Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2

3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Kooperationens år 6 Årets aktiviteter Fonus 8 Medlemskommunikation 9 Årets aktiviteter Familjens jurist 10 Förvaltningsberättelse 12 s resultaträkning 14 s balansräkning 15 s kassaflödesanalys 16 s resultaträkning 17 s balansräkning 18 s kassaflödesanalys 19 Kommentarer och noter till redovisningen 20 Revisionsberättelse 29 Nyckeltal 31 Styrelse, revisorer och valberedning 32 Dagordning vid distriktsstämmorna och föreningsstämman 33 Fullmäktige till föreningsstämman 34 Bilaga mitten: Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang

4 Verksamhetsberättelse 2012 Koncernchefen har ordet Hållbarhet över tid Under 2012 lanserades ny Affärsplan för Division Begravning som gäller fram till Familjens jurist arbetar utifrån en Affärsplan som under 2013 ska modifieras för att också den gälla till Affärsplaner, aktivitetsplaner och budget utgår från moderföreningens stadgar och beslutade strategimål. För dotterbolagen har ägardirektiv formulerats, dels generellt för samtliga och dels specifikt för de största, Familjens jurist i Sverige AB och Fonus AS i Norge. För koncernen som helhet överträffas budget för fjärde året i rad. Samtidigt har drygt 28 miljoner kronor återinvesterats i verksamheten. Vårt mål att varje del av affärsorganisationen ska bidra med positivt täckningsbidrag uppnås även Såväl moderföreningen som dess dotterbolag levererar ett resultat som överträffar ägardirektiven. I en koncern med höga ambitioner finns det alltid grenar som går bättre respektive sämre än förväntat, så också i Fonus. Särskilt Norge förtjänar en eloge för årets mycket goda resultat. Vi arbetar ständigt för att lära av de goda exemplen och förstärka dessa, samtidigt som vi kämpar vidare med att förbättra de enheter som inte når sina mål. Årets goda resultat medför att soliditeten för 2012 ökar till mer än 67 % för koncernen, där eget kapital överstiger 266 miljoner kronor och når koncernens högsta nivå genom tiderna. Som kooperativ organisation krävs en stark och långsiktigt hållbar betalningsförmåga eftersom möjligheten att få kapitaltillskott av ägarna är begränsad. De senaste fyra årens stabila överskott i verksamheten har bidragit till att bygga upp koncernens kapitalbas samtidigt som omfattande framtidssatsningar nu kan genomföras. Sammanfattning av 2012 kort inblick i 2013 Svensk kooperation genomförde en rad aktiviteter under 2012 som av FN utlysts till The Year of the Co-operatives. Det seminarium som Fonus och OK stod värdar för och hade Göran Persson som moderator, sändes av SVT Forum vid flera tillfällen. I seminariet presenterade jag en externt genomförd prisundersökning avseende begravningstjänster i sex jämförbara länder. Ta del av undersökningen via QR-koden nedan och läs mer om Kooperationens år på sidan 6 7. Kooperationens år blev också startskottet för Fonus donationer till Vi-skogens trädprojekt i Afrika. Satsningen beskrivs i bilagan med rubriken Hållbarhet och Samhällsengagemang. Prisundersökning begravningstjänster. 4

5 Koncernchefen har ordet Verksamhetsberättelse 2012 Under 2012 togs flera viktiga steg för koncernens framtida utveckling. Sammanslagningen av telefonväxlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö till en central Kundservice i Malmö har resulterat i att vi nu kan ta emot ca fler samtal per år. Vi har moderniserat 38 begravningskontor inom ramen för vårt framtidskoncept och lika många planeras för Vårt nya rekryteringsprojekt har under året visat sig framgångsrikt med fler och mer kvalificerade sökande på varje annonserad tjänst. Med ett unikt introduktionsprogram för nyanställda har vår attraktivitet som arbetsgivare ökat markant. Fonus, ekonomisk förening anordnade nästan 400 fler begravningar än 2011 och når 2012 ett resultat som inklusive f inansnetto överträffar budget. Organisatoriskt har begravningsdivisionen i stort sett varit oförändrad under året, men efter pensionsavgång har vi ny chef för Fonus Industri. Vår gemensamma administration har under året omlokaliserats inom Stockholm, dels till vår fastighet i Enskede och dels till nya kontorslokaler på Södermalm. Detta sänker våra hyreskostnader. Familjens jurist i Sverige AB gjorde i början av 2012 en stor organisationsförändring i syfte att decentralisera ledarskapet till 19 nya kontorschefer som leder ett eller flera kontor, beroende på storlek och geografi. Samtidigt gjordes en anpassad chefsutbildning. Sammantaget visar dotterbolaget i slutet av året en väsentligt högre medarbetarnöjdhet. Familjens jurist har sedan 2010 gått från plats 19 till 12 i den årliga rankningen av olika arbetsgivare för jurister. Strukturella satsningar under året gör att Familjens jurist nu står väl rustat för att kunna ta emot ännu fler interna affärer och samtidigt öka antalet externa livstidsrelaterade juridikuppdrag. Fonus AS i Norge visade 2012 att det går att bygga vidare på senaste årens positiva utveckling. Offensiva satsningar med omlokaliseringar och nyetableringar har gett ett ökat antal uppdrag och vår norska verksamhet kan för 2012 redovisa sitt bästa resultat någonsin. För 2013 satsar vi mycket på intern kompetensutveckling för att ytterligare stärka yrkesstoltheten hos våra medarbetare. I början av året samlades alla chefer inom begravning, juridik och staber för att över två dagar diskutera hur vi som företag kan öka vår tillgänglighet för våra kunder och internt. Vi satsar också långsiktigt och kraftfullt på IT-utveckling, vår tids viktigaste arbetsverktyg, genom att ge vår kompetenta IT-stab betydande investeringsmedel för att möta framtidens utmaningar och ta vara på dess möjligheter. Vi ska ännu tydligare visa att vi står för ett hållbart och samhällsengagerat företagande, främst genom ökat fokus på miljöfrågor och stöd till kooperativa hjälporganisationer. Branschfrågor och medlemsengagemang Begravningslagen förändrades den 1 maj 2012 avseende hur lång tid som får gå mellan dödsfall och gravsättning eller kremering, från tidigare två månader till en månad. Som jämförelse kan nämnas att lagkravet i vårt grannland Norge är 10 dagar. I Sverige är det framförallt för Stockholmsregionen som lagändringen får effekt. Där var den genomsnittliga tiden före lagändringen 33 dagar medan övriga landet oftast klarat sitt uppdrag inom en månad från döds- fallet. Våra duktiga medarbetare i Stockholm har lyckats hantera vår del i den uppsnabbade processen genom effektiv organisation, god planering och hög tillgänglighet. Lagändringen välkomnas och Fonus ser gärna ytterligare skärpningar i framtiden. Kyrkans Begravningsbyrå fortsätter att bedriva verksamhet på ett tiotal orter. Trots att Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, redan hösten 2010 fastslog att det inte är förenligt med kyrkans huvudmannaskap att bedriva begravningsbyrå, fick vi under 2012 se ännu en församlingsdriven begravningsbyrå öppna i Järfälla utanför Stockholm. Sveriges Begravningsbyråers Förbund har aktivt ifrågasatt etableringen mot bakgrund av såväl Kyrkomötets som Svenska kyrkans överklagandenämnds tydliga ställningstaganden och Fonus följer utvecklingen med stort intresse. För Fonus framtid är det viktigt att vi genom ett ännu bättre samarbete med våra ägarorganisationer utvecklar verksamheten. En konkret förbättring är att vi från 2013 arrangerar utbildningsseminarier för nya förtroendevalda både vår och höst. Till Rådslaget i mars inbjuds alla distrikt till ett uppskattat informations- och diskussionsforum tillsammans med styrelse och ledning. Dessa aktiviteter ligger väl i linje med att vi för 2013 internt har valt devisen Tillgänglighetens år. Värdet av att vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder och för varandra ska därmed ytterligare understrykas. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

6 Verksamhetsberättelse 2012 Kooperationens år 2012 Kooperationens år 2012 tagen gemensamma aktiviteter med målsättningen att nå opinionsbildare, politiker och studenter för att Öka kunskapen om kooperativa företag/medlemskap i kooperativ Förbättra attityden till medlemskap i kooperativa företag Öka kunskapen om att starta/ driva ett kooperativt företag Av FN (Förenta Nationerna) utsågs år 2012 till Kooperationens år med motiveringen att kooperationen runt om i världen har förmåga att bland annat bekämpa fattigdom, klara finanskriser och skapa arbetstillfällen. Med 13 miljoner medlemskap är kooperationens ställning i Sverige, internationellt sett, unik och under året genomförde de större kooperativa förenovember: Seminarium, Starta eget tillsammans. HSB Göteborg. Seminarium, Kooperationens framtid och utmaningar. P wc. Seminarium, Kooperativ bidrar till ett hållbart samhälle. Coompanion. Fotograf: Lena Dahlström. september: Seminarium, Svensk och engagerad i framtiden? Ett seminarium om samhällsengagemang, grogrunden för flera av de svenska kooperativa företagen. Fonus och OK tillsammans med forskare Lars Svedberg och Internationella Kooperativa Alliansen. Seminarium, Utbildning, en förutsättning för förändring. Kooperation Utan Gränser. Seminarium, Feeding the World the Role of Agricultural Cooperatives. Norsk Landbrukssamvirke och ICAO Kooperativt forum, tvådagarsseminarium arrangerat av KFO och kooperativa medlemsföretagen. Vinnarna i tävlingen Jakten på ostartade företag ; The Urban Fruit Initiative. Av 400 tävlande kooperatörer får dessa fyra stöd att driva sitt nystartade kooperativ genom bl.a. mentorskap, utbildning och rådgivning av den redan etablerade kooperationen. Fonus VD, Mats Liste, deltog i juryarbetet. Seminarium, Hur kan företaget stärkas av samarbete i länet, landet och världen? Skoopi. Du äger! Du vinner! Du bestämmer! 2073 sålda exemplar av antologin gav kr till Kooperation Utan Gränser. 6

7 Kooperationens år 2012 Verksamhetsberättelse 2012 december: Kooperativt forum i Jönköping. C februari: Sociala företagsmässan. Spaning om kooperationens framtid och Seminarium, Kooperationen, en lyckad avslutning på Kooperationens år del av marknadsekonomin. Riksbyggen, HSB och Riksbyggen. KFO, PwC m.fl. mars: Seminarium, En knuten hand i byxfickan, med Maria Wetterstrand, f.d. språkrör. Lantmännen och LRF. Julkonsert i Lidköping för Kooperationens år Coop, Fonus och ABF. Seminarium, Kooperativa företag bygger en bättre värld. Coompanion och Coop. april: Seminarium, Bank med hållbar samhällsutveckling som drivkraft. Ekobanken. december januari februari Ungas innovationskraft idétåget. Kooperativa idéseminarier med Värmlandskooperativen och Karlstad Universitet. november mars april maj maj: Seminarium, Självständig och oberoende media. Mediekooperativet Fria Tidningar. Seminarium, Kooperation och hållbarhet, ägarform och ansvarstagande. Professor Hans de Geer, med Coop och Folksam. Seminarium, Bäst på jämställdhet? Om kooperativa företag och jämställdhet. Folksam, HSB m.fl. oktober september juni juni: Temadag, Hur investerar man i finansiell rättvisa? Oikocredit. juli augusti Story of the day, How Fonus made funerals affordable. augusti: Kooperationens vecka i Umeå. Golftävling med anledning av kooperationens år. Coopsam. juli: Seminarium i Almedalen, Mer än snabba stålar, ett annat sätt att se på vinst och företagande. KFO och Sektor 3. Seminarium, Tillväxt av socialt företagande. Coompanion, Ekobanken och SVN. Seminarium, Vi konkurrerar med hjärta och hjärna sociala företag växer. Coompanion. 7

8 Verksamhetsberättelse 2012 Årets aktiviteter Fonus Ett urval av årets aktiviteter Människorna, arbetsplatsen och mötet För att förbättra attraktionskraften hos potentiella medarbetare, öka stoltheten internt och skapa ett större medarbetarengagemang utvecklades under året Fonus erbjudande som arbetsgivare. Ett sätt att kommunicera detta, som skapar rätt förväntningar och förståelse för verksamheten, togs också fram. Konceptet landade i En meningsfull utmaning på alla plan och alla medarbetare omfattades, via en digital introduktion, för att få samma upplevelse av Fonus som arbetsgivare och vilken verksamhet de är en så viktig del av. På längre sikt bidrar konceptet till rätt kompetens för att nå både vision och affärsmål Eftersom våra egna medarbetare fyller oss med stolthet och är så centrala i allt vi gör är de även en naturlig del i vår marknadskommunikation. I januari och september gjordes en reklamkampanj där filmerna bygger på några av våra medarbetares egna berättelser om varför de valde att börja arbeta på Fonus. Syftet var att stärka varumärket, skapa nyfikenhet för oss som arbetsgivare och höja medvetenheten om Fonus vid val av begravningsbyrå. En marknadsundersökning efter kampanjen visar att filmerna hade stor genomslagskraft och stärkte allmänhetens positiva syn på Fonus. Samtidigt med kommunikationen av arbetsplatsen Fonus och människorna inom företaget fortsätter utvecklingen av det ljusa mötet med våra kunder genom mötesplatser i en miljö präglad av klassisk, tidlös design, varma färger och äkta materialval som skapar trivsel och lugn. Under året fick ytterligare 47 kontor en ny, välkomnande inramning. Sammanfattningsvis har det strukturerade arbetet med Fonus som arbetsgivare fått positiv uppmärksamhet både internt och externt och används som föregångsexempel bland andra företag. Jobba hos oss! Karriärwebb. Reklamfilmer i TV4 och TV7. Digital introduktion. Platsannons. Första Långgatan, Göteborg, ett av Fonus nya konceptkontor. 8

9 Medlemskommunikation Verksamhetsberättelse 2012 Medlemskommunikation och organisationer. I materialet ingår Madeleine Sparre ny på Fonus Medlemskommunikation värdecheckar från Fonus och Familjens Under vårvintern tillträdde Madeleine jurist. Hämta gärna materialet från Fonus Sparre som ansvarig för Fonus Medlems- medlemssidor eller kontakta Fonus kommunikation. Madeleines uppgift Medlemskommunikation. är att ta hand om och utveckla all kommunikation, information och ekonomisk Utbildningsdagar för förtroendevalda administration som rör ägarorganisationer Under året arrangerades tre intensiva och förtroendevalda. utbildningsdagar för ledamöter i distriktsråden, som utgör länken mellan Nytt material till ägarorganisationerna medlemsorganisationerna och Fonus På Fonus föreningsstämma 2011 före- affärsverksamhet. Syftet med kursen är att deltagarna slogs i en motion att ett material skulle tas fram för att sprida kunskap om ska känna till och kunna presentera nyttan Fonus olika verksamheter samt få fler av medlemskapet i Fonus, kunna berätta organisationer att teckna andelar. om Fonus verksamhet och förstå sin roll och sitt ansvar som förtroendevald. Ambitionen är att Fonus och Förutom diskussioner om uppdraget distriktsråden tillsammans ska arbeta för att få en ännu större spridning i distriktsrådet omfattade utbildningen bland medlemsorganisationerna. Under begravningskunskap, ekonomi, marknads- våren 2012 lanserades därför ett nytt föring, juridik, försäkringar, kistproduktion material som lyfter fram nyttan med att och gravstenar. vara medlem i Fonus, både för enskilda Välkommen som delägare ni också! Det är många som tycker det är viktigt med frågor om begravning och familjejuridik. Därför har de valt att bli delägare i Fonus, som med dotterbolaget Familjens jurist är Sveriges största företag inom dessa två områden. Genom att vi tillsammans driver ägare har ar möjlig möjligverksamheten i kooperativ form tillvaratas alla goda idéer och alla ägare het att påverka. ssom om vvill om ill stödja Som delägare i Fonus antas föreningar och sammanslutningar so kan om att hålla Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Det kan vara en önskan g garorganisatioga priserna nere, öka tillgängligheten eller ta fram nya tjänster. Bland äg ägarorganisatioka kooperativa nerna finns bland annat fackförbund, pensionärsföreningar och oli olika föreningar. heck c e d Vär Ekonomiskt fördelaktigt Delägare i Fonus blir ni främst för att ni vill någonting, inte för att ni får någonting. isa ation generösa Ändå har ni som ägare möjlighet att ge medlemmarna i er organisation atttt kapital. kap ka ital. rabatter samtidigt som ni för närvarande får 5 procent ränta på insatt Utveckla medlemskapet me err ni själva. själva va. Det Hur mycket ni vill utveckla medlemskapet som delägare bestämmer ari riier om arvsrätt a kan till exempel handla om att vi tillsammans arrangerar seminarier kivet. Ju mer ni och annan familjejuridik, om begravningsförsäkringar och Vita Ark Arkivet. rd defull kunskap, de vill engagera er för att ge era medarbetare och medlemmar värdefull desto mer har Fonus att erbjuda. rdecheckar! Välkomstbrev. 500:- Fonus en stor del av Sverige Varmt välkommen som ägare i Sveriges största begravningsbyrå!! Ett urval av Fonus ägare innehåller vä tt Sveriges stör sta juristby rå inom fam iljejuridik rn, mbo, ba /maka, sa es make ässigt on, denn isningsm rganisati är redov nus ägaro checken hetstid Fo i rde tig vä m gil dle kens Medtag s för me rdechec rabatter. hos Fonu älder. Vä d andra h farför gravning ineras me mor- oc ing av be ej komb der samt beställn tas. Kan svärföräl Gäller vid kan inhäm förälder, va n, gå ko ut, sys ny varefter barnbarn , g. ad till 20 egravnin begräns check/b llning. En vid bestä av: stämpel) utställd natur och Checken rganisation, sig aro Till: mn) arens na (Mottag (Fonus äg Värdecheckar. Medlemsfolder. 9

10 Verksamhetsberättelse 2012 Årets aktiviteter Familjens jurist Ett händelserikt år Under 2012, som var det första hela året för verksamheten som dotterbolag i koncernen, utvecklades Familjens jurist på ett mycket positivt sätt. Vi ökade antalet medarbetare, öppnade ett nytt kontor i Kalmar och flyttade till större och bättre lokaler i ytterligare sju fall. Samarbetet med Fonuskoncernens övriga delar har fortsatt att vara viktigt och positivt. Tillsammans ger vi Fonus begravningskunder ett fullserviceerbjudande. Genom samutnyttjande av centrala staber och resurser erhålls kvalificerat och kostnadseffektivt stöd. Genom en förändrad organisation med kontorschefer som sjösattes i februari har nu vi ett bättre och mer decentraliserat beslutsfattande och ledarskap. Det leder till ökad förmåga att se och lösa kontorens och de lokala marknadernas behov. Under året har mycket resurser lagts på kompetensutveckling men även på förbättringar inom telefoni och IT samt framtagandet av ett nytt intranät. Den positiva utvecklingen bekräftades, förutom av det finansiella resultatet, bland annat genom förbättringar i den årliga medarbetareundersökningen, fler besökande till vår hemsida och att vår attraktionskraft som arbetsgivare stärkts. Carl Georgsson, VD Familjens jurist Sveriges största juridiska byrå inom familjejuridik med 190 specialister på 33 kontor. Lund. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Köping. 10

11 Ord.pris från kr. Inkl. avgifter för registrering. Ord.pris från kr. Inkl. avgifter för registrering. Ord.pris från kr. Värdecheck giltig t o m Medtag värdechecken vid besök. Anneli Stefansson, Familjens jurist i Skellefteå Årets aktiviteter Familjens jurist Verksamhetsberättelse 2012 NR NR NR Att tänka på vid bouppteckning, dödsboavveckling och arvskifte INGEN MÄNNISKA LÄMNAR ETT TOMRUM EFTER SIG Med juridisk hjälp blir minnena lättare att dela DU BEHÖVER BARA SÄGA JA Njut av romantiken så tar vi hand om juridiken PERSONLIGA JURISTER FÖR LIVETS STORA HÄNDELSER Möt Carola, 36 år, Familjens jurist i Stockholm Att tänka på vid skilsmässa eller separation Några råd till dig som ska bli sambo Att tänka på när du ska gifta dig Intresset för Familjens jurist som arbetsgivare ökar och företaget är nu det 12:e mest populära bland jurister enligt Universum Globals Företagsbarometer KÄRLEKEN ÖVERVINNER ALLT Särskilt när den får lite hjälp av juridiken DAGS ATT GÅ SKILDA VÄGAR? Vi hjälper er att ta de första stegen i varsin riktning Nytt broschyrmaterial. Ett nytt intranät, med populärt diskussionsforum, lanserades under året. Möjligheten att diskutera och dela erfarenheter ger klienterna tillgång till hela företagets samlade kunskap. Närvaro vid alla lärosätens kontaktdagar för juriststudenter. Du behöver bara säga ja Gillar du också människor mer än bolagsrapporter? Livet är fullt av stora livsavgörande händelser. Att du gifter dig, blir förälder, separerar, att någon nära dör, eller att du flyttar ihop med någon du älskar är några exempel. Det är där vårt uppdrag finns, i vardagslivets agslivets stora händelser. Det ställer höga krav på våra jurister inte bara med genuin kompetens inom familjejuridik. idik. Det krävs också ett stort engagemang och en vilja att finnas till för andra. Som arbetsgivare matchar vi det med allt tänkbart stöd i form av skap, vidareutbildning och stora möjligheter att specialisera sig. Hittills tills har vi lyckats bra eftersom vi är Sveriges största familjejuridiska byrå, och fortsätter att mentor- växa. Både som jurister och som arbetsgivare. Läs mer på GILLAR DU MÄNNISKOR MER ÄN BOLAGSRAPPORTER? Sveriges största familjejuridiska byrå med 35 kontor runt om i Sverige! Njut av romantiken så tar vi hand om juridiken. Att gifta sig är en av livets absoluta höjdpunkter och just då känns förstås äktenskapets juridiska aspekter avlägsna. Men ert ja innebär många förändringar när det gäller ekonomi, rättigheter och skyldigheter mot varandra. Förändringar som är viktiga att veta om och ta ställning till. Dokument som äktenskapsförord och testamente kan ha stor betydelse för er framtida trygghet. Vi hjälper dig med juridisk trygghet och viktiga dokument vid livets stora händelser. Allt från giftermål och samboskap till bodelning, testamente och arvsfrågor. Så att du kan koncentrera dig på livet och känslorna här och nu i sorg, glädje och allt däremellan. Familjens jurist deltar på olika mässor runt om i landet. Bl.a. Bröllopsmässor. Välkommen till Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik din hjälp vid livets stora händelser. Familjens jurist är med ca 190 anställda på 35 kontor i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, Sveriges största juristbyrå med Familjejuridik som huvudsaklig inriktning. rik Erbjudande till Brudparet Ps! Du hittar oss på bröllopsmässan på Börshuset i Malmö, 20 januari! Testamente Fast pris för upprättande av testamente kr se Äktenskapsförord Fast pris för upprättande av äktenskapsförord kr MALMÖ, Engelbrektsgatan 15, LUND, Bredgatan11, Testamente & Äktenskapsförord Fast pris för upprättande av äktenskapsförord, kr Välkommen att boka tid hos Familjens jurist i Jönköping Västra Storgatan 8, 2tr

12 Verksamhetsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fonus, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för moderföreningen och koncernen. Beloppen inom parentes avser år Övergripande mål Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Sverige och Norge. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse egen tillverkningsindustri samt verksamhet inom familjejuridik. Fonus-koncernen har ungefär 700 medarbetare och omsätter drygt 800 Mkr fördelat på över 250 kontor och ombud. Företagets affärsidé: Fonus ska som koncern på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom Begravning och Juridik. Organisation och verksamhet är organiserad i en svensk moderförening: Fonus, ekonomisk förening, med helägda dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB, helägda dotterbolagskoncernen Begravningsbyrå Momento AB, helägda dotterbolaget Fondkistan AB och helägda dotterbolagskoncernen i Norge, Fonus AS. Den svenska affärsverksamheten är organiserad i en linje-stabsorganisation med två verksamhetsgrenar; Begravning och Juridik. Begravningsverksamheten bedrivs i moderföreningen såsom en division med operativt ansvar för samtliga enheter, även de som juridiskt tillhör Momento och Fondkistan. Juridiken bedrivs i sin helhet genom dotterbolaget Familjens jurist i Sverige AB. Båda verksamhetsgrenarna är geografiskt indelade i regioner. Regionchefer inom Begravning rapporterar till divisionschef och inom Juridik till vd Familjens jurist i Sverige AB. För koncerngemensam samordning och service finns fyra centrala staber och ett medlemssekretariat. Fonus Industri tillverkar kistor och urnor. Nära ägare Antalet medlemmar vid räkenskapsårets utgång uppgår till (2 459), varvid stor del av minskningen är att hänföra till organisatoriska förändringar bland medlemsorganisationerna. Antal vid räkenskapsårets början antal tillkomna 36 antal avgångna -43 Antal vid årets utgång Väsentliga händelser Fonus-koncernen redovisar för verksamhetsåret 2012 ett positivt resultat om 32 Mkr, vilket ytterligare förstärker den finansiella ställningen och medför att koncernens egna kapital under året ökar med Kkr till Kkr. Under 2012 har väsentliga investeringar gjorts i verksamheten som sammanlagt för koncernen uppgick till Kkr (4 557). Av årets stora investeringar framhålls särskilt att 38 begravningskontor moderniserats enligt Fonus framtidskoncept, samtidigt som nödvändiga förbättringar i förhyrda lokaler gjorts. Investering i etablering av en central telefonväxel vår nya Kundservice i Malmö visar på kort tid en bättre telefonservice än vi tidigare hade med utspridda växelfunktioner. Betydande investeringar har under året påbörjats inom ramen för ny IT plattform. Under året övergick Fonus dotterbolag, Familjens jurist i Sverige AB, till en organisation med 19 kontorschefer, för att möjliggöra beslut och ledarskap nära medarbetare och kunder. Vidare stärktes fokus på kompetens och utveckling av nya tjänster genom inrättandet av två tjänster som ämnesansvariga, en inom successionsrätt och en inom livstidrelaterad juridik. 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Nytt juridikkontor öppnades i Kalmar och regelbundna besök till Fonus i Visby återinfördes. Den interna kommunikationen stärktes. Ökad fokusering på koncernens personal- och kompetensutveckling sker genom ny externt rekryterad personalchef och andra förstärkningar inom Stab Personalutveckling. Fonus AS i Norge har en fortsatt positiv utveckling och når för 2012 sitt bästa resultat någonsin, med betydande koncernbidrag som följd. Uppdragsvolymer Antalet begravningar inom koncernen uppgick till (26 310). I den svenska verksamheten uppgick antalet gravstensorder till (7 393) och antalet juridiska ärenden till (22 451). Nettoomsättning och resultat s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 3,2 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till Kkr (61 191). s nettoomsättning minskade med Kkr till Kkr ( ), som en följd av bolagiseringen av den juridiska verksamheten i slutet av s rörelseresultat uppgick till Kkr (44 229). Resultatet från finansiella poster uppgick till Kkr (-2 283). s resultat före skatt uppgick till Kkr (41 946). Årets resultat efter skatt blev Kkr (44 276). s resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (59 023). Kassaflöde och finansiering s kassaflöde från rörelsen före förändringen i rörelsekapitalet uppgick till Kkr (31 772). Kassaflödet från rörelsen förändrades med Kkr till Kkr (17 168). Likvida medel exklusive kortfristiga placeringar har för moderföreningen under året minskat med Kkr till Kkr. Eget kapital uppgick vid årets utgång till Kkr ( ) och soliditeten var 74,9 % (73,4%). Fritt eget kapital ökade med Kkr till en balanserad vinst om Kkr. Kvalitets- och miljöledning Verksamheten inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden SS-EN ISO 9001:2008 inom områdena: Försäkring, Begravning och Sten. Därutöver är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster. Certifikaten har utfärdats av ett särskilt certifieringsorgan Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA, Sverige AB) som är ackrediterat av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Fonus Industri i Falköping är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken. Fonus har valt ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO som redovisningsmetod. Certif ikatet gäller tillverkning av kistor, urnor samt övriga produkter för begravningsverksamhet. Utsikter inför 2013 För 2013 har Tillgänglighetens år valts som gemensam devis för att samla hela organisationen kring värdet av ökad tillgänglighet för kunder och ägare. Tillgänglighet var också temat vid årets inledande chefskonferens med 56 deltagare. Kompetensutvecklingen förstärks genom riktade utbildningsprogram för såväl begravning som juridik. Kriterier har tagits fram för att på ett relevant sätt koppla kompetensnivå till riktade lönesatsningar och ökad yrkesstolthet. Investeringar i informationsteknologi fortsätter enligt den satsning på ny IT-plattform som beslutades Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang fokuseras ytterligare genom fortsatt stöd till kooperativa hjälporganisationer, klara miljömål för Fonus transporter och avtal om klimatkompensation samt övergång till vindkraftsproducerad el. Förslag till vinstdisposition s fria kapital uppgår till Kkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår ordinarie föreningsstämma att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst ,93 Årets resultat , ,39 disponeras enligt följande: utdelning 5 % på medlemsinsatser ,15 till bundna reserver ,02 i ny räkning balanseras , ,39 s och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar. 13

14 Verksamhetsberättelse 2012 s resultaträkning s resultaträkning Belopp i Kkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella och imm. Anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -25 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från f inansiella poster Resultat efter f inansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

15 s balansräkning Verksamhetsberättelse 2012 Belopp i Kkr NOT TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Innestående klientmedel Varulager s balansräkning Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 27: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Innestående klientmedel Leverantörsskulder Övriga skulder räntebärande Övriga skulder räntefria Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter 26 Ansvarsförbindelser 15

16 Verksamhetsberättelse 2012 s kassaflödesanalys s kassaflödesanalys Belopp i Kkr NOT Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 27: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändring rörelsekapital; Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten; Förvärv av dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar 805 Förvärv/försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten; Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 27:

17 s resultaträkning Verksamhetsberättelse 2012 Belopp i Kkr NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader; Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella och imm. Anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar; Resultat från andelar i koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -25 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster s resultaträkning Bokslutsdispositioner; Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Verksamhetsberättelse 2012 s balansräkning s balansräkning Belopp i Kkr NOT TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordran koncernbolag Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 27: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatt 120 Summa avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder räntebärande Övriga skulder räntefria Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter 26 Ansvarsförbindelser 18

19 s kassaflödesanalys Verksamhetsberättelse 2012 Belopp i Kkr NOT Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 27: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändring rörelsekapital; Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten; Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar 805 Förvärv/avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten s kassaflödesanalys Finansieringsverksamheten; Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 27:

20 Verksamhetsberättelse 2012 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterbolags resultat- och balansräkning används dagskursmetoden. Koncernredovisningen omfattar Fonus, ekonomisk förening och samtliga bolag i vilka Fonus, ekonomisk förening direkt äger mer än 50 % av röstetalet. Vinstavräkning vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar. Avskrivning enligt plan baseras på antagande om nyttjandeperioden för respektive anläggningstillgång. Följande avskrivningssatser tillämpas; Maskiner och tekniska anläggningar 20 % Inventarier och bilar % 20 % Hyresrätter 20 % Goodwill % % Byggnader och markanläggningar 2 5 % 2-5 % Förbättringar på annans fastighet % % Material och varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärde efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Värdering av egentillverkade varor har beräknats till varornas tillverkningskostnad inklusive skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Kortfristiga placeringar är upptagna till marknadsvärde. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer