Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept"

Transkript

1 Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg tre genomarbetade huskoncept

2 MED SABOS kombohus KAN VÅRA MEDLEMMAR GÖRA DET SOM DE ÄR BÄST PÅ: ATT FÖRVALTA OCH BYGGA BOSTÄDER DÄR DET BEHÖVS, I HELA LANDET Byggnadsprisindex (1968 = 100) 2000 Flerbostadshus Gruppbyggda småhus KPI Höga byggpriser hämmar Sveriges tillväxt, därför behövs snabba åtgärder för att hejda prisutvecklingen. Under åren 1968 till 2010 ökade byggpriserna med hela procent, enligt Boverket. Det är en svindlande prisutveckling, inte minst med tanke på att konsumentprisindex ökade med 700 procent under samma period (Källa: SCB). Vi har inte råd att inte agera mot denna skenande prisutveckling. SABOs koncept Kombohus visar att det är möjligt att bygga till rätt pris. 2 sabos kombohus plus år

3 Jag är stolt över vad Allmännyttan kan åstadkomma Det är tufft att bygga nytt idag, särskilt när det gäller hyresrätter. Skattesystemet har länge missgynnat hyresrätten och försvårat för nyproduktion, vilket ger hyresgästerna högre boendekostnader. Samtidigt vet vi att det behövs fler hyresbostäder i Sverige. I mer än hälften av landets kommuner råder bostadsbrist och i nära 70 procent av kommunerna saknas det hyresrätter. Det är dock inte viljan att bygga som saknas. De flesta allmännyttiga bostadsföretag uppger att de vill bygga fler bostäder, men att de hindras av att produktionskostnaderna skulle bli allt för höga. Med detta för ögonen lanserade vi ramupphandlingen SABOs Kombohus i september 2011 ett nyckelfärdigt flerbostadshus med två till fyra våningar. Målet med upphandlingen var att få ner produktionskostnaden med ungefär 25 procent. Det var ett tufft krav på prispress men det visade sig bli en framgång. Både de byggföretag som vann upphandlingen och de kommunala bostadsföretag som beställt hus är nöjda och idag är fler än 25 projekt inplanerade vilket innebär att ramavtalet kommer att ge över lägenheter. Därför har vi fortsatt arbetet med konceptet Kombohus. Under ledning av SABOs byggherreråd och med stöd av ett stort antal medlemsföretag har vi slutfört vår största ramupphandling någonsin: Kombohus Plus. Detta är ett nyckelfärdigt punkthus i 5 8 våningar med samma höga kvalitet och förmånliga produktionskostnader som vårt första hus. Tillsammans ger stora volymer SABO arbetar med hela värdekedjan. För att nå kostnadseffektivare bostadsproduktion granskar vi alla led och alla processer. På så sätt hoppas vi kunna minimera onödigt arbete och nå korrekt beslutsunderlag tidigt i processen. Det minskar totalkostnaden eftersom beslutet om att bygga eller inte tas innan kostnaderna blir allt för höga. SABO samlar efterfrågan från flera medlemsföretag och det gör ramavtalet förmånligt för alla parter. Mindre bostadsbolag har kanske bara behov av att bygga något enstaka projekt, men tillsammans blir det en stor volym vilket gör Kombohus Plus unikt. Genom att upprepa produktionen av samma slags hus flera gånger kan byggbolag nå en betydligt kostnadseffektivare produktion utan att försämra kvaliteten. Både standardisering och nytänkande En ramupphandling med ett bedömt mål på nya hyreslägenheter och en entreprenadsumma om 6 miljarder kronor är en tillräckligt stor upphandling för att få med flera entreprenadföretag. De inser att möjligheterna är stora i strategiska satsningar där innovation och nytänkande kombineras med upprepning, standardisering och stora serier. På så sätt kan vi få arkitektoniskt vackra hus med hög boendekvalitet kombinerat med höga förvaltningsvärden, så som till exempel lägre energiförbrukning. För några år sedan var det här inte möjligt, men nu finns konceptet SABOs Kombohus Plus. Konceptet gör det möjligt för våra medlemmar göra det som de är bäst på: att förvalta och bygga bostäder där det behövs, i hela landet. Inte undra på att man är stolt över vad Allmännyttan kan åstadkomma! Stockholm, juni 2013 Kurt Eliasson VD SABO sabos kombohus plus 3

4 MED RAMAVTALEN KAN VI FÅ BÅDE EN BETYDLIGT BÄTTRE PRODUKTIONSKALKYL OCH EN SNABBARE PROCESS SABOs Kombohus Plus pressar byggpriserna Tre entreprenörer har nu tecknat ramavtal med SABO för att bygga SABOs Kombohus Plus. Huset är ett nyckelfärdigt punkthus i 5 8 våningar med hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Det finns en stor samlad efterfrågan från SABOs medlemsföretag att bygga hus i den här storleksordningen. Det innebär att SABO-företagen tillsammans kan erbjuda byggbolagen en stor mängd byggprojekt. Det borde därför vara möjligt att förmå byggbranschen att presentera nyckelfärdiga hus av hög standard och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Så resonerade SABO när vi började planera arbetet med Kombohuskonceptet och vårt resonemang visade sig vara rätt. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har SABO nu tecknat avtal med de tre entreprenörerna Lindbäcks Bygg, NCC och Skanska om att bygga SABOs Kombohus Plus, ett punkthus, 5 8 våningar. Eftersom avtalen är långa och det finns en möjlighet till en upprepad produktion av koncepthuset kan byggföretagen uppnå både kostnadseffektivitet och hög kvalitet. För våra medlemsföretag finns det också flera fördelar med ramavtalen: dels ger de förutsättningar för en betydligt bättre produktionskalkyl, dels blir processen snabbare eftersom typhusen i grunden är färdigprojekterade. Därmed blir medlemsbolagets egna konsultkostnader väsentligt lägre än i ett traditionellt projekt. Medlemsföretagen slipper också göra en egen upphandling enligt LOU. Det krävs dock en så kallad förnyad konkurrensutsättning inom den begränsade gruppen av ramavtalsentreprenörer. Det innebär att de tre byggföretagen kan lämna anbud på anpassning av byggnaden till den aktuella tomten, på markarbeten och grundläggning med mera och att detta sker under fortsatt konkurrens och prispress kronor per kvadratmeter boarea (exklusive moms) är entreprenad priset på ett åttavånings Kombohus Plus i Enköping, men priset varierar förstås beroende på läge med mera. Om medlems företaget till exempel vill bygga fler än ett hus på samma tomt bör totalpriset per hus blir lägre. Om huset däremot uppförs med färre än åtta våningsplan får man istället räkna med ett högre pris per kvadratmeter boarea. Detsamma gäller om företaget önskar andra lägenhetslösningar, exempelvis fler små lägenheter i en huskropp. Medlemmar som avropar SABOs Kombohus Plus bör inte heller ställa för många krav som medför väsentliga ändringar i förhållande till anbuden. Om önskemålen avviker allt för mycket från basutförandet kan det driva upp priset på huset och fram för allt innebära en risk att upphandlingen betraktas som en otillåten direktupphandling. Viktigt om SABOs Kombohus Plus kronor per kvadratmeter boarea (exklusive moms) är räknat på ett enda hus i åtta våningar i Enköping. Total produktionskostnad, beräknas hamna på mellan 20 och kronor/kvm BOA. Då är byggherrekostnader, grund- och markarbeten och moms med mera inräknat. Variationen beror framför allt på markförhållandena och på köpeskilling för marken. Ramavtal finns med Lindbäcks Bygg, NCC och Skanska. SABOs medlems företag kan avropa från dessa ramavtal fram till 31 mars Medlemsföretaget slipper att göra en egen upphandling enligt LOU, men det krävs en förnyad konkurrensutsättning. Vid den förnyade konkurrensutsättningen måste ett antal formella krav följas, annars kan upphandlingen betraktas som en otillåten direktupphandling. 4 sabos kombohus plus

5 Tre entreprenörer har nu ramavtal med SABO Juryns motivering Juryn har tagit emot och utvärderat många genomarbetade och intressanta förslag. Presentationerna visar prov på god svensk bostadsarkitektur med förankring i funktionalismens ideal, med ljusa och effektiva bostäder som byggs med hållbara och beprövade material. Vi ser prov på flexibla lösningar för anpassning till olika tomter och olika byggherrars lokala behov. Vi ser också med stort intresse på de lösningar som presenterats för ett mer effektivt och industriellt byggande. modernahus, skanska Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg har valts ut för att teckna ramavtal med SABO. Juryn bestod av: Håkan Ekelund VD Lunds Kommunala Fastigheter AB (ordförande) Per Widerstedt Arkitekt och projektchef Bostads AB Mimer Lotta Björklund VD AB TimråBo Gunnar Persson Arkitekt och verksamhetsutvecklare Karlstads Bostads AB Petter Jurdell SABO, juryns sekreterare (ej röstberättigad) För tilltalande, hållbara och väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur. Goda möjligheter till alternativa planlösningar och lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen. H+, lindbäcks bygg ab folkboende, ncc För de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och allmänna utrymmen. För de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen. För en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. För funktionella, och effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader. sabos kombohus plus 5

6 bashuset sofia kr/kvm BOA Lägenhetsfördelning åttavåningshus Typ Storlek Antal 2 rok 68,0 kvm 1 st 2 rok 63,5 kvm 8 st 3 rok 75,5 kvm 16 st 4 rok 93,0 kvm 7 st Totalt antal lägenheter 32 st 6 sabos kombohus plus

7 Rika liv i energisnåla hem Skanskas Svanenmärkta hem är anpassade för moderna behov med öppenhet, ljusflöde och optimal planering av både gemensamma och privata ytor. De stora och rymliga balkongerna ger, tillsammans med vinklade fönstersmygar, lägre bröstningshöjd och rejäla fönsterbänkar i natursten, en känsla av ljus och rymd. Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken. Bland annat har de genomgående ekparkett, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass. Robusta lösningar ger låga driftkostnader och minimal miljöpåverkan. Som ett exempel ingår möjligheten till individuell mätning av el-, värme- och kall- och varmvattenförbrukning per lägenhet. MODERNAHUS, skanska AB Kontakt Johan Johansen , sabos kombohus plus 7

8 Skanskas 5 hustyper johanna Skanska erbjuder moderna och miljövänliga lägenheter i Svanenmärkta flerbostadshus. Kvaliteten är hög när det gäller såväl utförande och standard som komfort och boendemiljö. De fem hustyperna Sofia, Julia, Kristina, Johanna och Linnea ingår alla i ramavtalet Kombohus Plus. De är baserade på byggkonceptet ModernaHus. Hustyperna är flexibla och kan lätt anpassas till olika miljöer och förutsättningar. De kan byggas i fem till åtta våningar. Hustyperna passar både i förtätningsprojekt och för helt nya bostadsområden. julia kristina linnea sofia Fördelar med Svanenmärkta hus Material och byggmetoder kontrolleras för att undvika inbyggda fuktskador Sund miljö för byggare och boende Stränga krav på byggmaterial och kemikalier Lågt energibehov Snålspolande vattenkranar och toaletter Radonsäker konstruktion Energimärkta vitvaror God ventilation Bra isoleringsvärden 6 månaders byggtid Tack vare en hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, blir genomförandetiden kort. Huset uppförs ställningsfritt och med små och få materialupplag. Stomme, fasad och badrum förtillverkas komplett i fabrik. Genom att använda prefabricerade betongsandwichelement och håldäcksbjälklag går det att minska arbetet på plats. Fuktokänsliga material, prefabricerade byggdelar och väl genomtänkta detaljlösningar minimerar risken för fuktskador. Tung betongstomme och högpresterande isolering ger en hög termisk komfort. Betong med lågt vct används för all foggjutning. Samtliga anslutningar mellan bjälklag och ytterväggar gjuts ihop. På så sätt erhålls ett klimatskal som är robust och tätt över tid. Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. et monteras på tre dagar, komplett med takavvattningar och taksäkerhet. När taket monterats är exteriören komplett och huset tätt. Då startar också uttorkningen via det permanenta värmesystemet. 8 sabos kombohus plus

9 entréplan 26,53 meter bashuset sofia kr/kvm BOA 2 rok 68 kvm 2 rok 63,5 kvm 19,16 meter sofia 4-spännare, lgh 2 4 rok, 63,5 93 kvm Yttermått: 26,53 x 19,16 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. 3 rok 75,5 kvm 3 rok 75,5 kvm : Placeras med fördel i gatulinje. Badrum med TM och TT. Förråd i lägenhet. Arkitekt: Frida Petersson normalplan bashuset sofia kr/kvm BOA 4 rok 93 kvm 2 rok 63,5 kvm 3 rok 75,5 kvm 3 rok 75,5 kvm sabos kombohus plus 9

10 julia kr/kvm BOA NORMALplan 23,84 meter julia 5-spännare; lgh 1,5 3 rok; 43,5 73 kvm 20,12 meter Yttermått: 23,84 x 20,12 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Placeras med fördel i gatulinje. Förberett för tvättpelare i lgh. Mindre tvättrum på entréplan. Förråd på gård. Terrasslösning finns som tillval. Arkitekt: Frida Petersson NORMALplan kristina kr/kvm BOA 20,24 meter 17,84 meter kristina 4-spännare, lgh 1 3 rok, kvm Yttermått: 20,24 x 17,84 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Husets kvadratiska form möjliggör varierad placering. Entré på den enkla fasaden eller mellan balkongraderna. Badrum med TM och TT. Förråd i lägenhet. Arkitekt: Kurt Svensson 10 sabos kombohus plus

11 johanna kr/kvm BOA NORMALplan 26,24 meter 19,24 meter johanna 4-spännare, lgh 2 4 rok, kvm Yttermått: 26,24 x 19,24 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Placeras med fördel i gatulinje. Tvättpelare med TM och TT i lgh. Förråd i lägenhet. Terrasslösning finns som tillval. Arkitekt: Håkan Hagelin NORMALplan linnea kr/kvm BOA 17,90 meter BALKONG SOVRUM 1 12,9 m² SG. SG. SOVRUM 2 7,0 m² K/F 2 RoK 55,0m² BALKONG 3 RoK 67,0m² G KÖK/VARDAGSRUM 30,3 m² KÖK/VARDAGSRUM 32,5 m² ST EL PASSAGE ENTRÉ 4,4 m² TP BAD 4,4 m² EL BAD 4,4 m² ENTRÉ 6,6 m² SOVRUM 1 8,5 m² TP G ST KLK. 2,9 m² F K 17,30 meter F K 3 RoK 67,0m² KÖK/VARDAGSRUM 32,6 m² ST TP BAD 4,4 m² EL PASSAGE SOVRUM 1 12,9 m² SG. TRAPPHUS ENTRÉ 4,4 m² G SOVRUM 2 7,0 m² ENTRÉ 6,5 m² TP BAD 4,4 m² G EL ST KLK. 2,9 m² SOVRUM 1 8,6 m² 2 RoK 55,0m² KÖK/VARDAGSRUM 30,4 m² linnea 4-spännare, lgh 1,5 3 rok, kvm SG. K/F BALKONG BALKONG Yttermått: 17,90 x 17,30 meter Total byggnadshöjd: Cirka 25,5 meter. SKALA 1:50 0 : 1 2Husets kvadratiska 5 form METER möjliggör varierad placering. Förberett för tvättpelare i lgh. Mindre tvättrum på entréplan. Förråd på gård. Arkitekt: Frida Petersson sabos kombohus plus 11

12 modernahus, skanska 3 rok, 75,5 kvm 12 sabos kombohus plus

13 lägenhetsbeskrivning Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken Kök Badrum Rum Förråd i lägenhet Balkong/uteplats Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad alt. tapet Färg: Standardkulör. Tapet av typ Easy-up som monteras kant i kant Vitt kakel som stänkskydd ovan bänkskåp och spis Vit grängad sandspackelmassa Bänkskiva i laminat Diskbänk, heltäckande plåt Fönsterbänk i granitsten Inredning enligt A-ritning Grå keramisk platta Grå keramisk platta Vitt kakel upp till tak Vitfolierad stålplåt Infälld spegel i aluminiumlist Handdukstork Handdukskrokar Toalettpappershållare Duschdraperiskena Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad alt. tapet Färg: Standardkulör. Tapet av typ Easy-up som monteras kant i kant Vit grängad sandspackelmassa Garderober, städskåp och övrig inredning enligt A-ritning. Fönsterbänk i granitsten Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad i standardkulör Vit grängad sandspackelmassa Förrådsinredning, sensorarmatur Betong (se A-ritning) Handbearbetad yta Spröjsräcke av aluminiumstomme (se A-ritning) med rundad överliggare allmänna utrymmen Entré i trapphus Trapphus Klinker Klinker Täckmålat, fondväggar, kortsidor enligt individuell färgsättning Ljudabsorbenter enligt A-ritning Lägenhetsregister Postboxar med utdragbar hylla Nedsänkt torkmatta Armaturer i tak Informationstavla Terrazzo (vilplan och trapplöp) Klinker (våningstrapplan) Trä, fabriksmålad Täckmålat, fondväggar, kortsidor enligt individuell färgsättning Trappundersida, målat Ljudabsorbenter enligt A-ritning Smidesräcke i stål och greppvänlig handledare enligt A-ritning Rullstols- och barnvagnsförråd Dammbunden betong Trä, fabriksmålad Täckmålat, vitt Täckmålat, vitt Undercentral och fläktrum på vind Plastmatta Plastmatta Sandwichpanel Sandwichpanel sabos kombohus plus 13

14 modernahus, skanska SKANSKA LOVAR EN KORT GENOM- FÖRANDETID. HUSET UPPFÖRS STÄLLNINGSFRITT OCH MED SMÅ OCH FÅ MATERIALUPPLAG. Beräknad energianvändning för normalår Uppvärmning Tappvarmvatten Varav el till värmepump Fastighetsel Hushållsel Byggnadens specifika energianvändning 28 kwh/kvm 27 kwh/kvm 10 kwh/kvm 8 kwh/kvm 30 kwh/kvm 63 kwh/kvm och år 14 sabos kombohus plus

15 teknisk utrustning Teknisk utrustning i bad och tvätt WC-stol Gustavsberg, vägghängd WC Nautic 5522 med mjuksits. Synlig cistern Dusch Oras duschset Apollo med tvålkopp Tvättställ Gustavsberg Nautic 5560 Blandare tvättställ Oras Saga 1910K med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde Blandare dusch Oras Nova Handdukstork Vitlackad, 80 W Belysning : Spegelbelysning, Roundline 1x18 W och integrerat 230 V uttag. : Ensto, takplafond AVR 2x9 W Tvättmaskin Hotpoint Ariston, 7 kg, klass A++, 1600 v, display, kolfri motor Torktumlare Hotpoint Ariston, 8 kg, klass A 40%, display, värmepumpsteknik Teknisk utrustning i kök Spis Hotpoint Ariston, Indesit, fristående, vit, glaskeramik, varmluft, 230/400 V, klass A Kyl Hotpoint Ariston, 175 cm, vit, display, klass A+ Frys Hotpoint Ariston, 175 cm, vit, display, no frost, klass A+ Kyl/frys Hotpoint Ariston, 187,5 cm, vit, ventilerad, no frost, klass A+ Spisfläkt Fläkt Woods, typ CPDA fläktkåpa anpassad för flerbostadshus, vit, mittmonterat utblås Köksinredning Myresjökök, väggskåp; stomme, hyllplan och luckor typ Saltö. Fullhöjdsförvaring och takanslutning Köksblandare Oras, Saga, hög pip, snålspolande Belysning ElektroSkandia, Smart 2x36 W, underskåpsarmatur 1x36 respektive 1x18 W teknisk beskrivning Fasadbeklädnad Betong Fasad Målad betong. Spritputs 12 alternativt slätputsad målad betong Belysning Fasadbelysning som styrs via kontaktorer och ljusrelä beläggning Yttertak Bandtäckt plåt, lackad Entrétak Väderskyddande skärm i ek Balkong Balkongsystem Betong och armering Balkongfront Aluminium Dörrar och fönster Entrépartier Metall och säkerhetsglas Fönster och fönsterdörrar U-värde 0,9 W/m²K Aluminium/trä Stomme och ljudklass Stomme Prefabricerade fasader i betong Prefabricerade innerväggar i betong Prefabricerade bjälklag i betong Trapphusväggar och lägenhetsskiljande väggar i betong (200 mm) Håldäck (265 mm exklusive avjämning) samt massiva bjälklagsplattor Drift och underhåll utan överraskningar Tekniska lösningar och materialval har gjorts utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Detta har även kombinerats med en kvalitetssäkrad drift- och underhållsplan vilket ger huset en lång livslängd med en lägre och mer förutsägbar driftkostnad. Huskonstruktionen är erkänt energieffektiv och ger dig möjlighet att välja mellan flera typer av uppvärmningsmetoder. Standarden interiört och exteriört håller hög kvalitet och materialen är utvalda för att vara både funktionella och vackra under många år framöver. Ventilationssystemet innehåller värmeåtervinning, där värmen i frånluften återförs som värme till lägenheterna via radiatorer. Skanska erbjuder också ett antal olika tekniklösningar som hjälper dig att styra och mäta energi- och vattenförbrukning. Förutom övergripande styrning, reglering och mätning av fastighetens totala energiförbrukning är varje lägenhet utrustad med individuell mätning av el, värme och varmvattenförbrukning. Det finns också möjlighet till uppföljning samt verifiering av fastigheten genom en överenskommelse om energitjänstavtal efter färdigställd entreprenad. Installationer Ventilation Värme El i lägenhet Fiber Fastighetsel Styr- och övervakningssystem Individuell mätning av förbrukning Ventilationssystem med värmeåtervinning (FXsystem). Lägenheterna ventileras med mekanisk frånluft samt tilluft via ljuddämpande uteluftdon placerade i yttervägg bakom radiatorer i sovrum och vardagsrum. Utsug sker via spiskåpor i kök och frånluftsdon i badrum. Från varje lägenhet dras separat kanal till frånluftsaggregatet (i fläktrum). I frånluftsaggregatet finns ett batteri för energiåtervinning. Värmen överförs från den varma frånluften via värmepumpen till värmeväxlaren och tillbaka som värme till lägenheten via radiatorerna. Fabrikat, typ: Exhausto, EBV03. Vattenradiatorer, thermopanel golvvärme, el (finns endast som tillval, dvs. utöver kostnadsramen, placering: badrum) Eldragning med infällda uttag. Belysningen i lägenheterna styrs lokalt med strömställare. Balkonger förses med belysningsarmatur och vägguttag med separat strömbrytare. Batteridriven brandvarnare installeras i varje lägenhet. Fiber för fastighetsnät förläggs från elnisch i entréplan till mediaplåt i respektive lägenhetscentral där kommunikations- och mediautrustning monteras. Kablaget matas ifrån mediautrustning i elcentral till respektive nätverksuttag i lägenheten (flerfunktionsnät trippelplay ). Husets service/fastighetscentral är placerad i elnisch på entréplan och matar lägenhetscentraler med elkraft. Eluttag finns på varje våningsplan i trapphus. Belysningen i gemensamma utrymmen styrs lokalt med strömställare eller rörelsedetektorer. Trapphusbelysning styrs via närvarodetektering. Yttre och inre entrébelysning styrs med skymningsrelä och tidkanal. Datoriserat styr- och mätsystem (DUC) installeras i undercentral och fläktrum. I systemet sker alla reglerings- och styrfunktioner för värme och ventilation. DUC-systemet mäter el- och värmeförbrukning i fastigheten. I systemet hanteras också externa larm samt styrning av t.ex. ytterbelysning. Systemet är även förberett för kommunikation mot överordnat övervaknings/ mätsystem. Fabrikat, typ: KTC, System SRD. I lägenheterna installeras ett system för individuell mätning. Mätvärden samlas in och presenteras i en insamlingsenhet (RCU Hemnod) placerad i respektive lägenhets elcentral. Individuell varmvattenförbrukning och elförbrukning samt rumstemperatur, lagras i Hemnoden. Aktuella och historiska förbruknings- och temperaturvärden kan läsas av lokalt i Hemnoden alternativt via en centralt placerad mätinsamlingsprogramvara (t.ex. hos fastighetsägaren). Hemnoden är förberedd för bredbandskommunikation. Systemet svarar upp mot SABOs krav på mätning i lägenheter. sabos kombohus plus 15

16 STOR livskvalitet på liten yta ncc folkboende kr/kvm BOA Lägenhetsfördelning åttavåningshus Typ Storlek Antal 1 rok 36 kvm 7 st 2 rok 52 kvm 2 st 2 rok 54 kvm 14 st 3 rok 60 kvm 7 st 3 rok 64 kvm 7 st Totalt antal lägenheter 37 st 16 sabos kombohus plus

17 Huset är baserat på den väl beprövade produkten NCC Folkboende och är utformat för att ge optimala lägenhetslösningar på alla våningsplan. Omkring 80 procent av huvudplanet används som boarea. Lägenheterna är smart planerade för att ge yteffektivitet och hög boendekvalitet. Huset är lätt att placera i en varierande stadsbild, och kan även byggas i souterräng. Den bästa placeringen är i nord-sydlig riktning eftersom det ger alla balkonger soltimmar under dagen. Entrén kan läggas på valfri sida vilket gör att huset kan anpassas helt efter tomtens förutsättningar. Huset har en klassisk och underhållsfri tegelfasad. folkboende, ncc AB Kontakt Ulrik Wållberg , Sven-Erik Karlsson , sabos kombohus plus 17

18 Hög boendekvalitet Väl genomtänkta kvadratmeter ger hyresgästen mycket boendekvalitet för hyran. Det stora ljusinsläppet och den öppna planlösningen skapar maximal energieffektivitet i lägenheterna. Stort ljusinsläpp och en öppen planlösning skapar också rymd och fina utblickar. Lägenheterna har också en rymlig entré och trapphall, möblerbara balkonger och kök med god standard. Den gemensamma, välutrustade tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan. Entrén är väderskyddad och har en placering som inte stör de boende. ncc folkboende kr/kvm BOA entréplan Typ spännare, 37 lgh 1 3 rok, kvm Yttermått: byggrätt: 21 x 23 meter (inkl balkong) Byggnadshöjd: 23,0 meter* Nockhöjd: 26,1 meter* * räknat med en sockelhöjd på 0,3 meter. : Lägenhetsförråd kan placeras på gården. Lägenheter är förberedda för TM och TT i WC/D. Arkitekt: Ivar Bengtsson, Arkinova Arkitekter 2 rok 52 kvm 2 rok 52 kvm 18 sabos kombohus plus

19 normalplan ncc folkboende kr/kvm BOA 18,3 + (balkong 2m) = 20,3 meter 2 rok 54 kvm 2 rok 54 kvm 22,4 meter 1 rok 36 kvm 3 rok 64 kvm 3 rok 60 kvm sabos kombohus plus 19

20 En bostadsprodukt med NCCs bidrag till SABOs Kombohus Plus har fem lägenheter per våningsplan och tydliga spe cifikationer för standarder och tillval. Huset är en variant av produkten NCC Folkboende och erbjuder långtgående möjligheter att variera lä genhetsfördelning och utformning utifrån unika behov. Huset är uppbyggt kring en kostnads optimerande kärna. Till denna kan man koppla fyra till sex lägenheter. NCC kartlägger behov och önskemål för varje fastighet och tar därefter snabbt fram exakta ritningar. Utifrån dessa pris sätter NCC sedan den aktuella fastigheten. För full flexibilitet av NCC Folkboende krävs ytan 27 meter x 27 meter, med hänsyn tagen till eventuell vridning av byggnad och tillkom mande balkonger. sabo kombohus plus en variant av ncc folkboende NCC Folkboende SABO Kombohus Plus NCC Folkboende 20 sabos kombohus plus

21 inbyggd flexibilitet NCC Folkboende SABO Kombohus Plus ncc folkboende kostnadsoptimerad kärna SABO Kombohus Plus sabos kombohus plus 21

22 folkboende, ncc 2 rok, 54 kvm Ett välplanerat ljust kök i direktkontakt med vardagsrummet och i nära anslutning till entrén. Köket binds samman med matplatsen genom en bardisk. De väl tilltagna arbetsytorna är fördelade mellan funktionerna beredning, matlagning och disk. 22 sabos kombohus plus

23 lägenhetsbeskrivning Smart planering bidrar till en hög boendekvalitet med ljus och rymd Kök Plastmatta, Tarkett Nordic Stabil Trä, laserad Tapet, Borosan Målning ovan skåpinredning Målning Köksinredning; Myresjökök K-höjd med lucka Saltö vit. Bänkskivor av laminat med postformad framkant Stänkskydd av kakel Fönsterbänkar av marmor Badrum Klinker (200 x 200), duschplats (100 x 100) Kakel lika vägg Kakel på vägg 6 skift (200 x 200), vid duschplats 900 x 900, 10 skift, (200 x 200) Övriga väggyta VT målning på väv Målning, vattenavvisande VA Badrumsskåp Spegel Toalettpappershållare Handdukshängare, 4-krok Handdukskrok Duschdraperiskena Rum Plastmatta, Tarkett Nordic Stabil Trä, laserad Tapet, Borosan Grängning Skåp enligt Myresjökök K-höjd med lucka Saltö vit. Fönsterbänkar av marmor Balkong/uteplats Betong, brädriven yta, undersida slät motgjuten Räcke och överliggare av natureloxerad aluminium, fronter av skivor typ Formica och laminerat glas allmänna utrymmen Entré i trapphus Granitkeramik på vilplan Plan och sättsteg av granit i trappa Granitkeramik Målning Ljudabsorbenter (100 %) Postfack Anslagstavla och fastighetsregister Torkmatta typ UPO-ringgummimatta i försänkning av stålglättad betong Trapphus Granitkeramik Granitkeramik Målning Ljudabsorbenter (100 % plan 1, 50 % plan 2 8) Elcentralfront i omfattning enligt ritning Platsmålad hissfront Tidningshållare Räcke och ledstång av stål, målat Rullstols- och barnvagnsförråd Betong, dammbindning Målning Målning Elcentral och teknikrum Betong, dammbindning Plastmatta Målning. bakom installationer målas före monteringsarbeten Målning Fläktrum Fläktrumsmatta av plast Uppvik plastmatta 100 mm Målning Målning Lägenhetsförråd Betong, dammbindning Målning Målning Förrådsväggar/dörrar typ TROAX eller likvärdigt sabos kombohus plus 23

24 folkboende, ncc Den gemensamma, välutrus TADE tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan teknisk utrustning Teknisk utrustning i WC/dusch WC-stol IDO eller likvärdigt Seven D36214 Dusch Duschset Tvättställ IDO eller likvärdigt Seven D1113 Blandare tvättställ FMM eller likvärdigt 9000E. Ett-grepps Blandare dusch FMM eller likvärdigt 9000E. Termostat Handdukstork Finns som tillval, el Belysning Belysning spegel: Zobra EVA 2150 lysrör. : Ifö Elektric Rak. : Ifö Electic Vinklad Tvättmaskin Lägenheter är förberedda för tvättpelare i WC/dusch Teknisk utrustning i kök Spis Electrolux EKC6011AHW Kyl Electrolux ERC37260W Frys Electrolux EUC29260W Kyl/frys Electrolux EN3402AOW Spisfläkt Franke Futurum F Köksinredning Myresjökök Saltö vit Köksblandare FMM eller likvärdigt 9000E. Ett-grepps Belysning Zobra Opuz 7420 Kompaktlysrör samt Zobra Harald 2102 Tvättstuga Tvätt Torktumlare Torkskåp Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning Luddlåda 45 l Tvättbänk, bord, arbetsstol, transportvagn, lakanssträckare, bokningstavla med nyckelbokning Electrolux W555, 2 st Electrolux T4130C, 1 st Electrolux TS5121, 1 st 24 sabos kombohus plus

25 teknisk beskrivning Fasadbeklädnad Betong Fasad Tegel, modultegel M87, röd spånat och trä, enkelfasspont Utvändig plåt Alucobest, skivor Plannja, TRP30V Lindab, planplåt Belysning Entré: Glamox Luxo Alfa VIT. Balkong: Glamox Luxo Alfa VIT. beläggning Yttertak Papp, 1 lag SEP 550 pansargrå Entrétak Papp, 1 lag SEP 550 pansargrå Balkong Balkongsystem Betong Balkongfront Räcke och överliggare av natureloxerad aluminium, fronter av skivor typ Formica och laminerat glas. Dörrar och fönster Entrépartier Stål/glas SP56500, U-värde 1,2 W/m 2 K Fönster och fönsterdörrar Trä/aluminium, U-värde 1,0 W/m 2 K Stomme och ljudklass Bjälklag Betong, platsgjuten, ljudklass C Lägenhetsskiljande Betong, platsgjuten, ljudklass C väggar god fastighetsekonomi och effektiv byggprocess Grundtanken är att NCC Folkboende ska kunna ge lönsamhet redan första året. Enkelt underhåll och ekonomisk drift präglar hela huset från konstruktion till materialval. Tunga installationer till kök och badrum har samlats i husets kärna. Detta bidrar till en kostnadseffektiv produktion och förenklar samtidigt det framtida underhållet. Stommen platsgjuts i betong och merparten av alla installationer gjuts in, vilket även är bra ur brand- och ljudsynpunkt. Pålitliga, slitstarka kvalitetsmaterial ger huset en lång livslängd och med sin låga energianvändning kvalar även huset in som lågenergihus. NCC använder en teknisk plattform för bostadshus och slipper på så sätt uppfinna hjulet i varje projekt. Därför kan de erbjuda en kort projekteringstid och en låg byggkostnad. Samtidigt får de på ett tidigt stadium kontroll över projektets totala inköp. Materialvalet görs utifrån tre kriterier: kvalitetskrav, kostnader och möjligheten till säkra leveranser till arbetsplatsen. Detta minimerar antalet fel och du kan känna dig trygg med att tidplanen håller. Samtliga lösningar i NCC Folkboende har anpassats för en effektiv produktion. Byggarbetsplatsen tar ett helhetsansvar och arbetar utifrån en hantverksmässig byggprocess där en stor del av tillverkning och byggnation görs på plats. Resultatet är ett hundraprocentigt engagemang och en kort byggtid. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning. Väljer ni att bygga två hus samtidigt blir byggtiden fjorton månader. Installationer Ventilation Värme El Media Styr- och övervakningssystem Individuell mätning av förbrukning Till- och frånluftsaggregat med roterade värmeväxlare och eftervärmningsbatteri placerade i separat fläktrum på vindsplan. Fabrikat SWE- GON typ GOLD eller likvärdigt. Separata kanaler ingjutna till respektive lägenhet med samlingsoch fördelningslådor på vindsplan. Brandfunktioner enligt krav i BBR. Vattenradiatorer generellt med synliga värmestammar vid fasad. Fjärrvärme som energiförsörjning med värmeväxlare för värme och tappvarmvatten placerad i undercentral. Fabrikat typ Ceteherm eller likvärdigt. Elservis dras till fördelningscentral i teknikrum i bottenplan. Mätning anordnas för fastighetsel och undermätning enligt BBR kapitel 9. Fördelningsledningar och mätare till respektive lägenhet placeras i schakt orienterat i mitten av trapphus. Ingjutna rör och ledningar dras från schakt och till lägenhetscentral placerad i ITskåp i hall. Eluttag enligt Svensk Standard. Flerfunktionsnät byggs och anpassas för system typ Telia Trippel Play. Aktiv utrustning ingår inte i entreprenaden. Flerfunktionsnät Cat 5E dras från fördelare i överlämningspunkt i teknikrum via schakt/slits i trapphus och in till respektive lägenhet där aktiv utrustning placeras i IT-skåp i hall. Flerfunktionsnät Cat 5E inom lägenhet dras till dubbla datauttag i varje sovrum och vardagsrum. Val av media för respektive uttag görs via patchning i IT-skåp. Integrerad digital styr- och reglerutrustning med WEB-modul för styrning och övervakning. Lägenheter förses med mätare för tappvarmvatten. Beräknad energianvändning för normalår Uppvärmning Tappvarmvatten Sveby 12 (25 kwh/kvm) Varav el till värmepump Fastighetsel Hushållsel Byggnadens specifika energianvändning 29 kwh/kvm 27 kwh/kvm 0 kwh/kvm 7,6 kwh/kvm 30 kwh/kvm 63,6 kwh/kvm och år sabos kombohus plus 25

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

Nu kan vi bygga till rätt pris

Nu kan vi bygga till rätt pris ativ n r e t l a igt d r ä f t t us E h s j l i m Flerfa! s i r p t s a till f TRYA BOENDET, JSB AB 1 BO, HOPP & KÄRLEK, BOKLOK HOUSIN AB 4 våningar Färgalternativ 2 2 3 HEMLÄNTAN, LINDBÄCKS BYNADS AB

Läs mer

Värdens klokaste val

Värdens klokaste val Värdens klokaste val SABO KOMBOHUS Trygga Boendet Flerbostadshus till fast pris. Tryggt att äga. Enkelt att hyra ut. Från 1 januari 2015 forsätter vi att erbjuda SABO KOMBOHUS Trygga Boendet - på helt

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ!

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! INNEHÅLL I SIN OMGIVNING sidan 4 KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV MALMÖ 6 SMARTA LÄGENHETER 8 LÄGENHETSFÖRDELNING ÖVER PLAN 10 PLANLÖSNINGAR 12 TERRASS OCH GÅRD 20 BOFAKTA 22

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden

Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden. Brf. Farleden Ta chansen! Bo i bästa läget på vackra Lillåudden Brf. Farleden Sjöglittrande lugn med exklusiv standard nära citylivet Vad roligt att du är intresserad av boende i Brf. Farleden! Vi på Riksbyggen är

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN stockholm, kista BOSTADSFAKTA K KISTA TORN Innehåll Området...sid. Planlösningar gårdsradhus ROK...sid. Planlösningar lägenheter ROK...sid. ROK...sid. ROK...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader... sid.

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad Moderna villor nära Vänerns vackra strand Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten. 3 OMRÅDET sid

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Boverket Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Läs mer

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka Blandad bebyggelse i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad Ett bekvämt liv i trädgårdsstaden De första husen i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad restes

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala

Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta. Bo bra må bättre. Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken Inspiration & Bofakta Bo bra må bättre Välkommen till Bonum i Uppsala Brf Pilgrimsfalken ett seniorboende med många möjligheter i Kapellgärdsallén Äntligen! Nu bygger vi etapp 3 i Kapellgärdsallén,

Läs mer

Wäckare äng. trädgårdsstad i naturskönt läge. par- & radhus Upplands Väsby

Wäckare äng. trädgårdsstad i naturskönt läge. par- & radhus Upplands Väsby Wäckare äng trädgårdsstad i naturskönt läge par- & radhus Upplands Väsby Wäckare Äng en modern trädgårdsstad på historisk mark arkitektur & landskap i symbios I populära Runby, vid Oxundavägens nordliga

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

Med havet och skärgården utanför dörren. Brf Hamnmagasinet På stenkajen i Västervik bygger vi 26 nya lägenheter.

Med havet och skärgården utanför dörren. Brf Hamnmagasinet På stenkajen i Västervik bygger vi 26 nya lägenheter. Med havet och skärgården utanför dörren Brf amnmagasinet På stenkajen i Västervik bygger vi 26 nya lägenheter. 2 Brf amnmagasinet Innehållsförteckning Du har antagligen hört det många gånger förut, uttrycket

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

När vardagslivet och växtlivet är i balans

När vardagslivet och växtlivet är i balans När vardagslivet och växtlivet är i balans Bonums Brf. Trollbacken i Sigtuna. Välkommen till ett bekvämt seniorboende där du lever i harmoni med naturen. BR. TROBACEN När vardagslivet och växtlivet är

Läs mer

Lunds Höjdpunkt. Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten.

Lunds Höjdpunkt. Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten. unds Höjdpunkt Brf Musslan. 24 nya bostadsrätter med milsvid utsikt över slätten. I Riksbyggens nya bostadsrättsförening Musslan finns rum att tänka nytt. Innehållsförteckning Rum att tänka nytt 03 Om

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer