34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!"

Transkript

1 VERKSAMHETEN miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG

2 Korta fakta om Konsum Gävleborg medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring. (Dec dec. 2011) Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk i norra Uppland till Hassela i Hälsingland sträcker sig föreningens verksamhetsområde. Under årens lopp har stora förändringar skett i samhällsstrukturen och vi har såväl små butiker i mindre orter och bostadsområden till stora trafikorienterade butiker. 614 medarbetare varav 441 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 3 Coop Nära 7 Coop Extra 1 Coop Forum / Coop Bygg 1 Kosmetikbutik som tillsammans omsätter miljoner kronor. Dotterbolag: Valbo Köpcentrum samt 4 mindre fastighetsbolag. LJUSDAL HASSELA Verksamhet i 12 kommuner - Norra Uppland, Gästrikland & Hälsingland. HUDIKSVALL Medlemskortet Coop MedMera som ger tillgång till alla medlemsförmåner och dessutom ger återbäring vid varje köptillfälle. EDSBYN BOLLNÄ S BERGVIK MedMera VISA som kan användas överallt där VISA gäller och ger återbäring på alla inköp. KILAFORS LJUSNE Krav-certifierade butiker. OCKELBO NORRSUNDET Mat från regionen för fler ekologiska och lokalt odlade/producerade produkter. Medlem i Kooperation Utan Gränser och bidrar till en rättvisare värld genom bl a Biståndsknappen och Bistånd på köpet samt FairTrade Rättvisemärkta varor. Egna varumärken - X-tra (lågpris) Coop (kvalité) Prima (högsta kvalité) och Änglamark (miljö/ ekologi) samt ett antal inom specialvarusortimentet. G Ä VLE KUNGSGÅ RDEN VALBO STORVIK SKUTSKÄ R HOFORS Ä LVKARLEBY SANDVIKEN KARLHOLMSBRUK Vår Middag erbjuder våra kunder en färdig matkasse med recept och ingredienser till middagar för 2, 4 eller 6 personer. 2

3 Vår särart är vår styrka Verksamhetsidé Konsum Gävleborgs uppdrag är att vi på effektivaste sätt genom samverkan skall skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en samt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Vision Konsum Gävleborg skall vara det attraktivaste valet. Strategi Våra butiker skall vara lönsamma och konkurrenskraftiga och ge tydliga förmåner för medlemmarna. En organisation med tydliga mål och kända värderingar. Konsum Gävleborg skall vara aktivt och ledande inom området hållbar utveckling genom försäljning av produkter inom dagligvaruhandeln som är ekologiskt och socialt hållbara och hälsosamma. Våra värderingar Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig - samverkan. Konsum Gävleborg arbetar enligt de värderingar som finns formulerade i det för den svenska konsumentkooperationen gemensamma styrdokumentet Kompassen med bl a följande fyra nyckelvärderingar: * Inflytande - i KF och konsumentföreningarna skall medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten. * Omtanke - vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. * Ärlighet - vi håller vad vi lovar. Konsumenterna skall känna sig trygga när de handlar hos oss och ha förtroende för att de får information om varorna och verksamheten av betydelse för deras val. * Nytänkande - vi drar nytta av ny kunskap och teknik och driver utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. Innehållsförteckning Korta fakta 2 Vårt verksamhetsområde 2 Vår särart 3 Medlemsåterbäring/Medlemserbjudanden 4 Medlemsinflytande 5 Coop är Sveriges mest hållbara varumärke 6 Coop Konsum 7 Coop Extra 8 Coop Forum 9 Coop Nära/Nian Kosmetik 10 Personal 11 Förvaltningsberättelse 12 Affärsledning/Organisation 13 Styrelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse 22 Distriktsstämmor 2012/Dagordning 23 Kallelse till föreningsstämma 23 Årets stämmopresent är en VÄRDEKUPONG som gäller för 10% vid ett köp i Coop Konsum, Coop Nära & Nian Kosmetik eller 5% i Coop Extra, Coop Forum & Coop Bygg inom Konsum Gävleborg 3

4 34 miljoner kronor till medlemmarna! Drygt ett år har gått sedan vi införde medlemsåterbäringen. En medlemsförmån som mottagits mycket positivt.tillströmningen av medlemmar har fortsatt öka och vid årsskiftet var medlemsantalet Det kan också konstateras att besöksfrekvens, snittköp och antalet månadsaktiva kunder har ökat sedan medlemsåterbäringen infördes.vi kan även se att den totala kooperationen under året tagit marknadsandelar på en annars stagnerad marknad. Medlemsåterbäringen gör det lönsammare att vara trogen Konsum Gävleborgmedlem. Ju mer man handlar hos oss desto mer får man tillbaka. 1 % om du handlar för mindre än 2.000:- 2 % om du handlar för 2.000:- eller mer 3 % om du handlar för 3.000:- eller mer 4 % om du handlar för 4.000:- eller mer. Om du betalar med ditt Coop MedMerakort, när du handlar hos oss, får du ytterligare 1 %. Som mest kan du få 5 % på allt* du köper. * Du får återbäring på alla köp upp till totalt kronor per månad. Återbäring i reda pengar Medlemsåterbäringen är riktiga pengar som sätts in på ditt Coop MedMerakort. När du sedan handlar har du möjlighet att betala med återbäringen. (Gäller från det att den samlade återbäringen är minst 25:-). Återbäringen beräknas per kalendermånad och sätts in på ditt Coop Med- Mera-kort i början av följande månad. På sidor, kan du se hur mycket återbäring du har samlat ihop. Här kan du också se hur mycket du behöver handla för att komma till en högre procentsats. Det kan du också göra i vår mobil-app och i butikens Medlemspunkt. Här får du också återbäring Utöver den medlemsåterbäring du får i våra butiker får du också 1 % återbäring hos följande Coop MedMera Partners: Expert, Kronans Droghandel, Akademibokhandeln, Apollo, Bokus, Hertz och Swebus. Ökad kommunikation via Medlemspunkten Under året har i samtliga butiker installerats Medlemspunkter. I Medlemspunkten får medlemmarna information om sitt saldo på MedMera Konto, Faktura och Visa, återbäringssaldo, aktuella medlemserbjudanden, recept och elektroniska inköpslistor. För att dessa tjänster ska bli ännu mer tillgängliga för medlemmarna pågår ett antal satsningar i digitala kanaler som hänger ihop med varandra - Mina sidor på SMS-tjänster och Iphone och Android-applikationer. Nu är MedMera-kortet laddat med erbjudanden Nu har papperskupongerna försvunnit och istället finns alla medlemserbjudanden på MedMera-kortet och rabatten dras automatiskt vid betalningen. MedMera-team I våra större Coop Konsum och i alla Coop Extra samt i Coop Forum har under året utsetts MedMera-team som har till uppgift att informera om alla de frågor som medlemmar och kunder har om våra olika MedMera-kort, räntor och medlemsåterbäring. MedMera-teamet har också som uppgift att värva nya medlemmar. Andra fördelar med att vara medlem... - Medlemserbjudanden varje vecka med bra rabatter. - Tidningen Mersmak som aktiva medlemmar får hemskickad utan kostnad. - Coop Hotellpremie - med ditt Coop MedMera-kort kan du bo billigare på över 600 tre- och fyrstjärniga hotell på 200 orter över hela Norden och på flera orter i övriga Europa. Läs mer på coophotellpremie.com - Värdefull konsumentinformation genom broschyrserien Bra att veta samt på hemsidan - Egna varumärken ger medlemmarna ekonomiska fördelar. De egna varorna utvecklas och köps gemensamt av koop erationen i Norden. De stora volymerna ger lägre inköpspriser som kommer kunderna till del i form av lägre priser på varorna. - KF Sparkassa ger medlemmarna bra ränta på såväl kort- som långsiktigt sparande. 4

5 Organisation präglad av medlemsdemokrati Varje medlem i Konsum Gävleborg har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen där grunden är en medlem - en röst. För att medlemmarna lättare ska kunna göra sin stämma hörd är föreningen indelad i 26 distrikt. Distriktsstämmor Under våren hölls stämmor i alla distrikt. Där fick medlemmarna information om den egna butikens verksamhet och om föreningen i stort, men också möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid stämmorna valdes butiksråd och ombud till föreningsstämman. Butiksråd Butiksråden är basen för ett aktivt medlemsliv. Genom butiksråden har medlemmarna inflytande lokalt i butikerna. Rådens uppgift är att vara medlemmarnas förlängda arm, följa butikens verksamhet samt delta och genomföra medlemsträffar och distriktsstämmor. Varje råd består av förtroendevalda, butikschef och anställd. Under året har en mängd aktiviteter genomförts, allt från bjudningar både i och utanför butikerna till medlemsvärvning. Föreningsstämma Föreningsstämman är Konsum Gävleborgs högsta beslutande organ. Den består av 71 ombud som valdes vid distriktsstämmorna i mars. Varje år hålls normalt en föreningsstämma på våren där man behandlar föreningens bokslut, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD, ärenden som styrelsen förelagt stämman och motioner från medlemmarna. Dessutom väljs ledamöter till styrelsen. Vid vårens föreningsstämma avtackades styrelseledamoten Erik Kvarnström från Gävle och till ny ledamot valdes Lennart Eriksson Gävle. Styrelse s styrelse består av sju valda personer. Förutom dessa sju ledamöter är VD och en personalrepresentant med i styrelsen. Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens förvaltning, avgöra ärenden av principiell och större ekonomisk betydelse. Styrelsen utser VD för den löpande förvaltningen. Styrelseledamöterna Britta Genberg Krüger och Maj-Britt Norlander på besök i Coop Konsum Nian Medlemmar Distriktsstämma 26 distrikt, 1850 stämmobesökare Butiksråd 26 butiksråd, 220 ledamöter Föreningsstämma 71 ledamöter Styrelse 9 ledamöter Under 2011 fick Konsum Gävleborg nya medlemmar I samband med införandet av medlemsåterbäringen har en ny redovisningsmetod blivit teknisk möjlig. Fr o m 2010 redovisas inte det totala antalet medlemskonton utan bara antalet aktiva medlemmar. Antal aktiva medlemmar Medlemsutvecklingen

6 Coop är Sveriges mest hållbara varumärke! Hållbarhetsfrågorna är en del av konsumentkooperationens verksamhetsidé och en del av den dagliga verksamheten. Vår hållbara historia är lång. Vi har i över hundra år arbetat för att skapa ekonomisk nytta åt medlemmarna och drivit utvecklingen av ekologisk försäljning under de senaste 25 åren. Under 2011 fick vi lön för mödan när Coop blev etta i undersökningen Sustainable Brands 2011 där de 150 viktigaste varumärkena på den svenska marknaden undersökts och rankats av svenska folket personer har fått ranka 150 företag utifrån Global Compacts principer om långsiktig hållbarhet. Coop blev vinnare i gruppen dagligvarubutiker, men även den totala vinnaren av alla företag. I Konsum Gävleborg har arbetet med att sänka energiåtgången fortsatt under 2011 och vid årsskiftet var samtliga frysdiskar försedda med lock. Ett samarbete med Gästrike Återvinnare har också inletts under året och föreningen är nu representerad i Länsstyrelsens energispargrupp. Minskat matsvinn Ett annat viktigt arbete som pågått och pågår är att ta tillvara våra råvaror på bästa sätt. Undersökningar har visat på ett nästan 60 % matsvinn helt i onödan. En del i vår satsning på butikskök i de större enheterna är att komma åt en del av matsvinnet. Mat från regionen Mat från regionen är den svenska konsumentkooperationens samlingsnamn för regionalt producerade varor. Konsum Gävleborg stödjer lokala odlare och producenter genom att aktivt försöka öka försäljningen av när- odlat/producerat. Hos oss hittar du varor från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Coop Änglamark Redan för 25 år sedan började vi sälja ekologiska morötter. Idag har Änglamark Sveriges största ekologiska sortiment med nästan 400 produkter att välja mellan. Här ryms allt från smaskigt kryddiga korvar till chokladpraliner med helt naturliga smaker. Kooperationens biståndsorganisationer Du som är kund och medlem hos oss kan tillsammans med Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser på ett enkelt sätt bidra till en rättvisare värld. Tryck på Biståndsknappen och skänk din pant till bistånd och anslut dig till Bistånd på köpet. Vår middag Under året lanserades den nya tjänsten Vår middag där kunderna via nätet kan beställa recept och ingredienser till middagar för fyra dagar, antingen för 2, 4 eller 6 personer. Finns även att beställa som ekologiskt och laktosfritt alternativ. Vi värnar om miljön Alla våra butiker är Krav-certifierade, vilket innebär att butikerna har ett brett sortiment av KRAV-märkta produkter och att personalen har goda kunskaper om KRAV- och ekologisk produktion. Vi har ett brett sortiment av ekologiska, miljö- och rättvisemärkta varor. Vi har bärkassar som kan komposteras och för kunder som tar med sig en kasse har vi en tygkasse i ekologisk och rättvisemärkt bomull. Vi värnar om miljön genom vårt samarbete med företag som arbetar med kretsloppsanpassade lösningar. Målet är att 85 % eller mer av vårt avfall ska gå till återanvändning eller materialåtervinning. Vi minskar koldioxidutsläppet genom ett samarbete med transportföretaget Green Cargo. Vi värnar om miljön genom att göra våra butiker så energieffektiva som möjligt. Värdefull konsumentinformation genom Bra att veta -broschyrer och hemsidan 6

7 Färskvaror av högsta kvalitet och Sveriges bredaste sortiment av ekologiska alternativ till bra priser är en del av allt det som gör Coop Konsum till en sund affär. I föreningens 15 Coop Konsum-butiker har under året ett kontinuerligt arbete pågått för att vara det attraktivaste valet för medlemmar och kunder. Flera olika projekt har genomförts bl a Utmärkt butik där syftet är att vi ska bli bättre på alla områden i butiken - bemötande, varuvisning, prisinformation mm. Ett antal kvalitetskontroller och mätningar har genomförts som visar att vi är på rätt väg och många butiker lever idag upp till visionen att vara det attraktivaste valet. I enskilda Coop Konsum-butiker har följande hänt: Den stora förändringen inom Coop Konsum-konceptet har Hallen i Gävle genomgått. En större ombyggnad har gett ökad säljyta, stor satsning på färskvaror med butikskök och egna kockar som erbjuder både lunch- och middagsmat. Butiken fick i samband med ombyggnaden även självutcheckningskassor, lock på frysdiskar och dörrar på kyldiskar. I Karlholm och Krysset i Gävle har installerats nya kassor och frysdiskarna har fått lock. I Norrsundet har också installerats nya kassor och en ny pantmaskin. Eken i Gävle har fått nya frysdiskar med lock. Enen i Sandviken och Storvik har under året utökat sin kringservice med Kontanten och med DB Schenker servicestation som är en post- och betalterminal, vilken ger kunderna möjlighet att själv registrera försändelser, betala räkningar samt göra insättningar på bankkonto. Som en följd av föreningens satsning på färskvaror erbjuder nu Coop Konsum Storvik manuell styckning av kött och i Ockelbo, Kilafors och Edsbyn finns till veckosluten fiskbåten på plats för att erbjuda kunderna färsk fisk. Samtliga bilder är tagna i den under året ombyggda Coop Konsum Hallen i Gävle. 7

8 Coop Extra har som mål att vara ortens bästa matbutik. Här ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment till mycket bra priser. har idag sju Coop Extra butiker. Konceptet är hela tiden under utveckling mot målet att vara ortens bästa matbutik. Coop Extra har som övriga butikskoncept deltagit i projektet Utmärkt butik där syftet är att vi ska bli bättre på alla områden i butiken - bemötande, varuvisning, prisinformation mm. I Coop Extra Skutskär har man under 2011 infört manuell styckning av kött, regelbunden försäljning av färsk fisk via fiskbåten och öppnat ett café som erbjuder allt från en kopp kaffe till lättare luncher. Coop Extra Fjällbacken i Gävle har under året fått en ny inhysning - Kronans Droghandel. Coop Extra Sandviken blev nominerad till Årets tidskriftsavdelning, har fått lock på samtliga frysdiskar och satsat på försäljning av färsk fisk från fiskbåten alla veckoslut. Coop Extra Hofors har under året startat med manuell försäljning av fisk och kött vid lönehelger. Här har också öppnats en salladsbar där kunderna själva kan blanda sin sallad. Dessutom installerades 2011 DB Schenken servicestation som är en post- och betalterminal där kunderna själva kan registrera försändelser, betala räkningar samt göra insättningar på bankkonto. I Coop Extra Ljusdal har öppnats ett café, som erbjuder allt från en kopp kaffe till lättare luncher. Även här finns numera en salladsbar. Butiken har också byggt om fruktdisken samt satsat på försäljning av färsk fisk från fiskbåten alla veckoslut. Coop Extra Hudiksvall och Bollnäs har fått lock på samtliga frysdiskar. I slutet av året beslutades en ombyggnad av Coop Extra Bollnäs där fokus kommer att läggas på färskvaruavdelningarna med bl a manuell delikatessdisk Bild 1. Coop Extra Sandviken Bild 2. Coop Extra Fjällbacken Bild 3. Coop Extra Skutskär Bild 4. Coop Extra Hofors 4 8

9 Coop Forum är stormarknaden med brett sortiment som har fokus på livsmedel med marknadens bredaste utbud av miljömärkta och ekologiska alternativ. Vår stormarknad Coop Forum i Valbo har genomgått många och stora förändringar under årens lopp. Alltid med målsättningen att bli ett ännu attraktivare val för medlemmar och kunder. Under 2011 har en jättesatsning gjorts på färskvaruavdelningarna. Ett butikskök med egen kock, som erbjuder färdiglagade luncher och middagar har öppnats. Kunderna erbjuds manuell styckning och försäljning av kött, manuell delikatess och fiskavdelning samt ett nytt bageri, som erbjuder ett stort sortiment av nybakat bröd varje dag. Utöver ovanstående har omplockningar av övriga sortimentet genomförts och frysdiskar flyttats och florister anställts för att förstärka den egna blombutiken. Stormarknadens byggavdelning har också genomgått förändringar som bl a gjort den mer tillgänglig. I månadsskiftet november/december var första etappen klar och firades med nyöppning och erbjudanden. Nytt under året är också självutcheckningen och att Coop Forum numera är postombud. 9

10 Coop Nära innebär snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är närbutiker med generösa öppettider och ett bra utbud. I föreningen fanns vid årsskiftet tre Coop Nära-butiker. Butikerna är belägna i mindre orter inom föreningens verksamhetsområde - Kungsgården, Hagaström och Hassela. Gemensamt för Coop Nära är att de också står för mycket av den övriga servicen på orten. I Coop Nära Hassela har under året en utbyggnad gjorts och kringservicen utökats med Kontanten, där kunderna kan ta ut pengar. Butiken fick också ATG under året, vilket gjort butikens spelavdelning komplett. Sedan tidigare har Coop Nära Hassela - Apoteksutlämning, Bussgods och Postservice. Samtliga butiker har deltagit i projektet Utmärkt butik där syftet är att bli bättre på alla områden i butiken - bemötande, varuvisning, prisinformation mm och som övriga butiker i föreningen fått nya kortläsare installerade. Övre bilden - Magnus Lindeborg, butikschef i Coop Nära Hassela i den nya kompletta spelavdelningen. Utanför Coop Nära Hassela finns numera Kontanten uttagsautomat. Nian Kosmetik, som ingår i Konsum Gävleborgs verksamhet, har sin butik i Nian Galleria i Gävle. Här finns de mest exklusiva märkena, men också produkter för den mindre plånboken. En hudterapeut och en makeup-artist finns bland medarbetarna för att ge kunderna tips och råd. 10

11 Attraktiva butiker och medarbetare ger våra kunder en attraktiv upplevelse En motiverad och engagerad personal med rätt kompetens är en förutsättning för att nå företagets uppsatta mål och visioner. Goda kunskaper skapar inte bara ett intresse och en känsla av delaktighet utan gör också medarbetarna stolta över sitt arbete och företaget. Det är därför av största vikt att vi ger våra medarbetare förutsättningar att utvecklas i sina olika roller. Utveckling och utbildning Under 2011 har ca timmar satsats på utveckling och utbildning. Dessa timmar är fördelade på: Kommunikativt ledarskap, Utvecklingssamtal, Bättre Affärer, Färskvaror, Arbetsmiljöutbildning, MedMera-utbildning och Utmärkt butik, vilket innebär en genomlysning av vårt sätt att arbeta inom olika områden, för att se vad vi gör bra och vad som kan förbättras. Under 2011 fortsatte vi vår ledarutvecklingstrappa där alla ledare med personalansvar och ansvarsbefattningar inom föreningen startar med kommunikativt ledarskap för att förstå sin egen ledarprofil. Därefter nomineras medarbetaren till nästa steg inom HLU, Högre Ledarutveckling, där olika metodiker för ledarskap, coachingmodeller och situationsanpassat ledarskap är en del i verktygslådan. Hittills har vi genomfört fyra grupper inom HLU. Vi har även fortsatt med grupputveckling för fler butiker och kommer i fortsättningen att genomföra två till tre butiker per år. Vi jobbar just nu med utveckling av medarbetare i butik och med våra värderingar för att bli det attraktivaste valet i alla perspektiv. Vi har även i år samlat samtliga chefer till den årliga chefskonferensen för att fortsätta vårt strategiska arbete med mål och resultat kopplat till varje avdelning och butiks affärsplan. Miljövänligare och effektivare lönehantering Vi fortsätter att tänka kostnads- respektive miljömässigt i distributionen av våra utskick i olika administrativa delar. All information går ut via mail, intranätet eller via vår personaltidning. Lönespecifikationerna hanteras elektroniskt och idag får 88 procent sin lönespecifikation via dator. Frisknärvaro och friskvård Fokus på frisknärvaron ger resultat. Vi har mer än halverat vår sjukfrånvaro under fem år. Prioritet är att vi verkar för att ge förutsättningar för att få tillbaka medarbetare i arbete så snart som möjligt. Friskvårdsarbetet är viktigt i företaget för att förebygga ohälsa och ge förutsättningar för våra medarbetare att vara aktiva. Vart tredje år genomför vi en HälsoProfilsBedömning (HPB) via våra företagshälsor och dessa mätningar visar att vi mår bättre och bättre. Vårt friskvårdsbidrag på kronor per år och anställd motiverar många att komma igång med någon form av aktivitet. Personalklubben (kallad Klubben) startades upp i februari 2010 och har lockat många medlemmar med utbud som biobiljetter, konserter, skidstugor, biljetter till olika evenemang såsom hockey, bandy och fotboll. Vi har även tecknat avtal med Järvzoo och Furuvik samt olika bad-, gym- och friskvårdsanläggningar. Vårruset var även i år en välbesökt attraktion och Vildmarksmilen i Hemlingby drog också några löparsugna medarbetare. Vi syns alltså finns vi Som tidigare år deltog vi i Kontaktiamässan (tidigare ETE-mässan) på Högskolan i Gävle, där vi presenterade företaget och informerade om återbäringen. Intresset för återbäringen var inte bara stort bland de studerande utan även hos de andra representerade företagen. Jämställdhetsarbetet I vår plan för jämställdhet arbetar vi med att ha lika möjligheter, villkor och fördelar för alla våra medarbetare. Vi har satt mål att motivera och rekrytera fler kvinnliga chefer i företaget, vilket under 2011 visade på fortsatt ökning av andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi fortsätter vidare med att öka andelen manlig personal i butik. Vi har också ett mål att utveckla vårt kunnande om mat från andra kulturer och arbetar aktivt med att få fler medarbetare från andra länder. Attraktivt resande för vår personal I juni var det återigen dags för personalresa och denna gång styrde vi kosan österut, mot Tallin och Helsingfors. Tallin var en ny bekantskap för många, en trevlig småstad med härliga promenader i gamla stan. Helsingfors bjöd också på fina upplevelser, bl a Saluhallen nere i hamnen som med små och enkla medel visar fram ett så fantastiskt utbud. Studiebesök hos detaljhandelsföretag gav nya idéer och inspiration med hem i det dagliga arbetet. 25 år inom Konsum Gävleborg I juni var det återigen dags för att tacka medarbetare som nått upp till de ärofyllda 25 års anställning i föreningen. De firades med god middag på Fiskerestaurangen i Utvalnäs och medarbetarna förärades med klocka och blommor av föreningens styrelseordförande Leif Nordmark, VD Anders Stake och personalchef Susanne Lindqvist. 11

12 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Gävleborg, organisationsnummer , får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret Försäljning och marknad Konsum Gävleborg ägs idag av drygt medlemmar i Gävleborgs län samt delar av Norduppland. Verksamhetsområdet sträcker sig från Karlholm i söder till Hassela i norr, samt till Edsbyn i väst. Verksamhetsområdet omfattar inte Söderhamn och Iggesund som ingår i Coop Butiker och Stormarknader som ingår i KF. Verksamheten består av 3 Coop Nära, 15 Coop Konsum, 7 Coop Extra, 1 Coop Forum med Coop Bygg samt en kosmetikbutik. Konsum Gävleborg hade under 2011 en försäljningsökning på 1,7 procent före avdrag för medlemsåterbäring, och -0,2 procent efter avdrag för medlemsåterbäring. s försäljning blev totalt miljoner kronor efter avdrag för medlemsåterbäringen på 26,8 miljoner kronor. En minskning med 2,4 miljoner kronor jämfört med Resultat och ekonomi Under året har Konsum Gävleborgs medlemmar erhållit utdelning i form av medlemsåterbäring om 30,7 miljoner kronor. Föregående år fick medlemmarna premiecheckar motsvarande ett värde av 12,6 miljoner kronor samt för december månad medlemsåterbäring på 2,8 miljoner kronor. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 17 miljoner kronor (19). Årets resultat är i princip på samma nivå som föregående år. Koncernen består av moderföretaget Konsum Gävleborg och Fastighets AB Valbo Köpcentrum, samt fyra mindre fastighetsbolag. Soliditeten har ökat under året från 32 procent till 33 procent för koncernen, samt för föreningen har soliditeten ökat från 42,8 procent till 44,9 procent. Investeringar Under året investerade Konsum Gävleborg för 54 miljoner kronor (36) i inventarier och fastigheter i följande enheter * Coop Forum Valbo * Coop Konsum Hallen * Coop Nära Hassela * Valbo köpcentrum Medlemsutveckling Ökningen av medlemmar har fortsatt även under Under året har medlemmar tillkommit och antalet aktiva medlemmar vid årsskiftet uppgick till Även i år är drygt 40 procent av de nytillkomna medlemmarna under 30 år. Framtiden Under 2012 kommer dagligvarumarknaden att fortsätta förändras genom att både gamla och nya aktörer försöker att etablera sig samtidigt som butiker kommer att avvecklas. Inför framtiden behöver Konsum Gävleborg fokusera på lönsamhet samt effektivisera och investera i butiksstrukturen. Detta leder till nödvändiga strukturförändringar både i administration och i övrig verksamhet. Det är styrelsens målsättning att trots ökad konkurrens de närmaste åren kunna fortsätta inriktningen på medlemsförmåner och att skapa mervärde för medlemmarna. Vi tackar föreningens medlemmar för visat intresse, föreningens anställda och förtroendevalda för ett väl utfört arbete. Siffrorna inom parantes avser föregående år. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla medel, :92 exkl. fri dispositionsfond disponeras enligt följande: Avsättning till reservfonden :- Avsättning till dispositionsfond :92 Summa: :92 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 12

13 Affärsmässig organisation VD Anders Stake Affärsledning Konsum Gävleborgs affärsledning består av tre ledamöter: Ekonomi Robert Ljunggren Stab Anders Stake, VD och ansvarig för Coop Forum Personal Susanne Lindqvist Fastighet Lars Cedemar Coop Supermarket Försäljning/Drift Nils-Eric Haglöw Coop Forum Coop Bygg Anders Stake Nils-Eric Haglöw, chef Försäljnings- & driftavdelning Susanne Lindqvist, chef Personalavdelning Styrelse Konsum Gävleborgs styrelse består av nio ledamöter, inklusive VD och personalrepresentant. Leif Nordmark Gävle, Ordförande Maria Rudolphi Gävle, Vice ordf. Kanalchef kundtjänst Folksam Lars-Arne Eriksson Sandviken, Metallarbetare Sandvik Britta Genberg Krüger Ljusdal, Dipl. mentor/coach Ulf Karlsson Gävle, Rådgivare Coompanion-Kooperativ utveckling Gävleborg Lennart Eriksson Gävle, Företagare Maj-Britt Norlander Hudiksvall, Arbetsförmedlare Anders Stake VD Marie Boström Coop Extra Ljusdal Personalrepresentant för Handels 13

14 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not Not INTÄKTER Nettoomsättning... Fastighetsintäkter... Kostnad sålda varor... Fastighetskostnader... Bruttoresultat... KOSTNADER Administrationskostnader... Andelar i intresseföretags resultat... Försäljningskostnader... Övriga rörelseintäkter... Rörelseresultat... Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter... Räntekostnader och liknande resultatposter... Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner... Skatt på årets resultat... ÅRETS VINST 2 3, , Koncernens resultat efter finansnetto

15 BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER TILLGÅNGAR FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark... Nedlagda kostnader på annans fastighet... Inventarier, verktyg och installationer... Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag... Fordringar hos koncernföretag... Insatser i KF... Andelar intresseföretag... Fordringar intresseföretag... Andra långfristiga värdepappersinnehav... Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror... Kortfristiga fordringar Kundfordringar... Fordringar hos koncernföretag... Fordringar hos intresseföretag... Aktuella skattefordringar... Övriga kortfristiga fordringar... Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernens soliditet %

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not Not Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser... Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver... Balaserad vinst eller förlust... Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter... Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Medlemsinlåning... Skulder övriga till kreditinstitut... Skulder till koncernföretag... Skulder till intresseföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut... Leverantörsskulder... Skulder till koncernföretag... Aktuella skatteskulder... Övriga kortfristiga skulder... Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar & skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

17 KASSAFLÖDESANALYS TILLGÅNGAR FÖRENINGEN KONCERNEN Belopp i tkr Not Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster... Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar av varulager... Förändringar av rörelsefordringar... Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar... Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övr. finansiella anl.tillgångar Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av insatser... Upptagna lån... Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde... Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag förutom redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Interna vinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Under året uppgår försäljning inom koncernen till (18.049) och kostnader inom koncernen till (18.299). Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där föreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I föreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar företaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomst redovisas till nominellt värde när ersättning erhålls direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. s försäljning utgörs i huvudsak av kontantförsäljning. Intäktsredovisning sammanfaller då tidsmäs-sigt med leverans av varorna. Dotterbolagens intäkter utgörs i huvudsak av hyresintäkter. Dessa intäktsförs i den period de hänför sig till. Inkomstskatter och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmännaråd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor och koncernresultaträkningens post fastighetskostnader. Varulager Varulagret värderas i enlighet med BFNAR 2000:3. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärdet, med tillämpning av först-in först-utprincipen, och nettoförsäljningsvärdet på balandsdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i resultaträkningen. Koncernuppgifter Konsumentföreningen Gävleborg ekonomisk förening är moderförening i koncern där helägda dotterbolag enligt not 13 ingår. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser mindre än 1 % av inköpen och försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. NOT 2 Övriga rörelseintäkter Koncernen Provisioner Sålda tjänster Övrigt Summa Provisioner Sålda tjänster Övrigt Summa NOT 3 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar Koncernen Avskrivningar enl. plan fördelade per tillgång Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Fastighetskostnader Administrationskostnader Summa Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Fastighetskostnader Administrationskostnader Summa Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 33 och 50 år Nedlagda kostnader annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer år 18

19 NOT 4 Personal Koncernen Medeltalet anställda Kvinnor Män Totalt Medelantalet anställda är omräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner, ersättningar, sociala avgifter och Koncernen pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktören Varav tanteim 270 tkr Löner och ersättningar till övriga anställda Varav tanteim1.651 tkr(1.262 tkr) Totalt Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Nuvarande VDs pensionsålder är 62 år Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt NOT 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncernen Insatsränta från KF Ränteintäkter, övriga Nedskrivningar Summa Insatsränta från KF Ränteintäkter, övriga Nedskrivningar Summa NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter intresseföretag 5 5 Ränteintäkter, övriga Summa Ränteintäkter intresseföretag 5 5 Ränteintäkter, övriga Summa NOT 7 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Återföring periodiseringfond Koncernbidrag Summa NOT 8 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa NOT 9 Byggnader och mark Koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackum. anskaffnningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 104 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackum. anskaffnningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden byggnader i Sverige Taxeringsvärden mark i Sverige NOT 10 Nedlagda kostnader på annans fastighet Koncernen och föreningen Inköp Ingående anskaffningsvärde Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

20 NOT 11 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackum. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackum. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar - 3 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan NOT 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader NOT 13 Andelar i kocernföretag Dotterföretag / Org.nr / Säte Andel I % Andel Bokfört värde Bokfört värde aktier Fastighets AB Valbo Köpcentrum, , Gävle Valboön Fastigheten AB , Gävle Fastighetsbolaget Ekfab AB , Gävle Fastighetsbolaget Kryfab AB , Gävle Fastighetsbolaget Segfab AB , Gävle Bollnäs Norr Fastighets AB , Gävle Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackum. anskaffningsvärden NOT 14 Andelar i intresseföretag Koncernen och föreningen Kapital- Rösträtts- Redovisat Redov.värde Direkt ägda andel % andel % värde i koncernen Valbo volymhandel AB , Gävle Indirekt ägda Valbo Projektutveckling AB Summa NOT 15 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Koncernen och föreningen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande värdepapper 501 Avgående värdepapper - 62 Utgående ackum. anskaffningsvärde Utgående redovisat värde, totalt NOT 16 Uppskjuten skatt Koncernen Byggnader och mark (skuld) Inventarier (skuld) Periodiseringsfonder (skuld) Summa Byggnader och mark (fordran) Summa Summa uppskjuten skatteskuld NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplugna intäkter Koncernen Hyra Övriga poster Summa Hyra Övriga poster Summa NOT 18 Förändring av kapital Insats- Bundna Fritt eget S:a eget Koncernen kapital reserver kapital kapital Eget kapital Vinstdisposition enl. stämmobeslut Inbetalda insatser Årets resultat Eget kapital Eget kapital Vinstdisposition enl. stämmobeslut Inbetalda insatser Årets resultat Eget kapital

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2014 KONSUM GÄVLEBORG Innehållsförteckning Vår verksamhet 2 Vår särart/vår verksamhetsidé 3 Här finns vi 3 Korta fakta 4 Händelser 2014 6 Personal 8 Nya Coop MedMera 9 Medlemsnytta - Coop

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947.

Föreningens styrelse. Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse sedan 2001. Ledamot sedan 1995. Eva Gardell f. 1947. ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Föreningens styrelse VD har ordet...3 Distriktsfullmäktige...4 Butiksråd...4 Butikschefer...4 Föreningens ledning...5 Leif Dahlby f. 1954. Ordförande i Coop Gotlands styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Välkommen till en riktig station!

Välkommen till en riktig station! Välkommen till en riktig station! Årsredovisning 2014 OBS! Årsredovisning sid 15! 2 OKQ8 OKQ8 3 Det var en gång bränslepump Det är nu 87 år sedan Bilägarnas Inköpsförening i Örnsköldsvik bildades och vi

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer