigt festlig höjdpunkt tillägnad kommunens företagare och invånare. Priser och stipendium delades ut och för andra året i rad utsågs Robin till Årets hässleholmare. Juli Aug Sep Okt Nov Dec Fler företagare till Hässleholm Kommunen fortsätter uppåt när det gäller nyföretagande. Enligt Nyföretagarbarometerns senaste mätning har det startats 179 företag i kommunen hittills under Bäst i landet på återvinning Hässleholm Miljö AB hamnar överst på Sveriges tio-i-topp lista som Avfall Sverige tagit fram när det gäller miljö inom avfallshanteringen. Hässleholm har en hög materialåtervinning och en stor del av matavfallet som återvinns genom biologisk behandling. Nu stannar tågen igen Folkfest i Bjärnum, Vittsjö, Hästveda och Ballingslöv när tågen åter stannar i dessa orter. Pågatåg Nordost är den enskilt största persontågssatsningen i Sverige som har genomförts på års tid. 1 Silviaskolan vänder sig till elever med hörselnedsättning i Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län. 2 I undersökningen, som görs av Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet, ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. Några händelser

6 Pågatågen binder samman stad med land I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Med Pågatåg Nordost har kartan för järnvägstrafik ritats om och en ny era har inletts. Hässleholms kommun har förstärkt sitt kommunikationsläge ytterligare genom att erbjuda invånaren och resenären åtta pågatågsstationer på fem olika järnvägssträckor. Pågatåg Nordost en regional satsning För omkring tio år sedan startade en diskussion inom och mellan kommunerna om att utveckla tågtrafiken i nordöstra Skåne. Elva kommuner, tre regioner och näringslivet slöt sig samman i en extern projektgrupp, Pågatåg Nordost, med målet att skapa en god infrastruktur över region-, läns- och kommungränserna. Ett intensivt förberedelse- och lobbyarbete tog vid och år 2009 kunde projektgruppen presentera en plan för genomförande och finansiering. I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen till kapacitetshöjande insatser och till byggandet av 16 nya stationer från Tjörnarp i söder till Gemla i norr. De första spadtagen År 2011 påbörjades arbetet med Sösdala station och därmed inleddes byggfasen i järnvägssatsningen. Åren som följde innehöll ett antal byggstarter. Den 8 mars 2013, var det till exempel dags att med pompa och ståt påbörja stationsbyggnationerna i Bjärnum och Vittsjö medan de första spadtagen i Ballingslöv och Hästveda togs redan året innan. Representanter från bland annat Trafikverket, Hässleholms kommun, Skånetrafiken och det lokala näringslivet fick äran att tala vid ceremonierna, men det var förskolebarnen som fick huvudrollen, att gräva de första spadtagen. 14 december den stora invigningsdagen Invigningen av Pågatåg Nordost inleddes i Hässleholm med tal på Stortorget av representanter från bland andra kommunen, Region Skåne och Trafikverket. De nya stationerna kopplades symboliskt in i trafiksystemet med hjälp av en modelljärnväg. Därefter påbörjades premiärturerna för speciellt inbjudna gäster i riktning mot Bjärnum och Vittsjö respektive Ballingslöv och Hästveda. Varje ort arrangerade i samverkan med de officiella parterna lokala invigningar där stor hänsyn togs till respektive orts förhållanden. Förutom ett traditionellt invigningstal innehöll invigningarna alltifrån bandklippning till fotbollsavspark. Ortsborna som anslutit erbjöds, utöver tal och ceremonier, underhållning, marknader och enklare förtäring. Dagen efter, den 15 december, kunde allmänheten åter ta tåget från orter där tågen under decennier bara har susat förbi. Framtid I Sösdala, som har haft pågatågsstopp sedan år 2011, har resandet till och från orten ökat med hela 50 procent och tillströmningen av resenärer har med råge överträffat prognoserna. Hässleholms kommun hoppas att de goda kommunikationsmöjligheterna ska öka kommunens attraktivitet och leda till ökad inflyttning i framtiden. Studier av andra orter som har fått tillgång till järnvägstrafik pekar på en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Hässleholms kommun kommer tillsammans med Skånetrafiken och andra aktörer att arbeta för att trygga en god trafikförsörjning i hela kommunen. Framtidsspåret. 6 Tema - Pågatåg

7 Den 14 december klart för avgång ALLA FOTO AM Tryck & Reklam Tema - Pågatåg 7

8 Foto: AM Tryck & Reklam Pågatåg, kunglig glans och fortsatt utveckling Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. Dagens medborgare ställer höga krav på kommunen som leverantör av en välfungerande skola, omsorg och vård. Vi måste ständigt pröva och ompröva vår verksamhet för att kunna göra största möjliga nytta. Det kommunala uppdraget erbjuder samtidigt stora möjligheter och det är viktigt att vi har modet och viljan att investera för framtiden. Därför måste vi, trots en kärv ekonomi, våga satsa för att vår kommun ska vara attraktiv för boende, näringsliv och besökare, nu och i framtiden. Under 2013 har vi tagit några viktiga steg i den riktningen. En av årets största händelser var invigningen av de återstående stationerna i Pågatågsprojektet som ägde rum i mitten av december. För Hässleholms kommun innebär det att vi har fått tågstopp på fem nya orter: Sösdala, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum och Ballingslöv. För att uppmuntra inflyttning och dra så stor nytta som möjligt av denna satsning planerar vi bostadsbyggande i de nya pågatågsorterna liksom i övriga tätorter. Vi förbereder också för bostäder och kontor i området nära Hässleholms järnvägsstation, som ju är ett viktigt kommunikationsnav för både kommunen och regionen. Det handlar dels om nya bostäder väster om järnvägen, dels om en förtätning av centrum. Ett helt eget kapitel i Hässleholms historiebok 2013 skrev Robin Stjernberg. Han utsågs för andra året i rad till Årets Hässleholmare för att han med sin musikalitet och personlighet erövrat Sveriges och Europas hjärtan. Robins framgångar spred Hässleholms namn över Europa och väckte en enorm stolthet hos hässleholmarna. Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. När turen kom till Skåne den 5 april valde kungen att hålla sitt offentliga torgtal just i Hässleholm. Med anledning av att Silviaskolan fyllde 20 år fick Hässleholm även tidigare under året besök av drottning Silvia, som ju namngivit skolan. Året som gått har inneburit en del svårigheter att komma framåt i strategiska frågor beroende på det politiska minoritetsstyret. Men vår gemensamma vision ligger fast. Hässleholms kommun är under ständig förändring och drivs framåt av en nyfikenhet på omvärlden och en öppenhet för nya idéer. Inför det kommande året ser jag fram emot att tillsammans med våra medborgare och medarbetare fortsätta att utveckla Hässleholm till en modern kommun som tar plats i Skåne. Givetvis laddar vi också för fest under 2014 tillsammans firar vi att Hässleholms stad fyller 100 år. Pär Palmgren, Kommunstyrelsens ordförande 8 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

9 2013 uppmärksammade framgångar och fortsatta satsningar När jag ser tillbaka på 2013, mitt första år som kommunchef, gläds jag åt ett fantastiskt engagemang i hela vår verksamhet. Jag ser hur vi på olika sätt hjälps åt och sätter medborgarna i centrum. Hässleholms kommun ska erbjuda trygghet och god omsorg för sina invånare och tillsammans arbetar vi för att stärka dessa värden. Under året som gått har vi sett många goda exempel på detta. Mötesplats Ljungdala, ett förvaltningsövergripande samarbete, är ett av dem. Här arbetar man föredömligt för att ge ungdomar och andra i närområdet en möjlighet att utvecklas som individer, få en ökad självkänsla, trygghet och förståelse för olika kulturer. En annan viktig verksamhet är Pilen som under året uppmärksammades av Länsstyrelsen för sitt välfungerande boende för ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Länsstyrelsen uppmärksammade även miljöförvaltningens föredömliga arbete. I granskningen av skånska kommuners livsmedelskontroll var Hässleholm den enda kommunen som godkändes utan anmärkningar. Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet och höjt måluppfyllelsen. Ett annat glädjeämne är bibliotekens utökade samarbete i Skåne Nordost. Från och med i höstas har du som är lånekortsinnehavare i Hässleholms kommun tillgång till 35 bibliotek och en miljon böcker. En av kommunens årliga höjdpunkter är Europaforum Hässleholm som utvecklats till Sveriges största arena för aktuella Europafrågor var elfte året i rad för arrangemanget och bland de medverkande fanns EU-kommissionär Cecilia Malmström, kulturråd Marika Lagercrantz, före detta statsminister Ingvar Carlsson samt Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Hovdala hamnade välförtjänt i hela landets blickfång när hästdans ägde rum på Hovdala i somras. En fascinerande föreställning med fyra dansare från New York, fem skånska hästar och sex autistiska ungdomar från Hässleholm. Hovdala slott var även skådeplats för SM i tornerspel som lockade storpublik kommer att bli ett innehållsrikt och intressant år. Kommunen kommer vara delaktig i valet till Europaparlamentet samt kommun-, region- och riksdagsvalen. Hur den politiska majoriteten ser ut i Hässleholm under nästa mandatperiod vet vi efter valet i september. Sist men inte minst vill jag nämna Hässleholms stads 100-årsfirande som under 2014 sammanfaller med kommunens 40-årsjubileum. Jag hoppas att vi ses under jubileumsfirandet! Bengt-Arne Persson, Kommunchef Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet Foto: AM Tryck & Reklam 9

10 Politisk organisation Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Kommunfullmäktige Ordförande: Douglas Roth (M) Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 61 ledamöter och 34 ersättare utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid valet i september 2010, fick Moderaterna tillsammans med Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Folkets Väl och Miljöpartiet majoritet med totalt 32 mandat. Under hösten 2012 valde Miljöpartiet och Folkets Väl att hoppa av samarbetet med majoriteten, vilket innebär att de övriga partier från majoriteten inte längre bildar majoritet med sina 26 mandat. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelsen och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt beslutar i ärenden om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder i kulturhusets röda salong en gång per månad med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och direktsänds även via Hässleholms närradio på 98,9 Mhz. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Folkpartiet, 3 Kristdemokraterna, 4 Miljöpartiet, 4 Centerpartiet, 5 Folkets Väl, 2 Vänsterpartiet, 2 Sverigedemokraterna, 9 Av de totalt 61 ledamöterna är 22 kvinnor och 39 män. Socialdemokraterna, 18 Moderaterna, 14 Partistöd Till respektive parti som är representerat i fullmäktige utgår ett årligt grundbidrag som motsvarar föregående års basbelopp. Därutöver får partierna bidrag för varje mandat i fullmäktige med 80 procent av föregående års basbelopp. Kommunens revisorer Ordförande: Nils Olof Sennmalm (C) Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är nio till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskning enligt god revisionssed. Revisorernas uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelse Ordförande: Pär Palmgren (M) Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Styrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. I början av mandatperioden var platserna fördelade med åtta platser för majoriteten, fem för oppositionen och två för Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Folkets Väl har hoppat av samarbetet. Till styrelsen finns tre förvaltningar med anställda tjänstemän. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för ledning, tillsyn och samordning. Kommunledningskontoret består av sju avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, teknik, tillväxt och kommunikation. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut och projekt. Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, exploaterings- och fastighetsfrågor, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Förvaltningschef: Karina Hansson Förvaltningen ansvarar för vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. 10 Politisk organisation

11 Räddningstjänst Förvaltningschef: Anders Nählstedt Räddningstjänsten ansvarar för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för skydd mot olyckor i både Hässleholms och Perstorps kommuner samt beredskapsplanering, säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. Nämnder Nämnderna bereder kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ser till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens verksamhet är uppdelad i sju nämnder. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som fullmäktige. Antal ledamöter och ersättare bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar med anställda tjänstemän. Byggnadsnämnd Ordförande: Mats Sturesson (C) Förvaltningschef: Camilla Ehrenflod Byggnadsnämnden ansvarar för plan-, bygg- och kartverksamhet och driver kommunal lantmäterimyndighet. Nämndens ansvarsområde består även av kommunens kompetens inom ekologi och att driva naturvårdsprojekt. Fritidsnämnd Ordförande: Lars Johnsson (M) Förvaltningschef: Stefan Larsson Fritidsnämnden ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar. I nämndens ansvar ingår även lotterimyndighet, fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning, fritidsgårdsverksamhet och fördelning av bidrag till olika slags föreningar bland annat idrottsföreningar. Kulturnämnd Ordförande: Margreth Segerstein (M) Förvaltningschef: Anders Rosengren Kulturnämnden ansvarar för bibliotek och allmänkulturell verksamhet i samverkan med kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. I ansvaret ingår utställningsverksamhet, verksamhet i och drift av Hässleholm Kulturhus och Hovdala slott samt fördelning av verksamhetsbidrag och projektbidrag till kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Johan Berglund (M) Förvaltningschef: Eva Andersson Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, skolbibliotekscentral och de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kulturskola. Socialnämnd Ordförande: Robin Gustavsson (KD) Förvaltningschef: Bodil Sundlöf Socialnämnden ansvarar för stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem, socialbidrag, mottagning av flyktingar, familjerätt och familjerådgivning samt tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol. Omsorgsnämnd Ordförande: Lina Bengtsson (M) Förvaltningschef: Annika Andersson Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Miljönämnd Ordförande: Agne Nilsson (C) Förvaltningschef: Sven-Inge Svensson Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom miljö- och Foto: jens christian Foto: jens christian 11

12 Hässlehem AB äger och förvaltar hyreslägenheter i kommunen. hälsoskyddsområdet, sjökalkning, miljöskyddsprogram samt tillsyn enligt tobakslagen. Kommunala bolag Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommunen har valt att driva en del av sin verksamhet i bolagsform. Alla bolagen är helägda. Hässleholms Industribyggnads AB Styrelseordförande: Lars-Göran Wiberg (C) VD: Kent Johannesson Hässleholms Industribyggnads AB har till uppgift att köpa, sälja, bygga, utveckla, äga och förvalta fastigheter och mark. Bolaget förvaltar och utvecklar Norra Station, Finjasjö Park, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka m 2 kommersiella lokaler. Hässleholm Teknik AB Styrelseordförande: Torsten Nilsson (M) VD: Ola Richard Hässleholm Teknik AB ansvarar för skötsel av kommunens gator, vägar, parker, lekplatser och grönytor. Inom bolaget sköts även drift, löpande underhåll och lokalvård av kommunens lokaler och fastigheter. Det kommunala gatunätet utgör 400 km och gång- och cykelbanor 95 km. Det totala fastighetsbeståndet består av cirka m 2. Hässlehem AB Styrelseordförande: Thord Johansson (FP) VD: Stephan Persson Hässlehem AB är ett bostadsbolag som äger och förvaltar hyreslägenheter i Hässleholms kommun. Lägenheterna finns i flerfamiljshus, radhus, gruppboenden samt vårdboenden med tillhörande lokaler. Bolagets uppgift är att tillhandahålla bra bostäder med hög kvalitet för flertalet kundkategorier samt att vara ett bostadspolitiskt instrument för ägaren Hässleholms kommun. Målet är att erbjuda hyresgästerna ett tryggt och trivsamt boende med god service. Hässleholm Miljö AB Styrelseordförande: Christer Caesar (KD) VD: Gunilla Holmberg Hässleholm Miljö AB ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall. Bolaget tar emot och behandlar avfall från industrier och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme till invånarna i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med kommuninvånarna och med hjälp av entreprenörer arbetar Hässleholm Miljö dagligen för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att skapa en bättre livsmiljö för alla i kommunen. Hässleholms Vatten AB Styrelseordförande: Karl Axel Axelsson (C) VD: Henrik Brink Hässleholms Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har till uppgift att producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten i tätorterna. Kommunens organisation Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Kommunledningskontor Bolag Hässleholms Industribyggnads AB (100%) Hässleholm Norra Station AB (100%) Hässleholm Teknik AB (100%) Hässlehem AB (100%) Hässleholm Miljö AB (100%) Hässleholms Vatten AB (100%) Kommunstyrelse Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Politisk organisation Förvaltningar Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Valnämd Fritidsnämnd Miljönämnd Barn- och utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Fritidsförvaltning Miljökontor Byggnadsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Socialförvaltning 12 Politisk organisation

13 Så används skattepengarna 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 21,26 kr Vård och omsorg om äldre 21,04 kr Grundskola 12,78 kr Verksamhet för funktionshindrade 10,73 kr Barnomsorg 9,17 kr Gymnasieskola 5,92 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,29 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,14 kr Övrig verksamhet 2,61 kr Gator, vägar, park och mark 2,13 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,43 kr Räddningstjänst 1,28 kr Årets resultat 0,82 kr Politisk verksamhet 0,62 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet 0,41 kr Exploateringsverksamhet 0,38 kr Miljö och hälsoskydd Härifrån får kommunen sina pengar 82,1% Skatter och generella statsbidrag 4,7% Avgifter för kommunal service 3,9% Övriga bidrag 3,7% Övrigt 2,3% Statsbidrag till olika verksamheter 1,9% Hyror och arrenden 1,3% Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner Så används skattepengarna 13

14

15 Förvaltningsberättelse sid Foto: Hovdala slott

16 Omvärldsanalys De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Med en god kunskap om omvärlden ökar kommunens förmåga att förstå framtidens utmaningar. Det blir lättare att navigera mot visionen och hitta rätt målsättningar och agerande under resans gång. Konjunkturen ljusnar Sverige fortsätter att inneha en stabil finansiell ställning. De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Hushållens disponibla inkomster har, korrigerat för inflationen, ökat med 32,5 procent sedan Den reala inkomstökningen hos hushållen har främst lett till ett ökat sparande och en högre sparkvot. Prognoserna pekar dock mot att hushållens konsumtionsutgifter kommer att växa i snabbare takt framöver och att nivån på sparandet reduceras. Den ökade inhemska efterfrågan bidrar i sin tur till att stärka den svenska konjunkturen. Bilden av ekonomin är dock inte odelat positiv. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på en relativt blygsam utveckling av BNP-tillväxten under de tre första kvartalen Efter en viss uppgång under det avslutande kvartalet ökade BNP med 0,9 procent jämfört med Återhämtningen i svensk ekonomi sker alltså långsamt och är till stor del beroende av utvecklingen i omvärlden. Arbetsmarknaden förändras Orosmolnen i den svenska ekonomin är framför allt den höga arbetslösheten och det låga resursutnyttjandet. Trots att antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar har ökat ligger arbetslösheten kvar på 8 procent. Det beror på att befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet har ökat kraftigt. Framöver förväntas dock befolkningsökningen mattas av, liksom ökningen av arbetskraftsdeltagandet, vilket leder till en minskad arbetslöshet. Arbetsmarknadsprognosen för Skåne år 2014 är positiv och den största efterfrågan på arbetskraft väntas inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmarknaden blir dock alltmer tudelad. Erfarna och utbildade inom ITsektorn och hälso- och sjukvård möter en gynnsam arbetsmarknad, men för journalister, barnskötare, vårdbiträden och administratörer kommer konkurrensen om arbetstillfällena att vara hård. I Hässleholms kommun har arbetslösheten under 2013 legat kvar på 10,9 procent. I jämförelse med tidigare år är det fler personer som deltar i program Foto: Johan Funke BNP 1, ,6 3,6 3,5 2,8 Arbetslöshet 8,0 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6 KPI 0,9-0,1 0,7 2,4 2,9 2,9 1) Befolkningsförändring 2) Befolkningens åldersfördelning Antal invånare % 25% 20% 15% 10% 5% År 0% Befolkningsförändring Hässleholm Riket 16 Omvärldsanalys

17 med aktivitetsstöd och färre som är öppet arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomar har under 2013 fortsatt att öka och uppgick vid årets slut till 25,3 procent. En av kommunens främsta utmaningar är att hitta nya lösningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, utbildningsväsendet och näringslivet för att bryta den negativa trenden och få fler invånare i arbete. Befolkningsutveckling Sveriges befolkning ökade med personer under 2013 och var vid årets slut Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under förra året den högsta någonsin med personer. I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län. Under åren efter millennieskiftet var Skåne det län i Sverige som växte allra fortast men nu har Skånes befolkningsökning mattats av. För 2013 låg tillväxttakten under rikssnittet och i hälften av de skånska kommunerna minskade befolkningsmängden. Hässleholms kommun har de senaste åren haft en blygsam befolkningstillväxt och under 2013 uppgick befolkningsökningen till 0,13 procent, vilket kan jämföras med den genomsnittliga svenska befolkningsökningen på 0,92 procent. Invånarantalet i Hässleholms kommun uppgick den 31 december till personer, vilket är ökning med 64 personer sedan Kommunens negativa födelsenetto uppvägdes av ett positivt flyttnetto under Bostadsmarknaden Bostadsbyggandet har inte hängt med i befolkningsutvecklingen. Under 2013 ökade förvisso byggandet av småhus och lägenheter jämfört med tidigare år men det råder fortfarande bostadsbrist i delar av landet, inte minst i storstadsregionerna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät angav 85 procent av landets kommuner att det råder brist på hyresrätter. I Hässleholms kommun minskade antalet bygglovoch anmälningsärenden med fem procent under 2013 jämfört med Totalt lämnades bygglov för 45 bostäder i flerfamiljshus och marklägenheter. Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. Ett sätt för att minska bilberoendet är att förtäta befintliga bostadsområden samt att förlägga nya bostadsområden och verksamheter i bra kollektivtrafiklägen. Med det gynnsamma kollektivtrafikläge som Hässleholm har finns goda möjligheter att erbjuda attraktiva bostäder såväl i staden, på mindre orter och på ren landsbygd. I det arbetet är det pågående arbetet med en översiktsplan för staden mycket betydelsefullt. Näringslivssiffror Antal enskilda firmor: st (55,5 %) Antal AB: st (30,5 %) Största AB: Bergendahl Food AB (8,1 Mkr) Soloföretag: st (67,9 %) Arbetsplatser > 20 anställda: 189 st (3,4 %) Största branschen nystartade: Tjänsteföretag 35,5 % Största branschen etablerade: Tjänsteföretag 29 % Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. 3) Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, 2012 och Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket Arbetslösa 4,7 5,5 4,5 5,3 5,5 4,6 I program 6,2 4,8 4,0 5,6 4,6 3,9 Totalt 10,9 10,4 8,5 10,9 10,1 8,4 Ungdomar 25,5 20,8 17,2 25,3 20,9 17,7 Källa: Arbetsförmedlingen 4) Andel högutbildade åringar 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Storstäder Förortskommuner till storstäder Större städer Förortskommuner till större städer Hässleholm Övriga kommuner Med högutbildad menas minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Källa: SCB

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun

www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun www.hassleholm.se Årsredovisning Hässleholms kommun Innehåll Hässleholm för mångfald 4 Så här används skattepengarna 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 7 Kommunchefen har ordet 8 Politisk organisation

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information Årsredovisning 2009 Inledning Innehåll Inledning 2009 i sammandrag 3 Fem år i sammandrag 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Kommunstyrelsens ledamöter 5 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen 6 Styrkort 2009

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer