MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//115:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 MILJÖNÄMNDEN 115. Luleå kommuns stadsarkiv"

Transkript

1 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING MILJÖNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Depå Luleå kommuns stadsarkiv

2 Översikt arkivbildare MILJÖNÄMNDEN 115 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn MILJÖNÄMNDEN 115 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort Hälsovårdsnämnden Luleå Uppgifter om arkiv Arkivets namn MILJÖNÄMNDEN för arkivhandlingar 1969 Hyllmeter 0,00 - Stora arkivet

3 Historik Arkivbildare Luleå kommuns stadsarkiv MILJÖNÄMNDEN 115 Hälsovårdsnämnden inrättades genom 1874 års hälsovårdsstadga. Från även Råneå och Nederluleå kommuner. Från , Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Från 1992, Miljönämnden. Nämnden avvecklas 31/ och blir från 1/ Miljö- och byggnadsnämnden.

4 Innehåll MILJÖNÄMNDEN Serie A 1 PROTOKOLL A 2 PROTOKOLLSBILAGOR C 1 REGISTER TILL DIARIERNA C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR C 5 DIARIUM C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR F 7 HANDLINGAR APT F 8 RAPPORTER F 9 DIARIEFÖRDA FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

5 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL Med register, 1969 Med bilagor, Med bilagor , , , , , , ej reg, , , , , , , , , , inb , inb

6 MILJÖNÄMNDEN A 1 PROTOKOLL

7 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR Från 2004 finns bilagorna i protokollen A reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: reg nr: : : : : : : : : : : : : : : :

8 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

9 MILJÖNÄMNDEN A 2 PROTOKOLLSBILAGOR : : : : : : :

10 MILJÖNÄMNDEN C 1 REGISTER TILL DIARIERNA Reg nr: Reg nr: Reg nr: Reg nr: Lösa reg. kort

11 MILJÖNÄMNDEN C 1 A DIARIEKORT VA-ÄRENDEN Endast diarienr A - J K - Ö 3 A - Ö. I låda

12 MILJÖNÄMNDEN C 2 EXPEDIERINGSLISTOR

13 MILJÖNÄMNDEN C 3 DIARIEKORT, ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1989 Dnr åren Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren , delegationer Dnr åren Dnr åren , inga akter finns Dnr åren Dnr åren Dnr åren Dnr år 1993, inga akter finns Dnr åren , internhyror Dnr år 1986, tjänster Dnr åren , inga akter finns Dnr år 1992, TV-innehav, inga akter finns Dnr åren , naturvårdsfrågor Dnr åren Dnr åren , beslutsattestanter Dnr åren , SS Dnr åren , LK Dnr åren , övriga verkstäder m m Dnr åren , budget Dnr åren Dnr åren , Svelab, inga akter finns Dnr åren , tillstånd hos polisen, inga akter finns

14 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker Dnr 12 Cafeér, konditorier, bagerier Dnr 13 Livsmedelsaffärer Dnr 14 Slakterier, charkuterier Dnr 15 Fordon för kringförselhandel Dnr 16 Fiskodling, fiskaffärer Dnr 17 Frukt, grönsaker, finns inga kort eller akter Dnr 18 Lagerlokaler Dnr 19 Diverse inrättningar Dnr 20 Hotell, personalmatsalar, pizzerior, restauranger, fritidsgårdar, samlingslokaler Dnr 21 Skolor, daghem, förskolor, fritidshem Dnr 26 Allmänna ärende Dnr 27 Dam- och herrfriseringar Dnr 28 Fotvård, solarier Dnr 29 Badhus, bad- och camping, idrottsanläggningar Dnr 30 Ritningsgranskningar Dnr 31 Avloppsanläggningar, se C1A:3 Dnr 32 Destruktion, inga akter finns Dnr 33 Vattenverk Dnr 34 Avloppsreningsverk Dnr 35 Analyser, livsmedelskontroll Dnr 36 Renhållningskampanj, inga akter finns Dnr 37 Allmänna toaletter Dnr 39 Djurhållning Dnr 40 Hundgårdar, rastplatser Dnr 41 Decimering av fåglar, skadedjur Dnr 42 Luftföroreningar Dnr 43 Pann- och värmecentraler Dnr 44 Miljöärenden Dnr 45 Destruktion Dnr 46 Sopförbränning Dnr 47 Soptippar Dnr 48 Sophämtning, slamtömning Dnr 49 Miljöärenden Dnr 50 Ladugårdar, ridhus, svinhus Dnr 51 Allmänhygien, inga akter finns Dnr 52 Täktverksamheter, uppställning av asfaltsverk Dnr 53 Fritidsanläggningar Dnr 54 Brandfarliga varor Dnr 55 Skrothantering Dnr 56 Bostadsärenden Dnr 57 Stads- och byggnadsplaner Dnr 58 Tempaturmätningar, inga akter finns Dnr 59 Bullermätningar Dnr 60 Bostadsärenden, inga akter finns

15 MILJÖNÄMNDEN C 4 DIARIEKORT, OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR

16 MILJÖNÄMNDEN C 5 DIARIUM Innehåller ärendelistor för alla sorters diarieförda handlingar. Fr o m 1 september 2013.

17 MILJÖNÄMNDEN C 6 DIARIUM, FASTIGHETSBUNDNA ÄRENDEN

18 MILJÖNÄMNDEN F 1 ÄRENDEBLAD, OBJEKT Se även diariekort samt akten upplagt på registreringsnummer. Serien i pärm Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr Reg nr 11-60

19 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ale Ale - Långnäs 4:45 Ale - Långnäs 10:4 Alhamn 1:10 Alhamn 1:27 Alhamn 1.33, Rutfors Alhamn 1:33, Soutokorva, Sundqvist Alhamn 1.33, Cullberg Alhamn 1:50 Alhamn 1:55 Alhamn 1:80 Alhamn 1:114 Alhamn 1:116 Alhamn 1:118 Alhamn 1:120 Alhamn 1:121 Alhamn 1:122 Alhamn 1:125 Alhamn 1:129 Alhamn 1:131 Alhamn 1:132 Alhamn 1:135 Alhamn 1:137 Alhamn 1:143 Alhamn 1:156, Sjöberg Alhamn 1:156, Ahlkvist Alvik Alvik 1:10 Alvik 2:33, Westergard Alvik 2:33, Hugosson Alvik 3:30 Alvik 6:45 Alvik 11:13 Alvik 19:13 Alvik 19:30 Alvik 19:48, Bjursträsk Alvik 22:10 Alvik 26:41 Alvik 57:3 Alvik 60:1 Alviksträsk 2:4 Alviksträsk 2:7 Alviksträsk 2:18 Alviksträsk 2:20 Alviksträsk 2:21 Skärets VA - förening Antnäs 2:21

20 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Avan, inventering av avloppsförhållande Avan, avloppsutsläpp Avan 1:13 Avan 1:13 Avan 1: Avan 1:25 Avan 1:35 Avan 1:48 Avan 1:57 Avan 2:3 Avan 3:12 Avan 3:12 Avan 3:16 Avan 4:11 Avan 4:25 Avan 4:54 Avan 5:17 Avan 5:17 Avan 7:10 Avan 7:18 Avan 9:25 Avan 12:16 Avan 30:1 Bensbyn 1:20 Bensbyn 1:26 Bensbyn 1:32 Bensbyn 1:45 Bensbyn 2:3 Bensbyn 2:22 Bensbyn 2:45 Bensbyn 2:51 Bensbyn 2:86 Bensbyn 2:98 Bensbyn 3:21 Bensbyn 4:18 Bensbyn 4:31 Bensbyn 5:7 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:12 Bensbyn 5:22 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:34 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:35 Bensbyn 5:52 Bensbyn 5:57 Bensbyn 5.62 Bensbyn 5:63 Bensbyn 5:75 Bensbyn 6:5 Bensbyn 6:37 Bensbyn 6:7

21 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bensbyn 6:9 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:12 Bensbyn 6:13 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:14 Bensbyn 6:21 Bensbyn 7:8, del av Bensbyn 7:13 Bensbyn 7:16 Bensbyn 7:21 Bensbyn 7:39 Bensbyn 7:55, del av 7:21 Bensbyn 7:62 Bensbyn 7:70 Bensbyn 7:71 Bensbyn 7:78 Bensbyn 7:78, del av Bensbyn 7:89 Bensbyn 7: Bensbyn 7:93 Bensbyn 8:27 Bensbyn 8:32 Bensbyn 8:53 Bensbyn 8:60 Bensbyn 8:62 Bensbyn 8:71 Bensbyn 8:78 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:26 Bensbyn 9:27 Bensbyn 9:4 Bensbyn 9:4 B, del av Bensbyn 9:41 Bensbyn 9:49 Bensbyn 9:5, del av Bensbyn 9:51 Bensbyn 9:9 Bensbyn 10:10 Bensbyn 11:43 Bensbyn 19:1 Bensbyn 20:1 Bensbyn 26:3 Bensbyn 26:4 Bensbyn 26:5 Bensbyn 26:6 Bensbyn 26:8 Bensbyn 29:11 Bensbyn 29:14 Bensbyn 29:15 Bensbyn 29:16 Bensbyn 32:1 Bensbyn 35:1 Bensbyn 36:6

22 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Bergnäset 1:184, del av Bjursträsk 1:8, 1:4, del av Bjursträsk 2:9 Björsbyn Björsbyn 1:103 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:107 Björsbyn 1:119 Björsbyn 1:119 Björsbyn 2:3, del av Björsbyn 2:3 Björsbyn 2:19 Björsbyn 2:21 Björsbyn 2:21 Björsbyn 3:14 Björsbyn 3:144 Björsbyn 3:156 Björsbyn 5:86 Björsbyn 6:67 Björsbyn 6:73 Björsbyn 8: Björsbyn 8:3 Björsbyn 8:26 Björsbyn 8:56 Björsbyn 9:29 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 9:66 Björsbyn 11:11 Björsbyn 11:12 Björsbyn 11:13 Björsbyn 11:14 Björsbyn 11:15 Björsbyn 11:16 Björsbyn 11:17 Björsbyn 11:18 Björsbyn 11:20 Björsbyn 11:24 Björsbyn 11:28 Björsbyn 12:6 Björsbyn 15:2 Brändön 1:6, del av Brändön 1:6, del av Brändön 1:18 Brändön 1:47 Brändön 1:47 Brändön 1:49 Brändön 2:5, del av Brändön 2:5, del av Brändön 3:12, del av

23 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 4:18 Brändön 4:28 Brändön 4:29 Brändön 4:52 Brändön 4:50 Brändön 5:19, del av Brändön 5:31 Brändön 5:53 Brändön 6:11 Brändön 6:25 Brändön 6:29 Brändön 6:40 Brändön 6:41 Brändön 6:52 Brändön 7:10 Brändön 7:14, del av Brändön 7:30 Brändön 7:33 Brändön 7:41 Brändön 7: Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:15, del av Brändön 8:17 Brändön 8:45 Brändön 8:67 Brändön 8:72 Brändön 8:81 Brändön 9:3 Brändön 9:23 Brändön 9:24 Brändön 10:5, del av Brändön 10:5, del av Brändön 10:6 Brändön 10:19 Brändön 10:29 Brändön 10:35 Brändön 11:7 Brändön 11:31 Brändön 12:6 Brändön 12:9 Brändön 12:12 Brändön 12:18 Brändön 12:27 Brändön 17:2 Brändön 17:2, del av Brändön 17:3 Brändön 17:9 Brändön 17:11 Brändön 11:14 Brändön 11:25 Brändön 21:1 Brändön 21:1

24 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Brändön 25:1 Brändön 26:1 Bälinge 1:8, 1:26 Bälinge 1:43 Bälinge 1:55 Bälinge 1:56 Bälinge 1:66 Bälinge 1:89 Bälinge 1:142 Bälinge 1:142 Bälinge 1:154 Bälinge 2:11 Bälinge 2:27 Bälinge 2:64 Bälinge 3:17 Bälinge 3:33 Bälinge 3:50 Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:7, del av Bälinge 4:36 Bälinge 4:43 Bälinge 4:49 Bälinge 4:53 Bälinge 8:1 Bälinge 8: Böle Böle 1:17 Böle 6:15 Böle 6:23 Böle 6:23, förhandsbesked Böle 6:23, del av Böle 8:26 Böle 8:29 Böle 11:1 Böle 12:1 Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet Börjelslandet 1:18 Börjelslandet 2:9 Börjelslandet 3:5 Börjelslandet 3:10, del av Börjelslandet 4:24, del av Börjelslandet 5:5 Börjelslandet 12:1 Börjelslandet 12:1, del av Börjelslandet 12:6 Börjelslandet 14:1 Ersnäs Ersnäs, avloppspumpstation P242

25 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Ersnäs 1:1 Ersnäs 2:5 Ersnäs 8:6 Ersnäs 12:17 Ersnäs 12:52 Ersnäs 12:55 Ersnäs 13:36 Ersnäs 13:49 Ersnäs 14:14 Ersnäs 15:8 Ersnäs 15:9 Ersnäs 16:19 Ersnäs 16:31 Ersnäs 16:36 Ersnäs 16:60 Ersnäs 18:20 Ersnäs 18:20, del av Ersnäs 19:12 Ersnäs 21:11 Ersnäs 21:12 Ersnäs 23:15, del av Ersnäs 26:7 Ersnäs 38:2 Ersnäs 38:2 Forsnäs 1:14 Långträsk - Fällträsk Fällträsk 1:2 Fällträsk 1:15 Fällträsk 1:18 Fällträsk 1:19 Fällträsk 1:32 Fällträsk 1:46 Fällträsk 2:1 Fällträsk 4:1 Fällträsk 4:1, del av Öhemmanet 1:22 Öhemmanet 1:25 Öhemmanet 1:34 Gäddvik Södra Gäddvik Gäddvik 2:8 Gäddvik 2:26 Gäddvik 3:17 Gäddvik 3:22 Gäddvik 3:27 Gäddvik 3:34 Gäddvik 3:35 Gäddvik 3:37 Gäddvik 3:45 Gäddvik 4:2

26 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Gäddvik 4:12 Gäddvik 4:16 Gäddvik 5:8 Gäddvik 5:29, 5:79, Örnviks kursgård Norra Gäddvik 5:32 Gäddvik 5:50 Gäddvik 5:57 Gäddvik 5:72 Norra Gäddvik 5:73 Gäddvik 5:82 Gäddvik 5:85 Gäddvik 5:90 Gäddvik 5:99 Gäddvik 6:9 Gäddvik 7:2 Gäddvik 7:10 Gäddvik 18:1, Granudden Gäddvik 19:1 Gäddvik 24:13 Gäddvik 24:18 Gäddvik 24:22 Gäddvik 24:23 Gäddvik 24:27 Hamnholmen, tomt 8 Heden 1:1 Hertsön, Hertsöfjärden Lövskär, fiske- och småbåtshamn Hertsön 1:12 Hertsön 1:23 Hertsön 1:30 Hertsön 1:44 Hertsön 2:18 Hertsön 2:24 Hertsön 2:34 Hertsön 3:36 Hertsön 3:45 Hertsön 3:53 Hertsön 3:54 Hertsön 3:56 Hertsön 3:92 Hertsön 3:96 Hertsön 3:101 Hertsön 3:131 Hertsön 3:105 Hertsön 3:115 Hertsön 3:134 Hertsön 3:140 Hertsön 4:57 Hertsön 4:77 Hertsön 4: Hertsön 4:136 Hertsön 4:139

27 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Hertsön 4:152 Hertsön 4:157 Hertsön 4:172 Hertsön 4:194 Hertsön 4:220 Hertsön 5:8 Hertsön 5:209 Hertsön 5:218 Hertsön 5:273 Hertsön 5:304 Hertsön 5:319 Hertsön 5:320 Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:327, del av Hertsön 5:331 Hertsön 5:332 Hertsön 9:4 Hertsön 10:4 Hertsön 11:97 Hertsön 11:975 Hertsön 11:983 Hertsön 11:984 Hertsön 11:985 Hertsön 11:992 Hertsön 11:999 Hertsön 12:1 Hertsön 12:3 Hertsön 3:109 Hindersön 1:39 Hindersön 2:5, Jopikgården Högsön S:1 Högsön 11:6-11:36 Högsön 6:4 Högsön 4:4, Strömsundshemmet Högsön 7:3, Strömsundshemmet Högsön 8:16 Högsön 9:7 Högsön 10:4 Högsön 10:12 Högsön 10:15 Högsön 11:2 Högsön 11:16 Högsön 21:1 Högsön 21:13 Jämtön 2:35 Jämtön 6:16 Jämtön 12:17 Jämtön 12:28 Jämtön 12:39 Jämtön 12:44 Jämtön 12:54

28 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Jämtön 14:42 Jämtön 15:14 Jämtön 19:1 Jämtön 35:2 Jämtön 42:15 Jämtön 42:17 Jämtön 42:2 Jämtön 54:7 Jämtön 54:10 Jämtön 54:12 Jämtön 54:13 Jämtön 54:24 Jämtön 54:35 Kallaxhalvön, fritidshusområde Kallax, pumpstation P235 Kallaxheden 1:1 Kallax 1: Kallax 1:238, Kallax 1:15 Kallax 1:16, del av Kallax 1:39 Kallax 1:78 Kallax 1:80 Kallax 1:110 Kallax 1:129 Kallax 1:139 Kallax 1:172 Kallax 1:181, 1:182, Harads Träprodukter Kallax 1:199 Kallax 1:203 Kallax 1:211 Kallax 1:221 Kallax 1:221, del av Kallax 1:234 Kallax 1:235 Kallax 1:237 Kallax 1:252 Kallax 1:254 Kallax 1:262 Kallax 1:265 Kallax 1:270 Kallax 1:271 Kallax 1:277 Kallax 3:9 Kallax 4:9 Kallax 4:19 Kallax 6:30 Kallax 12:17 Kallax 12:17 Kallax 12:25 Kallax 12:29 Kallax 12:59 Kallax 13:5 Kallax 13:8, 9, 10, 11

29 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Kallax 13:26 Kallax 14:32 Kallax 15:2 Klöverberg 1:2, del av Klöverträsk 1:49, del av Likskäret Lulehällan 1:1 Långnäs 5:30 Långnäs 20:1 Långsel 1:5, 1:13 Långsel 1:28 Långsund 1:7 Långsund 1:11 Långsund 1:17 Långsund 1:20 Långön 1:5 Långön 1:5, arrendetomt Lövudden 1:2 Melderstein 1:12 Melderstein 1:36 Melderstein 1:54 Mjöfjärden Mjöfjärden 1:1 Mjöfjärden 1:2, 3:14 Mjöfjärden 1:15 Mjöfjärden 1:41 Mjöfjärden 1:50 Mjöfjärden 1:79 Mjöfjärden 1:87 Mjöfjärden 1:97 Mjöfjärden 1:101 Mjöfjärden 1:103 Mjöfjärden 2:36, ön Mjöfjärden 2:44 Mjöfjärden 3:2 Mjöfjärden 3:5 Mjöfjärden 3:5, del av Mjöfjärden 3:12, 2:6 Mjöfjärden 3.17 Mjöfjärden 3:27 Mjöfjärden 3:29 Mjöfjärden 3:34 Mjöfjärden 3:39 Mjöfjärden 5:4

30 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mjöträsk, Bjurå Mjöträsk 1:23 Mjöträsk 1:61 Måttsund, Hjorthagen 1:5 Måttsund, Lindberga 1:5 Måttsund, Klintebo 1:6 Måttsund, Klintebo 1:7 Måttsund 2:6 Måttsund 2:32 Måttsund 4:3, del av Måttsund 4:8 Måttsund 4:10, del av Måttsund 4:24 Måttsund 4:42 Måttsund 4:42 Måttsund 4:45 Måttsund 6:13 Måttsund 6:14 Måttsund 6:48 Måttsund 7:23 Måttsund 8:3, del av 8:22 Måttsund 10:3, Kaspers bar Måttsund 11:17 Måttsund 11:20 Måttsund 11:20 Måttsund 13:21 Måttsund 13:23 Måttsund 13:26 Måttsund 14:11 Måttsund 14:29 Måttsund 14:36 Måttsund 14:40 Måttsund 14:42 Måttsund 14:74 Måttsund 15:7, 3:13 Måttsund 17:3 Måttsund 17:11, 17: Måttsund 22:7 Måttsund 22:9 Måttsund 22:10 Måttsund 30:1 Måttsund 45:3, tomt A Måttsund 45:6 Mörön 1:7 Mörön 1:11 Mörön 1:13 Mörön 1:19 Mörön 1:38 Mörön 1:41 Mörön 1:45 Mörön 1:47 Mörön 8:1, del av

31 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Mörön 33:1 Niemisel 1:20 Niemisel 2:30 Niemisel 2:36 Niemisel 6:45 Niemisel 7:70 Niemisel 9:12 Niemisel 9:13 Persön, utsläpp i Furufjärden Persön, Flinktorp 1:1 Persön, Lerviken 1:1 Persön 1:6, del av Persön 5:2 Persön 6:21 Persön 7:6 Persön 10:9, del av Persön 16:7 Persön 16:28 Persön 19:18 Persön 19:24 Persön 20:3 Persön 20:4 Persön 20:5 Persön 20:7 Persön 22:8, del av Persön 22:20 Persön 22:16 Persön 23:8 Persön 24:4, del av Norra Prästholm Norra Prästholm Prästholm 4:10 Prästholm 4:11 Prästholm 4:13 Prästholm 5:11, del av Södra Prästholm 7:9 Prästholm 8:3 Södra Prästholm 10:10 Södra Prästholm 11:35 Prästholm 11:37 Prästholm 13:2 Prästholm 13:14 Prästholm 14:7 Prästholm 14:22 Prästholm 15:28 Prästholm 16:22 Prästholm 16:43 Prästholm 47:7 Prästholm 55: Rutvik, Mörtbol 1:1 Rutvik, Kvickstorp 1:1

32 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Rutvik 1:8, del av Rutvik 1:8 Rutvik 1:10 Rutvik 1:11 Rutvik 1:11, del av Rutvik 1:16 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20 Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:20, del av Rutvik 1:27 Rutvik 2:5 Rutvik 2:12 Rutvik 3:10 Rutvik 3:11, 3:15 Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:4, del av Rutvik 5:8 Rutvik 5:20, del av 5:8 Rutvik 6:2 Rutvik 6:2 Rutvik 6:3 Rutvik 7:6 Rutvik 7:12 Rutvik 7:16, del av Rutvik 7:17 Rutvik 7:17, del av Rutvik 8:2 Rutvik 9:2 Rutvik 10:28, del av Rutvik 11:5 Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:5, del av Rutvik 11:13 Rutvik 11:33 Rutvik 11:34 Rutvik 12:2 Rutvik 12:3 Rutvik 12:3, del av Rutvik 14:27 Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11, del av Rutvik 17:11 Rutvik 17:11 Rutvik 17:12 Rutvik 19:2 Rutvik 23:1 Rutvik 26:1 Råneå, Ågrundet Råneå, Stadigtorp 1:2 Rånbyn 1: Rånbyn 2:12 Rånbyn 4:17

33 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Råneå 8:47 Råneå 10:109 Rånbyn 10:122 Rånbyn 10:130 Rånbyn 10:169 Rånbyn 10:170 Rånbyn 10:171 Rånbyn 10:174 Rånbyn 10:175 Rånbyn 10:176 Rånbyn 11:39 Rånbyn 15:13 Rånbyn 15:37 Rånbyn 15:41 Rånbyn 15:68 Rånbyn 20:17 Rånbyn 20:43 Rånbyn 20:62 Rånbyn 27:1 Rånbyn 37:2 Råneå 67:1 Rånbyn 83:4 Rånbyn 83:7, del av Rörbäck 1:23 Rörbäck 1:32 Rörbäck 1:43 Rörbäck 1:52 Rörbäck 1:54 Rörbäck 1:55 Sakrislund 1:1 Sandlå 10:109 Sandön 1:14 Sandön 1:25 Sandön 1:48 Sandön 1:49 Sandön 1:98 Sandön 2:2 Sandön 5:1 Sandön 5:1 Sandön 7:1, Liggskär Selets bruk 1:6 Sinksundet, Lejde 1:2 Sinksundet, Lejde 1:4 Sinksundet, Lejde 1:8 Sinksundet, Lejde 1:15 Sinksundet, Lejde 1:16 Riga 1:1, del av Riga 1:1 Riga 1:9 Riga 1:10 Smedsbyn, inventering av avlopp Smedsbyn Smedsbyn, "blå gruppen" Smedsbyn 2:17

34 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Smedsbyn 4:20 Smedsbyn 6:19 Smedsbyn 7:11 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 9:29 Smedsbyn 27:3 Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, del av Smedsbyn 30:7, 4:17, 8:11 m fl Smedsbyn 31: Solskensberg 1:3 Solskensberg 1:29 Stadsön 1:780 Storbrändön Storbrändön 3:2 Storbrändön 3:9 Storbrändön 3:13 Strömsund Högsön 14:1 Strömsund Strömsund Strömsund 1:2 Strömsund 1:3, 1:5 Strömsund 1:6 Strömsund 11:1 Norra Sunderbyn 3:2 Sunderbyn, Älgstorpet 1:1 Sunderbyn 1:3 Sunderbyn 3:14 Sunderbyn 4:35 Sunderbyn 4:36 Sunderbyn 4:42 Sunderbyn 4:43 Sunderbyn 5:19 Sunderbyn 7:26 Sunderbyn 7:34 Sunderbyn 12:19, del av Sunderbyn 14:27 Sunderbyn 16:12, del av Sunderbyn 20:32 Sunderbyn 26:27, del av Sunderbyn 26:45 Sunderbyn 27:23 Sunderbyn 30:3, del av Sunderbyn 35:3 Sunderbyn 39:1 Sunderbyn 41:1 Sunderbyn 52:2 Sunderbyn 63:6 Sunderbyn 63:7 Sunderbyn 72:1 Sunderbyn 79:3 Sunderbyn 8:40 Sunderbyn 90:1

35 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Sundom 9:8 Sundom 1:3 Sundom 1:16 Sundom 4:13 Sundom 4:20, 4:40 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:36 Sundom 4:43 Sundom 5:7 Sundom 7:12 Sundom 9:8 Sundom 10:20 Sundom 10:27 Sundom 10:27 Sundom 11:47 Sundom 17:6 Sundom 19: Tältskär 1:17 Tältskär 2:1 Tältskär 15:1 Skäret, Urtorp 1:1 Vallen 1:3 Vallen 1:20 Vallen 2:2 Vitåfors Vitån, Brännan Vitå, Norra byn, etapp 1 Vitå, utökning av avlopsanläggning Vitån 1:7 Vitå 4:8 Vitå 5:35, 5:46 Vitån 6:4 Vitå 11:13 Vitån 14:13 Vitå 16:15, 22:1 Vitå 48:2 Västfjärden 1:10 Västfjärden 1:18 Västfjärden 1:19 Västfjärden 1:30 Västfjärden 1:33 Västfjärden 1:36 Västfjärden 1:37 Västfjärden 1:38 Västmark 1:4, byahus Västmark 1:4 Västmark 1:5, del av Västmark 1:9 Västmark 3:1 Västmark 4:2 Ytterviken 17:34 Orrbyn Årbyn 3:62

36 MILJÖNÄMNDEN F 1 A ÄRENDEBLAD, VA-ÄRENDEN Årbyn 3:73 Årbyn 5:69 Årbyn 5:69 Årbyn 38:7 Ängdalsro 1.1 Ängdalsro 1:1 Ängdalsro 1:31 Ängdalsro 1:33 Ängdalsro 1:43 Ängdalsro 1:44 Ängesbyn 1:9 Ängesbyn 1:20, del av Ängesbyn 2:18 Ängesbyn 3:29 Ängesbyn 4:33 Ängesbyn 7:4 Ängesbyn 9:39 Ängesbyn 10:14 Ängesbyn 14:2 Ängesbyn 23:1 Ängesträsk 1:26 Örarna Örarna, gemensamhetsanläggning Örnabben 1: Ormbergsstugan Lövskatan, dagvattenutsläpp Kostnadssammanställning för recipientundersökningar under 1 år Klagomål över avloppsutsläpp i Luleälven Stg 682 Anordnande av avloppsanläggning i skärgården 1989 Ang dagvatenutsläpp från NJA till Svartöviken Stg 677, 677A Stg 829A Hertsö tertiärstation Brändövägen, Örnäset Börstskär, Norrbottens Järnverk Porsön Forshed Forshed Kårvägen Generalplan för VA, kommunens centralort SGU Förråd nr 7, LV7 Stg 809, tomt 8 Stg 809 Kv Staget 8 Stg 7:16 Utredning, WC i fritidshus Utsläpp dagvatten från industriområdet Notviken Biologiska toaletter Ormberget

37 MILJÖNÄMNDEN F 2 BEREDSKAPSPLANER Arkivkartong Beredskapsplaner för bekämpning/sanering av: 1. Oljeutsläpp till sjöss med strandpåslag. 2. Kemikalie- eller oljeutsläpp till lands.

38 MILJÖNÄMNDEN F 3 SKOGSSKADOR PÅ GRAN OCH TALL Serien i arkivkartong Flygbildsbaserad inventering av skogsskador på gran och tall i Luleå kommun Negativ. 85A-124C A-170F. 940A-940C.

39 MILJÖNÄMNDEN F 4 MILJÖSKYDDSPROGRAM 1990 Miljöskyddsprogram för Luleå kommun gjordes år Miljövårdsplan för Luleå kommun,1983 Miljödatabok,1983 Anteckningar från projektgruppen för miljövård, Miljöskyddsprogram, etapp 1,1986 Underlag miljöskyddsprogram, Minnesanteckningar, arbetsgruppen för miljöskyddsprogrammet, 1989 Anteckningar från miljöskyddsprogramsamordningsgruppens (MIPS) möten, Utvärdering av kommunens miljöpolitiska arbete,1993 Utvärdering av Luleå kommuns miljöskyddsprogram (1996) åren Miljöskyddsprogram för Luleå kommun (1990) åren Rapporter tillhörande miljöskyddsprogrammet; 1987:1, Miljöprogram etapp 2, Blåslav som indikator på svavelnedfallet inom Luleå kommun 1987, Lars Brännström 1988:1, Miljöprogram etapp 2, Stoftmätningar runt LKs malmhögar 1987/88, Luleå kommun, Lars Brännström 1988:2, Miljöprogram etapp 2, , Utredning om orsaker till förhöjda aluminiumhalter i Råneå tätorts rå- och renvatten, Ulrika Haapaniemi 1988:4, Miljöprogram etapp 2, , förslag till mätprogram för Luleå kommun, i bebyggelse grundlagd på radonriskområde, Ulroka Haapaniemi 1989:7, Miljöprogram etapp 2, Effekter av utsläpp av fenylkvicksilver till Notviken, Luleå kommun, Lars Brännström 1989:9, Miljöprogram etapp 2, Metallutlakning från snötippen, Luleå kommun :2, Miljöprogram etapp 2, Delrapport "grönsaks- och bärstudie", PAH analyser i sallat på Hertsön, Luleå kommun 1989, Lars Brännström

40 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Fr o m 1 september 1993 är handlingarna sorterade i diarienummerordning. Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år 1989 Dnr , år Dnr , år Dnr , delegationer, år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , år Dnr , internhyror, år Dnr , tjänstetillsättning, år 1986 Dnr , naturvårdsfrågor, år Dnr , år Dnr , beslutsattestanter, år Dnr , SS, år Dnr , budget, år Dnr , år Plannja Tibnor, Luleå Norrlands Handelsjärn Luleå hamn Tord Olssons Kemiska produkter SJ AGA, Luleå Swecrom Cementa Kalkdepå BPA Måleri BPA Rostskydd Skyltar inre Hertsöfjärden B Fastighets B Service Samhall Formel Hamnanläggning Uddebo Muddermassor Germandöfjärden Muddermassor Småbåtshamn Kängsön Luleå Bilfrakt Plast-Mekano APP Armerade Plastprodukter Dnr , Saab-Scania

41 MILJÖNÄMNDEN F 5 DIARIEFÖRDA ALLMÄNNA HANDLINGAR Dnr , LK Dnr , LK Fr o m 1 september 1993 D nr Arbetsplan 1993 uppföljning D nr D nr D nr Arbetsmiljö 1994 Internbudget D nr D nr Uppföljning och fortsatt arbete enligt VEP Bokslut 1994, miljönämden Internbudget D nr D nr Arbetsmiljö 1996 Bokslut 1995, miljönämden D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr Arbetsmiljö D nr D nr D nr D nr D nr Skyddsrond på miljökontoret D nr D nr Ämnesområdesindelning och ämnesområdesansvar 2002.

42 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Efter 1 september 1993 övergick diariet från att vara manuellt med kort till att vara digitalt (miljöreda) Handlingar i gamla diariet som är märkta med en stjärna var tillsynsärenden på miljöskyddsavdelningen efter övertagande från länsstyrelsen Dnr 11 kiosker; Lövskärs bensin & kiosk Kioskhörnan, Hertsön Hockey-Grillen, Hertön Lusthuset, glasskiosk Storgatan Max hamburgerrestaurang, Centrum Notvikens kioskbutik Kallkällans kioskbutik Grillkiosk, Arcusbadet Shell Haparandavägen Niemisels kiosk o bensin Porsöns kioskbutik Centrumkiosken, Storgatan Kungskiosken, Kungsgatan Nya Speldosan, Råneå Ok-kiosken, Råneå Statoil Råneå Råneå Centralkiosk Grillkiosk, Råneå Jourbutiken, Kungsgatan Ulla-Britts kiosk, Rundgatan Statoil Hertsövägen Rondellens gatukök, Hertsövägen Ok Norrbotten, Hertsövägen Öhmans kioskbutik, Gammelstad Charlies grillkiosk, Gammelstad Kioskbutiken Pelikanen, centrum Kioskbutiken Mjölkudden Blå Gåsen, centrum Örnäskiosken Ok-center, Robertsviksgatan Shell Bil & Bensin, Hällbruksgatan Esso Stationsgatan Brogatans Närköp Max Hamburgerrestaurang, Midgårdsvägen PB Midgårdsvägen Statoil Gammelstad Örnäsgrillen Bil & Traktor, Gammelstadsvägen Dnr 11 kiosker; Kioskpiraten, Skomakargatan KC kioskcenter, Storgatan 59 Farids Livs, Skeppsbrogatan Nya Tobakshandeln, Storgatan Luleå tobakshandel, Storgatan Aurorakiosken, Storgatan 17

43 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR Tores kioskbutik, Kungsgatan Fias Kiosk, Porsön Mojes Kiosk, Kungsgatan Kioskbutiken Polkagrisen, Ringgatan 46 Mandarinen Shopping E4an Strömsund Video Center, Kungsgatan 20 Videoline, Kungsgatan 8 Gulf Hertsövägen Max hamburgerrestaurang, Robertsviksgatan Hagavikens båthamn Hindersöstallarna, Herstön Bergnäsets AIK Barrys Grill, Storheden Kents kioskbutik, Storgatan 11 Svenska Shell, Kantgatan Farids Livs, Krongårdsringen 18 Sinksundets kiosk Rörbäcks havsbad Frasses bar, Storgatan 28 Korvhuset, Storgatan Kents Kioskbutik, Karlsvik Freddys Grill, Järnvägsstationen Domus glassbar, Storgatan Alvikskiosken Sandströms kiosk, Antnäs Bergnäsets kioskbutik, Kallaxvägen Rolands kiosk- och varubod, Bergnäset Bergvikens Grill o Cafe Shell, Truppvägen Sivans Kioskbutik, Skurholmen Frasses Hamburgerrestaurang, Storgatan Bergvikens kiosk Dnr 12 caféer, konditorier, bagerier; Gammelstads Pizzeria Olssons Konditori, Hermelinsgatan Björkskatans Bar och Café Café Metropol, Kungsgatan Sv Pressbyrån, Loet Börje Olssons konditori, Storgatan Kafé Wienerhörnan, Rådstugatan Clarissa konst, Niemisel PM Biljardcafé, Köpmangatan Norrlands Rock'n Roll Club (Ebeneserkyrkan) RFSL klubblokal med servering, Sandviksgatan Örngården Camping, Strömsund Cafeteria Luleå Ridklubb, Bergnäset Smörgåsservice, V Varvsgatan 9 Skogaholms Bageri, Spantgatan Teater Scratch KF:s Bageri Café Nyfiket, Örnäset Cafékök Hertsö centrum Café Muséet

44 MILJÖNÄMNDEN F 6 DIARIEFÖRDA OBJEKTSBUNDNA HANDLINGAR CJ:S smörgås o partyservice, Varvsgatan Café Sunderbyn Bosses bageri o konditori, Vagngatan 22 Badhusserveringen Kaptensgårdens servering, Gammelstad Sockenstugan, Gammelstad Friluftsmuséet, Gammelstad We-Ges Konditori, Storgatan Anderssons konditori, Majvägen Condis, Skeppsbrogatan Klöverträsk Bageri Sporthuset, Sandviksgatan 25 Rick's Cafe, Valand City Holms Bageri och konditori, Skurholmen Måttsundsstugan, Måttsundsbacken Helenas kiosk och café, Porsön Flygcafét, Teknikens Hus Porsön Fritidsgården Elvan, Porön Kafé Bygård, Rutvik Hanssons Café, Råneå Bröderna Risströms Tunnbrödsbageri, Råneå Café Figaro, Shopping Café Hyllan, Shopping Ishallen Delfinen Badhusets kafé, Gammelstad Träffpunkt Arbetslösa, Lövskataskolan Café F-huset, Porsön Lindvalls Bageri, Bergnäset Dnr 13 livsmedelsaffärer; Glada Matilda, Spantgatan Snabbis, Bergnäset Heinrich Malmö Köttprodukter till Tyskland Arbetsgruppen för projektinriktad livsmedelskontroll Införsel för köttvaror Projektinriktad livsmedelskontroll Prix Stormarknad, Banvägen Matboden, Storgatan AG:s Matmarknad, Rundgatan 19 Ettans Livs, Backgatan 11 HB Bälinge Livs J E Nilssons Livs, Alvik Ekonomiska föreningen Smörblomma, Avan Livsmedelsbutik, Sundom Åhlens, Storgatan Målartjänst och Import, Sandviksgatan Alviksgården ICA-källan, Bergviken Mat-City, Örnäset Evas matbutik, Sunderbyn Drop-In närbutik, Malmudden Domus Varuhus, Storgatan Antnäs Livs K-marknad, Bergnäset

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND

Läs mer

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

TIDTABELL SOMMAR 2015

TIDTABELL SOMMAR 2015 Tidtabellen gäller 22/6-23/8 2015. TIDTABELL SOMMAR 2015 1 5 KR LINJENÄTET Stomlinjer (Linje 1 5) Åk till och från stan var 15:e minut under högtrafik. Våra fem största stadsdelar trafikeras av två stomlinjer

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30. Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 2012-08-15 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 augusti, kl. 13:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30. Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2014-10-07 Miljönämnden Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014, kl. 13.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare Adresser i Uddevalla sorterade på gatuadresser 2013-12-17 Upprättad av Åke Hansson 1 Agneberget Troligen från agn med betydelsen spetsigt, då berget intill är brant och spetsigt Klocktornet Uppförd 1751,

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag 6 maj 2014, kl 08.30 12.30 ande Ethel Björkman (S), Ordförande Närvarande ersättare Tore Alm (S), ersättare för Maj-Lis Nilsson (S) Tom Johansson (S) Lennart

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 utskriftsdatum: 2015-07-20 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 Utgående Datum 2015-07-13 Diarienr. BUN 2014/0048 Diariebtkn. 600 - Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN DETTA ÄR EN LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR VÅRT FUNKTIONELLA OMRÅDE. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus Fellingsbro bildades efter ett stormöte på Fellingsbro Folkhögskola

Läs mer

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Sommar på Hägnan Sidan 7. En gömd pärla Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. Allt fler Luleåbor. möt 75 000-familjen. Sommar på Hägnan Sidan 7. En gömd pärla Sidorna 10-11. En tidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 2 2015 En tidning från Luleå kommun. Nr 2 2015 Allt fler Luleåbor möt 75 000-familjen Sommar på Hägnan Sidan 7 En gömd pärla Sidorna 10-11 bilden Här står Nova och Leo i ett schakt

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

KLICK! Lunchbuffé. vardagar kl. 11-14 ROCKY VIMMEL. Bodens blåaste och rödaste områden 6 7. Bybornas kamp gav resultat 14 15

KLICK! Lunchbuffé. vardagar kl. 11-14 ROCKY VIMMEL. Bodens blåaste och rödaste områden 6 7. Bybornas kamp gav resultat 14 15 BODEN GRATISTIDNING VARJE ONSDAG 15 september 2010 Vecka 37 VAL-EXTRA: Så röstar dina grannar Bodens blåaste och rödaste områden 6 7 ROCKY 18 REPORTAGE: Bredbandet kom till byn Bybornas kamp gav resultat

Läs mer

V I N T E R M A G A S I N

V I N T E R M A G A S I N SOMMARGUIDE 2013 VINTERMAGASIN 2012-2013 Välkommen! I Luleå och Boden kan du hitta massor av spännande besöksmål som förhöjer er upplevelse av området. Några besöksmål sticker ut lite extra och vissa är

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson)

Jan-Ove Fredriksson och Inger Strömberg (förlovade) Strömavbrott (Forsaströms Kraft Aktiebolag) All ev. uppvaktning undanbedes (Gunnar Johansson) Christer Bergs klippsamling Östgöta Correspondenten 1974 INNEHÅLL: 2/1 Åtvidaberg Grebo, Värna och Björsäter ökar (folkmängden) I Åtvids gamla kyrka (nyårsbön och nyårsvaka) Frikyrkorna i Åtvidaberg (gemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2014-01-10 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2014-01-20 kl. 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet Vid förhinder

Läs mer