Balansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balansräkning 31.12.2009"

Transkript

1 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Balansräkning A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 JUMIJÄRVI TOMT 647,52 647, JUMIJÄRVI BYGGNADER , , ANDEL I FASTIGHETEN ÖVERÅS 2 270, ,54 SUMMA JORD- OCH VATTENOMRÅDEN , ,34 SUMMA MATERIELLA TILLGÅNGAR , ,34 PLACERINGAR VÄRDEPAPPER 1236 AKTIA ,62 0, NORDEA OPTIMA.FI 0,00 0,00 SUMMA VÄRDEPAPPER ,62 0,00 BOSTADSAKTIER 1300 KÖPMANSG 6 A 14 JSTAD , , KÖPMANSG 6 A 20 JSTAD 0,00 0, KÖPMANSG 6 KYRKA JSTAD , , KVARNBACKSG 10 JSTAD , , AS OY TURUNTIE , , AS OY MÄNTYTIE , , AS OY FRIDHEM , , BOSTADS AB HUMLEBERG , , AS OY JUKOLA , , AS OY JUTAS AB , , BOSTADS AB TOPELIUSG , , BOSTADS AB TÖLÖG , , ASUNTO OY KULMALINNA , , AS OY VAASAN URHEILUK 8 0, , BOSTADS AB VETERANEN EKENÄS , , BOSTADS AB CASA SENIORI GRANKULLA , , AS OY SATOKURKI , , ALEXANDERSGATAN 19 C , , TORNSTIGEN ,00 0,00 SUMMA BOSTADSAKTIER , ,63 SUMMA PLACERINGAR , ,63 SUMMA BESTÅENDE AKTIVA , ,97 RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR FORDRINGAR 1601 GEMENSAM SAK LÅN 1 600, , EKENÄS SV METODISTFÖRSAMLING 4 000, , KORTFRISTIGA FORDRINGAR 0,00 0, FORDRINGAR ESTLANDER 3 233,59 942, RÅDET FÖR MISSION, LÖNER 0,00 0,00 SUMMA FORDRINGAR 8 833, ,37 RESULTATREGLERINGAR 1700 RESULTATREGLERINGAR 3 199, ,00 SUMMA RESULTATREGLERINGAR 3 199, ,00 SUMMA FORDRINGAR , ,37 KASSA OCH BANK 1940 KYRKOKASSAN , , KYRKOKASSAN ,89 729, GEMENSAM SAK , ,83

2 1955 KYRKOBYGGNADSFONDEN , , JUBILEUMSFONDEN , , METODISTK.HJÄLPER , , LÖNEFONDEN ,41 57, BOSTADSFONDEN ,00 50,00 SUMMA KASSA OCH BANK , ,28 SUMMA RÖRLIGA AKTIVA , ,65 SUMMA A K T I V A , ,62 P A S S I V A EGET KAPITAL VERKSAMHETSKAPITAL 2030 KAPITAL , ,29 SUMMA VERKSAMHETSKAPITAL , ,29 ÖVRIGA FONDER 2040 BOSTADSFOND , ,00 SUMMA ÖVRIGA FONDER , ,00 RESULTAT TIDIGARE PERIODER 2080 BALANSER. VINST FR. TIDIGARE , ,47 SUMMA RESULTAT TIDIGARE PERIODER , ,47 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,38 SUMMA EGET KAPITAL , ,38 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL LÅN FRÅN PENNINGINRÄTTNINGAR 2510 BANKLÅN KVARNBACKSG , , HYRESGARANTIER , ,56 SUMMA LÅN FRÅN PENNINGINRÄTTNINGAR , ,37 SUMMA LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL , ,37 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL RESULTATREGLERINGAR ÖVRIGA RESULTATREGLERINGA 2600 RESULTATREGLERINGAR ,81-585, SKATTEINNEHÅLL -816,09-717, KORTFRISTIGA SKULDER 0,00 0, RÅDET FÖR MISSION, LÖNER -912, ,95 SUMMA ÖVRIGA RESULTATREGLERINGA , ,87 SUMMA RESULTATREGLERINGAR , ,87 SUMMA KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL , ,87 SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL , ,24 SUMMA P A S S I V A , ,62 R E S U L T A T R Ä K N I N G ORDINARIE VERKSAMHET ANSLAG 3000 HELSINGFORS , , ÅBO 7 000, , VASA 1 000, , LÖNEFONDEN , ,00 SUMMA ANSLAG , ,53 ÖVRIGA 3100 ADMINISTRATIONSAVGIFTER , , ÅRSBOKSAVGIFTER 930,00 950, FÖRSÄLJNING KONDOLEANSADRESSER 40,00 70, KOLLEKT TEOL.STUD 1 460, , KOLLEKTER PENS.PAST. 0,00 80, BALTISKA LÖNER 0,00 240, EVENEMANG 270, , LÖNEBIDRAG DISTRIKTSFÖRESTÅNDRE 6 792, , ÖVRIGA 2 623, ,30 SUMMA ÖVRIGA , ,95

3 ANSLAG "5% AVKASTNING" 3510 BORGÅ 399,68 591, SVARTSÅ KRETS 170,00 0, GRANKULLA 1 293, , EKENÄS 600,00 600, VASA 2 338,11 921, JAKOBSTAD 0,00 376,21 SUMMA ANSLAG "5% AVKASTNING" 4 800, ,34 SUMMA , ,82 BIDRAG BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR 4000 LOVISA , , BORGÅ , , INGÅ 0, , JAKOBSTAD , , KARLEBY 0, , KRISTINESTAD , ,00 SUMMA BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR , ,08 ÖVRIGA BIDRAG 4055 MKU 0, , TEOL.STUD. 0,00-660, BIDRAG FÖR MISSIONSSEKR. LÖN 0, ,00 SUMMA ÖVRIGA BIDRAG 0, ,00 SUMMA BIDRAG , ,08 ADMINISTRATION 4100 ANSLAG BISKOPSKASSAN , , ANSLAG CENTRALKONFERENSKASSAN , , LÖNER DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE , , PENSION ,20-486, RESOR DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE , , RESOR ÖVRIGA , , RÅDSDAGAR 0,00 0, CENTRALKONFERENS ,20 0, EVENEMANG -473, , OSLOKONFERENS -224,27 0, UTBILDNING ,00-8, MEDLEMSAVGIFTER ,00-950, PORTO, TEL, BANKAVG, KOPIERING , , ÅRSBOK O KONFERENSTRYCK -934,23-944, BOKFÖRING , , REVISION -244,00-183, LÖNER NYA BUDB. RED. 0, , SOCIALA , ,82 SUMMA ADMINISTRATION , ,40 ÖVRIGA 4300 PRENUMERATIONER NYA BUDBÄRAREN 0, , UPPVAKTNINGAR -116,19-195, BALTISKA LÖNER 0,00-240, DIVERSE , ,10 SUMMA ÖVRIGA , ,67 HYRES 4400 BOLAGSHYRA JAKOBSTAD KYRKA , , HYRA HANGÖ , ,60 SUMMA HYRES , ,16 SUMMA , ,31 O M S Ä T T N I N G 2 801, ,51 PLACERADE MEDEL BOSTADSAKTIER 5000 HYRA KÖPMANSG 6 A , ,72

4 5003 BOLAGSHYRA KÖPMANSG 6 A , , ÖVR KOSTN KÖPMANSG 6 A ,00 0, HYRA KÖPMANSG 6 A 20 0, , BOLAGSHYRA KÖPMANSG 6 A 20 0,00-925, LÅNERÄNTA KÖPMANSG 0,00-268, ÖVR KOSTN KÖPMANSG 6 A 20 0, , HYRA KVARNBACKSG 6 002, , BOLAGSHYRA KVARNBACKSG , , LÅNERÄNTA KVARNBACKSG , , HYRA AS OY TURUNTIE , , BOLAGSHYRA TURUNTIE , , HYRA MÄNTYTIE , , BOLAGSHYRA MÄNTYTIE , , HYRA FRIDHEM 6 200, , BOLAGSHYRA FRIDHEM -605,00-515, HYRA HUMLEBERG 5 800, , BOLAGSHYRA HUMLEBERG , , ÖVRIGA HUMLEBERG 0, , HYRA JUKOLA , , HYRA JUTAS 5 990, , BOLAGSHYRA JUTAS , , ÖVRIGA JUTAS -146,68 0, HYRA TOPELIUSG , , BOLAGSHYRA TOPELIUSG , , HYRA TÖLÖG , , BOLAGSHYRA TÖLÖG , , HYRA KULMALINNA 9 000, , BOLAGSHYRA KULMALINNA , , ÖVRIGA KULMALINNA 0, , HYRA VASA URHEILUK , , BOLAGSHYRA VASA URHEILUK , , ÖVRIGA KOSTN VASA URHEILUK 8 0,00-460, HYRA SATOKURKI 7 038, , BOLAGSHYRA SATOKURKI , , ÖVRIGA SATOKURKI -26, , BOLAGSHYRA ALEXANDERSG. 19 C , , ÖVR KOSTN ALEXANDERSG. 19 C 26 58, , HYRA VETERANEN 9 151, , BOLAGSHYRA VETERANEN , , ÖVRIGA VETERANEN 0,00-730, BOLAGSHYRA CASA SENIORI , , HYRA TORNSTIGEN ,00 0, BOLAGSHYRA TORNSTIGEN ,00 0,00 SUMMA BOSTADSAKTIER , ,66 ÖVRIGA BOSTÄDER 5200 DISPONENT , , HYROR VIA DISPONENTBYRÅN 0,00 0,00 SUMMA ÖVRIGA BOSTÄDER , ,52 ÖVRIGA PLACERADE MEDEL 5300 HYRA JUMIJÄRVI 20,00 0, FÖRSÄLJN.VINST ,00 0, BANKRÄNTA 97,82 510, DIVIDENDER 198,15 437, BOSTADSFONDEN, RESERVERING ,62 0, ANSLAG TILL KYRKOKASSAN , ,00 SUMMA ÖVRIGA PLACERADE MEDEL , ,50 EXTRAORDINÄRA 5400 AKTIA-AKTIER ,62 0,00 SUMMA EXTRAORDINÄRA ,62 0,00 SUMMA PLACERADE MEDEL 5 161, ,36

5 R Ö R E L S E V I N S T (F Ö R L U S T) 7 962, ,85 FONDER GEMENSAM SAK 7000 GÅVOR 5 600, , GÅVOR SKAFTUNG 0,00 41, BANKRÄNTA 3,31 1,94 SUMMA 5 603, , ANSLAG LOVISA ,00 0, ANSLAG SKAFTUNG , , BANK -33,05-27,59 SUMMA , ,34 SUMMA GEMENSAM SAK 445, ,10 KYRKOBYGGNADSFONDEN 7200 BANKRÄNTA 2,58 0,69 SUMMA 2,58 0, BANK -4,40-5,90 SUMMA -4,40-5,90 SUMMA KYRKOBYGGNADSFONDEN -1,82-5,21 JUBILEUMSFONDEN 7400 BANKRÄNTA 3,16 3,24 SUMMA 3,16 3, BANK 0,00-4,05 SUMMA 0,00-4,05 SUMMA JUBILEUMSFONDEN 3,16-0,81 METODISTKYRKAN HJÄLPER 7620 BANKRÄNTA 1,04 6,09 SUMMA 1,04 6, RÅDET FÖR MISSION ,53 0, BANK 0,00-1,70 SUMMA ,53-1,70 SUMMA METODISTKYRKAN HJÄLPER ,49 4,39 SUMMA FONDER , ,47 RÄKENSKAPSPER.V I N S T (F Ö R L U S T) 4 326, ,38 Sid 1 / 1

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014 Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan 7 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan 10 22100 MARIEHAMN FO-nummer

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 PwC Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 s. 1/6 Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf BALANSBOK 30.6.2014 Bokslut för räkenskapsperioden 1.7.2013-30.6.2014 Innehållsförteckning sivu Balansräkning 2 Resultaträkning

Läs mer