Information till nyinflyttade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till nyinflyttade"

Transkript

1 Information till nyinflyttade Aktergatan Fastigheten förvaltas av:

2 Einar Mattsson Einar Mattsson Byggnads AB är ett familjeföretag med gamla anor. Verksamheten grundades 1935, och vi har sedan dess uppfört ett hundratal större bostadsfastigheter i Stockholm med omnejd. Vi förvaltar ca 9000 lägenheter inom Storstockholm varav hälften ägs av Einar Mattsson-gruppen. Lägenheterna inom Einar Mattsson-gruppen anvisas dels av Stockholms Stad Bostadsförmedling och dels via vårt Botorg: Vår adress är: Einar Mattsson Byggnads AB Box Stockholm Besöksadress huvudkontor: Rosenlundsgatan 58 Kundtjänst har öppet: Måndag torsdag kl Fredagar kl Under sommarperioden stänger vi kontoret tidigare, se vår hemsida Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Valkommen7570 3

3 Styrelse Brf Felicia Strand 2013/2014 Ledamöter: Anette Högberg, ordförande Tiziana Saraceno, vice ordf Birgitta Bergkvist, sekreterare Tomas Holmqvist Patrik Engberg Suppleanter: Eva Munk Christophe Buchet Willy Mattsen Ulrika Bohlin Styrelsemejl: Styrelse mobil:

4 7570 Aktergatan Förvaltare Ansvarig för renoveringar och besiktningar: Tanja Brandt, tfn Medlemsärenden Överlåtelser/panter/månadsavgifter: Jenny Karlsson, tfn Felanmälan Felanmälan till vår kundtjänst: tfn , tryck 1 e-post: via vår hemsida klicka på Felanmälan. Obs! I bostadsrättsföreningens stadgar 28 framgår vad som åligger bostadsrättsinnehavaren, respektive föreningen att åtgärda: Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick ( ). Till lägenhetens inre räknas: Rummens väggar, golv och tak samt underliggande, fuktisolerande skikt, Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster Lägenhetens ytter- och innerdörrar samt Svagströmsanläggningar. Föreningens ansvar när det gäller lägenheterna omfattar framför allt stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation. Se vidare stadgarna.

5 Akuta fel jourtjänst Vid skador och fel som kräver omedelbar åtgärd kontakta: 1. Dagtid, Einar Mattsson, kundtjänst tfn Övrig tid då fastighetsskötaren ej är anträffbar och kontoret stängt ring Jourmontör, tfn Obs! Jourmontör skall inte anlitas för droppande kranar, stopp i tvättställ, rinnande toaletter, fel på kyl, frys spis etc. (Se stadgar 28 ovan) Ohyra, skadedjur Kontakta Anticimex Vid misstanke om skadedjur: pälsängrar, mjölbaggar och dylikt. Uppge att ni är lägenhetsinnehavare i brf Felicia strand och att fastigheten är försäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. I försäkring ingår endast bostadsyta och närliggande utrymme kring bostaden. Brandvarnare En brandvarnare finns i lägenheten. Brandvarnaren har fasta batterier som fungerar under brandvarnarens livstid, ca 8 år. Lämpligt är att testa brandvarnarens funktion ett par gånger/år genom att trycka in den knapp som finns mitt på. Om inget ljud kommer, byt batterier.

6 FAKTA OM FASTIGHETEN OCH LÄGENHETERNA Barnvagnar Bilplatser Cyklar Barnvagnsrum är belägna i anslutning till varje trapphus i låsbart utrymme Garageplatser finns i fastigheten, 17 st och det är f n kö, kontakta hyreskonsulent för närmare information. Garageinfart är från Aktergatan 21 och är gemensam med hyreshuset på Lugnets Allé 48A-E. Fjärrkontroll till garageport finns att hyra. Fastigheten har ett stort cykelrum i anslutning till gång- och cykelvägen utmed kanalen. Parkering på gård är ej tillåten. Datakopplingsskåp Se manual sid 13 El Lägenheten är utrustad med automatsäkringar, varför proppar ej behöver bytas. Säkringen fungerar som en strömbrytare, vid utlöst säkring fälls kontakten ned för att återställa, vippa upp kontakten. Elmätaren sitter i fastighetens elrum, ej i lägenheten. Jordfelsbrytaren slår ifrån all el om en trasig elapparat eller dylikt kortsluter eller är felaktig. Jordfelsbrytaren måste återställas vid elcentralen. Abonnemang Fortum har hand om elnätet i fastigheten. Kontakta Fortum på tfn eller för att teckna elabonnemang.

7 Kabel-TV Abonnemang OBS: Från och med januari 2014 så kommer Ownit vara vår leverantör för bredband och kabel-tv och grundutbudet för detta kommer ingå i månadsavgiften. Vi rekommenderar därför våra nya medlemmar att inte ingå nya abonnemang med bindningstider för att undvika att betala i onödan. Vid första inflyttning år 2003 levereradess en antennkabel för TV. Denna kabel heter Anslutningskablage med basun, E och kan beställas av Ljus & Kraftinstallationer i Lidingö AB, Barkassavägen 17, Lidingö, tfn eller Lägenhetsförråd Rymliga förråd för varje lägenhet finns i källaren. Markiser och balkongskydd För att vår fastighet ska se trevlig ut tillåts endast markiser och balkongskydd med enhetligt utseende. Markiserna skall vara ljusgrå och balkongskydden mörkgrå. För markiser gäller dessutom vissa legala restriktioner och att installationen måste godkännas av styrelsen. Samma gäller regler förändring av uteplats genom t ex uppsättande staket.. Nycklar Till lägenheten och övriga utrymmen Kostnad vid besök av låssmed p.g.a. utelåsning betalas av berörd brf-innehavare. Låssystemet i fastigheten är ett s.k. spärrat system vilket betyder att lägenhetsnyckel endast kopieras hos av bostadsrättsföreningen utvald låssmed. Mot uppvisande av upplåtelseavtal och legitimation får Ni nyckel kopierad hos Låsmakarna på Högbergsgatan 85, Södermalm

8 Porttelefon Fastigheten har en porttelefon som är inkopplad på telenätet. Det innebär att man samtalar med besökare och öppnar porten från telefonen. Besökare kan antingen slå ditt anropsnummer som finns på namntavlan bredvid porten, eller ditt telefonnummer. Efter kl måste besökaren slå telefonnumret, detta för att slippa störande busringningar. Fastighetsskötaren programmerar in ditt telefonnummer i kodcentralen. När någon använder porttelefonen ringer din telefon som vanligt. När du svarar hörs en liten melodi som talar om att det är från porten. Genom att trycka på femman kan du tala med den besökande. Tryck på femman igen för att öppna porten. Vill du ej öppna trycker du på nollan och lägger på. Post och tidningar Sopor Posten delas ut i postfack som finns innanför varje gårdsentré. Fastighetsskötaren har dekaler Ingen reklam Tack att sätta på postfacken för den som så önskar. Morgontidningar sätts i hållare vid lägenhetsdörren. Hushållssopor Fastigheten är ansluten till sopsug. Inkast finns i särskilt rum i husets södra del, ingång från gavel Aktergatan 21. Källsortering skall utföras och anslag finns i soprummet. För att underlätta sorteringen har varje diskbänk två hinkar för ändamålet. Speciella komposterbara påsar för matavfall finns att hämta kostnadsfritt i GlashusEtt, Lugnets Allé 39. Där finns även allmän information om sopsortering. Grovsopor Grovsopor m.m. slängs i kärl som finns i särskilt utrymme i gavel på Aktergatan 21. Vänligen följ anvisningarna för grovsopor, då detta är en stor kostnad för bostadsrättsföreningen.

9 Telefon Tvättstuga Telefonjacket är av en ny standard. Om Ni har det gamla gristrynet så kan Ni köpa en adapter telefonadapter typ A i närmaste Teliabutik eller hos Ljus & Kraftinstallationer i Lidingö AB, Barkassavägen 17, Lidingö. tfn eller Om IP-telefoni installeras ansvarar medlemmen för att detta återställs vid avflyttning. I fastigheten finns en tvättstuga, belägen på Aktergatan 21, gårdsentrén. Boka tvättid med bokningscylindern på tavlan i tvättstugan. Ventilation Ordningsregler I tvättstugan finns det uppsatt en skylt med gällande regler vid användandet av tvättstugan. Det är viktigt att dessa följs (rent och fint för allas trevnad). Huset ventileras med hjälp av frånluftsfläktar. För att få bästa möjliga ventilation krävs att brf-innehavaren rengör ventilationsdon från damm och fett, tvättar fettfilter i spiskåpa samt öppnar samtliga tilluftsventiler i överkant på fönstren. Motordriven fläkt som ansluts till systemet är ej tillåtet. Ventiler i kök och badrum kan ibland behöva tvättas rena med diskmedel, övriga ventiler räcker med att dammsuga rent någon gång per år. Värme i lägenheterna Husets lägenheter värms upp via konvektorer. Värmen är på under eldningssäsongen. Placera ej föremål direkt på konvektorerna, detta hindrar värmen från att sprida sig i lägenheten. Komfortvärme finns att tillgå i badrumsgolvet.

10 NÅGRA ORDNINGSREGLER Trapphus Håll trapphuset fritt från föremål Det är förbjudet att förvara barnvagnar, pulkor, cyklar etc i trapphusen. Skälen till detta är framför allt att trapphuset är utrymningsväg vid brand och att ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Enligt Lagen om skydd mot olyckor, och tillämpningen av denna, har vi som fastighetsägare skyldighet att se till att utrymningsvägar hålls fria. Allt lösöre kommer därför att flyttas bort från trapphusen. Lägenhetsdörrar Mattor Det är inte tillåtet att fästa dekaler eller lappar med extranamn på dörrens utsida, detta för att bevara ett prydligt och enhetligt intryck i trapphusen. Om extranamn önskas på dörren, kontakta hyreskonsulenten. Mattor eller sängkläder får inte skakas från fönster eller balkong. Datakopplingsskåp Se bifogad manual.

11 Övrigt Anslagstavlor Allmän information anslås på anslagstavlorna på entréplan i varje trapphus. Hemsida lanseras inom kort. Pantförskrivning Avgift tas ut med 1 % av basbeloppet/pant. Överlåtelse Avgift 2,5% av basbeloppet tas ut av säljaren.

12 Generella brandskyddsregler Barnvagnar, rullatorer mm får inte förvaras i trappuppgångar och loftgångar utan skall förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning. Blinkande lysrör. Vid fall där blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen skall detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd. Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd. Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren, kontakta felanmälan. Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning. Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras. I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck mm). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil. Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan skall lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats. Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen. Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Valkommen7570 Aktuella brandskyddsregler kommer att anslås i anslutning till fastighetens tvättstuga. 12

13 Datakopplingsskåp Manual Exempel på inkoppling av TV, telefon och data i lägenhetens korskopplingsskåp. I nedanstående skåp är : Data kopplad till uttag 03 i lgh Tv kopplad till uttag 07 i lgh Telefon kopplad till uttag 09 i lgh Valkommen

14 Källsorteringsguide Felicia Strand I kretsloppsrummet sorteras följande fraktioner BATTERIER - SMÅ Ja tack! Lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring BRÄNNBART AVFALL Ja tack! Det som blir kvar efter sortering. Plastförpackningar, kläder, diskborstar, städsopor Kretslopp: Bränsleråvara vid energiutvinning GLASFÖRPACKNINGAR - FÄRGADE Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong GLASFÖRPACKNINGAR - OFÄRGADE Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong MATAVFALL Ja tack! Komposterbart material. Matrester, frukt, grönt, fisk och bröd Kretslopp: Kompostering, rötning. Energiutvinning METALLFÖRPACKNINGAR Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar Kretslopp: Ny metallråvara WELL/KARTONG Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar. Exempelvis mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizzakartong samt wellpapp. Påsar och bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor PAPPER OCH TIDNINGAR Ja tack! Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper Låt oss hjälpas åt att hålla ordning i kretsloppsrummet. Tänk på att göra rent förpackningar som lämnas i behållarna. Släng tomma plastpåsar i nedkastet för brännbart avfall.

15 Källsorteringsguide Felicia Strand I grovsoprummet sorteras skrymmande avfall i två fraktioner BRÄNNBART AVFALL Ja tack! Det som blir kvar efter sortering. Böcker, pärmar, kläder, diskborstar, städsopor Kretslopp: Bränsleråvara vid energiutvinning ÖVRIGT EJ BRÄNNBART Ja tack! Restmaterial som inte lämpar sig för återvinning eller energiutvinning Kretslopp: Trygg deponering på godkända anläggningar Avfall som lämnas på miljöstation. Närmaste miljöstation är GlashusEtt som tar emot hanterbara mängder farligt avfall under öppettiderna. Kolla i förväg om det är öppet (http://www.hammarbysjostad.se/). Det är inte tillåtet att lämna avfall utanför huset. Det finns även en ambulerande miljöstation. Under 2008 stannar den vid Korphoppsgatan 42 den 22/5, 11/9 och 13/11 mellan 18:00 och 18:45. BLYBATTERIER Batteri innehållande bly. Bilbatterier och andra poster av större batterier KEMIKALIER Bensin, oljor, färg etc LJUSKÄLLOR Hela glödlampor, lågenergilampor och lysrör Avfall som lämnas på återvinningscentral, förslagsvis ÅVC Östberga (http://www.stockholm.se/avfall). ELEKTRONIK vitvaror och småelektronik Spisar, spishällar, ugnar, spisfläkt, diskmaskiner, tvättmaskiner, och torktumlare. IT-, telekom- och kontorsutrustning, TV, audio och video. El- och batteridrivna handverktyg. Nyare produkter kan även återtas av försäljningsstället MÖBLER Större möbler, säng, soffa, bokhylla

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Rum för livet Innehåll Vad är EHB 3 Vårda lägenheten väl 4 Service 4 Lägenhetsunderhåll 4 Måla och tapetsera själv 4 Hyresgästens ansvar 4 Installationer 4 Ohyra

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Välkommen till Brf Engelsmannen 4!

Välkommen till Brf Engelsmannen 4! Välkommen till Brf Engelsmannen 4! i I det här brevet hittar du viktig information som är bra att känna till. Du hittar även kontaktuppgifter till styrelsen. Information om vad som händer i föreningen...

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET

VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET VÄLKOMMEN TILL BRF BERGET Som nyinflyttad är det säkert en del praktiska frågor ni undrar över. Vi vill med detta informationsblad besvara de vanligaste frågorna. För mer information se vår hemsida: www.hsb.se/norr/berget

Läs mer