Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster."

Transkript

1 Goda Exempel från kommunala Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Inledning 2 2. Sammanfattning och goda exempel Sammanfattning Goda Exempel Uddevalla kommun Business Region Göteborg AB, BRG Örebro Österåker Karlstad Ystads kommun Skånekartan Övergripande kommentarer Proramvaruplattformar och kontaktpersoner Referenser 15 Projekt Författare Version 0.98 Sida 1 (15) SKL SAM-projektet Webb-GIS och geografiska e-tjänster Anders Söderman Senast ändrad kl 18:20

2 1. INLEDNING 1.1 Projektbeskrivning Bakgrund Redan 1998 fick jag möjlighet att i rollen som GIS-samordnare i Stockholm stad delta i Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7, Kartor på Internet. Det övergripande målet var att: Öka användningen av Internet för att sprida kommunal information med koppling till kartor, genom att stödja kommuner med beslutsunderlag vid införande av denna teknik. Slutsatsen i detta arbete var: Att inte ta till sig och ta hänsyn till denna teknik i sin organisations GIS-strategi torde försvåra och fördyra spridningen av geografisk information. Detta blir kommunala beslutsfattare mer och mer medvetna om. Budskapet i den första meningen har fått ökad tyngd, men behovet av argument för att få resurser att satsa på denna teknik behövs än idag. Genom att sammanställa Goda Exempel från kommunala karttjänster, så bör möjlighet ges till ett bättre beslutsunderlag och även diskussionsunderlag när möjligheterna med denna teknik ska presenteras för den egna organisationen och inför kommunens beslutsfattare. De flesta kommuner har idag en karttjänst som på olika sätt informerar om kommunal service och turistinformation. För att underlätta för Internetovana användare, så innehåller denna rapport ett antal goda exempel på enkla, användarvänliga lösningar Målsättning Syftet Rapporten ska visa goda exempel på hur olika kommuner, på ett enkelt och begripligt sätt, presenterar kommunal service och turistinformation via en karttjänst på Internet. Exemplen ska utgå från en datorovan medborgares perspektiv och vanliga frågeställningar som denne har. Ett tiotal kvaliteter ligger till grund för val av exempel. Målgrupp för denna rapport är kart- och mätavd. e.dy. som ska få idéer och argument för att påverka beslutsfattare och politiker. Goda Exempel på kommunala karttjänster ska innehålla: Länkar till kommunernas karttjänster. Vilka olika plattformar karttjänsterna bygger på. Kontaktpersoner på de olika kommunerna Avgränsning Rapporten ger inte exempel på e-tjänster med kartstöd. Sida 2 (15)

3 2. SAMMANFATTNING OCH GODA EXEMPEL 2.1 Sammanfattning En attraktiv och informativ karttjänst som beskriver kommunal service, näringslivs- och turistinformation är en kommuns annonspelare mot kommuninnevånarna och omvärlden. Den bör utformas till att bli ett självklart val för att nå kvalificerad information för alla som vill ta del av vad kommunen har att erbjuda. Karttjänsten ska utformas så att den skapar nytta för: 1. Bostads- och arbetssökande. 2. Företagsetableringar. 3. Näringslivet många företag arbetar över kommun- och länsgränser. 4. Samarbete inom Kommunförbund. 5. Turism och friluftsliv, som ofta ger kommunen inkomster. 6. Räddningstjänst mindre omfattande skador. 7. KRIS-planering för samhällsskydd och beredskap. 8. Informationsutbyte med andra kommuner, statliga verk och myndigheter. 9. Kommunens innevånare, som förstår informationen själva, vilket ger lägre kostnader p.g.a. färre kontakter med tjänstemän. Karttjänsten bör designas så att den kan användas på kommunens intranät och på Internet. Många framtida e-tjänster kommer att kräva ett kartstöd och karttjänsten bör också utformas så att lämpliga delar av den kan användas i olika e-tjänster. En kommun har uttryckt det så här: Falkenbergs kommun skall satsa på GIS som ett verktyg att förenkla och förbättra informationshanteringen, såväl internt som externt. Kartan som informationsbärare kan användas inom alla verksamhetsområden och en satsning på GIS blir en viktig del i effektiviseringen. Falkenbergs kommun Uddevalla har en enkel och överskådlig karttjänst, som innehåller både kommunal och kommersiell information. Göteborg ger näringslivet ett snabbt och enkelt kartverktyg för att förenkla utsökningen av alternativa platser för sin verksamhet. Denna karttjänst kan med fördel vara mall för många e-tjänster som kräver kartstöd. Örebros nya karttjänst bygger helt på öppen källkod och kommunen har nu gått vidare för att använda anpassade delar i e- tjänster med kartstöd. Österåker och Karlstad visar resultatet av ett samarbetet mellan ett stort antal kommuner och hur resultatet ändå kan bli en lösning med en egen kommunprofil. Ystad får vara exempel på samverkan i Region Skåne där användaren enkelt kan sampresentera många olika slags information, som dynamiskt visar vilka aktiviteter som förkommer inom det geografiska område som syns i kartfönster på bildskärmen. Denna rapports exempel är bara ett axplock ur Handbok Karttjänster på Internet baserat på öppen källkod som GISassistans kommer att ha färdig vid årsskiftet. I handboken beskrivs hur en karttjänst byggs upp i Geoserver/OpenLayers och exempel ges på vad som bör ingå och sådant som bör undvikas, allt med fokus på en lättanvänd och informativ karttjänst. Sida 3 (15)

4 2.2 Goda Exempel Exemplen är hämtade från Internet oktober Uddevalla kommun Uddevallas Service- och turistkarta har utvecklats internt i kommunen. Den är baserad på Google Maps. Resultatet är en mycket lättanvänd karttjänst. Den viktigaste innovationen är det gemensamma fönstret för teckenförklaringen och för att tända och släcka symbolerna eller kartskikten för kommunal service och turistinformation. Alla tillgängliga symboler syns hela tiden svagt i bakgrunden och användare tänder och släcker symboler genom att klicka på respektive kartsymbol. Ett helt tema tänds när rutan till vänster kryssats i, se exempel som ligger under kartfönstret i bilden ovan. Hela teckenförklaring till SERVICE- och TURISTKARTAN kan öppnas i ett separat fönster där betydelsen av varje kartsymbol förklaras. Hela vänstra delen av karttjänsten kan släckas för att få en större kartbild Sida 4 (15)

5 Över ett mindre område kan karttexter aktiveras som beskriver verksamheterna Eftersom Google Maps och Eniro har ett samarbete så använder Uddevalla Eniros tjänst, så att också kommersiell service kan komplettera kartbilden: B ICA Supermarket Spara syns bäst i den stora bilden på föregående sida. Genom att ge möjlighet att nå både kommunal och kommersiell service görs den kommunala karttjänsten mera attraktiv, vilket gynnar kommunen som en inbjudande plats att bo, jobba och idka näringsverksamhet i. Medborgarna kan då samtidigt göras uppmärksamma på annan aktuell och viktig kommunal information. Ytterligare två externa tjänster som används är Wikipedia och Panoramio som många känner till och tjänster som dessa bör attrahera presumtiva turister. Då karttjänsten bygger på Google Maps känner många användare igen sig och det underlättar naturligtvis tillgängligheten till och förståelsen av kommunens information, då användaren kan fokusera på informationsinnehållet och inte på hur karttjänsten fungerar Business Region Göteborg AB, BRG Kommuninnevånare och turistnäringen är viktiga målgrupper för en kommunal karttjänst, men det gäller också näringslivet i stort. Att informera i kommunen befintliga företag och kanske framförallt företag som önskar etablera sig i kommunen är också betydelsefullt. Sida 5 (15)

6 Göteborg gör detta på ett utmärkt sätt. På Göteborgs hemsidas startsida ligger ikonen som länkar direkt till en karttjänst som stödjer näringsidkare vid sökandet efter lediga lokaler och tomtmark för dessa olika typer av näringsverksamheter Kompletterande information rörande Infrastruktur nuläge såsom Flygplatser, hamnar, godsterminaler Motortrafikplatser Kollektivtrafik kan aktiveras. Ett urval av viktiga parametrar (Planläge, markyta, avstånd till huvud-väg godsterminal flygplats hamn centrum kommunikations-centrum) för etablering av olika näringsverksamheter väljs lätt i kolumnen till vänster. Detta exempel skulle med fördel kunna användas för många e-tjänster med kartstöd, ex. val av förskola eller äldreboende, där urvalsparametrarna och kompletterande information (infrastruktur) anpassas till respektive behov. Karttjänsten bygger på öppen källkod. WebGIS Public, OpenLayers och GeoServer. Bakgrundskartan hämtas från en tileserver via Sweco Sida 6 (15)

7 Positions ASP MapServices och ytterligare kartskikt hämtas med WMS och WFS från en annan server Örebro Vid kartdagarna i mars 2009 berättade Örebro att deras mall för en kommunal karttjänst gärna lämnas ut till andra kommuner utan kostnad. Örebros förhoppning är att deras önskelista på cirka 30 stycken ytterligare funktioner ska vara så intressant att andra kommuner erbjuder sig att göra vissa av dem. Örebros startsida innehåller en tydlig direktlänk till karttjänsten, inklusive en jordglob som symbol, som ytterligare underlättar för användaren när denne söker efter karttjänsten. Teknikvalet i Örebro är GeoServer och OpenLayers, som medger att kommunens egna önskemål om utseende och funktion kan infrias. En annan betydelsefull fördel är att OpenSource alternativen av nödvändighet strikt följer de standards som gäller och därmed blir det enklare att exempelvis kunna erbjuda framtida geodatatjänster, exempelvis via WMS. Till skillnad mot Google Maps så kan Örebros lösning också användas i kommunens intranät utan kostnad. Många karttjänster innehåller för användaren bra rit- och mätverktyg och här är de som Örebros karttjänster erbjuder. Örebro har valt ett diskret kartmanér vilket gör att kartsymbolerna syns mycket tydligt. Sida 7 (15)

8 Örebro presenterar sina kartsymboler för kommunal service i svart-vitt och när en symbol är aktiverad så växlar den till en färgsymbol, vilket är en tydlig lösning för att visa vilka informationsskikt som är aktiva. Alternativet längst ner i teckenförklaringen är Översiktsplan är en egen karttjänst och innehåller betydligt fler kartskikt/-symboler. Här nedan visas några kartsymboler från Kulturmiljö och Teknisk försörjning. Örebro vidareutvecklar sin teknikplattform GeoServer/OpenLayers till att också bli ett framtida kartstöd för olika e-tjänster. Sida 8 (15)

9 2.2.4 Österåker En av karttjänsterna är Detaljplaner och här kan användaren läsa direkt i originaldokumentet Barnomsorg och skolor har en egen karttjänst där Mer Info länken antingen går till aktuell hemsida eller till kommunens information om verksamheten ifråga. Kartsymbolen för Barnomsorg är en av 16 olika kartsymboler som betecknar förskolor, som används i Sverige. En standard för kartsymboler som visar kommunal service behövs snarast. Sida 9 (15)

10 Det är enkelt och tydligt att se vilka karttjänster som kan väljas Det är viktigt för den som använder karttjänsten första gången. Karttjänsten bygger på ArcGIS Server och webbklienten är utvecklad i samarbete med projektet Webb-GIS Värmland Karlstad Karlstads karttjänst är samtidigt en portal till Värmlands alla kommuner och deras tätorter. Lagerkontrollen kan vid behov expanderas till en teckenförklaring. En bra lösning för att spara plats. Observera att fönstret för Välj innehåll kan göras större eller mindre i höjdled, vilket innebär att man slipper en draglist för att se alla kartsymboler. Sida 10 (15)

11 Kartöversikten är flytande och kan placeras på ett område där den inte stör viktigt information. Det är användbart när funktionen för att exempelvis e-posta kartbilden används, så att inte viktig information skyms Ystads kommun Skånekartan =&grps=&cats= Samarbetet inom Region Skåne har resulterat i flera interaktiva karttjänster på Internet: Turistkarta för Skåne Här finns Skånes samlade turistinformation, som hämtas ur en gemensam databas från Skånes kommuner. Titta efter boende, resturanger, besöksmål mm i hela Skåne Skånekarta med befolkningsinformation I den här karttjänsten kan du få en uppfattning om hur många som bor på olika platser i Skåne genom att se befolkning per kvadratkilometer. Även kommungränser och tätorter finns utsatta. Områdesindelning för hälso- och sjukvården i Region Skåne Ystadsområdet får tjäna som exempel på några intressanta egenskaper hos Turistkarta för Skåne. Jag har aktiverat Markera alla för Aktiviteter och då visar -rutorna om detta objekt finns inom det kartfönster jag har uppe. I temat ex. finns Allteftersom användaren panorerar och zoomar i kartfönstret så ändras detta dynamiskt. När jag trycker på Visa i kartan så aktiveras en resultatlista till höger om kartan och alla uppgifter skrivs ut i kartfönstret enligt bilden på nästa sida. och lämpliga platser för kan inte hittas inom det nu aktuella kartfönstret(grått). Sida 11 (15)

12 18 olika träffar på Aktiviteter inom kartfönstret. 2.3 Övergripande kommentarer I min bedömning av en karttjänst så fokuserar jag på teckenförklaringen, som jag ser som den viktigaste länken i kommunikationen med olika kategorier av användare. Engagerade och uthålliga kommuninnevånarna lär sig väl så småningom vissa egenheter som finns i en karttjänst. Sällanbesökare, dvs. turister eller personer som vill flytta till eller etablera näringsverksamhet i kommunen, myndigheter och räddningstjänster etc. måste förstå symbolspråket redan första gången de använder karttjänsten. Då krävs en tydlig teckenförklaring som är lätt att nå och förstå. Kartfönstrets storlek bör ha möjlighet att täcka hela bildskärmen. Är önskemålet att karttjänsten ska få plats inom mallen för kommunens hemsida, så bör en möjlighet finnas att låta karttjänsten öppnas i ett eget fönster. Idag kostar en skärm med 1920x1200 pixlar drygt SEK och det kommer bli allt vanligare med dubbla och stora skärmar. För nya användargrupper så tror jag att kartspråket är mycket lättare att förstå om användaren ser ett stort geografiskt område på bildskärmen och därmed slipper panorera och ändra bildskala hela tiden. Osäkerhet vid användandet av en karttjänst hämmar den ovane och en liten detalj är vilken rubrik som visas på fliken i webbläsaren. säger tydligt vilken tjänst som finns under fliken, medan inte säger så mycket till majoriteten av alla användare som aldrig hört talas om SolenWeb. Sida 12 (15)

13 Ett verktyg för Välj område gör karttjänsten snabbare och återigen så förenklar det för den ovane användaren om denna möjlighet presenteras lättåtkomligt i kartfönstret. Det är bättre att själv kunna sampresentera flera teman och att inte varje tema öppnar ett helt nytt kartfönster. Användaren vill själv få kombinera ihop exakt den information som efterfrågas vid varje tillfälle. 3. PROGRAMVARUPLATTFORMAR OCH KONTAKTPERSONER Följande plattformat används i de ovan beskrivna karttjänsterna: Uddevalla Google Maps, MarkerManager(ingår i Google Maps API) Göteborg Öppen källkod. WebGIS Public (OpenSource modul från Sweco Position ), OpenLayers och GeoServer. Örebro Öppen källkod. OpenLayers och GeoServer. Österåker och Karlstad ESRI ArcGIS server, två olika varianter av webbklient byggda på samma grundplattform. Ystad ESRI ArcGIS server i Malmö. Webbklienten är en av Kristianstad kommun vidareutvecklad version av Kartago. Turistinformationen kommer från Turistrådets Tellusdatabas. I denna sammanställning finns alla plattformar som i oktober 2009 användes av Sveriges kommuner, dvs. även de som inte är med i denna rapport. Till grund för arbetet ligger en omvärldsanalys från aug. nov som har finansierats (>350 tim.) av GISassistans, då samtliga kommuners karttjänster och e-tjänster med kartstöd utvärderades. Samtidigt dokumenterades alla kartsymboler och verktygsikoner som påträffades i dessa karttjänster. Under tiden oktober så har David Persson och Eric Nordlund (praktikanter hos GISassistans) genomfört motsvarande omvärldsanalys. Kriterierna för att analysera karttjänsterna är denna gång betydligt striktare och ett femtontal olika egenskaper har utvärderats. Antal Plattform (AnS: Uppdateras fre 30 okt, då alla kommuner åter har gåtts igenom.) 26 Kommunens egen (Exempelvis: OpenSource) 5 AutoDesk - MapGuide 6 Cartesia - Kartnålen 34 Eniro 15 Google Maps 12 hitta.se Sida 13 (15)

14 5 ESRI - GEOSECMA 34 ESRI - ArcIMS 2 GeoMedia WebMap - Intergraph 1 GeoSol MapGuide Viewer - Cartesia 5 Informationskarta - OCAD_8 1 Infoguiden - SIMap Design AB 15 InfoVisaren - MapInfo 21 Kartago Stockholm län 19 Kartbolaget 17 KARTENA 38 Kartguiden 1 Kartportalen 13 Länskartan 8 MyMap 5 MyMap - Besökskartan 5 prreklam - Stadskartan 2 S-GROUP Solutions AB 29 Skånekartan - Kartago 17 Skånekartan - Turistkartan 13 SolenPortal1 - Cartesia 12 SolenPortal2 - Cartesia 3 Spatial Technology 15 Stadskartan - Kartena 1 Sweco - SWEGIS 1 TEKLA - XCity 75 Karttjänst saknas helt 3.1 Kontaktpersoner AnS: Kolla med alla att det är OK!! Uddevalla Ingvar Petersson IT-avd. GIS-samordnare Göteborg Per-Åke Roupé GIS-samordnare IT-strateg Örebro Stefan Peterson Chef - GIS Utvecklingsenheten Österåker Roger Andersson GIS-samordnare Karlstad Margareta Nilsson Enhetschef GIS Ystad Roger Svensson GIS- o Mätningschef vx Sida 14 (15)

15 4. REFERENSER 1. Dokumentation av samtliga kommuners karttjänster i FileMaker 8.5 Pro med URL-länkar till alla karttjänster och om så finns till kommunens webbsida, där dessa karttjänster presenteras. Betyg på 10 olika egenskaper hos karttjänsten. Alla WebbGIS plattformar för varje kommun redovisas. 2. RAPPORT: GIS_Kartklient Funktionsbeskrivning tittskåp kartfönster kartklient v5.xls 3. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 1 Ex. på GIS Kartklienter Sverige och Stockholms stad doc 4. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 2 Google Maps/Earth GIS_Kartklient doc 5. Artiklar Artikel Kart o Bildteknik 2009:2 och ASPECT 06 : Omvärldananlys KARTTJÄNSTER Ex på GUI/MMI doc 7. Omvärldananalys Betyg KARTTJÄNSTER 290 kommuner xls SKL SAM Kommunala karttjänster Plattform Betyg Länkar 290 Kn xls Sida 15 (15)

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. https://www.infovisaren.se/projekt/falkenberg/infovisaren.asp?prodnr=5

Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. https://www.infovisaren.se/projekt/falkenberg/infovisaren.asp?prodnr=5 Goda Exempel från kommunala https://www.infovisaren.se/projekt/falkenberg/infovisaren.asp?prodnr=5 Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Projektbeskrivning 2

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll 1. Rapporten och ex. Falkenberg 2. Uddevalla 3. Business region Gothenburg, BRG 4. Österåker 5. Skånekartan

Läs mer

Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008

Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008 Intressentmöte - Terminologi och kartsymboler för geodataområdet 17november 2008 10 exempel på hur informationstjänster med kartstöd ser ut i Sverige idag. 1. E-förvaltning, e-tjänster, informationstjänster

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll 1. Rapporten och ex. Falkenberg 2. Uddevalla 3. Business region Gothenburg, BRG 4. Österåker 5. Skånekartan

Läs mer

Lärardagar KTH 17-18 Aug 2009 Kartsymboler och Verktygsikoner. GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1

Lärardagar KTH 17-18 Aug 2009 Kartsymboler och Verktygsikoner. GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1 börjar snart GISS Kontaktpersonträff fre 090821 1 1. Status i Sverige Karttjänster, e-tjänster med kartstöd Kommuner medelbetyg karttjänster 2,0 Jag har vägt in (Mars 2009): antalet kartteman man erbjuder

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj

Kartsymboler och Verktygsikoner Intressentmöte 6 maj 2009. SIS Stanli Onsdag 6 maj börjar snart 1 Introduktionsexempel Standardisering av kartsymboler & verktygsikoner Kartsymbolerna är hämtade från olika kommuners karttjänster på Internet. Exempel på olika verktygsikoner, som zoomar

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

InfoVisaren s grundfunktionalitet

InfoVisaren s grundfunktionalitet InfoVisaren s grundfunktionalitet Snabbt komma igång Zooma in (förstora) Klicka på - placera muspekaren på kartan, enkelklicka och kartan förstoras. Zooma ut (visa ett större område) Klicka på - placera

Läs mer

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM 2008-12-01 SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM För användare 1. Starta WIS...1 2. Skriv en anteckning...1 Bifoga ett dokument...2 Infoga bild...2 Lägg till karta...2 3. Publicera eller neka...3

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning

Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning Beställning av laserdata från Lantmäteriets skanning I takt med att landet täcks av laserdata ur Lantmäteriets rikstäckande skanning så kommer dessa data att utgöra en viktig informationskälla för många

Läs mer

Sustainable engineering and design. Prestanda i karttjänster

Sustainable engineering and design. Prestanda i karttjänster Sustainable engineering and design Prestanda i karttjänster 1 Prestandaproblem i karttjänster Hur identifierar man grundproblemet Vilka vägar till lösningar finns det 2 Bildyta - Välj Infoga bild Sweco

Läs mer

Besök Lantmäteriet

Besök Lantmäteriet Besök Lantmäteriet 20121129 GISassistANS webbkartografi ~ Anders Söderman Dialog, diskussion och vid behov debatt hela tiden Målgruppsanpassade tematiska geodatatjänster status idag Omstart utvecklingsarbete

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad

Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Allan Almqvist, stadsingenjör Ulf Minör, GIT-utvecklare Disposition Bakgrund och mål för

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll 1. QGIS En nyckelfunktion i ett komplett FOSS4G, dvs. Open Source för f r GIS. 2. Postgresql/PostGIS 3. Alternativ till QGIS 4. Tulipanaros

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8

Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Filnamn: ResQMap 3.6 information Skapad: 2013-08-01 10:53:00 Sidan 1 av 8 Contextmenyer, delade högerklicksmenyer (förutsätter ny CoordCom version som levereras i sep-månad) För resurser och stationer

Läs mer

Publicera ett MSD-dokument istället för MXD-dokument

Publicera ett MSD-dokument istället för MXD-dokument Publicera ett MSD-dokument istället för MXD-dokument MSD introducerades i och med version 9.3.1. Syftet är att få så optimerade tjänster som möjligt. Genom analys av dokument får man ut följande kategorier

Läs mer

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA

Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING. LÄNSSTYRELSERNA 2017 Länsstyrelsernas geodatakatalog ANVÄNDARMANUAL - SÖKNING LÄNSSTYRELSERNA http://lansstyrelsen.se Innehåll Söka metadata... 2 Sökpanel... 2 Fritextsökning... 2 Geografisk sökning... 3 Ämnesområden...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04

STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04 SIDAN 1 STOCKHOLMS STADS GEMENSAMMA GIS 2011-10-04 Agenda Stockholms stads organisation och struktur Hur samarbetar vi: stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag Stadens gemensamma centrala GIS-miljö

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Välkommen till WeBerGIS!

Välkommen till WeBerGIS! Välkommen till WeBerGIS! Bergskrafts informationssystem för webben! Syftet med WeBerGIS kartportal är att skall fungera som näringslivets, offentlighetens och allmänhetens väg in till det digitala arkiv

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer:

Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer: Hjälp-avsnitt GeoSol Viewer: Allt i användargränssnittet är helt anpassningsbart. Anpassningarna görs från MapGuide Studio eller i programspråken.net, php eller jsp, beroende på vad det är för anpassningar

Läs mer

Eva Hellstöm - Christina Strand

Eva Hellstöm - Christina Strand GIS-data som underlag för detaljplan Använd AutoCAD Map 3D för att läsa in GIS-data från länsstyrelsen m.fl. Synliggör din detaljplan för allmänheten med Mapguide Eva Hellstöm - Christina Strand AutoCAD

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Valet av plattform för Postens GIS-miljö Bakgrund Efter en förstudie av Postens GIS-miljö 2007 beslutades att outsourca den Vid tidpunkten (slutet 2008) för val

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet

smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Ulf Minör, Anna-Stina Munsin,

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Byggnet Viewer Version Oktober

Byggnet Viewer Version Oktober Byggnet Viewer Version Oktober 2016 1 Lathund för Byggnet Viewer Byggnet erbjuder två versioner av Brava viewer. Den förvalda versionen stöds av HTML och kräver ingen installation och därför kan den användas

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

börjar snart Kartdagarna 2009 Bildskärmskartografi

börjar snart Kartdagarna 2009 Bildskärmskartografi börjar snart 1 Standardisering av kartsymboler och verktygsikoner Innehållet i min presentation. Flera bilder visas helt kort. 1. Status i Sverige - Karttjänster, e-tjänster med kartstöd 2. Omvärldsanalys

Läs mer

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden

Användarhandbok. för administratörer av tjänsten för dator. Applied Geomatics Sweden AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Användarhandbok för administratörer av tjänsten för dator Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen... 3 Komma

Läs mer

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver

Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver 1 (9) Metria WMS-DOKUMENT 1 (9) Åsa Gustafsson 2011-05-30 Dnr Att använda Metria Maps WMS baserad på Geoserver Intro 2 Behörighetsskydd 2 Skicka anrop till WMS-tjänst 3 Testa åtkomst 3 Get Capabilities

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt)

Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) 2015-12-10 BaTMan Kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Kartan i BaTMan Innehållsförteckning BaTMan-kartan 1 - Förberedelser Mina inställningar... 3 1,1

Läs mer

Strategi för en GIS-samordnare

Strategi för en GIS-samordnare Strategi för en GIS-samordnare Min bakgrund Naturgeograf från Stockholms universitet 1988 Jobbat i branschen sedan 1984 GIS-konsult, utbildare och projektledare Varit chef för webbutveckling i 12 år Projektledare

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet

Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet 2016-10-04 Visa förslag till åtagandeplan i SAM Internet Den här informationen gäller dig som har sökt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar under 2015 eller 2016. När du får ett brev från länsstyrelsen

Läs mer

Handledning för kartan i BaTMan

Handledning för kartan i BaTMan 2017-03-31 BaTMan Handledning för kartan i BaTMan batman.trafikverket.local (internt TRV) batman.trafikverket.se (externt) Handledning för kartan i BaTMan I dokumentet beskrivs detaljerat kartfunktionen

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8. Nyheter QPR version 8.1 Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.1 Datum 2010-05-28 Innehållsförteckning QPR ProcessGuide - nyheter...

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Hur väl informerar kommuner företagare på sina hemsidor? Halland, Jönköpings län, Värmland och Västra Götaland Praktikantrapport Innehåll Inledning 3 Om Undersökningen...4 Rapportens

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen Lär dig mer om Disgen 8 del 63 Disgen 8 har två specialfunktioner ortfunktionen och kartfunktionen som är mycket intressanta att använda. I artikelserien Lär dig mer om Disgen kommer nu flera avsnitt i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Datum Hjälp för dig som loggar in i Brandrisk Skog och Mark

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Datum Hjälp för dig som loggar in i Brandrisk Skog och Mark samhällsskydd och beredskap 1 (9) Hjälp för dig som loggar in i Brandrisk Skog och Mark samhällsskydd och beredskap 2 (9) Allmän information Den här hjälpen visar dig hur systemet Brandrisk skog och mark

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid SIS Stanlis Forum för Geodatatjänster Stockholm den 25 november 2009 Kart & Bildteknik 2009:4 julnumret FOSS4G introduktion (FreeOpenSourceSWforGIS)

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Dokumenthantering i Vitec Express

Dokumenthantering i Vitec Express INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering i Vitec Express Användarhandledning November 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Sweco på Kartdagarna 2009

Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco-föredrag och andra aktiviteter på Kartdagarna 2009 Swecos leverantörsoberoende konsulter inom geografisk IT arbetar med att strukturera, analysera och presentera stora mängder

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen,

Läs mer

S-GROUP Solutions Annica Lindmark

S-GROUP Solutions Annica Lindmark S-GROUP Solutions Annica Lindmark Vi är S-GROUP Solutions Utveckling Support Utbildning Leverans Produktinformation EN DEL AV KONCERNEN S-GROUP VÅRA KOMMUNALA ANVÄNDARES VARDAG VA-ledning Elledning Bredband

Läs mer

Omvärldsanalys och översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1

Omvärldsanalys och översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1 översiktlig behovsanalys GIS/Kartklient för Stockholms stad. DELRAPPORT 1 Projekt Författare Version Dnr GIS-strategi Anders Söderman 1.0 delprojekt GIS/Kartklient Förvaltning/avdelning Senast ändrad Stadsledningskontorets

Läs mer

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys Digpro AB - # - 2005 - Sweden Peter Axelsson Digpro Digpro 2007 Verksamma i branschen i 20 år Ca 60 medarbetare Geografisk IT/GIS och nätinformationssystem

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt.

Röd ( osäker ) om inget av villkoren 1-7 är uppfyllt. Lathundens syfte Detta är en lathund för användare av kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager. Applikationen är baserad på en GIS-plattform som heter ArcGIS Online (AGOL) som Trafikverket använder

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn

Användarmanual. Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman. Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn Användarmanual Frågor och hjälp med webbapplikationen: Fredrik Beckman Kartunderlaget: systemförvaltare : Anders Dahlgren Systemägare: Gunilla Öhrn 1 Stockholmshems digitala kartor!! " #!! $ % & ' ( )

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid GeoInfo 2011: Webbkartografi för geodatatjänster internationell utblick. Genombrott AI Area Intervall (AI) Exempel i skala 1:1 600 1:16 000 ICC2011/FOSS4G2011

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument.

Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. 1 WFS-tjänst för Bebyggelseregistret Tjänsten innehåller tre lager (se beskrivning på sidan 4). Förklaring av attributdata finns i separat dokument. Tjänsten uppdateras varje helg. All textinformation

Läs mer