Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Revisorernas berättelse för 2002/ Fastställande av balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Stefan Frisell) 15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (avg Kerstin Andersson, Stefan Kullberg, Ulf Gustafsson och Håkan Ahlin) 16. Val av revisor jämte suppleant för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Sam Isakson ordf och Lennart Svensson suppl) 17. Beslut om ombud jämte suppleant till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 18. Beslut om ombud jämte suppleant till Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. 19. Val av valberedning (ordförande och högst tre (3) ledamöter) för nästkommande distriktsmöte. (Nuvarande; Christian Omdal ordf, Carina Abrahamsson, Håkan Ahlin, Sven-Erik Johansson) 20. Fastställande av avgifter. - Årsavgifter - Anmälnings och startavgifter 21. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2003/ Fastställande av budget för verksamhetsåret 2003/ Av distriktsstyrelsen väckta förslag. 24. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag i anledning av inkomna motioner. 25. Avslutning. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 2

3 Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning Ordförande Stefan Frisell Lyckeby Vice ordförande Stig Andersson Asarum Sekreterare Birger Petersson Karlskrona Kassör Kerstin Andersson Asarum Ledamöter Håkan Ahlin Karlshamn Jerry Petersson Ronneby Ulf Gustavsson Sölvesborg Stefan Kullberg Sölvesborg Hedersordförande Nils-Otto Olsson Ronneby Hedersledamöter Bertil Olsson Karlskrona Lennart Johansson Kallinge Leif Wåhlin Karlshamn Tävlingskommittè Stig Andersson, ordf. Hockey 2000 Håkan Ahlin, ordf. Inline Disciplinnämnd Kanslifunktionen Birger Petersson, ordf. Stefan Frisell Håkan Ahlin Stefan Kullberg Domarkommittè Stefan Kullberg, ordf Distriktsinstruktörer, Mattias Olsson Karlshamn funktionär Jerry Pettersson Christer Svensson Mörrum Utbildningskommittè Håkan Ahlin Karlshamn Mats Olofsson Kallinge Jan Larsson Mörrum Per-Ola Dahlin Sölvesborg Tommy Fors Olofström Cembel Arvidsson Karlskrona HK Distriktsinstruktörer Håkan Ahlin Karlshamn Tommy Fors Mörrum Christian Karlsson Tingsryd Mats Olofsson Kallinge Mattias Elm Tingsryd Ungdomskommittè Ulf Gustavsson, ordf Damhockeyansvariga Håkan Ahlin och Stefan Kullberg Region Syd Resp kommittèordförande ingår i regionkommittéerna Revisorer Sam Isaksson Kallinge Revisorsuppleant Lennart Svensson Ronneby Valberedning Christian Omdal, ordf Olofström Håkan Ahlin, Carina Abrahamsson Sven-Erik Johansson Kallinge Karlshamn Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 3

4 Föreningar i distriktsverksamheten Kallinge-Ronneby Ishockeyförening Karlskrona Hockey Klubb Carlskrona Islanders Hockey Club Mörrums GoIS Ishockeyklubb Olofströms Ishockeyklubb Sölvesborgs Ishockeyklubb Representationer och kurser Stefan Frisell ordförande juni Ordförandemöte Region Syd Stockholm 15 juni Svenska Ishockeyförbundets Årsmöte Stockholm 17 juni Styrgruppsmöte Region Syd Telefon 27 juni Ordförandegrupp Region Syd Telefon 12 augusti Möte med Regionala ordförandegruppen Jönköping 17/18 oktober Distriktsstyrelseutbildning Jönköping 9 november Styrgruppsmöte Region Syd Jönköping 15 november Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 15 november Regionala ordförandekonferensen Stockholm 16 november Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm januari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 6 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 10 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 17 mars Styrgruppsmöte inom Region Syd Jönköping 4 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 4 april Regionala ordförandekonferensen Stockholm 5 april Förbundsstyrelsemöte som valberedare Växjö 5 april Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 8 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 24 april Representerat vid Blekinge Idrotts årsmöte Ronneby april Regionkonferens Göteborg Uppdrag Ledamot i Svenska Ishockeyförbundets valberedning Suppleant i Centrala Tävlingsgruppen Stig Andersson vice ordförande, tävlingskommitténs ordförande Representationer och kurser Seriemöte, Region Syd Vrigstad Seriemöte, Region Syd Vrigstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Årsmöte, Blekinge Ishockeyförbund Ronneby Förmöte, Svenska Ishockeyförbundet Årsmöte Stockholm Årsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /16 Tävlingsruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm Damhockeymöte, Region Syd Halmstad Seriemöte, Skånes Ishockeyförbund Hässleholm Seriemöte, Region Syd Halmstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Motala /09-01 Planeringskonferens, Blekinge Ishockeyförbund Stralsund Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 4

5 /09 Samordningskonferens, Region Syd Borås /18 Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Styrgruppsmöte, Region Syd Jönköping /23 Serieutskottsmöte, SIF Göteborg /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Uppdrag: Ordförande i Region Syds tävlingskommitté samt ordförande i Serieutskottet, Svenska Ishockeyförbundet. Håkan Ahlin, utbildningsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Ulf Gustavsson, ungdomsansvarige Regionsmöte Telefonmöte /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Jerry Petersson /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Stefan Kullberg, funktionärsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Birger Petersson, sekreterare, disciplinnämnden /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Kommittéverksamhet, mm Ekonomi Se särskild bilaga Utbildning UBK/UJK Ledarträff Galtsjön H.A U.G UBK/UJK Ungdomsledarmöte Mörrum H.A U.G UBK/UJK Rekryteringsmöte Galtsjön H.A U.G Steg 1 Olofström (15 delt) H.A UBK Möte Mörrum H.A UBK Konferens Upplands Väsby P-O D., J.N UBK Konferens Borås H.A Nivåanpassad Fortbildning R-by Brunn (15 delt) H.A Tävlingsverksamhet I distriktet har en serie för U 10 organiserats av distriktet samt DM (Se separat redovisning). Övrig serieverksamhet har bedrivits av Region Syd och av Smålands och Skånes Ishockeyförbund för Blekinges klubbar. Ungdomsverksamhet Ungdomskommittén har tillsammans med tävling haft 3 möten under säsongen. Ungdomskommittén har tillsammans med föreningarna i länet jobbat med nyrekrytering av hockeyspelare, föreningarna hade bl.a. gemensam annons inför säsongen Se även separat redovisning. Funktionärskommittén Säsongen startades upp med ett möte för alla inblandade i Funktionärskommittén. Undertecknad startade sitt första år som ansvarig för Funktionärskommittén. Uppdraget med tillsättning och återbud sköts med den äran av Jerry Petersson. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 5

6 Stor vikt har under säsongen lagts på att komma ut till föreningarna för att, dels utbilda i matchfunktionärernas uppgifter, och dels för att betona vikten av rekryteringen av nya domare, som måste ske i föreningarna. Jag har full förståelse för all den aktivitet som försiggår kring serieupptakterna, men förespråkar ett större utbyte mellan föreningar och förbund. Deltagande i kurser och utbildningar: Instruktörsutbildning Jönköping 9/8-11/8 1 delt Distriktsdomarkurs B Karlshamn 31/8-1/9 6 delt Granskarutbildning Jönköping 16-18/8 2 delt Vi har även haft två föreningsdomarkurser steg 1 10/9 samt 17/9 och steg 2 28/9 med ett mycket bra deltagande. Ett par kurser har också genomförts med hjälp av domaransvariga i föreningarna som har haft utbildning på hemmaplan, för att sedan samlas centralt och genomgå provdelen tillsammans. Ett stort ansvar för utbildningen har Christer Svensson och Mattias Ohlsson tagit. Granskarna som har varit runt i arenorna denna säsong, har varit Glenn Wiberg och Jerry Petersson. Domaransvariga i föreningarna: Sölvesborgs IK Jim Nilsson Olofströms IK Morgan Larsson Mörrums GoIS Christer Svensson KRIF Hockey Magnus Ivansson Karlskrona HK Jens Petersson. Funktionärer Div 3: Martin Fagerström Mats Bergqvist Morgan Larsson Magnus Ivansson Daniel Bengtsson Björn Pettersson Olofström Olofström Olofström Kallinge Ronneby Karlskrona Inline Någon inlinesverksamhet har inte bedrivits i distriktet, då det inte finns intresse i föreningarna. Disciplinnämnden Under säsongen har disciplinnämnden behandlat 7 ärenden. Samt deltagit i regionens disciplinnämnd som har haft 3 ärenden som berört Blekinge. Hockey /6 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K. C. A 18/6 SISU Olofström H. A M. O 10/8 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K C. A 10/8 Teknik Team-88 Brunnsvallen H.A B-O N. 10/9 Riksträff Hockey 2000 Arlandia, Stockholm H.A S.F 1/10 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 4/10 Teknik Team-88 Sölvesborg H.A B-O N /10 Styrelseutbildning Jönköping BIF Styrelse 20/10 Teknik Team-88 Mörrum H.A B-O N. 6/11 Teknik Sölvesborg Team-88 H.A B-O N. 23/11 Sportkonferens Ronneby Brunn BIF Styrelse 2-4/1 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/1 Attityd Team-88 Kallinge H.A B-O N. 5/2 Teknik Team-89 Kallinge H.A 6/2 Teknik Team-88 Olofström H.A B-O N. 26/2 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/3 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 6

7 Uppvaktningar Julblommor till hedersordföranden Nils-Otto Olsson och hedersledamöterna Bertil Olsson, Lennart Johansson och Leif Wåhlin. Distriktets kansli Distriktets kanslifunktion har varit belägen i Ramdala hos sekreteraren. Slutord Året som gått har präglats av en försämrad ekonomi, inte minst för Svenska Ishockey Förbundet, trots att vi under säsongen genomfört ett VM i Sverige. Vilka konsekvenser detta får på distriktförbunden och ytterst på klubbishockeyn är för tidigt att säga. Under året har ishockeyn i länet gått framåt, tre lag har deltaget i kvalspel. Vårt resultat i TV pucken denna säsong var bland de sämre placeringarna. Blekinge ishockey representeras av Mörrums GoIS i näst högsta serien, Allsvenskan. Föreningen genomförde en fin serieomgång i grundserien och efter jul en väl genomförd Allsvenska. Olofströms IK:s målsättning var att ta sig tillbacka i div. 1, detta gick bra man genomförde en fin serieomgång med ett bra kvalspel, detta räckte till en ny plats i div. 1 Kallinge Ronneby IF, spelade i Div. 2 under säsongen men man räckte inte fram till målet att få spela i Div.1 Sölvesborgs IK överraskade i seriespelet där man fick räckte inte till i kvalserien, man fick kvala för att få en plats i Div. 2, detta lyckades dock inte. Carlskrona Islanders har på ett bra sätt genomfört sitt fjärde år i Div. 3, man har visat att organisationen inom klubben fått stabilitet, vilket innebär att framgångarna kommer inom en snar framtid. Karlskrona HK har genomfört sitt andra år i div. 3. föreningen har på ett bra sätt tagit upp verksamheten. Ungdomslagen har visat sitt kunnande i de olika DM spelen och tagit hem de flesta tecknen. I pojk SM visade ungdomarna stort kunnande när man på hemmais slog ut HV 71: s pojklag. Vår ungdomsishockey, i första hand representerade av våra distriktslag, har efter ett antal år börjat vända trenden uppåt med en hel del goda insatser i olika turneringar, trots att årets TV-puckare inte lyckades nå någon bättre placering, gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Utbildningar av instruktörer och domare har utförts av de inblandade på ett engagerande och kunnigt sätt, vilket borgar för att blekingsk ishockey står väl rustad i framtiden. Distriktsstyrelsen framför härmed sitt tack för den gångna säsongen till alla som på något sätt arbetar för eller stöttat vår verksamhet. 6 maj Distriktsstyrelsen Stefan Frisell Stig Andersson Stefan Kullberg Kerstin Andersson Håkan Ahlin Birger Petersson Jerry Petersson Ulf Gustavsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 7

8 Spelarutbildning/distriktslagsverksamhet Team 86 Spelare Marcus Niemi, Mikael Söderlund, Patrik Svensson, Robin Erlandsson, Daniel Mattsson, Christofer Svensson, Martin Håkansson, Daniel Lilja, Emil Bjäreborn, Tobias Pettersson, Mörrums GoIS IK Kim Jonasson, Zakarias Jönsson, Jonathan Bejmar, Niklas Persson, Olofströms IK Filip Sandstedt, Fredrik Olsson, Andreas Nilsson, Erik Lindvall, Viktor Morin, Linus Claesson, Sebastian Arvidsson, Karlskrona HK Förbundskapten MATS OLOFSSON, KALLINGE, Ass förbundskapten, MIKAEL NORMAN, ASARUM Materialförvaltare,LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA J17 träningsturnering 2002 Gruppspel Grupp 1, Sölveshov, Sölvesborg Göteborg-Blekinge 6-2 Västergötland-Halland 6-1 Blekinge -Västergötland 1-2 Halland-Göteborg 1-3 Göteborg-Västergötland 3-1 Halland-Blekinge 2-5 Göteborg Västergötland Blekinge Halland Grupp 2, Trollarinken, Glimåkra Östergötland-Skåne 2-6 Bohuslän-Dal-Småland 0-6 Skåne-Bohuslän-Dal 6-0 Småland-Östergötland 6-3 Östergötl-Bohuslän-Dal 5-1 Småland -Skåne 4-1 Småland Skåne Östergötland Bohuslän-Dal Slutspel Trollarinken, Glimåkra Göteborg-Skåne 4-5 Småland-Västergötland 2-0 Göteborg-Västergötland plats Skåne-Småland 2-1 sd FINAL Sölveshov, Sölvesborg Blekinge-Bohuslän-Dal 9-3 Östergötland-Halland 6-3 Bohuslän-Dal-Halland plats Blekinge-Östergötland 5-4 str 5-6 plats Placeringar 1 Skåne 2 Småland 3 Göteborg 4 Västergötland 5 Blekinge 6 Östergötland 7 Halland 8 Bohuslän-Dal Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 8

9 Team 87 Målvakter 1 Jacob Eriksson - 87 Kallinge-Ronneby IF 15 Jacob Lönnqvist - 88 Mörrums GoIS IK 25 Henrik Roysson - 87 Olofströms IK Backar 3 Daniel Olsson - 87 Olofströms IK 4 Andreas Westerberg - 87 Mörrums GoIS IK 6 Daniel Eriksson - 87 Karlskrona HK 10 Kent Karlsson - 87 Olofströms IK 11 Jonathan Bejmar - 87 Olofströms IK 23 Viktor Morin - 87 Karlskrona HK Forwards 2 Niklas Persson - 87 Olofströms IK 8 Jonas Olsson - 88 Karlskrona HK 9 Timmie Edlander - 87 Kallinge-Ronneby IF 13 Fredrik Hellqvist - 87 Mörrums GoIS IK 14 Jens Boström - 87 Karlskrona HK 16 Björn Helmersson - 87 Sölvesborgs IK 18 Daniel Blom - 88 Karlskrona HK 19 Adam Jönsson - 88 Mörrums GoIS IK 20 Markus Gunnarsson - 87 Olofströms IK 21 Robin Rolandsson - 87 Olofströms IK 22 Sebastian Arvidsson - 87 Karlskrona HK 24 Daniel Lilja - 87 Mörrums GoIS IK Förbundskapten CHRISTIAN KARLSSON, URSHULT, Ass förbundskapten, CEMBEL ARVIDSSON, NÄTTRABY, Målvaktstränare, ANDERS HAGLUND, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA Träningsmatcher Inför säsongen bestämdes det att utöka antalet träningsmatcher infor TV pucken. Försöket med fler matcher föll väl ut och utvecklades för varje match. Resultat träningsmatcher Blekinge - Tingsryds AIF J Blekinge - Mörrum GoIS J Blekinge - Gotland 9-2 Träningsturnering i Halmstad Blekinge - Skåne 4-8 Blekinge - Halland 2-1 Milton Cup i Vimmerby Blekinge - Småland 3-7 Blekinge - Värmland 1-5 Blekinge - Skåne 2-6 Blekinge - Västergötland 4 1 TV - pucken Efter Milton Cup i Vimmerby där utvecklades mycket i vårt spel kändes det som att vi hade bra chans i alla matcher mot alla lag, delta gjorde att vi såg fram emot TV - pucken. TV-pucken, grundspelet 1 Göteborg : Dalarna : Västerbotten : Blekinge : Hälsingland : Västergötland : 20 1 Placeringsspelet 1 Gästrikland : Medelpad : Värmland : Blekinge : 13 1 Blekinge placerade sig på en hedrande 16:e plats. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 9

10 Team 88 Deltagare Melker Trumas Jansson, Fredrik Mattisson, Erik Johansson, Fredrik Ekman, Jonas Olsson, Daniel Blom, Alexander Ekwall, Karlskrona HK André Boneck, Robin Erlandsson, Sam Ivarsson, Hampus Andersson, Robin Bruhn, Viktor Steinbrecher, Kallinge- Ronneby IF Jacob Lönnqvist,Björn Österberg, Pelle Näslund, Kristoffer Bergholtz, Daniel Jelcic, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Emil Mattsson, Marcus Åkesson, Robin Persson, Adam Jönsson, Joachim Eriksson,, Alexander Ivarsson, Alexander Svensson, Mörrums GoIS IK Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Daniel Åkesson, Adam Peter, Martin Axelsson, Olofströms IK Daniel Yngsell, Jacob Johansson, André Kjellsson, Linus Jönsson, Sölvesborgs IK Ledare Håkan Ahlin, Karlshamn, Bert-Ola Nilsson, Mörrum Team 89 Målvakter Christoffer Erlandsson, Mörrums GoIS IK, Carl-Johan Hertzberg, Karlskrona HK, Tobias Wendel-Dahlgren, Sölvesborgs IK Backar Christoffer Jacobsson, Karlskrona HK, Simon Andersén, Karlskrona HK, Daniel Johansson, Karlskrona HK, Rickard Stigsson, Olofströms IK, Christian Turesson, Sölvesborgs IK, Victor Green, Sölvesborgs IK, Otto Hamel, Mörrums GoIS IK, Jens Alhage, Mörrums GoIS IK Forwards Emil Fransen, Karlskrona HK, Viktor Holmberg, Karlskrona HK, Filip Bredberg, Karlskrona H, Henric Emrygert, Karlskrona HK, Stefan Adolfsson, Karlskrona HK, Hugo Berglund, Mörrums GoIS IK, Tim Pettersson, Mörrums GoIS IK, Hanpus Klozz, Mörrums GoIS IK, Mårten Svensson, Kallinge-Ronneby IF, Johannes Larsson, Kallinge- Ronneby IF, Emanuel Svensson, Sölvesborgs IK, Jonathan Kluge, Karlskrona HK Förbundskapten JACOB LINDHOLM, OLOFSTRÖM, Ass förbundskapten, CHRISTIAN ERIKSSON, OLOFSTRÖM, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA SverigePucken 2003 Gruppspel Grupp A Skogsvallen, Munkedal, Bohuslän-Dal-Västergötland 2-4 Skåne-Blekinge 2-2 Västergötland-Skåne 1-1 Blekinge-Bohuslän-Dal 0-9 Västergötland-Blekinge 3-0 Bohuslän-Dal-Skåne 2-2 Västergötland Bohuslän-Dal Skåne Blekinge Grupp B Fridhemshallen, Uddevalla, Göteborg-Halland 5-2 Småland-Östergötland 3-1 Halland-Småland 1-1 Östergötland-Göteborg 3-2 Göteborg-Småland 1-6 Halland-Östergötland 0-5 Småland Östergötland Göteborg Halland Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 10

11 Slutspel Fridhemshallen, Uddevalla, Västergötland -Östergötland 3-0 Bohuslän-Dal-Småland 0-5 Östergötland-Bohuslän-Dal plats Västergötland-Småland 2-1 FINAL Skogsvallen, Munkedal, Halland-Skåne 1-2 Göteborg-Blekinge 2-1 Halland-Blekinge plats Skåne-Göteborg plats Placeringar 1. Västergötland 2. Småland 3. Östergötland 4. Bohuslän-Dal 5. Göteborg 6. Skåne 7. Blekinge 8. Halland Distriktsmästerskap U12 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölveshov Datum Söndagen den 24 november 2002 Spelprogram Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 1-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 6-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 4-1 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 5-1 Sölvesborgs IK-Olofströms IK 1-0 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 0-2 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-2 Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 1-2 Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Sölvesborgs IK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Söndagen den 2 februari 2003, kl Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 6-3 Distriktsmästare Karlskrona HK Alex Ferrara, Simon Fredriksson, Henrik Gustavsson, Linus Hansson, Anton Johansson, Filip Johansson, Andreas Karlsson, Joel Karlsson, John karlsson, Pontus Lambrant, Fredrik Liljegren, Jacob Olsson, Rickard Olsson, Jerker Olvedal, Robin Ridell, Jacob Somehagen, Henrik Sirbäck, John Söderlund, Patrik Westerholm, Pontus Westerholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 11

12 U 13 Distriktsmästerskap Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 28 december 2002 Spelprogram: Sölvesborgs IK-Olofströms IK 7-1 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-0 Kallinge-Ronneby IF-Sölvesborgs IK 2-5 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-3 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 9-2 Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 5-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-12 Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 3-3 Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 6-1 Sölvesborgs IK Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Fredagen den 24 januari 2003, kl Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 6-4 Distriktsmästare Sölvesborgs IK David Andersson, Jimmie Andersson, Joakim Andersson, Linus Bergholtz, Linus Berntsson, Olle Bogren, Johan Dahlén, Andreas Grönqvist, Alexander Holm, Zebastian Ilestedt, Tim Johansson, Adam Kallenberg, Johan Nilsson-Rosenqvist, Jesper Olausson, Jesper Olsson, Andreas Parkersson, Fredrik Persson, Sebastian Törnqvist U 14 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 23 november 2002 Spelprogram Kl Sölvesborgs IK-Olofströms IK 3-2 Kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 3-1 Kl Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-0 Kl Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 5-0 Kl Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Kl Karlskrona HK-Olofströms IK 6-0 Kl Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 6-2 Kl Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-6 Kl Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 0-9 Kl Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK 5-1 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Fredagen den 14 februari 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 0-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Stefan Adolfsson, Simon Andersén, Philip Bredberg, Daniel Ekstrand, Henrik Emrygert, Emil Franzén, Pierre Hagström, Carl- Johan Hetzberg, Viktor Holmberg, Christoffer Jacobsson, Daniel Johansson, Ola Johansson, Fredrik Karlsson, Markus Karlsson, Jonathan Kluge, Andreas Lambrant, Jonas Martinsson, Emil Månsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 12

13 U 15 Distriktsmästerskap Cupspel Arrangör Olofströms IK Spelplats Stålhallen, Olofström Datum Lördagen den 15 mars 2003 Spelprogram Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 1-8 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 8-2 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-2 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 6-0 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-1 Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Olofströms IK Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Christoffer Bergholtz, Hugo Berglund, Joachim Eriksson, Daniel Jelzic, Alexander Ivarsson, Peter Johansson, Adam Jönsson, Jacob Lönnqvist, Emil Mattsson, Jonathan Nilsson, Pelle Näslund, Robert Persson, Alexander Svensson, Daniel Svensson, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Daniel Yngsell, Marcus Åkesson, Björn Österberg U 16 Distriktsmästerskap Kvalspel Omgång Sölvesborgs IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK 5-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Olofströms IK 5-3 Omgång Olofströms IK-Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 11-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 2-9 Omgång Olofströms IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 9-5 Karlskrona HK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Torsdagen den 19 december, kl Karlskrona HK -Olofströms IK 3-5 Distriktsmästare Olofströms IK Karl Andersson, Martin Axelsson, Jonatan Bejmar, Keny Carlsson, Ola Claesson, Muamer Dzamalisa, Marcus Gunnarsson, Pelle Götrnebrandt, Simon Johansson, Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Kim Kotkamaa, Tommy Kuduk, Viktor Mörk, Simon Norrman, Daniel Olsson, Andreas Peratalo, Niklas Persson, Adam Peter, Robin Rolandsson, Henrik Roysson, Linus Saar-Olsson, Dennis Åkesson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 13

14 J 18 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Söndagen den 22 december 2002 Spelprogram Mörrums GoIS IK-Olofströms IK 7-5 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-4 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 0-5 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Onsdagen den 5 mars 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Philip Andersén, Emil Augustsson, Daniel Blom, Mikael Borgström, Jens Boström, Linus Claesson, Johan Dahl, Christoffer Eriksson, Daniel Eriksson, Stefan Fredriksson, Martin Larsson, Viktor Morin, Andreas Nilsson, Fredrik Olsson, Philip Sandstedth, Fredrik Stenarsson, Melker Trumars Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 14

15 Serieverksamhet Allsvenskan Södra Höst Rögle BK : Mora IK : Bofors IK : IK Oskarshamn : Mörrums GoIS IK : IF Troja/Ljungby : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : IFK Arboga IK : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : Allsvenskan Södra Vår Mörrums GoIS IK : IFK Arboga IK : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : IF Troja/Ljungby : Playoff till Kvalserien till Elitserien Mörrums GoIS IK - IF Björklöven 2-3 IF Björklöven - Mörrums GoIS IK 5-3 Division 2 B Region Syd Osby IK Olofströms IK Helsingborgs HC Vimmerby Hockey Boro-Vetlanda HC Kallinge-Ronneby IF Västerviks IK HC Dalen Glimma Hockey Värnamo GIK Diö Hockey Lunds IS Alvesta SK Limhamn Limeburners HC Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 15

16 Division 3 Södra B (Skåne) Sölvesborgs IK Åstorps IK Eagles Hockey Trelleborgs IF Karlskrona HK Rydaholms SK Carlskrona Islanders HC Hässleholms HK Landskrona HK Kvalserie B till Division 1 Region Syd IK Pantern Olofströms IK Osby IK Kristianstads IK Vimmerby Hockey Helsingborgs HC Kvalserie D till Division 2 Region Syd Lunds IS Limhamn Limeburners HC Åstorps IK Sölvesborgs IK J20 Division 1 Södra Region Syd Växjö Lakers HC Västerviks IK Nybro IF Osby IK Kristianstad IK Limhamn Limeburners HC Olofströms IK Tyringe SoS J18 Division 1 Södra Region Syd Kristianstad IK Jonstorp IF Gislaveds IK Nässjö HC IK Oskarshamn Nybro IF Mörrum GoIS IK Tyringe SoS J18 Division 2 Södra Småland IF Troja Ljungby Alvesta SK Värnamo GIK Växjö Lakers Karlskrona HK IF Kalmar Hockey Lenhovda IF Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 16

17 U16 A Småland Alvesta SK Nässjö HC Gislaveds SK Tingsryds AIF Hästen Hockey Västerviks IK Tranås AIF Nybro IF Olofströms IK U16 Södra Småland Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Växjö Lakers Lenhovda IF Sölvesborgs Hockey U15 A Småland Linköpings HC Mörrums GOIS HV Gislaveds SK Tranås AIF Alvesta SK Hästen Hockey Nybro IF Växjö Lakers Mjölby Hockey U15 Småland Tingsryds AIF IF Kalmar Hockey Västerviks IK Diö GoIF Värnamo GIK Karlskrona Hockeyklubb HC Dalen Vimmerby Hockey IK Oskarshamn Gislaveds SK Nässjö HC U14 Södra Småland Nybro IF Tingsryds AIF Karlskrona HK Alvesta SK Växjö Lakers Olofströms IK Mörrums GOIS Sövesborgs Hockey IF Kalmar Hockey KRIF Hockey U13 Södra Småland Tingsryds AIF Sölvesborgs Hockey Karlskrona HK Mörrums GOIS Nybro IF KRIF Hockey Olofströms IK Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 17

18 U12 Södra Småland Tingsryds AIF Diö GOIF Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Mörrums GOIS Sövesborgs IK Olofströms IK Alvesta SK U12 Norra Skåne Frosta HC Blå Osby IK Kristianstad IK Blå Hässleholm HK Blå Mörrum GoIS IK Åstorp IK Glimma HC Tyringe SoS U11 Småland (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U10 Blekinge (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U9 Skåne (Inga tabeller sammanställda) Sölvesborgs IK Dam Division 1 Region Syd Limhamn Limeburners HC Veddige HK Vipers Kallinge/Ronneby IF Dam kvalspel till Division 1 Region Syd Kallinge-Ronneby IF Nässjö HC Munkedals BK Kallinge-Ronneby IF och Nässjö HC är kvalificerade till Division 1 Dam Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 18

19 Kvalificering till U16 Region Syd Play Off 1 Munkedals BK - Kållereds SK 4-0 Limhamn Limeburners HC - Mörrums GoIS IK 4-7 Halmstads HK - Vänersborgs HC 4-7 Gislaveds SK - IK Hästen Hockey 7-2 Play Off 2 Vänersborgs HC - Gislaveds SK 3-7 Mörrums GoIS IK - Munkedals BK 7-3 Play Off 3 Mörrums GoIS IK - HV Gislaveds SK - Göteborgs IK 6-1 HV 71 och Gislaveds SK kvalificerade till U16 Region Syd Kvalificering till U16 SM Kvalspel, omgång 1 IF Troja Ljungby - Hanhals IF 6-1 Olofströms IK - Kungälvs IK 6-15 Rögle BK - Stenungsunds HF 12-2 Halmstads HK - Tibro IK 6-4 Västra Frölunda HC - IF Hästen Hockey 12-4 Munkedals BK - HV Skövde IK - Karlskrona HK 4-6 Linköping HC - MIF Redhawks 8-1 Kvalspel, omgång 2 Linköpings HC - Halmstads HK 11-2 Kungälvs IK - IF Troja Ljungby 2-5 Karlskrona HK - HV Rögle BK - Västra Frölunda HC 7-4 Gruppspel, Region Syd IF Troja Ljungby - Karlskrona HK 2-2 Rögle BK - Linköpings HC 4-7 Linköpings HC - IF Troja Ljungby 6-3 Karlskrona HK - Rögle BK 1-15 Linköpings HC - Karlskrona HK 6-1 IF Troja Ljungby - Rögle BK 3-6 Linköpings HC Rögle BK IF Troja Ljungby Karlskrona IK Linköpings HC och Rögle BK kvalificerade till U16 SM-slutspel Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 19

20 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Sportkonferens Funktionärskommittéen Föreningsdomarkurs i september DK möten tre gånger Möten med funktionärerna två gånger Matchfunktionärskurs Utbildningskommittéen Tränarutbildning Steg 1 Tränarutbildning Steg 2 Nivåanpassad Fortbildning Steg 2 o 3 Tränare Träningslära steg 2 grund Utbildnings kommittémöten. Tävlingskommittén Planeringsmöte under augusti 2003 Informationsmöte under september 2003 Arrangera distriktsmästerskap för - Seniorlag - Juniorlag, J20 och J18 - Ungdomslag, U16, U15, U14 och U13 Arrangera distriktsserie för U10 Samordna serieverksamheten med Region Syd, Smålands och Skånes Ishockeyförbund Ungdomsverksamhet Deltagande i U 17 U 16 TV Pucken Vinterläger för U 15 och U14 Styrelsens förslag till årsmötet Årsavgiften för föreningar 1000:- (oförändrad) Startavgiften per lag i DM och övriga serier, 400:- (oförändrad) Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 20

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-2005 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-2010 Sida: 1 av 34 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 10-06-07 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter.

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR:

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR: Gruppspel 12-14 september 2014 Program ARRANGÖR: OEM ÄR ETT AV EUROPAS LEDANDE TEKNIKHANDELS- FÖRETAG. Den börsnoterade OEM-koncernen består av 29 bolag i 14 länder och omsatte år 2013 ca 1,7 miljarder.

Läs mer

Ve rksa m het s be rätt e I se

Ve rksa m het s be rätt e I se VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj 199-30 april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret. lin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012 Upplands Bordtennis förbunds årsmöte äger rum onsdagen den 26 februari, kl.19.00, vid Idrottens Hus, Sportfältsvägen 3 i Uppsala FÖRSLAG

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! Uppladdningen till årets TV-puck har som bekant börjat för länge sedan. Läs Jonas Svensson ord inför kommande TV-Puck 2013. Läs vad Peder Rehnström menar med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoandra säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND VERK SAM H ETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 1999-2000 Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed avgiva följande redogörelse för verksamhetsåret 1999-2000.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004. Innehållsförteckning

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004. Innehållsförteckning Innehållsförteckning VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004 Styrelse och kommittéer 2 Förbundsstyrelsens berättelse 4 Ekonomisk redovisning 12 Utmärkelser 19 Rekordnoteringar 23 Allsvenska serien herrar 26

Läs mer