Samarbete. ger företagande på landsbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete. ger företagande på landsbygden"

Transkript

1 Samarbete ger företagande på landsbygden

2 Hos Coompanion blir drömmar verklighet Att starta företag, att utveckla befintliga företag och att stärka nätverk mellan företag kräver kunskap och vilja, men också drömmar och idéer. Och där människor kan göra verklighet av sina idéer skapas tillväxt - både ekonomisk och social. Genom vårt engagemang och vår kunskap om kooperativt företagande talets företagsform - har vi under årens lopp hjälpt åtskilliga kooperativa företag att komma igång och bli framgångsrika. Om du vill starta ett kooperativt företag, utveckla befintliga företag eller stärka ett nätverk kan vi som är rådgivare på Coompanion hjälpa till i start- och utvecklingsprocessen. Vår rådgivning är kostnadsfri. Landets 25 Coompanion finns över hela landet, minst ett i varje län. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om kooperativt företagande. Du hittar våra kontaktuppgifter på, Vi vill att fler kvinnor skall starta företag. Att fler företag som kvinnor driver utvecklas och att nätverk mellan dem skapas och stärks. Det kan göra det ännu roligare att vara kvinna och företagare! Med den här skriften vill vi inspirera och visa på möjligheter genom att lyfta fram några företagsamma kvinnor som tagit steget att starta eget tillsammans! Vi ger affärsmässiga råd till människor som vill samarbeta Coompanions 25 kooperativa utvecklingscentra erbjuder rådgivning till människor som vill starta kooperativta företag. De flesta Coompanion arbetar också på olika sätt med landsbygdsutveckling och den sociala ekonomins företagande. Ekonomisk förening och kooperativ är den företagsform som mer än andra företagsformer organiserar det som kallas otraditionella företagare. Här kan vi se en stark ökning av kvinnor, ungdomar och utlandsfödda som tilltalas av idén med att starta eget tillsammans. Kvinnor är generellt i minoritet bland företagare också på landsbygden. Väldigt många unga kvinnor kan dock tänka sig blir företagare om de får göra det tillsammans. Dessa attityder avspeglar sig i de nya kooperativa företagens styrelser. Representationen av kvinnor är dubbelt så många i de kooperativa företagens styrelser jämfört med aktiebolagens styrelser. Eftersom samma mönster finns i de flesta branscher är det tydligt att det är enklare, roligare och tryggare att driva företag tillsammans. Efterfrågan på rådgivning ökar inom alla områden och med det nya Landsbygdsprogrammet förutser Coompanion en kraftigt ökad efterfrågan av bland annat samverkanslösningar på landsbygden. Övriga områden där det finns stor erfarenhet och kunskap kring kooperativa lösningar är livsmedelsförädling, hälso- och turismnäring, bioenergi och andra energiformer. Trots att det är den företagsform som relativt sett växer snabbast idag råder fortfarande stor okunskap hos allmänheten om vad ekonomisk förening och kooperativ är för något. Ofta får rådgivare från Coompanion frågan Varför har ingen berättat om den här organisationsformen tidigare? Gun-Britt Mårtensson Ordförande i Coompanion Sverige

3 Katarinagården Jag var polis i 15 år innan jag beslutade mig för att satsa på ett eget företag inom Grön omsorg och rehabilitering och det ångrar jag inte! - Nu har vi, fyra anställda, fullt upp med företaget Katarinagården. Fastigheten köptes Affärsidén med att arbeta med inre välfärd har jag funderat på länge. Redan inom mitt förra yrke som polis arbetade jag med kris och stresshantering och jag började också forska i ämnet värderingar och attityder. För att starta företag inom grön hälsa krävs en grundutbildning inom rehabilitering och omsorg. Dessutom är det viktigt med bra samarbetspartners inom sjukvården. Läkare och psykologer måste vara knutna till verksamheten. Sedan får man inte glömma bort att ha ett bra samarbete med andra näringsidkare i närområdet. Vi samarbetar med Spisplattan, Järjagården, Lilla Ängla Spa, Vilhelmina Turist- och resebyrå. Jag som äger företaget heter Katarina Paulsson Fakta om Katarinagården Affärsidé: Att öka den inre välfärden Företaget grundades: 2006 Omsättning: 2,1 miljoner kronor (2007) Antal anställda: 4 personer + inköp av tjänst från konsulter Framtidsplaner: Öppna filialer i Östersund och Söderham

4 Qvinnovindar Qvinnovindar är en ekonomisk förening som bildades av tio kvinnor i Skaraborg för att investera i vindkraft. Vår ursprungliga idé var att ta reda på om det fanns några lediga andelar i vindkraft för att sedan kunna starta en ekonomisk förening bestående av enbart kvinnor. - Vi ville visa att det var möjligt att genomföra det här utan alltför stora ekonomiska investeringar. Möjligheten att förverkliga detta var att göra det tillsammans och när vi fick en förfrågan från Eulos Vind föll plötsligt alla bitarna på plats! Många timmar och kontakter senare utkristalliserade sig en grupp bestående av tio nyfikna, frågvisa och intresserade Skaraborgskvinnor som var beredda att satsa. Eftersom vi inte visste särskilt mycket om vindkraft gällde det att vara med på så många informationsträffar och möten som möjligt. Vi tilldrog oss alltid ett visst intresse när vi tog plats i denna mansdominerade värld. Är det syjuntan som kommer! - frågan dök upp som en betingad reflex när vi kom till möten där det nästan bara var män eller män med makar. Men oss skulle de inte komma att rubba så lätt! Vår grund är stabil den sammanlagda kompetensen i gänget är bred; lantbrukare, ekonom, bioenergi tekniker, foder försäljare, kontorist, coach, kock och florist. Vi skaffade oss den information vi behövde inom vindkraftsområdet och numera möts vi med respekt, man kan säga att vi står stadigt när det blåser! Förutom att vi gillar spännande utmaningar och nya kunskaper så är det samtidigt en källa till inspiration att vara föregångare och vara dörröppnare för andra. Vi har absolut ingen brist på idéer. I vår affärsidé ingår att anordna inspirationsdagar och föreläsningar men vi ser oss även som en resurs i externa arrangemang. När vi blickar in i framtiden kan vi bara säga: Det snurrar på! Vi som finns med på bilden heter Vanja Wallemyr, Sara Wallemyr, Neta Christensson och Anna-Karin Johansson Fakta om Qvinnovindar Start: november 2007 Verksamhet: Vindkraft, förnyelsebar energi Antal medlemmar: 10 Fakta om vindkraftsverk: Ett vindkraftverk är 98 m högt med en vingbredd på ca 90 m 1 vindkraftverk kostar 32 miljoner kronor och en andel kostar 1 miljon kr (det finns många olika varianter, t ex att man säljer andelar som motsvarar den egna förbrukningen, men i detta fall gäller kr/andel) Max effekten är 2mgw (megawatt) Det producerar ,00 (5 miljoner 600 tusen) kwh/år

5 För sju år sedan var vi en grupp på åtta personer som började fundera över att starta ett kooperativ tillsammans. Vi arbetade då i ett kommunalt gruppboende och kände att vi ville arbeta på ett sätt där vi fick mer inflytande över verksamheten. Vi ville också kunna fokusera på de grupper vi är bra på, där vi har speciell kompetens, det vill säga vuxna psykiskt funktionshindrade. Efterhand som planeringen fortskred tunnades gruppen ut och vi blev till sist fem som gick vidare till ett färdigt företag. Idag är vi sex arbetande medlemmar och har ytterligare sex personer anställda. Vi som finns med på bilden är från vänster, Ewa Sjöblom och Margareta Liljegräs BoBoKo - Vi har det oförskämt bra helt enkelt Bollnäs boendekooperativ BoBoKo är ett personalkooperativ och ett gruppboende för vuxna funktionshindrade. Vi startade vår verksamhet den 1 juni 2004, i ett fristående eget ägt hyreshus. Vårt upptagningsområde är hela Sverige och vi arbetar mycket med att marknadsföra oss, resa runt och presentera vår verksamhet och vad vi kan erbjuda. Fakta om BoBoKo Det bästa med att driva företag tillsammans på det sätt vi gör är att man känner yrkesstolthet, vi tar ansvar för verksamheten och vi har åstadkommit något bra tillsammans. Vi känner också att vi har en större frihet nu än tidigare. Det har varit mycket jobb men vi har lärt oss otroligt mycket under de här åren. Idag kan man säga att vi har det oförskämt bra helt enkelt. Start: 1 juni 2004 Antal arbetande medlemmar: 6 Anställda: 6 Omsättning: ca 7,5-8 milj. Plats: Bollnäs kommun i Hälsingland Övrigt: Äger fastigheten som verksamheten bedrivs i Hemsida:

6 Kommun och skolledning ställde sig positiva till förslaget att ta över driften i och sedan följde ett år av förhandlingar, skrivelser hit och dit och procedurer kring starten av kooperativet. Det var en spännande process. Vi startade det här kooperativet för att vi ville ge barnen bättre mat och för att vi som företag inte behövde köpa mat via centrala upphandlingar. Nu kan vi själva välja leverantörer. Men en viktig del var också att vi ville påverka våra arbetstider och framförallt utveckla verksamheten. Det är och har varit tre jätteroliga år tillsammans för oss i vårt kooperativ som vi hoppas ska fortsätta. Om vi är glada och mår bra så blir maten och barnen glada. Vi som arbetar i kooperativet heter Lisa, Jessica och Pia. Rådmansköket För snart tre år sedan fick vi möjlighet att driva skolköket på Rådmansö skola som en ekonomisk förening. Så vitt vi vet är vi nog det första skolköket som arbetar på det här sättet på en kommunal skola. Chansen till förändring kom Då hörde jag talas om möjligheten att knoppa av från kommunal verksamhet och driva köket i kooperativ form. Den äldre personalen var på väg att sluta och istället började Lisa och Jessica. De hade samma vilja till förändring och utveckling som jag hade, säger Pia. Vi kände varandra sedan tidigare och hade själva barn i skolan. Vi blev snabbt en sammansvetsad och drivande grupp. Fakta om Rådmansköket Idag bedriver vi inte enbart skolkök. Vi säljer också luncher till våra lokala företagare och vi ordnar catering till privatpersoner men allra mest till föreningarna här ute på landsbygden på Rådmansö. Det har blivit ett sätt för oss att överleva i en annars ganska tuff ekonomisk situation. Start: Maj 2005 Arbetande medlemmar: 3 Verksamhet: Producerar skollunch till ca 200 skolbarn samt catering Bästa skollunch: Helstekt karré med kokt potatis och dragonsås.

7 Friskhuset I augusti 1996 fick jag en idé. Det finns ett sjukhus i varje stad, varför skulle det inte finnas ett Friskhus också? Ett hus som värnade om människors hälsa, ett hus som kunde rymma olika alternativa behandlingsmetoder, ett hus där människor kunde få råd om sin hälsa under ett och samma tak, ett hus som kunde bygga broar till skolmedicinen. Vägen från idé till handling tog lång tid, men tänkte jag, jag har startat mycket i mitt liv, men den här gången skall jag gå mycket ordentligt tillväga. Jag skall ha pengar i starten och goda rådgivare. Jag knöt en duktig kvinna till idén Bitten Jonsson. Hon hade kontakter och nätverk som passade. Jag knöt också andra duktiga personer som på olika sätt kunde hjälpa till att förverkliga planerna. För mig var det självklart att driva idén i kooperativ form, men då i slutet på 1900talet betraktades fortfarande kooperativ med skepsis bland de ekonomiska rådgivare jag hade. Jag övertalades av dem att Fakta om Friskhuset Medlemmar: Idag arbetar 22 medlemmar i Friskhuset på heltid eller deltid. De flesta är enmansföretag, men det finns även anställda. I huvudsak fungerar den ekonomiska föreningen som företagssamverkan.verksamheterna drivs i olika bolagsformer. Verksamhet: Gemensamt för alla är att vi arbetar med människors hälsa o välbefinnande i någon form. Av dessa arbetar 17 personer som terapeuter och tar emot människor för individuella behandlingar. Hemsida: starta ett aktiebolag. Släkt, vänner, bekanta och många av de kvinnliga komplementärmedicinare som gillade idén, satsade pengar i vårt bolag. Vi fick en fantastisk start i det gamla fängelset i Hudiksvall och invigningen skedde i september år 2000 med Lill-Babs som hedersgäst, säger Eva Bovin initiativtagare till Friskhuset. Aktiebolag är ingen bra företagsform för den som vill smyga igång sitt företag. I ett aktiebolag måste man jaga sig fram för att hålla aktiekapitalet inom sina ramar. Efter ett år fick vi lägga ner det och istället startades ett kooperativ, som idag driver Friskhuset framåt. Föreningen heter Friskvårdsföretagarna Vita Briggen Ekonomisk förening men kallas i folkmun för Friskhuset. I huvudsak fungerar den ekonomiska föreningen som företagssamverkan. Vi i föreningen driver Friskhusets reception, med en deltidsanställd. I receptionen kan man köpa Friskhuscheckar för att ge bort till nära o kära. Checkarna fungerar som presentkort, vid betalning hos någon av terapeuterna. Vi samordnar resurser och underlättar gemensamma behov, t ex gemensamma personalrum, kopiator osv. I huset finns konferensrum, som vi även hyr ut till grupper. Marknadsföring och olika samarrangemang genomförs också. På så sätt blir det även lättare för t ex ett företag att beställa en Friskvårdskväll till sin personalgrupp. Vi som finns med på bilden sett uppifrån, fr vä till hö heter Ingrid Bengter, Carina Kudahl Kjellander, Ninni Lundh, Lola Källman, Katarina Henrysson, Christel Jonsson, Ulla Falk

8 Embla & Visit Bergslagen - Vi lyfter kvinnors företagande genom att exportera turism Vi startade Embla, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i norra Västmanland 2006, för att stärka kvinnors företagande och kvinnor som vill starta företag. Embla verkar i en region där bruksmentaliteten, gruvor och industri har haft en betydande roll och där vi har en 1000-årig historia av att män driver alla frågor i samhället. Visit Bergslagen, som ännu är ett regionprojekt, drivs av oss företagarkvinnor i Embla. Visit Bergslagen lyfter kvinnors företagande genom att exportera turism. Idén kom 2005 och projektet startade Det är ett samarbete mellan entreprenörer i norra Västmanland och södra Dalarna, en del av Bergslagen. De flesta av våra företag är små, men har - tillsammans - mycket att erbjuda. Nätverket av oss samverkande kvinnor kan få en betydelsefull roll i vår tids oroliga finansiella och industriella värld. Vi ser att kopplingen mellan kvinnors företagande och turism är en stark potentiell marknad. Vi har arbetat utifrån möjlighetsskapande strukturer som har förändrat attityder och gett en större acceptans för kvinnors företagande i regionen. Det har varit av stor vikt att utveckla en metod som stärker oss som entreprenörer. Vi inspirerar och stödjer varandra och hittar nya affärsidéer tillsammans. Vi bygger just nu koncept där vi ämnar nå 3 miljoner människor inom 2 timmars radie som blir turister hos oss i Bergslagen. Sysselsättningen i många basnäringar minskar men ökar i turistnäringen. Det är här vi ser betydelsen av arbetet i Visit Bergslagen. Visit Bergslagen sträcker sig över fyra kommuner och vårt mål är att stärka hela regionen. Vi skapar tillväxt och visit Bergslagen skall bli ett starkt varumärke. Bergslagen ska i framtiden vara en lika viktig region som den var tidigare då gruvnäringen och industriverksamheten stod för tillväxten. Med våra företag ska vi bidra till tillväxten och ha en stark position bl a genom Visit Bergslagens arbete! Vi som finns med på bilden är från vänster Anette Hult och Birgitta Kaitajärvi. Infällda ovanifrån Sofia Norling, Mirjam Ekebom, Mi Abrahamsson Fakta om Embla & Visit Bergslagen Start: Embla och Visit Bergslagen startade 2006 och skall stärka kvinnors företagande i samarbete med kommuner, Exportrådet och andra aktörer. Nuläge: Embla har 50 medlemmar och Visit Bergslagen har samlat 25 entreprenörer. Vi har en monter i Sverigehuset Arlanda Visitor Center och First Stop i Helsingborg sedan Med jämna mellanrum har vi aktiviteter i Sverigehuset. Framtid: Vi kommer att arbeta mot flera olika länder i olika former, bygga egna koncept och har som mål att komma med i Visit Sweden. Hemsida:

9 GRASP STUDIO - Gotlandic Resources And Survival Projects I GRASP STUDIO arbetar vi med formgivning av textilier och möbler, inredningsarkitektur, arkitektur och även konceptuella lösningar för företrädesvis offentlig miljö. Gotländska råvaror och förädling av dem är en viktig utgångspunkt. Produkterna som vi framställer är en kombination av hantverk och industri. I syfte att lyfta fram t ex ullfiberns unika egenskaper har vi arbetat fram produkter för offentlig miljö med dess krav på akustikdämpande material. De är framtagna för att fungera som mattor på golv, ljud absorbenter för vägg och tak samt även till speciallösningar i det offentliga rummet. Grasp Studios marknad är såväl nationell som internationell och bland kunderna finns flera olika ambassader och statliga verk. Fakta om GRASP STUDIO Start: Föreningen Grasp Studio bildades 2002 Medlemmar: Barbro Lomakka lomakka, Karin Kloth eldblå och Helena Bloom bloomark. Nuläge: Under hösten 2008 bildade GRASP RAW ek för. tillsammans med Mait Juhlin som har bred kunskap kring att skapa mötesplatser. Ett konkret exempel är att föreningen under hösten 2009 anordnar en mötesplats här på Gotland med temat råvaror i Östersjöregionen - RAW IDEAS. Konferensen är ett samarbete mellan affärsforumet Future Days Design och Grasp Raw. Hemsida: Att samarbeta på det här sättet har gett oss många nya möjligheter och vi utvecklar ständigt vår verksamhet och skapar nya affärsområden tillsammans med andra. Vårt internationella arbete ger oss också stora möjligheter att sprida svenska råvaror i kombination med ny design.

10 Åby Säteri - En plats för rekreation och kroppsterapi Vi tar folk från staden och tar ut dem på landet Åby Säteri ligger intill Åsundens strand, alldeles utanför Horns samhälle i Södra Östergötland. Gården har gamla traditioner inom alternativmedicinen och är ett centra för rekreation och kroppsterapi. För tre år sedan renoverades en flygel till SPA. Det blev impulsen till att kontakta andra företagare som drev företag kring hälsa. Att vara egen företagare innebär ju ensamarbete, även om man träffar kunder hela tiden. I dag är vi sex företagare som samarbetar, fem har det som heltidsarbete och en arbetar 50 % med företaget. Det som är lite kul det är att vi är i så olika åldrar, den yngsta är 26 år och den äldsta 50+. Vi blir starkare som grupp och någon gemensam marknadsföring har vi inte behövt ha! Kundkretsen är så stor och den växer hela tiden genom mun till mun, vi hinner inte ta emot fler kunder än de vi har. Lokaltidningen ringer och undrar om vi vill annonsera, men vi har tackat nej. Vi som finns med på bilden heter, från vänster Lotta Nordh-Jonsson, Anna Samuelsson, Margaretha Karlsson-Rex, Katarina Rosander-Karlsson, stående Chia Lindroth, Jennie Hassinen, sittande, Ann-Cathrine Lindgren Fakta om Åby Säteri Start: 2005/2006 nätverk av kvinnor som bedriver hälsoföretagande i byn Horn, södra östergötland Nuläge: 6 företagare varav 5 på 100 % och 1 på 50 % Vi hinner inte ta emot fler kunder Framtid: Nya nischer och mer samverkan med andra verksamheter på bygden.

11 Kontakt Coompanion Blekinge Coompanion Dalarna Coompanion Fyrbodal Coompanion Gotland Coompanion Gävleborg Coompanion Göteborgsregionen Coompanion Halland Coompanion Jämtlands län Coompanion Jönköpings län Coompanion Kalmar län Coompanion Kronoberg Coompanion Norrbotten Coompanion Roslagen Coompanion Sjuhärad Coompanion Skaraborg Coompanion Skåne Coompanion Stockholms län Coompanion Sörmland Coompanion Uppsala Coompanion Värmlandskooperativen Coompanion Västerbottens län Coompanion Västernorrland Coompanion Västmanland Coompanion Örebro Coompanion Östergötland Coompanion Sverige Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar - resultatorientering och mänsklighet.

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Fokus på effektiviseringsgapet www.regeringen.se sök på LEV Den ljusnande framtid är vård Bakgrund - en åldrande befolkning medför ökad efterfrågan på vård och omsorg Syfte

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer