Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hassleholm.se Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna 13 Innehåll 46 Verksamhetsberättelse Kommunledningskontoret 48 Arbetsmarknad & kompetensutveckling 52 Räddningstjänsten 54 Byggnadsnämnden 56 Fritidsnämnden 58 Kulturnämnden 60 Barn- och utbildningsnämnden 62 Socialnämnden 68 Omsorgsnämden 72 Miljönämnden Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 16 Jämförelse 18 Intern kontroll 19 Måluppfyllelse 20 Framtida utveckling 25 Miljööversikt 26 Folkhälsa 28 Medarbetare 30 Kommunens ekonomi 34 Koncernredovisning 40 Ekonomisk redovisning 5 år i sammandrag 80 Driftredovisning 81 Investeringsredovisning 81 Redovisningsprinciper 82 Resultaträkning 84 Balansräkning 84 Kassaflödesanalys 85 Kommunens noter 86 Koncernens noter 90 Ordlista 90 Revisionsberättelse 91 Design, produktion och tryck: AM-Tryck & Reklam, Hässleholm Omslagsfoto: AM Tryck & Reklam 2

3 Foto: AM Tryck & Reklam Foto: AM Tryck & Reklam Hässleholm fick äran att vara en del i Kung Carl XVI Gustafs firande av sina 40 år på tronen. Stortorget fylldes av besökare som ville lyssna till kungens tal och koltrastkonsert på mobiltelefoner. Foto: Johan Funke 3

4 Foto: Johan Funke Några händelser i Hässleholms kommun 2013 Drottningen möttes av folkets värme Tjugoårsjubilerande Silviaskolan 1 fick besök av drottningen som givit namn åt den. Drottningen mötte skolbarn och uppvaktades med uppträden och visning av projektarbeten. Hässleholm hyllar sin guldgosse Robin Stjernberg vinner melodifestivalen. Kommunen tackade Robin genom att ordna en stor tillställning på Stortorget som uppskattningsvis besöktes av över personer. Riddare gjorde upp i tornerspel Rikstorneringen har blivit ett av kommunens största arrangemang och uppskattningsvis besöktes Hovdala av personer. Riddare från hela landet kom till Hovdala där SM i tornerspel avgjordes. Jan Feb Mars Apr Maj Jun Kommunstyrelsens ordförande valde att avgå Efter en turbulent tid för politiken i kommunen de senaste månaderna väljer Urban Widmark (m) att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande. Widmark efterträds av Pär Palmgren. 40-års jubilerande monark på besök Stortorget i Hässleholm var platsen som Kung Carl XVI Gustaf gjorde sitt enda offentliga anförande för allmänheten under sitt skånska besök. Hässleholm hälsade sin 40-årsjubilerande monark på tronen med flaggor, musik och en mobilkvittrande koltrastkonsert. Furutorp goes digital Furutorp goes digital presenterades på en internationell konferens i Spanien. Goes digital är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om IT som en resurs för att utveckla undervisningen och förbättra elevens lärande. 4 Några händelser 2013

5 Klättring i kulturranking Hässleholm klättrar 14 placeringar och hamnar på en tjugonde plats av Sveriges 34 mest kulturella städer 2. Hovdalas möjligheter gör Hässleholmsloppet till en succé Hovdalas borggård besöktes av drygt åskådare och funktionärer för att heja fram de 250 löparna som deltog i Hässleholmsloppets 4:e upplaga. En tuff bana med klättring genom såväl bok- som tallskog och med en vacker utsikt över Finjasjön. Robin blir årets hässleholmare igen Hässleholms galakväll blev en väldigt festlig höjdpunkt tillägnad kommunens företagare och invånare. Priser och stipendium delades ut och för andra året i rad utsågs Robin till Årets hässleholmare. Juli Aug Sep Okt Nov Dec Fler företagare till Hässleholm Kommunen fortsätter uppåt när det gäller nyföretagande. Enligt Nyföretagarbarometerns senaste mätning har det startats 179 företag i kommunen hittills under Bäst i landet på återvinning Hässleholm Miljö AB hamnar överst på Sveriges tio-i-topp lista som Avfall Sverige tagit fram när det gäller miljö inom avfallshanteringen. Hässleholm har en hög materialåtervinning och en stor del av matavfallet som återvinns genom biologisk behandling. Nu stannar tågen igen Folkfest i Bjärnum, Vittsjö, Hästveda och Ballingslöv när tågen åter stannar i dessa orter. Pågatåg Nordost är den enskilt största persontågssatsningen i Sverige som har genomförts på års tid. 1 Silviaskolan vänder sig till elever med hörselnedsättning i Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län. 2 I undersökningen, som görs av Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet, ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. Några händelser

6 Pågatågen binder samman stad med land I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Med Pågatåg Nordost har kartan för järnvägstrafik ritats om och en ny era har inletts. Hässleholms kommun har förstärkt sitt kommunikationsläge ytterligare genom att erbjuda invånaren och resenären åtta pågatågsstationer på fem olika järnvägssträckor. Pågatåg Nordost en regional satsning För omkring tio år sedan startade en diskussion inom och mellan kommunerna om att utveckla tågtrafiken i nordöstra Skåne. Elva kommuner, tre regioner och näringslivet slöt sig samman i en extern projektgrupp, Pågatåg Nordost, med målet att skapa en god infrastruktur över region-, läns- och kommungränserna. Ett intensivt förberedelse- och lobbyarbete tog vid och år 2009 kunde projektgruppen presentera en plan för genomförande och finansiering. I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen till kapacitetshöjande insatser och till byggandet av 16 nya stationer från Tjörnarp i söder till Gemla i norr. De första spadtagen År 2011 påbörjades arbetet med Sösdala station och därmed inleddes byggfasen i järnvägssatsningen. Åren som följde innehöll ett antal byggstarter. Den 8 mars 2013, var det till exempel dags att med pompa och ståt påbörja stationsbyggnationerna i Bjärnum och Vittsjö medan de första spadtagen i Ballingslöv och Hästveda togs redan året innan. Representanter från bland annat Trafikverket, Hässleholms kommun, Skånetrafiken och det lokala näringslivet fick äran att tala vid ceremonierna, men det var förskolebarnen som fick huvudrollen, att gräva de första spadtagen. 14 december den stora invigningsdagen Invigningen av Pågatåg Nordost inleddes i Hässleholm med tal på Stortorget av representanter från bland andra kommunen, Region Skåne och Trafikverket. De nya stationerna kopplades symboliskt in i trafiksystemet med hjälp av en modelljärnväg. Därefter påbörjades premiärturerna för speciellt inbjudna gäster i riktning mot Bjärnum och Vittsjö respektive Ballingslöv och Hästveda. Varje ort arrangerade i samverkan med de officiella parterna lokala invigningar där stor hänsyn togs till respektive orts förhållanden. Förutom ett traditionellt invigningstal innehöll invigningarna alltifrån bandklippning till fotbollsavspark. Ortsborna som anslutit erbjöds, utöver tal och ceremonier, underhållning, marknader och enklare förtäring. Dagen efter, den 15 december, kunde allmänheten åter ta tåget från orter där tågen under decennier bara har susat förbi. Framtid I Sösdala, som har haft pågatågsstopp sedan år 2011, har resandet till och från orten ökat med hela 50 procent och tillströmningen av resenärer har med råge överträffat prognoserna. Hässleholms kommun hoppas att de goda kommunikationsmöjligheterna ska öka kommunens attraktivitet och leda till ökad inflyttning i framtiden. Studier av andra orter som har fått tillgång till järnvägstrafik pekar på en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Hässleholms kommun kommer tillsammans med Skånetrafiken och andra aktörer att arbeta för att trygga en god trafikförsörjning i hela kommunen. Framtidsspåret. 6 Tema - Pågatåg

7 Den 14 december klart för avgång ALLA FOTO AM Tryck & Reklam Tema - Pågatåg 7

8 Foto: AM Tryck & Reklam Pågatåg, kunglig glans och fortsatt utveckling Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. Dagens medborgare ställer höga krav på kommunen som leverantör av en välfungerande skola, omsorg och vård. Vi måste ständigt pröva och ompröva vår verksamhet för att kunna göra största möjliga nytta. Det kommunala uppdraget erbjuder samtidigt stora möjligheter och det är viktigt att vi har modet och viljan att investera för framtiden. Därför måste vi, trots en kärv ekonomi, våga satsa för att vår kommun ska vara attraktiv för boende, näringsliv och besökare, nu och i framtiden. Under 2013 har vi tagit några viktiga steg i den riktningen. En av årets största händelser var invigningen av de återstående stationerna i Pågatågsprojektet som ägde rum i mitten av december. För Hässleholms kommun innebär det att vi har fått tågstopp på fem nya orter: Sösdala, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum och Ballingslöv. För att uppmuntra inflyttning och dra så stor nytta som möjligt av denna satsning planerar vi bostadsbyggande i de nya pågatågsorterna liksom i övriga tätorter. Vi förbereder också för bostäder och kontor i området nära Hässleholms järnvägsstation, som ju är ett viktigt kommunikationsnav för både kommunen och regionen. Det handlar dels om nya bostäder väster om järnvägen, dels om en förtätning av centrum. Ett helt eget kapitel i Hässleholms historiebok 2013 skrev Robin Stjernberg. Han utsågs för andra året i rad till Årets Hässleholmare för att han med sin musikalitet och personlighet erövrat Sveriges och Europas hjärtan. Robins framgångar spred Hässleholms namn över Europa och väckte en enorm stolthet hos hässleholmarna. Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. När turen kom till Skåne den 5 april valde kungen att hålla sitt offentliga torgtal just i Hässleholm. Med anledning av att Silviaskolan fyllde 20 år fick Hässleholm även tidigare under året besök av drottning Silvia, som ju namngivit skolan. Året som gått har inneburit en del svårigheter att komma framåt i strategiska frågor beroende på det politiska minoritetsstyret. Men vår gemensamma vision ligger fast. Hässleholms kommun är under ständig förändring och drivs framåt av en nyfikenhet på omvärlden och en öppenhet för nya idéer. Inför det kommande året ser jag fram emot att tillsammans med våra medborgare och medarbetare fortsätta att utveckla Hässleholm till en modern kommun som tar plats i Skåne. Givetvis laddar vi också för fest under 2014 tillsammans firar vi att Hässleholms stad fyller 100 år. Pär Palmgren, Kommunstyrelsens ordförande 8 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

9 2013 uppmärksammade framgångar och fortsatta satsningar När jag ser tillbaka på 2013, mitt första år som kommunchef, gläds jag åt ett fantastiskt engagemang i hela vår verksamhet. Jag ser hur vi på olika sätt hjälps åt och sätter medborgarna i centrum. Hässleholms kommun ska erbjuda trygghet och god omsorg för sina invånare och tillsammans arbetar vi för att stärka dessa värden. Under året som gått har vi sett många goda exempel på detta. Mötesplats Ljungdala, ett förvaltningsövergripande samarbete, är ett av dem. Här arbetar man föredömligt för att ge ungdomar och andra i närområdet en möjlighet att utvecklas som individer, få en ökad självkänsla, trygghet och förståelse för olika kulturer. En annan viktig verksamhet är Pilen som under året uppmärksammades av Länsstyrelsen för sitt välfungerande boende för ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Länsstyrelsen uppmärksammade även miljöförvaltningens föredömliga arbete. I granskningen av skånska kommuners livsmedelskontroll var Hässleholm den enda kommunen som godkändes utan anmärkningar. Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet och höjt måluppfyllelsen. Ett annat glädjeämne är bibliotekens utökade samarbete i Skåne Nordost. Från och med i höstas har du som är lånekortsinnehavare i Hässleholms kommun tillgång till 35 bibliotek och en miljon böcker. En av kommunens årliga höjdpunkter är Europaforum Hässleholm som utvecklats till Sveriges största arena för aktuella Europafrågor var elfte året i rad för arrangemanget och bland de medverkande fanns EU-kommissionär Cecilia Malmström, kulturråd Marika Lagercrantz, före detta statsminister Ingvar Carlsson samt Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Hovdala hamnade välförtjänt i hela landets blickfång när hästdans ägde rum på Hovdala i somras. En fascinerande föreställning med fyra dansare från New York, fem skånska hästar och sex autistiska ungdomar från Hässleholm. Hovdala slott var även skådeplats för SM i tornerspel som lockade storpublik kommer att bli ett innehållsrikt och intressant år. Kommunen kommer vara delaktig i valet till Europaparlamentet samt kommun-, region- och riksdagsvalen. Hur den politiska majoriteten ser ut i Hässleholm under nästa mandatperiod vet vi efter valet i september. Sist men inte minst vill jag nämna Hässleholms stads 100-årsfirande som under 2014 sammanfaller med kommunens 40-årsjubileum. Jag hoppas att vi ses under jubileumsfirandet! Bengt-Arne Persson, Kommunchef Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet Foto: AM Tryck & Reklam 9

10 Politisk organisation Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Kommunfullmäktige Ordförande: Douglas Roth (M) Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 61 ledamöter och 34 ersättare utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid valet i september 2010, fick Moderaterna tillsammans med Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Folkets Väl och Miljöpartiet majoritet med totalt 32 mandat. Under hösten 2012 valde Miljöpartiet och Folkets Väl att hoppa av samarbetet med majoriteten, vilket innebär att de övriga partier från majoriteten inte längre bildar majoritet med sina 26 mandat. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelsen och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt beslutar i ärenden om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder i kulturhusets röda salong en gång per månad med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och direktsänds även via Hässleholms närradio på 98,9 Mhz. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Folkpartiet, 3 Kristdemokraterna, 4 Miljöpartiet, 4 Centerpartiet, 5 Folkets Väl, 2 Vänsterpartiet, 2 Sverigedemokraterna, 9 Av de totalt 61 ledamöterna är 22 kvinnor och 39 män. Socialdemokraterna, 18 Moderaterna, 14 Partistöd Till respektive parti som är representerat i fullmäktige utgår ett årligt grundbidrag som motsvarar föregående års basbelopp. Därutöver får partierna bidrag för varje mandat i fullmäktige med 80 procent av föregående års basbelopp. Kommunens revisorer Ordförande: Nils Olof Sennmalm (C) Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är nio till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskning enligt god revisionssed. Revisorernas uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelse Ordförande: Pär Palmgren (M) Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Styrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. I början av mandatperioden var platserna fördelade med åtta platser för majoriteten, fem för oppositionen och två för Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Folkets Väl har hoppat av samarbetet. Till styrelsen finns tre förvaltningar med anställda tjänstemän. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för ledning, tillsyn och samordning. Kommunledningskontoret består av sju avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, teknik, tillväxt och kommunikation. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut och projekt. Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, exploaterings- och fastighetsfrågor, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Förvaltningschef: Karina Hansson Förvaltningen ansvarar för vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. 10 Politisk organisation

11 Räddningstjänst Förvaltningschef: Anders Nählstedt Räddningstjänsten ansvarar för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för skydd mot olyckor i både Hässleholms och Perstorps kommuner samt beredskapsplanering, säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. Nämnder Nämnderna bereder kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ser till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens verksamhet är uppdelad i sju nämnder. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som fullmäktige. Antal ledamöter och ersättare bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar med anställda tjänstemän. Byggnadsnämnd Ordförande: Mats Sturesson (C) Förvaltningschef: Camilla Ehrenflod Byggnadsnämnden ansvarar för plan-, bygg- och kartverksamhet och driver kommunal lantmäterimyndighet. Nämndens ansvarsområde består även av kommunens kompetens inom ekologi och att driva naturvårdsprojekt. Fritidsnämnd Ordförande: Lars Johnsson (M) Förvaltningschef: Stefan Larsson Fritidsnämnden ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar. I nämndens ansvar ingår även lotterimyndighet, fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning, fritidsgårdsverksamhet och fördelning av bidrag till olika slags föreningar bland annat idrottsföreningar. Kulturnämnd Ordförande: Margreth Segerstein (M) Förvaltningschef: Anders Rosengren Kulturnämnden ansvarar för bibliotek och allmänkulturell verksamhet i samverkan med kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. I ansvaret ingår utställningsverksamhet, verksamhet i och drift av Hässleholm Kulturhus och Hovdala slott samt fördelning av verksamhetsbidrag och projektbidrag till kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Johan Berglund (M) Förvaltningschef: Eva Andersson Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, skolbibliotekscentral och de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kulturskola. Socialnämnd Ordförande: Robin Gustavsson (KD) Förvaltningschef: Bodil Sundlöf Socialnämnden ansvarar för stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem, socialbidrag, mottagning av flyktingar, familjerätt och familjerådgivning samt tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol. Omsorgsnämnd Ordförande: Lina Bengtsson (M) Förvaltningschef: Annika Andersson Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Miljönämnd Ordförande: Agne Nilsson (C) Förvaltningschef: Sven-Inge Svensson Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom miljö- och Foto: jens christian Foto: jens christian 11

12 Hässlehem AB äger och förvaltar hyreslägenheter i kommunen. hälsoskyddsområdet, sjökalkning, miljöskyddsprogram samt tillsyn enligt tobakslagen. Kommunala bolag Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommunen har valt att driva en del av sin verksamhet i bolagsform. Alla bolagen är helägda. Hässleholms Industribyggnads AB Styrelseordförande: Lars-Göran Wiberg (C) VD: Kent Johannesson Hässleholms Industribyggnads AB har till uppgift att köpa, sälja, bygga, utveckla, äga och förvalta fastigheter och mark. Bolaget förvaltar och utvecklar Norra Station, Finjasjö Park, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka m 2 kommersiella lokaler. Hässleholm Teknik AB Styrelseordförande: Torsten Nilsson (M) VD: Ola Richard Hässleholm Teknik AB ansvarar för skötsel av kommunens gator, vägar, parker, lekplatser och grönytor. Inom bolaget sköts även drift, löpande underhåll och lokalvård av kommunens lokaler och fastigheter. Det kommunala gatunätet utgör 400 km och gång- och cykelbanor 95 km. Det totala fastighetsbeståndet består av cirka m 2. Hässlehem AB Styrelseordförande: Thord Johansson (FP) VD: Stephan Persson Hässlehem AB är ett bostadsbolag som äger och förvaltar hyreslägenheter i Hässleholms kommun. Lägenheterna finns i flerfamiljshus, radhus, gruppboenden samt vårdboenden med tillhörande lokaler. Bolagets uppgift är att tillhandahålla bra bostäder med hög kvalitet för flertalet kundkategorier samt att vara ett bostadspolitiskt instrument för ägaren Hässleholms kommun. Målet är att erbjuda hyresgästerna ett tryggt och trivsamt boende med god service. Hässleholm Miljö AB Styrelseordförande: Christer Caesar (KD) VD: Gunilla Holmberg Hässleholm Miljö AB ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall. Bolaget tar emot och behandlar avfall från industrier och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme till invånarna i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med kommuninvånarna och med hjälp av entreprenörer arbetar Hässleholm Miljö dagligen för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att skapa en bättre livsmiljö för alla i kommunen. Hässleholms Vatten AB Styrelseordförande: Karl Axel Axelsson (C) VD: Henrik Brink Hässleholms Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har till uppgift att producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten i tätorterna. Kommunens organisation Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Kommunledningskontor Bolag Hässleholms Industribyggnads AB (100%) Hässleholm Norra Station AB (100%) Hässleholm Teknik AB (100%) Hässlehem AB (100%) Hässleholm Miljö AB (100%) Hässleholms Vatten AB (100%) Kommunstyrelse Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Politisk organisation Förvaltningar Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Valnämd Fritidsnämnd Miljönämnd Barn- och utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Fritidsförvaltning Miljökontor Byggnadsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Socialförvaltning 12 Politisk organisation

13 Så används skattepengarna 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 21,26 kr Vård och omsorg om äldre 21,04 kr Grundskola 12,78 kr Verksamhet för funktionshindrade 10,73 kr Barnomsorg 9,17 kr Gymnasieskola 5,92 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,29 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,14 kr Övrig verksamhet 2,61 kr Gator, vägar, park och mark 2,13 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,43 kr Räddningstjänst 1,28 kr Årets resultat 0,82 kr Politisk verksamhet 0,62 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet 0,41 kr Exploateringsverksamhet 0,38 kr Miljö och hälsoskydd Härifrån får kommunen sina pengar 82,1% Skatter och generella statsbidrag 4,7% Avgifter för kommunal service 3,9% Övriga bidrag 3,7% Övrigt 2,3% Statsbidrag till olika verksamheter 1,9% Hyror och arrenden 1,3% Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner Så används skattepengarna 13

14

15 Förvaltningsberättelse sid Foto: Hovdala slott

16 Omvärldsanalys De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Med en god kunskap om omvärlden ökar kommunens förmåga att förstå framtidens utmaningar. Det blir lättare att navigera mot visionen och hitta rätt målsättningar och agerande under resans gång. Konjunkturen ljusnar Sverige fortsätter att inneha en stabil finansiell ställning. De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Hushållens disponibla inkomster har, korrigerat för inflationen, ökat med 32,5 procent sedan Den reala inkomstökningen hos hushållen har främst lett till ett ökat sparande och en högre sparkvot. Prognoserna pekar dock mot att hushållens konsumtionsutgifter kommer att växa i snabbare takt framöver och att nivån på sparandet reduceras. Den ökade inhemska efterfrågan bidrar i sin tur till att stärka den svenska konjunkturen. Bilden av ekonomin är dock inte odelat positiv. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på en relativt blygsam utveckling av BNP-tillväxten under de tre första kvartalen Efter en viss uppgång under det avslutande kvartalet ökade BNP med 0,9 procent jämfört med Återhämtningen i svensk ekonomi sker alltså långsamt och är till stor del beroende av utvecklingen i omvärlden. Arbetsmarknaden förändras Orosmolnen i den svenska ekonomin är framför allt den höga arbetslösheten och det låga resursutnyttjandet. Trots att antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar har ökat ligger arbetslösheten kvar på 8 procent. Det beror på att befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet har ökat kraftigt. Framöver förväntas dock befolkningsökningen mattas av, liksom ökningen av arbetskraftsdeltagandet, vilket leder till en minskad arbetslöshet. Arbetsmarknadsprognosen för Skåne år 2014 är positiv och den största efterfrågan på arbetskraft väntas inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmarknaden blir dock alltmer tudelad. Erfarna och utbildade inom ITsektorn och hälso- och sjukvård möter en gynnsam arbetsmarknad, men för journalister, barnskötare, vårdbiträden och administratörer kommer konkurrensen om arbetstillfällena att vara hård. I Hässleholms kommun har arbetslösheten under 2013 legat kvar på 10,9 procent. I jämförelse med tidigare år är det fler personer som deltar i program Foto: Johan Funke BNP 1, ,6 3,6 3,5 2,8 Arbetslöshet 8,0 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6 KPI 0,9-0,1 0,7 2,4 2,9 2,9 1) Befolkningsförändring 2) Befolkningens åldersfördelning Antal invånare % 25% 20% 15% 10% 5% År 0% Befolkningsförändring Hässleholm Riket 16 Omvärldsanalys

17 med aktivitetsstöd och färre som är öppet arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomar har under 2013 fortsatt att öka och uppgick vid årets slut till 25,3 procent. En av kommunens främsta utmaningar är att hitta nya lösningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, utbildningsväsendet och näringslivet för att bryta den negativa trenden och få fler invånare i arbete. Befolkningsutveckling Sveriges befolkning ökade med personer under 2013 och var vid årets slut Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under förra året den högsta någonsin med personer. I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län. Under åren efter millennieskiftet var Skåne det län i Sverige som växte allra fortast men nu har Skånes befolkningsökning mattats av. För 2013 låg tillväxttakten under rikssnittet och i hälften av de skånska kommunerna minskade befolkningsmängden. Hässleholms kommun har de senaste åren haft en blygsam befolkningstillväxt och under 2013 uppgick befolkningsökningen till 0,13 procent, vilket kan jämföras med den genomsnittliga svenska befolkningsökningen på 0,92 procent. Invånarantalet i Hässleholms kommun uppgick den 31 december till personer, vilket är ökning med 64 personer sedan Kommunens negativa födelsenetto uppvägdes av ett positivt flyttnetto under Bostadsmarknaden Bostadsbyggandet har inte hängt med i befolkningsutvecklingen. Under 2013 ökade förvisso byggandet av småhus och lägenheter jämfört med tidigare år men det råder fortfarande bostadsbrist i delar av landet, inte minst i storstadsregionerna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät angav 85 procent av landets kommuner att det råder brist på hyresrätter. I Hässleholms kommun minskade antalet bygglovoch anmälningsärenden med fem procent under 2013 jämfört med Totalt lämnades bygglov för 45 bostäder i flerfamiljshus och marklägenheter. Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. Ett sätt för att minska bilberoendet är att förtäta befintliga bostadsområden samt att förlägga nya bostadsområden och verksamheter i bra kollektivtrafiklägen. Med det gynnsamma kollektivtrafikläge som Hässleholm har finns goda möjligheter att erbjuda attraktiva bostäder såväl i staden, på mindre orter och på ren landsbygd. I det arbetet är det pågående arbetet med en översiktsplan för staden mycket betydelsefullt. Näringslivssiffror Antal enskilda firmor: st (55,5 %) Antal AB: st (30,5 %) Största AB: Bergendahl Food AB (8,1 Mkr) Soloföretag: st (67,9 %) Arbetsplatser > 20 anställda: 189 st (3,4 %) Största branschen nystartade: Tjänsteföretag 35,5 % Största branschen etablerade: Tjänsteföretag 29 % Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. 3) Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, 2012 och Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket Arbetslösa 4,7 5,5 4,5 5,3 5,5 4,6 I program 6,2 4,8 4,0 5,6 4,6 3,9 Totalt 10,9 10,4 8,5 10,9 10,1 8,4 Ungdomar 25,5 20,8 17,2 25,3 20,9 17,7 Källa: Arbetsförmedlingen 4) Andel högutbildade åringar 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Storstäder Förortskommuner till storstäder Större städer Förortskommuner till större städer Hässleholm Övriga kommuner Med högutbildad menas minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Källa: SCB

18 Jämförelser en naturlig del i förbättringsarbetet Resultatet visar att det behövs ett krafttag för att förbättra tillgängligheten på telefon och e-post. Kommunen måste öppna upp sig mot omvärlden och bjuda in medborgarna till en konstruktiv dialog kring kommunens verksamhet och utveckling Hässleholms kommun har för första gången deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för jämförelser, Kommunens Kvalitet i Korthet. Genom att synliggöra verksamheten och uppnådda resultat skapas en grogrund för givande dialoger med medborgare, brukare och uppdragsgivare kring kommunens kvalitet och effektivitet. Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Effektivitet Samhällsutveckling I årets KKiK deltog 220 kommuner, vilket ger ett omfattande och inspirerande referensmaterial för det kontinuerliga förbättringsarbetet. Resultatet Tillgänglighet Hässleholm Genomsnitt Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga? Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstation öppet utöver tiden på vardagar? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Trygghet Hässleholm Genomsnitt Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 5,6 5,4 Delaktighet och information Hässleholm Genomsnitt Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Effektivitet Hässleholm Genomsnitt Vad är kostnaden (tkr) för ett inskrivet barn i förskolan? Hur stor andel av eleverna i årskurs tre når kravnivåerna i nationella prov? Hur stor andel av eleverna i årskurs sex når kravnivåerna i nationella prov? Hur stor andel av avgångseleverna är behöriga till något nationellt program på gymnasiet? 87,1 87,5 Vad är kostnaden (tkr) per betygspoäng? Hur stor andel av eleverna fullföljer gymnasieutbildningen? Vad är kostnaden (tkr) för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? 25,0 25,2 Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt boende? Förvaltningsberättelse Jämförelse

19 Vad är kostnaden (tkr) per brukare inom hemtjänsten? Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? Hur stor andel av ungdomarna har inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning? Samhällsutveckling Hässleholm Genomsnitt Hur stor andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar? 75,5 78,6 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 2,9 4 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,9 5,0 Hur högt är sjukpenningtalet (dgr) bland kommunens invånare? 7,2 8,5 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Klart under medelresultatet Kring medelresultatet Klart bättre än medelresultatet Intern kontroll Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering i hela den kommunala organisationen fungerar tillfredsställande. Kommunstyrelsen och nämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar Fattade beslut ska verkställas och följas upp Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas Enligt kommunens regler fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och därefter en rapport över utförda kontroller. Planen för intern kontroll och rapporten av utförda kontroller rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. Samtliga nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar har påbörjat arbetet med en risk- och väsentlighetsanalys för sin respektive verksamhet och antagit interna kontrollplaner. Analysen ska visa var riskerna finns och därmed vilka moment som bör granskas. Kvaliteten är skiftande och ett fortsatt arbete krävs för att omfatta förvaltningarnas huvudsakliga arbetsmoment. Det är glädjande att se att samtliga förvaltning har verksamhetskontroller i planen och att kontrollmomenten varieras över tiden. Det finns en del kontrollmoment som återkommer årligen på grund av att de anses viktiga att kontrollera löpande. När det gäller uppföljningen av den interna kontrollen har återkoppling skett till förvaltningarna med budskap om att tydligare beskriva hur granskningen har utförts för respektive kontrollmoment, för att på så vis ge en klar bild av granskningens omfattning. Likaså behöver informationen om resultat och åtgärd av kontrollmoment bli mer informativ. Vissa förvaltningar skriver utförligt medan andra är mer fåordiga. I vissa fall har inte resultatet av granskningen framgått. Det finns några kontrollmoment som inte har gjorts enligt planen. Resultatet av kontrollerna visar på förbättringar som behöver göras av ett antal kontrollmoment och dessa ska på nytt kontrolleras under En sammanfattning av 2013 års interna kontrollarbete för kommunen som helhet är att arbetet går framåt och fungerar tillfredsställande utifrån det som nämnderna valt att granska. Arbetet med risk- och väsentlighetsanalyserna behöver fortsätta. Målet är att analyserna ska omfatta förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter. Informationen om hur granskningen har gjorts samt resultat och åtgärd av granskningen har generellt blivit bättre, men fortfarande saknas information för en del kontrollmoment och överlag kan innehållet bli mer informativt. Enligt kommunens regler fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och därefter en rapport över utförda kontroller. Förvaltningsberättelse Intern kontroll 19

20 Måluppfyllelse Hässleholms kommun har under året fortsatt resan mot en kvalitets- och resultatorienterad organisation Hässleholms kommun har börjat resan mot en modern mål- och resultatstyrd organisation. En rad utvecklingsinsatser har genomförts under året men analysen av måluppfyllelsen pekar på att det kvarstår ett omfattande arbete innan kommunen kan säkerställa en god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelseanalys I november 2013 fastställde kommunfullmäktige sju övergripande mål och tolv utvecklingsmål för perioden Målen beaktar både resursåtgång, verksamhetsprocessernas utformning och effekt. Genom att följa upp de övergripande målen med tillhörande utvecklingsmål ges en bild av kommunens förmåga till god ekonomisk hushållning. Nedan anges hur väl kommunen har lyckats nå de övergripande målen utifrån en sammanvägd bedömning, dels av utfallet gentemot kommunfullmäktiges angivna målvärde och dels av nämndernas samlade måluppfyllelse. Sammanfattningsvis visar analysen att kommunen når upp till målsättningen om en god ekonomisk hushållning. Samlad måluppfyllelse Vi uppnår: 3 övergripande mål 5 utvecklingsmål Vi är på väg att uppnå: 4 övergripande mål 5 utvecklingsmål Vi uppnår inte: 2 utvecklingsmål med funktionsnedsättning, bland annat har Lursjöns badplats försetts med en 27 meter lång rullstolsramp. Kommunens skolor har inventerats och hissar, ramper och toaletter har tillgänglighetsanpassats. En genomgång av kommunens tillgänglighetsarbete visar dock att det finns behov av en tydligare styrning och en bredare samverkan med intresseorganisationer och privata aktörer. Tillgänglighetsmålet avser inte bara den fysiska miljön utan även kommunens förmåga att tillhandahålla lättillgänglig information och vara nåbar på telefon och e-post. SKL genomför årligen en granskning av kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Hässleholms kommuns informationsindex har förbättrats och resultatet motsvarar medelvärdet för samtliga kommuner. Under 2013 har arbetet med kommunens nya kommunikationsplattform intensifierat och målsättningen är att Framtidens webb ska vara i drift under God medborgardialog Hässleholms kommun deltar sedan 2012 i SKL:s nätverk för medborgardialog. Målet är att göra medborgardialog till en naturlig del i kommunens styrning och utveckling. Arbetet för att främja dialogen med medborgaren har under året innehållit informationsoch utbildningsinsatser. Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm, har även olika dialogformer prövats, allt ifrån öppna samrådsmöten till diskussioner via sociala medier. Det återstår dock ett omfattande arbete med att skapa en välfungerande struktur för medborgardialog och hitta nya former och arenor innan målet om en god medborgardialog kan sägas vara helt uppfyllt. Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum + Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet och erbjuda en god och trygg livsmiljö till alla + Utvecklingsmål Delmål/målvärde Utvecklingsmål Delmål/målvärde Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Tillgängligheten ska öka Kommunens skolor ska ha en hög tillgänglighet Medborgarens möjlighet till inflytande ska öka Hög tillgänglighet Hässleholms kommun har för tredje året i rad deltagit i Humanas tillgänglighetsbarometer. I år deltog 188 kommuner och Hässleholms kommun hamnade på plats 40 vilket är en förbättring med nio placeringar jämfört med tidigare ranking. Under året har det gjorts insatser för att förbättra tillgängligheten för personer + Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Hässleholms kommun ska senast vid utgången av år 2015 vara nomineringsbar till Sveriges Kvalitetskommun Hässleholms kommun ska ha ett tydligt barnperspektiv i sin styrning Systematiskt kvalitetsarbete Hässleholms kommun har under året fortsatt resan mot en kvalitets- och resultatorienterad organisation. Brukarundersökningar och mellankommunala jämförelser har genomförts och styrkor, såsom Hässleholms kommuns framgångsrika arbete med ekonomiskt + 20 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning

Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning Gustav II Adolf 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens förvaltning 2015-10-29 Sala kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer