torsöbladet Höstnumret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "torsöbladet Höstnumret 2009"

Transkript

1 torsöblaet Höstnumret 2009

2 Bästa läsare Här kommer nu et första höstnumret av vårt nya TorsöBlaet. Upplägget ser u i innehållsförteckningen som avspeglar att vi har några stänigt återkommane spalter: Minnen från förr, vilket är en tillbakablick me minnen förmelae av Torsöbor, Profilen som presenterar en intressant öbo, Kultursian som reogör för kulturella aktiviteter som timat eller som väntar. Vi vill också berea plats för våra barn och ungomar att komma till tals och prövar olika vägar för att uppnå etta. Mycket häner på vår ö i agarna. Vi väntar på ett beslut från Skolverket för att kunna starta upp en planerae friskolan Torsö Skärgårsskola, Laxhall ligger i startgroparna, en etaljplan är uner konstruktion för etta områe är en utvigning av verksamheten planeras, byggnation av olika slag väntar runt hörnet och TBIF firar i år 75-år av sin irotts- och ungomsverksamhet. Bygegårsföreningen har ju uner lång ti varit en institution som betytt och fortfarane betyer mycket för vår ö. Och många är vi som sitter i möten om än et ena, än et anra. Va hae Sverige varit utan alla ieella krafter som verkar i et tysta? Tyvärr lutar en s k utvecklingen åt att allt fler har allt minre ti att avsätta båe för ieellt arbete och egen ti för återhämtning. Allt mera ti åtgår till att hålla stanaren på en förväntae nivån. Resultatet visar sig i stress och arbetsnarkomani me öka sjukskrivning som följ, i värsta fall utbränhet. Detta har främst varit ett storstasproblem men som i ag även letar sig ut på lansbygen. Vi lever ju alla i ett samhälle som agligen via alla meia bombarerar oss me information om alltifrån värlens eläne till alla prylar en s k marknaen anser att vi behöver och et är inte lätt att värja sig från enna påverkan. Det är i etta flöe en befrielse att sitta i sin båt mitt i naturen och blicka ut över Vänern me Kinnekulle i fjärran och Smörhättans fyr i ögonvrån. Det är gott att leva och bo på Torsö! Aners Rosén TorsöBlaet utkommer me 3 nummer per år och ges ut av Torsö Byalag. Postaress: c/o Aners Rosén, Pinglabo, Brommösun, Torsö Ansvarig utgivare: Aners Rosén Reaktör & layout: Pia Rosén Foto: Aners & Pia Rosén och Aners & Susanne Appell (är inte annat anges). Omslagsbilen: Älg på Torsö av Allan Wallgren. 1:a pris i fototävlingen Flora & Fauna sommaren Besök gärna vår hemsia: 2

3 Innehåll Bästa läsare s. 2 Innehåll s. 3 Elevröster från Torsö skola s. 4 Visionshuset en mötesplats s. 5 Profilen s. 6 Kultursian s. 7 TBIF- vår 75-års jubilar s. 8 Torsöagarna 2009 s. 10 Minnen från förr s. 12 Svenska kyrkan s. 13 Föreningarna s. 14 Vinkraften ett ekologiskt ilemma! s. 17 Va häner på Torsö? s. 19 Laxhall - öppnar igen s. 20 Iéer och önskemål rörane TorsöBlaets innehåll är mycket välkomna. Kontakta gärna reaktören Pia Rosén e-post: eller tel Torsö Byalag - är en paraplyorganisation som arbetar för utveckling av hela Torsö. vi arbetar me: bostasbyggane, kultur & friti, turism, skola, service och infrastruktur. Var me och påverka u också! Du är välkommen att hjälpa till i etta arbete. kontakta byalaget och anslut ig till en grupp som arbetar me itt intresseområe. Välkommen som melem! Kontakta: eller ring

4 Elevröster från Torsö skola Lek på skolgåren Torsö skola fylle 40 år en 30 september. Vi blåste upp ballonger och pyntae skolan. Vi fick besök av vuxna som gick här för 40 år sean. Sean åt vi muffins och bullar. Vi planterae krokusar utme skolans ena vägg. När skolan var slut åkte mellanstaiet och sjuorna från Torsö till Boa Borg. Det var öppet hus på skolan uner eftermiagen och många kom in för att fika och se hur vi har et i skolan. Henrik Abrahamsson Vi har haft Torsömästerskap i friirott. Eleverna i trean till sexan var me och tävlae enna vackra hösteftermiag. Vi tävlae i länghopp, kulstötning, 60 m löpning, höjhopp, kast me liten boll och 800 m löpning. Det har varit skolornas tiningsvecka och vi har gjort en jättefin väggtining som hanlar om nyheter på Torsö skola och anra intressanta saker. 4 Den 16 oktober var et spelkväll i bygegåren. Vi hae hockeyspel- och airhockeyturnering. Det var roligt. Vi käkae toast och rack festis. Toasten gjore vi själva. Vi har haft isco på skolan. Mellanstaiet var arrangörer och bjö in e yngre eleverna. Allt gois tog slut irekt. Det var anstävlingar och limbo. Vinnarna fick välja en låt. Text & foto: Eleverna på Torsö skola Disco i gympasalen SJÖNÄRA TOMTER TILL SALU PÅ TORSÖ! Eagle 5 AB Tel:

5 Visionshuset en mötesplats I Kerstins och Olles Visionshus möts forna agar me samtien. Framtien kan vi bara ha en vision om, men vi formar en likväl i vårt sätt att leva iag. På Visionshusets hyllor talar åtien till oss konkret genom alla bruks- och festföremål, alltifrån stenkakor, kameror, tiskrifter, puerosor och mycket mera. Ofta sprier sig ett igenkännane leene från besökarna vi anblicken av e gamla föremålen. heten är ett litet café som serverar kaffe me hembakt och/eller nygräae våfflor. Den fina uteplatsen på altanen har nu kompletterats me ett serveringsrum inne för åligt väer och vinterti. Visionshuset har blivit en av e mötesplatser som ön så väl behöver och vi behöver flera. Det är gläjane och livskraftigt för en byg me privata initiativ som etta. Må et mana flera till efterfölj! Aners Rosén Olle välkomnar En av rivkrafterna hos ägarna är att bevara respekten för e forna generationers slit som skapae vår välfär - och att samla in och räa till eftervärlen påminnelser i form av eras verktyg och bruksföremål. Kontakten bakåt i tien är en förutsättning för en go framti. Det är en oemotsag sanning att en historielösa människan är och förblir mentalt fattigare oavsett framgång och social ställning. Här uträttar Visionshuset en kulturgärning. Vi sian av enna verksamhet arbetar båe Olle och Kerstin me eget hantverk, träsnieri och vävning/sömna. Det senaste tillskottet i verksam- 5 Elsa äter våfflor! Visionshuset Helgbesök av släkt och vänner? Inget att göra en regnig sönag me barnen? Kom och ta en sönagsfika! Öppet varje sönag Julmarkna 5 och 6 ecember Välkommen!

6 Profilen Kjell Fristet, konstnär, musikälskare, flygare och mycket, mycket mera... En solig, men kall och blåsig höstag träffas vi hemma hos Kjell och hustrun Berit i eras vackra hem för att tala om livet i allmänhet och kanske livet på Torsö i synnerhet. Kjell föes i Lun Som 15-åring blev han springpojke, ärefter ekoratörselev i Oskarshamn är han träffae Berit. Han utbilaes inom flyget och arbetae som pilot inom arméflyget i många år. Parallellt me arbetet i moebranschen målae han. Målanet har intensifierats efter pensioneringen och han målar gärna till musik kom paret till Torsö och Kjell arbetae på 70-talet som lärare i bil och konsthistoria i Mariesta, kanske en lyckligaste tien, som han uttrycker et, att få se hur eleverna upptäcker bilens språk. Båa fascineras av en vackra naturen här på ön, e ärliga människorna och en suna livsstilen. Det stora intresset för historia har mefört att Kjell ingåene har stuerat öns egen historia som han bibringar omvärlen, els ge- nom föreläsningar och els genom e bilsviter han målat om livet på ön i forna tier. Paret Fristet stortrivs på Torsö men skulle gärna se mera av levane kultur på ön. Deras eget galleri är ett utslag av enna önskan. Här tar e sommarti emot besökare och anornar essutom kurser i olika tekniker som lavering, oljemålning och akvarell. Nornorna ansar Kjell Fristet Båe Berit och Kjell efterlyser ett breare kulurutbu på Torsö och ett bättre musikutbu i Torsö kyrka. Man ska inte behöva åka från ön för att finna kulturell stimulans. Samma sak gäller tillgång till mataffär och bättre kommunikationer. Hur ska man skaffa mat när man inte längre kan köra sin bil till Mariesta? unrar två sprulane 80- åringar me glö i blicken och en aptit på livet som inte går att ta miste på. Båa är eniga om att allt hänger samman och att alla satsningar på ön berikar varann. 6

7 Bostäer, skola, arbetstillfällen, kulturutbu, lättare unerhållning, mataffär, kommunikationer allt hänger samman. Kjell tycker också att vi i vår marknasföring bore överta epitetet Vänerns pärla från Mariestas kommun. Iag reser paret Fristet ofta till Stockholm och Göteborg för att få sin hunger efter kultur mätta. Då besöks gallerier, muséer, operan och konserter. Tänk att ha en rivkraften vi enna åler! Det är lärorikt att uppleva paret Fristet. Vilka förebiler för oss anra! Aners Rosén Kultursian Följ me på vägen... var rubriken på en förjupane anslearutbilning som gick av stapeln på Bygegåren september. 15 ansleare från hela Sverige samlaes för att ansa och lära uner lening av Pia Rosén. Bygegåren fungerae mycket bra som en liten kursgår me helpension. Deltagarna var också mycket nöja me Torsö och vi ser fram emot att upprepa liknane kurser. En lek me allvar Charlie Chaplin på Torsö Bygegår En bejubla företällning gavs en 7 oktober på Torsö Bygegår av en ensemble från Göteborgsoperan. Publiken i en fullsatta Bygegåren fick ta el av båe en tankeväckane och unerhållane föreställning, allt invävt i en förnämlig musikalisk räkt. En mycket proffsig ensemble höll publiken fången i en två timmar långa föreställningen som Torsö BIF inbjuit till, ett le i firanet av utnämningen till Årets Bygegår. Alla vi som var är tackar för ett fint initiativ och hoppas på en fortsättning av liknane arrangemang på Bygegåren. Aners Rosén Torsö Musik & Dans I ansens virvlar Göteborgsensemblen besto av Lars Hjertner som spelae Chaplin, Maria Wiganer, klarinetter, Per Larsson, keyboar, och Kerstin Anersson, cello. 7

8 tbif vår 75-års jubilar Den 2 april 1934 samlae Per Larsson i Björsnäs några intresserae till ett möte för att starta en irottsförening formuleraes behovet av en samlingslokal av Davi Friborn bilaes Bygegårsföreningen och 1957 påbörjaes bygget av bygegåren. Du kan läsa allt om enna fascinerane historia i en förträffliga jubileumsskriften som utgivits av TBIF me anlening av jubiléet. Bygegåren renoveraes och bygges om 1993 och samma år inköptes Strannastugan som efter upprustning använs till uthyrning. Ombyggna av bygegårens energianläggning från olja till sol och pellets skee Samma år uppföres e små campingstugorna som blivit ett fint komplement till campingen. Firanet av e 75 åren skee me pompa och ståt båe 22 och 24 oktober. På torsagen en 22 i form av en jubileumskonsert me Cantemus är tårta och kaffe bjös för melemmar och löragen en 24 me en jubileumsmiag för speciellt inbjuna gäster. Vi miagen unerhöll Torsö Vokalensemble från scenen och många gratulationer framföres i fina tal. Nye orföranen Örjan Nilsson lee festligheterna me bravur och stämningen var mycket go. På kvällen ans till Torsöorkestern. Foto: Kersti Carlsson Efter hela 75 års verksamhet kan man konstatera att båe irottsliga framgångarna och olika intressen har växlat kraftigt och påverkats av en mäng omstänigheter. Den enaståene utveckling som skett uner essa 75 år är ett resultat av en mäng ieella insatser inom föreningens olika sektioner. En aktivitet och kraft som utgör en hörnsten för att bygen ska leva och utvecklas. TorsöBlaet gratulerar TBIF till en framgångsrik verksamhet och önskar föreningen allt gott inför framtien. Byalaget kommer att arbeta för ett ännu närmare samarbete me TBIF för att ytterligare stärka utbuet av aktiviteter, unerhållning och kultur på Torsö. Vi Torsöbor är stolta över vår förening och bygegår. Aners Rosén 8

9 Annons Va ska Ni göra på nyårsafton? Alla melemmar i TBIF är hjärtligt välkomna till Torsö Bygegår på nyårsfest ! Som en rejäl avslutning på TBIF:s 75 årsjubileum inbjuer vi till ett knytkalas på nyårsafton. Ni tar själva me Er et Ni ska äta och ricka och föreslå / orna gärna aktiviteter! Fyrverkeri? (Om u inte rean är melem så kan u enkelt bli et, äna fram till kl en 31 ecember 2009.) Som melem kan u givetvis ta me ina vänner och bekanta till Bygegåren, även om e inte är melemmar. Bastu? Nyårsmästerskapen i borshockey? Skriskoåkning på Fågelöviken? Öppna Torsömästerskapen i lakamete? Ingen föranmälan krävs men ring gärna till Örjan Nilsson ( ) eller skicka E-post: och meela att Ni ska komma och föreslå och/eller orna gärna aktiviteter. Vi hoppas att Ni vill komma! Styrelsen, Torsö Bygegårs- och Irottsförening Dans? Sång? Mat, ryck, fika, gois m.m.! P.S. Vill u sova över för att kunna vakna upp 2010 och se backhoppningen i Garmisch-Partenkirchen eller nyårskonserten från Wien på storbils TV:n? Inga problem. Ring Ingemar eller Elisabeth och boka rum eller stuga. D.S.

10 Torsöagarna 2009 Thorselius Trio unerhöll me härlig musik! Dagen före öppnanet blåste et m/sek och ösregnae. Hur skulle etta gå? Vi som arbetae me arrangemanget käne oss, minst sagt, lite oroliga över väersituationen. Men löragen visae upp sitt bästa anlete me solsken och svaga vinar allt verkae som upplagt för en fin ag. Och en fin ag blev et. Rean tiigt på morgonen myllrae et av intensiv verksamhet runt bygegåren är funktionärer förberee allt från sagotält till spånhyvel. Grillar tänes och snart känes oset från Olas kök och unket från en gamla Säfflemotorn som välvilligt utlånats av Sjötorps motorsamlingar. Spånhyveln fick vi låna av vår hembygsförening. Tack till er båa! Vi fick många besökare och käne att vi här hae ett vinnane koncept, etta att koncentrera verksamheten till vår bygegår. Runt om på ön tog våra konstnärer och hantverkare sevanligt emot besökare. Tyvärr kune et planerae Fly-in inte genomföras på grun av försena skör varför start-och lanningsfältet inte kune iorningställas. Vi Laxhall, på Brommösian, låg som planerat galeasen Mina som också lokae många besökare. Vi tackar Minas besättning för eras besök och hoppas stranhugget rean blivit en traition. Vi församlingshemmet pågick Engelsk markna me kaktävling och mycket annat. Här kune man också, uner Göran Lanströms kunniga lening, pröva på att skjuta långbåge, något som visae sig vara svårare än väntat - åtminstone för artikelförfattaren. Årets satsning innebar också en utbygg verksamhet för barn, något som 10

11 Torsöagarna 2009 föll väl ut och som vi ärför kommer att utviga ytterligare. Sagotältet var en mycket uppskatta mötesplats. Att lära sig tälja var en populär verksamhet för barn. Vi fick även se prov på agility me hunar. Den agilityaktivitet som emellerti väckte mest förunran var en me råttor. Här samlaes barn och vuxna i en något skräckblana förtjusning. Områet kring Bygegåren blev också till en marknasplats me försäljning av allehana ting, tovning, visning av olika fjäerfä, bygge av gäresgår, servering och mycket mera. På fotbollsplanen fick vi se en fin uppvisning av moellflygning, något som fascinerae många. På Fågelö går visaes fårvallning och körning me häst. Från stationerna utanför essa områen rapporteras en mestaels go besöksfrekvens, något som gläer oss mycket. Detta är bara ett axplock från all verksamhet som pågick uner båa agarna. Det sammantagna intrycket är alltså att årets Torsöagar blev mycket lyckae. Byalaget vill här passa på att tacka alla som på olika sätt biragit me sin kompetens och energi och vi hoppas att kommane års satsning ska bli lika bra kanske ännu bättre. Första mötet om etta äge rum på Bygegåren 26 oktober är et beslutaes att: 2010 års Torsöagar infaller 30/7-1/8 Aners Rosén Lars Hessle i berättartagen 11

12 Minnen från förr Marianne Frisk Ulla Olsson Maj-Britt Blomqvist Den glaa trion Marianne, Ulla och Maj-Britt uppleve påtagligt isoleringen innan Dillö var hopbunen me Torsö via en väg som nu finns. Marianne och Ulla är systrar och växte upp i en syskonskara på 8 systrar! Det föes 3 pojkar också men alla og i ung åler. Familjen hette Anersson och boe i Västergåren på Dillö. Vi julti bars en stora träbaljan in till sängkammaren och ställes framför spisen är elen sprakae och värme. Mamma fick bära in vatten från brunnen och värma et på köksspisen. Marianne var yngst och hon fick baa först i baljan, berättar Ulla. Efter julbaet fick vi sätta på oss fina och iblan nya kläer minns systrarna me ett leene. På en tien fanns et ingen väg på Dillö och ingen hae bil. Den självklara transportvägen var sjön. Pappa hae en båt me råoljemotor som fick värmas me blåslampa. En gång i veckan köre han till Mariesta. Hemma på gåren kärnaes smör som såles i stan och iblan fick vi barn följa me. På försommaren plockae vi liljekonvaljer som vi såle på torget, berättar Ulla och Marianne. Vägen kom till först efter kriget och me en kom också bussen som Kalle Svensson köre, på onsagar och löragar! Davi Friborn, grunaren av Bygegåren, var en förste som hae bil på ön. Vägen och en lilla bron över till Dillö iag Vi cyklae mycket, även innan vägen kom! Iblan på pappas cykel och kanske vi var båe 2 och 3 på samma cykel. Jag hann bli 14 år innan jag fick en egen cykel, säger Maj-Britt som är systerotter till Ulla och Marianne, hette Johansson som flicka och växte upp i Fjällagår- 12

13 en mitt emot et hus som å var Västersians skola. Hon hae nära till skolan men Ulla och Marianne fick cykla från Dillö, i alla typer av väer! Iblan när e inte orkae cykla hem fick e övernatta hos Maj-Britt. När vi var barn var Torsö väligt stort. Vi käne bara em som boe närmast. Vi var alrig i Brommösun förrän vi blev så stora att vi börjae att läsa inför konfirmationen och et var först å vi fick träffa anra ungomar från ön. Iblan visaes film i NTO-lokalen och vi träffaes ganska ofta och ansae i Jontastugan, i Stabbamossens magasin, i Nakaregap eller i öetorpet Karlslun för att nämna några. Henry Johnson spelae till ansen på sitt ragspel. Till oss kom kyrkan! Prästen kom hem till oss på Dillö och hae gustjänst. Då kom hela byn it för vi hae orgel hemma. Kyrkkaffet efteråt var viktigt! På sommaren gick mamma ofta till sjön och tvättae och hänge tvätten på tork i hagen och en gång kom en ko och åt upp mitt fina förkläe me krus på! Då grät jag, sa Marianne. Tänk att man kommer ihåg såana saker! Pia Rosén Svenskakyrkan varma kyrkorna, upplysta av stearinljus, kune man täna ljus, sitta en stun och reflektera och till och me ricka en kopp kaffe! I Fågelö kapell sjöng Torsö Vokalensemble meitativ körmusik. Varmt välkomna till våra kyrkor här på ön uner jultien! (se kalenern s. 19) Pia Rosén Torsö kyrka. Foto: Allan Wallgren Trivselträffarna i församlingshemmet är välbesökta även i höst. Två stycken har varit och två återstår. 19 november blir et Afrika i mitt hjärta och en 10 ecember har vi julfest tillsammans me Seniorkören och äter julbor. I samban me Allhelgonahelgen på freagen en 30 november, var öns kyrkor öppna för ljustänning. Inne i e Prästen Jan Steenbrink talae för och me församlingen på friluftsgustänsten i Sanbäcken i somras. 13

14 Föreningarna Torsö Byalag För hjälp me finansiering av Torsöagarna, marknasföring, annonser, framställning och tryckning av TorsöBlaet samt skötsel av vår hemsia, har Byalaget ansökt om meel från Mariestas Kommun, Grevilliefonen och från John Heinstiftelsen. Vi hoppas att essa ansökningar, som förr om åren, behanlas generöst. Vår målsättning är att TorsöBlaet och hemsian ska kunna permanentas och utvecklas till kraftfulla reskap i samhällsinformationens tjänst. Det u inte hittar i TorsöBlaet hoppas vi att u finner på vår hemsia. Tanken är att e båa ska komplettera varanra. Uner ett år har en projektgrupp ur Byalaget arbetat me Leaerprojektet Förstuie kulturhus för att utröna om behovet finns för ett kulturhus på vår ö. Arbetet avslutaes uner oktober måna och slutsatsen är att tien ännu inte är mogen för en satsning av etta slag. Årets arbete me projektet har varit givane och gett oss en bra insikt i hur man på anra håll arbetar me samma typ av projekt. Det har också stimulerat oss till bilanet av en kulturgrupp me uppgiften att ta fram program som kan förväntas locka öns befolkning, och på sikt kanske även anra. Tills viare kommer essa arrangemang att hållas på vår Bygegår och kanske någon annanstans, beroene på årsti och på typen av program. Aners Rosén 14 Cantemus Cantemus är iag en stor kör som repeterar regelbunet och framträer me jämna mellanrum. Kören repeterar varje torsagkväll kl i Bygegåren. Du är välkommen att komma, sitta ner och avlyssna våra repetitioner. Ta me en vän, en termos me kaffe och stanna så länge u har lust. Kören har i agarna inköpt en ljuanläggning för meel generöst beviljae ur John Heinstiftelsen och Grevilliefonen. Vi gläer oss mycket över etta nyförvärv som låter oss utviga repertoaren på många sätt. För ögonblicket repeterar vi inför vår julkonsert på Bygegåren 16 ecember. I Torsö kyrka blir et Julmusik me Cantemus sönagen en 27 ecember. Till allt etta hälsar vi ig varmt välkommen!! Körstyrelsen Torsö Vokalensemble - en minre grupp ur en stora kören

15 Föreningarna Torsö Hembygsförening Uner våren och sommaren har vi varit me om kulturvanringar i sommarkvällen, friluftsgustjänster och café i Sanbäcken som nu äntligen är renovera efter vattenskaan. Vi har också serverat kaipsoppa i Hulan vilket vi gärna gör till en traition. Som vanligt har vi spelat kägla och gjort bra ifrån oss i olika turneringar. En fin utflykt till Lurö i strålane väer fick utgöra krönet på sommarsäsongen (se bilspelet på hemsian Vi åt gott och hae et trevligt på Höstfesten i Bygegåren i oktober och en 8 ecember är et ags för Luciafiranet på Bygegåren. Välkomna! Stort tack till alla som arbetat me renoveringen av Sanbäcken, skötsel av Hulan och Sanbäcken och festkommitténs arbete me cafét och våra fester! Pia Rosén Torsö Röakorskrets Kretsen gjore även i år succé uner Torsöagarna me grillning av hamburgare och tombola m m. Dagarna inbringae ett netto på kr. Uner hösten har genomförts en kurs i hjärt-lungräning me ett tiotal eltagare. En kunskap som är viktig inte minst för oss Ö-bor. En av sommarens kulturvanringar - enna gång vi Krypretorp Vi har även haft möjlighet att ge ett birag om kr till flyktingpsykiatriska teamets verksamhet i Sköve. Torsö Röakorskrets som försöker genomföra två arrangemang per år emotser gärna Ditt melemskap. Ju fler melemmar, esto mer möjligheter. Styrelsen 15

16 Följ me på trollingfiske till någon av våra stora sjöar Vänern och Vättern Skräaretorps Naturcamping Skräaretorp naturcamping be3inner sig på Torsös västra sia me ett långgrunt ba som passar barn i alla ålrar. Ni har tillgång av vatten, el och T> et 3inns även båtuthyrning av robåt, kanot, motorbåt och möjligheten att segla me en Torsösnipa för en som vill. Gångväg längs sjön till Hattarvik som är en populär baplats

17 Vinkraft ett ekologiskt ilemma! Vi första påseene är et naturligtvis så att vinkraftsalternativet är ett självklart val för många ansvarskännane människor. Men - som ofta är inte saker så enkla som man först troe. Det talas t ex mycket lite om effektiviteten och verkningsgraen hos enna kraftkälla. Sanningen är att vinkraftens verkningsgra tyvärr är mycket låg. Enligt oberoene Elforsk proucerar vinkraftverken enast 21% av sin kapacitet sommarti, uner vinterhalvåret enast 6%! En mycket belysane artikel om etta skriven av Johnny Fagerström i Sköve var inför i Skaraborgsbygen nr 28 i år. Och visste folk hur ineffektiv vinkraften är, är jag övertyga om att et skulle bli revolution i lanet, säger Fagerström Tekniskt sett klarar sig heller inte vinkraften utan en s.k. reglerkraften, vs när et inte blåser, måste nätet kompletteras me annan elförsörjning. Det som står till bus här är annan vinkraft eller vattenkraft. För att säkra reglerkraften genom annan vinkraft, kommer stora elar av vårt lan att se ut som en vinkraftspark. Miljön förstörs för lång ti framöver, och kvar blir en mäng uttjänta vinsnurror som i värsta fall ingen vill ta ansvar för. Att istället reglera me t ex vattenkraft, meför en ramatisk utbyggna av kraftverk i våra rean hårt utnyttjae älvar. Det hanlar som vanligt om pengar och snabba klipp. Markägare och exploatörer ser här sin chans att uner täckmanteln att skona miljön, själva skaffa sig stora och snabba förtjänster. Här på Torsö är Svenska kyrkan, av alla, en markägare som är kortsiktig vinnare i en planera vinkraftsatsningen! De vinkraftverk som nu trots allt byggs bör naturligtvis placeras i områen nära utbygg infrastruktur, längs större vägar t ex. Det argument som från intressenterna anförs mot etta är att man placerar kraftverken är et blåser mest. Hellre lite större förtjänst än hänsyn till känsliga områen. Det blåser mycket också i Stockholms och Göteborgs skärgårar. Varför byggs inga vinkraftverk är? Lite märkligt syns et oss också att just i ett skee av forskning som inom snar framti sannolikt ger oss möjlighet att effektivare använa irekt solenergi, man änå tar risken att för oöverskålig ti öelägga känsliga markområen, som hos oss, i en biosfärsmiljö i utskärgåren. Ännu märkligare blir et när man vet att etta elöverskott prouceras för att säljas utomlans. Money talks again! Torsö Byalag En sommarmorgon i vår unerbara skärgår! 17

18 Annons Bussguiningspaket Fyra olika turer erbjus är fika, mat, guie, shopping, besöksaktiviteter och storytelling ingår. Turerna engagerar ca 6-8 anra aktörer i samverkan från Torsös företags- och föreningsnätverk. Innehållet målgruppsanpassas. Den röa tråen i guiningen Blan Torsövargar, Sotepinnar och Lakakoffa berättar om hur öbor leve förr och hur livet kan vara i ag. Här blanas mycket skratt och information om natur, kultur, jur, gamla torp och gårar. Lokalt proucerae varor och rökt fisk finns att köpa. Vi kaffepausen överraskar Lakakoffa (eller Koffa som enligt sägnen är namnet på Vänerns sjöväsen) Hon spelar munspel och berättar sin story. Vi välkomnar fler att kontakta oss om ni tex har lokala varor att sälja till bussresenärer eller hus att hyra ut via förmeling. Guia tur på Brommö Stuguthyrning Stugor och villor hyrs ut är vi erbjuer förmelingtjänst, ygns- eller veckovis. Husen är välutrustae och rymmer 2-7 sängplatser me möjlighet till extra bäar. Konferens- och utflyktspaket I samarbete kan vi ta emot sällskap upp till ca 200 p. Trollingservice / Konsulttjänst Erbjuer båtparkering, lång- eller kortti, för trollingfiskare som har lång resväg. Här finns löja till betet och färska fiskerapporter samt boene. Se, lyssna och känn hur vackert behaglig Vänerskärgåren är me ess exklusiva vären som rent vatten, orörhet och möjlighet till tysta miljöer... Välkommen! Sofia & Per Svensson Turist- och konferansarrangör på Torsö i Marisestas skärgår Bussguining Stuguthyrning Utflyktspaket mm Bokning/information Torsö Skärgårsnjut & Konsult

19 Va häner på Torsö? Pga platsbrist finns bara ett urval evenemang me här. På hittar u mer info! Du har väl varit inne på vår nya hemsia? Vi är i Byalaget stolta över hemsian som på ett utmärkt sätt ger oss aktuell information om va som häner och sker på Torsö. En kalener upplyser om allt som häner av vikt och här kan u också få information om e olika föreningarnas aktivteter. Här finner u även aktuella bilspel som påminner om et som hänt på ön. Till och me en förträfflig, stänigt uppatera väerinformation! Så ska en hemsia se ut! Vi vet vilket stort arbete Aners och Susanne lägger ner på etta och hoppas att e orkar fortsätta att utveckla sian. Tack för ert fina arbete! Kom gärna me förslag till hur vi kan göra hemsian ännu bättre. Maila ina förslag till: Torsö Byalag Filmklubb på Torsö Hösten 2009 och våren 2010 kommer 4 filmer att visas i Bygegåren. Melemskap kostar 100:- för samtliga filmer. Den 4 ecember startar även en filmklubb för barn. Utförlig information finns på hemsian Det går också bra att ringa Christina Orvet Kalener 8 november Torsö Filmklubb visar Australia kl 18 i Bygegåren. 19 november Trivselträff i församlingshemmet kl 14. Afrika i mitt hjärta me Rolf Olin. 22 november Torsö Filmklubb visar Match Point kl 18 i Bygegåren. 29 november Aventsgustjänst i Torsö kyrka kl ecember Julmarkna i Visionshuset kl ecember Luciafirane i Bygegåren kl ecember Trivselträff i församlingshemmet. Julfest tillsammans me Seniorkören. Julbor. 16 ecember Grantänningsgustjänst i Torsö kyrka kl ecember Julkonsert me Cantemus i Bygegåren kl ecember Barnens Julfest i Bygegåren kl 15. Julafton Minattsmässa i Torsö kyrka kl 23. Sönag 27 ecember Julmusik me Cantemus i Torsö kyrka kl Nyårsafton Nyårsbön i Torsö kyrka kl 15. Nyårsfest på Bygegåren (se annons) 19

20 Laxhall öppnar igen Stefan & Mattias är glaa över att snart få hälsa sina gäster välkomna till en nybygga restaurangen. Den 21 november öppnar Hamnkrogen Laxhall igen! Då serveras et första julboret i en nya restaurangen. Äna fram till jul kan man boka traitionellt julbor me viunerlig utsikt över Brommösunet! Uner vintersäsongen kommer restaurangen att hålla öppet för bokae sällskap. Man kommer också att inbjua till temakvällar. Ring ! R E S T A U R A N G & Nya Hamnkrogen Laxhall Julbor från en 21 november F I S K R Ö K E R I Boka nu! Position N, E

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Vinkraftsutrening Unerlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Rapporten har upprättats och utformats av kommunleningskontoret, Marks kommun, i samarbete me kommunens anra förvaltningar.

Läs mer

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012

Thailand. Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 Thailan Sälj- och rekryteringskampanj P2-P11, 2012 VISSTE DU ATT? Thailänarna anses vara ett av värlens vänligaste folk. Qatar Airways är ett av enast sex flygbolag i värlen som blivit rankae som 5-stjärnigt

Läs mer

God Jul och. GolfÅr GOLFAREN. Vi önskar alla medlemmar, personal och sponsorer. en riktigt. ett framgångsrikt nytt. år 2014. d d GOLF CAMP GOLF CAMP

God Jul och. GolfÅr GOLFAREN. Vi önskar alla medlemmar, personal och sponsorer. en riktigt. ett framgångsrikt nytt. år 2014. d d GOLF CAMP GOLF CAMP 1 (8 ) GOLFAREN NYHETSBREV för ig som är melem i Kumla Golfklubb GOLF CAMP GOLF CAMP Vi önskar alla melemmar, personal och sponsorer en riktigt Go Jul och ett framgångsrikt nytt GolfÅr år 2014 Läs mer

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Bengaltassen. d d. Om hormoner till katt Klubbmästerskapet On Safari. 2011 Nr 1 Föreningen Bengalkattens medlemsblad

Bengaltassen. d d. Om hormoner till katt Klubbmästerskapet On Safari. 2011 Nr 1 Föreningen Bengalkattens medlemsblad Bengaltassen 2011 Nr 1 Föreningen Bengalkattens melemsbla Om hormoner till katt On Safari Grattis! Alla vackra katter Föreningen Bengalkatten styrelsen och funktionärer 2010 Junglekatz Amazonian Princess

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

ATTITYDER TILL ALKOHOL INOM ISLAMSK TEOLOGI I ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE.

ATTITYDER TILL ALKOHOL INOM ISLAMSK TEOLOGI I ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE. 1 ATTITYDER TILL ALKOHOL INOM ISLAMSK TEOLOGI I ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE. Islam är en mest restriktiva religionen till alkohol i samban me ritualer och i sociala sammanhang hävar ocent Jonas Otterbeck

Läs mer

Bengaltassen. d d. d d. World Winner Show Uppfödar-intervjuer Hudsjukdomar. 2010 Nr 4 Föreningen Bengalkattens medlemsblad

Bengaltassen. d d. d d. World Winner Show Uppfödar-intervjuer Hudsjukdomar. 2010 Nr 4 Föreningen Bengalkattens medlemsblad 10 10år 10år Bengaltassen 0år 2010 Nr 4 Föreningen Bengalkattens melemsbla 10år 10år Worl Winner Show Uppföar-intervjuer Husjukomar Grattis alla vackra katter Föreningen Bengalkatten styrelsen och funktionärer

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Sfi/svenska som andraspråk

Sfi/svenska som andraspråk MMXV Sfi/svenska som anraspråk Läromeel Språk, mat och nya möten Intervju me Ebba Åkerman Läromeel Sfi/svenska som anraspråk 2015 En vinnane känsla för språk Intervju me Tiia Ojala Resan hit är en serie

Läs mer

Var trivs du bäst? Vad ser du när du tänker på den platsen? Vad hör du?

Var trivs du bäst? Vad ser du när du tänker på den platsen? Vad hör du? JAG I et här blocket kommer u att få läsa flera olika slags texter. e flesta är skrivna i jag-form. et betyer att textförfattarna skriver om sina egna minnen, känslor, erfarenheter, åsikter och tankar.

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter.

EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / FäRjEStAd Bk center. två ARENoR. många möjligheter. EVENT & KONFERENS LÖFBERGS LILA ARENA / färjestad bk center. två arenor. många möjligheter. KONFERENS har vi alltid fått ett bra bemötande, utomordentligt fina lokaler för sammankomsten, bra mat och betjäning

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Samrådsversion

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Samrådsversion Huinge kommun Översiktsplan 2030 Samråsversion Huinge kommun Översiktsplan 2030 Samråsversion 18 juni 2012 Hanläggare: Joel Eing Kommunstyrelsens förvaltning Mark- och samhällsplanering 08-535 313 91

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Norisk Nr 5 2012 noric car recycling KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Jimmy och Johan startae från noll 2 miljoner elar får Green Parts garanti Prognosen för plastprojektet höll äna fram Sveriges Bilåtervinnares

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

IT-användning i företag

IT-användning i företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) IT-använning i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) V 0116 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområe... 2 0.2 Statistikområe... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013

Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Prislista Bröllop 2013 Fotograf Emelie Fagerberg Född och uppvuxen på västkusten, men en längtan efter snö och vinter resulterade i en flytt tillsammans min sambo till nordligare

Läs mer

torsö bladet Sommaren 2010

torsö bladet Sommaren 2010 torsö bladet Sommaren 2010 Bäste läsare Vi som är lyckliga nog att bo på Torsö hela året om, hälsar alla våra sommarboende, nyinflyttande och besökare varmt välkomna till vår härliga ö. Sommarnumret av

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013

barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 barnhemmet i muang mai torsdag 16 maj - torsdag 27 juni 2013 Tiden går fort, alldeles för fort! Vi tycker det var igår vi skickade vårt förra brev, men igår var det hela sex veckor sedan. Och visst har

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Programblad. Huddinge jazz & blues Huddinge Head Nod. Huddinge C. med bland annat

Programblad. Huddinge jazz & blues Huddinge Head Nod. Huddinge C. med bland annat Programbla me blan annat Huinge jazz & blues Huinge Hea No Huinge C Fullersta går Go morgon Huinge 31 maj Sjöalspark 7.30 9.00 Frukostträff för företagare och beslutsförfattare Tillbaka i park. En frukost

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. 2, Register & presentation. När jag grundade Äventyrs Service 2005 var min ambition att kunna vakna upp på morgonen och känna äntligen en

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Utvecklingsplan för. Leader Landsbygd Halland 2007-2013

Utvecklingsplan för. Leader Landsbygd Halland 2007-2013 Utvecklingsplan ör Leaer Lansbyg Hallan 2007-2013 Livskratigt öretagane och attraktiva boenemiljöer 1 Framtaganet av utvecklingsplanen... 3 2 Beskrivning av områet... 4 2.1 Inlening... 4 2.2 Beolkning...

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Sammanträesatum Sia Verksamhetsberättelse 2010 Förslag till beslut $** & Beskrivning av ärenet +,, & Beslutsunerlag Verksamhetsberättelse för år 2010 Socialförvaltningens verksamhetsområe "# " $ "" % &'

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer