Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004/ Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2004/ Revisorernas berättelse för 2004/ Fastställande av balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Stefan Frisell) 15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (avgående Kerstin Andersson, Håkan Ahlin, Stefan Kullberg, Benny Linder) 16. Val av revisor jämte suppleant för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Sam Isakson ordf och Lennart Svensson suppl) 17. Beslut om ombud jämte suppleant till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 18. Beslut om ombud jämte suppleant till Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. 19. Val av valberedning (ordförande och högst tre (3) ledamöter) för nästkommande distriktsmöte. (Nuvarande; Christian Omdal ordf, Carina Abrahamsson, Håkan Ahlin, Sven-Erik Johansson) 20. Fastställande av avgifter. - Årsavgifter - Anmälnings och startavgifter 21. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2005/ Fastställande av budget för verksamhetsåret 2005/ Av distriktsstyrelsen väckta förslag. 24. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag i anledning av inkomna motioner. 25. Avslutning. 2

3 Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning Ordförande Stefan Frisell Lyckeby Vice ordförande Stig Andersson Asarum Sekreterare Birger Petersson Karlskrona Kassör Kerstin Andersson Asarum Ledarutbildningsansvarig Håkan Ahlin Karlshamn Spelarutbildningsansvarig Benny Linder Ronneby Funktionärsansvarig Stefan Kullberg Sölvesborg Marknadsansvarig Jerry Petersson Ronneby Hedersordförande Nils-Otto Olsson Ronneby Hedersledamöter Bertil Olsson Karlskrona Lennart Johansson Kallinge Leif Wåhlin Karlshamn Tävlingskommittè Stig Andersson, ordf. Dispenser, övergångar Stig Andersson Disciplinnämnd Birger Petersson, ordf. Stefan Frisell Stefan Kullberg Mats Bergqvist Olofström Funktionärskommittè Stefan Kullberg, ordf Per-Ola Dahlin Sölvesborg Morgan Larsson Olofströms Christer Svensson Mörrums Magnus Ivansson Kallinge Jens Petersson. Karlskrona Distriktsinstruktörer, Mattias Olsson Karlshamn funktionär Stefan Kullberg Sölvesborg Christer Svensson Mörrum Granskare Mats Bergqvist Olofström Mattias Ohlsson Mörrum Domartillsättaransvarig Jerry Petersson Ronneby Damdomaransvarig Jerry Petersson Ronneby Ledarutbildningskommitté Håkan Ahlin Karlshamn Göran Lang Sölvesborg Roger Stigsson Olofström Jan Larsson Mörrum Jens Petersson Karlskrona Mats Olofsson Kallinge Sandro Miletti Kallinge Distriktsinstruktörer Håkan Ahlin Karlshamn Torbjörn Karlsson Kallinge Tommy Fors Olofström Spelarutbildningskommitté Benny Linder, ordf Mikael Johansson Karlskrona HK Mats Olofsson Kallinge Tomas Dahlbom Mörrums GoIS IK Thomas Svensson Olofströms IK Anders Thomasson Sölvesborgs IK Damhockeyansvarig Benny Linder Region Syd Resp kommittèordförande ingår i regionkommittéerna Revisorer Sam Isaksson Kallinge Revisorsuppleant Lennart Svensson Ronneby Valberedning Christian Omdal, ordf Olofström Håkan Ahlin, Carina Abrahamsson Sven-Erik Johansson Kallinge Karlshamn Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. 3

4 Föreningar i distriktsverksamheten Kallinge-Ronneby Ishockeyförening Karlskrona Hockey Klubb Mörrums GoIS Ishockeyklubb Olofströms Ishockeyklubb Sölvesborgs Ishockeyklubb Representationer och kurser Stefan Frisell ordförande juni Ordförandemöte Region Syd Stockholm 12 juni Svenska Ishockeyförbundets Årsmöte Stockholm 29 oktober Samordningsmöte Region Syd Jönköping 7 november Ordförandemöte Region Syd Landskrona 12 november Regionala ordförandekonferensen Stockholm 12 november Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 13 november Smålands Ishockeyförbund 60 år Växjö februari Styrgruppsmöte Region Syd Jönköping 12 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 20 mars Ordförandemöte inom Region Syd Jönköping 6 april Regionala ordförandekonferensen Stockholm 7 april Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 12 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon april Regionkonferens Göteborg 21 april Representerat vid Blekinge Idrotts årsmöte Ronneby Uppdrag Ledamot i Svenska Ishockeyförbundets valberedning Stig Andersson vice ordförande, tävlingskommitténs ordförande Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Möte med förbundsserieföreningar, Svenska Ishockeyförbundet Vrigstad Förmöte inför Svenska Ishockeyförbundet årsmöte Stockholm Svenska Ishockeyförbundets årsmöte Stockholm /13 Planeringskonferens, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Skånes Ishockeyförbund Höör /13 Möte med administratörer och serieutskott Stockholm /11 TV-puckens gruppspel Svenska Ishockeyförbundet Lidköping Matchfunktionärsutbildning Jönköping Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad /24 Samordningskonferens Upplands Väsby /30 Samordningskonferens Region Syd Jönköping Möte med Allsvenska Hockeyföreningen Stockholm Online resultatrapporteringsutbildning Växjö /28 Möte med Allsvenska Hockeyföreningen Linköping /15 Möte med SIF:s Tävlingsgrupp Stockholm /22 Möte med Serieutskottet Stockholm Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Styrgruppsmöte Jönköping Möte med Serieutskottet Stockholm Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Möte med Serieutskottet Stockholm Uppdrag: Ordförande i Region Syds tävlingskommitté samt ordförande i Serieutskottet, Svenska Ishockeyförbundet. 4

5 Håkan Ahlin, ledarutbildningsansvarig Region Syds Ledarutbildningskommitté: Vecka Regionkonferens Vecka Sportkonferens September 2004 Blekinge Ledarutbildningskommitté Benny Linder, spelarutvecklingsansvarig Genomförda möten med regionens spelarutbildningskommittén Vecka Regionskonferans Vecka Sportkonferans telefonmöte telefonmöte Stefan Kullberg, funktionärsansvarig Har deltagit i samtliga av regionen anordnade FK-möten, fysiska samt telefon. Samt är han Region Syds representant i frågor ang kvinnliga ishockeydomare. V 35 Central domarkurs för kvinnliga ishockeydomare i Stockholm. V ; Regionskonferens, V ; Sportkonferens. Kommittéverksamhet, mm Ekonomi Se särskild bilaga Ledarutbildningsverksamhet Denna säsongen har vi kunnat genomföra en Grundkurs från den nya Stegen Vi hade totalt 22 deltagare vilket borgar för en större aktivitet kommande säsong inom utbildning. Nästa säsong kommer den nya Stegen att gälla fullt ut och de tränare som vill förkovra sig med sin gamla utbildning kommer att placeras in i den nya stegen. Vi har även haft en LUBK kommitté som haft ett möte denna säsongen. Kommittén bestod av: Göran Lang Sölvesborg, Roger Stigsson Olofström, Jan Larsson Mörrum, Jens Pettersson Karlskrona, Mats Olofsson och Sandro Miletti Kallinge samt instruktörerna Torbjörn Karlsson, Tommy Fors och Håkan Ahlin. Tävlingsverksamhet I distriktet har en serie för U 10 organiserats av distriktet samt DM (Se separat redovisning). Övrig serieverksamhet har bedrivits av Region Syd och av Smålands och Skånes Ishockeyförbund för Blekinges klubbar. Spelarutbildningsverksamhet Sammanfattning av mitt första år som ansvarig för spelarutbildningskommittén. Det började med att man ändrade åldersgrupp för TV-Pucken så dom blev ett år äldre. Bra eller dåligt får väl framtiden utvisa men det var mycket bra hockey. Resultatet för våran del blev en placering sämre än föregående år. Svenska införde camper för U-15 och U-16 spelare Blekinge hade 1 mv 2 b och 2 fw + 3 st ledare till varje camp. Camperna upplevdes mycket bra tyckte både spelare och ledare. Som vanligt hade vi Kallingelägret mellan jul och nyår och efter nyår ihop fotbollen i år var det 89:or och 90:or. Efter det tränade teamen januari, februari och mars för att sedan avslutas för 89:orna med Milton Cup i Landsbro och för 90:orna med Marscupen i Kungsbacka. Funktionärskommittén Stor vikt har under säsongen lagts på att komma ut till föreningarna för att, dels utbilda i matchfunktionärernas uppgifter, och dels för att betona vikten av rekryteringen av nya domare, som måste ske i föreningarna. Jag har full förståelse för all den aktivitet som försiggår kring serieupptakterna, men förespråkar ett större utbyte mellan föreningar och förbund. Intresserade föreningar i år var tyvärr bara SIK och Mörrum. Under säsongen har jag deltagit i en utbildning för ungdomstränare, vilket föll ut bra. Det är viktigt, att alla inblandade: tränare, lagledare, coacher, spelare och föräldrar, vet att uppföra sig mot våra nyutbildade unga funktionärer. Vi har haft 2 föreningsdomarkurser steg 1 2/9 samt 9/9 och steg 2 den 13/9 med ett mycket bra deltagande. Ett stort ansvar för utbildningen har Christer Svensson och Mattias Ohlsson tagit. Ansvarig för tillsättning har Jerry Petersson varit. Detta är ett mycket viktigt och tidskrävande arbete. Inte minst att ta hand om ev återbud. 5

6 Domaransvariga i föreningarna: Sölvesborgs IK Per-Ola Dahlin Olofströms IK Morgan Larsson Mörrums GoIS Christer Svensson KRIF Hockey Magnus Ivansson Karlskrona HK Jens Pettersson. Funktionärer Div 1: Jimmie kullberg Sölvesborg LM Funktionärer Div 2: Martin Fagerström Olofström HD Mattias Wagnborg Karlskrona LM Funktionärer Div 3: Jim Bergqvist Mörrum HD Mats Bergqvist Olofström HD Magnus Ivansson Kallinge HD Emil Algotsson Mörrum LM Rickard Nyberg Kallinge LM Mattias Hansson Mörrum LM Björn Ohlsson Mörrum LM Pär Rönndahl Kallinge LM Till funktionär i TV-Puckens pool-spel nominerades Jimmie Kullberg. Ett jättestort TACK!! till alla inblandade i Blekinges FK. Ingen nämnd- ingen glömd. Disciplinnämnden Under säsongen har disciplinnämnden behandlat 13 ärenden. Samt deltagit i regionens disciplinnämnd som har haft 1 ärenden som berört Blekinge. Uppvaktningar Julblommor till hedersordföranden Nils-Otto Olsson och hedersledamöterna Bertil Olsson, Lennart Johansson och Leif Wåhlin. Distriktets kansli Distriktets kanslifunktion har varit belägen i Ramdala hos sekreteraren. 6

7 Slutord Under året har ishockeyn i länet gått kraftigt tillbaka, vi kan inte längre räkna med att ha ett lag i allsvenskan. Två lag var inblandade i kval uppåt, tyvärr lyckades dessa inte att gå upp i den högre divisionen Vi måste ställa oss frågan varför detta inträffar och framför allt varför det inträffar över i stort sett hela länet. En nödvändighet för att fortsätta driva verksamheten på en högre nivå, är självklart att ha goda välutbildade intresserade tränare. Organisationen i respektive förening måste anpassas till den nivå som klubben har för målsättning. Blekinge ishockey har tyvärr genom Mörrums GoIS misslyckande i återkvalet inte lyckats behålla sin plats i nästa högsta serie. Olofströms IK:s målsättning var att stanna kvar i div. 1, detta gick bra och man hamnade i mitten av serien när grundserien var färdigspelad. Kallinge Ronneby IF, spelade i Div. 2 under säsongen man placerade sig som trea i grundserien, vilket innebar att man fick möjligheten att kvala till div. 1. I kvalspelet fick man många tuffa matcher, tyvärr räckte inte orken hela vägen man slutade 5 i kvalet, vilket innebär att KRIF kommer att återfinnas i div. 2 nästa säsong. Sölvesborgs IK genomförde efter ett års bortavaro från seniorhockeyn ett godkänt resultat, man hamnade på 5:e plats när grundserien hade färdigspelats, vilket innebär att man även nästa år spelar i div.3. Karlskrona HK har under året spelat i div. 3, som klar seriesegrare såg det ut som att ett kval till div. 2 skulle genomföras enkelt, men laget kunde efter kvalet konstatera att det krävs mycket erfarenhet för att klara av detsamma. KHC får tillsammans med Sölvesborg fortsätta ett år till i div. 3. Vår ungdomsishockey, i första hand representerade av våra distriktslag, har efter ett antal år börjat vända trenden uppåt med en hel del goda insatser i olika turneringar, trots att årets TV-puckare inte lyckades nå någon bättre placering, gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Utbildningar av instruktörer och domare har utförts av de inblandade på ett engagerande och kunnigt sätt, vilket borgar för att blekingsk ishockey står väl rustad i framtiden. Distriktsstyrelsen framför härmed sitt tack för den gångna säsongen till alla som på något sätt arbetar för eller stöttat vår verksamhet. 3 maj Distriktsstyrelsen Stefan Frisell Stig Andersson Stefan Kullberg Kerstin Andersson Håkan Ahlin Birger Petersson Jerry Petersson Benny Linder 7

8 Spelarutbildning/distriktslagsverksamhet Team 88 Målvakter Jacob Lönnqvist Mörrums GoIS IK, Daniel Johansson Karlskrona HK Backar Jonathan Nilsson Mörrums GoIS IK, André Bonek Kallinge-Ronneby IF, Daniel Jelcic Mörrums GoIS IK, Patrik Servanga Kallinge-Ronneby IF, Jesper Svensson Mörrums GoIS IK, Joacim Eriksson Mörrums GoIS IK Forwards Martin Axelsson, Mörrums GoIS IK, Adam Peter Olofströms IK, Linus Jönsson Mörrums GoIS IK, Adam Jönsson Mörrums GoIS IK, Hugo Berglund Mörrums GoIS IK, Emil Mattsson Mörrums GoIS IK, Marcus Åkesson Mörrums GoIS IK, Alexander Ivarsson Mörrums GoIS IK, Jonas Olsson Karlskrona HK, Fredrik Ekman Karlskrona HK, Daniel Blom Karlskrona HK, Robert PerssonMörrums GoIS IK Ledare Lagledare Linder Benny, Förbundskapten Ahlin Håkan, Ass förbundskapten Nilsson Bert-Ola, Målvaktstränare Svensson Anders, Materialförvaltare Persson Ole TV pucken 2004 Grupp D Lidköpings ishall Västergötland - Halland Blekinge - Bohuslän/Dal Skåne - Göteborg Bohuslän/Dal - Västergötland Göteborg - Halland Skåne - Blekinge Halland - Bohuslän/Dal Västergötland - Skåne Blekinge - Göteborg Skåne - Halland Västergötland - Blekinge Göteborg - Bohuslän/Dal Halland - Blekinge Bohuslän/Dal - Skåne Västergötland - Göteborg 3-3 Göteborg : 9 9 Skåne : 12 8 Halland : 16 6 Västergötland : 15 3 Blekinge : 17 2 Bohuslän/Dal : 23 2 Team 89 Målvakter Carl-Johan Hertzberg Karlskrona HK, Christoffer Erlandsson Mörrums GoIS IK Backar Daniel Johansson Karlskrona HK, Christoffer Jacobsson Karlskrona HK, Simon Andersén Karlskrona HK, Marcus Karlsson Karlskrona HK, Viktor Green Mörrums GoIS IK, Otto Hamel Mörrums GoIS IK, Jens Käller Mörrums GoIS IK, Jens Borgqvist Mörrums GoIS IK, Jens Ahlhage Mörrums GoIS IK Forwards Henrik Emrygert Karlskrona HK, Stefan Adolfsson Karlskrona HK, Jonas Martinsson Karlskrona HK, Pierre Hagström Karlskrona HK, Billy Svensson Olofströms IK, Mårten Svensson Kallinge-Ronneby IF, Johannes Larsson Kallinge-Ronneby IF, Joakim Swedberg Kallinge-Ronneby IF, Rasmus Johansson Mörrums GoIS IK, Hugo Berglund Mörrums GoIS IK, Hampus Klozz Mörrums GoIS IK, Tim Pettersson Mörrums GoIS IK, Johan Holgersson Mörrums GoIS IK 8

9 Förbundskapten, Jacob Lindholm Olofström, Ass förbundskapten, Christian Eriksson Olofström, Målvaktstränare, Anders Svensson Karlskrona, Materialförvaltare, Ole Persson, Mörrum Milton Cup 2005 Arrangör: Boro-Vetlanda HC / Smålands Ishockeyförbund Spelplats: Borohallen, Landsbro Datum: mars 2005 Grupp 1: Småland, Blekinge, Östergötland, Halland Grupp 2: Skåne, Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal Småland - Blekinge 1-2 Västergötland - Skåne 2-3 Östergötland - Halland 6-4 Göteborg - Bohuslän-Dal 5-3 Småland - Halland 8-0 Västergötland - Bohuslän-Dal 5-3 Blekinge - Östergötland Göteborg - Skåne 3-4 Småland - Östergötland 5-4 Västergötland - Göteborg 2-4 Halland - Blekinge 3-1 Skåne - Bohuslän-Dal 6-3 Kvartsfinal Småland - Västergötland 5-0 Göteborg - Blekinge 4-3 Skåne - Halland 4-1 Östergötland - Bohuslän-Dal 4-3 Semifinal Småland - Göteborg 2-1 Skåne - Östergötland 4-3 Göteborg - Östergötland 4-3 Final Småland - Skåne 8-5 Team 90 Målvakter Johan Dahlin Sölvesborgs IK, Rickard Rydén Karlskrona HK, Jonathan Ekelund Mörrums GoIS IK Backar Jonathan Nilsson Mörrums GoIS IK, Filip Karlsson Mörrums GoIS IK, Viktor Viippola Mörrums GoIS IK, Johannes Bluckert Mörrums GoIS IK, Martin Hartoft Mörrums GoIS IK, Joakim Andersson Sölvesborgs IK, Jesper Olausson Sölvesborgs IK, Anton Mösenbacher Sölvesborgs IK, Daniel Johansson Sölvesborgs IK Forwards Kristoffer Tillberg Olofströms IK, Rickard Dahlbom Mörrums GoIS IK, Andreas Grönqvist Mörrums GoIS IK, Christopher Nilsson Mörrums GoIS IK, Filip Lennartsson Mörrums GoIS IK, Johan Rosenqvist Sölvesborgs IK, Niclas Sjöström Sölvesborgs IK, Rasmus Willman Sölvesborgs IK, Hampus Pettersson, Kallinge-Ronneby IF, André Bruhn Kallinge-Ronneby IF, Mikael Lindenstrand Kallinge-Ronneby IF, Anton Dahlström Karlskrona HK, Johan Jönsson Karlskrona HK Förbundskapten, Stefan Pettersson Karlshamn, Ass förbundskapten, Magnus Olsson Sölvesborg, Materialförvaltare, Ole Persson Mörrum 9

10 Marscupen 2005 Arrangör: HK Kings Kungsbacka / Hallands Ishockeyförbund Spelplats: Länsförsäkringar Arena, Kungsbacka Datum: 1-3 april 2005 Fredag Frölunda - Halland 2-2 Bohuslän/Dal - Västergötland 0-4 Skåne - Östergötland 5-2 Småland Blekinge 3-3 Lördag Östergötland - Bohuslän/Dal 6 0 Västergötland - Skåne 5 5 Blekinge - Halland 3 3 Frölunda - Småland 2 3 Östergötland - Västergötland 2 3 Skåne - Bohuslän/Dal 7 0 Halland - Småland 2 5 Blekinge - Frölunda 2 6 Halland - Skåne 1 3 Östergötland - Frölunda 1 5 Västergötland - Blekinge 6 2 Bohuslän/Dal Småland 0 4 Frölunda Skåne 5 3 Östergötland - Halland 6 0 Bohuslän/Dal - Blekinge 1 8 Småland - Västergötland 2 2 Söndag Småland - Östergötland 1 6 Skåne - Blekinge 5 2 Frölunda Västergötland 2 2 Halland - Bohuslän/Dal 4 5 Skåne - Småland 3 1 Blekinge - Östergötland 2 9 Bohuslän/Dal Frölunda 0 11 Västergötland - Halland 1 0 Skåne Västergötland Frölunda Östergötland Småland Blekinge Bohuslän/Dal Halland

11 Distriktsmästerskap DM U 13 Arrangör Kallinge-Ronneby IF Spelplats Kockumhallen, Kallinge Datum Söndagen den 3 oktober 2004 Spelform Cupspel Spelprogram: Kallinge-Ronneby IF -Karlskrona HK 5-4 Mörrums GoIS -Sölvesborgs IK 1-0 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-3 Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 2-4 Mörrums GoIS -Olofströms IK 5-4 Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 0-10 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 8-3 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 10-0 Olofströms IK-Sölvesborgs IK 2-2 Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK 4-1 Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK Distriktsmästare Kallinge-Ronneby IF Andreas Andersson, Kenni Andersson, Alexander Boneek, Robin Dahlstedt, Philip Elfmark, Andreas Eriksson, Sebastian Gersér, Emil Ivansson, Viktor Johansson, Björn Kullberg, Simon Kullberg, Tobias Olsson, Sebastian Ottosson, Filip Mingotti, Rasmus Pettersson, Robin Sandén, Pontus Woller U 14 Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Lördagen den 23 oktober 2004 Spelform Cupspel Spelprogram Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 2-1 Mörrums GoIS IK - Sölvesborgs IK 0-3 Olofströms IK - Kallinge-Ronneby IF 4-5 Sölvesborgs IK - Karlskrona HK 2-0 Mörrums GoIS IK - Olofströms IK 1-5 Sölvesborgs IK - Kallinge-Ronneby IK 2-2 Karlskrona HK - Olofströms IK 4-2 Kallinge-Ronneby IF -Mörrums GoIS IK 2-7 Olofströms IK - Sölvesborgs IK 0-5 Karlskrona HK - Mörrums GoIS IK 6-0 Sölvesborgs IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Mörrums GoIS IK Distriktsmästare Sölvesborgs IK Anton Amundsson, Jimmy Andersson, Alexander Bergh, Olle Bogren, Sebastian Ilestedt, Tim Johansson, Robin Lendl, André Lilliehöök, Hampus Nilsson, Daniel Olausson, Jesper Olsson, Robin Pactwa, Andreas Pettersson, Fredrik Segre, Andreas Svensson, Fredrik Turesson, Sebastian Törnqvist 11

12 U 15 Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 20 november 2004 Spelform Cupspel Spelprogram Sölvesborgs IK - Olofströms IK 5-3 Mörrums GoIS IK - Kallinge-Ronneby IF 2-4 Karlskrona HK - Olofströms IK 4-3 Kallinge-Ronneby IF- Sölvesborgs IK 2-4 Mörrums GoIS IK - Karlskrona HK 2-0 Kallinge-Ronneby IF- Olofströms IK 0-3 Sölvesborgs IK - Karlskrona HK 7-1 Olofströms IK - Mörrums GoIS IK 2-4 Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 3-0 Mörrums GoIS IK - Sölvesborgs IK 6-5 Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK Karlskrona HK Olofströms IK Kallinge-Ronneby IF Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Zakarias Bergstrand, Robin Berhardsson, Johannes Bluckert, Rickard Dahlbom, Jonathan Ekelund, Andreas Grönqvist, Simon Hansson, Erik Hellqvist, John Johansson, Simon Johansson, Filip Karlsson, Filip Lennartsson, William Martinsson, Jonathan Nilsson, Otto Nordgren, Alex Olsson, André Olsson, Oliver Söderberg, Viktor Viippola U 16 Kvalspel (seriespel) Omgång Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-0 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 7-3 Omgång Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 4-2 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Sölvesborgs IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats Jössarinken, Mörrum Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 4-1 Finallagen är kvalificerade till kvalspel inom Region Syd inför U16 SM. Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Jens Ahlhage, Andreas Bergholtz, Hugo Berglund, Jens Borgqvist, Christoffer Burman, Christoffer Erlandsson, Viktor Green, Andreas Grönqvist, Otto Hamel, Jonathan Helgersson, Rasmus Johansson, Patrik Karlsson, Hampus Klozz, Jens Käller, Philip Lennartsson, Philip Leitner, Christopher Nilsson, Jonathan Nilsson, Tim Pettersson, Pierre Svensson, Robin Svensson, Viktor Viippola 12

13 J 18 Seriespel Omgång Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK Olofströms IK-Kallinge-Ronneby IF 6-1 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK Mörrums GoIS IK-Olofströms IK 7-1 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Olofströms IK 2-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 1-6 Omgång Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-4 Omgång Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK-Karlskrona HK 5-2 Mörrums GoIS IK Olofströms IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Jens Ahlhage, Martin Axelsson, Andreas Bergholtz, Hugo Berglund, Jens Borgqvist, Timmie Edlander, Christoffer Erlandsson, Viktor Green, Daniel Grönqvist, Andreas Grönqvist, Otto Hamel, Fredrik Hellqvist, Johan Holgersson, Christian Håkansson, Alexander Ivarsson-Theil, Daniel Jelcic, Peter Johansson, Rasmus Johansson, Adam Jönsson, Linus Jönsson, Patrik Karlsson, Hampus Klozz, Jens Käller, Jacob Lönnqvist, Emil Mattsson, Christopher Nilsson, Tim Pettersson, Alexander Svensson, Daniel Svensson, Pierre Svensson, Robin Svensson, Vilmer Viippola, Andreas Westerberg, Marcus Åkesson 13

14 Serieverksamhet Sluttabell Allsvenskan södra grund Rögle BK : IK Oskarshamn : Hammarby IF : IK Nyköping Hockey : Växjö Lakers HC : Skövde IK : IF Troja/Ljungby : Halmstad Hammers HC : Nybro Vikings IF : Mörrums GoIS IK : Huddinge IK : Sluttabell Allsvenskan södra vår Halmstad Hammers HC : Växjö Lakers HC : Skövde IK : IF Troja/Ljungby : Nybro Vikings IF : Mörrums GoIS IK : Huddinge IK : Division 1 D Region Syd (Förbundsserie) Borås HC Tingsryds AIF Jonstorps IF Mariestads Bois Hockey IK Pantern Tranås AIF Ishockey Olofströms IK IK Hästen Hockey Osby IK Motala AIF Hockey IF Mölndal Hockey Tyringe SoS Kvalserie B till Division Osby IK Kristianstads IK Tyringe SoSS Helsingborgs HC Kallinge-Ronneby IF HC Dalen Division 2 B Region Syd Kristianstads IK Helsingborgs HC Kallinge-Ronneby IF HC Dalen Alvesta SK Vimmerby Hockey Trelleborgs IF Hässleholms HK Västerviks IK Mjölby Hockey Boro-Vetlanda HC

15 Värnamo GIK Glimma Hockey Kalmar Knights IF Kvalserie E till Division Kalmar Knights IF Glimma HK Lunds Giants HC Karlskrona HK Division 3 Södra B (Skåne Blekinge) Karlskrona HK Landskrona HK Lund Giants HC Åstorps IK Sölvesborgs IK Limhamn Limeburners HC Malmö Kryptonics IK J20 Division 1 Södra Jonstorp IF Kristianstad IK Nybro Vikings IF Västerviks IK Tranås AIF HC IK Oskarshamn Mörrum GoIS IK Boro/Vetlanda HC U16 Region Syd Frölunda HC IF Malmö Redhawks HV IF Troja Ljungby Linköpings HC Mörrum GoIS IK Rögle BK Kvalificering till U16 Region Syd Play Off 1 Rönnängs IK - IF Mölndal Hockey 2-12 IF Kalmar Hockey - Limhamns Limburners HC 5-8 IK Hästen Hockey - HC Lidköping 5-6 Sölvesborgs IK - HK Kings Kungsbacka 2-6 PlayOff 2 Limhamn Limburners HC -HK Kings Kungsbacka 6-3 IF Mölndal Hockey - HC Lidköping 6-1 Kvalserie till U16 Region Syd Limhamn Limeburners HC Rögle BK IF Mölndal Hockey

16 Kvalificering till U16 SM Kvalspel, omgång 1 HV 71 - Karlskrona HK 5-0 Mörrums GoIS IK - IF Malmö Redhawks 1-6 Rögle BK - Halmstads HK 3-2 HK Kings Kungsbacka - Hovås HC 2-4 Frölunda HC - Rönnängs IK 19-2 Uddevalla HC - Skövde IK 3-1 Borås HC - IK Hästen Hockey 2-1 Linköpings HC - IF Troja Ljungby 3-2 Kvalspel, omgång 2 IF Malmö Redhawks - Borås HC 6-1 Hovås HC - HV Linköpings HC - Rögle BK 5-1 Uddevalla HC - Frölunda HC 0-8 Kvalspel, omgång 3 HV 71 - Linköpings HC 2-3 IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 7-5 IF Malmö Redhawks och Linköpings HC kvalificerade till U16 SM-kvartsfinalspel J20 Division 2 Skåne Helsingborg HC Tyringe Soss Glimma HK Osby IK Trelleborgs IF Limhamn Limeb. HC Kallinge/Ronneby IF Lund Giants HC J18 Div 2 Södra - (J18DIV2S) Mörrums GoIS Olofströms IK Alvesta SK Nybro Vikings IF Karlskrona Hockeyklubb Värnamo GIK IF Kalmar Hockey Lenhovda IF U16 Södra - (U16S) Karlskrona Hockeyklubb Diö Goif Hockey klubb Olofströms IK KRIF Hockey Alvesta SK Mörrums GoIS IF Kalmar Hockey Sölvesborgs IK Rydaholms SK U15 A - (U15A) HV IF Kalmar Hockey Nybro Vikings IF Växjö Lakers Hockey Hästen Hockey Sölvesborgs IK Tranås AIF Hockey Linköpings HC IK Oskarshamn

17 U15 Södra - (U15S) Tingsryds AIF Mörröms GoIS IF Troja Ljungby Alvesta SK KRIF Hockey Karlskrona Hockeyklubb IF Kalmar Hockey U14 Södra - (U14S) Sölvesborg IK Tingsryds AIF KRIF Hockey Diö GoIF Hockey klubb Karlskrona Hockeyklubb Alvesta SK IF Kalmar Hockey Mörrums GoIS Olofströms IK Nybro Vikings IF U13 Södra - (U13S) IF Kalmar Hockey Olofströms IK Växjö Lakers Hockey KRIF Hockey Mörrums GoIS Nybro Vikings IF Karlskrona Hockeyklubb Tingsryds AIF Sölvesborgs IK U12 Södra - (U12S) IF Troja Ljungby Tingsryds AIF Mörrums GoIS Växjö Lakers Diö GoIF Hockey klubb Karlskrona Hockeyklubb KRIF Hockey IF Kalmar Hockey Olofströms IK U11 Södra - (U11S) Mörrums GoIS Alvesta SK IF Troja Ljungby Sölvesborg IK Karlskrona Hockeyklubb Tingsryds AIF KRIF Hockey Diö GoIF Hockey klubb Växjö Lakers IF Kalmar Hockey

18 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Sportkonferens Funktionärskommittéen Föreningsdomarkurs i september DK möten tre gånger under säsongen Möten med funktionärerna två gånger under säsongen Matchfunktionärskurs Funktionärskommittémöten Ledarutveckling Ledarutbildning Grundkurs Tränarutbildning B/U1 Nivåanpassad Fortbildning Ledarutbildningskommittémöten. Tävlingskommittén Planeringsmöte under augusti Informationsmöte under september Arrangera distriktsmästerskap för - Juniorlag, J20 och J18 - Ungdomslag, U16, U15, U14 och U13 Arrangera distriktsserie för U10 Samordna serieverksamheten med Region Syd, Smålands och Skånes Ishockeyförbund Spelarutveckling Deltagande i. U-16 Mars Cupen U-17 Milton Cup J-17 TV-Pucken Vinterläger U-16 och J-17 Ungdomskommittémöten Styrelsens förslag till årsmötet Årsavgiften för föreningar 1000:- (oförändrad) Startavgiften per lag i DM och övriga serier, 500:- 18

19 Förslag till budget för verksamhetsåret Kostnader Intäkter Förvaltning Svenska Ishockeyförbundet, anslag Blekinge Idrottsförbund, anslag Styrelsemöten och resekostnader Administrationskostnader, kansli, telefon mm Årsmöten och konferenser Uppvaktningar Revision, försäkringar mm Reseersättning, arvoden soc. avgifter mm Tävlingar U U J17, TV-pucken Deltagaravgifter Material, distriktslagen Distriktsmästerskap och serier Granskningskostnader, funktionär Kurser och läger Svenska Ishockeyförbundet, anslag SISU, anslag Egen utbildningsverksamhet, Utbildning Egen utbildningsverksamhet, Funktionär Spelarutbildning, Ungdom Sportkonferens Övriga kostnader och intäkter Årsavgifter Övergångar, registreringar, sanktioner och bestraffningar Räntor Totalt, kostnader/intäkter Total omslutning Underskott

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-2010 Sida: 1 av 34 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 10-06-07 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter.

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Ve rksa m het s be rätt e I se

Ve rksa m het s be rätt e I se VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj 199-30 april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret. lin

Läs mer

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR:

Gruppspel 12-14 september 2014. Program ARRANGÖR: Gruppspel 12-14 september 2014 Program ARRANGÖR: OEM ÄR ETT AV EUROPAS LEDANDE TEKNIKHANDELS- FÖRETAG. Den börsnoterade OEM-koncernen består av 29 bolag i 14 länder och omsatte år 2013 ca 1,7 miljarder.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning Gästriklands Innebandyförbund 2012-2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Styrelsen, kanslipersonal, föreningar, styrelsen har ordet 3 Föredragningslista 4 Styrelse,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Upplands Bordtennisförbund 1/1-31/12 2012 Upplands Bordtennis förbunds årsmöte äger rum onsdagen den 26 februari, kl.19.00, vid Idrottens Hus, Sportfältsvägen 3 i Uppsala FÖRSLAG

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND

OSTERGOTLAND TEAM NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! TEAM ÖSTERGÖTLAND HOCKEY MAGAZINE NR:1 2013 ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEY FÖRBUND NU KÖR VI! MÖJLIGHETER! SNABBASTE SPORTEN! Uppladdningen till årets TV-puck har som bekant börjat för länge sedan. Läs Jonas Svensson ord inför kommande TV-Puck 2013. Läs vad Peder Rehnström menar med

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND

BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND BLEKINGE BOWLINGFÖRBUND VERK SAM H ETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 1999-2000 Styrelsen för Blekinge Bowlingförbund får härmed avgiva följande redogörelse för verksamhetsåret 1999-2000.

Läs mer

EN SÄSONG SOM GAV MERSMAK

EN SÄSONG SOM GAV MERSMAK Växjö Lakers Verksamhetsberättelse 2013/14 EN SÄSONG SOM GAV MERSMAK Vilken fantastisk säsong! Växjö Lakers nådde första slutspelet någonsin. Det blev en spännande resa och hela Växjö andades slutspelshockey.

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Verksamhets berättelse 2004

Verksamhets berättelse 2004 Verksamhets berättelse 2004 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET INNEHÅLL Förbundsmötet 2005... 1 Inledning... 2 100-årsjubileet...6 Organisationen... 10 Internationella uppdrag... 13 Kommittérapporter... 14 Representantskapets

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012/2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 5 Styrelseberättelse... 6 Elit... 7 Domare... 8 Rekrytering... 9 Utbildning... 10 Rättskommittén... 10 Tävling... 11 Statistik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer