Information om PMO-kassan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om PMO-kassan"

Transkript

1 Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering... 6 Privat kassa... 7 Hälsovalskassa... 8 Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO PMO är uppbyggt av så kallade moduler. En av dessa moduler Kassa inkluderar PMO:s funktionalitet för att registrera betalningar av de varor och tjänster som vårdenheten tillhandahåller patienten. Kassamodulen erbjuder även funktioner för att skriva ut kvitton och räkningar samt för kontroll över kassaställning, både för aktuell dag och bakåt i tiden. Det är också möjligt att skapa statistik och fakturaunderlag. För att särskilja de artiklar som ingår i Hälsoval Skåne, t ex ett läkarbesök på listad vårdenhet, från de artiklar som inte ingår i Hälsoval Skåne, t ex vaccination eller utfärdande av körkortsintyg, har vi delat upp kassahanteringen i PMO i två kassor. En hälsovalskassa, för alla hälsovalsartiklar, och en privat kassa för alla övriga, icke hälovalsrelaterade artiklar. Hälsovalskassans konfiguration, d.v.s. artikelregister m.m. är generell för alla vårdenheter. Den privata kassan däremot kan anpassas efter varje vårdgivares/vårdenhets behov och önskemål. Varje vårdgivare/vårdenhet kommer själv att kunna göra denna anpassning, medan eventuella justeringar över tid av hälsovalskassan, t ex om pris för ett läkarbesök på listad vårdenhet förändras, kommer att administreras centralt av Region Skåne. I det typiska fallet kommer varje vårdenhet att ha två kassor: en hälsovalskassa och en privat kassa. Om vårdenheten har filialer eller flera receptioner, flera fysiskt sett skilda platser där betalningar registreras, kan ytterligare hälsovalskassor och privata kassor läggas upp för vårdenheten. Om vårdgivaren har flera vårdenheter behöver verksamheten ta ställning till om man önskar ett så kallat kassasystem för samtliga enheters privata kassor. Detta innebär att samtliga ingående enheters privata kassor får samma konfiguration, d.v.s. samma uppsättning artiklar, avgifter m.m. Från kassamodulen i PMO kommer varje vårdenhet/vårdgivare att kunna göra filuttag för överföring och vidare behandling i sina ekonomi-, bokförings- och faktureringssystem. 1

2 Anslutning För att kassaansvariga på varje vårdenhet ska kunna bekanta sig med hur kassafunktionen fungerar i PMO och för att kunna bestämma hur den privata kassan ska struktureras, kan verksamheten få tillgång till en för ändamålet uppsatt PMO-miljö, PMOUTV. Privata vårdgivare kan ansluta via VDItjänsten. Denna tjänst kan beställas av IT-kundtjänst ). För att kunna logga in på PMOUTV krävs dessutom att användaren har fått ett personligt användarkonto upplagt i PMOUTV. Inloggning i PMOUTV via VDI Instruktion för inloggning i VDI och PMOUTV. För att kunna använda VDI krävs att tjänsten är beställd och levererad. 1. Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren. 2. Öppna länken https://rsvpn.skane.se/halsoval 3. Välj Endast VDI med RS-kort. Nu sker en uppkoppling mot RS-Nät (ca 30 sek). 4. Installera VDI-klienten på datorn (Om VDI-klienten är installerad gå vidare till punkt 5): Öppna länken: https://vdi.i.skane.se/ Klicka på länken: View Client for Windows 2

3 Välj att spara ner installationsfilen lokalt till din dator och välj sedan att installera direkt Vid frågan om vilken VDI-server man ska koppla upp sig mot, ange vdi.i.skane.se 5. Starta VDI-klienten enligt nedanstående figur 3

4 6. Starta en VDI-session 7. Logga in på VDI-servern (RSID-inloggning samma inloggningsuppgifter som du har vid inloggning till Citrix-portalen) 8. Välj VDI testpool PMO Ny Version 4

5 9. Öppna PMOUTV_Kassa_test via Start > Alla program > PMO > PMOUTV_Kassa_Test 10. Logga in i PMO enligt följande instruktion: I det inloggningsfönster som du får upp, fyller du i enligt följande: Enhet: Välj Annan enhet Användarnamn: ditt sexsiffriga RSid Lösenord: ditt sexsiffriga RSid Klicka därefter på OK 5

6 11. Eftersom du loggar in på PMOUTV för första gången kommer du få upp ett meddelande om att ditt lösenord har gått ut och att du därför måste ange ett nytt. Klicka därför på OK och mata in ett eget valfritt lösenord om minst sex tecken. Bekräfta genom att ange det nya lösenordet ytterligare en gång och klicka på OK. 12. Nu ska PMO öppnas. Kontrollera att du har loggat in på rätt vårdenhet och server/dator (PMOUTV). Användarhandledning Information om hur kassamodulen fungerar i PMO återfinns i den så kallade F1-hjälpen. Denna finns på webben på följande länk: F1-hjälpen nås även genom att klicka på F1-tangenten på tangentbordet när man är inloggad i PMOUTV. I F1-hjälpens vänstermeny under menyvalen Moduler > Kassa hittas information om följande användningsfall: - Registrera besök i kassan - Öppna kassan - Välja artikel i artikellistan - Ändra besöksregistrering till en annan dag - Skapa en samlingsräkning - Registrera frikortsbesök - Makulera registreringar och göra återbetalningar - Visa dagens betalningar - Spara ett besök som obetalt - Hitta obetalda artiklar via innehållsmenyn - Räkna och stänga kassan - Visa och skriva ut fakturajournal - Skapa periodsammanställning Observera att informationen i F1-hjälpen beskriver hur PMO och kassamodulen fungerar på ett generellt plan. De anpassningar och inställningar av PMO som är specifika för Region Skåne finns det ingen information om i F1-hjälpen. En användarhandledning som närmare beskriver hur kassamodulen fungerar för Region Skånes kassaanvändare kommer att tas fram. Behovsinventering För att kunna börja använda kassafunktionen i PMO behöver systemet anpassas efter respektive vårdenhets behov. Nedan listas de frågor som behöver besvaras av vårdenheten, dels vad gäller den privata kassan och dels vad gäller hälsovalskassan. Eftersom den privata kassan kan anpassas i stor utsträckning efter varje vårdenhets eller vårdgivares behov är det också flest frågeställningar som behöver besvaras rörande denna kassa. 6

7 Privat kassa Ska vårdenheten dela kassasystem med annan vårdenhet? Om vårdgivaren har flera vårdenheter/vårdcentraler/vårdenhetsfilialer behöver verksamheten ta ställning till om man önskar ett så kallat kassasystem för samtliga enheters privata kassor. Detta innebär att samtliga ingående enheters privata kassor får samma konfiguration, d.v.s. samma uppsättning artiklar, avgifter m.m. Vill verksamheten ha möjlighet att låta de olika enheterna ha olika utbud, d.v.s. artiklar, och priser behöver ett kassasystem läggas upp för varje vårdenhet. Finns behov av mer än en privat kassa per vårdenhet? I det typiska fallet kommer varje vårdenhet att ha en privat kassa. Om vårdenheten har filialer eller flera receptioner, flera fysiskt sett skilda platser, där betalningar registreras, kan ytterligare privata kassor läggas upp för vårdenheten. Vilka artiklar ska ingå i den privata kassan? Vilka artiklar som inte omfattas av hälsovalet ska ingå i den privata kassan? Det kan t.ex. handla om vaccinationer, olika former av intyg, försäljning av kryckkäppar m.m. För varje artikel behöver följande frågor besvaras: - Hur ska artikeln benämnas (maximalt 47 tecken inklusive eventuella blanksteg) - Eventuellt artikelnummer - Pris/avgift för artikeln inklusive eventuell moms - Eventuell momssats för artikeln - Eventuellt bokföringskontonummer för artikeln Hur ska artiklarna grupperas i den privata kassan? Det är möjligt att grupper en eller flera artiklar i så kallade artikelgrupper i kassamodulen i PMO. Om verksamheten har ett större antal artiklar kan artikelgrupperna underlätta för kassaanvändaren att hitta och välja rätt artikel. Följande frågor behöver besvaras: - Vilka artikelgrupper ska finnas och hur ska de benämnas? - Vilka artiklar ska ingå i varje artikelgrupp? - I vilken ordning ska artiklarna i respektive artikelgrupp presenteras? Vilka betalningssätt ska finnas i privata kassan? Som standard läggs Kontant, Betalkort och Räkning upp som betalningssätt. Till varje betalningssätt kopplas en så kallad utskriftsdefinition. Till betalningssätten Kontant och Betalkort finns en utskriftsdefinition i form av en kvittoutskrift. Till betalningssättet Räkning finns en utskriftsdefinition i form av en fakturautskrift. Om verksamheten har behov av alternativa utskrifter för ett eller flera av betalningssätten, behöver fler betalningssätt läggas upp. Ett exempel: På vårdenheten behöver användarna ibland kunna skriva ut kvittot enligt en viss layout på A4-papper och ibland behöver man kunna skriva ut kvittot enligt en annan layout på A5-papper. Lösningen blir i så fall att lägga upp ett betalningssätt, Kontant (A4-kvitto), som är kopplat till den ena utskriftsdefinitionen och ett annat betalningssätt, Kontant (A5-kvitto) som är kopplat till den andra utskriftsdefinitionen. Vilka medarbetare på vårdenheten ska kunna använda den privata kassan? Ni utser medarbetare. Vilka medarbetare på vårdenheten ska ha behörighet att konfigurera den privata kassan? Vilka medarbetare ska vara så kallade klientadministratörer av kassan, d.v.s. ha möjlighet att lägga till, ändra och ta bort artiklar och artikelgrupper och styra vilka användare på enheten som kan använda den privata kassan? 7

8 Hälsovalskassa Finns behov av mer än en hälsovalskassa per vårdenhet? Motsvarande frågeställning som för den privata kassan. I det typiska fallet kommer varje vårdenhet att ha en hälsovalskassa. Om vårdenheten har filialer eller flera receptioner, flera fysiskt sett skilda platser, där betalningar registreras, kan ytterligare hälsovalskassor läggas upp för vårdenheten. Vilka medarbetare på vårdenheten ska kunna använda hälsovalskassan? Ni utser medarbetare

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Innehållsförteckning i

Innehållsförteckning i Användarhandbok Innehållsförteckning Inloggning 1 Inloggningsbilden...1 Att boka 2 Många olika sätt att boka på...2 Inställningar...3 Boka i V8 (Ctrl + 8)...4 Snabbokning (Ctrl + S)...6 Poolbokning (Ctrl

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister Alina System AB Innehåll 1 Inledning 3 2 ASoft 3 3 Förberedelser 3 3.1 Starta programmet............................ 3 3.2 Öppna företag...............................

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer