Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för. Spelkort och Spelkonto"

Transkript

1 Villkor för Spelkort och Spelkonto

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt Tillämpliga regler Begrepp och definitioner Kontaktinformation Villkorens giltighet och ändring av villkor Ansökan om Spelkort och Spelkonto Spelkort Spelkonto Förutsättningar för att inneha Spelkort och Spelkonto Spelkortets tjänster Spelkonto en förutsättning för spel via Direkta Kanaler Vinstbevakning Spel- och resultatinformation Spelansvarsverktyg Personliga inloggningsuppgifter Medel på Spelkonto Överföring av medel till Spelkonto Överföring av medel från Spelkonto Användande av medel på Spelkonto vid spel Övriga bestämmelser om medel på Spelkonto Ansvar Svenska Spels rätt att spärra Spelkort och Spelkonto Uppsägning av Spelkort och Spelkonto Spelkortskunds uppsägning Svenska Spels uppsägning Verkan av uppsägning Korrespondens och krav på uppdatering av uppgifter Information om behandling av personuppgifter...10 Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 2/10

3 1 Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund är ett krav för alla Spelformer förutom för fysiska lotter. I tillägg till dessa villkor gäller Svenska Spels Allmänna Kundvillkor och de Spelregler som gäller för den aktuella Spelformen. Vid var tid aktuella Allmänna Kundvillkor och Spelregler publiceras på och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice. 1.2 Begrepp och definitioner Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto. Affärspartner Allmänna Kundvillkor Direkta Kanaler Ombud Spelform Spelkonto Spelkortet Restaurang med serveringstillstånd eller bingohall som ställer ut Värdeautomater. Kundvillkor som innehåller gemensamma regler för alla Svenska Spels Spelformer och Spelsätt, undantaget Casino Cosmopol, bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av spel, reklamation, ansvar och vinstutbetalning. Svenska Spels digitala kanaler, för närvarande och mobila lösningar. Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där Spelformer (med undantag för Värdeautomater) tillhandahålls. Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till exempel Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, Triss, spel på Värdeautomater m.fl. Ett onlinekonto hos Svenska Spel för vissa insatser och utbetalningar. Vid spel på Internet eller annan Direkt Kanal dras insatser för spel från Spelkontot. Vid spel på Internet utbetalas eventuella vinster till Spelkontot. Ej uthämtad vinst vid spel hos Ombud kan även den betalas ut till Spelkontot om bankkonto inte angetts av Spelkortskunden. Det fysiska spelkort som ny Spelkortskund får hemskickat i samband med ansökan om att bli Spelkortskund (gäller dock ej personer som blir Spelkortskunder genom att lösa in presentkod online). Uppvisande av Spelkort eller körkort är ett krav för spel hos Ombud, det kan även förekomma krav på ytterligare identifiering. För spel på Värdeautomater är Spelkort eller personlig kod ett krav. I dessa villkor kan Spelkort eller Spelkortet, beroende på kontexten, även betyda det specifika kundförhållandet mellan Svenska Spel och Spelkortskunden som uppstår i och med att kunden blir Spelkortskund. Spelkortskund Den som efter ansökan av Svenska Spel godkänts som spelkortskund. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 3/10

4 Spelregler Spelsätt Värdeautomater Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler. Ett sätt på vilket Spelkortskund kan spela på Svenska Spels olika Spelformer, t.ex. på Internet och hos Ombud. Svenska Spels värdeautomater. 1.3 Kontaktinformation Kunder som har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med Svenska Spel kan ringa eller skriva till Svenska Spel på följande adress/telefonnummer: AB Svenska Spel Kundservice Visby Telefon Villkorens giltighet och ändring av villkor Spelkortskunden accepterar dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto i samband med ansökan om att bli Spelkortskund. Villkoren gäller tills vidare fram till dess att Spelkortskunden eller Svenska Spel säger upp Spelkortet i enlighet med punkten 7 nedan. Svenska Spel har rätt att ändra dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto. De vid var tid gällande Villkoren för Spelkort och Spelkonto finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats, och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice. 2 Ansökan om Spelkort och Spelkonto 2.1 Spelkort Ansökan om Spelkort kan ske antingen direkt hos Ombud eller Affärspartner, via Svenska Spels webbplats eller muntligen per telefon hos Svenska Spels kundservice. I samband med ansökan kan Svenska Spel, Ombud eller Affärspartner begära att kunden legitimerar sig i syfte att kontrollera identiteten på kunden. När ansökan har gjorts på något av ovanstående sätt gör Svenska Spel en prövning av om kunden uppfyller kraven för Spelkort enligt punkt 2.3 nedan. Om kunden godkäns som Spelkortskund skickas ett Spelkort per post till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 4/10

5 2.2 Spelkonto En Spelkortskund kan även ansöka om att aktivera det Spelkonto som är kopplat till Spelkortet. Ansökan görs på Svenska Spels webbplats. Om ansökan om Spelkortet görs via webbplatsen avser ansökan automatiskt även Spelkonto. En bekräftelse av att Spelkonto har öppnats skickas till Spelkortskunden per post till kundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. 2.3 Förutsättningar för att inneha Spelkort och Spelkonto Spelkort kan innehas av en fysisk person som: är folkbokförd och har en adress i Sverige är fyllda 18 år i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkort Spelkonto kan innehas av den som har Spelkort samt: inte är försatt i konkurs och ej heller har förvaltare förordnad enligt 11 kap 7 föräldrabalken i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkonto Spelkortskunden är skyldig att till Svenska Spel genast anmäla ändringar av förhållandena enligt ovan. Svenska Spel har rätt att, i samband med ansökan om Spelkort/Spelkonto och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, kontrollera med tredje man att dessa förutsättningar är uppfyllda. Om Svenska Spel finner, eller har skälig anledning att misstänka, att förutsättningarna inte är uppfyllda har Svenska Spel rätt att neka en ansökan samt, vad gäller befintlig Spelkortskund, rätt att med omedelbar verkan spärra Spelkortet eller säga upp Spelkortskunden. Spelkort och Spelkonto är personliga och får endast användas av Spelkortskunden. 3 Spelkortets tjänster 3.1 Spelkonto en förutsättning för spel via Direkta Kanaler Som ovan angetts kan Spelkortskunden ansöka om ett personligt Spelkonto. Innehav av Spelkonto är en förutsättning för att kunna spela på Svenska Spels Direkta Kanaler. Betalning av insatser på spel via Direkta Kanaler görs med användande av Spelkonto. Eventuell vinst utbetalas till Spelkonto i enlighet med vad som framgår av de Allmänna Kundvillkoren. 3.2 Vinstbevakning Vid spel i Direkta Kanaler samt hos Ombud (ej Affärspartner) erhåller Spelkortskunden så kallad vinstbevakning på sitt spel. Vinstbevakning beskrivs närmare i de Allmänna Kundvillkoren. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 5/10

6 3.3 Spel- och resultatinformation Spelkortskund kan, under förutsättning att kunden också har ett Spelkonto, när som helst kontrollera sina pågående spel och resultatet av sitt spel genom att logga in på sitt Spelkonto. Detta gäller inte för spel på Värdeautomater. 3.4 Spelansvarsverktyg Under förutsättning att Spelkortskunden också har ett Spelkonto, har Spelkortskunden tillgång till ett flertal spelansvarsverktyg som kan användas för att begränsa och kontrollera Spelkortskundens spelande. Exempelvis kan Spelkortskunden analysera sitt spelmönster för att upptäcka om Spelkortskunden riskerar att få problem med sitt spelande samt stänga av sig själv från spel under en bestämd tid. Spelansvarsverktygen presenteras på Vissa begränsningar är obligatoriska. Vad särskilt gäller spel på Värdeautomater krävs inget Spelkonto för tillgång till spelansvarsverktyg för denna Spelform. Spelkortskunden anger sina obligatoriska begränsningar direkt i Värdeautomaten eller på (eller på annan webbplats meddelad av Svenska Spel). 3.5 Personliga inloggningsuppgifter Spelkonto Personliga inloggningsuppgifter är en förutsättning för att Spelkortskunden ska kunna aktivera ett Spelkonto och därmed ha möjlighet att spela via Direkta Kanaler samt använda de personliga tjänsterna på Svenska Spels webbplats enligt ovan. I samband med ansökan om Spelkonto anger Spelkortskunden det önskade användarnamnet och lösenordet. Inloggningsuppgifterna ska behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av dem och lösenordet får ej i något sammanhang förvaras tillsammans med användarnamnet. Spelkortskunden får inte avslöja användarnamnet och lösenordet och därmed möjliggöra att Spelkontot används av någon annan. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel och spärra sitt aktuella lösenord samt begära ett nytt. Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras dessa av säkerhetsskäl. Blir inloggningsuppgifterna spärrade måste Spelkortskunden begära nya via Svenska Spels webbplats alternativt via Svenska Spels kundservice Värdeautomater Personliga inloggningsuppgifter för inloggning på Värdeautomater skiljer sig från inloggningsuppgifterna för inloggning på Spelkontot. Det åligger Spelkortskunden att tillse att Spelkortet inte kommer annan person tillhanda samt att inte avslöja sitt användarnamn och lösenord och därmed möjliggöra att annan person loggar in. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel för spärr av Spelkortet. Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras möjligheten till inloggning på Värdeautomater av säkerhetsskäl. Spelkortskunden tvingas då vänta tills nästföljande dag innan Spelkortskunden kan försöka logga in igen. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 6/10

7 4 Medel på Spelkonto 4.1 Överföring av medel till Spelkonto Spelkortskund som har ett Spelkonto kan överföra pengar till Spelkontot att använda för spel, dock endast vid spel via Svenska Spels Direkta Kanaler. Överföring av medel till Spelkonto kan göras från Spelkortskundens bankkort, via Spelkortskundens Internetbank eller genom andra vid var tid av Svenska Spel godkända metoder för överföring av pengar. Om bankkort eller bankkonto används för överföring av pengar gäller att endast bankkort och bankkonto som tillhör och är registrerade i Spelkortskundens namn får användas för överföringar till dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkort eller bankkonto är registrerat i Spelkortskundens namn och kan neka mottagande av medel eller att Spelkortskunden ansluter ett kort eller konto som inte uppfyller dessa krav. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel. Begränsningar av möjligheterna att överföra medel till Spelkonto kan förekomma enligt vad som informeras om på webbplatsen eller annan Direkt Kanal. 4.2 Överföring av medel från Spelkonto Spelkortskunden kan även överföra medel från sitt Spelkonto till ett av Spelkortskunden angivet bankkonto. Endast bankkonto som tillhör och är registrerat i Spelkortskundens namn får användas för överföring från dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkonto är registrerat i Spelkortskundens namn. Om ett konto inte uppfyller dessa krav kan Svenska Spel neka Spelkortskunden att ansluta kontot samt neka överföring till kontot. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel. Överföring av medel från Spelkonto kan, beroende på vilken bank Spelkortskunden har, ta en eller flera bankdagar. Överföring kan endast ske efter att Spelkortskunden har loggat in på sitt Spelkonto. Spelkortskunden kan också hos Svenska Spels kundservice begära att utbetalning av medel från kundens Spelkonto görs genom utbetalningsavi som tillsänds Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Svenska Spel har rätt att ta ut en administrativ avgift vid utbetalning genom utbetalningsavi. 4.3 Användande av medel på Spelkonto vid spel Vid spel via Direkta Kanaler betalas insatsen genom användande av medel på Spelkortskundens Spelkonto. Spel kan lämnas in för högst det belopp som motsvarar saldot på Spelkortskundens Spelkonto. När Spelkortskunden lämnar in ett spel dras insatsen från Spelkontot. Om Spelkortskunden annullerar ett spel återförs insatsen till Spelkontot. Vinst på spel som inlämnats via Direkta Kanaler sätts in på Spelkontot i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna Kundvillkoren. Insats för spel som ogiltigförklaras av Svenska Spel återbetalas till Spelkontot. Medel på Spelkontot kan inte användas vid spel som sker på något annat sätt än via Svenska Spels Direkta Kanaler, t.ex. vid spel hos Ombud eller på Värdeautomater. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 7/10

8 Det ankommer på Spelkortskunden att via webbplatsen kontrollera att gjorda spel och transaktioner utförts på rätt sätt och genast anmäla eventuell avvikelse till Svenska Spel. Är den felaktiga transaktionen ett spel skall Spelkortskunden i första hand själv annullera detsamma. 4.4 Övriga bestämmelser om medel på Spelkonto För det fall Svenska Spel felaktigt betalat pengar till Spelkortskundens Spelkonto har Svenska Spel rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Återtagande får ske exempelvis när utbetalning skett utan att Spelkortskunden vunnit eller om utbetalat belopp överstiger Spelkortskundens vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste Spelkortskunden reglera den uppkomna skulden. Svenska Spel har rätt att spärra Spelkontot under tiden fram till dess att Spelkortskunden reglerar den uppkomna skulden. Medel på Spelkonto utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Svenska Spel ska hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Svenska Spel. Svenska Spels redovisning av transaktioner och saldo på Spelkontot sker uteslutande via webbplatsen. Spelkortskunden är ensam ansvarig för alla transaktioner som görs på Spelkontot. Spelkortskunden bör såväl vid spel som vid överföring av medel endast använda teknisk utrustning som Spelkortskunden har full kännedom om samt säkerställa att utrustningens säkerhet är god. 5 Ansvar Parternas ansvar för skada eller förlust som kan uppkomma i samband med spel på någon av Svenska Spels Spelformer, och begränsningar av detta ansvar, regleras i de Allmänna Kundvillkoren samt, beträffande enskild Spelform, i Spelreglerna. Nämnda regler ska även vara tillämpliga på den skada eller förlust som part kan drabbas av genom Spelkortskundens nyttjande av Spelkort eller Spelkonto. Detta innebär bland annat att Svenska Spel svarar för direkt skada som kan uppstå vid överföring av data mellan Spelkortskunden och Svenska Spel endast om detta beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Svenska Spel själv förfogar över och om avbrottet/felet beror på att Svenska Spel har agerat vårdslöst. Svenska Spel svarar inte för skada som beror på avbrott eller tekniskt fel på internetförbindelse. Har Spelkortskund inte uppdaterat kontaktuppgifter eller annan information om exempelvis bankkontonummer som lämnats av Spelkortskund, och detta leder till att Spelkortskunden åsamkas förlust eller skada, kan inte Svenska Spel hållas ansvarig. Svenska Spel har rätt att tillfälligt stänga webbplatsen för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Svenska Spel avser att utföra dessa åtgärder på ett sätt som innebär så små störningar som möjligt för Spelkortskunden och ska i möjligaste mån informera i förväg om planerade driftstopp. Svenska Spel ansvarar inte för skada eller förlust som Spelkortskunden menar sig lida på grund av begränsning i webbplatsens öppethållande. 6 Svenska Spels rätt att spärra Spelkort och Spelkonto I tillägg till vad som i övrigt framgår av dessa villkor har Svenska Spel rätt att spärra ett Spelkort och/eller ett Spelkonto i följande fall. Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 8/10

9 Svenska Spel har rätt att utan föregående meddelande spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto om Svenska Spel av säkerhetsmässiga, tekniska eller av andra godtagbara skäl finner detta påkallat (till exempel om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner). Svenska Spel har vidare rätt att spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används av annan än den uppgivna innehavaren samt vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används för spel i strid med Svenska Spels Allmänna Kundvillkor eller Spelreglerna för visst spel eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag. Spelkortskunden har inte rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av att Svenska Spel spärrar ett Spelkort/Spelkonto i enlighet med dessa villkor. Ersättning lämnas varken för eventuell direkt skada, såsom förlorad insats, eller indirekt skada, såsom utebliven vinst. 7 Uppsägning av Spelkort och Spelkonto 7.1 Spelkortskunds uppsägning Spelkortskund har rätt att när som helst avsluta sitt Spelkort och/eller Spelkonto med omedelbar verkan. Uppsägning kan ske muntligen eller skriftligen till Svenska Spels kundservice. En bekräftelse av att uppsägning har skett skickas till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. 7.2 Svenska Spels uppsägning Svenska Spel har rätt att omgående avsluta Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden inte längre uppfyller de under punkten 2.3 angivna villkoren för innehav av Spelkort och/eller Spelkonto. Detsamma gäller om Spelkortskunden på något annat sätt bryter mot dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto eller mot de vid var tid gällande Allmänna Kundvillkoren eller Spelreglerna för de spel som tillhandahålls, samt om Spelkortskunden begår brottslig eller stötande handling, eller på annat sätt missbrukar Spelkortet och/eller Spelkontot. Som missbruk av Spelkontot anses bland annat att Spelkortskunden använder Spelkontot för överföring av pengar mellan bankkort/bankkonto utan att använda en väsentlig del av pengarna för spel hos Svenska Spel eller i övrigt för vad som kan misstänkas vara andra syften än spel. Svenska Spel kan även säga upp ett Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner. Vidare har Svenska Spel rätt att säga upp Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) om Spelkortskunden under de senaste tre åren inte har spelat något spel hos Svenska Spel med användande av Spelkort eller Spelkonto. 7.3 Verkan av uppsägning När Spelkort och/eller Spelkonto avslutas överförs samtidigt eventuella innestående medel på Spelkontot till det av Spelkortskunden angivna bankkontot, alternativt, om något giltigt bankkonto inte har angetts, via utbetalningsavi tillställd Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Om Svenska Spel vid tidpunkten för Spelkontots avslutande saknar såväl uppgift om giltigt bankkonto som giltiga kontaktuppgifter till Spelkortskunden och därmed inte lyckas få kontakt med Spelkortskunden tillfaller eventuella innestående medel på Spelkontot Svenska Spel tolv månader efter att kundförhållandet har avslutats. För det fall Spelkortskunden, vid tidpunkten för uppsägningen (oavsett om uppsägningen görs av Spelkortskunden eller av Svenska Spel) har lagt flerveckorsspel får uppsägningen inte verkan förrän Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 9/10

10 samtliga spelomgångar som ingår i det aktuella spelet har ägt rum. Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) spärras för nya spel omedelbart från den tidpunkt då uppsägningen görs. I samband med uppsägning av Spelkort/Spelkonto har Svenska Spel rätt att annullera lagda flerveckorsspel om särskilda skäl föreligger. 8 Korrespondens och krav på uppdatering av uppgifter Meddelanden från Svenska Spel till Spelkortskunden skickas via de kontaktuppgifter som Svenska Spel har registrerade om Spelkortskunden. Spelkortskunden ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella. Spelkortskunden måste också informera Svenska Spel vid ändring av övrig information som lämnats till Svenska Spel, såsom exempelvis bankkontonummer för utbetalning av vinst. Meddelanden som är av högt personligt värde för Spelkortskunden, såsom utbetalningsavi, meddelande om avslutande av Spelkort/Spelkonto eller liknande, skickas dock endast till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress om inte Spelkortskunden själv valt att få meddelanden på annat sätt och Svenska Spel skriftligen accepterat att meddela Spelkortskunden på sådant sätt. 9 Information om behandling av personuppgifter Information om Svenska Spels behandling av Spelkortskunders personuppgifter framgår i Svenska Spels Policy för behandling av personuppgifter som finns tillgänglig på alternativt kan erhållas av Svenska Spels kundservice (kontaktuppgifter framgår i punkten 1.3 ovan). Villkor för Spelkort och Spelkonto, s. 10/10

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor för Spelkortet och Spelkonto

Villkor för Spelkortet och Spelkonto Villkor för Spelkortet och Spelkonto Senast ändrade 2013-05-20 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkortet och Spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler Pick n Click

Spelregler Pick n Click Spelregler Pick n Click Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...3

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter

Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter Svenska Spels policy för behandling av personuppgifter 1. Allmänt om behandlingen AB Svenska Spel (Svenska Spel) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Svenska

Läs mer

Spelregler. BingoLive

Spelregler. BingoLive Spelregler BingoLive Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler

Läs mer

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2015-03-01. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar... 3 1.2 Kontaktinformation... 3 1.3 Begrepp och definitioner... 3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn... 5 2.2 Åldersgränser...

Läs mer

Spelregler Keno och Kung Keno

Spelregler Keno och Kung Keno Spelregler Keno och Kung Keno Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Keno och Kung Keno...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Spelregler Vikinglotto och Joker

Spelregler Vikinglotto och Joker Spelregler Vikinglotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor... 3 1.2 Spelreglernas giltighetstid... 3 1.3 Begrepp och definitioner... 3 2 Allmänt om Vikinglotto och Joker...

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2016-05-09 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2015-11-02

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2015-11-02 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m och tills vidare.

Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m och tills vidare. Allmänna Kundvillkor-Lotter Gäller fr.o.m. 2016-04-15 och tills vidare. 1 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Begrepp och definitioner... 4 Allmänna Kundvillkor-Lotter... 4 Kund... 4 Kundkvitto... 5 Kundvillkor...

Läs mer

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-18

Spelregler. Lotter. Senast ändrade: 2014-06-18 Spelregler Lotter Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotterna...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Gemensamma Spelregler...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2014-02- 11 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Från och med den 6 maj 2013 kommer alla SCUF:s regioner ges tillgång till en tjänst för

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media.

Spel på någon av spelformerna regleras av villkoren i såväl dessa spelregler som i de allmänna kontovillkoren för ATG:s digitala media. Spelregler Virtuell Racing 1 Inledning Dessa Spelregler omfattar spel på Virtuell Racing (VR) hos ATG (AB Trav och Galopp). Spelformer som omfattas är Vinnare, Plats, Tvilling, Komb och Trio. Virtuell

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Regler för onlinespel Lotter

Regler för onlinespel Lotter Regler för onlinespel Lotter 2012-11-05 SENAST ÄNDRADE 2015-12-17 1 Inledning Regler för onlinespel Lotter omfattar de av Svenska PostkodFöreningen, org. nr 802416-1146 ( SPF ) tillhandahållna Spelformaten

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg

Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem. www.bokatennis.nu/lindesberg Lathund för Lindesbergs Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/lindesberg Innehållsförteckning Allmänt... 4 Spelkonto... 4 Bokningssystemet... 4 Registrering... 4 Bokning av tennistid... 4 Avbokning

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Innehåll 1. Deltagande i VAPIANO PEOPLE-programmet... 1

Innehåll 1. Deltagande i VAPIANO PEOPLE-programmet... 1 Villkor för deltagande i VAPIANO PEOPLE Innehåll 1. Deltagande i VAPIANO PEOPLE-programmet... 1 2. Samla poäng... 2 3. Ändring av registrerade uppgifter... 3 4. Skydd av personuppgifter - Det är viktigt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015

SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN. 1.0 / Juni 2015 SÅ HANTERAR DU BEHÖRIGHETER I INTERNETBANKEN 1.0 / Juni 2015 Hantera behörigheter i internetbanken Nu är det enklare för dig som företagare att administrera olika användares behörigheter i internetbanken.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer