051222/AE. Regler för Bingo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "051222/AE. Regler för Bingo"

Transkript

1 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER BINGOBRICKA VINSTER SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN INSATSER JACKPOTT DRAGNINGAR AKTUELLA VADHÅLLNINGAR DELTAGANDE I VADHÅLLNINGEN INSATSER OCH VINSTER ÖPPETTIDER REKLAMATION ANGÅENDE UTEBLIVEN VINST... 7 Aktiebolaget Svenska Spel, Stockholm. Telefon

3 Regler för Bingo 1. Allmänna regler 1.1 Bingo är ett samlingsnamn för av Aktiebolaget Svenska Spel, nedan kallat bolaget, anordnade vadhållningar. 1.2 Bingo finns i form av Klassisk Bingo, Mönsterbingo och Variantbingo. Inom var och en av dessa vadhållningsformer kan olika namngivna vadhållningar anordnas. 1.3 Deltagande i Bingo kan endast ske via Spelbutiken på bolagets hemsida på Internet och endast den som innehar spelkonto hos bolaget för spel via Internet kan deltaga i Bingo. 1.4 För all vadhållning och alla lotterier som anordnas via Spelbutiken gäller bolagets villkor för spelkort och spelkonto vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida. 1.5 Personer under 18 år tillåts inte deltaga i Bingo. 1.6 Tillsynsmyndighet för Bingo är Lotteriinspektionen. 2. Bingobricka 2.1 Den som spelar Bingo deltager med en bingobricka i en nummerdragning. 2.2 Bingobrickan för Klassisk Bingo och Mönsterbingo har ett spelfält. Bingobrickan för Variantbingo har tre spelfält. 2.3 Varje spelfält på en bingobricka har formen av ett kvadratiskt rutnät med 5x5 rutor, dvs totalt 25 rutor. Med undantag för vad som sägs under punkt 2.4 nedan finns i varje ruta ett nummer i intervallet Alla numren i ett spelfält är sinsemellan olika. De är utvalda och placerade så att spelfältets kolumner i ordning från vänster till höger innehåller nummer i intervallen 1-15, 16-30, 31-45, och I vissa vadhållningar är en ruta i spelfältet markerad med symbolen F, vilket innebär att den är en friruta. 2.5 På en bricka för Variantbingo är alla numren i de tre spelfälten sinsemellan olika. 2.6 Numren på en bingobricka och deras placering i rutnätet väljs genom slumpgenerering i Spelbutiken. 3

4 3. Vinster 3.1 För varje vadhållning finns en vinstplan med en eller flera vinstnivåer. 3.2 Varje spelfält som deltager i en dragning räknas som ett fristående spel. 3.3 Vinst utfaller på spelfält där de dragna numren i spelfältet inkl eventuell friruta bildar det mönster eller motsvarande som enligt vinstplanen krävs för vinst. 4. Singelspel och multispel 5. Stegen 6. Insatser 4.1 Bingo kan spelas som singelspel eller multispel. 4.2 Vid singelspel spelar spelaren ensam mot en fast vinstplan. Vinstplanen har ett antal vinstnivåer. För vinst i viss vinstnivå krävs att spelaren uppnår ett visst resultat inom ett visst antal dragna nummer. 4.3 Vid multispel deltager flera spelare i samma dragning och spelar mot varandra om en vinstpott. I vinstplanen anges vilket resultat som krävs för att vinna vinstpotten. Den spelare som först uppnår det resultat som krävs för vinst vinner dragningens vinstpott. Uppnår flera spelare samtidigt det resultat som krävs för vinst delar de vinstpotten lika mellan sig. Se även vad som i punkt 7 sägs om Jackpott. 5.1 En särskild form av multispel är Stegen som anordnas i omgångar. Varje omgång av Stegen består av ett antal deldragningar i följd. 5.2 Alla som deltager i viss omgång av Stegen är med i omgångens första deldragning. För att gå vidare till ytterligare deldragningar krävs att visst resultat uppnås enligt vad som nedan sägs. 5.3 Varje deldragning i en omgång har en egen vinstplan och vinst på deldragning erhålls enligt reglerna för multispel i punkt I alla deldragningar utom den sista dras, efter att deldragningens vinst utfallit, ett visst antal extra nummer. Alla som efter att de extra numren dragits uppnått det resultat som krävdes för vinst erhåller en bricka i nästa deldragning. För dem som inte erhåller en bricka i nästa deldragning är omgången slut. 5.5 Skulle i viss deldragning, efter att de extra numren dragits enligt punkt 5.4, endast en spelare erhålla bricka till nästa deldragning är omgången slut. Den spelare som erhållit bricka till nästa deldragning vinner då även de vinstsummor som avsatts för återstående deldragningar i omgången utan att dessa behöver genomföras. 4

5 6.1 Vid singelspel kan spelaren bland ett antal tillåtna insatsbelopp själv välja insats per bricka. 6.2 Vid multispel är insatsen per bricka fast och lika för alla spelare i samma dragning. 7. Jackpott 7.1 I vissa vadhållningar med multispel avsätts viss andel av insatserna till en Jackpott. I vinstplanen för vadhållningen anges krav för vinst av Jackpotten. 7.2 Den spelare som först uppnår det resultat som krävs för vinst av Jackpotten vinner Jackpotten. Uppnår flera spelare samtidigt det resultat som krävs för vinst av Jackpotten delar de Jackpotten lika mellan sig. 7.3 Om ingen spelare vinner Jackpotten viss dragning går den vidare till nästa dragning inom samma vadhållning. 7.4 Den eller de som vinner Jackpotten vinner även dragningens ordinarie vinstpott. 7.5 Om en vadhållning med Jackpott upphör beslutar bolaget hur de medel, som i förekommande fall finns i Jackpotten efter den sista dragningen skall disponeras. 8. Dragningar 8.1 Bingodragning sker genom slumpgenerering i Spelbutiken av nummer i intervallet Dragningen sker utan återläggning, dvs ett draget nummer kan inte dras en gång till i samma dragning. 8.2 Dragning på singelspel sker så snart spelaren erlagt insats. 8.3 Dragning på multispel sker vid vissa bestämda tider. För att dragning på multispel skall starta krävs ett visst antal deltagare. Har erforderligt antal deltagare inte anmält sig och erlagt insats vid tiden för en dragning inställs denna och insatserna återbetalas. 8.4 Vid singelspel dras så många nummer som behövs för att spelaren skall uppnå något av de resultat som krävs för vinst, dock högst så många nummer som anges i vinstplanen för spelet. Vid multispel dras så många nummer som behövs för att någon deltagare skall uppnå det resultat som krävs för vinst. Vid multispel inom Stegen dras dessutom att visst antal extra nummer enligt vad som sägs under punkt Dragningen på Variantbingo är uppdelad i 5 delar. För varje deldragning gäller en vinstplan (singelspel) resp krav för vinst (multispel) och varje deldragning utförs enligt bestämmelserna ovan. Nummer som dragits 5

6 under viss deldragning kvarstår och får tillgodoräknas även för efterföljande deldragning. 9. Aktuella vadhållningar 9.1 Vilka vadhållningar inom Klassisk Bingo, Mönsterbingo och Variantbingo som anordnas varierar från tid till annan. I Spelbutiken ges information om aktuella vadhållningar. 9.2 För varje vadhållning ges information om bl a insats och krav för vinst. 9.3 Samtliga aktuella vadhållningar kan spelas via dator. Vissa av dem kan även spelas via mobiltelefon. 10. Deltagande i vadhållningen 10.1 För deltagande i Bingo skall spelaren via Internet koppla upp sin dator eller mobiltelefon mot Spelbutiken på bolagets hemsida, se punkt 1.3 ovan och där välja att spela Bingo. Då visas en meny med aktuella vadhållningar på Bingo och spelaren skall där ange önskad vadhållning Då spelaren valt vadhållning visas en grafisk bild på spelarens dator med sex bingobrickor (Klassisk Bingo och Mönsterbingo) resp tre bingobrickor (Variantbingo) Via knapparna GUIDE och VINSTPLAN kan spelaren få närmare information om den aktuella vadhållningen och dess vinstplan resp vinstplaner Vid vadhållning med Jackpott visas aktuellt värde på Jackpotten Vid singelspel kan spelaren välja insats per bricka alternativt acceptera det defaultvärde för insats som visas Vid multispel visas insats per bricka, hur många spelare och brickor som dittills har anmält sig till dragningen samt hur lång tid som återstår till dragningen Spelaren skall välja vilken eller vilka av de brickor som visas som han vill deltaga med och därefter klicka på knappen för Betala/Starta Då spelaren har klickat på Betala/Starta och bekräftat detta val två gånger startar dragningen omedelbart (singelspel) resp är spelaren anmäld till nästa dragning (multispel) Under dragningens gång redovisas dragna nummer. Spelaren kan välja att själva markera dragna nummer på sina brickor eller låta spelsystemet göra detta. Genom en spärr i spelsystemet kan spelaren inte markera andra nummer än de som dragits. 6

7 10.10 Spelaren kan när som helst, fram till dess att köpet av spelet slutligen är bekräftat, avbryta och återgå till bingomenyn. Efter att spelaren slutligen bekräftat betalningen kan köpet av spelet inte återkallas. 11. Insatser och vinster 11.1 Då spelaren väljer att betala enligt punkt 9.8 dras insatsen från spelarens spelkonto Om det resultat som spelaren erhåller på ett spel motsvarar ett vinnande resultat enligt vinstplanen erhåller spelaren motsvarande vinstbelopp. Om det erhållna resultatet inte motsvarar ett vinnande resultat enligt vinstplanen erhåller spelaren ingen vinst Det belopp som spelaren vunnit utbetalas till spelarens spelkonto. 12. Öppettider Deltagande i Bingo kan endast ske under de tider då Spelbutiken är öppen för spel. Information om vilka öppettider som gäller ges i Spelbutiken. Öppettiderna kan ändras av bolaget. 13. Reklamation angående utebliven vinst 13.1 Kund, som anser sig inte ha fått berättigad vinst eller som anser sig inte ha fått rätt vinstbelopp, får göra skriftlig anmärkning (reklamation) hos bolaget. Därvid bör användas särskild blankett som finns på bolagets hemsida på Internet Reklamation kan insändas per brev eller epost. Reklamation som insändes per brev skall ha inkommit till bolagets kontor i Sundbyberg senast 90 dagar efter spelarens bekräftelse av köpet av den bricka som reklamationen avser. Reklamation som insändes per epost skall ha inkommit till bolagets epostadress senast 90 dagar efter spelarens bekräftelse av köpet av den bricka som reklamationen avser. Inkommer reklamation efter reklamationstidens utgång skall den avvisas. Infaller, enligt ovanstående definition, reklamationstidens sista dag på en lördag, söndag eller helgdag utsträcks reklamationstiden till närmast därpå följande vardag Reklamation prövas av bolaget. Den som ingivit reklamationen underrättas om bolagets beslut så snart som möjligt. Dessa vadhållningsregler gäller fr o m den 22 december Ändringar och tillägg beslutas av bolaget. 7

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo

2008-09-09 Diarienummer: 543/2008. Allmänna råd Bingo Allmänna råd Bingo Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009 1(15) Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för finansieringsverksamheten hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Regler för finansieringsverksamheten hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Regler för finansieringsverksamheten hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A SAMMANFATTNING Företaget bedriver finansieringsverksamhet genom utlåning av följande

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

WEBBTERMINALEN Januari 2014

WEBBTERMINALEN Januari 2014 WEBBTERMINALEN Januari 2014 http://webterminal.svenskaspel.se Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag 3 Extranätet för våra ombud 3 Övrigt ombudsansvar 4 Avtal och regler 6 Logga in/logga

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

Reviderad version Oktober 2010. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsföretagen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Reviderad version Oktober 2010. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsföretagen Sveriges Ingenjörer Ledarna Reviderad version Oktober 2010 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2010 31 januari 2012 Livsmedelsföretagen Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 4 till avtalet om

Läs mer

Reviderad version Juni 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Byggnadsämnesförbundet Sveriges Ingenjörer Ledarna

Reviderad version Juni 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Byggnadsämnesförbundet Sveriges Ingenjörer Ledarna Reviderad version Juni 2014 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Byggnadsämnesförbundet Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 6 till avtalet om allmänna

Läs mer

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Reviderad version Januari 2014 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 5 till avtalet om allmänna anställningsvillkor anges att

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd enligt lotterilagen att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. LOTTERIINSPEKTIONEN IP REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-19 Ink. 2014-12-29 DBtl Fi2014/3519 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från AB Trav och Galopp om

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer