ALVG-MÖTE, ONSDAG , GÅRDAVÄGEN 2,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30"

Transkript

1 ALVG-MÖTE, ONSDAG , GÅRDAVÄGEN 2, Fika från Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson Siv Torstensson Pär Levander Tore Johnsson Frånvarande: Johannes Adolfsson Lena Arnoldsson Göran Persson Göran Engblom Odette Escobar Eva Hansson 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda Dagens agenda godkändes 3. Övriga frågor: Information: synpunkter på förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. E-legitimationskonferens 4. Genomgång av anteckningar från föregående möten SITIV: Förslag att uppdraget för den regionala samverkan med VGR, LISA-gruppen, ska förändras Upphandling SVPL: tilldelningsbeslut till nuvarande leverantör. Överprövningsperiod klar GITS: Modell för samverkan för systemförvaltning. VGR ska se över hur GITS passar in i egen organisation SITHS: Det finns ännu ingen finansiering hos VGR för SITHS-koordinator, en 50% tjänst Välfärdteknik i hemmet: Ansvarig på VGR finns inte. Ett första möte hålls i mitten på augusti Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

2 SSVIT: 3R-projektet: utgår från patientens behov och processer. Information till politiken 23 juni års e-hälsoprojekt godkändes Beslut om att inget stimulansmedel tilldelas för projekt SKL avser att ta över Inera AB. Anslutning till SSBTEK innebär ytterligare kostnader. Ca en krona per invånare. Nytt avtal för NPÖ. Kostnader för NPÖ kommer tillkomma Kostnad för HSA/SITHS. Ligger troligen kvar på samma nivå Pascal: kostnader för nyttjande kommer troligen tillkomma 3. Diskussion långsiktighet (Karl) Karl informerar att det finns en ambition att fortsätta satsa på området. För e- Samhället är avsikten att möjligöra delregionala prioriteringar. En tre-årig satsning avsiseras. Karl tar fram ett underlag till politiken till den 23 juni. Synpunkter: Viktigt att veta hur man ska arbeta delregionalt. Viktigt med rollbeskrivning för nätverk, kontaktpersoner och esamordnare. 4. Gemensamma funktioner och tjänster a. E-arkiv, utbildningar, kravspec, externa föreläsningar 3 utbildningstillfällen i juni. Cirka 150 personer utbildas totalt. Mer information på VästKoms hemsida. Arbetsgrupp för kravspec har möte på måndag 15/6 Synpunkt Publicera arbetsgruppens deltagare på hemsidan Möte med Regionarkivet hölls 9/6. VGR fanns inte på mötet. Göteborgsstad var med. Inga politiska ställningstagande i frågan ännu. VästKom gör en förstudie om earkiv och Regionsarkivet. Ett underlag för ev. avsiktförklaring. Synpunkter: Tore deltar gärna i förstudie och lyfter frågan intern på VGR. Utbildningsinsatset borde ta upp igen om ett år. Vad säger Riksarkivarie om framtiden? Önskan är att föra dialog med varandra på en digital samverkansyta. Karl tar med sig frågan b. Info: Status informationssäkerhetsprojektet (Maria) Projektet är igång har styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp. Maria deltog på mötet Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

3 Regional nätverk för esamhället den 12 maj. Informationssäkerhet är ett prioriterad område på SKL. Synpunkter: MSB har förmedlat enkät. Brister finns i hur VGK svarat. Maria förmedlar vilka som ej svarat så att esamordnare kan påminna berörda. Torbjörn anmäler sig till att stödja Maria i vidare diskussion med SKL c. Info: Utbildningar kring informationssäkerhet (Maria) Utbildningar: 3 utbildningstillfällen under hösten. Viktigt att ha utbildningar nära. 5. Uppföljning kartläggning i VG (Siv) Siv presenterar kartläggningen som ingående gås igenom. Varje respondent har möjlighet att ta del av resultatet genom egen inloggningsuppgift. Detta är även det huvudsakliga syftet. Beslut: Ge legitimitet i kartläggningsarbetet genom av att presentera detta till förbundens nätverk Frågan tas åter upp på kommande möte för att avgöra vilken användning och fortsättning som ska ske med kartläggningen Lunch Tore Johnsson - bredbandsstatus, NetWest, Digital Agenda, välfärdsbredband Se presentation i bilaga. Nedan korta noteringar. Digitala agendan Digital Agenda fick 35 remissvar. Tipsar om länk i presentationen med en kort film om digitalisering. Avsikten är att starta ett projekt. Med förutsättningar för öppen data. Mitten av hösten borde politiskt beslut fattas Synpunkter Viktigt med förankring arbete med politiker för att få förståelse. Bredbandsstatus: Länets nya bredbandstrategi 2.0 En del av strategion är Välfärdsbredband. En tjänst som kommuner och landstingen köper åt sina brukare/patienter. Remissen går på fredag den 12 juni. Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

4 För kännedom: Fiberföreningskonferens 13 september, Göteborg. NetWest Numera 29 delägare ehälsa a. projekt/uppdrag ehälsa 2015 Se bilagd presentation b. NPÖ Ny version i september. Med detta nya avtal. kostnader tillkommer troligen från 2016 c. Utbyte av faxar mot digital teknik (mina meddelande) Frågan är initierat både lokal och nationell nivå. Polisen och ev. domstolar kommer att ta bort faxen. Nationell sak att lösa. Är lösningen Mina Meddelande? Synpunkter Ta kontakt med Ingvar Pettersson, Uddevalla, som arbetat med säker e- kommunikation mellan kommunen och medborgare. d. Digitalt stöd för SIP och för avvikelsehantering i samverkan. Inget digitalt stöd finns för närvarande. Initialt fokus är att verksamheten ska ta arbeta enligt rutinen, oavsett digitalt stöd. Beslut Behov finns av avvikelsehantering i samverkan. Karl ta med sig frågan till SSVIT e. Tekniska utmaningar vid distansmöten i kommunerna Richard Inspel ges på att det inte fungerar med vårdplanering via Lync! Viktigt att IT är med i processen. Hantering bör ske genom felanmälningar i respektive kommun. Beslut. Richard meddelar till projektledare att när kommunen anmäler sig ska man ange en kontaktperson, t ex IT-chef, för lämplig support. Riktlinjer för projektet uppdateras. f. Inbjudan till möte Continua-möte, fokus nattillsyn Inspirationsdag med tema Nattillsyn enl. Continua samt tids- och aktivitetsplan för projektet. Datum: 26 augusti Tid: 9:00 16:00. Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla. Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

5 g. Representanter till möte med VGR välfärdstjänster/välfärdsbredband Karl ska träffa VGR och diskutera välfärdstjänster i hemmet. ALVG tillfrågas om någon vill delta på mötet. Beslut Britt-Inger och Richard anmäler sitt deltagande 8. Övriga frågor a. Lämna synpunkter på förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi. Lämna synpunkter till på måndag 15/6. b. e-legitimationskonferens bjud in SAMBI, Förslag i slutet av oktober, Maricel och Karl sätter upp ett program. Ställningstagande till eidas? 9. Förslag på punkter till nästa möte: Västfolket ny generation VGR- representant från arkitektursgruppen kopplat till 3R avslut Antecknat av Maricel Zoll Göteborgsregionens kommunalförbund Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Box 5154, Göteborg Besök: Gårdavägen 2, Göteborg Tel: E-post: Organisationsnummer:

6 Status projekt/uppdrag ehälsa 2015 Maricel Zoll 6/16/2015 1

7 Intresseanmälan - 12 kommuner: Alingsås, Bengtfors, Dals Ed, Härryda, Kungälv, Lysekil, Mark, Munkedal, Partille, Sotenäs, Udevalla och Vara Aktivitet Inspirationsdag med tema Nattillsyn enl. Continua samt (startmöte) tidsoch aktivitetsplan för projektet. Datum: 26 augusti 2015 Tid: 9_00 16:00 Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla. Intresseanmälan - 7 kommuner: Dals Ed, Grästorp. Kungälv, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Vara Aktivitet Uppstartmöte i September SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 ervardochomsorg/utredadriftlarmtillsynochannaehemtjanst.4.6bcd6a67 14d9a54e2b94173.html SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9. 2

8 Inspirera och stödja kommunerna som har ett distansmötesverktyg att använda detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorg Undersöka och jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK integrerat mot verksamhetssystem samt distribuera/informera resultat till VGK. Intresseanmälan 13 kommuner Bengtfors, Dals Ed, (Grästorp), Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Tanum, Tibro, Ulricehamn, (Vara). Aktivitet Grästorp och Vara tackat nej Inventera Lync kommuner Sammaställning och distribution av lathundar och manualer Besöka kommuner som intresseanmält sig ehalsa/etjanstervardochomsorg/distansmoteifo.4.392a357 c14d b53848.html Intresseanmälan 8 kommuner Lerum, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Partille, Sotenäs, Strömstad och Tanum Aktiviteter: Kontakta alla de kommuner inom Västra Götaland som är idag anslutna till SSBTEK för att få kontaktuppgifter till systemförvaltare för enkätundersökning. Träffa leverantör av de olika verksamhetssystem alt. leverans av tjänsten och ställa frågor kring funktionalitet, lösningar och kostnader Resultat från enkättundersökningen och information från möten med leverantören kommer att sammanställas i ett dokument, förmodligen i tabellform, där man kommer att kunna se och jämföra de olika funktioner, lösningar och priser för SSBTEK-tjänsten. tervardochomsorg/ssbtek d60469d1b53e76.html

9 Samordna arbetet i nätverksform för fullständig anslutning till HSA Samordna arbetet i nätverksform för framtagning av nyttoanalys samt klargöra krav på tvåfaktorsinloggning med stöd av Single Sign On (SSO) teknik. Intresseanmälan 10 kommuner Alingsås, Bengtfors, Essunga, Göteborg, Götene, Lidköping, Lysekil, Munkedal, skara och Sotenäs. Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 halsa/rollochbehorighet/fullstandiganslutningtillhsa b071114d6518d22092de8.html Intresseanmälan 9 kommuner Bengtfors, Dals Ed, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Vara Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 et/ehalsa/rollochbehorighet/tvafaktorsinloggningo chsso.4.451b071114d6518d220ce278.html 4

10 Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digitala signeringslistor Skapa underlag för gemensam förhandling med leverantör om mobil åtkomst till verksamhetssystem för bättre villkor. Intresseanmälan 12 kommuner Ale, Alingsås, Götene, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Skövde, Sotenäs, Tanum, Udevalla och Vara. Aktiviteter Startmöte september SML-kommuner i Fyrbodal Beslut om deltagande 28/9 5 Intresseanmälan 6 kommuner Ale, Bengtfors, Dals Ed, Kungälv, Skövde, Vårgårda Aktiviteter Fyra leverantörer ska få redovisa sina lösningar, prismodell samt kostnader vid införandet. Nästa steg är att intervjua kommuner som infört ovanstående lösningar för att få deras bild av funktionalitet, införandeprojektet samt priser och övriga kostnader. Allt sammanställs och skickas sedan till intresserade kommuner att använda vid dialog med leverantören vid beställning mm.

11 Kartlägga nuläge och stödja kommuner i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm Stödja kommunerna i att ansluta till Nationell tjänsteplattform NPÖ Intresseanmälan 9 kommuner Ale, Alingsås, Dals Ed, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Strömstad och Vårgårda. Intresseanmälan 13 kommuner Dals Ed, Färgelanda, Göteborg, Hjo, Karlsborg, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Orust, Skövde, Ulricehamn, Vänersborg Aktivitet Möte för larmansvariga och larmsamordnare i VG (9 från GR) Datum: 11 juni 2015 Tid: 13:00 15:30 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Aktiviteter Statusmöte/uppstartsmöte hålls i höst NPÖ-möten för ökad kvalité och användning hålls sedan juni frekvent med VGR NPÖ-ansvarig rekryterad på 20% för ökat nyttjande av tjänsten All info kring anslutning finns på hemsida. 6

12 Anordna utbildning kring gemensam informationsstruktur (NI, Sno med CT, Klassifikationer och facktermer) Arbeta fram lokala handlingsplaner för trygghet, service och delaktighet i hemmet utifrån gemensam utarbetad mall Intresseanmälan 12 kommuner Essunga, Grästorp, Götene, Kungälv, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skara, Strömstad, Ulricehamn och Vara. Aktiviteter Möte 14 oktober Intresseanmälan 22 kommuner Ale,Bollebygd, Borås, Dals Ed, Grästorp, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lerum, Lysekil, Mark, Munkedal, Mölndal, Partille, Skövde,Sotenäs Strömstad, Svenljunga, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn och Vara. Aktiviteter Uppstartsmöte Skaraborg 8 juni Informationsmöte GR 9 juni Uppstartsmöte Boråsregionen 12 juni Uppstart Fyrbodal, ej fastställt 16/6 Regional arbetsgrupp Trygghet, service och delaktighet i hemmet. ygghetservicedelaktighet.4.152b643114d6b5b5cc94af5e.html 7

13 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020 Den regionala digitala agendan bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020. Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala digitala agendan.

14 IT i människans tjänst Smart Region Västra Götaland Enklare, Öppnare, Effektivare och Hållbart En regional Digital agenda för Västra Götalands län

15 Innehåll 1. Hur är bredbandssituationen och hur vilka förändringar har skett under perioden ? 2. Hur bredbandsarbetet bedrivits (metod)? 3. Vilka utmaningar som kunnat identifieras (svårigheter och tandgnissel)? 4. De fem viktigaste erfarenheterna (vad kan andra lära)? 5. Önskemål om vägen framåt?

16 Smart region Västra Götaland Smart region Västra Götaland, enklare, öppnare, effektivare och hållbart. Smart region betyder i detta sammanhang ett län som arbetar tillsammans för att nå målen. Samarbete och samverkan ska stimuleras och användas för att öka hastigheten på införandet av nya digitala tjänster.

17 It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

18 https://www.youtube.com/watch?v=kanb5rr3vlq

19 Regional digital agenda, Västra Götaland Mål och strategidokument. Till regionstyrelsen Handlingsplan. Stannar nog hos BHU Bilaga 1. Bakgrundsmaterial, uppdaterat kraftigt.

20 Tre övergripande mål Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

21 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020 Två mindre undersökningar har gjorts av kopplingarna mellan VG2020 och den regionala digitala agendan. Ett av de tydligaste remissönskemålen att öka anknytningen dem emellan. 25 av VG s 32 insatsområden har någon form av koppling till digitaliseringens möjligheter. 15 områden i VG2020 har mer än 5 beröringspunkter till agendans delmål Det är därför angeläget att länet har en plan för en digitalisering som främjar IT i människans tjänst. Den Digitala agendans åtgärder behövs för att få en grundläggande digitaliserad plattform med bra tjänster och hög tillgänglighetför invånarna på plats.

22 Strategi för att nå målen 1. Fokusera på nyttan för medborgare/invånare och näringsliv. 2. Lyfta fram och visualisera olika aktörers positiva arbete av relevans för Västra Götaland. 3. Hjälpa till att förankra nationella tjänster och mål. 4. Arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjligheter för att främja en utveckling för "IT i människans tjänst". 5. Identifiera projekt och områden att kraftsamla kring. 6. Genomföra och delfinansiera identifierade projekt och insatser där kraftsamling ger ett mervärde.

23 Handlingsplan 1 HANDLINGSPLANENS SYFTE IT-VISIONEN: SMART REGION VÄSTRA GÖTALAND MÅL FÖR VÄSTRA GÖTALANDS LÄN MÅL 1: ENKLARE VARDAG FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG MÅL 2: SMARTARE OCH ÖPPNARE FÖRVALTNING SOM STÖDJER INNOVATION OCH DELAKTIGHET MÅL 3: HÖGRE KVALITET OCH EFFEKTIVITET I VERKSAMHETERNA STRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN KRAFTSAMLING PÅ LÄNSNIVÅ GENOM STRATEGINS ÅTGÄRDER 5 OCH KRAFTSAMLING NR 1: LÄNETS 150 BREDBANDSBRISTOMRÅDEN SKA HA TILLGÅNG TILL FIBERANSLUTNING KRAFTSAMLING NR 2: INFORMATIONSSÄKERHET KRAFTSAMLING NR 3: ALLA OFFENTLIGA ORGANISATIONER SKALL HA EN DIGITAL LÅNGSIKTIG INFORMATIONSFÖRSÖRJNING KRAFTSAMLING NR 4: MINSKA ADMINISTRATIVT DUBBELARBETE GENOM DIGITALA INTEGRATIONER KRAFTSAMLING NR 5: TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV OFFENTLIG INFORMATION (ÖPPEN DATA) KRAFTSAMLING NR 6: ÖKA ANTALET E-TJÄNSTER I SYFTE ATT GE BÄTTRE SERVICE OCH ÖKAD NYTTA FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG KRAFTSAMLING NR 7: UTREDA EFFEKTIV OFFENTLIG IT-DRIFT OMRÅDEN SOM HANTERAS GENOM STRATEGINS ÅTGÄRDER STÖDJA INFÖRANDET AV NATIONELL E-LEGITIMATION STÖDJA E-HÄLSO-ARBETET SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG BEHÖVER GES MÖJLIGHET ATT ÖKA SIN IT-ANVÄNDNING. SYFTET ÄR ATT ÖKA KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXTFÖRMÅGA NYTTJANDE AV DIGITALISERINGS MÖJLIGHETER I UTBILDNING OCH SKOLA TRYGGAD JÄMSTÄLLD KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM IT-SEKTORN ÖKA ANTALET PRIVATPERSONER MED DIGITAL KOMPETENS SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH ÖKAD MEDBORGARDIALOG ÖKA SAMHÄLLSNYTTAN OCH TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DE REGIONALA GEOGRAFISKA DATA SOM PRODUCERAS WEBBPLATS FÖR NYANLÄNDA, INFORMATION OM SVERIGE PÅ OLIKA SPRÅK LÖPANDE INFORMERA OM TJÄNSTER/OMRÅDEN SOM STIMULERAR REGIONAL E-UTVECKLING ÖKA INNOVATION I OFFENTLIGA TJÄNSTER ARBETA FÖR ATT KUNNA VERKA PÅ DISTANS FÖRVALTNING AV DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN HUR SKA DEN DIGITALA AGENDAN UTVECKLAS ÖVER TID? HUR SKA MÅLEN UTVECKLAS OCH FÖLJAS UPP? BILAGOR... 26

24 Digitala agendan, processkarta del 1 Förslag Ger förslaget nytta för invånare och näringsliv? Ja Främjar det målet Västra Götaland ska vara i världsklass på att använda digitaliseringen s möjligheter? Ja Görs detta redan på ett bra sätt av andra aktörer regionalt eller nationellt? Ne j N ej N ej Ja Ingen åtgärd Vidare till processkarta del2

25 Digitala agendan, processkarta del 2 Förslag från processkarta del 1 Främjar det en digitalisering sutveckling mot IT i människans tjänst för 10 kommuner eller fler? Främjar det minst tre aktörers ITutveckling samtidigt mo t IT i människans tjänst inom Västra Sverige? Har detta koppling till några av Ne j VG2020- planens 32 insatsområden? Främjar det en tydlig digitaliserings -utveckling för små och medelstora företag i hela länet? Ja Ja Ja, >2 Ja Till Digitaliseringsrådet för beredning

26 Förvaltning av DA, Digitaliseringsrådet 1. Vid ett genomförande kommer en regional partssammansatt arbetsgrupp att behövas. Denna grupp, Digitaliseringsrådet, ska kunna fungera som en rådgivande och utredande funktion. 2. Digitaliseringsrådet bör ha ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av VG2020. Att föreslå hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med beslutade kraftsamlingar, utifrån nya inkomna idéer och pågående projekt i länet är en viktig uppgift för Digitaliseringsrådet och dess styrgrupp. 3. Bemanningen bör lämpligen bestå av representanter från: Kommunerna, VGR, Lst, Kulturområdet, Miljöområdet, Högskola/universitet samt näringsliv. 4. Styrgrupp: BHU s presidie.

27 Ett projekt startas Öppen data samtidigt 1. Förstudie kring hur förutsättningarna ser ut äskas pengar för omgående. 2. Tänkbart resultat: Informationsklassnings arbete måste genomföras synkroniserat och strukturerat över hela länet. Stor konsultinsats. 3. Undersökning kring medfinansiering av Vinnova eller EU skall göras. 4. Informationsklassning är också en grund för ett informationssäkerhetsarbete Page 15

28 Bredband där du bor, verkar och vistas

29 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s ,00% 50,00% 40,00% 30,00% Totalt Sverige Totalt VG län Landsbygd Sverige Landsbygd VG län 20,00% 10,00% 0,00% Västra Götaland är fortfarande inte ikapp övriga Sverige! Men vi är bättre på landsbygden! Och lika vid 30Mbit/s.

30 PTS data oktober 2012 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

31 PTS data oktober 2013 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

32 PTS data oktober 2014 Fiber XDSL Mobil PTS i 250 m ruta. Med fiber menas att det finns minst en(1) adress med fiber i rutan

33 Offentligt stöd i siffror Landsbygdsprogrammet Slutresultat syns hos PTS Antal projekt: 107 st Antal mil: 765 mil Antal nådda hushåll: hushåll Projektkostnad hos Lst: 550 Mkr. Totalt: Ca 710 Mkr inkl privat finansiering av fiberinstallationen. Snittförening: 242 hushåll Snittkostnad: 80 kr/meter exkl fiberinstallationen. Innebär ca 100 kr/meter komplett. Snittavstånd per hushåll: 353 meter. Kanalisationsstödet Antal projekt: 63 st Antal nådda hushåll: ca hushåll Projektkostnad hos VGR: Ca 40 Mkr. Totalt ca 55 Mkr. Snittförening: 30 hushåll VGR s bredbandsstöd Antal kommuner med ansökningar: 26 st Antal nådda bristområden: 103 st( av 154) Kostnad per bristområde: 1,4 Mkr. Mer fiber till lägre kostnad än grundkalkyl. Projektkostnad: Ca 150 Mkr inkl kommunernas och VGR s insats.

34 Nya landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Antal ansökningar just nu: Ca 130 st Samlade totalprojektkostnader: Ca 755 mkr Snitt per projekt: 5,8 mkr Behov av pengar, ungefär, alla ansökningar har inte pengar i ännu: drygt 300 mkr Länet har totalt tillgång till ca 540 mkr fast bara 330 mkr är släppt till oss hittills. Når ytterligare ca: hushåll Läs regelverket på Jordbruksverkets hemsida. Där finns allt ni behöver. Det är bra!!!!! Beslutsstart: Oktober. Första utbetalning Q1-2016

35 Syfte med bredbandstrategin 1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer. 2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att stimulera och underlätta både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och hushåll. 3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att nå de framtagna målen. Page 23

36 Den regionala visionen Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är inte att uppnå Sveriges bästa bredbandtäckning utan att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter

37 Byggkostnader Företagsekonomiska intäkter Un-Captured Values Varför samhällsekonomiska studier om bredband? Intäkter från Internettjänster Intäkter från telefonitjänster Intäkter från TV-tjänster

38 ALLA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (49) Investeringar och kostnadsminskingar (10% scenario)

39 100% Mål 1: Tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 1: 8.1 Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad 8.2 Utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter 8.3 Fiberutbyggnad genom fiberföreningar 8.4 Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer 8.5 Välfärdsbredband 8.6 Robusthet och redundans 8.7 Efterfrågeskapande aktiviteter Mål

40 Välfärdsbredband? Ett av de områden där bredbandsutvecklingen och en ökad användning av bredbandsbaserade tjänster inom den offentliga sektorn kommer att ha störst inverkan är vård och omsorg. Det finns mer och mer allmänt tillgänglig information om sjukdoms- och hälsofrågor på nätet, liksom en mängd appar för mobiltelefoner som den enskilde själv kan ladda ner och använda. Det är dock viktigt att påpeka att när detta blir ett offentligt erbjudande till invånarna så är det vårdnadsgivarna, dvs Regionen/landstinget, kommunen eller ett privat vårdbolag, som måste fatta beslut om vad det är som ska erbjudas och på vilka villkor. Hur definierar man detta tydligare? Kan tjänsten standardiseras på marknaden? Alla i tätorter har inte flera fiber in till hushållet Det kan finnas skäl till att detta också kan vara ett socialtjänstbeslut. Frågan överlämnad till Bredbandsforum för diskussion med marknadens parter. Remissutskick Bredband där du bor, verkar och vistas, Bredbandstrategi 2.0

41 60% Mål 2: Abonnerar på 100 Mbit/s symmetriskt 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Mål Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 2: 8.5 Välfärdsbredband 8.6 Robusthet och redundans 8.7 Efterfrågeskapande aktiviteter

42 100% Mål 3: Yttäckning av mobilt bredband med 30 Mbit/s 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Mål Handlingsplanens åtgärder som bidrar till att uppfylla mål 3: 8.5 Välfärdsbredband Utreda mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk Samhällsmaster

43 De över 90 %? De hushåll som under de närmaste åren; Inte accepterar marknadens erbjudanden om fiberutbyggnad till sina lägenheter eller villor Som inte ansluter sig till fiberföreningar De kommer troligtvis att ha ett bredband med minst 30 Mbit/s nedströms år Alla hushåll och företag bör enbart via mobilt bredband få tillgång till en kapacitet nedströms på mellan Mbit/s till sina permanenta adresser. Enligt undersökning som gjordes av Bredbandsforum vintern om mobilnätens tillskott till de svenska bredbandsmålen år 2020.

44 Planering för fiberföreningskonferens 1. För fiberföreningar i alla stadier. Tre olika spår under dagen. 1. Inspiration 2. Information 3. Implementation 2. Medverkan från 1. Bredbandsforum 2. Post- och Telestyrelsen 3. Statens jordbruksverk 4. VGR 5. Länsstyrelsen 6. Kommunrepresentation 7. Exempel från genomförda fiberföreningsprojekt 3. Tid: Söndag den 13 September 4. Lokal: Svenska mässan/gothia Towers i Göteborg Page 32

45

46 Netwest AB: syfte och mål Gemensamt politiskt uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag. Samverkan syftar till Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät Öka kvaliteten i befintliga fibernät Tänkbar hemvist för fiberföreningarnas förening i VG-län

47 En kontakt Samverkansförslag Driftpartner Västra Götalandsregionen Nationella kunder Regionalt uppdrag Kommunalt uppdrag Netwest Försäljningsbolag Ssnf avtal och prispaket Ssnf avtal och prispaket Underleverantörsavtal Regional sfär Kommunal sfär S k a n o v a Stadsnät Stadsnät Stadsnät Förvaltning Nya nät Fiberparaply Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommuner Fiberför.

48 Vision och affärside Vision Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentligverksamhet. Affärside Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

49 Delägarna i försäljningsbolaget Netwest, 29 st Page 37 Netwest AB, ett renodlat försäljningsbolag för VG-län.

50 Tack för idag! Tore Johnsson Samordnare Västra Götaland Bredband Digital agenda Koncernstab regional utveckling Västra Götalandsregionen

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Nordkroken 15 juni 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020 Bredbandsstrategi Östersunds kommun -2020 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte... 5 1.3. Generell fakta om bredbandskommunikation... 5 1.4. Målgrupp... 5 1.5. Metod... 5 2. Strategi...

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Innehåll och sammanfattning

Innehåll och sammanfattning Innehåll och sammanfattning Mål: VG skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Struktur och organisation för arbetet i Västra Götaland Fokus på nyttan för medborgare och näringsliv.

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014. 37, KS 2014-04-08 08:30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-04-03 Dnr 512-2014 Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer