UBit arbetsmöte. 11 maj Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur."

Transkript

1 UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1

2 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal (på förmiddagen) Monica Ek-Remmerth, Länsstyrelsen Claes Bergqvist, Hela Sverige Ska Leva Camilla Olsson, Coompanion Fyrbodal (på förmiddagen) Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Page 2

3 Aktuell statistik över bredbandsstödet hittills Vissa siffror finns redovisade i den presentation som är framtagen för bredbandsstrategin. Se nästa bild. Brutto och nettokostnad per hushåll borde också finnas med i presentationen. Tore och Eric kompletterar med det. Använd resultatet för att göra prognos på hur långt pengarna kommer att räcka. Finns det en uppföljning på hur nöjda slutkunderna är? Alla bredbandskunder vs folk i fiberföreningar? Kolla med Patrik Sandgren på Bredbandsforum eller Telekområdgivarna. Tore träffar dem snart, tar då upp frågan Ta resultatet från uppföljningen och lägg in i den kalkyl som Eric har tagit fram och skickat till Camilla. Page 3

4 Offentligt stöd i siffror, uppdateras vecka 21, 2015 Landsbygdsprogrammet Slutresultat syns hos PTS Antal projekt: 107 st Antal mil: 765 mil Antal nådda hushåll: hushåll Projektkostnad hos Lst: 550 Mkr. Totalt: Ca 710 Mkr inkl privat finansiering av fiberinstallationen. Snittförening: 242 hushåll Snittkostnad: 80 kr/meter exkl fiberinstallationen. Innebär ca 100 kr/meter komplett. Snittavstånd per hushåll: 353 meter. Kanalisationsstödet Antal projekt: 63 st Antal nådda hushåll: ca hushåll Projektkostnad hos VGR: Ca 40 Mkr. Totalt ca 55 Mkr. Snittförening: 30 hushåll VGR s bredbandsstöd Antal ansökningar: 26 st Antal nådda bristområden: 103 st( av 154) Kostnad per bristområde: 1,4 Mkr. Mer fiber till lägre kostnad än grundkalkyl. Projektkostnad: Ca 140 Mkr inkl kommunernas och VGR s insats.

5 Planering för regional bredbandskonferens, 1 Datum för genomförande: Preliminärt söndagen den 13 september Tore har fått in offerter från tre ställen: Gothia Towers, kostar kkr Elite Park, kostar kkr Läppstiftet konferens, kostar kkr. Billigast och ligger också bäst till. Tore väntar in svar även från Ullevi konferens. Tore kollar om VGR:s konferensfixare kan ta betalt med kort och faktura för dem som anmäler sig. Vi sa att vi skulle göra en förhandskontroll av intresset för att veta ungefär hur många besökare vi kan vänta oss. Monica och Eric gör det? Vad ska vi ha för namn på evenemanget? Förslag: Fiber på landsbygd i Väst. Page 5

6 Planering för regional bredbandskonferens, 2 När det gäller innehållet för de föreningar som är klara med sin utbyggnad kan man tänka sig att vi tar upp: Affärsutveckling. Hur kan fiberföreningarna tjäna mer pengar på sitt nät? Hur kan en förvaltningsplan för ett fibernät se ut? Vi letar efter bra exempel. Be alla i UBit-gruppen komma med idéer som vad vi mer kan ha med på mötet. Page 6

7 Bredbandsstrategin, vad händer? Strategin är ute på remiss. Remissvar ska vara inne senast den 12/6. Sedan behandlas den i BHU:s presidium den 21/8 och i Regionstyrelsen den 8/9. Page 7

8 Digitala agendan, vad händer? Den regionala digitala agendan närmar sig strax sitt färdigställande. Den kommer att bestå av; Ett mål- och strategidokument En Handlingsplan En bilaga med bakgrundsinformation En sammanställning av remissvaren Nästa arbetsgruppsmöte är den 18 maj Ett referensgruppsmöte genomförs den 26 maj i rum Skagerack hos VGR. UBit:s deltagare är välkomna. Dokumenten går upp till politiken i början av juni. Troligtvis går mål- och strategidokumentet upp till RS/RF och handlingsplanen stannar i BHU. Page 8

9 Välfärdsbredband Välfärdsbredband. Handlar om bredband till hemmet som ett vårdnadsbeslut från landstinget eller kommunen. Kan också handla om ett socialtjänstbeslut, till exempel för en familj med barn som lättare kan göra sina läxor och vara delaktig på nätet oftare. Hur kan Ubitgruppen underlätta för kommunerna att i större utsträckning sköta hemtjänst mm digitalt så att folk på landsbygden kan bo kvar hemma längre? Kan vi diskutera med Bredbandsforum kring hur man frågar kommunerna om hur bredbandsutveckling kan underlätta välfärdstjänster? Exempelvis skulle operatörerna kunna reservera ett särskilt standardiserat WLAN för välfärdsbredband. Page 9

10 Möte med Byanätsforum , 1 Susanne Stenbacka, kulturgeograf vid Uppsala Universitet, presenterade en studie från några fiberföreningsprojekt på Gotland. Frågor: Finns behov av organisatoriskt stöd? I så fall, hur ska det utformas? Hur påverkas det lokala engagemanget av utbyggnadsprojektet? Resultat: Fiberprojekt = överlevnad för bygden Lokal kompetens = trygghet och kontinuitet Skapande av förväntningar ger ändrad upplevelse Stödjande struktur är viktig Kommunicera rutiner och traditioner, även kritik Fiberprojekt ger kontinuerligt engagemang Page 10

11 Möte med Byanätsforum , 2 Hans-Erik Sandström, projektkoordinator åt ett flertal byanät som samverkar, presenterade en uppföljning av några fiberföreningsprojekt i Norrland. Syfte och mål: Att belysa storleken på kostnadsposter i en handfull byanätsprojekt Diskutera några av de faktorer som påverkar ovannämnda kostnadsposter Särskilt belysa hur mängden ideellt arbete påverkar kostnaderna Resultat: Kostnaderna blev generellt lägre än vad man hade räknat med Det finns mycket man kan göra för att genomföra projektet så billigt som möjligt Se resultatgrafer från fem projekt på nästa bild Page 11

12 Resultatgraf, projektkostnad per kund Page 12

13 Resultatgraf, projektkostnad per meter Page 13

14 Möte med Byanätsforum , 5 Helena Ingvarsson presenterade regelverket för det nya stödet. EÅ använde hennes bilder för att göra en presentation. Värt att notera om kommande stöd: Marknadsanalysen är numera nationell och uppdateras varje år. Jordbruksverket har möjlighet att göra undantag i särskilda fall. Ett och samma regelverk gäller i hela landet, men procentandelen stöd varierar mellan länen. Näten ska byggas robust och driftsäkert. Detta säkerställs inte genom att vissa standarder ska följas utan genom besiktningar och dokumentation. Vi var inom UBit överens om att rekommendera regelverk som idag. Upphandling måste ske av KO och driftpartner. Om en KO söker stöd behöver denne inte handla upp KO-funktionen. För övriga delar av projektet gäller en gräns per område på kr. UBit rekommenderar dock fortfarande upphandling på alla områden. Alla juridiska personer kan söka stöd, inte privatpersoner. Det finns inget krav på att nätet ska behållas under viss tid. De enda reglerna om försäljning av nät gäller öppenhet, transparens och icke-diskriminering. Page 14

15 Bredbandsforums villagrupp Tore redogjorde för slutrapporten från Villagruppen Villagruppen har tagit fram ett informationspaket till konsumenter som ska hjälpa dem att fatta aktiva och medvetna val. Gruppen önskar ett mer enhetligt regelverk om markavtal, återställningskostnader m.m. Man vill se över SKLs vägledning om markavtal och Boverkets vägledning om kommunala översiktsplaner. Villagruppen ser att kommunerna behöver ett bättre kompetensstöd i sitt arbete med bredbandsfrågor och bredbandsstrategier. Man stöder därför regeringens förslag till att inrätta bredbandskoordinatorer på regional nivå. Villagruppen vill också att det inrättas bredbandskoordinatorer på lokal nivå. Gruppen rekommenderar att PTS använder fastighetsdata i sina framtida analyser av bredbandsmarknaden. Västra Götalandsregionen och Region Skåne kan vara förebilder och tar fram sitt eget utökade material så länge. Page 15

16 Övriga frågor Det är dags att skicka ett nytt infomail till länets kommuner. Tore och Eric tar fram ett förslag. Monica frågade om hon ska ta med någon särskild fråga till stormötet med Länssamverkan Bredband den 27-28/5. Vi tyckte att programmet är tillräckligt komplett, men Monica noterade under UBit-mötet följande punkter: Nyckeltal för marknadsmässig utbyggnad och inte? Regeringens bredbandsstrategi jämför med den regionala i Västra Götalands län, ev komma med inspel? 700 MHz-bandet? Vad händer rapportera tillbaka till Ubit-gruppen. När kan vi lägga ut kartorna för fiberprojekt i kön på Länsstyrelsernas hemsidor? Tore tog upp frågan om vi tycker att det är lämpligt att VGR tecknar samarbetsavtal med TeliaSonera och IP Only för utbyggnad av bredband i Västra Götalands län. Det skulle gälla mer tätorter än landsbygd, dvs utanför Landsbygdsprogrammet och andra stöd. UBit-gruppen tycker inte att det är en bra idé. Varför teckna bara med just dessa två och inte med alla andra som också bygger, tex de kommunala stadsnäten eller någon annan? UBit-gruppen förstår dock syftet. De stora drakarnas utbyggnad i tätorterna kommer att avgöra om vi når bredbandsmålet, inte utbyggnad med stöd från Landsbygdsprogrammet. Hur kan vi visa marknadsaktörerna att vi är intresserade av deras investeringar utan att skapa en felaktig debatt? Ska vi ha en säsongsavslutning den 17/6 eller ska vi spara kvällsaktiviteten till en kick-off i augusti istället? Vi tar reda på vad som händer i augusti i stan, om det finns någon trevlig aktivitet att gå på. Page 16

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer