Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.hassleholm.se Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Inledning 02 Några händelser 4 Tema Pågatåg 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Kommunchefen har ordet 9 Politisk organisation 10 Så används skattepengarna 13 Innehåll 46 Verksamhetsberättelse Kommunledningskontoret 48 Arbetsmarknad & kompetensutveckling 52 Räddningstjänsten 54 Byggnadsnämnden 56 Fritidsnämnden 58 Kulturnämnden 60 Barn- och utbildningsnämnden 62 Socialnämnden 68 Omsorgsnämden 72 Miljönämnden Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 16 Jämförelse 18 Intern kontroll 19 Måluppfyllelse 20 Framtida utveckling 25 Miljööversikt 26 Folkhälsa 28 Medarbetare 30 Kommunens ekonomi 34 Koncernredovisning 40 Ekonomisk redovisning 5 år i sammandrag 80 Driftredovisning 81 Investeringsredovisning 81 Redovisningsprinciper 82 Resultaträkning 84 Balansräkning 84 Kassaflödesanalys 85 Kommunens noter 86 Koncernens noter 90 Ordlista 90 Revisionsberättelse 91 Design, produktion och tryck: AM-Tryck & Reklam, Hässleholm Omslagsfoto: AM Tryck & Reklam 2

3 Foto: AM Tryck & Reklam Foto: AM Tryck & Reklam Hässleholm fick äran att vara en del i Kung Carl XVI Gustafs firande av sina 40 år på tronen. Stortorget fylldes av besökare som ville lyssna till kungens tal och koltrastkonsert på mobiltelefoner. Foto: Johan Funke 3

4 Foto: Johan Funke Några händelser i Hässleholms kommun 2013 Drottningen möttes av folkets värme Tjugoårsjubilerande Silviaskolan 1 fick besök av drottningen som givit namn åt den. Drottningen mötte skolbarn och uppvaktades med uppträden och visning av projektarbeten. Hässleholm hyllar sin guldgosse Robin Stjernberg vinner melodifestivalen. Kommunen tackade Robin genom att ordna en stor tillställning på Stortorget som uppskattningsvis besöktes av över personer. Riddare gjorde upp i tornerspel Rikstorneringen har blivit ett av kommunens största arrangemang och uppskattningsvis besöktes Hovdala av personer. Riddare från hela landet kom till Hovdala där SM i tornerspel avgjordes. Jan Feb Mars Apr Maj Jun Kommunstyrelsens ordförande valde att avgå Efter en turbulent tid för politiken i kommunen de senaste månaderna väljer Urban Widmark (m) att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande. Widmark efterträds av Pär Palmgren. 40-års jubilerande monark på besök Stortorget i Hässleholm var platsen som Kung Carl XVI Gustaf gjorde sitt enda offentliga anförande för allmänheten under sitt skånska besök. Hässleholm hälsade sin 40-årsjubilerande monark på tronen med flaggor, musik och en mobilkvittrande koltrastkonsert. Furutorp goes digital Furutorp goes digital presenterades på en internationell konferens i Spanien. Goes digital är ett forsknings- och utvecklingsprojekt om IT som en resurs för att utveckla undervisningen och förbättra elevens lärande. 4 Några händelser 2013

5 Klättring i kulturranking Hässleholm klättrar 14 placeringar och hamnar på en tjugonde plats av Sveriges 34 mest kulturella städer 2. Hovdalas möjligheter gör Hässleholmsloppet till en succé Hovdalas borggård besöktes av drygt åskådare och funktionärer för att heja fram de 250 löparna som deltog i Hässleholmsloppets 4:e upplaga. En tuff bana med klättring genom såväl bok- som tallskog och med en vacker utsikt över Finjasjön. Robin blir årets hässleholmare igen Hässleholms galakväll blev en väldigt festlig höjdpunkt tillägnad kommunens företagare och invånare. Priser och stipendium delades ut och för andra året i rad utsågs Robin till Årets hässleholmare. Juli Aug Sep Okt Nov Dec Fler företagare till Hässleholm Kommunen fortsätter uppåt när det gäller nyföretagande. Enligt Nyföretagarbarometerns senaste mätning har det startats 179 företag i kommunen hittills under Bäst i landet på återvinning Hässleholm Miljö AB hamnar överst på Sveriges tio-i-topp lista som Avfall Sverige tagit fram när det gäller miljö inom avfallshanteringen. Hässleholm har en hög materialåtervinning och en stor del av matavfallet som återvinns genom biologisk behandling. Nu stannar tågen igen Folkfest i Bjärnum, Vittsjö, Hästveda och Ballingslöv när tågen åter stannar i dessa orter. Pågatåg Nordost är den enskilt största persontågssatsningen i Sverige som har genomförts på års tid. 1 Silviaskolan vänder sig till elever med hörselnedsättning i Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län. 2 I undersökningen, som görs av Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet, ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. Några händelser

6 Pågatågen binder samman stad med land I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Med Pågatåg Nordost har kartan för järnvägstrafik ritats om och en ny era har inletts. Hässleholms kommun har förstärkt sitt kommunikationsläge ytterligare genom att erbjuda invånaren och resenären åtta pågatågsstationer på fem olika järnvägssträckor. Pågatåg Nordost en regional satsning För omkring tio år sedan startade en diskussion inom och mellan kommunerna om att utveckla tågtrafiken i nordöstra Skåne. Elva kommuner, tre regioner och näringslivet slöt sig samman i en extern projektgrupp, Pågatåg Nordost, med målet att skapa en god infrastruktur över region-, läns- och kommungränserna. Ett intensivt förberedelse- och lobbyarbete tog vid och år 2009 kunde projektgruppen presentera en plan för genomförande och finansiering. I mars 2010 gav regeringen grönt ljus till satsningen. 563 miljoner avsattes i den nationella järnvägsplanen till kapacitetshöjande insatser och till byggandet av 16 nya stationer från Tjörnarp i söder till Gemla i norr. De första spadtagen År 2011 påbörjades arbetet med Sösdala station och därmed inleddes byggfasen i järnvägssatsningen. Åren som följde innehöll ett antal byggstarter. Den 8 mars 2013, var det till exempel dags att med pompa och ståt påbörja stationsbyggnationerna i Bjärnum och Vittsjö medan de första spadtagen i Ballingslöv och Hästveda togs redan året innan. Representanter från bland annat Trafikverket, Hässleholms kommun, Skånetrafiken och det lokala näringslivet fick äran att tala vid ceremonierna, men det var förskolebarnen som fick huvudrollen, att gräva de första spadtagen. 14 december den stora invigningsdagen Invigningen av Pågatåg Nordost inleddes i Hässleholm med tal på Stortorget av representanter från bland andra kommunen, Region Skåne och Trafikverket. De nya stationerna kopplades symboliskt in i trafiksystemet med hjälp av en modelljärnväg. Därefter påbörjades premiärturerna för speciellt inbjudna gäster i riktning mot Bjärnum och Vittsjö respektive Ballingslöv och Hästveda. Varje ort arrangerade i samverkan med de officiella parterna lokala invigningar där stor hänsyn togs till respektive orts förhållanden. Förutom ett traditionellt invigningstal innehöll invigningarna alltifrån bandklippning till fotbollsavspark. Ortsborna som anslutit erbjöds, utöver tal och ceremonier, underhållning, marknader och enklare förtäring. Dagen efter, den 15 december, kunde allmänheten åter ta tåget från orter där tågen under decennier bara har susat förbi. Framtid I Sösdala, som har haft pågatågsstopp sedan år 2011, har resandet till och från orten ökat med hela 50 procent och tillströmningen av resenärer har med råge överträffat prognoserna. Hässleholms kommun hoppas att de goda kommunikationsmöjligheterna ska öka kommunens attraktivitet och leda till ökad inflyttning i framtiden. Studier av andra orter som har fått tillgång till järnvägstrafik pekar på en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Infrastruktur är komplext och ett trafiksystem ska inrymma både starka stråk med hög turtäthet och stort resandeantal och acceptabla resvägar för boende utanför tätorterna. Hässleholms kommun kommer tillsammans med Skånetrafiken och andra aktörer att arbeta för att trygga en god trafikförsörjning i hela kommunen. Framtidsspåret. 6 Tema - Pågatåg

7 Den 14 december klart för avgång ALLA FOTO AM Tryck & Reklam Tema - Pågatåg 7

8 Foto: AM Tryck & Reklam Pågatåg, kunglig glans och fortsatt utveckling Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. Dagens medborgare ställer höga krav på kommunen som leverantör av en välfungerande skola, omsorg och vård. Vi måste ständigt pröva och ompröva vår verksamhet för att kunna göra största möjliga nytta. Det kommunala uppdraget erbjuder samtidigt stora möjligheter och det är viktigt att vi har modet och viljan att investera för framtiden. Därför måste vi, trots en kärv ekonomi, våga satsa för att vår kommun ska vara attraktiv för boende, näringsliv och besökare, nu och i framtiden. Under 2013 har vi tagit några viktiga steg i den riktningen. En av årets största händelser var invigningen av de återstående stationerna i Pågatågsprojektet som ägde rum i mitten av december. För Hässleholms kommun innebär det att vi har fått tågstopp på fem nya orter: Sösdala, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum och Ballingslöv. För att uppmuntra inflyttning och dra så stor nytta som möjligt av denna satsning planerar vi bostadsbyggande i de nya pågatågsorterna liksom i övriga tätorter. Vi förbereder också för bostäder och kontor i området nära Hässleholms järnvägsstation, som ju är ett viktigt kommunikationsnav för både kommunen och regionen. Det handlar dels om nya bostäder väster om järnvägen, dels om en förtätning av centrum. Ett helt eget kapitel i Hässleholms historiebok 2013 skrev Robin Stjernberg. Han utsågs för andra året i rad till Årets Hässleholmare för att han med sin musikalitet och personlighet erövrat Sveriges och Europas hjärtan. Robins framgångar spred Hässleholms namn över Europa och väckte en enorm stolthet hos hässleholmarna. Ytterligare stjärnglans stod vårt kungahus för. I samband med kungens 40-årsjubileum på tronen gjorde kungaparet länsbesök runt om i landet. När turen kom till Skåne den 5 april valde kungen att hålla sitt offentliga torgtal just i Hässleholm. Med anledning av att Silviaskolan fyllde 20 år fick Hässleholm även tidigare under året besök av drottning Silvia, som ju namngivit skolan. Året som gått har inneburit en del svårigheter att komma framåt i strategiska frågor beroende på det politiska minoritetsstyret. Men vår gemensamma vision ligger fast. Hässleholms kommun är under ständig förändring och drivs framåt av en nyfikenhet på omvärlden och en öppenhet för nya idéer. Inför det kommande året ser jag fram emot att tillsammans med våra medborgare och medarbetare fortsätta att utveckla Hässleholm till en modern kommun som tar plats i Skåne. Givetvis laddar vi också för fest under 2014 tillsammans firar vi att Hässleholms stad fyller 100 år. Pär Palmgren, Kommunstyrelsens ordförande 8 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

9 2013 uppmärksammade framgångar och fortsatta satsningar När jag ser tillbaka på 2013, mitt första år som kommunchef, gläds jag åt ett fantastiskt engagemang i hela vår verksamhet. Jag ser hur vi på olika sätt hjälps åt och sätter medborgarna i centrum. Hässleholms kommun ska erbjuda trygghet och god omsorg för sina invånare och tillsammans arbetar vi för att stärka dessa värden. Under året som gått har vi sett många goda exempel på detta. Mötesplats Ljungdala, ett förvaltningsövergripande samarbete, är ett av dem. Här arbetar man föredömligt för att ge ungdomar och andra i närområdet en möjlighet att utvecklas som individer, få en ökad självkänsla, trygghet och förståelse för olika kulturer. En annan viktig verksamhet är Pilen som under året uppmärksammades av Länsstyrelsen för sitt välfungerande boende för ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Länsstyrelsen uppmärksammade även miljöförvaltningens föredömliga arbete. I granskningen av skånska kommuners livsmedelskontroll var Hässleholm den enda kommunen som godkändes utan anmärkningar. Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet och höjt måluppfyllelsen. Ett annat glädjeämne är bibliotekens utökade samarbete i Skåne Nordost. Från och med i höstas har du som är lånekortsinnehavare i Hässleholms kommun tillgång till 35 bibliotek och en miljon böcker. En av kommunens årliga höjdpunkter är Europaforum Hässleholm som utvecklats till Sveriges största arena för aktuella Europafrågor var elfte året i rad för arrangemanget och bland de medverkande fanns EU-kommissionär Cecilia Malmström, kulturråd Marika Lagercrantz, före detta statsminister Ingvar Carlsson samt Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Hovdala hamnade välförtjänt i hela landets blickfång när hästdans ägde rum på Hovdala i somras. En fascinerande föreställning med fyra dansare från New York, fem skånska hästar och sex autistiska ungdomar från Hässleholm. Hovdala slott var även skådeplats för SM i tornerspel som lockade storpublik kommer att bli ett innehållsrikt och intressant år. Kommunen kommer vara delaktig i valet till Europaparlamentet samt kommun-, region- och riksdagsvalen. Hur den politiska majoriteten ser ut i Hässleholm under nästa mandatperiod vet vi efter valet i september. Sist men inte minst vill jag nämna Hässleholms stads 100-årsfirande som under 2014 sammanfaller med kommunens 40-årsjubileum. Jag hoppas att vi ses under jubileumsfirandet! Bengt-Arne Persson, Kommunchef Inom skolan har det också skett mycket. Vi har slagit samman våra gymnasieskolor och grundskolan har för tredje året i rad förbättrat resultatet Foto: AM Tryck & Reklam 9

10 Politisk organisation Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen. Kommunfullmäktige Ordförande: Douglas Roth (M) Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges 61 ledamöter och 34 ersättare utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Vid valet i september 2010, fick Moderaterna tillsammans med Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Folkets Väl och Miljöpartiet majoritet med totalt 32 mandat. Under hösten 2012 valde Miljöpartiet och Folkets Väl att hoppa av samarbetet med majoriteten, vilket innebär att de övriga partier från majoriteten inte längre bildar majoritet med sina 26 mandat. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelsen och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt beslutar i ärenden om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder i kulturhusets röda salong en gång per månad med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och direktsänds även via Hässleholms närradio på 98,9 Mhz. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Folkpartiet, 3 Kristdemokraterna, 4 Miljöpartiet, 4 Centerpartiet, 5 Folkets Väl, 2 Vänsterpartiet, 2 Sverigedemokraterna, 9 Av de totalt 61 ledamöterna är 22 kvinnor och 39 män. Socialdemokraterna, 18 Moderaterna, 14 Partistöd Till respektive parti som är representerat i fullmäktige utgår ett årligt grundbidrag som motsvarar föregående års basbelopp. Därutöver får partierna bidrag för varje mandat i fullmäktige med 80 procent av föregående års basbelopp. Kommunens revisorer Ordförande: Nils Olof Sennmalm (C) Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är nio till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskning enligt god revisionssed. Revisorernas uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelse Ordförande: Pär Palmgren (M) Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Styrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. I början av mandatperioden var platserna fördelade med åtta platser för majoriteten, fem för oppositionen och två för Sverigedemokraterna. Miljöpartiet och Folkets Väl har hoppat av samarbetet. Till styrelsen finns tre förvaltningar med anställda tjänstemän. Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för ledning, tillsyn och samordning. Kommunledningskontoret består av sju avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, IT, teknik, tillväxt och kommunikation. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut och projekt. Verksamheten omfattar bland annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, bokslut, upphandling, personalpolitik, arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, exploaterings- och fastighetsfrågor, marknadsföring, kommunväxel och servicekontor. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Förvaltningschef: Karina Hansson Förvaltningen ansvarar för vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar. 10 Politisk organisation

11 Räddningstjänst Förvaltningschef: Anders Nählstedt Räddningstjänsten ansvarar för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för skydd mot olyckor i både Hässleholms och Perstorps kommuner samt beredskapsplanering, säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. Nämnder Nämnderna bereder kommunfullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ser till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens verksamhet är uppdelad i sju nämnder. Nämnderna har samma proportionella mandatfördelning som fullmäktige. Antal ledamöter och ersättare bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar med anställda tjänstemän. Byggnadsnämnd Ordförande: Mats Sturesson (C) Förvaltningschef: Camilla Ehrenflod Byggnadsnämnden ansvarar för plan-, bygg- och kartverksamhet och driver kommunal lantmäterimyndighet. Nämndens ansvarsområde består även av kommunens kompetens inom ekologi och att driva naturvårdsprojekt. Fritidsnämnd Ordförande: Lars Johnsson (M) Förvaltningschef: Stefan Larsson Fritidsnämnden ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler, idrotts- och fritidsanläggningar. I nämndens ansvar ingår även lotterimyndighet, fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning, fritidsgårdsverksamhet och fördelning av bidrag till olika slags föreningar bland annat idrottsföreningar. Kulturnämnd Ordförande: Margreth Segerstein (M) Förvaltningschef: Anders Rosengren Kulturnämnden ansvarar för bibliotek och allmänkulturell verksamhet i samverkan med kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. I ansvaret ingår utställningsverksamhet, verksamhet i och drift av Hässleholm Kulturhus och Hovdala slott samt fördelning av verksamhetsbidrag och projektbidrag till kulturföreningar, studieförbund och hembygdsföreningar. Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Johan Berglund (M) Förvaltningschef: Eva Andersson Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg, skolbibliotekscentral och de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kulturskola. Socialnämnd Ordförande: Robin Gustavsson (KD) Förvaltningschef: Bodil Sundlöf Socialnämnden ansvarar för stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem, socialbidrag, mottagning av flyktingar, familjerätt och familjerådgivning samt tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol. Omsorgsnämnd Ordförande: Lina Bengtsson (M) Förvaltningschef: Annika Andersson Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Miljönämnd Ordförande: Agne Nilsson (C) Förvaltningschef: Sven-Inge Svensson Miljönämnden ansvarar för uppgifter inom miljö- och Foto: jens christian Foto: jens christian 11

12 Hässlehem AB äger och förvaltar hyreslägenheter i kommunen. hälsoskyddsområdet, sjökalkning, miljöskyddsprogram samt tillsyn enligt tobakslagen. Kommunala bolag Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommunen har valt att driva en del av sin verksamhet i bolagsform. Alla bolagen är helägda. Hässleholms Industribyggnads AB Styrelseordförande: Lars-Göran Wiberg (C) VD: Kent Johannesson Hässleholms Industribyggnads AB har till uppgift att köpa, sälja, bygga, utveckla, äga och förvalta fastigheter och mark. Bolaget förvaltar och utvecklar Norra Station, Finjasjö Park, Hovdala och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka m 2 kommersiella lokaler. Hässleholm Teknik AB Styrelseordförande: Torsten Nilsson (M) VD: Ola Richard Hässleholm Teknik AB ansvarar för skötsel av kommunens gator, vägar, parker, lekplatser och grönytor. Inom bolaget sköts även drift, löpande underhåll och lokalvård av kommunens lokaler och fastigheter. Det kommunala gatunätet utgör 400 km och gång- och cykelbanor 95 km. Det totala fastighetsbeståndet består av cirka m 2. Hässlehem AB Styrelseordförande: Thord Johansson (FP) VD: Stephan Persson Hässlehem AB är ett bostadsbolag som äger och förvaltar hyreslägenheter i Hässleholms kommun. Lägenheterna finns i flerfamiljshus, radhus, gruppboenden samt vårdboenden med tillhörande lokaler. Bolagets uppgift är att tillhandahålla bra bostäder med hög kvalitet för flertalet kundkategorier samt att vara ett bostadspolitiskt instrument för ägaren Hässleholms kommun. Målet är att erbjuda hyresgästerna ett tryggt och trivsamt boende med god service. Hässleholm Miljö AB Styrelseordförande: Christer Caesar (KD) VD: Gunilla Holmberg Hässleholm Miljö AB ansvarar för att samla in och återvinna hushållsavfall. Bolaget tar emot och behandlar avfall från industrier och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme till invånarna i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med kommuninvånarna och med hjälp av entreprenörer arbetar Hässleholm Miljö dagligen för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att skapa en bättre livsmiljö för alla i kommunen. Hässleholms Vatten AB Styrelseordförande: Karl Axel Axelsson (C) VD: Henrik Brink Hässleholms Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har till uppgift att producera och distribuera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten i tätorterna. Kommunens organisation Valberedning Revisorer Kommunfullmäktige Kommunledningskontor Bolag Hässleholms Industribyggnads AB (100%) Hässleholm Norra Station AB (100%) Hässleholm Teknik AB (100%) Hässlehem AB (100%) Hässleholm Miljö AB (100%) Hässleholms Vatten AB (100%) Kommunstyrelse Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Politisk organisation Förvaltningar Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Valnämd Fritidsnämnd Miljönämnd Barn- och utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Fritidsförvaltning Miljökontor Byggnadsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Socialförvaltning 12 Politisk organisation

13 Så används skattepengarna 100 kronor i skatt till kommunen användes så här under >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 21,26 kr Vård och omsorg om äldre 21,04 kr Grundskola 12,78 kr Verksamhet för funktionshindrade 10,73 kr Barnomsorg 9,17 kr Gymnasieskola 5,92 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,29 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet och turism 4,14 kr Övrig verksamhet 2,61 kr Gator, vägar, park och mark 2,13 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder 1,43 kr Räddningstjänst 1,28 kr Årets resultat 0,82 kr Politisk verksamhet 0,62 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet 0,41 kr Exploateringsverksamhet 0,38 kr Miljö och hälsoskydd Härifrån får kommunen sina pengar 82,1% Skatter och generella statsbidrag 4,7% Avgifter för kommunal service 3,9% Övriga bidrag 3,7% Övrigt 2,3% Statsbidrag till olika verksamheter 1,9% Hyror och arrenden 1,3% Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner Så används skattepengarna 13

14

15 Förvaltningsberättelse sid Foto: Hovdala slott

16 Omvärldsanalys De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Med en god kunskap om omvärlden ökar kommunens förmåga att förstå framtidens utmaningar. Det blir lättare att navigera mot visionen och hitta rätt målsättningar och agerande under resans gång. Konjunkturen ljusnar Sverige fortsätter att inneha en stabil finansiell ställning. De offentliga finanserna är i balans och de svenska hushållen har en relativt stor köpkraft till följd av låga räntor och låg inflation i kombination med en god inkomstutveckling. Hushållens disponibla inkomster har, korrigerat för inflationen, ökat med 32,5 procent sedan Den reala inkomstökningen hos hushållen har främst lett till ett ökat sparande och en högre sparkvot. Prognoserna pekar dock mot att hushållens konsumtionsutgifter kommer att växa i snabbare takt framöver och att nivån på sparandet reduceras. Den ökade inhemska efterfrågan bidrar i sin tur till att stärka den svenska konjunkturen. Bilden av ekonomin är dock inte odelat positiv. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på en relativt blygsam utveckling av BNP-tillväxten under de tre första kvartalen Efter en viss uppgång under det avslutande kvartalet ökade BNP med 0,9 procent jämfört med Återhämtningen i svensk ekonomi sker alltså långsamt och är till stor del beroende av utvecklingen i omvärlden. Arbetsmarknaden förändras Orosmolnen i den svenska ekonomin är framför allt den höga arbetslösheten och det låga resursutnyttjandet. Trots att antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar har ökat ligger arbetslösheten kvar på 8 procent. Det beror på att befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet har ökat kraftigt. Framöver förväntas dock befolkningsökningen mattas av, liksom ökningen av arbetskraftsdeltagandet, vilket leder till en minskad arbetslöshet. Arbetsmarknadsprognosen för Skåne år 2014 är positiv och den största efterfrågan på arbetskraft väntas inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmarknaden blir dock alltmer tudelad. Erfarna och utbildade inom ITsektorn och hälso- och sjukvård möter en gynnsam arbetsmarknad, men för journalister, barnskötare, vårdbiträden och administratörer kommer konkurrensen om arbetstillfällena att vara hård. I Hässleholms kommun har arbetslösheten under 2013 legat kvar på 10,9 procent. I jämförelse med tidigare år är det fler personer som deltar i program Foto: Johan Funke BNP 1, ,6 3,6 3,5 2,8 Arbetslöshet 8,0 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6 KPI 0,9-0,1 0,7 2,4 2,9 2,9 1) Befolkningsförändring 2) Befolkningens åldersfördelning Antal invånare % 25% 20% 15% 10% 5% År 0% Befolkningsförändring Hässleholm Riket 16 Omvärldsanalys

17 med aktivitetsstöd och färre som är öppet arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomar har under 2013 fortsatt att öka och uppgick vid årets slut till 25,3 procent. En av kommunens främsta utmaningar är att hitta nya lösningar tillsammans med Arbetsförmedlingen, utbildningsväsendet och näringslivet för att bryta den negativa trenden och få fler invånare i arbete. Befolkningsutveckling Sveriges befolkning ökade med personer under 2013 och var vid årets slut Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under förra året den högsta någonsin med personer. I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län. Under åren efter millennieskiftet var Skåne det län i Sverige som växte allra fortast men nu har Skånes befolkningsökning mattats av. För 2013 låg tillväxttakten under rikssnittet och i hälften av de skånska kommunerna minskade befolkningsmängden. Hässleholms kommun har de senaste åren haft en blygsam befolkningstillväxt och under 2013 uppgick befolkningsökningen till 0,13 procent, vilket kan jämföras med den genomsnittliga svenska befolkningsökningen på 0,92 procent. Invånarantalet i Hässleholms kommun uppgick den 31 december till personer, vilket är ökning med 64 personer sedan Kommunens negativa födelsenetto uppvägdes av ett positivt flyttnetto under Bostadsmarknaden Bostadsbyggandet har inte hängt med i befolkningsutvecklingen. Under 2013 ökade förvisso byggandet av småhus och lägenheter jämfört med tidigare år men det råder fortfarande bostadsbrist i delar av landet, inte minst i storstadsregionerna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät angav 85 procent av landets kommuner att det råder brist på hyresrätter. I Hässleholms kommun minskade antalet bygglovoch anmälningsärenden med fem procent under 2013 jämfört med Totalt lämnades bygglov för 45 bostäder i flerfamiljshus och marklägenheter. Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. Ett sätt för att minska bilberoendet är att förtäta befintliga bostadsområden samt att förlägga nya bostadsområden och verksamheter i bra kollektivtrafiklägen. Med det gynnsamma kollektivtrafikläge som Hässleholm har finns goda möjligheter att erbjuda attraktiva bostäder såväl i staden, på mindre orter och på ren landsbygd. I det arbetet är det pågående arbetet med en översiktsplan för staden mycket betydelsefullt. Näringslivssiffror Antal enskilda firmor: st (55,5 %) Antal AB: st (30,5 %) Största AB: Bergendahl Food AB (8,1 Mkr) Soloföretag: st (67,9 %) Arbetsplatser > 20 anställda: 189 st (3,4 %) Största branschen nystartade: Tjänsteföretag 35,5 % Största branschen etablerade: Tjänsteföretag 29 % Lokaliseringen av bostäder och infrastruktur är en viktig del i byggandet av ett hållbart Skåne. 3) Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den registerbaserade arbetskraften, 2012 och Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket Arbetslösa 4,7 5,5 4,5 5,3 5,5 4,6 I program 6,2 4,8 4,0 5,6 4,6 3,9 Totalt 10,9 10,4 8,5 10,9 10,1 8,4 Ungdomar 25,5 20,8 17,2 25,3 20,9 17,7 Källa: Arbetsförmedlingen 4) Andel högutbildade åringar 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Storstäder Förortskommuner till storstäder Större städer Förortskommuner till större städer Hässleholm Övriga kommuner Med högutbildad menas minst 3-årig eftergymnasial utbildning. Källa: SCB

18 Jämförelser en naturlig del i förbättringsarbetet Resultatet visar att det behövs ett krafttag för att förbättra tillgängligheten på telefon och e-post. Kommunen måste öppna upp sig mot omvärlden och bjuda in medborgarna till en konstruktiv dialog kring kommunens verksamhet och utveckling Hässleholms kommun har för första gången deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för jämförelser, Kommunens Kvalitet i Korthet. Genom att synliggöra verksamheten och uppnådda resultat skapas en grogrund för givande dialoger med medborgare, brukare och uppdragsgivare kring kommunens kvalitet och effektivitet. Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet och information Effektivitet Samhällsutveckling I årets KKiK deltog 220 kommuner, vilket ger ett omfattande och inspirerande referensmaterial för det kontinuerliga förbättringsarbetet. Resultatet Tillgänglighet Hässleholm Genomsnitt Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga? Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstation öppet utöver tiden på vardagar? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Trygghet Hässleholm Genomsnitt Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 5,6 5,4 Delaktighet och information Hässleholm Genomsnitt Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? Effektivitet Hässleholm Genomsnitt Vad är kostnaden (tkr) för ett inskrivet barn i förskolan? Hur stor andel av eleverna i årskurs tre når kravnivåerna i nationella prov? Hur stor andel av eleverna i årskurs sex når kravnivåerna i nationella prov? Hur stor andel av avgångseleverna är behöriga till något nationellt program på gymnasiet? 87,1 87,5 Vad är kostnaden (tkr) per betygspoäng? Hur stor andel av eleverna fullföljer gymnasieutbildningen? Vad är kostnaden (tkr) för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? 25,0 25,2 Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sitt boende? Förvaltningsberättelse Jämförelse

19 Vad är kostnaden (tkr) per brukare inom hemtjänsten? Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? Hur stor andel av ungdomarna har inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad utredning? Samhällsutveckling Hässleholm Genomsnitt Hur stor andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år förvärvsarbetar? 75,5 78,6 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 2,9 4 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,9 5,0 Hur högt är sjukpenningtalet (dgr) bland kommunens invånare? 7,2 8,5 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Klart under medelresultatet Kring medelresultatet Klart bättre än medelresultatet Intern kontroll Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering i hela den kommunala organisationen fungerar tillfredsställande. Kommunstyrelsen och nämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar Fattade beslut ska verkställas och följas upp Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas Enligt kommunens regler fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och därefter en rapport över utförda kontroller. Planen för intern kontroll och rapporten av utförda kontroller rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. Samtliga nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar har påbörjat arbetet med en risk- och väsentlighetsanalys för sin respektive verksamhet och antagit interna kontrollplaner. Analysen ska visa var riskerna finns och därmed vilka moment som bör granskas. Kvaliteten är skiftande och ett fortsatt arbete krävs för att omfatta förvaltningarnas huvudsakliga arbetsmoment. Det är glädjande att se att samtliga förvaltning har verksamhetskontroller i planen och att kontrollmomenten varieras över tiden. Det finns en del kontrollmoment som återkommer årligen på grund av att de anses viktiga att kontrollera löpande. När det gäller uppföljningen av den interna kontrollen har återkoppling skett till förvaltningarna med budskap om att tydligare beskriva hur granskningen har utförts för respektive kontrollmoment, för att på så vis ge en klar bild av granskningens omfattning. Likaså behöver informationen om resultat och åtgärd av kontrollmoment bli mer informativ. Vissa förvaltningar skriver utförligt medan andra är mer fåordiga. I vissa fall har inte resultatet av granskningen framgått. Det finns några kontrollmoment som inte har gjorts enligt planen. Resultatet av kontrollerna visar på förbättringar som behöver göras av ett antal kontrollmoment och dessa ska på nytt kontrolleras under En sammanfattning av 2013 års interna kontrollarbete för kommunen som helhet är att arbetet går framåt och fungerar tillfredsställande utifrån det som nämnderna valt att granska. Arbetet med risk- och väsentlighetsanalyserna behöver fortsätta. Målet är att analyserna ska omfatta förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter. Informationen om hur granskningen har gjorts samt resultat och åtgärd av granskningen har generellt blivit bättre, men fortfarande saknas information för en del kontrollmoment och överlag kan innehållet bli mer informativt. Enligt kommunens regler fastställer nämnder och styrelsen årligen en plan för vad som ska granskas och därefter en rapport över utförda kontroller. Förvaltningsberättelse Intern kontroll 19

20 Måluppfyllelse Hässleholms kommun har under året fortsatt resan mot en kvalitets- och resultatorienterad organisation Hässleholms kommun har börjat resan mot en modern mål- och resultatstyrd organisation. En rad utvecklingsinsatser har genomförts under året men analysen av måluppfyllelsen pekar på att det kvarstår ett omfattande arbete innan kommunen kan säkerställa en god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelseanalys I november 2013 fastställde kommunfullmäktige sju övergripande mål och tolv utvecklingsmål för perioden Målen beaktar både resursåtgång, verksamhetsprocessernas utformning och effekt. Genom att följa upp de övergripande målen med tillhörande utvecklingsmål ges en bild av kommunens förmåga till god ekonomisk hushållning. Nedan anges hur väl kommunen har lyckats nå de övergripande målen utifrån en sammanvägd bedömning, dels av utfallet gentemot kommunfullmäktiges angivna målvärde och dels av nämndernas samlade måluppfyllelse. Sammanfattningsvis visar analysen att kommunen når upp till målsättningen om en god ekonomisk hushållning. Samlad måluppfyllelse Vi uppnår: 3 övergripande mål 5 utvecklingsmål Vi är på väg att uppnå: 4 övergripande mål 5 utvecklingsmål Vi uppnår inte: 2 utvecklingsmål med funktionsnedsättning, bland annat har Lursjöns badplats försetts med en 27 meter lång rullstolsramp. Kommunens skolor har inventerats och hissar, ramper och toaletter har tillgänglighetsanpassats. En genomgång av kommunens tillgänglighetsarbete visar dock att det finns behov av en tydligare styrning och en bredare samverkan med intresseorganisationer och privata aktörer. Tillgänglighetsmålet avser inte bara den fysiska miljön utan även kommunens förmåga att tillhandahålla lättillgänglig information och vara nåbar på telefon och e-post. SKL genomför årligen en granskning av kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Hässleholms kommuns informationsindex har förbättrats och resultatet motsvarar medelvärdet för samtliga kommuner. Under 2013 har arbetet med kommunens nya kommunikationsplattform intensifierat och målsättningen är att Framtidens webb ska vara i drift under God medborgardialog Hässleholms kommun deltar sedan 2012 i SKL:s nätverk för medborgardialog. Målet är att göra medborgardialog till en naturlig del i kommunens styrning och utveckling. Arbetet för att främja dialogen med medborgaren har under året innehållit informationsoch utbildningsinsatser. Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm, har även olika dialogformer prövats, allt ifrån öppna samrådsmöten till diskussioner via sociala medier. Det återstår dock ett omfattande arbete med att skapa en välfungerande struktur för medborgardialog och hitta nya former och arenor innan målet om en god medborgardialog kan sägas vara helt uppfyllt. Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum + Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet och erbjuda en god och trygg livsmiljö till alla + Utvecklingsmål Delmål/målvärde Utvecklingsmål Delmål/målvärde Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Tillgängligheten ska öka Kommunens skolor ska ha en hög tillgänglighet Medborgarens möjlighet till inflytande ska öka Hög tillgänglighet Hässleholms kommun har för tredje året i rad deltagit i Humanas tillgänglighetsbarometer. I år deltog 188 kommuner och Hässleholms kommun hamnade på plats 40 vilket är en förbättring med nio placeringar jämfört med tidigare ranking. Under året har det gjorts insatser för att förbättra tillgängligheten för personer + Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Hässleholms kommun ska senast vid utgången av år 2015 vara nomineringsbar till Sveriges Kvalitetskommun Hässleholms kommun ska ha ett tydligt barnperspektiv i sin styrning Systematiskt kvalitetsarbete Hässleholms kommun har under året fortsatt resan mot en kvalitets- och resultatorienterad organisation. Brukarundersökningar och mellankommunala jämförelser har genomförts och styrkor, såsom Hässleholms kommuns framgångsrika arbete med ekonomiskt + 20 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke

www.hassleholm.se Foto: Johan Funke www.hassleholm.se Foto: Johan Funke Foto: Johan Funke Foto: Jens Christian Bo i storstadsnära landsbygd Rött torp eller nybyggd funkis. Sjönära, lantligt eller på bekvämt gångavstånd till centrum. Hässleholms

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer