Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010"

Transkript

1 Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

2 Bilden på framsidan: Entré Vallhagen. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet men ni får mycket gärna sprida informationen vidare till medlemmarna i respektive förening. Handikapprörelsens Idé- & KunskapCentrum Södra Vallviksvägen 4 B VÄXJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Sida 2

3 Innehållsförteckning Sid Ledaren- Valtider - en chans till förändring 5 Projekt från SFI till arbete 6 FN:s konvention 7 Kurs om rättigheter för funktionsnedsatta 8 Försäkringskasserådet 9 Handikapprådets möte 7 september 9 Nätverk val 10 Nytt i kunskapsbanken 11 Sex månader i Vallhagen 12 Information om servicegruppen 13 Säljes 14 Lån av fritidshjälpmedel 14 I vårt hjälpmedelssortiment 15 Valdebatt med landstingspolitiker 16 Lunchföredrag i Vallis en succé 17 Information om teletal 18 Höstmys 19 Öppettider 20 Sida 3

4 Välkommen till Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum! Du är alltid välkommen till oss för ett besök. Kom gärna och titta i vår kunskapsbank eller läs någon av alla de föreningstidningar som finns hos oss. Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ serviceorganisation och ett kunskapscentrum för handikappfrågor, skapat av handikappföreningarna i Kronobergs län. I&KC bildades den 6 oktober 1998 efter att ha startat som ett projekt under , finansierat av Allmänna Arvsfonden och Länsarbetsnämnden. Den permanenta organisationen finansieras genom medel från Landstinget Kronoberg, länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Idé-nytt är ett enkelt informationsblad (upplaga 700 st) som regelbundet sänds ut till samtliga förtroendevalda i läns- och lokalföreningar. Enskilda personer och föreningar är välkomna med synpunkter på innehållet och får gärna sprida informationen vidare. Skicka din e-postadress till och skriv att du önskar tidningen skickad med e-post. Idé-nytt finns även på hemsidan, Sida 4

5 Ansvarig utgivare: Jan Karlsson Ledare Valtider en chans till förbättringar? När detta skrivs går valrörelsen in i det absoluta slutskedet. När du läser detta kanske vi t o m vet hur valet fallit ut. Som vanligt, i dessa valrörelsetider, sägs många vackra ord från våra olika politiska företrädare. Ibland är det nästan svårt att få ett enda negativt framtidsbesked från någon av dem, trots att vi vet att vi lever i relativt svåra tider för den offentliga sektorn. Själv tycker jag att det är mycket svårt att välja parti. Dock blir det en runda till röstningslokalen. Folk säger ju t ex att man hellre ska rösta blankt än att inte rösta. Anledningen för många att inte rösta är ju att de inte vill engagera sig i samhällsfrågor och tycker att politik är ointressant. För mig är det tvärt om. Jag är i princip omåttligt intresserad av politiska frågor och följer besluten på nära håll. För min del handlar det om en otroligt stor respekt och en mycket positiv inställning till alla dessa fantastiska personer, oavsett partitillhörighet som lägger så mycket tid och kraft på medborgarnas och samhällets bästa. Det skulle va mycket lättare om man fick lägga i flera sedlar i varje kuvert. Men, å andra sidan, vad ska man säga om debatten i år? På pappret finns det ju sju partier (eller fler), men ibland känns det nästan som att det bara finns två stycken. Det är nu i princip bara frågan om två s k block. Övriga konstellationer verkar ju numera helt omöjliga. Blir inte politiken mindre intressant på detta sätt? Vad tycker ni? Trevlig höst! Jan Karlsson Sida 5

6 Projekt i Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrums regi Idé-nytt oktober 2010 Projekt Från SFI till arbete Det har varit en svart sommar för flera av våra klienter! De kunde inte njuta av det fina, varma sommarvädret. En klient i Växjö fick en hjärtinfarkt och opererades. En annan klient i Älmhult genomgick två operationer och en klient i Markaryd opererades för sin benskada i början av juni. Under augusti månad har vi arbetat intensivt med två klienter som skulle börja SFI utbildningen. Projektledaren har följt med klienten på läkarbesök på ögonmottagningen. Efter flera telefonsamtal och besök på ögonmottagningen, skickade äntligen läkaren remiss till Syncentralen och den 11 oktober kommer klienten att få den hjälp hon behöver ( i form av hjälpmedel) för att kunna delta i undervisningen. Vi har också arbetat mycket med att ordna praktikplatser åt våra klienter. Vi väntar på svar från flera arbetsgivare där det gäller två av våra klienter i Älmhult. Projektledaren har varit i kontakt med flyktingsamordnare och praktiksamordnare i Alvesta kommun, Älmhults kommun, Markaryds kommun och Tingsryds kommun och hoppas att få träffa dem så snart som möjligt. Våra klienter i dessa kommuner har inte fått någon praktikplats. Därför är det viktigt att påminna de ansvariga att det ingår i projektets syfte och att det är ett delområde av vårt arbete att hjälpa till med adekvata praktikplatser. Projektledare Tania Ferdean Sida 6

7 FN:s konvention ett verktyg i påverkansarbetet Informationsinsatserna är i full gång när det gäller projektet. 4 av 8 kommuner har i dagsläget fått en fördjupad information kring projektet och konventionen. De andra kommunerna och landstinget betar vi av under oktober I september har vi dessutom deltagit vid en utbildning som HSO-riks höll i. Se separat artikel. Denna var mycket bra och gav ett antal goda idéer på hur vi blir bättre på att informera om och konkretisera konventionen gentemot föreningarna och myndigheter. Vidare kommer vi att delta vid Funktionshindrades dag i Uppvidinge kommun lördagen den 9 oktober. Nu börjar även arbetet med att ta fram en konkret utbildning i konventionen. Denna kommer att skräddarsys för länets distriktsföreningar. Utbildningen kommer att genomföras under våren Vid tips, idéer, frågor eller funderingar, så är ni hjärtligt välkomna att höra av er. Martin Edberg Projektledare Sida 7

8 Kurs om Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Haninge september 2010 Kursen arrangerades av HSO:s projekt, Agenda 50 - verktyg för våra rättigheter och var mycket spännande och lärorik. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige i januari 2009, och är ett mycket bra hjälpmedel i påverkansarbetet i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Efter kursen kändes det som om pusselbitarna föll på plats, och jag har nu fått tillräckligt med kunskap för att se hur konventionen kan användas praktiskt i påverkansarbetet. Projektledaren för Agenda 50, Maryanne Rönnersten, delade under kursdagarna med sig av sin gedigna kunskap, och vi fick även arbeta praktiskt med olika grupparbeten. FN:s konvention kan i början uppfattas som lite krånglig, men jag är helt säker på att föreningarna inom handikapprörelsen också kommer att se vilken nytta konventionen kan vara för att få gehör för frågor som rör just deras förening. Ökad kunskap ger större möjlighet att påverka våra beslutsfattare så att konventionen efterlevs även i verkligheten. Och ju mer man lär sig om konventionen, desto mer kan man påverka. Att konventionen till en början kan upplevas som lite krånglig, innebär inte att den är tråkig. Tvärtom, den är oerhört spännande och inspirerande, vilket jag är övertygad om att även föreningarna kommer att tycka, när de har lärt känna konventionen lite mer ingående. Helene Johansson Wifvesson Projektassistent FN:s konvention ett verktyg i påverkansarbetet, I&KC Sida 8

9 Handikapprörelsens samverkansorgan Försäkringskasserådet Det senaste mötet med rådet gick av stapeln den 13 september. Vi fick en uppföljning på de nya rutinerna inom LASS. En positiv sak är att den som använder två assistenter samtidigt numer får räkna samtliga timmar, dvs två assistenter i två timmar blir fyra timmar. Detta innebär att man lättare kommer upp i de magiska tjugo timmarna. Vi fick även höra om de nya reglerna för nyanlända invandrare. Fr o m den 1 december i år är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för dessa om de är mellan 18 och 64 år, annars är det även fortsättningsvis respektive vistelsekommun. Handikapprådets möte den 7 september -10 Solveig Svensson verksamhetschef för vuxenpsykiatri informerade om uppdraget att ta hand om den specialiserade psykiatrin, att vara sammanhållande, samverka med andra sjukvårdsaktörer och se till det länsövergripande inom psykiatrin, som ska vara anpassad till såväl öppen som sluten vård. Det ska finnas 24 st. fasta läkartjänster i Kronobergs län inom psykiatrin men just nu endast 16 st. tillsatta och 8 vakanta. På psykmott. tog de emot 1554 psykpat. och 402 beroendepat. under 2009 och man har alltid akutverksamhet under hela dygnet. Man ser oxså att äldredepressionen har ökat Det märks nu tydligt att vi börjar närma oss VALET i Sverige. Det är mest avslutning av de olika utskottens arbete som pågår just nu, och de börjar förbereda sej för det nya arbetet i landstinget Kronoberg när valet är över. Handikapprådet kommer inte att finnas kvar som det nu är, men förhoppningsvis blir det en ny liknande sammansättning när allt är färdigplanerat, där vi från handikapprörelsen får möjlighet att vara med. Lärcafé i Ljungby har varit mycket givande och kommer att fortsätta inom diabetesvården. Hjärtebarnsföreningen kommer oxså att starta nu i höst med lärande kafé. Det informerades om I&KC:s invigning den 1 juni och om I&KC:s valdebatt 23 augusti med landstingspolitikerna. Sista mötet i handikapprådet blir den 10 november -10 Vid pennan Yvonne L Sida 9

10 Från Nätverken FAKTARUTA I nätverken kan de personer som är intresserade av en viss fråga samarbeta, oavsett vilken förening man tillhör. Nätverk startas, på initiativ av en eller flera föreningar, kring sakfrågor som berör flera föreningar. De personer som har intresse i sakfrågan kan delta i nätverken (d v s man behöver inte väljas av eller representera en viss förening). Genom nätverk kan man nå människor som ännu inte är engagerade i handikapprörelsen eller yngre människor (idag är endast ett fåtal yngre funktionshindrade aktiva i föreningarna). Handikapprörelsen i länet har valt att utveckla samarbets- och samverkansformerna genom s.k. nätverk. Genom Idé-nytt sprids info om pågående och planerade nätverk. Idé-nytt finns även på I & KC:s hemsida. Nätverk Val I&KC:s valnätverk har planerat och genomfört en paneldiskussion med samtliga partier i landstingsfullmäktige i länet. Detta skedde I Vallhagen den 23 augusti. Mer om denna aktivitet kan du läsa i en sep artikel. Sida 10

11 Nytt i kunskapsbanken Bygga skolor för fler Den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Hur gärna vi än önskar går inte elevers funktionsnedsättningar att bygga bort, men genom att tillrättalägga den fysiska lärmiljön i skolan är mycket vunnet. Det framgår av den här boken som innehåller resultaten från fyra års forskning av hur skolans fysiska lärmiljö påverkar koncentrationsförmågan hos barn med ADHD, autism och Downs syndrom. I sex olika klassrum visas hur de faktiska förhållandena, såsom placering av till exempel fönster och dörrar, påverkar elever med dessa funktionsnedsättningar. Boken riktar sig såväl till byggherrar, arkitekter och planerare som till verksamhetsansvariga tjänstemän, skolledare och pedagoger. Catrin Tufvesson är teknologie doktor från Lunds Tekniska Högskola och arbetar som FoU-samordnare med inriktning på den fysiska miljöns utformning på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Boken är en bearbetad version av hennes doktorsavhandling. Joel Tufvesson, arkitekt SAR/MSA, är stadsarkitekt med tidigare erfarenhet av projektering och genomförande av olika typer av koncentrationskrävande miljöer med inriktning på bland annat utbildning, vård och arbetsplatser. Sida 11

12 Idé-nytt oktober 2010 Sex månader i Vallhagen Det har redan gått sex månader drygt sen vi med stor möda plockade upp våra saker ur flyttkartongerna. Mycket fungerar alldeles utmärkt men det finns fortfarande en hel del att arbeta med. Något som har varit mycket efterfrågat är möteslokalerna som finns i Vallhagen t ex konferensrummet där 79 möten har hållits sedan vi flyttade in och då får man räkna bort juli när ingen hade tingat lokalen. Även lilla möteslokalen och I&KC:s kök är ofta upptagna, så kom ihåg att boka ert möte i god tid. Lokalgruppen som blev utsedd på den ordinarie föreningsstämman i maj och som arbetar med att försöka åtgärda problem som finns när det gäller lokalerna eller närliggande utemiljö, kommer att ha en hel del att arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på vad vi ska arbeta med. Lägg en lapp i I&KC:s postfack eller skicka ett mail till Bland de frågor som lokalgruppen och tillgänglighetskonsulten Maarit Lundwall arbetat med, och en del är klara, som t ex räcke och trappmarkeringar vid entrén, askfat, röjning av lövverket runt befintlig belysning vid parkeringen och snöröjningen av trottoarerna. Frågor som har tagits upp med VöFAB och som kommer att åtgärdas senare pga ekonomin är bl a bättre belysning vid entrén och markering av parkeringsplatserna. Signallampor, cykelställ och skyltar i korridorerna finns också på agendan men där måste frågan om finansieringen diskuteras. Ett räcke har blivit uppsatt vid entrén Sida 12

13 INFORMATION OM SERVICEGRUPPEN Fiket är öppet klockan måndag-fredag. (Naturligtvis går det att få sig en kopp kaffe och en macka övriga tider mellan 7.30 och också). Om ni vill göra en beställning så går det bra att göra det via mail: eller telefon: Tala då om : Vem som beställer, namn och förening. Och ett telefonnummer. Vilket datum och klockslag. Var vill ni att vi ställer beställningen. Vad vill ni ha, antal mm. Ju noggrannare beställning desto bättre!!! Jag skickar ett svarsmail så ni vet att beställningen har gått fram. Vi vill helst ha din beställning några dagar (minst 2-3) innan du ska ha den, men vi fixar på kortare varsel också om vi kan. Lättlunch! Vi kommer att ha färdigrätter i frysen som kan värmas i micro, det kan vara t.ex. soppa, paj, lasagne. Beställ i god tid! Utöver Cafeverksamhet så sköter vi ju en del av städningen i huset. Jag vill gärna påminna om att vi gärna hjälper er förening med att t.ex lägga brev i kuvert, klistra på adresslappar, vattnar era blommor, städar ert kontor, mm. Fråga oss! Mats från servicegruppen samlar in papper Ha en trevlig höst önskar Servicegruppen/ Helen Sida 13

14 Säljes Lite använd parcykel säljes. Cykeln har ett rörligt och ett fast styre. Pris: 5000:- Monica Espinosa Tel , Lån av fritidshjälpmedel Ni vet väl att ni under 2 veckor gratis får låna fritidshjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Exempel på hjälpmedel är: 3-hjulig cykel, bouleset med magnet, golf introduktionspaket, rullstolscykel, flytring, handdriven cykel, rollator terräng m m. Läs mer här: aspx Du ansvarar själv för att du använder egen skyddsutrustning. Side-by-side cykel, Janne och Mirvete på en testrunda Sida 14

15 I vårt hjälpmedelssortiment Nytt från Hjälpmedel Vi har ökat vårt sortiment med två produkter. Förvaring - Mynthållare Moneybox En liten box som rymmer alla svenska mynttyper som gäller idag. Jättesmidig att ha i fickan. Pris 45:- styck Märkning - Märkduttar Självhäftande "märkduttar" svarta Pris 4:- styck Sida 15

16 Valdebatt med landstingspolitiker Måndagen den 23 augusti hade I&KC:s Valnätverk anordnat en paneldebatt med de sju partierna i landstingsfullmäktige. Aktiviteten gick av stapeln i handikapprörelsens lokaler I Vallhagen I Växjö. Debattledare var den gamle kändisen Dan Krantz som gjorde en prickfri insats. De sju partiföreträdarna fick frågor som föreningarna skickat in före sommaren. Valnätverket hade sammanställt frågorna till en förhoppningsvis bra blandning. Det var frågor om allt från teckenspråkets status till läkarkvalitén på länets vårdcentraler. Många av frågorna besvarades positivt. Då inget av partierna direkt stack ut är det svårt att säga vilka slutsatser man ska dra av de svar vi fick. Ett resultat är dock redan nått: På vår önskan om att Landstinget ska göra en plan/strategi för att anställa fler personer med funktionsnedsättning fick vi endast positiva reaktioner. Det har nu meddelats oss att Lennart Värmby (V) redan har motionerat i landstingsfullmäktige i ärendet. Ca 50 personer från handikapprörelsen närvarade den aktuella kvällen. Politikerdebatt med Dan Krantz som debattledare Sida 16

17 Lunchföredrag I Vallis en succé En torsdag i månaden blir det lunch med tillhörande föredrag i lokalerna i Vallhagen. För 80 kr får man en lunch med kaffe efteråt samt något intressant föredrag. Premiären skedde torsdagen den 26 augusti. Då berättade Leif Carlsson från Musik i Kronoberg om sitt arbete med att dokumentera den lokala dansmusiken under 1900-talet. Detta evenemang drog närmare 30 besökare. Lunchföredragen kommer att bli en återkommande aktivitet ett bra tag framöver, hoppas vi I&KC-personal. Nästa föredrag blir torsdagen den 28 oktober kl Då kommer Lars-Åke Johansson från företaget Bilinredarna i Växjö att berätta om olika typer av bilanpassningar. Ämnena kommer att skifta rejält och det kommer alltid att finnas något som passar de flesta. Kom du också någon torsdag I höst! Sida 17

18 Stöd till dig med tal- röst- eller språksvårigheter när du ringer landstinget Landstinget Kronobergs två växelnummer, och , är anslutna till teletal. Teletal är till för dig som har tal-, rösteller språksvårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en teletaltolk. Det är kostnadsfritt för dig som ringer och det behövs ingen förbokning, utredning eller remiss. Alla som ringer till landstingets växel möts av en röst som säger: "Välkommen till Landstinget Kronoberg. Önskar du en stödperson som ger tal-, minnes- eller anteckningsstöd, tryck 1, annars vänta kvar." Trycker du 1 kopplas du till en teletaltolk som ringer upp den person eller avdelning som efterfrågas och förklarar varför tolken är med. Tolken har tystnadsplikt. Tolken kan: tolka tal och röster som kan vara svåra att förstå ge stöd i samtalet tydliggöra det som sägs hjälpa till att komma ihåg vad som sägs föra anteckningar under samtalet Teletal erbjuder även blindskrift, vilket gör att människor med nedsatt syn kan få anteckningar i ett format som bättre stämmer överens med den skrift de önskar läsa information från. Sida 18

19 Höstmys Syltad svamp Ett utsökt sätt att bevara svamp på. Syltad svamp är riktigt enkelt att göra och är roligt att bjuda på. Färdigt på: 30 min Ingredienser 2 l svamp, gärna kantareller 0.75 dl ättiksprit, 10% 0.5 dl vitt vin 1 dl vatten 1.5 dl socker 5 st vitpepparkorn 2 st kryddnejlikor Gör så här 1. Ansa och putsa svampen väl. Blanda samman de övriga ingredienserna till en lag och koka upp. 2. Lägg i svampen och låt den sjuda i 15 minuter. 3. Ta sedan upp svampen och lägg i rena burkar. Koka upp lagen och skumma av. Sila och häll över svampen så det täcker. Sida 19

20 Södra Vallviksvägen 4B Växjö Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Öppettider: Mån tors Fre Lunchstängt Sida 20

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt juni 2011 Bilden på framsidan: Tecknad bild på en person som ligger i hängmattan och läser. Från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer