Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept"

Transkript

1 Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg tre genomarbetade huskoncept

2 MED SABOS kombohus KAN VÅRA MEDLEMMAR GÖRA DET SOM DE ÄR BÄST PÅ: ATT FÖRVALTA OCH BYGGA BOSTÄDER DÄR DET BEHÖVS, I HELA LANDET Byggnadsprisindex (1968 = 100) 2000 Flerbostadshus Gruppbyggda småhus KPI Höga byggpriser hämmar Sveriges tillväxt, därför behövs snabba åtgärder för att hejda prisutvecklingen. Under åren 1968 till 2010 ökade byggpriserna med hela procent, enligt Boverket. Det är en svindlande prisutveckling, inte minst med tanke på att konsumentprisindex ökade med 700 procent under samma period (Källa: SCB). Vi har inte råd att inte agera mot denna skenande prisutveckling. SABOs koncept Kombohus visar att det är möjligt att bygga till rätt pris. 2 sabos kombohus plus år

3 Jag är stolt över vad Allmännyttan kan åstadkomma Det är tufft att bygga nytt idag, särskilt när det gäller hyresrätter. Skattesystemet har länge missgynnat hyresrätten och försvårat för nyproduktion, vilket ger hyresgästerna högre boendekostnader. Samtidigt vet vi att det behövs fler hyresbostäder i Sverige. I mer än hälften av landets kommuner råder bostadsbrist och i nära 70 procent av kommunerna saknas det hyresrätter. Det är dock inte viljan att bygga som saknas. De flesta allmännyttiga bostadsföretag uppger att de vill bygga fler bostäder, men att de hindras av att produktionskostnaderna skulle bli allt för höga. Med detta för ögonen lanserade vi ramupphandlingen SABOs Kombohus i september 2011 ett nyckelfärdigt flerbostadshus med två till fyra våningar. Målet med upphandlingen var att få ner produktionskostnaden med ungefär 25 procent. Det var ett tufft krav på prispress men det visade sig bli en framgång. Både de byggföretag som vann upphandlingen och de kommunala bostadsföretag som beställt hus är nöjda och idag är fler än 25 projekt inplanerade vilket innebär att ramavtalet kommer att ge över lägenheter. Därför har vi fortsatt arbetet med konceptet Kombohus. Under ledning av SABOs byggherreråd och med stöd av ett stort antal medlemsföretag har vi slutfört vår största ramupphandling någonsin: Kombohus Plus. Detta är ett nyckelfärdigt punkthus i 5 8 våningar med samma höga kvalitet och förmånliga produktionskostnader som vårt första hus. Tillsammans ger stora volymer SABO arbetar med hela värdekedjan. För att nå kostnadseffektivare bostadsproduktion granskar vi alla led och alla processer. På så sätt hoppas vi kunna minimera onödigt arbete och nå korrekt beslutsunderlag tidigt i processen. Det minskar totalkostnaden eftersom beslutet om att bygga eller inte tas innan kostnaderna blir allt för höga. SABO samlar efterfrågan från flera medlemsföretag och det gör ramavtalet förmånligt för alla parter. Mindre bostadsbolag har kanske bara behov av att bygga något enstaka projekt, men tillsammans blir det en stor volym vilket gör Kombohus Plus unikt. Genom att upprepa produktionen av samma slags hus flera gånger kan byggbolag nå en betydligt kostnadseffektivare produktion utan att försämra kvaliteten. Både standardisering och nytänkande En ramupphandling med ett bedömt mål på nya hyreslägenheter och en entreprenadsumma om 6 miljarder kronor är en tillräckligt stor upphandling för att få med flera entreprenadföretag. De inser att möjligheterna är stora i strategiska satsningar där innovation och nytänkande kombineras med upprepning, standardisering och stora serier. På så sätt kan vi få arkitektoniskt vackra hus med hög boendekvalitet kombinerat med höga förvaltningsvärden, så som till exempel lägre energiförbrukning. För några år sedan var det här inte möjligt, men nu finns konceptet SABOs Kombohus Plus. Konceptet gör det möjligt för våra medlemmar göra det som de är bäst på: att förvalta och bygga bostäder där det behövs, i hela landet. Inte undra på att man är stolt över vad Allmännyttan kan åstadkomma! Stockholm, juni 2013 Kurt Eliasson VD SABO sabos kombohus plus 3

4 MED RAMAVTALEN KAN VI FÅ BÅDE EN BETYDLIGT BÄTTRE PRODUKTIONSKALKYL OCH EN SNABBARE PROCESS SABOs Kombohus Plus pressar byggpriserna Tre entreprenörer har nu tecknat ramavtal med SABO för att bygga SABOs Kombohus Plus. Huset är ett nyckelfärdigt punkthus i 5 8 våningar med hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Det finns en stor samlad efterfrågan från SABOs medlemsföretag att bygga hus i den här storleksordningen. Det innebär att SABO-företagen tillsammans kan erbjuda byggbolagen en stor mängd byggprojekt. Det borde därför vara möjligt att förmå byggbranschen att presentera nyckelfärdiga hus av hög standard och kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Så resonerade SABO när vi började planera arbetet med Kombohuskonceptet och vårt resonemang visade sig vara rätt. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har SABO nu tecknat avtal med de tre entreprenörerna Lindbäcks Bygg, NCC och Skanska om att bygga SABOs Kombohus Plus, ett punkthus, 5 8 våningar. Eftersom avtalen är långa och det finns en möjlighet till en upprepad produktion av koncepthuset kan byggföretagen uppnå både kostnadseffektivitet och hög kvalitet. För våra medlemsföretag finns det också flera fördelar med ramavtalen: dels ger de förutsättningar för en betydligt bättre produktionskalkyl, dels blir processen snabbare eftersom typhusen i grunden är färdigprojekterade. Därmed blir medlemsbolagets egna konsultkostnader väsentligt lägre än i ett traditionellt projekt. Medlemsföretagen slipper också göra en egen upphandling enligt LOU. Det krävs dock en så kallad förnyad konkurrensutsättning inom den begränsade gruppen av ramavtalsentreprenörer. Det innebär att de tre byggföretagen kan lämna anbud på anpassning av byggnaden till den aktuella tomten, på markarbeten och grundläggning med mera och att detta sker under fortsatt konkurrens och prispress kronor per kvadratmeter boarea (exklusive moms) är entreprenad priset på ett åttavånings Kombohus Plus i Enköping, men priset varierar förstås beroende på läge med mera. Om medlems företaget till exempel vill bygga fler än ett hus på samma tomt bör totalpriset per hus blir lägre. Om huset däremot uppförs med färre än åtta våningsplan får man istället räkna med ett högre pris per kvadratmeter boarea. Detsamma gäller om företaget önskar andra lägenhetslösningar, exempelvis fler små lägenheter i en huskropp. Medlemmar som avropar SABOs Kombohus Plus bör inte heller ställa för många krav som medför väsentliga ändringar i förhållande till anbuden. Om önskemålen avviker allt för mycket från basutförandet kan det driva upp priset på huset och fram för allt innebära en risk att upphandlingen betraktas som en otillåten direktupphandling. Viktigt om SABOs Kombohus Plus kronor per kvadratmeter boarea (exklusive moms) är räknat på ett enda hus i åtta våningar i Enköping. Total produktionskostnad, beräknas hamna på mellan 20 och kronor/kvm BOA. Då är byggherrekostnader, grund- och markarbeten och moms med mera inräknat. Variationen beror framför allt på markförhållandena och på köpeskilling för marken. Ramavtal finns med Lindbäcks Bygg, NCC och Skanska. SABOs medlems företag kan avropa från dessa ramavtal fram till 31 mars Medlemsföretaget slipper att göra en egen upphandling enligt LOU, men det krävs en förnyad konkurrensutsättning. Vid den förnyade konkurrensutsättningen måste ett antal formella krav följas, annars kan upphandlingen betraktas som en otillåten direktupphandling. 4 sabos kombohus plus

5 Tre entreprenörer har nu ramavtal med SABO Juryns motivering Juryn har tagit emot och utvärderat många genomarbetade och intressanta förslag. Presentationerna visar prov på god svensk bostadsarkitektur med förankring i funktionalismens ideal, med ljusa och effektiva bostäder som byggs med hållbara och beprövade material. Vi ser prov på flexibla lösningar för anpassning till olika tomter och olika byggherrars lokala behov. Vi ser också med stort intresse på de lösningar som presenterats för ett mer effektivt och industriellt byggande. modernahus, skanska Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg har valts ut för att teckna ramavtal med SABO. Juryn bestod av: Håkan Ekelund VD Lunds Kommunala Fastigheter AB (ordförande) Per Widerstedt Arkitekt och projektchef Bostads AB Mimer Lotta Björklund VD AB TimråBo Gunnar Persson Arkitekt och verksamhetsutvecklare Karlstads Bostads AB Petter Jurdell SABO, juryns sekreterare (ej röstberättigad) För tilltalande, hållbara och väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur. Goda möjligheter till alternativa planlösningar och lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen. H+, lindbäcks bygg ab folkboende, ncc För de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och allmänna utrymmen. För de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen. För en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. För funktionella, och effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader. sabos kombohus plus 5

6 bashuset sofia kr/kvm BOA Lägenhetsfördelning åttavåningshus Typ Storlek Antal 2 rok 68,0 kvm 1 st 2 rok 63,5 kvm 8 st 3 rok 75,5 kvm 16 st 4 rok 93,0 kvm 7 st Totalt antal lägenheter 32 st 6 sabos kombohus plus

7 Rika liv i energisnåla hem Skanskas Svanenmärkta hem är anpassade för moderna behov med öppenhet, ljusflöde och optimal planering av både gemensamma och privata ytor. De stora och rymliga balkongerna ger, tillsammans med vinklade fönstersmygar, lägre bröstningshöjd och rejäla fönsterbänkar i natursten, en känsla av ljus och rymd. Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken. Bland annat har de genomgående ekparkett, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass. Robusta lösningar ger låga driftkostnader och minimal miljöpåverkan. Som ett exempel ingår möjligheten till individuell mätning av el-, värme- och kall- och varmvattenförbrukning per lägenhet. MODERNAHUS, skanska AB Kontakt Johan Johansen , sabos kombohus plus 7

8 Skanskas 5 hustyper johanna Skanska erbjuder moderna och miljövänliga lägenheter i Svanenmärkta flerbostadshus. Kvaliteten är hög när det gäller såväl utförande och standard som komfort och boendemiljö. De fem hustyperna Sofia, Julia, Kristina, Johanna och Linnea ingår alla i ramavtalet Kombohus Plus. De är baserade på byggkonceptet ModernaHus. Hustyperna är flexibla och kan lätt anpassas till olika miljöer och förutsättningar. De kan byggas i fem till åtta våningar. Hustyperna passar både i förtätningsprojekt och för helt nya bostadsområden. julia kristina linnea sofia Fördelar med Svanenmärkta hus Material och byggmetoder kontrolleras för att undvika inbyggda fuktskador Sund miljö för byggare och boende Stränga krav på byggmaterial och kemikalier Lågt energibehov Snålspolande vattenkranar och toaletter Radonsäker konstruktion Energimärkta vitvaror God ventilation Bra isoleringsvärden 6 månaders byggtid Tack vare en hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, blir genomförandetiden kort. Huset uppförs ställningsfritt och med små och få materialupplag. Stomme, fasad och badrum förtillverkas komplett i fabrik. Genom att använda prefabricerade betongsandwichelement och håldäcksbjälklag går det att minska arbetet på plats. Fuktokänsliga material, prefabricerade byggdelar och väl genomtänkta detaljlösningar minimerar risken för fuktskador. Tung betongstomme och högpresterande isolering ger en hög termisk komfort. Betong med lågt vct används för all foggjutning. Samtliga anslutningar mellan bjälklag och ytterväggar gjuts ihop. På så sätt erhålls ett klimatskal som är robust och tätt över tid. Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. et monteras på tre dagar, komplett med takavvattningar och taksäkerhet. När taket monterats är exteriören komplett och huset tätt. Då startar också uttorkningen via det permanenta värmesystemet. 8 sabos kombohus plus

9 entréplan 26,53 meter bashuset sofia kr/kvm BOA 2 rok 68 kvm 2 rok 63,5 kvm 19,16 meter sofia 4-spännare, lgh 2 4 rok, 63,5 93 kvm Yttermått: 26,53 x 19,16 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. 3 rok 75,5 kvm 3 rok 75,5 kvm : Placeras med fördel i gatulinje. Badrum med TM och TT. Förråd i lägenhet. Arkitekt: Frida Petersson normalplan bashuset sofia kr/kvm BOA 4 rok 93 kvm 2 rok 63,5 kvm 3 rok 75,5 kvm 3 rok 75,5 kvm sabos kombohus plus 9

10 julia kr/kvm BOA NORMALplan 23,84 meter julia 5-spännare; lgh 1,5 3 rok; 43,5 73 kvm 20,12 meter Yttermått: 23,84 x 20,12 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Placeras med fördel i gatulinje. Förberett för tvättpelare i lgh. Mindre tvättrum på entréplan. Förråd på gård. Terrasslösning finns som tillval. Arkitekt: Frida Petersson NORMALplan kristina kr/kvm BOA 20,24 meter 17,84 meter kristina 4-spännare, lgh 1 3 rok, kvm Yttermått: 20,24 x 17,84 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Husets kvadratiska form möjliggör varierad placering. Entré på den enkla fasaden eller mellan balkongraderna. Badrum med TM och TT. Förråd i lägenhet. Arkitekt: Kurt Svensson 10 sabos kombohus plus

11 johanna kr/kvm BOA NORMALplan 26,24 meter 19,24 meter johanna 4-spännare, lgh 2 4 rok, kvm Yttermått: 26,24 x 19,24 meter Total byggnadshöjd: Cirka 27 meter. : Placeras med fördel i gatulinje. Tvättpelare med TM och TT i lgh. Förråd i lägenhet. Terrasslösning finns som tillval. Arkitekt: Håkan Hagelin NORMALplan linnea kr/kvm BOA 17,90 meter BALKONG SOVRUM 1 12,9 m² SG. SG. SOVRUM 2 7,0 m² K/F 2 RoK 55,0m² BALKONG 3 RoK 67,0m² G KÖK/VARDAGSRUM 30,3 m² KÖK/VARDAGSRUM 32,5 m² ST EL PASSAGE ENTRÉ 4,4 m² TP BAD 4,4 m² EL BAD 4,4 m² ENTRÉ 6,6 m² SOVRUM 1 8,5 m² TP G ST KLK. 2,9 m² F K 17,30 meter F K 3 RoK 67,0m² KÖK/VARDAGSRUM 32,6 m² ST TP BAD 4,4 m² EL PASSAGE SOVRUM 1 12,9 m² SG. TRAPPHUS ENTRÉ 4,4 m² G SOVRUM 2 7,0 m² ENTRÉ 6,5 m² TP BAD 4,4 m² G EL ST KLK. 2,9 m² SOVRUM 1 8,6 m² 2 RoK 55,0m² KÖK/VARDAGSRUM 30,4 m² linnea 4-spännare, lgh 1,5 3 rok, kvm SG. K/F BALKONG BALKONG Yttermått: 17,90 x 17,30 meter Total byggnadshöjd: Cirka 25,5 meter. SKALA 1:50 0 : 1 2Husets kvadratiska 5 form METER möjliggör varierad placering. Förberett för tvättpelare i lgh. Mindre tvättrum på entréplan. Förråd på gård. Arkitekt: Frida Petersson sabos kombohus plus 11

12 modernahus, skanska 3 rok, 75,5 kvm 12 sabos kombohus plus

13 lägenhetsbeskrivning Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken Kök Badrum Rum Förråd i lägenhet Balkong/uteplats Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad alt. tapet Färg: Standardkulör. Tapet av typ Easy-up som monteras kant i kant Vitt kakel som stänkskydd ovan bänkskåp och spis Vit grängad sandspackelmassa Bänkskiva i laminat Diskbänk, heltäckande plåt Fönsterbänk i granitsten Inredning enligt A-ritning Grå keramisk platta Grå keramisk platta Vitt kakel upp till tak Vitfolierad stålplåt Infälld spegel i aluminiumlist Handdukstork Handdukskrokar Toalettpappershållare Duschdraperiskena Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad alt. tapet Färg: Standardkulör. Tapet av typ Easy-up som monteras kant i kant Vit grängad sandspackelmassa Garderober, städskåp och övrig inredning enligt A-ritning. Fönsterbänk i granitsten Ekparkett av lamellbrädor 15 mm Vitmålade furulister Målad i standardkulör Vit grängad sandspackelmassa Förrådsinredning, sensorarmatur Betong (se A-ritning) Handbearbetad yta Spröjsräcke av aluminiumstomme (se A-ritning) med rundad överliggare allmänna utrymmen Entré i trapphus Trapphus Klinker Klinker Täckmålat, fondväggar, kortsidor enligt individuell färgsättning Ljudabsorbenter enligt A-ritning Lägenhetsregister Postboxar med utdragbar hylla Nedsänkt torkmatta Armaturer i tak Informationstavla Terrazzo (vilplan och trapplöp) Klinker (våningstrapplan) Trä, fabriksmålad Täckmålat, fondväggar, kortsidor enligt individuell färgsättning Trappundersida, målat Ljudabsorbenter enligt A-ritning Smidesräcke i stål och greppvänlig handledare enligt A-ritning Rullstols- och barnvagnsförråd Dammbunden betong Trä, fabriksmålad Täckmålat, vitt Täckmålat, vitt Undercentral och fläktrum på vind Plastmatta Plastmatta Sandwichpanel Sandwichpanel sabos kombohus plus 13

14 modernahus, skanska SKANSKA LOVAR EN KORT GENOM- FÖRANDETID. HUSET UPPFÖRS STÄLLNINGSFRITT OCH MED SMÅ OCH FÅ MATERIALUPPLAG. Beräknad energianvändning för normalår Uppvärmning Tappvarmvatten Varav el till värmepump Fastighetsel Hushållsel Byggnadens specifika energianvändning 28 kwh/kvm 27 kwh/kvm 10 kwh/kvm 8 kwh/kvm 30 kwh/kvm 63 kwh/kvm och år 14 sabos kombohus plus

15 teknisk utrustning Teknisk utrustning i bad och tvätt WC-stol Gustavsberg, vägghängd WC Nautic 5522 med mjuksits. Synlig cistern Dusch Oras duschset Apollo med tvålkopp Tvättställ Gustavsberg Nautic 5560 Blandare tvättställ Oras Saga 1910K med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde Blandare dusch Oras Nova Handdukstork Vitlackad, 80 W Belysning : Spegelbelysning, Roundline 1x18 W och integrerat 230 V uttag. : Ensto, takplafond AVR 2x9 W Tvättmaskin Hotpoint Ariston, 7 kg, klass A++, 1600 v, display, kolfri motor Torktumlare Hotpoint Ariston, 8 kg, klass A 40%, display, värmepumpsteknik Teknisk utrustning i kök Spis Hotpoint Ariston, Indesit, fristående, vit, glaskeramik, varmluft, 230/400 V, klass A Kyl Hotpoint Ariston, 175 cm, vit, display, klass A+ Frys Hotpoint Ariston, 175 cm, vit, display, no frost, klass A+ Kyl/frys Hotpoint Ariston, 187,5 cm, vit, ventilerad, no frost, klass A+ Spisfläkt Fläkt Woods, typ CPDA fläktkåpa anpassad för flerbostadshus, vit, mittmonterat utblås Köksinredning Myresjökök, väggskåp; stomme, hyllplan och luckor typ Saltö. Fullhöjdsförvaring och takanslutning Köksblandare Oras, Saga, hög pip, snålspolande Belysning ElektroSkandia, Smart 2x36 W, underskåpsarmatur 1x36 respektive 1x18 W teknisk beskrivning Fasadbeklädnad Betong Fasad Målad betong. Spritputs 12 alternativt slätputsad målad betong Belysning Fasadbelysning som styrs via kontaktorer och ljusrelä beläggning Yttertak Bandtäckt plåt, lackad Entrétak Väderskyddande skärm i ek Balkong Balkongsystem Betong och armering Balkongfront Aluminium Dörrar och fönster Entrépartier Metall och säkerhetsglas Fönster och fönsterdörrar U-värde 0,9 W/m²K Aluminium/trä Stomme och ljudklass Stomme Prefabricerade fasader i betong Prefabricerade innerväggar i betong Prefabricerade bjälklag i betong Trapphusväggar och lägenhetsskiljande väggar i betong (200 mm) Håldäck (265 mm exklusive avjämning) samt massiva bjälklagsplattor Drift och underhåll utan överraskningar Tekniska lösningar och materialval har gjorts utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Detta har även kombinerats med en kvalitetssäkrad drift- och underhållsplan vilket ger huset en lång livslängd med en lägre och mer förutsägbar driftkostnad. Huskonstruktionen är erkänt energieffektiv och ger dig möjlighet att välja mellan flera typer av uppvärmningsmetoder. Standarden interiört och exteriört håller hög kvalitet och materialen är utvalda för att vara både funktionella och vackra under många år framöver. Ventilationssystemet innehåller värmeåtervinning, där värmen i frånluften återförs som värme till lägenheterna via radiatorer. Skanska erbjuder också ett antal olika tekniklösningar som hjälper dig att styra och mäta energi- och vattenförbrukning. Förutom övergripande styrning, reglering och mätning av fastighetens totala energiförbrukning är varje lägenhet utrustad med individuell mätning av el, värme och varmvattenförbrukning. Det finns också möjlighet till uppföljning samt verifiering av fastigheten genom en överenskommelse om energitjänstavtal efter färdigställd entreprenad. Installationer Ventilation Värme El i lägenhet Fiber Fastighetsel Styr- och övervakningssystem Individuell mätning av förbrukning Ventilationssystem med värmeåtervinning (FXsystem). Lägenheterna ventileras med mekanisk frånluft samt tilluft via ljuddämpande uteluftdon placerade i yttervägg bakom radiatorer i sovrum och vardagsrum. Utsug sker via spiskåpor i kök och frånluftsdon i badrum. Från varje lägenhet dras separat kanal till frånluftsaggregatet (i fläktrum). I frånluftsaggregatet finns ett batteri för energiåtervinning. Värmen överförs från den varma frånluften via värmepumpen till värmeväxlaren och tillbaka som värme till lägenheten via radiatorerna. Fabrikat, typ: Exhausto, EBV03. Vattenradiatorer, thermopanel golvvärme, el (finns endast som tillval, dvs. utöver kostnadsramen, placering: badrum) Eldragning med infällda uttag. Belysningen i lägenheterna styrs lokalt med strömställare. Balkonger förses med belysningsarmatur och vägguttag med separat strömbrytare. Batteridriven brandvarnare installeras i varje lägenhet. Fiber för fastighetsnät förläggs från elnisch i entréplan till mediaplåt i respektive lägenhetscentral där kommunikations- och mediautrustning monteras. Kablaget matas ifrån mediautrustning i elcentral till respektive nätverksuttag i lägenheten (flerfunktionsnät trippelplay ). Husets service/fastighetscentral är placerad i elnisch på entréplan och matar lägenhetscentraler med elkraft. Eluttag finns på varje våningsplan i trapphus. Belysningen i gemensamma utrymmen styrs lokalt med strömställare eller rörelsedetektorer. Trapphusbelysning styrs via närvarodetektering. Yttre och inre entrébelysning styrs med skymningsrelä och tidkanal. Datoriserat styr- och mätsystem (DUC) installeras i undercentral och fläktrum. I systemet sker alla reglerings- och styrfunktioner för värme och ventilation. DUC-systemet mäter el- och värmeförbrukning i fastigheten. I systemet hanteras också externa larm samt styrning av t.ex. ytterbelysning. Systemet är även förberett för kommunikation mot överordnat övervaknings/ mätsystem. Fabrikat, typ: KTC, System SRD. I lägenheterna installeras ett system för individuell mätning. Mätvärden samlas in och presenteras i en insamlingsenhet (RCU Hemnod) placerad i respektive lägenhets elcentral. Individuell varmvattenförbrukning och elförbrukning samt rumstemperatur, lagras i Hemnoden. Aktuella och historiska förbruknings- och temperaturvärden kan läsas av lokalt i Hemnoden alternativt via en centralt placerad mätinsamlingsprogramvara (t.ex. hos fastighetsägaren). Hemnoden är förberedd för bredbandskommunikation. Systemet svarar upp mot SABOs krav på mätning i lägenheter. sabos kombohus plus 15

16 STOR livskvalitet på liten yta ncc folkboende kr/kvm BOA Lägenhetsfördelning åttavåningshus Typ Storlek Antal 1 rok 36 kvm 7 st 2 rok 52 kvm 2 st 2 rok 54 kvm 14 st 3 rok 60 kvm 7 st 3 rok 64 kvm 7 st Totalt antal lägenheter 37 st 16 sabos kombohus plus

17 Huset är baserat på den väl beprövade produkten NCC Folkboende och är utformat för att ge optimala lägenhetslösningar på alla våningsplan. Omkring 80 procent av huvudplanet används som boarea. Lägenheterna är smart planerade för att ge yteffektivitet och hög boendekvalitet. Huset är lätt att placera i en varierande stadsbild, och kan även byggas i souterräng. Den bästa placeringen är i nord-sydlig riktning eftersom det ger alla balkonger soltimmar under dagen. Entrén kan läggas på valfri sida vilket gör att huset kan anpassas helt efter tomtens förutsättningar. Huset har en klassisk och underhållsfri tegelfasad. folkboende, ncc AB Kontakt Ulrik Wållberg , Sven-Erik Karlsson , sabos kombohus plus 17

18 Hög boendekvalitet Väl genomtänkta kvadratmeter ger hyresgästen mycket boendekvalitet för hyran. Det stora ljusinsläppet och den öppna planlösningen skapar maximal energieffektivitet i lägenheterna. Stort ljusinsläpp och en öppen planlösning skapar också rymd och fina utblickar. Lägenheterna har också en rymlig entré och trapphall, möblerbara balkonger och kök med god standard. Den gemensamma, välutrustade tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan. Entrén är väderskyddad och har en placering som inte stör de boende. ncc folkboende kr/kvm BOA entréplan Typ spännare, 37 lgh 1 3 rok, kvm Yttermått: byggrätt: 21 x 23 meter (inkl balkong) Byggnadshöjd: 23,0 meter* Nockhöjd: 26,1 meter* * räknat med en sockelhöjd på 0,3 meter. : Lägenhetsförråd kan placeras på gården. Lägenheter är förberedda för TM och TT i WC/D. Arkitekt: Ivar Bengtsson, Arkinova Arkitekter 2 rok 52 kvm 2 rok 52 kvm 18 sabos kombohus plus

19 normalplan ncc folkboende kr/kvm BOA 18,3 + (balkong 2m) = 20,3 meter 2 rok 54 kvm 2 rok 54 kvm 22,4 meter 1 rok 36 kvm 3 rok 64 kvm 3 rok 60 kvm sabos kombohus plus 19

20 En bostadsprodukt med NCCs bidrag till SABOs Kombohus Plus har fem lägenheter per våningsplan och tydliga spe cifikationer för standarder och tillval. Huset är en variant av produkten NCC Folkboende och erbjuder långtgående möjligheter att variera lä genhetsfördelning och utformning utifrån unika behov. Huset är uppbyggt kring en kostnads optimerande kärna. Till denna kan man koppla fyra till sex lägenheter. NCC kartlägger behov och önskemål för varje fastighet och tar därefter snabbt fram exakta ritningar. Utifrån dessa pris sätter NCC sedan den aktuella fastigheten. För full flexibilitet av NCC Folkboende krävs ytan 27 meter x 27 meter, med hänsyn tagen till eventuell vridning av byggnad och tillkom mande balkonger. sabo kombohus plus en variant av ncc folkboende NCC Folkboende SABO Kombohus Plus NCC Folkboende 20 sabos kombohus plus

21 inbyggd flexibilitet NCC Folkboende SABO Kombohus Plus ncc folkboende kostnadsoptimerad kärna SABO Kombohus Plus sabos kombohus plus 21

22 folkboende, ncc 2 rok, 54 kvm Ett välplanerat ljust kök i direktkontakt med vardagsrummet och i nära anslutning till entrén. Köket binds samman med matplatsen genom en bardisk. De väl tilltagna arbetsytorna är fördelade mellan funktionerna beredning, matlagning och disk. 22 sabos kombohus plus

23 lägenhetsbeskrivning Smart planering bidrar till en hög boendekvalitet med ljus och rymd Kök Plastmatta, Tarkett Nordic Stabil Trä, laserad Tapet, Borosan Målning ovan skåpinredning Målning Köksinredning; Myresjökök K-höjd med lucka Saltö vit. Bänkskivor av laminat med postformad framkant Stänkskydd av kakel Fönsterbänkar av marmor Badrum Klinker (200 x 200), duschplats (100 x 100) Kakel lika vägg Kakel på vägg 6 skift (200 x 200), vid duschplats 900 x 900, 10 skift, (200 x 200) Övriga väggyta VT målning på väv Målning, vattenavvisande VA Badrumsskåp Spegel Toalettpappershållare Handdukshängare, 4-krok Handdukskrok Duschdraperiskena Rum Plastmatta, Tarkett Nordic Stabil Trä, laserad Tapet, Borosan Grängning Skåp enligt Myresjökök K-höjd med lucka Saltö vit. Fönsterbänkar av marmor Balkong/uteplats Betong, brädriven yta, undersida slät motgjuten Räcke och överliggare av natureloxerad aluminium, fronter av skivor typ Formica och laminerat glas allmänna utrymmen Entré i trapphus Granitkeramik på vilplan Plan och sättsteg av granit i trappa Granitkeramik Målning Ljudabsorbenter (100 %) Postfack Anslagstavla och fastighetsregister Torkmatta typ UPO-ringgummimatta i försänkning av stålglättad betong Trapphus Granitkeramik Granitkeramik Målning Ljudabsorbenter (100 % plan 1, 50 % plan 2 8) Elcentralfront i omfattning enligt ritning Platsmålad hissfront Tidningshållare Räcke och ledstång av stål, målat Rullstols- och barnvagnsförråd Betong, dammbindning Målning Målning Elcentral och teknikrum Betong, dammbindning Plastmatta Målning. bakom installationer målas före monteringsarbeten Målning Fläktrum Fläktrumsmatta av plast Uppvik plastmatta 100 mm Målning Målning Lägenhetsförråd Betong, dammbindning Målning Målning Förrådsväggar/dörrar typ TROAX eller likvärdigt sabos kombohus plus 23

24 folkboende, ncc Den gemensamma, välutrus TADE tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan teknisk utrustning Teknisk utrustning i WC/dusch WC-stol IDO eller likvärdigt Seven D36214 Dusch Duschset Tvättställ IDO eller likvärdigt Seven D1113 Blandare tvättställ FMM eller likvärdigt 9000E. Ett-grepps Blandare dusch FMM eller likvärdigt 9000E. Termostat Handdukstork Finns som tillval, el Belysning Belysning spegel: Zobra EVA 2150 lysrör. : Ifö Elektric Rak. : Ifö Electic Vinklad Tvättmaskin Lägenheter är förberedda för tvättpelare i WC/dusch Teknisk utrustning i kök Spis Electrolux EKC6011AHW Kyl Electrolux ERC37260W Frys Electrolux EUC29260W Kyl/frys Electrolux EN3402AOW Spisfläkt Franke Futurum F Köksinredning Myresjökök Saltö vit Köksblandare FMM eller likvärdigt 9000E. Ett-grepps Belysning Zobra Opuz 7420 Kompaktlysrör samt Zobra Harald 2102 Tvättstuga Tvätt Torktumlare Torkskåp Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning Luddlåda 45 l Tvättbänk, bord, arbetsstol, transportvagn, lakanssträckare, bokningstavla med nyckelbokning Electrolux W555, 2 st Electrolux T4130C, 1 st Electrolux TS5121, 1 st 24 sabos kombohus plus

25 teknisk beskrivning Fasadbeklädnad Betong Fasad Tegel, modultegel M87, röd spånat och trä, enkelfasspont Utvändig plåt Alucobest, skivor Plannja, TRP30V Lindab, planplåt Belysning Entré: Glamox Luxo Alfa VIT. Balkong: Glamox Luxo Alfa VIT. beläggning Yttertak Papp, 1 lag SEP 550 pansargrå Entrétak Papp, 1 lag SEP 550 pansargrå Balkong Balkongsystem Betong Balkongfront Räcke och överliggare av natureloxerad aluminium, fronter av skivor typ Formica och laminerat glas. Dörrar och fönster Entrépartier Stål/glas SP56500, U-värde 1,2 W/m 2 K Fönster och fönsterdörrar Trä/aluminium, U-värde 1,0 W/m 2 K Stomme och ljudklass Bjälklag Betong, platsgjuten, ljudklass C Lägenhetsskiljande Betong, platsgjuten, ljudklass C väggar god fastighetsekonomi och effektiv byggprocess Grundtanken är att NCC Folkboende ska kunna ge lönsamhet redan första året. Enkelt underhåll och ekonomisk drift präglar hela huset från konstruktion till materialval. Tunga installationer till kök och badrum har samlats i husets kärna. Detta bidrar till en kostnadseffektiv produktion och förenklar samtidigt det framtida underhållet. Stommen platsgjuts i betong och merparten av alla installationer gjuts in, vilket även är bra ur brand- och ljudsynpunkt. Pålitliga, slitstarka kvalitetsmaterial ger huset en lång livslängd och med sin låga energianvändning kvalar även huset in som lågenergihus. NCC använder en teknisk plattform för bostadshus och slipper på så sätt uppfinna hjulet i varje projekt. Därför kan de erbjuda en kort projekteringstid och en låg byggkostnad. Samtidigt får de på ett tidigt stadium kontroll över projektets totala inköp. Materialvalet görs utifrån tre kriterier: kvalitetskrav, kostnader och möjligheten till säkra leveranser till arbetsplatsen. Detta minimerar antalet fel och du kan känna dig trygg med att tidplanen håller. Samtliga lösningar i NCC Folkboende har anpassats för en effektiv produktion. Byggarbetsplatsen tar ett helhetsansvar och arbetar utifrån en hantverksmässig byggprocess där en stor del av tillverkning och byggnation görs på plats. Resultatet är ett hundraprocentigt engagemang och en kort byggtid. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning. Väljer ni att bygga två hus samtidigt blir byggtiden fjorton månader. Installationer Ventilation Värme El Media Styr- och övervakningssystem Individuell mätning av förbrukning Till- och frånluftsaggregat med roterade värmeväxlare och eftervärmningsbatteri placerade i separat fläktrum på vindsplan. Fabrikat SWE- GON typ GOLD eller likvärdigt. Separata kanaler ingjutna till respektive lägenhet med samlingsoch fördelningslådor på vindsplan. Brandfunktioner enligt krav i BBR. Vattenradiatorer generellt med synliga värmestammar vid fasad. Fjärrvärme som energiförsörjning med värmeväxlare för värme och tappvarmvatten placerad i undercentral. Fabrikat typ Ceteherm eller likvärdigt. Elservis dras till fördelningscentral i teknikrum i bottenplan. Mätning anordnas för fastighetsel och undermätning enligt BBR kapitel 9. Fördelningsledningar och mätare till respektive lägenhet placeras i schakt orienterat i mitten av trapphus. Ingjutna rör och ledningar dras från schakt och till lägenhetscentral placerad i ITskåp i hall. Eluttag enligt Svensk Standard. Flerfunktionsnät byggs och anpassas för system typ Telia Trippel Play. Aktiv utrustning ingår inte i entreprenaden. Flerfunktionsnät Cat 5E dras från fördelare i överlämningspunkt i teknikrum via schakt/slits i trapphus och in till respektive lägenhet där aktiv utrustning placeras i IT-skåp i hall. Flerfunktionsnät Cat 5E inom lägenhet dras till dubbla datauttag i varje sovrum och vardagsrum. Val av media för respektive uttag görs via patchning i IT-skåp. Integrerad digital styr- och reglerutrustning med WEB-modul för styrning och övervakning. Lägenheter förses med mätare för tappvarmvatten. Beräknad energianvändning för normalår Uppvärmning Tappvarmvatten Sveby 12 (25 kwh/kvm) Varav el till värmepump Fastighetsel Hushållsel Byggnadens specifika energianvändning 29 kwh/kvm 27 kwh/kvm 0 kwh/kvm 7,6 kwh/kvm 30 kwh/kvm 63,6 kwh/kvm och år sabos kombohus plus 25

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade MATERIALBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING GENERELLT STOMME Bjälklag: Gårdsbjälklag av håldäck Mellanbjälklag: Trä Stomme: Betong- och trästomme Grundläggning: Betongplatta på packad sprängbotten, plintar samt

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta Brf Herrgårdsparken Bofakta Välkommen till Brf Herrgårdsparken på Gamla Näsby, Kristianstad Där staden möter landet i naturnära Gamla Näsby planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus Entré (4,0 m2) Ytskikt Klinker vid entrén Konradsson Enjoy 330x330 Förberett för kapphylla Vägguttag (jordat, dubbelt) 2 st Vardagsrum (23,3 m2) Ytskikt Vägguttag (jordat, dubbelt) 6 st Mediauttag Trippel

Läs mer

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm BOFAKTA 24 bostadsrätter på Vikaholm Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

BOSTADSFAKTA. BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen

BOSTADSFAKTA. BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen 2013-04-09 BOSTADSFAKTA Illustration, avvikelser kan förekomma BRF MIDSOMMARPARKEN Midsommarkransen Arkitekt: Arkitekter Engstrand & Speek AB Försäljning: Erik Olsson Fastighetsförmedling AB Per Östberg

Läs mer

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval. Köpenhamn KÖK Kök underskåp Cymbal, vit med valnötsgrepp Kök överskåp Ballad vit Kök täckskivor/passbitar Valnöt Kök sparksockel vit Granitbänkskiva

Läs mer

KVARTERET DRIVBÄNKEN

KVARTERET DRIVBÄNKEN DRIVBÄNKEN KVARTERET DRIVBÄNKEN På gamla Möllevägsskolan bygger FaBo ett nytt kvarter med moderna passivhus, kontorslokaler och parkeringshus. Kvarteret Drivbänken är FaBos nya och attraktiva område.

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Rumsbeskrivning BRF Draknästet

Rumsbeskrivning BRF Draknästet BOA 133 m 2 Entré/kapprum Klinker prisklass 700 kr/m² Klinker. Infällda spotlights Garderober enl. ritning med inredning Elfa Tvättstuga Klinker prisklass 500 kr/m² Kakel (vit) vid tvättbänk. Tvättmaskin:

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-05-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Etapp II NR: 4642 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Lund NR: 4642 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Planskisser och tekniska beskrivningar

Planskisser och tekniska beskrivningar Livskvalitet i Tylöskogen Planskisser och tekniska beskrivningar Bekvämt och exklusivt boende för dig som är 55+ Lägenhetsfakta I hela lägenheten ligger ett Kährs Verona 2-stavs ekparkettgolv, utom i hallen

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 150 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Datum 2015-06-07 Rev 2015-06-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Ekan 10 i Båstad NR: 4714 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf EKAN 10 i Båstad NR: 4714 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39 VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN Välkommen till Egnahemsgatan i Varberg 20 hyreslägenheter med inflyttning hösten 2011 och vi vänder oss i första hand till dig som fyllt 65 år. Byggnaden placeras i vinkeln

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

BESKRIVNING VILLA BRO

BESKRIVNING VILLA BRO BESKRIVNING VILLA BRO DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta 10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta www.gbjbygg.se Rätten att bo lite bättre. VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Fotografierna är avfotograferade från fotografisamlingar förvarade på tingshusets vindsutrymme. Tingshuset

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

2012-02. Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27

2012-02. Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27 Bofakta, 1-plans villa Tomtsätra 2:25 och 2:27 DD HUS/ARKAPE Bofakta Kv Tomtsätra 2:25, 2:27, Nykvarn Välkommen till Södra Skogen lugnets, ljusets och livskvalitetens hemvist. Det idylliska villa- och

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Bostadsfakta Brf Kungsterrassen

Bostadsfakta Brf Kungsterrassen Bostadsfakta Brf Kungsterrassen Beställare: Brf Kungsterrassen, 769617-1060 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16, 112 21 Stockholm ssmfastigheter.se Arkitekt: Kod Arkitekter AB Försäljning:

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta

Björkviken. Brf Björkviken Bofakta Brf Björkviken Bofakta Välkommen till Brf Björkviken i Borgholm Med bästa läge mitt emellan Borgholm och Köpingsvik ligger Björkviken med havet som närmsta granne. Området ligger mitt i det öländska lugnet

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-10-28 Kortfattad teknisk beskrivning BRF ENÉR LUHAEN UPPALA sid 2 av 5 MARK URUNIN PÅ OMMARK ångvägar på gården med gemensamt stort trädäck räd- och buskplanteringar Uteplatser med kringliggande häck

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört.

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som

Läs mer

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR

HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÖGBO, FALUN NATURNÄRA CHARM I ETT HUS MED ANOR HÄR BOR DU GRANNE MED SKIDSPÅR OCH LUGNETS NATURRESERVAT HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över

Läs mer

måndag den 13 juni 2011 Byggherren

måndag den 13 juni 2011 Byggherren Byggherren Genova Fastigheter Genova Fastigheter Fastigheter Bostäder Landet Resort Projektet i korthet Grundläggning: På berggrund Stomme: Platsgjuten- och prefabricerad betongstomme med pelare av betong

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 695 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen bjuder på

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer