Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010"

Transkript

1 Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

2 Bilden på framsidan: Entré Vallhagen. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet men ni får mycket gärna sprida informationen vidare till medlemmarna i respektive förening. Handikapprörelsens Idé- & KunskapCentrum Södra Vallviksvägen 4 B VÄXJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Sida 2

3 Innehållsförteckning Sid Ledaren- Valtider - en chans till förändring 5 Projekt från SFI till arbete 6 FN:s konvention 7 Kurs om rättigheter för funktionsnedsatta 8 Försäkringskasserådet 9 Handikapprådets möte 7 september 9 Nätverk val 10 Nytt i kunskapsbanken 11 Sex månader i Vallhagen 12 Information om servicegruppen 13 Säljes 14 Lån av fritidshjälpmedel 14 I vårt hjälpmedelssortiment 15 Valdebatt med landstingspolitiker 16 Lunchföredrag i Vallis en succé 17 Information om teletal 18 Höstmys 19 Öppettider 20 Sida 3

4 Välkommen till Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum! Du är alltid välkommen till oss för ett besök. Kom gärna och titta i vår kunskapsbank eller läs någon av alla de föreningstidningar som finns hos oss. Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ serviceorganisation och ett kunskapscentrum för handikappfrågor, skapat av handikappföreningarna i Kronobergs län. I&KC bildades den 6 oktober 1998 efter att ha startat som ett projekt under , finansierat av Allmänna Arvsfonden och Länsarbetsnämnden. Den permanenta organisationen finansieras genom medel från Landstinget Kronoberg, länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Idé-nytt är ett enkelt informationsblad (upplaga 700 st) som regelbundet sänds ut till samtliga förtroendevalda i läns- och lokalföreningar. Enskilda personer och föreningar är välkomna med synpunkter på innehållet och får gärna sprida informationen vidare. Skicka din e-postadress till och skriv att du önskar tidningen skickad med e-post. Idé-nytt finns även på hemsidan, Sida 4

5 Ansvarig utgivare: Jan Karlsson Ledare Valtider en chans till förbättringar? När detta skrivs går valrörelsen in i det absoluta slutskedet. När du läser detta kanske vi t o m vet hur valet fallit ut. Som vanligt, i dessa valrörelsetider, sägs många vackra ord från våra olika politiska företrädare. Ibland är det nästan svårt att få ett enda negativt framtidsbesked från någon av dem, trots att vi vet att vi lever i relativt svåra tider för den offentliga sektorn. Själv tycker jag att det är mycket svårt att välja parti. Dock blir det en runda till röstningslokalen. Folk säger ju t ex att man hellre ska rösta blankt än att inte rösta. Anledningen för många att inte rösta är ju att de inte vill engagera sig i samhällsfrågor och tycker att politik är ointressant. För mig är det tvärt om. Jag är i princip omåttligt intresserad av politiska frågor och följer besluten på nära håll. För min del handlar det om en otroligt stor respekt och en mycket positiv inställning till alla dessa fantastiska personer, oavsett partitillhörighet som lägger så mycket tid och kraft på medborgarnas och samhällets bästa. Det skulle va mycket lättare om man fick lägga i flera sedlar i varje kuvert. Men, å andra sidan, vad ska man säga om debatten i år? På pappret finns det ju sju partier (eller fler), men ibland känns det nästan som att det bara finns två stycken. Det är nu i princip bara frågan om två s k block. Övriga konstellationer verkar ju numera helt omöjliga. Blir inte politiken mindre intressant på detta sätt? Vad tycker ni? Trevlig höst! Jan Karlsson Sida 5

6 Projekt i Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrums regi Idé-nytt oktober 2010 Projekt Från SFI till arbete Det har varit en svart sommar för flera av våra klienter! De kunde inte njuta av det fina, varma sommarvädret. En klient i Växjö fick en hjärtinfarkt och opererades. En annan klient i Älmhult genomgick två operationer och en klient i Markaryd opererades för sin benskada i början av juni. Under augusti månad har vi arbetat intensivt med två klienter som skulle börja SFI utbildningen. Projektledaren har följt med klienten på läkarbesök på ögonmottagningen. Efter flera telefonsamtal och besök på ögonmottagningen, skickade äntligen läkaren remiss till Syncentralen och den 11 oktober kommer klienten att få den hjälp hon behöver ( i form av hjälpmedel) för att kunna delta i undervisningen. Vi har också arbetat mycket med att ordna praktikplatser åt våra klienter. Vi väntar på svar från flera arbetsgivare där det gäller två av våra klienter i Älmhult. Projektledaren har varit i kontakt med flyktingsamordnare och praktiksamordnare i Alvesta kommun, Älmhults kommun, Markaryds kommun och Tingsryds kommun och hoppas att få träffa dem så snart som möjligt. Våra klienter i dessa kommuner har inte fått någon praktikplats. Därför är det viktigt att påminna de ansvariga att det ingår i projektets syfte och att det är ett delområde av vårt arbete att hjälpa till med adekvata praktikplatser. Projektledare Tania Ferdean Sida 6

7 FN:s konvention ett verktyg i påverkansarbetet Informationsinsatserna är i full gång när det gäller projektet. 4 av 8 kommuner har i dagsläget fått en fördjupad information kring projektet och konventionen. De andra kommunerna och landstinget betar vi av under oktober I september har vi dessutom deltagit vid en utbildning som HSO-riks höll i. Se separat artikel. Denna var mycket bra och gav ett antal goda idéer på hur vi blir bättre på att informera om och konkretisera konventionen gentemot föreningarna och myndigheter. Vidare kommer vi att delta vid Funktionshindrades dag i Uppvidinge kommun lördagen den 9 oktober. Nu börjar även arbetet med att ta fram en konkret utbildning i konventionen. Denna kommer att skräddarsys för länets distriktsföreningar. Utbildningen kommer att genomföras under våren Vid tips, idéer, frågor eller funderingar, så är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Martin Edberg Projektledare Sida 7

8 Kurs om Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Haninge september 2010 Kursen arrangerades av HSO:s projekt, Agenda 50 - verktyg för våra rättigheter och var mycket spännande och lärorik. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige i januari 2009, och är ett mycket bra hjälpmedel i påverkansarbetet i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Efter kursen kändes det som om pusselbitarna föll på plats, och jag har nu fått tillräckligt med kunskap för att se hur konventionen kan användas praktiskt i påverkansarbetet. Projektledaren för Agenda 50, Maryanne Rönnersten, delade under kursdagarna med sig av sin gedigna kunskap, och vi fick även arbeta praktiskt med olika grupparbeten. FN:s konvention kan i början uppfattas som lite krånglig, men jag är helt säker på att föreningarna inom handikapprörelsen också kommer att se vilken nytta konventionen kan vara för att få gehör för frågor som rör just deras förening. Ökad kunskap ger större möjlighet att påverka våra beslutsfattare så att konventionen efterlevs även i verkligheten. Och ju mer man lär sig om konventionen, desto mer kan man påverka. Att konventionen till en början kan upplevas som lite krånglig, innebär inte att den är tråkig. Tvärtom, den är oerhört spännande och inspirerande, vilket jag är övertygad om att även föreningarna kommer att tycka, när de har lärt känna konventionen lite mer ingående. Helene Johansson Wifvesson Projektassistent FN:s konvention ett verktyg i påverkansarbetet, I&KC Sida 8

9 Handikapprörelsens samverkansorgan Försäkringskasserådet Det senaste mötet med rådet gick av stapeln den 13 september. Vi fick en uppföljning på de nya rutinerna inom LASS. En positiv sak är att den som använder två assistenter samtidigt numer får räkna samtliga timmar, dvs två assistenter i två timmar blir fyra timmar. Detta innebär att man lättare kommer upp i de magiska tjugo timmarna. Vi fick även höra om de nya reglerna för nyanlända invandrare. Fr o m den 1 december i år är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för dessa om de är mellan 18 och 64 år, annars är det även fortsättningsvis respektive vistelsekommun. Handikapprådets möte den 7 september -10 Solveig Svensson verksamhetschef för vuxenpsykiatri informerade om uppdraget att ta hand om den specialiserade psykiatrin, att vara sammanhållande, samverka med andra sjukvårdsaktörer och se till det länsövergripande inom psykiatrin, som ska vara anpassad till såväl öppen som sluten vård. Det ska finnas 24 st. fasta läkartjänster i Kronobergs län inom psykiatrin men just nu endast 16 st. tillsatta och 8 vakanta. På psykmott. tog de emot 1554 psykpat. och 402 beroendepat. under 2009 och man har alltid akutverksamhet under hela dygnet. Man ser oxså att äldredepressionen har ökat Det märks nu tydligt att vi börjar närma oss VALET i Sverige. Det är mest avslutning av de olika utskottens arbete som pågår just nu, och de börjar förbereda sej för det nya arbetet i landstinget Kronoberg när valet är över. Handikapprådet kommer inte att finnas kvar som det nu är, men förhoppningsvis blir det en ny liknande sammansättning när allt är färdigplanerat, där vi från handikapprörelsen får möjlighet att vara med. Lärcafé i Ljungby har varit mycket givande och kommer att fortsätta inom diabetesvården. Hjärtebarnsföreningen kommer oxså att starta nu i höst med lärande kafé. Det informerades om I&KC:s invigning den 1 juni och om I&KC:s valdebatt 23 augusti med landstingspolitikerna. Sista mötet i handikapprådet blir den 10 november -10 Vid pennan Yvonne L Sida 9

10 Från Nätverken FAKTARUTA I nätverken kan de personer som är intresserade av en viss fråga samarbeta, oavsett vilken förening man tillhör. Nätverk startas, på initiativ av en eller flera föreningar, kring sakfrågor som berör flera föreningar. De personer som har intresse i sakfrågan kan delta i nätverken (d v s man behöver inte väljas av eller representera en viss förening). Genom nätverk kan man nå människor som ännu inte är engagerade i handikapprörelsen eller yngre människor (idag är endast ett fåtal yngre funktionshindrade aktiva i föreningarna). Handikapprörelsen i länet har valt att utveckla samarbets- och samverkansformerna genom s.k. nätverk. Genom Idé-nytt sprids info om pågående och planerade nätverk. Idé-nytt finns även på I & KC:s hemsida. Nätverk Val I&KC:s valnätverk har planerat och genomfört en paneldiskussion med samtliga partier i landstingsfullmäktige i länet. Detta skedde I Vallhagen den 23 augusti. Mer om denna aktivitet kan du läsa i en sep artikel. Sida 10

11 Nytt i kunskapsbanken Bygga skolor för fler Den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Hur gärna vi än önskar går inte elevers funktionsnedsättningar att bygga bort, men genom att tillrättalägga den fysiska lärmiljön i skolan är mycket vunnet. Det framgår av den här boken som innehåller resultaten från fyra års forskning av hur skolans fysiska lärmiljö påverkar koncentrationsförmågan hos barn med ADHD, autism och Downs syndrom. I sex olika klassrum visas hur de faktiska förhållandena, såsom placering av till exempel fönster och dörrar, påverkar elever med dessa funktionsnedsättningar. Boken riktar sig såväl till byggherrar, arkitekter och planerare som till verksamhetsansvariga tjänstemän, skolledare och pedagoger. Catrin Tufvesson är teknologie doktor från Lunds Tekniska Högskola och arbetar som FoU-samordnare med inriktning på den fysiska miljöns utformning på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Boken är en bearbetad version av hennes doktorsavhandling. Joel Tufvesson, arkitekt SAR/MSA, är stadsarkitekt med tidigare erfarenhet av projektering och genomförande av olika typer av koncentrationskrävande miljöer med inriktning på bland annat utbildning, vård och arbetsplatser. Sida 11

12 Idé-nytt oktober 2010 Sex månader i Vallhagen Det har redan gått sex månader drygt sen vi med stor möda plockade upp våra saker ur flyttkartongerna. Mycket fungerar alldeles utmärkt men det finns fortfarande en hel del att arbeta med. Något som har varit mycket efterfrågat är möteslokalerna som finns i Vallhagen t ex konferensrummet där 79 möten har hållits sedan vi flyttade in och då får man räkna bort juli när ingen hade tingat lokalen. Även lilla möteslokalen och I&KC:s kök är ofta upptagna, så kom ihåg att boka ert möte i god tid. Lokalgruppen som blev utsedd på den ordinarie föreningsstämman i maj och som arbetar med att försöka åtgärda problem som finns när det gäller lokalerna eller närliggande utemiljö, kommer att ha en hel del att arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på vad vi ska arbeta med. Lägg en lapp i I&KC:s postfack eller skicka ett mail till Bland de frågor som lokalgruppen och tillgänglighetskonsulten Maarit Lundwall arbetat med, och en del är klara, som t ex räcke och trappmarkeringar vid entrén, askfat, röjning av lövverket runt befintlig belysning vid parkeringen och snöröjningen av trottoarerna. Frågor som har tagits upp med VöFAB och som kommer att åtgärdas senare pga ekonomin är bl a bättre belysning vid entrén och markering av parkeringsplatserna. Signallampor, cykelställ och skyltar i korridorerna finns också på agendan men där måste frågan om finansieringen diskuteras. Ett räcke har blivit uppsatt vid entrén Sida 12

13 INFORMATION OM SERVICEGRUPPEN Fiket är öppet klockan måndag-fredag. (Naturligtvis går det att få sig en kopp kaffe och en macka övriga tider mellan 7.30 och också). Om ni vill göra en beställning så går det bra att göra det via mail: eller telefon: Tala då om : Vem som beställer, namn och förening. Och ett telefonnummer. Vilket datum och klockslag. Var vill ni att vi ställer beställningen. Vad vill ni ha, antal mm. Ju noggrannare beställning desto bättre!!! Jag skickar ett svarsmail så ni vet att beställningen har gått fram. Vi vill helst ha din beställning några dagar (minst 2-3) innan du ska ha den, men vi fixar på kortare varsel också om vi kan. Lättlunch! Vi kommer att ha färdigrätter i frysen som kan värmas i micro, det kan vara t.ex. soppa, paj, lasagne. Beställ i god tid! Utöver Cafeverksamhet så sköter vi ju en del av städningen i huset. Jag vill gärna påminna om att vi gärna hjälper er förening med att t.ex lägga brev i kuvert, klistra på adresslappar, vattnar era blommor, städar ert kontor, mm. Fråga oss! Mats från servicegruppen samlar in papper Ha en trevlig höst önskar Servicegruppen/ Helen Sida 13

14 Säljes Lite använd parcykel säljes. Cykeln har ett rörligt och ett fast styre. Pris: 5000:- Monica Espinosa Tel , Lån av fritidshjälpmedel Ni vet väl att ni under 2 veckor gratis får låna fritidshjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Exempel på hjälpmedel är: 3-hjulig cykel, bouleset med magnet, golf introduktionspaket, rullstolscykel, flytring, handdriven cykel, rollator terräng m m. Läs mer här: aspx Du ansvarar själv för att du använder egen skyddsutrustning. Side-by-side cykel, Janne och Mirvete på en testrunda Sida 14

15 I vårt hjälpmedelssortiment Nytt från Hjälpmedel Vi har ökat vårt sortiment med två produkter. Förvaring - Mynthållare Moneybox En liten box som rymmer alla svenska mynttyper som gäller idag. Jättesmidig att ha i fickan. Pris 45:- styck Märkning - Märkduttar Självhäftande "märkduttar" svarta Pris 4:- styck Sida 15

16 Valdebatt med landstingspolitiker Måndagen den 23 augusti hade I&KC:s Valnätverk anordnat en paneldebatt med de sju partierna i landstingsfullmäktige. Aktiviteten gick av stapeln i handikapprörelsens lokaler I Vallhagen I Växjö. Debattledare var den gamle kändisen Dan Krantz som gjorde en prickfri insats. De sju partiföreträdarna fick frågor som föreningarna skickat in före sommaren. Valnätverket hade sammanställt frågorna till en förhoppningsvis bra blandning. Det var frågor om allt från teckenspråkets status till läkarkvalitén på länets vårdcentraler. Många av frågorna besvarades positivt. Då inget av partierna direkt stack ut är det svårt att säga vilka slutsatser man ska dra av de svar vi fick. Ett resultat är dock redan nått: På vår önskan om att Landstinget ska göra en plan/strategi för att anställa fler personer med funktionsnedsättning fick vi endast positiva reaktioner. Det har nu meddelats oss att Lennart Värmby (V) redan har motionerat i landstingsfullmäktige i ärendet. Ca 50 personer från handikapprörelsen närvarade den aktuella kvällen. Politikerdebatt med Dan Krantz som debattledare Sida 16

17 Lunchföredrag I Vallis en succé En torsdag i månaden blir det lunch med tillhörande föredrag i lokalerna i Vallhagen. För 80 kr får man en lunch med kaffe efteråt samt något intressant föredrag. Premiären skedde torsdagen den 26 augusti. Då berättade Leif Carlsson från Musik i Kronoberg om sitt arbete med att dokumentera den lokala dansmusiken under 1900-talet. Detta evenemang drog närmare 30 besökare. Lunchföredragen kommer att bli en återkommande aktivitet ett bra tag framöver, hoppas vi I&KC-personal. Nästa föredrag blir torsdagen den 28 oktober kl Då kommer Lars-Åke Johansson från företaget Bilinredarna i Växjö att berätta om olika typer av bilanpassningar. Ämnena kommer att skifta rejält och det kommer alltid att finnas något som passar de flesta. Kom du också någon torsdag I höst! Sida 17

18 Stöd till dig med tal- röst- eller språksvårigheter när du ringer landstinget Landstinget Kronobergs två växelnummer, och , är anslutna till teletal. Teletal är till för dig som har tal-, rösteller språksvårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en teletaltolk. Det är kostnadsfritt för dig som ringer och det behövs ingen förbokning, utredning eller remiss. Alla som ringer till landstingets växel möts av en röst som säger: "Välkommen till Landstinget Kronoberg. Önskar du en stödperson som ger tal-, minnes- eller anteckningsstöd, tryck 1, annars vänta kvar." Trycker du 1 kopplas du till en teletaltolk som ringer upp den person eller avdelning som efterfrågas och förklarar varför tolken är med. Tolken har tystnadsplikt. Tolken kan: tolka tal och röster som kan vara svåra att förstå ge stöd i samtalet tydliggöra det som sägs hjälpa till att komma ihåg vad som sägs föra anteckningar under samtalet Teletal erbjuder även blindskrift, vilket gör att människor med nedsatt syn kan få anteckningar i ett format som bättre stämmer överens med den skrift de önskar läsa information från. Sida 18

19 Höstmys Syltad svamp Ett utsökt sätt att bevara svamp på. Syltad svamp är riktigt enkelt att göra och är roligt att bjuda på. Färdigt på: 30 min Ingredienser 2 l svamp, gärna kantareller 0.75 dl ättiksprit, 10% 0.5 dl vitt vin 1 dl vatten 1.5 dl socker 5 st vitpepparkorn 2 st kryddnejlikor Gör så här 1. Ansa och putsa svampen väl. Blanda samman de övriga ingredienserna till en lag och koka upp. 2. Lägg i svampen och låt den sjuda i 15 minuter. 3. Ta sedan upp svampen och lägg i rena burkar. Koka upp lagen och skumma av. Sila och häll över svampen så det täcker. Sida 19

20 Södra Vallviksvägen 4B Växjö Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Öppettider: Mån tors Fre Lunchstängt Sida 20

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt juni 2011 Bilden på framsidan: Tecknad bild på en person som ligger i hängmattan och läser. Från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetsbrev april 2012

Idé-nytt. Nyhetsbrev april 2012 Idé-nytt Nyhetsbrev april 2012 Bilden på framsidan: Påskhare med en korg med ägg från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009

Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009 Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009 Bilden på framsidan: Adventsljustake OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns-

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA

FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA FÖRENINGSSERVICE PRISLISTA JUNI 2015 Fördelarna med vår service: att ni kan beställa ert jobb per telefon, brev eller mail att ni får hjälp med utformandet av era medlemsbrev att renskriva från handskrivet

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Välkommen till KHAD 2013!

Välkommen till KHAD 2013! Välkommen till KHAD 2013! Nu börjar den 1a februari, mässdagen, att närma sig och vi vill därför komma med en mer detaljerad information om vad som gäller under dagen. Totalt blir det 36 företag från skolans

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Information och praktiska tips vid synnedsättning

Information och praktiska tips vid synnedsättning Information och praktiska tips vid synnedsättning Information från Syncentralen Habiliteringen Solvändan Åbovägen 14 351 88 Växjö 1 Innehåll Kort om Syncentralen... 3 Synnedsättningen förändrar vardagen...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby.

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Dialog för ett lärande Väsby Nils Munthe 08-590 974 02 Nils.munthe@upplandsvasby.se Mötesanteckningar 2014-10-23 Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Tid: Torsdagen

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Knappval, 3Växel administratör.

Knappval, 3Växel administratör. Knappval. Man kan koppla knappvalsfunktion till växelnummer i Växel. De som ringer kan här välja rätt avdelning på företaget, till exexempel Tryck 1 för försäljning, tryck 2 för support och så vidare.

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt?

Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt? Hörteknik i skolan, nödvändigt men inte tillräckligt? Seminarium 8 Pedagogen i vardagen samspel och lärande Stockholm 25-26 mars 2010 Arne Gustafsson / Håkan Bergkvist, SPSM 3 Pedagogiska förutsättningar

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Välkomna till ett nytt år med Attention!

Välkomna till ett nytt år med Attention! Uppsala Januari 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Inbjudan till Säkra pengar... sid 2 Inbjudan till fokusgruppsintervju... sid 2 Cafékvällar, schema VT 2012... sid 3 Inbjudan till skrivarkurs... sid 4

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer