Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda Exempel. från kommunala karttjänster på Internet. Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster."

Transkript

1 Goda Exempel från kommunala Exempel på tre av Falkenbergs sju olika teman för sina kommunala karttjänster. 1. Inledning 2 2. Sammanfattning och goda exempel Sammanfattning Goda Exempel Uddevalla kommun Business Region Göteborg AB, BRG Örebro Österåker Karlstad Ystads kommun Skånekartan Övergripande kommentarer Proramvaruplattformar och kontaktpersoner Referenser 15 Projekt Författare Version 0.98 Sida 1 (15) SKL SAM-projektet Webb-GIS och geografiska e-tjänster Anders Söderman Senast ändrad kl 18:20

2 1. INLEDNING 1.1 Projektbeskrivning Bakgrund Redan 1998 fick jag möjlighet att i rollen som GIS-samordnare i Stockholm stad delta i Projekt-Teknik-Upphandling SAM Delprojekt 7, Kartor på Internet. Det övergripande målet var att: Öka användningen av Internet för att sprida kommunal information med koppling till kartor, genom att stödja kommuner med beslutsunderlag vid införande av denna teknik. Slutsatsen i detta arbete var: Att inte ta till sig och ta hänsyn till denna teknik i sin organisations GIS-strategi torde försvåra och fördyra spridningen av geografisk information. Detta blir kommunala beslutsfattare mer och mer medvetna om. Budskapet i den första meningen har fått ökad tyngd, men behovet av argument för att få resurser att satsa på denna teknik behövs än idag. Genom att sammanställa Goda Exempel från kommunala karttjänster, så bör möjlighet ges till ett bättre beslutsunderlag och även diskussionsunderlag när möjligheterna med denna teknik ska presenteras för den egna organisationen och inför kommunens beslutsfattare. De flesta kommuner har idag en karttjänst som på olika sätt informerar om kommunal service och turistinformation. För att underlätta för Internetovana användare, så innehåller denna rapport ett antal goda exempel på enkla, användarvänliga lösningar Målsättning Syftet Rapporten ska visa goda exempel på hur olika kommuner, på ett enkelt och begripligt sätt, presenterar kommunal service och turistinformation via en karttjänst på Internet. Exemplen ska utgå från en datorovan medborgares perspektiv och vanliga frågeställningar som denne har. Ett tiotal kvaliteter ligger till grund för val av exempel. Målgrupp för denna rapport är kart- och mätavd. e.dy. som ska få idéer och argument för att påverka beslutsfattare och politiker. Goda Exempel på kommunala karttjänster ska innehålla: Länkar till kommunernas karttjänster. Vilka olika plattformar karttjänsterna bygger på. Kontaktpersoner på de olika kommunerna Avgränsning Rapporten ger inte exempel på e-tjänster med kartstöd. Sida 2 (15)

3 2. SAMMANFATTNING OCH GODA EXEMPEL 2.1 Sammanfattning En attraktiv och informativ karttjänst som beskriver kommunal service, näringslivs- och turistinformation är en kommuns annonspelare mot kommuninnevånarna och omvärlden. Den bör utformas till att bli ett självklart val för att nå kvalificerad information för alla som vill ta del av vad kommunen har att erbjuda. Karttjänsten ska utformas så att den skapar nytta för: 1. Bostads- och arbetssökande. 2. Företagsetableringar. 3. Näringslivet många företag arbetar över kommun- och länsgränser. 4. Samarbete inom Kommunförbund. 5. Turism och friluftsliv, som ofta ger kommunen inkomster. 6. Räddningstjänst mindre omfattande skador. 7. KRIS-planering för samhällsskydd och beredskap. 8. Informationsutbyte med andra kommuner, statliga verk och myndigheter. 9. Kommunens innevånare, som förstår informationen själva, vilket ger lägre kostnader p.g.a. färre kontakter med tjänstemän. Karttjänsten bör designas så att den kan användas på kommunens intranät och på Internet. Många framtida e-tjänster kommer att kräva ett kartstöd och karttjänsten bör också utformas så att lämpliga delar av den kan användas i olika e-tjänster. En kommun har uttryckt det så här: Falkenbergs kommun skall satsa på GIS som ett verktyg att förenkla och förbättra informationshanteringen, såväl internt som externt. Kartan som informationsbärare kan användas inom alla verksamhetsområden och en satsning på GIS blir en viktig del i effektiviseringen. Falkenbergs kommun Uddevalla har en enkel och överskådlig karttjänst, som innehåller både kommunal och kommersiell information. Göteborg ger näringslivet ett snabbt och enkelt kartverktyg för att förenkla utsökningen av alternativa platser för sin verksamhet. Denna karttjänst kan med fördel vara mall för många e-tjänster som kräver kartstöd. Örebros nya karttjänst bygger helt på öppen källkod och kommunen har nu gått vidare för att använda anpassade delar i e- tjänster med kartstöd. Österåker och Karlstad visar resultatet av ett samarbetet mellan ett stort antal kommuner och hur resultatet ändå kan bli en lösning med en egen kommunprofil. Ystad får vara exempel på samverkan i Region Skåne där användaren enkelt kan sampresentera många olika slags information, som dynamiskt visar vilka aktiviteter som förkommer inom det geografiska område som syns i kartfönster på bildskärmen. Denna rapports exempel är bara ett axplock ur Handbok Karttjänster på Internet baserat på öppen källkod som GISassistans kommer att ha färdig vid årsskiftet. I handboken beskrivs hur en karttjänst byggs upp i Geoserver/OpenLayers och exempel ges på vad som bör ingå och sådant som bör undvikas, allt med fokus på en lättanvänd och informativ karttjänst. Sida 3 (15)

4 2.2 Goda Exempel Exemplen är hämtade från Internet oktober Uddevalla kommun Uddevallas Service- och turistkarta har utvecklats internt i kommunen. Den är baserad på Google Maps. Resultatet är en mycket lättanvänd karttjänst. Den viktigaste innovationen är det gemensamma fönstret för teckenförklaringen och för att tända och släcka symbolerna eller kartskikten för kommunal service och turistinformation. Alla tillgängliga symboler syns hela tiden svagt i bakgrunden och användare tänder och släcker symboler genom att klicka på respektive kartsymbol. Ett helt tema tänds när rutan till vänster kryssats i, se exempel som ligger under kartfönstret i bilden ovan. Hela teckenförklaring till SERVICE- och TURISTKARTAN kan öppnas i ett separat fönster där betydelsen av varje kartsymbol förklaras. Hela vänstra delen av karttjänsten kan släckas för att få en större kartbild Sida 4 (15)

5 Över ett mindre område kan karttexter aktiveras som beskriver verksamheterna Eftersom Google Maps och Eniro har ett samarbete så använder Uddevalla Eniros tjänst, så att också kommersiell service kan komplettera kartbilden: B ICA Supermarket Spara syns bäst i den stora bilden på föregående sida. Genom att ge möjlighet att nå både kommunal och kommersiell service görs den kommunala karttjänsten mera attraktiv, vilket gynnar kommunen som en inbjudande plats att bo, jobba och idka näringsverksamhet i. Medborgarna kan då samtidigt göras uppmärksamma på annan aktuell och viktig kommunal information. Ytterligare två externa tjänster som används är Wikipedia och Panoramio som många känner till och tjänster som dessa bör attrahera presumtiva turister. Då karttjänsten bygger på Google Maps känner många användare igen sig och det underlättar naturligtvis tillgängligheten till och förståelsen av kommunens information, då användaren kan fokusera på informationsinnehållet och inte på hur karttjänsten fungerar Business Region Göteborg AB, BRG Kommuninnevånare och turistnäringen är viktiga målgrupper för en kommunal karttjänst, men det gäller också näringslivet i stort. Att informera i kommunen befintliga företag och kanske framförallt företag som önskar etablera sig i kommunen är också betydelsefullt. Sida 5 (15)

6 Göteborg gör detta på ett utmärkt sätt. På Göteborgs hemsidas startsida ligger ikonen som länkar direkt till en karttjänst som stödjer näringsidkare vid sökandet efter lediga lokaler och tomtmark för dessa olika typer av näringsverksamheter Kompletterande information rörande Infrastruktur nuläge såsom Flygplatser, hamnar, godsterminaler Motortrafikplatser Kollektivtrafik kan aktiveras. Ett urval av viktiga parametrar (Planläge, markyta, avstånd till huvud-väg godsterminal flygplats hamn centrum kommunikations-centrum) för etablering av olika näringsverksamheter väljs lätt i kolumnen till vänster. Detta exempel skulle med fördel kunna användas för många e-tjänster med kartstöd, ex. val av förskola eller äldreboende, där urvalsparametrarna och kompletterande information (infrastruktur) anpassas till respektive behov. Karttjänsten bygger på öppen källkod. WebGIS Public, OpenLayers och GeoServer. Bakgrundskartan hämtas från en tileserver via Sweco Sida 6 (15)

7 Positions ASP MapServices och ytterligare kartskikt hämtas med WMS och WFS från en annan server Örebro Vid kartdagarna i mars 2009 berättade Örebro att deras mall för en kommunal karttjänst gärna lämnas ut till andra kommuner utan kostnad. Örebros förhoppning är att deras önskelista på cirka 30 stycken ytterligare funktioner ska vara så intressant att andra kommuner erbjuder sig att göra vissa av dem. Örebros startsida innehåller en tydlig direktlänk till karttjänsten, inklusive en jordglob som symbol, som ytterligare underlättar för användaren när denne söker efter karttjänsten. Teknikvalet i Örebro är GeoServer och OpenLayers, som medger att kommunens egna önskemål om utseende och funktion kan infrias. En annan betydelsefull fördel är att OpenSource alternativen av nödvändighet strikt följer de standards som gäller och därmed blir det enklare att exempelvis kunna erbjuda framtida geodatatjänster, exempelvis via WMS. Till skillnad mot Google Maps så kan Örebros lösning också användas i kommunens intranät utan kostnad. Många karttjänster innehåller för användaren bra rit- och mätverktyg och här är de som Örebros karttjänster erbjuder. Örebro har valt ett diskret kartmanér vilket gör att kartsymbolerna syns mycket tydligt. Sida 7 (15)

8 Örebro presenterar sina kartsymboler för kommunal service i svart-vitt och när en symbol är aktiverad så växlar den till en färgsymbol, vilket är en tydlig lösning för att visa vilka informationsskikt som är aktiva. Alternativet längst ner i teckenförklaringen är Översiktsplan är en egen karttjänst och innehåller betydligt fler kartskikt/-symboler. Här nedan visas några kartsymboler från Kulturmiljö och Teknisk försörjning. Örebro vidareutvecklar sin teknikplattform GeoServer/OpenLayers till att också bli ett framtida kartstöd för olika e-tjänster. Sida 8 (15)

9 2.2.4 Österåker En av karttjänsterna är Detaljplaner och här kan användaren läsa direkt i originaldokumentet Barnomsorg och skolor har en egen karttjänst där Mer Info länken antingen går till aktuell hemsida eller till kommunens information om verksamheten ifråga. Kartsymbolen för Barnomsorg är en av 16 olika kartsymboler som betecknar förskolor, som används i Sverige. En standard för kartsymboler som visar kommunal service behövs snarast. Sida 9 (15)

10 Det är enkelt och tydligt att se vilka karttjänster som kan väljas Det är viktigt för den som använder karttjänsten första gången. Karttjänsten bygger på ArcGIS Server och webbklienten är utvecklad i samarbete med projektet Webb-GIS Värmland Karlstad Karlstads karttjänst är samtidigt en portal till Värmlands alla kommuner och deras tätorter. Lagerkontrollen kan vid behov expanderas till en teckenförklaring. En bra lösning för att spara plats. Observera att fönstret för Välj innehåll kan göras större eller mindre i höjdled, vilket innebär att man slipper en draglist för att se alla kartsymboler. Sida 10 (15)

11 Kartöversikten är flytande och kan placeras på ett område där den inte stör viktigt information. Det är användbart när funktionen för att exempelvis e-posta kartbilden används, så att inte viktig information skyms Ystads kommun Skånekartan =&grps=&cats= Samarbetet inom Region Skåne har resulterat i flera interaktiva karttjänster på Internet: Turistkarta för Skåne Här finns Skånes samlade turistinformation, som hämtas ur en gemensam databas från Skånes kommuner. Titta efter boende, resturanger, besöksmål mm i hela Skåne Skånekarta med befolkningsinformation I den här karttjänsten kan du få en uppfattning om hur många som bor på olika platser i Skåne genom att se befolkning per kvadratkilometer. Även kommungränser och tätorter finns utsatta. Områdesindelning för hälso- och sjukvården i Region Skåne Ystadsområdet får tjäna som exempel på några intressanta egenskaper hos Turistkarta för Skåne. Jag har aktiverat Markera alla för Aktiviteter och då visar -rutorna om detta objekt finns inom det kartfönster jag har uppe. I temat ex. finns Allteftersom användaren panorerar och zoomar i kartfönstret så ändras detta dynamiskt. När jag trycker på Visa i kartan så aktiveras en resultatlista till höger om kartan och alla uppgifter skrivs ut i kartfönstret enligt bilden på nästa sida. och lämpliga platser för kan inte hittas inom det nu aktuella kartfönstret(grått). Sida 11 (15)

12 18 olika träffar på Aktiviteter inom kartfönstret. 2.3 Övergripande kommentarer I min bedömning av en karttjänst så fokuserar jag på teckenförklaringen, som jag ser som den viktigaste länken i kommunikationen med olika kategorier av användare. Engagerade och uthålliga kommuninnevånarna lär sig väl så småningom vissa egenheter som finns i en karttjänst. Sällanbesökare, dvs. turister eller personer som vill flytta till eller etablera näringsverksamhet i kommunen, myndigheter och räddningstjänster etc. måste förstå symbolspråket redan första gången de använder karttjänsten. Då krävs en tydlig teckenförklaring som är lätt att nå och förstå. Kartfönstrets storlek bör ha möjlighet att täcka hela bildskärmen. Är önskemålet att karttjänsten ska få plats inom mallen för kommunens hemsida, så bör en möjlighet finnas att låta karttjänsten öppnas i ett eget fönster. Idag kostar en skärm med 1920x1200 pixlar drygt SEK och det kommer bli allt vanligare med dubbla och stora skärmar. För nya användargrupper så tror jag att kartspråket är mycket lättare att förstå om användaren ser ett stort geografiskt område på bildskärmen och därmed slipper panorera och ändra bildskala hela tiden. Osäkerhet vid användandet av en karttjänst hämmar den ovane och en liten detalj är vilken rubrik som visas på fliken i webbläsaren. säger tydligt vilken tjänst som finns under fliken, medan inte säger så mycket till majoriteten av alla användare som aldrig hört talas om SolenWeb. Sida 12 (15)

13 Ett verktyg för Välj område gör karttjänsten snabbare och återigen så förenklar det för den ovane användaren om denna möjlighet presenteras lättåtkomligt i kartfönstret. Det är bättre att själv kunna sampresentera flera teman och att inte varje tema öppnar ett helt nytt kartfönster. Användaren vill själv få kombinera ihop exakt den information som efterfrågas vid varje tillfälle. 3. PROGRAMVARUPLATTFORMAR OCH KONTAKTPERSONER Följande plattformat används i de ovan beskrivna karttjänsterna: Uddevalla Google Maps, MarkerManager(ingår i Google Maps API) Göteborg Öppen källkod. WebGIS Public (OpenSource modul från Sweco Position ), OpenLayers och GeoServer. Örebro Öppen källkod. OpenLayers och GeoServer. Österåker och Karlstad ESRI ArcGIS server, två olika varianter av webbklient byggda på samma grundplattform. Ystad ESRI ArcGIS server i Malmö. Webbklienten är en av Kristianstad kommun vidareutvecklad version av Kartago. Turistinformationen kommer från Turistrådets Tellusdatabas. I denna sammanställning finns alla plattformar som i oktober 2009 användes av Sveriges kommuner, dvs. även de som inte är med i denna rapport. Till grund för arbetet ligger en omvärldsanalys från aug. nov som har finansierats (>350 tim.) av GISassistans, då samtliga kommuners karttjänster och e-tjänster med kartstöd utvärderades. Samtidigt dokumenterades alla kartsymboler och verktygsikoner som påträffades i dessa karttjänster. Under tiden oktober så har David Persson och Eric Nordlund (praktikanter hos GISassistans) genomfört motsvarande omvärldsanalys. Kriterierna för att analysera karttjänsterna är denna gång betydligt striktare och ett femtontal olika egenskaper har utvärderats. Antal Plattform (AnS: Uppdateras fre 30 okt, då alla kommuner åter har gåtts igenom.) 26 Kommunens egen (Exempelvis: OpenSource) 5 AutoDesk - MapGuide 6 Cartesia - Kartnålen 34 Eniro 15 Google Maps 12 hitta.se Sida 13 (15)

14 5 ESRI - GEOSECMA 34 ESRI - ArcIMS 2 GeoMedia WebMap - Intergraph 1 GeoSol MapGuide Viewer - Cartesia 5 Informationskarta - OCAD_8 1 Infoguiden - SIMap Design AB 15 InfoVisaren - MapInfo 21 Kartago Stockholm län 19 Kartbolaget 17 KARTENA 38 Kartguiden 1 Kartportalen 13 Länskartan 8 MyMap 5 MyMap - Besökskartan 5 prreklam - Stadskartan 2 S-GROUP Solutions AB 29 Skånekartan - Kartago 17 Skånekartan - Turistkartan 13 SolenPortal1 - Cartesia 12 SolenPortal2 - Cartesia 3 Spatial Technology 15 Stadskartan - Kartena 1 Sweco - SWEGIS 1 TEKLA - XCity 75 Karttjänst saknas helt 3.1 Kontaktpersoner AnS: Kolla med alla att det är OK!! Uddevalla Ingvar Petersson IT-avd. GIS-samordnare Göteborg Per-Åke Roupé GIS-samordnare IT-strateg Örebro Stefan Peterson Chef - GIS Utvecklingsenheten Österåker Roger Andersson GIS-samordnare Karlstad Margareta Nilsson Enhetschef GIS Ystad Roger Svensson GIS- o Mätningschef vx Sida 14 (15)

15 4. REFERENSER 1. Dokumentation av samtliga kommuners karttjänster i FileMaker 8.5 Pro med URL-länkar till alla karttjänster och om så finns till kommunens webbsida, där dessa karttjänster presenteras. Betyg på 10 olika egenskaper hos karttjänsten. Alla WebbGIS plattformar för varje kommun redovisas. 2. RAPPORT: GIS_Kartklient Funktionsbeskrivning tittskåp kartfönster kartklient v5.xls 3. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 1 Ex. på GIS Kartklienter Sverige och Stockholms stad doc 4. RAPPORT Stockholm stad SLK Delrapport 2 Google Maps/Earth GIS_Kartklient doc 5. Artiklar Artikel Kart o Bildteknik 2009:2 och ASPECT 06 : Omvärldananlys KARTTJÄNSTER Ex på GUI/MMI doc 7. Omvärldananalys Betyg KARTTJÄNSTER 290 kommuner xls SKL SAM Kommunala karttjänster Plattform Betyg Länkar 290 Kn xls Sida 15 (15)

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1 OKT 06 Välkomna till mitt första nummer av TekisNytt! Hösten är alltid en intensiv tid både för Tekis och för våra kunder och denna hösten är inget undantag. Vi har precis skickat ut inbjudan till vårt

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer