Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009"

Transkript

1 Idé-nytt! Nyhetsbrev November 2009

2 Bilden på framsidan: Adventsljustake OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns- och lokalplanet men ni får mycket gärna sprida informationen vidare till medlemmarna i respektive förening. Sida 2

3 Innehållsförteckning Sid Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum 4 Ledaren- en mandatperiod går fort 5 Information om öppettider i jul 6 Extra Föreningsstämma 7 Projekt Från SFI till arbete 8 Sociorama 9 Samverkansorganen 10 Försäkringskasserådet 11 Brukarforum Närsjukvården 11 SRF har besökt Eritrea 12 Från hjälpmedelsortimentet 13 Nytt i Kunskapsbanken Knytpunkt 17 Namnbyten & notis 18 Julkort 19 Recept inte bara på medicin Flytten 22 Nätverkval Adress 24 Grafiskt ansvarig: Tommy Söderholm - praktikant Sida 3

4 Välkommen till Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum! Du är alltid välkommen till oss för ett besök. Kom gärna och titta i vår kunskapsbank eller läs någon av alla de föreningstidningar som finns hos oss. Idé-nytt November 2009 Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ serviceorganisation och ett kunskapscentrum för handikappfrågor, skapat av handikappföreningarna i Kronobergs län. I&KC bildades den 6 oktober 1998 efter att ha startat som ett projekt under , finansierat av Allmänna Arvsfonden och Länsarbetsnämnden. Den permanenta organisationen finansieras genom medel från Landstinget Kronoberg, länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Idé-nytt är ett enkelt informationsblad (upplaga 700 st) som regelbundet sänds ut till samtliga förtroendevalda i läns- och lokalföreningar. Enskilda personer och föreningar är välkomna med synpunkter på innehållet och får gärna sprida informationen vidare. Idé-nytt finns även på hemsidan, Ansvarig utgivare: Jan Karlsson Sida 4

5 Ledare. En mandatperiod går så fort! Ja, inte känns det särskilt länge sedan valet Själv minns jag det som igår, trots att det är mer än tre år sedan. Mycket har hänt under dessa år. Både på gott och på ont. Till en ganska stor del har den moderatdominerade alliansen genomfört sin politik. Men därutöver har Sverige, som så många andra länder, fått känna av den globala finanskrisen, vilken tog sin början i september Nu är dock den värsta krisen över och om bara några månader står de politiska partierna i kö för att på olika sätt få nationen på rätt köl igen. Ja, som sagt, tredje söndagen i september 2010 är det val till riksdag, landsting och kommuner. Då det gäller valet till Landstinget Kronoberg kommer I&KC i vanlig ordning att vilja ha ett ord med i laget. Genom att ställa tydliga och befogade krav vill vi påverka de olika partigrupperna att tänka på personer med funktionsnedsättningar. Vill du vara med och arbeta i I&KC:s Valnätverk inför nästkommande landstingsval får du mer information i denna tidning. Du får veta hur vi tänkt att arbeta samt hur just du och din förening på ett kreativt sätt kan delta i detta arbete. Men innan dess ska vi njuta av alla sköna högtider, allt ifrån Lucia till Trettondagen, med självaste julen som höjdpunkt. Många sköna helghälsningar från Jan Karlsson Verksamhetsledare Sida 5

6 Vi har julstängt på I&KC under tiden 21/ / Vid brådskande ärende ring verksamhetsansvarig Jan Karlsson Sida 6

7 Extra Föreningstämma Idé-nytt November 2009 Måndagen den 2 november anordnade I&KC en Extra Föreningsstämma. Höstens extrastämma var tyvärr mindre välbesökt än vanligt. Sammanlagt var vi dryga 30-talet människor i Mariakyrkan i Växjö. Det intressantaste denna kväll var de externa föreläsarna. Bland dessa kan nämnas företaget Hjälpmedelsteknik Syd som visade upp mängder av olika intressanta produkter. Kanske en framtida samarbetspartner, vem vet? Här kommer en bild från evenemanget! Sida 7

8 Projekt i Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrums regi Idé-nytt November 2009 Projekt Från SFI till arbete Det har pågått ett intensivt arbete inom projektet "Från SFI till arbete" dem senaste två månaderna. Vi har fortsatt med att informera om projektet. Den 8 september var projektledaren på Introduktionsenheten i Växjö och träffade samtliga handläggare och den 19 oktober träffade hon SFI lärargruppen i Markaryd och presenterade projektet. Parallellt har vi arbetat med att stötta våra klienter då det gäller Sfi undervisningen. Vi har sett till att de har sitt lärohjäpmedel på skolan och har kommit med förslag och råd när vi har upptäckt brist på engagemang och empati från lärarnas sida, när det gäller invandrarelever med funktionsnedsättning. Under tiden har projektledaren anordnat med en praktikplats åt en klient och en annan klient har hjälpts med att delta i utbildningen "Starta eget för Invandrare". Länsstyrelsens integrationsdirektör Gisela Andersson har bjudit till möte med projektledare från olika organisationer och myndigheter; Röda Korset med projektet Centrum för Integration och Hälsa,Växjö Kommun med projektet Resurs Araby, Länsstyrelsen med projektet JobBo, Macken, Arbetsförmedlingen och Idé- & KunskapsCentrum med projektet "Från SFI till arbete". Vi har haft ett givande och ömsesidigt utbyte av synpunkter, erfarenheter och kunskap. Projektledare Tania Ferdean Mobil: Sida 8

9 Sociorama Inte så mycket nytt under solen. Vi har möte med kollegor och styrgrupp den 10 dec. Då kommer vi att diskutera framtiden för Sociorama. Sammanslagningen av Kalmar Högskola och Växjö Universitet påverkar också Sociorama. Alla avtal som har Växjö Universitet som part sägs upp och därmed finns inte heller något avtal med Sociorama. Vi får helt enkelt se vad som händer, känslan är att många talar gott om Sociorama men ingen kan i dagsläget säga hur framtiden ter sig. Martin Edberg utvecklingsansvarig I&KC Sida 9

10 Handikapprörelsens samverkansorgan FAKTARUTA Handikapprörelsen samverkar med myndigheterna bl a genom olika typer av samverkansorgan. Till organen väljer handikapprörelsen gemensamt representanter som företräder hela handikapprörelsen (d v s inte endast den förening som företrädaren tillhör). I organen deltar även repr. för myndigheterna för att diskutera och informera kring olika handikappfrågor. Aktuella samverkansorgan: Landstingets handikappråd (LHR) Kommunala handikapprådet (KHR) samtliga kommuner Resenärsrådet (Länstrafiken) Brukarråd (Länsstyrelsen) Brukarforum Närsjukvård Brukarforum Slutenvård Försäkringskasserådet Sida 10

11 Från samverkansorganen Försäkringskasserådet Senaste mötet i rådet var den 23 november. Den punkt som dominerade mötet gällde de som blir utförsäkrade vid årsskiftet Alla som hamnar utanför försäkringssystemet kommer att få gå ett s k arbetsintroduktionsprogram. Efter tre månader kommer det att framgå om man kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Det kommer också att bli så att man med hjälp av aktivitetsstöd vid praktik kommer att kunna få tillbaka sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i uppräknad variant. BrukarForum Närsjukvården Torsdagen den 12 november 2009 hölls möte på Vårdcentralen Dalbo, Växjö. Chefsläkare Olof Cronberg informerade om verksamheten på vårdcentralen. Hjälpmedelsjour för trasiga hjälpmedel på helgerna diskuterades och en del förslag framkom. Yvonne Hellsten, verksamhetschef för Hjälpmedelscentralen lovade arbeta vidare med frågan. Inhyrningsläkare på vårdcentralerna diskuterades och deras bemötande mot patienterna. Kristina Olsson, PA-specialist på landstinget informerade om hur man hyr in läkarna och kontakten med bemanningsföretagen. Information om vaccinationsläget inför svininfluensan gavs. Följande möten bokades inför 2010: 4 mars och 27 maj. Gunila Olsson Sida 11

12 SRF Kronoberg har besökt Eritrea. SRF Kronoberg har haft ett samarbetsprojekt i Eritrea sedan 2001, tyvärr måste vi avsluta projektet i år. Att vi inte kan fortsätta vårt samarbete med Ernab som är Eritreas synskadeorganisation beror på att Shia beslutat att det ska vara tre organisationer för att det ska vara ett programland. Vårt samarbete med Ernab har varit lyckat, men vägen dit har inte varit så enkel. Det beror på att i deras kultur är det inte så självklart att kvinnorna ska ha en plats i organisationen. För oss har det varit ett krav eftersom vi stöttat uppbyggnaden av Ernabs organisation. Nu när vi närmar oss slutet av vårt samarbete kan vi se ett resultat när det gäller kvinnornas delaktighet i Ernab. Kvinnokommittéer har bildats ute i alla distrikt och två kvinnor har kommit in i förbundsstyrelsen. Och männen ser kvinnorna som en resurs i organisationen. Det finns mycket mer att berätta om vårt projekt men utrymmet räcker inte till. Gå gärna in på Lise-Lott Naess Ordförande Sida 12

13 I vårt hjälpmedelssortiment Nu är det strax vinter med allt vad det innebär med halka o mörker Vi på I & KC vill tipsa om dessa saker som gör din vistelse ute lite enklare och säkrare Personreflex med jojo 25:- Isdubb härdad 60:- Stödkäpp ResNätt hopfällbar 153:- Stödkäpp, vänster 100:- Stödkäpp, höger 100:- Sida 13

14 Nytt i Kunskapsbanken Armlös, benlös men inte hopplös Mikael Andersson var dömd till ett liv på institution när han föddes armlös och benlös i mitten av sextiotalet. Följ hans väg, från barndomens kamp mot kropp och fördomar, till idag då han är gift trebarnsfar, framgångsrik föreläsare och egen företagare. I en mycket personlig berättelse får vi en inblick i vad som fört honom framåt i livet; betydelsen av drivkraft, aktiva val och eget ansvar. Om hur han tidigt bestämde sig för att leva ett självständigt och aktivt liv, och steg för steg lärde sig att hantera såväl fysiska som mentala begränsningar. Sida 14

15 BYGG IKAPP För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning För att åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö behövs insikt och förståelse för människors olikheter samt kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder. Först då kan gamla hinder undanröjas och nya undvikas. BYGG IKAPP är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information och fördjupad kunskap om gällande regler samt vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller exempel på lösningar som uppfyller kraven i reglerna. Boken används sedan många år som referensverk inom området och har aktualiserats flera gånger. Den aktuella revideringen innebär framför allt en anpassning till de nya byggreglerna från Boverket, BBR 15, som efter en ettårig övergångsperiod gäller fullt ut från den 1 juli Författare är arkitekt SAR/MSA Elisabet Svensson med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor från bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen och Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning. Sida 15

16 Några trådar i FUB-väven Några trådar i FUB-väven skildrar FUB:s (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) framväxt och utveckling från lokala projekt på 1950-talet till rikstäckande organisation. Den sätter in de första FUB-pionjärernas insats - att bryta fördomsvallen - i ett tidssammanhang och beskriver några viktiga teman som förändrar organisationen fram till 1990-talet. Ett av dessa teman är FUB:s arbete med frigörelse och inflytande för personer med utvecklingsstörning FUB:s Forskningspris och Resestipendium för år 2002 har tilldelats bokens författare Olov Andersson, Halmstad, för hans arbete med att dokumentera FUB:s historia. Sida 16

17 Knytpunkt tredje gången Torsdagen den 15 oktober anordnades aktiviteten Knytpunkt för tredje året i rad. Knytpunkt är ett samarrangemang mellan institutionen IVOSA på Växjö Universitet och länets brukarorganisationer. Ca 25 föreningar från t ex handikapprörelsen deltog. Knytpunkt är tänkt som en möjlighet för socionomstudenterna att träffa representanter från brukarorganisationer av olika slag. De olika föreningarna hade s k informationsbord i Gallerian i Växjö Universitet. Flera organisationer höll även föredrag om sin verksamhet. Tyvärr var det inte lika stort intresse bland studenterna som tidigare. En del föredrag fick t o m ställas in. Ett par positiva undantag var dock Bröstcancerföreningen Victoria och IOGT Kamratstödet inkl FC Vattentorget som drog massor av studenter till sig. Den relativt fåtaliga uppslutningen kan bero på att flertalet av studenterna har upplevt exakt samma aktivitet en eller två gånger tidigare. Även om initiativet med Knytpunkt är mycket bra kanske det inte skulle va fel med ett uppehåll under nästa år för att få upp intresset igen inför Sida 17

18 Namnbyten Föreningen Autism byter namn den 1 januari 2010 till- AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET I KRONOBERGS LÄN. DHR betyder numera: Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder RTP Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade har bytt namn till Personskade förbundet RTP men jobbar med samma frågor Notis Globalt café en succépremiär Torsdagen den 26 november anordnades för första gången ett s k Globalt café. De handikappföreningar som bedriver biståndsprojekt träffades och informerade varandra om respektive projekt. De föreningar som har biståndsprojekt är FUB, SRF och FSDB. Nästa globala café blir i slutet av april Då kommer samtliga handikappföreningar att bjudas in, då det med största sannolikhet finns fler organisationer som går i projekttankar. Sida 18

19 Julkort Julkort av målade av Växjökonstnären Kristina Klaesson finns att köpa hos I&KC Pris 5 kr/st Sida 19

20 Recept inte bara på medicin När du går till din vårdcentral eller någon annanstans inom Landstinget Kronoberg har du möjlighet att få ett recept. Men, inte bara ett traditionellt recept på salva, medicin eller tabletter. Sedan januari i år finns det något som heter fysisk aktivitet på recept (förkortas FAR). Tanken är inte helt ny. Redan före 2009 fanns det fyra enheter inom vårt landsting som hade möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet. Detta eftersom Kronobergs län redan då var med i projektet Brobygget. Sedan början av 2009 har det satsats mycket på FAR, berättar Cathrin Edvardson-Lind, som är en av två projektledare för FAR inom Landstinget Kronoberg. Vi har utbildat vår personal då det gäller förskrivning av fysisk aktivitet, säger Cathrin. Detta är inte bara en intern angelägenhet. Smålandsidrotten har utbildat massor av s k FAR-ledare. Och fler ska det bli. Dessa finns i olika idrotts- och fritidsföreningar. När man söker för en åkomma eller är under rehabilitering kan man be om ett recept på fysisk aktivitet. Läkaren kan också rekomendera ett sådant. När man fått receptet i sin hand kan man själv ta tag i situationen och börja motionera antingen på egen hand eller i organiserad form. Man kan då antingen själv söka upp en förening där man kan utöva sin motion eller också gå till någon av landstingets auktoriserade receptmottagare. Av dessa kan man få hjälp att ta kontakt med en klubb eller förening. Receptmottagarna vet också vilka föreningar som har utbildade FARledare. Sida 20

21 Det är med dessa, som med vilka recept som helst, säger Cathrin, Om man väljer att ta lätt på saken kan man bara kasta det. Det är alltså upp till en själv vad man gör med det. Det är viktigt att t ex förskrivande läkare, sjukgymnaster m fl är ordentligt utbildade. Träningen måste vara genomtänkt och personligt utformad efter patienten. Den heliga skriften i detta sammanhang heter FYSS och är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut. Skriften är utvecklad av Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA). I skrivande stund har ca 700 recept på fysisk aktivitet skrivits ut i Kronobergs län. Och fler lär det bli. Projektet kommer att fortsätta även under Därefter ska tillvägagångssättet vara en ordinarie del av hälso- och sjukvården i Kronobergs län. Varför inte be om ett recept på fysisk aktivitet nästa gång du går på vårdcentralen, tipsar Cathrin Edvardson-Lind, som ser fram emot att sprida kunskaperna om FAR även under Sida 21

22 Mer och mer klarnar dag för dag! Ja, den kommande flytten till Vallhagen har varit det stora samtalsämnet under hela hösten. Trots att många detaljer inte är riktigt lösta ännu rätas de många frågetecknen ut ett efter ett. Klart är nu att drygt 20 läns- och lokalföreningar (inkl HSV och I&KC) flyttar under senvintern Enligt de senaste uppgifterna kommer själva flytten att ske under mars. De föreningar som så önskar kommer att vara med i en gemensam telefonväxel vid namn Centrex. Det är en digital lösning där ingen fysisk person behöver koppla samtalen och där varje förening får behålla sitt gamla nummer. Någon form av samordning av datatrafiken håller också på att undersökas. En kaféverksamhet med medarbetare från kommunens dagliga verksamhet kommer att bli verklighet. En fantastisk möjlighet till spontan eller organiserad gemenskap. Ja, detta var bara lite fakta. Men som tidigare nämnts så händer det saker varje dag. Vill du veta det senaste går det alltid bra att kontakta oss på I&KC på nummer Sida 22

23 Nätverk Val 2010 Nu är det dags att tänka framåt. Med anledning av detta starta nu I&KC upp ett nätverk som ska jobba inför valet Vem som helst som är intresserad kan anmäla sig. Tycker du att det låter intressant så slå då en signal till I&KC på tel Idé-nytt som e-post! Vet du om att det går bra att få Idé-nytt till din mail? Hjälp oss att spara papper och porto. Skicka din e-postadress till se och skriv att du önskar tidningen skickad till din mail. Sida 23

24 Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Västergatan VÄXJÖ Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Sida 24

Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010

Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010 Idé-nytt! Nyhetsbrev oktober 2010 Bilden på framsidan: Entré Vallhagen. OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till alla era medlemmar. Idé-nytt går endast till förtroendevalda i styrelserna på läns-

Läs mer

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011

Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt! Nyhetsbrev juni 2011 Idé-nytt juni 2011 Bilden på framsidan: Tecknad bild på en person som ligger i hängmattan och läser. Från Microsoft Clipart OBS! OBS! Sprid informationen i Idé-nytt till

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 Att bygga upp ett anhörigcenter När jag startade mitt uppdrag som samordnare för Anhörigcenter i Linköping fick jag börja med ett rent skrivbord,

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) Fyra års samverkan några perspektiv på

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer