ALVG-MÖTE, ONSDAG , GÅRDAVÄGEN 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30"

Transkript

1 ALVG-MÖTE, ONSDAG , GÅRDAVÄGEN 2, Fika från Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson Siv Torstensson Pär Levander Tore Johnsson Frånvarande: Johannes Adolfsson Lena Arnoldsson Göran Persson Göran Engblom Odette Escobar Eva Hansson 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda Dagens agenda godkändes 3. Övriga frågor: Information: synpunkter på förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. E-legitimationskonferens 4. Genomgång av anteckningar från föregående möten SITIV: Förslag att uppdraget för den regionala samverkan med VGR, LISA-gruppen, ska förändras Upphandling SVPL: tilldelningsbeslut till nuvarande leverantör. Överprövningsperiod klar GITS: Modell för samverkan för systemförvaltning. VGR ska se över hur GITS passar in i egen organisation SITHS: Det finns ännu ingen finansiering hos VGR för SITHS-koordinator, en 50% tjänst Välfärdteknik i hemmet: Ansvarig på VGR finns inte. Ett första möte hålls i mitten på augusti Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

2 SSVIT: 3R-projektet: utgår från patientens behov och processer. Information till politiken 23 juni års e-hälsoprojekt godkändes Beslut om att inget stimulansmedel tilldelas för projekt SKL avser att ta över Inera AB. Anslutning till SSBTEK innebär ytterligare kostnader. Ca en krona per invånare. Nytt avtal för NPÖ. Kostnader för NPÖ kommer tillkomma Kostnad för HSA/SITHS. Ligger troligen kvar på samma nivå Pascal: kostnader för nyttjande kommer troligen tillkomma 3. Diskussion långsiktighet (Karl) Karl informerar att det finns en ambition att fortsätta satsa på området. För e- Samhället är avsikten att möjligöra delregionala prioriteringar. En tre-årig satsning avsiseras. Karl tar fram ett underlag till politiken till den 23 juni. Synpunkter: Viktigt att veta hur man ska arbeta delregionalt. Viktigt med rollbeskrivning för nätverk, kontaktpersoner och esamordnare. 4. Gemensamma funktioner och tjänster a. E-arkiv, utbildningar, kravspec, externa föreläsningar 3 utbildningstillfällen i juni. Cirka 150 personer utbildas totalt. Mer information på VästKoms hemsida. Arbetsgrupp för kravspec har möte på måndag 15/6 Synpunkt Publicera arbetsgruppens deltagare på hemsidan Möte med Regionarkivet hölls 9/6. VGR fanns inte på mötet. Göteborgsstad var med. Inga politiska ställningstagande i frågan ännu. VästKom gör en förstudie om earkiv och Regionsarkivet. Ett underlag för ev. avsiktförklaring. Synpunkter: Tore deltar gärna i förstudie och lyfter frågan intern på VGR. Utbildningsinsatset borde ta upp igen om ett år. Vad säger Riksarkivarie om framtiden? Önskan är att föra dialog med varandra på en digital samverkansyta. Karl tar med sig frågan b. Info: Status informationssäkerhetsprojektet (Maria) Projektet är igång har styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp. Maria deltog på mötet Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

3 Regional nätverk för esamhället den 12 maj. Informationssäkerhet är ett prioriterad område på SKL. Synpunkter: MSB har förmedlat enkät. Brister finns i hur VGK svarat. Maria förmedlar vilka som ej svarat så att esamordnare kan påminna berörda. Torbjörn anmäler sig till att stödja Maria i vidare diskussion med SKL c. Info: Utbildningar kring informationssäkerhet (Maria) Utbildningar: 3 utbildningstillfällen under hösten. Viktigt att ha utbildningar nära. 5. Uppföljning kartläggning i VG (Siv) Siv presenterar kartläggningen som ingående gås igenom. Varje respondent har möjlighet att ta del av resultatet genom egen inloggningsuppgift. Detta är även det huvudsakliga syftet. Beslut: Ge legitimitet i kartläggningsarbetet genom av att presentera detta till förbundens nätverk Frågan tas åter upp på kommande möte för att avgöra vilken användning och fortsättning som ska ske med kartläggningen Lunch Tore Johnsson - bredbandsstatus, NetWest, Digital Agenda, välfärdsbredband Se presentation i bilaga. Nedan korta noteringar. Digitala agendan Digital Agenda fick 35 remissvar. Tipsar om länk i presentationen med en kort film om digitalisering. Avsikten är att starta ett projekt. Med förutsättningar för öppen data. Mitten av hösten borde politiskt beslut fattas Synpunkter Viktigt med förankring arbete med politiker för att få förståelse. Bredbandsstatus: Länets nya bredbandstrategi 2.0 En del av strategion är Välfärdsbredband. En tjänst som kommuner och landstingen köper åt sina brukare/patienter. Remissen går på fredag den 12 juni. Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

4 För kännedom: Fiberföreningskonferens 13 september, Göteborg. NetWest Numera 29 delägare ehälsa a. projekt/uppdrag ehälsa 2015 Se bilagd presentation b. NPÖ Ny version i september. Med detta nya avtal. kostnader tillkommer troligen från 2016 c. Utbyte av faxar mot digital teknik (mina meddelande) Frågan är initierat både lokal och nationell nivå. Polisen och ev. domstolar kommer att ta bort faxen. Nationell sak att lösa. Är lösningen Mina Meddelande? Synpunkter Ta kontakt med Ingvar Pettersson, Uddevalla, som arbetat med säker e- kommunikation mellan kommunen och medborgare. d. Digitalt stöd för SIP och för avvikelsehantering i samverkan. Inget digitalt stöd finns för närvarande. Initialt fokus är att verksamheten ska ta arbeta enligt rutinen, oavsett digitalt stöd. Beslut Behov finns av avvikelsehantering i samverkan. Karl ta med sig frågan till SSVIT e. Tekniska utmaningar vid distansmöten i kommunerna Richard Inspel ges på att det inte fungerar med vårdplanering via Lync! Viktigt att IT är med i processen. Hantering bör ske genom felanmälningar i respektive kommun. Beslut. Richard meddelar till projektledare att när kommunen anmäler sig ska man ange en kontaktperson, t ex IT-chef, för lämplig support. Riktlinjer för projektet uppdateras. f. Inbjudan till möte Continua-möte, fokus nattillsyn Inspirationsdag med tema Nattillsyn enl. Continua samt tids- och aktivitetsplan för projektet. Datum: 26 augusti Tid: 9:00 16:00. Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla. Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

5 g. Representanter till möte med VGR välfärdstjänster/välfärdsbredband Karl ska träffa VGR och diskutera välfärdstjänster i hemmet. ALVG tillfrågas om någon vill delta på mötet. Beslut Britt-Inger och Richard anmäler sitt deltagande 8. Övriga frågor a. Lämna synpunkter på förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. Lämna synpunkter till på måndag 15/6. b. e-legitimationskonferens bjud in SAMBI, Förslag i slutet av oktober, Maricel och Karl sätter upp ett program. Ställningstagande till eidas? 9. Förslag på punkter till nästa möte: Västfolket ny generation VGR- representant från arkitektursgruppen kopplat till 3R avslut Antecknat av Maricel Zoll Göteborgsregionens kommunalförbund Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

6 Status projekt/uppdrag ehälsa 2015 Maricel Zoll 6/16/2015 1

7 Intresseanmälan - 12 kommuner: Alingsås, Bengtfors, Dals Ed, Härryda, Kungälv, Lysekil, Mark, Munkedal, Partille, Sotenäs, Udevalla och Vara Aktivitet Inspirationsdag med tema Nattillsyn enl. Continua samt (startmöte) tidsoch aktivitetsplan för projektet. Datum: 26 augusti 2015 Tid: 9_00 16:00 Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla. Intresseanmälan - 7 kommuner: Dals Ed, Grästorp. Kungälv, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Vara Aktivitet Uppstartmöte i September SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 ervardochomsorg/utredadriftlarmtillsynochannaehemtjanst.4.6bcd6a67 14d9a54e2b94173.html SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9. 2

8 Inspirera och stödja kommunerna som har ett distansmötesverktyg att använda detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg Undersöka och jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhetssystem samt distribuera/informera resultat till VGK. Intresseanmälan 13 kommuner Bengtfors, Dals Ed, (Grästorp), Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Tanum, Tibro, Ulricehamn, (Vara). Aktivitet Grästorp och Vara tackat nej Inventera Lync kommuner Sammaställning och distribution av lathundar och manualer Besöka kommuner som intresseanmält sig ehalsa/etjanstervardochomsorg/distansmoteifo.4.392a357 c14d b53848.html Intresseanmälan 8 kommuner Lerum, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Partille, Sotenäs, Strömstad och Tanum Aktiviteter: Kontakta alla de kommuner inom Västra Götaland som är idag anslutna till SSBTEK för att få kontaktuppgifter till systemförvaltare för enkätundersökning. Träffa leverantör av de olika verksamhetssystem alt. leverans av tjänsten och ställa frågor kring funktionalitet, lösningar och kostnader Resultat från enkättundersökningen och information från möten med leverantören kommer att sammanställas i ett dokument, förmodligen i tabellform, där man kommer att kunna se och jämföra de olika funktioner, lösningar och priser för SSBTEK-tjänsten. tervardochomsorg/ssbtek d60469d1b53e76.html

9 Samordna arbetet i nätverksform för fullständig anslutning till HSA Samordna arbetet i nätverksform för framtagning av nyttoanalys samt klargöra krav på tvåfaktorsinloggning med stöd av Single Sign On (SSO) teknik. Intresseanmälan 10 kommuner Alingsås, Bengtfors, Essunga, Göteborg, Götene, Lidköping, Lysekil, Munkedal, skara och Sotenäs. Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 halsa/rollochbehorighet/fullstandiganslutningtillhsa b071114d6518d22092de8.html Intresseanmälan 9 kommuner Bengtfors, Dals Ed, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Vara Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 et/ehalsa/rollochbehorighet/tvafaktorsinloggningo chsso.4.451b071114d6518d220ce278.html 4

10 Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor Skapa underlag för gemensam förhandling med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem för bättre villkor. Intresseanmälan 12 kommuner Ale, Alingsås, Götene, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Skövde, Sotenäs, Tanum, Udevalla och Vara. Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 5 Intresseanmälan 6 kommuner Ale, Bengtfors, Dals Ed, Kungälv, Skövde, Vårgårda Aktiviteter Fyra leverantörer ska få redovisa sina lösningar, prismodell samt kostnader vid införandet. Nästa steg är att intervjua kommuner som infört ovanstående lösningar för att få deras bild av funktionalitet, införandeprojektet samt priser och övriga kostnader. Allt sammanställs och skickas sedan till intresserade kommuner att använda vid dialog med leverantören vid beställning mm.

11 Kartlägga nuläge och stödja kommuner i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm Stödja kommunerna i att ansluta till Nationell tjänsteplattform NPÖ Intresseanmälan 9 kommuner Ale, Alingsås, Dals Ed, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Strömstad och Vårgårda. Intresseanmälan 13 kommuner Dals Ed, Färgelanda, Göteborg, Hjo, Karlsborg, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Orust, Skövde, Ulricehamn, Vänersborg Aktivitet Möte för larmansvariga och larmsamordnare i VG (9 från GR) Datum: 11 juni 2015 Tid: 13:00 15:30 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Aktiviteter Statusmöte/uppstartsmöte hålls i höst NPÖ-möten för ökad kvalité och användning hålls sedan juni frekvent med VGR NPÖ-ansvarig rekryterad på 20% för ökat nyttjande av tjänsten All info kring anslutning finns på hemsida. 6

12 Anordna utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, Sno med CT, Klassifikationer och facktermer) Arbeta fram lokala handlingsplaner för trygghet, service och delaktighet i hemmet utifrån gemensam utarbetad mall Intresseanmälan 12 kommuner Essunga, Grästorp, Götene, Kungälv, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skara, Strömstad, Ulricehamn och Vara. Aktiviteter Möte 14 oktober Intresseanmälan 22 kommuner Ale,Bollebygd, Borås, Dals Ed, Grästorp, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lerum, Lysekil, Mark, Munkedal, Mölndal, Partille, Skövde,Sotenäs Strömstad, Svenljunga, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn och Vara. Aktiviteter Uppstartsmöte Skaraborg 8 juni Informationsmöte GR 9 juni Uppstartsmöte Boråsregionen 12 juni Uppstart Fyrbodal, ej fastställt 16/6 Regional arbetsgrupp Trygghet, service och delaktighet i hemmet. ygghetservicedelaktighet.4.152b643114d6b5b5cc94af5e.html 7

13 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020 Den regionala digitala agendan bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020. Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala digitala agendan.

14 IT i människans tjänst Smart Region Västra Götaland Enklare, Öppnare, Effektivare och Hållbart En regional Digital agenda för Västra Götalands län

15 Innehåll 1. Hur är bredbandssituationen och hur vilka förändringar har skett under perioden ? 2. Hur bredbandsarbetet bedrivits (metod)? 3. Vilka utmaningar som kunnat identifieras (svårigheter och tandgnissel)? 4. De fem viktigaste erfarenheterna (vad kan andra lära)? 5. Önskemål om vägen framåt?

16 Smart region Västra Götaland Smart region Västra Götaland, enklare, öppnare, effektivare och hållbart. Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya digitala tjänster.

17 It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

18

19 Regional digital agenda, Västra Götaland Mål och strategidokument. Till regionstyrelsen Handlingsplan. Stannar nog hos BHU Bilaga 1. Bakgrundsmaterial, uppdaterat kraftigt.

20 Tre övergripande mål Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

21 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020 Två mindre undersökningar har gjorts av kopplingarna mellan VG2020 och den regionala digitala agendan. Ett av de tydligaste remissönskemålen att öka anknytningen dem emellan. 25 av VG s 32 insatsområden har någon form av koppling till digitaliseringens möjligheter. 15 områden i VG2020 har mer än 5 beröringspunkter till agendans delmål Det är därför angeläget att länet har en plan för en digitalisering som främjar IT i människans tjänst. Den Digitala agendans åtgärder behövs för att få en grundläggande digitaliserad plattform med bra tjänster och hög tillgänglighetför invånarna på plats.

22 Strategi för att nå målen 1. Fokusera på nyttan för medborgare/invånare och näringsliv. 2. Lyfta fram och visualisera olika aktörers positiva arbete av relevans för Västra Götaland. 3. Hjälpa till att förankra nationella tjänster och mål. 4. Arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjligheter för att främja en utveckling för "IT i människans tjänst". 5. Identifiera projekt och områden att kraftsamla kring. 6. Genomföra och delfinansiera identifierade projekt och insatser där kraftsamling ger ett mervärde.

23 Handlingsplan 1 HANDLINGSPLANENS SYFTE IT-VISIONEN: SMART REGION VÄSTRA GÖTALAND MÅL FÖR VÄSTRA GÖTALANDS LÄN MÅL 1: ENKLARE VARDAG FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG MÅL 2: SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING SOM STÖDJER INNOVATION OCH DELAKTIGHET MÅL 3: HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET I VERKSAMHETERNA STRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN KRAFTSAMLING PÅ LÄNSNIVÅ GENOM STRATEGINS ÅTGÄRDER 5 OCH KRAFTSAMLING NR 1: LÄNETS 150 BREDBANDSBRISTOMRÅDEN SKA HA TILLGÅNG TILL FIBERANSLUTNING KRAFTSAMLING NR 2: INFORMATIONSSÄKERHET KRAFTSAMLING NR 3: ALLA OFFENTLIGA ORGANISATIONER SKALL HA EN DIGITAL LÅNGSIKTIG INFORMATIONSFÖRSÖRJNING KRAFTSAMLING NR 4: MINSKA ADMINISTRATIVT DUBBELARBETE GENOM DIGITALA INTEGRATIONER KRAFTSAMLING NR 5: TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV OFFENTLIG INFORMATION (ÖPPEN DATA) KRAFTSAMLING NR 6: ÖKA ANTALET E-TJÄNSTER I SYFTE ATT GE BÄTTRE SERVICE OCH ÖKAD NYTTA FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG KRAFTSAMLING NR 7: UTREDA EFFEKTIV OFFENTLIG IT-DRIFT OMRÅDEN SOM HANTERAS GENOM STRATEGINS ÅTGÄRDER STÖDJA INFÖRANDET AV NATIONELL E-LEGITIMATION STÖDJA E-HÄLSO-ARBETET SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG BEHÖVER GES MÖJLIGHET ATT ÖKA SIN IT-ANVÄNDNING. SYFTET ÄR ATT ÖKA KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXTFÖRMÅGA NYTTJANDE AV DIGITALISERINGS MÖJLIGHETER I UTBILDNING OCH SKOLA TRYGGAD JÄMSTÄLLD KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM IT-SEKTORN ÖKA ANTALET PRIVATPERSONER MED DIGITAL KOMPETENS SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH ÖKAD MEDBORGARDIALOG ÖKA SAMHÄLLSNYTTAN OCH TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DE REGIONALA GEOGRAFISKA DATA SOM PRODUCERAS WEBBPLATS FÖR NYANLÄNDA, INFORMATION OM SVERIGE PÅ OLIKA SPRÅK LÖPANDE INFORMERA OM TJÄNSTER/OMRÅDEN SOM STIMULERAR REGIONAL E-UTVECKLING ÖKA INNOVATION I OFFENTLIGA TJÄNSTER ARBETA FÖR ATT KUNNA VERKA PÅ DISTANS FÖRVALTNING AV DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN HUR SKA DEN DIGITALA AGENDAN UTVECKLAS ÖVER TID? HUR SKA MÅLEN UTVECKLAS OCH FÖLJAS UPP? BILAGOR... 26

24 Digitala agendan, processkarta del 1 Förslag Ger förslaget nytta för invånare och näringsliv? Ja Främjar det målet Västra Götaland ska vara i världsklass på att använda digitaliseringen s möjligheter? Ja Görs detta redan på ett bra sätt av andra aktörer regionalt eller nationellt? Ne j N ej N ej Ja Ingen åtgärd Vidare till processkarta del2

25 Digitala agendan, processkarta del 2 Förslag från processkarta del 1 Främjar det en digitalisering sutveckling mot IT i människans tjänst för 10 kommuner eller fler? Främjar det minst tre aktörers ITutveckling samtidigt mo t IT i människans tjänst inom Västra Sverige? Har detta koppling till några av Ne j VG2020- planens 32 insatsområden? Främjar det en tydlig digitaliserings -utveckling för små och medelstora företag i hela länet? Ja Ja Ja, >2 Ja Till Digitaliseringsrådet för beredning

26 Förvaltning av DA, Digitaliseringsrådet 1. Vid ett genomförande kommer en regional partssammansatt arbetsgrupp att behövas. Denna grupp, Digitaliseringsrådet, ska kunna fungera som en rådgivande och utredande funktion. 2. Digitaliseringsrådet bör ha ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av VG2020. Att föreslå hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med beslutade kraftsamlingar, utifrån nya inkomna idéer och pågående projekt i länet är en viktig uppgift för Digitaliseringsrådet och dess styrgrupp. 3. Bemanningen bör lämpligen bestå av representanter från: Kommunerna, VGR, Lst, Kulturområdet, Miljöområdet, Högskola/universitet samt näringsliv. 4. Styrgrupp: BHU s presidie.

27 Ett projekt startas Öppen data samtidigt 1. Förstudie kring hur förutsättningarna ser ut äskas pengar för omgående. 2. Tänkbart resultat: Informationsklassnings arbete måste genomföras synkroniserat och strukturerat över hela länet. Stor konsultinsats. 3. Undersökning kring medfinansiering av Vinnova eller EU skall göras. 4. Informationsklassning är också en grund för ett informationssäkerhetsarbete Page 15

28 Bredband där du bor, verkar och vistas

29 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s ,00% 50,00% 40,00% 30,00% Totalt Sverige Totalt VG län Landsbygd Sverige Landsbygd VG län 20,00% 10,00% 0,00% Västra Götaland är fortfarande inte ikapp övriga Sverige! Men vi är bättre på landsbygden! Och lika vid 30Mbit/s.

30 PTS data oktober 2012 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

31 PTS data oktober 2013 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

32 PTS data oktober 2014 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

33 Offentligt stöd i siffror Landsbygdsprogrammet Slutresultat syns hos PTS Antal projekt: 107 st Antal mil: 765 mil Antal nådda hushåll: hushåll Projektkostnad hos Lst: 550 Mkr. Totalt: Ca 710 Mkr inkl privat finansiering av fiberinstallationen. Snittförening: 242 hushåll Snittkostnad: 80 kr/meter exkl fiberinstallationen. Innebär ca 100 kr/meter komplett. Snittavstånd per hushåll: 353 meter. Kanalisationsstödet Antal projekt: 63 st Antal nådda hushåll: ca hushåll Projektkostnad hos VGR: Ca 40 Mkr. Totalt ca 55 Mkr. Snittförening: 30 hushåll VGR s bredbandsstöd Antal kommuner med ansökningar: 26 st Antal nådda bristområden: 103 st( av 154) Kostnad per bristområde: 1,4 Mkr. Mer fiber till lägre kostnad än grundkalkyl. Projektkostnad: Ca 150 Mkr inkl kommunernas och VGR s insats.

34 Nya landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Antal ansökningar just nu: Ca 130 st Samlade totalprojektkostnader: Ca 755 mkr Snitt per projekt: 5,8 mkr Behov av pengar, ungefär, alla ansökningar har inte pengar i ännu: drygt 300 mkr Länet har totalt tillgång till ca 540 mkr fast bara 330 mkr är släppt till oss hittills. Når ytterligare ca: hushåll Läs regelverket på Jordbruksverkets hemsida. Där finns allt ni behöver. Det är bra!!!!! Beslutsstart: Oktober. Första utbetalning Q1-2016

35 Syfte med bredbandstrategin 1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer. 2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att stimulera och underlätta både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och hushåll. 3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att nå de framtagna målen. Page 23

36 Den regionala visionen Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är inte att uppnå Sveriges bästa bredbandtäckning utan att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter

37 Byggkostnader Företagsekonomiska intäkter Un-Captured Values Varför samhällsekonomiska studier om bredband? Intäkter från Internettjänster Intäkter från telefonitjänster Intäkter från TV-tjänster

38 ALLA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (49) Investeringar och kostnadsminskingar (10% scenario)

39 100% Mål 1: Tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 1: 8.1 Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad 8.2 Utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter 8.3 Fiberutbyggnad genom fiberföreningar 8.4 Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer 8.5 Välfärdsbredband 8.6 Robusthet och redundans 8.7 Efterfrågeskapande aktiviteter Mål

40 Välfärdsbredband? Ett av de områden där bredbandsutvecklingen och en ökad användning av bredbandsbaserade tjänster inom den offentliga sektorn kommer att ha störst inverkan är vård och omsorg. Det finns mer och mer allmänt tillgänglig information om sjukdoms- och hälsofrågor på nätet, liksom en mängd appar för mobiltelefoner som den enskilde själv kan ladda ner och använda. Det är dock viktigt att påpeka att när detta blir ett offentligt erbjudande till invånarna så är det vårdnadsgivarna, dvs Regionen/landstinget, kommunen eller ett privat vårdbolag, som måste fatta beslut om vad det är som ska erbjudas och på vilka villkor. Hur definierar man detta tydligare? Kan tjänsten standardiseras på marknaden? Alla i tätorter har inte flera fiber in till hushållet Det kan finnas skäl till att detta också kan vara ett socialtjänstbeslut. Frågan överlämnad till Bredbandsforum för diskussion med marknadens parter. Remissutskick Bredband där du bor, verkar och vistas, Bredbandstrategi 2.0

41 60% Mål 2: Abonnerar på 100 Mbit/s symmetriskt 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Mål Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 2: 8.5 Välfärdsbredband 8.6 Robusthet och redundans 8.7 Efterfrågeskapande aktiviteter

42 100% Mål 3: Yttäckning av mobilt bredband med 30 Mbit/s 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Mål Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 3: 8.5 Välfärdsbredband Utreda mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk Samhällsmaster

43 De över 90 %? De hushåll som under de närmaste åren; Inte accepterar marknadens erbjudanden om fiberutbyggnad till sina lägenheter eller villor Som inte ansluter sig till fiberföreningar De kommer troligtvis att ha ett bredband med minst 30 Mbit/s nedströms år Alla hushåll och företag bör enbart via mobilt bredband få tillgång till en kapacitet nedströms på mellan Mbit/s till sina permanenta adresser. Enligt undersökning som gjordes av Bredbandsforum vintern om mobilnätens tillskott till de svenska bredbandsmålen år 2020.

44 Planering för fiberföreningskonferens 1. För fiberföreningar i alla stadier. Tre olika spår under dagen. 1. Inspiration 2. Information 3. Implementation 2. Medverkan från 1. Bredbandsforum 2. Post- och Telestyrelsen 3. Statens jordbruksverk 4. VGR 5. Länsstyrelsen 6. Kommunrepresentation 7. Exempel från genomförda fiberföreningsprojekt 3. Tid: Söndag den 13 September 4. Lokal: Svenska mässan/gothia Towers i Göteborg Page 32

45

46 Netwest AB: syfte och mål Gemensamt politiskt uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag. Samverkan syftar till Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät Öka kvaliteten i befintliga fibernät Tänkbar hemvist för fiberföreningarnas förening i VG-län

47 En kontakt Samverkansförslag Driftpartner Västra Götalandsregionen Nationella kunder Regionalt uppdrag Kommunalt uppdrag Netwest Försäljningsbolag Ssnf avtal och prispaket Ssnf avtal och prispaket Underleverantörsavtal Regional sfär Kommunal sfär S k a n o v a Stadsnät Stadsnät Stadsnät Förvaltning Nya nät Fiberparaply Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommuner Fiberför.

48 Vision och affärside Vision Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentligverksamhet. Affärside Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

49 Delägarna i försäljningsbolaget Netwest, 29 st Page 37 Netwest AB, ett renodlat försäljningsbolag för VG-län.

50 Tack för idag! Tore Johnsson Samordnare Västra Götaland Bredband Digital agenda Koncernstab regional utveckling Västra Götalandsregionen

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Västra Götalandsregionen regionutveckling

Västra Götalandsregionen regionutveckling Västra Götalandsregionen regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands förutsättningar och att arbeta för tillväxt och hållbar utveckling. Mycket av arbetet gör vi

Läs mer

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten.

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015-11-25. kl. 09.15-12.00 Lokal: Banvallen, Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Per-Olof Hermansson Helena Söderbäck

Läs mer

Digital agenda för Västra Götaland. ReVäst Handelshögskolan 10 mars 2016

Digital agenda för Västra Götaland. ReVäst Handelshögskolan 10 mars 2016 Digital agenda för Västra Götaland ReVäst Handelshögskolan 10 mars 2016 Det större sammanhanget EU Sverige Västra Götaland Digitala agendan lanserades i Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt och utveckling.

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per Linnér, FyrBoDal Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen Chalmerska

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen

Digital agenda för Västra Götaland. Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Digital agenda för Västra Götaland Öppen data 27 mars 2017 Tore Johnsson Koncernstab regionalutveckling Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen regionutveckling Regionutveckling handlar om att

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20 9.2 Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2.1 Övergripande prioriteringar De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges i Sverige för att öka tillgången

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1 Västra Götaland 1,6 miljoner invånare Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Page 2 Västra Götalandsregionen, regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG

Mötesanteckningar ALVG Mötesanteckningar ALVG 2017-02-21. kl. 09.30-15.30 Lokal: Konferenslokal tvåan, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Närvarande: Karl Fors, VästKom, Göran Persson, Mölndal, Christian Bonfré, Svenljunga,

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Möjligheter med NPÖ En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Karl Fors Länssamordnare VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Agenda Presentation samordningsorganisation

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

9.2. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c)

9.2. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Stödbeloppet begränsas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse

Läs mer

Anslutning till den nationella e- tjänsten SSBTEK - sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd.

Anslutning till den nationella e- tjänsten SSBTEK - sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. Anslutning till den nationella e- tjänsten SSBTEK - sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. Rapport om att undersöka och jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, 161115, Lokal: Konferenslokal Tvåan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Tid 09.30-15.30. Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Roos Maricel Zoll Göran Engblom

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Ärende 1 Allmän information

Ärende 1 Allmän information ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 15 JUNI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

IT-nätverket Välkomna

IT-nätverket Välkomna IT-nätverket Välkomna Agenda» ALVG 2015-11-10» Mål och resursplan Länsgemensamma aktiviteter» Uppdrag TUV» 3R/108K - Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM» Nulägesrapporter» Kartläggning

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30

ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 ALVG MÖTE, TORSDAG 150212, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30 15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfre Britt Inger Berntsson Göran Engblom Göran Persson Ingemar Roos Torbjörn Svedung (Distans) Johannes Adolfsson

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Närvarande: Karl Fors, Länssamordnare VästKom (Ordf) Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Fredrik

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete ARIKTEKTLEDNINGS GRUPPEN 24 AUGUSTI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support.

E-Samhället ALVG Nästa möte. Inledning. ehälsa 2015 projekt och uppdrag. Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support. E-Samhället ALVG Nästa möte Inledning Jörgen Haglund berättar om arbetet med 24/7 support ehälsa 2015 projekt och uppdrag Information och diskussion kring SITHS Fredrik Rasmusson Lunch VästKom Skaraborg

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer