Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M"

Transkript

1 Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet Intern remiss Kan gälla både miljöbalken och PBL Alltid specifika frågor Natalii Back Enheten för miljöskydd Tillgång till hela akten Svarar så fort jag kan Frågeställningar Vad ska ingå i ett bullerföreläggande? Brister i bullerutredningar Hur resonerar Länsstyrelsen vid överklagade ärenden? Exempel buller från uteservering på innergård M Hotellet, Linnégatan på Östermalm, intill Humlegården Uteservering på innergården, med plats för 200 personer Klagomål inkommer: Klagande störs av sorl från gästerna och musik från verksamheten Det finns en till mindre uteservering samt fläktar på innergården Miljöförvaltningen gjorde inspektion och mätte sorl och musik från innergården hos två av de klagande vid två olika tillfällen Vid båda tillfällena överskreds ljudnivåerna inne i bostaden och vid fasad, med 35 dba respektive 68 dba. 1

2 Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen förelade Hotellet att utföra bullermätning och Hotellet gjorde fyra mätningar i december Då verksamheten pågår under maj till september fick dock Hotellet genomföra nya mätningar under sommaren Mätningarna som gjordes under sommaren visade även de på överskridanden Hotellet utförde vissa åtgärder, t.ex. kontroll av musikanläggning, växter, kuddar och bättre rutiner vid stängning Hotellet hade även kontaktat en konsult som skulle ta fram fler förslag på åtgärder Beslut om förbud mot att bedriva verksamhet på innergården efter kl samtliga dagar i veckan under perioden 1 maj - 30 september Omfattar all verksamhet som servering, rökning, städning och diskplock på innergråden Beslutet gäller även om det överklagas Beslutet gäller även tills vidare eller till dess att nämnden ändrar beslutet Miljöförvaltningens motivering Uteserveringar bör generellt inte lokaliseras på innergårdar om det finns bostäder med fönster som vetter ut mot innegården på grund av den uppenbara störningsrisken vid den tysta sidan Hotellets verksamhet bedöms som extra störande då den tar i anspråk en stor yta av innergården Hotellet har inte kunnat visa med bullermätningar eller motsvarande, att det finns försiktighetsmått som reducerar bullernivåerna från den egna verksamheten till rimliga nivåer Skyddsåtgärder vid fasaden utgör ingen godtagbar lösning Under sommaren ska de boende kunna sova med öppet fönster utan att bli störda av buller De uppmätta värdena, under högsäsong, är av så pass allvarlig art att ytterligare skyddsåtgärder måste vidtas Av erfarenhet och av vad som hittills framkommit i ärendet anser nämnden att det inte finns några ytterligare tekniska åtgärder att ta till för att åstadkomma en sådan reducering Den enda rimliga skyddsåtgärden är en begränsning i tid av nyttjandet av innergården 2

3 Länsstyrelsen Klagomålet är befogat och en olägenhet är konstaterad Länsstyrelsen delar nämndens mening att det är viktigt att den tysta sidan mot gården bevaras, men inte att man måste kunna sova med öppet fönster sommartid Det framgår dock inte om någon utredning har gjorts på de fläktar som finns på innergården och om de bidrar till bullret, samt om det är BRF som äger fläktarna I utredningarna framgår det inte hur mycket den andra uteserveringen samt den närliggande restaurangen bidrar till ljudbilden på innergården Hotellet har inte gjort en tillräcklig utredning, utan samtliga bullerkällor måste utredas Åtgärderna ska följas upp med en ny mätning som visar bullernivån Beslutet om förbud att nyttja uteserveringen efter kl är inte rimligt Enligt praxis börjar natten kl och ett eventuellt förbud bör istället gälla efter kl Om riktvärdena inomhus överskrids efter vidtagna åtgärder, kan ett förbud bli aktuellt som sista åtgärd Beslutet upphävs och återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen Miljödomstolen delar nämndens uppfattning att de boende bör ha rätt till en tyst sida och att innebörden av en sådan är att de ska kunna sova med öppet fönster mot den tysta sidan under årets varmaste period Olägenhet för människors hälsa Hotellets verksamhet är en starkt, bidragande källa till detta buller, kanske den dominanta Angeläget med en fullständig utredning där de olika ljudkällornas respektive bidrag till det sammanlagda bullret utreds Utredningen som presenteras utgör inte tillräcklig underlag för bedömning, överklagandet avslås Brister i bullerutredningar Ingen inspektion har gjorts Ingen mätning eller beräkning har gjorts Mätning ej utförd enligt metodbeskrivning Bristfälligt underlag, går ej att fatta beslut på Tersbandsmätning saknas Mätning har utförts vid fel tillfällen Uppföljning saknas 3

4 Hur resonerar Länsstyrelsen vid överklagade ärenden? Trafikbuller: bullerkartläggningen är otydlig, krav på mätning Beslut med vite, vitet har sänkts, t.ex. från kr till kr Gör bedömning i varje enskilt fall Finns en bedömning om olägenhet för människors hälsa? Tillräcklig utredning Vad ska ingå i ett bullerföreläggande? Om det finns någon avvikelse var noga med att ange detta Att tänka på Gör alltid en inspektion Ange er bedömning, även om ni tycker som konsulten Gör en mätning eller beräkning av bullret Lyssna på den klagande och mät när denne störs Var tydliga i era beslut 4

5 Tack för att ni har lyssnat! Några frågor? 5

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN RESTAURANG GÖTA ARK UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN RESTAURANG GÖTA ARK UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD MILJÖFÖRVALTNINGEN BOSTAD OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Josefin Andersson Telefon: 08-508 28 960 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2011-08-30 p. 14 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT ÅTERFÖRVISA ÄRENDE OM BEGRÄNSNING AV VERKSAMHET PÅ UTESERVERING, FASTIGHETEN FATBUREN ÖVRE 1

ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT ATT ÅTERFÖRVISA ÄRENDE OM BEGRÄNSNING AV VERKSAMHET PÅ UTESERVERING, FASTIGHETEN FATBUREN ÖVRE 1 SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-08-26\dagordning\tjänsteutlåtande\8 Överklagande Fatburen övre 1.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2008-07-10 MHN 2008-08-26

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagan av länsstyrelsens beslut, mål nr Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-10-28 Handläggare Anna Lönn Telefon: 08-508 28 874 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 10 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Catrine Eckers Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 904 catrine.eckers@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2010-12-20 MHN 2011-01-18

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-06-09 Stockholm Mål nr M 10751-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-03 i mål M 4060-14, se bilaga

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA ÄRENDET UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, BLINKANDE STRÅLKASTARE SAMT BULLER FRÅN RESTAURANG/NATTKLUBB GRODAN SERGEL

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA ÄRENDET UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, BLINKANDE STRÅLKASTARE SAMT BULLER FRÅN RESTAURANG/NATTKLUBB GRODAN SERGEL MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-09-12 MHN 2011-09-27 P.10 Handläggare: Josefin Andersson Telefon: 08-508 28 960 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Handläggning av trafikbullerärenden

Handläggning av trafikbullerärenden Handläggarstöd Bullernätverkets regionala bullerkarta Handläggning av trafikbullerärenden Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Läs mer

Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera er om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken, livsmedelslagen

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Matos från restaurang, Grev Turegatan 22

Matos från restaurang, Grev Turegatan 22 Miljöförvaltningen Hälsoskyddsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-03-23 Handläggare Charlotte Larsson Telefon: 08-508 28 871 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-12 p. 8 Matos från restaurang,

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Robert Eriksson Titel: Intendent Tel: Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN p 11

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Robert Eriksson Titel: Intendent Tel: Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN p 11 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-08-13 Handläggare: Robert Eriksson Titel: Intendent Tel: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN 2012-08-28 p 11 Överklagande av

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 BESLUT 2017-05-31 Stockholm Mål nr M 4876-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-13 i mål nr M 5863-15, se bilaga A KLAGANDE Miljö-

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD SHMF101 v 1.0 2007-03-19, Dokument1 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-08-16 Louise Englund Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 942 louise.englund@stockholm.se

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 8572-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-22 i mål M 3212-16, se bilaga A KLAGANDE I.M.J MOTPART 1.

Läs mer

Överklagande av beslut om föreläggande för Brunkebergs bageri, Regeringsgatan 86

Överklagande av beslut om föreläggande för Brunkebergs bageri, Regeringsgatan 86 MILJÖFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-11-06 Handläggare: Linda Maria Vonstad Telefon: 08-508 28 824 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-11-20 p. 11 Överklagande

Läs mer

Tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang

Tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang Tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang stockholm.se Titel Tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang 2013 Februari 2014 Dnr: 2014-2493 Utgivare:

Läs mer

Buller i planeringen. Lotta Sahlin Skoog Miljöskyddsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland

Buller i planeringen. Lotta Sahlin Skoog Miljöskyddsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland Buller i planeringen Lotta Sahlin Skoog Miljöskyddsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland Trafikbullerförordningen (2015:216) 3 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 55 dba ekvivalent

Läs mer

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärder, Pålsundsgatan 6

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärder, Pålsundsgatan 6 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNING EN Handläggare: Charlotte Larsson Telefon: 08-508 28 871 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-03-28 2007-8107, -8109 MHN 2011-04-12

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens i Stockholm beslut den 19 juni 2012 med beteckning

Överklagande av länsstyrelsens i Stockholm beslut den 19 juni 2012 med beteckning STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 699-0737/2012 SID 1 (6) Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA STRAND Överklagande av länsstyrelsens i Stockholm beslut den 19 juni

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

DOM 2013-04-17 Stockholm

DOM 2013-04-17 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 8734-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-01 i mål nr M 2067-12, se bilaga KLAGANDE S E MOTPARTER

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Bakgrund 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet stor

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN HEDVIG ELEONORA SKOLGÅRD UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN HEDVIG ELEONORA SKOLGÅRD UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-22 MHN 2011-11-22 P.13 Handläggare: Emma Engström Telefon: 08-508 28 726 E-post: emma.s.engstrom@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

FAH - vårmöte april 2011

FAH - vårmöte april 2011 FAH - vårmöte april 2011 Bullerfrågorna hur ser rättspraxis ut? Ulf Bjällås Regelverket 1. 2 kap. 3 och 7, 2 kap. 6, 9 kap. 3, 9 kap. 6, 26 kap. 9, 14, 17, 18, 21, 22 (miljöbalken) 2. Förordning om omgivningsbuller

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr Mbn Beslut om försiktighetsmått, Lövsta skytteförening, Lövsta skjutbana

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr Mbn Beslut om försiktighetsmått, Lövsta skytteförening, Lövsta skjutbana TJÄNSTESKRIVELSE 2017-03-07 Sida 1 av 6 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2015-411 Beslut om försiktighetsmått, Lövsta skytteförening, Lövsta skjutbana Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsenhetens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060110 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 4244-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom 2014-04-04 i mål nr M 5964-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Upplägg. Bakgrund Lagändringar Förordning Vägledningar industribuller Frågor och diskussion. Näringsdepartementet

Upplägg. Bakgrund Lagändringar Förordning Vägledningar industribuller Frågor och diskussion. Näringsdepartementet Upplägg Bakgrund Lagändringar Förordning Vägledningar industribuller Frågor och diskussion Näringsdepartementet 1990-2012 1990-talet stor osäkerhet Stopp vid Leq 65 dba Prop 1996/97:53 Boverkets regeringsuppdrag

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-11 Stockholm Mål nr M 4798-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-04 i mål nr M 3621-11, se

Läs mer

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller?

Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? Regelverk för omgivningsbuller vad gäller? magnus.lindqvist@boverket.se Upplägg Intro 1990-2012 prop 2012/13:25 > idag Förordning Innehåll i bullerutredningar Vad händer nu 1990-2012 1990-talet kännetecknades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl 08.30 10.35 Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum Beslutande Ledamöter Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Tjänstgörande ersättare Justeringens

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Uppdragsgivare: Wallenstam Entreprenad AB Referens: Åsa Hedlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: Projektansvarig Kvalitetsansvarig

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-03-14 Handläggare Karin Hultman Telefon: 08-508 281 25 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-12 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Läs mer

DOM meddelad i Växjö

DOM meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2012-07-27 meddelad i Växjö Sid 1 (4) Mål nr M 2015-12 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun Box 610 391 26 Kalmar ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Nyköping resecentrum

Nyköping resecentrum Nyköping resecentrum 3314731320 INDIKATIVA TRAFIKBULLERMÄTNINGAR I BOSTÄDER VID NYKÖPINGS RESECENTRUM SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND OLIVIER FÉGEANT Uppdragsledare Granskare Sammanfattning Nyköpings

Läs mer

8. Policy kring evenemang och musikarrangemang svar på uppdrag i budget 2017 Dnr 2017/45-440

8. Policy kring evenemang och musikarrangemang svar på uppdrag i budget 2017 Dnr 2017/45-440 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (39) 2017-03-27 Kf Ks 93 8. Policy kring evenemang och musikarrangemang svar på uppdrag i budget 2017 Dnr 2017/45-440 Kommunfullmäktige beslutade i budget 2017

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

Föreläggande om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar

Föreläggande om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2017-08-23 M 2017-001028 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bo 1:608, Boovallen Föreläggande om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar Förslag till beslut Fritidsnämnden,

Läs mer

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233

PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: 16/0233 2016-10-17 PM-buller - Gunnestorpsvägen Dnr: Beräkningar av bullerpåverkan från vägtrafik har utförts för föreslaget detaljplanområde vid Gunnestorpsvägen. Bedömning är att det går att bygga nya bostäder

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2015-08-26 Stockholm Mål nr M 5611-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-26 i mål nr M 1305-15, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM 2013-11-06 Stockholm

DOM 2013-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4030-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-04-05 i mål nr M

Läs mer

Redovisning av bullerisoleringsvillkoret för Bromma flygplats

Redovisning av bullerisoleringsvillkoret för Bromma flygplats Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-01 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-10-21 p. 15 Redovisning av bullerisoleringsvillkoret

Läs mer

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för fastigheten Päronträdet 11

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för fastigheten Päronträdet 11 Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-13 Handläggare Monika Weiss Telefon: 08-508 28 707 Till Till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-08-27p.11 Yttrande till Mark- och miljödomstolen,

Läs mer

Trafikbuller i Stockholm

Trafikbuller i Stockholm Trafikbuller i Stockholm Miljöförvaltningen 2018-01-23 Kartläggningar Bullerskyddsgruppen Sthlms läns bullernätverk Projekt: EU, regionalt, lokalt Samverkan: univ, högskolor, forskning, EU Synergieffekter:

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

John-Erik Pettersson (M) ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson (AA) Krister Berg (M) Kent Mandorff (MP) Lisbeth Holmqvist (S)

John-Erik Pettersson (M) ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson (AA) Krister Berg (M) Kent Mandorff (MP) Lisbeth Holmqvist (S) 2014-11-24 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2014-11-24 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 26-30 Beslutande John-Erik Pettersson (M) ordf. Torbjörn Svensson (S) Solveig Nilsson

Läs mer

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Monika Weiss 08-508 28 707 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-30 p 13 Överklagande av beslut om att

Läs mer

Bo 1:608, Boovallen Föreläggande om försiktighetsmått för att minska buller till närboende

Bo 1:608, Boovallen Föreläggande om försiktighetsmått för att minska buller till närboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-01-30 M 2013-001331 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bo 1:608, Boovallen Föreläggande om försiktighetsmått för att minska buller till närboende Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR )

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR ) Tjänsteskrivelse Datum: 2016-02-17 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Ygor Geyer Direktnr: 0322-61 72 82 Epost: ygor.geyer@alingsas.se Beteckning: 2016.009 MN Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Angående föreläggande om att utreda och åtgärda buller från vägtrafik på fastigheten Fjärilen 9, Ängelholms kommun

Angående föreläggande om att utreda och åtgärda buller från vägtrafik på fastigheten Fjärilen 9, Ängelholms kommun 1 ( 2 ) 1_0\Sj'L.SI Skrivelse 201S-04-22 Diarienr: 2014-001266 ÅNGELHOLMS KOMMUN Handläggare: Lina Johansson Direkttel: 0431-46 82 41 E-post: lina.johansson@engelholm.se Kommunstyrelsen Ängelholms kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Hagsätra Rågsved. Bullerutredning. Mars Mars Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr (6)

Hagsätra Rågsved. Bullerutredning. Mars Mars Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr (6) Hagsätra Rågsved Bullerutredning Mars 017 Mars 017 memo0.docx 01-03-814 Sweco Environment AB 1 (6) PM BULLER HAGSÄTRA RÅGSVED 017-0-16 Översiktlig studie av ljudmiljö Bedömningarna i denna PM är baserade

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sida: 1 av 10 PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden HK, Skärholmen Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Patrik Andersson 073-347 63 45 patrik.andersson@acad.se

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06

PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 PROJEKTRAPPORT Skansen, Ulricehamn Rapport -17052300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 06 Uppdragsansvarig Kvalitetsgranskare Datum www.soundcon.se Rapport -17052300 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 2 2.

Läs mer

Tillsyn - klagomål inom strandskydd

Tillsyn - klagomål inom strandskydd Tillsyn - klagomål inom strandskydd Thomas Hultquist, miljöinspektör Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby kommun Ärendegång Anonymt klagomål med bilder inkommer 3 maj Ärendegång Området utreddes på kontoret

Läs mer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer

Bullerutredning för kvarteret Kometen, Kristinehamns kommun. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Författare Telefon +46 10 505 07 86 Mobiltelefon +46 70 682 89 98 E-mail niklas.j.carlsson@afconsult.com Datun Projektnummer Rapport -r-a Kund Kristinehamns kommun Kommunledningsförvaltningen, Planeringsavdelningen

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 27 mars, klockan 13:00-15:30

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 27 mars, klockan 13:00-15:30 2014-03-27 Sid 1(42) Plats och tid Beslutande Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 27 mars, klockan 13:00-15:30 Margaretha Olsson (s), ordförande Per-Ivar Ivarsson (c),

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

RAPPORT Tollare - bullerutredning

RAPPORT Tollare - bullerutredning RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Upprättad av: Lisa Granå RAPPORT - bullerutredning 2009-10-05 Kund Oskar Kurasz NCC Boende Konsult WSP Akustik Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Jakobsbergs Centrum Uppdragsgivare: Origo Arkitekter Referens: Leontina Barreto Antal sidor + bilagor: 7 + 2 Rapportdatum: 2015-02-05 Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Henrik

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. LANDSKRONA STAD Datum 0--0 Stadsbyggnadsförvaltningen Handläggare Fredrik Karlsson Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av kvarteret Jäntan. Kvarteret

Läs mer

Härryda kommun. Förskola i Björkåsen, Landvetter. Bullerutredning GF KONSULT AB Väg och Bana. Anders Axenborg. Uppdragsnr:

Härryda kommun. Förskola i Björkåsen, Landvetter. Bullerutredning GF KONSULT AB Väg och Bana. Anders Axenborg. Uppdragsnr: 2006-08-14 GF KONSULT AB Väg och Bana Anders Axenborg Uppdragsnr: 201 559 01 1 Orientering I s detaljplanearbete ingår bland annat en förskola i Björkåsen, Landvetter. Området är utsatt för trafikbuller

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby Laholms kommun Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby 2018-02-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Laholms kommun Cecilia Lindgard

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

Buller från motorcyklar utan ljuddämpare

Buller från motorcyklar utan ljuddämpare MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-05-26 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p. 31 Skrivelse från Per Ankersjö

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om bullerstörningar från grannar utan ytterligare åtgärd, fastigheten Degeln 2

Överklagande av nämndens beslut om att lämna klagomål om bullerstörningar från grannar utan ytterligare åtgärd, fastigheten Degeln 2 Miljöförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (8) Handläggare Camilla Waldem Telefon: 08-508 28 904 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm MHN 2013-09-27 p. 8. Överklagande av nämndens beslut om att

Läs mer

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-11-08 Handläggare: Jeanette Hagberg Telefon: 08-508 27 467 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-11-22 p 12 Överklagande av beslut om timavgift

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08

PROJEKTRAPPORT Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Bilaga 2 PROJEKTRAPPORT 12298 Kv. Vinkelhaken, Ljungby Trafikbullerutredning Rapport 12298-17070300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 01-08 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg

Läs mer