MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING MILJÖNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn MILJÖNÄMNDEN 115 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Hälsovårdsnämnden Luleå Uppgifter om arkiv Arkivets namn MILJÖNÄMNDEN för arkivhandlingar 1969 Hyllmeter 0,00 - Stora arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv MILJÖNÄMNDEN 115 Hälsovårdsnämnden inrättades genom 1874 års hälsovårdsstadga. Från även Råneå och Nederluleå kommuner. Från , Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Från 1992, Miljönämnden. Nämnden avvecklas 31/ och blir från 1/ Miljö- och byggnadsnämnden.

4 Innehåll MILJÖNÄMNDEN Serie A 1 PROTOKOLL A 2 PROTOKOLLSBILAGOR C 1 REGISTER TILL DIARIERNA C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR C 5 DIARIUM C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR F 7 HANDLINGAR APT F 8 RAPPORTER F 9 DIARIEFÖRDA FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

5 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL Med register, 1969 Med bilagor, Med bilagor , , , , , , ej reg, , , , , , , , , , inb , inb

6 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL

7 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR Från 2004 finns bilagorna i protokollen A reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: : : : : : : : : : : : : : : :

8 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : :

10 MILJÖNÄMNDEN C 1 REGISTER TILL DIARIERNA Reg nr: Reg nr: Reg nr: Reg nr: Lösa reg. kort

11 MILJÖNÄMNDEN C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN Endast diarienr A - J K - Ö 3 A - Ö. I låda

12 MILJÖNÄMNDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR

13 MILJÖNÄMNDEN C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1989 Dnr åren Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren , delegationer Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1993, inga akter finns Dnr åren , internhyror Dnr år 1986, tjänster Dnr åren , inga akter finns Dnr år 1992, TV-innehav, inga akter finns Dnr åren , naturvårdsfrågor Dnr åren Dnr åren , beslutsattestanter Dnr åren , SS Dnr åren , LK Dnr åren , övriga verkstäder m m Dnr åren , budget Dnr åren Dnr åren , Svelab, inga akter finns Dnr åren , tillstånd hos polisen, inga akter finns

14 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker Dnr 12 Cafeér, konditorier, bagerier Dnr 13 Livsmedelsaffärer Dnr 14 Slakterier, charkuterier Dnr 15 Fordon för kringförselhandel Dnr 16 Fiskodling, fiskaffärer Dnr 17 Frukt, grönsaker, finns inga kort eller akter Dnr 18 Lagerlokaler Dnr 19 Diverse inrättningar Dnr 20 Hotell, personalmatsalar, pizzerior, restauranger, fritidsgårdar, samlingslokaler Dnr 21 Skolor, daghem, förskolor, fritidshem Dnr 26 Allmänna ärende Dnr 27 Dam- och herrfriseringar Dnr 28 Fotvård, solarier Dnr 29 Badhus, bad- och camping, idrottsanläggningar Dnr 30 Ritningsgranskningar Dnr 31 Avloppsanläggningar, se C1A:3 Dnr 32 Destruktion, inga akter finns Dnr 33 Vattenverk Dnr 34 Avloppsreningsverk Dnr 35 Analyser, livsmedelskontroll Dnr 36 Renhållningskampanj, inga akter finns Dnr 37 Allmänna toaletter Dnr 39 Djurhållning Dnr 40 Hundgårdar, rastplatser Dnr 41 Decimering av fåglar, skadedjur Dnr 42 Luftföroreningar Dnr 43 Pann- och värmecentraler Dnr 44 Miljöärenden Dnr 45 Destruktion Dnr 46 Sopförbränning Dnr 47 Soptippar Dnr 48 Sophämtning, slamtömning Dnr 49 Miljöärenden Dnr 50 Ladugårdar, ridhus, svinhus Dnr 51 Allmänhygien, inga akter finns Dnr 52 Täktverksamheter, uppställning av asfaltsverk Dnr 53 Fritidsanläggningar Dnr 54 Brandfarliga varor Dnr 55 Skrothantering Dnr 56 Bostadsärenden Dnr 57 Stads- och byggnadsplaner Dnr 58 Tempaturmätningar, inga akter finns Dnr 59 Bullermätningar Dnr 60 Bostadsärenden, inga akter finns

15 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR

16 MILJÖNÄMNDEN C 5 DIARIUM Innehåller ärendelistor för alla sorters diarieförda handlingar. Fr o m 1 september 2013.

17 MILJÖNÄMNDEN C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

18 MILJÖNÄMNDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT Se även diariekort samt akten upplagt på registreringsnummer. Serien i pärm Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr 11-60

19 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ale Ale - Långnäs 4:45 Ale - Långnäs 10:4 Alhamn 1:10 Alhamn 1:27 Alhamn 1.33, Rutfors Alhamn 1:33, Soutokorva, Sundqvist Alhamn 1.33, Cullberg Alhamn 1:50 Alhamn 1:55 Alhamn 1:80 Alhamn 1:114 Alhamn 1:116 Alhamn 1:118 Alhamn 1:120 Alhamn 1:121 Alhamn 1:122 Alhamn 1:125 Alhamn 1:129 Alhamn 1:131 Alhamn 1:132 Alhamn 1:135 Alhamn 1:137 Alhamn 1:143 Alhamn 1:156, Sjöberg Alhamn 1:156, Ahlkvist Alvik Alvik 1:10 Alvik 2:33, Westergard Alvik 2:33, Hugosson Alvik 3:30 Alvik 6:45 Alvik 11:13 Alvik 19:13 Alvik 19:30 Alvik 19:48, Bjursträsk Alvik 22:10 Alvik 26:41 Alvik 57:3 Alvik 60:1 Alviksträsk 2:4 Alviksträsk 2:7 Alviksträsk 2:18 Alviksträsk 2:20 Alviksträsk 2:21 Skärets VA - förening Antnäs 2:21

20 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Avan, inventering av avloppsförhållande Avan, avloppsutsläpp Avan 1:13 Avan 1:13 Avan 1: Avan 1:25 Avan 1:35 Avan 1:48 Avan 1:57 Avan 2:3 Avan 3:12 Avan 3:12 Avan 3:16 Avan 4:11 Avan 4:25 Avan 4:54 Avan 5:17 Avan 5:17 Avan 7:10 Avan 7:18 Avan 9:25 Avan 12:16 Avan 30:1 Bensbyn 1:20 Bensbyn 1:26 Bensbyn 1:32 Bensbyn 1:45 Bensbyn 2:3 Bensbyn 2:22 Bensbyn 2:45 Bensbyn 2:51 Bensbyn 2:86 Bensbyn 2:98 Bensbyn 3:21 Bensbyn 4:18 Bensbyn 4:31 Bensbyn 5:7 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:22 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:52 Bensbyn 5:57 Bensbyn 5.62 Bensbyn 5:63 Bensbyn 5:75 Bensbyn 6:5 Bensbyn 6:37 Bensbyn 6:7

21 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bensbyn 6:9 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:13 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:21 Bensbyn 7:8, del av Bensbyn 7:13 Bensbyn 7:16 Bensbyn 7:21 Bensbyn 7:39 Bensbyn 7:55, del av 7:21 Bensbyn 7:62 Bensbyn 7:70 Bensbyn 7:71 Bensbyn 7:78 Bensbyn 7:78, del av Bensbyn 7:89 Bensbyn 7: Bensbyn 7:93 Bensbyn 8:27 Bensbyn 8:32 Bensbyn 8:53 Bensbyn 8:60 Bensbyn 8:62 Bensbyn 8:71 Bensbyn 8:78 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:27 Bensbyn 9:4 Bensbyn 9:4 B, del av Bensbyn 9:41 Bensbyn 9:49 Bensbyn 9:5, del av Bensbyn 9:51 Bensbyn 9:9 Bensbyn 10:10 Bensbyn 11:43 Bensbyn 19:1 Bensbyn 20:1 Bensbyn 26:3 Bensbyn 26:4 Bensbyn 26:5 Bensbyn 26:6 Bensbyn 26:8 Bensbyn 29:11 Bensbyn 29:14 Bensbyn 29:15 Bensbyn 29:16 Bensbyn 32:1 Bensbyn 35:1 Bensbyn 36:6

22 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bergnäset 1:184, del av Bjursträsk 1:8, 1:4, del av Bjursträsk 2:9 Björsbyn Björsbyn 1:103 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:119 Björsbyn 1:119 Björsbyn 2:3, del av Björsbyn 2:3 Björsbyn 2:19 Björsbyn 2:21 Björsbyn 2:21 Björsbyn 3:14 Björsbyn 3:144 Björsbyn 3:156 Björsbyn 5:86 Björsbyn 6:67 Björsbyn 6:73 Björsbyn 8: Björsbyn 8:3 Björsbyn 8:26 Björsbyn 8:56 Björsbyn 9:29 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 11:11 Björsbyn 11:12 Björsbyn 11:13 Björsbyn 11:14 Björsbyn 11:15 Björsbyn 11:16 Björsbyn 11:17 Björsbyn 11:18 Björsbyn 11:20 Björsbyn 11:24 Björsbyn 11:28 Björsbyn 12:6 Björsbyn 15:2 Brändön 1:6, del av Brändön 1:6, del av Brändön 1:18 Brändön 1:47 Brändön 1:47 Brändön 1:49 Brändön 2:5, del av Brändön 2:5, del av Brändön 3:12, del av

23 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 4:18 Brändön 4:28 Brändön 4:29 Brändön 4:52 Brändön 4:50 Brändön 5:19, del av Brändön 5:31 Brändön 5:53 Brändön 6:11 Brändön 6:25 Brändön 6:29 Brändön 6:40 Brändön 6:41 Brändön 6:52 Brändön 7:10 Brändön 7:14, del av Brändön 7:30 Brändön 7:33 Brändön 7:41 Brändön 7: Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:17 Brändön 8:45 Brändön 8:67 Brändön 8:72 Brändön 8:81 Brändön 9:3 Brändön 9:23 Brändön 9:24 Brändön 10:5, del av Brändön 10:5, del av Brändön 10:6 Brändön 10:19 Brändön 10:29 Brändön 10:35 Brändön 11:7 Brändön 11:31 Brändön 12:6 Brändön 12:9 Brändön 12:12 Brändön 12:18 Brändön 12:27 Brändön 17:2 Brändön 17:2, del av Brändön 17:3 Brändön 17:9 Brändön 17:11 Brändön 11:14 Brändön 11:25 Brändön 21:1 Brändön 21:1

24 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 25:1 Brändön 26:1 Bälinge 1:8, 1:26 Bälinge 1:43 Bälinge 1:55 Bälinge 1:56 Bälinge 1:66 Bälinge 1:89 Bälinge 1:142 Bälinge 1:142 Bälinge 1:154 Bälinge 2:11 Bälinge 2:27 Bälinge 2:64 Bälinge 3:17 Bälinge 3:33 Bälinge 3:50 Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:36 Bälinge 4:43 Bälinge 4:49 Bälinge 4:53 Bälinge 8:1 Bälinge 8: Böle Böle 1:17 Böle 6:15 Böle 6:23 Böle 6:23, förhandsbesked Böle 6:23, del av Böle 8:26 Böle 8:29 Böle 11:1 Böle 12:1 Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet 1:18 Börjelslandet 2:9 Börjelslandet 3:5 Börjelslandet 3:10, del av Börjelslandet 4:24, del av Börjelslandet 5:5 Börjelslandet 12:1 Börjelslandet 12:1, del av Börjelslandet 12:6 Börjelslandet 14:1 Ersnäs Ersnäs, avloppspumpstation P242

25 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ersnäs 1:1 Ersnäs 2:5 Ersnäs 8:6 Ersnäs 12:17 Ersnäs 12:52 Ersnäs 12:55 Ersnäs 13:36 Ersnäs 13:49 Ersnäs 14:14 Ersnäs 15:8 Ersnäs 15:9 Ersnäs 16:19 Ersnäs 16:31 Ersnäs 16:36 Ersnäs 16:60 Ersnäs 18:20 Ersnäs 18:20, del av Ersnäs 19:12 Ersnäs 21:11 Ersnäs 21:12 Ersnäs 23:15, del av Ersnäs 26:7 Ersnäs 38:2 Ersnäs 38:2 Forsnäs 1:14 Långträsk - Fällträsk Fällträsk 1:2 Fällträsk 1:15 Fällträsk 1:18 Fällträsk 1:19 Fällträsk 1:32 Fällträsk 1:46 Fällträsk 2:1 Fällträsk 4:1 Fällträsk 4:1, del av Öhemmanet 1:22 Öhemmanet 1:25 Öhemmanet 1:34 Gäddvik Södra Gäddvik Gäddvik 2:8 Gäddvik 2:26 Gäddvik 3:17 Gäddvik 3:22 Gäddvik 3:27 Gäddvik 3:34 Gäddvik 3:35 Gäddvik 3:37 Gäddvik 3:45 Gäddvik 4:2

26 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Gäddvik 4:12 Gäddvik 4:16 Gäddvik 5:8 Gäddvik 5:29, 5:79, Örnviks kursgård Norra Gäddvik 5:32 Gäddvik 5:50 Gäddvik 5:57 Gäddvik 5:72 Norra Gäddvik 5:73 Gäddvik 5:82 Gäddvik 5:85 Gäddvik 5:90 Gäddvik 5:99 Gäddvik 6:9 Gäddvik 7:2 Gäddvik 7:10 Gäddvik 18:1, Granudden Gäddvik 19:1 Gäddvik 24:13 Gäddvik 24:18 Gäddvik 24:22 Gäddvik 24:23 Gäddvik 24:27 Hamnholmen, tomt 8 Heden 1:1 Hertsön, Hertsöfjärden Lövskär, fiske- och småbåtshamn Hertsön 1:12 Hertsön 1:23 Hertsön 1:30 Hertsön 1:44 Hertsön 2:18 Hertsön 2:24 Hertsön 2:34 Hertsön 3:36 Hertsön 3:45 Hertsön 3:53 Hertsön 3:54 Hertsön 3:56 Hertsön 3:92 Hertsön 3:96 Hertsön 3:101 Hertsön 3:131 Hertsön 3:105 Hertsön 3:115 Hertsön 3:134 Hertsön 3:140 Hertsön 4:57 Hertsön 4:77 Hertsön 4: Hertsön 4:136 Hertsön 4:139

27 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Hertsön 4:152 Hertsön 4:157 Hertsön 4:172 Hertsön 4:194 Hertsön 4:220 Hertsön 5:8 Hertsön 5:209 Hertsön 5:218 Hertsön 5:273 Hertsön 5:304 Hertsön 5:319 Hertsön 5:320 Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:331 Hertsön 5:332 Hertsön 9:4 Hertsön 10:4 Hertsön 11:97 Hertsön 11:975 Hertsön 11:983 Hertsön 11:984 Hertsön 11:985 Hertsön 11:992 Hertsön 11:999 Hertsön 12:1 Hertsön 12:3 Hertsön 3:109 Hindersön 1:39 Hindersön 2:5, Jopikgården Högsön S:1 Högsön 11:6-11:36 Högsön 6:4 Högsön 4:4, Strömsundshemmet Högsön 7:3, Strömsundshemmet Högsön 8:16 Högsön 9:7 Högsön 10:4 Högsön 10:12 Högsön 10:15 Högsön 11:2 Högsön 11:16 Högsön 21:1 Högsön 21:13 Jämtön 2:35 Jämtön 6:16 Jämtön 12:17 Jämtön 12:28 Jämtön 12:39 Jämtön 12:44 Jämtön 12:54

28 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Jämtön 14:42 Jämtön 15:14 Jämtön 19:1 Jämtön 35:2 Jämtön 42:15 Jämtön 42:17 Jämtön 42:2 Jämtön 54:7 Jämtön 54:10 Jämtön 54:12 Jämtön 54:13 Jämtön 54:24 Jämtön 54:35 Kallaxhalvön, fritidshusområde Kallax, pumpstation P235 Kallaxheden 1:1 Kallax 1: Kallax 1:238, Kallax 1:15 Kallax 1:16, del av Kallax 1:39 Kallax 1:78 Kallax 1:80 Kallax 1:110 Kallax 1:129 Kallax 1:139 Kallax 1:172 Kallax 1:181, 1:182, Harads Träprodukter Kallax 1:199 Kallax 1:203 Kallax 1:211 Kallax 1:221 Kallax 1:221, del av Kallax 1:234 Kallax 1:235 Kallax 1:237 Kallax 1:252 Kallax 1:254 Kallax 1:262 Kallax 1:265 Kallax 1:270 Kallax 1:271 Kallax 1:277 Kallax 3:9 Kallax 4:9 Kallax 4:19 Kallax 6:30 Kallax 12:17 Kallax 12:17 Kallax 12:25 Kallax 12:29 Kallax 12:59 Kallax 13:5 Kallax 13:8, 9, 10, 11

29 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Kallax 13:26 Kallax 14:32 Kallax 15:2 Klöverberg 1:2, del av Klöverträsk 1:49, del av Likskäret Lulehällan 1:1 Långnäs 5:30 Långnäs 20:1 Långsel 1:5, 1:13 Långsel 1:28 Långsund 1:7 Långsund 1:11 Långsund 1:17 Långsund 1:20 Långön 1:5 Långön 1:5, arrendetomt Lövudden 1:2 Melderstein 1:12 Melderstein 1:36 Melderstein 1:54 Mjöfjärden Mjöfjärden 1:1 Mjöfjärden 1:2, 3:14 Mjöfjärden 1:15 Mjöfjärden 1:41 Mjöfjärden 1:50 Mjöfjärden 1:79 Mjöfjärden 1:87 Mjöfjärden 1:97 Mjöfjärden 1:101 Mjöfjärden 1:103 Mjöfjärden 2:36, ön Mjöfjärden 2:44 Mjöfjärden 3:2 Mjöfjärden 3:5 Mjöfjärden 3:5, del av Mjöfjärden 3:12, 2:6 Mjöfjärden 3.17 Mjöfjärden 3:27 Mjöfjärden 3:29 Mjöfjärden 3:34 Mjöfjärden 3:39 Mjöfjärden 5:4

30 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mjöträsk, Bjurå Mjöträsk 1:23 Mjöträsk 1:61 Måttsund, Hjorthagen 1:5 Måttsund, Lindberga 1:5 Måttsund, Klintebo 1:6 Måttsund, Klintebo 1:7 Måttsund 2:6 Måttsund 2:32 Måttsund 4:3, del av Måttsund 4:8 Måttsund 4:10, del av Måttsund 4:24 Måttsund 4:42 Måttsund 4:42 Måttsund 4:45 Måttsund 6:13 Måttsund 6:14 Måttsund 6:48 Måttsund 7:23 Måttsund 8:3, del av 8:22 Måttsund 10:3, Kaspers bar Måttsund 11:17 Måttsund 11:20 Måttsund 11:20 Måttsund 13:21 Måttsund 13:23 Måttsund 13:26 Måttsund 14:11 Måttsund 14:29 Måttsund 14:36 Måttsund 14:40 Måttsund 14:42 Måttsund 14:74 Måttsund 15:7, 3:13 Måttsund 17:3 Måttsund 17:11, 17: Måttsund 22:7 Måttsund 22:9 Måttsund 22:10 Måttsund 30:1 Måttsund 45:3, tomt A Måttsund 45:6 Mörön 1:7 Mörön 1:11 Mörön 1:13 Mörön 1:19 Mörön 1:38 Mörön 1:41 Mörön 1:45 Mörön 1:47 Mörön 8:1, del av

31 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mörön 33:1 Niemisel 1:20 Niemisel 2:30 Niemisel 2:36 Niemisel 6:45 Niemisel 7:70 Niemisel 9:12 Niemisel 9:13 Persön, utsläpp i Furufjärden Persön, Flinktorp 1:1 Persön, Lerviken 1:1 Persön 1:6, del av Persön 5:2 Persön 6:21 Persön 7:6 Persön 10:9, del av Persön 16:7 Persön 16:28 Persön 19:18 Persön 19:24 Persön 20:3 Persön 20:4 Persön 20:5 Persön 20:7 Persön 22:8, del av Persön 22:20 Persön 22:16 Persön 23:8 Persön 24:4, del av Norra Prästholm Norra Prästholm Prästholm 4:10 Prästholm 4:11 Prästholm 4:13 Prästholm 5:11, del av Södra Prästholm 7:9 Prästholm 8:3 Södra Prästholm 10:10 Södra Prästholm 11:35 Prästholm 11:37 Prästholm 13:2 Prästholm 13:14 Prästholm 14:7 Prästholm 14:22 Prästholm 15:28 Prästholm 16:22 Prästholm 16:43 Prästholm 47:7 Prästholm 55: Rutvik, Mörtbol 1:1 Rutvik, Kvickstorp 1:1

32 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Rutvik 1:8, del av Rutvik 1:8 Rutvik 1:10 Rutvik 1:11 Rutvik 1:11, del av Rutvik 1:16 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:27 Rutvik 2:5 Rutvik 2:12 Rutvik 3:10 Rutvik 3:11, 3:15 Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:8 Rutvik 5:20, del av 5:8 Rutvik 6:2 Rutvik 6:2 Rutvik 6:3 Rutvik 7:6 Rutvik 7:12 Rutvik 7:16, del av Rutvik 7:17 Rutvik 7:17, del av Rutvik 8:2 Rutvik 9:2 Rutvik 10:28, del av Rutvik 11:5 Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:13 Rutvik 11:33 Rutvik 11:34 Rutvik 12:2 Rutvik 12:3 Rutvik 12:3, del av Rutvik 14:27 Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11 Rutvik 17:11 Rutvik 17:12 Rutvik 19:2 Rutvik 23:1 Rutvik 26:1 Råneå, Ågrundet Råneå, Stadigtorp 1:2 Rånbyn 1: Rånbyn 2:12 Rånbyn 4:17

33 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Råneå 8:47 Råneå 10:109 Rånbyn 10:122 Rånbyn 10:130 Rånbyn 10:169 Rånbyn 10:170 Rånbyn 10:171 Rånbyn 10:174 Rånbyn 10:175 Rånbyn 10:176 Rånbyn 11:39 Rånbyn 15:13 Rånbyn 15:37 Rånbyn 15:41 Rånbyn 15:68 Rånbyn 20:17 Rånbyn 20:43 Rånbyn 20:62 Rånbyn 27:1 Rånbyn 37:2 Råneå 67:1 Rånbyn 83:4 Rånbyn 83:7, del av Rörbäck 1:23 Rörbäck 1:32 Rörbäck 1:43 Rörbäck 1:52 Rörbäck 1:54 Rörbäck 1:55 Sakrislund 1:1 Sandlå 10:109 Sandön 1:14 Sandön 1:25 Sandön 1:48 Sandön 1:49 Sandön 1:98 Sandön 2:2 Sandön 5:1 Sandön 5:1 Sandön 7:1, Liggskär Selets bruk 1:6 Sinksundet, Lejde 1:2 Sinksundet, Lejde 1:4 Sinksundet, Lejde 1:8 Sinksundet, Lejde 1:15 Sinksundet, Lejde 1:16 Riga 1:1, del av Riga 1:1 Riga 1:9 Riga 1:10 Smedsbyn, inventering av avlopp Smedsbyn Smedsbyn, "blå gruppen" Smedsbyn 2:17

34 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Smedsbyn 4:20 Smedsbyn 6:19 Smedsbyn 7:11 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 27:3 Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, 4:17, 8:11 m fl Smedsbyn 31: Solskensberg 1:3 Solskensberg 1:29 Stadsön 1:780 Storbrändön Storbrändön 3:2 Storbrändön 3:9 Storbrändön 3:13 Strömsund Högsön 14:1 Strömsund Strömsund Strömsund 1:2 Strömsund 1:3, 1:5 Strömsund 1:6 Strömsund 11:1 Norra Sunderbyn 3:2 Sunderbyn, Älgstorpet 1:1 Sunderbyn 1:3 Sunderbyn 3:14 Sunderbyn 4:35 Sunderbyn 4:36 Sunderbyn 4:42 Sunderbyn 4:43 Sunderbyn 5:19 Sunderbyn 7:26 Sunderbyn 7:34 Sunderbyn 12:19, del av Sunderbyn 14:27 Sunderbyn 16:12, del av Sunderbyn 20:32 Sunderbyn 26:27, del av Sunderbyn 26:45 Sunderbyn 27:23 Sunderbyn 30:3, del av Sunderbyn 35:3 Sunderbyn 39:1 Sunderbyn 41:1 Sunderbyn 52:2 Sunderbyn 63:6 Sunderbyn 63:7 Sunderbyn 72:1 Sunderbyn 79:3 Sunderbyn 8:40 Sunderbyn 90:1

35 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Sundom 9:8 Sundom 1:3 Sundom 1:16 Sundom 4:13 Sundom 4:20, 4:40 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:43 Sundom 5:7 Sundom 7:12 Sundom 9:8 Sundom 10:20 Sundom 10:27 Sundom 10:27 Sundom 11:47 Sundom 17:6 Sundom 19: Tältskär 1:17 Tältskär 2:1 Tältskär 15:1 Skäret, Urtorp 1:1 Vallen 1:3 Vallen 1:20 Vallen 2:2 Vitåfors Vitån, Brännan Vitå, Norra byn, etapp 1 Vitå, utökning av avlopsanläggning Vitån 1:7 Vitå 4:8 Vitå 5:35, 5:46 Vitån 6:4 Vitå 11:13 Vitån 14:13 Vitå 16:15, 22:1 Vitå 48:2 Västfjärden 1:10 Västfjärden 1:18 Västfjärden 1:19 Västfjärden 1:30 Västfjärden 1:33 Västfjärden 1:36 Västfjärden 1:37 Västfjärden 1:38 Västmark 1:4, byahus Västmark 1:4 Västmark 1:5, del av Västmark 1:9 Västmark 3:1 Västmark 4:2 Ytterviken 17:34 Orrbyn Årbyn 3:62

36 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Årbyn 3:73 Årbyn 5:69 Årbyn 5:69 Årbyn 38:7 Ängdalsro 1.1 Ängdalsro 1:1 Ängdalsro 1:31 Ängdalsro 1:33 Ängdalsro 1:43 Ängdalsro 1:44 Ängesbyn 1:9 Ängesbyn 1:20, del av Ängesbyn 2:18 Ängesbyn 3:29 Ängesbyn 4:33 Ängesbyn 7:4 Ängesbyn 9:39 Ängesbyn 10:14 Ängesbyn 14:2 Ängesbyn 23:1 Ängesträsk 1:26 Örarna Örarna, gemensamhetsanläggning Örnabben 1: Ormbergsstugan Lövskatan, dagvattenutsläpp Kostnadssammanställning för recipientundersökningar under 1 år Klagomål över avloppsutsläpp i Luleälven Stg 682 Anordnande av avloppsanläggning i skärgården 1989 Ang dagvatenutsläpp från NJA till Svartöviken Stg 677, 677A Stg 829A Hertsö tertiärstation Brändövägen, Örnäset Börstskär, Norrbottens Järnverk Porsön Forshed Forshed Kårvägen Generalplan för VA, kommunens centralort SGU Förråd nr 7, LV7 Stg 809, tomt 8 Stg 809 Kv Staget 8 Stg 7:16 Utredning, WC i fritidshus Utsläpp dagvatten från industriområdet Notviken Biologiska toaletter Ormberget

37 MILJÖNÄMNDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER Arkivkartong Beredskapsplaner för bekämpning/sanering av: 1. Oljeutsläpp till sjöss med strandpåslag. 2. Kemikalie- eller oljeutsläpp till lands.

38 MILJÖNÄMNDEN F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL Serien i arkivkartong Flygbildsbaserad inventering av skogsskador på gran och tall i Luleå kommun Negativ. 85A-124C A-170F. 940A-940C.

39 MILJÖNÄMNDEN F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 Miljöskyddsprogram för Luleå kommun gjordes år Miljövårdsplan för Luleå kommun,1983 Miljödatabok,1983 Anteckningar från projektgruppen för miljövård, Miljöskyddsprogram, etapp 1,1986 Underlag miljöskyddsprogram, Minnesanteckningar, arbetsgruppen för miljöskyddsprogrammet, 1989 Anteckningar från miljöskyddsprogramsamordningsgruppens (MIPS) möten, Utvärdering av kommunens miljöpolitiska arbete,1993 Utvärdering av Luleå kommuns miljöskyddsprogram (1996) åren Miljöskyddsprogram för Luleå kommun (1990) åren Rapporter tillhörande miljöskyddsprogrammet; 1987:1, Miljöprogram etapp 2, Blåslav som indikator på svavelnedfallet inom Luleå kommun 1987, Lars Brännström 1988:1, Miljöprogram etapp 2, Stoftmätningar runt LKs malmhögar 1987/88, Luleå kommun, Lars Brännström 1988:2, Miljöprogram etapp 2, , Utredning om orsaker till förhöjda aluminiumhalter i Råneå tätorts rå- och renvatten, Ulrika Haapaniemi 1988:4, Miljöprogram etapp 2, , förslag till mätprogram för Luleå kommun, i bebyggelse grundlagd på radonriskområde, Ulroka Haapaniemi 1989:7, Miljöprogram etapp 2, Effekter av utsläpp av fenylkvicksilver till Notviken, Luleå kommun, Lars Brännström 1989:9, Miljöprogram etapp 2, Metallutlakning från snötippen, Luleå kommun :2, Miljöprogram etapp 2, Delrapport "grönsaks- och bärstudie", PAH analyser i sallat på Hertsön, Luleå kommun 1989, Lars Brännström

40 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Fr o m 1 september 1993 är handlingarna sorterade i diarienummerordning. Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år 1989 Dnr , år Dnr , år Dnr , delegationer, år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , internhyror, år Dnr , tjänstetillsättning, år 1986 Dnr , naturvårdsfrågor, år Dnr , år Dnr , beslutsattestanter, år Dnr , SS, år Dnr , budget, år Dnr , år Plannja Tibnor, Luleå Norrlands Handelsjärn Luleå hamn Tord Olssons Kemiska produkter SJ AGA, Luleå Swecrom Cementa Kalkdepå BPA Måleri BPA Rostskydd Skyltar inre Hertsöfjärden B Fastighets B Service Samhall Formel Hamnanläggning Uddebo Muddermassor Germandöfjärden Muddermassor Småbåtshamn Kängsön Luleå Bilfrakt Plast-Mekano APP Armerade Plastprodukter Dnr , Saab-Scania

41 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Dnr , LK Dnr , LK Fr o m 1 september 1993 D nr Arbetsplan 1993 uppföljning D nr D nr D nr Arbetsmiljö 1994 Internbudget D nr D nr Uppföljning och fortsatt arbete enligt VEP Bokslut 1994, miljönämden Internbudget D nr D nr Arbetsmiljö 1996 Bokslut 1995, miljönämden D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr D nr Skyddsrond på miljökontoret D nr D nr Ämnesområdesindelning och ämnesområdesansvar 2002.

42 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker; Lövskärs bensin & kiosk Kioskhörnan, Hertsön Hockey-Grillen, Hertön Lusthuset, glasskiosk Storgatan Max hamburgerrestaurang, Centrum Notvikens kioskbutik Kallkällans kioskbutik Grillkiosk, Arcusbadet Shell Haparandavägen Niemisels kiosk o bensin Porsöns kioskbutik Centrumkiosken, Storgatan Kungskiosken, Kungsgatan Nya Speldosan, Råneå Ok-kiosken, Råneå Statoil Råneå Råneå Centralkiosk Grillkiosk, Råneå Jourbutiken, Kungsgatan Ulla-Britts kiosk, Rundgatan Statoil Hertsövägen Rondellens gatukök, Hertsövägen Ok Norrbotten, Hertsövägen Öhmans kioskbutik, Gammelstad Charlies grillkiosk, Gammelstad Kioskbutiken Pelikanen, centrum Kioskbutiken Mjölkudden Blå Gåsen, centrum Örnäskiosken Ok-center, Robertsviksgatan Shell Bil & Bensin, Hällbruksgatan Esso Stationsgatan Brogatans Närköp Max Hamburgerrestaurang, Midgårdsvägen PB Midgårdsvägen Statoil Gammelstad Örnäsgrillen Bil & Traktor, Gammelstadsvägen Dnr 11 kiosker; Kioskpiraten, Skomakargatan KC kioskcenter, Storgatan 59 Farids Livs, Skeppsbrogatan Nya Tobakshandeln, Storgatan Luleå tobakshandel, Storgatan Aurorakiosken, Storgatan 17

43 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Tores kioskbutik, Kungsgatan Fias Kiosk, Porsön Mojes Kiosk, Kungsgatan Kioskbutiken Polkagrisen, Ringgatan 46 Mandarinen Shopping E4an Strömsund Video Center, Kungsgatan 20 Videoline, Kungsgatan 8 Gulf Hertsövägen Max hamburgerrestaurang, Robertsviksgatan Hagavikens båthamn Hindersöstallarna, Herstön Bergnäsets AIK Barrys Grill, Storheden Kents kioskbutik, Storgatan 11 Svenska Shell, Kantgatan Farids Livs, Krongårdsringen 18 Sinksundets kiosk Rörbäcks havsbad Frasses bar, Storgatan 28 Korvhuset, Storgatan Kents Kioskbutik, Karlsvik Freddys Grill, Järnvägsstationen Domus glassbar, Storgatan Alvikskiosken Sandströms kiosk, Antnäs Bergnäsets kioskbutik, Kallaxvägen Rolands kiosk- och varubod, Bergnäset Bergvikens Grill o Cafe Shell, Truppvägen Sivans Kioskbutik, Skurholmen Frasses Hamburgerrestaurang, Storgatan Bergvikens kiosk Dnr 12 caféer, konditorier, bagerier; Gammelstads Pizzeria Olssons Konditori, Hermelinsgatan Björkskatans Bar och Café Café Metropol, Kungsgatan Sv Pressbyrån, Loet Börje Olssons konditori, Storgatan Kafé Wienerhörnan, Rådstugatan Clarissa konst, Niemisel PM Biljardcafé, Köpmangatan Norrlands Rock'n Roll Club (Ebeneserkyrkan) RFSL klubblokal med servering, Sandviksgatan Örngården Camping, Strömsund Cafeteria Luleå Ridklubb, Bergnäset Smörgåsservice, V Varvsgatan 9 Skogaholms Bageri, Spantgatan Teater Scratch KF:s Bageri Café Nyfiket, Örnäset Cafékök Hertsö centrum Café Muséet

44 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR CJ:S smörgås o partyservice, Varvsgatan Café Sunderbyn Bosses bageri o konditori, Vagngatan 22 Badhusserveringen Kaptensgårdens servering, Gammelstad Sockenstugan, Gammelstad Friluftsmuséet, Gammelstad We-Ges Konditori, Storgatan Anderssons konditori, Majvägen Condis, Skeppsbrogatan Klöverträsk Bageri Sporthuset, Sandviksgatan 25 Rick's Cafe, Valand City Holms Bageri och konditori, Skurholmen Måttsundsstugan, Måttsundsbacken Helenas kiosk och café, Porsön Flygcafét, Teknikens Hus Porsön Fritidsgården Elvan, Porön Kafé Bygård, Rutvik Hanssons Café, Råneå Bröderna Risströms Tunnbrödsbageri, Råneå Café Figaro, Shopping Café Hyllan, Shopping Ishallen Delfinen Badhusets kafé, Gammelstad Träffpunkt Arbetslösa, Lövskataskolan Café F-huset, Porsön Lindvalls Bageri, Bergnäset Dnr 13 livsmedelsaffärer; Glada Matilda, Spantgatan Snabbis, Bergnäset Heinrich Malmö Köttprodukter till Tyskland Arbetsgruppen för projektinriktad livsmedelskontroll Införsel för köttvaror Projektinriktad livsmedelskontroll Prix Stormarknad, Banvägen Matboden, Storgatan AG:s Matmarknad, Rundgatan 19 Ettans Livs, Backgatan 11 HB Bälinge Livs J E Nilssons Livs, Alvik Ekonomiska föreningen Smörblomma, Avan Livsmedelsbutik, Sundom Åhlens, Storgatan Målartjänst och Import, Sandviksgatan Alviksgården ICA-källan, Bergviken Mat-City, Örnäset Evas matbutik, Sunderbyn Drop-In närbutik, Malmudden Domus Varuhus, Storgatan Antnäs Livs K-marknad, Bergnäset

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun

Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun 2014-04-24 INNEHÅLL SID UPPTAGNINGSOMRÅDEN 3 Hertsön 3 Örnäset 4 Centrum 5 Bergnäset 6 Notviken 7 Björkskatan 8 Gammelstad 9 Sunderbyn 10 Råneå 11 2 01 Hertsön

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2010 09 16 56 1 Miljönämndens arbetsutskott 2010 09 09 55 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om begäran om skyddsavstånd från gödselspridning till vattenväkt 2 010 0657 Årbyn 17:1 Beslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämndens arbetsutskott 2010 10 07 61 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om lokal för hygienisk behandling 2 010 1377 Gripen 17 Solgården Luleå Yttrande angående utskänkningstillstånd 2 010 1566

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2005-12-31 Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2004-12-31 Utveckling

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet.

Egentligen bostadshushåll, varmed avses person eller grupp av personer som bor i en och samma bostadslägenhet. 2000-08-15 Ordförklaringar Hushåll Födelsenetto Flyttnetto Arbetskraft Arbetstillfällen Pendling Inpendlare Utpendlare Nettopendling BEFPAK INKOPAK AMPAK BILPAK Egentligen bostadshushåll, varmed avses

Läs mer

GATU- & VÄGNAMN. -Historia samt register

GATU- & VÄGNAMN. -Historia samt register GATU- & VÄGNAMN -Historia samt register De äldsta gatunamnen De äldsta gatunamnen i Luleå stad har troligen uppkommit genom att invånarna spontant börjat bruka dem som t.ex. Stora och Lilla Köpmangatan,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

TIDTABELL SOMMAR 2015

TIDTABELL SOMMAR 2015 Tidtabellen gäller 22/6-23/8 2015. TIDTABELL SOMMAR 2015 1 5 KR LINJENÄTET Stomlinjer (Linje 1 5) Åk till och från stan var 15:e minut under högtrafik. Våra fem största stadsdelar trafikeras av två stomlinjer

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTPLAN 2012/2013 Sida 1 av 9 Mål 2012/2013 - Berörda rektorer och förskolechefer informeras och deltar i planerings- och uppföljningsarbetet på sitt område.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN

LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD CENTRALA BYGGNADSKOMMITTÉN 80 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt

Läs mer

2015-03-30 reviderad 2015-07-02. Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016

2015-03-30 reviderad 2015-07-02. Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016 2015-03-30 reviderad 2015-07-02 Projektplan Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014/2015 och 2015/2016 Innehållsförteckning Mål... 3 Mål 2014/2015 och 2015/2016... 3 Målgrupper... 3 Metoder, arbetssätt

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Rapport Tidredovisning From : 2009-11-01 00.00 / Tom : 2009-11-30 23.59

Rapport Tidredovisning From : 2009-11-01 00.00 / Tom : 2009-11-30 23.59 Utskriven : 2011-02-02 11.51 Sida :1 Smarta & Goa Hem Gladergränd Område 7 2009-11-25 14.29 2009-11-25 14.30 2009-11-25 14.30 2009-11-25 14.30 2,50 8,00 110,50 Utskriven : 2011-02-02 11.51 Sida :2 Smarta

Läs mer

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12

Delegationsbeslut Perioden 2013-06-04-2013-08-12 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 11 Beviljad HOLM 1:15 Jonny Hjelm Ny anläggning 2013-06-14 12 Beviljad LINDERYD 1:6 Pär och Ulrika Oskarsson Ny anläggning 2013-06-14 13 Beviljad VÄRNÄS 1:7 Lena

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Kemikalietillsyn Bensinstationer

Kemikalietillsyn Bensinstationer projekt RAPPORT december 2003 MILJÖKONTORET Kemikalietillsyn Bensinstationer Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Luleå kommun, 971 85 LULEÅ Besök oss: Residensgatan 23 Telefon: 0920-29 30 00 E-post:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Mojärv Gunnarsbyn 356 Sörbyn E4 Råneå Siknäsfjärden Boden 383 Rånön Sävast 97 Luleå 94 E4 Rosvik Norrfjärden Storfjärden Piteå Lantmäteriet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium.

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas. 1969 invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium. Mjölkudden Historia Förr i tiden var Mjölkudden en viktigt jordbruks- och betesmark. Namnet Mjölkudden kommer från att man varje dag rodde mjölk över från udden över Stadsviken till Luleå. Under sent 1950-tal

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

HANDLINGAR OM LULEÅ STAD

HANDLINGAR OM LULEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården. Volym 3 Historia, näringsliv. Volym 3-9 Kultur. Volym 10-17 Bebyggelse, allmänt. Volym 17-23 Bebyggelse, kvarter i innerstaden.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2014-06-03-2014-08-11

Delegationsbeslut Perioden 2014-06-03-2014-08-11 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 15 Beviljad SOLKARYD 3:4 Karlsson, Tony Ändring av anläggning 2014-06-25 16 Beviljad SKEPPERSTADS-NÄSSJA 1:15 Jonas Bilén Ny anläggning 2014-06-30 17 Beviljad HYLTE

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005

BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005 BMS Id Lokal Kommun 22001 Piteå kn Piteå 22002 Piteå skärgård Piteå 22003 Döman, Piteå skärgård Piteå 22004 Stenskär, Piteå skärgård Piteå 22005 Bondökallarna, Piteå skärgård Piteå 22006 Stor-Räbben, Piteå

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07

Delegationsbeslut Perioden 2013-09-10-2013-10-07 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 37 Beviljad ÖRSBY 1:3 Johnsson, Ragnhild Maria Ny anläggning 2013-09-19 38 Beviljad SUNNERBY 1:15 ANEFUR,ERIK SIMON ANDREAS Ny anläggning 2013-09-19 39 Beviljad

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun,

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer