Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger"

Transkript

1 ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Kupong Inlösenbarriär Kupongbarriär SEK per certifikat (2 procent courtage tillkommer) Nej 1-6 år (årliga observationer) Indikativt 10 procent per år, lägst 7,5 procent (ackumulerande och utbetalande) 90 procent av respektive startkurs 60 procent av respektive startkurs Riskbarriär Underliggande aktier 60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen) Banco Santander S.A., Commerzbank AG, Société Générale S.A., Swedbank AB (A-aktien) Emittent UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody s A2 per den 22 juli 2014) Sista teckningsdag 19 september 2014 ISIN Ditributör och arrangör CH SIP Nordic Fondkommission AB

2 Produkten i korthet Autocall Stora Banker distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och distributör och placeringen erbjuder investeraren följande: Exponering mot fyra stora banker, Banco Santander S.A., Commerzbank AG, Société Générale S.A. och Swedbank AB. Möjlighet till förtida inlösen och kupongutbetalning på årsbasis under förutsättning att samtliga underliggande aktier stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av respektive underliggande akties startkurs. Möjlighet till en ackumulerande och utbetalande kupong om indikativt 10 procent 1) per år, som betalas ut under förutsättning att samtliga underliggande aktier stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent av respektive akties startkurs. Riskbarriär på slutdagen om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att nominellt belopp återbetalas utöver eventuell kupong såvida ingen aktie fallit med mer än 40 procent vid löptidens slut. Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om någon underliggande aktie stänger under riskbarriären på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för sämst presterande aktie. För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och vara väl införstådd med riskerna i denna typ av instrument. Vad utmärker placeringen? Placeringen har exponering mot fyra stora banker. Det finns möjlighet till årligt utbetalande kuponger om underliggande aktier utvecklas positivt, oförändrat alternativt har en begränsad negativ utveckling. Om en kupong inte betalas för en specifik period så finns möjlighet att erhålla ej utbetalda kuponger vid ett senare tillfälle. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under en viss nivå kan delar av, eller hela, det investerade beloppet gå förlorat. Samtliga utfall styrs av hur den sämst presterande underliggande aktien står i relation till de tre definierade barriärerna på de årliga observationsdagarna. Vilka huvudsakliga risker har placeringen? Placeringen har i huvudsak två risker marknadsrisk och kreditrisk. Värdet på placeringen kan både minska och öka under löptiden och detta beror bland annat på olika marknadsparametrar. Om någon av de underliggande aktierna vid löptidens slut befinner sig under en viss barriär (riskbarriären) erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. Detta innebär alltså att delar av, eller hela, det investerade beloppet kan gå förlorat. Placeringen innebär också att investeraren har kreditrisk mot emittenten (UBS). Best Global Bank Best Bank in Switzerland 2014 #1 Pan-European Equity House #1 Pan-European Equity & Equity-Linked Sales #1 Pan-European Equity & Equity-Linked Trading & Execution 2 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 7,5 procent.

3 Så fungerar placeringen Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden observeras den aktuella stängningskursen för samtliga underliggande aktier och jämförs mot deras respektive startkurs. Om samtliga underliggande aktier på en observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid och investeraren erhåller nominellt belopp plus en indikativ kupong om 10 procent 1). Utöver detta erhålls också samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. Om minst en underliggande aktie på en observationsdag stänger under sin inlösenbarriär, men samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent av respektive startkurs så erhåller investeraren en kupong om indikativt 10 procent 1) för aktuellt år, plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger, och placeringen löper vidare. I annat fall, om minst en underliggande aktie på en observationsdag stänger under kupongbarriären om 60 procent av sin startkurs, erhålls ingen kupong för aktuellt år och placeringen löper vidare. Risk på slutdagen Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande aktie även på slutdagen. Om samtliga underliggande aktier stänger på eller över deras respektive kupongbarriärer så erhåller investeraren det nominella beloppet plus den tidigare beskrivna kupongen om indikativt 10 procent 1) av nominellt belopp. Utöver detta erhålls också samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. På slutdagen finns det en riskbarriär om 60 procent av startkurs för respektive underliggande aktie. Om minst en aktie stänger under riskbarriären erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för den sämst utvecklade aktien. Således kan delar av, eller hela, det nominella beloppet gå förlorat. Kupong Om alla underliggande aktier på en observationsdag är lika med eller högre än kupongbarriären så erhålls kupongen för aktuellt år plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. Kupongen är indikativ och fastställs senast på startdagen och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 7,5 procent. Om UBS UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich och Basel, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring anställda (per den 12 februari 2014) i mer än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt. 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 7,5 procent. 3

4 Underliggande aktier Swedbank AB (A-aktien) Swedbank är med sina cirka 8 miljoner privatkunder och företags- och organisationskunder Sveriges största bank sett till antal kunder. Banken har ca anställda och ca 500 kontor på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Källa: Banco Santander S.A. Santander är en global bank med 102 miljoner kunder som betjänas av över anställda. Santander har fler bankkontor än någon annan bank, ca På det viset kan man säga att Santander inte bara är en av världens största banker, utan även en av de mest lokala. Santanders historia sträcker sig tillbaka till 1857, då banken grundades i staden Santander i norra Spanien. Numera finns den bland annat i Brasilien, Spanien, Storbritannien, Mexico, Portugal, Tyskland, Chile, Argentina, Polen och USA. Källa: Commerzbank AG Commerzbank är en ledande bank i Tyskland och Polen med global närvaro på alla större marknader. Med cirka kontor har Commerzbank ett av de tätaste kontorsnäten bland tyska privatbanker. Totalt har Commerzbank nästan 15 miljoner privatkunder, samt 1 miljon företag och företagskunder. Under 2013 genererade Commerzbank intäkter på mer än 9 miljarder euro med cirka anställda. Källa: Société Générale S.A. Société Générale är en av Europas största finansiella företagskoncerner. Banken har spelat en viktig roll i världsekonomin i mer än 150 år. Med mer än anställda, baserade i 76 länder, tillhandahåller de tjänster till mer än 32 miljoner kunder över hela världen på en daglig basis. Källa: Historisk utveckling* Grafen nedan visar historisk utveckling för Swedbank AB (A-aktien), Banco Santander S.A., Commerzbank AG samt Société Générale S.A. Grafen är indexerad till 100 med start den 22 juli Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling Commerzbank AG Société Générale S.A. Banco Satander S.A. Swedbank AB (A-aktien) / / / / / /2014 *Källa: Bloomberg, 22 juli 2009 t.o.m. 22 juli 2014 Fördelar + Möjlighet till en ackumulerande och utbetalande kupong om indikativt 10 procent 1) per år vid en positiv, oförändrad eller begränsad negativ utveckling för underliggande aktier. + Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under år 1 till 5. + Möjlighet att erhålla tidigare ej utbetalda kuponger om relevanta villkor uppfylls senare under löptiden. Nackdelar - Samtliga utfall styrs av utvecklingen för den underliggande aktie som har utvecklats sämst. - Placeringen är ej kaptalskyddad, det vill säga hela det investerade beloppet kan gå förlorat. - Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG (kreditrisk). 4 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 7,5 procent.

5 Räkneexempel beräkning av avkastningen *** Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om kr inklusive courtage. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en indikativ kupong om 10 procent. Den verkliga kupongen sätts senast på startdagen och kan bli som lägst 7,5 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. År Nivå av startkurs Kupong Förfall 1 57 % Nej 2 73 % 2 x 10% Nej 3 94 % 10% Ja Total utbetalning 3 x = Effektiv årsavkastning 8,42 % År Nivå av startkurs Kupong Förfall 1 65 % 10% Nej 2 73 % 10% Nej 3 58 % Nej 4 53 % Nej 5 77 % 3 x 10% Nej 6 102% 10% Ja Total utbetalning 6 x = Effektiv årsavkastning 7,79 % År Nivå av startkurs Kupong Förfall 1 65 % 10% Nej 2 73 % 10% Nej 3 65 % 10% Nej 4 53 % Nej 5 48 % Nej 6 45% Ja Total utbetalning 3 x = Effektiv årsavkastning -5,00% Observationsdagar år 1-5 Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger inlösenbarriären NEJ Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger kupongbarriären samtidigt som minst en understiger inlösenbarriären NEJ Nivån för någon av de underliggande aktierna understiger kupongbarriären JA JA JA Placeringen förfaller Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 10 procent 1) och eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Placeringen löper vidare Utbetalning av en kupong om indikativt 10 procent 2) och eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Placeringen löper vidare Ingen kupong betalas ut Observationsdag år 6 (slutdagen) Nivån för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger kupongbarriären (tillika riskbarriären) NEJ JA Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 10 procent 1) och eventuella tidigare ej utbetalda kuponger Utbetalning av nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den underliggande aktie som har haft sämst utveckling 1) Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger 7,5 procent. 5

6 Viktig information Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB ( SIP Nordic ). Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se Inregistrering vid börs UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB. UBS kommer, under normala marknadsförhållanden, hålla en daglig andrahandsmarknad för certifikatet på börsen. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB och förvaring Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 17 oktober Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för certifikaten understiger SEK Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS och/eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK Erbjudandet kommer att återkallas om kupongen understiger en nivå på 7,5 procent. Ersättningar och avgifter SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Courtage tillkommer med 2 procent av teckningskursen. Exempel vid en investering på kr i certifikatet med 6 års löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Courtage 2 % = kr (betalas utöver teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 6 år = kr (inkluderat i teckningskursen) Totalt kr UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls ytterligare information. Selling restrictions The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Om marknadsföringsbroschyren UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll ( Informationen ) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet). I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet. Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men 6

7 inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet. Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation. Branschkod Strukturerade Produkter SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare information, se Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Om riskerna i investeringen En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Emittentrisk Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget A enligt Standard & Poor s Rating Services. Förtida avveckling Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande aktier har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och marknadsdata och baserat på antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikat saknar kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital. Konstruktionsrisk Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande aktier utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av underliggande aktier med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av övriga underliggande aktiers mer förmånliga utveckling. Om skyddsbarriären om 60 procent har nåtts för någon underliggande aktie vid sista observationsdagen exponeras investeraren uteslutande mot den sämsta aktien och investeraren kan förlora hela det tecknade beloppet. Valutarisk Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar. Produkten är noterad i svenska kronor. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. 7

8 Indikativa villkor och tidsplan Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, tel , fax , Hemsida Sista teckningsdag 19 september 2014 Sista likviddag 26 september 2014 Emissionsdag 17 oktober 2014 Startdag 3 oktober 2014 Slutdag 5 oktober 2020 Ordinarie återbetalningsdag 21 oktober 2020 Emittent Distributör och arrangör Kapitalskydd Teckningskurs Nominellt belopp Courtage Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär Kupong Underliggande aktier UBS AG, London Branch (UBS) SIP Nordic Fondkommission AB Nej SEK per certifikat SEK per certifikat 2 procent av nominellt belopp 90 procent av respektive startkurs 60 procent av respektive startkurs 60 procent av respektive startkurs (observeras på slutdagen) Indikativt 10 procent per år, lägst 7,5 procent (ackumulerande och utbetalande) Banco Santander S.A., Commerzbank AG, Société Générale S.A., Swedbank AB (A-aktien) Löptid 3 oktober oktober 2020 Observationsdagar Utbetalningsdag vid förtida förfall samt för kuponger ISIN Startkurs Den 5 oktober 2015, den 3 oktober varje år från och med 2016 till och med 2019 och den 5 oktober 2020 (eller, som närmare beskrivs i basprospektet och i förekommande fall de slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag), totalt 6 observationsdagar. Den nivå som observeras för respektive underliggande aktier är stängningskursen på dessa dagar. 12 bankdagar efter respektive observationsdag CH Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie på startdagen. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på Om certifikaten säljs av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp. Strukturerade Placeringar i Sverige SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på ab

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/35 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer