Autocall Amerikanska Storbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autocall Amerikanska Storbolag"

Transkript

1 ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger på halvårsbasis Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Kupong Inlösenbarriär Kupongbarriär 100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer) Nej 1-5 år (halvårsvisa observationer) Indikativt 6 procent per halvår, lägst 5 procent (ackumulerande och utbetalande) 90 procent av respektive startkurs 75 procent av respektive startkurs Bild: marchello74 / istockphoto.com Riskbarriär Underliggande aktier Emittent Sista teckningsdag 5 december 2014 ISIN Ditributör och arrangör 60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen) USG Corp., Chicago Bridge & Iron Co, General Motors Co, MasterCard Inc. UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody s A2 per den 20 oktober 2014) SE SIP Nordic Fondkommission AB

2 Produkten i korthet Autocall Amerikanska Storbolag distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot fyra amerikanska storbolag; USG Corp., Chicago Bridge & Iron Co, General Motors Co och MasterCard Inc. Första avläsning för förtida inlösen sker efter ett år, och därefter på halvårsbasis under resten av löptiden. Under förutsättning att samtliga underliggande aktier på en observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av respektive underliggande akties startkurs så förfaller placeringen i förtid. Möjlighet till ackumulerande och utbetalande kupong om indikativt 6 procent 1) per halvår, som betalas ut under förutsättning att samtliga underliggande aktier stänger på eller över kupongbarriären om 75 procent av respektive akties startkurs vid respektive halvårsavläsning. Riskbarriär på slutdagen om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att nominellt belopp återbetalas utöver eventuell kupong såvida ingen aktie fallit med mer än 40 procent vid löptidens slut. Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om någon underliggande aktie stänger under riskbarriären på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den aktie som har haft sämst utveckling. För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och vara väl införstådd med riskerna i denna typ av instrument. Vad utmärker placeringen? Placeringen har exponering mot fyra amerikanska storbolag. Det finns möjlighet till utbetalande kuponger på halvårsbasis om underliggande aktier utvecklas positivt, oförändrat alternativt har en begränsad negativ utveckling. Om en kupong inte betalas för en specifik period så finns möjlighet att erhålla ej utbetalda kuponger vid ett senare tillfälle. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under en viss nivå kan delar av, eller hela, det investerade beloppet gå förlorat. Samtliga utfall styrs av hur den sämst presterande underliggande aktien står i relation till de tre definierade barriärerna på observationsdagarna. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under riskbarriären erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Detta innebär alltså att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. Placeringen innebär också att investeraren har kreditrisk mot emittenten (UBS). Best Global Bank Best Bank in Switzerland 2014 #1 Pan-European Equity House #1 Pan-European Equity & Equity-Linked Sales #1 Pan-European Equity & Equity-Linked Trading & Execution 2 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent.

3 Så fungerar placeringen Vid varje observationstillfälle under löptiden observeras den aktuella stängningskursen för samtliga underliggande aktier och jämförs mot deras respektive barriärer. Om samtliga underliggande aktier på en observationsdag från och med den andra observationen stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid och investeraren erhåller nominellt belopp plus en indikativ kupong om 6 procent 1). Utöver detta erhålls också samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. Vid den första observationen efter sex månader så utbetalas den indikativa kupongen om 6 procent 1) under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 75 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att även om samtliga aktier stänger över deras respektive inlösenbarriärer så löper placeringen vidare. Första möjliga inlösentillfälle är efter tolv månader. Från och med den andra observationen, om minst en underliggande aktie på en observationsdag stänger under sin inlösenbarriär samtidigt som samtliga aktier stänger på eller över respektive kupongbarriär så erhåller investeraren en kupong om indikativt 6 procent 1), plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger, och placeringen löper vidare. I annat fall, om minst en underliggande aktie på en observationsdag stänger under kupongbarriären om 75 procent av sin startkurs så erhålls ingen kupong och placeringen löper vidare. På slutdagen Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande aktie även på slutdagen. Om samtliga underliggande aktier stänger på eller över kupongbarriären om 75 procent av startkursen för respektive underliggande aktie så erhåller investeraren det nominella beloppet plus den tidigare beskrivna kupongen om indikativt 6 procent 1) av nominellt belopp. Utöver detta erhålls också samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger på slutdagen. Om minst en underliggande aktie stänger under sin kupongbarriär samtidigt som samtliga aktier stänger på eller över respektive riskbarriär så erhåller investeraren det nominella beloppet. På slutdagen finns det en riskbarriär om 60 procent av startkursen för respektive underliggande aktie. Om minst en underliggande aktie stänger under riskbarriären så erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för den aktie som har haft sämst utveckling. Således kan delar av, eller hela, det nominella beloppet gå förlorat. Om kupongen Om samtliga underliggande aktier på en av dom halvårsvisa observationerna är lika med eller högre än kupongbarriären så erhålls kupongen för aktuell period plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. Kupongen är indikativ och fastställs senast på startdagen och kommer att bero på de rådande marknadsförutsättningarna vid dess fastställande. Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent. Bilder: SeanPavonePhoto / istockphoto.com, JacobH / istockphoto.com Om UBS UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent. 3

4 Underliggande aktier USG Corp. USG är en av Nordamerikas ledande tillverkare och distributörer av gipsskivor och fogmassa och har ett brett utbud av produkter relaterade till byggnadsindustrin. Bolaget är en av världens ledande tillverkare av ett flertal olika byggnadsmaterial och har mer än patent för sina produkter. USG har nästan anställda i mer än 30 länder. Källa: Chicago Bridge & Iron Co CBI är ett av de största energi- och infrastrukturföretagen i världen och är även en betydande leverantör av förvaltningstjänster. Med 125 års erfarenhet och ca anställda, anses CBI vara en av de mest kompletta leverantörerna av tjänster inom design, konstruktion, byggande, tillverkning, underhåll och miljöfrågor. Källa: MasterCard Inc. Mastercard är ett av de mest välkända varumärkena inom den globala betalningsindustrin. Bolaget driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser, med anslutna konsumenter, finansiella institutioner, handlare, regeringar och företag i över 210 länder. Bolaget har ca anställda och hade under 2013 en transaktionsvolym gjorda med Mastercard-märkta kort om ca. 4,1 biljoner dollar. Källa: General Motors Co General Motors, allmänt känt som GM är en av världens största biltillverkare. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar fordon och fordonsdelar under elva varumärken. Bland andra Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac och Opel. GM sysselsätter ca personer och har verksamhet i över 120 länder. Källa: Historisk utveckling* Graferna nedan visar historisk utveckling för respektive underliggande aktie. Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling. USG Corp. Grafen är indexerad till 100 med start den 20 oktober /09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 Källa: Bloomberg, 20 oktober 2009 t.o.m. 20 oktober 2014 Chicago Bridge & Iron Co Grafen är indexerad till 100 med start den 20 oktober /09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 Källa: Bloomberg, 20 oktober 2009 t.o.m. 20 oktober 2014 MasterCard Inc. Grafen är indexerad till 100 med start den 20 oktober /09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 Källa: Bloomberg, 20 oktober 2009 t.o.m. 20 oktober 2014 General Motors Co Grafen är indexerad till 100 med start den 18 november Notera att 5 års historik inte är tillgänglig eftersom aktien börsnoterades i november /10 11/11 11/12 11/13 10/14 Källa: Bloomberg, 18 november 2010 t.o.m. 20 oktober 2014 Fördelar + Från och med den andra observationen så finns möjlighet till förtida inlösen på halvårsbasis. + Möjlighet till en ackumulerande och utbetalande kupong om indikativt 6 procent 1) av nominellt belopp per halvår vid en positiv, oförändrad eller begränsad negativ utveckling ner till 75 procent av startkurs för respektive underliggande aktie. + Möjlighet att erhålla tidigare ej utbetalda kuponger om relevanta villkor uppfylls senare under löptiden. Nackdelar - Samtliga utfall styrs av utvecklingen för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. - Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. - Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG (kreditrisk). 4 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent.

5 Räkneexempel beräkning av avkastningen *** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om kr inklusive courtage. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en ackumulerande och utbetalande kupong om 6 procent 1). Den verkliga kupongen fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 5 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Observation (halvårsvis) Nivå av startkurs Kupong Förfall % 6 % Nej 2 98% 6 % Ja Total utbetalning 2 x = Effektiv årsavkastning 9,80 % Observation (halvårsvis) Nivå av startkurs Kupong Förfall 1 96 % 6 % Nej 2 85 % 6 % Nej 3 74 % Nej 4 68 % Nej 5 77 % 3 x 6 % Nej 6 82 % 6 % Nej 7 79 % 6 % Nej 8 71 % Nej 9 74 % Nej % 3 x 6 % Ja Total utbetalning 10 x = Effektiv årsavkastning 9,42 % Observation (halvårsvis) Nivå av startkurs Kupong Förfall 1 85 % 6 % Nej 2 79 % 6 % Nej 3 76 % 6 % Nej 4 75 % 6 % Nej 5 59 % Nej 6 63 % Nej 7 57 % Nej 8 52 % Nej 9 49 % Nej % Ja Total utbetalning 4 x = Effektiv årsavkastning 7,52 % Observation nummer 1 Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger kupongbarriären Placeringen löper vidare Utbetalning av en kupong om indikativt 6 procent 1) Observation nummer 2-9 Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger inlösenbarriären NEJ Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger kupongbarriären samtidigt som minst en understiger inlösenbarriären NEJ Nivån för någon av de underliggande aktierna understiger kupongbarriären Placeringen förfaller Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 6 procent 1) samt eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Placeringen löper vidare Utbetalning av en kupong om indikativt 6 procent 1) samt eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Placeringen löper vidare Ingen kupong betalas ut Observation nummer 10 Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger kupongbarriären NEJ Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 6 procent 1) samt eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger riskbarriären samtidigt som minst en understiger kupongbarriären NEJ Utbetalning av 100 procent av nominellt belopp Nivån för någon av de underliggande aktierna understiger riskbarriären Utbetalning av nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den underliggande aktie som har haft sämst utveckling 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent. 5

6 Viktig information Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se Inregistrering vid börs UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB. UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 12 januari Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 5 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Courtage tillkommer med 2 procent av nominellt belopp. Exempel vid en investering på kr i certifikatet med 5 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 5 år = kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt kr UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare information. Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Om marknadsföringsbroschyren UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll ( Informationen ) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men Bild: mjbs/ istockphoto.com 6

7 inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande aktier har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och markn och baserat på antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongerna. Om en eller flera underliggande aktier utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av underliggande aktie med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av övriga underliggande aktiers mer förmånliga utveckling. Om skyddsbarriären om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs har nåtts vid den sista observationsdagen exponeras investeraren uteslutande mot den aktie som har haft sämst utveckling och investeraren kan förlora hela det tecknade beloppet. Valutarisk Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar. Produkten är noterad i svenska kronor. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 7

8 Indikativa villkor och tidsplan Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, tel , fax , hemsida Sista teckningsdag 5 december 2014 Sista likviddag 12 december 2014 Emissionsdag 12 januari 2015 Startdag 19 december 2014 Slutdag 19 december 2019 Ordinarie återbetalningsdag 14 januari 2020 Emittent Distributör och arrangör Kapitalskydd Teckningskurs Nominellt belopp Courtage Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär Kupong Underliggande aktier UBS AG, London Branch (UBS) SIP Nordic Fondkommission AB Nej 100 procent av nominellt belopp SEK per certifikat 2 procent av nominellt belopp 90 procent av respektive startkurs 75 procent av respektive startkurs 60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen) Indikativt 6 procent per halvår, lägst 5 procent (ackumulerande och utbetalande) USG Corp., Chicago Bridge & Iron Co, General Motors Co, MasterCard Inc. Löptid 19 december december 2019 Observationsdagar Den 19 juni 2015, 21 december 2015, 20 juni 2016, 19 december 2016, 19 juni 2017, 19 december 2017, 19 juni 2018, 19 december 2018, 19 juni 2019 samt 19 december 2019 (eller, som närmare beskrivs i basprospektet och i förekommande fall de slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag), totalt 10 observationsdagar. Den nivå som observeras för respektive underliggande aktie är stängningskursen på dessa dagar. Utbetalningsdag vid förtida förfall samt för kuponger ISIN Startkurs 12 bankdagar efter respektive observationsdag SE Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie på startdagen. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. Strukturerade Placeringar i Sverige SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på ab

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer