Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort"

Transkript

1 Smarta Villor TM Säkerhet Trygghet Besparing Komfort

2

3 Den intelligenta fastigheten 4 Säkerhet, Trygghet, Besparing, Komfort 6 Larm: Inbrott, - Brand, - Läckage 10 Barnsäkerhet, Handikappvänligt, Äldreanpassat, Design 12 Massor av smidiga och bekväma funktioner 16 Ännu mer funktioner, Gränssnitt, Övervakning 18 Hemmanätverk 20 Säkerhet, Trygghet, Besparing, Komfort 24 Projektera och installera 26 Stegen till en intelligent elanläggning 28 Ett smart projekt 31 S m a r t a V i l l o r 2012 Ansvarig utgivare: Text, foto & layout: Bildkällor: Tryck: Annonsering: Mats Nordahl Mats Nordahl, Ann-Sofie Nordahl, Marcus Karlsson, Andreas Östling, Martin Rudenlöv Dast AB Ross Arkitektur & Design AB; Fotograf Mikael Damkier Tekniska Byrån Hallvigs, Morgongåva Tekniska Byrån, 2012 Kontakta Tekniska Byrån för annonsering i nästa utgivning. Beställ fler broschyrer från: 3

4 De tekniska framstegen har möjliggjort den intelligenta fastigheten. Det är modern och intressant teknik som attraherar, motiverar och stimulerar de flesta. Tekniken är här för att stanna. Inom några år kommer merparten av nybyggnationer att innehålla någon form av intelligent styrsystem. Nu finns flera möjligheter att utöka funktioner i fastigheter för att nå fördelar i form av komfort, miljö, säkerhet och ekonomisk lönsamhet. Intelligenta fastigheter Med begreppet intelligenta fastigheter avses att exempelvis el-, tele-, inbrottsoch säkerhetsinstallationer är integrerade i ett intelligent styrsystem av typen KNX, Elko LS, Smart-house eller liknande. Systemet tar emot information från sensorer såsom tryck knappar, rörelse-, läckageoch fuktsensorer med mera. Informationen bearbetas och skickas vidare till aktorer, belysning, lås, ventilation, värme och larmsirener etc. Den intelligent fastighete Detta är intelligens En intelligent anläggning har det som konventionella anläggningar saknar intelligens. Med intelligensen kan anläggningen bearbeta uppgifter och sammanställa dem till ett beslut eller en åtgärd. På så sätt får man en dynamisk anläggning som kan anpassa sig till framtida behov. Detta ställer också krav på att den som planerar och programmerar tänker ett steg längre fram. Det är möjligt att göra justeringar och tillägg fortlöpande efter behov. 4

5 a n "En intelligent anlä ning är lönsam för alla" Lönsamhet för alla Ett intelligent system är lönsamt för alla: Kunden får en anläggning som effektivt spar energi och ger bättre komfort. Du kan räkna med 20 30% bespa ring på både elräkning och upp värm nings kostnader. Vinster uppstår dessutom direkt vid inköp eftersom du får så mycket mer funktion för samma kostnad. Du kan få ett intelligent styrsystem för nästan samma kost nad som en traditionell elanläggning, som till exempel innehåller värme- och ventilations reglering, ett inbrottslarm och ytterbelysning med tidur. Installatören arbetar med ny intres s ant teknik som är i takt med utveck ling en. Konstruktören skapar en färdig pro gramm ering som laddas in i an lägg ningen och gör den driftklar. Kan så mycket mer... Läs några exempel på vad ett intelligent styrsystem kan göra på följande sidor... 5

6 Fördelarna med den intelligenta fastigheten är många. Av dessa är säkerhet, trygghet, besparing och komfort speciellt framträdande. Möjligheterna till säkerhets - funk tioner är åtskilliga och kan in kludera mycket. En av de kanske mest betryggande tillämpning arna är att heta eller farliga förbrukare kan stängas av automatiskt efter inprogrammerad tid, om de har glömts påslagna. Trygghet produkt av säkerhet Tryggheten är en produkt av den ökade säkerhet som uppnås. Med hjälp av åtskilliga funktioner ökar tryggheten. Ett exempel på detta är att du kan integrera inbrottslarm i det intel li genta systemet. Du behöver inte heller kontrollera om du verkligen stängde av spisen eller strykjärnet. Du kan lugnt köra vidare när du vet att allt "farligt" är avstängt och att alla eluttag, som du önskar, är spänningslösa i fastigheten. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort Sänk energiförbrukningen! Uppvärmning och ventilation program meras i enlighet med din dagsrytm. Även om du är hemma kan du sänka temperaturen med cirka 2 i rum där ingen är närvarande. Dessutom kan värmen automatiskt sänkas med cirka 4 och ventilationen avta då ingen är hemma. När du vädrar ett rum stängs uppvärmningen av tillfälligt. Då man reser bort en längre tid kan hela fastigheten ställas i viloläge. 6

7 "D m t trivsamma med intelligensen är komfortökningen" Sänk elförbrukningen! En sänkning av elnotan erhålles exem pelvis genom behovsstyrning av belys ning. Detta kan ske med hjälp av rörelsedetektor eller tids styrd tryckknapp för belysning och valda eluttag. Den vanligaste och enklaste funktio nen för att spara energi, är att använda sig av en rörelsevakt som släcker glömd belysning. I tillägg kan du använda energisnål belysning. Komfortökning Det kanske mest trivsamma med intelligensen är den komfortökning det innebär. Det blir smidigt att tända och släcka valfri belysning och att stänga av förbrukare från en och samma tryck knapp i fastigheten. För handikappade, rörelsehindrade eller äldre låter man med fördel rörelse vakter tända belysningen. Be höver man styra flera funktioner samtidigt, är en tillhörande fjärr kontroll också mycket praktisk. 7

8 Installationsmaterial Fler möjligheter. Färre produkter. System Ideal består av ett brett produktsortiment, vilket täcker de mest krävande installationsbehoven. Med System Ideal är målsättningen att ta speciell hänsyn till detaljer, som har en stor betydelse för ett smidigt arbete och gott resultat. Bland dessa detaljer finns t ex dosans vridbara och steglöst justerbara monteringsring, vilken underlättar monteringsarbetet. Dessa och många andra egenskaper framhäver installationssystemets omsorgsfulla planering. En mångsidig produktserie, vilken är flexibel och kan anpassas till varje installationsobjekt och behov. Kompletterande tillbehör gör System Ideal serien till ett heltäckande system. Jussi-serien Säker design Impressivo-serien Nobelt utseende Jussi är en apparatserie för modernt vardagsbruk. Produktsortimentet innehåller alla funktioner från strömställare & vägguttag till elektronik- och signalprodukter skapat efter dina behov! Tidlös design, säker funktion och ett flexibelt monteringssätt gör Jussi till en trygg produktfamilj för både infällt och utanpåliggande montage. Med Impressivo-serien kan detaljer antingen framhävas eller harmoniskt smälta in i helheten. Modellserien är lämplig i lokaler som kräver installationer av högsta klass. Färgerna kan kombineras fritt eftersom produkterna levereras i delar. ABB AB KNX Ett intelligent installationssystem för högt ställda krav Vårt system ABB i-bus EIB/KNX följer specifikationen för EIB/KNX (European Installation Bus) som är en öppen standard för intelligenta hus. Det ger ökad säkerhet, besparingar, komfort och flexibilitet oavsett om det är ett kontor, en fabrik eller ett bostadshus. Funktioner som t ex belysning, markis- och persiennstyrning eller uppvärmning kan individuellt anpassas efter brukarens önskemål.

9 Solutions by smart-house for Home Automation Integrerad styrning av belysning, värme och larm! Övervaka ditt hus med smart-phone Glömde du att stänga av kaffebryggaren? Är du osäker kontrollera det via din smart-phone. Inbrottslarm? Du kan välja att få besked via din telefon. Energibesparing! Med smart-house släcks all belysning och stand-by förbrukning med ett enkelt tryck. Tänd/släck ljuset automatiskt via rörelsesensorer och reducera din energiförbrukning. A Brand of Group Gör ditt hus till ett smart-house hitta din lokala elinstallatör på

10 Detektering av inbrott kan det intelligenta styrsystemet med fördel ta hand om. Systemet använder sig av rörel se detektorer, magnetkontakter i dörrar och fönster samt övriga sensorer. Du slår på larmet via Hej då - knappen vid ytterdörren. Förebygga inbrott När du är bortrest kan det intelligenta systemet simulera att någon är hemma genom att styra belysning, markiser och bevattning enligt mönstret från en normal dag. Om du väljer att ansluta systemet till ett webbgränssnitt, kan du även gå in på nätet och se hur det står till med huset. På natten förebygger du inbrott ge nom att tända upp trädgårdsbelys ning då rörelsesensorer känner av rörelse. Larm: - Inbrott - Brand - Läckage När larmet detekterar inbrott Skulle någon bryta sig in, kommer mag netkontakter och rörelsedetektorer att sända signaler till systemet som tänder upp all inre och yttre belysning samtidigt som en sirén börjar ljuda. Dessutom ringer larmet upp förvalt telefonnummer. När du är hemma kan skal skydds delen av larmet vara på nattetid. (Med andra ord, utvändiga rörelsedetektorer samt magnetkontakter på fönster och dörrar.) 10

11 "D intelligen ta system kan simulera att du är hemma enligt mönstr från en vanlig dag" Brandvarning Det intelligenta systemet kan ta hand om brandvarning via siréner. Skulle brand uppstå då man är borta, skickas larmet vidare till en telefon. En vanlig "isolerad" brandvarnare larmar, men om den är i källaren och du själv sover på andra våningen, är det inte säkert att du vaknar av sirénen. I ett intelligent system ljuder alla siréner i fastigheten vid larm från varje enskild detektor, samtidigt som all belysning tänds 100%. Läckage Under diskmaskien, tvättmaskinen och andra utrymmen där det finns risk för läckage, installerar man med fördel fuktsensorer som larmar vid läckage. Vid larm stängs magnetventilen vid huvudkranen av och en siren ljuder. Det intelligenta systemet kan också ringa upp en telefon. Exempel på andra larm Larm kan även installeras för till exempel panna och frys. 11

12 Handikapp Äldreanpa Barnsäker Design S m a r t a V i l l o r Att kunna göra eluttag spänningslösa samt farliga förbrukare tidsinställda, ökar säkerheten och tryggheten. Att handikappade kan klara mer via fjärrkontroll ökar själv ständig heten på ett betydande sätt. Barnsäkerhet Man kan göra eluttagen spänningslösa till dess att man aktiverar dem med hjälp av en strömbrytare. Ström bryta ren placeras på barnsäker höjd. Dessutom kan inte farliga förbrukare sättas på av barnen, då de är styrda via strömbrytare på barnsäker höjd. Du kanske önskar hålla koll på vilka fönster eller dörrar som är öppna, speciellt i barnrummen. Då kan du få en display som visar det och om du öns kar, ett larm då de öppnas. Handikappvänligt Ett handikappboende kan göras säk rare och bekvämare med ett intelligent system. Du kan till exempel låta rörelsevakter tända belysning och öppna dörrar. Man kan låta en fjärrkontroll ta hand om belysning, dörrar, fönster, mar kiser, tv och ljud. Detta ökar även den handikappades frihet och självständighet, vilket samtidigt betyder mer självkänsla. 12

13 vänligt ssat t "Säkert och try t system för dina barn" Äldreanpassat Det intelligenta systemet ger en ökad trygghet och hjälp för äldre. Man kan tidsbegränsa alla farliga el för bruk are eller programmera fjärr kontrollen efter behov. Ett nattligt besök på toaletten kan göras bekvämare med en "gå upp på natten"- knapp vid sängen. Även viss övervakning via webben kan underlätta för vårdpersonal och vara en trygghet för släktingar. Kort om design Komponenterna i ett intelligent styr system är i allmänhet mycket sobert och tidlöst designade. Vilket också är en bidragande orsak till varför arkitekter och den medvetne heminredaren föredrar intelligenta system. Många serier tryckknappar och el-uttag kan fås i ett flertal färger, i sobra varianter av aluminium, stål eller fros tat glas. En annan fördel är att när du möblerar om kan även tryckknappar enkelt flyttas (gäller radioutförande). 13

14 Living system Ett styrsystem för hela huset Belysning Värmestyrning Larm Nätverk Ljudsystem

15

16 M sm f S m a r t a V i l l o r Hej då -knapp Eller kanske "släck allt"-knapp. Med den släcker eller stänger du av strömmen till valda delar i fastigheten. Dessutom så kan du aktivera inbrottslarm, starta hemmasimulering, stänga av vattnet, sänka temperaturen i fastig heten och låta ventilationen avta. Samtidigt kontrolleras att fönster och dörrar är stängda. Allt med en knapp. Den kan förslagsvis programmeras till 3 lägen: borta tillfälligt, på jobb och på semester. Kom hem -knapp Denna knapp kan på samma smidiga sätt tända och slå på strömmen till valda delar av fastigheten samt öka tempera tur och ventilation. God natt -knapp När du lägger dig kan du med en knapp vid sidan av sängen stänga av all belysning och valda eluttag. Dessutom aktiveras skalskyddsdelen av inbrotts larmet. 16

17 assor av idiga och bekväma unktioner "Endast din fantasi sätter begränsningen för kombinationen av funktioner" Avstängning av vatten Genom att stänga av vattnet när man lämnar huset minimerar man risken för vattenskador. Det sker med en magnetventil som monteras efter vattenmätaren. Trädgårdsbevattning kan också tidsstyras med magnetventil för att göra det smidigt och praktiskt att vattna på bestämda tider, förslagsvis på kvällen när solen gått ner. Fjärrkontroll till allt! En fjärrkontroll kan användas till styr ning av allt som innefattas i systemet; belysning, värme, ventilation med mera. Rörelsevakter Rörelsevakter som tänder belysningen då man kommer hem med händerna fulla eller släcker efter inställd tid om ljuset har glömts bort, är mycket praktiska och spar på elen. 17

18 Hemmabio Filmvisning När du trycker på knappen "Filmvis ning" så sänks filmduken ned, projektorn slås på, belysningen sänks, fönstren mörkläggs och ventilationen ökar. Väderstation Väderstationen ger information om vind hastig het, temperatur, regn och ljus styrka utomhus. Utifrån den informationen kan du till exempel se till att markiserna automatiskt dras upp vid en viss vindhastighet, ge larm om öppna fönster när det börjar regna, eller anpassa markiserna i förhållande till ljusstyrkan utomhus. Värmen ställs in efter prognosen Det finns system som tar emot väderprognoser från till exempel SMHI och styr värmen med hänsyn till kommande väder, vilket ger en bra besparing....eller om du varit på semester När du är på väg hem kan du aktivera uppvärm ningen, via internet eller mobil. 18

19 "Du kan gå in på intern och se hur d står till där hemma" Gränssnitt Ditt intelligenta styrsystem kan kommunicera med andra datorer via internet eller andra gränssnitt. Du kan på så sätt få meddelanden eller larm via , sms, mobil eller telefon, samt även gå in och styra systemet i hemmet då du är borta. Övervakning Informationsteknologi Större system kan man kontrollera och övervaka via nätverksstandarden Ether net. Därför kan det vara viktigt att i fastigheten ha ett välplanerat nätverk till styrsystemet, som man också använder till ordinär tele- och datakommunikation. Somna in-ljus En ytterligare finess är att du med tryckknapparna kan sänka belysningen i barnrummen till 25% när du har nattat barnen. När de har somnat avtar belysningen efter cirka en halvtimme. 19

20 Hemmanä Se din favoritfilm var som helst i hemmet, spela din mp3-musik i cd-kvalitet eller lyssna till internetradio på vilken stereo som helst via bostadens nya nätverk. Att installera ett multimedia - nät verk i ditt hus ökar upplevelsemöjligheterna. Digitalt nätverk - digital vardag Med ett medianätverk kan du från alla rum i hemmet få tillgång till och styra musik, tv, radio, telefon, data och internetuppkoppling. Du kan till exempel samla hela din samling av filmer, bilder och cd- skivor på hårddisk och distribuera ut till samtliga anslutna platser i ditt hem. Du kan även ansluta kameror till systemet och på så sätt övervaka hemmet genom samtliga tv-apparater. Hårddisk lagring av: Musik Filmbibliotek Digitalt fotoalbum Några system knyts samman i en distributionscentral, där husets alla uttag ansluts till patchmoduler och med patchkablar ansluts uttagen till önskad inkommande signal. Detta ger en stor flexibilitet, då man enkelt kan koppla om så att ett uttag som använts till t.ex. telefon istället kan användas för tv. Genom den flexibla anslutningen av apparater till nätverket är det lätt att flytta utrustning i hemmet. Det ger även nya användare stor frihet att pla nera sina rum. 20

21 tverk 2-4 uttag/rum Utrustning går lätt att flytta mellan olika rum "...vi kommer att vilja ha tillgång till nätverk nästan överallt i hemm " Det är viktigt att man på ett tidigt stadium definierar sina behov med hänsyn till infrastrukturen, dvs rör, kablar och uttag. Om du inte önskar investera i ett nätverk fullt ut från start, förbered med kablar och rör i alla fall, vilket är mycket mer kostnadseffektivt att göra vid nybyggnation än vid ett senare tillfälle. Då du planerar, tänk på att placera distributionscentralen så centralt som möjligt och planera för åtminstone två till fyra uttag i varje rum för att möta framtida behov och erbjuda flexibi litet. Framtiden för hemnätverk Det är ingen som kan förutspå vilka krav som ställs på ett hemnätverk om några år. Men man kan tryggt påstå att digital kommunikation kommer att öka hela tiden. Användningen kommer att kräva mer kapacitet och vi kommer att vilja ha tillgång till nätverket på de flesta platser i hemmet. Planera för flexibilitet och större kapacitetskrav för framtiden. 21

22 Smart installationsteknik från Gira Framtidsinriktad teknik och flexibla lösningar med hög designkvalitet - det är smart installationsteknik från Gira: Automatisk ljusstyrning, Temperaturreglering, Porttelefonsystem, Integrering av säkerhetssystem och mycket mer.

23 TaHoma by Somfy Hela hemmet under kontroll Var du än befinner dig

24 Visualis Visualisering är ett vanligt begrepp när vi pratar om smarta hus. Med det menas att man visar upp och styr sin smarta anläggning med hjälp av en panel, telefon, surfplatta eller dator. Detta är mycket populärt och gör att komfort och flexibilitet ökar avsevärt. Visualisering Via en webbläsare, app i en smartphone eller surfplatta kan belysning, värme eller andra funktioner kontrolleras. Man slipper gå runt till varje rum och släcka belysningen eller kontrollera så att spisen eller ugnen är avstängd innan man går och lägger sig. Detta kan helt enkelt göras ifrån en smartphone eller surfplatta. Du kanske har varit bortrest och haft värmen på standby för att spara energi. På vägen hem kan då värmen återigen ökas för att få rätt komforttemperatur lagom tills du kommer hem. Idag finns otaliga sätt att med hjälp av sin smartphone eller surfplatta styra hemmet. Den största vinsten är komforten och flexibiliteten med tanke på tillgängligheten. Väldigt många använder idag en smartphone och bär den med sig vart man än går vilket då gör det till en perfekt integration. Se gärna mer information, filmer och exempel på användningsområden på 24

25 ering och Säkerhet "Den stora vinsten är komforten och flexibilit en" Säkerhet Det går även att få status från brandlarmet eller inbrottslarmet. Om något av larmen aktiveras kan detta skickas som sms, mail eller ringa upp förvalda nummer. Det går även att koppla centralen mot ett vaktbolag om så önskas. IP kamera kan sättas upp och sedan anslutas till husets nätverk. Sedan kan man ansluta hem till huset via en webbläsare eller app och se att allt står rätt till. Detta leder till en trygghetskänsla som annars är svår att realisera. Att styra sitt hus på distans har många fördelar och är framförallt komfortabelt. Du kommer dessutom aldrig mer behöva oroa dig för att du glömt släcka eller stänga av spisen. 25

26 Projekter installera Att installera ett intelligent system är en satsning man gör inför framtiden. Din fastighet blir mer attraktiv och får ett bättre andrahandsvärde. Systemen kostar lite mer än en traditionell installation, detta beroende på hur kraftfullt eller avancerat det är. Plannering Man kan dock själv till en viss grad påverka kostnaden genom att välja ett system som inte har så mycket extra funktioner. Nästa steg är att nyttja det intelligenta systemet fullt ut genom att låta det ta hand om inbrottslarm, säkerhet och avancerad automatik samtidigt. För att snabbt och enkelt hitta ett lämpligt system, har vi gjort en enkel sammanställning över några vanliga system som kan användas i olika typer av fastigheter. Små lokaler <100 kvm Enklare styrenheter, Elko LS, Smarthouse, DALI samt även KNX. Medelstora kvm Elko LS, Smart-house och KNX med möjlighet till enklare visualisering, dvs styrning och kontroll via grafiska menysystem. Större lokaler >1000 kvm KNX och LonWorks med möjlighet till visualisering 26

27 a och "Ett intelligent system är en satsning man gör inför framtiden" Offertförfrågan När något eller några system är ut valda, blir det enklare att göra offert förfrågning ar eftersom offerterna blir jämförbara. Enkelt applikationsexempel Styrsystem för ex. vardagsrum och kök i öppen planlösning med scenarion och viss dimning. Ett ungefärligt pris är cirka kronor plus installation som inte borde kosta mer än materielen. Ett mer avancerat applikationsexempel Styrsystem för huset med släck allt och kom hem knappar. Dimning, scenarion, temperaturstyrning samt integrering mot inbrottslarm. Ett ungefärligt pris kan ligga på cirka kronor plus installation som inte bör kosta mer än materielen. 27

28 Stegen ti intelligen elanläggn S m a r t a V i l l o r Visualisera styrning Det finns idag system som klarar att visualisera styrning och övervak ning. Ett sådant system kostar mer. För att kunna beräkna ett pris bör man göra en noggrann specifikation över funktionerna så långt som möjligt och därefter begära offert på elmateriel och elinstallation. Låt dock en kunnig person bedöma offerterna ur ett tekniskt perspektiv. Det kan skilja en hel del mellan olika system. Stegen till en intelligent elanläggning i din fastighet Man kan kort dela upp stegen till en komplett anläggning i: Planering Projektering Programmering Installation Slutlig kontroll/driftsättning 28

29 ll en t ing "Planera de intelligenta funktionerna i system redan på ritbord " Planera intelligensen intelligent I hus som skall byggas är det bra att planera in data-, tele-, tv- och det intelligenta systemet redan på rit bordet. Idag sker all konstruktion med hjälp av CAD-verktyg, vilket också gör det lätt att skapa en visualisering. I hus som redan har ett befintligt elsystem är det alltid möjligt att anpassa och ändra på installationen. I känsliga miljöer kan man installera system med radioteknik utan att dra nya kablar. Framtiden... Ingen vet exakt hur framtida system ser ut. Men det finns några saker som expertena är överens om; Intelligenta styrsystem kommer att ta över mer och mer av mark naden. Energin kommer inte att bli billigare system som spar energi blir då viktigare och höjer även värdet på en fastighet i större utsträck ning än tidigare. En ök ning av informationsflödet och det digitala mediautbudet kommer att fort sätta. Förbered dig för framtiden idag. 29

30 Vi har färdiga lösningar ll di intelligenta boende! Smart Building Center

31 Ett smart projekt Summera dina önskemål, behov och idéer i en checklista, du kan till exempel använda checklistan på Den är ett underlag för offert och fortsatt arbete. Då vet både du och övriga i projektet vad som ingår. Det gör också att offererat pris kan hållas hela projektet ut. Gör en tidsplan. Den ger överskådlighet i projektet. Är du osäker, tag kontakt med en rådgivande konsult. Mycket kan du lämna till proffsen (planering av reservutrymme, val av teknik med mera). Planera utrymme för teknikinstallationer (elcentral, kopplingstablå för nätverk m.m) Se 31

32 Du har nu läst Smarta Villor och vårt mål är att du fått god upplysning. Besök för att läsa mer och där kan du också beställa mer information. 32

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz Med utgångspunkten att synliggöra och förminska människors energiförbrukning påbörjade vi vårt arbete. Våra användarstudier visade att apparater ofta är påslagna när man lämnar hemmet. Designprocessen

Läs mer

Det intelligenta huset. Livskvalitet Säkerhet Effektivitet

Det intelligenta huset. Livskvalitet Säkerhet Effektivitet Det intelligenta huset Livskvalitet Säkerhet Effektivitet Välj ditt eget skräddarsydda EIB-system. Du bestämmer själv vilka funktioner som skall styras av EIB-systemet. Värme: Allt efter användningssätt

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla

Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Din guide till en bekvämare & tryggare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Compare-IT Compare-IT Compare-IT är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och smarta hemlösningar.

Läs mer

Sveriges bredaste apparatserie. ExxactTM. För installationer som leder vidare

Sveriges bredaste apparatserie. ExxactTM. För installationer som leder vidare Sveriges bredaste apparatserie ExxactTM För installationer som leder vidare P118480 P121129 Innehåll En Exxact innovation... 5 Ett Exxact ansvar... 8 Exxact-serien...10 Exxacts fördelar...16 Exxacta lösningar...20

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan ExxactMatch Ett magasin från Schneider Electric. I detta nummer: Upptäck den nya apparatserien Exxact Läs ljusdesignerns bästa tips Modernisera din elstandard Simon och Tomas berättar om inredning och

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L magazine I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L Från elinstallationsbransch till elteknikbransch Klarar vi oss utan ett nätverk i hemmet? Varning för riskabla kopior Luncher

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt.

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt. 2012 [reform:hus] En tidskrift från reform:hus. Vi ritar och bygger hus och levererar allt till högsta kvalitet in i minsta detalj, med vår uppdragsgivares trygghet i fokus. [Reformationen, av latin reformatio,

Läs mer

Välkommen till framtiden med smarthin Home Automation

Välkommen till framtiden med smarthin Home Automation Välkommen till framtiden med smarthin Home Automation Vi ska med hjälp av den här brochyren försöka ge er en bild i vad smarta hem är och vad vi kan göra för ert hem eller projeket. Ordet smarta hem är

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR 1 2014 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk?

MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR 1 2014 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk? MAGAZINE Information från den ledande elportalen NR 1 2014 ATEX arbete i explosionsfarlig miljö Dimring av LED Elsäkerhet ett enhetligt regelverk? Exxact IP44 för alla slags installationer En av de största

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder

ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder 2 3 Innehåll 4 Building Technology produktsortiment 6 Elsystemet är en väsentlig del av trevnaden och

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer