Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål."

Transkript

1 Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller behöver ytterligare upplysningar är du alltid välkommen att fråga styrelsen. Reglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och allas trivsel. Upplever du som medlem att någon av dina grannar inte följer reglerna, ber vi dig i första hand kontakta den det berör och lösa problemet på bästa sätt. Fungerar inte det uppför en störningsjournal (där du antecknar dag, tid, plats, lägenhet och typ av störning) och vänd dig till styrelsen, så försöker vi lösa problemet tillsammans. För vem gäller reglerna? Reglerna gäller, liksom stadgarna, inte bara dig som medlem. De gäller även de som hör till ditt hushåll, är inneboende, är gäster, hyr i andra hand eller utför arbeten i lägenheten. Tänk alltså på att du även är ansvarig för familjemedlemmar och gäster. Det är varje medlems ansvar och skyldighet att alltid medverka till ordning och reda inom föreningen och du är som medlem alltid ansvarig för den skada du eller någon av ovanstående genom vårdslöshet förorsakar föreningen. Vad händer om reglerna inte följs? Följs inte reglerna kan medlemmen i allvarligare fall sägas upp av föreningen, men dessförinnan måste styrelsen alltid uppmana medlemmen att följa reglerna. 1. Allmänt Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål Allmän säkerhet Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter dig och att fönster i våra gemensamma utrymmen inte står öppna utan tillsyn. Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 1

2 1.2. Brandsäkerhet Din lägenhet ska enligt lag vara utrustad med fungerande brandvarnare. Brandvarnaren bör placeras utanför sovrummet, helst i hallen. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Den bör inte vara äldre än 10 år. Var alltid försiktig med eld. Man får inte elda i huset eller på balkongerna. Rökning och användning av tändstickor eller öppen eld är förbjudet i vinds- och källarlokaler samt övriga gemensamma utrymmen. Engångsgrillar får inte användas på området. Ställ inget brännbart i trapphuset och i våra vinds- och källargångar. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar, kartonger och byggmaterial får aldrig förvaras i trapphus, vinds- och källargångar, oavsett hur det placeras, eftersom dessa utrymmen är livsviktiga utrymningsvägar. En brand i trapphuset kan bli förödande. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Cyklar, barnvagnar och annat som kan hindra eller försvåra utrymning får inte heller förvaras i trapphuset, vinds- och källargångar. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och blir oförmögna att ta sig ut på egen hand Aktsamhet Fastigheten och gården äger vi alla gemensamt och vi är alla beroende av hur de sköts. Tänk därför på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om skada inträffar i huset tag kontakt med styrelsen/fastighetsservice/jourtjänstenligt enligt anslag på tavlan i porten och under kontakter, flik 1, i din lägenhetspärm Miljömedvetenhet och sparsamhet Vi eftersträvar att vara en så miljövänlig förening som möjligt och försöker minimera vår miljöpåverkan bl.a. genom att hushålla med el, vatten och värme, genom att källsortera allt vårt avfall, tvätta, diska och konsumera miljövänligt. Var sparsam med varmvatten och lämna inte vattnet rinnande i onödan. Åtgärda rinnande toalettstolar och kranar som står och droppar. Tänk på att vädra snabbt och effektivt och inte låta fönster och balkongdörrar stå öppna hela dagen, då det leder till höga värmekostnader och att dyrbar energi går till spillo. Var även sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen Hänsyn För att vi alla ska trivas är det viktigt att du visar hänsyn mot dina grannar och andra inom föreningen. Tänk på att ljud och buller hörs genom dörrar, väggar, tak och golv. Att visa hänsyn och respekt gentemot dina grannar gäller dygnet runt, men är extra angeläget vardagar mellan klockan 22:00 och 7:00. Då bör du även undvika att spela hög musik, dammsuga, köra tvätt- och diskmaskiner, duscha och dylikt. 2

3 Föreningen godtar att en medlem vid enstaka tillfällen har fest i sin lägenhet som håller på efter klockan 23:00 fredag och lördag kväll. Men förvarna då alltid dina grannar i förväg om inte muntligen, så genom ett skriftligt anslag (med datum för festen och kontaktuppgifter) i porten. Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor och dylikt från balkonger eller fönster. Piskning av t.ex. mattor och sängkläder ska ske på piskställningen på gården Barn Föräldrar uppmanas se till att deras barn uppför sig ordentligt och inte bryter mot regler eller stadgar. Barnen ska uppmanas att inte leka eller i onödan uppehålla sig i trappuppgångar, källare och vindar, utan på avsedda platser, samt att vara aktsamma om planteringar och övriga anläggningar Månadsavgift Avgiften till föreningen betalas månadsvis och ska vara föreningen tillhanda via HSB senast förfallodagen. Betalning kan ske via autogiro. I avgiften ingår värme, vatten och det analoga kabel-tvutbudet. Vid försenad eller utebliven betalning av månadsavgiften debiteras medlemmen en påminnelseavgift. Betalas inte skulden omgående, överlämnas ärendet till inkasso och medlemmen debiteras samtliga kostnader för inkassohantering. 2. Gården Planteringar får inte beträdas. Föräldrar ansvarar för sina barn och att deras leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut Uteplatser och grillar Uteplatserna är till för alla boende och får gärna användas vid arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast klockan 23:00 om inget annat överenskommits. I trädgårdsförrådet hittar du föreningens grillar som får användas av alla med förebehåll att följande regler följs: Först till kvarn gäller, så länge inte styrelsen satt upp en bokningslista (vilket kan hända under sommarmånaderna). Var och en håller med egen grillkol, tändredskap och utrustning för rengöring. Visa alltid hänsyn och ställ tillbaka grillen i det skick du själv vill finna den. Grillkolsrester läggs i hushållssoporna efter att du försäkrat dig om att det inte finns någon glöd kvar och att den är helt avsvalnad. Ställ alltid tillbaka grillen i förrådet efter dig, senast dagen därpå Trädgårdsförrådet 3

4 Här förvarar vi inte bara trädgårdsredskap, grillar och annat som hör till trädgården, utan också barnvagnar, -leksaker, -cyklar etc. Förrådet är endast till för barnvagnar som används ofta, för övriga barnvagnar finns det ett barnvagnsförråd i källaren. Använd dessa förråd! Det är absolut förbjudet att ställa sin barnvagn i trapphuset Källsorteringen I vår förening sorterar vi allt avfall. I broschyren Källsortering vad, var, hur varför och vad händer sen? (se flik 4 i lägenhetspärmen) kan du läsa mer om hur det går till. På gården hittar du olika kärl för metall, plast, kartong, glas, papper, matavfall och restavfall samt en batteriholk. Följ alltid anvisningarna i broschyren och på skyltarna ovanför varje kärl. Var noga med att inget avfall hamnar i fel kärl, eftersom det innebär extra kostnader för föreningen. Du kan också bidra till att minska föreningens kostnader genom att alltid trycka ihop och platta till alla kartonger och förpackningar innan du slänger dem. Det är inte tillåtet att lämna byggavfall, grovsopor som trasiga möbler, kläder och övrigt skrot vid/i våra sopkärl. Grovsopor går numera att ställa i utrymmet avsett för sådana vid stora tvättstugan, men tänk på att föreningen (det vill säga vi alla) betalar var gång det måste tömmas. Har du möjlighet att själv frakta iväg dina grovsopor till närmaste miljöstation, så gör du föreningen en tjänst. I källaren finns ett särskilt utrymme för mindre skrymmande elektronikavfall, t.ex. radio- och stereoapparater, högtalare, CD-spelare, datorer, mindre TV-apparater, brödrostar och strykjärn samt ett kärl för lysrör, glöd- och lågenergilampor. Farligt avfall samlar föreningen in i samband med vår gemensamma höst- och vårstädning. Häll aldrig ut sådant som kan vara miljöfarligt i våra avlopp Pergolan Pergolan är i första hand tänkt för de som bor på första våningen och som inte har egen balkong, men får givetvis användas av alla. Här får du grilla, ha kalas och fest, så tillvida du ser till att den hålls ren och snygg och att du lämnar den i det skick du själv vill finna den. 3. Fastigheten 3.1. Hissar Får endast användas enligt de anvisningar som finns i varje hiss. Föreningen har fullserviceavtal med Thyssen Krupp Elevator, som du själv kan ringa om fel uppstår. Telefonnummer hittar du under kontakter i din lägenhetspärm och på tavlan i porten. Men kolla 4

5 alltid innan du ringer att felet inte beror på något som kan åtgärdas på egen hand, som en dåligt stängd dörr, att hissen tillfälligt fastnat mellan två våningsplan och kan tryckas igång på nytt. Vårt fullserviceavtal täcker inte skador och driftstopp som uppstått p.g.a. slarv eller skadegörelse. I sådana fall kommer ansvarig medlem själv att få stå för kostnaden Tvättstugorna Lokaler och maskiner får endast användas av personer som bor i fastigheten. Huset har två tvättstugor: stora och lilla tvättstugan. Stora tvättstugan får användas mellan klockan 7:00 och 22:00 alla dagar utom söndagar, då den först öppnar klockan 12:00. Lilla tvättstugan får användas alla dagar mellan klockan 7:00 och 22:00 och torkskåpet utanför användas en timme efter tvättidens slut, med undantag för sista tvättpasset. Medlem ansvarar personligen för sin bokningscylinder och får själv via styrelsen ersätta borttappad cylinder eller nyckel. Tvättning får endast ske under den tid som bokats på listan/bokningstavlan. Endast en tvättstuga får disponeras av samma medlem vid samma tillfälle. Entimmessregeln gäller inte i vårt hus. Det är med andra ord inte tillåtet att ta någons tvättid även om denne inte tagit tiden i anspråk då tvättperioden startar. Misstänker du att en medlem glömt bort sin tvättid, och själv skulle vilja tvätta, ta då alltid först kontakt med den medlem som bokat tiden. Instruktionerna för maskinerna ska följas. Iaktta största aktsamhet så att skador och gemensamma kostnader undviks. Se till att alla fickor är ordentligt tömda och att inget vasst föremål kommer in i maskinerna. Bysthållare med stålbyglar ska tvättas i en särskild tvättpåse. Mattor, överdragskläder, hårt smutsade och oljiga arbetskläder, filtar och mattor får inte tvättas i maskinerna. Det är heller inte tillåtet att färga tvätt i föreningens maskiner. Uppstår det fel på våra maskiner ska detta omedelbart anmälas till styrelsen. Skriv även en lapp och fäst på den aktuella maskinen, så att alla informeras om att maskinen är trasig och felanmäld. Självklart städar du tvättstugan innan du lämnar den. Luddfiltret i torktumlaren ska göras rent och maskinerna rensas från tvättmedels- och sköljmedelsrester. Som avslutning torkar du av alla maskinerna med en fuktig trasa och städar av golvet. Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill finna den nästa gång du tvättar. 4. Lägenheten 4.1. Spisfläkt Endast kolfilterfläktar är tillåtna i våra lägenheter. Det är absolut förbjudet att koppla in en spisfläkt till kökets imkanal. 5

6 4.2. Balkong Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket på grund av fallrisken. Balkonger får inte användas för: permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering piskning, skakning av mattor, sängkläder m.m. grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke till el- eller gasolgrill rökning så att det besvärar grannarna 4.3. Underhåll/renovering/förändring av lägenheten Medlem ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas och vad som faller under föreningens ansvar kan du läsa mer om i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten som finns i lägenhetspärmen. Om något går sönder i lägenheten är du skyldig att se till att det repareras. Renovering av lägenheten som att måla, tapetsera, lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror kräver inget tillstånd. Arbetet ska dock vara fackmannamässigt utfört. Alla fasta elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Renovering av våtutrymmen ska utföras enligt gällande branschregler. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid installation av disk- eller tvättmaskin i lägenhet är medlemmen betalningsansvarig för eventuella vattenskador. Omfattande förändringar som att ta ner en vägg, arbete på fastighetens rör- värme- eller ventilationssystem, förändringar i proppskåp, uppsättning av föremål på fastighetens fasad kräver alltid styrelsens tillstånd. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Detta gäller även vid badoch köksrenoveringar, då dessa utrymmen ofta inkluderar föreningens ansvarsområde. Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i fösta hand utföras under dagtid och aldrig efter 20: Förråd Vinds- och källarförråd ska vara tydligt märkta med lägenhetsnummer och hållas låsta oavsett om de används eller inte. Förråden är endast avsedda för förvaring av personliga tillhörigheter. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. Det är strängt förbjudet att förvara brandfarliga eller explosiva ämnen i förråden Kabel-TV uttag, porttelefon Fastigheten är ansluten till Com Hem. Anläggningen är uppbyggd som s.k. avtappningsnät vilket möjliggör att ytterligare uttag kan sättas upp i lägenheterna. Innan du öppnar kabel-tv uttaget och gör en sådan installation måste dock styrelsen och i första hand ordföranden kontaktas, eftersom det är viktigt att rätt typ av uttag används. 6

7 Skulle fel uppstå på TV-anläggningen eller porttelefonen kontakta styrelsen, i första hand ordföranden Andrahandsuthyrning Det krävs tillstånd från styrelsen och giltigt skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand, t.ex. studier eller arbete på annan ort. Även att på prov sambo med någon annan anses vara giltigt skäl. Den ansökan du skriver till styrelsen ska innehålla skäl, tid och hyresgäst. Tillståndet är alltid tidsbegränsat. 5. Övrigt 5.1. Bilar, cyklar och andra fordon Bilar, motorcyklar och scooters är inte tillåtna på föreningens område och får endast ställas på parkeringen bakom huset. Uthyrningen av dessa parkeringsplatser sköts av ordföranden i styrelsen. Cyklar som används regelbundet ska ställas i cykelställen på gården, eller i cykelgaraget. Används de mer sällan bör de förvaras i respektive ägares källarförråd. Det är förbjudet att ställa obrukbara cyklar, s.k. skrotcyklar, i cykelställen och i cykelgaraget. De ska borttransporteras genom ägarens försorg eller på dennes bekostnad Ohyra Upptäcker du ohyra i din lägenhet eller i fastigheten är du enligt lag skyldig att informera styrelsen om detta Husdjur Husdjur får inte rastas på föreningens mark. Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör i föreningens fastighet eller förorenar på föreningens mark. Hundar får inte springa lösa i fastighetens gemensamma utrymmen och ska enligt lag vara kopplade utomhus Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåtet på föreningens tomt då det riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur Rökning Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Det är förbjudet att slänga fimpar på gården och att fimpa mot fasaden. Detta gäller naturligtvis även från fönster och balkong. 7

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer