Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok"

Transkript

1 Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter Användarhandbok

2 Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Java är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dess partners. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Femte utgåvan: februari 2015 Första utgåvan: juni 2014 Dokumentartikelnummer:

3 Om den här handboken Den här handboken innehåller information om säkerhet, föreskrifter och miljö som följer USA:s, Kanadas och internationella bestämmelser för notebook-datorer, stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer. VARNING: Den här texten innehåller information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs. VIKTIGT: Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. OBS! Text framhävd på det här sättet innehåller viktig extra information. iii

4 iv Om den här handboken

5 Innehåll 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer... 1 Myndighetsetiketter... 1 Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission)... 2 Modifieringar... 2 Kablar... 2 Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA)... 2 Produkter med trådlösa LAN-enheter eller HP:s mobila bredbandsmoduler... 3 Föreskrifter för Brasilien... 3 Föreskrifter för Kanada... 3 Regulatoriska föreskrifter för EU... 4 Försäkran om överensstämmelse... 4 Produkter med trådlös funktion (EMF)... 4 Begränsningar för produkt med trådlösa funktioner... 4 Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax)... 4 Ergonomiska föreskrifter... 5 Tyskland... 5 Tyskland (Deutscher text)... 5 Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland... 5 Föreskrifter för Japan... 6 Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN, trådlöst WAN och Bluetooth... 6 Föreskrifter för Sydkorea... 6 Föreskrifter för Mexiko... 6 Föreskrifter för Singapore... 7 Thailändsk föreskrift för trådlöst WWAN... 7 NCC-föreskrifter för Taiwan... 7 Trådlösa LAN a-enheter... 7 Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd... 8 Föreskrifter för flygresor... 8 Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren... 8 Föreskrifter för fabriksförseglat batteri... 8 Uppfyllande av laserkrav... 9 Strömkabelföreskrift Föreskrift angående strömkabel för Japan DC-kontakt till externt nätaggregat från HP Föreskrift från Macrovision Corporation v

6 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Modemmeddelanden Godkännande för telekommunikationsenheter Information om modemanvändning i USA Information om modemanvändning i Kanada Information om modemanvändning i Japan Information om modemanvändning i Nya Zeeland Röstinspelning Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission) Modifieringar Kablar Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA) Produkter med trådlösa enheter för lokala nätverk Information om telekommunikation i Australien Föreskrifter för Brasilien Regler i Kanada Regulatoriska föreskrifter för EU Försäkran om överensstämmelse Produkter med trådlös funktion (EMF) Begränsningar för produkt med trådlös funktion Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax) Ergonomiska föreskrifter Föreskrifter för Japan Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN och Bluetooth Föreskrifter för Sydkorea Föreskrift för Mexiko NCC-föreskrifter för Taiwan Trådlösa LAN a-enheter Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd Säkerhetsföreskrifter för notebook-datorer Värmerelaterad säkerhetsinformation Föreskrift angående potentiella säkerhetsrisker Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren Föreskrift för volymnivå i headset och hörlurar Strömkabelföreskrifter Föreskrifter för Brasilien Rengöra tangentbordet vi

7 Föreskrifter för resor Säkerhetsföreskrifter för Kina Kina: Föreskrifter angående altitud Kina: Varning angående tropiska regioner Norge och Sverige: Information om kabeljordning för produkter med TV-mottagare BSMI-föreskrifter för Taiwan Säkerhetsföreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Viktig säkerhetsinformation Installationsvillkor Batteribyte Volymnivåer för headset och hörlurar Lasersäkerhet Krav för strömförsörjning och elkabel Jordningskrav för strömförsörjning klass I Föreskrifter för Brasilien Danmark Finland Norge Sverige Strömförsörjningskrav För användning i Norge Regler för nätsladdar Krav för nätsladdar i Japan Fara för klämning Skydd av TV-antennanslutningar Jordning av extern TV-antenn Åskskydd Information till CATV-systeminstallatören Säkerhetsföreskrifter för Kina Kina: Föreskrifter angående altitud Kina: Varning angående tropiska regioner Ljudföreskrifter för Tyskland BSMI-föreskrifter för Taiwan Miljöföreskrifter för notebook-datorer Elektronisk utrustning, förpackning och batteriåtervinning Kassering av gammal utrustning Kassering av alkaliska batterier i Brasilien Information om återvinning av maskinvara i Brasilien ENERGY STAR -certifiering (endast vissa modeller) vii

8 Kemiska ämnen Miljöföreskrifter för Kina PC-energimärkning i Kina Restriktion i Kina angående skadliga ämnen (RoHS) Tabell över skadliga ämnen/beståndsdelar och deras innehåll Restriktion i Indien angående skadliga ämnen (RoHS) Information angående EU-kommissionens förordning 1275/ IT-miljödeklarationer Restriktion i Japan angående skadliga ämnen Mexikos lagstiftning om hållbar energianvändning Turkiska EEE-bestämmelser Restriktion i Ukraina angående skadliga ämnen (RoHS) Perkloratmaterial särskild hantering kan krävas Miljöföreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Elektronisk utrustning, förpackning och batteriåtervinning Kassering av gammal utrustning Kassering av alkaliska batterier i Brasilien Information om återvinning av maskinvara i Brasilien ENERGY STAR -certifiering (endast vissa modeller) Kemiska substanser Kvicksilverinformation Perkloratmaterial särskild hantering kan krävas Miljöföreskrifter för Kina PC-energimärkning i Kina RoHS-direktiv för Kina (Begränsningar för farliga ämnen) Tabell över skadliga ämnen/beståndsdelar och deras innehåll Restriktion i Indien angående skadliga ämnen (RoHS) Information angående EU-kommissionens förordning 1275/ IT ECO-deklarationer Restriktion i Japan angående skadliga ämnen Mexikos lagstiftning om hållbar energianvändning Förordning om elektriska och elektroniska produkter i Turkiet Restriktion i Ukraina angående skadliga ämnen (RoHS) TCO Certified Edge-certifiering Index viii

9 1 Regulatoriska föreskrifter för notebookdatorer Det här kapitlet innehåller lands- och regionsspecifika föreskrifter och efterlevnadsinformation för trådbunden och trådlös anslutning för datorprodukten. Det kan hända att en del av dessa föreskrifter inte gäller din produkt. En eller flera inbyggda trådlösa enheter kan vara installerade. I vissa miljöer kan det finnas restriktioner när det gäller användningen av trådlösa enheter. Sådana restriktioner kan gälla ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen, på riskfyllda platser och så vidare. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av den här produkten bör du be om tillstånd att använda den innan du aktiverar den. Myndighetsetiketter Myndighetsetiketter innehållande regulatorisk information för ett land eller en region (till exempel FCC-ID), kan sitta på undersidan av datorn, inuti batterifacket (endast vissa modeller), under den löstagbara serviceluckan (endast vissa modeller), på baksidan av bildskärmen, på den trådlösa modulen eller på modemet. För vissa produkter kan det finnas elektroniska myndighetsetiketter (e-etiketter) för radiomoduler i din dator. Elektroniska etiketter kan nås via systemets BIOS. OBS! Elektroniska etiketter är inte tillgängliga på alla produkter. OBS! Enheter som inte är avsedda för försäljning eller användning i USA har eventuellt inte något FCC-ID. Så här visar du elektroniska myndighetsetiketter: 1. Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen. 2. Tryck på f10 för att öppna Computer Setup. 3. Med ett pekdon eller piltangenterna väljer du Advanced (Avancerat) och Electronic Labels (Elektroniska etiketter) och trycker sedan på Retur. 4. Om du vill visa en elektronisk etikett använder du ett pekdon eller piltangenterna för att markera ett av alternativen i listan och trycker sedan på OK. OBS! Listan över tillgängliga elektroniska etiketter varierar beroende på datormodellen och vilka enheter som är installerade. 5. Så här lämnar du menyerna i Computer Setup utan att spara dina ändringar: Välj ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på skärmen. eller Använd piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) och Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur. Myndighetsetiketter 1

10 Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission) Den här utrustningen har testats och befunnits hålla sig inom gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden har till syfte att ge ett rimligt skydd mot störningar i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla ut radiofrekvent energi och kan orsaka störningar i radiokommunikationer om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna. Ingenting garanterar emellertid att störningar inte uppstår i enskilda fall. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-sändningarna när den aktiveras kan du prova att åtgärda detta på ett av följande sätt: Ändra läge eller byta plats på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Be återförsäljaren eller van radio/tv-personal om hjälp. Modifieringar Kablar FCC kräver att användaren meddelas om att alla ändringar eller modifieringar av den här utrustningen som inte uttryckligen godkänns av HP kan innebära att användaren inte har tillstånd att använda utrustningen. Om FCC:s regler och föreskrifter ska vara uppfyllda måste anslutningar göras med skärmade kablar med RFI/EMI-kontaktskydd i metall. Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA) Den här enheten följer del 15 i FCC:s regler. För användning gäller följande två villkor: 1. Enheten får inte orsaka störningar som kan vara skadliga. 2. Denna enhet måste tåla mottagen störning, inklusive sådan störning som kan initiera en oönskad åtgärd. Om du har frågor rörande produkten som inte är relaterade till denna deklaration, ska du skriva till Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX Om du har frågor om den här FCC-deklarationen kontaktar du: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX eller kontakta HP på telefonnummer Du kan identifiera produkten via det artikel-, serie- eller modellnummer som finns på produkten. 2 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

11 Produkter med trådlösa LAN-enheter eller HP:s mobila bredbandsmoduler Enheten får inte placeras tillsammans med eller användas i kombination med andra antenner eller avsändare. VARNING: Exponering för radiofrekvent strålning Den utstrålade uteffekten från denna enhet ligger under FCC-gränserna för exponering för radiofrekvent strålning. Enheten bör ändå användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig kontakt minimeras vid normal användning av tablet PC och notebook-datorer. Vid normal användning av tablet PC och notebook-datorer med bildskärmar på högst 30,5 cm (12 tum): Du undviker risken att överskrida FCC-gränserna för radiofrekvent strålning genom att inte låta antennerna vara närmare personer än 2,5 cm. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Vid normal användning av notebook-datorer med en bildskärm större än 30,5 cm (12 tum): För att undvika risken att överskrida FCC-gränserna för radiofrekvent strålning ska personer befinna sig minst 20 cm från antennerna, även när datorns bildskärm är nedfälld. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Föreskrifter för Brasilien Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL. Ao operar o dispositivo a uma distância muito próxima do seu corpo, utilize um acessório de armazenamento não metálico para posicionar o dispositivo a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. Föreskrifter för Kanada Den här digitala utrustningen av klass B uppfyller alla kanadensiska föreskrifter om utrustning som orsakar störning (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)). Om enheten har WLAN- eller Bluetooth-funktion uppfyller den kraven i licensbefriad(e) RSS-standard(er) för Industry Canada. För användning gäller följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste kunna hantera alla störningar den utsätts för, däribland störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. VARNING: Exponering för radiofrekvent strålning: Den utstrålade uteffekten från denna enhet ligger under Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning. Enheten bör ändå användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig kontakt minimeras vid normal användning. Vid normal användning av plattor och notebook-datorer med bildskärmar på högst 30,5 cm (12 tum): Du undviker risken att överskrida Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning genom att inte låta antennerna vara närmare personer än 2,5 cm. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Vid normal användning av notebook-datorer med en bildskärm större än 30,5 cm: Undvik att överskrida Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning genom att hålla ett avstånd på minst 20 cm till antennerna. Detta gäller även när datorns bildskärm är stängd. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Föreskrifter för Brasilien 3

12 VIKTIGT: När du använder IEEE a trådlöst LAN, är användandet av denna produkt begränsat till inomhusbruk beroende på att den arbetar i frekvensområdet 5,15 till 5,25 GHz. Industry Canada kräver att denna produkt ska användas inomhus för frekvensområdet 5,15 till 5,25 GHz eftersom den annars kan utöva skadlig störning på mobila satellitsystem som arbetar i samma område. Högeffektradar är den primära användaren av frekvensbanden 5,25 till 5,35 GHz och 5,65 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar på och/eller skada denna enhet. Antennerna för denna enhet är inte utbytbara. Datorn skadas om användaren försöker komma åt antennerna. Regulatoriska föreskrifter för EU Försäkran om överensstämmelse Produkter med CE-märkning överensstämmer med ett eller flera av följande EU-direktiv enligt vad som är tillämpligt: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG; EMC-direktivet 2004/108/EG; Ekodesigndirektivet 2009/125/EG; R&TTE-direktivet 1999/5/EG; RoHS-direktivet 2011/65/EG Överensstämmelsen med dessa direktiv bedöms enligt tillämpliga harmoniserade europeiska standarder. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: certificates (sök på produktens modellnamn eller dess regulatoriska modellnummer (RMN), som anges på etiketten med regulatorisk information). Kontaktpunkt för föreskriftsärenden är Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger Straβe 140, Böblingen, TYSKLAND. Produkter med trådlös funktion (EMF) Den här produkten uppfyller kraven i det europeiska rådets rekommendation 1999/519/EC om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz till 300 GHz). Den här produkten har en radiosändare och en radiomottagare. För bärbara datorer som används på normalt sätt ger ett avstånd på 20 cm nivåer av radiofrekvensexponering som överensstämmer med EU-kraven. Produkter som är avsedda att användas på närmare avstånd, t.ex. plattor, uppfyller de tillämpliga EU-kraven i typiska användningspositioner, men ett minimiavstånd på 1 cm från antennerna bör upprätthållas. Begränsningar för produkt med trådlösa funktioner Vid användning av frekvensband mellan till MHz ska produkten bara användas inomhus. Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax) Produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EG (annex II) och är i enlighet med detta CEmärkt. Emellertid finns det skillnader mellan PSTN-näten i olika länder/regioner och därför ger inte detta godkännande i sig en förbehållslös garanti för att enheten kommer att fungera vid varje termineringspunkt i PSTN-nätet. Om det skulle uppstå problem ska du i första hand vända dig till leverantören av utrustningen. 4 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

13 Ergonomiska föreskrifter Tyskland När en mobil dator används på en stationär arbetsplats och EU:s direktiv för bildskärmsarbete 90/270/EEC (Visual Display Unit; VDU) är tillämpligt, krävs ett externt tangentbord. Beroende på tillämpningen och uppgiften kan det även vara nödvändigt med en adekvat extern bildskärm för att arbetsförhållanden som är jämförbara med en stationär arbetsplats ska uppnås. Ref: EK1-ITB 2000 (frivillig GS-certifiering) Mobila datorer som bär märket för "GS"-godkännande uppfyller de tillämpliga ergonomiska kraven. Utan externt tangentbord är de endast lämpliga för kortare stunders bildskärmsarbete. Under mobil användning med ofördelaktiga ljusförhållanden (exempelvis direkt solljus) kan det uppstå reflexer som kan resultera i försämrad läsbarhet. Tyskland (Deutscher text) Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG (Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen. Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung) Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet. Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.b. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen. Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland Denna utrustning har en radiosändare och en radiomottagare. Vid normal användning ska ett avstånd på 20 cm upprätthållas så att gränserna för radiofrekvent strålning följer australisk och nyzeeländsk standard. Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland 5

14 Föreskrifter för Japan Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN, trådlöst WAN och Bluetooth This product contains certified radio equipment. Föreskrifter för Sydkorea Föreskrifter för Mexiko Declaración para México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. El número de modelo reglamentario de este producto está en la etiqueta normativa. 6 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

15 Om produkten levereras med trådlösa tillbehör som t.ex. ett tangentbord eller en mus och du behöver veta vilken modell av tillbehöret som du har kan du gå till den etikett som sitter på tillbehöret. Det regulatoriska modellnumret för produkten visas på märketiketten. Föreskrifter för Singapore Stäng av alla WWAN-enheter ombord på flygplan. Användning av dessa enheter ombord på flygplan är olagligt, kan vara farligt för flygplanets drift och kan orsaka avbrott i det mobila nätet. Om denna anvisning inte följs kan den skyldige fråntas rätten att använda mobila tjänster eller bli åtalad, eller både och. Användarna påminns om att begränsa användningen av radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska industrier och när sprängningsoperationer pågår. Liksom för annan bärbar radioöverföringsutrustning gäller att ingen del av människokroppen bör komma för nära antennerna när utrustningen används. Detta säkerställer en tillfredsställande funktion hos utrustningen liksom personlig säkerhet. Denna enhet har utformats så att den överensstämmer med tillämpliga krav för exponering för radiovågor baserat på vetenskapliga riktlinjer som omfattar marginaler avsedda att garantera säkerheten för alla människor, oavsett hälsa och ålder. I dessa riktlinjer för exponering för radiovågor används en måttenhet kallad specifik absorptionsfrekvens (SAR). Tester för SAR utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder vid den högsta certifierade effektnivån i alla frekvensband som används. SAR-informationen är baserad på CENELECs standarder EN50360 och EN50361 som använder en gräns på 2 watt per kilo, medelvärdesberäknat på 10 gram vävnad. Thailändsk föreskrift för trådlöst WWAN Denna telekommunikationsutrustning följer NTC-bestämmelserna. NCC-föreskrifter för Taiwan Trådlösa LAN a-enheter Föreskrifter för Singapore 7

16 Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd Föreskrifter för flygresor Användning av elektronisk utrustning ombord på flygplan i kommersiell trafik får ske efter flygbolagets medgivande. Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren När ett batteri har tjänat ut får du inte kassera det som hushållsavfall. Följ lokal lagstiftning och de regler som gäller för kassering av datorbatterier i ditt område. HP rekommenderar sina kunder att återvinna använd elektronisk maskinvara, HPs originalfärgpatroner och laddningsbara batterier. Om du vill ha mer information om återvinningsprogram, gå till HPs webbplats på Information om hur du tar bort ett batteri som kan bytas av användaren finns i den användarhandbok som medföljer produkten. Föreskrifter för fabriksförseglat batteri Batteriet [batterierna] i den här produkten kan inte bytas av användarna själva på ett enkelt sätt. Om du tar bort eller byter ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om ett batteri inte längre behåller laddningen ska du kontakta support. När batteriet har tjänat ut får det inte kasseras som hushållsavfall. Kassera batteriet i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. 8 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

17 Uppfyllande av laserkrav VARNING: Användning av kontroller eller justeringar, eller nyttjande av andra procedurer än de som angetts i laserproduktens installationshandledning, kan resultera i farlig exponering för strålning. Så här minskar du risken för att utsättas för farlig strålning: Försök inte att öppna höljet till modulen. Det finns inga komponenter inuti som kan åtgärdas av användaren. Du får inte använda andra reglage, göra andra justeringar eller utföra andra procedurer på laserenheten än de som specificeras i laserproduktens installationshandledning. Låt endast auktoriserade serviceleverantörer utföra reparationer på enheten. Denna produkt kan levereras med en optisk lagringsenhet (t.ex. en cd- eller dvd-enhet) och/eller en fiberoptisk sändare/mottagare. Var och en av dessa enheter som innehåller laser är klassificerad som en laserprodukt av klass 1 i enlighet med IEC/EN och uppfyller säkerhetskraven för denna standard. Alla laserprodukter uppfyller kraven enligt de amerikanska FDA-bestämmelserna 21 CFR och eller uppfyller dessa krav med undantag för avvikelser i enlighet med Laser Notice No. 50 daterad den 24 juni Uppfyllande av laserkrav 9

18 Strömkabelföreskrift Om du inte har fått någon strömkabel till datorn eller till ett externt strömtillbehör som som ska användas ihop med datorn, måste du köpa en strömkabel som är godkänd för användning i ditt land eller din region. Strömkabeln måste vara dimensionerad för produkten och för den nätspänning och strömstyrka som anges på produktens etikett. De spännings- och strömstyrkevärden som anges på kabeln bör vara högre än de spännings- och strömstyrkevärden som anges på produktens etikett. Kabelns diameter måste dessutom vara minst 0,75 mm²/18awg, och längden måste vara mellan 1,0 m (3,2 fot) och 2 m (6,56 fot). Kontakta en auktoriserad serviceleverantör om du har frågor kring typen av strömkabel. En strömkabel ska placeras så att man inte råkar trampa på den eller får den genomborrad av föremål som placeras på eller intill den. Ägna särskilt uppmärksamhet åt stickkontakten, strömuttaget och punkten där kabeln utgår från produkten. Föreskrift angående strömkabel för Japan DC-kontakt till externt nätaggregat från HP Föreskrift från Macrovision Corporation Denna produkt innehåller copyright-skyddad teknik som skyddas av metodanspråk från vissa patent i USA och annan upphovsrätt som innehas av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd för hemmabruk och andra begränsade visningsbruk, såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Det är inte tillåtet att bakåtkompilera eller montera isär enheten. 10 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

19 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Modemmeddelanden VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna, inklusive följande, för att minska risken för brand, elstötar och personskador när du använder denna enhet: Använd inte produkten i närheten av vatten till exempel i närheten av ett badkar, ett handfat, en diskho eller tvättho, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. Undvik att använda produkten vid åskväder. Det finns en liten risk för elstötar från blixtar. Använd inte produkten för att rapportera en gasläcka medan du är i närheten av läckan. Koppla alltid från modemkabeln innan du öppnar utrustningens chassi eller vidrör en oisolerad modemkabel, kontakt eller intern komponent. Om produkten inte levererades med en telefonsladd ska du endast använda telekommunikationssladd nr 26 AWG eller större. Anslut inte en modem- eller telefonkabel till RJ-45-uttaget (för Ethernet-nätverk). SPARA DESSA ANVISNINGAR. Godkännande för telekommunikationsenheter Telekommunikationsenheten i datorn är godkänd för anslutning till telenätverket i de länder och regioner vars märken för godkännande finns på produktetiketten. Denna är placerad på datorns undersida eller på modemet. Se användarhandledningen som medföljer produkten för att säkerställa att den är konfigurerad för det land eller den region där du befinner dig. Om du väljer ett annat land eller en annan region än det enheten finns i, kan modemet komma att konfigureras på ett sätt som står i strid med telekommunikationslagarna/bestämmelserna i det landet eller i den regionen. Dessutom fungerar kanske inte modemet korrekt om du väljer fel land eller region. Om ett meddelande om att landet eller regionen inte stöds visas när du väljer ett land eller en region, betyder det att modemet inte är godkänt för användning i landet eller regionen och således inte får användas. Modemmeddelanden 11

20 Information om modemanvändning i USA Denna utrustning uppfyller kraven i Avsnitt 68 av FCC-reglerna samt ACTA-kraven. På datorns undersida eller på modemet finns en etikett som bland annat innehåller en produktidentifierare av formatet US:AAAEQ##TXXXX. Denna information ska på anmaning ges till telefonbolaget. Tillämpat jack vid certifiering, USOC = RJ11C. En stickpropp och ett jack som används för att ansluta denna utrustning till det befintliga nätverket och telenätet måste uppfylla de tillämpbara delarna av Avsnitt 68 i FCC:s regler och ACTA:s krav. En lämplig telefonsladd och modulstickpropp medföljer denna produkt. Den är utformad för att anslutas till ett kompatibelt moduljack som också är godkänt. Se installationsanvisningarna för mer detaljer. REN är ett mått som anger hur många enheter som kan anslutas till en telefonlinje. Överskrids REN på en telefonlinje kan det resultera i att enheter inte ger någon ringsignal vid inkommande samtal. På de flesta, om än inte alla platser, bör REN-summan inte överstiga fem (5,0). Kontakta det lokala telefonbolaget för att ta reda på hur många enheter som kan anslutas till linjen, mätt efter total-ren. För produkter som godkänts efter 23:e juli 2001, är REN för produkten en del av produktidentifieraren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Siffrorna som representeras av ## är REN utan decimalkomma (exempelvis 03 är ett REN på 0,3). På tidigare produkter visas REN separat på etiketten. Om denna HP-utrustning orsakar skada på telenätet, kommer telefonbolaget att underrätta dig i förväg om att ett tillfälligt serviceavbrott kan bli nödvändigt. Om ett meddelande i förväg inte är praktiskt genomförbart, kommer telefonbolaget emellertid att underrätta dig så snart det är möjligt. Du informeras också om din rättighet att framföra klagomål till FCC om du tror att det behövs. Telefonbolaget kan företa ändringar i sina anordningar, utrustningar, åtgärder eller procedurer som kan påverka din utrustnings funktioner. Om detta inträffar, ska telefonbolaget ge dig förhandsmeddelanden så att du kan göra nödvändiga ändringar för att upprätthålla oavbrutna telefonförbindelser. Kontakta kundtjänst om du får problem med utrustningen. Om utrustningen orsakar störningar i telefonnätet, kan telefonbolaget begära att du håller utrustningen bortkopplad tills problemet är löst. Du bör endast utföra reparationer på denna utrustning enligt vad som beskrivs i avsnittet Felsökning i användarhandboken, om en sådan medföljer. Anslutning till flerpartstjänst är föremål för statliga tariffer. Kontakta statens allmänna hjälpmedelsnämnd, servicenämnd eller bolagsnämnd för information. Om ditt hem har någon särskild larmanordning som är ansluten till telefonlinjen, måste du kontrollera att installationen av denna HP-utrustning inte inaktiverar larmanordningen. Har du frågor om vad som kan inaktivera larmanordningar, bör du vända dig till telefonbolaget eller någon kvalificerad installatör. Enligt telefonkonsumentskyddslagen, Telephone Consumer Protection Act of 1991, är det olagligt för någon att använda dator eller annan elektronisk utrustning, inklusive faxmaskiner, för att skicka meddelanden som inte har en tydlig marginal i huvudet eller foten på varje översänd sida eller förstasidan, datum och tid det sänds och en identifiering av firman, annan instans eller den person som sänder meddelandet, samt telefonnumret till avsändande maskin eller firma, annan instans eller person. (Telefonnumret som ges får inte vara ett 900-nummer eller något annat nummer för vilket avgiften överstiger lokala eller interurbana överföringskostnader). Du ska fullgöra stegen i faxprogramvarans anvisningar för att programmera in denna information i faxmaskinen. 12 Kapitel 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer

Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok

Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter Användarhandbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP Inc. på licens.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC

Din manual HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Säkerhet och föreskrifter

Säkerhet och föreskrifter Säkerhet och föreskrifter Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Det enda garantiansvar för HP-produkter

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhet och föreskrifter Business Desktop

Säkerhet och föreskrifter Business Desktop Säkerhet och föreskrifter Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312970-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller information om säkerhet och normer i enlighet med regler i USA, Kanada och internationella

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk)

Modem och LAN (lokalt nätverk) Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok Wireless Charger DT-904

Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Utgåva 2.0 SV Användarhandbok Wireless Charger DT-904 Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden 7

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Snabbvägledning. Specifikationer

Snabbvägledning. Specifikationer Snabbvägledning SuperTooth HD-W är en Bluetooth handsfree-enhet med röstaviserings- och röstsvarsteknik, A2DP musikstreaming (utöver navigationsanvisningar via smarttelefon), flerpunkt, samtal på vänt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk)

Modem och LAN (lokalt nätverk) Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Rutinunderhåll. Användarhandbok

Rutinunderhåll. Användarhandbok Rutinunderhåll Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på.  SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Datorskötsel. Dokumentartikelnummer: Oktober 2005

Datorskötsel. Dokumentartikelnummer: Oktober 2005 Datorskötsel Dokumentartikelnummer: 383058-102 Oktober 2005 Innehåll 1 Underhåll av maskinvara Batteri......................................... 3 Styrplatta och tangentbord......................... 4 Bildskärm......................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD

1. INTRODUKTION TILL SUUNTO PC POD 2. INSTALLERA SUUNTOS PROGRAMVARA 3. ANSLUTA SUUNTO PC POD SV KUNDSERVICE, KONTAKTER Global Help Desk Tel. +358 2 284 11 60 Suunto USA Tel. +1 (800) 543-9124 Canada Tel. +1 (800) 776-7770 Suuntos webbplats www.suunto.com COPYRIGHT Denna publikation och dess innehåll

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome AE1120 SV Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 3 2 Din bärbara radio 4 Förpackningens innehåll 4 Strömförsörjning 4 Stänga av

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smart sko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smart sko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innehållsförteckning Viktiga försiktighetsåtgärder... 1 Frågor?.........................................................................................................

Läs mer

Straightener HP8331. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0

Trådlöst stereoheadset 2.0 Trådlöst stereoheadset 2.0 Säkerhetshandbok CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Straightener HP4661. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Straightener HP4661. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer