Samarbete. ger företagande på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete. ger företagande på landsbygden"

Transkript

1 Samarbete ger företagande på landsbygden

2 Hos Coompanion blir drömmar verklighet Att starta företag, att utveckla befintliga företag och att stärka nätverk mellan företag kräver kunskap och vilja, men också drömmar och idéer. Och där människor kan göra verklighet av sina idéer skapas tillväxt - både ekonomisk och social. Genom vårt engagemang och vår kunskap om kooperativt företagande talets företagsform - har vi under årens lopp hjälpt åtskilliga kooperativa företag att komma igång och bli framgångsrika. Om du vill starta ett kooperativt företag, utveckla befintliga företag eller stärka ett nätverk kan vi som är rådgivare på Coompanion hjälpa till i start- och utvecklingsprocessen. Vår rådgivning är kostnadsfri. Landets 25 Coompanion finns över hela landet, minst ett i varje län. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om kooperativt företagande. Du hittar våra kontaktuppgifter på, Vi vill att fler kvinnor skall starta företag. Att fler företag som kvinnor driver utvecklas och att nätverk mellan dem skapas och stärks. Det kan göra det ännu roligare att vara kvinna och företagare! Med den här skriften vill vi inspirera och visa på möjligheter genom att lyfta fram några företagsamma kvinnor som tagit steget att starta eget tillsammans! Vi ger affärsmässiga råd till människor som vill samarbeta Coompanions 25 kooperativa utvecklingscentra erbjuder rådgivning till människor som vill starta kooperativta företag. De flesta Coompanion arbetar också på olika sätt med landsbygdsutveckling och den sociala ekonomins företagande. Ekonomisk förening och kooperativ är den företagsform som mer än andra företagsformer organiserar det som kallas otraditionella företagare. Här kan vi se en stark ökning av kvinnor, ungdomar och utlandsfödda som tilltalas av idén med att starta eget tillsammans. Kvinnor är generellt i minoritet bland företagare också på landsbygden. Väldigt många unga kvinnor kan dock tänka sig blir företagare om de får göra det tillsammans. Dessa attityder avspeglar sig i de nya kooperativa företagens styrelser. Representationen av kvinnor är dubbelt så många i de kooperativa företagens styrelser jämfört med aktiebolagens styrelser. Eftersom samma mönster finns i de flesta branscher är det tydligt att det är enklare, roligare och tryggare att driva företag tillsammans. Efterfrågan på rådgivning ökar inom alla områden och med det nya Landsbygdsprogrammet förutser Coompanion en kraftigt ökad efterfrågan av bland annat samverkanslösningar på landsbygden. Övriga områden där det finns stor erfarenhet och kunskap kring kooperativa lösningar är livsmedelsförädling, hälso- och turismnäring, bioenergi och andra energiformer. Trots att det är den företagsform som relativt sett växer snabbast idag råder fortfarande stor okunskap hos allmänheten om vad ekonomisk förening och kooperativ är för något. Ofta får rådgivare från Coompanion frågan Varför har ingen berättat om den här organisationsformen tidigare? Gun-Britt Mårtensson Ordförande i Coompanion Sverige

3 Katarinagården Jag var polis i 15 år innan jag beslutade mig för att satsa på ett eget företag inom Grön omsorg och rehabilitering och det ångrar jag inte! - Nu har vi, fyra anställda, fullt upp med företaget Katarinagården. Fastigheten köptes Affärsidén med att arbeta med inre välfärd har jag funderat på länge. Redan inom mitt förra yrke som polis arbetade jag med kris och stresshantering och jag började också forska i ämnet värderingar och attityder. För att starta företag inom grön hälsa krävs en grundutbildning inom rehabilitering och omsorg. Dessutom är det viktigt med bra samarbetspartners inom sjukvården. Läkare och psykologer måste vara knutna till verksamheten. Sedan får man inte glömma bort att ha ett bra samarbete med andra näringsidkare i närområdet. Vi samarbetar med Spisplattan, Järjagården, Lilla Ängla Spa, Vilhelmina Turist- och resebyrå. Jag som äger företaget heter Katarina Paulsson Fakta om Katarinagården Affärsidé: Att öka den inre välfärden Företaget grundades: 2006 Omsättning: 2,1 miljoner kronor (2007) Antal anställda: 4 personer + inköp av tjänst från konsulter Framtidsplaner: Öppna filialer i Östersund och Söderham

4 Qvinnovindar Qvinnovindar är en ekonomisk förening som bildades av tio kvinnor i Skaraborg för att investera i vindkraft. Vår ursprungliga idé var att ta reda på om det fanns några lediga andelar i vindkraft för att sedan kunna starta en ekonomisk förening bestående av enbart kvinnor. - Vi ville visa att det var möjligt att genomföra det här utan alltför stora ekonomiska investeringar. Möjligheten att förverkliga detta var att göra det tillsammans och när vi fick en förfrågan från Eulos Vind föll plötsligt alla bitarna på plats! Många timmar och kontakter senare utkristalliserade sig en grupp bestående av tio nyfikna, frågvisa och intresserade Skaraborgskvinnor som var beredda att satsa. Eftersom vi inte visste särskilt mycket om vindkraft gällde det att vara med på så många informationsträffar och möten som möjligt. Vi tilldrog oss alltid ett visst intresse när vi tog plats i denna mansdominerade värld. Är det syjuntan som kommer! - frågan dök upp som en betingad reflex när vi kom till möten där det nästan bara var män eller män med makar. Men oss skulle de inte komma att rubba så lätt! Vår grund är stabil den sammanlagda kompetensen i gänget är bred; lantbrukare, ekonom, bioenergi tekniker, foder försäljare, kontorist, coach, kock och florist. Vi skaffade oss den information vi behövde inom vindkraftsområdet och numera möts vi med respekt, man kan säga att vi står stadigt när det blåser! Förutom att vi gillar spännande utmaningar och nya kunskaper så är det samtidigt en källa till inspiration att vara föregångare och vara dörröppnare för andra. Vi har absolut ingen brist på idéer. I vår affärsidé ingår att anordna inspirationsdagar och föreläsningar men vi ser oss även som en resurs i externa arrangemang. När vi blickar in i framtiden kan vi bara säga: Det snurrar på! Vi som finns med på bilden heter Vanja Wallemyr, Sara Wallemyr, Neta Christensson och Anna-Karin Johansson Fakta om Qvinnovindar Start: november 2007 Verksamhet: Vindkraft, förnyelsebar energi Antal medlemmar: 10 Fakta om vindkraftsverk: Ett vindkraftverk är 98 m högt med en vingbredd på ca 90 m 1 vindkraftverk kostar 32 miljoner kronor och en andel kostar 1 miljon kr (det finns många olika varianter, t ex att man säljer andelar som motsvarar den egna förbrukningen, men i detta fall gäller kr/andel) Max effekten är 2mgw (megawatt) Det producerar ,00 (5 miljoner 600 tusen) kwh/år

5 För sju år sedan var vi en grupp på åtta personer som började fundera över att starta ett kooperativ tillsammans. Vi arbetade då i ett kommunalt gruppboende och kände att vi ville arbeta på ett sätt där vi fick mer inflytande över verksamheten. Vi ville också kunna fokusera på de grupper vi är bra på, där vi har speciell kompetens, det vill säga vuxna psykiskt funktionshindrade. Efterhand som planeringen fortskred tunnades gruppen ut och vi blev till sist fem som gick vidare till ett färdigt företag. Idag är vi sex arbetande medlemmar och har ytterligare sex personer anställda. Vi som finns med på bilden är från vänster, Ewa Sjöblom och Margareta Liljegräs BoBoKo - Vi har det oförskämt bra helt enkelt Bollnäs boendekooperativ BoBoKo är ett personalkooperativ och ett gruppboende för vuxna funktionshindrade. Vi startade vår verksamhet den 1 juni 2004, i ett fristående eget ägt hyreshus. Vårt upptagningsområde är hela Sverige och vi arbetar mycket med att marknadsföra oss, resa runt och presentera vår verksamhet och vad vi kan erbjuda. Fakta om BoBoKo Det bästa med att driva företag tillsammans på det sätt vi gör är att man känner yrkesstolthet, vi tar ansvar för verksamheten och vi har åstadkommit något bra tillsammans. Vi känner också att vi har en större frihet nu än tidigare. Det har varit mycket jobb men vi har lärt oss otroligt mycket under de här åren. Idag kan man säga att vi har det oförskämt bra helt enkelt. Start: 1 juni 2004 Antal arbetande medlemmar: 6 Anställda: 6 Omsättning: ca 7,5-8 milj. Plats: Bollnäs kommun i Hälsingland Övrigt: Äger fastigheten som verksamheten bedrivs i Hemsida:

6 Kommun och skolledning ställde sig positiva till förslaget att ta över driften i och sedan följde ett år av förhandlingar, skrivelser hit och dit och procedurer kring starten av kooperativet. Det var en spännande process. Vi startade det här kooperativet för att vi ville ge barnen bättre mat och för att vi som företag inte behövde köpa mat via centrala upphandlingar. Nu kan vi själva välja leverantörer. Men en viktig del var också att vi ville påverka våra arbetstider och framförallt utveckla verksamheten. Det är och har varit tre jätteroliga år tillsammans för oss i vårt kooperativ som vi hoppas ska fortsätta. Om vi är glada och mår bra så blir maten och barnen glada. Vi som arbetar i kooperativet heter Lisa, Jessica och Pia. Rådmansköket För snart tre år sedan fick vi möjlighet att driva skolköket på Rådmansö skola som en ekonomisk förening. Så vitt vi vet är vi nog det första skolköket som arbetar på det här sättet på en kommunal skola. Chansen till förändring kom Då hörde jag talas om möjligheten att knoppa av från kommunal verksamhet och driva köket i kooperativ form. Den äldre personalen var på väg att sluta och istället började Lisa och Jessica. De hade samma vilja till förändring och utveckling som jag hade, säger Pia. Vi kände varandra sedan tidigare och hade själva barn i skolan. Vi blev snabbt en sammansvetsad och drivande grupp. Fakta om Rådmansköket Idag bedriver vi inte enbart skolkök. Vi säljer också luncher till våra lokala företagare och vi ordnar catering till privatpersoner men allra mest till föreningarna här ute på landsbygden på Rådmansö. Det har blivit ett sätt för oss att överleva i en annars ganska tuff ekonomisk situation. Start: Maj 2005 Arbetande medlemmar: 3 Verksamhet: Producerar skollunch till ca 200 skolbarn samt catering Bästa skollunch: Helstekt karré med kokt potatis och dragonsås.

7 Friskhuset I augusti 1996 fick jag en idé. Det finns ett sjukhus i varje stad, varför skulle det inte finnas ett Friskhus också? Ett hus som värnade om människors hälsa, ett hus som kunde rymma olika alternativa behandlingsmetoder, ett hus där människor kunde få råd om sin hälsa under ett och samma tak, ett hus som kunde bygga broar till skolmedicinen. Vägen från idé till handling tog lång tid, men tänkte jag, jag har startat mycket i mitt liv, men den här gången skall jag gå mycket ordentligt tillväga. Jag skall ha pengar i starten och goda rådgivare. Jag knöt en duktig kvinna till idén Bitten Jonsson. Hon hade kontakter och nätverk som passade. Jag knöt också andra duktiga personer som på olika sätt kunde hjälpa till att förverkliga planerna. För mig var det självklart att driva idén i kooperativ form, men då i slutet på 1900talet betraktades fortfarande kooperativ med skepsis bland de ekonomiska rådgivare jag hade. Jag övertalades av dem att Fakta om Friskhuset Medlemmar: Idag arbetar 22 medlemmar i Friskhuset på heltid eller deltid. De flesta är enmansföretag, men det finns även anställda. I huvudsak fungerar den ekonomiska föreningen som företagssamverkan.verksamheterna drivs i olika bolagsformer. Verksamhet: Gemensamt för alla är att vi arbetar med människors hälsa o välbefinnande i någon form. Av dessa arbetar 17 personer som terapeuter och tar emot människor för individuella behandlingar. Hemsida: starta ett aktiebolag. Släkt, vänner, bekanta och många av de kvinnliga komplementärmedicinare som gillade idén, satsade pengar i vårt bolag. Vi fick en fantastisk start i det gamla fängelset i Hudiksvall och invigningen skedde i september år 2000 med Lill-Babs som hedersgäst, säger Eva Bovin initiativtagare till Friskhuset. Aktiebolag är ingen bra företagsform för den som vill smyga igång sitt företag. I ett aktiebolag måste man jaga sig fram för att hålla aktiekapitalet inom sina ramar. Efter ett år fick vi lägga ner det och istället startades ett kooperativ, som idag driver Friskhuset framåt. Föreningen heter Friskvårdsföretagarna Vita Briggen Ekonomisk förening men kallas i folkmun för Friskhuset. I huvudsak fungerar den ekonomiska föreningen som företagssamverkan. Vi i föreningen driver Friskhusets reception, med en deltidsanställd. I receptionen kan man köpa Friskhuscheckar för att ge bort till nära o kära. Checkarna fungerar som presentkort, vid betalning hos någon av terapeuterna. Vi samordnar resurser och underlättar gemensamma behov, t ex gemensamma personalrum, kopiator osv. I huset finns konferensrum, som vi även hyr ut till grupper. Marknadsföring och olika samarrangemang genomförs också. På så sätt blir det även lättare för t ex ett företag att beställa en Friskvårdskväll till sin personalgrupp. Vi som finns med på bilden sett uppifrån, fr vä till hö heter Ingrid Bengter, Carina Kudahl Kjellander, Ninni Lundh, Lola Källman, Katarina Henrysson, Christel Jonsson, Ulla Falk

8 Embla & Visit Bergslagen - Vi lyfter kvinnors företagande genom att exportera turism Vi startade Embla, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i norra Västmanland 2006, för att stärka kvinnors företagande och kvinnor som vill starta företag. Embla verkar i en region där bruksmentaliteten, gruvor och industri har haft en betydande roll och där vi har en 1000-årig historia av att män driver alla frågor i samhället. Visit Bergslagen, som ännu är ett regionprojekt, drivs av oss företagarkvinnor i Embla. Visit Bergslagen lyfter kvinnors företagande genom att exportera turism. Idén kom 2005 och projektet startade Det är ett samarbete mellan entreprenörer i norra Västmanland och södra Dalarna, en del av Bergslagen. De flesta av våra företag är små, men har - tillsammans - mycket att erbjuda. Nätverket av oss samverkande kvinnor kan få en betydelsefull roll i vår tids oroliga finansiella och industriella värld. Vi ser att kopplingen mellan kvinnors företagande och turism är en stark potentiell marknad. Vi har arbetat utifrån möjlighetsskapande strukturer som har förändrat attityder och gett en större acceptans för kvinnors företagande i regionen. Det har varit av stor vikt att utveckla en metod som stärker oss som entreprenörer. Vi inspirerar och stödjer varandra och hittar nya affärsidéer tillsammans. Vi bygger just nu koncept där vi ämnar nå 3 miljoner människor inom 2 timmars radie som blir turister hos oss i Bergslagen. Sysselsättningen i många basnäringar minskar men ökar i turistnäringen. Det är här vi ser betydelsen av arbetet i Visit Bergslagen. Visit Bergslagen sträcker sig över fyra kommuner och vårt mål är att stärka hela regionen. Vi skapar tillväxt och visit Bergslagen skall bli ett starkt varumärke. Bergslagen ska i framtiden vara en lika viktig region som den var tidigare då gruvnäringen och industriverksamheten stod för tillväxten. Med våra företag ska vi bidra till tillväxten och ha en stark position bl a genom Visit Bergslagens arbete! Vi som finns med på bilden är från vänster Anette Hult och Birgitta Kaitajärvi. Infällda ovanifrån Sofia Norling, Mirjam Ekebom, Mi Abrahamsson Fakta om Embla & Visit Bergslagen Start: Embla och Visit Bergslagen startade 2006 och skall stärka kvinnors företagande i samarbete med kommuner, Exportrådet och andra aktörer. Nuläge: Embla har 50 medlemmar och Visit Bergslagen har samlat 25 entreprenörer. Vi har en monter i Sverigehuset Arlanda Visitor Center och First Stop i Helsingborg sedan Med jämna mellanrum har vi aktiviteter i Sverigehuset. Framtid: Vi kommer att arbeta mot flera olika länder i olika former, bygga egna koncept och har som mål att komma med i Visit Sweden. Hemsida:

9 GRASP STUDIO - Gotlandic Resources And Survival Projects I GRASP STUDIO arbetar vi med formgivning av textilier och möbler, inredningsarkitektur, arkitektur och även konceptuella lösningar för företrädesvis offentlig miljö. Gotländska råvaror och förädling av dem är en viktig utgångspunkt. Produkterna som vi framställer är en kombination av hantverk och industri. I syfte att lyfta fram t ex ullfiberns unika egenskaper har vi arbetat fram produkter för offentlig miljö med dess krav på akustikdämpande material. De är framtagna för att fungera som mattor på golv, ljud absorbenter för vägg och tak samt även till speciallösningar i det offentliga rummet. Grasp Studios marknad är såväl nationell som internationell och bland kunderna finns flera olika ambassader och statliga verk. Fakta om GRASP STUDIO Start: Föreningen Grasp Studio bildades 2002 Medlemmar: Barbro Lomakka lomakka, Karin Kloth eldblå och Helena Bloom bloomark. Nuläge: Under hösten 2008 bildade GRASP RAW ek för. tillsammans med Mait Juhlin som har bred kunskap kring att skapa mötesplatser. Ett konkret exempel är att föreningen under hösten 2009 anordnar en mötesplats här på Gotland med temat råvaror i Östersjöregionen - RAW IDEAS. Konferensen är ett samarbete mellan affärsforumet Future Days Design och Grasp Raw. Hemsida: Att samarbeta på det här sättet har gett oss många nya möjligheter och vi utvecklar ständigt vår verksamhet och skapar nya affärsområden tillsammans med andra. Vårt internationella arbete ger oss också stora möjligheter att sprida svenska råvaror i kombination med ny design.

10 Åby Säteri - En plats för rekreation och kroppsterapi Vi tar folk från staden och tar ut dem på landet Åby Säteri ligger intill Åsundens strand, alldeles utanför Horns samhälle i Södra Östergötland. Gården har gamla traditioner inom alternativmedicinen och är ett centra för rekreation och kroppsterapi. För tre år sedan renoverades en flygel till SPA. Det blev impulsen till att kontakta andra företagare som drev företag kring hälsa. Att vara egen företagare innebär ju ensamarbete, även om man träffar kunder hela tiden. I dag är vi sex företagare som samarbetar, fem har det som heltidsarbete och en arbetar 50 % med företaget. Det som är lite kul det är att vi är i så olika åldrar, den yngsta är 26 år och den äldsta 50+. Vi blir starkare som grupp och någon gemensam marknadsföring har vi inte behövt ha! Kundkretsen är så stor och den växer hela tiden genom mun till mun, vi hinner inte ta emot fler kunder än de vi har. Lokaltidningen ringer och undrar om vi vill annonsera, men vi har tackat nej. Vi som finns med på bilden heter, från vänster Lotta Nordh-Jonsson, Anna Samuelsson, Margaretha Karlsson-Rex, Katarina Rosander-Karlsson, stående Chia Lindroth, Jennie Hassinen, sittande, Ann-Cathrine Lindgren Fakta om Åby Säteri Start: 2005/2006 nätverk av kvinnor som bedriver hälsoföretagande i byn Horn, södra östergötland Nuläge: 6 företagare varav 5 på 100 % och 1 på 50 % Vi hinner inte ta emot fler kunder Framtid: Nya nischer och mer samverkan med andra verksamheter på bygden.

11 Kontakt Coompanion Blekinge Coompanion Dalarna Coompanion Fyrbodal Coompanion Gotland Coompanion Gävleborg Coompanion Göteborgsregionen Coompanion Halland Coompanion Jämtlands län Coompanion Jönköpings län Coompanion Kalmar län Coompanion Kronoberg Coompanion Norrbotten Coompanion Roslagen Coompanion Sjuhärad Coompanion Skaraborg Coompanion Skåne Coompanion Stockholms län Coompanion Sörmland Coompanion Uppsala Coompanion Värmlandskooperativen Coompanion Västerbottens län Coompanion Västernorrland Coompanion Västmanland Coompanion Örebro Coompanion Östergötland Coompanion Sverige Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar - resultatorientering och mänsklighet.

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Robinson ett rum för egna idéer

Robinson ett rum för egna idéer Robinson ett rum för egna idéer Lisa Frisk Ålder: 37 år (född 1973) Uppväxt: i Enköping. Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad lärare för klasserna 1-7 samt en rektorsutbildning. Familj: man och två söner.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ Utgivare: Nätet Regionalt Resurscentrum för kvinnor, Jönköpings Län www.resurscentrum.net 1 Tidningen MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND SE SIDAN 5 DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ SE SIDAN 8 DET EGNA FÖRETAGET

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer