Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Revisorernas berättelse för 2002/ Fastställande av balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Stefan Frisell) 15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (avg Kerstin Andersson, Stefan Kullberg, Ulf Gustafsson och Håkan Ahlin) 16. Val av revisor jämte suppleant för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Sam Isakson ordf och Lennart Svensson suppl) 17. Beslut om ombud jämte suppleant till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 18. Beslut om ombud jämte suppleant till Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. 19. Val av valberedning (ordförande och högst tre (3) ledamöter) för nästkommande distriktsmöte. (Nuvarande; Christian Omdal ordf, Carina Abrahamsson, Håkan Ahlin, Sven-Erik Johansson) 20. Fastställande av avgifter. - Årsavgifter - Anmälnings och startavgifter 21. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2003/ Fastställande av budget för verksamhetsåret 2003/ Av distriktsstyrelsen väckta förslag. 24. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag i anledning av inkomna motioner. 25. Avslutning. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 2

3 Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning Ordförande Stefan Frisell Lyckeby Vice ordförande Stig Andersson Asarum Sekreterare Birger Petersson Karlskrona Kassör Kerstin Andersson Asarum Ledamöter Håkan Ahlin Karlshamn Jerry Petersson Ronneby Ulf Gustavsson Sölvesborg Stefan Kullberg Sölvesborg Hedersordförande Nils-Otto Olsson Ronneby Hedersledamöter Bertil Olsson Karlskrona Lennart Johansson Kallinge Leif Wåhlin Karlshamn Tävlingskommittè Stig Andersson, ordf. Hockey 2000 Håkan Ahlin, ordf. Inline Disciplinnämnd Kanslifunktionen Birger Petersson, ordf. Stefan Frisell Håkan Ahlin Stefan Kullberg Domarkommittè Stefan Kullberg, ordf Distriktsinstruktörer, Mattias Olsson Karlshamn funktionär Jerry Pettersson Christer Svensson Mörrum Utbildningskommittè Håkan Ahlin Karlshamn Mats Olofsson Kallinge Jan Larsson Mörrum Per-Ola Dahlin Sölvesborg Tommy Fors Olofström Cembel Arvidsson Karlskrona HK Distriktsinstruktörer Håkan Ahlin Karlshamn Tommy Fors Mörrum Christian Karlsson Tingsryd Mats Olofsson Kallinge Mattias Elm Tingsryd Ungdomskommittè Ulf Gustavsson, ordf Damhockeyansvariga Håkan Ahlin och Stefan Kullberg Region Syd Resp kommittèordförande ingår i regionkommittéerna Revisorer Sam Isaksson Kallinge Revisorsuppleant Lennart Svensson Ronneby Valberedning Christian Omdal, ordf Olofström Håkan Ahlin, Carina Abrahamsson Sven-Erik Johansson Kallinge Karlshamn Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 3

4 Föreningar i distriktsverksamheten Kallinge-Ronneby Ishockeyförening Karlskrona Hockey Klubb Carlskrona Islanders Hockey Club Mörrums GoIS Ishockeyklubb Olofströms Ishockeyklubb Sölvesborgs Ishockeyklubb Representationer och kurser Stefan Frisell ordförande juni Ordförandemöte Region Syd Stockholm 15 juni Svenska Ishockeyförbundets Årsmöte Stockholm 17 juni Styrgruppsmöte Region Syd Telefon 27 juni Ordförandegrupp Region Syd Telefon 12 augusti Möte med Regionala ordförandegruppen Jönköping 17/18 oktober Distriktsstyrelseutbildning Jönköping 9 november Styrgruppsmöte Region Syd Jönköping 15 november Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 15 november Regionala ordförandekonferensen Stockholm 16 november Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm januari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 6 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 10 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 17 mars Styrgruppsmöte inom Region Syd Jönköping 4 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 4 april Regionala ordförandekonferensen Stockholm 5 april Förbundsstyrelsemöte som valberedare Växjö 5 april Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 8 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 24 april Representerat vid Blekinge Idrotts årsmöte Ronneby april Regionkonferens Göteborg Uppdrag Ledamot i Svenska Ishockeyförbundets valberedning Suppleant i Centrala Tävlingsgruppen Stig Andersson vice ordförande, tävlingskommitténs ordförande Representationer och kurser Seriemöte, Region Syd Vrigstad Seriemöte, Region Syd Vrigstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Årsmöte, Blekinge Ishockeyförbund Ronneby Förmöte, Svenska Ishockeyförbundet Årsmöte Stockholm Årsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /16 Tävlingsruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm Damhockeymöte, Region Syd Halmstad Seriemöte, Skånes Ishockeyförbund Hässleholm Seriemöte, Region Syd Halmstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Motala /09-01 Planeringskonferens, Blekinge Ishockeyförbund Stralsund Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 4

5 /09 Samordningskonferens, Region Syd Borås /18 Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Styrgruppsmöte, Region Syd Jönköping /23 Serieutskottsmöte, SIF Göteborg /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Uppdrag: Ordförande i Region Syds tävlingskommitté samt ordförande i Serieutskottet, Svenska Ishockeyförbundet. Håkan Ahlin, utbildningsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Ulf Gustavsson, ungdomsansvarige Regionsmöte Telefonmöte /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Jerry Petersson /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Stefan Kullberg, funktionärsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Birger Petersson, sekreterare, disciplinnämnden /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Kommittéverksamhet, mm Ekonomi Se särskild bilaga Utbildning UBK/UJK Ledarträff Galtsjön H.A U.G UBK/UJK Ungdomsledarmöte Mörrum H.A U.G UBK/UJK Rekryteringsmöte Galtsjön H.A U.G Steg 1 Olofström (15 delt) H.A UBK Möte Mörrum H.A UBK Konferens Upplands Väsby P-O D., J.N UBK Konferens Borås H.A Nivåanpassad Fortbildning R-by Brunn (15 delt) H.A Tävlingsverksamhet I distriktet har en serie för U 10 organiserats av distriktet samt DM (Se separat redovisning). Övrig serieverksamhet har bedrivits av Region Syd och av Smålands och Skånes Ishockeyförbund för Blekinges klubbar. Ungdomsverksamhet Ungdomskommittén har tillsammans med tävling haft 3 möten under säsongen. Ungdomskommittén har tillsammans med föreningarna i länet jobbat med nyrekrytering av hockeyspelare, föreningarna hade bl.a. gemensam annons inför säsongen Se även separat redovisning. Funktionärskommittén Säsongen startades upp med ett möte för alla inblandade i Funktionärskommittén. Undertecknad startade sitt första år som ansvarig för Funktionärskommittén. Uppdraget med tillsättning och återbud sköts med den äran av Jerry Petersson. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 5

6 Stor vikt har under säsongen lagts på att komma ut till föreningarna för att, dels utbilda i matchfunktionärernas uppgifter, och dels för att betona vikten av rekryteringen av nya domare, som måste ske i föreningarna. Jag har full förståelse för all den aktivitet som försiggår kring serieupptakterna, men förespråkar ett större utbyte mellan föreningar och förbund. Deltagande i kurser och utbildningar: Instruktörsutbildning Jönköping 9/8-11/8 1 delt Distriktsdomarkurs B Karlshamn 31/8-1/9 6 delt Granskarutbildning Jönköping 16-18/8 2 delt Vi har även haft två föreningsdomarkurser steg 1 10/9 samt 17/9 och steg 2 28/9 med ett mycket bra deltagande. Ett par kurser har också genomförts med hjälp av domaransvariga i föreningarna som har haft utbildning på hemmaplan, för att sedan samlas centralt och genomgå provdelen tillsammans. Ett stort ansvar för utbildningen har Christer Svensson och Mattias Ohlsson tagit. Granskarna som har varit runt i arenorna denna säsong, har varit Glenn Wiberg och Jerry Petersson. Domaransvariga i föreningarna: Sölvesborgs IK Jim Nilsson Olofströms IK Morgan Larsson Mörrums GoIS Christer Svensson KRIF Hockey Magnus Ivansson Karlskrona HK Jens Petersson. Funktionärer Div 3: Martin Fagerström Mats Bergqvist Morgan Larsson Magnus Ivansson Daniel Bengtsson Björn Pettersson Olofström Olofström Olofström Kallinge Ronneby Karlskrona Inline Någon inlinesverksamhet har inte bedrivits i distriktet, då det inte finns intresse i föreningarna. Disciplinnämnden Under säsongen har disciplinnämnden behandlat 7 ärenden. Samt deltagit i regionens disciplinnämnd som har haft 3 ärenden som berört Blekinge. Hockey /6 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K. C. A 18/6 SISU Olofström H. A M. O 10/8 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K C. A 10/8 Teknik Team-88 Brunnsvallen H.A B-O N. 10/9 Riksträff Hockey 2000 Arlandia, Stockholm H.A S.F 1/10 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 4/10 Teknik Team-88 Sölvesborg H.A B-O N /10 Styrelseutbildning Jönköping BIF Styrelse 20/10 Teknik Team-88 Mörrum H.A B-O N. 6/11 Teknik Sölvesborg Team-88 H.A B-O N. 23/11 Sportkonferens Ronneby Brunn BIF Styrelse 2-4/1 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/1 Attityd Team-88 Kallinge H.A B-O N. 5/2 Teknik Team-89 Kallinge H.A 6/2 Teknik Team-88 Olofström H.A B-O N. 26/2 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/3 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 6

7 Uppvaktningar Julblommor till hedersordföranden Nils-Otto Olsson och hedersledamöterna Bertil Olsson, Lennart Johansson och Leif Wåhlin. Distriktets kansli Distriktets kanslifunktion har varit belägen i Ramdala hos sekreteraren. Slutord Året som gått har präglats av en försämrad ekonomi, inte minst för Svenska Ishockey Förbundet, trots att vi under säsongen genomfört ett VM i Sverige. Vilka konsekvenser detta får på distriktförbunden och ytterst på klubbishockeyn är för tidigt att säga. Under året har ishockeyn i länet gått framåt, tre lag har deltaget i kvalspel. Vårt resultat i TV pucken denna säsong var bland de sämre placeringarna. Blekinge ishockey representeras av Mörrums GoIS i näst högsta serien, Allsvenskan. Föreningen genomförde en fin serieomgång i grundserien och efter jul en väl genomförd Allsvenska. Olofströms IK:s målsättning var att ta sig tillbacka i div. 1, detta gick bra man genomförde en fin serieomgång med ett bra kvalspel, detta räckte till en ny plats i div. 1 Kallinge Ronneby IF, spelade i Div. 2 under säsongen men man räckte inte fram till målet att få spela i Div.1 Sölvesborgs IK överraskade i seriespelet där man fick räckte inte till i kvalserien, man fick kvala för att få en plats i Div. 2, detta lyckades dock inte. Carlskrona Islanders har på ett bra sätt genomfört sitt fjärde år i Div. 3, man har visat att organisationen inom klubben fått stabilitet, vilket innebär att framgångarna kommer inom en snar framtid. Karlskrona HK har genomfört sitt andra år i div. 3. föreningen har på ett bra sätt tagit upp verksamheten. Ungdomslagen har visat sitt kunnande i de olika DM spelen och tagit hem de flesta tecknen. I pojk SM visade ungdomarna stort kunnande när man på hemmais slog ut HV 71: s pojklag. Vår ungdomsishockey, i första hand representerade av våra distriktslag, har efter ett antal år börjat vända trenden uppåt med en hel del goda insatser i olika turneringar, trots att årets TV-puckare inte lyckades nå någon bättre placering, gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Utbildningar av instruktörer och domare har utförts av de inblandade på ett engagerande och kunnigt sätt, vilket borgar för att blekingsk ishockey står väl rustad i framtiden. Distriktsstyrelsen framför härmed sitt tack för den gångna säsongen till alla som på något sätt arbetar för eller stöttat vår verksamhet. 6 maj Distriktsstyrelsen Stefan Frisell Stig Andersson Stefan Kullberg Kerstin Andersson Håkan Ahlin Birger Petersson Jerry Petersson Ulf Gustavsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 7

8 Spelarutbildning/distriktslagsverksamhet Team 86 Spelare Marcus Niemi, Mikael Söderlund, Patrik Svensson, Robin Erlandsson, Daniel Mattsson, Christofer Svensson, Martin Håkansson, Daniel Lilja, Emil Bjäreborn, Tobias Pettersson, Mörrums GoIS IK Kim Jonasson, Zakarias Jönsson, Jonathan Bejmar, Niklas Persson, Olofströms IK Filip Sandstedt, Fredrik Olsson, Andreas Nilsson, Erik Lindvall, Viktor Morin, Linus Claesson, Sebastian Arvidsson, Karlskrona HK Förbundskapten MATS OLOFSSON, KALLINGE, Ass förbundskapten, MIKAEL NORMAN, ASARUM Materialförvaltare,LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA J17 träningsturnering 2002 Gruppspel Grupp 1, Sölveshov, Sölvesborg Göteborg-Blekinge 6-2 Västergötland-Halland 6-1 Blekinge -Västergötland 1-2 Halland-Göteborg 1-3 Göteborg-Västergötland 3-1 Halland-Blekinge 2-5 Göteborg Västergötland Blekinge Halland Grupp 2, Trollarinken, Glimåkra Östergötland-Skåne 2-6 Bohuslän-Dal-Småland 0-6 Skåne-Bohuslän-Dal 6-0 Småland-Östergötland 6-3 Östergötl-Bohuslän-Dal 5-1 Småland -Skåne 4-1 Småland Skåne Östergötland Bohuslän-Dal Slutspel Trollarinken, Glimåkra Göteborg-Skåne 4-5 Småland-Västergötland 2-0 Göteborg-Västergötland plats Skåne-Småland 2-1 sd FINAL Sölveshov, Sölvesborg Blekinge-Bohuslän-Dal 9-3 Östergötland-Halland 6-3 Bohuslän-Dal-Halland plats Blekinge-Östergötland 5-4 str 5-6 plats Placeringar 1 Skåne 2 Småland 3 Göteborg 4 Västergötland 5 Blekinge 6 Östergötland 7 Halland 8 Bohuslän-Dal Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 8

9 Team 87 Målvakter 1 Jacob Eriksson - 87 Kallinge-Ronneby IF 15 Jacob Lönnqvist - 88 Mörrums GoIS IK 25 Henrik Roysson - 87 Olofströms IK Backar 3 Daniel Olsson - 87 Olofströms IK 4 Andreas Westerberg - 87 Mörrums GoIS IK 6 Daniel Eriksson - 87 Karlskrona HK 10 Kent Karlsson - 87 Olofströms IK 11 Jonathan Bejmar - 87 Olofströms IK 23 Viktor Morin - 87 Karlskrona HK Forwards 2 Niklas Persson - 87 Olofströms IK 8 Jonas Olsson - 88 Karlskrona HK 9 Timmie Edlander - 87 Kallinge-Ronneby IF 13 Fredrik Hellqvist - 87 Mörrums GoIS IK 14 Jens Boström - 87 Karlskrona HK 16 Björn Helmersson - 87 Sölvesborgs IK 18 Daniel Blom - 88 Karlskrona HK 19 Adam Jönsson - 88 Mörrums GoIS IK 20 Markus Gunnarsson - 87 Olofströms IK 21 Robin Rolandsson - 87 Olofströms IK 22 Sebastian Arvidsson - 87 Karlskrona HK 24 Daniel Lilja - 87 Mörrums GoIS IK Förbundskapten CHRISTIAN KARLSSON, URSHULT, Ass förbundskapten, CEMBEL ARVIDSSON, NÄTTRABY, Målvaktstränare, ANDERS HAGLUND, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA Träningsmatcher Inför säsongen bestämdes det att utöka antalet träningsmatcher infor TV pucken. Försöket med fler matcher föll väl ut och utvecklades för varje match. Resultat träningsmatcher Blekinge - Tingsryds AIF J Blekinge - Mörrum GoIS J Blekinge - Gotland 9-2 Träningsturnering i Halmstad Blekinge - Skåne 4-8 Blekinge - Halland 2-1 Milton Cup i Vimmerby Blekinge - Småland 3-7 Blekinge - Värmland 1-5 Blekinge - Skåne 2-6 Blekinge - Västergötland 4 1 TV - pucken Efter Milton Cup i Vimmerby där utvecklades mycket i vårt spel kändes det som att vi hade bra chans i alla matcher mot alla lag, delta gjorde att vi såg fram emot TV - pucken. TV-pucken, grundspelet 1 Göteborg : Dalarna : Västerbotten : Blekinge : Hälsingland : Västergötland : 20 1 Placeringsspelet 1 Gästrikland : Medelpad : Värmland : Blekinge : 13 1 Blekinge placerade sig på en hedrande 16:e plats. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 9

10 Team 88 Deltagare Melker Trumas Jansson, Fredrik Mattisson, Erik Johansson, Fredrik Ekman, Jonas Olsson, Daniel Blom, Alexander Ekwall, Karlskrona HK André Boneck, Robin Erlandsson, Sam Ivarsson, Hampus Andersson, Robin Bruhn, Viktor Steinbrecher, Kallinge- Ronneby IF Jacob Lönnqvist,Björn Österberg, Pelle Näslund, Kristoffer Bergholtz, Daniel Jelcic, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Emil Mattsson, Marcus Åkesson, Robin Persson, Adam Jönsson, Joachim Eriksson,, Alexander Ivarsson, Alexander Svensson, Mörrums GoIS IK Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Daniel Åkesson, Adam Peter, Martin Axelsson, Olofströms IK Daniel Yngsell, Jacob Johansson, André Kjellsson, Linus Jönsson, Sölvesborgs IK Ledare Håkan Ahlin, Karlshamn, Bert-Ola Nilsson, Mörrum Team 89 Målvakter Christoffer Erlandsson, Mörrums GoIS IK, Carl-Johan Hertzberg, Karlskrona HK, Tobias Wendel-Dahlgren, Sölvesborgs IK Backar Christoffer Jacobsson, Karlskrona HK, Simon Andersén, Karlskrona HK, Daniel Johansson, Karlskrona HK, Rickard Stigsson, Olofströms IK, Christian Turesson, Sölvesborgs IK, Victor Green, Sölvesborgs IK, Otto Hamel, Mörrums GoIS IK, Jens Alhage, Mörrums GoIS IK Forwards Emil Fransen, Karlskrona HK, Viktor Holmberg, Karlskrona HK, Filip Bredberg, Karlskrona H, Henric Emrygert, Karlskrona HK, Stefan Adolfsson, Karlskrona HK, Hugo Berglund, Mörrums GoIS IK, Tim Pettersson, Mörrums GoIS IK, Hanpus Klozz, Mörrums GoIS IK, Mårten Svensson, Kallinge-Ronneby IF, Johannes Larsson, Kallinge- Ronneby IF, Emanuel Svensson, Sölvesborgs IK, Jonathan Kluge, Karlskrona HK Förbundskapten JACOB LINDHOLM, OLOFSTRÖM, Ass förbundskapten, CHRISTIAN ERIKSSON, OLOFSTRÖM, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA SverigePucken 2003 Gruppspel Grupp A Skogsvallen, Munkedal, Bohuslän-Dal-Västergötland 2-4 Skåne-Blekinge 2-2 Västergötland-Skåne 1-1 Blekinge-Bohuslän-Dal 0-9 Västergötland-Blekinge 3-0 Bohuslän-Dal-Skåne 2-2 Västergötland Bohuslän-Dal Skåne Blekinge Grupp B Fridhemshallen, Uddevalla, Göteborg-Halland 5-2 Småland-Östergötland 3-1 Halland-Småland 1-1 Östergötland-Göteborg 3-2 Göteborg-Småland 1-6 Halland-Östergötland 0-5 Småland Östergötland Göteborg Halland Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 10

11 Slutspel Fridhemshallen, Uddevalla, Västergötland -Östergötland 3-0 Bohuslän-Dal-Småland 0-5 Östergötland-Bohuslän-Dal plats Västergötland-Småland 2-1 FINAL Skogsvallen, Munkedal, Halland-Skåne 1-2 Göteborg-Blekinge 2-1 Halland-Blekinge plats Skåne-Göteborg plats Placeringar 1. Västergötland 2. Småland 3. Östergötland 4. Bohuslän-Dal 5. Göteborg 6. Skåne 7. Blekinge 8. Halland Distriktsmästerskap U12 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölveshov Datum Söndagen den 24 november 2002 Spelprogram Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 1-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 6-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 4-1 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 5-1 Sölvesborgs IK-Olofströms IK 1-0 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 0-2 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-2 Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 1-2 Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Sölvesborgs IK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Söndagen den 2 februari 2003, kl Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 6-3 Distriktsmästare Karlskrona HK Alex Ferrara, Simon Fredriksson, Henrik Gustavsson, Linus Hansson, Anton Johansson, Filip Johansson, Andreas Karlsson, Joel Karlsson, John karlsson, Pontus Lambrant, Fredrik Liljegren, Jacob Olsson, Rickard Olsson, Jerker Olvedal, Robin Ridell, Jacob Somehagen, Henrik Sirbäck, John Söderlund, Patrik Westerholm, Pontus Westerholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 11

12 U 13 Distriktsmästerskap Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 28 december 2002 Spelprogram: Sölvesborgs IK-Olofströms IK 7-1 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-0 Kallinge-Ronneby IF-Sölvesborgs IK 2-5 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-3 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 9-2 Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 5-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-12 Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 3-3 Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 6-1 Sölvesborgs IK Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Fredagen den 24 januari 2003, kl Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 6-4 Distriktsmästare Sölvesborgs IK David Andersson, Jimmie Andersson, Joakim Andersson, Linus Bergholtz, Linus Berntsson, Olle Bogren, Johan Dahlén, Andreas Grönqvist, Alexander Holm, Zebastian Ilestedt, Tim Johansson, Adam Kallenberg, Johan Nilsson-Rosenqvist, Jesper Olausson, Jesper Olsson, Andreas Parkersson, Fredrik Persson, Sebastian Törnqvist U 14 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 23 november 2002 Spelprogram Kl Sölvesborgs IK-Olofströms IK 3-2 Kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 3-1 Kl Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-0 Kl Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 5-0 Kl Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Kl Karlskrona HK-Olofströms IK 6-0 Kl Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 6-2 Kl Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-6 Kl Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 0-9 Kl Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK 5-1 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Fredagen den 14 februari 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 0-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Stefan Adolfsson, Simon Andersén, Philip Bredberg, Daniel Ekstrand, Henrik Emrygert, Emil Franzén, Pierre Hagström, Carl- Johan Hetzberg, Viktor Holmberg, Christoffer Jacobsson, Daniel Johansson, Ola Johansson, Fredrik Karlsson, Markus Karlsson, Jonathan Kluge, Andreas Lambrant, Jonas Martinsson, Emil Månsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 12

13 U 15 Distriktsmästerskap Cupspel Arrangör Olofströms IK Spelplats Stålhallen, Olofström Datum Lördagen den 15 mars 2003 Spelprogram Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 1-8 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 8-2 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-2 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 6-0 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-1 Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Olofströms IK Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Christoffer Bergholtz, Hugo Berglund, Joachim Eriksson, Daniel Jelzic, Alexander Ivarsson, Peter Johansson, Adam Jönsson, Jacob Lönnqvist, Emil Mattsson, Jonathan Nilsson, Pelle Näslund, Robert Persson, Alexander Svensson, Daniel Svensson, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Daniel Yngsell, Marcus Åkesson, Björn Österberg U 16 Distriktsmästerskap Kvalspel Omgång Sölvesborgs IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK 5-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Olofströms IK 5-3 Omgång Olofströms IK-Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 11-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 2-9 Omgång Olofströms IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 9-5 Karlskrona HK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Torsdagen den 19 december, kl Karlskrona HK -Olofströms IK 3-5 Distriktsmästare Olofströms IK Karl Andersson, Martin Axelsson, Jonatan Bejmar, Keny Carlsson, Ola Claesson, Muamer Dzamalisa, Marcus Gunnarsson, Pelle Götrnebrandt, Simon Johansson, Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Kim Kotkamaa, Tommy Kuduk, Viktor Mörk, Simon Norrman, Daniel Olsson, Andreas Peratalo, Niklas Persson, Adam Peter, Robin Rolandsson, Henrik Roysson, Linus Saar-Olsson, Dennis Åkesson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 13

14 J 18 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Söndagen den 22 december 2002 Spelprogram Mörrums GoIS IK-Olofströms IK 7-5 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-4 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 0-5 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Onsdagen den 5 mars 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Philip Andersén, Emil Augustsson, Daniel Blom, Mikael Borgström, Jens Boström, Linus Claesson, Johan Dahl, Christoffer Eriksson, Daniel Eriksson, Stefan Fredriksson, Martin Larsson, Viktor Morin, Andreas Nilsson, Fredrik Olsson, Philip Sandstedth, Fredrik Stenarsson, Melker Trumars Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 14

15 Serieverksamhet Allsvenskan Södra Höst Rögle BK : Mora IK : Bofors IK : IK Oskarshamn : Mörrums GoIS IK : IF Troja/Ljungby : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : IFK Arboga IK : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : Allsvenskan Södra Vår Mörrums GoIS IK : IFK Arboga IK : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : IF Troja/Ljungby : Playoff till Kvalserien till Elitserien Mörrums GoIS IK - IF Björklöven 2-3 IF Björklöven - Mörrums GoIS IK 5-3 Division 2 B Region Syd Osby IK Olofströms IK Helsingborgs HC Vimmerby Hockey Boro-Vetlanda HC Kallinge-Ronneby IF Västerviks IK HC Dalen Glimma Hockey Värnamo GIK Diö Hockey Lunds IS Alvesta SK Limhamn Limeburners HC Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 15

16 Division 3 Södra B (Skåne) Sölvesborgs IK Åstorps IK Eagles Hockey Trelleborgs IF Karlskrona HK Rydaholms SK Carlskrona Islanders HC Hässleholms HK Landskrona HK Kvalserie B till Division 1 Region Syd IK Pantern Olofströms IK Osby IK Kristianstads IK Vimmerby Hockey Helsingborgs HC Kvalserie D till Division 2 Region Syd Lunds IS Limhamn Limeburners HC Åstorps IK Sölvesborgs IK J20 Division 1 Södra Region Syd Växjö Lakers HC Västerviks IK Nybro IF Osby IK Kristianstad IK Limhamn Limeburners HC Olofströms IK Tyringe SoS J18 Division 1 Södra Region Syd Kristianstad IK Jonstorp IF Gislaveds IK Nässjö HC IK Oskarshamn Nybro IF Mörrum GoIS IK Tyringe SoS J18 Division 2 Södra Småland IF Troja Ljungby Alvesta SK Värnamo GIK Växjö Lakers Karlskrona HK IF Kalmar Hockey Lenhovda IF Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 16

17 U16 A Småland Alvesta SK Nässjö HC Gislaveds SK Tingsryds AIF Hästen Hockey Västerviks IK Tranås AIF Nybro IF Olofströms IK U16 Södra Småland Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Växjö Lakers Lenhovda IF Sölvesborgs Hockey U15 A Småland Linköpings HC Mörrums GOIS HV Gislaveds SK Tranås AIF Alvesta SK Hästen Hockey Nybro IF Växjö Lakers Mjölby Hockey U15 Småland Tingsryds AIF IF Kalmar Hockey Västerviks IK Diö GoIF Värnamo GIK Karlskrona Hockeyklubb HC Dalen Vimmerby Hockey IK Oskarshamn Gislaveds SK Nässjö HC U14 Södra Småland Nybro IF Tingsryds AIF Karlskrona HK Alvesta SK Växjö Lakers Olofströms IK Mörrums GOIS Sövesborgs Hockey IF Kalmar Hockey KRIF Hockey U13 Södra Småland Tingsryds AIF Sölvesborgs Hockey Karlskrona HK Mörrums GOIS Nybro IF KRIF Hockey Olofströms IK Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 17

18 U12 Södra Småland Tingsryds AIF Diö GOIF Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Mörrums GOIS Sövesborgs IK Olofströms IK Alvesta SK U12 Norra Skåne Frosta HC Blå Osby IK Kristianstad IK Blå Hässleholm HK Blå Mörrum GoIS IK Åstorp IK Glimma HC Tyringe SoS U11 Småland (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U10 Blekinge (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U9 Skåne (Inga tabeller sammanställda) Sölvesborgs IK Dam Division 1 Region Syd Limhamn Limeburners HC Veddige HK Vipers Kallinge/Ronneby IF Dam kvalspel till Division 1 Region Syd Kallinge-Ronneby IF Nässjö HC Munkedals BK Kallinge-Ronneby IF och Nässjö HC är kvalificerade till Division 1 Dam Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 18

19 Kvalificering till U16 Region Syd Play Off 1 Munkedals BK - Kållereds SK 4-0 Limhamn Limeburners HC - Mörrums GoIS IK 4-7 Halmstads HK - Vänersborgs HC 4-7 Gislaveds SK - IK Hästen Hockey 7-2 Play Off 2 Vänersborgs HC - Gislaveds SK 3-7 Mörrums GoIS IK - Munkedals BK 7-3 Play Off 3 Mörrums GoIS IK - HV Gislaveds SK - Göteborgs IK 6-1 HV 71 och Gislaveds SK kvalificerade till U16 Region Syd Kvalificering till U16 SM Kvalspel, omgång 1 IF Troja Ljungby - Hanhals IF 6-1 Olofströms IK - Kungälvs IK 6-15 Rögle BK - Stenungsunds HF 12-2 Halmstads HK - Tibro IK 6-4 Västra Frölunda HC - IF Hästen Hockey 12-4 Munkedals BK - HV Skövde IK - Karlskrona HK 4-6 Linköping HC - MIF Redhawks 8-1 Kvalspel, omgång 2 Linköpings HC - Halmstads HK 11-2 Kungälvs IK - IF Troja Ljungby 2-5 Karlskrona HK - HV Rögle BK - Västra Frölunda HC 7-4 Gruppspel, Region Syd IF Troja Ljungby - Karlskrona HK 2-2 Rögle BK - Linköpings HC 4-7 Linköpings HC - IF Troja Ljungby 6-3 Karlskrona HK - Rögle BK 1-15 Linköpings HC - Karlskrona HK 6-1 IF Troja Ljungby - Rögle BK 3-6 Linköpings HC Rögle BK IF Troja Ljungby Karlskrona IK Linköpings HC och Rögle BK kvalificerade till U16 SM-slutspel Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 19

20 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Sportkonferens Funktionärskommittéen Föreningsdomarkurs i september DK möten tre gånger Möten med funktionärerna två gånger Matchfunktionärskurs Utbildningskommittéen Tränarutbildning Steg 1 Tränarutbildning Steg 2 Nivåanpassad Fortbildning Steg 2 o 3 Tränare Träningslära steg 2 grund Utbildnings kommittémöten. Tävlingskommittén Planeringsmöte under augusti 2003 Informationsmöte under september 2003 Arrangera distriktsmästerskap för - Seniorlag - Juniorlag, J20 och J18 - Ungdomslag, U16, U15, U14 och U13 Arrangera distriktsserie för U10 Samordna serieverksamheten med Region Syd, Smålands och Skånes Ishockeyförbund Ungdomsverksamhet Deltagande i U 17 U 16 TV Pucken Vinterläger för U 15 och U14 Styrelsens förslag till årsmötet Årsavgiften för föreningar 1000:- (oförändrad) Startavgiften per lag i DM och övriga serier, 400:- (oförändrad) Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 20

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-2005 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-2007 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 31 maj 2007, kl 19.00, Scandic Hotels i Karlshamn Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2011-2012 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en andraplats

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Nybro Vikings IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. NYBRO VIKINGS IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Nybro Vikings IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. NYBRO VIKINGS IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1998 som efter att hockeysektionen i Nybro IF (1954) brutit sig ur och bildat eget. Nybro Vikings IF har länge tillhört landets andra- och tredjedivisioner och satsade hårt under 2000-talet på

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag

Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag Svenska Ishockeyförbundet HockeyAllsvenskan 2006/2007 Fastställt 2006-06-07 Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag 1 Onsdag 2006-09-27 19.00 Peabhallen 1 Nyköpings Hockeyklubb - Almtuna IS 1 Onsdag 2006-09-27

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics #1 LARS-ERIK LUNDSTRÖM Born: 1947, Defender Youth team: Rönnskärs IF Seasons in SIK: 16 Jersey#: 7 Stor Grabb#: 1 (1969/1970), 1208 poäng 16 310 259 174 433 178 #2 LARS-OLOF STRANDBERG Born: 1942 Youth

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011

RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 RESULTATLISTA Steninge RaceWay 29/10-2011 Omgång HEAT NR SENIOR 1 2 3 TOTAL 1-C, 1-B, 1 41 Jerry Svensson Hästveda FRC Tyringe Bildemontering AB Saab 0 8 8 16 2 90 Mattias Götesson Rödeby Eks MS Opel 6

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Organisation. Arbetsordning

Organisation. Arbetsordning Västerbottens Ishockeyförbund 1 Mål Organisation Arbetsordning VÄSTERBOTTENS ISHOCKEY FÖRBUND 2014-2015 Uppdaterad 2014-08-20 Västerbottens Ishockeyförbund 2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag sid 3 2. Verksamhetsidé

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8 Snr Tvk Lk Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 Trp Totalt Ungdomsrally 3 12 J Filip Håkansson Asarums MS Suzuki Swift MK1 03:47,9 02:53,2 02:03,2 03:38,4 03:47,1 02:47,8

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-2010 Sida: 1 av 34 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 10-06-07 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter.

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2011-2012 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2011-2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer