Besök kommunens hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kommunens hemsida www.danderyd.se"

Transkript

1 Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta än idag. Förstudien har genomförts bland annat genom gruppintervjuer med invånare och företagare, intervjuer med kommunalråden och oppositionsråd, workshops med kommunen förvaltningar och en enkätundersökning på nuvarande hemsida. Resultatet av förstudien och ett förslag på utformning av en ny hemsida kommer att presenteras som ett ärende för kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 september. Informationsavdelningen planerar för en presentation av en prototyp på Information Danderyd och via nuvarande hemsida den 20 oktober. I samband med detta kan du träffa ansvarig projektledare på Information Danderyd och ställa frågor. Lyssna på kommunfullmäktige direkt via hemsidan I och med höstens första kommunfullmäktige den 26 september planerar kommunen att du ska kunna följa debatten och besluten via kommunens hemsida. Kommunen har upphandlat en ny tjänst för att tillgängliggöra sammanträdena via hemsidan, antingen direkt eller i efterhand. Om väljer att lyssna på sammanträdet i efterhand kan du exempelvis välja just de ärenden du är intresserad av. Brageskolans nya tillbyggnad invigd I slutet av 2009 godkände kommunfullmäktige förslaget om om- och tillbyggnad av Brageskolan. Bakgrunden till beslutet var att antalet barn i Enebyberg förväntas öka de kommande åren, och att dessa kommer att behöva beredas plats i F-6-skolor. Den 31 augusti invigdes så Brageskolans nya tillbyggnad i strålande solsken och med skolgården full av glada, flaggviftande barn. Skolan har nu fått ett tilllagningskök som ersatt det gamla mottagningsköket, en ny matsal samt fyra nya elevsalar. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Information om parkering Sidan 3 Företagarnas Roadshow kommer till Danderyd Sidan 3 Hallå där! Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Sidan 4 Anhörigstödet Sidan 5 Skola på sommarlovet Sidan 6 Berätta vad du tycker om Danderyds kommun! Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer att genomföra en medborgarundersökning med frågor om Danderyds kommun. Enkäten handlar om vad du tycker om kommunens service och verksamheter, hur det är att bo och leva i Danderyd samt hur dina möjligheter ser ut när det gäller att påverka och komma i kontakt med politiker och tjänstemän. Enkäterna har skickats ut till slumpvis utvalda personer. Resultatet ger viktig information till kommunens förtroendevalda och tjänstemän om vad du som bor i Danderyd är nöjd med och vad du tycker behöver förbättras. Vi hoppas att du som fått SCB:s enkätförfrågan kan ta dig tid att besvara frågorna då det är till stor hjälp för oss i vårt arbete. Ju fler som svarar desto bättre underlag till förbättringar. Resultatet kommer att redovisas på vår hemsida med länk till SCB:s rapport. En kortfattad redovisning kommer också att publiceras i DanderydsAktuellt. Kultur och evenemang Sidan 7 Skriv ditt liv! Sidan 8 Besök kommunens hemsida

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 26 september kl i Banérsalen på Djursholms slott. Utsändningen finns utlagd på kommunens webbradio några dagar efter sammanträdet. Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder därefter följande dagar: 24 oktober, Djursholms slott november, Djursholms slott 12 december, Djursholms slott Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. D a n d e r y d s A k t u e l l t Axplock aktuella ärenden Från kommunfullmäktige den 13 juni Ny krisledningsplan Kommunfullmäktige antog en ny krisledningsplan för Danderyds kommun och fastställde inriktningsmål och verksamhetsmål för krisledningsarbetet. Anvisning av medel för ny sporthall Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 42,4 miljoner kronor inklusive 2 miljoner kronor avsedda för projektering, för genomförande av nybyggnation av sporthall vid Mörbyskolan enligt ett basalternativ samt option 1 gymnastikhall. Ny plan- och bygglovstaxa 2011 Kommunfullmäktige beslutade att anta byggnadsnämndens förslag om ny plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa. Taxan gäller från och med 1 juli Nytt gruppboende för funktionsnedsatta Kommunfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden tilldelas 21 miljoner kronor i medel för byggnation av gruppboende för funktionsnedsatta inom fastigheten Ekologen 1. Programarbete gällande Skogsgläntans förskola Kommunfullmäktige gav Fastighetsnämnden i uppdrag att, inom totala utgiftsramen om 45,5 miljoner kronor, genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371. Tekniska nämnden fick i sin tur uppdraget att se över möjligheten för en gångväg till förskolan från Enebyängen, samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning. Läs mer på under rubriken Protokoll och beslut Välkommen till Danderydsgården Direktsändning från Bolsjoj i Moskva Söndag 9 oktober kl Bolsjojbaletten: Esmeralda av Cesare Pugni Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Direktsändning från The Metropolitan Opera Lördag 15 oktober kl Anna Bolena av Gaetano Donizetti Entré 200:- eller 250:- med värdecheck i serveringen. Läs mer på Ny e-postadress till DanderydsAktuellt! Nu kan du nå redaktionen på 2

3 Parkeringsregler Var man får parkera i kommunen styrs av generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige och de lokala trafikföreskrifter som beslutas av Tekniska nämnden. Till de generella reglerna hör att du inte får stanna eller parkera så att fara uppstår eller att du hindrar eller stör trafiken i onödan. Du får heller inte parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att du äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten eller orsakar fara. Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det inte bara enklare och säkrare för dig själv, utan även för många andra. Färdtjänst, snöröjning, ambulanser, brandbilar är beroende av en god framkomlighet. Detta är också viktigt för fotgängare, och då särskilt synskadade, barn, äldre och människor med funktionshinder. D a n d e r y d s A k t u e l l t Information om parkering En generell regel genom trafikförordningen är att det är tillåtet att parkera på kommunens gator upp till 24 timmar, om inget annat anges. Men då måste du vara uppmärksam på att du inte står framför en in- och utfart eller står hindrande. Parkeringsövervakning Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av parkeringsbolaget Q Park, som kommunen anlitat och har avtal med. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala en felparkeringsavgift på 300 eller 700 kr beroende på grad av förseelse. Genom parkeringsövervakning eftersträvar Danderyds kommun en god efterlevnad av de generella reglerna i trafikförordningen och av de lokala trafikföreskrifterna. Parkeringsvakten jobbar för ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i trafikmiljön. Generella regler genom Trafikförordningen som gäller i hela Sverige skyltas aldrig upp. Detta är något du som fordonsförare ska kunna och hålla dig uppdaterad om. Stannandeförbud som aldrig skyltas upp är till exempel: 1. I terräng 2. Stanna eller parkera 3. På eller inom ett avstånd mot färdriktningen av 10 meter före ett övergångsställe 4. I en vägkorsning Företagarnas roadshow kommer till Danderyd Torsdag 22 september kl inbjuds du som är företagare i Danderyds kommun till ett program med Företagarnas roadshow och lunchmöte i Villa Pauli i syfte att skapa ett ännu bättre företagarklimat i Danderyd. Läs mer om hela programmet Företagarnas hemsida Sök på roadshow. För lunchen på Villa Pauli anmäler du dig på e-post till senast den 19 september. Tag med din e-post som lunchbiljett. Kontaktperson för mer information om arrangemanget: Kommunens kontaktperson för näringslivsfrågor: Per Molin, Företagarna i Danderyd Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef/näringslivschef , , Täby Danderyd Vallentuna Nyföretagarcentrum medverkar. 3

4 D a n d e r y d s A k t u e l l t Hallå där! Ny lekplatspolicy för Danderyds kommun Placering - tillgänglighet säkerhet - upplevelse Välkommen med frågor och synpunkter på kommunens lekplatser! Torsdag 22 september kl på Information Danderyd i Mörby centrum. Margret Welander, ansvarig för tekniska kontorets kundtjänst Varför en kundtjänst? Tekniska kontorets verksamheter berör dagligen de boende i kommunen och många frågor uppstår. Det handlar om avfallshantering, vatten och avlopp, park och natur, gator och trafik, småbåtshamnar och fastigheter. Syftet med kundtjänsten, som startade i februari 2011, är att ge kommuninvånarna snabbare och bättre service, ökad svarsfrekvens och minskad väntetid. En väg in - genom kundtjänsten - gör det enklare för kommuninvånarna. Kundtjänsten har kompetens att besvara många av frågorna direkt, kan skicka vidare felanmälan samt avgöra vilka ärenden som ska gå till en handläggare. Detta minskar känslan av att bli slussad hit och dit och bidrar till ökat förtroende för tekniska kontoret och kommunen. Vad har hänt sedan starten? Hittills har tekniska kontoret hanterat 470 ärenden med en genomsnittlig svarstid på 10 dagar. Detta kan jämföras med året innan då det registrerades 175 ärenden och den genomsnittliga svarstiden var 21 dagar. Kommunens hemsida har också förbättrats med information om den nya servicefunktionen både på startsidan och tekniska kontorets sida. Där finns en tydlig guidning om hur medborgarna ska ta kontakt med kundtjänsten. Dessutom har ett öppet hus med ansvariga handläggare från park- och natur ägt rum i Information Danderyd. Är ni nöjda med utfallet? Ja, men vi kan bli bättre. Vad kan förbättras ytterligare och framtida planer? Planerna är att handläggare från flera av verksamheterna inom tekniska kontoret ska bidra med sina specialistkunskaper genom att närvara i Information Danderyd vid några tillfällen per år. Då informeras kommuninvånarna om planerade aktiviteter för respektive verksamhetsområden och kan ställa frågor. Dessutom kommer vi att utveckla formerna för kundtjänsten så att politikerna kan få ta del av de antal och typ av ärenden som kommer in. Statistik över dessa har redovisats i tekniska nämnden. Jenny Pedersen Tekniska kontorets kundtjänst finns på Information Danderyd plan 4, Mörby centrum Öppet: måndagar och onsdagar kl Telefontid: måndag - fredag och , telefon Funderar du på att skaffa luftvärmepump? Innan du installerar din luftvärmepump är det viktigt att du samråder med dina grannar och med din installatör så att luftvärmepumpen får den bästa tänkbara placeringen för att minska risken att störa dina grannar. Mer information finns på Ny driftentreprenad för kommunala fastigheter Från den 1 september 2011 är YIT Danderyds kommuns nya driftentreprenör för de kommunala fastigheterna. Förändringen innebär ingen skillnad för hyresgästerna. Läs mer på 4

5 D a n d e r y d s A k t u e l l t Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Föräldrakursen Komet kan vara en hjälp på vägen! Nästa kursstart blir 28 september för dig som har ungdomar år. Kursen är kostnadsfri och ges vid 9 tillfällen, ons. kl intill Mörby centrum. Sista anmälningsdag 21 september. Vill du veta mer? Kontakta Linda Birgersson eller Sabine Aspholm på eller ring För gruppen 3-11 år kontakta eller ring Läs mer på Anhörigstödet i Danderyds kommun Öppet café Välkomna till Information Danderyd i Mörby centrum för samtal och en kopp kaffe. Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Föreläsning 27/9 kl Dr Catherine Viotti föreläser om demens i Socialkontorets konferensrum på plan 6 i Mörby Centrum. Anmälan till Catherine Berglund eller e-post Nationella Anhörigdagen 5/10 kl Kevinge Seniorboende Edviksvägen 1. Kl Jacob Carlander föreläser: Att leva i två världar - om starka känslor som anhörig vid åldrandets sjukdomar. Kl 18.00: Jenny Lexhed föreläser: Det räcker inte med kärlek - om kasten mellan hopp och förtvivlan. Att leva med ett barn med funktionshinder. Anhörigstödsgrupperna Syn- och hörselkonsulenten och Fixaren har flyttat ihop! Du hittar oss på Kevinge Seniorboende Edsviksvägen 1D, nedre botten. Välkommen! Anhörigstödet Catherine Berglund eller Sol- Britt Österlund Syn- och hörselkonsulent Liselott Andersson Fixaren, BARNKRAFT Gruppträffar för föräldrar och barn med erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet med Barnkraftgrupperna är att stödja föräldraskap och hjälpa barn och familjer att hantera sin situation. Vi diskuterar olika teman tillsammans med en gruppledare. Barnkraft är ett samarbete mellan Danderyds kommun och Prima vuxenpsykiatri. För mer informaton kontakta Birgitta Jonsson, Familjeteamet, tel Aladdin är Danderyds Stödgrupper för barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol eller har något annat beroende. Vi startar en ny Aladdingrupp för barn mellan 8-11 år den 19 september. OBS! Platser finns kvar. Under hösten träffas vi en gång i veckan på måndagar mellan kl 16: Då behandlar vi olika teman, delar erfarenheter, leker och fikar. Kom och prova på och se om du trivs. Verksamheten är helt kostnadsfri För anmälan och mer information Cristina Sohl Stjernberg Kajsa Askesjö Vågar jag ta med mig nån kompis hem i morgon? Tänk om mamma har druckit Undrar om det finns fler som har det som jag.? 5

6 Skola på sommarlovet D a n d e r y d s A k t u e l l t Sommarlovet har gått in på sin andra vecka. Skolgården är helt tom och lätta moln far ovanför Mörbyskolan. Inne i skolan är det full aktivitet där ett tjugotal ungdomar pluggar engelska eller matte i sommarskolan som anordnas av kommunen. Eleverna kommer från, Fribergaskolan, Mörbyskolan och Danderyds gymnasium och har just gått ut 8:an, 9:an eller första året på gymnasiet. De är här för att öka sina kunskaper i ämnet och för en del handlar det om att göra nya tester som förhoppningsvis leder till ett godkänt betyg. Tove Swahn Sealy, engelsklärare på Mörbyskolan undervisar en grupp ungdomar som just avslutat sitt första år på Danderyds gymnasium. Stämningen i klassrummet är lugn, flitens lampa lyser och individuella aktiviteter är i full gång. - Sommarskolan är ett mycket bra erbjudande till eleverna. Det ger möjlighet till en mer individanpassad undervisning, där jag direkt som lärare kan ge varje elev övningar för att träna upp sin förmåga. Eleverna kan också få direkt feedback på sin insats, säger Tove. Vi sätter oss tillsammans i den lilla soffgruppen för att prata om hur sommarskolan varit. Det återstår bara två dagar med tester. Sen väntar sommarlovet på riktigt. Ungdomarna är helt överens över att de lärt sig mycket då undervisningen är koncentrerad på ett ämne och övningarna är anpassade till en själv. Möjligheten att få träna ordentligt på de moment man har svårast för och få hjälp och tips på hur man kan gå vidare. Det är också ett bra tillfälle för att ta ansvar för sin utbildning och motiveras till vidare studier. - Vill man bli fotbollsproffs så är engelskan ett måste, säger en av eleverna. Innan det är dags för en liten paus spelar alla spelet Word-game. Här gäller det att förklara ordet som står på kortet så att övriga kan gissa. Det är en härlig gruppdynamik med många glada skratt. - Innehållet i undervisningen har bestått av många olika delar. Varje dag har alla fått skriva en text i ett givet ämne. Jag har rättat direkt och eleverna har sedan fått skriva om texten för att få de nya kunskaperna att sätta sig i muskelminnet. Hörförståelse, konversation, grammatik och övningar för att öka ordförrådet är något vi också jobbat med. Varje dag har hemläxan bestått av att läsa ett kapitel i en bok för att få lite flyt i läsningen, säger Tove. Rasten börjar och jag önskar alla lycka till med testet imorgon. Karin Tegsten Fakta om Sommarskolan Det är första året som kommunen anordnar sommarskola även för 8:or och 9:or. Sommarskolan är till för elever som går i den kommunala skolan och genomförs i två olika perioder med olika kursinnehåll. Eleverna pluggar i två veckor mellan Helena Resele Tidén, som arbetar på produktionskontoret, står som kontaktperson och organisatör av Sommarskolan. Lärarna är rekryterade från de egna skolorna för att få högsta möjliga undervisningskvalitet. Sommarskolan planeras även för nästa år. En utveckling av denna kommer att arbetas fram utifrån årets utvärderingar. Information om pågående detaljplan för områden av riksintresse i Djursholm Den 19 april 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet ska om lagen tillåter innebära att byggnader inom dessa områden inte får rivas eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas. Enligt 8 kap 23 gamla plan- och bygglagen (1987:10) samt 9 kap 28 nya plan- och bygglagen (2010: 900) får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörande om bygglov till dess att ett pågående planärende avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att ansökan om lov kom in till byggnadsnämnden, skall ansökan avgöras utan dröjsmål. Byggnadsnämnden kommer i enlighet med plan- och bygglagen att besluta om anstånd med avgörande om bygglov i alla ärenden inom riksintresseområdena. Undantag kan komma i fråga för åtgärder som är nödvändiga för underhåll av en byggnad, t ex ommålning eller fasadrenovering under förutsättning att underhållsarbetet utförs varsamt, med traditionella material och metoder, så att byggnadens karaktär inte förändras och dess kulturhistoriska värde inte förvanskas. Uppgifter om vilka fastigheter som omfattas av beslutet finns på kommunens hemsida eller på karta som kan beställas på Stadsbyggnadskontoret. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 15/9-16/ /9 Woo-Bock Lee ställer ut konstverk gjorda av åldrat koreanskt papper. Stocksunds bibliotek. Lör. 17/9 kl Svamputflykt i Rinkebyskogen. Samling parkeringsplatsen vid Knattegolfbanan. Info: Naturskyddsföreningen. Lör 17/9 kl Körkonsert i Danderyds kyrka med Sundsvalls och Danderyds kyrkokörer under Pernilla Backlund och Yamandú Pontvik. Sön. 18/9 kl Beskärning av fruktträd, föreläsning och praktik på Enebybergs gård. Mån. 19/9 kl Leif Olsson läser Tomas Tranströmer. Lars Hägglund spelar Franz Liszt. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på SOS-kiosken 10/9, ickemedlemmar: 14/9 (50:-). Tis 20/9 kl Siv och Gilbert Lann visar bilder och berättar från en resa i Amazonas. Enebykyrkan, Enebyberg. Ons 21/9 kl De mest älskade jazzsångerna med JazzMaTazz. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 22/9 kl Pimpa, den lilla hunden med röda prickar. Barnteater (2-5 år) med Teater Tittut på Enebybergs bibliotek. Förköp. Tors. 22/9 kl Lyzzna med Ingemar von Heijne i Djursholms kapell. Tors. 22/9 kl Black Swan. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /9 Susanne Kindvall visar sina verk på Djursholms bibliotek. Lör. 24/9 öppnar vi åter Djursholms bibliotek efter renoveringen. Anders Bergstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, inviger kl Välkommen! Sön. 25/9 kl Härifrån till evigheten. Konsert på Träffpunkt Enebyberg med Janne Schaffer, Björn J:son Lindh m fl. Biljetter 200 kr. Ons 28/9 kl Åsa Husberg från Nobelmuséet berättar om fredspristagaren Wangari Maathai Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 29/9 kl The Kings Speech. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Fre. 30/9 kl Berättarhörna på Idalagården. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Sällskapet Amorina. Lör. 1/10 kl Öppet arkiv under Stocksunds bibliotek. Amorina. Lör. 1/10 kl Utflykt till Tranholmen. Båttur och rundvandring. Sällskapet Amorina. 3-9/10 Miljövänliga veckan. Hav och fisk. Att välja fisk och skaldjur, utställning på Danderyds bibliotek. Naturskyddsföreningen. Tis. 4/10 kl Lars Werdelin, paleontolog och intendent vid Riksmuseet, ger oss en helhetsbild av människans utveckling. Träffpunkt Enebyberg. Ons 5/10 kl Melodier från film, radio och skiva framförs av Börje och Martina Wessman. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors 6/10 kl Musiken och livet. Rikard Karlsson berättar. IdalaTräffen. Idalagården, Stocksund. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 6/10 kl Avsked. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift. Enebyskolan 100 år: Sön. 9/10 kl Samtal om skolans utveckling i Enebyberg. Enebybergs gård. Enebybergs Gårds förening och Enebyskolan firar tillsammans /10 Utställning Enebyskolan 100 år. Enebybergs bibliotek 10 14/10 Öppet Hus i Enebyskolan. Info och Mån. 10/10 kl En orörd sträng Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier. Kaj Falkman. Djursholmsbibliotekets vänner. Medlemmar: biljetter på biblioteket 1/10, ickemedlemmar 5/10 (50:-) /10 Haikuinspirerade målningar av Gunnar Zander på Djursholms bibliotek /10 Livets goda. Solweig Johansson visar akvareller på biblioteket i Mörby centrum. Ons 12/10 kl Marit Holgersson från Medeltidsmuséet berättar om livet på medeltiden. Kevinge Värdshus. Entré: 35 kr inkl. förtäring. Tors. 13/10 kl Igelkotten. Danderyds Filmstudio visar film i aulan på Danderyds Gymnasium. Medlemsavgift /10 kl Kultur och fest i Kulturbiennal Danderyd. Välj bland mängder av kittlande kulturevenemang. i dagarna tre. Konst, musik, litteratur och arkitektur visas i olika delar av Danderyd. Biennalen har sitt centrum vid Viktor Rydbergs Samskola som fyller 100 år. Fri entré. Mer info: Lör. 15/10 kl Tesalong Amorina på Stocksunds bibliotek. Aina och Lennart Lindberg om blommorna, affären och kunderna. Sällskapet Amorina. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Dojan Dagen i altorpskogen söndag 2/ , start kl Mörbybadet 25 år - Simma för Livet! Lördag 24 september firar Mörbybadet 25-årsjubileum. Som en del i firandet arrangerar Mörbybadet och WaterAid, som gör det möjligt för världens fattiga att få tillgång till rent vatten, ett sponsorsim, där du som medborgare har möjlighet att förbättra situationen i Mali ett av världens fattigaste länder. Arrangemanget är kostnadsfritt din insats består i att simma valfritt antal längder i Mörbybadet under Simma för Livet. Varje simmad meter räknas och genererar 3 öre till WaterAids projekt Ringar på vattnet i Mali. Ju fler meter som vi tillsammans simmar, desto mer pengar går oavkortat till WaterAids verksamhet Morgonsim för Wateraid Lek i vattnet för Wateraid Kul vattenpass för alla WaterAid presenterar sin verksamhet Eftermiddagssim för Wateraid Svenska livräddningssällskapet, Danderyds simklubb, Danderyds kommun - kultur & fritid och Simskoleverksamheten finns på plats. VÄLKOMNA! Vill du spela innebandy? A-laget i Danderyds SK innebandy återuppstår och vi söker nu spelare för alla platser. Vi tränar måndagar kl och onsdagar kl i Norrängsgårdens sporthall. Vid frågor kontakta lagledare Karl Hurtig, eller huvudtränare Mikael Grund, Prova på skridskor! Välkomna till Enebybergs ishall den 1/10 kl för att leka med vår skridskoskola. I våra olika grupper finns utmaningar för alla födda -08 eller tidigare. Mer info, för både gamla och nya åkare, finns på vår hemsida, Välkomna önskar konståkningssektionen, EIF! Kom med på en härlig familjedag i naturen! Gå vår tipspromenad, fylld av upplevelser och roliga stationer för alla åldrar. Träffa Skogsmulle Åka Linbana Balansbana Gissa bajset Knyta knopar Avsluta med kaffe, grillad korv och festis på ängen. Välkommen! Altorpskogen elljusspåret, start vid anslagstavlan Bråvallavägen/Ymervägen (tågstationen). Startavgift 20 kr/vuxen och 10 kr/barn. Medlemmar fri entré mot uppvisande av medlemskort. Skriv ditt liv! Skapa din skogstavla Grilla pinnbröd Allemansrätten Kluriga frågor längs med banan Vid tre tillfällen får du prova på att skriva självbiografiskt. Vi gör korta skrivövningar, läser och diskuterar våra texter, får tips och råd om hur man kan komma igång och gå vidare med skrivandet. Plats: Danderyds bibliotek, Mörby centrum Datum: 17/9, 1/10, 22/10. Tid: Ledare: Marja Bruzaeus. Pris: 600 kr Deltagarantalet är begränsat. Anmälan senast 16/9 till Danderyds bibliotek på tel alt. 90 DanderydsAktuellt Informationsblad utgivet av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktion: Maria Djurskog, Jenny Pedersen, Karin Tegsten Ansvarig utgivare: Jan-Erik Alenbrand Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 13 oktober. Manusstopp den 23 september. 8

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering?

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering? Danderyds Nummer 1 - februari 2011 Nu öppnar Tekniska kontorets kundtjänst Detta innebär att du som kommuninvånare får lättare att komma i kontakt med tekniska kontoret via telefon, e-post eller besök.

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande.

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande. Danderyds Nummer 1 februari 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Stockholms Ström - kraftledningen genom Danderyd Sidan 2 Snabbcykelväg till Stockholm Sidan 3 Kostpolicy ska säkerställa

Läs mer

Danderyds. Feriearbete 2015

Danderyds. Feriearbete 2015 Danderyds Nummer 1 februari 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Hemma på sportlovet? Sidan 3 Sophämtning och snöröjning hör ihop Sidan 3 Cykla i vinter - sopsaltar det regionala cykelstråket

Läs mer

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 3 maj 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Eldning av trädgårdsavfall Sidan 2 Vill du bli Volontär? Sidan 3 På gång på Danderydsgården Sidan 3 Danderyds grundskolor bäst

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011 Danderyds Nummer 2 - april 2011 Vad tycker du om kommunens hemsida? Var med och hjälp oss att förbättra danderyd.se! Med start i april kommer Danderyds kommun att genomföra en enkätundersökning på kommunens

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46

B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 1(5) Avbryta planuppdragen för detaljplan för område B17, B27, B28, B42, B43, B44, B45, B46 och B48, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, inom Djursholm, Danderyds kommun Ärendet Kommunstyrelsen gav 2011-04-14

Läs mer

Festis år 3. v.42. Skolan: v.43. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin:

Festis år 3. v.42. Skolan: v.43. Skarpnäcks skola Kärrtorpsvägen Johanneshov. Sjukanmälan: Päron: Apelsin: Festis år 3 v.42 www.skarpnacksskola.stockholm.se Sjukanmälan: Päron: 076 1293098 Apelsin: 076 1294450 Hej! Tiden går fort när man har roligt! Nu är det snart dags för en paus, ett lov, från skolan. Nästa

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får

AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får KULTUR I ALE AUGUSTI - SEPTEMBER 2016 Lunchbio 21 september - Bland män och får Bild från ifocus Sweden AB UTOMHUSBIO Tisdag 16 aug kl 21.30 Star Wars The force awakens Ta med dig snacks, filt, picknickstol,

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum Danderyds Nummer 2 - mars 2009 Under förutsättning att Byggnadsnämnden fattar beslut om samråd hålls Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum Måndagen den 23 mars kl 18.30 Aulan på Danderyds gymnasium

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Danderyd. svar på. Fortsättning på sidan 2

Danderyd. svar på. Fortsättning på sidan 2 Danderyds Nummer 2 - mars 2012 Lyckad satsning på etablerade artister fortsätter på Danderydsgården Den 29 januari i år gav legendariska synthbandet Lustans Lakejer med Johan Kinde i spetsen en exklusiv

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-09-25

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-09-25 Handikapprådet 2003-09-25 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 25 september kl 19.00. OBS! Handikappföreningarna träffas kl 18.00 för att

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Danderyds. Avtalet mellan Danderyds kommun och Diligentia AB gällande om- och tillbyggnad av Mörby centrum har nu vunnit laga kraft.

Danderyds. Avtalet mellan Danderyds kommun och Diligentia AB gällande om- och tillbyggnad av Mörby centrum har nu vunnit laga kraft. Danderyds Nummer 2 mars 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Frukostklubben Sidan 2 Kommunens anslagstavlor Sidan 2 Dialog om E18-stråket Sidan 3 Klart för om- och tillbyggnad av Mörby centrum

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k c Ö e H V Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Öppettider. Måndag 28/10 13.00-19.00 Tisdag 29/10 09.00-17.00 Onsdag 30/10 13.00-19.00 Torsdag 31/10 09.00-16.00

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m)

Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman (kd) Inger Olsson Blomberg (m) 1(5) Plats och tid Djursholms slott västra flygeln Paragrafer 224-234 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg (c) Sivert Svärling (s) Anita Hillerström Vagli (m) Torun Hegardt (fp) Elie Slieman

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen.

Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen. Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen. Namn på nya kompisar Det har önskats från föräldrarådet att vi ska skriva ut namnen på den nya barnen i månadsbreven detta

Läs mer

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Här kan du läsa om hur du själv förbättrar trafiksäkerheten på din gata. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet Boende har möjlighet att ställa ut blomlådor på sin gata

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv

INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv INBJUDAN HÄLSOVECKORprova på aktiviteter och föreläsningar för ett rikare och hälsosammare liv Under v. 35 och 36 anordnar Hälsokraft aktiviteter och föreläsningar för Falkenbergs kommuns anställda att

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

Grovplanering HT 2014

Grovplanering HT 2014 Grovplanering HT 2014 Viktigt!!! Detta är en preliminär planering och inget som är huggit i sten vi kan ibland behöva ändra lite i planeringen. Vi tänker gå på sagostunder men programmet är inte klart

Läs mer

Sportlov 14-18 februari 2011

Sportlov 14-18 februari 2011 Sportlov 14-18 februari 2011 www.mariestad.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänhetens åkning 3 Spela badminton 3 Ungdomskulturhuset Elvärket 4 SportlovsLan på Elvärket 5 Sportlovskul på

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 K IVIKS turism företag i samverkan DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 KIVIKS MUSEUM Lördag 21/1. kl 14.00 på Äppelgården Rädda Hanöbukten! Vi lyssnar på forskare som har ägnat 30 år åt att undersöka hur Östersjön

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer