GYMNASIERAPPORTEN 2016 "YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GYMNASIERAPPORTEN 2016 "YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB""

Transkript

1 GYMNASIERAPPORTEN 2016 "YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB"

2 GYMNASIERAPPORTEN 2016 Inledande ord Hej! I den här rapporten från Gymnasium.se, som vi valt att kalla för Yrkesutbildning ger inga jobb har vi undersökt gymnasieväljares attityder och åsikter kring gymnasievalet och även hur detta val påverkas av elevernas framtidsplaner. Vi har bland annat undersökt hur målgruppen (gymnasieväljarna) ser eventuella statusskillnader mellan program, hur de funderar/funderade kring sitt val av gymnasieprogram samt vilka yrken som lockar. Undersökningen genomfördes bland medlemmar på Gymnasium.se och består av svaren från 1688 ungdomar som ska välja eller redan har valt gymnasium. Yrkesutbildning ger inga jobb är en del av en ny serie av Gymnasierapporten, en återkommande rapport med olika teman vars syfte är att öka kunskapen runt målgruppen och dess beteenden och tankar om gymnasiet och allt som hör därtill. I denna rapport framkommer bland annat att en tredjedel av eleverna inte har koll på att det går att bli högskolebehörig på ett yrkesprogram och att nästan hälften av målgruppen börjar söka information inför gymnasievalet redan i årskurs 8 eller tidigare. Läs hela rapporten för att få reda på mer intressanta svar och uppfattningar från gymnasieväljarna. Erik Appelberg Kommunikationschef, Gymnasium.se Gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, och hade under det senaste året 1,8 miljoner besök Men vad jag har hört så måste man göra högskoleprovet för att få behörighet när man läser ett yrkesprogram Yrkesprogram har inte så bra chans att få jobb efter gymnasiet men att högskoleförberedande studerar du vidare och kan få stora jobb som ex: advokat, läkare, ingenjör STATISTIK: CHRISTINE JANSSON LAYOUT: ALBIN ALLDÉN 2

3 Q3: Vänligen uppge födelseår RELEVANTA DELTAGARE Undersökningen genomfördes bland medlemmar på Gymnasium.se och består av svaren från 1688 ungdomar som ska välja eller redan har valt gymnasium. Majoriteten av de som svarat på undersökningen är i den ålder att de precis har valt gymnasium eller ska välja gymnasium. Detta i sig visar på att eleverna är relevanta för undersökningen och dess resultat. Eleverna är inne i processerna kring gymnasieval eller har det färskt i minnet. Födelseår Antal Efter ,24 % ,60 % ,73 % ,95 % ,17 % ,64 % ,54 % Innan ,13 % Har du sökt till gymnasiet? (Q5) Ja, i år 44,25 % Ja, förra året 23,99 % Ja, för två år sedan eller mer 9,24 % Nej, men jag ska söka 21,68 % Nej 0,83 % Q4: Vilken utbildningsbakgrund har dina föräldrar FÖRÄLDRARS PÅVERKAN När man jämför statistiken på hur eleverna väljer gymnasieutbildning så kan man se att de elever som har föräldrar som saknar högskole- eller universitetsutbildning i större utsträckning väljer yrkesförberedande (30 %) jämfört med de elever som har föräldrar med högskole- eller universitetsutbildning (15 %). Statistiken visar på att elevernas val påverkas av föräldrarnas bakgrund. Båda mina föräldrar har studerat vid högskola/universitet En av mina föräldrar har studerat vid högskola/universitet Ingen av mina föräldrar har studerat vid högskola/universitet Vet ej 36,97 % 30,51 % 23,46 % 9,06 % 3

4 Q6: Vilken typ av program tänker du söka eller studerar du redan idag? Yrkesförberedande 19,49 % Högskoleförberedande 73,76 % Introduktionsprogram 1,30 % Vet ej 5,45 % HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ÄR POPULÄRT En stor del av de elever som väljer högskoleförberedande program anger att de har planer på att studera vidare och därför ser det som ett självklart val eftersom de då har bättre förutsättningar för högskoleantagning. Dock verkar även många välja det då det tror att det är den enda möjligheten för att kunna studera vidare. Det råder en stor osäkerhet bland eleverna kring deras framtid då de väljer högskoleförberedande program för att de inte vet vad de vill göra efter examen, och därför rustar de sig så brett som möjligt inför högre studier. Samtidigt är det många som vet vad de vill göra efter examen och vet att det kräver att de studerar vidare. Pengar tas också upp som en faktor då eleverna antar att om man har en högskoleutbildning så kan man nå högre löner och mer avancerade och bättre jobb. Det finns även en skara respondenter som är intresserade av kunskapen i sig och vill lära sig mer för sin egen skull. VARFÖR TÄNKER DU VÄLJA/STUDERAR DU ETT HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM? Jag vill ha en bra utbildning så man lättare får jobb och får högre status i arbetsbranschen plus mer lön Jag tycker att det är det som passar mig bäst eftersom jag planerar att plugga vidare, och inte riktigt är säker på vad jag vill jobba med. Om jag hade valt en yrkesförberedande linje känner jag att jag hade stängt många dörrar och blivit mer fast till en viss väg Det känns som att högskoleförberedande program erbjuder en bredare och mer utvecklad utbildning. Det finns mycket fler yrken att välja mellan och man tjänar även mer pengar. Men jag tycker däremot inte att man ska välja ett högskoleförberedande program bara för lönen, utan man borde göra sitt val efter sina egna åsikter och intressen För att jag kommer trivas med yrket jag pluggar till. Och jag gör det för att göra mina föräldrar stolta och glada För man kommer typ ingen vart i livet utan högskoleförberedande. Man får typ inga jobb För att kunna fortsätta högre studier när jag vet vad jag vill bli/jobba med. Dessutom vill jag kunna "välja" jobb och bli vad som helst vilket man inte kan idag om man inte pluggar vidare efter gymnasiet 4

5 NEDÅTGÅENDE TREND FÖR YRKESPROGRAM en i vår undersökning är i linje med den trend vi ser bland gymnasieväljare. Siffror från Skolverket visar att antalet sökande till yrkesprogram har sjunkit med 5 procentenheter under de senaste fem åren, och om trenden fortsätter kommer ännu färre att söka till yrkesprogrammen i framtiden. 50 % 2011/ / / / / / % 41,13% 39,04% 38,43% 40 % 37,35% 36,71% 36,12% Procentandel sökande till gymnasiala yrkesprogram jämfört med totalt antal sökande (Skolverket 2016) Majoriteten av eleverna svarar att de har valt yrkesprogram som utbildning för att det garanterat leder till arbete efter examen. Många svarar att de hellre lär sig praktisk kunskap än att fortsätta med teoretiskt, vilket även härrör i att de är trötta på studier och vill kunna arbeta så fort som möjligt. En annan anledning är att de ser yrkesprogrammen som en bättre möjlighet jämfört med de högskoleförberedande programmen eftersom de både kan få en yrkesexamen samtidigt som de kan bli högskolebehöriga. De kan då välja att arbeta och fundera innan de fortsätter med högre studier. Ett annat svar som inte är lika frekvent är att de känner sig instängda och låsta i sin kreativitet av högskoleförberedande program, och att de därmed väljer yrkesprogram för att ha en möjlighet att utveckla sin egen kreativitet och göra något som de själva finner intressant. 35 % VARFÖR TÄNKER DU VÄLJA/STUDERAR DU ETT YRKESPROGRAM? För att jag vill kunna jobba direkt efter gymnasiet även fast jag ska studera vidare. Valde yrkesprogram för att jag lär mig bäst när jag gör saker, och att sitta stilla i ett klassrum varje dag är inte riktigt min grej Det ger en mycket erfarenheter och rutin inom arbetslivet innan man kommer ut i arbetslivet. Jag tänker ändå plugga på högskola men efter det så har jag erfarenheter som kan hjälpa mig i framtiden Vill jobba med barn och därför valde jag barn och fritid. Det hade inget att göra med att de var ett yrkesförberedande program Man lär sig både teoretiskt men också praktiskt, man kommer ut fortare i arbetslivet och får jobb lättare För att jag gillar att arbeta praktiskt och jag vet att jag ändå kan studera på högskola om jag väljer att läsa några få extra kurser 5

6 Q9: Hur viktigt är det att en gymnasieskola har nära koppling till verkligheten och relevanta branscher? VIKTIGT MED KOPPLINGAR OCH NÄTVERK 85 % av eleverna som tänker studera/ studerar just nu på yrkesprogram anser att gymnasieskolornas kopplingar till verkligheten och relevanta branscher påverkar deras val, och närmare 40 % tycker att det är jätteviktigt. Eleverna väljer alltså skolor som upprätthåller kontakter med branscher och näringslivet, utifrån att det speglas i deras marknadsföring. Det spelar ingen roll för mitt gymnasieval 15,71 % Det påverkar mitt val av gymnasieskola 44,41 % Det är jätteviktigt för mig när jag väljer gymnasieskola 39,88 % Totalt (endast yrkesprogram) 331 Q10: Hur viktigt är det att en gymnasieskola kan erbjuda relevanta APL-/ praktikplatser? ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Nästan 90 % av de elever som ska studera/ studerar på ett yrkesprogram tycker att det är jätteviktigt eller påverkar deras val av gymnasieskola att gymnasieskolorna kan erbjuda revelanta praktikplatser. Detta visar på att de som ska studera/studerar på yrkesprogram intresserar sig mycket för att ha praktik och hur relevant den är, de vill nå praktisk erfarenhet under sin utbildning. Det spelar ingen roll för mitt gymnasieval 9,37 % Det påverkar mitt val av gymnasieskola 29,91 % Det är jätteviktigt för mig när jag väljer gymnasieskola 60,73 % Totalt (endast yrkesprogram) 331 6

7 Q12: Vet du idag om du vill fortsätta studera eller börja jobba efter gymnasiet? TYDLIG UPPDELNING MELLAN BEHÖRIGHET Medan snittet visar på att majoriteten av de svarande vill fortsätta studera så visar en filtrering av svarande på en tydlig skillnad i vilka elever som vill fortsätta studera eller börja jobba. Över 75% av de som studerar/ ska studera högskoleförberedande vill fortsätta studera och endast ca 6 % vill börja jobba, men hos de som ska studera/studerar yrkesförberedande så är siffrorna på ca 25 % för de som vill studera och ca 60 % för de som vill börja jobba. Ja, jag vill fortsätta studera 64,34 % Högskoleförberedande (Q12) Ja, jag vill fortsätta studera 75,90 % Ja, jag vill börja jobba 6,35 % Nej, jag vet inte 17,75 % Ja, jag vill börja jobba Nej, jag vet inte 18,42 % 17,24 % Yrkesförberedande (Q12) Ja, jag vill fortsätta studera 25,84 % Ja, jag vill börja jobba 60,49 % Nej, jag vet inte 13,68 % Q13: Påverkas ditt gymnasieval av dina framtidsplaner? GYMNASIEVAL OCH FRAMTIDSPLANER Gymnasievalet påverkar framtidsplanerna för majoriteten av de deltagande eleverna, och orsakerna är ganska jämnt fördelade. Men när man filtrerar frågan utefter vad de vill studera/ studerar för slags utbildning så ser man att det är en stor skillnad. De som svarat att de ska studera/studerar högskoleförberedande anser att deras gymnasieval påverkas av vilken behörighet de får för att kunna plugga vidare. De som svarat att de ska studera/studerar yrkesförberedande svarar att det påverkar deras val påverkar av arbeten de kan få. 35,43 % 41,41 % 14,99 % 8,18 % Ja, av vilka arbeten jag kan få efter studenten Ja, av de eftergymnasiala utbildningarna jag blir behörig till efter studenten Nej, jag har planer för framtiden men de påverkar inte mitt gymnasieval Nej, jag tänker inte på vad som händer efter studenten Högskoleförberedande (Q13) Ja, av vilka arbeten jag [...] 27,23 % Ja, av de eftergymnasiala [...] 50,52 % Nej, jag har planer för [...] 14,14 % Nej, jag tänker inte på [...] 8,11 % Yrkesförberedande (Q13) Ja, av vilka arbeten jag [...] 61,09 % Ja, av de eftergymnasiala [...] 14,89 % Nej, jag har planer för [...] 17,02 % Nej, jag tänker inte på [...] 6,99 % 7

8 Q14: Vet du om det går att få högskolebehörighet när du läser ett yrkesprogram? YRKESPROGRAM OCH HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET En tredjedel av eleverna har inte koll på att de kan läsa till en högskolebehörighet på yrkesprogrammen, vilket är väldigt många. Och bland de som har koll på detta verkar det ändå som att de har en felaktig bild av hur det fungerar, då de tror till exempel att de ska göra högskoleprovet eller läsa på Komvux för att bli högskolebehröiga elever. Många verkar också upprörda över detta faktum då de anser att kommunikationen och informationen om högskolebehörighet på yrkesprogram varit undermålig. Ja 69,43 % Nej 30,57 % VET DU OM ATT DET GÅR ATT FÅ HÖGSKOLEBEHÖRIGHET NÄR DU LÄSER ETT YRKESPROGRAM? Fick reda på det för någon dag sedan genom internet men tycker att folk ska vara tydligare med att förmedla just detta till eleverna i högstadiet Men vad jag har hört så måste man göra högskoleprovet för att få behörighet när man läser ett yrkesprogram Jag visste det men hade blivit dåligt informerad om det av min SYV och lärare, så jag fick istället reda på det av mina kompisar Visste inte det innan jag valde, hade ingen bra SYV som hjälpte till, så hade nog valt lite annorlunda om jag vetat det Så, en person som går yrkesutbildning har både yrkesutbildning och högskolebehörighet, och en som studerar på högskolan har bara högskolebehörighet? Lite konstig 8

9 Q16: Spelar prognoser på arbetsmarknaden (chanser till arbete efter avslutad utbildning) roll när du väljer gymnasieutbildning? BETYDELSEN AV PROGNOSER Över 80 % av eleverna tycker att prognoser om arbetsmarknaden spelar roll eller spelar viss roll när de väljer gymnasieutbildning. Det visar på att eleverna försöker hålla koll på den framtida arbetsmarknaden, vilket även påvisar att det är relevant att kommunicera ut korrekta prognoser som på ett objektivt sätt får med olika yrken och branscher. Ja Nej Det spelar viss roll 33,41 % 18,78 % 47,81 % Q17: Vet du vad du vill ha för yrke i framtiden? FRAMTIDA YRKEN Över 60 % svarar att de har planer för sitt framtida yrke, och 40% har en plan för hur de ska nå dit, vilket tyder på att många av de som ska börja gymnasiet har ambition om sin framtid. De elever som tänker börja en yrkesutbildning svarar i större utsträckning att de har planer för sitt framtida yrke (71 %) jämfört med de som ska studera en högskoleförberedande utbildning (60 %). Ja, jag har planer och jag vet hur jag ska nå dit Ja, jag har planer, men vet inte riktigt hur jag ska nå dit Nej, jag är inte säker 41,41 % 21,33 % 37,26 % När eleverna blev tillfrågade att skriva om vilket yrke de ville ha i framtiden så var följande fem yrken som nämndes oftast: 1. Läkare (10,67 %) 2. Psykolog (6,89 %) 3. Polis (6,80 %) 4. Advokat (6,14 %) 5. Lärare (5,29 %) 9

10 Q19: Vet du hur möjligheterna ser ut att få jobb inom det yrke du vill/tror att du vill ha i framtiden? Ja, jag vet att det finns ett behov Ja, jag vet att det inte finns ett behov, men jag vill ändå bli detta yrke Nej, jag har inte information om hur det ser ut på arbetsmarknaden för personer med det yrket som jag vill bli 64,12 % 13,98 % 21,91 % Totalt 1059 KOLL PÅ JOBBEN (Endast de som svarade ja på fråga 17 kunde svara på denna fråga) Majoriteten av de elever som deltagit i studien har koll på de yrken som de siktar mot att arbeta som i framtiden, och hur möjligheten för jobb ser ut. Dock så svarar nästan 14 % att de siktar mot ett yrke som de redan vet att det inte finns ett behov av, och över 20 % svarar att de inte har koll. De väljer därmed ett yrke som de verkligen vill ha, men inte kan garantera att det kommer försöja dem, eller att de ens kommer kunna få det. På frågan Har du koll på vilken lön en person har med det yrket som du vill bli/tror att du vill bli (Q20) svarade över 70 % att de har koll, eller någorlunda koll, på lönen för det yrket som de är intresserade av. Lön verkar därmed vara något relevant och viktigt för gymnasieeleverna. Har du koll på vilken lön en [...] (Q20) Ja, det har jag koll på 20,87 % Ja, jag har koll på ungefär [...] 52,31 % Nej, det har jag inte kollat upp 17,85 % Nej, jag har inte hittat info [...] 3,12 % Nej, lönen spelar ingen roll 5,85 % Q21: När började du söka information om olika gymnasieprogram och skolor? MÅNGA TIDIGA MED ATT LETA INFORMATION Nästan hälften (47 %) har svarat att de började leta information inför gymnasievalet redan innan eller under årskurs åtta, vilket visar på att många är ute tidigt och samlar information. Den andra hälften börjar leta under sommaren mellan årskurs åtta och nio. Innan åttan 14,69 % I åttan 32,29 % På sommaren mellan åttan och nian 12,97 % Höstterminen i nian 26,36 % Vårtterminen i nian 8,29 % Jag kommer inte ihåg 5,39 % På frågan Har du på ett enkelt sätt kunnat hitta tillräcklig information för att veta vilka förutsättningar alla gymnasieprogram ger dig för att t. ex jobba eller plugga vidare efter gymnasiet (Q23) svarar nästan 60 % ja, men ändå så väljer få elever att studera yrkesprogram trots att det ger goda jobbmöjligheter. Mer än 40 % tycker dessutom att det är svårt att få koll på informationen. Har du på ett enkelt sätt [...] (Q23) Ja 59,24 % Nja, jag har hittat info, men [...] 32,52 % Nej, jag tycker att det har [...] 9,24 % 10

11 Q24: Vilka gymnasieprogram kan du tänka dig att läsa? (Bocka i alla de gymnasieprogram du funderat på att läsa) Program Antal % 0% 25% 50% 75% 100% Samhällsvetenskapsprogrammet ,76 % Naturvetenskapsprogrammet ,77 % Ekonomiprogrammet ,51 % Estetiska programmet ,01 % Teknikprogrammet ,28 % Humanistiska programmet ,65 % Hotell- och restaurangprogrammet ,54 % Barn- och fritidsprogrammet ,59 % Vård- och omsorgsprogrammet ,17 % International Baccalaureate ,00 % Handels- och administrationsprogrammet ,98 % Restaurang- och livsmedelsprogrammet ,98 % Naturbruksprogrammet 151 8,95 % Bygg- och anläggningsprogrammet 131 7,76 % Hantverksprogrammet 130 7,70 % El- och energiprogrammet 116 6,87 % Fordons- och transportprogrammet 112 6,64 % Industritekniska programmet 51 3,02 % VVS- och fastighetsprogrammet 38 2,25 % Totalt 5696 Q26: Vilken typ av gymnasieprogram tycker du har högre status? HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE I TOPP På frågan om vilka gymnasieprogram som eleverna kan tänka sig att läsa så ligger de högskoleförberedande programmen i dominerande topp. Nästan varannan elev kan tänka sig att läsa samhällvetenskaps-, naturvetenskaps- eller ekonomiprogrammet. et till varför de höskoleförberedande utbildningarna är populärare än de yrkesförberedande kan man se i fråga 25, då över hälften av eleverna anser att det är en statusskillnad mellan de olika utbildningarna. Enligt fråga 26 (som endast de som svarade ja eller vet ej på fråga 25 fick) så anser dessutom nästan 70 % av eleverna att högskoleförberedande program har högre status. Yrkesprogram 5,50 % Högskoleförberedande program Jag anser att det inte finns någon statusskillnad 68,55 % 25,94 % Totalt 1272 Anser du att det är någon statusskillnad mellan att studera på yrkesförberedande och högskoleförberedande program?(q25) Ja 50,83 % Nej 25,83 % Vet ej 23,34 % 11

12 STOR SKILLNAD I HUR MAN SER PÅ OLIKA UTBILDNINGAR Majoriteten av svaren från eleverna menar på att man har en högre status ju högre utbildning man har och att samhället belönar de som når en högre utbildning, och att det är så som samhället är uppbyggt. Yrkesprogrammen associeras med dåliga betyg och skoltrötthet, medan högskoleförberedande program associeras med ambition, intelligens, och bättre planering för framtiden. Yrkesprogrammen anses också leda till lågavlönade och sämre jobb, medan högskoleförberedande leder till högavlönade, viktiga, och prestigefyllda jobb. Fördomar om hur utbildningsnivå kopplas till beteende och social hierarki genomsyrar svaren, antingen genom att eleverna beklagar sig över den situationen, men även genom att de anser själva att det är så samhället fungerar. Målet med utbildning och livet enligt många verkar vara att ha en så hög inkomst som möjligt. Yrkesprogrammens utbildningsnivå anses som låg och enkel jämfört med högskoleförberedande som anses som avancerat och svårt. VARFÖR ANSER DU ATT DET ÄR EN STATUSSKILLNAD MELLAN YRKESPROGRAM OCH HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM? För att ifall man går på högskoleförberedande program så har man lättare att skaffa jobb när man har gått klart högskolan, men när man bara gått på ett yrkesprogram så har man lite svårare att hitta jobb beroende på vilken linje man har valt Högskoleförberedande program visar att man är mer ambitiös och tar tag i sitt liv och inte är lat. Man uppfattas som man har bättre betyg och att yrkesförberedande har stökigare elever Äldre folk och vuxna ger oftast bättre reaktioner för de som väljer att läsa ett högskoleförberedande program men blir "besvikna" när de har hört att man valt ett yrkesprogram Till största del är det en stor skillnad på intagningspoängen till de olika programmen vilket påverkar statusskillnaden. Jag tror att många har fördomar om att de som söker sig till skolor med lågt intagningspoäng är lata och odisciplinerade. Egentligen är det väldigt smart att välja yrkesförberedande då de flesta vill ha ett arbete direkt efter gymnasiet, vilket man får av yrkesprogrammet Yrkesprogram har inte så bra chans att få jobb efter gymnasiet men att högskoleförberedande studerar du vidare och kan få stora jobb som ex: advokat, läkare, ingenjör Man antar att de som har "svårare" utbildning är smartare, och kommer bli något större i framtiden. Högskoleförberedande skapar advokater och läkare medan yrkesförberedande skapar frisörer och dagisfröknar 12

13 Q29: Söker/sökte du information om olika yrken inför ditt gymnasieval? INFORMATIONSSÖKANDE OCH YRKEN Många av eleverna söker eller ska söka information om de olika yrkena inför sitt gymnasieval (75 %), men samtidigt så svarar var fjärde elev att de inte gör det. Några av eleverna svarade att de sökte i grupp tillsammans med sin klass i skolan, men inte så mycket mer än så, och några andra svarade att de sökte information så att de hade koll på yrket och relaterade uppgifter såsom lön. Ja 62,14 % Nej Har inte gjort det än, men kommer att göra det 25,00 % 12,86 % När man kollar vad eleverna tror att det finns för framtidsutsikter inom olika yrkeskategorier så hamnar klassiska yrken i topp. Lärare kommer även högt upp vilket troligtvis är en effekt av medieexponeringen av lärarbristen. Journalist hamnar överraskande på en femte plats, vilket är ett yrke med dåliga framtidsutsikter. I botten hamnar praktiska yrken, som ger jobb, men eleverna verkar koppla framtidsutsikter med högre utbildning och höga löner, och inte anställningsmöjligheter. Q32: Bocka i 5 st yrken i listan nedan som du tror ger dig goda framtidsutsikter? Program Antal Procent 0% 25% 50% 75% 100% Läkare ,33 % Advokat ,13 % Ingenjör ,09 % Lärare ,23 % Journalist ,95 % Veterinär ,67 % Undersköterska ,24 % Elektriker ,68 % Fastighetsskötare ,78 % Kock ,31 % Butikssäljare ,23 % VVS-montör (rörmokare) ,97 % Djurskötare ,85 % Målare 121 7,17 % Bilmekaniker 118 6,99 % Plåtslagare 92 5,45 % Golvläggare 58 3,44 % Möbelsknickare 54 3,20 % Totalt

14

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer?

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? @ungdomsb Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? Intresse för ämnesinriktningen Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

programväljaren.se 1

programväljaren.se 1 programväljaren.se 1 Gymnasiskolans mål är att eleverna: Tar en gymnasieexamen Är väl förberedda för arbete/vidare studier Tar ansvar och blir goda samhällsmedborgare Har en beredskap för livslångt lärande

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval

Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval Det är inte sant, bara för att alla säger det Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Dessutom kommer föräldrar,

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

SIFO 2012. -------- --------------------- --------------------- ---------------------------------- Mellanstora. Pendlar ej

SIFO 2012. -------- --------------------- --------------------- ---------------------------------- Mellanstora. Pendlar ej Sid 1 Total Pojkar Flickor Små Fråga 1 Varför valde du den skola som du nu går i? Skolans rykte -------------------- 19 16 22 19 19 27+ 12-16 Skolans programutbud ------------- 23 19-27+ 25 21 29+ 18 8-

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2141 14-9-8 9:3:7 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 18 11 152.5 184. Hantverksprogrammet 12 2 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Halmstad 14 september. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Halmstad 14 september Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier

Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Gymnasiet nästa - Information om kommande gymnasieval och studier Det finns 2 olika typer av gymnasieprogram Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet

Läs mer

Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval

Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval Nu avslöjar vi de 9 vanligaste myterna om ditt gymnasieval Det är inte sant, bara för att alla säger det Det är lätt att bli stressad över gymnasievalet och orolig för att välja fel. Dessutom kommer föräldrar,

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Bilagor Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Jämtlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO NÅGRA FRÅGOR? GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET! GYMNASIEVALET Gy 11 gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN? För många elever hoppade av eller

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund

Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg Skaraborg kommunalförbund Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 7 Om gymnasievalet och gymnasieskolan bland elever i Skaraborg

Läs mer

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018!

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Den första december 2017 stängde registreringen för läsår 2017/2018 och vi kan gladeligen konstatera att i år är ett rekordår! Fler elever

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola

Tabell 1c: Antal och andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Endast grundskola Tabeller Tabell 1b: Andel kommuner med asylsökande unga i grundskole- och gymnasieverksamhet. Uppgifterna är baserade på kommunernas egna uppgifter (n 1 =290). Kommuner med asylsökande i Både grundskola

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna Bilagor Tabell : Programmen i Kronobergs län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Kronobergs län som ger jobb Tabell

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda Jönköpings läns bästa gymnasieprogram kartlagda Tabell 1: Programmen i Jönköpings län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst 1 Bygg- och anläggningsprogrammet Bäckadalsgymnasiet Jönköping

Läs mer

Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 3 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst. Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 1: Programmen i Norrbottens län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Norrbottens län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Norrbottens län som ger jobb Tabell

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

GYMNASIERAPPORTEN VINTER ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

GYMNASIERAPPORTEN VINTER ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN GYMNASIERAPPORTEN VINTER 06 - ELEVERNA OCH GYMNASIEVALET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Eleverna och gymnasievalet Hej! Gymnasierapporten Eleverna och gymnasievalet är den andra delen av en ny återkommande rapportserie

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-9-5 1:34:12 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 2 16 152.5 21. Hantverksprogrammet 12 2 2 22.5 241. Programinriktat Individuellt

Läs mer

NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID

NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID NORRTÄLJES UNGAS SYN PÅ UTBILDNING OCH FRAMTID INTRODUKTION Att den svenska arbets- och utbildningsmarknaden har genomgått stora förändringar har knappast gått någon förbi. I takt med en fortsatt digitalisering

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2017 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2017 Arkitektkopia AB, Bromma, 2017 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 7 18 mars v. 10-11 VARFÖR PRAO? I LGR 11 trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett nytt övergripande

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer