torsöbladet Höstnumret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "torsöbladet Höstnumret 2009"

Transkript

1 torsöblaet Höstnumret 2009

2 Bästa läsare Här kommer nu et första höstnumret av vårt nya TorsöBlaet. Upplägget ser u i innehållsförteckningen som avspeglar att vi har några stänigt återkommane spalter: Minnen från förr, vilket är en tillbakablick me minnen förmelae av Torsöbor, Profilen som presenterar en intressant öbo, Kultursian som reogör för kulturella aktiviteter som timat eller som väntar. Vi vill också berea plats för våra barn och ungomar att komma till tals och prövar olika vägar för att uppnå etta. Mycket häner på vår ö i agarna. Vi väntar på ett beslut från Skolverket för att kunna starta upp en planerae friskolan Torsö Skärgårsskola, Laxhall ligger i startgroparna, en etaljplan är uner konstruktion för etta områe är en utvigning av verksamheten planeras, byggnation av olika slag väntar runt hörnet och TBIF firar i år 75-år av sin irotts- och ungomsverksamhet. Bygegårsföreningen har ju uner lång ti varit en institution som betytt och fortfarane betyer mycket för vår ö. Och många är vi som sitter i möten om än et ena, än et anra. Va hae Sverige varit utan alla ieella krafter som verkar i et tysta? Tyvärr lutar en s k utvecklingen åt att allt fler har allt minre ti att avsätta båe för ieellt arbete och egen ti för återhämtning. Allt mera ti åtgår till att hålla stanaren på en förväntae nivån. Resultatet visar sig i stress och arbetsnarkomani me öka sjukskrivning som följ, i värsta fall utbränhet. Detta har främst varit ett storstasproblem men som i ag även letar sig ut på lansbygen. Vi lever ju alla i ett samhälle som agligen via alla meia bombarerar oss me information om alltifrån värlens eläne till alla prylar en s k marknaen anser att vi behöver och et är inte lätt att värja sig från enna påverkan. Det är i etta flöe en befrielse att sitta i sin båt mitt i naturen och blicka ut över Vänern me Kinnekulle i fjärran och Smörhättans fyr i ögonvrån. Det är gott att leva och bo på Torsö! Aners Rosén TorsöBlaet utkommer me 3 nummer per år och ges ut av Torsö Byalag. Postaress: c/o Aners Rosén, Pinglabo, Brommösun, Torsö Ansvarig utgivare: Aners Rosén Reaktör & layout: Pia Rosén Foto: Aners & Pia Rosén och Aners & Susanne Appell (är inte annat anges). Omslagsbilen: Älg på Torsö av Allan Wallgren. 1:a pris i fototävlingen Flora & Fauna sommaren Besök gärna vår hemsia: 2

3 Innehåll Bästa läsare s. 2 Innehåll s. 3 Elevröster från Torsö skola s. 4 Visionshuset en mötesplats s. 5 Profilen s. 6 Kultursian s. 7 TBIF- vår 75-års jubilar s. 8 Torsöagarna 2009 s. 10 Minnen från förr s. 12 Svenska kyrkan s. 13 Föreningarna s. 14 Vinkraften ett ekologiskt ilemma! s. 17 Va häner på Torsö? s. 19 Laxhall - öppnar igen s. 20 Iéer och önskemål rörane TorsöBlaets innehåll är mycket välkomna. Kontakta gärna reaktören Pia Rosén e-post: eller tel Torsö Byalag - är en paraplyorganisation som arbetar för utveckling av hela Torsö. vi arbetar me: bostasbyggane, kultur & friti, turism, skola, service och infrastruktur. Var me och påverka u också! Du är välkommen att hjälpa till i etta arbete. kontakta byalaget och anslut ig till en grupp som arbetar me itt intresseområe. Välkommen som melem! Kontakta: eller ring

4 Elevröster från Torsö skola Lek på skolgåren Torsö skola fylle 40 år en 30 september. Vi blåste upp ballonger och pyntae skolan. Vi fick besök av vuxna som gick här för 40 år sean. Sean åt vi muffins och bullar. Vi planterae krokusar utme skolans ena vägg. När skolan var slut åkte mellanstaiet och sjuorna från Torsö till Boa Borg. Det var öppet hus på skolan uner eftermiagen och många kom in för att fika och se hur vi har et i skolan. Henrik Abrahamsson Vi har haft Torsömästerskap i friirott. Eleverna i trean till sexan var me och tävlae enna vackra hösteftermiag. Vi tävlae i länghopp, kulstötning, 60 m löpning, höjhopp, kast me liten boll och 800 m löpning. Det har varit skolornas tiningsvecka och vi har gjort en jättefin väggtining som hanlar om nyheter på Torsö skola och anra intressanta saker. 4 Den 16 oktober var et spelkväll i bygegåren. Vi hae hockeyspel- och airhockeyturnering. Det var roligt. Vi käkae toast och rack festis. Toasten gjore vi själva. Vi har haft isco på skolan. Mellanstaiet var arrangörer och bjö in e yngre eleverna. Allt gois tog slut irekt. Det var anstävlingar och limbo. Vinnarna fick välja en låt. Text & foto: Eleverna på Torsö skola Disco i gympasalen SJÖNÄRA TOMTER TILL SALU PÅ TORSÖ! Eagle 5 AB Tel:

5 Visionshuset en mötesplats I Kerstins och Olles Visionshus möts forna agar me samtien. Framtien kan vi bara ha en vision om, men vi formar en likväl i vårt sätt att leva iag. På Visionshusets hyllor talar åtien till oss konkret genom alla bruks- och festföremål, alltifrån stenkakor, kameror, tiskrifter, puerosor och mycket mera. Ofta sprier sig ett igenkännane leene från besökarna vi anblicken av e gamla föremålen. heten är ett litet café som serverar kaffe me hembakt och/eller nygräae våfflor. Den fina uteplatsen på altanen har nu kompletterats me ett serveringsrum inne för åligt väer och vinterti. Visionshuset har blivit en av e mötesplatser som ön så väl behöver och vi behöver flera. Det är gläjane och livskraftigt för en byg me privata initiativ som etta. Må et mana flera till efterfölj! Aners Rosén Olle välkomnar En av rivkrafterna hos ägarna är att bevara respekten för e forna generationers slit som skapae vår välfär - och att samla in och räa till eftervärlen påminnelser i form av eras verktyg och bruksföremål. Kontakten bakåt i tien är en förutsättning för en go framti. Det är en oemotsag sanning att en historielösa människan är och förblir mentalt fattigare oavsett framgång och social ställning. Här uträttar Visionshuset en kulturgärning. Vi sian av enna verksamhet arbetar båe Olle och Kerstin me eget hantverk, träsnieri och vävning/sömna. Det senaste tillskottet i verksam- 5 Elsa äter våfflor! Visionshuset Helgbesök av släkt och vänner? Inget att göra en regnig sönag me barnen? Kom och ta en sönagsfika! Öppet varje sönag Julmarkna 5 och 6 ecember Välkommen!

6 Profilen Kjell Fristet, konstnär, musikälskare, flygare och mycket, mycket mera... En solig, men kall och blåsig höstag träffas vi hemma hos Kjell och hustrun Berit i eras vackra hem för att tala om livet i allmänhet och kanske livet på Torsö i synnerhet. Kjell föes i Lun Som 15-åring blev han springpojke, ärefter ekoratörselev i Oskarshamn är han träffae Berit. Han utbilaes inom flyget och arbetae som pilot inom arméflyget i många år. Parallellt me arbetet i moebranschen målae han. Målanet har intensifierats efter pensioneringen och han målar gärna till musik kom paret till Torsö och Kjell arbetae på 70-talet som lärare i bil och konsthistoria i Mariesta, kanske en lyckligaste tien, som han uttrycker et, att få se hur eleverna upptäcker bilens språk. Båa fascineras av en vackra naturen här på ön, e ärliga människorna och en suna livsstilen. Det stora intresset för historia har mefört att Kjell ingåene har stuerat öns egen historia som han bibringar omvärlen, els ge- nom föreläsningar och els genom e bilsviter han målat om livet på ön i forna tier. Paret Fristet stortrivs på Torsö men skulle gärna se mera av levane kultur på ön. Deras eget galleri är ett utslag av enna önskan. Här tar e sommarti emot besökare och anornar essutom kurser i olika tekniker som lavering, oljemålning och akvarell. Nornorna ansar Kjell Fristet Båe Berit och Kjell efterlyser ett breare kulurutbu på Torsö och ett bättre musikutbu i Torsö kyrka. Man ska inte behöva åka från ön för att finna kulturell stimulans. Samma sak gäller tillgång till mataffär och bättre kommunikationer. Hur ska man skaffa mat när man inte längre kan köra sin bil till Mariesta? unrar två sprulane 80- åringar me glö i blicken och en aptit på livet som inte går att ta miste på. Båa är eniga om att allt hänger samman och att alla satsningar på ön berikar varann. 6

7 Bostäer, skola, arbetstillfällen, kulturutbu, lättare unerhållning, mataffär, kommunikationer allt hänger samman. Kjell tycker också att vi i vår marknasföring bore överta epitetet Vänerns pärla från Mariestas kommun. Iag reser paret Fristet ofta till Stockholm och Göteborg för att få sin hunger efter kultur mätta. Då besöks gallerier, muséer, operan och konserter. Tänk att ha en rivkraften vi enna åler! Det är lärorikt att uppleva paret Fristet. Vilka förebiler för oss anra! Aners Rosén Kultursian Följ me på vägen... var rubriken på en förjupane anslearutbilning som gick av stapeln på Bygegåren september. 15 ansleare från hela Sverige samlaes för att ansa och lära uner lening av Pia Rosén. Bygegåren fungerae mycket bra som en liten kursgår me helpension. Deltagarna var också mycket nöja me Torsö och vi ser fram emot att upprepa liknane kurser. En lek me allvar Charlie Chaplin på Torsö Bygegår En bejubla företällning gavs en 7 oktober på Torsö Bygegår av en ensemble från Göteborgsoperan. Publiken i en fullsatta Bygegåren fick ta el av båe en tankeväckane och unerhållane föreställning, allt invävt i en förnämlig musikalisk räkt. En mycket proffsig ensemble höll publiken fången i en två timmar långa föreställningen som Torsö BIF inbjuit till, ett le i firanet av utnämningen till Årets Bygegår. Alla vi som var är tackar för ett fint initiativ och hoppas på en fortsättning av liknane arrangemang på Bygegåren. Aners Rosén Torsö Musik & Dans I ansens virvlar Göteborgsensemblen besto av Lars Hjertner som spelae Chaplin, Maria Wiganer, klarinetter, Per Larsson, keyboar, och Kerstin Anersson, cello. 7

8 tbif vår 75-års jubilar Den 2 april 1934 samlae Per Larsson i Björsnäs några intresserae till ett möte för att starta en irottsförening formuleraes behovet av en samlingslokal av Davi Friborn bilaes Bygegårsföreningen och 1957 påbörjaes bygget av bygegåren. Du kan läsa allt om enna fascinerane historia i en förträffliga jubileumsskriften som utgivits av TBIF me anlening av jubiléet. Bygegåren renoveraes och bygges om 1993 och samma år inköptes Strannastugan som efter upprustning använs till uthyrning. Ombyggna av bygegårens energianläggning från olja till sol och pellets skee Samma år uppföres e små campingstugorna som blivit ett fint komplement till campingen. Firanet av e 75 åren skee me pompa och ståt båe 22 och 24 oktober. På torsagen en 22 i form av en jubileumskonsert me Cantemus är tårta och kaffe bjös för melemmar och löragen en 24 me en jubileumsmiag för speciellt inbjuna gäster. Vi miagen unerhöll Torsö Vokalensemble från scenen och många gratulationer framföres i fina tal. Nye orföranen Örjan Nilsson lee festligheterna me bravur och stämningen var mycket go. På kvällen ans till Torsöorkestern. Foto: Kersti Carlsson Efter hela 75 års verksamhet kan man konstatera att båe irottsliga framgångarna och olika intressen har växlat kraftigt och påverkats av en mäng omstänigheter. Den enaståene utveckling som skett uner essa 75 år är ett resultat av en mäng ieella insatser inom föreningens olika sektioner. En aktivitet och kraft som utgör en hörnsten för att bygen ska leva och utvecklas. TorsöBlaet gratulerar TBIF till en framgångsrik verksamhet och önskar föreningen allt gott inför framtien. Byalaget kommer att arbeta för ett ännu närmare samarbete me TBIF för att ytterligare stärka utbuet av aktiviteter, unerhållning och kultur på Torsö. Vi Torsöbor är stolta över vår förening och bygegår. Aners Rosén 8

9 Annons Va ska Ni göra på nyårsafton? Alla melemmar i TBIF är hjärtligt välkomna till Torsö Bygegår på nyårsfest ! Som en rejäl avslutning på TBIF:s 75 årsjubileum inbjuer vi till ett knytkalas på nyårsafton. Ni tar själva me Er et Ni ska äta och ricka och föreslå / orna gärna aktiviteter! Fyrverkeri? (Om u inte rean är melem så kan u enkelt bli et, äna fram till kl en 31 ecember 2009.) Som melem kan u givetvis ta me ina vänner och bekanta till Bygegåren, även om e inte är melemmar. Bastu? Nyårsmästerskapen i borshockey? Skriskoåkning på Fågelöviken? Öppna Torsömästerskapen i lakamete? Ingen föranmälan krävs men ring gärna till Örjan Nilsson ( ) eller skicka E-post: och meela att Ni ska komma och föreslå och/eller orna gärna aktiviteter. Vi hoppas att Ni vill komma! Styrelsen, Torsö Bygegårs- och Irottsförening Dans? Sång? Mat, ryck, fika, gois m.m.! P.S. Vill u sova över för att kunna vakna upp 2010 och se backhoppningen i Garmisch-Partenkirchen eller nyårskonserten från Wien på storbils TV:n? Inga problem. Ring Ingemar eller Elisabeth och boka rum eller stuga. D.S.

10 Torsöagarna 2009 Thorselius Trio unerhöll me härlig musik! Dagen före öppnanet blåste et m/sek och ösregnae. Hur skulle etta gå? Vi som arbetae me arrangemanget käne oss, minst sagt, lite oroliga över väersituationen. Men löragen visae upp sitt bästa anlete me solsken och svaga vinar allt verkae som upplagt för en fin ag. Och en fin ag blev et. Rean tiigt på morgonen myllrae et av intensiv verksamhet runt bygegåren är funktionärer förberee allt från sagotält till spånhyvel. Grillar tänes och snart känes oset från Olas kök och unket från en gamla Säfflemotorn som välvilligt utlånats av Sjötorps motorsamlingar. Spånhyveln fick vi låna av vår hembygsförening. Tack till er båa! Vi fick många besökare och käne att vi här hae ett vinnane koncept, etta att koncentrera verksamheten till vår bygegår. Runt om på ön tog våra konstnärer och hantverkare sevanligt emot besökare. Tyvärr kune et planerae Fly-in inte genomföras på grun av försena skör varför start-och lanningsfältet inte kune iorningställas. Vi Laxhall, på Brommösian, låg som planerat galeasen Mina som också lokae många besökare. Vi tackar Minas besättning för eras besök och hoppas stranhugget rean blivit en traition. Vi församlingshemmet pågick Engelsk markna me kaktävling och mycket annat. Här kune man också, uner Göran Lanströms kunniga lening, pröva på att skjuta långbåge, något som visae sig vara svårare än väntat - åtminstone för artikelförfattaren. Årets satsning innebar också en utbygg verksamhet för barn, något som 10

11 Torsöagarna 2009 föll väl ut och som vi ärför kommer att utviga ytterligare. Sagotältet var en mycket uppskatta mötesplats. Att lära sig tälja var en populär verksamhet för barn. Vi fick även se prov på agility me hunar. Den agilityaktivitet som emellerti väckte mest förunran var en me råttor. Här samlaes barn och vuxna i en något skräckblana förtjusning. Områet kring Bygegåren blev också till en marknasplats me försäljning av allehana ting, tovning, visning av olika fjäerfä, bygge av gäresgår, servering och mycket mera. På fotbollsplanen fick vi se en fin uppvisning av moellflygning, något som fascinerae många. På Fågelö går visaes fårvallning och körning me häst. Från stationerna utanför essa områen rapporteras en mestaels go besöksfrekvens, något som gläer oss mycket. Detta är bara ett axplock från all verksamhet som pågick uner båa agarna. Det sammantagna intrycket är alltså att årets Torsöagar blev mycket lyckae. Byalaget vill här passa på att tacka alla som på olika sätt biragit me sin kompetens och energi och vi hoppas att kommane års satsning ska bli lika bra kanske ännu bättre. Första mötet om etta äge rum på Bygegåren 26 oktober är et beslutaes att: 2010 års Torsöagar infaller 30/7-1/8 Aners Rosén Lars Hessle i berättartagen 11

12 Minnen från förr Marianne Frisk Ulla Olsson Maj-Britt Blomqvist Den glaa trion Marianne, Ulla och Maj-Britt uppleve påtagligt isoleringen innan Dillö var hopbunen me Torsö via en väg som nu finns. Marianne och Ulla är systrar och växte upp i en syskonskara på 8 systrar! Det föes 3 pojkar också men alla og i ung åler. Familjen hette Anersson och boe i Västergåren på Dillö. Vi julti bars en stora träbaljan in till sängkammaren och ställes framför spisen är elen sprakae och värme. Mamma fick bära in vatten från brunnen och värma et på köksspisen. Marianne var yngst och hon fick baa först i baljan, berättar Ulla. Efter julbaet fick vi sätta på oss fina och iblan nya kläer minns systrarna me ett leene. På en tien fanns et ingen väg på Dillö och ingen hae bil. Den självklara transportvägen var sjön. Pappa hae en båt me råoljemotor som fick värmas me blåslampa. En gång i veckan köre han till Mariesta. Hemma på gåren kärnaes smör som såles i stan och iblan fick vi barn följa me. På försommaren plockae vi liljekonvaljer som vi såle på torget, berättar Ulla och Marianne. Vägen kom till först efter kriget och me en kom också bussen som Kalle Svensson köre, på onsagar och löragar! Davi Friborn, grunaren av Bygegåren, var en förste som hae bil på ön. Vägen och en lilla bron över till Dillö iag Vi cyklae mycket, även innan vägen kom! Iblan på pappas cykel och kanske vi var båe 2 och 3 på samma cykel. Jag hann bli 14 år innan jag fick en egen cykel, säger Maj-Britt som är systerotter till Ulla och Marianne, hette Johansson som flicka och växte upp i Fjällagår- 12

13 en mitt emot et hus som å var Västersians skola. Hon hae nära till skolan men Ulla och Marianne fick cykla från Dillö, i alla typer av väer! Iblan när e inte orkae cykla hem fick e övernatta hos Maj-Britt. När vi var barn var Torsö väligt stort. Vi käne bara em som boe närmast. Vi var alrig i Brommösun förrän vi blev så stora att vi börjae att läsa inför konfirmationen och et var först å vi fick träffa anra ungomar från ön. Iblan visaes film i NTO-lokalen och vi träffaes ganska ofta och ansae i Jontastugan, i Stabbamossens magasin, i Nakaregap eller i öetorpet Karlslun för att nämna några. Henry Johnson spelae till ansen på sitt ragspel. Till oss kom kyrkan! Prästen kom hem till oss på Dillö och hae gustjänst. Då kom hela byn it för vi hae orgel hemma. Kyrkkaffet efteråt var viktigt! På sommaren gick mamma ofta till sjön och tvättae och hänge tvätten på tork i hagen och en gång kom en ko och åt upp mitt fina förkläe me krus på! Då grät jag, sa Marianne. Tänk att man kommer ihåg såana saker! Pia Rosén Svenskakyrkan varma kyrkorna, upplysta av stearinljus, kune man täna ljus, sitta en stun och reflektera och till och me ricka en kopp kaffe! I Fågelö kapell sjöng Torsö Vokalensemble meitativ körmusik. Varmt välkomna till våra kyrkor här på ön uner jultien! (se kalenern s. 19) Pia Rosén Torsö kyrka. Foto: Allan Wallgren Trivselträffarna i församlingshemmet är välbesökta även i höst. Två stycken har varit och två återstår. 19 november blir et Afrika i mitt hjärta och en 10 ecember har vi julfest tillsammans me Seniorkören och äter julbor. I samban me Allhelgonahelgen på freagen en 30 november, var öns kyrkor öppna för ljustänning. Inne i e Prästen Jan Steenbrink talae för och me församlingen på friluftsgustänsten i Sanbäcken i somras. 13

14 Föreningarna Torsö Byalag För hjälp me finansiering av Torsöagarna, marknasföring, annonser, framställning och tryckning av TorsöBlaet samt skötsel av vår hemsia, har Byalaget ansökt om meel från Mariestas Kommun, Grevilliefonen och från John Heinstiftelsen. Vi hoppas att essa ansökningar, som förr om åren, behanlas generöst. Vår målsättning är att TorsöBlaet och hemsian ska kunna permanentas och utvecklas till kraftfulla reskap i samhällsinformationens tjänst. Det u inte hittar i TorsöBlaet hoppas vi att u finner på vår hemsia. Tanken är att e båa ska komplettera varanra. Uner ett år har en projektgrupp ur Byalaget arbetat me Leaerprojektet Förstuie kulturhus för att utröna om behovet finns för ett kulturhus på vår ö. Arbetet avslutaes uner oktober måna och slutsatsen är att tien ännu inte är mogen för en satsning av etta slag. Årets arbete me projektet har varit givane och gett oss en bra insikt i hur man på anra håll arbetar me samma typ av projekt. Det har också stimulerat oss till bilanet av en kulturgrupp me uppgiften att ta fram program som kan förväntas locka öns befolkning, och på sikt kanske även anra. Tills viare kommer essa arrangemang att hållas på vår Bygegår och kanske någon annanstans, beroene på årsti och på typen av program. Aners Rosén 14 Cantemus Cantemus är iag en stor kör som repeterar regelbunet och framträer me jämna mellanrum. Kören repeterar varje torsagkväll kl i Bygegåren. Du är välkommen att komma, sitta ner och avlyssna våra repetitioner. Ta me en vän, en termos me kaffe och stanna så länge u har lust. Kören har i agarna inköpt en ljuanläggning för meel generöst beviljae ur John Heinstiftelsen och Grevilliefonen. Vi gläer oss mycket över etta nyförvärv som låter oss utviga repertoaren på många sätt. För ögonblicket repeterar vi inför vår julkonsert på Bygegåren 16 ecember. I Torsö kyrka blir et Julmusik me Cantemus sönagen en 27 ecember. Till allt etta hälsar vi ig varmt välkommen!! Körstyrelsen Torsö Vokalensemble - en minre grupp ur en stora kören

15 Föreningarna Torsö Hembygsförening Uner våren och sommaren har vi varit me om kulturvanringar i sommarkvällen, friluftsgustjänster och café i Sanbäcken som nu äntligen är renovera efter vattenskaan. Vi har också serverat kaipsoppa i Hulan vilket vi gärna gör till en traition. Som vanligt har vi spelat kägla och gjort bra ifrån oss i olika turneringar. En fin utflykt till Lurö i strålane väer fick utgöra krönet på sommarsäsongen (se bilspelet på hemsian Vi åt gott och hae et trevligt på Höstfesten i Bygegåren i oktober och en 8 ecember är et ags för Luciafiranet på Bygegåren. Välkomna! Stort tack till alla som arbetat me renoveringen av Sanbäcken, skötsel av Hulan och Sanbäcken och festkommitténs arbete me cafét och våra fester! Pia Rosén Torsö Röakorskrets Kretsen gjore även i år succé uner Torsöagarna me grillning av hamburgare och tombola m m. Dagarna inbringae ett netto på kr. Uner hösten har genomförts en kurs i hjärt-lungräning me ett tiotal eltagare. En kunskap som är viktig inte minst för oss Ö-bor. En av sommarens kulturvanringar - enna gång vi Krypretorp Vi har även haft möjlighet att ge ett birag om kr till flyktingpsykiatriska teamets verksamhet i Sköve. Torsö Röakorskrets som försöker genomföra två arrangemang per år emotser gärna Ditt melemskap. Ju fler melemmar, esto mer möjligheter. Styrelsen 15

16 Följ me på trollingfiske till någon av våra stora sjöar Vänern och Vättern Skräaretorps Naturcamping Skräaretorp naturcamping be3inner sig på Torsös västra sia me ett långgrunt ba som passar barn i alla ålrar. Ni har tillgång av vatten, el och T> et 3inns även båtuthyrning av robåt, kanot, motorbåt och möjligheten att segla me en Torsösnipa för en som vill. Gångväg längs sjön till Hattarvik som är en populär baplats

17 Vinkraft ett ekologiskt ilemma! Vi första påseene är et naturligtvis så att vinkraftsalternativet är ett självklart val för många ansvarskännane människor. Men - som ofta är inte saker så enkla som man först troe. Det talas t ex mycket lite om effektiviteten och verkningsgraen hos enna kraftkälla. Sanningen är att vinkraftens verkningsgra tyvärr är mycket låg. Enligt oberoene Elforsk proucerar vinkraftverken enast 21% av sin kapacitet sommarti, uner vinterhalvåret enast 6%! En mycket belysane artikel om etta skriven av Johnny Fagerström i Sköve var inför i Skaraborgsbygen nr 28 i år. Och visste folk hur ineffektiv vinkraften är, är jag övertyga om att et skulle bli revolution i lanet, säger Fagerström Tekniskt sett klarar sig heller inte vinkraften utan en s.k. reglerkraften, vs när et inte blåser, måste nätet kompletteras me annan elförsörjning. Det som står till bus här är annan vinkraft eller vattenkraft. För att säkra reglerkraften genom annan vinkraft, kommer stora elar av vårt lan att se ut som en vinkraftspark. Miljön förstörs för lång ti framöver, och kvar blir en mäng uttjänta vinsnurror som i värsta fall ingen vill ta ansvar för. Att istället reglera me t ex vattenkraft, meför en ramatisk utbyggna av kraftverk i våra rean hårt utnyttjae älvar. Det hanlar som vanligt om pengar och snabba klipp. Markägare och exploatörer ser här sin chans att uner täckmanteln att skona miljön, själva skaffa sig stora och snabba förtjänster. Här på Torsö är Svenska kyrkan, av alla, en markägare som är kortsiktig vinnare i en planera vinkraftsatsningen! De vinkraftverk som nu trots allt byggs bör naturligtvis placeras i områen nära utbygg infrastruktur, längs större vägar t ex. Det argument som från intressenterna anförs mot etta är att man placerar kraftverken är et blåser mest. Hellre lite större förtjänst än hänsyn till känsliga områen. Det blåser mycket också i Stockholms och Göteborgs skärgårar. Varför byggs inga vinkraftverk är? Lite märkligt syns et oss också att just i ett skee av forskning som inom snar framti sannolikt ger oss möjlighet att effektivare använa irekt solenergi, man änå tar risken att för oöverskålig ti öelägga känsliga markområen, som hos oss, i en biosfärsmiljö i utskärgåren. Ännu märkligare blir et när man vet att etta elöverskott prouceras för att säljas utomlans. Money talks again! Torsö Byalag En sommarmorgon i vår unerbara skärgår! 17

18 Annons Bussguiningspaket Fyra olika turer erbjus är fika, mat, guie, shopping, besöksaktiviteter och storytelling ingår. Turerna engagerar ca 6-8 anra aktörer i samverkan från Torsös företags- och föreningsnätverk. Innehållet målgruppsanpassas. Den röa tråen i guiningen Blan Torsövargar, Sotepinnar och Lakakoffa berättar om hur öbor leve förr och hur livet kan vara i ag. Här blanas mycket skratt och information om natur, kultur, jur, gamla torp och gårar. Lokalt proucerae varor och rökt fisk finns att köpa. Vi kaffepausen överraskar Lakakoffa (eller Koffa som enligt sägnen är namnet på Vänerns sjöväsen) Hon spelar munspel och berättar sin story. Vi välkomnar fler att kontakta oss om ni tex har lokala varor att sälja till bussresenärer eller hus att hyra ut via förmeling. Guia tur på Brommö Stuguthyrning Stugor och villor hyrs ut är vi erbjuer förmelingtjänst, ygns- eller veckovis. Husen är välutrustae och rymmer 2-7 sängplatser me möjlighet till extra bäar. Konferens- och utflyktspaket I samarbete kan vi ta emot sällskap upp till ca 200 p. Trollingservice / Konsulttjänst Erbjuer båtparkering, lång- eller kortti, för trollingfiskare som har lång resväg. Här finns löja till betet och färska fiskerapporter samt boene. Se, lyssna och känn hur vackert behaglig Vänerskärgåren är me ess exklusiva vären som rent vatten, orörhet och möjlighet till tysta miljöer... Välkommen! Sofia & Per Svensson Turist- och konferansarrangör på Torsö i Marisestas skärgår Bussguining Stuguthyrning Utflyktspaket mm Bokning/information Torsö Skärgårsnjut & Konsult

19 Va häner på Torsö? Pga platsbrist finns bara ett urval evenemang me här. På hittar u mer info! Du har väl varit inne på vår nya hemsia? Vi är i Byalaget stolta över hemsian som på ett utmärkt sätt ger oss aktuell information om va som häner och sker på Torsö. En kalener upplyser om allt som häner av vikt och här kan u också få information om e olika föreningarnas aktivteter. Här finner u även aktuella bilspel som påminner om et som hänt på ön. Till och me en förträfflig, stänigt uppatera väerinformation! Så ska en hemsia se ut! Vi vet vilket stort arbete Aners och Susanne lägger ner på etta och hoppas att e orkar fortsätta att utveckla sian. Tack för ert fina arbete! Kom gärna me förslag till hur vi kan göra hemsian ännu bättre. Maila ina förslag till: Torsö Byalag Filmklubb på Torsö Hösten 2009 och våren 2010 kommer 4 filmer att visas i Bygegåren. Melemskap kostar 100:- för samtliga filmer. Den 4 ecember startar även en filmklubb för barn. Utförlig information finns på hemsian Det går också bra att ringa Christina Orvet Kalener 8 november Torsö Filmklubb visar Australia kl 18 i Bygegåren. 19 november Trivselträff i församlingshemmet kl 14. Afrika i mitt hjärta me Rolf Olin. 22 november Torsö Filmklubb visar Match Point kl 18 i Bygegåren. 29 november Aventsgustjänst i Torsö kyrka kl ecember Julmarkna i Visionshuset kl ecember Luciafirane i Bygegåren kl ecember Trivselträff i församlingshemmet. Julfest tillsammans me Seniorkören. Julbor. 16 ecember Grantänningsgustjänst i Torsö kyrka kl ecember Julkonsert me Cantemus i Bygegåren kl ecember Barnens Julfest i Bygegåren kl 15. Julafton Minattsmässa i Torsö kyrka kl 23. Sönag 27 ecember Julmusik me Cantemus i Torsö kyrka kl Nyårsafton Nyårsbön i Torsö kyrka kl 15. Nyårsfest på Bygegåren (se annons) 19

20 Laxhall öppnar igen Stefan & Mattias är glaa över att snart få hälsa sina gäster välkomna till en nybygga restaurangen. Den 21 november öppnar Hamnkrogen Laxhall igen! Då serveras et första julboret i en nya restaurangen. Äna fram till jul kan man boka traitionellt julbor me viunerlig utsikt över Brommösunet! Uner vintersäsongen kommer restaurangen att hålla öppet för bokae sällskap. Man kommer också att inbjua till temakvällar. Ring ! R E S T A U R A N G & Nya Hamnkrogen Laxhall Julbor från en 21 november F I S K R Ö K E R I Boka nu! Position N, E

torsö bladet Sommaren 2010

torsö bladet Sommaren 2010 torsö bladet Sommaren 2010 Bäste läsare Vi som är lyckliga nog att bo på Torsö hela året om, hälsar alla våra sommarboende, nyinflyttande och besökare varmt välkomna till vår härliga ö. Sommarnumret av

Läs mer

SOS Aktuellt har besökt gymnasieenheten Kämpen i Sverige.

SOS Aktuellt har besökt gymnasieenheten Kämpen i Sverige. Samhälle och Socialt Utbu Tiningen som för en finlanssvenska hanikappaes talan och granskar et sociala utbuet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 2/2012 Mars SOS Aktuellt har besökt gymnasieenheten Kämpen

Läs mer

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET

KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Norisk Nr 5 2012 noric car recycling KVINNOKRAFT I NYA NÄTVERKET Jimmy och Johan startae från noll 2 miljoner elar får Green Parts garanti Prognosen för plastprojektet höll äna fram Sveriges Bilåtervinnares

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 3 Nr 2 maj 2010 Nu med korsord Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS ANGELA SVENSSON BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN SOFIA LINDSTEDT LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Det bästa med att bo på landet

Det bästa med att bo på landet Nr 1 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.mjobacksbyalag.se Det bästa med att bo på landet är alla underbara djur som omger en och finns överallt, framför allt alla

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Colette Ahlberg. Det är jättekul och jag önskar att jag hade ännu mer tid till hyresgästerna, säger hon, men fastigheterna och allt med lägenheterna

Colette Ahlberg. Det är jättekul och jag önskar att jag hade ännu mer tid till hyresgästerna, säger hon, men fastigheterna och allt med lägenheterna POSTTIDNING B 128141801 Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. EN TIDNING OM BLOMSTERFONDEN. NUMMER 14, 2005. Blomstergårdar Colette Ahlberg Uppskattad värdinna! PÅ SKRIVBODET STÅR ETT FINT SLIPAT SNAPSGLAS.

Läs mer

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ Utgivare: Nätet Regionalt Resurscentrum för kvinnor, Jönköpings Län www.resurscentrum.net 1 Tidningen MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND SE SIDAN 5 DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ SE SIDAN 8 DET EGNA FÖRETAGET

Läs mer

Rengsjöbladet. Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29

Rengsjöbladet. Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29 Rengsjöbladet Rengsjö har e Nr 2/2014 Årgång 7 Abbe från Somalia en stolt RSKare sid 12 Nya tider på Höjen sid 6 I djurens tjänst sid 8 Om Anders Olssons sista resa sid 25-29 www.rengsjo.se Hörsjäntorna

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått.

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått. Rettvisan Julnumret 2013 Rapport från Maastricht ALICE dagbok från Ridläger 2013 Till MINNE av REBECCA Rapport från MÄTTINGE Musik och kommunikation ASSISTANS Kalendarium 2014 Ordförande har ordet December

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Tidningen som bevakar hela Strömsunds Kommun. Hoting i centrum Sid 5. Invigning Grand Hotell Sid 12. Hästkrafter i Backe Sid 16

Tidningen som bevakar hela Strömsunds Kommun. Hoting i centrum Sid 5. Invigning Grand Hotell Sid 12. Hästkrafter i Backe Sid 16 Tidningen som bevakar hela Strömsunds Kommun Nr 6 Juni 2008 Hoting i centrum Sid 5 Invigning Grand Hotell Sid 12 Hästkrafter i Backe Sid 16 Strömsund Så är det äntligen dags igen för månadens Affärsnytt

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske Uddevalla nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla Sommar BohusraceT kulturskolan Bassholmen Flugfiske Staden&DU// Intro NU ÖPPNAR VI NYTT HAMNKONTOR MED BUTIK I SÖDRA HAMNEN, UDDEVALLA Uthyrning

Läs mer

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström Årgång 8 Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget Nr 2 2015 Foto: Karin Grafström 2 Diverse www.stjarnorpssk.se Dags igen för sommarläger! Snart är det dags för SSK:s traditionella sommarläger. Årets

Läs mer