MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING MILJÖNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn MILJÖNÄMNDEN 115 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Hälsovårdsnämnden Luleå Uppgifter om arkiv Arkivets namn MILJÖNÄMNDEN för arkivhandlingar 1969 Hyllmeter 0,00 - Stora arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv MILJÖNÄMNDEN 115 Hälsovårdsnämnden inrättades genom 1874 års hälsovårdsstadga. Från även Råneå och Nederluleå kommuner. Från , Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Från 1992, Miljönämnden. Nämnden avvecklas 31/ och blir från 1/ Miljö- och byggnadsnämnden.

4 Innehåll MILJÖNÄMNDEN Serie A 1 PROTOKOLL A 2 PROTOKOLLSBILAGOR C 1 REGISTER TILL DIARIERNA C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR C 5 DIARIUM C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR F 7 HANDLINGAR APT F 8 RAPPORTER F 9 DIARIEFÖRDA FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

5 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL Med register, 1969 Med bilagor, Med bilagor , , , , , , ej reg, , , , , , , , , , inb , inb

6 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL

7 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR Från 2004 finns bilagorna i protokollen A reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: : : : : : : : : : : : : : : :

8 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : :

10 MILJÖNÄMNDEN C 1 REGISTER TILL DIARIERNA Reg nr: Reg nr: Reg nr: Reg nr: Lösa reg. kort

11 MILJÖNÄMNDEN C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN Endast diarienr A - J K - Ö 3 A - Ö. I låda

12 MILJÖNÄMNDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR

13 MILJÖNÄMNDEN C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1989 Dnr åren Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren , delegationer Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1993, inga akter finns Dnr åren , internhyror Dnr år 1986, tjänster Dnr åren , inga akter finns Dnr år 1992, TV-innehav, inga akter finns Dnr åren , naturvårdsfrågor Dnr åren Dnr åren , beslutsattestanter Dnr åren , SS Dnr åren , LK Dnr åren , övriga verkstäder m m Dnr åren , budget Dnr åren Dnr åren , Svelab, inga akter finns Dnr åren , tillstånd hos polisen, inga akter finns

14 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker Dnr 12 Cafeér, konditorier, bagerier Dnr 13 Livsmedelsaffärer Dnr 14 Slakterier, charkuterier Dnr 15 Fordon för kringförselhandel Dnr 16 Fiskodling, fiskaffärer Dnr 17 Frukt, grönsaker, finns inga kort eller akter Dnr 18 Lagerlokaler Dnr 19 Diverse inrättningar Dnr 20 Hotell, personalmatsalar, pizzerior, restauranger, fritidsgårdar, samlingslokaler Dnr 21 Skolor, daghem, förskolor, fritidshem Dnr 26 Allmänna ärende Dnr 27 Dam- och herrfriseringar Dnr 28 Fotvård, solarier Dnr 29 Badhus, bad- och camping, idrottsanläggningar Dnr 30 Ritningsgranskningar Dnr 31 Avloppsanläggningar, se C1A:3 Dnr 32 Destruktion, inga akter finns Dnr 33 Vattenverk Dnr 34 Avloppsreningsverk Dnr 35 Analyser, livsmedelskontroll Dnr 36 Renhållningskampanj, inga akter finns Dnr 37 Allmänna toaletter Dnr 39 Djurhållning Dnr 40 Hundgårdar, rastplatser Dnr 41 Decimering av fåglar, skadedjur Dnr 42 Luftföroreningar Dnr 43 Pann- och värmecentraler Dnr 44 Miljöärenden Dnr 45 Destruktion Dnr 46 Sopförbränning Dnr 47 Soptippar Dnr 48 Sophämtning, slamtömning Dnr 49 Miljöärenden Dnr 50 Ladugårdar, ridhus, svinhus Dnr 51 Allmänhygien, inga akter finns Dnr 52 Täktverksamheter, uppställning av asfaltsverk Dnr 53 Fritidsanläggningar Dnr 54 Brandfarliga varor Dnr 55 Skrothantering Dnr 56 Bostadsärenden Dnr 57 Stads- och byggnadsplaner Dnr 58 Tempaturmätningar, inga akter finns Dnr 59 Bullermätningar Dnr 60 Bostadsärenden, inga akter finns

15 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR

16 MILJÖNÄMNDEN C 5 DIARIUM Innehåller ärendelistor för alla sorters diarieförda handlingar. Fr o m 1 september 2013.

17 MILJÖNÄMNDEN C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

18 MILJÖNÄMNDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT Se även diariekort samt akten upplagt på registreringsnummer. Serien i pärm Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr 11-60

19 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ale Ale - Långnäs 4:45 Ale - Långnäs 10:4 Alhamn 1:10 Alhamn 1:27 Alhamn 1.33, Rutfors Alhamn 1:33, Soutokorva, Sundqvist Alhamn 1.33, Cullberg Alhamn 1:50 Alhamn 1:55 Alhamn 1:80 Alhamn 1:114 Alhamn 1:116 Alhamn 1:118 Alhamn 1:120 Alhamn 1:121 Alhamn 1:122 Alhamn 1:125 Alhamn 1:129 Alhamn 1:131 Alhamn 1:132 Alhamn 1:135 Alhamn 1:137 Alhamn 1:143 Alhamn 1:156, Sjöberg Alhamn 1:156, Ahlkvist Alvik Alvik 1:10 Alvik 2:33, Westergard Alvik 2:33, Hugosson Alvik 3:30 Alvik 6:45 Alvik 11:13 Alvik 19:13 Alvik 19:30 Alvik 19:48, Bjursträsk Alvik 22:10 Alvik 26:41 Alvik 57:3 Alvik 60:1 Alviksträsk 2:4 Alviksträsk 2:7 Alviksträsk 2:18 Alviksträsk 2:20 Alviksträsk 2:21 Skärets VA - förening Antnäs 2:21

20 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Avan, inventering av avloppsförhållande Avan, avloppsutsläpp Avan 1:13 Avan 1:13 Avan 1: Avan 1:25 Avan 1:35 Avan 1:48 Avan 1:57 Avan 2:3 Avan 3:12 Avan 3:12 Avan 3:16 Avan 4:11 Avan 4:25 Avan 4:54 Avan 5:17 Avan 5:17 Avan 7:10 Avan 7:18 Avan 9:25 Avan 12:16 Avan 30:1 Bensbyn 1:20 Bensbyn 1:26 Bensbyn 1:32 Bensbyn 1:45 Bensbyn 2:3 Bensbyn 2:22 Bensbyn 2:45 Bensbyn 2:51 Bensbyn 2:86 Bensbyn 2:98 Bensbyn 3:21 Bensbyn 4:18 Bensbyn 4:31 Bensbyn 5:7 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:22 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:52 Bensbyn 5:57 Bensbyn 5.62 Bensbyn 5:63 Bensbyn 5:75 Bensbyn 6:5 Bensbyn 6:37 Bensbyn 6:7

21 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bensbyn 6:9 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:13 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:21 Bensbyn 7:8, del av Bensbyn 7:13 Bensbyn 7:16 Bensbyn 7:21 Bensbyn 7:39 Bensbyn 7:55, del av 7:21 Bensbyn 7:62 Bensbyn 7:70 Bensbyn 7:71 Bensbyn 7:78 Bensbyn 7:78, del av Bensbyn 7:89 Bensbyn 7: Bensbyn 7:93 Bensbyn 8:27 Bensbyn 8:32 Bensbyn 8:53 Bensbyn 8:60 Bensbyn 8:62 Bensbyn 8:71 Bensbyn 8:78 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:27 Bensbyn 9:4 Bensbyn 9:4 B, del av Bensbyn 9:41 Bensbyn 9:49 Bensbyn 9:5, del av Bensbyn 9:51 Bensbyn 9:9 Bensbyn 10:10 Bensbyn 11:43 Bensbyn 19:1 Bensbyn 20:1 Bensbyn 26:3 Bensbyn 26:4 Bensbyn 26:5 Bensbyn 26:6 Bensbyn 26:8 Bensbyn 29:11 Bensbyn 29:14 Bensbyn 29:15 Bensbyn 29:16 Bensbyn 32:1 Bensbyn 35:1 Bensbyn 36:6

22 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bergnäset 1:184, del av Bjursträsk 1:8, 1:4, del av Bjursträsk 2:9 Björsbyn Björsbyn 1:103 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:119 Björsbyn 1:119 Björsbyn 2:3, del av Björsbyn 2:3 Björsbyn 2:19 Björsbyn 2:21 Björsbyn 2:21 Björsbyn 3:14 Björsbyn 3:144 Björsbyn 3:156 Björsbyn 5:86 Björsbyn 6:67 Björsbyn 6:73 Björsbyn 8: Björsbyn 8:3 Björsbyn 8:26 Björsbyn 8:56 Björsbyn 9:29 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 11:11 Björsbyn 11:12 Björsbyn 11:13 Björsbyn 11:14 Björsbyn 11:15 Björsbyn 11:16 Björsbyn 11:17 Björsbyn 11:18 Björsbyn 11:20 Björsbyn 11:24 Björsbyn 11:28 Björsbyn 12:6 Björsbyn 15:2 Brändön 1:6, del av Brändön 1:6, del av Brändön 1:18 Brändön 1:47 Brändön 1:47 Brändön 1:49 Brändön 2:5, del av Brändön 2:5, del av Brändön 3:12, del av

23 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 4:18 Brändön 4:28 Brändön 4:29 Brändön 4:52 Brändön 4:50 Brändön 5:19, del av Brändön 5:31 Brändön 5:53 Brändön 6:11 Brändön 6:25 Brändön 6:29 Brändön 6:40 Brändön 6:41 Brändön 6:52 Brändön 7:10 Brändön 7:14, del av Brändön 7:30 Brändön 7:33 Brändön 7:41 Brändön 7: Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:17 Brändön 8:45 Brändön 8:67 Brändön 8:72 Brändön 8:81 Brändön 9:3 Brändön 9:23 Brändön 9:24 Brändön 10:5, del av Brändön 10:5, del av Brändön 10:6 Brändön 10:19 Brändön 10:29 Brändön 10:35 Brändön 11:7 Brändön 11:31 Brändön 12:6 Brändön 12:9 Brändön 12:12 Brändön 12:18 Brändön 12:27 Brändön 17:2 Brändön 17:2, del av Brändön 17:3 Brändön 17:9 Brändön 17:11 Brändön 11:14 Brändön 11:25 Brändön 21:1 Brändön 21:1

24 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 25:1 Brändön 26:1 Bälinge 1:8, 1:26 Bälinge 1:43 Bälinge 1:55 Bälinge 1:56 Bälinge 1:66 Bälinge 1:89 Bälinge 1:142 Bälinge 1:142 Bälinge 1:154 Bälinge 2:11 Bälinge 2:27 Bälinge 2:64 Bälinge 3:17 Bälinge 3:33 Bälinge 3:50 Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:36 Bälinge 4:43 Bälinge 4:49 Bälinge 4:53 Bälinge 8:1 Bälinge 8: Böle Böle 1:17 Böle 6:15 Böle 6:23 Böle 6:23, förhandsbesked Böle 6:23, del av Böle 8:26 Böle 8:29 Böle 11:1 Böle 12:1 Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet 1:18 Börjelslandet 2:9 Börjelslandet 3:5 Börjelslandet 3:10, del av Börjelslandet 4:24, del av Börjelslandet 5:5 Börjelslandet 12:1 Börjelslandet 12:1, del av Börjelslandet 12:6 Börjelslandet 14:1 Ersnäs Ersnäs, avloppspumpstation P242

25 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ersnäs 1:1 Ersnäs 2:5 Ersnäs 8:6 Ersnäs 12:17 Ersnäs 12:52 Ersnäs 12:55 Ersnäs 13:36 Ersnäs 13:49 Ersnäs 14:14 Ersnäs 15:8 Ersnäs 15:9 Ersnäs 16:19 Ersnäs 16:31 Ersnäs 16:36 Ersnäs 16:60 Ersnäs 18:20 Ersnäs 18:20, del av Ersnäs 19:12 Ersnäs 21:11 Ersnäs 21:12 Ersnäs 23:15, del av Ersnäs 26:7 Ersnäs 38:2 Ersnäs 38:2 Forsnäs 1:14 Långträsk - Fällträsk Fällträsk 1:2 Fällträsk 1:15 Fällträsk 1:18 Fällträsk 1:19 Fällträsk 1:32 Fällträsk 1:46 Fällträsk 2:1 Fällträsk 4:1 Fällträsk 4:1, del av Öhemmanet 1:22 Öhemmanet 1:25 Öhemmanet 1:34 Gäddvik Södra Gäddvik Gäddvik 2:8 Gäddvik 2:26 Gäddvik 3:17 Gäddvik 3:22 Gäddvik 3:27 Gäddvik 3:34 Gäddvik 3:35 Gäddvik 3:37 Gäddvik 3:45 Gäddvik 4:2

26 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Gäddvik 4:12 Gäddvik 4:16 Gäddvik 5:8 Gäddvik 5:29, 5:79, Örnviks kursgård Norra Gäddvik 5:32 Gäddvik 5:50 Gäddvik 5:57 Gäddvik 5:72 Norra Gäddvik 5:73 Gäddvik 5:82 Gäddvik 5:85 Gäddvik 5:90 Gäddvik 5:99 Gäddvik 6:9 Gäddvik 7:2 Gäddvik 7:10 Gäddvik 18:1, Granudden Gäddvik 19:1 Gäddvik 24:13 Gäddvik 24:18 Gäddvik 24:22 Gäddvik 24:23 Gäddvik 24:27 Hamnholmen, tomt 8 Heden 1:1 Hertsön, Hertsöfjärden Lövskär, fiske- och småbåtshamn Hertsön 1:12 Hertsön 1:23 Hertsön 1:30 Hertsön 1:44 Hertsön 2:18 Hertsön 2:24 Hertsön 2:34 Hertsön 3:36 Hertsön 3:45 Hertsön 3:53 Hertsön 3:54 Hertsön 3:56 Hertsön 3:92 Hertsön 3:96 Hertsön 3:101 Hertsön 3:131 Hertsön 3:105 Hertsön 3:115 Hertsön 3:134 Hertsön 3:140 Hertsön 4:57 Hertsön 4:77 Hertsön 4: Hertsön 4:136 Hertsön 4:139

27 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Hertsön 4:152 Hertsön 4:157 Hertsön 4:172 Hertsön 4:194 Hertsön 4:220 Hertsön 5:8 Hertsön 5:209 Hertsön 5:218 Hertsön 5:273 Hertsön 5:304 Hertsön 5:319 Hertsön 5:320 Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:331 Hertsön 5:332 Hertsön 9:4 Hertsön 10:4 Hertsön 11:97 Hertsön 11:975 Hertsön 11:983 Hertsön 11:984 Hertsön 11:985 Hertsön 11:992 Hertsön 11:999 Hertsön 12:1 Hertsön 12:3 Hertsön 3:109 Hindersön 1:39 Hindersön 2:5, Jopikgården Högsön S:1 Högsön 11:6-11:36 Högsön 6:4 Högsön 4:4, Strömsundshemmet Högsön 7:3, Strömsundshemmet Högsön 8:16 Högsön 9:7 Högsön 10:4 Högsön 10:12 Högsön 10:15 Högsön 11:2 Högsön 11:16 Högsön 21:1 Högsön 21:13 Jämtön 2:35 Jämtön 6:16 Jämtön 12:17 Jämtön 12:28 Jämtön 12:39 Jämtön 12:44 Jämtön 12:54

28 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Jämtön 14:42 Jämtön 15:14 Jämtön 19:1 Jämtön 35:2 Jämtön 42:15 Jämtön 42:17 Jämtön 42:2 Jämtön 54:7 Jämtön 54:10 Jämtön 54:12 Jämtön 54:13 Jämtön 54:24 Jämtön 54:35 Kallaxhalvön, fritidshusområde Kallax, pumpstation P235 Kallaxheden 1:1 Kallax 1: Kallax 1:238, Kallax 1:15 Kallax 1:16, del av Kallax 1:39 Kallax 1:78 Kallax 1:80 Kallax 1:110 Kallax 1:129 Kallax 1:139 Kallax 1:172 Kallax 1:181, 1:182, Harads Träprodukter Kallax 1:199 Kallax 1:203 Kallax 1:211 Kallax 1:221 Kallax 1:221, del av Kallax 1:234 Kallax 1:235 Kallax 1:237 Kallax 1:252 Kallax 1:254 Kallax 1:262 Kallax 1:265 Kallax 1:270 Kallax 1:271 Kallax 1:277 Kallax 3:9 Kallax 4:9 Kallax 4:19 Kallax 6:30 Kallax 12:17 Kallax 12:17 Kallax 12:25 Kallax 12:29 Kallax 12:59 Kallax 13:5 Kallax 13:8, 9, 10, 11

29 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Kallax 13:26 Kallax 14:32 Kallax 15:2 Klöverberg 1:2, del av Klöverträsk 1:49, del av Likskäret Lulehällan 1:1 Långnäs 5:30 Långnäs 20:1 Långsel 1:5, 1:13 Långsel 1:28 Långsund 1:7 Långsund 1:11 Långsund 1:17 Långsund 1:20 Långön 1:5 Långön 1:5, arrendetomt Lövudden 1:2 Melderstein 1:12 Melderstein 1:36 Melderstein 1:54 Mjöfjärden Mjöfjärden 1:1 Mjöfjärden 1:2, 3:14 Mjöfjärden 1:15 Mjöfjärden 1:41 Mjöfjärden 1:50 Mjöfjärden 1:79 Mjöfjärden 1:87 Mjöfjärden 1:97 Mjöfjärden 1:101 Mjöfjärden 1:103 Mjöfjärden 2:36, ön Mjöfjärden 2:44 Mjöfjärden 3:2 Mjöfjärden 3:5 Mjöfjärden 3:5, del av Mjöfjärden 3:12, 2:6 Mjöfjärden 3.17 Mjöfjärden 3:27 Mjöfjärden 3:29 Mjöfjärden 3:34 Mjöfjärden 3:39 Mjöfjärden 5:4

30 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mjöträsk, Bjurå Mjöträsk 1:23 Mjöträsk 1:61 Måttsund, Hjorthagen 1:5 Måttsund, Lindberga 1:5 Måttsund, Klintebo 1:6 Måttsund, Klintebo 1:7 Måttsund 2:6 Måttsund 2:32 Måttsund 4:3, del av Måttsund 4:8 Måttsund 4:10, del av Måttsund 4:24 Måttsund 4:42 Måttsund 4:42 Måttsund 4:45 Måttsund 6:13 Måttsund 6:14 Måttsund 6:48 Måttsund 7:23 Måttsund 8:3, del av 8:22 Måttsund 10:3, Kaspers bar Måttsund 11:17 Måttsund 11:20 Måttsund 11:20 Måttsund 13:21 Måttsund 13:23 Måttsund 13:26 Måttsund 14:11 Måttsund 14:29 Måttsund 14:36 Måttsund 14:40 Måttsund 14:42 Måttsund 14:74 Måttsund 15:7, 3:13 Måttsund 17:3 Måttsund 17:11, 17: Måttsund 22:7 Måttsund 22:9 Måttsund 22:10 Måttsund 30:1 Måttsund 45:3, tomt A Måttsund 45:6 Mörön 1:7 Mörön 1:11 Mörön 1:13 Mörön 1:19 Mörön 1:38 Mörön 1:41 Mörön 1:45 Mörön 1:47 Mörön 8:1, del av

31 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mörön 33:1 Niemisel 1:20 Niemisel 2:30 Niemisel 2:36 Niemisel 6:45 Niemisel 7:70 Niemisel 9:12 Niemisel 9:13 Persön, utsläpp i Furufjärden Persön, Flinktorp 1:1 Persön, Lerviken 1:1 Persön 1:6, del av Persön 5:2 Persön 6:21 Persön 7:6 Persön 10:9, del av Persön 16:7 Persön 16:28 Persön 19:18 Persön 19:24 Persön 20:3 Persön 20:4 Persön 20:5 Persön 20:7 Persön 22:8, del av Persön 22:20 Persön 22:16 Persön 23:8 Persön 24:4, del av Norra Prästholm Norra Prästholm Prästholm 4:10 Prästholm 4:11 Prästholm 4:13 Prästholm 5:11, del av Södra Prästholm 7:9 Prästholm 8:3 Södra Prästholm 10:10 Södra Prästholm 11:35 Prästholm 11:37 Prästholm 13:2 Prästholm 13:14 Prästholm 14:7 Prästholm 14:22 Prästholm 15:28 Prästholm 16:22 Prästholm 16:43 Prästholm 47:7 Prästholm 55: Rutvik, Mörtbol 1:1 Rutvik, Kvickstorp 1:1

32 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Rutvik 1:8, del av Rutvik 1:8 Rutvik 1:10 Rutvik 1:11 Rutvik 1:11, del av Rutvik 1:16 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:27 Rutvik 2:5 Rutvik 2:12 Rutvik 3:10 Rutvik 3:11, 3:15 Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:8 Rutvik 5:20, del av 5:8 Rutvik 6:2 Rutvik 6:2 Rutvik 6:3 Rutvik 7:6 Rutvik 7:12 Rutvik 7:16, del av Rutvik 7:17 Rutvik 7:17, del av Rutvik 8:2 Rutvik 9:2 Rutvik 10:28, del av Rutvik 11:5 Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:13 Rutvik 11:33 Rutvik 11:34 Rutvik 12:2 Rutvik 12:3 Rutvik 12:3, del av Rutvik 14:27 Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11 Rutvik 17:11 Rutvik 17:12 Rutvik 19:2 Rutvik 23:1 Rutvik 26:1 Råneå, Ågrundet Råneå, Stadigtorp 1:2 Rånbyn 1: Rånbyn 2:12 Rånbyn 4:17

33 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Råneå 8:47 Råneå 10:109 Rånbyn 10:122 Rånbyn 10:130 Rånbyn 10:169 Rånbyn 10:170 Rånbyn 10:171 Rånbyn 10:174 Rånbyn 10:175 Rånbyn 10:176 Rånbyn 11:39 Rånbyn 15:13 Rånbyn 15:37 Rånbyn 15:41 Rånbyn 15:68 Rånbyn 20:17 Rånbyn 20:43 Rånbyn 20:62 Rånbyn 27:1 Rånbyn 37:2 Råneå 67:1 Rånbyn 83:4 Rånbyn 83:7, del av Rörbäck 1:23 Rörbäck 1:32 Rörbäck 1:43 Rörbäck 1:52 Rörbäck 1:54 Rörbäck 1:55 Sakrislund 1:1 Sandlå 10:109 Sandön 1:14 Sandön 1:25 Sandön 1:48 Sandön 1:49 Sandön 1:98 Sandön 2:2 Sandön 5:1 Sandön 5:1 Sandön 7:1, Liggskär Selets bruk 1:6 Sinksundet, Lejde 1:2 Sinksundet, Lejde 1:4 Sinksundet, Lejde 1:8 Sinksundet, Lejde 1:15 Sinksundet, Lejde 1:16 Riga 1:1, del av Riga 1:1 Riga 1:9 Riga 1:10 Smedsbyn, inventering av avlopp Smedsbyn Smedsbyn, "blå gruppen" Smedsbyn 2:17

34 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Smedsbyn 4:20 Smedsbyn 6:19 Smedsbyn 7:11 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 27:3 Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, 4:17, 8:11 m fl Smedsbyn 31: Solskensberg 1:3 Solskensberg 1:29 Stadsön 1:780 Storbrändön Storbrändön 3:2 Storbrändön 3:9 Storbrändön 3:13 Strömsund Högsön 14:1 Strömsund Strömsund Strömsund 1:2 Strömsund 1:3, 1:5 Strömsund 1:6 Strömsund 11:1 Norra Sunderbyn 3:2 Sunderbyn, Älgstorpet 1:1 Sunderbyn 1:3 Sunderbyn 3:14 Sunderbyn 4:35 Sunderbyn 4:36 Sunderbyn 4:42 Sunderbyn 4:43 Sunderbyn 5:19 Sunderbyn 7:26 Sunderbyn 7:34 Sunderbyn 12:19, del av Sunderbyn 14:27 Sunderbyn 16:12, del av Sunderbyn 20:32 Sunderbyn 26:27, del av Sunderbyn 26:45 Sunderbyn 27:23 Sunderbyn 30:3, del av Sunderbyn 35:3 Sunderbyn 39:1 Sunderbyn 41:1 Sunderbyn 52:2 Sunderbyn 63:6 Sunderbyn 63:7 Sunderbyn 72:1 Sunderbyn 79:3 Sunderbyn 8:40 Sunderbyn 90:1

35 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Sundom 9:8 Sundom 1:3 Sundom 1:16 Sundom 4:13 Sundom 4:20, 4:40 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:43 Sundom 5:7 Sundom 7:12 Sundom 9:8 Sundom 10:20 Sundom 10:27 Sundom 10:27 Sundom 11:47 Sundom 17:6 Sundom 19: Tältskär 1:17 Tältskär 2:1 Tältskär 15:1 Skäret, Urtorp 1:1 Vallen 1:3 Vallen 1:20 Vallen 2:2 Vitåfors Vitån, Brännan Vitå, Norra byn, etapp 1 Vitå, utökning av avlopsanläggning Vitån 1:7 Vitå 4:8 Vitå 5:35, 5:46 Vitån 6:4 Vitå 11:13 Vitån 14:13 Vitå 16:15, 22:1 Vitå 48:2 Västfjärden 1:10 Västfjärden 1:18 Västfjärden 1:19 Västfjärden 1:30 Västfjärden 1:33 Västfjärden 1:36 Västfjärden 1:37 Västfjärden 1:38 Västmark 1:4, byahus Västmark 1:4 Västmark 1:5, del av Västmark 1:9 Västmark 3:1 Västmark 4:2 Ytterviken 17:34 Orrbyn Årbyn 3:62

36 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Årbyn 3:73 Årbyn 5:69 Årbyn 5:69 Årbyn 38:7 Ängdalsro 1.1 Ängdalsro 1:1 Ängdalsro 1:31 Ängdalsro 1:33 Ängdalsro 1:43 Ängdalsro 1:44 Ängesbyn 1:9 Ängesbyn 1:20, del av Ängesbyn 2:18 Ängesbyn 3:29 Ängesbyn 4:33 Ängesbyn 7:4 Ängesbyn 9:39 Ängesbyn 10:14 Ängesbyn 14:2 Ängesbyn 23:1 Ängesträsk 1:26 Örarna Örarna, gemensamhetsanläggning Örnabben 1: Ormbergsstugan Lövskatan, dagvattenutsläpp Kostnadssammanställning för recipientundersökningar under 1 år Klagomål över avloppsutsläpp i Luleälven Stg 682 Anordnande av avloppsanläggning i skärgården 1989 Ang dagvatenutsläpp från NJA till Svartöviken Stg 677, 677A Stg 829A Hertsö tertiärstation Brändövägen, Örnäset Börstskär, Norrbottens Järnverk Porsön Forshed Forshed Kårvägen Generalplan för VA, kommunens centralort SGU Förråd nr 7, LV7 Stg 809, tomt 8 Stg 809 Kv Staget 8 Stg 7:16 Utredning, WC i fritidshus Utsläpp dagvatten från industriområdet Notviken Biologiska toaletter Ormberget

37 MILJÖNÄMNDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER Arkivkartong Beredskapsplaner för bekämpning/sanering av: 1. Oljeutsläpp till sjöss med strandpåslag. 2. Kemikalie- eller oljeutsläpp till lands.

38 MILJÖNÄMNDEN F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL Serien i arkivkartong Flygbildsbaserad inventering av skogsskador på gran och tall i Luleå kommun Negativ. 85A-124C A-170F. 940A-940C.

39 MILJÖNÄMNDEN F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 Miljöskyddsprogram för Luleå kommun gjordes år Miljövårdsplan för Luleå kommun,1983 Miljödatabok,1983 Anteckningar från projektgruppen för miljövård, Miljöskyddsprogram, etapp 1,1986 Underlag miljöskyddsprogram, Minnesanteckningar, arbetsgruppen för miljöskyddsprogrammet, 1989 Anteckningar från miljöskyddsprogramsamordningsgruppens (MIPS) möten, Utvärdering av kommunens miljöpolitiska arbete,1993 Utvärdering av Luleå kommuns miljöskyddsprogram (1996) åren Miljöskyddsprogram för Luleå kommun (1990) åren Rapporter tillhörande miljöskyddsprogrammet; 1987:1, Miljöprogram etapp 2, Blåslav som indikator på svavelnedfallet inom Luleå kommun 1987, Lars Brännström 1988:1, Miljöprogram etapp 2, Stoftmätningar runt LKs malmhögar 1987/88, Luleå kommun, Lars Brännström 1988:2, Miljöprogram etapp 2, , Utredning om orsaker till förhöjda aluminiumhalter i Råneå tätorts rå- och renvatten, Ulrika Haapaniemi 1988:4, Miljöprogram etapp 2, , förslag till mätprogram för Luleå kommun, i bebyggelse grundlagd på radonriskområde, Ulroka Haapaniemi 1989:7, Miljöprogram etapp 2, Effekter av utsläpp av fenylkvicksilver till Notviken, Luleå kommun, Lars Brännström 1989:9, Miljöprogram etapp 2, Metallutlakning från snötippen, Luleå kommun :2, Miljöprogram etapp 2, Delrapport "grönsaks- och bärstudie", PAH analyser i sallat på Hertsön, Luleå kommun 1989, Lars Brännström

40 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Fr o m 1 september 1993 är handlingarna sorterade i diarienummerordning. Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år 1989 Dnr , år Dnr , år Dnr , delegationer, år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , internhyror, år Dnr , tjänstetillsättning, år 1986 Dnr , naturvårdsfrågor, år Dnr , år Dnr , beslutsattestanter, år Dnr , SS, år Dnr , budget, år Dnr , år Plannja Tibnor, Luleå Norrlands Handelsjärn Luleå hamn Tord Olssons Kemiska produkter SJ AGA, Luleå Swecrom Cementa Kalkdepå BPA Måleri BPA Rostskydd Skyltar inre Hertsöfjärden B Fastighets B Service Samhall Formel Hamnanläggning Uddebo Muddermassor Germandöfjärden Muddermassor Småbåtshamn Kängsön Luleå Bilfrakt Plast-Mekano APP Armerade Plastprodukter Dnr , Saab-Scania

41 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Dnr , LK Dnr , LK Fr o m 1 september 1993 D nr Arbetsplan 1993 uppföljning D nr D nr D nr Arbetsmiljö 1994 Internbudget D nr D nr Uppföljning och fortsatt arbete enligt VEP Bokslut 1994, miljönämden Internbudget D nr D nr Arbetsmiljö 1996 Bokslut 1995, miljönämden D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr D nr Skyddsrond på miljökontoret D nr D nr Ämnesområdesindelning och ämnesområdesansvar 2002.

42 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker; Lövskärs bensin & kiosk Kioskhörnan, Hertsön Hockey-Grillen, Hertön Lusthuset, glasskiosk Storgatan Max hamburgerrestaurang, Centrum Notvikens kioskbutik Kallkällans kioskbutik Grillkiosk, Arcusbadet Shell Haparandavägen Niemisels kiosk o bensin Porsöns kioskbutik Centrumkiosken, Storgatan Kungskiosken, Kungsgatan Nya Speldosan, Råneå Ok-kiosken, Råneå Statoil Råneå Råneå Centralkiosk Grillkiosk, Råneå Jourbutiken, Kungsgatan Ulla-Britts kiosk, Rundgatan Statoil Hertsövägen Rondellens gatukök, Hertsövägen Ok Norrbotten, Hertsövägen Öhmans kioskbutik, Gammelstad Charlies grillkiosk, Gammelstad Kioskbutiken Pelikanen, centrum Kioskbutiken Mjölkudden Blå Gåsen, centrum Örnäskiosken Ok-center, Robertsviksgatan Shell Bil & Bensin, Hällbruksgatan Esso Stationsgatan Brogatans Närköp Max Hamburgerrestaurang, Midgårdsvägen PB Midgårdsvägen Statoil Gammelstad Örnäsgrillen Bil & Traktor, Gammelstadsvägen Dnr 11 kiosker; Kioskpiraten, Skomakargatan KC kioskcenter, Storgatan 59 Farids Livs, Skeppsbrogatan Nya Tobakshandeln, Storgatan Luleå tobakshandel, Storgatan Aurorakiosken, Storgatan 17

43 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Tores kioskbutik, Kungsgatan Fias Kiosk, Porsön Mojes Kiosk, Kungsgatan Kioskbutiken Polkagrisen, Ringgatan 46 Mandarinen Shopping E4an Strömsund Video Center, Kungsgatan 20 Videoline, Kungsgatan 8 Gulf Hertsövägen Max hamburgerrestaurang, Robertsviksgatan Hagavikens båthamn Hindersöstallarna, Herstön Bergnäsets AIK Barrys Grill, Storheden Kents kioskbutik, Storgatan 11 Svenska Shell, Kantgatan Farids Livs, Krongårdsringen 18 Sinksundets kiosk Rörbäcks havsbad Frasses bar, Storgatan 28 Korvhuset, Storgatan Kents Kioskbutik, Karlsvik Freddys Grill, Järnvägsstationen Domus glassbar, Storgatan Alvikskiosken Sandströms kiosk, Antnäs Bergnäsets kioskbutik, Kallaxvägen Rolands kiosk- och varubod, Bergnäset Bergvikens Grill o Cafe Shell, Truppvägen Sivans Kioskbutik, Skurholmen Frasses Hamburgerrestaurang, Storgatan Bergvikens kiosk Dnr 12 caféer, konditorier, bagerier; Gammelstads Pizzeria Olssons Konditori, Hermelinsgatan Björkskatans Bar och Café Café Metropol, Kungsgatan Sv Pressbyrån, Loet Börje Olssons konditori, Storgatan Kafé Wienerhörnan, Rådstugatan Clarissa konst, Niemisel PM Biljardcafé, Köpmangatan Norrlands Rock'n Roll Club (Ebeneserkyrkan) RFSL klubblokal med servering, Sandviksgatan Örngården Camping, Strömsund Cafeteria Luleå Ridklubb, Bergnäset Smörgåsservice, V Varvsgatan 9 Skogaholms Bageri, Spantgatan Teater Scratch KF:s Bageri Café Nyfiket, Örnäset Cafékök Hertsö centrum Café Muséet

44 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR CJ:S smörgås o partyservice, Varvsgatan Café Sunderbyn Bosses bageri o konditori, Vagngatan 22 Badhusserveringen Kaptensgårdens servering, Gammelstad Sockenstugan, Gammelstad Friluftsmuséet, Gammelstad We-Ges Konditori, Storgatan Anderssons konditori, Majvägen Condis, Skeppsbrogatan Klöverträsk Bageri Sporthuset, Sandviksgatan 25 Rick's Cafe, Valand City Holms Bageri och konditori, Skurholmen Måttsundsstugan, Måttsundsbacken Helenas kiosk och café, Porsön Flygcafét, Teknikens Hus Porsön Fritidsgården Elvan, Porön Kafé Bygård, Rutvik Hanssons Café, Råneå Bröderna Risströms Tunnbrödsbageri, Råneå Café Figaro, Shopping Café Hyllan, Shopping Ishallen Delfinen Badhusets kafé, Gammelstad Träffpunkt Arbetslösa, Lövskataskolan Café F-huset, Porsön Lindvalls Bageri, Bergnäset Dnr 13 livsmedelsaffärer; Glada Matilda, Spantgatan Snabbis, Bergnäset Heinrich Malmö Köttprodukter till Tyskland Arbetsgruppen för projektinriktad livsmedelskontroll Införsel för köttvaror Projektinriktad livsmedelskontroll Prix Stormarknad, Banvägen Matboden, Storgatan AG:s Matmarknad, Rundgatan 19 Ettans Livs, Backgatan 11 HB Bälinge Livs J E Nilssons Livs, Alvik Ekonomiska föreningen Smörblomma, Avan Livsmedelsbutik, Sundom Åhlens, Storgatan Målartjänst och Import, Sandviksgatan Alviksgården ICA-källan, Bergviken Mat-City, Örnäset Evas matbutik, Sunderbyn Drop-In närbutik, Malmudden Domus Varuhus, Storgatan Antnäs Livs K-marknad, Bergnäset

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2010 09 16 56 1 Miljönämndens arbetsutskott 2010 09 09 55 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om begäran om skyddsavstånd från gödselspridning till vattenväkt 2 010 0657 Årbyn 17:1 Beslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2011 01 27 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Anställningsinformation för tidsbegränsad anställning 2011 01 01 1231 2 010 2632 Allmän Administration 2010 11 23 Rönnebro Vesterlund, Annika BYM

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum 20150626 Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN 66 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler 2016-01-22 INNEHÅLL SID Stadsvikens hälsocentral - Vårdcentral Norra hamn 3 Mjölkuddens hälsocentral - Gammelstads hälsocentral 4 Björkskatans hälsocentral - Porsöns hälsocentral

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2005-12-31 Utveckling

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2012-01-26 1 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut - installation av värmepump 2 011 2293 Kvickstorp 1:3 2011-11-24 Beslut - installation av värmepump

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut s arbetsutskott 2009 05 07 22 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut klagomål gällande bostadsmiljö kall lägenhet 2 009 0089 Mjölkudden 3:51 Rasting, Ruth uteservering Thai Thai o Sushi 2 009 0990 Strutsen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 69 1 Anmälan av delegationsbeslut Ändrad vidaredelegering rörande anmälan om efterbehandlingsåtgärder 2 010 2316 Allmän Administration Miljökontoret Beslut klagomål

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2004-12-31 Utveckling

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler 2017-01-26 INNEHÅLL SID Allmänt om hälsocentraler 3 Stadsvikens hälsocentral 4 Vårdcentral Norra hamn 5 Mjölkuddens hälsocentral 6 Gammelstads hälsocentral 7 Björkskatans hälsocentral

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2009 02 12 1 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2009, miljökontoret Beslut över ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva

Läs mer

Månadsrapport Juli 2010

Månadsrapport Juli 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juli 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Bus nr 4 can be taken directly from the airport. It goes each 30 min to Luleå centre.

Bus nr 4 can be taken directly from the airport. It goes each 30 min to Luleå centre. Travelling by public transport Luleå airport - Luleå Bus nr can be taken directly from the airport. It goes each 30 min to Luleå centre. Luleå University Campus Bus nr and 5 both pass the University and

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2012-02-16 11 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-02-07 11 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut - installation av värmepump 2 011 2444 Bensbyn 2:73 2012-01-19 Beslut om miljösanktionsavgift

Läs mer

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. September 2010 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport September 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 22 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2010, miljökontoret Beslut klagomål gällande bostadsmiljö 2 010 0125 Allmän Administration Miljökontoret

Läs mer

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-09-24 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2015-09-24 Vision 2050 Kommunen planerar för 10 000 fler. Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolan i Luleå

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 08 12 45 1 Anmälan av delegationsbeslut Samordnarfunktion på miljökontoret 2 010 1496 Allmän Administration Miljökontoret Ändrad vidaredelegering vad gäller yttranden rörande

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2003-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2014-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2013-12-31 75 383 Antal födda 2014 823 Antal döda 2014 713 Inflyttade 2014 3 859 Utflyttade 2014 3 386 FOLKMÄNGD

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN 1 (4) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LULEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995 med kompletteringar den 28 maj 1996, 30 augusti 1999, 27 maj 2002 46, 2 maj 2007 92, 25 februari

Läs mer

Framtida infrastruktur

Framtida infrastruktur Framtida infrastruktur Infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. I takt med att Luleå utvecklas måste även kommunens infrastruktur byggas ut och förändras. Hur framtiden kommer att se

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BARN-

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2002-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2011 12 08 37 1 Anmälan av delegationsbeslut Avtal/Anställningsinformation för perioden 2012 01 01 2012 12 31 2 011 2260 Allmän Administration 2011 11 08 Bergqvist, Eva Britt

Läs mer

Lulebos kommande investeringar och fastigheter som erbjuds till försäljning

Lulebos kommande investeringar och fastigheter som erbjuds till försäljning ulebos kommande investeringar och fastigheter som erbjuds till försäljning 1 KARTA ÖVER FAIHETER SOM ERBJUDS TI FÖRSÄJNIN Karta över fastigheter som erbjuds till försäljning RUTVIK Hammaren uleå AMMEAD

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//79:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 TEKNISKA NÄMNDEN 79

TEKNISKA NÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//79:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 TEKNISKA NÄMNDEN 79 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING TEKNISKA NÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare TEKNISKA NÄMNDEN 79 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare TEKNISKA NÄMNDEN 79 Uppgifter

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler

LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler LULEÅ KOMMUN Hälsocentraler 2017-12-11 INNEHÅLL SID Allmänt om hälsocentraler 3 Stadsvikens hälsocentral 4 Vårdcentral Norra hamn 5 Mjölkuddens hälsocentral 7 Gammelstads hälsocentral 8 Björkskatans hälsocentral

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

5 KR. Tidtabellen gäller fr.o.m. 151012 t.o.m. 160424. 1Tidtabellen gäller från och med 151012 till och med 160424. TIDTABELL VINTER 2015 2016

5 KR. Tidtabellen gäller fr.o.m. 151012 t.o.m. 160424. 1Tidtabellen gäller från och med 151012 till och med 160424. TIDTABELL VINTER 2015 2016 Tidtabellen gäller fr.o.m. 151012 t.o.m. 160424 TIDTABELL VINTER 2015 2016 5 KR 1 2 LINJENÄTET Stomlinjer (Linje 1 5) Åk till och från stan var 10:e minut under högtrafik. Våra fem största stadsdelar trafikeras

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 24 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Begäran om utlämnande av allmän handling 2 011 1573 Mjöträsk 1:70 2011 07 08 Indelning i ämnesområden och fördelning av ämnesområdesansvar

Läs mer

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet.

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. 2000-08-15 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses

Läs mer

Områdesbeskrivning 2001

Områdesbeskrivning 2001 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2001 Råneå Ängesbyn Persön Brändön Klöverträsk

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola Allmän Förskola Annan pedagogisk omsorg Fritidshem Mötesplats 3 3 3 3 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

GATU- & VÄGNAMN. -Historia samt register

GATU- & VÄGNAMN. -Historia samt register GATU- & VÄGNAMN -Historia samt register De äldsta gatunamnen De äldsta gatunamnen i Luleå stad har troligen uppkommit genom att invånarna spontant börjat bruka dem som t.ex. Stora och Lilla Köpmangatan,

Läs mer

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää

Teknik och fastighetschef Roland Eriksson. Avdelningschef. Avdelningschef Stefan Marklund. Distribution VA Vakant. Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Teknik och fastighetschef Roland Eriksson Avdelningschef Utredning VA Karin Bäckman Distribution VA Vakant Produktion VA Jan Erik Ylinenpää Avdelningschef Sektionschef Utredning Karin Bäckman VA lab A

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Valdistrikt i Luleå kommun

Valdistrikt i Luleå kommun Valdistrikt i Luleå kommun Statistiskt sammanställning 2009-12-31 2010-04-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Luleå kommun totalt 3 Karta över valdistrikt i centrala Luleå 5 Bergnäset-Gäddvik

Läs mer

Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun

Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun Kartor Foto: Maria Groth Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser i Luleå kommun 2014-12-02 RUTVIK Bladindelning SUNDERBYN GAMMELSTAD KYRKÅKRA BENSBYN BJÖRSBYN BÄLINGE HÄLLBACKEN

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2008 08 14 33 1 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut 2008 05 12 med stöd av miljönämndens beslut 2000 04 13 30 Ämnesområdesindelning och ämnesområdesansvar 2 008 1189

Läs mer

PERSONNAMN. -i gatu- & vägnamn inom Luleå kommun

PERSONNAMN. -i gatu- & vägnamn inom Luleå kommun PERSONNAMN -i gatu- & vägnamn inom Luleå kommun Bland Luleås gatu- och vägnamn dyker det ibland upp personnamn. I det följande registret kan du läsa om personerna bakom namnen. Nedanför finns ett litet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se

LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-29 37 58 Fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se 2002-07-10 Innehåll Sida nummer Ordförklaringar 3 Inledning 4 Statistiksammanfattning

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

1027 Fräsaren Ringgatan 29 LULEÅ 1029 Fräsaren Ringgatan 37 LULEÅ

1027 Fräsaren Ringgatan 29 LULEÅ 1029 Fräsaren Ringgatan 37 LULEÅ Område ÖST Juridisk fastighet Adress 1001 Konsulenten 4 974 34 Storstigen 33 A,B,C LULEÅ 1002 Konsulenten 5 974 34 Yrkesgatan 49,51,53 LULEÅ 1003 Kontrollören 1 974 34 Storstigen 48,50 LULEÅ 1004 Kontrollören

Läs mer

Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun

Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun Tekniska nämnden 2008 12 11 153 401 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 224 518 Dnr 2008/762.511 Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun Bilaga: Remiss, Vägverket

Läs mer

TIDTABELL SOMMAR 2015

TIDTABELL SOMMAR 2015 Tidtabellen gäller 22/6-23/8 2015. TIDTABELL SOMMAR 2015 1 5 KR LINJENÄTET Stomlinjer (Linje 1 5) Åk till och från stan var 15:e minut under högtrafik. Våra fem största stadsdelar trafikeras av två stomlinjer

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTPLAN 2012/2013 Sida 1 av 9 Mål 2012/2013 - Berörda rektorer och förskolechefer informeras och deltar i planerings- och uppföljningsarbetet på sitt område.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

CENTRUM HERTSÖN Via Örnäset

CENTRUM HERTSÖN Via Örnäset Smedjegatan S. Hamnleden Hertsövägen Brogatan Rundgatan Ringgatan Örnäset C Edeforsgatan Kronbacksvägen Hertsövägen Avaviks vägen Kattgrundsvägen Kråkörvägen 401 FRÅN CENTRUM HERTSÖN Via Örnäset NATT MOT

Läs mer

10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid!

10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid! 10 sidor samrådsmaterial om Luleås framtid! Det märks en förändring i Luleå. Vi är på väg. Tidigare arbete med riktningar till Vision Luleå 2050 visar hur luleåborna vill ha det i framtiden. Nästa steg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning

LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning LULEÅ KOMMUN Valdistriktindelning 2017-02-03 INNEHÅLL SID 01 Köpmantorget - 11 Notviken-Karlsvik 3 12 Tuna - 20 Porsöberget 4 21 Lulsundet-Hällbacken - 27 Bredviken-Lerbäcken 5 28 Norra Örnäset - 36 Rutvik

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde

ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde ARJEPLOG A= Licensområde Ä=Älgskötselområde Typ Licensområde Vuxna Kalvar A Racksund-Östansjö Jvf 4 4 A Arjeplogs Allmänning 10 10 A Semisjaur-Njargs Sameby 55 40 A Svaipa Sameby 45 40 A Sca Skog AB 1

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 80 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt

Läs mer

Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå

Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå Ombyggnad av tak på stadshuset i Luleå Stadshuset Per Liikamaa 070-6106815 per.liikamaa@glbbygg.se Byggstart juni 2010 Byggkostnad 1 mkr Kv Göken 25 4 Tel: 0920-220341 Adress: 97254 LULEÅ http://www.glbbygg.se

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014

Resultat från Kretsfältskjuning i Boden den 11 maj 2014 A1 50 50 1 Mikael Persson SJPk 3 1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 3 3 3 4 1 27 13 2 Leif Lundberg Piteå Pk 2 2 3 1 2 1 3 1 4 2 5 3 0 0 5 1 24 10 3 Mats Jönslars Kalix Ps 4 2 3 2 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 23 14 4 Daniel

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

2015-03-30 reviderad 2015-07-02. Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016

2015-03-30 reviderad 2015-07-02. Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016 2015-03-30 reviderad 2015-07-02 Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016 Innehållsförteckning Mål... 3 Mål 2014/2015 och 2015/2016... 3 Målgrupper... 3 Metoder, arbetssätt

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21

BYGGNADSNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//21:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 BYGGNADSNÄMNDEN 21 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BYGGNADSNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare BYGGNADSNÄMNDEN 21 Uppgifter

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Rapport Tidredovisning From : 2009-11-01 00.00 / Tom : 2009-11-30 23.59

Rapport Tidredovisning From : 2009-11-01 00.00 / Tom : 2009-11-30 23.59 Utskriven : 2011-02-02 11.51 Sida :1 Smarta & Goa Hem Gladergränd Område 7 2009-11-25 14.29 2009-11-25 14.30 2009-11-25 14.30 2009-11-25 14.30 2,50 8,00 110,50 Utskriven : 2011-02-02 11.51 Sida :2 Smarta

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer