Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009"

Transkript

1 Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009

2 Bilden på framsidan: Adventsljustake OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet men ni får mycket gärna sprida informationen vidare till medlemmarna i respektive förening. Sida 2

3 Innehållsförteckning Sid Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum 4 Ledaren- en mandatperiod går fort 5 Information om öppettider i jul 6 Extra Föreningsstämma 7 Projekt Från SFI till arbete 8 Sociorama 9 Samverkansorganen 10 Försäkringskasserådet 11 Brukarforum Närsjukvården 11 SRF har besökt Eritrea 12 Från hjälpmedelsortimentet 13 Nytt i Kunskapsbanken Knytpunkt 17 Namnbyten & notis 18 Julkort 19 Recept inte bara på medicin Flytten 22 Nätverkval Adress 24 Grafiskt ansvarig: Tommy Söderholm - praktikant Sida 3

4 Välkommen till Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum! Du är alltid välkommen till oss för ett besök. Kom gärna och titta i vår kunskapsbank eller läs någon av alla de föreningstidningar som finns hos oss. Idé-nytt November 2009 Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ serviceorganisation och ett kunskapscentrum för handikappfrågor, skapat av handikappföreningarna i Kronobergs län. I&KC bildades den 6 oktober 1998 efter att ha startat som ett projekt under , finansierat av Allmänna Arvsfonden och Länsarbetsnämnden. Den permanenta organisationen finansieras genom medel från Landstinget Kronoberg, länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Idé-nytt är ett enkelt informationsblad (upplaga 700 st) som regelbundet sänds ut till samtliga förtroendevalda i läns- och lokalföreningar. Enskilda personer och föreningar är välkomna med synpunkter på innehållet och får gärna sprida informationen vidare. Idé-nytt finns även på hemsidan, Ansvarig utgivare: Jan Karlsson Sida 4

5 Ledare. En mandatperiod går så fort! Ja, inte känns det särskilt länge sedan valet Själv minns jag det som igår, trots att det är mer än tre år sedan. Mycket har hänt under dessa år. Både på gott och på ont. Till en ganska stor del har den moderatdominerade alliansen genomfört sin politik. Men därutöver har Sverige, som så många andra länder, fått känna av den globala finanskrisen, vilken tog sin början i september Nu är dock den värsta krisen över och om bara några månader står de politiska partierna i kö för att på olika sätt få nationen på rätt köl igen. Ja, som sagt, tredje söndagen i september 2010 är det val till riksdag, landsting och kommuner. Då det gäller valet till Landstinget Kronoberg kommer I&KC i vanlig ordning att vilja ha ett ord med i laget. Genom att ställa tydliga och befogade krav vill vi påverka de olika partigrupperna att tänka på personer med funktionsnedsättningar. Vill du vara med och arbeta i I&KC:s Valnätverk inför nästkommande landstingsval får du mer information i denna tidning. Du får veta hur vi tänkt att arbeta samt hur just du och din förening på ett kreativt sätt kan delta i detta arbete. Men innan dess ska vi njuta av alla sköna högtider, allt ifrån Lucia till Trettondagen, med självaste julen som höjdpunkt. Många sköna helghälsningar från Jan Karlsson Verksamhetsledare Sida 5

6 Vi har julstängt på I&KC under tiden 21/ / Vid brådskande ärende ring verksamhetsansvarig Jan Karlsson Sida 6

7 Extra Föreningstämma Idé-nytt November 2009 Måndagen den 2 november anordnade I&KC en Extra Föreningsstämma. Höstens extrastämma var tyvärr mindre välbesökt än vanligt. Sammanlagt var vi dryga 30-talet människor i Mariakyrkan i Växjö. Det intressantaste denna kväll var de externa föreläsarna. Bland dessa kan nämnas företaget Hjälpmedelsteknik Syd som visade upp mängder av olika intressanta produkter. Kanske en framtida samarbetspartner, vem vet? Här kommer en bild från evenemanget! Sida 7

8 Projekt i Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrums regi Idé-nytt November 2009 Projekt Från SFI till arbete Det har pågått ett intensivt arbete inom projektet "Från SFI till arbete" dem senaste två månaderna. Vi har fortsatt med att informera om projektet. Den 8 september var projektledaren på Introduktionsenheten i Växjö och träffade samtliga handläggare och den 19 oktober träffade hon SFI lärargruppen i Markaryd och presenterade projektet. Parallellt har vi arbetat med att stötta våra klienter då det gäller Sfi undervisningen. Vi har sett till att de har sitt lärohjäpmedel på skolan och har kommit med förslag och råd när vi har upptäckt brist på engagemang och empati från lärarnas sida, när det gäller invandrarelever med funktionsnedsättning. Under tiden har projektledaren anordnat med en praktikplats åt en klient och en annan klient har hjälpts med att delta i utbildningen "Starta eget för Invandrare". Länsstyrelsens integrationsdirektör Gisela Andersson har bjudit till möte med projektledare från olika organisationer och myndigheter; Röda Korset med projektet Centrum för Integration och Hälsa,Växjö Kommun med projektet Resurs Araby, Länsstyrelsen med projektet JobBo, Macken, Arbetsförmedlingen och Idé- & KunskapsCentrum med projektet "Från SFI till arbete". Vi har haft ett givande och ömsesidigt utbyte av synpunkter, erfarenheter och kunskap. Projektledare Tania Ferdean Mobil: Sida 8

9 Sociorama Inte så mycket nytt under solen. Vi har möte med kollegor och styrgrupp den 10 dec. Då kommer vi att diskutera framtiden för Sociorama. Sammanslagningen av Kalmar Högskola och Växjö Universitet påverkar också Sociorama. Alla avtal som har Växjö Universitet som part sägs upp och därmed finns inte heller något avtal med Sociorama. Vi får helt enkelt se vad som händer, känslan är att många talar gott om Sociorama men ingen kan i dagsläget säga hur framtiden ter sig. Martin Edberg utvecklingsansvarig I&KC Sida 9

10 Handikapprörelsens samverkansorgan FAKTARUTA Handikapprörelsen samverkar med myndigheterna bl a genom olika typer av samverkansorgan. Till organen väljer handikapprörelsen gemensamt representanter som företräder hela handikapprörelsen (d v s inte endast den förening som företrädaren tillhör). I organen deltar även repr. för myndigheterna för att diskutera och informera kring olika handikappfrågor. Aktuella samverkansorgan: Landstingets handikappråd (LHR) Kommunala handikapprådet (KHR) samtliga kommuner Resenärsrådet (Länstrafiken) Brukarråd (Länsstyrelsen) Brukarforum Närsjukvård Brukarforum Slutenvård Försäkringskasserådet Sida 10

11 Från samverkansorganen Försäkringskasserådet Senaste mötet i rådet var den 23 november. Den punkt som dominerade mötet gällde de som blir utförsäkrade vid årsskiftet Alla som hamnar utanför försäkringssystemet kommer att få gå ett s k arbetsintroduktionsprogram. Efter tre månader kommer det att framgå om man kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Det kommer också att bli så att man med hjälp av aktivitetsstöd vid praktik kommer att kunna få tillbaka sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i uppräknad variant. BrukarForum Närsjukvården Torsdagen den 12 november 2009 hölls möte på Vårdcentralen Dalbo, Växjö. Chefsläkare Olof Cronberg informerade om verksamheten på vårdcentralen. Hjälpmedelsjour för trasiga hjälpmedel på helgerna diskuterades och en del förslag framkom. Yvonne Hellsten, verksamhetschef för Hjälpmedelscentralen lovade arbeta vidare med frågan. Inhyrningsläkare på vårdcentralerna diskuterades och deras bemötande mot patienterna. Kristina Olsson, PA-specialist på landstinget informerade om hur man hyr in läkarna och kontakten med bemanningsföretagen. Information om vaccinationsläget inför svininfluensan gavs. Följande möten bokades inför 2010: 4 mars och 27 maj. Gunila Olsson Sida 11

12 SRF Kronoberg har besökt Eritrea. SRF Kronoberg har haft ett samarbetsprojekt i Eritrea sedan 2001, tyvärr måste vi avsluta projektet i år. Att vi inte kan fortsätta vårt samarbete med Ernab som är Eritreas synskadeorganisation beror på att Shia beslutat att det ska vara tre organisationer för att det ska vara ett programland. Vårt samarbete med Ernab har varit lyckat, men vägen dit har inte varit så enkel. Det beror på att i deras kultur är det inte så självklart att kvinnorna ska ha en plats i organisationen. För oss har det varit ett krav eftersom vi stöttat uppbyggnaden av Ernabs organisation. Nu när vi närmar oss slutet av vårt samarbete kan vi se ett resultat när det gäller kvinnornas delaktighet i Ernab. Kvinnokommittéer har bildats ute i alla distrikt och två kvinnor har kommit in i förbundsstyrelsen. Och männen ser kvinnorna som en resurs i organisationen. Det finns mycket mer att berätta om vårt projekt men utrymmet räcker inte till. Gå gärna in på Lise-Lott Naess Ordförande Sida 12

13 I vårt hjälpmedelssortiment Nu är det strax vinter med allt vad det innebär med halka o mörker Vi på I & KC vill tipsa om dessa saker som gör din vistelse ute lite enklare och säkrare Personreflex med jojo 25:- Isdubb härdad 60:- Stödkäpp ResNätt hopfällbar 153:- Stödkäpp, vänster 100:- Stödkäpp, höger 100:- Sida 13

14 Nytt i Kunskapsbanken Armlös, benlös men inte hopplös Mikael Andersson var dömd till ett liv på institution när han föddes armlös och benlös i mitten av sextiotalet. Följ hans väg, från barndomens kamp mot kropp och fördomar, till idag då han är gift trebarnsfar, framgångsrik föreläsare och egen företagare. I en mycket personlig berättelse får vi en inblick i vad som fört honom framåt i livet; betydelsen av drivkraft, aktiva val och eget ansvar. Om hur han tidigt bestämde sig för att leva ett självständigt och aktivt liv, och steg för steg lärde sig att hantera såväl fysiska som mentala begränsningar. Sida 14

15 BYGG IKAPP För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning För att åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö behövs insikt och förståelse för människors olikheter samt kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder. Först då kan gamla hinder undanröjas och nya undvikas. BYGG IKAPP är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information och fördjupad kunskap om gällande regler samt vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Den aktuella revideringen innebär framför allt en anpassning till de nya byggreglerna från Boverket, BBR 15, som efter en ettårig övergångsperiod gäller fullt ut från den 1 juli Författare är arkitekt SAR/MSA Elisabet Svensson med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor från bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen och Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning. Sida 15

16 Några trådar i FUB-väven Några trådar i FUB-väven skildrar FUB:s (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) framväxt och utveckling från lokala projekt på 1950-talet till rikstäckande organisation. Den sätter in de första FUB-pionjärernas insats - att bryta fördomsvallen - i ett tidssammanhang och beskriver några viktiga teman som förändrar organisationen fram till 1990-talet. Ett av dessa teman är FUB:s arbete med frigörelse och inflytande för personer med utvecklingsstörning FUB:s Forskningspris och Resestipendium för år 2002 har tilldelats bokens författare Olov Andersson, Halmstad, för hans arbete med att dokumentera FUB:s historia. Sida 16

17 Knytpunkt tredje gången Torsdagen den 15 oktober anordnades aktiviteten Knytpunkt för tredje året i rad. Knytpunkt är ett samarrangemang mellan institutionen IVOSA på Växjö Universitet och länets brukarorganisationer. Ca 25 föreningar från t ex handikapprörelsen deltog. Knytpunkt är tänkt som en möjlighet för socionomstudenterna att träffa representanter från brukarorganisationer av olika slag. De olika föreningarna hade s k informationsbord i Gallerian i Växjö Universitet. Flera organisationer höll även föredrag om sin verksamhet. Tyvärr var det inte lika stort intresse bland studenterna som tidigare. En del föredrag fick t o m ställas in. Ett par positiva undantag var dock Bröstcancerföreningen Victoria och IOGT Kamratstödet inkl FC Vattentorget som drog massor av studenter till sig. Den relativt fåtaliga uppslutningen kan bero på att flertalet av studenterna har upplevt exakt samma aktivitet en eller två gånger tidigare. Även om initiativet med Knytpunkt är mycket bra kanske det inte skulle va fel med ett uppehåll under nästa år för att få upp intresset igen inför Sida 17

18 Namnbyten Föreningen Autism byter namn den 1 januari 2010 till- AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET I KRONOBERGS LÄN. DHR betyder numera: Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder RTP Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade har bytt namn till Personskade förbundet RTP men jobbar med samma frågor Notis Globalt café en succépremiär Torsdagen den 26 november anordnades för första gången ett s k Globalt café. De handikappföreningar som bedriver biståndsprojekt träffades och informerade varandra om respektive projekt. De föreningar som har biståndsprojekt är FUB, SRF och FSDB. Nästa globala café blir i slutet av april Då kommer samtliga handikappföreningar att bjudas in, då det med största sannolikhet finns fler organisationer som går i projekttankar. Sida 18

19 Julkort Julkort av målade av Växjökonstnären Kristina Klaesson finns att köpa hos I&KC Pris 5 kr/st Sida 19

20 Recept inte bara på medicin När du går till din vårdcentral eller någon annanstans inom Landstinget Kronoberg har du möjlighet att få ett recept. Men, inte bara ett traditionellt recept på salva, medicin eller tabletter. Sedan januari i år finns det något som heter fysisk aktivitet på recept (förkortas FAR). Tanken är inte helt ny. Redan före 2009 fanns det fyra enheter inom vårt landsting som hade möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet. Detta eftersom Kronobergs län redan då var med i projektet Brobygget. Sedan början av 2009 har det satsats mycket på FAR, berättar Cathrin Edvardson-Lind, som är en av två projektledare för FAR inom Landstinget Kronoberg. Vi har utbildat vår personal då det gäller förskrivning av fysisk aktivitet, säger Cathrin. Detta är inte bara en intern angelägenhet. Smålandsidrotten har utbildat massor av s k FAR-ledare. Och fler ska det bli. Dessa finns i olika idrotts- och fritidsföreningar. När man söker för en åkomma eller är under rehabilitering kan man be om ett recept på fysisk aktivitet. Läkaren kan också rekomendera ett sådant. När man fått receptet i sin hand kan man själv ta tag i situationen och börja motionera antingen på egen hand eller i organiserad form. Man kan då antingen själv söka upp en förening där man kan utöva sin motion eller också gå till någon av landstingets auktoriserade receptmottagare. Av dessa kan man få hjälp att ta kontakt med en klubb eller förening. Receptmottagarna vet också vilka föreningar som har utbildade FARledare. Sida 20

21 Det är med dessa, som med vilka recept som helst, säger Cathrin, Om man väljer att ta lätt på saken kan man bara kasta det. Det är alltså upp till en själv vad man gör med det. Det är viktigt att t ex förskrivande läkare, sjukgymnaster m fl är ordentligt utbildade. Träningen måste vara genomtänkt och personligt utformad efter patienten. Den heliga skriften i detta sammanhang heter FYSS och är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut. Skriften är utvecklad av Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA). I skrivande stund har ca 700 recept på fysisk aktivitet skrivits ut i Kronobergs län. Och fler lär det bli. Projektet kommer att fortsätta även under Därefter ska tillvägagångssättet vara en ordinarie del av hälso- och sjukvården i Kronobergs län. Varför inte be om ett recept på fysisk aktivitet nästa gång du går på vårdcentralen, tipsar Cathrin Edvardson-Lind, som ser fram emot att sprida kunskaperna om FAR även under Sida 21

22 Mer och mer klarnar dag för dag! Ja, den kommande flytten till Vallhagen har varit det stora samtalsämnet under hela hösten. Trots att många detaljer inte är riktigt lösta ännu rätas de många frågetecknen ut ett efter ett. Klart är nu att drygt 20 läns- och lokalföreningar (inkl HSV och I&KC) flyttar under senvintern Enligt de senaste uppgifterna kommer själva flytten att ske under mars. De föreningar som så önskar kommer att vara med i en gemensam telefonväxel vid namn Centrex. Det är en digital lösning där ingen fysisk person behöver koppla samtalen och där varje förening får behålla sitt gamla nummer. Någon form av samordning av datatrafiken håller också på att undersökas. En kaféverksamhet med medarbetare från kommunens dagliga verksamhet kommer att bli verklighet. En fantastisk möjlighet till spontan eller organiserad gemenskap. Ja, detta var bara lite fakta. Men som tidigare nämnts så händer det saker varje dag. Vill du veta det senaste går det alltid bra att kontakta oss på I&KC på nummer Sida 22

23 Nätverk Val 2010 Nu är det dags att tänka framåt. Med anledning av detta starta nu I&KC upp ett nätverk som ska jobba inför valet Vem som helst som är intresserad kan anmäla sig. Tycker du att det låter intressant så slå då en signal till I&KC på tel Idé-nytt som e-post! Vet du om att det går bra att få Idé-nytt till din mail? Hjälp oss att spara papper och porto. Skicka din e-postadress till se och skriv att du önskar tidningen skickad till din mail. Sida 23

24 Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Västergatan VÄXJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Sida 24

Idé-nytt! Nyhetsbrev december 2010

Idé-nytt! Nyhetsbrev december 2010 Idé-nytt! Nyhetsbrev december 2010 Bilden på framsidan: Entré Vallhagen. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns-

Läs mer

Idé-nytt. NYHETSTIDNING December 2014

Idé-nytt. NYHETSTIDNING December 2014 Idé-nytt NYHETSTIDNING December 2014 Bilden på framsidan: snögubbe med hög hatt och morot som näsa Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Södra Vallviksvägen 4 B 352 51 VÄXJÖ Telefon: 0470-71 10 50

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet

FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet FN:s konvention - ett verktyg i påverkansarbetet Projektbeskrivning I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. FN:s konvention

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetstidning juni 2013

Idé-nytt. Nyhetstidning juni 2013 Idé-nytt Nyhetstidning juni 2013 Bilden på framsidan: Lise-Lott Naess tar emot Växjö kommuns mångfaldspris 2013. Motivering som står på diplomet: Diplom Växjö kommuns mångfaldspris 2013 för särskilda insatser

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt juni 2011 Bilden på framsidan: Tecknad bild på en person som ligger i hängmattan och läser. Från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010 Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010 Bilden på framsidan: Entré Vallhagen. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns-

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetsblad december 2012

Idé-nytt. Nyhetsblad december 2012 Idé-nytt Nyhetsblad december 2012 Bilden på framsidan: Akvarell med domherrar av Bo Lundwall Copyright: Bo Lundwall OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev april 2011

Idé-nytt! Nyhetsbrev april 2011 Idé-nytt! Nyhetsbrev april 2011 Bilden på framsidan: Påskkyckling OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet

Läs mer

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD ÅRSBOKSLUT 2012 LÄNETS HANDIKAPPRÅD 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Godkänd av Datum 1. 2013-02-01 Nyutgåva. Länets handikappråd 2013-02-14 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-07 Fört vid sammanträde med Plats och tid: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 14.00 16.15 Närvarande: Elisabeth Cima Kvarneke (V), ordförande Anne Wilks (MP) Melvin Selander,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Länets Handikappråd 2008-12-05 1 (5) Plats och tid Beslutande Hjälpmedelscentralen, Göviken Fredagen den 5 december 2008 kl 09.00-12.00 Leif Johansson Karin Andersson Lena Hallquist Inger Eriksson Ann-Christine

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev februari 2010

Idé-nytt! Nyhetsbrev februari 2010 Idé-nytt! Nyhetsbrev februari 2010 Bilden på framsidan: Vallhagen OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Stockholms läns landsting 12*

Stockholms läns landsting 12* Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen KD SKRIVELSE 2012-11-28 LS 1204-0546 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12*12-1 1 0001 4 Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde i Landstingets handikappråd den 1 december 2005 klockan 13:30-16:30

Protokoll fört vid sammanträde i Landstingets handikappråd den 1 december 2005 klockan 13:30-16:30 1 Handikappenheten 2005-12-16 Protokoll fört vid sammanträde i Landstingets handikappråd den 1 december 2005 klockan 13:30-16:30 Plats: Handikappenheten, Centrallasarettet Växjö Närvarande ledamöter: Mayken

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetsblad oktober 2012

Idé-nytt. Nyhetsblad oktober 2012 Idé-nytt Nyhetsblad oktober 2012 Bilden på framsidan: En kvist med mogna rönnbär OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera!

Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera! Så vill vi, som anhöriga, att (kontakten med) psykiatrin ska fungera! Örebro län i november 2010 Inledning Vi är en grupp anhöriga till personer med IPS, individuell personlighetsstörning, eller tidigare

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2010

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2010 Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2010 Bilden på framsidan: Vallmomotiv från ett vykort. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

BOSSE s cirklar & teman våren 2015

BOSSE s cirklar & teman våren 2015 BOSSE s cirklar & teman våren 2015 Hej. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Här kommer en ny kurskatalog från BOSSE. Vi har ändrat utseendet på katalogen. En cirkel eller ett tema per sida med en anmälningsblankett

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll 1 (5) Länets Handikappråd. 24 februari 2012 kl. 09.00-12.00, Landstingshuset, Hus 2, Plan 2, Dr. Prag

Protokoll 1 (5) Länets Handikappråd. 24 februari 2012 kl. 09.00-12.00, Landstingshuset, Hus 2, Plan 2, Dr. Prag Protokoll 1 (5) Länets Handikappråd Tid och plats för Sammanträdet 24 februari 2012 kl. 09.00-12.00, Landstingshuset, Hus 2, Plan 2, Dr. Prag Beslutande Elin Hoffner (V) Björn Hjortling Inger Essvall Kristian

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetsbrev april 2012

Idé-nytt. Nyhetsbrev april 2012 Idé-nytt Nyhetsbrev april 2012 Bilden på framsidan: Påskhare med en korg med ägg från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

Sid 1-13. Plats och tid KS salen, kl. 13.30 15.30 Beslutande

Sid 1-13. Plats och tid KS salen, kl. 13.30 15.30 Beslutande Mora Kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 27 februari 2014 Sid 1-13 Plats och tid KS salen, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ingvar Niilimaa ordförande Carina Renhall, RSMH Anna Wiklund, Neuroförbundet

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Idé-nytt. Nyhetsbrev december 2011

Idé-nytt. Nyhetsbrev december 2011 Idénytt Nyhetsbrev december 2011 Idénytt december 2011 Bilden på framsidan: AnnMari Bjurström, I&KC, tar emot Växjö kommuns tillgänglighetspris 2011. OBS! OBS! Sprid informationen i Idénytt till alla era

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping

Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna. ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Tillsammans ger vi bättre stöd till eleverna ett reportage om nya samverkansformer i Linköping Kunskapsutbyte som skapar nya möjligheter Ny teknik kan utgöra ett bra stöd för elever i skolarbetet. Men

Läs mer

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar

Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar Funktionsnedsättning och etniska minoritetsföreningar SIOS Bellmansgatan 15, 1 tr, 118 47 Stockholm Tel. 08-55 69 33 60 (vx). Fax 08-643 90 68 E-post:

Läs mer

De kommunala funktionshinderrådens historia

De kommunala funktionshinderrådens historia De kommunala funktionshinderrådens historia Text: Ingrid Dalén (2013) HSO Stockholms stad De kommunala funktionshindersrådens historia frågor och svar Stockholms stad har beslutat, i enlighet med socialstyrelsens

Läs mer