31 januari Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "31 januari 2011. Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt"

Transkript

1 Utrikesdepartementet Enheten för främjande och inre marknad Stockholm 31 januari 2011 Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt De svenska handelskamrarna har emottagit Utrikesdepartementets remiss beträffande Europeiska kommissionens meddelande med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden. Handelskamrarna inom Svenska Handelskammarförbundet tillsammans med Västsvenska Industri- och Handelskammaren har författat ett svar på Europeiska kommissionens konsultation i samma ärende. Detta dokument bilägges vårt svar på Utrikesdepartementets remiss. Som framgår av bifogat dokument, prioriterar Handelskamrarna nedanstående initiativ främst bland de 50. Detta urval motiveras i dokumentet. 1. EU-patentet 2. Upphovsrätt 5. Elektronisk handel 7. Integrerat transportsystem 12. Små och medelstora företags tillgång till kapital 17. Offentlig upphandling 22. Elektronisk identifiering/autentisering 28. Europeiska radiospektrum 33. Erkännande av yrkeskvalifikationer 47. Medlemsländernas genomförande av EU-reglerna Handelskamrarna ställer sig tveksamma till följande förslag i kommissionens meddelande: 15. Privata obligationslån för finansiering av europeiska projekt (EU-projektobligationer) Det är oklart i förslaget vad som avses och det finns en klar risk att dessa skulle snedvrida konkurrensen. 23. Internationell handel: Att inre marknadsakten även inkluderar internationell handel är mycket positivt och viktigt för företagen. Vi ser dock en stor risk för ökad protektionism med de skrivningar som förekommer och refererar till skydd av EU:s marknad och reciprocitet i EU:s handelspolitik. Vi ber därför Utrikesdepartementet om särskild uppmärksamhet på detta område.

2 36. Socialt entreprenörskap: Vad gäller denna punkt vill vi särskilt uppmärksamma skrivningarna om att revidera reglerna för offentlig upphandling och inkludera obligatoriska krav på socialt ansvarstagande i dessa. Denna typ av krav hör inte hemma i lagstiftningen kring offentlig upphandling och skulle väsentligt försvåra och hindra en mer transparent och öppen offentlig upphandling i Europa. 38. Företagsstyrning: Vi ställer oss också mycket kritiska till förslaget om icke-finansiell redovisning för företagen. Företagens CSR-arbete bygger på internationella, frivilliga regelverk såsom exempelvis FN:S Global Compact och bör fortsätta göra så. Reglering på detta område skulle begränsa Europeiska företags internationella konkurrensmöjligheter och bromsa den positiva utveckling som skett i företagens engagemang i CSR-arbetet. 48. Samråd och dialog med civila samhället. Det är mycket positivt att Europeiska kommissionen utvecklar sitt samrådsförfarande. Vi vill dock understryka betydelsen av att sådana samrådsförfaranden måste genomföras med transparens och utifrån en etablerad struktur samt att resultaten analyseras och beaktas utifrån de intressen som de representerar. Utöver de föreslagna åtgärderna anser Handelskamrarna att nedanstående aspekter saknas i Kommissionens meddelande. Följande punkter utvecklas i det bifogade dokumentet. E-upphandling. EU-Ombudsman för offentlig upphandling EU-bolag Policy för att främja vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI) Allokering av medel i EU:s budget för att förbättra den inre marknadens funktion Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare För Svenska Handelskammarförbundet Johan Trouvé, VD Västsvenska Industri- och Handelskammaren Karin Malmström Stockholms Handelskammare

3 CONSULTATION ON THE SINGLE MARKET ACT Association of Swedish Chambers of Commerce 1. What is your overall assessment of the Single Market Act? Positive 1484/2000 tecken The Swedish Chambers strongly welcome the initiative on a Single Market Act (SMA) to consolidate the internal market. The single market is still; almost 20 years after its creation incomplete as substantial barriers remain to the free movement of people, goods, capital and services. An efficient and well-functioning internal market is a prerequisite for companies to be able to grow, invest and trade in Europe. The internal market also represents an important base for our companies ability to continue and grow on global markets. We are very positive to the fact that the Single Market Act includes a number of growth-oriented proposals with a righteous ambition for the internal market to be a driving force for the European economy. However, many of the issues tackled and proposed in the SMA are present on the European agenda since many months and in several cases many years. Therefore there is a real a sense of urgency to make this new strategy happen. Furthermore, both the Small Business Act and the Digital Agenda includes issues that are reoccurring in the SMA. If efficiently coordinated, the three tools will prove important to strengthen European growth and competitiveness. Lastly, the success of the Single Market Act strategy will depend on the content with which the proposals are filled and in the commitment from both institutions and member states to harmonise regulations, mutual recognise, implement the regulations and enforce strong market surveillance most important actions proposed in the Single Market Act 1. EU Patent 2. Copyright 5. Electronic commerce 7. Integrated transport system 12. SME access to finance 17. Public proceurement 22. E-identification/authentication 28. European radiospectrum 33. Recognition of professional qualifications 47. National transposition of EU rules 5906/6000 tecken

4 1. EU Patent: A patent is a pre-requisite for efficient, effective and affordable protection of European businesses. We support the use of the enhanced cooperation mechanism. However, the establishment of a common patent system also requires a patent court system. This will ensure legal certainty and reduce costs for legal representation. 2. Copyright: We support strong and functional intellectual property protection that balances the rights of creators and users, with reasonable exceptions and limitations on intellectual property rights. We welcome further work on harmonisation and the proposals on management of copyrights and orphan works. A review of the economics of intellectual property rights and standards within the European Union is needed. Care should be taken not to mix policies on intellectual property rights and counterfeit and piracy of physical goods (see proposal 3). Solutions must be sought in adaptation to the digital development. Internet should be characterized by the free flow of information, low barriers of entry for new online businesses and a stable, predictable legal environment. 5. Electronic commerce: Establishing a single European electronic market is a necessary step to complete the internal market. We welcome a review of existing barriers to increase cross border e-commerce. In addition to the important focus on the consumer aspect, rules and regulations also has to be adapted to e-commerce. Issues such as sales taxes and payment systems influence the ability of companies to operate online and across borders (cf. proposal 20). 7. Integrated transport system: Large parts of the European economy depend on traded goods A well-functioning, integrated European transport system is a key for further development of European industry. The importance of intermodal transports will steadily increase, due to higher demands on efficiency and environmental issues. Cross-border railway transports are confronted with many obstacles and delays due to different systems in different countries. And for most means of transports a number of technical, administrative and regulatory obstacles remain today. Ineffective and unreliable transports constitute a problem for producers, their customers and logistic companies who are all unable to compete in a predictable way. 12. SME access to finance: Access to finance and opportunities on the capital market is an area where businesses encounter significant problems. We support the proposal to adopt an action plan for improving SME access to finance in Public procurement: Public procurement policy should be reviewed by enhancing and streamlining existing approaches, to increase SME access to public procurement and crossborder procurement. A well-functioning cross-border public procurement would be a good tool to achieve other EU horizontal policy objectives, such as innovation, green growth etc. We welcome efforts to streamline procedures in order to reduce administrative burdens and thus facilitate businesses participation in public procurement procedures. Another important barrier for SME access to public procurement is contracting authorities' procurement culture. The creation of an EU Ombudsman for public procurement would provide a needed spokesman to help guide SME s and public buyers closer. 22. E-identification/authentication: We support the work on interoperability of systems for electronic identification and the proposal to review the directive on electronic signatures. The Directive on electronic signatures was an attempt to create a market through legislation, but it failed, not the least as regards the number of pan-european electronic signature solutions in

5 use. A review should also include developing alternative legal regimes, harmonizing regimes globally and looking to industry for new models and solutions. A review of public demand, use and deployment of these technologies should be undertaken by Member States. The EU should be as technologically neutral as possible. Meanwhile, the European Commission should be more critical of the varied implementation of the directive by Member States, which affects interoperability. 28. European radiospectrum: Promoting efficient use of radio spectrum frequencies throughout the EU could facilitate the emergence of markets for new technology and services. This would benefit all users of electronic communications in the EU, and have a substantial economic impact. We welcome flexibility, market-solutions and focus on the needs of both user and industry in allocating radio spectrum. This requires reduction of regulation and more influence of the market to allocate spectrum. Legislation should be carefully drafted to avoid unnecessary restrictions of applications and technology by users. It is important to encourage a market-based approach to management, through liberalization, trading, and releasing more spectrum. 33. Recognition of professional qualifications: This is crucial for the movement of people and workers within the union. We welcome the proposal to reform the current system and facilitate the movement of competence between the EU Member States. Many member states will have a high shortage of qualified labour, and easy recognition of qualification will significantly facilitate for the business community and stimulate cross-border mobility. 47. National transposition of EU rules: We believe that single market rules should be more strictly, effectively and uniformly applied at member states level. In addition to increased efforts from the Commission to enforce regulations, the methodology of mutual evaluation described in proposal 44 would be a useful tool. We would also underline the important role of alternative dispute resolution mechanisms such as SOLVIT to help businesses and citizens overcome problems related to internal market legislation. This is also in line with proposal Does the SMA propose appropriate measures to address the issues/challenges that are identified? Partly 1922/2000 tecken: 15. EU Project Bonds: The proposal on EU bonds has to be carefully assessed. There is a clear risk for distorted competition, and the new priorities for the EU budget have to be taken into account. 23. Incorporation of external trade in the SMA is positive and crucial. The internal market is a springboard for international trade, and adoption of international standards a key. However, we strongly oppose the reference to a need of reciprocity and defence of the European market. The European business community would be the first harmed if the EU pursued such strategy and abandoned its striving for free trade. 36: Social business: The proposal on social business is interesting and it is important to strengthen the climate for innovative entrepreneurship. However, revising the rules for public procurement in this context would be counter-productive and harm the efforts to open up

6 public procurement and increase cross-border procurement. Mandatory requirements relating to CSR for awarding contracts should be avoided in public procurement. 38. Corporate governance: Corporate responsibility is an integrated part of European business culture and management. Global frameworks such as UN Global Compact, OECD and ILO guidelines are today successfully providing businesses with tools to develop their efforts in this area. European legislative initiatives for CSR would be most unfortunate and risk hampering the competitive balance provided by global frameworks. In particular, we oppose any initiatives regarding CSR requirements relating to public procurement and disclosure of non-financial information of companies. 48: Consultation and dialogue with civil society: We welcome increased consultation and dialogue with civil society in the preparation and implementation of legislative texts. We would however like to stress the need of a transparent and well-defined methodology to ensure a balanced dialogue. 4. Are there any other issues you consider should be addressed in the SMA in the chapter on Strong, sustainable and equitable growth for business? Yes 2166/ 4000 tecken Comment to 3. Counterfeiting and piracy: IPR breaches occur in the physical and the online world. Actions to address the problems need to be adapted to these different environments. Whereas safety and health issues are common in the physical setting with for example counterfeited medicine or spare parts, measures to combat such problems are often not applicable or relevant in the online environment. Therefore, online services require regulatory reform of the legislative environment, for example to address illegal file sharing. Electronic procurement: To successfully increase cross-border public procurement, e- procurement will be a key. It is important to note that this aspect is missing in the SMA, it is only briefly mentioned in proposal 22. E-procurement is efficient with less administrative and transactional costs, it stimulates competition and would allow the business community to access the market for public services on a European level. Public Procurement: As stated in question 2, we would also like to underline the need to address the procurement cultures of contracting authorities, since this represents a major obstacle for bidding companies. Therefore, we suggest the creation of an EU Ombudsman for public procurement, to serve as a spokesman and bring SME s and public buyers closer. A facilitator between public buyers and bid managers would enable a productive dialogue and enhance innovative procurement throughout the public sector. European Private Company Statute: In particular for small and medium sized enterprises, a European Private Company Stature would reduce the administrative burden and provide companies with entrepreneurial flexibility. The previously discussed proposal should be included in the Single Market Act.

7 Public Sector Information: The re-use of Public Sector Information represents an opportunity for economic growth as well as innovation. Strengthening the directive and encouraging Member States to launch strong policies promoting PSI re-use is needed. Promoting an internal market of Public Sector Information and services based on PSI should be a part of both the Single Market Act and the Digital Agenda. 5. Are there any other issues you consider should be addressed in the SMA in the chapter on Restoring confidence by putting Europeans at the heart of the single market? 6. Are there any other issues you consider should be addressed in the SMA in the chapter on Dialogue, partnership, evaluation: the keys to good governance of the single market? Yes 338/2000 tecken: Allocating EU Budget resources for improving the Internal Market: We believe that the EU should allocate greater resources from the EU Budget to ensure that the internal market is more efficiently implemented and enforced. We also believe that substantial investments are needed to establish common systems on e-procurement and E-customs.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Diversity and integration strategic work

Diversity and integration strategic work Communication for Development Malmö University January 30 th 2014 Diversity and integration strategic work can a participatory approach to policy lead to social change? Author: Jessica Vidberg Supervisor:

Läs mer

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden

The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden Master s Thesis, 30 credits Sustainable Enterprising Master s programme 2008/10, 120 credits The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013

Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(15) Fortsatt arbete med kassaregisterdata 2013 För diskussion I detta PM berättar vi hur långt Prisenheten har kommit i användning av kassaregisterdata.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management JONAS DALSENIUS OSKAR PERSSON Division of Industrial Marketing

Läs mer

Regelbördans ekonomiska effekter. - En teoretisk och empirisk analys. Rapport 2010:14

Regelbördans ekonomiska effekter. - En teoretisk och empirisk analys. Rapport 2010:14 Rapport 2010:14 Regelbördans ekonomiska effekter - En teoretisk och empirisk analys Tillväxtanalys har har haft i uppdrag att under 2010 genomföra studier av reglers effekter för företag. Denna slutrapport

Läs mer