Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2002/ Revisorernas berättelse för 2002/ Fastställande av balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Stefan Frisell) 15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (avg Kerstin Andersson, Stefan Kullberg, Ulf Gustafsson och Håkan Ahlin) 16. Val av revisor jämte suppleant för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Sam Isakson ordf och Lennart Svensson suppl) 17. Beslut om ombud jämte suppleant till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 18. Beslut om ombud jämte suppleant till Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. 19. Val av valberedning (ordförande och högst tre (3) ledamöter) för nästkommande distriktsmöte. (Nuvarande; Christian Omdal ordf, Carina Abrahamsson, Håkan Ahlin, Sven-Erik Johansson) 20. Fastställande av avgifter. - Årsavgifter - Anmälnings och startavgifter 21. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2003/ Fastställande av budget för verksamhetsåret 2003/ Av distriktsstyrelsen väckta förslag. 24. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag i anledning av inkomna motioner. 25. Avslutning. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 2

3 Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning Ordförande Stefan Frisell Lyckeby Vice ordförande Stig Andersson Asarum Sekreterare Birger Petersson Karlskrona Kassör Kerstin Andersson Asarum Ledamöter Håkan Ahlin Karlshamn Jerry Petersson Ronneby Ulf Gustavsson Sölvesborg Stefan Kullberg Sölvesborg Hedersordförande Nils-Otto Olsson Ronneby Hedersledamöter Bertil Olsson Karlskrona Lennart Johansson Kallinge Leif Wåhlin Karlshamn Tävlingskommittè Stig Andersson, ordf. Hockey 2000 Håkan Ahlin, ordf. Inline Disciplinnämnd Kanslifunktionen Birger Petersson, ordf. Stefan Frisell Håkan Ahlin Stefan Kullberg Domarkommittè Stefan Kullberg, ordf Distriktsinstruktörer, Mattias Olsson Karlshamn funktionär Jerry Pettersson Christer Svensson Mörrum Utbildningskommittè Håkan Ahlin Karlshamn Mats Olofsson Kallinge Jan Larsson Mörrum Per-Ola Dahlin Sölvesborg Tommy Fors Olofström Cembel Arvidsson Karlskrona HK Distriktsinstruktörer Håkan Ahlin Karlshamn Tommy Fors Mörrum Christian Karlsson Tingsryd Mats Olofsson Kallinge Mattias Elm Tingsryd Ungdomskommittè Ulf Gustavsson, ordf Damhockeyansvariga Håkan Ahlin och Stefan Kullberg Region Syd Resp kommittèordförande ingår i regionkommittéerna Revisorer Sam Isaksson Kallinge Revisorsuppleant Lennart Svensson Ronneby Valberedning Christian Omdal, ordf Olofström Håkan Ahlin, Carina Abrahamsson Sven-Erik Johansson Kallinge Karlshamn Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 3

4 Föreningar i distriktsverksamheten Kallinge-Ronneby Ishockeyförening Karlskrona Hockey Klubb Carlskrona Islanders Hockey Club Mörrums GoIS Ishockeyklubb Olofströms Ishockeyklubb Sölvesborgs Ishockeyklubb Representationer och kurser Stefan Frisell ordförande juni Ordförandemöte Region Syd Stockholm 15 juni Svenska Ishockeyförbundets Årsmöte Stockholm 17 juni Styrgruppsmöte Region Syd Telefon 27 juni Ordförandegrupp Region Syd Telefon 12 augusti Möte med Regionala ordförandegruppen Jönköping 17/18 oktober Distriktsstyrelseutbildning Jönköping 9 november Styrgruppsmöte Region Syd Jönköping 15 november Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 15 november Regionala ordförandekonferensen Stockholm 16 november Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm januari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 6 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 10 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 17 mars Styrgruppsmöte inom Region Syd Jönköping 4 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 4 april Regionala ordförandekonferensen Stockholm 5 april Förbundsstyrelsemöte som valberedare Växjö 5 april Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 8 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon 24 april Representerat vid Blekinge Idrotts årsmöte Ronneby april Regionkonferens Göteborg Uppdrag Ledamot i Svenska Ishockeyförbundets valberedning Suppleant i Centrala Tävlingsgruppen Stig Andersson vice ordförande, tävlingskommitténs ordförande Representationer och kurser Seriemöte, Region Syd Vrigstad Seriemöte, Region Syd Vrigstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Årsmöte, Blekinge Ishockeyförbund Ronneby Förmöte, Svenska Ishockeyförbundet Årsmöte Stockholm Årsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /16 Tävlingsruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm Damhockeymöte, Region Syd Halmstad Seriemöte, Skånes Ishockeyförbund Hässleholm Seriemöte, Region Syd Halmstad Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Motala /09-01 Planeringskonferens, Blekinge Ishockeyförbund Stralsund Datagruppsmöte, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 4

5 /09 Samordningskonferens, Region Syd Borås /18 Tävlingsgrupps- och serieutskottsmöte, SIF Stockholm Tävlingskommittémöte, Region Syd Vrigstad Styrgruppsmöte, Region Syd Jönköping /23 Serieutskottsmöte, SIF Göteborg /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Uppdrag: Ordförande i Region Syds tävlingskommitté samt ordförande i Serieutskottet, Svenska Ishockeyförbundet. Håkan Ahlin, utbildningsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Ulf Gustavsson, ungdomsansvarige Regionsmöte Telefonmöte /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Jerry Petersson /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Stefan Kullberg, funktionärsansvarig /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping /26 Regionskonferens, Region Syd Göteborg Birger Petersson, sekreterare, disciplinnämnden /18 Distriktsstyrelseutbildning Jönköping Kommittéverksamhet, mm Ekonomi Se särskild bilaga Utbildning UBK/UJK Ledarträff Galtsjön H.A U.G UBK/UJK Ungdomsledarmöte Mörrum H.A U.G UBK/UJK Rekryteringsmöte Galtsjön H.A U.G Steg 1 Olofström (15 delt) H.A UBK Möte Mörrum H.A UBK Konferens Upplands Väsby P-O D., J.N UBK Konferens Borås H.A Nivåanpassad Fortbildning R-by Brunn (15 delt) H.A Tävlingsverksamhet I distriktet har en serie för U 10 organiserats av distriktet samt DM (Se separat redovisning). Övrig serieverksamhet har bedrivits av Region Syd och av Smålands och Skånes Ishockeyförbund för Blekinges klubbar. Ungdomsverksamhet Ungdomskommittén har tillsammans med tävling haft 3 möten under säsongen. Ungdomskommittén har tillsammans med föreningarna i länet jobbat med nyrekrytering av hockeyspelare, föreningarna hade bl.a. gemensam annons inför säsongen Se även separat redovisning. Funktionärskommittén Säsongen startades upp med ett möte för alla inblandade i Funktionärskommittén. Undertecknad startade sitt första år som ansvarig för Funktionärskommittén. Uppdraget med tillsättning och återbud sköts med den äran av Jerry Petersson. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 5

6 Stor vikt har under säsongen lagts på att komma ut till föreningarna för att, dels utbilda i matchfunktionärernas uppgifter, och dels för att betona vikten av rekryteringen av nya domare, som måste ske i föreningarna. Jag har full förståelse för all den aktivitet som försiggår kring serieupptakterna, men förespråkar ett större utbyte mellan föreningar och förbund. Deltagande i kurser och utbildningar: Instruktörsutbildning Jönköping 9/8-11/8 1 delt Distriktsdomarkurs B Karlshamn 31/8-1/9 6 delt Granskarutbildning Jönköping 16-18/8 2 delt Vi har även haft två föreningsdomarkurser steg 1 10/9 samt 17/9 och steg 2 28/9 med ett mycket bra deltagande. Ett par kurser har också genomförts med hjälp av domaransvariga i föreningarna som har haft utbildning på hemmaplan, för att sedan samlas centralt och genomgå provdelen tillsammans. Ett stort ansvar för utbildningen har Christer Svensson och Mattias Ohlsson tagit. Granskarna som har varit runt i arenorna denna säsong, har varit Glenn Wiberg och Jerry Petersson. Domaransvariga i föreningarna: Sölvesborgs IK Jim Nilsson Olofströms IK Morgan Larsson Mörrums GoIS Christer Svensson KRIF Hockey Magnus Ivansson Karlskrona HK Jens Petersson. Funktionärer Div 3: Martin Fagerström Mats Bergqvist Morgan Larsson Magnus Ivansson Daniel Bengtsson Björn Pettersson Olofström Olofström Olofström Kallinge Ronneby Karlskrona Inline Någon inlinesverksamhet har inte bedrivits i distriktet, då det inte finns intresse i föreningarna. Disciplinnämnden Under säsongen har disciplinnämnden behandlat 7 ärenden. Samt deltagit i regionens disciplinnämnd som har haft 3 ärenden som berört Blekinge. Hockey /6 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K. C. A 18/6 SISU Olofström H. A M. O 10/8 Teknik Team-87 Brunnsvallen C. K C. A 10/8 Teknik Team-88 Brunnsvallen H.A B-O N. 10/9 Riksträff Hockey 2000 Arlandia, Stockholm H.A S.F 1/10 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 4/10 Teknik Team-88 Sölvesborg H.A B-O N /10 Styrelseutbildning Jönköping BIF Styrelse 20/10 Teknik Team-88 Mörrum H.A B-O N. 6/11 Teknik Sölvesborg Team-88 H.A B-O N. 23/11 Sportkonferens Ronneby Brunn BIF Styrelse 2-4/1 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/1 Attityd Team-88 Kallinge H.A B-O N. 5/2 Teknik Team-89 Kallinge H.A 6/2 Teknik Team-88 Olofström H.A B-O N. 26/2 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. 3/3 Teknik Team-88 Kallinge H.A B-O N. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 6

7 Uppvaktningar Julblommor till hedersordföranden Nils-Otto Olsson och hedersledamöterna Bertil Olsson, Lennart Johansson och Leif Wåhlin. Distriktets kansli Distriktets kanslifunktion har varit belägen i Ramdala hos sekreteraren. Slutord Året som gått har präglats av en försämrad ekonomi, inte minst för Svenska Ishockey Förbundet, trots att vi under säsongen genomfört ett VM i Sverige. Vilka konsekvenser detta får på distriktförbunden och ytterst på klubbishockeyn är för tidigt att säga. Under året har ishockeyn i länet gått framåt, tre lag har deltaget i kvalspel. Vårt resultat i TV pucken denna säsong var bland de sämre placeringarna. Blekinge ishockey representeras av Mörrums GoIS i näst högsta serien, Allsvenskan. Föreningen genomförde en fin serieomgång i grundserien och efter jul en väl genomförd Allsvenska. Olofströms IK:s målsättning var att ta sig tillbacka i div. 1, detta gick bra man genomförde en fin serieomgång med ett bra kvalspel, detta räckte till en ny plats i div. 1 Kallinge Ronneby IF, spelade i Div. 2 under säsongen men man räckte inte fram till målet att få spela i Div.1 Sölvesborgs IK överraskade i seriespelet där man fick räckte inte till i kvalserien, man fick kvala för att få en plats i Div. 2, detta lyckades dock inte. Carlskrona Islanders har på ett bra sätt genomfört sitt fjärde år i Div. 3, man har visat att organisationen inom klubben fått stabilitet, vilket innebär att framgångarna kommer inom en snar framtid. Karlskrona HK har genomfört sitt andra år i div. 3. föreningen har på ett bra sätt tagit upp verksamheten. Ungdomslagen har visat sitt kunnande i de olika DM spelen och tagit hem de flesta tecknen. I pojk SM visade ungdomarna stort kunnande när man på hemmais slog ut HV 71: s pojklag. Vår ungdomsishockey, i första hand representerade av våra distriktslag, har efter ett antal år börjat vända trenden uppåt med en hel del goda insatser i olika turneringar, trots att årets TV-puckare inte lyckades nå någon bättre placering, gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Utbildningar av instruktörer och domare har utförts av de inblandade på ett engagerande och kunnigt sätt, vilket borgar för att blekingsk ishockey står väl rustad i framtiden. Distriktsstyrelsen framför härmed sitt tack för den gångna säsongen till alla som på något sätt arbetar för eller stöttat vår verksamhet. 6 maj Distriktsstyrelsen Stefan Frisell Stig Andersson Stefan Kullberg Kerstin Andersson Håkan Ahlin Birger Petersson Jerry Petersson Ulf Gustavsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 7

8 Spelarutbildning/distriktslagsverksamhet Team 86 Spelare Marcus Niemi, Mikael Söderlund, Patrik Svensson, Robin Erlandsson, Daniel Mattsson, Christofer Svensson, Martin Håkansson, Daniel Lilja, Emil Bjäreborn, Tobias Pettersson, Mörrums GoIS IK Kim Jonasson, Zakarias Jönsson, Jonathan Bejmar, Niklas Persson, Olofströms IK Filip Sandstedt, Fredrik Olsson, Andreas Nilsson, Erik Lindvall, Viktor Morin, Linus Claesson, Sebastian Arvidsson, Karlskrona HK Förbundskapten MATS OLOFSSON, KALLINGE, Ass förbundskapten, MIKAEL NORMAN, ASARUM Materialförvaltare,LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA J17 träningsturnering 2002 Gruppspel Grupp 1, Sölveshov, Sölvesborg Göteborg-Blekinge 6-2 Västergötland-Halland 6-1 Blekinge -Västergötland 1-2 Halland-Göteborg 1-3 Göteborg-Västergötland 3-1 Halland-Blekinge 2-5 Göteborg Västergötland Blekinge Halland Grupp 2, Trollarinken, Glimåkra Östergötland-Skåne 2-6 Bohuslän-Dal-Småland 0-6 Skåne-Bohuslän-Dal 6-0 Småland-Östergötland 6-3 Östergötl-Bohuslän-Dal 5-1 Småland -Skåne 4-1 Småland Skåne Östergötland Bohuslän-Dal Slutspel Trollarinken, Glimåkra Göteborg-Skåne 4-5 Småland-Västergötland 2-0 Göteborg-Västergötland plats Skåne-Småland 2-1 sd FINAL Sölveshov, Sölvesborg Blekinge-Bohuslän-Dal 9-3 Östergötland-Halland 6-3 Bohuslän-Dal-Halland plats Blekinge-Östergötland 5-4 str 5-6 plats Placeringar 1 Skåne 2 Småland 3 Göteborg 4 Västergötland 5 Blekinge 6 Östergötland 7 Halland 8 Bohuslän-Dal Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 8

9 Team 87 Målvakter 1 Jacob Eriksson - 87 Kallinge-Ronneby IF 15 Jacob Lönnqvist - 88 Mörrums GoIS IK 25 Henrik Roysson - 87 Olofströms IK Backar 3 Daniel Olsson - 87 Olofströms IK 4 Andreas Westerberg - 87 Mörrums GoIS IK 6 Daniel Eriksson - 87 Karlskrona HK 10 Kent Karlsson - 87 Olofströms IK 11 Jonathan Bejmar - 87 Olofströms IK 23 Viktor Morin - 87 Karlskrona HK Forwards 2 Niklas Persson - 87 Olofströms IK 8 Jonas Olsson - 88 Karlskrona HK 9 Timmie Edlander - 87 Kallinge-Ronneby IF 13 Fredrik Hellqvist - 87 Mörrums GoIS IK 14 Jens Boström - 87 Karlskrona HK 16 Björn Helmersson - 87 Sölvesborgs IK 18 Daniel Blom - 88 Karlskrona HK 19 Adam Jönsson - 88 Mörrums GoIS IK 20 Markus Gunnarsson - 87 Olofströms IK 21 Robin Rolandsson - 87 Olofströms IK 22 Sebastian Arvidsson - 87 Karlskrona HK 24 Daniel Lilja - 87 Mörrums GoIS IK Förbundskapten CHRISTIAN KARLSSON, URSHULT, Ass förbundskapten, CEMBEL ARVIDSSON, NÄTTRABY, Målvaktstränare, ANDERS HAGLUND, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA Träningsmatcher Inför säsongen bestämdes det att utöka antalet träningsmatcher infor TV pucken. Försöket med fler matcher föll väl ut och utvecklades för varje match. Resultat träningsmatcher Blekinge - Tingsryds AIF J Blekinge - Mörrum GoIS J Blekinge - Gotland 9-2 Träningsturnering i Halmstad Blekinge - Skåne 4-8 Blekinge - Halland 2-1 Milton Cup i Vimmerby Blekinge - Småland 3-7 Blekinge - Värmland 1-5 Blekinge - Skåne 2-6 Blekinge - Västergötland 4 1 TV - pucken Efter Milton Cup i Vimmerby där utvecklades mycket i vårt spel kändes det som att vi hade bra chans i alla matcher mot alla lag, delta gjorde att vi såg fram emot TV - pucken. TV-pucken, grundspelet 1 Göteborg : Dalarna : Västerbotten : Blekinge : Hälsingland : Västergötland : 20 1 Placeringsspelet 1 Gästrikland : Medelpad : Värmland : Blekinge : 13 1 Blekinge placerade sig på en hedrande 16:e plats. Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 9

10 Team 88 Deltagare Melker Trumas Jansson, Fredrik Mattisson, Erik Johansson, Fredrik Ekman, Jonas Olsson, Daniel Blom, Alexander Ekwall, Karlskrona HK André Boneck, Robin Erlandsson, Sam Ivarsson, Hampus Andersson, Robin Bruhn, Viktor Steinbrecher, Kallinge- Ronneby IF Jacob Lönnqvist,Björn Österberg, Pelle Näslund, Kristoffer Bergholtz, Daniel Jelcic, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Emil Mattsson, Marcus Åkesson, Robin Persson, Adam Jönsson, Joachim Eriksson,, Alexander Ivarsson, Alexander Svensson, Mörrums GoIS IK Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Daniel Åkesson, Adam Peter, Martin Axelsson, Olofströms IK Daniel Yngsell, Jacob Johansson, André Kjellsson, Linus Jönsson, Sölvesborgs IK Ledare Håkan Ahlin, Karlshamn, Bert-Ola Nilsson, Mörrum Team 89 Målvakter Christoffer Erlandsson, Mörrums GoIS IK, Carl-Johan Hertzberg, Karlskrona HK, Tobias Wendel-Dahlgren, Sölvesborgs IK Backar Christoffer Jacobsson, Karlskrona HK, Simon Andersén, Karlskrona HK, Daniel Johansson, Karlskrona HK, Rickard Stigsson, Olofströms IK, Christian Turesson, Sölvesborgs IK, Victor Green, Sölvesborgs IK, Otto Hamel, Mörrums GoIS IK, Jens Alhage, Mörrums GoIS IK Forwards Emil Fransen, Karlskrona HK, Viktor Holmberg, Karlskrona HK, Filip Bredberg, Karlskrona H, Henric Emrygert, Karlskrona HK, Stefan Adolfsson, Karlskrona HK, Hugo Berglund, Mörrums GoIS IK, Tim Pettersson, Mörrums GoIS IK, Hanpus Klozz, Mörrums GoIS IK, Mårten Svensson, Kallinge-Ronneby IF, Johannes Larsson, Kallinge- Ronneby IF, Emanuel Svensson, Sölvesborgs IK, Jonathan Kluge, Karlskrona HK Förbundskapten JACOB LINDHOLM, OLOFSTRÖM, Ass förbundskapten, CHRISTIAN ERIKSSON, OLOFSTRÖM, Materialförvaltare, LARS HAMMARLUND, KARLSKRONA SverigePucken 2003 Gruppspel Grupp A Skogsvallen, Munkedal, Bohuslän-Dal-Västergötland 2-4 Skåne-Blekinge 2-2 Västergötland-Skåne 1-1 Blekinge-Bohuslän-Dal 0-9 Västergötland-Blekinge 3-0 Bohuslän-Dal-Skåne 2-2 Västergötland Bohuslän-Dal Skåne Blekinge Grupp B Fridhemshallen, Uddevalla, Göteborg-Halland 5-2 Småland-Östergötland 3-1 Halland-Småland 1-1 Östergötland-Göteborg 3-2 Göteborg-Småland 1-6 Halland-Östergötland 0-5 Småland Östergötland Göteborg Halland Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 10

11 Slutspel Fridhemshallen, Uddevalla, Västergötland -Östergötland 3-0 Bohuslän-Dal-Småland 0-5 Östergötland-Bohuslän-Dal plats Västergötland-Småland 2-1 FINAL Skogsvallen, Munkedal, Halland-Skåne 1-2 Göteborg-Blekinge 2-1 Halland-Blekinge plats Skåne-Göteborg plats Placeringar 1. Västergötland 2. Småland 3. Östergötland 4. Bohuslän-Dal 5. Göteborg 6. Skåne 7. Blekinge 8. Halland Distriktsmästerskap U12 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölveshov Datum Söndagen den 24 november 2002 Spelprogram Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 1-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 3-1 Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 6-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 4-1 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 5-1 Sölvesborgs IK-Olofströms IK 1-0 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 0-2 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-2 Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 1-2 Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Sölvesborgs IK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Söndagen den 2 februari 2003, kl Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 6-3 Distriktsmästare Karlskrona HK Alex Ferrara, Simon Fredriksson, Henrik Gustavsson, Linus Hansson, Anton Johansson, Filip Johansson, Andreas Karlsson, Joel Karlsson, John karlsson, Pontus Lambrant, Fredrik Liljegren, Jacob Olsson, Rickard Olsson, Jerker Olvedal, Robin Ridell, Jacob Somehagen, Henrik Sirbäck, John Söderlund, Patrik Westerholm, Pontus Westerholm Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 11

12 U 13 Distriktsmästerskap Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 28 december 2002 Spelprogram: Sölvesborgs IK-Olofströms IK 7-1 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-0 Kallinge-Ronneby IF-Sölvesborgs IK 2-5 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-3 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 9-2 Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 5-2 Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-12 Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 3-3 Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK 6-1 Sölvesborgs IK Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Fredagen den 24 januari 2003, kl Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 6-4 Distriktsmästare Sölvesborgs IK David Andersson, Jimmie Andersson, Joakim Andersson, Linus Bergholtz, Linus Berntsson, Olle Bogren, Johan Dahlén, Andreas Grönqvist, Alexander Holm, Zebastian Ilestedt, Tim Johansson, Adam Kallenberg, Johan Nilsson-Rosenqvist, Jesper Olausson, Jesper Olsson, Andreas Parkersson, Fredrik Persson, Sebastian Törnqvist U 14 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 23 november 2002 Spelprogram Kl Sölvesborgs IK-Olofströms IK 3-2 Kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 3-1 Kl Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-0 Kl Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 5-0 Kl Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 2-1 Kl Karlskrona HK-Olofströms IK 6-0 Kl Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 6-2 Kl Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-6 Kl Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 0-9 Kl Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK 5-1 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Fredagen den 14 februari 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 0-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Stefan Adolfsson, Simon Andersén, Philip Bredberg, Daniel Ekstrand, Henrik Emrygert, Emil Franzén, Pierre Hagström, Carl- Johan Hetzberg, Viktor Holmberg, Christoffer Jacobsson, Daniel Johansson, Ola Johansson, Fredrik Karlsson, Markus Karlsson, Jonathan Kluge, Andreas Lambrant, Jonas Martinsson, Emil Månsson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 12

13 U 15 Distriktsmästerskap Cupspel Arrangör Olofströms IK Spelplats Stålhallen, Olofström Datum Lördagen den 15 mars 2003 Spelprogram Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 1-8 Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK 8-2 Karlskrona HK-Olofströms IK 3-2 Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF 6-0 Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-2 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 6-1 Mörrums GoIS IK Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Olofströms IK Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Christoffer Bergholtz, Hugo Berglund, Joachim Eriksson, Daniel Jelzic, Alexander Ivarsson, Peter Johansson, Adam Jönsson, Jacob Lönnqvist, Emil Mattsson, Jonathan Nilsson, Pelle Näslund, Robert Persson, Alexander Svensson, Daniel Svensson, Jesper Svensson, Mattias Svensson, Daniel Yngsell, Marcus Åkesson, Björn Österberg U 16 Distriktsmästerskap Kvalspel Omgång Sölvesborgs IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK 5-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Olofströms IK 5-3 Omgång Olofströms IK-Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 11-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 2-9 Omgång Olofströms IK-Sölvesborgs IK Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 9-5 Karlskrona HK Olofströms IK Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK Kallinge-Ronneby IF Finalspel Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Torsdagen den 19 december, kl Karlskrona HK -Olofströms IK 3-5 Distriktsmästare Olofströms IK Karl Andersson, Martin Axelsson, Jonatan Bejmar, Keny Carlsson, Ola Claesson, Muamer Dzamalisa, Marcus Gunnarsson, Pelle Götrnebrandt, Simon Johansson, Daniel Jonsson, Mikael Jonsson, Kim Kotkamaa, Tommy Kuduk, Viktor Mörk, Simon Norrman, Daniel Olsson, Andreas Peratalo, Niklas Persson, Adam Peter, Robin Rolandsson, Henrik Roysson, Linus Saar-Olsson, Dennis Åkesson Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 13

14 J 18 Distriktsmästerskap Kvalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Söndagen den 22 december 2002 Spelprogram Mörrums GoIS IK-Olofströms IK 7-5 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-4 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 0-5 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Olofströms IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats SÖDRA-hallen, Mörrum Datum Onsdagen den 5 mars 2003, kl Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-4 Distriktsmästare Karlskrona HK Philip Andersén, Emil Augustsson, Daniel Blom, Mikael Borgström, Jens Boström, Linus Claesson, Johan Dahl, Christoffer Eriksson, Daniel Eriksson, Stefan Fredriksson, Martin Larsson, Viktor Morin, Andreas Nilsson, Fredrik Olsson, Philip Sandstedth, Fredrik Stenarsson, Melker Trumars Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 14

15 Serieverksamhet Allsvenskan Södra Höst Rögle BK : Mora IK : Bofors IK : IK Oskarshamn : Mörrums GoIS IK : IF Troja/Ljungby : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : IFK Arboga IK : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : Allsvenskan Södra Vår Mörrums GoIS IK : IFK Arboga IK : Västerås IK Ungdom : Nybro IF : Halmstad Hammers HC : HC Örebro : Tranås AIF : IF Troja/Ljungby : Playoff till Kvalserien till Elitserien Mörrums GoIS IK - IF Björklöven 2-3 IF Björklöven - Mörrums GoIS IK 5-3 Division 2 B Region Syd Osby IK Olofströms IK Helsingborgs HC Vimmerby Hockey Boro-Vetlanda HC Kallinge-Ronneby IF Västerviks IK HC Dalen Glimma Hockey Värnamo GIK Diö Hockey Lunds IS Alvesta SK Limhamn Limeburners HC Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 15

16 Division 3 Södra B (Skåne) Sölvesborgs IK Åstorps IK Eagles Hockey Trelleborgs IF Karlskrona HK Rydaholms SK Carlskrona Islanders HC Hässleholms HK Landskrona HK Kvalserie B till Division 1 Region Syd IK Pantern Olofströms IK Osby IK Kristianstads IK Vimmerby Hockey Helsingborgs HC Kvalserie D till Division 2 Region Syd Lunds IS Limhamn Limeburners HC Åstorps IK Sölvesborgs IK J20 Division 1 Södra Region Syd Växjö Lakers HC Västerviks IK Nybro IF Osby IK Kristianstad IK Limhamn Limeburners HC Olofströms IK Tyringe SoS J18 Division 1 Södra Region Syd Kristianstad IK Jonstorp IF Gislaveds IK Nässjö HC IK Oskarshamn Nybro IF Mörrum GoIS IK Tyringe SoS J18 Division 2 Södra Småland IF Troja Ljungby Alvesta SK Värnamo GIK Växjö Lakers Karlskrona HK IF Kalmar Hockey Lenhovda IF Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 16

17 U16 A Småland Alvesta SK Nässjö HC Gislaveds SK Tingsryds AIF Hästen Hockey Västerviks IK Tranås AIF Nybro IF Olofströms IK U16 Södra Småland Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Växjö Lakers Lenhovda IF Sölvesborgs Hockey U15 A Småland Linköpings HC Mörrums GOIS HV Gislaveds SK Tranås AIF Alvesta SK Hästen Hockey Nybro IF Växjö Lakers Mjölby Hockey U15 Småland Tingsryds AIF IF Kalmar Hockey Västerviks IK Diö GoIF Värnamo GIK Karlskrona Hockeyklubb HC Dalen Vimmerby Hockey IK Oskarshamn Gislaveds SK Nässjö HC U14 Södra Småland Nybro IF Tingsryds AIF Karlskrona HK Alvesta SK Växjö Lakers Olofströms IK Mörrums GOIS Sövesborgs Hockey IF Kalmar Hockey KRIF Hockey U13 Södra Småland Tingsryds AIF Sölvesborgs Hockey Karlskrona HK Mörrums GOIS Nybro IF KRIF Hockey Olofströms IK Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 17

18 U12 Södra Småland Tingsryds AIF Diö GOIF Karlskrona HK IF Troja Ljungby KRIF Hockey Mörrums GOIS Sövesborgs IK Olofströms IK Alvesta SK U12 Norra Skåne Frosta HC Blå Osby IK Kristianstad IK Blå Hässleholm HK Blå Mörrum GoIS IK Åstorp IK Glimma HC Tyringe SoS U11 Småland (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U10 Blekinge (Inga tabeller sammanställda) Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK U9 Skåne (Inga tabeller sammanställda) Sölvesborgs IK Dam Division 1 Region Syd Limhamn Limeburners HC Veddige HK Vipers Kallinge/Ronneby IF Dam kvalspel till Division 1 Region Syd Kallinge-Ronneby IF Nässjö HC Munkedals BK Kallinge-Ronneby IF och Nässjö HC är kvalificerade till Division 1 Dam Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 18

19 Kvalificering till U16 Region Syd Play Off 1 Munkedals BK - Kållereds SK 4-0 Limhamn Limeburners HC - Mörrums GoIS IK 4-7 Halmstads HK - Vänersborgs HC 4-7 Gislaveds SK - IK Hästen Hockey 7-2 Play Off 2 Vänersborgs HC - Gislaveds SK 3-7 Mörrums GoIS IK - Munkedals BK 7-3 Play Off 3 Mörrums GoIS IK - HV Gislaveds SK - Göteborgs IK 6-1 HV 71 och Gislaveds SK kvalificerade till U16 Region Syd Kvalificering till U16 SM Kvalspel, omgång 1 IF Troja Ljungby - Hanhals IF 6-1 Olofströms IK - Kungälvs IK 6-15 Rögle BK - Stenungsunds HF 12-2 Halmstads HK - Tibro IK 6-4 Västra Frölunda HC - IF Hästen Hockey 12-4 Munkedals BK - HV Skövde IK - Karlskrona HK 4-6 Linköping HC - MIF Redhawks 8-1 Kvalspel, omgång 2 Linköpings HC - Halmstads HK 11-2 Kungälvs IK - IF Troja Ljungby 2-5 Karlskrona HK - HV Rögle BK - Västra Frölunda HC 7-4 Gruppspel, Region Syd IF Troja Ljungby - Karlskrona HK 2-2 Rögle BK - Linköpings HC 4-7 Linköpings HC - IF Troja Ljungby 6-3 Karlskrona HK - Rögle BK 1-15 Linköpings HC - Karlskrona HK 6-1 IF Troja Ljungby - Rögle BK 3-6 Linköpings HC Rögle BK IF Troja Ljungby Karlskrona IK Linköpings HC och Rögle BK kvalificerade till U16 SM-slutspel Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 19

20 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Sportkonferens Funktionärskommittéen Föreningsdomarkurs i september DK möten tre gånger Möten med funktionärerna två gånger Matchfunktionärskurs Utbildningskommittéen Tränarutbildning Steg 1 Tränarutbildning Steg 2 Nivåanpassad Fortbildning Steg 2 o 3 Tränare Träningslära steg 2 grund Utbildnings kommittémöten. Tävlingskommittén Planeringsmöte under augusti 2003 Informationsmöte under september 2003 Arrangera distriktsmästerskap för - Seniorlag - Juniorlag, J20 och J18 - Ungdomslag, U16, U15, U14 och U13 Arrangera distriktsserie för U10 Samordna serieverksamheten med Region Syd, Smålands och Skånes Ishockeyförbund Ungdomsverksamhet Deltagande i U 17 U 16 TV Pucken Vinterläger för U 15 och U14 Styrelsens förslag till årsmötet Årsavgiften för föreningar 1000:- (oförändrad) Startavgiften per lag i DM och övriga serier, 400:- (oförändrad) Verksamhetsberättelse 2002/03 Blekinge Ishockeyförbund 20

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004-2005 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-2007 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 31 maj 2007, kl 19.00, Scandic Hotels i Karlshamn Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005-2006 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 1 juni 2006, kl 19.00, Scandic Hotels i Karlshamn Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 27 maj 2004, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 27 maj 2004, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003-2004 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 27 maj 2004, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

Gruppindelning J-18 Div.2 Småland

Gruppindelning J-18 Div.2 Småland J-18 Division 2 2 omg. 20 matcher HA74 HC Dalen 2 Kallinge Ronneby IF Mjölby HC Mörrums GoIS IK Nybro Vikings IF/ Åseda IF Olofströms IK J-18 Div.2 Småland A1 serier Småland A1 Division 1 A1 Division 2

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey

TRUPPEN SKÖVDE IK Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey TRUPPEN SKÖVDE IK 2006 2007 Målvakter: 1. Magnus Åkerlund Född: 1986 Moderklubb: Osby IK Säsong: 2 Nyförvärv från: IK Nyköpings Hockey 20. Pierre Svensson Född: 1989 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK Andreas Ellingsen Född: 1991 Moderklubb: Sunne IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Sunne IK

TRUPPEN SKÖVDE IK Andreas Ellingsen Född: 1991 Moderklubb: Sunne IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Sunne IK TRUPPEN SKÖVDE IK 2011 2012 Målvakter: 20. Andreas Ellingsen Född: 1991 Moderklubb: Sunne IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Sunne IK 30. Emil Johansson Född: 1992 Moderklubb: Skövde IK Säsong: 1 Nyförvärv från:

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK Johan Hallén Född: 1990 Moderklubb: Skövde IK Säsong: 4

TRUPPEN SKÖVDE IK Johan Hallén Född: 1990 Moderklubb: Skövde IK Säsong: 4 TRUPPEN SKÖVDE IK 2010 2011 Målvakter: 1. Johan Hallén Född: 1990 Moderklubb: Skövde IK Säsong: 4 35. Peter Andersson Född: 1980 Moderklubb: Skövde IK Säsong: 7 Nyförvärv från: VEU Feldkirch Backar: 2.

Läs mer

Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år

Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år Allsvenskans, SuperAllsvenskans och HockeyAllsvenskans tabeller år för år 1983-2016 Allsvenskan, SuperAllsvenskan och HockeyAllsvenskan Historik Allsvenskan startade 1983 och är en spetsning av Division

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Västerviks IK. Västerviks IK bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan "s".

Västerviks IK. Västerviks IK bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan s. bildades 1971 efter att hockeysektionen i Västerviks AIS (1950) lagts ner. Från början hette de Västervik IK, utan "s". Ort: Västervik Bildad: 1971 Hockeysektion: 1971 Nuvarande arena: Plivit Trade Hallen

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Damserier i Region Syd och dess förbund från

Damserier i Region Syd och dess förbund från Damserier i Region Syd och dess förbund från 2000-2001. Källor: www.swehockey.se/regioner/regionsyd/tavling/arkiv-historik/ (tabeller 2000-2013), http://stats.swehockey.se/ (2012-2016) web.comhem.se/~u76312009/,

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL Småland Seriematch 1 36 10 juni 2007 0930 Arena Oskarshamn Lag A Lemmings Lag B Dövesta FÖRLOPP mv Mattias Banérson Amar Zubcevic mv Stefan Håkansson Eric Aldebert Fredrik

Läs mer

Enköpings SK HK. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. ENKÖPINGS SK HK MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING SUMMERING AV MATCHER

Enköpings SK HK. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. ENKÖPINGS SK HK MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING SUMMERING AV MATCHER Enköpings SK bildades 1914. Det är svårt att hitta information om när klubben plockade in hockey på programmet, men den stora sporten i föreningen har alltid varit fotboll. Ort: Enköping Bildad: 1914 Hockeysektion:-

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2011/2012 för Elitserien HockeyAllsvenskan Division 1 J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer DamEttan U16-SM TV-pucken F18

Läs mer

Klass 7 Motion år

Klass 7 Motion år Klass 7 Motion 16-39 år Plac Startnr Namn Klubb Märke/Anmälare Varvtider Varv Tid Poäng 1 709 Rasmus Sandsborg Vimmerby MS Husaberg 19:21.2 19:43.9 20:51.8 3 59:57.0 100 2 755 Joel Larsson Vimmerby MS

Läs mer

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA 2015-10-03 Isaberg Final Climb H 13-14 tid 1 BJÖRNLINGER Joel IK Vista 2 NILSSON Simon 3 HEDIN Olof Eksjö SOK 4 GUSTAVSSON Axel 5 JONSSON Alexander 6 NORDER Gabriel IF Rigor 7 GRANSTEDT Emil Eksjö SOK

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING

VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING VIDK Årsmöte FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Mötet öppnande 2 Fastställande av mötets dagordning 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av sekreterare för mötet 5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse (sid

Läs mer

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013)

Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/ /2013) Lag som gått till SHL (Elitserien 1975/1976-2012/2013) 1975 Djurgårdens IF Från Div. 1 via Norra Kvalserien Södertälje SK Från Div. 1 via Södra Kvalserien NORRA KVALSERIEN TILL ELITSERIEN 1975/1976 1 Djurgårdens

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén Kvalificering till U16 SM

Region Syd Tävlingskommittén Kvalificering till U16 SM Tävlingskommittén Kvalificering till U16 SM 2011-2012 Tävlingskommittén 2012-01-09 1 Kvalificering till U16 SM, I kvalificeringen till U16 SM-åttondelsfinalspel deltar följande lag: Lag 4 från U16 Elit

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Resultatlista Skurup Sparbank Open 4 december 2010 i Skurupshallen, Skurup

Resultatlista Skurup Sparbank Open 4 december 2010 i Skurupshallen, Skurup Resultatlista Skurup Sparbank Open 4 december 2010 i Skurupshallen, Skurup Arrangör: Skurups Bågskytteklubb Tävlingen genomfördes dels som en vanlig 12 meters tävling med 10 och 13 åringar i samma klass

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2015/2016 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit J18-Allsvenskan Riksserien U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering för flickor Regionslagsturnering

Läs mer

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 Motocross 2004-04-18 Reservlag Div 2 Södra Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 1 192 Robert Toresson BMK Uddevalla Husaberg 501 26:26 2 131 Erik Gustavsson Varbergs MK Yamaha 250 26:39 3 40 Christoffer

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Statistik J20. Träningsmatcher 2006/07

Statistik J20. Träningsmatcher 2006/07 Träningsmatcher 2006/07 Individuell statistik Utespelare GP G A TP PIM +/- FO% 1 Greger Hanson 17 5 11 16 30 +7 2 Jimmy Jensen 17 6 7 13 22 +14 3 Tobias Lindström 17 6 5 11 34 +4 4 Mikael Ahlén 17 5 6

Läs mer

Kumla HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. KUMLA HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Kumla HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. KUMLA HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 2012 efter att ishockeysektionen dragit sig ur IFK Kumla. IFK Kumla IK - som ishockeysektionen döptes till 1963 - nådde näst högsta serien i början på 1990-talet; en plats som föreningen behöll

Läs mer

Elit A Nr Namn Klubb Bil T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Lägsta Näst 3:e Summa Lägsta

Elit A Nr Namn Klubb Bil T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Lägsta Näst 3:e Summa Lägsta Sverigeserien 2015 Tävlingsprogram T1: Torsby, 17 januari MK Ratten, Finnskogsvalsen 1 T2: Torsby, 18 januari MK Ratten, Finnskogsvalsen 2 T3: Sveg, 31 januari Härjedalens MK, Härjedalsbrickan 1 T4: Osby,

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

Örebro HK. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. ÖREBRO HK MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Örebro HK. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. ÖREBRO HK MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1990 som HC Örebro. När storklubben i staden, Örebro IK (1972) gick i konkurs 1999 blev det större fokus på HC Örebro att ta över "tronen", och mycket snart började satsningen mot att etablera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 20 31/7 2012 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Halmstad Hammers HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. HALMSTAD HAMMERS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Halmstad Hammers HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. HALMSTAD HAMMERS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1967 efter att ishockeysektionen brutit sig loss från Halmstads BK (1914). 1997 bytte föreningen namn till och startade en resa från de lägre serierna till näst högsta serien. 2005 försattes föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Klubbrekord ute män 2014

Klubbrekord ute män 2014 Klubbrekord ute män 2014 Manliga seniorer 100m Benjamin Olsson 10,42 Sollentuna 2011 200m Johan Wissman 20,30 Stuttgart 2007 400m Johan Wissman 44,56 Osaka 2007 800m Alf Pettersson 1.50,6m Stockholm 1959

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat spec 4wd A-B-C förare 1 1 272 Andreas Magnusson Skillingaryds MK Mitsubishi Evo V SE 0 0 28.34,3 0.00,0 Henrik Hulterskog 0.00,0 5.22,0 6.33,9 7.06,2 5.34,7 3.57,5 2 2 228 A

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Växjö Lakers HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. VÄXJÖ LAKERS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Växjö Lakers HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. VÄXJÖ LAKERS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1997 efter att föregångaren, Växjö HC (1971) gått i konkurs samma år. blev en nytändning för hockey i fotbolls-, friidrotts- och tennistokiga Växjö, och blev minst lika "tokiga" av Lakers snabba

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2017/2018 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2017-08-31 J20 Division 1 2017/2018 Region Syd J20 Division 1 2017/2018, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2014 31/12 2015 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Seriebestämmelser för. HockeyTvåan 2016/2017. Region Syd

Seriebestämmelser för. HockeyTvåan 2016/2017. Region Syd Seriebestämmelser för HockeyTvåan 2016/2017 Region Syd Region Syds tävlingskommitté HockeyTvåan Södra 2016/2017 Region Syd HockeyTvåan 2016/2017, Region Syd HockeyTvåan spelas med grundserier, 2 st 12

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1

Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer. Klass Nybörjare Flickor. Distans km: 1 2003-08-12 Resultatlista Haga Cykel Cup och DM på landsväg Tempo Arrangör: CK Hymer Klass Nybörjare Flickor Distans km: 1 1 1 Mirelle Filipsson -93 CK Antilopen 152 2 2 Erika Johansson Motala AIF CK 153

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

Resultat Götalandsserien div 2 match 2

Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Resultat Götalandsserien div 2 match 2 Arangör: Datum: 9 jun Plats: Sandskogens IP Ort: Ystad Tävlingsledare: Margaretha Ohlsson Väder: Soligt, ca 16 grader och en svag vind från väst. MS 200 m Deltagare

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén

Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén Smålands Ishockeyförbund Tävlingskommittén Seriebestämmelser 2017/2018 A2 Division 1 Småland Smålands Ishockeyförbunds tävlingskommitté Seriebestämmelser för A2 Division 1 Småland 2017/2018 A2 division

Läs mer

Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion

Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion Organisationsplan IK Oskarshamn Ungdomssektion Isschema/ Hockeygym Oskar Öberg **Emil Ivansson Robin Danielsson Styrgrupp ungdom J-20 - HS 1 *Roger Jönsson Sportchef Thomas Håkansson Styrelse Robert Karlberg

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2011-2012 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en andraplats

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009

Resultat. Färs & Frosta Cup Kävlinge 7-8 februari 2009 Resultat L9 1 Marcus Ekdahl Åkarps Sportskyttar 419.6 2 Hampus Bokelund Össjö Skf 419.0 3 Niklas Jogmark Eslövs Skg 409.4 4 Olof Gränsbo Vellinge Ssk 408.5 5 Dennis Oscarsson Åkarps Sportskyttar 405.8

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Thobias Svensson A SMK Hörby VW Golf MK4 E 20 20 2 Magnus Sigvardsson B SMK Hörby VW Golf II E 17 17 3 Hampus Larsson B Kristianstads MK Toyota Corolla E 14 14 4 Carl Ryke A Karlskrona

Läs mer

Resultatlista Skurup Sparbank Open. 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup

Resultatlista Skurup Sparbank Open. 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup Resultatlista Skurup Sparbank Open 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup Arrangör: Skurups Bågskytteklubb Tävlingen genomfördes dels som en vanlig 12 meters tävling med 10 och 13 åringar i samma klass

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

HEDERSPRISER TV-PUCKEN Fet stil: 1964 Västerbotten 1971 Värmland 1978 Stockholm 1986 Stockholm 1994 Ångermanland

HEDERSPRISER TV-PUCKEN Fet stil: 1964 Västerbotten 1971 Värmland 1978 Stockholm 1986 Stockholm 1994 Ångermanland HEDERSPRISER TV-PUCKEN Av Sveriges Radio uppsatt vandringspris, som ska erövras tre gånger utan ordningsföljd. Det första priset, uppsatt 1959, erövrades 1964 av Västerbotten. Värmland erövrade1971 det

Läs mer

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund

V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund V ästrä Göätäländs Styrkelyftsföä rbund Verksämhetsber ä ttelse föä r 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken möten. Styrelsens sammansättning har varit följande: Ordförande Kenneth Mattsson

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer