Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 26 maj 2005, kl 19.00, Galtsjöns Wärdshus och Konferens, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 7. Val av erforderligt antal rösträknare. 8. Distriktsförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004/ Distriktsförbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2004/ Revisorernas berättelse för 2004/ Fastställande av balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Stefan Frisell) 15. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. (avgående Kerstin Andersson, Håkan Ahlin, Stefan Kullberg, Benny Linder) 16. Val av revisor jämte suppleant för tiden t o m nästkommande ordinarie distriktsmöte. (avgående Sam Isakson ordf och Lennart Svensson suppl) 17. Beslut om ombud jämte suppleant till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte. 18. Beslut om ombud jämte suppleant till Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. 19. Val av valberedning (ordförande och högst tre (3) ledamöter) för nästkommande distriktsmöte. (Nuvarande; Christian Omdal ordf, Carina Abrahamsson, Håkan Ahlin, Sven-Erik Johansson) 20. Fastställande av avgifter. - Årsavgifter - Anmälnings och startavgifter 21. Fastställande av arbetsplan för verksamhetsåret 2005/ Fastställande av budget för verksamhetsåret 2005/ Av distriktsstyrelsen väckta förslag. 24. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag i anledning av inkomna motioner. 25. Avslutning. 2

3 Verksamhetsberättelse Styrelsens sammansättning Ordförande Stefan Frisell Lyckeby Vice ordförande Stig Andersson Asarum Sekreterare Birger Petersson Karlskrona Kassör Kerstin Andersson Asarum Ledarutbildningsansvarig Håkan Ahlin Karlshamn Spelarutbildningsansvarig Benny Linder Ronneby Funktionärsansvarig Stefan Kullberg Sölvesborg Marknadsansvarig Jerry Petersson Ronneby Hedersordförande Nils-Otto Olsson Ronneby Hedersledamöter Bertil Olsson Karlskrona Lennart Johansson Kallinge Leif Wåhlin Karlshamn Tävlingskommittè Stig Andersson, ordf. Dispenser, övergångar Stig Andersson Disciplinnämnd Birger Petersson, ordf. Stefan Frisell Stefan Kullberg Mats Bergqvist Olofström Funktionärskommittè Stefan Kullberg, ordf Per-Ola Dahlin Sölvesborg Morgan Larsson Olofströms Christer Svensson Mörrums Magnus Ivansson Kallinge Jens Petersson. Karlskrona Distriktsinstruktörer, Mattias Olsson Karlshamn funktionär Stefan Kullberg Sölvesborg Christer Svensson Mörrum Granskare Mats Bergqvist Olofström Mattias Ohlsson Mörrum Domartillsättaransvarig Jerry Petersson Ronneby Damdomaransvarig Jerry Petersson Ronneby Ledarutbildningskommitté Håkan Ahlin Karlshamn Göran Lang Sölvesborg Roger Stigsson Olofström Jan Larsson Mörrum Jens Petersson Karlskrona Mats Olofsson Kallinge Sandro Miletti Kallinge Distriktsinstruktörer Håkan Ahlin Karlshamn Torbjörn Karlsson Kallinge Tommy Fors Olofström Spelarutbildningskommitté Benny Linder, ordf Mikael Johansson Karlskrona HK Mats Olofsson Kallinge Tomas Dahlbom Mörrums GoIS IK Thomas Svensson Olofströms IK Anders Thomasson Sölvesborgs IK Damhockeyansvarig Benny Linder Region Syd Resp kommittèordförande ingår i regionkommittéerna Revisorer Sam Isaksson Kallinge Revisorsuppleant Lennart Svensson Ronneby Valberedning Christian Omdal, ordf Olofström Håkan Ahlin, Carina Abrahamsson Sven-Erik Johansson Kallinge Karlshamn Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. 3

4 Föreningar i distriktsverksamheten Kallinge-Ronneby Ishockeyförening Karlskrona Hockey Klubb Mörrums GoIS Ishockeyklubb Olofströms Ishockeyklubb Sölvesborgs Ishockeyklubb Representationer och kurser Stefan Frisell ordförande juni Ordförandemöte Region Syd Stockholm 12 juni Svenska Ishockeyförbundets Årsmöte Stockholm 29 oktober Samordningsmöte Region Syd Jönköping 7 november Ordförandemöte Region Syd Landskrona 12 november Regionala ordförandekonferensen Stockholm 12 november Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 13 november Smålands Ishockeyförbund 60 år Växjö februari Styrgruppsmöte Region Syd Jönköping 12 februari Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 20 mars Ordförandemöte inom Region Syd Jönköping 6 april Regionala ordförandekonferensen Stockholm 7 april Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet Stockholm 12 april Valberedningsmöte inom Svenska Ishockeyförbundet Telefon april Regionkonferens Göteborg 21 april Representerat vid Blekinge Idrotts årsmöte Ronneby Uppdrag Ledamot i Svenska Ishockeyförbundets valberedning Stig Andersson vice ordförande, tävlingskommitténs ordförande Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Möte med förbundsserieföreningar, Svenska Ishockeyförbundet Vrigstad Förmöte inför Svenska Ishockeyförbundet årsmöte Stockholm Svenska Ishockeyförbundets årsmöte Stockholm /13 Planeringskonferens, Svenska Ishockeyförbundet Stockholm Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Region Syd Vrigstad Seriemöte Skånes Ishockeyförbund Höör /13 Möte med administratörer och serieutskott Stockholm /11 TV-puckens gruppspel Svenska Ishockeyförbundet Lidköping Matchfunktionärsutbildning Jönköping Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad /24 Samordningskonferens Upplands Väsby /30 Samordningskonferens Region Syd Jönköping Möte med Allsvenska Hockeyföreningen Stockholm Online resultatrapporteringsutbildning Växjö /28 Möte med Allsvenska Hockeyföreningen Linköping /15 Möte med SIF:s Tävlingsgrupp Stockholm /22 Möte med Serieutskottet Stockholm Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Styrgruppsmöte Jönköping Möte med Serieutskottet Stockholm Tävlingskommittémöte Region Syd Vrigstad Möte med Serieutskottet Stockholm Uppdrag: Ordförande i Region Syds tävlingskommitté samt ordförande i Serieutskottet, Svenska Ishockeyförbundet. 4

5 Håkan Ahlin, ledarutbildningsansvarig Region Syds Ledarutbildningskommitté: Vecka Regionkonferens Vecka Sportkonferens September 2004 Blekinge Ledarutbildningskommitté Benny Linder, spelarutvecklingsansvarig Genomförda möten med regionens spelarutbildningskommittén Vecka Regionskonferans Vecka Sportkonferans telefonmöte telefonmöte Stefan Kullberg, funktionärsansvarig Har deltagit i samtliga av regionen anordnade FK-möten, fysiska samt telefon. Samt är han Region Syds representant i frågor ang kvinnliga ishockeydomare. V 35 Central domarkurs för kvinnliga ishockeydomare i Stockholm. V ; Regionskonferens, V ; Sportkonferens. Kommittéverksamhet, mm Ekonomi Se särskild bilaga Ledarutbildningsverksamhet Denna säsongen har vi kunnat genomföra en Grundkurs från den nya Stegen Vi hade totalt 22 deltagare vilket borgar för en större aktivitet kommande säsong inom utbildning. Nästa säsong kommer den nya Stegen att gälla fullt ut och de tränare som vill förkovra sig med sin gamla utbildning kommer att placeras in i den nya stegen. Vi har även haft en LUBK kommitté som haft ett möte denna säsongen. Kommittén bestod av: Göran Lang Sölvesborg, Roger Stigsson Olofström, Jan Larsson Mörrum, Jens Pettersson Karlskrona, Mats Olofsson och Sandro Miletti Kallinge samt instruktörerna Torbjörn Karlsson, Tommy Fors och Håkan Ahlin. Tävlingsverksamhet I distriktet har en serie för U 10 organiserats av distriktet samt DM (Se separat redovisning). Övrig serieverksamhet har bedrivits av Region Syd och av Smålands och Skånes Ishockeyförbund för Blekinges klubbar. Spelarutbildningsverksamhet Sammanfattning av mitt första år som ansvarig för spelarutbildningskommittén. Det började med att man ändrade åldersgrupp för TV-Pucken så dom blev ett år äldre. Bra eller dåligt får väl framtiden utvisa men det var mycket bra hockey. Resultatet för våran del blev en placering sämre än föregående år. Svenska införde camper för U-15 och U-16 spelare Blekinge hade 1 mv 2 b och 2 fw + 3 st ledare till varje camp. Camperna upplevdes mycket bra tyckte både spelare och ledare. Som vanligt hade vi Kallingelägret mellan jul och nyår och efter nyår ihop fotbollen i år var det 89:or och 90:or. Efter det tränade teamen januari, februari och mars för att sedan avslutas för 89:orna med Milton Cup i Landsbro och för 90:orna med Marscupen i Kungsbacka. Funktionärskommittén Stor vikt har under säsongen lagts på att komma ut till föreningarna för att, dels utbilda i matchfunktionärernas uppgifter, och dels för att betona vikten av rekryteringen av nya domare, som måste ske i föreningarna. Jag har full förståelse för all den aktivitet som försiggår kring serieupptakterna, men förespråkar ett större utbyte mellan föreningar och förbund. Intresserade föreningar i år var tyvärr bara SIK och Mörrum. Under säsongen har jag deltagit i en utbildning för ungdomstränare, vilket föll ut bra. Det är viktigt, att alla inblandade: tränare, lagledare, coacher, spelare och föräldrar, vet att uppföra sig mot våra nyutbildade unga funktionärer. Vi har haft 2 föreningsdomarkurser steg 1 2/9 samt 9/9 och steg 2 den 13/9 med ett mycket bra deltagande. Ett stort ansvar för utbildningen har Christer Svensson och Mattias Ohlsson tagit. Ansvarig för tillsättning har Jerry Petersson varit. Detta är ett mycket viktigt och tidskrävande arbete. Inte minst att ta hand om ev återbud. 5

6 Domaransvariga i föreningarna: Sölvesborgs IK Per-Ola Dahlin Olofströms IK Morgan Larsson Mörrums GoIS Christer Svensson KRIF Hockey Magnus Ivansson Karlskrona HK Jens Pettersson. Funktionärer Div 1: Jimmie kullberg Sölvesborg LM Funktionärer Div 2: Martin Fagerström Olofström HD Mattias Wagnborg Karlskrona LM Funktionärer Div 3: Jim Bergqvist Mörrum HD Mats Bergqvist Olofström HD Magnus Ivansson Kallinge HD Emil Algotsson Mörrum LM Rickard Nyberg Kallinge LM Mattias Hansson Mörrum LM Björn Ohlsson Mörrum LM Pär Rönndahl Kallinge LM Till funktionär i TV-Puckens pool-spel nominerades Jimmie Kullberg. Ett jättestort TACK!! till alla inblandade i Blekinges FK. Ingen nämnd- ingen glömd. Disciplinnämnden Under säsongen har disciplinnämnden behandlat 13 ärenden. Samt deltagit i regionens disciplinnämnd som har haft 1 ärenden som berört Blekinge. Uppvaktningar Julblommor till hedersordföranden Nils-Otto Olsson och hedersledamöterna Bertil Olsson, Lennart Johansson och Leif Wåhlin. Distriktets kansli Distriktets kanslifunktion har varit belägen i Ramdala hos sekreteraren. 6

7 Slutord Under året har ishockeyn i länet gått kraftigt tillbaka, vi kan inte längre räkna med att ha ett lag i allsvenskan. Två lag var inblandade i kval uppåt, tyvärr lyckades dessa inte att gå upp i den högre divisionen Vi måste ställa oss frågan varför detta inträffar och framför allt varför det inträffar över i stort sett hela länet. En nödvändighet för att fortsätta driva verksamheten på en högre nivå, är självklart att ha goda välutbildade intresserade tränare. Organisationen i respektive förening måste anpassas till den nivå som klubben har för målsättning. Blekinge ishockey har tyvärr genom Mörrums GoIS misslyckande i återkvalet inte lyckats behålla sin plats i nästa högsta serie. Olofströms IK:s målsättning var att stanna kvar i div. 1, detta gick bra och man hamnade i mitten av serien när grundserien var färdigspelad. Kallinge Ronneby IF, spelade i Div. 2 under säsongen man placerade sig som trea i grundserien, vilket innebar att man fick möjligheten att kvala till div. 1. I kvalspelet fick man många tuffa matcher, tyvärr räckte inte orken hela vägen man slutade 5 i kvalet, vilket innebär att KRIF kommer att återfinnas i div. 2 nästa säsong. Sölvesborgs IK genomförde efter ett års bortavaro från seniorhockeyn ett godkänt resultat, man hamnade på 5:e plats när grundserien hade färdigspelats, vilket innebär att man även nästa år spelar i div.3. Karlskrona HK har under året spelat i div. 3, som klar seriesegrare såg det ut som att ett kval till div. 2 skulle genomföras enkelt, men laget kunde efter kvalet konstatera att det krävs mycket erfarenhet för att klara av detsamma. KHC får tillsammans med Sölvesborg fortsätta ett år till i div. 3. Vår ungdomsishockey, i första hand representerade av våra distriktslag, har efter ett antal år börjat vända trenden uppåt med en hel del goda insatser i olika turneringar, trots att årets TV-puckare inte lyckades nå någon bättre placering, gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Utbildningar av instruktörer och domare har utförts av de inblandade på ett engagerande och kunnigt sätt, vilket borgar för att blekingsk ishockey står väl rustad i framtiden. Distriktsstyrelsen framför härmed sitt tack för den gångna säsongen till alla som på något sätt arbetar för eller stöttat vår verksamhet. 3 maj Distriktsstyrelsen Stefan Frisell Stig Andersson Stefan Kullberg Kerstin Andersson Håkan Ahlin Birger Petersson Jerry Petersson Benny Linder 7

8 Spelarutbildning/distriktslagsverksamhet Team 88 Målvakter Jacob Lönnqvist Mörrums GoIS IK, Daniel Johansson Karlskrona HK Backar Jonathan Nilsson Mörrums GoIS IK, André Bonek Kallinge-Ronneby IF, Daniel Jelcic Mörrums GoIS IK, Patrik Servanga Kallinge-Ronneby IF, Jesper Svensson Mörrums GoIS IK, Joacim Eriksson Mörrums GoIS IK Forwards Martin Axelsson, Mörrums GoIS IK, Adam Peter Olofströms IK, Linus Jönsson Mörrums GoIS IK, Adam Jönsson Mörrums GoIS IK, Hugo Berglund Mörrums GoIS IK, Emil Mattsson Mörrums GoIS IK, Marcus Åkesson Mörrums GoIS IK, Alexander Ivarsson Mörrums GoIS IK, Jonas Olsson Karlskrona HK, Fredrik Ekman Karlskrona HK, Daniel Blom Karlskrona HK, Robert PerssonMörrums GoIS IK Ledare Lagledare Linder Benny, Förbundskapten Ahlin Håkan, Ass förbundskapten Nilsson Bert-Ola, Målvaktstränare Svensson Anders, Materialförvaltare Persson Ole TV pucken 2004 Grupp D Lidköpings ishall Västergötland - Halland Blekinge - Bohuslän/Dal Skåne - Göteborg Bohuslän/Dal - Västergötland Göteborg - Halland Skåne - Blekinge Halland - Bohuslän/Dal Västergötland - Skåne Blekinge - Göteborg Skåne - Halland Västergötland - Blekinge Göteborg - Bohuslän/Dal Halland - Blekinge Bohuslän/Dal - Skåne Västergötland - Göteborg 3-3 Göteborg : 9 9 Skåne : 12 8 Halland : 16 6 Västergötland : 15 3 Blekinge : 17 2 Bohuslän/Dal : 23 2 Team 89 Målvakter Carl-Johan Hertzberg Karlskrona HK, Christoffer Erlandsson Mörrums GoIS IK Backar Daniel Johansson Karlskrona HK, Christoffer Jacobsson Karlskrona HK, Simon Andersén Karlskrona HK, Marcus Karlsson Karlskrona HK, Viktor Green Mörrums GoIS IK, Otto Hamel Mörrums GoIS IK, Jens Käller Mörrums GoIS IK, Jens Borgqvist Mörrums GoIS IK, Jens Ahlhage Mörrums GoIS IK Forwards Henrik Emrygert Karlskrona HK, Stefan Adolfsson Karlskrona HK, Jonas Martinsson Karlskrona HK, Pierre Hagström Karlskrona HK, Billy Svensson Olofströms IK, Mårten Svensson Kallinge-Ronneby IF, Johannes Larsson Kallinge-Ronneby IF, Joakim Swedberg Kallinge-Ronneby IF, Rasmus Johansson Mörrums GoIS IK, Hugo Berglund Mörrums GoIS IK, Hampus Klozz Mörrums GoIS IK, Tim Pettersson Mörrums GoIS IK, Johan Holgersson Mörrums GoIS IK 8

9 Förbundskapten, Jacob Lindholm Olofström, Ass förbundskapten, Christian Eriksson Olofström, Målvaktstränare, Anders Svensson Karlskrona, Materialförvaltare, Ole Persson, Mörrum Milton Cup 2005 Arrangör: Boro-Vetlanda HC / Smålands Ishockeyförbund Spelplats: Borohallen, Landsbro Datum: mars 2005 Grupp 1: Småland, Blekinge, Östergötland, Halland Grupp 2: Skåne, Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal Småland - Blekinge 1-2 Västergötland - Skåne 2-3 Östergötland - Halland 6-4 Göteborg - Bohuslän-Dal 5-3 Småland - Halland 8-0 Västergötland - Bohuslän-Dal 5-3 Blekinge - Östergötland Göteborg - Skåne 3-4 Småland - Östergötland 5-4 Västergötland - Göteborg 2-4 Halland - Blekinge 3-1 Skåne - Bohuslän-Dal 6-3 Kvartsfinal Småland - Västergötland 5-0 Göteborg - Blekinge 4-3 Skåne - Halland 4-1 Östergötland - Bohuslän-Dal 4-3 Semifinal Småland - Göteborg 2-1 Skåne - Östergötland 4-3 Göteborg - Östergötland 4-3 Final Småland - Skåne 8-5 Team 90 Målvakter Johan Dahlin Sölvesborgs IK, Rickard Rydén Karlskrona HK, Jonathan Ekelund Mörrums GoIS IK Backar Jonathan Nilsson Mörrums GoIS IK, Filip Karlsson Mörrums GoIS IK, Viktor Viippola Mörrums GoIS IK, Johannes Bluckert Mörrums GoIS IK, Martin Hartoft Mörrums GoIS IK, Joakim Andersson Sölvesborgs IK, Jesper Olausson Sölvesborgs IK, Anton Mösenbacher Sölvesborgs IK, Daniel Johansson Sölvesborgs IK Forwards Kristoffer Tillberg Olofströms IK, Rickard Dahlbom Mörrums GoIS IK, Andreas Grönqvist Mörrums GoIS IK, Christopher Nilsson Mörrums GoIS IK, Filip Lennartsson Mörrums GoIS IK, Johan Rosenqvist Sölvesborgs IK, Niclas Sjöström Sölvesborgs IK, Rasmus Willman Sölvesborgs IK, Hampus Pettersson, Kallinge-Ronneby IF, André Bruhn Kallinge-Ronneby IF, Mikael Lindenstrand Kallinge-Ronneby IF, Anton Dahlström Karlskrona HK, Johan Jönsson Karlskrona HK Förbundskapten, Stefan Pettersson Karlshamn, Ass förbundskapten, Magnus Olsson Sölvesborg, Materialförvaltare, Ole Persson Mörrum 9

10 Marscupen 2005 Arrangör: HK Kings Kungsbacka / Hallands Ishockeyförbund Spelplats: Länsförsäkringar Arena, Kungsbacka Datum: 1-3 april 2005 Fredag Frölunda - Halland 2-2 Bohuslän/Dal - Västergötland 0-4 Skåne - Östergötland 5-2 Småland Blekinge 3-3 Lördag Östergötland - Bohuslän/Dal 6 0 Västergötland - Skåne 5 5 Blekinge - Halland 3 3 Frölunda - Småland 2 3 Östergötland - Västergötland 2 3 Skåne - Bohuslän/Dal 7 0 Halland - Småland 2 5 Blekinge - Frölunda 2 6 Halland - Skåne 1 3 Östergötland - Frölunda 1 5 Västergötland - Blekinge 6 2 Bohuslän/Dal Småland 0 4 Frölunda Skåne 5 3 Östergötland - Halland 6 0 Bohuslän/Dal - Blekinge 1 8 Småland - Västergötland 2 2 Söndag Småland - Östergötland 1 6 Skåne - Blekinge 5 2 Frölunda Västergötland 2 2 Halland - Bohuslän/Dal 4 5 Skåne - Småland 3 1 Blekinge - Östergötland 2 9 Bohuslän/Dal Frölunda 0 11 Västergötland - Halland 1 0 Skåne Västergötland Frölunda Östergötland Småland Blekinge Bohuslän/Dal Halland

11 Distriktsmästerskap DM U 13 Arrangör Kallinge-Ronneby IF Spelplats Kockumhallen, Kallinge Datum Söndagen den 3 oktober 2004 Spelform Cupspel Spelprogram: Kallinge-Ronneby IF -Karlskrona HK 5-4 Mörrums GoIS -Sölvesborgs IK 1-0 Olofströms IK-Karlskrona HK 1-3 Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF 2-4 Mörrums GoIS -Olofströms IK 5-4 Sölvesborgs IK-Karlskrona HK 0-10 Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 8-3 Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK 10-0 Olofströms IK-Sölvesborgs IK 2-2 Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK 4-1 Kallinge-Ronneby IF Karlskrona HK Mörrums GoIS IK Olofströms IK Sölvesborgs IK Distriktsmästare Kallinge-Ronneby IF Andreas Andersson, Kenni Andersson, Alexander Boneek, Robin Dahlstedt, Philip Elfmark, Andreas Eriksson, Sebastian Gersér, Emil Ivansson, Viktor Johansson, Björn Kullberg, Simon Kullberg, Tobias Olsson, Sebastian Ottosson, Filip Mingotti, Rasmus Pettersson, Robin Sandén, Pontus Woller U 14 Arrangör Karlskrona HK Spelplats Wämöhallen, Karlskrona Datum Lördagen den 23 oktober 2004 Spelform Cupspel Spelprogram Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 2-1 Mörrums GoIS IK - Sölvesborgs IK 0-3 Olofströms IK - Kallinge-Ronneby IF 4-5 Sölvesborgs IK - Karlskrona HK 2-0 Mörrums GoIS IK - Olofströms IK 1-5 Sölvesborgs IK - Kallinge-Ronneby IK 2-2 Karlskrona HK - Olofströms IK 4-2 Kallinge-Ronneby IF -Mörrums GoIS IK 2-7 Olofströms IK - Sölvesborgs IK 0-5 Karlskrona HK - Mörrums GoIS IK 6-0 Sölvesborgs IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK Mörrums GoIS IK Distriktsmästare Sölvesborgs IK Anton Amundsson, Jimmy Andersson, Alexander Bergh, Olle Bogren, Sebastian Ilestedt, Tim Johansson, Robin Lendl, André Lilliehöök, Hampus Nilsson, Daniel Olausson, Jesper Olsson, Robin Pactwa, Andreas Pettersson, Fredrik Segre, Andreas Svensson, Fredrik Turesson, Sebastian Törnqvist 11

12 U 15 Arrangör Sölvesborgs IK Spelplats Sölveshov, Sölvesborg Datum Lördagen den 20 november 2004 Spelform Cupspel Spelprogram Sölvesborgs IK - Olofströms IK 5-3 Mörrums GoIS IK - Kallinge-Ronneby IF 2-4 Karlskrona HK - Olofströms IK 4-3 Kallinge-Ronneby IF- Sölvesborgs IK 2-4 Mörrums GoIS IK - Karlskrona HK 2-0 Kallinge-Ronneby IF- Olofströms IK 0-3 Sölvesborgs IK - Karlskrona HK 7-1 Olofströms IK - Mörrums GoIS IK 2-4 Karlskrona HK - Kallinge-Ronneby IF 3-0 Mörrums GoIS IK - Sölvesborgs IK 6-5 Mörrums GoIS IK Sölvesborgs IK Karlskrona HK Olofströms IK Kallinge-Ronneby IF Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Zakarias Bergstrand, Robin Berhardsson, Johannes Bluckert, Rickard Dahlbom, Jonathan Ekelund, Andreas Grönqvist, Simon Hansson, Erik Hellqvist, John Johansson, Simon Johansson, Filip Karlsson, Filip Lennartsson, William Martinsson, Jonathan Nilsson, Otto Nordgren, Alex Olsson, André Olsson, Oliver Söderberg, Viktor Viippola U 16 Kvalspel (seriespel) Omgång Sölvesborgs IK-Kallinge-Ronneby IF Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 2-0 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Sölvesborgs IK 7-3 Omgång Sölvesborgs IK-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF 4-2 Mörrums GoIS IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Sölvesborgs IK Finalspel Arrangör Mörrums GoIS IK Spelplats Jössarinken, Mörrum Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK 4-1 Finallagen är kvalificerade till kvalspel inom Region Syd inför U16 SM. Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Jens Ahlhage, Andreas Bergholtz, Hugo Berglund, Jens Borgqvist, Christoffer Burman, Christoffer Erlandsson, Viktor Green, Andreas Grönqvist, Otto Hamel, Jonathan Helgersson, Rasmus Johansson, Patrik Karlsson, Hampus Klozz, Jens Käller, Philip Lennartsson, Philip Leitner, Christopher Nilsson, Jonathan Nilsson, Tim Pettersson, Pierre Svensson, Robin Svensson, Viktor Viippola 12

13 J 18 Seriespel Omgång Karlskrona HK-Mörrums GoIS IK Olofströms IK-Kallinge-Ronneby IF 6-1 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Karlskrona HK Mörrums GoIS IK-Olofströms IK 7-1 Omgång Kallinge-Ronneby IF-Mörrums GoIS IK Karlskrona HK-Olofströms IK 2-6 Omgång Mörrums GoIS IK-Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF-Olofströms IK 1-6 Omgång Karlskrona HK-Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK-Mörrums GoIS IK 0-4 Omgång Mörrums GoIS IK-Kallinge-Ronneby IF Olofströms IK-Karlskrona HK 5-2 Mörrums GoIS IK Olofströms IK Karlskrona HK Kallinge-Ronneby IF Distriktsmästare Mörrums GoIS IK Jens Ahlhage, Martin Axelsson, Andreas Bergholtz, Hugo Berglund, Jens Borgqvist, Timmie Edlander, Christoffer Erlandsson, Viktor Green, Daniel Grönqvist, Andreas Grönqvist, Otto Hamel, Fredrik Hellqvist, Johan Holgersson, Christian Håkansson, Alexander Ivarsson-Theil, Daniel Jelcic, Peter Johansson, Rasmus Johansson, Adam Jönsson, Linus Jönsson, Patrik Karlsson, Hampus Klozz, Jens Käller, Jacob Lönnqvist, Emil Mattsson, Christopher Nilsson, Tim Pettersson, Alexander Svensson, Daniel Svensson, Pierre Svensson, Robin Svensson, Vilmer Viippola, Andreas Westerberg, Marcus Åkesson 13

14 Serieverksamhet Sluttabell Allsvenskan södra grund Rögle BK : IK Oskarshamn : Hammarby IF : IK Nyköping Hockey : Växjö Lakers HC : Skövde IK : IF Troja/Ljungby : Halmstad Hammers HC : Nybro Vikings IF : Mörrums GoIS IK : Huddinge IK : Sluttabell Allsvenskan södra vår Halmstad Hammers HC : Växjö Lakers HC : Skövde IK : IF Troja/Ljungby : Nybro Vikings IF : Mörrums GoIS IK : Huddinge IK : Division 1 D Region Syd (Förbundsserie) Borås HC Tingsryds AIF Jonstorps IF Mariestads Bois Hockey IK Pantern Tranås AIF Ishockey Olofströms IK IK Hästen Hockey Osby IK Motala AIF Hockey IF Mölndal Hockey Tyringe SoS Kvalserie B till Division Osby IK Kristianstads IK Tyringe SoSS Helsingborgs HC Kallinge-Ronneby IF HC Dalen Division 2 B Region Syd Kristianstads IK Helsingborgs HC Kallinge-Ronneby IF HC Dalen Alvesta SK Vimmerby Hockey Trelleborgs IF Hässleholms HK Västerviks IK Mjölby Hockey Boro-Vetlanda HC

15 Värnamo GIK Glimma Hockey Kalmar Knights IF Kvalserie E till Division Kalmar Knights IF Glimma HK Lunds Giants HC Karlskrona HK Division 3 Södra B (Skåne Blekinge) Karlskrona HK Landskrona HK Lund Giants HC Åstorps IK Sölvesborgs IK Limhamn Limeburners HC Malmö Kryptonics IK J20 Division 1 Södra Jonstorp IF Kristianstad IK Nybro Vikings IF Västerviks IK Tranås AIF HC IK Oskarshamn Mörrum GoIS IK Boro/Vetlanda HC U16 Region Syd Frölunda HC IF Malmö Redhawks HV IF Troja Ljungby Linköpings HC Mörrum GoIS IK Rögle BK Kvalificering till U16 Region Syd Play Off 1 Rönnängs IK - IF Mölndal Hockey 2-12 IF Kalmar Hockey - Limhamns Limburners HC 5-8 IK Hästen Hockey - HC Lidköping 5-6 Sölvesborgs IK - HK Kings Kungsbacka 2-6 PlayOff 2 Limhamn Limburners HC -HK Kings Kungsbacka 6-3 IF Mölndal Hockey - HC Lidköping 6-1 Kvalserie till U16 Region Syd Limhamn Limeburners HC Rögle BK IF Mölndal Hockey

16 Kvalificering till U16 SM Kvalspel, omgång 1 HV 71 - Karlskrona HK 5-0 Mörrums GoIS IK - IF Malmö Redhawks 1-6 Rögle BK - Halmstads HK 3-2 HK Kings Kungsbacka - Hovås HC 2-4 Frölunda HC - Rönnängs IK 19-2 Uddevalla HC - Skövde IK 3-1 Borås HC - IK Hästen Hockey 2-1 Linköpings HC - IF Troja Ljungby 3-2 Kvalspel, omgång 2 IF Malmö Redhawks - Borås HC 6-1 Hovås HC - HV Linköpings HC - Rögle BK 5-1 Uddevalla HC - Frölunda HC 0-8 Kvalspel, omgång 3 HV 71 - Linköpings HC 2-3 IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 7-5 IF Malmö Redhawks och Linköpings HC kvalificerade till U16 SM-kvartsfinalspel J20 Division 2 Skåne Helsingborg HC Tyringe Soss Glimma HK Osby IK Trelleborgs IF Limhamn Limeb. HC Kallinge/Ronneby IF Lund Giants HC J18 Div 2 Södra - (J18DIV2S) Mörrums GoIS Olofströms IK Alvesta SK Nybro Vikings IF Karlskrona Hockeyklubb Värnamo GIK IF Kalmar Hockey Lenhovda IF U16 Södra - (U16S) Karlskrona Hockeyklubb Diö Goif Hockey klubb Olofströms IK KRIF Hockey Alvesta SK Mörrums GoIS IF Kalmar Hockey Sölvesborgs IK Rydaholms SK U15 A - (U15A) HV IF Kalmar Hockey Nybro Vikings IF Växjö Lakers Hockey Hästen Hockey Sölvesborgs IK Tranås AIF Hockey Linköpings HC IK Oskarshamn

17 U15 Södra - (U15S) Tingsryds AIF Mörröms GoIS IF Troja Ljungby Alvesta SK KRIF Hockey Karlskrona Hockeyklubb IF Kalmar Hockey U14 Södra - (U14S) Sölvesborg IK Tingsryds AIF KRIF Hockey Diö GoIF Hockey klubb Karlskrona Hockeyklubb Alvesta SK IF Kalmar Hockey Mörrums GoIS Olofströms IK Nybro Vikings IF U13 Södra - (U13S) IF Kalmar Hockey Olofströms IK Växjö Lakers Hockey KRIF Hockey Mörrums GoIS Nybro Vikings IF Karlskrona Hockeyklubb Tingsryds AIF Sölvesborgs IK U12 Södra - (U12S) IF Troja Ljungby Tingsryds AIF Mörrums GoIS Växjö Lakers Diö GoIF Hockey klubb Karlskrona Hockeyklubb KRIF Hockey IF Kalmar Hockey Olofströms IK U11 Södra - (U11S) Mörrums GoIS Alvesta SK IF Troja Ljungby Sölvesborg IK Karlskrona Hockeyklubb Tingsryds AIF KRIF Hockey Diö GoIF Hockey klubb Växjö Lakers IF Kalmar Hockey

18 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret Sportkonferens Funktionärskommittéen Föreningsdomarkurs i september DK möten tre gånger under säsongen Möten med funktionärerna två gånger under säsongen Matchfunktionärskurs Funktionärskommittémöten Ledarutveckling Ledarutbildning Grundkurs Tränarutbildning B/U1 Nivåanpassad Fortbildning Ledarutbildningskommittémöten. Tävlingskommittén Planeringsmöte under augusti Informationsmöte under september Arrangera distriktsmästerskap för - Juniorlag, J20 och J18 - Ungdomslag, U16, U15, U14 och U13 Arrangera distriktsserie för U10 Samordna serieverksamheten med Region Syd, Smålands och Skånes Ishockeyförbund Spelarutveckling Deltagande i. U-16 Mars Cupen U-17 Milton Cup J-17 TV-Pucken Vinterläger U-16 och J-17 Ungdomskommittémöten Styrelsens förslag till årsmötet Årsavgiften för föreningar 1000:- (oförändrad) Startavgiften per lag i DM och övriga serier, 500:- 18

19 Förslag till budget för verksamhetsåret Kostnader Intäkter Förvaltning Svenska Ishockeyförbundet, anslag Blekinge Idrottsförbund, anslag Styrelsemöten och resekostnader Administrationskostnader, kansli, telefon mm Årsmöten och konferenser Uppvaktningar Revision, försäkringar mm Reseersättning, arvoden soc. avgifter mm Tävlingar U U J17, TV-pucken Deltagaravgifter Material, distriktslagen Distriktsmästerskap och serier Granskningskostnader, funktionär Kurser och läger Svenska Ishockeyförbundet, anslag SISU, anslag Egen utbildningsverksamhet, Utbildning Egen utbildningsverksamhet, Funktionär Spelarutbildning, Ungdom Sportkonferens Övriga kostnader och intäkter Årsavgifter Övergångar, registreringar, sanktioner och bestraffningar Räntor Totalt, kostnader/intäkter Total omslutning Underskott

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-2007 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tordagen den 31 maj 2007, kl 19.00, Scandic Hotels i Karlshamn Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002-2003 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Tisdagen den 27 maj 2003, kl 19.00, DINNERS Värdshus och Konferens, Galtsjön Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter

Läs mer

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby

Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Blekinge Ishockeyförbunds årsmöte Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 18.30, Ronneby Brunn, Ronneby Föredragningslista 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2012-2013 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en tredjeplats

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsberättelsen säsongen 2011-2012 Tävling Domarkommittén Ledarutbildning Spelarutbildning Damkommittén Disciplinnämnden Distriktslaget tjejer kom på en andraplats

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag

Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag Svenska Ishockeyförbundet HockeyAllsvenskan 2006/2007 Fastställt 2006-06-07 Dag Datum Tid Arena Hemmalag Bortalag 1 Onsdag 2006-09-27 19.00 Peabhallen 1 Nyköpings Hockeyklubb - Almtuna IS 1 Onsdag 2006-09-27

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Nybro Vikings IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. NYBRO VIKINGS IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Nybro Vikings IF. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. NYBRO VIKINGS IF MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1998 som efter att hockeysektionen i Nybro IF (1954) brutit sig ur och bildat eget. Nybro Vikings IF har länge tillhört landets andra- och tredjedivisioner och satsade hårt under 2000-talet på

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-2010 Sida: 1 av 34 FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÖSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 10-06-07 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och godkännande av fullmakter.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107

VÄSTGÖTAHOCKEY Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 1 Maj 2006 Årgång 11 Nummer 107 Inbjudan till Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte TIDPUNKT: Onsdagen den 14 juni 2006 kl 18.30 PLATS: Hotell Scandic Plaza i Borås Anslutna föreningar till Riksidrottsförbundet,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SOMMARCUPEN INFORMATION. i Hällevik 2-4 Juli 2010 SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s. 8:e året för tjejerna!

SOMMARCUPEN INFORMATION. i Hällevik 2-4 Juli 2010 SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s. 8:e året för tjejerna! SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s SOMMARCUPEN i Hällevik 2-4 Juli 2010 8:e året för tjejerna! Klasser: Flickor födda: 96 el. Senare (F14) 97 el. Senare (F13) 98 el. Senare (F12)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics

LARS-ERIK LUNDSTRÖM. Skövde IK statistics LARS-OLOF STRANDBERG. Skövde IK statistics #1 LARS-ERIK LUNDSTRÖM Born: 1947, Defender Youth team: Rönnskärs IF Seasons in SIK: 16 Jersey#: 7 Stor Grabb#: 1 (1969/1970), 1208 poäng 16 310 259 174 433 178 #2 LARS-OLOF STRANDBERG Born: 1942 Youth

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Inbjudan till Förbundsmötet 2015

Inbjudan till Förbundsmötet 2015 Till SvFF:s styrelse Distriktsförbunden Vid förbundsmötet 2015 röstberättigade föreningar Representantskapets ledamöter Hedersordförande och hedersledamöter Revisorer Valberedning Besvärsnämnden, Disciplinnämnden,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer