Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Användarhandbok"

Transkript

1 Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter Användarhandbok

2 Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Java är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dess partners. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Femte utgåvan: februari 2015 Första utgåvan: juni 2014 Dokumentartikelnummer:

3 Om den här handboken Den här handboken innehåller information om säkerhet, föreskrifter och miljö som följer USA:s, Kanadas och internationella bestämmelser för notebook-datorer, stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer. VARNING: Den här texten innehåller information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs. VIKTIGT: Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. OBS! Text framhävd på det här sättet innehåller viktig extra information. iii

4 iv Om den här handboken

5 Innehåll 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer... 1 Myndighetsetiketter... 1 Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission)... 2 Modifieringar... 2 Kablar... 2 Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA)... 2 Produkter med trådlösa LAN-enheter eller HP:s mobila bredbandsmoduler... 3 Föreskrifter för Brasilien... 3 Föreskrifter för Kanada... 3 Regulatoriska föreskrifter för EU... 4 Försäkran om överensstämmelse... 4 Produkter med trådlös funktion (EMF)... 4 Begränsningar för produkt med trådlösa funktioner... 4 Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax)... 4 Ergonomiska föreskrifter... 5 Tyskland... 5 Tyskland (Deutscher text)... 5 Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland... 5 Föreskrifter för Japan... 6 Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN, trådlöst WAN och Bluetooth... 6 Föreskrifter för Sydkorea... 6 Föreskrifter för Mexiko... 6 Föreskrifter för Singapore... 7 Thailändsk föreskrift för trådlöst WWAN... 7 NCC-föreskrifter för Taiwan... 7 Trådlösa LAN a-enheter... 7 Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd... 8 Föreskrifter för flygresor... 8 Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren... 8 Föreskrifter för fabriksförseglat batteri... 8 Uppfyllande av laserkrav... 9 Strömkabelföreskrift Föreskrift angående strömkabel för Japan DC-kontakt till externt nätaggregat från HP Föreskrift från Macrovision Corporation v

6 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Modemmeddelanden Godkännande för telekommunikationsenheter Information om modemanvändning i USA Information om modemanvändning i Kanada Information om modemanvändning i Japan Information om modemanvändning i Nya Zeeland Röstinspelning Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission) Modifieringar Kablar Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA) Produkter med trådlösa enheter för lokala nätverk Information om telekommunikation i Australien Föreskrifter för Brasilien Regler i Kanada Regulatoriska föreskrifter för EU Försäkran om överensstämmelse Produkter med trådlös funktion (EMF) Begränsningar för produkt med trådlös funktion Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax) Ergonomiska föreskrifter Föreskrifter för Japan Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN och Bluetooth Föreskrifter för Sydkorea Föreskrift för Mexiko NCC-föreskrifter för Taiwan Trådlösa LAN a-enheter Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd Säkerhetsföreskrifter för notebook-datorer Värmerelaterad säkerhetsinformation Föreskrift angående potentiella säkerhetsrisker Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren Föreskrift för volymnivå i headset och hörlurar Strömkabelföreskrifter Föreskrifter för Brasilien Rengöra tangentbordet vi

7 Föreskrifter för resor Säkerhetsföreskrifter för Kina Kina: Föreskrifter angående altitud Kina: Varning angående tropiska regioner Norge och Sverige: Information om kabeljordning för produkter med TV-mottagare BSMI-föreskrifter för Taiwan Säkerhetsföreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Viktig säkerhetsinformation Installationsvillkor Batteribyte Volymnivåer för headset och hörlurar Lasersäkerhet Krav för strömförsörjning och elkabel Jordningskrav för strömförsörjning klass I Föreskrifter för Brasilien Danmark Finland Norge Sverige Strömförsörjningskrav För användning i Norge Regler för nätsladdar Krav för nätsladdar i Japan Fara för klämning Skydd av TV-antennanslutningar Jordning av extern TV-antenn Åskskydd Information till CATV-systeminstallatören Säkerhetsföreskrifter för Kina Kina: Föreskrifter angående altitud Kina: Varning angående tropiska regioner Ljudföreskrifter för Tyskland BSMI-föreskrifter för Taiwan Miljöföreskrifter för notebook-datorer Elektronisk utrustning, förpackning och batteriåtervinning Kassering av gammal utrustning Kassering av alkaliska batterier i Brasilien Information om återvinning av maskinvara i Brasilien ENERGY STAR -certifiering (endast vissa modeller) vii

8 Kemiska ämnen Miljöföreskrifter för Kina PC-energimärkning i Kina Restriktion i Kina angående skadliga ämnen (RoHS) Tabell över skadliga ämnen/beståndsdelar och deras innehåll Restriktion i Indien angående skadliga ämnen (RoHS) Information angående EU-kommissionens förordning 1275/ IT-miljödeklarationer Restriktion i Japan angående skadliga ämnen Mexikos lagstiftning om hållbar energianvändning Turkiska EEE-bestämmelser Restriktion i Ukraina angående skadliga ämnen (RoHS) Perkloratmaterial särskild hantering kan krävas Miljöföreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Elektronisk utrustning, förpackning och batteriåtervinning Kassering av gammal utrustning Kassering av alkaliska batterier i Brasilien Information om återvinning av maskinvara i Brasilien ENERGY STAR -certifiering (endast vissa modeller) Kemiska substanser Kvicksilverinformation Perkloratmaterial särskild hantering kan krävas Miljöföreskrifter för Kina PC-energimärkning i Kina RoHS-direktiv för Kina (Begränsningar för farliga ämnen) Tabell över skadliga ämnen/beståndsdelar och deras innehåll Restriktion i Indien angående skadliga ämnen (RoHS) Information angående EU-kommissionens förordning 1275/ IT ECO-deklarationer Restriktion i Japan angående skadliga ämnen Mexikos lagstiftning om hållbar energianvändning Förordning om elektriska och elektroniska produkter i Turkiet Restriktion i Ukraina angående skadliga ämnen (RoHS) TCO Certified Edge-certifiering Index viii

9 1 Regulatoriska föreskrifter för notebookdatorer Det här kapitlet innehåller lands- och regionsspecifika föreskrifter och efterlevnadsinformation för trådbunden och trådlös anslutning för datorprodukten. Det kan hända att en del av dessa föreskrifter inte gäller din produkt. En eller flera inbyggda trådlösa enheter kan vara installerade. I vissa miljöer kan det finnas restriktioner när det gäller användningen av trådlösa enheter. Sådana restriktioner kan gälla ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten av explosiva ämnen, på riskfyllda platser och så vidare. Om du är osäker på vilken policy som gäller för användning av den här produkten bör du be om tillstånd att använda den innan du aktiverar den. Myndighetsetiketter Myndighetsetiketter innehållande regulatorisk information för ett land eller en region (till exempel FCC-ID), kan sitta på undersidan av datorn, inuti batterifacket (endast vissa modeller), under den löstagbara serviceluckan (endast vissa modeller), på baksidan av bildskärmen, på den trådlösa modulen eller på modemet. För vissa produkter kan det finnas elektroniska myndighetsetiketter (e-etiketter) för radiomoduler i din dator. Elektroniska etiketter kan nås via systemets BIOS. OBS! Elektroniska etiketter är inte tillgängliga på alla produkter. OBS! Enheter som inte är avsedda för försäljning eller användning i USA har eventuellt inte något FCC-ID. Så här visar du elektroniska myndighetsetiketter: 1. Starta eller starta om datorn och tryck sedan på esc medan meddelandet Press the ESC key for Startup Menu (Visa startmenyn genom att trycka på ESC) visas längst ned på skärmen. 2. Tryck på f10 för att öppna Computer Setup. 3. Med ett pekdon eller piltangenterna väljer du Advanced (Avancerat) och Electronic Labels (Elektroniska etiketter) och trycker sedan på Retur. 4. Om du vill visa en elektronisk etikett använder du ett pekdon eller piltangenterna för att markera ett av alternativen i listan och trycker sedan på OK. OBS! Listan över tillgängliga elektroniska etiketter varierar beroende på datormodellen och vilka enheter som är installerade. 5. Så här lämnar du menyerna i Computer Setup utan att spara dina ändringar: Välj ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på skärmen. eller Använd piltangenterna för att välja Main (Huvudmeny) och Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur. Myndighetsetiketter 1

10 Föreskrifter från FFC (Federal Communications Commission) Den här utrustningen har testats och befunnits hålla sig inom gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden har till syfte att ge ett rimligt skydd mot störningar i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla ut radiofrekvent energi och kan orsaka störningar i radiokommunikationer om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna. Ingenting garanterar emellertid att störningar inte uppstår i enskilda fall. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-sändningarna när den aktiveras kan du prova att åtgärda detta på ett av följande sätt: Ändra läge eller byta plats på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Be återförsäljaren eller van radio/tv-personal om hjälp. Modifieringar Kablar FCC kräver att användaren meddelas om att alla ändringar eller modifieringar av den här utrustningen som inte uttryckligen godkänns av HP kan innebära att användaren inte har tillstånd att använda utrustningen. Om FCC:s regler och föreskrifter ska vara uppfyllda måste anslutningar göras med skärmade kablar med RFI/EMI-kontaktskydd i metall. Konformitetsdeklaration för produkter märkta med FCC:s logotyp (endast för användare i USA) Den här enheten följer del 15 i FCC:s regler. För användning gäller följande två villkor: 1. Enheten får inte orsaka störningar som kan vara skadliga. 2. Denna enhet måste tåla mottagen störning, inklusive sådan störning som kan initiera en oönskad åtgärd. Om du har frågor rörande produkten som inte är relaterade till denna deklaration, ska du skriva till Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX Om du har frågor om den här FCC-deklarationen kontaktar du: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX eller kontakta HP på telefonnummer Du kan identifiera produkten via det artikel-, serie- eller modellnummer som finns på produkten. 2 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

11 Produkter med trådlösa LAN-enheter eller HP:s mobila bredbandsmoduler Enheten får inte placeras tillsammans med eller användas i kombination med andra antenner eller avsändare. VARNING: Exponering för radiofrekvent strålning Den utstrålade uteffekten från denna enhet ligger under FCC-gränserna för exponering för radiofrekvent strålning. Enheten bör ändå användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig kontakt minimeras vid normal användning av tablet PC och notebook-datorer. Vid normal användning av tablet PC och notebook-datorer med bildskärmar på högst 30,5 cm (12 tum): Du undviker risken att överskrida FCC-gränserna för radiofrekvent strålning genom att inte låta antennerna vara närmare personer än 2,5 cm. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Vid normal användning av notebook-datorer med en bildskärm större än 30,5 cm (12 tum): För att undvika risken att överskrida FCC-gränserna för radiofrekvent strålning ska personer befinna sig minst 20 cm från antennerna, även när datorns bildskärm är nedfälld. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Föreskrifter för Brasilien Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL. Ao operar o dispositivo a uma distância muito próxima do seu corpo, utilize um acessório de armazenamento não metálico para posicionar o dispositivo a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. Föreskrifter för Kanada Den här digitala utrustningen av klass B uppfyller alla kanadensiska föreskrifter om utrustning som orsakar störning (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)). Om enheten har WLAN- eller Bluetooth-funktion uppfyller den kraven i licensbefriad(e) RSS-standard(er) för Industry Canada. För användning gäller följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste kunna hantera alla störningar den utsätts för, däribland störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten. VARNING: Exponering för radiofrekvent strålning: Den utstrålade uteffekten från denna enhet ligger under Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning. Enheten bör ändå användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig kontakt minimeras vid normal användning. Vid normal användning av plattor och notebook-datorer med bildskärmar på högst 30,5 cm (12 tum): Du undviker risken att överskrida Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning genom att inte låta antennerna vara närmare personer än 2,5 cm. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Vid normal användning av notebook-datorer med en bildskärm större än 30,5 cm: Undvik att överskrida Industry Canadas gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning genom att hålla ett avstånd på minst 20 cm till antennerna. Detta gäller även när datorns bildskärm är stängd. I de användarhandböcker som medföljer datorn kan du läsa om var de trådlösa antennerna sitter. Föreskrifter för Brasilien 3

12 VIKTIGT: När du använder IEEE a trådlöst LAN, är användandet av denna produkt begränsat till inomhusbruk beroende på att den arbetar i frekvensområdet 5,15 till 5,25 GHz. Industry Canada kräver att denna produkt ska användas inomhus för frekvensområdet 5,15 till 5,25 GHz eftersom den annars kan utöva skadlig störning på mobila satellitsystem som arbetar i samma område. Högeffektradar är den primära användaren av frekvensbanden 5,25 till 5,35 GHz och 5,65 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar på och/eller skada denna enhet. Antennerna för denna enhet är inte utbytbara. Datorn skadas om användaren försöker komma åt antennerna. Regulatoriska föreskrifter för EU Försäkran om överensstämmelse Produkter med CE-märkning överensstämmer med ett eller flera av följande EU-direktiv enligt vad som är tillämpligt: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG; EMC-direktivet 2004/108/EG; Ekodesigndirektivet 2009/125/EG; R&TTE-direktivet 1999/5/EG; RoHS-direktivet 2011/65/EG Överensstämmelsen med dessa direktiv bedöms enligt tillämpliga harmoniserade europeiska standarder. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: certificates (sök på produktens modellnamn eller dess regulatoriska modellnummer (RMN), som anges på etiketten med regulatorisk information). Kontaktpunkt för föreskriftsärenden är Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger Straβe 140, Böblingen, TYSKLAND. Produkter med trådlös funktion (EMF) Den här produkten uppfyller kraven i det europeiska rådets rekommendation 1999/519/EC om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz till 300 GHz). Den här produkten har en radiosändare och en radiomottagare. För bärbara datorer som används på normalt sätt ger ett avstånd på 20 cm nivåer av radiofrekvensexponering som överensstämmer med EU-kraven. Produkter som är avsedda att användas på närmare avstånd, t.ex. plattor, uppfyller de tillämpliga EU-kraven i typiska användningspositioner, men ett minimiavstånd på 1 cm från antennerna bör upprätthållas. Begränsningar för produkt med trådlösa funktioner Vid användning av frekvensband mellan till MHz ska produkten bara användas inomhus. Deklaration för det europeiska telefonnätet (modem/fax) Produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EG (annex II) och är i enlighet med detta CEmärkt. Emellertid finns det skillnader mellan PSTN-näten i olika länder/regioner och därför ger inte detta godkännande i sig en förbehållslös garanti för att enheten kommer att fungera vid varje termineringspunkt i PSTN-nätet. Om det skulle uppstå problem ska du i första hand vända dig till leverantören av utrustningen. 4 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

13 Ergonomiska föreskrifter Tyskland När en mobil dator används på en stationär arbetsplats och EU:s direktiv för bildskärmsarbete 90/270/EEC (Visual Display Unit; VDU) är tillämpligt, krävs ett externt tangentbord. Beroende på tillämpningen och uppgiften kan det även vara nödvändigt med en adekvat extern bildskärm för att arbetsförhållanden som är jämförbara med en stationär arbetsplats ska uppnås. Ref: EK1-ITB 2000 (frivillig GS-certifiering) Mobila datorer som bär märket för "GS"-godkännande uppfyller de tillämpliga ergonomiska kraven. Utan externt tangentbord är de endast lämpliga för kortare stunders bildskärmsarbete. Under mobil användning med ofördelaktiga ljusförhållanden (exempelvis direkt solljus) kan det uppstå reflexer som kan resultera i försämrad läsbarhet. Tyskland (Deutscher text) Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG (Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen. Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung) Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet. Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.b. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen. Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland Denna utrustning har en radiosändare och en radiomottagare. Vid normal användning ska ett avstånd på 20 cm upprätthållas så att gränserna för radiofrekvent strålning följer australisk och nyzeeländsk standard. Föreskrifter för Australien och Nya Zeeland 5

14 Föreskrifter för Japan Certifieringsmärkningar för trådlöst LAN, trådlöst WAN och Bluetooth This product contains certified radio equipment. Föreskrifter för Sydkorea Föreskrifter för Mexiko Declaración para México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. El número de modelo reglamentario de este producto está en la etiqueta normativa. 6 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

15 Om produkten levereras med trådlösa tillbehör som t.ex. ett tangentbord eller en mus och du behöver veta vilken modell av tillbehöret som du har kan du gå till den etikett som sitter på tillbehöret. Det regulatoriska modellnumret för produkten visas på märketiketten. Föreskrifter för Singapore Stäng av alla WWAN-enheter ombord på flygplan. Användning av dessa enheter ombord på flygplan är olagligt, kan vara farligt för flygplanets drift och kan orsaka avbrott i det mobila nätet. Om denna anvisning inte följs kan den skyldige fråntas rätten att använda mobila tjänster eller bli åtalad, eller både och. Användarna påminns om att begränsa användningen av radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska industrier och när sprängningsoperationer pågår. Liksom för annan bärbar radioöverföringsutrustning gäller att ingen del av människokroppen bör komma för nära antennerna när utrustningen används. Detta säkerställer en tillfredsställande funktion hos utrustningen liksom personlig säkerhet. Denna enhet har utformats så att den överensstämmer med tillämpliga krav för exponering för radiovågor baserat på vetenskapliga riktlinjer som omfattar marginaler avsedda att garantera säkerheten för alla människor, oavsett hälsa och ålder. I dessa riktlinjer för exponering för radiovågor används en måttenhet kallad specifik absorptionsfrekvens (SAR). Tester för SAR utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder vid den högsta certifierade effektnivån i alla frekvensband som används. SAR-informationen är baserad på CENELECs standarder EN50360 och EN50361 som använder en gräns på 2 watt per kilo, medelvärdesberäknat på 10 gram vävnad. Thailändsk föreskrift för trådlöst WWAN Denna telekommunikationsutrustning följer NTC-bestämmelserna. NCC-föreskrifter för Taiwan Trådlösa LAN a-enheter Föreskrifter för Singapore 7

16 Enheter med trådlöst LAN /Bluetooth-enheter/enheter med kort räckvidd Föreskrifter för flygresor Användning av elektronisk utrustning ombord på flygplan i kommersiell trafik får ske efter flygbolagets medgivande. Föreskrifter för batterier som kan bytas av användaren När ett batteri har tjänat ut får du inte kassera det som hushållsavfall. Följ lokal lagstiftning och de regler som gäller för kassering av datorbatterier i ditt område. HP rekommenderar sina kunder att återvinna använd elektronisk maskinvara, HPs originalfärgpatroner och laddningsbara batterier. Om du vill ha mer information om återvinningsprogram, gå till HPs webbplats på Information om hur du tar bort ett batteri som kan bytas av användaren finns i den användarhandbok som medföljer produkten. Föreskrifter för fabriksförseglat batteri Batteriet [batterierna] i den här produkten kan inte bytas av användarna själva på ett enkelt sätt. Om du tar bort eller byter ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om ett batteri inte längre behåller laddningen ska du kontakta support. När batteriet har tjänat ut får det inte kasseras som hushållsavfall. Kassera batteriet i enlighet med lokala lagar och bestämmelser. 8 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

17 Uppfyllande av laserkrav VARNING: Användning av kontroller eller justeringar, eller nyttjande av andra procedurer än de som angetts i laserproduktens installationshandledning, kan resultera i farlig exponering för strålning. Så här minskar du risken för att utsättas för farlig strålning: Försök inte att öppna höljet till modulen. Det finns inga komponenter inuti som kan åtgärdas av användaren. Du får inte använda andra reglage, göra andra justeringar eller utföra andra procedurer på laserenheten än de som specificeras i laserproduktens installationshandledning. Låt endast auktoriserade serviceleverantörer utföra reparationer på enheten. Denna produkt kan levereras med en optisk lagringsenhet (t.ex. en cd- eller dvd-enhet) och/eller en fiberoptisk sändare/mottagare. Var och en av dessa enheter som innehåller laser är klassificerad som en laserprodukt av klass 1 i enlighet med IEC/EN och uppfyller säkerhetskraven för denna standard. Alla laserprodukter uppfyller kraven enligt de amerikanska FDA-bestämmelserna 21 CFR och eller uppfyller dessa krav med undantag för avvikelser i enlighet med Laser Notice No. 50 daterad den 24 juni Uppfyllande av laserkrav 9

18 Strömkabelföreskrift Om du inte har fått någon strömkabel till datorn eller till ett externt strömtillbehör som som ska användas ihop med datorn, måste du köpa en strömkabel som är godkänd för användning i ditt land eller din region. Strömkabeln måste vara dimensionerad för produkten och för den nätspänning och strömstyrka som anges på produktens etikett. De spännings- och strömstyrkevärden som anges på kabeln bör vara högre än de spännings- och strömstyrkevärden som anges på produktens etikett. Kabelns diameter måste dessutom vara minst 0,75 mm²/18awg, och längden måste vara mellan 1,0 m (3,2 fot) och 2 m (6,56 fot). Kontakta en auktoriserad serviceleverantör om du har frågor kring typen av strömkabel. En strömkabel ska placeras så att man inte råkar trampa på den eller får den genomborrad av föremål som placeras på eller intill den. Ägna särskilt uppmärksamhet åt stickkontakten, strömuttaget och punkten där kabeln utgår från produkten. Föreskrift angående strömkabel för Japan DC-kontakt till externt nätaggregat från HP Föreskrift från Macrovision Corporation Denna produkt innehåller copyright-skyddad teknik som skyddas av metodanspråk från vissa patent i USA och annan upphovsrätt som innehas av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd för hemmabruk och andra begränsade visningsbruk, såvida inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Det är inte tillåtet att bakåtkompilera eller montera isär enheten. 10 Kapitel 1 Regulatoriska föreskrifter för notebook-datorer

19 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer Modemmeddelanden VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna, inklusive följande, för att minska risken för brand, elstötar och personskador när du använder denna enhet: Använd inte produkten i närheten av vatten till exempel i närheten av ett badkar, ett handfat, en diskho eller tvättho, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. Undvik att använda produkten vid åskväder. Det finns en liten risk för elstötar från blixtar. Använd inte produkten för att rapportera en gasläcka medan du är i närheten av läckan. Koppla alltid från modemkabeln innan du öppnar utrustningens chassi eller vidrör en oisolerad modemkabel, kontakt eller intern komponent. Om produkten inte levererades med en telefonsladd ska du endast använda telekommunikationssladd nr 26 AWG eller större. Anslut inte en modem- eller telefonkabel till RJ-45-uttaget (för Ethernet-nätverk). SPARA DESSA ANVISNINGAR. Godkännande för telekommunikationsenheter Telekommunikationsenheten i datorn är godkänd för anslutning till telenätverket i de länder och regioner vars märken för godkännande finns på produktetiketten. Denna är placerad på datorns undersida eller på modemet. Se användarhandledningen som medföljer produkten för att säkerställa att den är konfigurerad för det land eller den region där du befinner dig. Om du väljer ett annat land eller en annan region än det enheten finns i, kan modemet komma att konfigureras på ett sätt som står i strid med telekommunikationslagarna/bestämmelserna i det landet eller i den regionen. Dessutom fungerar kanske inte modemet korrekt om du väljer fel land eller region. Om ett meddelande om att landet eller regionen inte stöds visas när du väljer ett land eller en region, betyder det att modemet inte är godkänt för användning i landet eller regionen och således inte får användas. Modemmeddelanden 11

20 Information om modemanvändning i USA Denna utrustning uppfyller kraven i Avsnitt 68 av FCC-reglerna samt ACTA-kraven. På datorns undersida eller på modemet finns en etikett som bland annat innehåller en produktidentifierare av formatet US:AAAEQ##TXXXX. Denna information ska på anmaning ges till telefonbolaget. Tillämpat jack vid certifiering, USOC = RJ11C. En stickpropp och ett jack som används för att ansluta denna utrustning till det befintliga nätverket och telenätet måste uppfylla de tillämpbara delarna av Avsnitt 68 i FCC:s regler och ACTA:s krav. En lämplig telefonsladd och modulstickpropp medföljer denna produkt. Den är utformad för att anslutas till ett kompatibelt moduljack som också är godkänt. Se installationsanvisningarna för mer detaljer. REN är ett mått som anger hur många enheter som kan anslutas till en telefonlinje. Överskrids REN på en telefonlinje kan det resultera i att enheter inte ger någon ringsignal vid inkommande samtal. På de flesta, om än inte alla platser, bör REN-summan inte överstiga fem (5,0). Kontakta det lokala telefonbolaget för att ta reda på hur många enheter som kan anslutas till linjen, mätt efter total-ren. För produkter som godkänts efter 23:e juli 2001, är REN för produkten en del av produktidentifieraren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Siffrorna som representeras av ## är REN utan decimalkomma (exempelvis 03 är ett REN på 0,3). På tidigare produkter visas REN separat på etiketten. Om denna HP-utrustning orsakar skada på telenätet, kommer telefonbolaget att underrätta dig i förväg om att ett tillfälligt serviceavbrott kan bli nödvändigt. Om ett meddelande i förväg inte är praktiskt genomförbart, kommer telefonbolaget emellertid att underrätta dig så snart det är möjligt. Du informeras också om din rättighet att framföra klagomål till FCC om du tror att det behövs. Telefonbolaget kan företa ändringar i sina anordningar, utrustningar, åtgärder eller procedurer som kan påverka din utrustnings funktioner. Om detta inträffar, ska telefonbolaget ge dig förhandsmeddelanden så att du kan göra nödvändiga ändringar för att upprätthålla oavbrutna telefonförbindelser. Kontakta kundtjänst om du får problem med utrustningen. Om utrustningen orsakar störningar i telefonnätet, kan telefonbolaget begära att du håller utrustningen bortkopplad tills problemet är löst. Du bör endast utföra reparationer på denna utrustning enligt vad som beskrivs i avsnittet Felsökning i användarhandboken, om en sådan medföljer. Anslutning till flerpartstjänst är föremål för statliga tariffer. Kontakta statens allmänna hjälpmedelsnämnd, servicenämnd eller bolagsnämnd för information. Om ditt hem har någon särskild larmanordning som är ansluten till telefonlinjen, måste du kontrollera att installationen av denna HP-utrustning inte inaktiverar larmanordningen. Har du frågor om vad som kan inaktivera larmanordningar, bör du vända dig till telefonbolaget eller någon kvalificerad installatör. Enligt telefonkonsumentskyddslagen, Telephone Consumer Protection Act of 1991, är det olagligt för någon att använda dator eller annan elektronisk utrustning, inklusive faxmaskiner, för att skicka meddelanden som inte har en tydlig marginal i huvudet eller foten på varje översänd sida eller förstasidan, datum och tid det sänds och en identifiering av firman, annan instans eller den person som sänder meddelandet, samt telefonnumret till avsändande maskin eller firma, annan instans eller person. (Telefonnumret som ges får inte vara ett 900-nummer eller något annat nummer för vilket avgiften överstiger lokala eller interurbana överföringskostnader). Du ska fullgöra stegen i faxprogramvarans anvisningar för att programmera in denna information i faxmaskinen. 12 Kapitel 2 Regulatoriska föreskrifter för stationära datorer, tunna klienter och personliga arbetsstationer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok

Notebook-datorn HP Pavilion. Användarhandbok Notebook-datorn HP Pavilion Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Användarhandbok för HP Notebook PC

Användarhandbok för HP Notebook PC Användarhandbok för HP Notebook PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company på licens. Microsoft och

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

TravelMate 380-serien. Användarhandbok

TravelMate 380-serien. Användarhandbok TravelMate 380-serien Användarhandbok Copyright 2004 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 380-serien Originalutgåva: Augusti 2004 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING

HUAWEI F685. Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING HUAWEI F685 Fast, trådlös terminal BRUKSANVISNING Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer