Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster."

Transkript

1 Goda Exempel från kommunala Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Inledning 2 2. Sammanfattning och goda exempel Sammanfattning Goda Exempel Uddevalla kommun Business Region Göteborg AB, BRG Örebro Österåker Karlstad Ystads kommun Skånekartan Övergripande kommentarer Proramvaruplattformar och kontaktpersoner Referenser 15 Projekt Författare Version 0.98 Sida 1 (15) SKL SAM-projektet Webb-GIS och geografiska e-tjänster Anders Söderman Senast ändrad kl 18:20

2 1. INLEDNING 1.1 Projektbeskrivning Bakgrund Redan 1998 fick jag möjlighet att i rollen som GIS-samordnare i Stockholm stad delta i Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7, Kartor på Internet. Det övergripande målet var att: Öka användningen av Internet för att sprida kommunal information med koppling till kartor, genom att stödja kommuner med beslutsunderlag vid införande av denna teknik. Slutsatsen i detta arbete var: Att inte ta till sig och ta hänsyn till denna teknik i sin organisations GIS-strategi torde försvåra och fördyra spridningen av geografisk information. Detta blir kommunala beslutsfattare mer och mer medvetna om. Budskapet i den första meningen har fått ökad tyngd, men behovet av argument för att få resurser att satsa på denna teknik behövs än idag. Genom att sammanställa Goda Exempel från kommunala karttjänster, så bör möjlighet ges till ett bättre beslutsunderlag och även diskussionsunderlag när möjligheterna med denna teknik ska presenteras för den egna organisationen och inför kommunens beslutsfattare. De flesta kommuner har idag en karttjänst som på olika sätt informerar om kommunal service och turistinformation. För att underlätta för Internetovana användare, så innehåller denna rapport ett antal goda exempel på enkla, användarvänliga lösningar Målsättning Syftet Rapporten ska visa goda exempel på hur olika kommuner, på ett enkelt och begripligt sätt, presenterar kommunal service och turistinformation via en karttjänst på Internet. Exemplen ska utgå från en datorovan medborgares perspektiv och vanliga frågeställningar som denne har. Ett tiotal kvaliteter ligger till grund för val av exempel. Målgrupp för denna rapport är kart- och mätavd. e.dy. som ska få idéer och argument för att påverka beslutsfattare och politiker. Goda Exempel på kommunala karttjänster ska innehålla: Länkar till kommunernas karttjänster. Vilka olika plattformar karttjänsterna bygger på. Kontaktpersoner på de olika kommunerna Avgränsning Rapporten ger inte exempel på e-tjänster med kartstöd. Sida 2 (15)

3 2. SAMMANFATTNING OCH GODA EXEMPEL 2.1 Sammanfattning En attraktiv och informativ karttjänst som beskriver kommunal service, näringslivs- och turistinformation är en kommuns annonspelare mot kommuninnevånarna och omvärlden. Den bör utformas till att bli ett självklart val för att nå kvalificerad information för alla som vill ta del av vad kommunen har att erbjuda. Karttjänsten ska utformas så att den skapar nytta för: 1. Bostads- och arbetssökande. 2. Företagsetableringar. 3. Näringslivet många företag arbetar över kommun- och länsgränser. 4. Samarbete inom Kommunförbund. 5. Turism och friluftsliv, som ofta ger kommunen inkomster. 6. Räddningstjänst mindre omfattande skador. 7. KRIS-planering för samhällsskydd och beredskap. 8. Informationsutbyte med andra kommuner, statliga verk och myndigheter. 9. Kommunens innevånare, som förstår informationen själva, vilket ger lägre kostnader p.g.a. färre kontakter med tjänstemän. Karttjänsten bör designas så att den kan användas på kommunens intranät och på Internet. Många framtida e-tjänster kommer att kräva ett kartstöd och karttjänsten bör också utformas så att lämpliga delar av den kan användas i olika e-tjänster. En kommun har uttryckt det så här: Falkenbergs kommun skall satsa på GIS som ett verktyg att förenkla och förbättra informationshanteringen, såväl internt som externt. Kartan som informationsbärare kan användas inom alla verksamhetsområden och en satsning på GIS blir en viktig del i effektiviseringen. Falkenbergs kommun Uddevalla har en enkel och överskådlig karttjänst, som innehåller både kommunal och kommersiell information. Göteborg ger näringslivet ett snabbt och enkelt kartverktyg för att förenkla utsökningen av alternativa platser för sin verksamhet. Denna karttjänst kan med fördel vara mall för många e-tjänster som kräver kartstöd. Örebros nya karttjänst bygger helt på öppen källkod och kommunen har nu gått vidare för att använda anpassade delar i e- tjänster med kartstöd. Österåker och Karlstad visar resultatet av ett samarbetet mellan ett stort antal kommuner och hur resultatet ändå kan bli en lösning med en egen kommunprofil. Ystad får vara exempel på samverkan i Region Skåne där användaren enkelt kan sampresentera många olika slags information, som dynamiskt visar vilka aktiviteter som förkommer inom det geografiska område som syns i kartfönster på bildskärmen. Denna rapports exempel är bara ett axplock ur Handbok Karttjänster på Internet baserat på öppen källkod som GISassistans kommer att ha färdig vid årsskiftet. I handboken beskrivs hur en karttjänst byggs upp i Geoserver/OpenLayers och exempel ges på vad som bör ingå och sådant som bör undvikas, allt med fokus på en lättanvänd och informativ karttjänst. Sida 3 (15)

4 2.2 Goda Exempel Exemplen är hämtade från Internet oktober Uddevalla kommun Uddevallas Service- och turistkarta har utvecklats internt i kommunen. Den är baserad på Google Maps. Resultatet är en mycket lättanvänd karttjänst. Den viktigaste innovationen är det gemensamma fönstret för teckenförklaringen och för att tända och släcka symbolerna eller kartskikten för kommunal service och turistinformation. Alla tillgängliga symboler syns hela tiden svagt i bakgrunden och användare tänder och släcker symboler genom att klicka på respektive kartsymbol. Ett helt tema tänds när rutan till vänster kryssats i, se exempel som ligger under kartfönstret i bilden ovan. Hela teckenförklaring till SERVICE- och TURISTKARTAN kan öppnas i ett separat fönster där betydelsen av varje kartsymbol förklaras. Hela vänstra delen av karttjänsten kan släckas för att få en större kartbild Sida 4 (15)

5 Över ett mindre område kan karttexter aktiveras som beskriver verksamheterna Eftersom Google Maps och Eniro har ett samarbete så använder Uddevalla Eniros tjänst, så att också kommersiell service kan komplettera kartbilden: B ICA Supermarket Spara syns bäst i den stora bilden på föregående sida. Genom att ge möjlighet att nå både kommunal och kommersiell service görs den kommunala karttjänsten mera attraktiv, vilket gynnar kommunen som en inbjudande plats att bo, jobba och idka näringsverksamhet i. Medborgarna kan då samtidigt göras uppmärksamma på annan aktuell och viktig kommunal information. Ytterligare två externa tjänster som används är Wikipedia och Panoramio som många känner till och tjänster som dessa bör attrahera presumtiva turister. Då karttjänsten bygger på Google Maps känner många användare igen sig och det underlättar naturligtvis tillgängligheten till och förståelsen av kommunens information, då användaren kan fokusera på informationsinnehållet och inte på hur karttjänsten fungerar Business Region Göteborg AB, BRG Kommuninnevånare och turistnäringen är viktiga målgrupper för en kommunal karttjänst, men det gäller också näringslivet i stort. Att informera i kommunen befintliga företag och kanske framförallt företag som önskar etablera sig i kommunen är också betydelsefullt. Sida 5 (15)

6 Göteborg gör detta på ett utmärkt sätt. På Göteborgs hemsidas startsida ligger ikonen som länkar direkt till en karttjänst som stödjer näringsidkare vid sökandet efter lediga lokaler och tomtmark för dessa olika typer av näringsverksamheter Kompletterande information rörande Infrastruktur nuläge såsom Flygplatser, hamnar, godsterminaler Motortrafikplatser Kollektivtrafik kan aktiveras. Ett urval av viktiga parametrar (Planläge, markyta, avstånd till huvud-väg godsterminal flygplats hamn centrum kommunikations-centrum) för etablering av olika näringsverksamheter väljs lätt i kolumnen till vänster. Detta exempel skulle med fördel kunna användas för många e-tjänster med kartstöd, ex. val av förskola eller äldreboende, där urvalsparametrarna och kompletterande information (infrastruktur) anpassas till respektive behov. Karttjänsten bygger på öppen källkod. WebGIS Public, OpenLayers och GeoServer. Bakgrundskartan hämtas från en tileserver via Sweco Sida 6 (15)

7 Positions ASP MapServices och ytterligare kartskikt hämtas med WMS och WFS från en annan server Örebro Vid kartdagarna i mars 2009 berättade Örebro att deras mall för en kommunal karttjänst gärna lämnas ut till andra kommuner utan kostnad. Örebros förhoppning är att deras önskelista på cirka 30 stycken ytterligare funktioner ska vara så intressant att andra kommuner erbjuder sig att göra vissa av dem. Örebros startsida innehåller en tydlig direktlänk till karttjänsten, inklusive en jordglob som symbol, som ytterligare underlättar för användaren när denne söker efter karttjänsten. Teknikvalet i Örebro är GeoServer och OpenLayers, som medger att kommunens egna önskemål om utseende och funktion kan infrias. En annan betydelsefull fördel är att OpenSource alternativen av nödvändighet strikt följer de standards som gäller och därmed blir det enklare att exempelvis kunna erbjuda framtida geodatatjänster, exempelvis via WMS. Till skillnad mot Google Maps så kan Örebros lösning också användas i kommunens intranät utan kostnad. Många karttjänster innehåller för användaren bra rit- och mätverktyg och här är de som Örebros karttjänster erbjuder. Örebro har valt ett diskret kartmanér vilket gör att kartsymbolerna syns mycket tydligt. Sida 7 (15)

8 Örebro presenterar sina kartsymboler för kommunal service i svart-vitt och när en symbol är aktiverad så växlar den till en färgsymbol, vilket är en tydlig lösning för att visa vilka informationsskikt som är aktiva. Alternativet längst ner i teckenförklaringen är Översiktsplan är en egen karttjänst och innehåller betydligt fler kartskikt/-symboler. Här nedan visas några kartsymboler från Kulturmiljö och Teknisk försörjning. Örebro vidareutvecklar sin teknikplattform GeoServer/OpenLayers till att också bli ett framtida kartstöd för olika e-tjänster. Sida 8 (15)

9 2.2.4 Österåker En av karttjänsterna är Detaljplaner och här kan användaren läsa direkt i originaldokumentet Barnomsorg och skolor har en egen karttjänst där Mer Info länken antingen går till aktuell hemsida eller till kommunens information om verksamheten ifråga. Kartsymbolen för Barnomsorg är en av 16 olika kartsymboler som betecknar förskolor, som används i Sverige. En standard för kartsymboler som visar kommunal service behövs snarast. Sida 9 (15)

10 Det är enkelt och tydligt att se vilka karttjänster som kan väljas Det är viktigt för den som använder karttjänsten första gången. Karttjänsten bygger på ArcGIS Server och webbklienten är utvecklad i samarbete med projektet Webb-GIS Värmland Karlstad Karlstads karttjänst är samtidigt en portal till Värmlands alla kommuner och deras tätorter. Lagerkontrollen kan vid behov expanderas till en teckenförklaring. En bra lösning för att spara plats. Observera att fönstret för Välj innehåll kan göras större eller mindre i höjdled, vilket innebär att man slipper en draglist för att se alla kartsymboler. Sida 10 (15)

11 Kartöversikten är flytande och kan placeras på ett område där den inte stör viktigt information. Det är användbart när funktionen för att exempelvis e-posta kartbilden används, så att inte viktig information skyms Ystads kommun Skånekartan =&grps=&cats= Samarbetet inom Region Skåne har resulterat i flera interaktiva karttjänster på Internet: Turistkarta för Skåne Här finns Skånes samlade turistinformation, som hämtas ur en gemensam databas från Skånes kommuner. Titta efter boende, resturanger, besöksmål mm i hela Skåne Skånekarta med befolkningsinformation I den här karttjänsten kan du få en uppfattning om hur många som bor på olika platser i Skåne genom att se befolkning per kvadratkilometer. Även kommungränser och tätorter finns utsatta. Områdesindelning för hälso- och sjukvården i Region Skåne Ystadsområdet får tjäna som exempel på några intressanta egenskaper hos Turistkarta för Skåne. Jag har aktiverat Markera alla för Aktiviteter och då visar -rutorna om detta objekt finns inom det kartfönster jag har uppe. I temat ex. finns Allteftersom användaren panorerar och zoomar i kartfönstret så ändras detta dynamiskt. När jag trycker på Visa i kartan så aktiveras en resultatlista till höger om kartan och alla uppgifter skrivs ut i kartfönstret enligt bilden på nästa sida. och lämpliga platser för kan inte hittas inom det nu aktuella kartfönstret(grått). Sida 11 (15)

12 18 olika träffar på Aktiviteter inom kartfönstret. 2.3 Övergripande kommentarer I min bedömning av en karttjänst så fokuserar jag på teckenförklaringen, som jag ser som den viktigaste länken i kommunikationen med olika kategorier av användare. Engagerade och uthålliga kommuninnevånarna lär sig väl så småningom vissa egenheter som finns i en karttjänst. Sällanbesökare, dvs. turister eller personer som vill flytta till eller etablera näringsverksamhet i kommunen, myndigheter och räddningstjänster etc. måste förstå symbolspråket redan första gången de använder karttjänsten. Då krävs en tydlig teckenförklaring som är lätt att nå och förstå. Kartfönstrets storlek bör ha möjlighet att täcka hela bildskärmen. Är önskemålet att karttjänsten ska få plats inom mallen för kommunens hemsida, så bör en möjlighet finnas att låta karttjänsten öppnas i ett eget fönster. Idag kostar en skärm med 1920x1200 pixlar drygt SEK och det kommer bli allt vanligare med dubbla och stora skärmar. För nya användargrupper så tror jag att kartspråket är mycket lättare att förstå om användaren ser ett stort geografiskt område på bildskärmen och därmed slipper panorera och ändra bildskala hela tiden. Osäkerhet vid användandet av en karttjänst hämmar den ovane och en liten detalj är vilken rubrik som visas på fliken i webbläsaren. säger tydligt vilken tjänst som finns under fliken, medan inte säger så mycket till majoriteten av alla användare som aldrig hört talas om SolenWeb. Sida 12 (15)

13 Ett verktyg för Välj område gör karttjänsten snabbare och återigen så förenklar det för den ovane användaren om denna möjlighet presenteras lättåtkomligt i kartfönstret. Det är bättre att själv kunna sampresentera flera teman och att inte varje tema öppnar ett helt nytt kartfönster. Användaren vill själv få kombinera ihop exakt den information som efterfrågas vid varje tillfälle. 3. PROGRAMVARUPLATTFORMAR OCH KONTAKTPERSONER Följande plattformat används i de ovan beskrivna karttjänsterna: Uddevalla Google Maps, MarkerManager(ingår i Google Maps API) Göteborg Öppen källkod. WebGIS Public (OpenSource modul från Sweco Position ), OpenLayers och GeoServer. Örebro Öppen källkod. OpenLayers och GeoServer. Österåker och Karlstad ESRI ArcGIS server, två olika varianter av webbklient byggda på samma grundplattform. Ystad ESRI ArcGIS server i Malmö. Webbklienten är en av Kristianstad kommun vidareutvecklad version av Kartago. Turistinformationen kommer från Turistrådets Tellusdatabas. I denna sammanställning finns alla plattformar som i oktober 2009 användes av Sveriges kommuner, dvs. även de som inte är med i denna rapport. Till grund för arbetet ligger en omvärldsanalys från aug. nov som har finansierats (>350 tim.) av GISassistans, då samtliga kommuners karttjänster och e-tjänster med kartstöd utvärderades. Samtidigt dokumenterades alla kartsymboler och verktygsikoner som påträffades i dessa karttjänster. Under tiden oktober så har David Persson och Eric Nordlund (praktikanter hos GISassistans) genomfört motsvarande omvärldsanalys. Kriterierna för att analysera karttjänsterna är denna gång betydligt striktare och ett femtontal olika egenskaper har utvärderats. Antal Plattform (AnS: Uppdateras fre 30 okt, då alla kommuner åter har gåtts igenom.) 26 Kommunens egen (Exempelvis: OpenSource) 5 AutoDesk - MapGuide 6 Cartesia - Kartnålen 34 Eniro 15 Google Maps 12 hitta.se Sida 13 (15)

14 5 ESRI - GEOSECMA 34 ESRI - ArcIMS 2 GeoMedia WebMap - Intergraph 1 GeoSol MapGuide Viewer - Cartesia 5 Informationskarta - OCAD_8 1 Infoguiden - SIMap Design AB 15 InfoVisaren - MapInfo 21 Kartago Stockholm län 19 Kartbolaget 17 KARTENA 38 Kartguiden 1 Kartportalen 13 Länskartan 8 MyMap 5 MyMap - Besökskartan 5 prreklam - Stadskartan 2 S-GROUP Solutions AB 29 Skånekartan - Kartago 17 Skånekartan - Turistkartan 13 SolenPortal1 - Cartesia 12 SolenPortal2 - Cartesia 3 Spatial Technology 15 Stadskartan - Kartena 1 Sweco - SWEGIS 1 TEKLA - XCity 75 Karttjänst saknas helt 3.1 Kontaktpersoner AnS: Kolla med alla att det är OK!! Uddevalla Ingvar Petersson IT-avd. GIS-samordnare Göteborg Per-Åke Roupé GIS-samordnare IT-strateg Örebro Stefan Peterson Chef - GIS Utvecklingsenheten Österåker Roger Andersson GIS-samordnare Karlstad Margareta Nilsson Enhetschef GIS Ystad Roger Svensson GIS- o Mätningschef vx Sida 14 (15)

15 4. REFERENSER 1. Dokumentation av samtliga kommuners karttjänster i FileMaker 8.5 Pro med URL-länkar till alla karttjänster och om så finns till kommunens webbsida, där dessa karttjänster presenteras. Betyg på 10 olika egenskaper hos karttjänsten. Alla WebbGIS plattformar för varje kommun redovisas. 2. RAPPORT: GIS_Kartklient Funktionsbeskrivning tittskåp kartfönster kartklient v5.xls 3. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 1 Ex. på GIS Kartklienter Sverige och Stockholms stad doc 4. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 2 Google Maps/Earth GIS_Kartklient doc 5. Artiklar Artikel Kart o Bildteknik 2009:2 och ASPECT 06 : Omvärldananlys KARTTJÄNSTER Ex på GUI/MMI doc 7. Omvärldananalys Betyg KARTTJÄNSTER 290 kommuner xls SKL SAM Kommunala karttjänster Plattform Betyg Länkar 290 Kn xls Sida 15 (15)

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj börjar snart 1 Introduktionsexempel Standardisering av kartsymboler & verktygsikoner Kartsymbolerna är hämtade från olika kommuners karttjänster på Internet. Exempel på olika verktygsikoner, som zoomar

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Contextmenyer, delade högerklicksmenyer (förutsätter ny CoordCom version som levereras i sep-månad) För resurser och stationer

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Välkommen till WeBerGIS!

Välkommen till WeBerGIS! Välkommen till WeBerGIS! Bergskrafts informationssystem för webben! Syftet med WeBerGIS kartportal är att skall fungera som näringslivets, offentlighetens och allmänhetens väg in till det digitala arkiv

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Omvärldsanalys och översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1

Omvärldsanalys och översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1 översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1 Projekt Författare Version Dnr GIS-strategi Anders Söderman 1.0 delprojekt GIS/Kartklient Förvaltning/avdelning Senast ändrad Stadsledningskontorets

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Sweco på Kartdagarna 2009

Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco-föredrag och andra aktiviteter på Kartdagarna 2009 Swecos leverantörsoberoende konsulter inom geografisk IT arbetar med att strukturera, analysera och presentera stora mängder

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8. Nyheter QPR version 8.1 Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.1 Datum 2010-05-28 Innehållsförteckning QPR ProcessGuide - nyheter...

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av k y r ko g å r d s k a r to r Aveny Karta a v e n y k a r t a Aveny Karta Med Aveny Karta erbjuds ett toppmodernt hjälpmedel för elektronisk

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du:

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du: Vad är ArcGIS.com? ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc tillhandahåller där du kostnadsfritt kan arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, hitta kartor och webbaserade

Läs mer

Allmänt beteende hos Konqueror. Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll

Allmänt beteende hos Konqueror. Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll Burkhard Lück Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 3 På den här sidan hittar du inställningar av hemsida och startsida, och beteende vid användning av flikar både för Konquerors filhanteringsläge och

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Fritextsökning gör du i fältet Ange ett eller flera sökord. Genom att skriva ett eller flera ord i fältet gör du en nyckelordssökning på ungefär samma sätt som i

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Aktivitetsbyte. Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll

Aktivitetsbyte. Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll Martin Gräßlin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Navigera mellan fönster 4 1.1 Visualisering......................................... 4 1.2 Genvägar...........................................

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.7

Nyheter i. Solen Administration 6.7 Nyheter i Solen Administration 6.7 Solen Administration Nyheter och förbättringar Stöd för metadatabas 6.1. o Nu finns det inställningar/nycklar för arbetsyta. o Två arbetsytor registreras samtidigt, wor

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden.

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. 2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. Klicka på plustecknet i kartans högra kant så visas nedanstående grå meny Här väljer

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER

SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER Joomla Guide 2.5.11 ARTIKLAR SKAPA EN ARTIKEL med publ.tider Sida 1 av 9 SKAPA EN ARTIKEL MED AUTOMATISKA PUBLICERINGSTIDER En artikel kan ha en automatisk publiceringstid, både gällande sätta igång en

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartor på Internet. Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7. SAM delprojekt 7. Kartor på Internet. Feb 97 1

Kartor på Internet. Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7. SAM delprojekt 7. Kartor på Internet. Feb 97 1 Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7 Feb 97 1 Vem jag är... Gymnasiet - elkraftingenjör Teknisk lantmätariutbildning - KTH. MBK/GIS, fotogrammetri, geodesi, kartografi, bildbearbetning. 4 år på

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual FÖRENINGSVERKTYGET Basuppgifter Fyll i allmänna uppgifter om er förening, fastighet samt kontaktperson Föreningspersonerna Fyll i vem som ansvarar för vilka uppgifter i er förening Medlemskår Fyll i hur

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se

Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se Viktig info! Spara denna manual Hemsidan här kan du bl a söka annan lägenhet och göra felanmälan direkt på hemsidan www.partillebo.se För våra hyresgäster Så här kommer du in på Mina sidor Denna manual

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet!

!  ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! ! " ## Google Earth, lär dig geografi ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Ett par timmar för att lära sig programmet! . /* Att prova på det fina Internetverktyget Google Earth och studera fjärran platser och satellitbilder

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

WEBBTJÄNSTER GEOSECMA FOR ARCGIS

WEBBTJÄNSTER GEOSECMA FOR ARCGIS WEBBTJÄNSTER GEOSECMA FOR ARCGIS FUNKTIONALITET I WEBBKARTAN Maria Syrén, 2012, version 7 Innehåll Introduktion till Geosecma for ArcGis webbkarta Användargränssnitt och verktygsrad GEOSECMA Moduler Modulerna

Läs mer